Vioswijzer augustus 2018

Page 1

DE V.I.O.S. WIJZER CONTACT-BLAD SPORTCENTRALE VIOS BELTRUM

In memoriam Leo te Bogt

Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 64e jaargang no. 9 augustus 2018 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.� Beltrum.

Te jong, familiemens, sociaal betrokken, telkens zoekend naar mogelijkheden, optimistisch, scherp en enthousiast. Veel gebruikte (media-)reacties op de 11 juni plotseling overleden Leo te Bogt. Een fantastisch en aimabel lid, zo kunnen wij Leo omschrijven. In de periode van 1996 tot 2002 was hij onze voorzitter. Zijn bestuursstijl was bewonderingswaardig. Hij voelde de familieclub VIOS haarfijn aan en was de voorzitter van iedereen. In zijn bestuursperiode werd de eerste stap gezet met de opwaardering van onze accommodatie. De verbetering rondom de bestuurskamer, de bouw van de tribune zijn prachtige voorbeelden en de benoeming tot Lid van Verdienste sprak alle waardering uit. Ook na zijn bestuursperiode bleef Leo onze club trouw. Lange tijd verzorgde hij de kantinediensten en sinds zijn zoon Arjan zijn opwachting maakte in ons eerste, stond hij nog vaker met zijn vrouw Els langs de lijn. Het indrukwekkende applaus voor Leo, door honderden mensen gegeven voor de aftrap tegen MvR, sprak emotie, respect, maar bovenal intense warmte uit. Wij wensen zijn vrouw Els, Arjan en Anne, Martijn, Jarno, moeder Te Bogt en verdere familie nogmaals veel sterke toe. Bestuur vv VIOS B Theo Helmers, voorzitter

V.I.O.S.-Wijzer 1


Wij feliciteren: Het eerste elftal van Vios voetbal met de behaalde promotie naar de 3e klasse.

Rooster kantine “de Spilsoos” Op dit moment zijn er al weer enkele voetbalteams aan het trainen. Derhalve is de kantine af en toe weer open. Vanaf zondag 18 augustus is de kantine weer dagelijks open en zullen ook de zaalsporten langzamerhand de trainingen/lessen hervatten. Per genoemde datum gaat het nieuwe 7-wekelijkse rooster in. Als het goed is, hebben alle vrijwilligers het rooster inmiddels ontvangen. Helaas zijn er enkele mensen gestopt, zodat er enkele gaten in het rooster zijn ontstaan. Uiteraard zien we die graag opgevuld. Wil je voor jouw club kantinediensten draaien en daardoor zorgt voor een extra bijdrage, dan kun je contact opnemen met Paul Hemmink (06-22158795).

Verzoek vrijwillige bardienst We waarderen de inzet van de bardienstmedewerkers enorm. Zonder hen kunnen we de kantine niet draaiende houden. Om het voor iedereen plezierig te houden, is het prettig dat de bardienst in een opgeruimde kantine (en keuken) de dienst kan beginnen. Derhalve het verzoek aan de vrijwilligers om lege kratten tijdens of na afloop van de dienst naar het emballagehok te brengen. Ook het sorteren van de kleine flesjes is niet bij iedereen bekend. Er zijn flesjes met een “bolle buik”, flesjes met een “rechte buik” en groene flesjes (7-up). Voor alle 3 soorten zijn er kratten. Op de bar ligt een voorbeeld. Allen bedankt voor de medewerking.

Terug in de tijd (augustus 1993) - De Bisons doen mee aan de NK dat over 4 zondagen gehouden wordt. Ook op de 4e dag in Zundert blijven ze ongeslagen en worden derhalve kampioen. 2 V.I.O.S.-Wijzer


- Afdeling voetbal schaft de terreinwacht af. Elftallen zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten en schoonmaken van het kleedlokaal en het ontvangen van de scheidsrechter.

Uit de oude doos (augustus 1968) - Er heerst een voetwrattenziekte. Derhalve is het dragen van gymschoenen in de gemeentelijke gymnastieklokalen verplicht gesteld. - De omheining (palen en balken) rond de velden worden door de eigen leden van een nieuwe verflaag voorzien. - De huur van het gymnastieklokaal wordt per 1 juli verhoogd van f 0,35 naar f 0,65 per uur.

Ledenmutaties: Nieuwe leden:

Bedankt als lid:

Voetbal: Gymnastiek: Joris ten Have Jade Ars Stijn te Bogt Max Wiegerinck Lesley van Elteren Liv Wiegerinck Ise Pasman Fieke Wildenbeest Sil Brockรถtter Ise Bleumink Rick Rotink Fleur Bleumink Sanne Hoitink Handbal: Minke Abbink Jetse Klein Gunnewiek Mijs Belterman Ruben Luttikholt Touwtrek: Sven Heutinck Harm Schilderinck Alina Jagt Gijs Schilderinck Jelmer te Braak Voetbal: Stef Dreierink Tom Klein Gunnewiek Nick Huitink Rick Giezen Bas Stroet Niki Baks Junus Hoitink Volleybal: Luc Rotink Dian Spijkers Juri Reinders Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuwe banknummer hebt!

V.I.O.S.-Wijzer 3


Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. - Gymnastiek Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 - Handbal Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 - Tafeltennis Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 - Touwtrek Laura Oude Hengel, Wolvenkamerweg 6 Eibergen, 06 101 227 55 - Voetbal Jan Bouwmeesters, Hassinkstraat 8, 0544 48 12 00 - Volleybal Carlijn Visser, Stationslaan 14, Groenlo, 06 307 491 17

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 7 september 2018 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Tessa Branten: - Gymnastiek, Remco Winkelhorst: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, Wout van ‘t Wel: - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck - Volleybal, Jitske klein Nijenhuis:

info@sportcentralevios.nl remcowinkelhorst@gmail.com jeanneslutter@gmail.com wvtw@concepts.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

4 V.I.O.S.-Wijzer


Kledingcommissie Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Jacqueline Hopmans (06 - 10 42 13 66) Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl Kaarsenactie 2018 Beste leden van Vios gym, Al jaren speelt de wens om een dubbele trampoline aan te schaffen. Een toestel dat door alle jeugdleden goed gebruikt kan worden. Zowel voor de selectie, de springgroep, de jeugdgroepen en de ouder- en kindgym is dit toestel een welkome aanschaf! Maar dit toestel is duur. . . Daarom willen we dit jaar proberen met de kaarsenactie een recordopbrengst te halen van 2500 euro. (Het restant bedrag vullen we dan vanuit het bestuur aan.) Vorig jaar hadden we een bedrag van ruim 2200 euro. . . . Tja en hoe kom je dan aan zo’n bedrag?? - We willen ALLE straten in binnen en buitengebied bezoeken. Een enkele straat is andere jaren nog niet bezocht en dat willen we dus nu wel doen. Daarvoor hebben we uiteraard veel hulp nodig vanuit de leden! - We zullen voorafgaand aan de actie de Vioswijzer en kranten voorzien van de nodige informatie van deze ‘speciale’ actie. Wie weet koopt men een zakje extra…. - En waar extra geld mee te verdienen valt, is het verkopen van de kaarsjes BUITEN Beltrum. Hierbij vragen we om jullie hulp. Bedenk waar je de kaarsjes kunt verkopen: familie, werk, sport etc. Je kunt helpen op de volgende manieren: - Op woensdagmorgen 19 september zullen we de kaarsjes in gaan pakken tussen 09.30-11.30 uur in de kantine van de Sonders. Mocht je je daarvoor willen opgeven geef dat dan aan bij de leiding. - Voor het verkopen van de kaarsjes (in ALLE straten van Beltrum) hebben we de meeste mensen nodig! Immers hoe meer mensen meehelpen hoe V.I.O.S.-Wijzer 5


