Vioswijzer april 2018

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 5 april 2018 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.� Beltrum.

Voorwoord April 2018 Het wordt warmer, we zien het duidelijk om ons heen. Nog niet zo lang geleden hadden we een terugval en hadden we de winterjassen, maar zeker regenpakken nodig om de weersomstandigheden te weerstaan. Nu echter kunnen we in de lentesferen vertoeven. Na een winterperiode waar we hebben kunnen genieten van onze sporters op de Olympische winterspelen en de Paralympische spelen in Pyeongchang. Met respectievelijk 20 en 10 medailles hebben de Nederlandse sporters laten zien waar ze voor staan. Grote inzet en doorzettingsvermogen, vooral de deelnemers van de Paralympic, hebben tot deze geweldige prestaties geleid. En van dit alles hebben we voor de buis kunnen genieten. Ook de verschillende competities lopen tegen het eind aan. Hier en daar moet nog een flinke strijd geleverd worden om het doel dat aan begin van de competitie gesteld is, te halen. Deze laatste loodjes wegen zwaar, maar met een gezamenlijke inzet is hier natuurlijk nog het een en ander te bereiken. Succes daarbij, en Beltrum bij de Willies!!! Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 1


Wij feliciteren: - In februari raakte onze eindredacteur Martin Bouwmeesters al in koninklijke sferen met zijn benoeming tot seniorenprins van “de Belhamels”. Eind maart werd hij tijdens zijn laatste vergadering als raadslid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. - Walter Rouwhorst met zijn benoeming tot erelid van Vios Tafeltennis. Naast zijn inzet voor genoemde vereniging heeft Walter ook zitting in het bestuur van Sportcentrale VIOS en is al jarenlang bardienstmedewerker. Kortom: meer dan verdiend!

Afscheid van secretaris Sander Esselink Tijdens de jaarvergadering van Sportcentrale VIOS die gehouden is op woensdag 7 maart heeft Sander Esselink afscheid genomen als secretaris. In de vorige Vioswijzer hebben we hier al verslag van gedaan. Echter, de foto ontbrak nog. Hieronder staat voorzitter Erwin Hoitink klaar om Sander Esselink een cadeau te geven voor de bewezen diensten.

Vios Wijzer digitaal De Vios-Wijzer is ook digitaal te lezen. Deze is te vinden op www.sportcentralevios.nl. Ook eerder verschenen edities vanaf januari 2016 zijn er te vinden. Wil je ook overgaan tot de digitale versie (i.p.v. de “dure” papieren versie) stuur dan een mail naar: sportcentralevios@gmail.com.

Terug in de tijd (april 1993) - De toneelgroep die jarenlang onder de VIOS-vlag de stukken op de planken heeft gebracht, gaat door op eigen kracht (D.O.E.K.). - De jaarvergadering van Sportcentrale VIOS wordt zeer matig bezocht. Helaas waren er zelfs bestuursleden zonder kennisgeving afwezig. 2 V.I.O.S.-Wijzer


- Afdeling Tafeltennis viert haar 20-jarig jubileum met een tafeltennistournooi in de sporthal. Vervolgens worden de feestelijkheden voortgezet in Zaal Dute.

Uit de oude doos (april 1968) - Het bestuur houdt zich intensief bezig met de voorbereidingen van het kleedgebouw en het bouwen hiervan. Tevens komt er ruimte voor een clublokaal/kantine. - In Beltrum werd een cursus “jeugdbegeleider� gehouden. Hiervoor slaagden 5 dames (handbal) en 5 heren (voetbal).

Ledenmutaties: Nieuwe leden:

Bedankt als lid:

Gymnastiek: Gymnastiek: Voetbal: Charlotte Baak Jitske Wildenbeest Herman Schilderinck Siem te Morsche Wytze Baks Seb Hofstede Riek Nijenhuis Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek - Handbal - Tafeltennis - Touwtrek - Voetbal - Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 30749117

V.I.O.S.-Wijzer 3


Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 4 mei 2018 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten : - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

