Vioswijzer januari 2018

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 3 januari 2018 www. sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Karel Doormanstraat 30 7141 WG Groenlo s.esselink@chello.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.� Beltrum.

Voorwoord

Hallo allemaal, Om te beginnen wil ik een ieder de beste wensen voor 2018 toewensen! We zijn al weer beland in het jaar 2018. Ik hoop dat een ieder een mooi uiteinde van 2017 en een goed begin van 2018 heeft gevierd. Dit is immers traditie! 2017 was het jaar dat de federatie 10 jaar bestond en er namens de centrale is deelgenomen aan het project Duurzaam Beltrum. De vruchten van de deelname aan dit project worden nu al geplukt! Dit betekent niet dat we stil moeten zitten. Het bewust omgaan met water, stroom en gas en alles eromheen blijft een groot aandachtspunt om onnodige kosten te voorkomen. Ook heeft de kantine een facelift gekregen waardoor het er nu weer fris uit ziet. Het kantine gebeuren loopt gewoon goed. Hiervoor dank aan alle vrijwilligers. De vacature secretaris bij het dagelijks bestuur van de sportcentrale is inmiddels ook ingevuld. Tessa Branten zal deze functie in 2018 over nemen van Sander Esselink. Wat de sportieve doelen zijn voor 2018 is voor een ieder verschillend. Niet iedereen kan kampioen worden maar de wil om te winnen en hier soms ook wat voor opzij te willen zetten moet er altijd zijn. Vooruit is immers ons streven, toch? Als centrale moeten we er ook voor waken dat het huidige sportaanbod gewaarborgd blijft. Samenwerking met andere verenigingen en instanties komt hierdoor meer en meer in beeld. Uiteindelijk hebben we elkaar gewoon nodig! Met mekare veur mekare! Een sportieve groet namens de sportcentrale, Erwin Hoitink

V.I.O.S.-Wijzer 1


Contributieperikelen Elk jaar in januari wordt bij een aantal jeugdleden het contributiebedrag aangepast. Elke tak van sport hanteert voor de berekening van de contributie verschillende leeftijdsklassen. Op 1 januari wordt bekeken in welke klasse het kind op dat moment valt en wordt de wijziging doorgevoerd. Dit gebeurt dus niet tussentijds als het kind jarig is. Op het bankafschrift staat bij de afschrijving een lidnummer vermeld. Aan het nummer kan afgeleid worden om welke tak van sport het gaat. Voetballeden hebben een lidnummer tussen de 1 en 1000. Gymnastiek: 1001 en 2000, Handbal: 2001 en 3000, Tafeltennis: 3001 en 4000, Touwtrek: 4001 en 5000 en Volleybal: 5001 en 6000. De contributie wordt maandelijks (achteraf!) op de 27e van de maand geïncasseerd zoals de situatie op de 1e van de maand was. Als er een ledenmutatie op de 10e van de maand wordt doorgegeven dan zal dat pas aan het eind van de volgende maand zichtbaar zijn op het bankafschrift.

Kassasysteem kantine Vios gebruikt inmiddels al ruim een jaar de nieuwe kassa in de kantine. Bijna alle vrijwilligers kunnen zich er uitstekend mee redden. Hoewel het een simpel en eenvoudig systeem is, rijzen er tijdens het gebruik enkele vragen op. In de rust van een voetbalwedstrijd (en dan met name van het 1e) is het even lastig om de consumpties aan te slaan op de kassa, maar de vrijwilligers zijn creatief genoeg om hier mee om te gaan. Vaak wordt de consumpties (koffie) na de rust aangeslagen op de kassa. Nog enkele tips: - De consumptiebonnen van de voetbal en volleybal kunnen “weggezet” worden in de kassa onder de desbetreffende afdeling. Daarna kunnen de bonnen in het bonnentrommeltje naast de kassa. 2 V.I.O.S.-Wijzer


- Consumpties van afdelingen tijdens vergaderingen, wedstrijden, etc. kunnen ook “weggezet” worden onder de juiste afdeling. - Vios is geen bank dus alleen het bedrag van de consumpties laten pinnen. Dus b.v. geen 50 euro laten pinnen en 46 euro contant teruggeven. - Als internet er uit ligt dan werkt de kassa nog wel. Pinnen lukt dan helaas niet. Storingen graag doorgeven aan Paul Hemmink 06-22158795 of Marcel Helmers 06-48695804.