kleiner wij de routes kunnen maken. Geef je op! Je kunt aangeven of je wel of niet in het buitengebied wilt verkopen. - Ten slotte kun je zakjes BUITEN Beltrum verkopen. Dit kan extra geld opleveren zodat we het benodigde bedrag voor de trampoline kunnen behalen. Dus bedenk wie je kunt benaderen en geef het aantal extra zakjes aan op het strookje. Belangrijk daarbij is dat dit personen/adressen buiten Beltrum moeten zijn. Iedereen in Beltrum wordt namelijk al bezocht en we willen voorkomen dat inwoners meerdere keren benaderd worden. We hebben de vergunning aangevraagd van zaterdag tot en met zaterdag zodat je ook overdag de kaarsjes kan verkopen. De bedoeling: In de week van zaterdag 29 september tot en met zaterdag 6 oktober ga je (jongere leden samen met ouder) de ontvangen route, huis aan huis afleggen, om de kaarsenzakjes (2,50 euro per stuk, 2 voor 4,- etc) te verkopen. In de lessen op vrijdag 28 september krijg je alles mee wat je hiervoor nodig hebt, inclusief de route. We hopen dat we samen de schouders eronder zetten en deze kaarsenactie tot een groot succes maken! Clubkampioenen bij Vios Gym in Beltrum

Zaterdag 30 juni was het weer zover: de jaarlijkse clubkampioenschappen van Vios Gym Beltrum werden gehouden. Dit jaar deden er 36 kinderen mee aan de wedstrijd, daarnaast werden er verschillende demonstraties gegeven. Zo’n 60 jeugdleden werden deze morgen aangemoedigd door het enthousiaste publiek dat genoot van een mooie en sportieve gymochtend. Voor het eerst waren alle jeugdleden te bewonderen in de prachtige nieuwe 6 V.I.O.S.-Wijzer


clubkleding geleverd door Han te Woerds Sport uit Lichtenvoorde. Mede dankzij kledingsponsor MARBOMA is het kledingfonds succesvol opgericht in het afgelopen seizoen. Een tiental jongens streden om de eerste plek, uiteindelijk werd Mark Baks de kampioen. Bij de meisjes wist Anne Klein Tuente de titel van clubkampioen te veroveren.

Daarnaast lieten de meiden van de springgroep prachtige en gedurfde sprongen zien. Deze groep traint nu drie jaar met elkaar en bestaat uit 13 enthousiaste meiden tussen de 10 en 15 jaar. Tenslotte kon het publiek genieten van een turndemonstratie van de selectie van Vios gym. Zij hebben het afgelopen jaar goede prestaties geleverd op de wedstrijden in de regio en lieten daar nu een aantal oefeningen van zien. Alle nummers ĂŠĂŠn, twee en drie ontvingen een welverdiende gouden, zilveren of bronzen plak en de kampioenen keerden huiswaarts met een prachtige beker. Daarnaast kregen alle deelnemers een medaille als aandenken aan deze mooie afsluiting van het gymseizoen, dat zorgde voor vele blijde gezichten!

V.I.O.S.-Wijzer 7


De uitslagen waren als volgt:

Jongens niveau B: 1 Mark Baks 2 Sven Heutinck 3 Sietse Franken

Jongens niveau A: 1 Tygo Winkelhorst 2 Hidde Franken/Julian Luttikhold 3 Sen Bennink

Meisjes niveau 17: 1 Pem Wolterink 2 Lynn Vaanholt 3 Milou Luttikhold

Meisjes niveau 16 1 Suze te Braak 2 Fieke Wildenbeest 3 Femke Breedijk

8 V.I.O.S.-Wijzer


Meisjes niveau 15 1 Anne Klein Tuente 2 Wietske te Braak 3 Minke Abbink

Brief namens clubkampioen Anne Klein Tuente Hoi , Ik ben Anne Klein Tuente, woon op de Buurseman, samen met mijn vader, moeder en broers. Ik ben 8 jaar en ik ben clubkampioen geworden van de gym. Ik was heel erg blij, maar alle kinderen zeiden al: oh, Anne wordt vast clubkampioen. Want mij lukte de buikdraai, hiervoor had ik heel veel geoefend in het park en met de gym. Zelfs zoveel dat ik er spierpijn van heb gekregen. Dus toen Alice bekend maakte, dat ik 1 ste was, werd ik al blij, maar toen ik hoorde dat ik clubkampioen was, werd ik nog blijer. Iedereen was trots op mij, vooral mijn ouders. Ik vond het zeer leuk dat iedereen mij feliciteerde. De beker en de medaille zijn mee geweest naar school en nu staat hij bij ons in de keuken. Ik vind de Gym super leuk dus blijf ik er lekker mee doorgaan, ik vind het gewoon te leuk. Ik vond dat iedereen die mee heeft gedaan aan de clubkampioenschappen het heel goed heeft gedaan. Ook vond ik de meiden van de springgroep super knap. Hier wil ik ook graag bij maar moet nog wel even wachten tot ik 10 jaar ben. De meiden van de selectie hebben ook een mooie presentatie laten zien. Knap dat ze dat allemaal kunnen. Groetjes Anne. V.I.O.S.-Wijzer 9


HELP ONS!! WIJ ZOEKEN: Een train(st)er voor onze springgroep!

Wij zijn een groep van zo’n 13 meiden en wij vormen samen de Springgroep van Vios gym in Beltrum. Wij zijn tussen de 10 en ongeveer 16 jaar en trainen iedere vrijdagavond tussen 17.30 uur en 19.00 uur (kan ook van 18.00-19.30 uur) in Sporthal ‘de Sonders’. Voor komend seizoen zijn wij op zoek naar een trainster die het leuk vindt om ons uitdagende sprongen aan te leren (en evt. mee te laten doen met wedstrijden). Het zou mooi zijn wanneer je ervaring hebt met turnen en/of springen. Je kunt contact opnemen via 06-30497022 of mail: info@viosgym.nl Herengroep zoekt nieuwe leden De herengroep van Vios gym zoekt nieuwe leden. Bent u op zoek naar een sportieve en gezellige invulling van uw avond. Kom dan eens kijken bij de herengroep. De heren sporten iedere woensdagavond van 18.30 tot 19.30 onder begeleiding van Clementine te Marvelde. Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij de andere groepen van Vios gym. Kijk voor meer informatie op www.viosgym.nl Afsluiting seizoen jeugd Vrijdag 6 juli hebben de jeugdleden hun gym seizoen afgesloten met een gezellige middag in de speeltuin. Door de activiteiten commissie waren er leuke activiteiten bedacht. Als verassing kreeg iedereen nog een lekker ijsje van onze sponsor Dute. In week 35 zullen de gymlessen weer starten.

10 V.I.O.S.-Wijzer


Start nieuwe seizoen De vakantie zit er al weer bijna op. Hoog tijd om de conditie op peil te brengen en de extra ‘vakantie kilo’s’ er weer af te krijgen. Om weer optimaal te kunnen shinen tijdens de wedstrijden in het VIOS tenue starten we op donderdag 23 augustus om 20.00 uur met trainen. Het wedstrijdschema voor dit seizoen is nog niet bekend, maar deze zal binnenkort te zien zijn op de site van NHV: www.handbal.nl. Houd deze dus in de gaten! Vanaf eind september zullen de wedstrijden weer starten. De thuiswedstrijden worden altijd gespeeld op zondag om 12 uur. We zien jullie graag in de Sonders! We wensen iedereen een sportief en vooral plezierig handbalseizoen toe!

