Vioswijzer februari 2018

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 4 februari 2018 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl

Voorwoord Het is dan februari, een maand geleden dat velen met goede voornemens aan het nieuwe jaar begonnen. Nu moet blijken of ze dit kunnen volhouden. Voor de volhouders, nog veel succes, er komen zeker nog momenten van zwakte, maar hopelijk kan daar weerstand aan gehouden worden. En de anderen: er komt zeker een moment waarop een uitdaging aangedaan wordt, die ook daadwerkelijk tot een positief daad leidt. Maar bovenal: als je er volledig achter staat, komt er zeker een moment van succes.

Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail:

Zo ook met onze sportbeoefening. Volhouden en er voor de honderd procent voor gaan. Dat geeft dan zeker een moment van succes. Zeker als je er als team samen 100 % achter staat. Dan komt het moment van succes zeker. En met dat idee is het goed aan de tweede deel van de competitie te beginnen.

mtjmbouwmeesters@gmail.com

Alhoewel, het lijkt erop dat het nu alsnog begint te winteren. En dan hebben we nog even langer de tijd te werken aan de realisatie van onze sportieve doelen. Maar eerst hebben we nog de gelegenheid te genieten van het Carnavalfeest dat op vele plaatsen weer gevierd wordt.

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.� Beltrum.

Het feest voor iedereen, zonder onderscheid: ieder is elkaar gelijke en zo moet het ook. Alaaf, alaaf Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Gym

Gym

Gym

A

B

Gym

Gym

Gym Spring + Spring + Spring Groep

Selectie Selectie Sel.2018 A Sel. B Jaarvergadering Sportcentrale VIOS 7 maart

Gym Pre Instap

De van Sportcentrale Vios wordt gehouden op woensdag 18+jaarvergadering geb. voor 1-1-2000 15,00 717maart a.s. de bestuurskamer jr. geb. in in 2000 14,25in Sporthal “de Sonders”. De gebruikelijke agenda met o.a. de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester, zal behandeld worden. 16 agendapunt jr. geb. in 2001“Bestuursverkiezing” is secretaris Sander Esselink, secretaris Bij 15 jr. geb. aftredend in 2002 14,25 herkiesbaar. Hij zal die avond na 5 jaar periodiek en niet meer 14 jr. geb.nemen in 2003als secretaris. De vacaturecommissie is het afgelopen jaar op afscheid zoek gegaan naar een opvolger en heeft iemand gevonden. Tessa Branten is13bereid de taak op zich te nemen en heeft zich kandidaat gesteld.17,95 We jr. geb.om in 2004 13,45 31,45 28,75 35,95 33,25 19,75 zijn uiteraard 12 jr.hier geb. in 2005 heel blij mee. Tessa heeft tot 2014 al enkele jaren namens volleybal in het bestuur gezeten van Sportcentrale VIOS. 11 jr. geb. in 2006 of later 13,45 31,45 28,75 35,95 33,25 17,95 19,75 Wil je de jaarvergadering bezoeken, neem dan vooraf contact op met 1 van de bestuursleden van de afdeling waarvan je lid bent. Ouder en kind steunende leden

14,50 3,50

Sportcentrale VIOS Contributie bedragen per maand 2018 Gym

18+ geb. voor 1-1-2000 17 jr. geb. in 2000

15,00 14,25

16 jr. geb. in 2001 15 jr. geb. in 2002 14 jr. geb. in 2003

14,25

Gym Gym Gym Gym Gym Selectie Selectie Sel. A Sel. B Spring A B + Spring + Spring Groep

Gym Pre Instap

13 jr. geb. in 2004 12 jr. geb. in 2005 11 jr. geb. in 2006 of later

13,45

31,45

28,75

35,95

33,25

17,95

19,75

13,45

31,45

28,75

35,95

33,25

17,95

19,75

Ouder en kind steunende leden

14,50 3,50

2 V.I.O.S.-Wijzer


Contributie per 1 januari 2018.

