Vioswijzer 68-3 januari 2022

Page 1Sportcentrale V.I.O.S Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 68e jaargang no. 3 Januari 2022 www.sportcentralevios.nl

Redactie-adres:

Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat:

Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl

Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Januari 2022

VOORWOORD

Het jaar 2022 is als u dit leest alweer twee weken oud. Ergens de datum vermelden blijft nog een punt van aandacht. Als je even niet oplet, heb je 21 i.p.v. 22 ingevuld. Ook de goede voornemens zijn bij menigeen alweer naar de achtergrond verdwenen. Het jaar 2022 ligt nog als een opgerold ‘kniepertje’ voor ons. - Wat heeft 2022 voor ons in het verschiet.? - Komen we af van allerlei maatregelen die opgelegd worden vanwege Corona? - Gaat ons leven weer een normale invulling krijgen? - Kunnen we weer reizen zonder G2 o.i.d.? - Starten de competities weer? Met publiek? Kortom, een groot aantal vragen en er zijn er nog veel meer! Maar alles moet zich nog uitwijzen, welke kant gaan we uit wat betreft een samenleving waar alles weer enigszins normaal is? Maar wat is normaal, de samenleving zoals we die kennen van voor de Corona? Laten we maar van uitgaan dat 2022 zich positief gaat uitrollen en dat het voor ons allen een goed, gezond en sportief jaar mag gaan worden. Groet, Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer

3


ADVIES VOOR HET LANDELIJK GEBIED ALS JIJ LEKKER AAN HET SPORTEN BENT BIJ VIOS, ZORGEN WIJ GOED VOOR DE VERGUNNINGEN VOOR JOUW BEDRIJF. ZOEK JE EEN PROFESSIONELE COACH NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

HEELWEG 6, 7156 NJ BELTRUM

V.I.O.S.-Wijzer

0544-482 492

INFO@WIK-ADVIESGROEP.NL

4


Terug- en vooruitblik Wanneer we vorig jaar een terug- en vooruitblik in de Vios Wijzer hadden geschreven, dan hadden we die zo weer voor dit jaar kunnen gebruiken. Daar waar we vorig jaar met z’n allen hoopten op een ‘normaal jaar’, is dat ook de hoop die we voor 2022 weer hebben. Ondanks het feit dat de sporters in Beltrum wederom beperkt zijn in het (competitief) beoefenen van hun sport, is er op verschillende terreinen weer veel gebeurd binnen de mogelijkheden die er waren. Dit allemaal met dank aan de vele vrijwilligers die onze clubs rijk zijn. De eerste maanden van 2021 stonden in het teken van de lockdown. Beetje bij beetje werd er versoepeld, waarbij de creativiteit van de verschillende trainers op de proef werd gesteld om toch binnen de maatregelen iets te kunnen doen. Top! De competities lagen echter nog steeds stil en De Spilsoos was gesloten. In het voorjaar en de zomermaanden werd de sluiting van de Spilsoos aangegrepen om hier enige renovatiewerkzaamheden uit te voeren en daarnaast werd de prachtige nieuwe overkapping gebouwd. Ook dit getuigt van creativiteit en het denken in mogelijkheden. Na de kermis werden de meeste competities weer opgestart en ging ook De Spilsoos weer open. Er werd in grote mate gebruik gemaakt van de overkapping, waardoor er tot in oktober nog buiten kon worden gezeten. Helaas zijn aan het eind van 2021 wederom de competities en trainingen (deels) stilgelegd. Terugkijkend kunnen we trots zijn op wat er door al onze vrijwilligers toch gerealiseerd is. Sommige dingen zijn blijvend, andere dingen hopen we zo snel mogelijk achter ons te laten in het nieuwe jaar! Wanneer we vooruitkijken naar 2022 dan hopen we in elk geval Corona zo snel mogelijk achter ons te laten. Dit gunnen we iedereen, van de jongste kinderen tot de vele vrijwilligers en supporters. Naast dat sporten de gezondheid ten goede komt, zorgt het immers ook voor een belangrijk sociaal aspect! V.I.O.S.-Wijzer

