Page 1

40 200  ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

Vyhrajte lístky str. 13 Ročník: VII. číslo 08/2017 Dátum vydania: 27. 04. 2017

Banská Bystrica

Milióny do ciest Rekordérka a chodníkov ZŠ Moskovská str. 3 Tak ako banskobystrická

samospráva investovala do obnovy zanedbaných miestnych komunikácií posledné dva roky, tak v tom intenzívne pokračuje vo všetkých mestských častiach aj tento rok .

str. 4 Žiaci spoločne s učiteľmi a

vychovávateľkami niekoľko mesiacov pracovali na enviromentálnom projekte, ktorý im v predvečer Dňa Zeme priniesol hneď dva zápisy do Slovenskej knihy rekordov.

Miriam Lapuníková str. 8-9 Aj v tomto čísle predsta-

vujeme ďalšiu významnú osobnosť nášho mesta. Viac o svojej práci prezrádza v rozhovore riaditeľka nemocnice F. D. Roosevelta Ing. Miriam Lapuníková, MBA .

B. Bystrica na peniazoch Len málo miest v dejinách Slovenska či Československa poslúžilo ako predloha pre motív na našich peniazoch. Svečí to o ich spoločenskom význame. Nie raz sa tejto pocty dostalo aj Banskej Bystrici.

str. 12

VYTÚŽENÝ MAJSTROVSKÝ TITUL JE NÁŠ BARANI POKORILI CORGOŇOV!

Banskobystrickí hokejisti po predchádzajúcich dvoch strieborných pokusoch do tretice získali historicky prvý majstrovský titul. V piatom finálovom zápase 22. apríla na domácom ľade zdolali Nitru 6:2, celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy a mohli tak pred vlastnými priaznivcami zdvihnúť najcennejšiu trofej na Slovensku nad hlavu.

Prvá tretina bola bohatá na šance a striedali sa na oboch stranách. Prvým bystrickým hrdinom sa stal Martin Belluš v 6. minúte. Vďaka Handzušovi sa na streleckej parkete z pravej strany bombou nemýlil a Hartzell vy-

ťahoval puk prvýkrát zo siete – 1:0. Hostia využili na vyrovnanie presilovku. Od modrej vystrelil Mezei a po teči Raisa kapituloval aj Bacashihua – 1:1. Veľkým príležitostiam v prvej časti hry nebolo

koniec. Higgs nezamieril presne, na opačnej strane si nakorčuľoval pred bránku Kutálek, ale ani on bránku netrafil. Presne 44 sekúnd pred prestávkou Surový v presilovke nahodil puk pred bránku a Brock Higgs ho hokejkou usmernil do siete – 2:1. Pokračovanie na strane 14-15


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

2

NENECHAJTE SI UJSŤ

28.04. ŠPORT: 11. ročník plavenia dreva v jedinečnom drevenom vodnom žľabe (Rakytvo, 09.00) 28.04. ŠPORT: VII. MS Stredných škôl v halovom veslovaní (Gymnázium A. Sládkoviča, 11.00) 28.04. FUTSAL: MIBA BANSKÁ BYSTRICA vs. KPP BARABÉRI BRATISLAVA (ŠH Badín, 20.00) 29.04. ŠPORT: ŠALKOVSKÁ DESIATKA, bežecké preteky (Futbalové ihrisko Šalková, 10.00) 29.04. JAZZ: United Europe Jazz Festival (Mesto Banská Bystrica, 12.00) 30.04. DIVADLO: INDIÁNSKE ROZPRÁVKY (Bábkové divadlo na Rázcestí, 16.00) 01.05. ŠPORT: Stretnutie generácií XXVIII. Ročník, otvorenie veteránskej moto sezóny (Parkovisko na Štiavničkách, 09.00) 01.05. KULTÚRA: PRVÝ MÁJ, oslavy 1. mája (Námestie Š. Moysesa, Námestie SNP, Robotnícky Dom, 09.00)

MESTSKÁ SPOLOČNOSŤ

ZAARES ZAČALA KOSIŤ TRÁVU

01.05. ŠPORT: Otvorenie Barborskej cesty (Námestie Š. Moysesa, pri Barbakane, 09.00) 01.05. BEH: Bystrický vertikal, minibeh, maxibeh, bike (Námestie SNP – štart, 11.00) 02.05. KULTÚRA: Cestovateľský utorok v Tihányiovskom kaštieli, prezentácia fotografií a zážitkov cestovateľa (Tihányiovský kaštieľ, 16.30) 02.05. DIVADLO: Tichý bič, skúma osud jedného z najznámejších slovenských prozaikov 20. storočia (Bábkové divadlo na Rázcestí, 19.00) 04.05. DIVADLO: Mestské divadlo z Pasáže - májový program (ZC nezávislej kultúry, 13.00) 05.05. KULTÚRA: MLADOSŤ, 55. výročie založenia folklórneho súboru (Aula Beliana, Tajovského ul., 18.00) 06.05. ŠPORT: BBB Vlkohron, 12. ročník MTB cyklo maratónu, 4. ročník horského duatlonu (Hronsek, 09.30) Text: red, podujatiabb.sk, foto: SITA, podujatiabb.sk

NBB 0307/17

Aj keď studené aprílové studené počasie trochu zabrzdilo v rozkvete jarnú prírodu, začínajú každoročné úpravy verejných plôch zelene na území Banskej Bystrice. Záhradnícke a rekreačné služby mesta sa pripravili na prvé jarné kosenie a to začalo minulý týždeň. Po vlaňajšom nákupe potrebných technických zariadení prispeje k zrýchleniu a skvalitneniu tohtoročnej kosby zelene ďalšia nová technika. Rozšírila sa aj spolupráca ZAaRES s odsúdenými z Ústavu na výkon trestu v Banskej Bystrici. V mestskom rozpočte na tento rok sa ráta s finančnými prostriedkami investovanými do kosiacej techniky vo výške 140.000 eur do kosiacej techniky. K tomu riaditeľ spoločnosti ZAaRES Ivan Šabo hovorí: „Už vlaňajšia sezóna bola z pohľadu klimatických podmienok náročná a bez novej techniky by sme ju nezvládli. Vďaka poslancom mestského zastupiteľstva sme aj tento rok investovali vyčlenené financie na zakúpenie dvoch ďalších kosačiek, vysokozdvižnej plošiny a troch nákladných

motorových vozidiel. Tieto investície nám výrazne pomáhajú znižovať technologický dlh ZAaRES – u.“ Vlani dobré počasie umožnilo začať s kosením mesta v polovici apríla. Teraz sa to kvôli ochladeniu a zrážkam o čosi oddialilo. „S prvými kosbami sme chceli začať v polovici apríla, kvôli počasiu sa to o niečo oddialilo. Ešte pred nasade-

Investície výrazne pomáhajú znižovať technologický dlh ZAaRES – u. ním techniky do terénu sa naši pracovníci i odsúdení postarajú o vyhrabanie trávnikov od komunálneho odpadu a lístia. Spolupráca s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody sa nám osvedčila, preto v nej pokračujeme aj v tomto roku. Novinkou je však dvojnásobný počet väzňov, ktorí už s prácami začali v mestskom parku a postupne sa presúvajú na jednotlivé sídliská,“ dodáva Šabo. Harmonogram kosieb bude ZAaRES zverejňovať na svojom webe www.zaaresbb.sk

a mestskom www.banskabystrica.sk. Mestská spoločnosť chce promptne riešiť aj najčastejšie pripomienky občanov, ktoré sa týkajú pomalšieho prechodu koscov do jednotlivých mestských častí. Riaditeľ Ivan Šabo vysvetľuje: „Po mojom ročnom pôsobení na čele ZAaRES – u to vidím ako jeden z mnohých problémov. Tento rok preto okrem novej techniky pribudne k existujúcim strediskám (Centrum, Rudlová -Sásová, Radvaň, Fončorda) ďalšie so sídlom na Švermovej ulici. Chceme ním urýchliť a zlepšiť kosby, ale aj flexibilne reagovať na vzniknuté problémy a podnety. Vylepšujeme aj komunikáciu s Banskobystričanmi. Zúčastňujeme sa rokovaní občianskych rád, máme nový fungujúci web a pracujeme na založení vlastného profilu na sociálnej sieti Facebook.“ Ruka v ruke so zlepšením počasia v Banskej Bystrici zlepší počasie postupne nasadzuje ZAaRES takmer stovku koscov s novou technikou. Pre zaujímavosť vlani sa zelené plochy na sídliskách kosili 4 – krát, mestské až 7 – krát. (tom), foto: Mirka Chabadová


číslo 08/2017

SPRAVODAJSTVO

3

BANSKÁ BYSTRICA DÁ MILIÓN EUR DO OBNOVY MIESTNYCH CIEST A CHODNÍKOV Prvých 300.000​eur z​ Fondu dopravnej infraštruktúry pôjde na tieto úseky M ​ K (​o​rozdelení 700.000 z rozpočtu m ​ esta sa rozhodne v najbližších týžďňoch​)