Richtlijnen bardienstmedewerkers Vios voetbal heeft voor de elftallen die sinds afgelopen herfst op zondag de kantinedienst voor hun rekening nemen, een overzichtelijke handleiding gemaakt met veel bruikbare tips. In navolging hierop heeft het bestuur van Sportcentrale ook een aantal richtlijnen op schrift gesteld. Deze ligt in de keuken van de kantine en hiervoor is een map aangemaakt. Deze is ook op te vragen door een mailtje te sturen naar sportcentralevios@gmail.com zodat het rustig nagelezen kan worden. Let wel: het is geen reglement, enkel handig voor gebruik.

Terug in de tijd (januari 1993) – Sportcentrale VIOS bestaat op 30 januari 40 jaar! Derhalve wordt er een receptie georganiseerd in zaal Huinink – Spilman. Tevens wordt er in Sporthal “de Sonders” een optreden gegeven van Revuegezelschap “de Notenkrakers” uit Zieuwent. - De dames van handbal doen een oproep aan een speelster die geblesseerd was en een attentie heeft ontvangen. Sindsdien heeft ze niets meer van zich laten horen. - De dames van Vios voetbal 1 hebben zich laten verleiden voor een interview. Ze geven aan dat de sfeer goed is. Wel willen ze graag meer toeschouwers. Op dit moment zijn dat er 25 per wedstrijd.

Uit de oude doos (januari 1968) – De Sportcentrale VIOS bestaat uit 4 afdelingen, t.w.: gymnastiek, handbal, voetbal en volleybal. - De toneelgroep van Vios presenteert het toneelstuk “de gekke dokter” in zaal Concordia. - Het 15-jarig bestaan van de Sportcentrale wordt herdacht met een kaderbijeenkomst in zaal Huinink.

V.I.O.S.-Wijzer 3


Ledenmutaties: Nieuwe leden: Gymnastiek: Voetbal: Rawan Alkazimi Roxy Lankveld Yfke Luttikhold Nienke Groot Zevert Volleybal: Britt Boekelder Bedankt als lid: Gymnastiek: Voetbal: Nora Papen Jorn Wolterinck Roxy Lankveld Dominique Spieker Volleybal: Tafeltennis: Wietske Klein Gunnewiek Cor Snelders Angelique Wolterinck

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 30749117

4 V.I.O.S.-Wijzer


Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 2 februari 2018 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Sander Esselink: s.esselink@chello.nl - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: remcowinkelhorst@gmail.com - Handbal, Jeanne Slutter: jeanneslutter@gmail.com - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: wvtw@concepts.nl - Touwtrek, Vincent Ribbers: ribbers.halte@gmail.com - Voetbal, Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis: nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Het bestuur, leiding en begeleiders wensen u allen . . . . . . Gym gala Vrijdag 29 december gingen we met een aantal meiden van de gym, en een aantal moeders met de bus naar Amsterdam. Het was super gezellig, en we kregen drinken, broodjes en hapjes in de bus. Toen kwamen we bij ziggo, en er was een hele lange rij bij de ingang. Toen we eindelijk binnen waren konden we zelf nog even turnen. Om 13:00 begon de show. V.I.O.S.-Wijzer 5


We zagen heel veel beroemdheden zoals: Sanne Wevers, Lieke Wevers en Epke Zonderland. Ze gaven hele super mooie shows, en het was super leuk. Na de shows kregen we nog handtekeningen. En om 16:00 gingen we weer in de bus terug naar huis.

Het was een super leuke sportieve dag. Ik vond het fantastisch. Groetjes Femke

Filmmiddag 2018 Afgelopen vrijdag, 5 januari hebben wij onze jaarlijkse filmmiddag gehouden voor de jeugdleden van Vios gym. We begonnen deze middag met de jeugdleden van 4 t/m 6jaar. In een donker gemaakte kantine werd een spannende film gekeken onder het genot van popcorn en een glaasje ranja. Samen op de bank of op de kussens, lekker onder de dekens. Het was weer gezellig. Na de film werd de middag afgesloten voor de 4 t/m 6 jarigen en gestart voor de 7+ leden met een gezamenlijke gym. 6 V.I.O.S.-Wijzer


Toen de gymles was afgelopen konden de jeugdleden van 7+ genieten van hun film. Om 17uur sloten we de gezellige middag af. Het was weer geslaagd!

