Page 1

ФЕН ЛИ СИ? Покажи го на Фейсбук страницата на sport.btv.bg

ПРАВИЛА НА ИГРАТА Играта стартира на 15.02.2012 г. и продължава до 15.03.2012 г. (включително). За да се включи в играта, всеки участник трябва да публикува на стената на фен страницата на sport.btv.bg във Фейсбук своя фенска авторска снимка или видео от любимо спортно събитие със задължително негово присъствие в материала. За да бъдат включени в конкурса всички снимки и видеа трябва да бъдат публикувани на стената на фен страницата на sport.btv.bg във Фейсбук. Предложения, публикувани на друго място, няма да участват в конкурса. Първите десет фенски материала събрали най-висок вот (най-голям брой харесвания) в края на играта ще спечелят награди – комплект брандиран футболен екип и спортна шапка. Ще бъдат раздададени 2 поощрителни награди за оригинална снимка и/или видео, които ще бъдат избрани от редакторския екип на sport.btv.bg Няма ограничение относно броя на изпратените материали от един потребител. За участие в конкурса е достатъчно потребителят да изпрати минимум една авторска снимка или видео с негово присъствие в един в периода на играта. Изпращането на повече от един материал в различните дни от конкурса увеличава шанса на потребителите за участие в жребия за наградите.


Предложенията не трябва да съдържат нецензурни и обидни материали. Подобни предложения се премахват от страницата и дисквалифицират от конкурса без предупреждение. Участниците, които публикувайки авторска снимка или видео във фен страницата, заявят желанието си за участие в играта, автоматично приемат «ПРАВИЛА НА ИГРАТА», описани тук. НАГРАДИ Печелившите ще получат допълнителна информация и насоки за получаване на наградите на посочения профил, след като името им бъде обявено на сайта и на фен страницата. Наградите подлежат на данъчно облагане и се декларират. ОРГАНИЗАТОР „БТВ Медиа Груп” ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, Район “Триадица”, пл. “България”№1, Административна сграда на НДК. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ „БТВ Медиа Груп” ЕАД запазва правото си да променя датите на началото и края на играта, като същевременно оповести на сайта си за промяната. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Участниците задължително трябва да имат регистрация във Фейсбук, като за контакт с тях ще се използва валиден акаунт. Право на участие нямат служителите на “БТВ Медиа Груп” ЕАД, свързани лица на дружеството и лица, ангажирани в организиране на дейността, роднини по права линия на горепосочените, както и съпругите/съпрузите им. ЛИЧНИ ДАННИ Участниците в играта са съгласни личните им данни да бъдат записани в базата данни на ОРГАНИЗАТОРА и да бъдат използвани от него за бъдещи рекламни дейности (получаване на информация, новини, промоционални обекти, по поща, телефон, електронна поща, кратко съобщение или друг начин) без допълнителни задължения или заплащане. ОТГОВОРНОСТ И ПРАВА Организаторът не е отговорен и не може да бъде държан отговорен в случай на съдебни искове, свързани с точността на личните данни, подадени от участниците. Организаторът ще връчва награди само на лицата, чийто данни са установени в съответствие с настоящите Правила и при предоставяне на документ за самоличност. Участието в състезанието е свързано с приемане и със задължението за спазване на условията на настоящите Правила. С предоставянето на авторки снимков и видео материали на фен страницата на sport.btv.bg във Фвйсбук, участникът в конкурса дава съгласието си те да бъдат използвани от „БТВ Медиа Груп” ЕАД по всички допустими от Закона за авторското право и сродните му права начини, включително (но не само) да бъдат използвани в програмите на телевизии, собственост на „БТВ Медиа Груп” ЕАД, както и на техните интернет сайтове, за максимално


допустимия от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) срок, на територията на целия свят, както и предоставените снимкови материали да бъдат преработвани и да бъдат използвани изцяло и на части. С публикуването на своята авторска снимка или видео в играта „Фен ли си? Покажи го на Фейсбук страницата на sport.btv.bg‟ участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни права върху снимковия или видео материала, уредил е правата за използването им с всички лица в съответствие с настоящите Правила и приложимото българско законодателство. В случай, че са налице неправомерни действия спрямо гореизброените изисквания, “БТВ Медиа Груп” ЕАД има право да анулира участието на извършителя. Освен предварително обявените награди, организаторът не дължи хонорар или каквото и да е друго заплащане на участниците в играта. “БТВ Медиа Груп” ЕАД запазва правото на промени настоящите правила по всяко време и без предупреждение. При тълкуването на настоящите Правила се прилага законодателството на Република България. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА Настоящите правила ще бъдат на разположение на заинтересованите лица в офиса на “БТВ Медиа Груп” ЕАД, както и на сайта sport.btv.bg и във фен страницата на sport.bv.bg във Фейсбук

Фен ли си?  

Фен ли си? Покажи го на Фейсбук страницата на sport.btv.bg

Фен ли си?  

Фен ли си? Покажи го на Фейсбук страницата на sport.btv.bg