5


Landelijke trekking Grote Clubactie De landelijke trekking van de Grote Clubactie heeft plaatsgevonden. De loten met eindcijfers 4, 3 en 2 hebben allemaal prijs. Daarnaast zijn nog veel meer prijzen gevallen op verschillende loten. Deze zijn te vinden op www.clubactie.nl. Vergeet niet te kijken, misschien heb jij wel een hele mooie prijs te pakken! We feliciteren alle prijswinnaars met de prijs en danken jullie voor de geweldige verkoop. Tot volgend jaar! Marloes Ribbers Onze vrijwilligers in het zonnetje gezet! In het kader van de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december 2021 heeft Platform Vrijwilligers Berkelland een actie georganiseerd om vrijwilligers te laten weten dat hun inzet wordt gewaardeerd. Vanuit de Sportcentrale hebben we deelgenomen aan deze actie. Voor ruim 300 vrijwilligers van Vios is een kleine attentie geregeld in de vorm van een speciaal ontworpen reep Tony’s Chocolonely. De afgevaardigden van de verschillende verenigingen hebben de repen vervolgens op passende wijze uitgereikt aan hun vrijwilligers. Wijzigingen federatiebestuur Tijdens de digitale federatievergadering op 8 december 2021 hebben we afscheid genomen van Vincent Ribbers en Roald Visser. Voorzitter Jan Boverhof richtte zich tot beide heren met een woord van dank voor hun jarenlange inzet en grote betrokkenheid. Roald heeft sinds 2015 zijn steentje bijgedragen aan de federatie. Vincent heeft zelfs zijn 25-jarig jubileum bij de Sportcentrale volgemaakt: zijn registratie bij de Kamer van Koophandel als bestuurder dateerde al van 1996! Als blijk van waardering hebben beide heren een mooie bos bloemen ontvangen. Tijdens diezelfde vergadering zijn hun opvolgers welkom geheten: Eline Ribbers en Ivo Spilman. Zij gaan beide heren opvolgen in de federatie namens respectievelijk de Touwtrek en de Voetbal. Met sportieve groet, Dagelijks bestuur Sportcentrale Vios Jan Boverhof, Boet Leemreize en Monique Stapelbroek V.I.O.S.-Wijzer

6


Contributieperikelen Elk jaar in januari wordt bij een aantal jeugdleden het contributiebedrag aangepast. Elke tak van sport hanteert voor de berekening van de contributie verschillende leeftijdsklassen. Op 1 januari wordt bekeken in welke klasse het kind op dat moment valt en wordt de wijziging doorgevoerd. Dit gebeurt dus niet tussentijds als het kind jarig is. Op het bankafschrift staat bij de afschrijving een lidnummer vermeld. Aan het nummer kan afgeleid worden om welke tak van sport het gaat. Voetballeden hebben een lidnummer tussen de 1 en 1000. Gymnastiek: 1001 en 2000, Handbal: 2001 en 3000, Tafeltennis: 3001 en 4000, Touwtrek: 4001 en 5000 en Volleybal: 5001 en 6000. De contributie wordt maandelijks (achteraf!) op de 27e van de maand geïncasseerd zoals de situatie op de 1e van de maand was. Als er een ledenmutatie op de 10e van de maand wordt doorgegeven dan zal dat pas aan het eind van de volgende maand zichtbaar zijn op het bankafschrift. Terug in de tijd (januari 1997) -Nederland gaat gebukt onder een koudegolf. Temperaturen van -15 graden en zelfs lager. Er vinden op dat moment twee grote evenementen plaats: De Elfstedentocht en de Beltrumse Survival Run. Uit de oude doos (januari 1972) -Er wordt een kadervergadering gehouden voor alle afdelingen. De helft van de 85 genodigden geven gehoor aan de uitnodiging. -De jeugd van afdeling voetbal doen mee aan de spelregelwedstrijd en behalen een 2e en een 4e plaats. Ledenmutaties: Bedankt als lid Voetbal

Thijs Molendijk, Stefan Hanselman

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. V.I.O.S.-Wijzer

7


Garantie voor service, kwaliteit & samenwerking!