CURSUS ‘IN BALANS’ Wij, Vios Gym, organiseren in het voorjaar (januari, februari, maart, april) wederom de cursus ‘in Balans’ bestaande uit tien lessen. Wij doen dit in samenwerking met Kuturhus de Wanne. In september hebben wij de eerste twee cursussen mogen verzorgen, naar aanleiding van het grote enthousiasme en de vele vooraanmeldingen hebben wij besloten om nog 2 cursussen te verzorgen. Het is een cursus ontwikkeld door veiligheid.nl en richt zich op het voorkomen van valongelukken bij ouderen (60 +). Dit doel wordt bereikt door middel van bewustwording van risicofactoren en verbetering van balans, mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning. Het programma is gebaseerd op krachttraining en Tai Chi. Onderzoek heeft aangetoond dat het valrisico met 61% afneemt en de valangst met 37%. Deelname aan de cursus maakt dat men letterlijk steviger in de schoenen komt te staan. V.I.O.S.-Wijzer 7


De cursus ‘in Balans’ richt zich op: De factoren die een rol spelen bij valongelukken; Het belang van bewegen en een actieve leefstijl; Wat u zelf kunt doen om de kans op valongelukken te verminderen; Versterken van uw benen en verbeteren van uw evenwichtsgevoel. Charles Knobben, fysiotherapeut en ambassadeur van veiligheid.nl zal de cursus geven. De lessen zijn op dinsdagen van 15.15-16.15 uur (groep1) en 16.30-17.30 (groep 2) in Kulturhus de Wanne locatie de Kapel. Mede door sponsering van Scharenborg Beltrum b.v. en een bijdrage van een stichting kunnen wij de cursus wederom aanbieden voor 20 euro. Dit is slechts 2 euro per les en inclusief het cursusboek!

NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ! Er zijn nog slechts 8 plekken beschikbaar, geef u dus vandaag nog op! Opgave kan telefonisch: 06-30897306 of per mail: info@viosgym.nl

Oliebollentoernooi Woensdagavond 27 december was het weer tijd voor het jaarlijkse oliebollentoernooi van Vios Gym. In totaal deden er 5 groepen van 6 personen mee. De ene wedstrijd was wat spannender dan de andere, maar de inzet en de sportiviteit kwam bij iedere groep duidelijk naar voren. Na afloop van de wedstrijd werd er in de kantine genoten van een heerlijke oliebol met een kopje koffie of thee. Onder het genot van een drankje werd de uitslag bekend gemaakt. Dit jaar heeft team 4 bestaande uit: Jan te Brake, Frans Geerdinck, Annie Hoitink, Marietje Reijerink en Lies ten Have de eerste plaats behaald. Na afloop werd er nog gezellig gekletst. We kijken wederom terug op een geslaagde avond.

8 V.I.O.S.-Wijzer


V.I.O.S.-Wijzer 9


Gelukkig Nieuwjaar! Wij van VIOS Handbal wensen iedereen een heel gezond en sportief Nieuwjaar toe! Wij hebben tijdens de kerstvakantie gewoon door getraind, aangezien we graag goed voorbereid aan de tweede helft van het seizoen willen beginnen. Dit was ook wel nodig, want we wonnen in de eerste helft van de competitie 4 wedstrijden en verloren 7 wedstrijden. Zie hieronder de tussenstand bij de start van de tweede helft van het seizoen.

7 januari spelen we onze eerste wedstrijd in Varsseveld. We spelen in de tweede helft van de competitie 7 thuiswedstrijden en 6 uitwedstrijden. Zie hieronder het schema.