VIOS Tafeltennis schrijft historie Het is begin juni, dus we gaan de rustige zomerperiode tegemoet. De competitie zit er op, maar na de eerste ronde van de Wiltschutbeker zijn beide teams nog wel in de race voor deze prestigieuze bokaal. Vooral VIOS 1 maakt een sterke indruk en eindigde na drie overwinningen als eerste in de poule. VIOS 2 begon met een klinkende 6-3 overwinning bij DTS (Molenhoek, Limburg!) en eindigde na de verloren wedstrijd tegen Etac (36) toch als tweede, dus plaatste het team van WimF, Wout, Janwim, Willie en Nabel zich wel voor de volgende ronde. Wat valt er verder nog te melden? Nou, bijvoorbeeld dat we ons blijven inspannen om nieuwe leden te vinden. Op 27 mei stonden Walter, Arnold, WimF en Wout daarom met de tafeltennisrobot op de Bruilse Fair (bij Ruurlo). Het was prachtig weer voor een buitenactiviteit. Erg druk was het niet, maar er kwamen toch geregeld wat belangstellenden voorbij om een balletje te slaan; vooral jongens en meisjes. Wie weet zien we die ooit nog eens terug in onze sporthal in Beltrum. V.I.O.S.-Wijzer 11


12

V.I.O.S.-Wijzer


Het is tijd om te sporten Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank.

V.I.O.S.-Wijzer 13


We wensen iedereen een fijne en vooral sportieve vakantie toe. En als je op de camping de smaak van het ‘pingpongen’ te pakken hebt gekregen, kom dan vooral na de schoolvakantie op de maandagavond een balletje met ons slaan in sporthal De Sonders. Je mag sowieso 4 keer gratis meedoen om te kijken of je het leuk vindt.

Het vijfde toernooi van Gewest Oost werd gehouden op 10 juni bij TTV Koapman te Tilligte. Het 720kgB team zorgde voor een daverende verrassing door in het dagklassement eerste te worden. Iedereen bleek aan elkaar gewaagd, maar aan het eind van de dag hadden ze toch de meeste punten. Het 720kgA team moest in de onderste regionen vechten voor de punten. Uiteindelijk werd gelijk getrokken tegen TTV Bekveld. Gedeeld zevende met het Bekveldse team. De Jeugd krabbelde weer iets op na het dipje van het vorige toernooi. Mooi om te zien hoe het team er elke keer weer het beste van maakt en leert van 14 V.I.O.S.-Wijzer


de dingen die hun overkomen. Ze werden 6e in het dagklassement. Het 640kg team wist vandaag geen derde plek te bereiken in het dagklassement, de plek waar ze patent op lijken te hebben. HagmÜlltrekkers uit Bentelo streefde hun net voorbij. Een mooie strijd in deze klasse, veel teams met Jeugdleden in hun midden, die overkomen vanuit de Jeugdklasse. Prima zaak! NK Touwtrekken bij TTV Monnickendam Op vrijdag 15 juni en zaterdag 16 juni werden de Nederlandse kampioenschappen gehouden. De Bisons hadden zich ingeschreven met 1 Jeugdteam, 1 600kg team, 1 640kg team en 1 680kg team. De trainingen waren dit jaar niet zo intensief als andere jaren, toch kwam het besef dat we met meer trainingsavonden flink wat extra’s moesten doen, om toch nog redelijk voor de dag te komen op dit NK. Er werden op dit NK geen plakken gehaald, maar de strijd in de diverse klasses, met name de lichtere 600kg klasse, was er niet minder om. Van wedstrijden in behoorlijke gaten, die lang duurden, naar wedstrijden in nieuwe banen die kort en fel waren. Van wedstrijden waar de druk van het touw werd gehaald om de tegenstander tot reactie te dwingen om zo een No Pull te vermijden. Voor het Jeugdteam was het doel , en eigenlijk gold dat voor alle teams, een plaats bij de eerste vier om door te kunnen gaan naar de halve finales. Het zou moeilijk worden maar het Jeugdteam ging er voor. Hoe meer wedstrijden ze trokken, hoe beter het ging. Maar uiteindelijk was het niet genoeg voor een plaats bij de eerste vier. Het team heeft desondanks prima gepresteerd en zal de komende jaren alleen maar beter presteren met de inzet die ze nu getoond hebben. Het 640kg team had een zwaar begin, een aantal wedstrijden kort na elkaar. Met name de wedstrijd tegen OKIA ( 1-1 ) vergde veel krachten. Toen het team in rustiger vaarwater kwam en steeds beter begon te presteren, waren er al teveel punten verspeeld om door te kunnen gaan naar de halve finales. Al was het spannend tot het laatst, ze werden 5e in de poule. Het 600kg team wist na een waar spektakelstuk in de poule fase de halve finales te bereiken. Het team presteerde boven verwachting en liet menig touwtrekhart sneller kloppen. In de halve finale moesten de Bisons tegen Lagerwey, in de andere halve finale streden Veense Boys en OKIA om een plek in de finale. De wedstrijd Bisons tegen Lagerwey verloopt lange tijd goed, totdat de wedstrijdleider besluit af te fluiten voor inactief touwtrekken. Het touw werd verlegd naar een nieuwe, harde baan en hierop was Lagerwey beter. In de andere halve finale won Veense Boys van OKIA. In de strijd om Brons werd door de mannen een flinke strijd geleverd, maar OKIA won de wedstrijd. Als laatste was het 680 kg team aan de beurt. Er waren in deze klasse twee poules, alleen de eerste twee in de poule gingen door. Al snel bleek dat dit er niet in zat. Het team werd derde in de poule. V.I.O.S.-Wijzer 15


Het zesde toernooi van Gewest Oost werd gehouden op 24 juni bij TTV Oele. Het 680kgA team had het zwaar. Het team kwam kracht te kort. Het streed in de onderste regionen met Olden Eibergen en Elshoff om de punten. Ze werden 7e in het dagklassement voor Olden Eibergen en Elshoff. Het 680kgB team was deze dag niet aanwezig. Het Jeugdteam presteerde naar behoren. Het team presteert vrij constant maar mist de kracht en de ervaring nog om meer wedstrijden te kunnen winnen, maar ze werken er hard aan. Het 600kg team miste deze dag een groot aantal vaste krachten. Het team maakte het beste ervan, maar kwamen kracht en ervaring tekort. De nul werd wel weggetrokken. Ze werden 7e in het dagklassement. Barbecue In de zomerstop werd ook dit jaar de traditionele Barbecue gehouden. Het festijn was op zondag 8 juli bij ons eigen clubgebouw. De organisatie kon maar liefst ruim 40 personen verwelkomen. Na de koffie en thee, had de organisatie gezorgd voor een spetterende activiteit. ‘Follow the Money’ Hierbij moeten groepen een som oplossen. Met de oplossing hiervan( bedrag) moesten ze een lang touw om verschillende bomen knopen, om precies aan dat bedrag te komen. Als ze het goed hadden was het touw precies lang genoeg om om de eindpaal te kunnen. Nadat iedereen zich hiervoor in het zweet had gewerkt, was het tijd om de tekorten weer aan tevullen. Het bier was koud en de BBQ was heet, en het bleef nog lang gezellig.

