Page 1


SPORTSKI GODIŠNJAK ZAJEDNICE ©PORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 2006.

Rijeka, 2007


Primorsko-goranska županija, kao jedinica regionalne samouprave, kroz sustav javnih potreba opredijelila se za sufinanciranje sportskih programa za mlade, posebice kroz škole sporta i Školske sportske klubove. Na taj način Županija pomaže u stvaranju budućnosti, kako kroz mlade sportaše tako i kroz potporu infrastrukturnim projektima na našem području. Proteklih godina sufinancirali smo izgradnju školske sportske dvorane u Viškovu, Rabu i Pomorske škole u Bakru, proveli smo rekonstrukciju, sanaciju i opremanje dvorane i bazena u Delnicama, opremili smo sportsku dvoranu u Kostreni te uredili sportsko igralište “Nafta” u Rijeci, igrališta u Triblju i Vrbovskom, plivalište u Žurkovu te smo izveli rekonstrukciju vučnice “Čelimbaša” u Mrkoplju, a ove godine sufinanciramo izgradnju još dviju školskih sportskih dvorana i to u Vrbovskom i u Malinskoj, te je u pripremi i izgradnja dvorane u Kastvu. Kako svake godine nastojimo unaprijediti ulaganja u sportsku mladež, pokrenuli smo program financiranja omladinskih pogona prvoligaških klubova - škole sporta. U nastojanju da se dodatno potakne podizanje kvalitete i rezultata sportskih klubova koji već ostvaruju određena postignuća i koji imaju snažan temelj, osnovali smo Fond za unapređenje kvalitete čijim se sredstvima potiču ekipni dvoranski i bazenski loptački sportovi - odbojka, košarka, rukomet i vaterpolo. Ulaganjima u sportski temelj, osnivanjem Fonda za unapređenje kvalitete u sportu, a sada već i uz prepoznatljivost Zajednice sportova Primorsko-goranske županije, zajedno smo učinili veliki korak u stvaranju Primorsko-goranske županije kao zdrave sportske zajednice. Čestitamo našoj Zajednici na izdavanju ove vrijedne publikacije, prvog godišnjaka Zajednice sportova Primorsko-goranske županije, a posebne čestitke upućujem našim sportašima, sportskim djelatnicima i roditeljima na visokim odličjima i uspjesima naših sportaša na županijskim, državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima

Župan Zlatko Komadina 3


Raznolikost i kvaliteta sporta u Primorsko-goranskoj županiji potakle su potrebu tiskanja p­ublikacije koja bi u najsažetijem obliku pokušala prikazati svu brojnost i razvijenost sportskih događaja i aktivnosti tijekom jedne kalendarske godine. Kroz prezentirane podatke o sportašima, sportskim klubovima i savezima, te njihovom broju i rezultatima tijekom jedne godine, moguće je stvoriti osnovnu sliku o razvijenosti i značajkama sporta u našoj županiji. Brojnost sportaša i raznolikost sporta, kao i njegova amaterska usmjerenost, te ostvarivanje zavidnih sportskih postignuća, najvažnije su njegove značajke. Najbolji je pokazatelj djelatnost 21 sportskog saveza i oko 650 klubova koji pokrivaju 54 različita sporta. Kod sportaša, a posebice kod sportskih djelatnika, uglavnom je u pitanju amaterski rad te bez većeg rizika možemo tvrditi da sport u našoj županiji u 95 posto slučajeva egzistira na amaterskim osnovama. Zapaženi rezultati koje su naši sportaši ostvarili u velikom broju sportova i u različitim natjecateljskim kategorijama, postignuti su i na vrhunskim razinama. Tijekom 2006. godine ostvareno je 28 plasmana među prva tri mjesta na raznim europskim i svjetskim prvenstvima te oko 50 plasmana među prva tri mjesta na državnim natjecanjima. Te brojke govore o postojanju masovne kvalitete koja je nužni temelj vrhunskim sportskim rezultatima. Najveći dio tih rezultata postigli su sportaši mlađih uzrasnih kategorija, što govori o zdravoj i kvalitetnoj perspektivi sporta u našoj županiji. Podaci i brojke prikaz su uloženog truda, rada i požrtvovnosti kojima je sport prožet, što omogućava daljnji razvoj i uspjeh.

Predsjednik ZSPGŽ Slobodan Gračaković, prof. 5


ZAJEDNICA SPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Verdijeva 11/3, 51000 Rijeka Tel: +385 51 312-031 Fax: +385 51 312-027 E-mail: sport@sport-pgz.hr www.sport-pgz.hr

6


član Skupštine HOO-a

IZVRŠNI ODBOR Slobodan Gračaković

predsjednik

Verica Mance

dopredsjednik

Darko Štimac

dopredsjednik

Miljenko Butković

član

Ivo Zrilić

član

Franjo Dobrila

član

Gerhard Lempl

član

Renato Ivančić

član

Kristijan Rajšel

član

Josip Ćuk

član

Sergio De Privitellio

član

ZAJEDNICA SPORTOVA

Slobodan Gračaković prof.