Onlangs hebben er enkele contributie-aanpassingen plaatsgevonden. Hieronder tref je een overzicht aan met de bedragen per leeftijd en per afdeling. Als er vragen zijn, neem dan contact op met 1 van de contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor de ledenmutaties. De namen staan vermeld op het volgende blad onder de ledenmutaties. Voetbal Voetbal Voetbal Kleding Zonder 35 plus Fonds Kled.Fds 7/7 19,65 17,50 8,50 12,65

Voetbal 35 plus Kled.fds 10,15

Volleybal Comp.

Volleybal Recr.

18,90 11,15

15,40 11,15

Handbal

Tafeltennis

Touwtrek

16,50 9,15

8,00 4,75

8,00 5,00

7,90

4,75

4,00

12,15

11,15

6,65

4,75

3,00

10,55

8,65

6.65

4,75

1,00

10,55

8,65

3,40

3,30

2,60

8,50

3,00

Terug in de Touwtijd (februari Handbal TafelVoetbal 1993) Voetbal Voetbal Voetbal Volley- Volley– Vios tennis registreert trekhet Kleding 1.000e lid:Zonder Willemijn 35 Bouwmeesters. plus 35 plus Een balweek na balhet 40-jarig jubileum vanFonds Sportcentrale Kled.FdsVIOS. 7/7 Kled.fds Comp. Recr. 16,50 – Afdeling 8,00 gymnastiek 8,00 19,65 gaat met17,50 25 meiden 8,50 een bezoek 10,15 brengen 18,90 aan15,40 9,15 Nationaal 4,75 Sportcentrum 5,00 12,65Papendal. Zij zullen zich daar op 11,15 allerlei 11,15 toestellen bezig houden. 7,90Uit

de 4,75 oude doos 4,00 (februari 12,15 1968)

11,15

– Gymnastiek en Handbal organiseren gezamenlijk een carnavalsfeest voor de jeugd. 6,65- Het4,75 bestuur 3,00 van de afdeling 10,55 Volleybal gaat zich inzetten om 8,65 meer jeugd bij haar tak van sport te betrekken. 6.65- De 4,75 uitslagen1,00 en de komende 10,55 weekendwedstrijden van Vios-Voetbal 8,65 worden voortaan wekelijks gepubliceerd in “Het Belletje”. 3,40

3,30

2,60

8,50

3,00

V.I.O.S.-Wijzer 3


Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Voetbal: Fenna Klein Gunnewiek Morris Schonewille Luca Ballast Volleybal: Nanne Stevens

Jade Koster Fedde Dibbelink Pepe van Hal

Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Carlijn Ballast Gijs Pape Luc Tuinte Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 30749117

4 V.I.O.S.-Wijzer


Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 2 maart 2018 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

s.esselink@chello.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

V.I.O.S.-Wijzer 5


Sponsoren Vios Gym De afgelopen periode hebben verschillende bedrijven zich verbonden aan Vios Gym. Een ontwikkeling waar wij als vereniging blij mee zij omdat het ons de mogelijkheid geeft ons verder te ontwikkelen en we de belangrijke maatschappelijke functie kunnen behouden binnen de Beltrumse gemeenschap. De sponsoren onderschrijven het belang van gym en bewegen, onze hoofd sponsoren Marboma en Scharenborg Beltrum BV omschrijven het als volgt:

Marboma is hoofdsponsor van Vios Gym, zij sponseren de nieuw opgezette kledinglijn: Bij gym leren de kinderen hun motoriek te verbeteren, wat van groot belang is voor hun ontwikkeling. Ook voor ouderen is blijven bewegen zeer belangrijk. Zij blijven door gym soepel zodat ze een eventuele val of iets dergelijks beter op kunnen vangen. Marboma ziet dat er de laatste jaren veel verbeterd is bij Vios gym wat positief doorwerkt voor heel Beltrum! Kinderen leren bij gym de basis van alle sporten zodat ook bijvoorbeeld voetbal en volleybal profijt van hebben. Vios gym bestuur en alle vrijwilligers blijf doorgaan met de ingeslagen weg dan hebben wij er met z’n allen profijt van. TOP