Za posledné dva roky investovala banskobystrická samospráva do obnovy zanedbaných miestnych komunikácií viac ako dva milióny eur. V znižovaní technologického dlhu pokračuje intenzívne aj tento rok postupne vo všetkých mestských častiach. Po aktualizovaní hodnotenia stavu ciest a chodníkov sa popri bežnej stavebnej údržbe začalo už aj s obnovou súvislých úsekov. Stavebné práce sú v týchto dňoch v plnom prúde na ulici Pod Turíčkou v miestnej časti Uhlisko. Na stavebnú údržbu miestnych komunikácií bolo v mestskom rozpočte vyčlenených 360.000 eur. Od začiatku marca sa zrealizovali lokálne opravy výtlkov teplými asfaltovými zmesami

napr. na uliciach Tulská, Moskovská, Tajovského, Bernolákova, Gaštanová, Buková, Poľná, Magurská, Tatranská, Kollárova. Ďalšie na Partizánskej, Námestí slobody i dočasnej autobusovej stanici. „Na súvislú obnovu povrchov vybraných ciest a chodníkov, ktoré zrealizujeme v tomto roku, sme vyčlenili finančné prostriedky z Fondu dopravnej infraštruktúry vo výške 300.000 eur. Ďalších 270.000

Schody-Krivánska.

eur na obnovu ciest a chodníkov majú k dispozícii všetky volebné obvody. S obyvateľmi jednotlivých mestských častí komunikujú aj poslanci mestského zastupiteľstva. Tí tiež rozhodnú o tom, na ktoré miestne komunikácie vyčlenené prostriedky použijú,“ hovorí prednosta banskobystrického mestského úradu Martin Adamec. Do zoznamu miestnych komunikácií určených na súvislú obnovu v roku 2017 patria dlhodobo zanedbané ulice Pod Turíčkou, Profesora Sáru a Figuša Bystrého. Sásovčania sa dočkajú opravy zdevastovaného schodiska na Krivánskej i chodníka na Javorníckej ulici. Z Fondu dopravnej infraštruktúry budú realizované opravy ciest vo vnútrobloku Družby, vnútrobloku na Švermovej uli-

Názory mestských poslancov:

Milan Smädo

(dopravná komisia)

Marek Modranský (predseda dopravnej komisie)

„ Oceňujem ako poslanec a myslím, že aj občania, že toto vedenie mesta sa dávať do obnovy miestnych komunikácií maximum, aby sa podarilo aspoň čiastočne vyrovnávať to, čo sa zanedbalo pri nízkych investíciách v minulosti. Na druhej strane ma mrzí prístup vodárenskej spoločnosti, ktorú ovládajú Francúzi. To množstvo rozkopávok ciest a chodník pri opravách vodovodnej sieti, ale hlavne potom nekvalitná obnova zásypu i vozovky nad miestom poruchy. Vidím, ako sa postupne narušuje asfalt okolo. S tým by bolo potrebné niečo robiť.“ „Na komplexnú obnovu mestských komunikácií maximálne využívame vlastné aj mimorozpočtové zdroje Nechceme len plátať diery, ale po vykonanej pasportizácií v najkritickejších úsekoch ciest a chodníkov, kde máme z minulosti technologický dlh, sa oplatí vymieňať povrch na celej ploche zničených komunikácií. Takáto obnova komunikácií, ktorá vydrží omnoho dlhšie, by mala pokračovať aj na ďalších úsekoch poškodených ciest v meste.“

ci, miestnych komunikácií vo vnútrobloku Bakossova, ale aj na ulici J. Mistríka v Uľanke. Pokračovať sa bude aj v ďalšej etape obnovy chodníkov v Radvani od Bernolákovej po Sládkovičovu ulicu. „Pravidelnými kontrolnými obhliadkami v teréne, ale aj na základe podnetov od obyvateľov, budeme venovať pozornosť aj opravám a režimu pohybu vozidiel na Námestí SNP. Chceme iniciovať stretnutie s príslušnými inštitúciami, ktoré podobne ako mesto vydávajú oprávnenia na vjazd motorových vozidiel do pešej zóny.

Na základe rokovaní prijmeme opatrenia, ktorými zabránime živelnému, veľakrát neopodstatnenému, pohybu vozidiel po námestí,“ dodáva primátor Ján Nosko. Podrobný zoznam miestnych komunikácií je dostupný na mestskom webe www.banskabystrica.sk. zdroj: (dem), mesto BB, foto:

Vnútroblok - Bakossova.

Z diskusných príspevkov čitateľov na portáli www.bystricoviny.sk: juRaj

„Zišlo by sa poopravovať aj zastávky MHD.“

Dodo

„Pri bývalej ZŠ Tatranská - diery sú obrovské a odnieslo si to aj moje koleso na aute, pričom nie som sám, čo takto dopadol…​“

miro

„Odkedy opravili chodník na Tulskej, všetky deti z okolia tam chodia korčuľovať, kolobežkovať a bicyklovať. Dúfam že poopravujú čo najviac súvislých a rovinatých úsekov, aby deti v každej časti Bystrice mali takýto svoj korčuliarsky chodník blízko domu...“

Michal Škantár

(finančná komisia)

„Dobré hospodárenie mesta nám umožňuje schvaľovať v rozpočte väčšie čiastky na obnovu ciest a chodníkov na území mesta, ktoré sú niekde v dezolátnom stave. Pomohla nám aj vláda SR poskytnutím finančnej dotácie, takže sa podarilo opraviť aspoň tie najkritickejšie úseky zničených komunikácií. Verím, že v tomto nastúpenom trende budeme pokračovať nielen v tomto, ale aj v ďalších rokoch.“


4

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

NA BÁNOŠI SA OTVÁRALA NOVÁ POĽNOHOSPODÁRSKA SEZÓNA Areál banskobystrickej Strednej odbornej školy Pod Bánošom sa v sobotu stal tradičnou chuťou jari. Otvárala sa tu poľnohospodárska sezóna 2017. Organizátori tohtoročného Otvárania Bánoša – Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja, Stredná odborná škola Pod Bánošom, Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska a Mesto Banská Bystrica s podporou

BBSK pripravili pre návštevníkov tradičný farmársky trh. Toto podujatie sa orientuje na prezentáciu tradičných remesiel, miestnych jedál, farmárskych a potravinárskych výrobkov z nášho kraja. Sú to predovšetkým kvalitné domáce

a tradičné produkty z regiónov Horehronie, Gemer, Novohrad, Podpoľanie, Hont a Tekov. Návštevníci mohli ochutnať i zakúpiť si syry a mliečne výrobky, gazdovské mäsové špeciality, včelárske a bylinné produkty či vína. Samozrejme že nechýbali ani tradičné jedlá z týchto regiónov a tradičné remeslá spojené s predvádzaním. Bola to napríklad ukážka výroby pareníc, chov včiel či apiterapia. Pre deti bola pripravená škola varenia, pre záhradkárov zasa škola štepenia a ošetrovanie ovocných stromčekov, drobnochovatelia vystavovali domáce zvieratá, deti si mohli zajazdiť na koňoch Podujatie Tradičná chuť jari – Otváranie Bánoša s farmárskym trhom trvalo od 10:00 hod. do popoludnia. Škoda, že počasie nevydržalo až do plánovaného ukončenia poduja-

tia o 16:00 hod., pretože zo zamračenej oblohy začalo pršať. Dobrá nálada však nechýbala ani potom, hlavne s ľudovou hudbou pod stanom. Spokojný s účasťou bol riaditeľ SOŠ Pod Bánošom Pavel Fiľo: „Som príjemne prekvapený, že napriek pomerne chladnému počasiu a hroziacemu dažďu prišlo pod Bánoš množstvo ľudí, Napokon sa objavilo aj slnko. Najväčší záujem bol o priamu prezentáciu výroby farmárskych i remeselných výrobkov, samozrejme aj o tradičné slovenské jedlá.“

Program spestrili rôzne atrakcie pre deti i dospelých s ĽH Jána Maka a DFS Radosť. Vstupné bolo 1 euro, dieťa do 15 rokov v sprievode dospelej osoby mali vstup zdarma. Najmä obyvateľov Radvane a Fončordy opäť potešilo zavedenie bezplatnej kyvadlovej autobusovej dopravy. O zástavkách a cestovnom poriadku sa záujemcovia mohli dozvedieť z plagátov a deň vopred priamo na autobusových zástavkách MHD. (tom), foto: Mirka Chabadová

ZŠ MOSKOVSKÁ SA OPÄŤ ZAPÍSALA DO SLOVENSKEJ KNIHY REKORDOV

Žiaci, učitelia a vychovávateľky ZŠ Moskovská niekoľko mesiacov pracovali na zaujímavom environmentálnom projekte. V predvečer Dňa Zeme sa im podarili hneď dva zápisy do Slovenskej knihy rekordov. Cieľom ich projektu bolo zdôrazniť krehkosť našej planéty a zvýšiť u žiakov povedomie o dôležitosti správnej separácie odpadu. Projekt vyvrcholil tento týždeň úspešným pokusom o dva zápisy do Slovenskej knihy rekordov, jednak v množstve nazbieraných papierových roliek a z nich vytvorený najväčší 3D obraz s názvom „Náučný les“. Aj takýmto spôsobom si aktívna ZŠ Moskovská pripomenula Deň Zeme a priblížila

žiakom rôzne témy environmentálnej výchovy. Pani riaditeľka Marta Melicherová k projektu uviedla: „Počas celého školského roka zbierali naši žiaci papierové rolky. V rámci environmentálnej výchovy sa rozhodli, že na Deň Zeme vytvoríme rekord v počte vyzbieraných roliek z toaletného papiera a z nich vytvoríme Náučný les – ihličnaté stromy, lesné zvieratká, huby či ďalšie lesné plody na ploche. K tomu sú popisné tabu-

Zľava Vladimír Výbošťok, Marta Melicherová a Zlatica Uramová.

le o stromoch a zvieratách v lese.“ Okrem pokusu o zápis do Slovenskej knihy rekordov v „Náučnom lese“ žiaci získajú praktické poznatky o prírode. Je to určitá symbolika, pretože v rámci environmentálnej výchovy na škole sa deti učia o zraniteľnosti našej planéty, ktorá je zasypávaná rôznym odpadom. „Učíme žiakov separovať odpad a práve jedným z typov separácie bol aj

Cieľom projektu bolo zdôrazniť krehkosť našej planéty. zber papierových roliek, ktoré sme využili na náuku o lese. Pokračujeme vlastne v náučnom chodníku na našej škole z vlaňajška, keď sme urobili prvý v areáli školy so stromami. Teraz sa zapájame do výzvy ministerstva školstva v rámci enviroprojektu a rozšírime ho o bylinný záhon, hmyzí domček a oddychovú zónu.

