2023-1 Vioswijzer 69-3

Page 1

Voorwoord

Sportcentrale

V.I.O.S Beltrum opgericht: 30-1-1953

Verschijnt 11x per jaar 69e jaargang no. 3 Januari 2023

www.sportcentralevios.nl

Redactie-adres: (tijdelijk ivm afwezigheid Martin Bouwmeesters): Tel. 06-82905793 E-mail: info@sportcentralevios.nl

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl

Bankrekeningnr.: IBAN: NL57RABO0105502146

Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Terugblik 2022 & Vooruitblik 2023

Toen we eind 2021 vooruit gingen blikken op 2022 hoopten we zo snel mogelijk Corona weer achter ons te laten. Gelukkig kunnen we nu schrijven dat dit gelukt is en dat er weer over sport gesproken wordt op ons mooie sportpark.

Terugkijkend op 2022 kunnen we concluderen dat het een mooi jaar is geweest voor de Sportcentrale. Alles is weer bijna als vanouds gaan lopen bij de verschillende verenigingen. Fijn om te zien dat we gezonde verenigingen hebben die kunnen bouwen op hun leden om ook dit soort lastige tijden door te komen. Als voorbeeld de steun die binnen is gekomen vanuit de actie “Geef energie aan de jeugd”.

Op moment van schrijven is de survival druk in de weer met het voorbereiden op de run van 8 januari. Het ziet er weer spectaculair uit en dit jaar komt de route ook over het trainingsterrein op De Sonders! Bij de meeste andere verenigingen liggen de competities nu stil en is het winterstop of einde van het seizoen.

In 2023 hopen we het één en ander aan onze kantine te kunnen gaan doen. Hoe en wat precies is nu nog niet bekend, maar de wens is er. Daarnaast hopen we natuurlijk op sportieve successen bij de verschillende verenigingen en dat iedereen met veel plezier kan blijven sporten!

Wij wensen iedereen een gezond en sportief 2023 toe!

Met sportieve groet, Dagelijks bestuur Sportcentrale Vios Jan Boverhof, Boet Leemreize en Monique Stapelbroek

V.I.O.S.-Wijzer 3
V.I.O.S.-Wijzer 4 ADVIES VOOR HET LANDELIJK GEBIED ALS JIJ LEKKER AAN HET SPORTEN BENT BIJ VIOS, ZORGEN WIJ GOED VOOR DE VERGUNNINGEN VOOR JOUW BEDRIJF. ZOEK JE EEN PROFESSIONELE COACH NEEM DAN CONTACT MET ONS OP. HEELWEG 6, 7156 NJ BELTRUM 0544-482 492 INFO@WIK-ADVIESGROEP.NL

Grote Clubactie 2022

2022 was het de 50ste editie van de Grote Clubactie. Maar liefst 5.570 verenigingen hebben samen een recordbedrag van € 12,8 miljoen opgehaald in Nederland. Met de opbrengst worden weer veel mooie clubdoelen gerealiseerd. Beltrum heeft ook zijn “sporthart” laten spreken en samen zijn er meer dan 1.000 loten verkocht. Dit zorgt voor een mooi bedrag van € 2.460,voor VIOS.

De landelijke trekking van de Grote Clubactie heeft plaatsgevonden. De 3-daagse minicruise Newcastle voor twee personen is gevallen op het lotnummer 1732218, dat in Beltrum verkocht is. Daarnaast zijn nog veel meer prijzen gevallen op verschillende loten. Deze zijn te vinden op www.clubactie.nl. Typ je lotnummer in en je ziet meteen of je prijs hebt. Vergeet niet te kijken, misschien heb jij wel een hele mooie prijs te pakken! De VIOS-trekking heeft ook plaats gevonden. De prijs van € 50,- is gevallen op de volgende lotnummers:

• 172778

• 172924

• 173189

Ben je één van de gelukkige winnaars, stuur dan een foto van je lot naar sportcentralevios@gmail.com of breng een bezoek aan de Haarstraat 33. We feliciteren alle prijswinnaars met de prijs en danken jullie voor de geweldige verkoop. Tot volgend jaar!

V.I.O.S.-Wijzer 5

Prijzen kantine per 1-1-2023

Tijdens de federatievergadering begin december hebben we gesproken over de prijzen in de Spilsoos. Als gezamenlijke verenigingen hebben we besloten om in deze toch al dure tijden, de prijzen in de kantine per 1 januari 2023 niet te verhogen.

Thijs te Brake stopt als coördinator federatie VIOS

Per 1 januari 2023 stopt Thijs als vrijwilliger bij Vios. Ruim vier jaar heeft hij zich ingezet als vrijwilliger voor de Sportcentrale. Vanuit zijn coördinerende rol was hij betrokken bij onze kantine. Van het opstellen van de roosters voor de kantinediensten tot het reserveren van de bestuurskamer. Hij deed het vol enthousiasme en met veel toewijding. Op donderdag 5 januari j.l. hebben we hem als dagelijks bestuur van de Sportcentrale opgezocht om hem te bedanken voor het vele werk dat hij voor de federatie heeft verzet. Voorzitter Jan Boverhof bedankte hem voor zijn inzet en uitte zijn waardering voor de manier waarop hij zijn taken heeft vervuld. Thijs ontving een bon en een mooie bos bloemen.