VIOS gym reikt Nijntje beweegdiploma uit aan alle kinderen van groep 1 en 2 Beltrum Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar ó zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling. Zowel VIOS gym als de Sterrenboog onderschrijven dit en om bovenstaande te kunnen realiseren is VIOS gym begin van het schooljaar een 4 V.I.O.S.-Wijzer


samenwerking met de Sterrenboog aangegaan zodat alle kinderen uit Beltrum een beweegdiploma kunnen halen. Anny Helmers heeft namens VIOS gym de lessen gegeven in samenwerking met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Woensdag 28 maart was het zover in sporthal de Sonders. Na een periode van ruim 20 lessen konden alle 38 leerlingen uit groep 1 en 2 van basisschool de Sterrenboog aan vaders, moeders, opa’s en oma’s hun talenten en al het geleerde laten zien. Vol enthousiasme klommen de kinderen in het wandrek, toonden hun balvaardigheid, lieten hun mooiste koprol zien en balanceerden vol trots over een smal vlak. Kinderen uit groep 1 namen beweegdiploma 1 feestelijk in ontvangst en aan de kinderen van groep 2 werd beweegdiploma 2 uitgereikt. Kwaliteit van het diploma is gegarandeerd vanwege het door de KNGU afgegeven keurmerk. We zijn er trots op dat alle jonge kinderen in Beltrum op deze manier een goede motorische basis kunnen leggen. Het enthousiasme is zo groot dat we voornemend zijn om ook het volgende schooljaar de lessen aan te bieden voor groep 1 en 2. Alle deelnemers met beweegdiploma

Annie Delsing 80 jaar Ruim 50 jaar lang woonde Annie op de boerderij aan de Ringweg. Zij had een druk gezin en weinig tijd voor hobby’s. Enige tijd later verhuisde ze naar de Slieperstraat 27. Waar zij ’t wat rustiger aan kon doen. Zij was al een trouw lid van Vios gym. Dat vind ze heel gezellig en is daar heel actief en altijd aanwezig. Na de gym is er tijd voor koffie. Soms met wat lekkers erbij “gebak”. En niet te vergeten nieuwtjes uit wisselen. Met de dames van de oude buurt “Ringweg” gaat ze elke week ook nog een kaartje leggen. Dat is voor haar ook ontspanning. En als het mooi weer is gaat ze gezellig met Joop fietsen en genieten ze van de mooie natuur en rusten ze vaak uit op een bankje. Annie van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag. En we hopen dat je nog veel jaren met onze groep mee mag doen. Namens alle dames van de woensdagmorgen groep. V.I.O.S.-Wijzer 5


Selectie van Vios gym heeft een drukke maand achter de rug. Op zondag 4 maart stond de tweede plaatsingswedstrijd van de 5e divisie op het programma. De maar al te vroege eerste wedstrijd op zondag, was voor de pupillen 1 Lynn Hopmans en Lisanne Hoitink op baan 1, samen met onze jeugd 1 Femke Roerdink op baan 2. Lynn en Lisanne hebben goede oefeningen laten zien, met hier en daar nog wat puntjes om aan te werken zij behaalden vandaag een 21e en 22e plaats. Femke heeft tegelijkertijd 4 nette en stabiele oefeningen laten zien vandaag. Hiermee zeker vooruitgang geboekt ten opzichte van vorige wedstrijd. Dit was in de einduitslag ook weer te vinden, ze was vandaag op de 6e plaats weer te vinden. In de tweede wedstrijd was het de beurt aan onze pupil 2 Sophie Huetink. Sophie heeft een goede wedstrijd geturnd en heeft laten zien dat ze de zenuwen onder controle heeft, op met name de balk. Sophie is vandaag op de 6e plek geëindigd. Helaas kon Mijs Belterman vandaag niet deelnemen aan deze wedstrijd.. Al met al kijken we terug op een geslaagde dag, waarbij doelen zijn behaald, de dames hartstikke goed hun best hebben gedaan, we plezier hebben gemaakt en ook nog mooie resultaten hebben mee kunnen nemen! Zondag 11 maar was het de beurt aan de Pre-pre instappers van Vios Gym Eke Belternan en Lotte Abbink hebben deze dag hun eerste echte wedstrijd geturnd als pre- pre instappers. En wat hebben ze het goed gedaan! Eke en Lotte turnden een goede wedstrijd en eindigden als 6e en 14e vandaag. In de tweede wedstrijd was Jenske Roerdink aan de beurt, ook voor haar 1 van de eerste wedstrijden. Ze haalde het hoogste cijfer van de wedstrijd op sprong! Jenske is in de einduitslag op een nette 5e plek terug te vinden. De meiden hebben alle 3 met veel plezier hun wedstrijd geturnd en hebben alweer zin in de volgende wedstrijd op 7 april in Winterswijk! Hier ongeveer een kleine collage van de foto’s 1 t/m 5. Plek naar eigen inzicht bepaald worden. Zondag 18 maart was de laatste plaatsingswedstrijd van de 4e divisie. Nikki Roerdink heeft een prima vooruitgang laten zien ten opzichte van vorige wedstrijden, de 13e plaats was vandaag voor haar. De junioren hebben ook een goede wedstrijd geturnd. Aniek Ballast en Babeth Wildenborg zijn ook weer een paar plekken gestegen in de einduitslag: deze keer een 21e en 14e plaats. Mila ter Meer eindigde vandaag als 19e, en Maud te Veluwe mocht de bronzen medaille mee naar huis nemen! Maud, Mila en Babeth hebben zich geplaatst voor de regiofinale op 31 maart. Tot slot was het dus 31 maart tijd voor de finale van de 4e divisie. Maud te Veluwe, Mila ter Meer en Babeth Wildenborg hadden zich hiervoor geplaatst. Dit was al een knappe prestatie. Babeth en Mila hebben een topwedstrijd geturnd en werden respectievelijk 15e en 16e. Maud heeft het goed gedaan, maar had niet helemaal haar dag. Zij is 24e geworden. 6 V.I.O.S.-Wijzer