Scharenborg Beltrum BV is hoofdsponsor van Vios Gym, zij sponseren de cursus ‘in Balans’ gericht op valpreventie voor ouderen: Scharenborg Beltrum BV en Regiobank staan klaar voor jong en oud. We staan dichtbij onze klanten en willen hen verder helpen waar mogelijk. Zoals bekend kun je tijdens openingstijden zo binnen lopen voor advies en informatie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leefbaarheid in ons dorp gestimuleerd blijft worden en dragen we graag een steentje bij aan “in balans” Kortom loop gerust eens binnen als u vragen heeft op financieel of bancair gebied. Verder hebben wij een nieuw en verfrissend sponsorconcept bedacht. Een aantal bedrijven steunt ons het komende jaar door producten te leveren aan 6 V.I.O.S.-Wijzer


Vios Gym. Producten die wij kunnen gebruiken bij de verschillende activiteiten die wij doen, zodoende komt hun sponsering direct ten goede aan onze vereniging en leden. Wij bedanken de volgende bedrijven: - Floreel bloemen - Dute - Bakkerij Stroet Sinds 2017 heeft Vios Gym een website: www.viosgym.nl Een aantrekkelijke site waarop alle recente informatie over de vereniging te vinden is. De volgende bedrijven zijn erop te vinden met hun logo en steunen daarmee Vios Gym. Dank! - Beijer Besselink - Groot Zevert B.V. - Lotte’s kapsalon - Zorghulpmiddelen online (Arc en Ciel) - Geveltechniek-Beltrum

- Schildersbedrijf te Morsche - Happy Workwear - Loonbedrijf Scharenborg

Wij zijn bovenstaande bedrijven zeer erkentelijk voor hun steun aan Vios Gym. Hun bijdrage zal ten goede komen aan het blijven aanbieden van een aantrekkelijk lesaanbod voor jong en oud en aan de verdere ontwikkeling van onze gymvereniging!

V.I.O.S.-Wijzer 7


Cursus in balans weer van start Dinsdag 30 januari zijn wij Vios gym, wederom gestart met 2 cursussen in balans. Deze cursus wordt in samenwerking met kulturhus de Wanne georganiseerd. De cursus wordt gegeven door Charles Knobben (fysiotherapeut en ambassadeur van veiligheid.nl) In totaal doen er deze keer 33 deelnemers mee.

8 V.I.O.S.-Wijzer


De deelnemers leren in 10 lessen letterlijk steviger op de been te staan. Na deelname aan de cursus in balans daalt het val risico met maar liefst 61%! Als we nagaan dat de cijfers uit 2016 laten zien dat 96.200 mensen op de spoed eisende hulp belanden voor een behandeling na een valongeluk en daarvan 37.300 uiteindelijk opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. En tot slot zelfs 3653 mensen overlijden dan kunnen we concluderen dat de 33 deelnemers veel baat hebben bij de cursus. Wij wensen hen veel leerzame lessen maar bovenal veel plezier tijdens de cursus.

VIOS gym aanbieder van het Nijntje Beweegdiploma We zijn supertrots dat we bij de ingang van de sporthal zichtbaar kunnen maken dat VIOS gym de officiĂŤle aanbieder is van het Nijntje Beweegdiploma. In samenwerking met de Sterrenboog worden de lessen elke woensdagochtend verzorgd in de sporthal. Op woensdag 28 maart neemt de eerste groep kinderen op feestelijke wijze het diploma in ontvangst!

V.I.O.S.-Wijzer 9


Competitienieuws! Wegens tegenvallende resultaten deze maand geen competitienieuws. We hopen u in de volgende Vioswijzer weer te kunnen verblijden. Zie hieronder het programma voor het laatste deel van de competitie.