MERCATORSTRAAT 7, 7131 PW LICHTENVOORDE WWW.PORSKAMP.COM T 0544 - 37 21 79 WWW.PORSKAMP.COM

AUTOBEDRIJF

BERENTSEN AUTOBEDRIJF BELTRUM 462091 BERENTSEN BELTRUM 462091

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur ook vooren onderhoud a.p.k.afvullen keuring en zowel benzine als diesel doen wij en airco's reparatie's tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum en doen wij airco's afvullen en reparatie's tel 0544-462091 www.autobedrijfberentsen.nl autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091 www.autobedrijfberentsen.nl

V.I.O.S.-Wijzer

8


Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. Gymnastiek

Danielle Roerdink

Haarstraat 31

06 114 851 32

Handbal

Anouk Eskes

Zuivelstraat 13

06 170 075 59

Tafeltennis

Walter Rouwhorst

Kempersweg 9

0544 35 12 39

Touwtrek

Mart Arink

Avesterweg 19a

06 294 656 55

Voetbal

Jan Bouwmeesters

Haarstraat 10h

0544 48 12 00

Volleybal

secretariaat@volleybalviosbeltrum.nl

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 4 februari 2022 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: Sportcentrale

Monique Stapelbroek

info@sportcentralevios.nl

Gymnastiek

Linda Hulshof

linda.hulshof@hotmail.com

Handbal

Jeanne Slutter

jeanneslutter@gmail.com

Tafeltennis

info@ttv-vios.nl

Touwtrek

Vincent Ribbers

ribbers.halte@gmail.com

Voetbal

Marco Heutinck

mthjheutinck@kpnmail.nl

Volleybal

Kim Hanselman

nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

V.I.O.S.-Wijzer

9


1952 - 2022 Vanuit het bestuur Via deze weg wensen wij iedereen een gezond en sportief 2022! Helaas starten we dit nieuwe kalenderjaar met een lockdown waardoor alle binnensporten tot in ieder geval vrijdag 14 januari a.s. niet door kunnen gaan. We hopen zo snel mogelijk weer met de lessen te kunnen starten. Wanneer hier meer over bekend is, worden jullie hierover geïnformeerd door de leiding of het bestuur. Hopelijk is dit de allerlaatste lockdown geweest en kunnen we de rest van het jaar de gymlessen wel door laten gaan. Want . . . We hebben iets te vieren! Vios Gym bestaat dit kalenderjaar 70 jaar! Dit laten we zeker niet ongemerkt voorbij gaan. We hopen dan ook dat er later in dit jaar (meer) ruimte is om dit jubileum te vieren. Vrijwilligers Kantinemedewerkers, kledingcommissie, bijhouden van Facebook, sponsorcommissie . . . Vios Gym kent vele vrijwilligers. En hier zijn we heel blij mee. Daarom hebben onze vrijwilligers in december een kerstattentie ontvangen. Nogmaals bedankt voor jullie inzet! We hopen ook in 2022 weer op jullie te kunnen rekenen. Kledingcommissie Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl V.I.O.S.-Wijzer

10


De dames van VIOS Handbal wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022! Hopelijk tot snel in de sporthal!

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. Op dit moment mogen we helaas niet tafeltennissen. Met de feestdagen hebben we misschien wat kilootjes extra gekregen. Het is te hopen dat we binnenkort weer een balletje kunnen slaan en dat de competitie eind januari kan beginnen. Ik zie jullie allemaal graag zo snel mogelijk in sporthal “De Sonders”. Walter Rouwhorst – voorzitter TTV VIOS

Vios Bison wenst allen een gezond en sportief 2022 toe.

Wij wensen u allen een sportief en goed 2022! En hopelijk kunnen we spoedig in de sporthal onze sport weer bedrijven! V.I.O.S.-Wijzer

11


Hindernissen samen nemen... Scharenborg is er voor u.