Je to vlastne zážitkové učenie pre deti,“ dodáva pani riaditeľka Melicherová k ďalším environmentálnym aktivitám školy. Najviac roliek nazbierali žiaci 6. C, ktorí sa pod vedením pani učiteľky Zlatice Uramovej podieľali aj na záverečnom stvárnení „Náučného lesa“. O zápise do Slovenskej knihy rekordov rozhodoval prítomný komisár Vladimír Výbošťok, ktorý po kontrole diela povedal: „Môžem potvrdiť vytvorenie ustanovujúceho slovenského rekordu v počte nazbieraných

papierových roliek, ktorých bolo 21.151. Z nich sa vytvoril 3D obraz na ploche 6,4 x 4,1 m čo je 26,24 m2. Tieto dva rekordy budú zapísané v Slovenskej knihe rekordov, takže som mohol predstaviteľom YŠ Moskovská odovzdať príslušné certifikáty a medaile.“ ZŠ Moskovská sa v minulosti už zapísala do Slovenskej knihy rekordov. V roku 2009 jej žiaci nazbierali najviac vrchnákov z PET fliaš a z nich vytvorili obraz Zeme (tom), foto: ZŠ Moskovská


číslo 08/2017

ČIERNA SKRINKA

5

VANDALOM ŠIBALO AJ PRED VEĽKOU NOCOU V spolupráci s redakciou portálu Bystricoviny.sk sme sa rozhodli poskytnúť Vám – našim čitateľom priestor pre uverejňovanie Vašich príbehov či zážitkov, s ktorými sa chcete podeliť s ostatnými čitateľmi alebo hľadáte riešenie svojich problémov. Novú rubriku sme pomenovali ČIERNA SKRINKA a dnes v nej uverejňujeme prvý príbeh spod Urpína, ktorý nám aj s fotografiami poslal Bystričan Ján.

Kalvárska hora na Urpíne opäť cieľom útoku vandalov

Na Veľký piatok večer okolo 20:00 hod. som si bol zabehať po serpentínach nad Partizánom až hore ku kaplnke. Vlastné osvetlenie som na čele nemal, ale Partizán bol osvetlený ako vo dne, až mi svietidlá

nasmerované na sochu svietili do očí, takmer som zakopával. Po dvoch tretinách bežeckej trate na prudkej otočke a v tme som pred sebou matne videl niečo tmavé a hutné, medzi zábradlím. Myslel som si, že je to veľký balvan, taký mohutný šuter, čo sa odtrhol zo svahu. Opatrne som k tomu podišiel a s prekvapením zistil, že je to obrovský balík slamy alebo trávy, zvinutý do valca a obalený sieťkou, ktorý niekto nezodpovedný skotúľal až na chodník. Nikoho, až na jedného mladého bežiaceho tínedžera, som však nestretol. Ten prebehol ako nič a stratil sa mi z očí. V sobotu som to skúsil zabehnúť opäť a kritické miesto odfotiť. Balík bol už odkotúľaný

niekým ochotným a športuchtivým až ku svahu do priestoru žľabu. Premiestňovač balíka, musel byť zdatný, na drevenej lavici si zabudol aj bežeckú adidaskovú rukavicu. Nad týmto balíkom na chodníku som objavil ďalší zakliesnený vo svahu o tenké kmene stromov. Vybehol som po mod-

rej značke chodníkom smerom ku hvezdárni. Na hranici lesa a lúky je zakotúľaná asi desiatka balíkov suchej trávy. Zrejme poľnohospodári, čo pokosili trávu minulý rok a neodviezli z lúky, ju v baloch nechtiac prenechali vandalom. Na chodníku som nebol sám, pohybovalo sa tu množstvo ľudí bez rozdielu veku vráta-

ne detí. Neviem čo by sa dialo, keby sa zhora uvoľnil nejaký veľký balík sena…

Chce to urobiť poriadok na serpentínach

Keďže serpentíny na Urpíne patria mestu, chcel by som poprosiť pána primátora o dve veci: 1. Nechať odviezť balíky sena a  podľa možnosti osvietiť chodník bodovými svietidlami až ku Kalvárii ponad sochu Partizána. Toho vandali pred časom natreli na ružovo, odkedy je však v noci osvetlený, nič sa nestalo. 2. Severný svah a  kľukatý chodník ponad sochu Partizána je síce vyspravený a oporné múry, na niektorých miestach opravené, ale stále je tam veľa napadaného dreva, zlomená lavička a niekoľko skládok odpadu. Betónový päťuholník, ako základ na niečo má dieru uprostred. Teraz, keď je stále aktuálna výzva mesta na čistenie verejných priestorov, je ten správny čas dať to do poriadku. Pokiaľ máte niečo, čo ste prežili, zaujalo Vás alebo chcete vyriešiť nejaký problém, pošlite nám Váš príspevok prípadne aj s fotografiami na info@bystricoviny.sk.

ČIERNA SKRINKA

Stanovisko Mestskej polície v Banskej Bystrici

gálneho skutku, eliminuje sa výška spôsobenej škody a je možné ihneď monitorovať nezákonné správanie osôb prostredníctvom kamerového systému Mesta Banská Bystrica, na miestach, kde sú inštalované kamery spravované MsP.

vol Slovák nám poskytol nasledovné stanovisko: Mestská polícia v Banskej Bystrici prosí občanov a návštevníkov mesta, ak sú priamymi svedkami neprispôsobivého správania rôznych problémových osôb na verejnosti a skutkov vandalizmu, nech takéto konanie, aj anonymne, bezprostredne nahlásia na bezplatné telefónne číslo útvaru MsP č. 159. Predpokladáme, že včasným nahlásením prípadov vandalizmu zo strany verejnosti, môže dôjsť rýchlym zásahom policajtov MsP k zaisteniu a zadržaniu podozrivých osôb zo spáchania nele-

Čo sa týka nápravy škody spôsobenej vandalmi, takéto prípady postupujeme príslušnému oddeleniu Mestského úradu v Banskej Bystrici, do kompetencie ktorého to prináleží, teda Oddeleniu odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev. Čo sa týka návrhov na osvetlenie chodníka na Serpentínach (podobne ako je osvetlená socha Partizána) a úprav tohto priestoru, je otázka technického riešenia a investícií z rozpočtu mesta, o čom rozhodujú orgány samosprávy.

S týmto podnetom občana v súvislosti s vandalstvom sme sa obrátili na banskobystrickú Mestskú políciu. Zástupca náčelníka MsP BB Mgr. Pa-

zdroj: www.bystricoviny. sk,. foto: čitateľské

Vy sa pýtate a dávate podnety, my hľadáme odpovede a riešenia Vašich problémov (kontaktný mail: info@bystricoviny.sk).


6

naše novinky

SPEKTRUM

ČISTENIE MESTA POKRAČOVALO V PODLAVICKÝCH V Mesto Banská Bystrica podporuje všetky aktivity, ktoré prispievajú k lepšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Po úspešnej akcii Za krajšie mesto, počas ktorej samospráva upratovala okolie kaštieľa Radvanských, privítala aj iniciatívu spoločnosti DETOX, s. r. o.