We zijn weer van start gegaan Op donderdag 18 januari waren 8 van onze competitiespelers te gast bij TTV Relax in Didam. Als voorbereiding op de competitie hadden we afgesproken om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen met drie teams. Dat werden er uiteindelijk twee, van de 3e/4e klassers. Onze 6e klassers kwamen een man te kort zodat ze met een aantal spelers van Reflex een onderlinge reeks wedstrijden speelden. VIOS 1 verloor, ondanks de goede invalbeurt van Wim F, met 7-3. VIOS 2 speelde met 5-5 gelijk. Na de wedstrijd werd nog even gezellig nagezeten voordat de huisreis weer werd aanvaard. Een week later begonnen we zoals gezegd met de voorjaarscompetitie. Alle drie de teams speelden thuis hun eerste wedstrijd. Hieronder volgt een verslag van het verloop van de wedstrijden. 10 V.I.O.S.-Wijzer


Team 1 (Wim H, Paul en Martijn) speelden in de derde klasse tegen ATTV uit Aerdt. Wim moest als eerste aantreden tegen Hemmie van Deelen. Helaas was hij een maatje te groot voor Wim en won Hemmie in drie sets. Paul wist zijn eerste partij te winnen tegen Jan Derksen in een spannende vijfsetter die met 12 – 10 werd afgesloten. Martijn won gemakkelijk van Johnnie Schopman in drie sets. Het dubbel ging weer naar de tegenstander, zodat er na vier partijen een gelijke stand (2-2) op het scorebord stond. Paul verloor hierna van Hemmie en Wim van Johnnie. Martijn wist ook zijn tweede partij te winnen, waarmee de stand kwam op 3 – 4 voor ATTV. Paul bracht hierna de stand weer in evenwicht met een overwinning op Johnnie. Het was dus een spannende wedstrijd. De voorlaatste partij werd door Martijn wederom gewonnen, maar in de slotpartij moest Wim de eer laten aan Jan. Eindstand 5 – 5. Team 2 (Walter, Wim F en Wout) moesten de strijd opnemen tegen Reflex uit Varsseveld. Wim opende tegen Jurgen Rensink en wist gemakkelijk in drie sets te winnen. Walter trad vervolgens aan tegen de beste man – ook uit de najaarscompetitie 2017 in de vierde klasse – Rob Janssen. Helaas was Rob ook voor Walter te sterk. Wout won vervolgens van Sander Scheuter in een viersetter. Het dubbel ging wel weer naar de tegenstander. Tussenstand: 2 – 2. Walter speelde hierna tegen Jurgen en begon goed. Maar de tweede en derde set gingen weer naar Jurgen. De vierde set was opnieuw voor Walter en in een spannende vijfde set wist Jurgen toch nog aan het langste eind te trekken. Wim won vervolgens gemakkelijk van Sander. Opnieuw een gelijke stand: 3 – 3. Wout verloor vervolgens in drie sets van Rob, maar Walter wist hierna weer te winnen van Sander. Wout speelde zijn slotpartij tegen Jurgen, maar verloor helaas in de vierde set. Wim kon de stand nog gelijk maken en zette zijn beste beentje voor tegen Rob. Helaas lukte dat niet en ging in een viersetter de eer naar Rob. Eindstand 4 – 6 voor Reflex. Team 3 (Willie, Nabel, Arnold en Jan Wim) speelden tegen Bredevoort. Voor Nabel was dit zijn eerste wedstrijd bij Vios! Willie bracht het eerste punt binnen in een vijfsetter tegen Erwin Winkelhorst. Nabel moest helaas de eerste wedstrijd in zijn VIOS-carrière afstaan aan Hans Hoornenberg. Arnold won vervolgens van Bert Siemerink. Ook het dubbel met Jan Wim ging naar Vios, waarmee de tussenstand uitkwam op 3 – 1 voor Vios. Nabel verloor ook zijn tweede partij in vier sets van Erwin, maar Willie was goed op dreef en won ook zijn tweede partij tegen Bert. Arnold moest hierna de eer laten aan Hans, maar Nabel wist vervolgens zijn eerste zege binnen te halen door winst op Bert. Tussenstand: 5 – 3 voor Vios. De laatste twee partijen gingen respectievelijk naar Bredevoort en Vios, waarmee de eindstand uitkwam op 6 – 4 voor Vios. Knappe prestatie heren! V.I.O.S.-Wijzer 11