U weet hoe u wilt leven. Nu en straks. Wij zorgen dat u dat financieel goed regelt. Verzekeren, pensioenen, hypotheken en bankzaken. Alles onder één dak. Geen afdelingen, maar betrokken vakmensen. Samen vinden we de oplossing die het best bij u past. We zijn er voor u.

Hassinkstraat 2 7156 LZ Beltrum (0544) 48 15 41 info@scharenborg-beltrum.nl www.scharenborg-beltrum.nl

V.I.O.S.-Wijzer

Scharenborg Beltrum b.v. Bank - Hypotheken - Verzekeringen

12


Van de bestuurstafel . . . Allereerst aan alle lezers: De beste wensen voor het nieuwe jaar! We hopen dat iedereen het nieuwe jaar gezond en met frisse energie begonnen is. Vaak hebben we mensen al horen zeggen: “Dat het maar een beter jaar mag worden dan 2021” en die mening delen we, met name gericht op waar we het al (te) veel over moeten hebben: Corona. Ook voor de Stichting Survival Beltrum, onze partner op het sportcomplex, waren de nieuwe maatregelen erg teleurstellend, omdat zij hierdoor hun traditionele survivalrun in Beltrum hebben moeten annuleren. Op het moment van schrijven zitten we nog steeds in een ‘lockdown’, wat ook het sporten raakt. Nog niet duidelijk is wat er na de volgende persconferentie gaat gebeuren. Laten we hopen dat het mogelijk is om het sporten op accommodaties te verruimen. Een kleine ‘winst’ is er in het feit dat de jeugd weer iets langer mag trainen. De KNVB heeft, op het moment van schrijven, de hoop uitgesproken de competities te kunnen hervatten in het weekend van 5 februari, maar we zijn bang dat dit een lastig verhaal gaat worden. Eind vorig jaar heeft Kevin Vos VIOS laten weten na het lopende seizoen te stoppen als trainer van Heren 1. Kevin gaat even een jaar ‘niks’ als trainer. Laten we hopen dat we aan het eind van het seizoen op een goede manier deze periode van Kevin als hoofdtrainer af kunnen sluiten, met misschien nog wel een promotie als ‘prijs’?? Aan de motivatie zal het in ieder geval niet liggen. De Technische Commissie van Vios heeft in navolging op dit bericht van Kevin snel geschakeld. Inmiddels is duidelijk dat het trainersduo Maarten te Velthuis en Nick van der Luyt (huidige trainers SC Neede) na dit seizoen Kevin zullen opvolgen als trainers van Heren 1. De TC denkt, in samenspraak met enkele selectiespelers, hiermee een goede opvolging voor Kevin in huis te hebben gehaald. Voor nu, blijf gezond en hopelijk kunnen we elkaar snel weer zien op Sportpark de Sonders! V.I.O.S.-Wijzer

13


autobedrijfnijhuis.nl Industrieweg 1, 7156 PA Beltrum. T 0544 - 48 1779

Gunt u uw vee en uzelf ook de voordelen van natuurlijk daglicht? Volgende generatie dak- en wandbekleding Lightroof Systems is leverancier van daglichtdoorlatende, zonnewarmte werende dak- en wandplaten. Ons uitgangspunt is luisteren naar de wensen en behoeften van de opdrachtgever, met als doel u het juiste dak- of wandsysteem te adviseren, waarbij kwaliteit, dierwelzijn en arbeidsefficiëntie voorop staan.

Meer weten? Kijk op www.lightroofsystems.com of bel: 0545-700205

Ruurloseweg 61a  7271 RS Borculo

V.I.O.S.-Wijzer

T 0545-700205  www.lightroofsystems.com

14


In Memoriam Rudi Wolterink Op 15 december 2021 overleed op de leeftijd van 61 jaar Rudi Wolterink. Al was Rudi geen lid meer van VIOS-voetbal willen we toch even stil staan bij zijn overlijden. Rudi Wolterink (in memoriam) Gedurende 17 jaar heeft Rudi zich ingezet voor de vv VIOS B., dit in diverse bestuurs- en commissiefuncties. Voor zijn inzet werd Rudi in 1999 beloond met de titel lid van verdienste.