V.I.O.S.-Wijzer 7


Omdat er maar 9 door gingen, hebben de dames zich helaas niet geplaatst voor de districtfinale. Op naar het nieuwe seizoen! Dames goed gedaan!!

De Tumblingbaan is gemaakt!! Tijdens de jeugdlessen bij Vios Gym, en zeker ook bij de springlessen maken we vaak (en enthousiast!!) gebruik van de tumblingbaan. Op deze lange opblaasbare baan kunnen de kids mooie sprongen maken. Een paar weken geleden ontdekten we een gat in deze baan waardoor deze niet meer goed te gebruiken was‌‌wat nu?? We pleegden een telefoontje richting Luttikhold Zeilmakerij en dankzij vakkundig advies en een vlotte reparatie was het probleem snel opgelost. Johan en Ruud bedankt namens de jeugdleden van Vios Gym!!

Ook jeugdleden Vios Gym in het nieuw Nadat de seniorleden van Vios Gym uit Beltrum in het nieuw zijn gestoken was het nu de beurt aan de jeugdleden. De meiden kregen, vanuit de kledingcommissie, een turnpakje. De jongens een broekje met een hemd. De nieuwe gymkleding kon direct getest worden tijdens een gezellige, gezamenlijke gymles. De aanschaf is gerealiseerd door sponsoring van MARBOMA en door een prettige samenwerking tussen de kledingcommissie en Han ter Woerds Sport. Doordat er nu met een kledingfonds gewerkt gaat worden kan er altijd passende kleding voor iedereen verzorgd worden. Het nieuwe logo van de gymvereniging is verwerkt in het ontwerp van de gymkleding.

8 V.I.O.S.-Wijzer


Laatste bijeenkomsten ‘in Balans’ Op dinsdag 3 april zijn de laatste lessen ‘in Balans’ gegeven in de kapel in Beltrum. Trainer Charles Knobben liet samen met de deelnemers een afsluitende ‘dans’ zien waarbij evenwicht getest werd en krachtonderdelen te zien waren. De tien wekelijkse cursus heeft ervoor gezorgd dat deelnemers meer zijn gaan bewegen en steviger op hun benen zijn komen te staan. Het enthousiasme onder de groepen is zo groot dat er vanuit hun gevraagd is om een soort van opfris cursus in het najaar. Organisatoren Vios Gym en het Kulturhus zullen zich hierover beraden. Mocht het zover komen dan zullen naast de deelnemers van deze twee laatste groepen, ook de deelnemers van de eerste twee groepen, benaderd gaan worden. Met enthousiasme reikte de organisatie een certificaat uit aan de deelnemers. Daarnaast ontving iedereen een strippenkaart waarmee zij welkom zijn bij de gymlessen van Vios Gym en verschillende beweegactiviteiten zoals die in het Kulturhus gegeven worden. Hiermee wordt het belang van bewegen en elkaar ontmoeten onderstreept. Ook sponsor Huub Scharenborg van Scharenborg Beltrum b.v. was aanwezig bij de feestelijke afsluiting.