Positie Team Gespeeld Punten 1 Minerva 2 11 20 2 HV Angeren 2 11 18 3 OBW 5 11 16 4 Reflex 2 11 12 5 Reflex 1 10 11 6 Ha-STU 3 11 11 7 Erix 2 10 10 8 Duiven 3 10 8 9 VIOS 1 11 8 10 Hv Havana 11 6 11 HCW 2 10 4 12 Grol 3 11 4 7 januari spelen we onze eerste wedstrijd in Varsseveld. We spelen in de tweede helft van de competitie 7 thuiswedstrijden en 6 uitwedstrijden. Zie hiernaast het schema.

10 V.I.O.S.-Wijzer


Allereerst de beste wensen en een goede gezondheid voor 2018. De tafeltennistrainingen worden weer hervat ter voorbereiding van de competitie die eind januari weer gaat beginnen.(En om misschien de aangekomen pondjes weer te laten verdwijnen! )We gaan de competitie in met 3 senioren teams. De thuiswedstrijden zijn altijd op de maandagavond. Te beginnen op 22 januari. Iedereen is van harte welkom om een wedstrijd te gaan bekijken . Wil je zelf ook eens een balletje slaan op een echte wedstrijdtafel? Kom op een maandagavond vanaf half acht naar sporthal “De Sonders”. Tafeltennis batjes zijn aanwezig. Neem alleen sportschoenen mee.

Tot ziens Walter Rouwhorst – voorzitter V.I.O.S tafeltennis Beltrum V.I.O.S.-Wijzer 11


12 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer 13


TTV Vios-Bison wens iedereen een gezond en Bisonder sportief 2018 toe. Een nieuw seizoen staat weer op het punt van beginnen. De trainingen van zowel Jeugd als Senioren zijn inmiddels hervat. De jaarlijkse survivalrun is voor de Bisons het begin van een nieuw seizoen. Sommige leden lopen de run mee, vele andere leden verlenen hand- en spandiensten. Afgelopen maanden zijn er diverse dingen de revue gepasseerd. We hebben nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Hoogtepunt dit seizoen is de WK in Zuid Afrika. Daarnaast staat er ook weer een internationaal toernooi op de agenda. Het gewichttrekken wordt dit jaar wederom georganiseerd en wel op 23 maart bij Slütter op de Deale. Kortom een jaar met veel uitdagingen.

VIOS VOETBAL Van de voorzitter…… Een fijn jaar gewenst! Er is de laatste tijd veel over ons dorp geschreven in de regionale pers. Opvallend is dat de initiatieven die in Beltrum worden opgezet in andere plaatsen als voorbeeld worden gesteld. De Woonpilot is hier een mooi voorbeeld van. De basis van alles is de sociale cohesie. Jongeren willen graag in Beltrum blijven en de senioren willen zoeken naar passend woongenot. Door alle verschuivingen zal er plaats moeten blijven voor iedereen in ons dorp. 14 V.I.O.S.-Wijzer