12 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer 13


Nieuwjaarsborrel Op vrijdag 19 januari werd de Nieuwjaarsborrel georganiseerd. Deze werd gehouden in ons clubgebouw op Sportpark ‘de Sonders’. De organisatie kon een groot aantal leden verwelkomen. Er was gezorgd voor een hapje en een drankje. Ook was er een activiteit georganiseerd in de vorm van een quiz in combinatie met een uitvergrote sjoelbak met dito stenen. De groep die het goede antwoord gaf, mocht schuiven met de sjoelstenen, naar gelang het aantal goede antwoorden dat ze hadden gegeven. Hilariteit alom toen de fotovragen aan de orde waren, met foto’s uit de oude doos. Kortom het was weer een erg gezellige avond!

Training De trainingen zijn inmiddels hervat. De eerste wedstrijden laten nog even op zich wachten. Begin april gaat de competitie van Gewest Oost weer van start. Het bestuur van de Bisons is samen met TTV Eibergen en TTV OKIA bezig met een voorstel voor een andere opzet voor de competitie. Dit komt aan de orde in de voorjaarsvergadering van Gewest Oost op 5 februari. Het doel van dit voorstel is om meer schwung in de verschillende gewichtsklasses te krijgen, maar vooral ook om de doorstroming van de Jeugd naar de Senioren te vergemakkelijken.

14 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS VOETBAL

Van de bestuurstafel‌‌ De winterstop is afgelopen. Tijdens de winterstop is er het nodige georganiseerd. Zeker bij de jeugd was er een breed scala aan activiteiten. Bestuur en jeugd commissie van VIOS bedanken alle vrijwilligers en ouders voor hun inzet en aanmoedigingen bij de verschillende activiteiten tijdens het winterprogramma. Dat dit binnen VIOS goed geregeld is blijkt wel uit de betrokkenheid tijdens alle activiteiten. Hier waren de tribunes goed bezet en was er voldoende kader om de activiteiten goed te laten verlopen zodat er weer plezier aan is beleefd. Ook een dankwoord aan de technische commissie. Met de trainers bij de senioren is overeenstemming bereikt over de invulling van de technische staf voor het seizoen 2018-2019. Met het overige kader zullen de gesprekken ook worden gestart. Ook zal er verdere input gegeven worden aan de ontwikkeling van dit kader. Op 2 Maart is er een opfrissessie VTON. Volop inzet van onze vrijwilligers op de gebieden jeugd en technische staf. Ook het bestuur heeft niet stil gezeten. Het Beleidsplan is heroverwogen, aangepast en inmiddels op onze website gepubliceerd. De winterstop is afgelopen en de competities worden hervat. Wij wensen allen veel plezier op en langs de velden.

VIOS B. verlengt contracten technische staf Tijdens de winterstop heeft de technische commissie van vv VIOS B. gesprekken gevoerd met selecties en het kader. Uitkomst van deze gesprekken is dat vv VIOS B. verder gaat met de huidige technische staf. Heren-1 is dit seizoen vol ambitie begonnen en ten gevolge van blessureleed zijn deze inmiddels bijgesteld. Voor Manfred Graven en vv VIOS B. zijn er nog voldoende uitdagingen en Manfred blijft ook in het seizoen 2018-2019 trainer van heren-1. Met Roy Tammel, trainer van vrouwen-1 is ook contractverlenging overeengekomen. Na een kampioenschap in het seizoen 2017-2018 draait vrouwen-1 nu stabiel in de tweede klasse H. V.I.O.S.-Wijzer 15


2018-nieuwjaarsreceptie

Ook met clubmannen Michel Ballast en Arnold Groot Severt is overeenstemming bereikt voor het seizoen 2018-2019. Michel verzorgt de training en coaching bij heren-2. Ook voor het recreatieve voetbal blijft hij de trainer van vv VIOS B. Arnold Groot Severt blijft de trainer voor heren-3 en 4. Bij dames-2 wordt samengewerkt met SV Grol. De trainingen worden verzorgd door Patrick Pos. Ook in het seizoen 2018-2019 zal Patrick dit blijven verzorgen. Bij de senioren is hiermee het technisch kader bijna rond. Met de begeleiding in de vorm van leiders zal later gesproken worden.