Competitie nieuws Met nog één wedstrijd te gaan zit de competitie er bijna op. We maken ons klaar voor de ‘derde helft’ van de competitie. Namelijk het teamuitje en de jaarlijkse afsluiting bij Frederik Hendrik. Het wordt toch tijd dat we naast de derde helft ook beter gaan presteren tijdens de eerste en tweede helft van V.I.O.S.-Wijzer 9


het seizoen. . . want daar valt nog wel wat winst te behalen. Daarover meer in de volgende Vioswijzer! De laatste tussenstand ziet er als volgt uit:

Walter Rouwhorst erelid VIOS Tafeltennis Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VIOS Tafeltennis op 14 maart 2018 is Walter Rouwhorst benoemd tot erelid van de vereniging. De tafeltennisclub gaf hiermee blijk van haar waardering voor de jarenlange inzet van Walter

Martijn Koster (links) en Walter Rouwhorst (rechts)

Wim Holt (rechts) kon niet aanwezig zijn op de ALV maar een dag later kreeg ook hij een mooie bos bloemen van bestuurslid Wout van ’t Wel (links), omdat Wim ook al weer 25 jaar lid is van TTV VIOS. 10 V.I.O.S.-Wijzer


voor de vereniging, onder andere voor de vele jaren als bestuurslid in de functies van penningmeester en nu al weer lange tijd als voorzitter. Daarnaast heeft Walter zich ingezet als trainer en begeleider van de jeugd, als bardienstmedewerker en als afgevaardigde namens de tafeltennistak binnen de Sportfederantie van VIOS. Ook Martijn Koster werd in de bloemen gezet wegens zijn 40 jarig lidmaatschap van VIOS. Martijn werd tevens verrast met een waarderingsspeld voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid (penningmeester en voorzitter) en bardienstmedewerker in de kantine van Sporthal de Sonders.

Spannende voorjaarscompetitie nadert ontknoping Met voor de meeste verenigingen nog slechts 3 wedstrijden te gaan, naderen we al weer het einde van de voorjaarscompetitie van 2018. Hieronder de actuele tussenstanden van de VIOS-teams en een samenvatting van de laatstgespeelde wedstrijden. Senioren: 3e klasse - Poule F ATAK 2 8 - 47 ATTV 1 7 - 44 TAVERDO 1 8 - 39 MVR 1 7 - 32 GROL 1 7 - 30 VIOS 1 7 - 28

Senioren: 4e klasse - Poule D Reflex (V) 1 8 - 50 Wehl 1 8 - 47 VIOS 2 8 - 45 Velp 4 7 - 40 TAVERDO 2 7 - 29 ATAK 3 8 - 19

Senioren: 6e klasse - Poule B ATAK 4 8 - 68 Dropshot 2 8 - 52 GROL 5 9 - 40 VIOS 3 7 - 38 Bredevoort 3 8 - 22 Zevenaar 8 8 - 20 Zoals je aan de ranglijst kunt zien, staat VIOS 1 in de gevarenzone, maar het team zal zijn uiterste best doen om niet te degraderen uit de derde klasse. In de 5de speelweek moest VIOS 1 op bezoek bij Atak in Aalten. Na een winstpartij van Martijn en een gewonnen dubbel stond de stand nog gelijk: 2-2. Hierna wisten Paul en Martijn elk nog ĂŠĂŠn puntje te pakken, maar de eindstand was 6-4 in het voordeel van Atak. De week er na moest VIOS 1 naar ATTV in Aerdt. Na een rampzalig begin, tussenstand 5-1 achter, herstelden de spelers uit Beltrum zich met nog drie overwinningen. Eindstand 6-4 verlies. Paul en Martijn wisten elk 2 wedstrijden te winnen. Voor Wim H stond, na alle inspanningen, de teller aan het eind van de avond helaas op 0 punten. In de 7de speelweek kwamen de buren uit Groenlo op bezoek. Het team van Andric, Roy en Eric deed goede zaken in de degradatiestrijd en won met 4-6. Man of the match was Paul, met drie winstpartijen! V.I.O.S.-Wijzer 11