Thijs, nogmaals dank. We gaan je zeker missen bij Vios! We wensen je veel plezier en succes met jullie nieuwe uitdaging in het buitenland. Gelukkig hebben we een nieuwe coördinator gevonden in de persoon van Irma klein Tuente. Wij wensen haar succes en vooral ook veel plezier bij Vios. In de volgende Vioswijzer stelt zij zichzelf voor.

Actie: Geef energie aan de jeugd

Wat ontzettend fijn om te kunnen melden dat we al een heel mooi bedrag hebben mogen ontvangen. Dank aan alle Beltrummers die deze lokale actie steunen. Samen staan we sterk. En samen vinden we het belangrijk om elkaar

V.I.O.S.-Wijzer 6

te helpen in deze dure maanden. Als verenigingen van Vios willen we heel graag dat alle jeugd ook in deze tijd kan blijven sporten. Zo leveren we met z’n allen vanuit de energiecompensatie veel energie aan onze jeugd in Beltrum!

Doneren kan uiteraard nog steeds voor deze spontaan opgestarte actie. Daarvoor hebben we een aparte rekening geopend op naam van de Sportcentrale: NL14 RBRB 8812 1129 00. Kun jij de energiecompensatie wel missen en wil je deze actie ook graag steunen? Elke bijdrage is welkom! Alvast heel hartelijk dank!

Je aanmelden voor deze actie kan ook nog steeds. Ouders/verzorgers van onze jeugdleden die het financieel momenteel nodig hebben: meld je bij onze VertrouwensContactPersonen. Zij zijn te bereiken via vcp@sportcentralevios.nl of telefonisch: Marlies Stoteler: 0610014795 of Iris Groot Zevert 0613119991.

Nogmaals: Elke donatie komt uiteindelijk terecht bij de jeugd van Vios. Daar zorgen we voor!

Met sportieve groet, Dagelijks bestuur Sportcentrale Vios Jan Boverhof, Boet Leemreize en Monique Stapelbroek

Contributieperikelen

Elk jaar in januari wordt bij een aantal jeugdleden het contributiebedrag aangepast. Elke tak van sport hanteert voor de berekening van de contributie verschillende leeftijdsklassen.

Op 1 januari wordt bekeken in welke klasse het kind op dat moment valt en wordt de wijziging doorgevoerd. Dit gebeurt dus niet tussentijds als het kind jarig is. Op het bankafschrift staat bij de afschrijving een lidnummer vermeld. Aan het nummer kan afgeleid worden om welke tak van sport het gaat. Voetballeden hebben een lidnummer tussen de 1 en 1000. Gymnastiek: 1001 en 2000, Handbal: 2001 en 3000, Tafeltennis: 3001 en 4000, Touwtrek: 4001 en 5000 en Volleybal: 5001 en 6000.

De contributie wordt maandelijks (achteraf!) op de 27e van de maand geïncasseerd zoals de situatie op de 1e van de maand was. Als er een ledenmutatie op de 10e van de maand wordt doorgegeven dan zal dat pas aan het eind van de volgende maand zichtbaar zijn op het bankafschrift.

Terug in de tijd (januari 1998)

- Annie Reuvekamp stopt als schoonmaakster van het clubgebouw “de Spilsoos”. Vele jaren heeft zij trouw deze taak vervuld.

V.I.O.S.-Wijzer 7

Installatiewerk met de van Porskamp

AUTOBEDRIJF

AUTOBEDRIJF BERENTSEN BELTRUM 462091

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur en doen wij airco's afvullen en reparatie's autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091 www.autobedrijfberentsen.nl

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur en doen wij airco's afvullen en reparatie's autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091 www.autobedrijfberentsen.nl

V.I.O.S.-Wijzer 8 WWW.PORSKAMP.COM Mercatorstraat 7, 7131 PW Lichtenvoorde. T +31 (0)5443 - 72179 Garantie voor service, kwaliteit & samenwerking!
Dan weet je dat het goed komt!
BERENTSEN BELTRUM 462091

Uit de oude doos (januari 1973)

- Sportcentrale VIOS bestaat op 30 januari 20 jaar. Hieraan zal summier aandacht besteed worden tijdens de centrale jaarvergadering.

- Er worden 19 reclameborden opgehangen rondom het hoofdterrein. Enkele ondernemers hebben ook plannen om Vios te sponsoren, maar zijn nog niet overstag.

Ledenmutaties:

Nieuw als lid Bedankt als lid

Gymnastiek Mick Klein Gunnewiek

Kate Overkamp

Tafeltennis Stef Nijhuis Henk Veenstra

Jan Brevink

Bennie Tuinte Bas Balvers

Karin Balvers-de Meulmeester Dodo Beukers

Dick Leeuwenburgh

Touwtrek Gijs Mentink Twan Bleumink

Voetbal Roy Lankveld Willem Oldenhave Sanne Bleumink Marc Huirne Theo Klein Gunnewiek

Volleybal Elise Wolterinck

Wilt u ledenmutaties tijdig doorgeven aan de contactpersoon van de vereniging?

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging, nieuw bankrekeningnummer e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand.

Contactgegevens ledenmutaties

Gymnastiek Daniëlle Roerdink Haarstraat 31 06 114 851 32

Handbal Anouk Wiegerinck Zuivelstraat 13 06 170 075 59

Tafeltennis Walter Rouwhorst Kempersweg 9 0544 35 12 39

Touwtrek Mart Arink Avesterweg 19a 06 294 656 55

Voetbal Jan Bouwmeesters Haarstraat 10h 0544 48 12 00

Volleybal secretariaat@volleybalviosbeltrum.nl

V.I.O.S.-Wijzer 9

Inlevering kopij Vioswijzer

Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van Sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen kunnen alle berichtjes e.d. doorgegeven worden (bij voorkeur via mail). Zij zorgen ervoor dat het tijdig bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer.