VIOS Beleidsplan Na de ledenvergadering van 25 September is het bestuur uitgebreid. De toetreding van Gerrit Hilhorst en Ronald Stapelbroek tot het bestuur heeft geleid tot herijking van het beleidsplan.

16 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS wil een open vereniging zijn. Hieruit volgt dan ook dat het bestuur het beleidsplan wil delen met haar leden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie gaf voorzitter Theo Helmers al een inkijkje en vanaf vandaag is het beleidsplan gepubliceerd op onze website. Een mogelijkheid voor leden en belangstellenden tot inzicht in onze club. Heb je opmerkingen of aanvullingen? Wij staan open voor feed-back en bieden ruimte aan de bestuurders van morgen.

ledenvergadering (2)

VTON kennis opfrissen! Met ingang van het seizoen 2016-2017 is bij VIOS B. als ondersteuning voor het kader VTON geĂŻntroduceerd. Vanuit het beleidsplan streven we ernaar om de jeugdopleiding te optimaliseren. Dit met als doel om naast het plezier, de kwaliteiten te ontwikkelen van de spelers. Het biedt het

VTON demonstratie

V.I.O.S.-Wijzer 17


vrijwilligerskader kennis en handvaten om gericht te trainen, ook een doel binnen ons beleidsplan. Als ondersteuning voor het kader is er ‘opfris-bijeenkomst’ VTON ingepland op 2 maart 2018 om 19:30u. Hier zal Frank van Huet van VTON ook bij aanwezig zijn. Hij zal al jullie vragen en/of opmerkingen over VTON en de bijbehorende app beantwoorden en zal een praktijkbijeenkomst geven. Een app die gestoeld is op de visie van de KNVB en van de visie René Meulensteen. René Meulensteen is een Nederlandse trainer en hij was onder sir Alex Ferguson werkzaam bij Manchester United. Hij is voorstander van de trainingsmethode van Wiel Coerver, waarbij er veel nadruk op techniek wordt gelegd. De opleidingsmethodiek van VTON wordt ook door enkele clubs uit de Eredivisie gebruikt! Met de app kan elke trainer binnen VIOS B, voor de groep waar hij/zij training aan geeft, alle kennis binnen halen voor een training. VTON werkt met een jaarplanning en doelstellingen. De app ondersteunt de trainingsvormen die zelfs met beelden nader wordt uitgelegd. Ook kan men hierop lezen hoe de organisatie is en waarop gecoacht moet worden. De app voorziet erin dat de oefenvormen aangepast kunnen worden aan het niveau. Het systeem kan zelfs een ouder voldoende ondersteuning geven om een groep te trainen. Noteer dus alvast in je agenda de VTON-bijeenkomst: 2 maart 2018 om 19:30u @kantine. Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met Luke te Woerd. (tel: 06-10737030)

Uiteindelijk kump ut good. Pas geleden sprak een jongen die ik het verleden heb mogen trainen. Ik wil geen namen noemen maar ik noemde hem altijd Osama bin Praamat. Samen met Khadaffie, Slatering en de rest van de jongens gingen zij vooral voor het plezier in het voetbal. Iets wat ze trouwens beide goed konden. En ze waren bereid om te leren. Regelmatig werd de training door hen dusdanig ingevuld dat ik dacht wat doe ik hier? En ach, als ik daar aan het eind van de training even op terug kwam, dan was de week er op weer een hoogtepunt. Het was wel altijd genieten als trainer. Goed is wel om te horen dat het goed met hem ging. Hij had geweldig werk en is niet te beroerd om een uurtje extra te maken. Daarnaast was hij nu heel belangrijk voor het team waarin hij voetbalde. Ging voorop en stoorde zich soms aan de instelling van anderen. Ja, tijden veranderen! Ut geeft toch maar weer aan dat ut vaak wel good kump. Geef de gasten vertrouwen en laat ze zelf leren dan komt er uit wat er in zit. Zeker als ze hierin bevestigd worden door de omgeving, door het positief te benoemen. 18 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 19