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel . . . Soms zou je wensen dat door het meer verschuiven van de competitie naar de zomer, dat er in juli ook een Vioswijzer is. Voor VIOS-voetbal viel er veel te beleven aan het eind van de competitie. Het hoogtepunt, en dit kan niemand zijn ontgaan, de legendarische promotie van VIOS 1 naar de Achterhoekse koningsklasse 3C. Van de laatste tien gespeelde wedstrijden werden er maar liefst negen gewonnen! Massaal kwam het publiek naar de Sonders. Maar er was meer succes in juni. 16 V.I.O.S.-Wijzer


Zwarteweg 9 Tel. : (0544) 482129

7156 NM Beltrum Fax 0544-482187

• MASSEY FERGUSON tractoren. • GRONDVERZETmachines • HOOIBOUW machines • URBAN kalverdrinkautomaten • INSENTEC varkens groepshuisvesting • Constructiewerk en stalinrichting • Tuin- en parkmachines • Tuingereedschappen en ijzerwaren • Bedrijfskleding. • Tevens verhuur van diverse machines.

• V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl

info@nijenhuismech.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum Telefoon (0544) 48 15 75 advies n e g e ! Ged info@rateringinstallatie.nl schap n a m k www.rateringinstallatie.nl en va

V.I.O.S.-Wijzer 17


Vijf toppers van de zonnige VIOS-maand juni: 1. KNVB bekerfinales 2 Juni - Sportpark de ‘Sonders’ vormt het decor voor de KNVB bekerfinales. Vanwege de moderne accommodatie en het organisatievermogen heeft de KNVB de regionale finalelocatie aan VIOS toegewezen; 25 finales, 50 teams en 1500 bezoekers. Onder leiding van Johnny Wolterink, Tom Groot Zevert en Luc Nijhuis is er een goed team opgesteld. 80 Leden hebben tijd vrij gemaakt en de helpende hand toegestoken. Hiermee is een waardevolle bijdrage geleverd aan een soepel verloop van deze dag. Vanuit de KNVB, de aanwezige gasten en deelnemende verenigingen waren er vele lovende woorden. VIOS en Beltrum hebben zich nog steviger op de kaart gezet. We zijn trots op ons kader en de vele vrijwilligers! Of op zijn Beltrums: ‘Met mekare, veur mekare!

bekerfinales 2. JO17-1 pakt de dubbel! 2 Juni - JO17-1 zorgt voor een unieke prestatie door de dubbel te pakken! Na het kampioenschap volgt een week later de bekerfinale. Sportpark ‘t Doornslag in Drempt vormt het decor. Tegenstander is SV Almelo en zij hebben gepassioneerd publiek meegenomen, maar onze jongemannen laten zich niet van de wijs brengen. In de tweede helft drukt VIOS door en wint met 3-1. Deze dubbelslag is voor VIOS unieke prestatie. 18 V.I.O.S.-Wijzer


BALAN S T H E RAP I E & B AI TL VA AN ASRT THBEERGA EP LI E &I D I N G U U I T VAAR T B E G E L E I D I N G Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Afscheid vanuit het hart en niet omdat het zo ‘hoort’ Deventer Kunstweg 4 Deventer Kunstweg 4 7156 NW BELTRUM 7156 NW BELTRUM Tel. 06 – 18 19 50 23 Tel. 06 – 18 19 50 23 www.paulinevanveen.nl www.paulinevanveen.nl 24/7 bereikbaar 24/7 bereikbaar

s Advies & bodem

Voor al uw:

• afvalcontainers

Beton, mortels & vloerspecies

(240 - 40.000 ltr)

• (sier)bestrating • bestratingszand • betonmortels • afvalstromen Voor informatie bel: (0544) 47 40 40

www.rouwmaat.nl

Grond, weg- & waterbouw

Recycling

Transport

V.I.O.S.-Wijzer 19


3. MO19-1 kampioen! Zaterdag 9 Juni - MO-19-1 wordt kampioen van de voorjaarscompetitie door een 7-1 overwinning op DVC ‘26. Na een moeizame najaarscompetitie weten de meiden MO19 het voorjaar af te sluiten met een kampioenschap. Een talentvolle groep welke de afgelopen jaren al vaker een kampioenschap heeft kunnen vieren. Meiden van harte gefeliciteerd! En volgend seizoen net zoveel succes en plezier gewenst als jullie zondags onze Vr2 zijn. 4. Seizoenafsluiting 2018 Zondag 17 Juni - VIOS organiseert voor de derde keer een seizoenafsluiting. De vele honderden leden, vrijwilligers en supporters maken er een groot feest van. Na het succesvolle verloop van vorig jaren kent het programma weinig wijzigingen. ‘s Ochtends wordt begonnen met een mix-toernooi voor de senioren en een pupillentoernooi. Hoofdprogramma is de wedstrijd VIOS - MvR, de winnaar krijgt een plek in de 3e klasse. Loopgroep en bootcamp verzorgen de bardienst. Hoofdsponsor ‘Spilman’ heeft een smoker meegenomen en verzorgt het eten. Natuurlijk is er livemuziek op het kantineplein en vermaakt de jongste jeugd zich met een springkussen. Na de wedstrijd is er als eerste een dankwoord aan de organisatoren van de KNVB-bekerfinales. Seniorenteam van het jaar is heren-4 en bij de jeugd wordt de titel team van het jaar opgeëist door JO17-1. Niet echt verassingen net als de topscoorder. Tom Ribbers weet voor het derde achtereenvolgende jaar deze titel te veroveren. Janneke te Stroete is verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Dit jaar een dame die veel tijd steekt in het meidenvoetbal. Janneke heeft het verdiend net als Ruud Westhoff. Ruud verovert de titel speler van het jaar. Wij zijn trots op onze vereniging. Dit seizoen hebben we kantinediensten per elftal ingevoerd. Bij heren-2 is dit zo goed verlopen dat ze bestuur en vereniging een cheque aanbieden van € 250,-, als opbrengst van het fantastische ontbijt. 5. Het mooist denkbare slotakkoord; VIOS 1 promoveert Beltrum 21 Juni - VIOS schrijft historie en promoveert via de lange nacompetitie naar de 3e klasse. Het is midzomer. De zon staat op zijn hoogste punt van het jaar. Ook VIOS behaalt een hoogtepunt met de promotie. Wie had dat gedacht na de winterstop en een moeizame eerste seizoenshelft? Op 20 juni wordt duidelijk dat er niet een halve finale maar een hele finale op het spel staat. Bij VIOS ontbreken vaste drie vaste krachten wegens een schorsing. In de warming-up komt er ook nog een geblesseerde bij. Allemaal niet ideaal en GVA Doornenburg komt dan ook beter uit de startblokken. VIOS moet wennen aan de omzettingen en na een moeizaam begin gaat het toch langzaam beter. Ook het bijna duizend koppige publiek laat veel meer van zich horen dan in de wedstrijd tegen MvR en vormt zo de ‘twaalfde man”. Op basis van techniek én inzet komt VIOS op 2-0 voorsprong. GVA 20 V.I.O.S.-Wijzer


komt nog terug tot 2-1 en daar blijft het bij. Vreugdetaferelen op en rond het veld. Het relatief jonge team behaalt een overwinning voor de gehele club en de Beltrumse gemeenschap. Een kroon op een mooi seizoen. Nog meer een kroon op meerdere jaren van hard en veel werken door al onze leden en andere vrijwilligers. Succes bereik je samen! Midzomernacht de kortste nacht van het jaar. Spelers, begeleiding en vele supporters en leden vierden door en maalden niet om een korte nachtrust.