12 V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. V.I.O.S.-Wijzer 13


14 V.I.O.S.-Wijzer


Vios 2 draait keurig mee in de subtop van de 4de klasse. In speelweek 5 speelde het team een thuiswedstrijd tegen Velp. De gasten boekten een 3-7 overwinning. Walter won 2 partijen, Wout won er één en Wim F had zijn avond niet en vroeg zich na drie verloren partijen af of hij niet beter kon gaan biljarten. VIOS 2 reisde op 21 maart af naar Varsseveld om te spelen tegen Reflex. De wedstrijd die met 5-5 werd gelijkgespeeld was bijna net zo spannend als de gemeenteraadsverkiezingen die op dezelfde dag werden gehouden. Bij de tegenstander stond Rob Janssen nog op 100%. Het lukte Walter, Wim F en Wout niet om hem daar vanaf te helpen. Ook in de dubbel was het meespelen van Rob doorslaggevend, zodat ook die partij door Reflex werd gewonnen. De overige potjes waren op één na voor de Beltrummers. In de 7de speelweek kwam een 2-mans-team van Atak op bezoek. Dat zou dus kort duren, maar er waren toch nog twee spannende vijfsetters bij die er voor zorgden dat het toch nog na elfen werd. Zo speelde Wim F de slotwedstrijd tegen Piet Blok. In een enerverende wedstrijd van vijf sets trok Piet aan het langste eind en redde daarmee de eer voor de bezoekers. Eindstand 9-1 voor VIOS 2. VIOS 3 speelt lekker mee in de middenmoot van de zesde klasse. Mede door de wisselende samenstelling van het team, variëren ook de uitslagen nog wel eens van het ene uiterste naar het andere. Zo werd het team in de uitwedstrijd tegen Atak op een 9-1 nederlaag getrakteerd. Janwim wist de eer gelukkig nog te redden met één overwinning. Op dezelfde avond verloor ook VIOS 1 in Aalten, zodat beide teams achteraf gezamenlijk het verlies konden verwerken, natuurlijk wel onder het genot van een drankje. In de week hierna boekte VIOS 3 een ruime 8-2 overwinning in en tegen Bredevoort. Een knappe prestatie van Marjolein, Arnold en Janwim, die daarmee het verdriet van de voorgaande week deden vergeten. De volgende wedstrijd deed VIOS 3 het thuis nog beter! Hoewel de tegenstanders uit Grol (Groenlo) erg hun best deden, wisten ze slecht één partij te winnen. Nabel, die dit seizoen voor het eerst meespeelt met VIOS in de competitie, wist heel knap twee wedstrijden te winnen, maar moest helaas in Cinthia (van Grol) zijn meerdere erkennen. Toch goed gedaan hoor, Nabel!

NL DOET De Bisons deden op zaterdag 10 maart voor het eerst mee met de NL DOET dag. Een mooi initiatief om met een groot aantal leden/vrijwilligers in en om het clubgebouw te klussen. Het klussen bestond uit het opruimen en opnieuw inrichten van diverse V.I.O.S.-Wijzer 15


ruimtes. Ook moest de singel langs de sloot worden gesnoeid en het onkruid tussen de tegels worden verwijderd. Tussen de middag werd er gezamenlijk gegeten om daarna weer stevig aan de slag te gaan. Rond de klok van vijf werd de dag afgesloten en kon er tevreden geproost worden op een mooie dag.