Contactpersonen Vioswijzer

Sportcentrale Monique Stapelbroek info@sportcentralevios.nl Gymnastiek Linda Hulshof linda.hulshof@hotmail.com Handbal Jeanne Slütter jeanneslutter@gmail.com Tafeltennis info@ttv-vios.nl

Touwtrek Vincent Ribbers ribbers.halte@gmail.com

Voetbal Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl

Volleybal Kim Hanselman nieuws@volleybalviosbeltrum.nl VertrouwensContactPersoon Iris Groot Zevert en Marlies Stoteler vcp@sportcentralevios.nl

De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 3 februari 2023 (eerste vrijdag van de maand) ingeleverd worden.

Vanuit het bestuur Zo aan het begin van 2023 willen we even terugblikken op het afgelopen jaar. Het jaar waarin we Corona grotendeels achter ons lieten en we bijna alle gymlessen op normale wijze weer door konden laten gaan. Maar ook het jaar waarin we ons 70-jarig jubileum vierden!

Woensdagavond 28 december a.s. sluiten we het jaar sportief af met het oliebollentoernooi voor alle seniorenleden. We starten deze avond om 19.00u. We hopen op een mooie opkomst.

Vios Gym begint bij de allerkleinsten vanaf ongeveer 1,5 jaar oud. De ouder- en kindgym op de vrijdagmorgen is een drukbezochte groep. Chantal Scharenborg brengt deze kinderen met hun vader/moeder of opa/ oma de eerste gymvaardigheden bij. Daarnaast krijgen de kinderen van de Sterrenboog eens per week gymles van Anny Helmers in samenwerking met de leerkrachten van groep 1-2.

V.I.O.S.-Wijzer 10

Zij doen dit volgens het ‘Nijntje beweegt’ principe, een lesmethode ontwikkeld door de Nederlandse Gym Unie. Deze prachtige samenwerking tussen school en Vios Gym zorgt ervoor dat de jongste kinderen gestimuleerd worden in hun vroege motorische ontwikkeling.

Op vrijdagmiddag verzorgt Thea Ratering de gymlessen voor de basisschooljeugd. Gezellig uit school nog een uur gymmen met je vriendjes en vriendinnetjes. Het is fijn te merken dat ouders het belang van gym onderkennen: als voorloper voor andere sporten, als sport naast een andere sport of als hoofdsport. Tijdens deze lessen van Thea, maar ook bij de springgroep, is er hulpleiding aanwezig om te ondersteunen waar nodig.

Ook heeft Vios Gym een samenwerking met de voetbal. Tijdens de wintermaanden mogen de jongste voetballertjes meedoen met de gym op vrijdagmiddag om zo hun motorische ontwikkeling verder te stimuleren.

Een enthousiaste groep is de springgroep. Deze groep, onder leiding van Kayleigh Maarse, traint op vrijdagmiddag. Ieder op verschillend niveau, maar allemaal even fanatiek. Deze groep kan nog wel wat leden gebruiken, dus lijkt het je wat? Kom dan eens gezellig langs en vergeet dan zeker je gymkleding niet.

Naast de lessen voor de jeugd verzorgen Thea Ratering en Clementine te Marvelde lessen voor onze oudere leden. Helaas kampt Clementine nog altijd met gezondheidsklachten waardoor ze de lessen niet kan verzorgen. Een gemis voor de leden van haar groepen en de vereniging. We wensen Clementine veel beterschap! Ondanks meerdere pogingen hebben we geen leiding kunnen vinden voor de woensdagochtendgroep, waardoor deze groep nog altijd stilligt. Dit vinden wij als bestuur heel jammer. De woensdagavondgroep heeft Thea van Clementine over kunnen nemen, naast haar eigen groepen op woensdagavond. Elkaar ontmoeten en samen sporten zijn de uitgangspunten. Thea geeft ook les aan de conditiegroep. Een les voor volwassen die hun kracht en conditie op willen bouwen en op peil willen houden. Goede voornemens? Wees welkom op woensdag van 19.30-20.30 uur.

Afgelopen jaar vierden we ons 70-jarig jubileum. Een jaar waarin we een bloemstuk mochten leggen tijdens de Dodenherdenking op 4 mei en we gezellige activiteiten mochten organiseren voor alle groepen, o.a. een avondje bowlen, een huifkartocht en een gymfeest voor de jeugd. Ook het Oliebollentoernooi aan het einde van 2022 was een succesvolle en gezellige avond.

V.I.O.S.-Wijzer 11

Hindernissen samen nemen... Scharenborg is er voor u.

U weet hoe u wilt leven. Nu en straks. Wij zorgen dat u dat financieel goed regelt. Verzekeren, pensioenen, hypotheken en bankzaken. Alles onder één dak. Geen afdelingen, maar betrokken vakmensen. Samen vinden we de oplossing die het best bij u past. We zijn er voor u. Bank

V.I.O.S.-Wijzer 12
Verzekeringen
Hassinkstraat 2 7156 LZ Beltrum (0544) 48 15 41 info@scharenborg-beltrum.nl www.scharenborg-beltrum.nl
- Hypotheken -
Scharenborg Beltrum b.v.