Lesopark Laskomer - Podlavice

V spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Odborom starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica a Mestskými lesmi Banská Bystrica bude čistiť Podlavické výmole. Tento verejnoprospešný zámer, v ktorom všetky subjekty spojili svoje sily sa uskutočnil v piatok 21. apríla 2017. Lokalita mestského lesoparku Laskomer - Podlavice, časť Podlavické výmole je pomerne znečistená. V týchto miestach začína vznikať čierna skládka a prírodné posedenie, ktoré tvoria drevené lavičky z odkôrených kmeňov, je zdemolované. „Teší ma, že subjekty zodpovedné za ochranu životného

prostredia v našom meste spolupracujú. Spája nás jedna problematika, ktorú môžeme vyriešiť len spoločne. Verím, že čistenie tejto lokality je len prvou z mnohých spoločných verejnoprospešných aktivít v Banskej Bystrici,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko. Spoločnosť DETOX, s. r. o., ktorá sa zaoberá službami v oblasti ochrany životného prostredia zabezpečuje zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Tento rok oslávi už 25. výročie svojho založenia. „Želáme si, aby aj obyvatelia Banskej Bystrice pociťovali, že mať DETOX s.r.o. v regióne je prospešné. Rozhodli sme sa, že v každom meste, v ktorom prevádzkujeme naše závody, oslávime 25. výročie spôsobom

nám blízkym, a to zlepšovaním životného prostredia. V minulosti sme už realizovali viacero verejnoprospešných akcií, kde sme v spolupráci s dobrovoľníkmi sanovali znečistené lokality, ako čierne skládky, okolia tokov riek, alebo parky a turistické lokality,“ hovorí Daniel Studený, výkonný riaditeľ a konateľ DETOX s. r. o. Akcia sa konala aj pri príležitosti Dňa zeme, ktorý ľudí upozorňuje na dôsledky ničenia

životného prostredia. Každá organizácia priloží ruku k dielu. Vo vybranej lokalite sa obnovili lavičky a tiež informačná tabuľa pre návštevníkov. Cieľom bolo nielen čistejšie mesto, ale aj osveta pre všetky generácie.

História Podlavických výmolov

Dnešným obyvateľom Podlavic sa ani nechce veriť, že pred sto rokmi v blízkosti ich obydlí bola len spustnutá plocha.

Spustnuté plochy vznikli premenou pôvodnej lesnej pôdy v strminách na pasienky, ktoré sa preťažovali dobytkom a ovcami najmä v 17. - 18. storočí, keď obyvatelia po úpadku baníctva prechádzali na iný spôsob obživy. V 19. storočíí vplyvom odlesnenia a pastvy došlo k takej devastácii územia, ktorá prívalovými prudkými dažďami a následnou eróziou ohrozovala obec, jej obyvateľov a nánosy zanášali i cestu do Tajova. Banskobystrický hlavný súdny v r. 1895 preto nariadil tieto plochy zalesniť. Podlavické výmole začali zalesňovať agátom, smrekovcom, borovicou obyčajnou a čiernou bez upevnenia pôdy, čo neprinieslo uspokojivé výsledky. Neskôr stabilizovali pôdu na výmoloch vytvorením terás z dubových kolov a plôtikmi s prúteným výpletom. Extrémne podmienky prostredia spôsobili vysoké straty na vý-

VÍŤAZOM FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY JE JOZEF LIPTÁK Z GYMNÁZIA JGT

sa stal našou

za víťazov súťaže. Spomedzi nich sa vyberie družstvo na Európsku fyzikálnu olympiádu (EuPhO), ktorá sa bude konať v máji v Estónsku, ako aj na Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu (IPhO), ktorá bude v júli v Indonézii. Pred odchodom na medzinárodné súťaže absolvujú víťazi celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády dve sústredenia. Najskôr päťdňové výberové sústredenie v Žiline a potom dvojtýždňové prípravné sústredenie v Košiciach.

najväčšou pýchou

Skvelý Jozef Lipták

Najlepším riešiteľom na 58. ročníku Fyzikálnej olympiády v Žiline sa stal Jozef Lipták z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, pred Patrikom Lamošom z Gymnázia Veľká okružná v Žiline a Filipom Čermákom z Gymnázia J. Hronca v Bratislave.

Úspešná Fyzikálna olympiáda v Žiline

Podpredseda Slovenského výboru Fyzikálnej olympiády Ľubomír Konrád pre TASR uviedol: „Z celkového počtu 60 bodov (40 bodov za teoretické úlohy a 20 bodov za experimentálnu úlohu) získal Jozef Lipták 55,3 bodu. Výrazne odskočil od ostatných riešiteľov. Tento žiak reprezentoval Slovensko už vlani na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde vo Švajčiarsku, odkiaľ si priniesol bronzovú medailu. Na ďalších miestach bolo poradie pomerne vyrovnané.” Úroveň súťaže bola pomerne vysoká. Žiaci preukázali nadpriemerné vedomosti. K tomu Konrád poznamenal: „Je smut-

né, že k týmto výsledkom sa môžu dopracovať pre nedostatok hodín fyziky a matematiky v škole iba vďaka vlastnej práci a usilovnosti, k čomu im

Jozef Lipták

na olympiáde. nad rámec svojich povinností, a často vo svojom voľnom čase, pomáhajú nielen zanietení učitelia, ale aj organizátori rôznych korešpondenčných seminárov.” Na základe štatútu Fyzikálnej olympiády vyhlásili prvých desať z 28 účastníkov

V novembri 2014 z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho si študent Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici Jozef Lipták prevzal Pamätný list sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu na Medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike 2014 v Rumunsku a zisk bronzovej medaily. V školskom roku

Peter Pellegrini s Jozefom Liptákom.

2015/16 bola dejiskom celoštátneho kola 57. ročníka Fyzikálnej olympiády Banská Bystrica a Jozef Lipták si vybojoval bronzovú medailu. Bol jedným z dvoch tretiakov, ktorí sa dostali do prvej desiatky, čo komentoval slovami: „Fyzike sa venujem dlhodobo, asi od siedmeho ročníka základnej školy. Na celoštátnom kole tejto olympiády som však prvý raz. Na prípravu som nemal veľa času, keďže som súťažil aj na Matematickej olympiáde.“ V roku 2015 na medzinárodnej súťaži v astronómii a astrofyzike v Indonézii ako 17 – ročný získal striebro. Spomedzi 250 účastníkov v absolútnom hodnote-

ní obsadil štrnáste miesto. Neprekáža mu počítať 5 hodín bez prestávky. Vlani ho ocenil aj súčasný minister školstva Peter Plavčan za úspešnú reprezentáciu v medzinárodných astronomických a astrofyzikálnych súťažiach. V decembri nás Jozef Lupták opäť reprezentoval na International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) v indickom Bhubaneshwari. Jozef Lipták sa stal našou najväčšou pýchou na olympiáde, keď získal zlatú medailu a v absolútnom hodnotení bol tretí najlepší na svete. (tom), foto: Gymnázium JGT


číslo 08/2017

SPEKTRUM

7

VÝMOLOCH sadbe, preto sa táto musela každoročne dopĺňať. Vysadené boli aj menšie množstvá iných drevín javor, buk, hrab, lieska... .Tento verejnosti málo známy počin lesníkov zvrátil na začiatku 20. storočia zhubný proces na zdegradovaných pôdach v okolí Podlavíc tak úspešne, že dnes už v lesnom teréne nik nerozozná, čo tu pred vyše 100 rokmi - „mŕtva“ zem. Podlavické výmole boli vyhlásené za chránený areál v roku 1998 s rozlohou 267.700 m2. Predmetom ochrany je zabezpečenie ochrany lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom rastlinných druhov z čeľade vstavacovitých. Podlavické výmole nie sú súčasťou vyššieho chráneného územia. V roku 2007 boli Lesmi SR vyhlásené za Významné lesnícke miesto.

NBB 0508/17

zdroj: mesto BB a geocaching. com, foto: ilustračné

NA MESTSKOM ÚRADE PRETIEKLO 13 LITROV KRVI

Priestory banskobystrického mestského úradu sa minulý týždeň zmenili na pracovisko Národnej transfúznej služby. Vzácnu tekutinu pretieklo 13 litrov krvi prišlo darovať až tridsať darcov, z toho 14 z nich po prvý raz. Akcia „Daruj kvapku krvi“ bola spojená s myšlienkou Európskeho mesta športu. Okrem pracovníkov mestského úradu či vedenia mesta, medzi darcami nechýbali ani športovci – marcový ambasádor Európskeho mesta športu Ľubomír

Križko a Milan Kyseľ, generálny manažér univerzitného hokejového tímu UMB Hockey Team. Akciu svojou účasťou podporil aj náš olympijský víťaz Matej Tóth, no pre blížiace sa preteky krv darovať nemohol. „Športovci si možno

najviac uvedomujú, aké dôležité je zdravie nielen v bežnom živote, ale aj pri výkone športových aktivít. O to viac ma teší, že práve ambasádori Európskeho mesta športu 2017 sú tí, ktorí motivujú ostatných, aby darovali krv,“ povedal primátor mesta Ján Nosko. Darcovia krvi museli pred odberom vyplniť dotazník, absolvovať pohovor s lekárom a pokiaľ prišli nalačno, tak niečo ľahké zjesť.

Potom sa už o nich postarali pracovníčky NTS, ktoré im odobrali cca 450 ml krvi. Zamestnanci Odberového centra NTS v Rooseveltovej nemocnici si z MsÚ odniesli až 13 litrov krvi. Je potešiteľné, že sa podarilo obnoviť tradíciu darovania krvi na mestskom úrade a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. zdroj: mesto BB foto: Mirka Chabadová


naše novinky

KTO JE KTO?

KTO JE KTO?

8

MIRIAM LAPUNÍKOVÁ: BYŤ RIA JE VEĽK

V našej rubrike „Kto je kto“ Vám tentokrát predstavíme ďalšiu osobnosť nášho regiónu. Je ňou riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici Ing. Miriam Lapníkovou, MBA. Viac o vnútorných pomeroch v nemocnici a svojej práci Vám prezradí v nasledujúcom rozhovore.

