Page 1

pres e

ntee r

t:

Sport@sCool SPORT@SCOOL ZORGT VOOR DE INVULLING VAN EXTRA SPORT- EN BEWEEGUREN BIJ U OP SCHOOL


WAT? Sport@sCool zorgt voor de invulling van extra sport-­‐‑ en beweeguren op school. Sport@sCool is een initiatief van organisatie-­‐‑ en adviesbureau Sportadvisie. Het is een programma geschreven voor scholen waarbinnen sport, bewegen en voeding een belangrijk onderdeel gaat vormen van het curriculum. WAAROM?

1040 UREN NORM Heeft u al een oplossing voor de extra 40 uren? Wij hebben dat wel.

VERGROTEN SPORTAANBOD BINNEN HET CURRICULUM Meer sport en bewegen binnen het lesaanbod bij u op school?

Sport@sCool pakt maatschappelijke problemen als overgewicht en te weinig bewegen aan. Door meer te bewegen krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen, verbeteren hun leerprestaties, hebben ze een gezonder leefpatroon, zijn ze sociaal vaardiger en ontwikkelen ze hun motorische vaardigheden. HOE? In samenwerking met de school en verschillende partners wordt gezorgd voor een passend sport-­‐‑ en beweegaanbod binnen de school. Doel hiervan is dat leerlingen op een laagdrempelige manier de mogelijkheid krijgen om te sporten. Tevens kan de school inzetten op inactieve doelgroepen, voeding, voorlichting en de wijkfunctie.

NASCHOOLS SPORTAANBOD Leerlingen ook naschools de mogelijkheden bieden om op school te kunnen sporten en bewegen?

"Sport op school leidt tot betere leerprestaties"


Voldoende bewegen, een gezond gewicht en bewuste voeding zijn essentiële onderdelen binnen het programma. Sport@sCool beoogt een gedragsverandering tot stand te brengen ten aanzien van sport, bewegen en voeding. Overgewicht en te weinig bewegen worden gezien als maatschappelijk probleem, Sport@sCool poogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van dit probleem.

VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? In eerste instantie is het programma ontwikkeld voor leerlingen van scholen die aan het programma Sport@sCool meedoen. Tevens is het programma zo ingedeeld dat vele andere entiteiten kunnen profiteren van de activiteiten. Zo worden de scholen, docenten, ouders, sportclubs, sportverenigingen en gemeenten gezien als partners binnen dit programma.

KENNISMAKEN Het onderdeel kennismaken is een belangrijk deel van het programma. Door kinderen met vele sporten in aanraking te laten komen wordt de kinderen een kans geboden om de sport te vinden die het best bij hen past. In drie lessen maken kinderen tijdens schooltijd kennis met een sport. Iedere school bepaalt daarin zelf het sportprogramma.

WAT IS DE INHOUD VAN HET PROGRAMMA? Het programma Sport@sCool is ontwikkeld vanuit het idee dat ieder kind de gelegenheid moet krijgen om kennis te maken met een breed scala aan sporten en beweegactiviteiten. Vanuit dit idee heeft SportAdvisie binnen het programma Sport@sCool het systeem van Kennismaken en Verdiepen. In overleg met de school wordt het aantal weken dat een activiteit wordt aangeboden bepaald. Het programma van een activiteit bestaat uit verschillende onderdelen zoals trainingen, wedstrijden, clinics en het bezoeken van sportverenigingen of interessante (sport) ontwikkelingen.

VERDIEPEN Dit zijn activiteiten voor de doelgroepen die vaker en intensiever willen sporten en specifiek voor een sport kiezen. Vanuit het onderdeel kennismaken worden er een aantal sporten gekozen waar extra aandacht aan geschonken wordt. Binnen een periode van een aantal weken worden sportlessen aangeboden van de gekozen sport. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt en er wordt een traject richting verenigingen ingezet om de doorstroom te kunnen realiseren.

KENNISMAKEN

VOEDING EN GEZONDHEID Tevens wordt ingezet op voeding en gezondheid. Belangrijke punten zijn voorlichting aan kinderen en eventueel ouders over voldoende beweging en gezonde voeding. In samenwerking met de school zal de focus liggen op het voedingsbeleid op school en het stimuleren van een gezonde levensstijl.

VERDIEPEN

• Binnen Curriculum

Naschoolse activiteit

• 7 sporten

3 sporten

• 3 clinics per sport

8 clinics per sport


www.sportadvisie.nl T: 06-133 74 706 E: info@sportadvisie.nl

WAAROM SPORT@sCOOL? Sport@sCool is een uitgebalanceerd programma zoals geschetst in het voorgaande. Er wordt gezorgd voor een optimaal sportprogramma en afgestemd voeding-­‐‑ en gezondheidsbeleid waardoor kinderen meer plezier beleven en minder overgewicht krijgen. Sport@sCool beweegt zich in een omgeving waar kinderen veelal te maken hebben met nieuwe indrukken en impulsen. Wij kunnen de leerlingen door middel van het Sport@sCool programma op weg helpen naar een gestructureerde en tevens gezonde levensstijl. Kortom, Sport@sCool is een handige tool om meerdere doeleinden te bewerkstelligen. Voor meer informatie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Bert Hordijk of Joshua Broek via info@sportadvisie.nl of telefonisch via 06-­‐‑133 74 706. SportAdvisie VOF – Lange Nieuwstraat 67a – 3512 PD – Utrecht kvk: 51985527

Sport@sCool  

Brochure Sport@sCool, voor al uw sport- en beweeguren op school.