Rudi Wolterink (in memoriam)

Een titel die hij ook kreeg bij de vv Rietmolen in 2008. Rudi kende het belang van een goed verenigingsleven. Niet alleen het voetbal, ook het carnaval stond bij hem in de belangstelling. In 1993 was hij prins bij ‘de Belhamels’ met Wilfried Hoitink (Prutje) als zijn adjudant. Hij stond midden in de Beltrumse samenleving. Ten gevolge van keuzes die je zelf maakt of voor je worden gemaakt komt een mens in situaties die niet altijd even makkelijk zijn. Dit gold ook voor Rudi. De band met Beltrum werd minder goed. vv VIOS B. bleef echter de aandacht trekken van Rudi. In 2018, het jaar van promotie naar de 3e klasse, zagen we hem weer vaker langs de lijn. Een periode waarin hij ook ziek werd. Eind 2021 verslechterde zijn gezondheid en belandde hij in een gevecht dat hij niet kon winnen. Wij wensen zijn vrouw Esther Geessinck en familie veel sterkte toe. Marco Heutinck.

V.I.O.S.-Wijzer

15


Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum advies T (0544) 48 15 75 Gedegen nschap! a m k a v E info@rateringinstallatie.nl n e www.rateringinstallatie.nl

V.I.O.S.-Wijzer

16


Kevin Vos

Kevin Vos neemt afscheid van VIOS B Afgelopen week heeft Kevin Vos bekend gemaakt dat hij aan het eind van het seizoen 2021-2022 gaat stoppen als hoofdtrainer van vv VIOS B. Na 15 jaar onafgebroken trainer te zijn geweest neemt Kevin een sabbatical. Een jaar van rust, bezinning en aandacht voor het gezin staat nu voorop. Voor bestuur en technische commissie ligt er dan ook de uitdaging om een waardig opvolger van Kevin te vinden. Samen met Ruud Denekamp is Kevin bij VIOS begonnen in het seizoen 2019-2020. Na een verblijf van één jaar in de 3e klasse, onder leiding van voorganger Manfred Graven, keerde VIOS terug naar de 4e klasse en hebben Kevin en Ruud een start gemaakt met verjonging en vernieuwing. Er staat nu een goede gebalanceerde groep met veel potentie. Een resultaat dat niet zichtbaar is in klinkende resultaten ten gevolge van COVID. Het voetbal zelf is verder verbeterd en het seizoen 2021-2022 is nog niet afgelopen. VIOS strijdt mee om de prijzen en wij hopen op een passend vervolg in de competitie zodat we op een goede manier afscheid kunnen nemen van Kevin.

Verenigingsactiviteiten Vios Voetbal 10 januari 14 februari V.I.O.S.-Wijzer

-

vergadering vv VIOS B. - info secretariaat.

-

vergadering vv VIOS B. - info secretariaat. 17


Koninklijke onderscheiding voor Marco Heutinck Marco Heutinck is zaterdagmiddag 11 december door burgemeester Joost van Oostrum benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een lange lijst van jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving werd eerst door de burgervader voorgedragen. In verband met de Corona maatregelen mocht vriendin Bianca de versierselen opspelden.

Marco Heutinck - koninklijk onderscheiden

Zilveren jubileum binnen de club In zijn speech benoemde de burgemeester tal van maatschappelijke prestaties. Met als rode draad de vele vrijwilligerstaken binnen VIOS. Bijna 25 jaar voetbalbestuurslid, waarvan 18 jaar secretaris, en nu al negen jaar bestuurder van de accommodatiestichting SAVV. Hij is een buitengewoon verenigingslid en pakt diverse taken met verve op. Van bardienstmedewerker tot webmaster, van materiaalbeheer tot oprichter van de loopgroep. Waanzinnig veel uren spendeerde hij aan zijn favoriete VIOS. Natuurlijk kwamen de rollen binnen bouw- en jubileumcommissies, zijn functie als clubfotograaf, maandelijkse bijdrages voor de VIOS-wijzer en natuurlijk zijn eindredacteurschap van het jaarlijkse VIOS Magazine, ook langs. Niet alleen VIOS De verdiensten van Marco gaan verder. Zo kan Festunique jaarlijks rekenen op zijn inzet als fotograaf en konden verschillende wagenbouwgroepen V.I.O.S.-Wijzer