Er heerst in Beltrum een sterke gemeenschapszin. De vele verenigingen dragen hier volop aan bij. Ik moest hier aan denken toen ik het artikel las in de Gelderlander en de Tubantia over “Tweelingen aan de bal bij VIOS”. Dit artikel dat eigenlijk verhaalde over het unicum dat er zoveel meidentweelingen bij VIOS voetballen, had een diepere lading. De verslaggever was verbaasd over de vele dwarsverbanden tussen VIOS en de vele andere verenigingen en de maatschappelijke functie van VIOS. Woorden als “open club”, SJB, de basisschool en VIOS-gym vielen als iets vanzelfsprekends in het artikel. Sportpark de Sonders met de bijbehorende sporthal werd als kloppend hart van sportminnend Beltrum bestempeld. Natuurlijk gebeuren er op andere vlakken ook mooie dingen. Zoals we konden zien op TV Gelderland. De belangrijke taak van ons kulturhus De Wanne werd breed uitgelicht. Of zoals Stef Beunk pas zei op een lezing over de Survival. Bij ons gaat het minder over de winnaars, maar meer over de vrijwilligers. De vrijwilligers houden alles draaiende. Zonder vrijwilligers geen evenement en dus geen winnaars. Bij VIOS is dit niet anders. Op de laatst gehouden kadermiddag was ik verheugd dat de opkomst zo groot was. Al die vrijwilligers hebben een drive om iets voor VIOS te doen. Velen kom je ook op andere plaatsen binnen ons dorp tegen bij andere verenigingen. Het lijkt binnen onze gemeenschap een groot netwerk van vele radertjes die gezamenlijk ons dorp zo vitaal houden. Terugkijkend zie ik dat we bij VIOS wederom verbeteringen tot stand zijn gekomen. In het jaar dat we 85 jaar bestonden is met name de accommodatie verder verbeterd. Sportief waren er de successen. Het kampioenschap van vrouwen 1 ligt nog vers in het geheugen. Natuurlijk zijn er de uitdagingen. Met name complimenten richting de jeugdcommissie. Deze commissie is prima in staat alle demografische invloeden telkens juist te handelen. Bij VIOS gaan we in 2018 op de ingeslagen weg door. Het bestuur is uitgebreid en een nieuw beleidsplan gemaakt. Gerrit Hilhorst heeft hierin het voortouw genomen. Het zal u niet verbazen dat gezien het voorgaande dat is opgeschreven, wij een actieve rol willen spelen binnen de Beltrumse gemeenschap. Bovenal willen we een moderne vereniging zijn. Daar waar leden samenkomen en ieder op zijn/haar eigen wijze ontspanning vindt en een mooie invulling geeft aan de vrije tijd. Natuurlijk zijn er ook sportieve V.I.O.S.-Wijzer 15


ambities. Toch hebben we de laatste maanden geleerd, dat ambities geen format is die je zo kunt afspelen. Zeker bij VIOS 1 zorgen de vele blessures voor een tijdelijke pas op de plaats. Dit is inherent aan sport. 2018 wordt een jaar vol kansen. Ik wens iedereen een aangenaam jaar bij VIOS. Natuurlijk dank ik op voorhand al onze sponsoren en vrijwilligers. Uiteraard iedereen veel succes, maar bovenal plezier! Theo Helmers

Nieuwjaarsreceptie De nieuwjaarsreceptie ontwikkelt zich tot een traditie. Werd het eerst georganiseerd door het bestuur, tegenwoordig is de organisatie in handen van de leden. Na VIOS4 en VIOS-9 tekent dit jaar VIOS-8 voor de organisatie. Samen met de commissie sociabiliteit heeft VIOSnieuwjaarsreceptie 8 een mooi programma gemaakt voor al onze leden (actief en steunend) trainers, leiders, vrijwilligers, ouders en andere belangstellenden. We hopen op jullie aanwezigheid en willen er met jullie een gezellige middag/avond van maken. Wat kunnen jullie verwachten? Een voetbalquiz (petje-op-petje-af), een DJ (DJ-Marco) en een hapje en een drankje. Volgens traditie houdt onze voorzitter, Theo Helmers een speech waarin hij terugblikt en vooruitkijkt en worden onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Wij hopen jullie allen te mogen begroeten op zondag 14 januari om 14.00 uur.

Zo is ut maor net. Namens de jeugdcommissie wensen we iedereen een gezond en sportief 2018. En kijken we uit naar een mooie 2e helft van de competitie, waar de indeling van de competities beter is afgestemd op de kwaliteit. 16 V.I.O.S.-Wijzer