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE ŠPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

GLAVNI TAJNIK Darko Ivošević NADZORNI ODBOR Vera Begić

predsjednica

Željko Šimunić

član

Miloš Milošević

član

7


PREDSTAVNICI U SKUPŠTINI ZAJEDNICE SPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Ime i prezime predstavnika

Udruga/klub/sport

1. Sanjin Linić Boćarski savez PGŽ-a 2. Miljenko Butković Boćarski savez PGŽ-a 3. Vladimir Cvjetan Karate savez PGŽ-a 4. Mišo Berak Karate savez PGŽ-a 5. Franjo Lulić Košarkaški savez PGŽ-a 6. Slobodan Gračaković Košarkaški savez PGŽ-a 7. Igor Bezjak Kickboxing savez PGŽ-a 8. Predrag Znaor Kickboxing savez PGŽ-a 9. Nikola Majnarić Kuglački savez PGŽ-a 10. Lores Agotić Kuglački savez PGŽ-a 11. Miroslav Uljan Nogometni savez PGŽ-a 12. Ivan Peraić Nogometni savez PGŽ -a 13. Velimir Liverić Odbojkaški savez PGŽ-a 14. Renato Ivančić Odbojkaški savez PGŽ-a 15. Željko Milanović Rukometni savez PGŽ-a 16. Vlado Lipović Rukometni savez PGŽ-a 17. Antun Rački Skijaški savez PGŽ-a 18. Febo Marinelli Skijaški savez PGŽ-a 19. Spasoje Matijević Stolnoteniski savez PGŽ-a 20. Ljubinka Gardašević-Morić Stolnoteniski savez PGŽ-a 21. Zlatko Pasarić Streljački savez PGŽ-a 22. Josip Ćuk Streljački savez PGŽ-a 23. Gerhard Lempl Savez školskih sportskih klubova PGŽ-a 24. Vladimir Mijić Savez školskih sportskih klubova PGŽ-a 25. Srećko Šobot Sportski ribolov na moru 26. Aleksandar Mikuličić Sportski ribolov na moru 27. Ivica Mandekić Šahovski savez PGŽ-a 28. Srđan Zelenika Šahovski savez PGŽ-a 29. Leonard Vasel Športsko ribolovni savez PGŽ-a 30. Adnan Špati Športsko ribolovni savez PGŽ-a

8


31. Stjepan Šegota Taekwondo savez PGŽ-a 32. Zlatko Ančić Taekwondo savez PGŽ-a 33. Mario Kajapi Plivački savez PGŽ-a 34. Miroslav Jelovica Plivački savez PGŽ-a 35. Miroslav Krpan Automobilistički savez PGŽ-a 36. Siniša Sinčić Automobilistički savez PGŽ-a 37. Milan Jadrić Vaterpolski savez PGŽ-a 38. Frane Nonković Vaterpolski savez PGŽ-a 39. Zoran Borčić Teniski savez 40. Josip Granić Društvo za sport i rekreaciju invalida PGŽ-a 41. Matija Glad Atletika 42. Ivan Simper Biciklizam 43. Ratko Crnjak Boks 44. Sergio De Privitellio Gimnastika 45. Zdenko Španjol Kajak 46. Dalibor Magaš Sinkro plivanje 47. Josip Šarić Streličarstvo 48. Ivo Zrilić Veslanje 49. Arni Badjuk Badminton 50. Jordan Mustapić Dizanje utega 51. Nikola Lučić Hrvanje 52. Neven Baran Jedrenje 53. Igor Koron Judo 54. Dragan Pilipović Teško-atletski klub 55. Verica Mance Zajednica sportova grada Rijeke 56. Kristijan Rajšel Zajednica sportova grada Čabra 57. Franjo Dobrila Zajednica sportova grada Opatije 58. Darko Štimac Zajednica sportova grada Delnica 59. Miroslav Medač Udruga zdravstvenih djelatnika 60. Mirjana Kezele Udruga trenera skijanja

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Udruga/klub/sport

ZAJEDNICA SPORTOVA

Ime i prezime predstavnika

9


Z

ajednica športova PGŽ-a formirana je temeljem Zakona o sportu i Zakona o udrugama RH. Osnovana je 1997. godine, a njezini ciljevi definirani su Zakonom o sportu i Statutom Zajednice. Cilj Zajednice je da svojim djelovanjem doprinosi razvitku i promicanju sporta na području županije, potiče vrhunsko sportsko stvaralaštvo i stvara uvjete za postizanje vrhunskih sportskih dometa, razvitak sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba. Njezin cilj je i promicanje odgojnih funkcija sporta, “fair playa”, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom, širenje olimpijskih ideala i jačanje olimpijskog pokreta.