Verder is het benoemen waard dat we afgelopen jaar weer konden vertrouwen op onze vrijwilligers. We zijn daar, als bestuur, erg blij mee want zonder de inzet van de vrijwilligers is het onmogelijk om onze vereniging op goede wijze te laten functioneren. Helaas zijn er ook een aantal vrijwilligers gestopt. Dus als iemand nog tijd over heeft en Vios Gym wil ondersteunen, op welke manier dan ook, wees welkom!

Onze aandacht zal zich komende tijd richten op het aanvullen van ons bestuur. Spreekt het je aan om je in te zetten voor onze vereniging samen met een enthousiaste groep mensen? Laat het weten!

Via

Bestuur Vios Gym

Lotte Geerdinck, Daniëlle Roerdink, Willem Vaags en Linda Hulshof

Vrijwilligers bedankt!

Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat Vios Gym is wat het nu is. Kantinemedewerkers, kledingcommissie, bijhouden van Facebook, sponsorcommissie. We waarderen jullie hulp. Daarom ook via deze weg: Bedankt voor jullie inzet! We hopen ook in 2023 weer op jullie te mogen rekenen.

Oliebollentoernooi

Woensdagavond 28 december sloten we het jaar gezellig af met alle seniorengroepen en het bestuur. Tijdens het oliebollentoernooi streden 4 teams om de winst. Na het sportieve gedeelte was het tijd voor een oliebol, hapje en drankje.

V.I.O.S.-Wijzer 13
deze weg wensen wij iedereen een gezond en sportief 2023!

Johan Luttikholt 80 jaar

Johan, als oudste lid van de groep, werd 28 december 80 jaar. Johan is al 27 jaar lid van VIOS gemengde gym groep (vanaf 1995).

Johan beheert het “lief en leed“ potje voor onverwachte uitgaven, heel handig als wij een keer naar de kantine gaan en niemand jarig is geweest. Volleybal na de gym wil Johan niet graag missen, hoort er gewoon bij.

Bij het laatste oliebollentoernooi moest Johan helaas verstek laten gaan, hij had wel een goede reden, het was zijn verjaardag.

Johan is een trouwe gymnast, laat zelden verstek gaan. Volgens Johan is een beetje zelfdiscipline helemaal niet verkeerd. Het kraakt en piept soms wel een beetje, maar dat mag ook wel na 80 jaar. Ga zo door.

Johan, alsnog van harte gefeliciteerd! De gemengde gymgroep.

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie.

Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44)

Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Daniëlle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32).

Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

V.I.O.S.-Wijzer 14

Tussenstand en programma competitie 2022-2023

Hieronder is te zien dat op de helft van de competitie op een mooie derde plek staan. Hoewel er een gat van 6 punten met de teams boven ons is ontstaan, hopen we toch dat onze goede voornemens voor 2023 ervoor dat we nog een plekje stijgen. Daar gaan we in elk geval wel voor. Onder de tussenstand is het programma voor de tweede helft van het seizoen te zien.

V.I.O.S.-Wijzer 15
*De handbaldames van VIOS Handbal wensen iedereen een heel gezond en gelukkig 2023!*
V.I.O.S.-Wijzer 16 Industrieweg 1, 7156 PA Beltrum. T 0544 - 48 1779 autobedrijfnijhuis.nl

(Weer) bewegen!

Allereerst wil ik iedereen een voorspoedig en vooral gezond Nieuwjaar wensen.

Een van de goede voornemens bij veel mensen is om (weer) meer te gaan bewegen. Er is nu een mogelijkheid om dat op een verantwoorde en vooral prettige manier te gaan doen.

Bij V.I.O.S tafeltennis zijn we enige tijd geleden opgestart met een groep op de: dinsdagmorgen van half tien tot half twaalf.

Onder deskundige begeleiding kun je een tafeltennistraining volgen die speciaal op ouderen gericht is. Het is een hele leuke groep en er is nog plek voor enkele deelnemers.

Wil je (weer) eens een tafeltennisballetje slaan dan ben je van harte welkom om vrijblijvend 4 keer met een training mee te doen.

Voor nadere informatie zie onze website: www.ttv-vios.nl. Of Walter Rouwhorst tel 06-40195122

Rouwhorstbokaal

Zoals in de vorige editie van de Vioswijzer is aangekondigd wordt begin januari weer om de Rouwhorstbokaal gestreden.

Om een eerlijke strijd te verkrijgen wordt met handicaps gewerkt. Spelers met een hogere licentie moeten spelers met een lagere licentie punten vooraf geven. Op die manier wordt het een eerlijk en prettig toernooi als openingsactiviteit in 2023 van Vios tafeltennis.

Het toernooi start maandag, 9 januari a.s om 19.45 u en wordt afgesloten met een hapje en een drankje in de omgeving van Beltrum.

Succes toegewenst aan alle deelnemers!!!!

V.I.O.S.-Wijzer 17
V.I.O.S.-Wijzer 18 M e e ster Nelissenst raat 11, 715 6 M A Belt r um T ( 0 5 4 4 ) 4 8 15 75 E info @ rateringinst allatie.nl ww w. ra t e r i ng i n s t a l l a t i e . n l Gedegen advies en vakmanschap!

Allereerst voor iedereen een goed en sportief 2023. Een nieuw jaar alsmede een nieuw seizoen staat voor de deur. Maar we blikken nog even terug.