promotie H1 VIOS-voetbal, iedere week ruimte voor beter! Het (jeugd-)bestuur en al haar commissies doen hun werk met groot plezier. Niet slechts op de winkel passen, maar elke week zoeken naar verbeteringen. Luisteren naar leden en dit vertalen in acties en beleid. Bestuurlijk en sportief eenzelfde motto; Iedere week ruimte voor beter! Zo blijven we aantrekkelijk voor nu en in de toekomst. Bij de aftrap van het nieuwe seizoen, een update van de huidige issues. ✱ VIOS Magazine bijzonder gewaardeerd Het voetbalmagazine 2018-2019 is door velen enthousiast ontvangen. Na de uitreiking van het eerste exemplaar aan Wilfried “Prutje” Hoitink is dit kleurrijke boekwerk enkele weken geleden bij alle leden en in heel Beltrum bezorgd. Zeker de artikelen die de relatie met de dorpsgemeenschap onderstreepten, werden bijzonder gewaardeerd. Mocht er extra interesse V.I.O.S.-Wijzer 21


zijn, van wie dan ook, er liggen laatste extra exemplaren in de kantine. Deze zijn gratis mee te nemen. Wij danken de redactie en dan met name Monique Rooks. Mooi werk vrienden! ✱ Verbeterde entree, fietsenstalling en veiligheid De Ondergrondse heeft er vorig jaar voor gezorgd dat er een overkapte fietsstalling op ons sportpark staat. Hier wordt volop gebruik van gemaakt. Bovendien heeft de overkapping de functie van abri. Vele sportertjes, van welke collega-sport dan ook, worden vanwege ons grote buitengebied gebracht en gehaald. Zij kunnen “droog en uit de wind” en buiten de auto zone op hun ouders wachten. Een prachtig initiatief van de Ondergrondse, waardoor de veiligheid op de Sonders ook nog eens wordt verbeterd. Wij zijn sowieso blij met alle verfraaiingen rond de entree. Zo kon het grasveld rond het Beltrums kunstwerk prima worden ingezet bij de succesvolle KNVB-finaledag en de grandioze jaarafsluiting; de groene verlenging van het kantineplein. ✱ Thuiswedstrijden VIOS 1 blijven om 14.00 uur Het komende seizoen blijft gehoor worden gegeven aan de vraag van vele supporters en leden. De wedstrijden van ons eerste zullen starten om 14.00 uur. (Mogelijk worden derby’s op zaterdagavond gespeeld.) De verdere aanpassingen rondom de wedstrijden van ons vlaggenschip blijven. Zoals de extra koffiebar in de rust. Na de wedstrijd zal de ontvangst van de collega bestuurders en officials in de corner van onze huiskamer blijven. Dit alles om het contact en feeling met supporters te vergroten en de gezellige sfeer in de kantine te verhogen. Opvallend is dat meerdere verenigingen ons voorbeeld nu al volgen. Mogelijke extra acties zijn in voorbereiding. De gastvrouwen Jacky Huinink en Hanneke Scharenborg zijn ook dit seizoen weer van de partij en natuurlijk rekenen de vele kantinebezoekers weer op de lekkere frituurhapjes. ✱ Warm welkom door entreeheffers Martin Grotenhuis en Jan Bouwmeesters gaan dit seizoen wederom de entree heffen bij de wedstrijden van de hoofdmacht. Zij kennen al onze leden en gunt al het publiek een warm welkom. Ton Scharenborg zal zorgen dat iedere wedstrijd weer prachtige programmaboekjes kunnen worden uitgedeeld. “Gastvrijheid begint bij de voordeur.” De entree bedraagt het komende seizoen 3 euro voor alle senioren. Leden natuurlijk vrij entree. ✱ Kledingfonds In Beltrum zijn we zuinig op de spullen. Toch zien we langzamerhand dat de tenues verouderen. Volledig in de lijn van deze tijd wordt er extra aandacht aan onze uitstraling gevraagd. “Wij zijn trots op VIOS.” Dit mogen we gerust uitstralen, aldus de terecht geplaatste aanbevelingen. Er wordt binnenkort een commissie gevormd om het bestuur te adviseren rondom de kleding. Wil je plaats nemen in deze commissie, neem dan 22 V.I.O.S.-Wijzer


contact op met Ivo Spilman. Overigens is een groot compliment aan Corine Roerdink en Ellen ten Dam hier zeker op de plaats. Zij blijven de eerste contactpersonen rondom de kleding en hun mening/advies zal zwaar wegen. ✱ Veld 2 is een wedstrijdveld In het afgelopen seizoen is veld 2 vaker gebruikt als extra trainingsveld. De conditie van dit veld heeft hier onder te lijden gehad en bovendien heeft het gebruik van de verlichting een ongunstige invloed op de energienota. Dit seizoen is het trainingsschema gunstiger, zodat we alleen gaan trainen op het kunstgrasveld en natuurlijk op het in puike conditie verkerende trainingsveld. Trainen op veld 2 alleen in uiterste noodzaak. Kijk eerst naar de mogelijkheden op het trainingsveld. Bij barre weersomstandigheden, waar trainen op natuurgras onmogelijk is, dan verwachten we dat de trainers onder elkaar de mogelijkheden zoeken op het kunstgras. In principe werken we alle doordeweekse wedstrijden af op natuurgras, zodat onze leden kunnen blijven trainen op kunstgras. Onze wedstrijdsecretarissen zijn hier in leading. ✱ Technische commissie vernieuwd Bas Hommelink heeft onlangs vanwege zijn drukke werkzaamheden de technische commissie verlaten. Nogmaals dank Bas! Ronald Stapelbroek neemt het voorzitterschap over en Gerrit Hilhorst zal het bestuur verder vertegenwoordigen. Luke te Woerd doet dit vanuit de jeugdcie. Verder zullen de trainers van JO19, het 1e en 2e elftal worden toegevoegd. Daarnaast wordt de vacature van Hoofd Opleidingen VIOS voetbal uitgezet. De hoofd opleidingen neemt ook zitting in de TC en jeugdcommissie. Wat verder nieuw is, is dat er een klankbordgroep wordt geformeerd. Deze groep bestaande uit kenners en supporters van VIOS, zal de komende weken worden samengesteld. Zij zullen de TC van gevraagd en ongevraagd advies voorzien. ✱ Seniorenvoetbal, extra ruimte voor nieuwe leden Recreatief voetbal leeft binnen VIOS. Dit seizoen hebben we weer extra nieuwe leden mogen begroeten. Hartstikke mooi natuurlijk. Vaak betreft het leden die voorheen al hebben gevoetbald en na hun studie of bijbaan, de voetbalschoenen weer uit de kast hebben gehaald. We weten dat er nog meer oud-voetballers twijfelen. Mannen/vrouwen neem contact op met Ronnie te Veluwe (06 10038805) of Ivo Spilman. Zij kunnen je verder helpen. Ook is er de mogelijkheid van het deelnemen aan de recreatieve training op woensdagavond om 20.30 uur o.l.v. Michel Ballast, door bijvoorbeeld twee wedstrijden per maand te spelen of door aan te sluiten bij de zondagmorgengroep van 10.00 tot 11.00uur o.l.v. Gerard Hartjes. Maatwerk zoeken is de nieuwe VIOS-voetbal insteek. Maak jouw vrienden net zo enthousiast. V.I.O.S.-Wijzer 23