Gewichttrekken Vrijdag 23 maart stond in het teken van het gewichttrektoernooi. Het werd dit keer gehouden bij Schnieders in Voor-Beltrum. Er hadden zich een recordaantal ploegen ingeschreven, te weten 29 teams. Er waren drie klasses; Jeugd tot 18, Jeugd 1822 en de Senioren. In alle klasses zag je een prachtige strijd om het gewicht, dat na iedere ronde zwaarder werd, omhoog te krijgen. Kreeg een team het moeilijk dan werden ze zo hard door het publiek aangemoedigd, dat het toch weer lukte. Er waren zelfs enkele teams uit het zuiden van het land, zij hadden voor deze gelegenheid hun beste kilts voor de dag gehaald. Dit leverde een fraai aanzicht op, maar helaas voor hen geen bonuspunten. Uitslagen: Jeugd tot 18

Jeugd 18 -22

Senioren

1. TTV Vorden

1. Bisons

1. Olle Bisons

2. Kets’n en knall’n

2. Rozenbarg en de brekkers

2. Mc Guns

3. De Ludolfs

3. De Tegenpartij

3. Mc Nozems

Jaarvergadering Op 5 april hield TTV Vios Bison haar jaarvergadering, deze werd gehouden bij Zalencentrum Dute. Wederom kon het bestuur een groot aantal leden verwelkomen. Naast de gebruikelijke agendapunten kwamen er nog andere zaken aan de orde. • Jubileum 50 jaar Bison. Dit wordt gevierd in 2020, buiten andere activiteiten zal er in dat jaar een Internationaal toernooi georganiseerd worden. • Bennie Baak verlaat na ruim dertig jaar als penningmeester, het bestuur van de Bisons. De komende tijd zal Bennie de nieuwe penningmeesters nog inwerken. • Laura Huirne was verkiesbaar en werd per acclamatie herkozen. De voorzitter kon de vergadering om kwart over tien sluiten. 16 V.I.O.S.-Wijzer


VIOS VOETBAL

Van de bestuurstafel . . . De zon schijnt en het is meer dan 20ºC. Een groot verschil met vorige maand met een scherpe oostenwind en matige tot strenge vorst. Kortom het kan snel omslaan! Dit is ook van toepassing op de prestaties van ons eerste elftal. Voor de winterstop drie nederlagen op rij, na de winterstop drie overwinningen op rij. Voor het eerste is er nog genoeg mogelijk in de competitie. Bestuurlijk zijn we ook bezig met een omslag. Echter deze omslag mag een meer geleidelijk traject volgen. Op moment van schrijven staan we aan de vooravond van de thema-avond ‘Bestuurders van morgen’. Wij streven naar een bestuur welke een goede afspiegeling van onze leden. Dat betekent dat wij een omslag moeten maken. Verjonging en vervrouwelijking zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Hopelijk weten onze leden hierin een goede bijdrage te leveren. Tot slot kunnen wij melden dat vv VIOS B. tekent voor de organisatie van de regionale bekerfinales. Een evenement met 50 deelnemende ploegen. Veel reuring op het sportpark waarbij we de nodige vrijwilligers nodig hebben. Meldt je aan via onze website of bij één van de bestuursleden.

VIOS feliciteert Els Bonenkamp met lustrum bij Spilman Els Bonenkamp viert haar eerste lustrum als uitbater van Spilman. Voor VIOS een mooie gelegenheid om de hoofdsponsor te feliciteren. Samen een biertje drinken na een zwaarbevochten wedstrijd, Eredivisietoppers kijken op het grote scherm of een flink feest bouwen na een kampioenschap. Voor veel VIOS-teams is café Spilman vaste prik in het weekend. Onze hoofdsponsor, waar vertrouwd gezicht Els Bonenkamp inmiddels 5 jaar aan het roer staat, is niet meer weg te denken uit het Beltrumse verenigingsleven. V.I.O.S.-Wijzer 17


Want niet alleen de ‘VIOSlui’ vinden hun weg naar het gezellige bruine café. Neem bijvoorbeeld een doorsnee maandagavond: “Voor 20.00 uur kunnen we nog een verstaanbaar gesprek voeren, daarna hoor je alleen de 50 blazers die hier repeteren”, lacht Els. Van dweilorkest tot damclub, Spilman is uitvalsbasis voor vele gezelschappen in het dorp. Els: ‘Er is altijd wel wat te doen!’.

