Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 4 februari 2018 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl

Voorwoord Het is dan februari, een maand geleden dat velen met goede voornemens aan het nieuwe jaar begonnen. Nu moet blijken of ze dit kunnen volhouden. Voor de volhouders, nog veel succes, er komen zeker nog momenten van zwakte, maar hopelijk kan daar weerstand aan gehouden worden. En de anderen: er komt zeker een moment waarop een uitdaging aangedaan wordt, die ook daadwerkelijk tot een positief daad leidt. Maar bovenal: als je er volledig achter staat, komt er zeker een moment van succes.

Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail:

Zo ook met onze sportbeoefening. Volhouden en er voor de honderd procent voor gaan. Dat geeft dan zeker een moment van succes. Zeker als je er als team samen 100 % achter staat. Dan komt het moment van succes zeker. En met dat idee is het goed aan de tweede deel van de competitie te beginnen.

mtjmbouwmeesters@gmail.com

Alhoewel, het lijkt erop dat het nu alsnog begint te winteren. En dan hebben we nog even langer de tijd te werken aan de realisatie van onze sportieve doelen. Maar eerst hebben we nog de gelegenheid te genieten van het Carnavalfeest dat op vele plaatsen weer gevierd wordt.

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.� Beltrum.

Het feest voor iedereen, zonder onderscheid: ieder is elkaar gelijke en zo moet het ook. Alaaf, alaaf Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1

Profile for sportcentralevios

Vioswijzer februari 2018  

Vioswijzer februari 2018  

Advertisement