Pani riaditeľka, do funkcie štatutárky fakultnej nemocnice ste sa dostali na základe víťazného konkurzu dostali ako ekonómka v roku 2015. Bývalo zvykom, že nemocnice v minulosti viedol lekár, teraz sa presadzujú skôr manažéri, prečo?

V nemocnici pracujem od januára 2005, najskôr na pozícii referenta učtárne, neskôr ako jej vedúca. V roku 2010 som sa stala ekonomickou námestníčkou a od roka 2014 zastávam post riaditeľky. Som veľmi vďačná, že som mohla prejsť všetkými pozíciami, pretože lepšiu školu si ani neviem predstaviť. Od začiatku môjho pôsobenia v nemocnici sa snažíme tvoriť a optimalizovať procesy, ale aj logistiku a to sme ani zďaleka ešte nezrealizovali všetky naše plány. Musím povedať, že ja osobne som sa veľmi veľa naučila od mo-

normálne, ako to vyzerá s jej zadlženosťou po dvoch rokoch?

jich kolegov lekárov. Som toho názoru, že nemocnicu by mal viesť tím ľudí s medicínskym a ekonomickým vzdelaním, ktorých predispozíciou by mala byť v prvom rade „otvorená myseľ“, teda je úplne jedno, či je to lekár alebo ekonóm, áno mal by byť manažér.

Rooseveltka má historicky prvú ženu - riaditeľku, ktorá sa ujala funkcie v pomerne mladom veku, čo to pre Vás znamená?

V prvom rade to je veľmi veľká výzva a osobne vnímam aj veľkú zodpovednosť, ktorá s touto funkciou bytostne súvisí. Myslím, že ženský element, ktorý v sebe prirodzene mám, mi umožňuje nahliadať na veci trochu inak.

Riadiť takýto kolos musí byť veľmi náročná a zodpovedná práca, ako to zvládate?

Priznám sa, sedieť za vrchom stola vie byť poriadne náročné a človek sa občas aj „zapotí“. Manažérska práca je vždy práca s ľuďmi a preto je o to náročnejšia. Z povahy zdravotníctva ako odboru vyplýva, že ľudia sú pri riešení svojich problémov citlivejší a tým, že ich niečo trápi, na podnety reagujú emotívnejšie.

Ako komunikujete s lekármi?

Intenzívne (úsmev), vážne aj s humorom… Našou snahou, ako vedenia, je komunikovať so všetkými zamestnancami veľmi intenzívne. Keďže každá prob-

lematika podlieha subjektívnemu vnímaniu skutočnosti zo strany každého jednotlivca, je často potrebná veľká miera trpezlivosti a nadhľadu, aby diskutované témy dostali ten správny rozmer, pomenovanie a aby sa dosiahla najprijateľnejšia miera zhody.

Rooseveltka v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR ako prvá na Slovensku spustila projekt Otvorená nemocnica. Aké sú Vaše skúsenosti s jeho napĺňaním a aké ohlasy má u pacientov či návštevníkov?

V zásade na tento projekt nie je možné dostať reálnu spätnú väzbu jednak preto, že to nie je záležitosť, ktorú vie pacient, v tomto prípade laická verejnosť, pocítiť na vlastnej koži. Aj preto teraz budem kritická, že médiá by to zaujímalo, len keby to bolo spojené s negatívnou publicitou. Iba málokedy je prezentovaná pozitívna aktivita,

čo vyhodnocujem ako silné negatívum žurnalistiky. Z toho následne plynú aj negatívne nálady v spoločnosti ako takej. Ale ak sa vrátim k otvorenej nemocnici, tak našu snahu ocenil tretí sektor, kedy sme boli v roku 2016 vyhodnotení ako najtransparentnejšia nemocnica. Zároveň mi ostáva len dúfať, že sa nám tento titul podarí udržať aj naďalej.

O Vašej a vlastne aj našej nemocnici sa hovorí, že je najväčším zamestnávateľom v kraji, koľko máte zamestnancov a aké je ich rozvrstvenie?

Zamestnávame k 31. 3. 2017 celkom 2.195 zamestnancov. Z toho je 1.771 t.j. 80% žien a vo veku do 50 rokov z celkového počtu zamestnancov je 47%. Máme 396 lekárov, iných zdravotníckych zamestnancov je 36 (VŠ – nelekárov), ako stredný zdravotnícky personál pracuje 1.229 ľudí. Administratívnu činnosť zabezpečuje 168 zamestnancov a v rámci robotníckych profesií zamestnávame 366 zamestnancov.

Preberali ste nemocnicu v zložitej ekonomickej situácii, čo je na Slovensku

Už som spomínala, že v nemocnici pôsobím trinásty rok. Musím povedať, že ekonomická situácia sa určite zlepšuje, avšak veľmi, veľmi pomaly. Neustále pracujeme na optimalizácii procesov a snažíme sa implementovať kontrolingové a kontrolné mechanizmy naprieč spektrom všetkých činností, hlavne v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Viete, nie som si celkom istá, či je našim jediným cieľom, aby bola koncová nemocnica nášho typu zisková. Samozrejme, efektívne nakladanie s disponibilnými zdrojmi je základnou podmienkou, avšak sa pýtam, či máme prestať liečiť pacientov, ak dopredu vieme, že zdravotná poisťovňa zdravotnú starostlivosť nezaplatí v plnom rozsahu alebo či je podľa občanov v poriadku, ak zdravotná poisťovňa uplatňuje napríklad degres (kráti platby z titulu prečerpania limitu) a následne z prostriedkov verejného zdravotného poistenia dosahuje zisk? Myslím, že toto sú úplne legitímne otázky, na ktoré je potrebné hľadať systémové odpovede.

Naše zdravotníctvo rieši množstvo problémov, jedným z nich sú platy lekárov a sestier. Ako ste sa vysporiadali s touto dilemou v Rooseveltke?

V prvom rade si nemyslím, že mzdy zamestnancov v zdravotníctve by mali byť regulované a ešte odstupňované podľa počtu odpracovaných rokov. Nakoľko nemáme dostatok voľných finančných zdrojov, nevieme zamestnancov potom finančne diferencovať. Keďže panuje názor, že poskytovate-

Nemocnica F.D. Roosevelta.


KTO JE KTO?

číslo 08/2017

9

ADITEĽKOU ROOSEVELTKY KÁ VÝZVA I ZODPOVEDNOSŤ lia zdravotnej starostlivosti by mali byť efektívny ako súkromná sféra, potom musím zároveň dodať, že nepoznám súkromnú firmu, v ktorej by boli mzdy určené zákonom, diferencované podľa počtu odpracovaných rokov a ešte by zamestnávateľ nemohol odmeňovať zamestnancov podľa ich schopností a produktivity.

Pre svojich zamestnancov ste zriadili nemocničnú škôlku a posilňovňu, aké sociálne benefity ešte dostávajú od svojho zamestnávateľa?

Zamestnanci sú pre nás kľúčoví, preto sa stále snažíme vytvárať pre nich podmienky na regeneráciu. V rámci zdrojov sociálneho fondu sme zabezpečili, okrem uvedených, aj možnosť cvičenia jógy, pilates a jumping. Súčasťou snahy o umožnenie regenerácie zamestnancov príjemným a žiadaným spôsobom je už spomínané zazmluvnenie posilňovne viac-menej v neobmedzenom režime a veľmi komfortne vymedzeného času na krytej plavárni s možnosťou vstupu počas celej jej prevádzkovej doby. Štvrťročne si zamestnanci preberajú relax kupóny, ktoré je možné využiť podľa individuálnych preferencií. Ako moju srdcovú záležitosť vnímam zriadenie škôlky pre deti zamestnancov, ktorú by sme tento rok chceli ešte obohatiť a pripraviť tak deťom do septembra darček v podobe telocvične.

Najväčším bohatstvom každej nemocnice sú špičkoví lekári a kvalitný personál. Zdobia tieto atribúty aj Rooseveltovu nemocnicu? Bezpochyby, kvalitný personál naprieč celým spektrom odborností, je našou silnou stránkou. Myslím, že sa

našim zamestnancom snažíme spoločne vytvárať priestor pre sebarealizáciu a rozvoj. Ja som hrdá na to, že môžem pracovať v Rooseveltovej nemocnici.

Ako funguje Vaša spolupráca so Slovenskou zdravotníckou univerzitou?

Na jednotku. Veľa našich odborne erudovaných zamestnancov sa podieľa na výchove nových odborníkov výučbou na FZ SZU v Banskej Bystrici, prednáškovou činnosťou a organizovaním odborných podujatí pre rôzne zdravotnícke profesie. Naši lekári v spolupráci so SZU organizujú kurzy, školiace miesta a výučbu či doškoľovanie celého spektra zdravotníkov, či budúcich zdravotníkov - lekárov, zdravotných sestier, zdravotníckych asistentov, fyzioterapeutov, záchranárov…

A so zdravotnými poisťovňami pri preplácaní výkonov?