lustrum-Els bij Spilman

“Spilman draagt het verenigingsleven, en zeker ook onze voetbalvereniging al sinds jaar en dag een warm hart toe”, stelt voorzitter Theo Helmers die namens VIOS de felicitaties overbracht, “alleen hierdoor al is de horecaonderneming waar gastvrijheid, gezelligheid en heerlijk eten voorop staat, onmisbaar in het dorp”. Na de felicitatie komen we al snel aan de praat over het gerucht dat de horecaonderneming verkocht zou zijn. Als we de Beltrumse tamtam moeten geloven dan, want als het aan Els ligt plakt ze er zo nog 10 jaar achteraan! Er zijn nog plannen genoeg en de agenda op de vernieuwde website (www. spilman.nl) bewijst dat nog maar eens. Een brunch op Eerste Paasdag, een speciale moederdagactie of een gevarieerd Hemelvaartmenu om van te genieten na een lange fiets- of wandeltocht. Net als VIOS blijft Spilman onlosmakelijk verbonden met Beltrum!

Het gesprek aan gaan! Op het moment van schrijven voel ik het zonnetje in mijn rug. En ik weet niet of u dat gevoel ook heeft maar als het dan beter weer wordt dan bekruipt je het gevoel dat je nog van alles wil gaan doen. Zo zal heel Beltrum vandaag de tuin in vliegen. Lig die d´r ok weer netjes bi-j. De andere kant is dat er weer van alles wordt georganiseerd. Zo is Willy gauw weer jarig en heeft Pig Pop zijn programma weer klaar. Binnen de jeugdcommissie zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2018 - 2019. Dat lijkt nog ver weg. Maar gezien de energie en tijd die het kost, iets waar we op tijd mee moeten beginnen. Alle spelers zijn gevraagd naar hun plannen voor het volgend seizoen en nu kunnen wij aan de slag met de indeling van de elftallen en het zoeken naar het juiste kader. Een invulling die belangrijk is en waar we dit jaar ook 18 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 19


rekening moeten houden met nieuw beleid vanuit de KNVB. Voor VIOS zal dit zeker gevolgen hebben als we kijken naar de nieuwe visie en missie. Vandaar dat nu de eerste hand wordt gelegd aan het beleidsplannetje van de jeugdcommissie 2018 – 2021. U ziet er wordt veel gedaan achter de schermen. Als ik zie wat er allemaal gebeurt voor VIOS en de samenleving in ons dorp, dan zijn berichten over Paasvuur en geen rookruimte meer in het café wel bijzonder. Als normaal mens snap je niet waar sommige individuen zich druk over kunnen maken en door maar wat te roepen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze gelijk hebben. Er is maar één oplossing en mijn inziens een uitdaging voor alle bestuurders om de voorwaarden te scheppen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Want volgens mij doen we het samen! Individuen bepalen niet waar ze voetballen en maken niet de vereniging of de samenleving. Kunnen we daarna samen met elkaar, onder het genot van een drankje er van genieten! Namens de jeugdcommissie. Benny Krabbenborg.

Regionale bekerfinales Ook de KNVB is de metamorfose van sportpark ‘De Sonders’ opgevallen en heeft vv VIOS B. gevraagd voor de organisatie van de regionale bekerfinales op zaterdag 2 Juni. In de verschillende categorieën zullen vijftig teams strijden om de regionale beker. Een organisatorische uitdaging waarvoor we vrijwilligers zoeken. De eerste finales beginnen om 9:30u en de laatste wedstrijden zullen om 18:45u afgelopen zijn. Om deze dag in goede banen te leiden, zijn er natuurlijk vrijwilligers nodig. Wij zoeken dan ook vrijwilligers voor: • EHBO • kantinemedewerker • scheidsrechters jeugdwedstrijden (JO13-JO11-JO09) • ontvangst en begeleiding • prijsuitreiking • wedstrijdsecretariaat / omroep De opbrengsten van deze dag komen ten goede aan vv VIOS B. Help je club en meldt je aan als vrijwilliger voor deze dag!! 20 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 21


Seizoenafsluiting Op 10 Juni houdt vv VIOS B. de seizoenafsluiting. Gestart in 2016, vervolgd in 2017 zal nu de derde editie volgen. Programma en tijdstippen zullen we later bekend maken. Voor nu: reserveer alvast een plekje in je agenda!