Gewichttrekken

TTV Koapman organiseerde op 11 december een gewichttrektoernooi en dit werd gehouden in het wereldberoemde café/zalencentrum Haamberg. Mede doordat gezelligheid hoogtij viert gingen de Bisons en hun vriendenschaar met 35 man richting Tilligte. Om 13.30 uur werd de strijd aangegaan met de gewichttrekbok, een prachtige strijd. Onder hartstochtelijke aanmoedigingen gingen de teams ten strijde.

In de klasse 18-22 jaar won het team van Die Ludolfs uit Beltrum. In de klasse senioren ongetraind werden de teams Liksteen en Rucola uit Beltrum respectievelijk derde en vierde.

Bij de senioren getraind legden de Bisons beslag op de eerste plaats, gevolgd door het Dreamteam (eveneens van de Bisons).

De overwinningen werden groots gevierd. Toen men om 21.00 uur terugging richting het Bisonhonk keek men terug op een zeer geslaagde en succesvolle middag.

Survival

Ook dit jaar waren er weer enkele Bisonleden die deelnamen aan de survivalrun op 8 januari.

Een overgroot deel van de Bisons verleende zoals al vele jaren hand- en spandiensten tijdens de run. Je kon Bisons vinden bij de verschillende posten en na afloop bij het opruimen van de verschillende hindernissen. Met elkaar de schouders eronder en de handen ineenslaan dan kun je in Beltrum heel veel op touw zetten.

V.I.O.S.-Wijzer 19

Van de bestuurstafel . . . Allereerst, aan iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat iedereen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling heeft gehad. Complimenten voor de vrijwilligers van het Glazenhuus in Beltrum die weer allerlei goedbezochte activiteiten voor Beltrum heeft georganiseerd op het Mariaplein. Voor de voetballers is het momenteel winterstop, maar voor de survival staat op het moment van schrijven aanstaande zondag de jaarlijkse run op het programma, allesbehalve winterstop!

Eind december hebben we onze vrijwilligersmiddag gehouden, om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Na een mooie presentatie van Hoofd Opleidingen Michel Ballast over het jeugdbeleid, werd er gezamenlijk gekeken naar de spannende WK finale. Niet alleen op het veld was het een spannende strijd, maar ook in VIOS WK-poule kon het nog alle kanten op. Uiteindelijk wist Michel Ballast de poule te winnen.

Op zondag 15 januari staat de nieuwjaarsreceptie van vv VIOS Beltrum op het programma. De organisatie van deze middag is in handen van Dames 1 en het belooft een gezellige middag te worden. Dit jaar zullen we de jubilarissen niet huldigen op de nieuwjaarsreceptie, maar zullen we de betreffende mensen persoonlijk aan huis bezoeken om hen te huldigen.

Veel huiskamergesprekken inclusief heerlijk ontbijt met de verschillende elftallen zijn inmiddels geweest. Deze gesprekken blijken erg nuttig en daarom zullen deze in 2023 een vervolg krijgen met bijvoorbeeld ook de oudste jeugdteams. De leiders van de betreffende teams zullen hierover geïnformeerd worden.

Op zondag 22 januari vanaf 11.00u staat, dit jaar voor het eerst in de Beltrumse sporthal, het Frühshoppen van CV de Belhamels op het programma. Met op en top VIOS-vrijwilligers Prins Edo Hemmink en Adjudant Luc Nijhuis aan het roer, belooft het een fantastische ochtend/middag te worden met vanaf 13.30u zelfs de live-band Cabrio op het podium en zij willen dan ook alle VIOS mensen uitnodigen om dit samen met hen te komen vieren!

Tot ziens op ons sportpark, bij de nieuwjaarsreceptie of het Frühshoppen!

V.I.O.S.-Wijzer 20

Bennie Krabbenborg benoemd tot vice-voorzitter

Na de ledenvergadering in oktober is het hoofdbestuur met benoemingen en herverkiezing weer compleet en klaar voor de toekomst.

Hoofdbestuur van vv VIOS B. heeft besloten om een nieuwe vicevoorzitter te benoemen, Bennie Krabbenborg zal per direct deze functie gaan bekleden. Als vv VIOS B. zijn wij hier erg blij mee, Bennie is al lange tijd bestuurslid en wij zien hem in deze functie van grote meerwaarde in onze vereniging.

Bennie, veel succes met deze mooie uitdaging.

Vrijwilligersmiddag 2022

Zondag 18 December - Voor het eerst sinds 2019 is er weer gelegenheid voor een vrijwilligersmiddag. Voor bestuur, kaderleden en andere vrijwilligers een mooi moment om samen op een ontspannende manier van voetbal te genieten.

De aftrap werd verricht door voorzitter William Slotboom. Hij stond even stil bij de door de vrijwilligers verrichte werkzaamheden. Dankbaar en noodzakelijk werk om een club als vv VIOS B. draaiende te houden. Toch zijn er wel eens vacatures. Om dit zo goed mogelijk te kunnen opvangen worden persoonlijke gesprekken aangeknoopt. Eén van de manieren hierbij zijn de huiskamergesprekken. Bestuur en elftallen gaan tijdens een ontbijt het gesprek aan om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Lid zijn van een club is per saldo meer dan aanwezig zijn en het betalen van de contributie.

Het bestuur is dan ook goed te spreken over deze gesprekken. De reacties vanuit de elftallen zijn positief en de groep vrijwilligers kan verder worden uitgebreid. Leden tonen zich bereid om taken uit te voeren. Dat kan zijn een kantinedienst, een rol als leider of commissielid. Er zijn vele mogelijkheden.