Tak to je už horšie aj vzhľadom na objem zdrojov, ktoré sú v systéme. Viete, zdravotníctvo u nás nefunguje ako klasický trh, pretože zjednodušene povedané, ten kto objednáva službu pre svojho klienta (poisťovňa pre pacienta), je zároveň aj cenot vorca,

ktorý kontrahuje poskytovateľa služby a navyše v podstate len prerozdeľuje „dane“ a na tom všetkom ešte aj zarába, nakoľko mu nik a nič neukladá aby rozdelil celú sumu, ktorú vyberie.

Dnes sú v Banskej Bystrici bežnou praxou robotické operácie, v ktorých ste jedným z lídrov na Slovensku. Koľko takýchto operácií na jednotlivých oddeleniach vykonáte ročne a ako sa k nim pacienti vlastne dostanú?

Robotické operácie predstavujú veľký benefit pre pacienta, sú menej invazívne, teda šetrnejšie a skracujú dobu rekonvalescencie. Túto službu poskytujeme pri vybraných diagnózach na urológii, chirurgii, gynekológii a otorinolaringológii. Celkovo sme za rok 2016 urobili 361 roboticky asistovaných operácií. Celkový počet robotických výkonov vo všetkých odbornostiach je takmer 1.500.

Ako využívajú pacienti možnosť výberu svojho lekára? Pacienti, ale aj lekári, si ešte stále na túto službu úplne ne z v ykli.

Najviac je využívaná na urológii, gynekológii a v cievnej chirurgii.

Ešte v roku 2011 sa v Rooseveltke zrušilo geriatrické oddelenie, čo podľa odborníkov nebol práve najšťastnejší krok. Aké možností majú dnes geriatrickí pacienti z Banskej Bystrice a z okolia?

Opätovne ste si vybrali dosť náročnú tému, ktorá má veľmi široký kontext. V prvom rade by som chcela uviesť, že atestovaných odborníkov v odbore geriatria je ako šafránu, následne je potrebné dodať, že starostlivosť o geriatrického pacienta sa úzko prelína so sférou sociálnych služieb, pričom v praxi nie je dostatočne vybudovaná sieť starostlivosti o takto definovaného klienta. Táto sféra úzko súvisí s demografickým vývojom, teda je najvyšší čas, aby sa sociálna a zdravotná politika štátu začala orientovať aj týmto smerom. Zároveň tu nemocnica naráža na obchodnú politiku zdravotných poisťovní podmienenú ich voľnými zdrojmi, čo znamená, že aj keby s m e mali od-

Ing. Miriam Lapuníková, MBA Je absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - odbor verejná ekonomika a správa. Vyštudovala aj Sales Manager Akademie s titulom MBA. V Rooseveltovej nemocnici pracuje už 12 rokov. Do roku 2014 to bolo v ekonomických funkciách, až sa stala prvou ženou v histórii Rooseveltky na pozícii jej riaditeľky. borne kvalifikovaný personál, nie je vôbec isté, či by nám tieto služby poisťovňa zazmluvnila.

Jednotlivé objekty fakultnej nemocnice už majú svoje roky, viaceré prešli postupnou rekonštrukciou a modernizáciou. Aké investície plánujete v najbližšom období?

Musím povedať, že máme veľké plány. Toho času finišujeme s rekonštrukciou KAIM (Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU) a tento rok budeme pracovať aj na rekonštrukcii nultého poschodia v monoblokoch a vybudovaní edukačného centra pre zamestnancov, ako aj externých školencov. Intenzívne sa pripravujeme na komplexnú rekonštrukciu nemocnice, čo by bolo veľkou pridanou hodnotou pre pacientov, ale aj zamestnancov. Rooseveltova nemocnica si to zaslúži. Redakcia Naše Novinky ďakuje za rozhovor.


NBB 0408/17


číslo 08/2017

SPEKTRUM

11

ALEXANDROVCI NA SVOJOM TURNÉ PO SLOVENSKU VYSTÚPIA AJ U NÁS Svetoznámy armádny umelecký spevácky súbor Alexandrovci z Ruska, ktorého významnú časť tragicky postihlo letecké nešťastie 25. decembra 2016 so 64 obeťami, opäť príde na Slovensko. Banskobystričania uvidia a počujú Alexandrovcov 2. júna 2017 na Zimnom štadióne.

Tragédia ich nezastavila

V havarovanom ruskom armádnom m špeciáli Tu – 154 koncom minulého roka zahynuli takmer všetci speváci súboru. Hlavný manažér Alexandrovcov Michail Maruševskij o výbere nových spevákov povedal: „Vyberali sme najlepších spevákov z celej Ruskej federácie. Celý súbor sa snaží, aby diváci mali z našich vystúpení krásny umelecký zážitok.“ Legendárny sólista Alexandrovcov Vadim Ananev, ktorý neabsolvoval tragický let kvôli narodeniu dieťaťa, k tomu do-

dal: „Diváci cítia, že do vystúpení dávame celú svoju silu. Noví sólisti pripravujú skladby, ktoré spievali moji kolegovia na minulých koncertoch. Máme veľmi dobré tradície a verím, že nebudú porušené ani na tomto turné. Myslím si, že ohodnotíte ich umenie a oni vám odovzdajú svoju dušu.“ Kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie Vladislav Kulikov dúfa, že sa

spolu s Alexandrovcami podarí uskutočniť aj projekt otvorených hodín – workshopov pre žiakov z umeleckých škôl. Deti v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici a Bratislave si budú môcť so súborom zaspievať a vypočuť si rady Alexandrovcov o ich umení. V rámci tohto výnimočného turné sa zoskupenie predstaví slovenským priaznivcom aj so svojou tradičnou Kaťušou či Kalinkou, ale aj s mnohými ďalšími známymi ruskými piesňami, pričom určite nevynechajú ani slovenské ľudovky.

Vojenský repertoár

Slovenskí diváci uvidia asi 120 ruských umelcov, vrátane sólistov Vadima Ananjeva prezývaného Mr. Kalinka či barytonistu Borisa Dyakova. História súboru siaha do roku 1928, kedy súbor začínal s počtom 12 členov. V priebehu 2. svetovej vojny sa Alexandrovci rozdelili do niekoľkých skupín a sovietských vojakov po celý čas trvania vojny povzbudzovali ruskými národnými a vojenskými piesňami, napríklad aj Svjaščennaja vojna (Svätá vojna), ktorá je dodnes odkazom zakladateľa súboru

Alexandrova. Práve s repertoárom z vojnového obdobia, pri príležitosti oslobodenia a ukončenia 2. svetovej vojny, potešia Alexandrovci slovenských priaznivcov počas ALEXANDROVCI – EUROPEAN TOUR 2017 nezabudnuteľným zážitkom na celý život. Na každom cca 2,5 – hodinovom koncerte pred Alexandrovcami vystúpia Kandráčovci. Hosťom turné bude kráľovná československého popu Helena Vondráčková. (dem), foto: Alexandrovci

KONCERTY ALEXANDROVCOV NA SLOVENSKU - TURNÉ 2017 24. 5. ŽILINA DOXXBET aréna 25. 5. TRENČÍN zimný štadión 26. 5. PRIEVIDZA zimný štadión 27. 5. BRATISLAVA Incheba 15:00 27. 5. BRATISLAVA Incheba 20:00 30. 5. KOŠICE Steel Aréna 31. 5. POPRAD zimný štadión 1. 6. BREZNO Aréna 2. 6. B. BYSTRICA zimný štadión 3.6 NITRA amfiteáter

NBB 0407/17

V rámci svojho európskeho turné 2017 navštívia Alexandrovci deväť slovenských miest. Začnú 24. mája v Žiline a posledný koncert budú mať 3. júna v Nitre. Po Žiline navštívia Trenčín (25. 5. ), Prievidzu (26. 5. ), Bratislavu (27. 5. ). Potom to budú Košice (30. 5. ), Poprad (31. 5. ), Brezno (1. 6. ), Banská Bystrica (2. 6. ) a koncertnú šnúru ukončia nasledujúci deň v Nitre.

Naše Novinky Banská Bystrica – spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do všetkých domácností a firiem v meste, náklad 40 200 ks  Vydavateľ: PRONTE media, s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 744 102  Inzercia: obchod@prontemedia.sk  Kontakt do redakcie: redakcia@nasenovinky.sk  Ročník: VII.  Číslo: 08/2017  Dátum vydania: 27. 04. 2017  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11  ISSN: 1339-6331 Copyright: PRONTE media, s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Budúce číslo hľadajte vo svojej poštovej schránke 11. mája 2017


12

naše novinky

HISTÓRIA

ZAUJÍMAVOSTI Z MINULOSTI S MARCELOM PECNÍKOM

BANSKÁ BYSTRICA NA PENIAZOCH

Len málo miest v dejinách Slovenska, či Československa, poslúžilo ako predloha pre motív na našich peniazoch. Pritom platí, že na bankovkách, štátovkách a minciach, alebo aj pamätných minciach bývajú zvyčajne zobrazované len tie najvýznamnejšie reálie (mestá, miesta, osobnosti, udalosti..) štátu a spoločnosti. Z dôb platnosti korunovej meny v jej poslednej etape 1993 – 2009 si ešte v živej pamäti spomíname z miest a lokalít zobrazených na platidlách napr. na Kriváň na dvadsaťhalierniku, Devín na päťdesiathalierniku, Nitru na dvadsaťkorune, Drážovce (pri Nitre) na päťdesiatkorune, Levoču na stokorune, Trnavu na dvestokorune, Bratislavu na päťstovke, Ružomberok na tisícke a Bradlo na päťtisícke. Všade však išlo najmä o zobrazenie významných pamiatok, nie širších pohľadov na mestá. V trochu vzdialenejšej minulosti sme sa s komplexnejším zobrazením miest mohli stretnúť napríklad na červenej päťdesiatke z roku 1987 – kde

Jedným z miest, ktoré si našli svoje miesto na peniazoch, čím bol vyjadrený ich význam pre celú spoločnosť, bola aj naša Banská Bystrica. A to dokonca opakovane.