✱ Samenwerking met Grol-vrouwen Ons 3e en het 2e vrouwenteam van Grol gaan door als combinatieteam. Een mooie oplossing, want voetballen willen de vrouwen. Op deze manier kunnen de leden in de zorgberoepen voetballen blijven combineren met werken. Bovendien komen in ons nieuwe 2e vrouwenelftal ook vijf meiden uit Groenlo. Wij zijn er van overtuigd dat iedereen snel de draai zal vinden en zal ervaren hoe fantastisch wij het hier in Beltrum doen. Door de demografische ontwikkelingen kunnen dit soort situaties vaker blijven voordoen. Hierbij moeten we buiten de verenigingsgrenzen durven denken. De besturen van Grol en VIOS zijn positief over een nauwere samenwerking. Overigens zijn Gerrit Hilhorst (senioren) en Ellen te Stroete (jeugd) onze vrouwen coördinatoren. ✱ Jan Bouwmeesters onze gastheer op zondag Jan Bouwmeesters neemt dit seizoen weer iedere zondagmorgen de rol van gastheer in de bestuurskamer op zich. Hij ontvangt de begeleiding van de tegenstanders en natuurlijk de scheidsrechters. Natuurlijk alles met de bekende Beltrumse gastvrijheid en het kopje koffie zal zeker niet ontbreken. Het verzoek is aan de VIOS-begeleiding om voor en na de wedstrijd eveneens aan te sluiten. Leuk voor de scheidsrechters en onze gasten. ✱ De site en PR Onze internetsite is hot en wordt druk bezocht. Op sommige dagen wel 2000 keer; de communicatietool “nummer 1” binnen onze club. De wedstrijdsecretarissen en PR-commissie doen er alles aan om de site zo actueel en informatief mogelijk te houden. Heb je als team of als spelers opmerkelijke feitjes. Geef ze door aan Monique Rooks of Marco Heutinck. Bovendien bestaat de PR-commissie uit professionele tekstschrijvers, zodat het eveneens mogelijk is dat zij jouw stuk, eventueel met kleine aanpassingen, aan de regionale pers aanbieden. Clubfotograaf Marco Heutinck kan hier dan de juiste foto’s bij leveren. Betrek de PR-cie bij mogelijke kampioenschappen etc. Graag vanwege een eenduidige berichtgeving alle contact met de media via de PR-functionarissen. ✱ Lopersgroep en Bootcamp winnen aan populariteit Onder leiding van Emiel Koster is twee jaar geleden gestart met een lopersgroep op zaterdagmorgen. Dinsdagavond is er de Bootcamp o.l.v. Chantal Papen. De deelnemers zijn enthousiast. De groepen kennen een grote diversiteit. Vrouwen en mannen en dat van verschillende leeftijdsgroepen. De oefenstof van Emiel en Chantal beperkt zich niet alleen tot het lopen. Echte fitheidstrainingen. Zeker de moeite waard om eens aan te sluiten. Iedere zaterdagmorgen om 9.00 uur en dinsdag om 19.30 (Contactpersoon Marco Heutinck)

24 V.I.O.S.-Wijzer


✱ Gevraagd scheidsrechters Met 13 seniorenteams (incl. 45+team) en 20 jeugdteams wordt de roep om scheidrechters steeds luider. Doordat een aantal vanwege studie of andere verplichtingen minder frequent ingezet kunnen worden, is er dringend behoefte aan aanvulling op het huidige scheidsrechtersarsenaal. Ben je een ouder of een andere belangstellende meld je bij onze seniorenwedstrijdsecretaris Rob Klein Tuente 06-51712950 en/of jeugdwedstrijdsecretaris Ronald Haarlink 06-23021166 Het is vooral leuk om te doen. Je helpt de club en zoals al eerder gezegd zal ook Ronald en/of Rob met jou zorgen voor maatwerk. Zoals in het magazine stond te lezen start VIOS met een scheidsrechtersopleiding. Iets voor jou? ✱ De Sonders omdopen tot Beltrums Papendal Het buiten het eigen erf denken en het meanderen met de moderne maatschappij door VIOS-voetbal is de KNVB ook opgevallen. Het besturen vanuit de ledenwensen en het anticiperen op nieuwe maatschappelijke behoeftes is voor ons al enkele jaren gewoon. Bij de Provincie Gelderland staat VIOS-voetbal bekend als modelvereniging. Dit alles in navolging van het eerder gestarte “Scholder aan Scholderproject”. De provincie staat een maatschappijbrede aanpak voor. Het Vitale Sportpark en de Open Club benadering krijgen dit seizoen een vervolg. Wij willen De Sonders omdopen tot het Beltrums Papendal. Dit alles tot doel om zoveel mogelijk mensen samen te brengen en op deze manier de sociale cohesie verder te versterken en de leefbaarheid te vergroten. De Bootcamp, de loopgroep en SJB zijn al prachtige voorbeelden. Inmiddels is er een kernteam geformeerd die de integratie van de Survival gaat voorbereiden. We wensen Ronald Stapelbroek, Mark Ribbers, Yorick Klein Gunnewiek en Ton Scharenborg veel succes. ✱ Vrijwilligers en het toepassen van de ongeschreven regel Wij zijn een club met een bijzonder hoog voorzieningenniveau. Daar in tegen kennen we een contributiepeil wat gerust laag genoemd mag worden. Dit is een keuze. Te meer omdat wij vinden dat voetbal voor iedereen mogelijk moet blijven. Ongegeneerd aankloppen bij sponsoren past niet bij een dorp als Beltrum en net zo min bij ons. Vol trots kunnen we dan ook roepen dat bij VIOS meer mogelijk is door net dat stapje extra zetten door al onze vrijwilligers. In de eerdere huiskamergesprekken werd al gesproken over meer eerlijke verdeling van alle vrijwilligerstaken. Het solidariteitsprincipe. Wij gaan hier een volgende stap in zetten. Vanaf het nieuwe seizoen wordt de ongeschreven regel gehanteerd dat ieder spelend seniorlid verplicht is minimaal één vrijwilligerstaak uit te voeren. De A-jeugd wordt al ingezet bij de circuittrainingen. De inventarisatielijsten worden binnenkort binnen de teams nogmaals verspreid.