V.I.O.S.-Wijzer 21
V.I.O.S.-Wijzer 22

Tweede spreker is Hoofd Opleidingen Michel Ballast. Middels een presentatie gaf Michel inzicht in zijn functioneren en hoe hij samen met de jeugdcommissie beleid heeft ontwikkeld. Veel is terug te vinden op deze website in het Jeugd Voetbal Beleid Plan, Pedagogisch Beleid Plan en het Pedagogisch Werkplan. Daarnaast is er de mogelijkheid voor leden om trainerscursussen te volgen en kennis te verdiepen, bestuur vv VIOS B. geeft hierbij ondersteuning. In het verleden hebben al een groot aantal leden zo een cursus gevolgd. Laatste deelnemers zijn Ian Groot Zevert en Jordy Zieverink.

De bardienst was in handen van heren-1 en met ondersteuning van de Rapenburg (Yvonne Pasman en Ard Papen) stond er voor de vrijwilligers een stamppot buffet klaar.

Voorkeur

Het WK in Qatar is weer voorbij en ik geef u op een briefje dat de komende tijd we weinig meer horen van de terechte kritieken die er waren.

Op 18 december 2022 was er sinds lange tijd weer een vrijwilligers middag bij vv VIOS B. Deze goed bezochte en verzorgde middag stond ook in het teken van de finale van het WK. In de kantine was er bij de aanwezigen een (lichte ?) voorkeur voor Frankrijk. Luisterend naar de emoties, tijdens de spannende wedstrijd. Later benoemd als de beste WK-finale ooit!

Maar hier moet ik toch even een opmerking plaatsen. De finale van het WK in 1970 in Mexico was van een veel hoger niveau en dus beter en de beste. Waarvan akte! Brazilië won deze finale Met 4-1 van Italië. Dit Braziliaanse elftal word gezien als het beste elftal ooit. De ouderen onder de lezers zullen de namen nog wel herinneren als ik ze noem. Gerson, het brein, Tostäo Jairzino, Rivelino, Carlos Alberto en natuurlijk en deze naam zullen de jeugdigen ook kennen, Péle! De bijnaam van dit beautiful team was ‘de goddelijke kanaries’ (naar de kleuren van hun tenue).

De term van hun mooie en aanvallende voetbal; Samba voetbal! Vier jaar later opgevolgd door de term totaal-voetbal toen het Nederlands elftal met Johan Cruijff als leider furore maakte op het WK in Duitsland. Wat Brazilië in 1970 wel deed en wij vergaten in 1974, was wereld kampioen worden. Als 12-jarige heb ik voor het eerst het WK van 1970 bewust gevolgd. Sindsdien heeft Brazilië op ieder WK toch ook een beetje mijn voorkeur. Ze dragen ook een geel shirt net als VIOS, maar daarmee houden alle vergelijkingen op! Voorkeuren ontstaan als je een keer van iets of iemand iets bijzonders hebt meegemaakt. Die kunnen later weinig fout meer doen. Zo heb ik enkele maanden geleden in de vios-wijzer het verhaal van Roel

V.I.O.S.-Wijzer 23

Omdat afscheid nemen méér is dan

alleen uitvaart

06 18 19 50 23 - 24/7 bereikbaar - www.paulinevanveen.nl

opgetekend, Roel heeft mijn voorkeur als speler in ons 1e elftal. Hij kan in mijn ogen weinig fout doen. Dat kun je ook hebben met bijvoorbeeld muziek. En zeg nou zelf; ‘Fairytale of New York’ van the POGUES, met Kirsty MacColl is toch veruit het beste kerstlied ooit gemaakt en weinigen zullen ontkennen dat ‘Loan me a dime’ van Boz Scaggs een heel goed blues nummer is, waarvan akte!

Enkelen onder ons zullen bij het lezen van dit bovenstaande zich af vragen ‘Wat heeft dit met voetbal te maken?’ Ik kan ze geen ongelijk geven, maar voor de jeugd zijn dit soort mensen wel voorbeelden waar ze zich aan spiegelen. En dan is het goed dat ze kijken naar de mooie dingen.

Er gebeuren ook dingen die je liever niet op een voetbal veld wil mee maken. Daarnaast?

• Was het eindelijk weer een goede en mooie middag in de kantine met de vrijwilligers? Nou en of!

• Was het handig van onze bondscoach om te roepen dat wij wereld kampioen worden omdat we niet de beste spelers hebben maar wel het beste team, met als gevolg dat straks alle trainers op zoek gaan naar het beste team, wat weer ten koste gaat van de beste voetballers! En voor hen komen supporters naar het voetbal. Trainers hebben ook zo hun voorkeur.

• Is Argentinië de terechte wereld kampioen? In de beste finale ooit? In mijn

V.I.O.S.-Wijzer 24

ogen niet. Had liever Brazilië gezien of Nederland maar ik heb zo mijn voorkeur.

Namens de jeugd commissie Benny Krabbenborg, bestuurslid jeugd voetbal

Voor de jongeren onder ons en ook de ouderen. Op social media is nog van alles van wat hierboven is genoemd te zien en te horen. Twee dagen na het schrijven van dit verhaal, toch mooi even meegepikt, overlijdt Edson Arantes do Nascimento voetbalnaam Pelé, bijnaam onder de supporters O Rei(de koning) aan de gevolgen van darmkanker en Corona.

Jordy Zieverink geslaagd voor opleiding Pupillentrainer!