Als ik nog even terug kijk naar vorig jaar dan zijn er twee evenementen die even benoemd moeten worden. Eind december was het Norbert Kuypers toernooi. De jeugd liet zich hier van zijn beste kant zien. En de organisatie door Martin Grotenhuis, ondersteund door jeugdige vrijwilligers, was weer top. Zeker gezien de lovende woorden van leiders en ouders (niet alleen uit Beltrum) die ik sprak. Een compliment aan hen is dan ook op zijn plaats. Daarnaast was er natuurlijk weer het gebeuren rond het Glazenhuus. Waarmee zelfs de landelijke pers werd gehaald. Ook hier zien we een inzet van vrijwilligers en SJB, die maken dat er voor iedereen de mogelijkheid is om de jaarwisseling goed te kunnen vieren. Ook hier is een compliment op zijn plaats. Als vrijwilliger achter de bar en als Euten Jasper breurs muziek draaien in het Glazenhuus, valt mij op dat de vele vrijwilligers die ik daar zie, ook als vrijwilliger bij de jeugd van VIOS B actief zijn. Vaak zijn het dezelfde mensen die je ziet. Een gesprek met een ouder diep in de nacht na de bardienst was voor mij opvallend. Zo gaven de zonen van de desbetreffende ouder aan dat ze dit jaar niet meeliepen door het dorp om oliebollen te verkopen. Daar waren ze te oud voor en ze hadden wel andere zaken te doen. Nou, dat denk ik niet sprak vader wijs. Hoe denk je dat alles wordt betaald en geregeld voor de activiteiten waar jij aan deelneemt? En hij gaf uitleg hoe het één en ander in elkaar steekt, zodat de jeugd kan deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd. Het zette de jongens aan het denken. Uiteindelijk hebben ze, ondanks het slechte weer, geholpen oliebollen aan de man te brengen. Zo is ut maor net! Je moet er wat voor doen om er baat bij te hebben. Op naar een mooi 2018! Namens de jeugdcommissie, Benny Krabbenborg.

Winteractiviteiten jeugd. Het is winterstop en de competities liggen stil. Volgens traditie organiseert de jeugdcommissie diverse activiteiten voor de jeugd. Hieronder een verslag van de activiteiten tot nu toe,

Bezoek Ajax Amsterdam 6 Januari hebben 35 kinderen en 9 volwassenen een “stadion tour in de Amsterdam Arena” bezocht. (Tekst kan wat gekleurd zijn aangezien ik een Ajax man ben. Desondanks heb geprobeerd een zo neutraal mogelijk verslag te schrijven.) V.I.O.S.-Wijzer 17


Een zeer indrukwekkende rondleiding bij de beste club van Nederland. De kinderen vonden het dan ook fantastische als ze in de kleedkamer op de plek van Klaas-Jan Huntelaar, Amin Jounes of Frenkie de Jong mochten zitten. Vervolgens in de persruimte op de plek van de trainer, waren ze al druk aan het oefenen voor een persconferentie. 2018-bezoek AJAX

Boven in de Amsterdam Arena (nog steeds niet de “Johan Cruijff Arena”) waren ze opnieuw onder de indruk van het immense overdekte stadion. Na de rondleiding gingen we allemaal met een ervaring rijker terug naar Beltrum. Kunnen ze weer wat afstrepen van de “Bucketlist”!!

Norbert Kuypers toernooi Volop voetbalplezier voor de pupillen! Het is een traditie tussen Kerst en nieuwjaar, het Norbert Kuypers-toernooi. In verschillende sporthallen wordt het toernooi gespeeld, zo ook in sporthal ‘De Sonders’ te Beltrum. De pupillen van clubs uit Beltrum en omstreken doen mee, dit jaar al weer voor de 42e keer, Martin Grotenhuis verzorgt de dagelijkse leiding namens VIOS, met assistentie van vele jeugdleden. Jaar op jaar blijkt Norbert Kuypers toernooi het weer een gezellig familieevenement. Fanatieke spelers op de sporthalvloer en ontspannen familie op de tribune. Een mooie gelegenheid om oude bekenden te ontmoeten en even bij te praten. Het Norbert Kuypers toernooi is al weer 42 jaar een begrip. Vroeger het toernooi van de vaders van nu, vandaag spelen hun zonen EN dochters dit toernooi. 18 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 19


Boeven vangen bij “Hof van Eckberge” Zaterdag 16 december gingen de jongste leden van Vios JO07 en JO09 boeven vangen! 25 kinderen vermaakten zich geweldig in de klimruimtes bij Hof van Eckberge. De VIOS boefjes konden zich goed verstoppen in de klimruimtes en de VIOS politiemensen deden hun best om ze te vangen. Na vier uur klimmen en klauteren en een volle buik gingen ze voldaan terug naar Beltrum. Dit bezoek is één van de winteractiviteiten van VIOS voetbal. Andere winteractiviteiten van VIOS voetbal zijn een spellen middag en een stadiontour naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. bezoek Hof van Eckberge

Hallo allemaal, De feestdagen zijn weer achter de rug: Tijd voor de tweede helft van het seizoen! De senioren hebben het nieuwe jaar goed ingeluid met het jaarlijkse kniepertjestoernooi. Alle teams kunnen er weer met een frisse start tegenaan!