V.I.O.S.-Wijzer 25


✱ Club van 50, samen investeren in onze club Voor spelende seniorleden die om welke reden dan ook niet aan de vrijwilligersvraag kunnen voldoen, bestaat er de mogelijkheid om lid te worden van de club van 50. Voor een donatie van 50 euro per jaar, bied je onze club de mogelijkheid om extra wensen te vervullen. De ongeschreven regel zal gelden voor alle spelende seniorleden; geen tijd voor een vrijwilligerstaak, dan een hartelijk welkom lid bij de club van 50. Zo dragen we allemaal ons steentje bij en dat voor nog geen euro per week. Graag verwelkomen we ook niet leden bij deze club. Contactpersonen Ton Scharenborg 06 27392139 of Ivo Spilman. ✱ Kantine & vrijwilligers In de voetbalwereld zijn kantine-inkomsten het belangrijkste onderdeel voor een sluitende begroting. Vanwege historische afspraken liggen wij hier als voetbal op achterstand. De onlangs gehouden benchmark bevestigt dit wederom. Wat door een sport wordt binnengebracht, zou ook weer naar een sport moeten terugvloeien. Het instandhoudingsmodel. Wij zullen gaan oproepen om te komen tot een meer proactief exploitatiemodel, waar andere afdelingen niet tekort gaan komen en voor inkoop meer lokaal wordt gekeken. Maar jij kunt ook helpen! “Ik heb geen verstand van voetbal en toch wil ik iets voor deze fantastische club doen.” Dit mogen we vaker horen van ouders, opa’s en oma’s langs het veld. Wij maken er geen geheim van. We zoeken vrijwillige kantinedienstmedewerkers die eens in de zeven weken een avond of een dagdeel op een zaterdag of zondag kantinedienst willen draaien. Vanwege het zomerreces, zal dit in de praktijk zo’n zes à zeven dagdelen per jaar omvatten. Valt toch reuze mee? De club is er enorm mee geholpen en wij kunnen al het noodzakelijke voor de jeugd én Beltrumse samenleving blijven faciliteren. Samen met een vriend of vriendin wordt het nog leuker. Contactpersoon Marco Heutinck. Alle seniorenteams gaan ook het komende seizoen vol enthousiasme weer een zondag de kantinediensten verzorgen. ✱ Wees zuinig met kritiek en rijk met complimenten VIOS voetbal en Beltrum ademen gastvrijheid uit! Wij behandelen onze tegenstanders, hun supporters en eigen spelers vol respect. Dit past bij onze uitstraling en goed gastheerschap. Het moderne imago van Beltrum, is er geen van platvloers en lomp gedrag. Overal waar het kan zetten we het charmeoffensief in. Wat dit betreft mogen we trots zijn. Notoire foeteraars hebben we (bijna) niet meer. Wist u overigens dat het een van de grootste ergernissen van het publiek is, het drammen van die enkele negatieve supporter? Langs de lijn bij VIOS is het een feest voor iedereen! Wie goed doet, goed ontmoet! Onze jeugd willen we laten opgroeien in een “gepolijste sociale omgeving”. Jij bent het voorbeeld.

26 V.I.O.S.-Wijzer


✱ Besturen is vertrouwen VIOS leden hebben toegang tot vele faciliteiten. Wij gaan er van uit dat eenieder slechts goede bedoelingen kent. Of het nu gaat om onze materiaalopslag, ballenruimte of kantine. Alle drankjes worden betaald of genoteerd! Spullen worden netjes na gebruik teruggebracht etc. Vertrouwen is een groot goed en natuurlijk leerden we lang geleden, “leidt ons niet in bekoring….” Bij vermeende misstanden is dit goed om elkaar hierop aan te spreken. Mocht dit lastig worden gevonden, treed dan in contact met voorzitter Theo Helmers. Hij zal voor discrete oplossingen kiezen. ✱ Durf enthousiast te zijn Teams die succesvol zijn weten zich omringd door enthousiaste toeschouwers en kennen een omgeving die succes toejuichen. Misschien is dit wel een van onze grootste pluspunten van de afgelopen jaren. Het kan nog beter. Wat was er medelijden met de laatste criticaster die na de promotie van VIOS 1, bij een informeel samenzijn riep. “Ach ze degraderen toch meteen weer!” Dezelfde mensen hielden het ook kort geleden voor onmogelijk dat een doorsnee 5e klasser zou doorstoten naar de 3e (konings-)klasse. De moderne Beltrummer is positief ingesteld. VIOS laat dit zien en het ouderwetse cynisme is achterhaald. Kan niet, wordt vervangen door, kan bij ons zeker WEL! En dit hebben we op vele fronten binnen Beltrum bewezen. Succes begint bij jouw positieve woord en uitstraling! ✱ Jaarafsluiting een blijver Onlangs hebben we het seizoen gezamenlijk afgesloten. De werkgroep bestaande uit enthousiaste voetballeden heeft er zondag 17 juni wederom iets moois van gemaakt. “Succesvol” werd het genoemd en zeker voor herhaling vatbaar. “Mooi dat er ook aan de jeugd is gedacht!” Toch willen we blijven verbeteren. De jaarafsluiting en de nieuwjaarsreceptie worden in het debat meegenomen. Suggesties zijn welkom. Zeker is dat we aan het kader en al onze (kantine-)vrijwilligers een groot gebaar blijven maken. De kadermiddag houden we lekker aan. De jaarafsluiting zoals we nu kennis mee hebben gemaakt, krijgt net als de succesvolle nieuwjaarsreceptie zeker opvolging. ✱ De Ondergrondse; van onschatbare waarde De accommodatie is aangepast en klaar voor de toekomst. Dit betekent niet dat de Ondergrondse achterover gaat leunen. Elke week is er ruimte voor verbeteringen. Zo zien we dat deze zomer de velden volop zijn beregend en dat de grasmat door een aangepast bemestingsprogramma verder is verbeterd. Schadelijke kruiden en grassen worden uitgebannen. Met zuinigheid en vlijt worden diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo staan er weer (kleinere) projecten op stapel. Verbeteren doe je door het luisteren naar de leden.

V.I.O.S.-Wijzer 27


✱ Jeugdcommissie; Doorgaan met nieuwe gezichten. De aandachtige lezer van het beleidsplan 2018 – 2021 zal lezen dat het gaat om maatwerk. Dat wil zeggen dat de er een goede basis is waar we op verder bouwen. Bouwen doen we ook binnen de jeugdcommissie waar we dit jaar afscheid nemen van twee leden. Johnny Wolterink, die meer dan 10! jaar zitting heeft gehad als penningmeester en coördinator van de circuittrainingen. En Peter Berendsen die enkele jaren de coördinator was van de JO12, JO13, JO14 en JO15. Voor beiden een woord van dank. Ze hebben een wezenlijke bijdrage geleverd voor de basis die er nu is. Ze blijven via trouw en dat in andere belangrijke rollen. In Ellen Klein Gunnewiek en Bart Ribbers hebben we de juiste personen gevonden die ons kunnen helpen om het jeugdbeleid verder gestalte te geven. Ellen als voetbalster van het team VIOS VR2, maar zeker ook als vrouw en met kennis vanuit haar maatschappelijke functie, zal de taken over nemen van Johnny. Bart, als voetbal en VIOS man, zal de taken over nemen van Peter. Hiermee zijn we op volle strekte om ons beleid gestalte te geven. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter Benny Krabbenborg. ✱ Nieuwe opvatting jeugd bevestigt VIOS koers De opvattingen over jeugdvoetbal zijn behoorlijk veranderd. De KNVB heeft het plan doorgevoerd om met ingang van het seizoen 2018-2019 pér jaargang competities op te zetten. VIOS staat hier positief in en is gesprekspartner om met de KNVB te zoeken naar de juiste invulling. Het idee dat je alleen met getalenteerde jeugdspelers verder moet, is achterhaald en zelfs op wetenschappelijk niveau bewezen. Een kleine groep maakt je te kwetsbaar. Ook in onze hoofdmachten zie je spelers die een langere weg bewandelden. Wij vinden al jaren dat met kleinere teams en per jaargang meer maatwerk geleverd kan worden. VIOS komt alleen verder als iedereen beter wordt en door plezier meer voetballers aan boord houdt, die ze mogelijk een ontwikkelsprint maken. In kleine voetballanden als IJsland en Kroatie wist men dit al langer! Meer balbezit, meer doelpunten, meer plezier en ontwikkeling voor iedereen! Winnen is veel minder belangrijk en ranglijsten al helemaal niet. Even ter verduidelijking over de jongste jeugd; Jeugd onder de 7 jaar (mini F) speelt 4 tegen 4, Onder 8 jaar, JO9 en JO10; 6 tegen 6. Onder 11 jaar en JO12 speelt 8 tegen 8. (De “JO” staat voor “Jeugd onder”, “MO”; meisjes onder ;-) Deze teams spelen op een aangepast veld. Onder 13 jaar, JO15, JO17 en JO19 spelen 11 tegen 11. Natuurlijk spelen de moderne jongens en meisjes zo lang mogelijk met elkaar. Zie ook het nieuwe jeugdbeleidsplan op de site. ✱ Digitale trainingsondersteuning VTON Trainingen moeten vooral leuk, uitdagend en leerzaam blijven. Goede oefenstof en van het juiste niveau is hierbij van groot belang. Op voordracht van de technische commissie is gekozen voor het VTON28 V.I.O.S.-Wijzer