18


rekenen op zijn jarenlange inzet. Sinds twee jaar is hij bestuurslid van het Berkellandse CDA, waarbij hij juist andere vrijwilligers en het sportleven zo’n prominente plaats biedt. Marco is een gezien persoon binnen de gemeenschap. Zijn inzet, structuur, open houding, maar bovenal sociale instelling zijn bewonderingswaardig! Vanmiddag geen vrijwilligersmiddag vanwege covid, maar werd hij desondanks met zijn bekende fotocamera naar de kerk gelokt. Alwaar een besloten gezelschap op hem én de ceremonie zaten te wachten. Wij feliciteren Marco van harte! Dik, dik, dik verdiend. Een voorbeeld voor velen. Natuurlijk ook de felicitaties voor Bianca. Morgen gaat de vlag voor Marco in top op De Sonders. Een bijzondere onderscheiding verdient ook in deze tijd alle aandacht! Nieuw trainersduo bij VIOS Nadat kortgeleden Kevin Vos had aangegeven dat hij na dit seizoen een sabbatical zou nemen moest de Technische Commissie naarstig op zoek naar zijn opvolger.

Nick van der Luyt en Maarten te Velthuis

Al heel snel in dit proces kwamen de namen van Nick van der Luyt en Maarten te Velthuis bovendrijven. Na verschillende positieve gesprekken tussen V.I.O.S.-Wijzer

19


V.I.O.S.-Wijzer

20


TC en de heren en daarnaast ook met een vertegenwoordiging van de eerste selectie hebben we besloten met elkaar in zee te gaan. Nick en Maarten zijn de nieuwe trainers voor komend seizoen. Nick was in zijn actieve voetbalcarrière (o.a. HSC’21, RKHVV, Jonge Kracht, Rigtersbleek) spits op hoog niveau en woont in Rekken. Maarten was in zijn actieve voetbalcarrière (o.a. FC Zutphen, Jonge Kracht) keeper op hoog niveau en woont nu in Eibergen. Beiden hebben al de nodige trainerservaring. Nick onder ander bij de Tukkers en Maarten bij RKZVC-2 en als performance trainer bij de jeugd van AJAX. Op dit moment zijn ze trainer bij onze buurman Sp. Neede. Met de aanstelling van Maarten en Nick hebben we opnieuw twee uitstekende trainers aan het roer staan. - de TC Berend niet meer aan de lat! Berend de Knecht heeft alsnog het van vorig jaar resterende verschuldigde bedrag voor de ‘club van 50’ voldaan en betaalde ook de bijdrage van € 50,00 voor komend jaar.

Berend de Knecht 1

De sponsorcommissie spreekt hierbij haar hartelijke dank uit en wenst Berend veel gezondheid en geluk in het nieuwe jaar 2022.

Berend de Knecht 2

Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer langs de lijn en kunnen we elkaar eens beter leren kennen. Ton Scharenborg V.I.O.S.-Wijzer