De gedachte van de KNVB om plezier en ontwikkeling bij de jeugd in het nieuwe pupillen voetbal voorop te stellen is dan ook goed gekozen. Sommige ouders zijn hiervan nog niet doordrongen en vinden vooral dat de prestatie voorop moeten staan. Dat alle goede voetballers in één team moeten en dat de rest zich maar moet redden. Zonder erbij na te denken dat deze jongens ook een trainer, leiders en vooral plezier moeten hebben. Anders kan ik in de toekomst nooit meer van deze mooie gesprekken hebben. Uuteindelijk kump ut good. Ga binnenkort maar weer eens kijken bij de jongens! Al is het alleen maar voor het goede gevoel. Namens de jeugdcommissie. Benny Krabbenborg.

Gehele pupillenvoetbal stapt over naar Wedstrijdzaken-app Alle O7 t/m O11 teams stappen op 1 februari 2018 over op het invoeren van uitslagen via de Wedstrijdzaken-app. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om uitslagen in te voeren via Sportlink Club. Deze aanpassing is een logisch gevolg van de invoering van het mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF) aan de start van dit seizoen. Nu veel teams de voordelen ervaren van het ‘mobiel’ verwerken van uitslagen wordt dit mobiele gemak ook uitgebreid naar de lagere leeftijdscategorieën. Bovendien wordt hiermee ingespeeld op de vraag van veel clubs om alle wedstrijdadministratie te verwerken in één systeem.

20 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 21


Hallo allemaal, Donderdag 15 maart om 20.30 uur vindt weer de jaarlijkse ledenvergadering plaats bij café restaurant Spilman. De leden hebben hiervoor een officiële uitnodiging ontvangen. Dames 1 in de bekerwedstrijden door naar 8e finale! Woensdagavond 17 januari zijn wij, dames 1, de strijd aan gegaan, tegen het derde divisie spelende Jumbo Van Andel-Ormi dames 1 uit Epe. Met behulp van ons enorm enthousiaste publiek sleepten we de 1e set binnen met 25-10. Daarmee was de toon gezet. De tweede set werd gewonnen met 25-17. De derde, welbekende, set wisten wij binnen te slepen met 25-19! Eindstand 3-0! Met energie en vol enthousiasme kijken we uit naar de achste finale van de bekerwedstrijden tegen D.V.O. uit Hengelo! Deze wedstrijd is op woensdag 14 februari om 20.30 uur in sporthal ‘de Sonders’. Iedereen die ons heeft aangemoedigd: bedankt voor de positieve “vibe”!

Pass de bal.. Leuk Tardia dat je mij hebt gekozen. Ik ben Fieke Wildenbeest, ben 7 jaar oud, woon samen met mijn vader Hylke, mijn moeder Kim, en mijn 2 zussen Bente en Jitske en onze hond Sydo, aan de Grolseweg 2. Ik zit nog niet zo heel lang op volleybal maar vindt het nu al super leuk! We hebben training op woensdag, van 17:15 uur tot 18:30 uur van Rina. Leukste op de training vind ik het “toernooitje”op het laatst. Groetjes, Fieke Wildenbeest De bal pass ik door naar Ise Pasman.

22 V.I.O.S.-Wijzer


V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Vios centrale 7 maart

- Jaarvergadering, bestuurskamer

Vios gym 9 februari 28 maart

- carnaval op de gym. - afsluiting Nijntje beweegt

Vios Tafeltennis 14 maart - algemene ledenvergadering, 20.00 uur bij Dute Vios touwtrek 23 maart - Gewichttrekken bij Slutter op de Deale Vios voetbal 12 februari

3 of 10 juni

- S preekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. - S preekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. - Seizoenafsluiting

Vios volleybal 15 maart

- jaarvergadering, 20.30 uur Spilman

12 maart

24 V.I.O.S.-Wijzer