systeem. Een app waarop trainers oefenstof vinden die past bij het doel en trainingsonderdeel. Per blok van een aantal trainingen worden technische vaardigheden bijgebracht. Voor VIOS betekent dit wederom een stap voorwaarts. Wij volgen ons beleid/visie dat we blijven investeren in het vrijwillig kader! ✱ Nauwere samenwerking met VIOS Gymnastiek doorzetten Naast teamontwikkelingen wil de voetbaljeugdcie. de kinderen ook extra motorische ontwikkelingen meegeven. Een ontwikkelde motoriek is een groot geschenk. Met het gymbestuur is prima overleg gevoerd over verbeterde samenwerking. Vooral het complementair zijn is een belangrijk issue. Dit heeft geresulteerd dat in de komende wintermaanden gecombineerde voetbal-/gymlessen wederom worden georganiseerd. De lessen worden gegeven door een professioneel sportinstructrice van de afdeling gymnastiek. De deelname voor onze leden wordt kosteloos aangeboden. ✱ Voetbalmaterialen In de zomerperiode zijn de ballen en andere trainingsmaterialen geïnventariseerd. Vanwege de moderne trainingstechnieken zijn op voorspraak van de technische commissie extra trainingsattributen en nieuwe ballen aangeschaft. Als bestuur is het simpel. “Vragen staat vrij en antwoorden ook!” ✱ Jouw netwerk kan ons helpen Voor bedrijven is clubsponsoring een bewijs van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kweekt goodwill. Met meer dan 12.000 unieke regelmatige site-bezoekers en over de 2000 verschillende bezoekers per maand op ons sportpark hebben we zeker wat te bieden. Durf contact met ons te zoeken. (Ton Scharenborg) Samen gaan we zoeken naar maatwerk. Vergeet niet dat alle leden dagelijks in verbinding staan met potentiele sponsoren. Sponsoring wordt tegenwoordig ook vaker gebruikt om goede medewerkers te werven. Wat dat betreft is men bij VIOS zeker aan het juiste adres. Durf te vragen! ✱ Help ons verbeteren Via, via horen we vaak en natuurlijk nooit direct, “Ik heb goede ideeën en wil VIOS graag helpen, maar ze vragen me niet.” Om er dan ook nog achteraan te roepen, “Zie snapt er ok niks van!” Wij vinden dit mooi en beschouwen kritiek nog steeds als gratis advies! Toch roepen we op om direct met het bestuur in contact te treden. Wij houden van transparantie en zijn er vóór de leden. Misschien ben jij wel de bestuurder van morgen. Halen en brengen, daar houden we bij VIOS van. Maak kenbaar wat je binnenskamers hoort. Suggesties of vragen? Mail Theo Helmers, voorzitter@ viosbeltrum.nl

V.I.O.S.-Wijzer 29


Hallo allemaal, Menigeen heeft of krijgt nog vakantie, toch staat het nieuwe volleybalseizoen alweer voor de deur! De trainingen starten in week 35. Uiteraard is het dan wel handig om te weten wanneer de trainingstijden en wedstrijdtijden zijn. Deze informatie kan je hieronder, voor jouw team vinden. Het voorlopige wedstrijdschema staat inmiddels al een poosje op de website van de Nevobo. Houdt er rekening mee dat tot 1 september nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Wij wensen iedereen, die nog vakantie heeft of moet krijgen, fijne vakantiedagen! Trainingen: Dag

Veld Tijd

Team

Trainer

Maandag

1

20.00 – 21.30

Dames Recreanten

Gemma Lepping/ Anja Klein Nijenhuis

1

18.30 – 20.00

CMV 4.1/4.2

Irma klein Tuente

2

16.00 – 17.30

CMV 5.1/5.2

Henri Geerdink

2

17.30 – 19.00

Meisjes C1

Henri Geerdink

2

19.00 – 20.30

Dames 1

Gerrit Harmsen

2

20.30 – 22.00

Heren Recreanten

3

17.45 – 19.15

Meisjes B1

Leonne Overkamp

1

19.30 – 21.00

Dames 4

Anja Klein Nijenhuis

2

17.00 – 18.30

CMV 5.1/5.2

Henri Geerdink

Dinsdag

30 V.I.O.S.-Wijzer


Woensdag

Donderdag

2

18.30 – 20.00

Meisjes C1/C2

Henri Geerdink/ Marleen Schilderink

3

18.30 – 20.00

Dames 3

Carlo Schutten

3

20.00 – 21.30

Heren 1

Carlo Schutten

2

18.30 – 20.00

Meisjes C2

Loreen Groot Zevert/ Lieke Papen

2

20.00 – 22.00

Dames 1

Gerrit Harmsen

3

16.00 – 17.30

CMV 1-3

Henri Geerdink/ Jitske Knops

3

18.30 – 20.00

Meisjes B1/B2

Christel Wolterinck/ Leonne Overkamp

3

20.00 – 21.30

Dames 2

Klasien Groot Zevert

1

18.30 – 20.00

Dames 3

Carlo Schutten

2

18.30 – 20.00

Meisjes B2

Christel Wolterinck

Wedstrijden: Dag

Tijd

Team

Dinsdag

20.30 uur

Heren 1

Zaterdag

10.30 uur

Meisjes C1

10.30 uur

Dames 3

12.30 uur

Meisjes C2

14.30 uur

Meisjes B1

14.30 uur

Dames 2

16.45 uur

Dames 1

16.45 uur

Dames 4

16.45 uur

Meisjes B2

Kledingcommissie Het nieuwe seizoen vangt bijna aan. Dit bekent ook dat in september de eerste wedstrijden worden gespeeld. De kledingcommisse is al weer druk bezig met het klaarmaken van de nieuwe teamtassen. Mocht je nou afgelopen jaar, aan het einde van het seizoen, vinden dat je wedstrijdtenue wat te klein is geworden of blijkt bij aanvang van het nieuwe seizoen dat je tenue aan de kleine kant is? Zaterdag 8 september van 10.00 tot 11.00 uur bij sporthal de Sonders, heeft de kledingcommissie een pasochtend gepland. Mocht het tenue van afgelopen jaar nog goed passen, hoef je uiteraard niet te komen. V.I.O.S.-Wijzer 31


Verenigingsactiviteiten Vios gymnastiek week 35 19 september 29 sept.t/m 6 okt

- Start nieuw seizoen - Inpak ochtend kaarsenactie 10.00uur - Kaarsenactie 2018

Vios handbal 23 augustus

- Eerste trainingsavond, de Sonders 20.00 uur

Vios tafeltennis 20 augustus

- Eerste trainingsavond na zomervakantie

Vios touwtrek 25 augustus 2 september

- GENSB Jeugdtoernooi te Mรถhnesee Duitsland - Toernooi Gewest Oost, TTV PECO te Teuge

Vios voetbal 1 oktober 24 november 13 januari

- Ledenvergadering - Vrijwilligersmiddag - Nieuwjaarsreceptie

Vios volleybal Week van 27 augustus - Start trainingen

32

V.I.O.S.-Wijzer