21


Geen klagen In de vorige VIOS wijzer refereerde ik aan het feit dat ouders ook een rol hebben met betrekking tot het omgaan met het corona virus. Enkele coördinatoren gaven mij feedback op dit schrijven met de boodschap:’. WIJ hebben bij vv VIOS B. geen klagen”. En gelijk hebben ze! De jeugd houdt zich keurig aan de afspraken. Mede door de betrokkenheid van de ouders. Dat kwam weer tot uiting toen er een lockdown kwam vanaf 17.00 uur. Ouders en het vrijwillig kader (= trainers) regelden meteen dat de jongste jeugd dan ging trainen voor 17.00 uur. Zo gezegd, zo gedaan. Dus hoe mooi kun je het hebben. Men pakt niet alleen de verantwoording maar regelt het ook meteen. Juist in deze tijd is het sporten voor de jeugd van wezenlijk belang. Voor de gezondheid maar ook het samen spelen, en het omgaan met elkaar is van wezenlijk belang. De jeugd commissie blijft zich hiervoor inzetten samen met het kader en de ouders. Wat dat betreft is het jammer dat onze winteractiviteiten niet door zijn gegaan. Bram Roelvink had als coördinator hiervan een mooi programma opgesteld en alles geregeld samen met ouders en het kader. Wij prijzen ons gelukkig met deze steun. De vele besmettingen en de landelijke afspraken die er op dat moment waren, maakten dat wij als jeugdcommissie hebben gezegd: “Dit moeten we nu niet willen. En hebben we het programma moeten af zeggen. Gelukkig was hiervoor begrip, niet in de laatste plaats van de ouders die mee zouden helpen. Het ziet er naar uit dat er binnenkort mag worden getraind tot 20.00 uur, zodat ook de oudere jeugd weer kan trainen. Een goede zaak. Binnen het bestuur hebben we afgesproken dat trainingen van de jeugd doorgaan op de tijden zoals die zijn vastgesteld aan het begin van het seizoen. En dit heeft dus voorrang boven andere wensen binnen de club. Als je geen reden hebt tot klagen, omdat ouders en vrijwillig kader meedenkt en meewerkt, dan mag daar ook wat tegen over staan vinden wij. Maar vooral ook omdat het belangrijk is voor de jeugd, hun veiligheid en niet te vergeten de inzet van het vrijwillig kader. En de winter activiteiten? Die komen ook volgend jaar weer aan de beurt. Bram denkt alweer vooruit, samen met ouders gaat dit dan ook weer van de grond komen. Let maar op! Wij klagen niet. Jeugd commissie VIOS B. V.I.O.S.-Wijzer

22


We gaan weer beginnen! Nieuws vanuit de jeugdcommissie aan ouders en spelers. De winterstop is voorbij. De jeugd t/m 17 jaar mag weer het trainingsveld op, hopelijk mag de rest van de vereniging dit ook zeer binnenkort en kan de competitie hervat worden. Door onder andere de lockdown en de winterstop zijn er een aantal zaken die toegelicht moeten worden: • Het schema voor de trainingen op de vrijdagmiddag van Max de Vries is aangepast. Als het goed is hebben alle ouders het nieuwe schema ontvangen via de teamapp. • Alle trainingen (uitgezonderd de JO19) gaan weer trainen op de vaste tijden met de eigen trainer en veld. Als de senioren straks alleen voor 20.00 uur mogen trainen, dan wordt dit niet aangepast! De senioren passen zich aan aan de jeugd. • In de komende periode (tot de maatregelen weer worden verscherpt of versoepeld) zijn de toiletruimtes toegankelijk, de kleedkamers en kantine blijven gesloten! Was de handen (thuis) voordat de training begint. • Bob Groot Kormelink wordt de nieuwe trainer van de JO8. Hierdoor wordt de training verplaatst van de woensdag naar de donderdagavond, van 18.30 – 19.30 uur. Daimy Zieverink was hiervoor trainer bij de JO8 en is ondertussen bij de JO13-1 als versterking toegevoegd. Bob, welkom terug als trainer en veel succes bij het trainen van deze drukke talentvolle ploeg!