VIOS Jeugdkamp 2018 Vrijdag 18 t/m maandag 21 mei (Pinksterweekend) gaan we met de jongens en meisjes uit de D-E-F- jeugd van VIOS Voetbal op kamp. Dit jaar gaan we naar Rijssen. Aanmelden kan tot 8 april! Aanmelden op onze website: www.viosbeltrum.nl/over-vios/informatie/ activiteiten/jeugdkamp-2018.aspx

Hallo allemaal, Inmiddels heeft iedereen die zich voor aankomend seizoen wilde afmelden, zich afgemeld. Dat betekent dat de technische commissie zich over hun advies buigen en het bestuur bezig gaat met de teamindelingen voor volgend seizoen. Het einde van het seizoen nadert. In de aankomende wedstrijden kunnen enkele teams binnen de vereniging kampioen worden! Wij wensen hen, en uiteraard ook de andere teams, veel succes en plezier bij de laatste wedstrijden! Vrijdagavond 18 mei om 20.00 uur vindt de jaarlijkse feestavond van de volleybal weer plaats. Deze is bedoelt voor de seniorenteams (competitie en recreanten) en de vrijwilligers van de vereniging. We gaan er met z’n allen weer een gezellige avond van maken! Indien je verhindert ben graag voor 5 mei afmelden bij de aanvoerder/contactpersoon van je team. Verdere informatie volgt nog. Dan nog wat anders: Vios volleybal heeft 25 kortingskaarten voor attractiepark Hellendoorn gekregen. Mocht je hier interesse in hebben; deze zijn ook te bestellen op www.avonturenpark.nl/uitje. 22 V.I.O.S.-Wijzer


Jaarvergadering

Donderdag 15 maart heeft de, goed bezochte, jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. N.a.v. de ledenvergadering kwamen er twee vacatures naar voren: - Vacature jeugdbestuur: Loes Geerdinck heeft te kennen gegeven na seizoen 2017-2018 te stoppen met het jeugdbestuur. Daarmee kwam er een vacature voor deze bestuursfunctie vrij. Inmiddels kunnen wij zeggen dat deze functie is ingevuld! - Beheer nettenverhuur: De nettenverhuur bestaat met name uit het maken van afspraken met huurders, controleren van de netten en het regelen van de inname en uitgifte hiervan. Zie je het zitten om de nettenverhuur te beheren? Neem dan contact op met ĂŠĂŠn van de bestuursleden. Daarnaast is er tijdens de ledenvergadering, middels stemmen, een nieuw verenigingslogo gekozen. Deze zal binnenkort worden gepubliceerd. De leden die er dus niet bij konden zijn, moeten nog even in spanning afwachten. De notulen van de ledenvergadering worden binnenkort geplaatst op de website.

Jubilarissen Tijdens de ledenvergadering hadden we 2 jubilarissen in ons midden. De derde, Koen Dute, wie 40 jaar lid is van de vereniging, kon hier helaas niet bij aanwezig zijn. Daarnaast is Marcel Helmers 25 jaar lid van Vios volleybal en Veronie Dibbelink is, net als Koen, 40 jaar lid van de vereniging. Van harte gefeliciteerd!!

CMV 6.1 kampioen! Zaterdag 31 maart kon de CMV niveau 6.1 kampioen worden. Dit is hen dan ook gelukt! Meiden, van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap!!

V.I.O.S.-Wijzer 23


Verenigingsactiviteiten Vios touwtrek 22 april - Competitie Gewest Oost TTV Vorden 6 mei - Competitie Gewest Oost TTV Eibergen Vios voetbal 16 april

- Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 14 mei - Spreekuur bestuur v.v. V.I.O.S. B. (20.00-20.30 uur), info secretariaat. 18 t/m 21 mei - Voetbalkamp 2 juni - Regionale Bekerfinales 10 juni - Seizoenafsluiting Vios volleybal vòòr 5 mei 18 mei

- afmelden voor feestavond (bij aanvoerder) - Feestavond seniorenteams en vrijwilligers

24 V.I.O.S.-Wijzer