De afgelopen maanden heeft de Pupillentrainer cursus, georganiseerd door de KNVB, plaatsgevonden op ons sportpark. Er deden in totaal 10 cursisten mee van verschillende verenigingen, waaronder ook onze eigen jeugdtrainer Jordy Zieverink! Jordy is dit seizoen trainer van de o12. Van de 10 cursisten hebben er 9 het diploma behaald. De groep cursisten hebben op meerdere maandagen training gegeven aan en onderlinge wedstrijden bekeken van onze o8 t/m o12 groepen. KNVB-docent en cursisten waren zeer te spreken over vv VIOS B. als gastheer voor de Pupillenopleiding. Hopelijk kunnen we in de toekomst vaker gastheer zijn voor deze opleiding, dit doen we echter alleen als er dan ook cursisten vanuit vv VIOS B. meedoen aan deze opleiding. We willen alle spelers, ouders en trainers van de circuittraining bedanken voor hun medewerking aan deze opleiding.

We zijn erg blij dat Jordy initiatief en de tijd heeft genomen om deze opleiding te volgen, waardoor hij nog betere trainingen kan geven aan onze jeugd! Zelf geeft Jordy aan dat hij er veel van heeft geleerd en raadt andere trainers aan om, als je tijd hebt, deze opleiding ook te volgen. VIOS B staat hier ook voor open! Mocht je meer willen weten over deze opleiding, Jordy kan je er alles over vertellen. Jordy, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma!

Namens de jeugdcommissie, Michel Ballast

V.I.O.S.-Wijzer 25

Vv VIOS B. heeft een nieuwe jeugdvoorzitter!

De afgelopen tijd heeft de jeugdcommissie van vv VIOS B. gefunctioneerd zonder jeugdvoorzitter sinds Benny Krabbenborg heeft aangegeven te stoppen in de jeugdcommissie. Het vinden van een opvolger is een lastige zoektocht geweest, waarbij op een gegeven moment is besloten de taken van de voorzitter te verdelen onder de overige leden van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie heeft de afgelopen periode prima gefunctioneerd, maar de wens voor een voorzitter is gebleven.

We zijn trots jullie te melden dat Vera Maarse bereid is gevonden de functie van jeugdvoorzitter op zich te nemen. Trots, ook omdat Vera de eerste vrouwelijke jeugdvoorzitter is binnen onze vereniging! Vera is gedurende dit seizoen aangesloten bij de jeugdcommissie en heeft in die korte tijd in de vergaderingen laten zien een aanwinst te zijn voor de jeugdcommissie.

Na een periode van gewenning heeft Vera zich met name beziggehouden met de communicatie tussen het hoofdbestuur en de jeugdcommissie, het doorlezen en controleren van onze beleidsplannen en heeft ze al meerdere stukjes geschreven voor de website.

Wij wensen Vera veel succes met haar nieuwe functie, eind januari zal ze voor het eerst de vergadering van de jeugdcommissie voorzitten.

V.I.O.S.-Wijzer 26

Hallo allemaal,

De feestdagen zijn weer voorbij en we beginnen weer aan een nieuw jaar. Hopelijk ook dit jaar veel mooie en sportieve momenten met elkaar!

Tussenstand

Inmiddels zitten dus we ook op de helft van het competitieseizoen. Tijd voor een tussenstand.

Dames 2 staat 8e, op een 7e plek in hun competitie staan dames 1, 3 en 5. Dames 4 staat op een 2e plek. Heren 1 starten de tweede helft van het seizoen ook vanaf een 7e plek.

Dames recreanten hebben op 25 januari hun 3e wedstrijd, ze komen in poule C uit. Heren recreanten hebben op 1 februari de 3e ronde en spelen in poule E.

Ook de jeugd heeft fanatiek en ook heel goed gespeeld. Meisjes C1 zijn in de eerste helft kampioen geworden!

Meisjes B1 zijn op een 6e plaats geëindigd en meisjes A1 op een 3e plaats. CMV 4 – 2 zijn in de eerste helft op een 5e plek geëindigd, 4 – 1 op een 3e plek. CMV 5 op een 4e plek en CMV 6 ook op een 4e plek!

Heel veel succes gewenst voor de tweede helft van het seizoen! Wil je zelf, of hebben jullie als team een mooie sportprestatie te delen, dit kunnen jullie zelf doorgeven via nieuws@volleybalviosbeltrum.nl.

Pass de bal

Alweer enige tijd geleden, maar vanaf 2023 weer opgestart! Sjors begint met pass de bal:

Hoi ik ben Sjors te Woerd, Ik woon in Voor-Beltrum met mijn moeder Anke, mijn vader Sander en nog met mijn zusje Pip. We hebben ook nog twee hondjes.

V.I.O.S.-Wijzer 27

Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 8 van de Sint Willibrordusschool. Sinds vorig jaar zit ik op de volleybal, en ik vind het heel erg leuk om te doen. Dit jaar zit ik bij CMV 6.2 samen met Elle Haarlink, Pem Wolterink en met Fieke Groot Wassink.

Ik vind de wedstrijden heel erg leuk om te spelen, vooral wanneer de tegenstander een beetje gelijkwaardig is. Dat maakt het extra spannend. Verder houd ik nog veel van armbandjes of kettingen maken, en van tekenen. Ook speel ik nog gitaar, Dat vind ik heel erg leuk om te doen!

Ik pass de bal door naar Fieke Groot Wassink. Groetjes Sjors te Woerd

Kniepertjestoernooi

Woensdag 4 januari heeft het kniepertjestoernooi plaatsgevonden. Met een goede opkomst en daarna de welverdiende kniepertjes!