Daimy Zieverink

V.I.O.S.-Wijzer

23


Omdat afscheid nemen méér is dan alleen uitvaart

06 18 19 50 23 - 24/7 bereikbaar - www.paulinevanveen.nl

V.I.O.S.-Wijzer

24


We zijn erg blij dat we een trainer hebben gevonden voor de JO8. Op dit moment zoeken we nog steeds naar een trainer voor de JO17-1 om training te geven op de woensdag of donderdagavond en/of zaterdag mee te gaan als coach. Wie durft of wil de handschoen oppakken? Neemt hiervoor contact op met Michel. Na de winterstop zal de KNVB weer automatisch onze teams gaan indelen op basis van de resultaten. De JO17-1 zal sowieso een klasse lager gaan spelen. Hopelijk zullen ze na de winterstop wedstrijden gaan winnen. Succes heren! Na de winterstop krijgen we in de vorm van een JO8-2 een extra team in de competitie. Dit team wordt gevormd met spelers met name uit de JO7 en zal worden getraind door Linde Bleumink die nu ook deze spelers traint bij de JO7 samen met Eline Wolterinck. VIOS JO8-2, veel succes met het spelen van wedstrijden in een nieuw team! Traditiegetrouw gaan er na de winterstop een aantal (2e jaar) spelers vanaf de JO13-1 meetrainen met een team in een hogere leeftijdsklasse. Het overleg tussen de coördinatoren en de Hoofd Opleidingen heeft hiervoor plaatsgevonden. We hebben goed gekeken naar leeftijd van de spelers en of het hun ontwikkeling goed doet. Er is een schema gemaakt en deze zal gecommuniceerd worden met trainers en betreffende spelers. We zijn erg blij dat ouders, kader en trainers ons goed weten te vinden. Blijf dit doen!

Samen met ouders, kader, trainers en spelers pakken we de handschoen weer op en maken we er samen een mooie 2e seizoenshelft van. Iedereen veel plezier en succes gewenst! Namens de jeugdcommissie, Michel Ballast Met plezier, inzet en teamgeest werd JO15-2 kampioen Het begin van een nieuw voetbalseizoen is altijd spannend, ook voor JO152. Wie worden onze tegenstanders en wat zijn onze kansen? Brent Nijhuis had een vooruitziende blik en sprak direct zijn vertrouwen uit. ‘Als we goed ons best doen, als team goed samenspelen, gaan we dit seizoen veel plezier beleven’. Niets bleek minder waar! Met het team, bestaande uit 11 jongens, 3 meiden, coach, 3 leiders en 3 trainers werden veel wedstrijden gewonnen. Gemiddeld met 1 tot 3 doelpunten verschil, waaronder zelfs een doelpunt van de maand november van Thijmen Helmers. In veel wedstrijden moest er gestreden worden tot de laatste minuut, waarna de enorme inzet van het team werd beloond met de winst.

V.I.O.S.-Wijzer

25


JO15-2G kampioen najaar (38)

Naarmate de laatste wedstrijd voor de winterstop dichterbij kwam, werden onze kansen op een kampioenschap steeds vaker berekend. Op 18 december stond de kampioenswedstrijd op het programma, een thuiswedstrijd tegen AZSV. Winst betekende kampioen, uiteraard wist ook de tegenstander wat er voor ons op het spel stond. Er was geregeld dat we op het hoofdveld konden spelen, echter was het door corona-regels niet toegestaan om publiek langs de lijn uit te nodigen. Om deze reden werd Roel Krabben van Krabben Entertainment gevraagd de wedstrijd te filmen en te streamen naar het grote scherm in de VIOS sportkantine, nogmaals dank hiervoor. Op deze manier konden ouders de wedstrijd in de kantine samen meebeleven. Na de aftrap van de kampioenswedstrijd steeg de spanning al snel, omdat AZSV de 0-1 scoorde. Na een korte onthutsing herpakte het VIOS team zich weer snel en wist de gelijkmaker te scoren. In de rust werd alles opnieuw op scherp gezet. En met resultaat! De verlossende 2-1 werd gescoord waarmee het kampioenschap een feit werd. Spanning maakte plaats voor een brede glimlach op de gezichten van de spelers, coach, leiders en trainers. ‘Een mooi gedreven team zijn jullie’, aldus de coach van AZSV die ons oprecht feliciteerde met de winst. Onder luid applaus van de ouders, vuurfakkels en een echte kampioensschaal werd het team gehuldigd. Na afloop werd, onder het genot van chips, fris en een flink portie patat en snacks van Dute, het kampioenschap gevierd. Het motto waar we dit seizoen mee begonnen - plezier, inzet en teamgeest – kwam op deze kampioensdag allemaal samen. Groeten namens de leiding JO15-2, Ronald van Hal V.I.O.S.-Wijzer

26
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.