Prvýkrát na peniazi

Prvýkrát sa dostala na tmavozelenú papierovú päťdesiatkorunu z roku 1948. Na jej lícnej strane bol zobrazený generál Milan Rastislav Štefánik, ktorý sa po nástupe Komunistickej strany v Československu k moci stal postupne osobnosťou „mimo oficiálny záujem“. Jeho ďalšie stvárnenie ako motívu pre peniaze bolo najbližšie až na mosadznej desaťkorune v roku 1991. Na rubovej stra-

rodného povstania proti fašizmu. Autormi návrhu bankovky boli renomovaní českí a slovenskí výtvarníci Ladislav Jirka, Bedřich Fojtášek a Štefan Bednár. Bankovku tlačila tlačiareň platidiel Národnej banky Československej v Prahe a v celom Československu platila od 17. 12. 1948 do 31. 5. 1953.

Bankovka z čias najtvrdšej reformy

Obdobie dejín peňažníctva v rokoch 1945 – 1953 bolo v Československu charakteristické silným doznievajúcim vplyvom z čias druhej svetovej vojny.

ju označovali inak ako „krádež storočia“. Vtedajšia vláda vymenila staré peniaze ľuďom za nové v obmedzenom množstve v pomere od 5 : 1, väčšinou však 50 : 1, pričom ceny a platy boli prepočítané v pomere 5 : 1. Získané zdroje vláda využila aj na stabilizáciu ekonomiky a budovanie priemyslu. V tomto období bola vydaná zelená päťdesiatkorunáčka. Na jej lícnej strane je vyobrazené súsošie „Zbratanie“ od Karola Pokorného a na rube opäť Banská Bystrica – pohľad na mesto. Bankovka bola tak ako aj iné v tejto sérii pripravená a aj

nedávno, v roku 2016. V limitovanom náklade 11 000 kusov ju vydala Národná banka Slovenska a vyrazená bola v Kremnickej mincovni, ktorá pre nás razí platidlá nepretržite od roku 1328/29. Má priemer 40 milimetrov, váži 33, 63 gramu a je z 92,5 % striebra. Autorom návrhu bol akad. sochár Michal Gavula, rytcom Dalibor Schmidt. Na hrane mince sa nachádza nápis „ Najkrajšie historické mestá“. Keďže ide o pamätnú mincu aj keď umelecky atraktívnu a zo vzácneho kovu, je stále považovaná za platidlo, avšak jej hodno-

vytlačená v Sovietskom zväze (kvôli utajovaniu reformy), jej autorom bol Sergej Akimovič Pomanskij. Platila od 1. 6. 1953 do 31. 12. 1967.

ta ďaleko prevyšuje nominál 20 eur. Na jej averze i reverze sú v kolážach zobrazené najvýznamnejšie architektonické i stavebné pamiatky mesta pod Urpínom. Mincu symbolicky uviedli práve v Banskej Bystrici aj za účasti guvernéra NBS. Kedy sa naše mesto dostane opäť na peniaze ako motív, uvidíme…

Bystrica na pamätnej striebornej minci bol na lícnej strane portrét Ľudovíta Štúra a na rubovej strane Bratislava s hradom, Dunajom, Mostom SNP a okolitou zástavbou, ako aj na známej a obľúbenej zelenej stovke z roku 1961, kde na lícnej strane bol portrét robotníka a roľníčky a na rube silueta Hradčian v Prahe.

ne päťdesiatky z roku 1948 sa ocitol pohľad na centrum mesta Banská Bystrica z vrchu Urpín. Tvorcovia bankovky si takto uctili význam mesta nielen v jeho starších časoch – ako mesta baníctva a obchodu, ale po roku 1944/1945 najmä ako miesta vypuknutia Slovenského ná-

Narastala inflácia, rozširoval sa čierny trh s nedostatkovými tovarmi a stále fungoval prídelový systém „na lístky“. Tieto neduhy odstránila peňažná reforma v roku 1953, ktorá však bola radikálna, utajovaná a nájde sa len veľmi málo pamätníkov (ak vôbec), ktorí by

Od tých čias sa už Banská Bystrica na papierové platidlá nedostala. Samozrejme motív mesta, jeho centra, či pamiatok sa ocitol niekoľkokrát v známkovej, či medailérskej tvorbe. Mesto sa vďaka svojej atraktívnej pamiatkovej rezervácii dostalo naposledy na peniaz – pamätnú striebornú mincu,

V budúcom čísle sa dočítate ako Banskú Bystricu v minulosti potrápili veľké epidémie. Marcel Pecník, historik Foto: Archív autora


KRÍŽOVKA

číslo 08/2017

NBB 0308/17

V minulosti hokejoví brankári chytali bez ochranných masiek. Nebezpečné zranenia tváre prinútili používať masky. Jeden z prvých bol japonec Teidži Honma. Na olympiáde 1936 chytal s ”TAJNIČKA” a drôtenou klietkou chrániacou tvár..

NBB 0208/17

Viac krížoviek nájdete na www.krizovky.sk

13


14

naše novinky

ŠPORT

VYTÚŽENÝ MAJSTROVSKÝ TITUL BARANI POKORILI CORGOŇOV! Hlasy po zápase:

Podarilo sa - Bystričania Richard Zedník, Michal Handzuš a Vladimír Országh priniesli svojmu mestu titul.

Dokončenie zo strany 1 Tak ako nám vyšiel záver prvej, tak nám vyšiel aj úvod druhej tretiny. Trestali sme chybu Ordzovenského pri rozohrávke. Strelu Hickmotta, brankár Hartzell vyrazil rovno pred Tomáša Surového a náš kapitán sa nemýlil – 3:1. Dvojgólový náskok navýšili ’barani’ v 25. minúte. V presilovke skóroval z uhla opäť Tomáš Surový a burácajúci diváci už tušili, že titul je na dosah – 4:1. Nitra si zobrala oddychový čas, Hartzella vystriedal v bránke Valent a  pokúsila sa znov u

svoje mužstvo naštartovať. V 30. minúte trafil Slovák žŕdku, avšak Bystričania neustali v útočných výpadoch a Valenta sa pokúšal prekonať Matoušek. Tvrdoňov nájazd na druhej strane stroskotal na výbornom Bacashihuovi, čo však bolo dôležité, do tretej tretiny sme si preniesli až štvorgólový náskok. Na 5:1 totiž v 37. minúte zvýšil Martin Belluš pred bránkou po presnej nahrávke od Handzuša. O necelú minútu neskôr síce Blackwater zblízka v početnej výhode znížil na 5:2, no konečné slovo v streleckých pretekoch mal v 39. minúte Tomáš Zigo. Ten vo vzduchu puk pe r fek tne trafil. Sit uáciu ešte pomerne dlho študoval videorozhodca a  posúdil, že s výškou čepele neporušil pravidlá – 6:2. V tretej tretine Banskobystričania pevne mierili za premiérovým titulom i s neutíchajúcim diváckym chorálom,

mexickými vlnami, spevom, skákaním, kulisa bola neskutočná. Bránili sme pozorne, súper sa k vážnejšej akcii nedostal. V 58. minúte sa ešte do listiny strelcov mohol zapísať v nájazde Skalický, no záver už emotívne prežívali aj hráči.