Tussenstand competitie De eerste helft van het seizoen is inmiddels gespeeld. Tijd om een tussenstand op te maken! De meiden C2, C1 en B1 staan vrijwel alle drie op dezelfde plek. Met een positie op de 8e/9e plek zullen zij de tweede helft van het seizoen van start gaan. 20 V.I.O.S.-Wijzer


De meiden van dames 4 doen voor het eerste jaar mee in de senioren en doen het zeer netjes met een 2e plek uitkomend, in de 4e klasse. Dames 3 staat met een 7e plek in de middenmoot. Met de winnende flow waarin ze het einde van de eerste helft van het seizoen zaten, zullen ze vast de tweede helft goed beginnen! Dames 2 staat weliswaar op een tweede plek, maar met 2 wedstrijden minder gespeeld te hebben, dan de ploeg die op de eerste plek staat! Dames één staat op de 11e plaats en grepen, helaas, geregeld net naast de set. De tweede helft gaan ze weer met frisse moed van start! Heren doet met een 4e plek netjes mee in de competitie.

Bekerwedstrijd Inmiddels is bekent dat dames 1, in de 3e ronde van de bekerwedstrijden, tegen Jumbo Van Andel-Ormi dames 1 uit Epe moet spelen. De dames uit Epe spelen normaliter in de Derde divisie. De wedstrijd zal plaatsvinden in sporthal ‘de Sonders’. Vios dames 1 kan alle aanmoediging gebruiken tegen dit één klasse hoger spelende team!

Kampioenen In december hadden wij maar liefst twee teams die kampioen zijn geworden! De kanjers van niveau 3 team 1 en niveau 2! Meiden van harte gefeliciteerd!

Tafeltennis meets Volleybal Aan het begin van het seizoen hebben de heren en dame van de tafeltennis, de dames van volleybal dames 1 kennis laten maken met hun sport. Uiteraard moesten de rollen ook een keer worden omgedraaid. Op een maandagavond V.I.O.S.-Wijzer 21


hebben de leden van de tafeltennis dan ook samen met volleybal dames 1 een wedstrijdje bespeeld! Wederom een leuke kennismaking!

Afmelden voor 1 april De tweede helft van het seizoen is nog maar net begonnen. Toch willen we jullie er even aan helpen herinneren dat, indien je je wil afmelden met ingang van het seizoen 2018-2019, je dit in de periode van 1 maart t/m 1 april moet doen bij onze secretaris Carlijn Visser. Mocht een lid zich na 1 april afmelden, dan bestaat er in ieder geval een contributieverplichting (uitzonderingen daargelaten, ĂŠĂŠn en ander in overleg met het bestuur).

Ik pass de bal. . . Hallo iedereen van VIOS, Dank je wel Minke dat je mij hebt gekozen. Ik ben Tardia Branten. Ik woon op Dorpsstraat 2A naast het bejaardentehuis en ik ben 8 jaar. Ik woon daar met papa Erik, mama Tessa, broer Tjarko, poezen Liz en Isis en hond Ronja. Ik zit nu voor het tweede jaar op volleybal. De volleybaltraining is superleuk. Het leukst vind ik als we trefbal spelen tijdens de training. En dat er zwarte pieten kwamen kijken naar de training vond ik ook erg leuk. Groetjes, Tardia Branten De bal pass ik door naar Fieke Wildenbeest.

22 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Vios gym 30 januari 9 februari

- start 3e en 4e ronde cursus in balans - carnaval op de gym.

Vios touwtrek 19 januari - Nieuwjaarsreceptie 23 maart - Gewichttrekken bij Slutter op de Deale Vios voetbal 13 januari 14 januari 15 januari 27 januari 12 februari 3 of 10 juni

- S pellen uit de kampkist van Michel Ballast (JO9, JO11 & JO13: 13.30-17.30 uur) - Nieuwjaarsreceptie - Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. - Martin Grotenhuistoernooi - Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. - Seizoenafsluiting

24 V.I.O.S.-Wijzer