CMV 1-2-3 toernooi

Op zaterdag 28 januari vindt een CMV-toernooi voor niveau 1, 2 en 3 plaats in onze sporthal. Het toernooi start rond 9.00 uur.

EHBSO

Vanuit Sport Federatie Berkelland worden weer gratis EHBSO-cursussen aangeboden voor trainers, leiders en vrijwilligers van de clubs in Berkelland. De EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen) bestaat uit 2 cursusavonden. Cursus 1 (16 en 23 januari) vindt plaats in de kantine van VV DEO. Cursus 2 wordt gehouden op 7 en 14 februari van 19.30-21.30 uur bij zaal Prinsen in Haarlo. De cursussen zijn gratis toegankelijk voor vrijwilligers van sportverenigingen. Op de cursusavonden wordt ingegaan hoe men blessures kan voorkomen en hoe men moet handelen bij bepaalde blessures of ongevallen. Uiteraard komen blessures als verstuikingen, spierblessures en ontwrichting aan bod, maar ook bijvoorbeeld bewustzijnsstoornissen. Verschillende takken van sport komen aan de orde. Na afloop zal een naslagwerk digitaal aan de deelnemers verstrekt worden. De cursus wordt verzorgd door de Ernst Jan Somsen. Hij is gespecialiseerd in sportblessures.

V.I.O.S.-Wijzer 28

Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met SFB telefoon 0545-476727 of john@sportfederatieberkelland.nl. Bij opgave graag uw naam, functie en naam sportvereniging vermelden en voor welke cursus (1 of 2) u gaat. Vol is vol, dus wees er op tijd bij.

Dit bericht kunt u teruglezen op www.sportfederatieberkelland.nl

Save the date Feestavond 15 april 2023! De jaarvergadering zal plaatsvinden op 9 maart 2023.

Superclub Berkelland een feit

Sinds een paar jaar draagt elk lid van een volleybalvereniging € 5,- meer af aan de volleybalbond, de Nevobo. De achterliggende gedachte is dat al dat geld terugvloeit naar verenigingen door de inzet van professionals die clubs helpen met allerlei relevante zaken. Clubs kunnen daar gebruik van maken door Superclub te worden. Je moet normaal gesproken wel een flinke omvang hebben als club, wil dat echt, ook financieel, interessant zijn.

Maar voor alles is een oplossing. Je kan het namelijk ook samen met andere verenigingen aanvragen. En dat hebben we binnen Berkelland gedaan. De Superclub Berkelland is een gezamenlijk initiatief van 6 volleybalverenigingen uit de gemeente Berkelland. Dat zijn: Kerkemeijer Gemini Borculo, Tornax Ruurlo, Elite/Dynamo Neede, Boemerang Eibergen, Vios Beltrum en Rivo Rietmolen. Vanwege overeenkomstige uitdagingen bij deze verenigingen is gekozen voor dit gezamenlijke initiatief. Het totaal aantal leden van deze 6 verenigingen bedraagt om en nabij 900.

Er gaat een professional voor gemiddeld 10 uur per week zo’n 40 weken aan de slag met de volgende thema’s:

• Trainersbegeleiding bijvoorbeeld train de trainer en leren hoe te coachen (ook ouders);

• Ondersteuning op het gebied van ledenwerving, vooral jeugd;

• Coördinatie incidentele activiteiten per vereniging; en

• Opzetten van een Sportspeeltuin voor de aanwas van nieuwe leden. Bij VIOS zal de professional vooral bezig gaan met opzetten sportspeeltuin en met train de trainer.

De totale kosten bedragen € 20.010. De Nevobo betaalt € 10.000,- Achterhoek in Beweging € 5.000,- en de 6 verenigingen betalen elk € 835,- met een totaal van € 5.010,-. We zijn nog in gesprek over een bijdrage van de gemeente Berkelland.

V.I.O.S.-Wijzer 29

Dit Superclub traject en professionalisering van onze vereniging valt onder het Achterhoeks Volleybal Masterplan (AVMP) dat in samenwerking met Achterhoek in Beweging en de Nevobo opgesteld is om een boost te geven aan het totale volleybal in de Achterhoek. Wij denken door als Superclub te starten we onze club kunnen versterken en daardoor klaar zijn voor de toekomst en zo zorgen voor jarenlang volleybal plezier voor iedereen!

Afmelding voor 1 april Indien je je wilt afmelden met ingang van het seizoen 2023-2024 kan dit in de periode van 1 maart t/m 1 april bij onze secretaris Rosan. Mocht een lid zich na 1 april afmelden, dan bestaat er in ieder geval een contributieverplichting (uitzonderingen daargelaten, één en ander in overleg met het bestuur).

Agenda / Verenigingsactiviteiten

Sportcentrale Vios

8 februari Vergadering Dagelijks Bestuur

1 maart Federatie- en Jaarvergadering

Vios Tafeltennis

9 januari Rouwhorstbokaal

Vios Voetbal

9 Januari

Vergadering vv VIOS B. - info secretariaat.

15 Januari Nieuwjaarsreceptie

13 Februari Vergadering vv VIOS B. - info secretariaat.

Vios Volleybal

15 april Feestavond

9 maart Jaarvergadering

V.I.O.S.-Wijzer 30
W W W. D U T E B E LT R U M . N L - 0 5 4 4 – 2 0 4 0 2 0
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.