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: „Nechceli sme sa už vrátiť do Nitry. Chceli sme aby, si naši fanúšikovia užili titul doma, lebo sme tu boli dva roky po sebe druhí a videli ako trofej dvíha súper. Celú sezónu sme makali, takže som veľmi šťastní. Dve ťažké prehry vzali Nitre veľa fyzických a psychických síl a nám to dnes popadalo. Víťazstvá pod Zoborom boli zlomové. Vyhral som majstra sveta, ligu vo Švédsku, ale domáci titul v rodnom meste na materskom ľade je niečo úplne iné. Chcel som titul s Michalom Handzušom a Rišom Zedníkom a všetkým sa nám to splnilo. Sme veľmi šťastní, že sa to podarilo. Chalani si to zaslúžili za dlhodobú prácu. Ti-

sa ani v ťažkých časoch, sme radi, že sme to zvládli. Rozhodli detaily, sila kolektívu. Zlomové bolo, že sme otočili v závere oba zápasy. Makali sme od začiatku. So všetkými prekážkami sme sa popasovali a teraz sme na vrchole. Máme pred sebou dlhú noc, užijeme si ju.“ Michal Handzuš, skúsený útočník Banskej Bystrice: „Pokusov som mal viac, aby som titul získal, takže som rád, že to konečne vyšlo. A prečo práve teraz? Chalani sa zomkli, hrali dobre celú sezónu, mužstvo bolo výborné, aj tréneri, fungoval celý servis. Veľmi ma hreje titul. Proti Nitre sme veľmi chceli vyhrať, no aj pred súperom treba dať klobúk dole. Vyšli n á m závery zápasov v  Nitre, aj

Tretia oslava, prvá bystrická

Našim ’baranom’ sa teda podarilo vystúpiť na slovenský hokejový piedestál po predchádzajúcich dvoch neúspešných pokusoch o titul, keď sme vždy videli na našom ľade radosť súpera, ktorý dvíhal trofej. Tentoraz sme ju však zdvihli my a bolo to zaslúžené. Vo finále proti Nitre sme si totiž zaknihovali výsledky 4:1, 3:4, 3:2, 2:1 a 6:2. Po prevzatí zlatých medailí a pohára Vladimíra Dzurillu (váži 31 kg) prepukli na bystrickom zimáku oslavy historického majstrovského titulu. Bolo zaujímavé sledovať, ako naša hokejová legenda Michal Handzuš po zisku Stanley Cupu s Chicago Blackhawks v roku 2013 o štyri roky neskôr dvíha s bystrickými “baranmi“ nad hlavu majstrovský Dzurillov pohár v našej Tipsport lige. Dojemná scéna sa odohrala na ľade, keď s Tomášom Zigom sa držali spolu za plecia jeho otec a brat so sklonenými hlavami a potom so zdvihnutými rukami smerom do neba…

Emotívna chvíľa - Tomáš Zigo s otcom a bratom posiela titul mame do neba.

tul však patrí aj Jurajovi Kovalovi, ktorý dal na hokej veľmi veľa peňazí. Sezóna bola vynikajúca. Ovládli sme štatistiky, vyhrali základnú časť a napokon aj titul. Je to fantastické.“ Tomáš Surový, kapitán, autor dvoch našich gólov: „Od začiatku sezóny sme išli za titulom, sme radi že sa to podarilo. Vyhrať ho v domácom meste je fantázia, je to zadosťučinenie za robotu v celej sezóne. Som hrdý na tento kolektív, nezlomili sme

trochu šťastia sme mali. Inak séria taká jednoznačná nebola ako hovorí výsledok. Pre mňa titul znamená veľmi veľa, ďakujem Bohu, že mi ho doprial. Vždy som si chcel titul užiť práve tu, je to taký Stanley Cup v malom. Sú to fantastické pocity, ale trofej patrí všetkým v klube. Je to historický moment, no či skončím s kariérou, to sa rozhodnem až v lete.“ Jason Bacashihua, náš skvelý brankár: „Je to neuveriteľ-


číslo 08/2017

ŠPORT

15

L JE NÁŠ né, skvelé pocity. Som šťastný za spoluhráčov, celú organizáciu. Je to veľmi špeciálny moment. Títo chlapci si to zaslúžili. Bol to jeden z dôvod, prečo som tu chcel zostať. Blízko sme boli už aj minulý rok. Od prvého dňa, ako sa skončila letná pauza sme začali robiť všetko pre to, aby tento deň prišiel. Je to úžasné pre fanúšikov, nás hráčov, celú organizáciu. Naša úloha je teda hotová. Oslavovať budem tak dlho, ako my to telo dovolí.“ (job), foto: Mirka Chabadová

BARANI TOTÁLNE VYPREDALI HOKEJOVÉ NÁMESTIE SNP Také slávnostné chvíle, akou bola pondelková spoločná oslava hokejového tímu „baranov“ a fanúšikov , ktorí sa tešili z prvého titulu majstrov Slovenska, sa nezmazateľne zapíšu do slávnej športovej histórie mesta Banská Bystrica. Centrálne bystrické námestie, ktoré v minulosti vítalo našich olympijských víťazov, sa krátko po šestnástej zaplnilo do posledného miesta tak, ako sa stalo zvykom na našom zimáku. Použijúc športový žargón bolo vypredané. Svojich zlatých „baranov“ prišli pozdraviť tisícky Bystričanov i fanúšikov zo širokého okolia. Tá úžasná pozitívna energia zo štadióna sa preniesla na Námestie SNP. Do príchodu hokejistov zabávala fanúšikov rocková kapela Kabát revival, až moderátor Adam Lehocký oznámil davu príchod otvoreného autobusu

s celým mužstvom „baranov“. Hráči s realizačným tímom za obrovského aplauzu fanúšikov

Boli to nezabudnuteľné majstrovské oslavy, na ktoré Banská Bystrica nezabudne. sa sústredili pod tribúnou. Odtiaľ po jednom vystupovali na pódium, ich mená nadšene

skandovalo námestie. Pri mohutnom zborovom skandovaní „majstri a Banská – Bystrica“ miestami nabiehala husia kož. Medzi ľuďmi vládla skvelá nálada, rovnako na hlavnej tribúne, kde šampanské tieklo prúdom. Dzurillov pohár priniesol ako posledný na pódium kapitán mužstva Tomáš Surový. Ten potom putoval nad hlavami ostatných hráčov. Michal Handzuš v mene celého mužstva odovzdal Surovému ako najlepšiemu hráčovi play off symbolickú zlatú korčuľu. Potom ďakovali svojim fanúšikom za povzbudzovanie počas celej sezóny hráči spolu s trénermi Vladimírom Országhom a Richardom Zedníkom. Pri mikrofóne sa vystriedali takmer všetci. Veľké

„ďakujeme“ zaznievalo späť od tisícok ľudí na námestí. Primátor Ján Nosko daroval kapitánovi Surovému umelecký reliéf barana a v mene všetkých Bystričanov sa zlatým chlapcom poďakoval za zisk historického titulu a skvelú reprezentáciu Banskej Bystrice práve v roku Európskeho mesta športu. Potom pred Radnicou takmer do tmy, kvôli obrovskému záujmu malých i veľkých fanúšikov o podpisy hráčov a trénerov na všetko možné, pokračovala autogramiáda. Na pódiu zatiaľ vystupoval Nagy so skupinou Indigo. Boli to nezabudnuteľné majstrovské oslavy, na ktoré Banská Bystrica nezabudne. text a foto: bystricoviny.sk

Predplaťte si teraz jediný slovenský týždenník ŠPORT žurnál a budete zaradený do súťaže o slovenský reprezentačný dres.

ŠPORTOVÝ TÝŽDENNÍK

až k vám!

Ak máte záujem o predplatné nášho týždenníka objednajte si ho na predplatne@sportzurnal.sk (do správy napíšte Vaše meno, priezvisko, adresu a o aký typ predplatného máte záujem)

TLAČENÁ VERZIA: Na 6 mesiacov................ 19.00 Eur (24 čísel) Na 12 mesiacov .............. 38.00 Eur (48 čísel) ONLINE VERZIA: Na 6 mesiacov................ 15.00 Eur (24 čísel) Na 12 mesiacov .............. 30.00 Eur (48 čísel)


naše novinky

16 ŠPORT

VĚRA ČÁSLAVSKÁ BOJOVNÍČKA, NA KTORÚ SA NEZABÚDA ZAČIATOK KARIÉRY

kiaľ si priniesla striebornú olympijskú medailu.

Pred tým než sa vydala na cestu svojej úspešnej kariéry sa venovala baletu a krasokorčuľovaniu. Keď však mala necelých 15 rokov odštartovala kariéru gymnastky. Prvú zlatú medailu získala už v roku 1959 na majstrovstvách Európy v Krakove. V roku 1960 sa zúčastnila aj na olympijských hrách v Ríme, od-

VYBOJOVANÁ OLYMPIÁDA V MEXIKU Krátko pred začiatkom olympijských hier v Mexiku v roku 1968 do Československa prišli sovietske vojská. Čáslavská sa stala nepriateľkou režimu a do poslednej chvíle sa nevedelo,

či na olympiádu pocestuje. Účasť na olympiáde jej nakoniec povolili. Toto rozhodnutie však vedenie ZSSR čoskoro oľutovalo po tom, čo sa na stupienok víťazov postavila práve so sovietskou reprezentantkou Larysou Petrikovovou, s ktorou získali rovnaký počet bodov. Zazneli teda hymny oboch krajín. Zaujímavosťou je, že Mexičania uprednostnili hymnu Československa pred tou sovietskou. Počas hymny ZSSR Věra kvôli okupácii cítila krivdu, a tak odvrátila hlavu od vlajky a ignorovala ju. Ihneď o tom začali písať všetky noviny a nazvali to „tiché gesto”. Z Me-

xika si celkovo priniesla 4 zlaté a dve strieborné medaily. puma foto: SITA, youtube.com

Pokračovanie článku nájdete v najnovšom čísle týždenníka ŠPORT žurnál!

NNBB 0108/17

Najlepšia československá gymnastka sa narodila 3. mája 1942 v Prahe. Svojimi nezabudnuteľnými výkonmi sa zapísala do histórie športu nielen v Československu, ale aj na celom svete. Svedčí o tom 140 medailí v jej zbierke. Všade kde prišla, ju publikum milovalo a vždy skandovalo jej meno.

Naše Novinky Banská Bystrica 08/2017  

Regionálny dvojtýždenník - Banská Bystrica

Advertisement