10


- utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja sporta na području županije, - potiče i promiče svekoliki sport, osobito sport djece i mladeži, - usklađuje aktivnosti svojih članica, potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom,

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZAJEDNICA SPORTOVA

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica obavlja sljedeće djelatnosti:

- obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa sporta, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa sporta, - objedinjuje i usklađuje aktivnost sporta te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u sportu i brine o njegovom ostvarivanju te podnosi izvješća o realizaciji programa,

- skrbi o kategoriziranim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, te druga međunarodna natjecanja, - sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša, - sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih,

- sudjeluje u skrbi o javnim sportskim građevinama,

- sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika, - obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i Statutom. 11


S

ukladno Zakonu o športu, članice Zajednice pravne su osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom, a koje djeluju na području Primorsko-goranske županije. U Zajednicu se mogu učlaniti županijski sportski savezi, zajednice sportskih udruga u gradovima/općinama na području županije te druge pravne osobe čija je djelatnost od značenja i interesa za sport u županiji, a osnovani su sukladno Zakonu o športu i upisani u Registar sportskih djelatnosti, te savezi učeničkih i studentskih klubova osnovani u skladu s posebnim propisima.

12


Automobilistički savez Primorsko-goranske županije Boćarski savez Primorsko-goranske županije Karate savez Primorsko-goranske županije Kickboxing savez Primorsko-goranske županije Košarkaški savez Primorsko-goranske županije Kuglački savez Primorsko-goranske županije Nogometni savez Primorsko-goranske županije Odbojkaški savez Primorsko-goranske županije Pikado savez Primorsko-goranske županije Planinarski savez Primorsko-goranske županije Plivački savez Primorsko-goranske županije Rukometni savez Primorsko-goranske županije Savez za športski ribolov na moru Primorsko-goranske županije Skijaški savez Primorsko-goranske županije Stolnoteniski savez Primorsko-goranske županije Streljački savez Primorsko-goranske županije Šahovski savez Primorsko-goranske županije Športsko ribolovni savez Primorsko-goranske županije Taekwondo savez Primorsko-goranske županije Teniski savez Primorsko-goranske županije Vaterpolski savez Primorsko-goranske županije

Savez školskih športskih klubova Primorsko-goranske županije Društvo za sport i rekreaciju invalida Primorsko -goranske županije Udruga zdravstvenih djelatnika u sportu

Zajednica športskih udruga grada Rijeke Zajednica športskih udruga grada Čabra Zajednica športskih udruga grada Opatije Zajednica športskih udruga grada Delnice

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ZAJEDNICA SPORTOVA

ČLANICE ZAJEDNICE ŠPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članice Zajednice sudjeluju u upravljanju putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u tijelima Zajednice. Tijela upravljanja Zajednicom su Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor. 13


U Primorsko-goranskoj županiji djeluje oko 650 klubova/ udruga u 54 grane sporta. U 21 sportskoj grani klubovi su radi ostvarivanja svojih ciljeva formirali županijske granske sportske saveze. Granski županijski sportski savezi okupljaju oko 70 % svih sportskih klubova u županiji i gotovo 75 % svih registriranih sportaša u našoj županiji. Broj aktivnih sportaša u PGŽ-u je oko 24.500 što je 8 % ukupnog stanovništva naše županije (305.500 stanovnika). Savez školskih sportskih klubova Primorsko-goranske županije broji 84 školska sportska kluba, od čega 54 u osnovnim školama i 30 u srednjim školama. Sportska aktivnost učeničke populacije svakom se godinom unapređuje. Uključuje se sve veći broj školskih sportskih klubova u sve više sportskih disciplina. Osnivanjem Hrvatskog školskog πportskog saveza očekuje se jačanje i napredak ukupnog sustava školskog sporta. Primorskogoranska županija sustavno pomaže i financira školska sportska natjecanja na županijskoj razini te djelatnost Saveza školskih sportskih klubova PGŽ-a. Školski sportski klubovi naše županije ostvaruju odlične uspjehe i na državnoj razini. Sportsko-rekreativnim aktivnostima u županiji ne možemo biti zadovoljni. Ova se aktivnost izvodi u pravilu neorganizirano i u nju je uključen mali broj građana. Bolji dani u sportskorekreacijskim aktivnostima očekuju se nakon osnivanja Saveza športske rekreacije “Šport za sve” Primorsko-goranske županije. Iznimno je važno stvaranje osnovnih organizacijskih preduvjeta za bavljenje sportom svih kategorija stanovništva te da rekreacijsko vježbanje postane civilizacijska i kulturološka potreba za unapređenje zdravlja, humanizaciju života i rada te osmišljeno provođenje slobodnog vremena. Sa sadašnjih 8 % (na državnoj razini) naših građana uključenih u sportsku rekreaciju moramo učiniti napor da bismo se donekle približili europskim standardima koji dosižu i više od 50 % aktivnih sudionika u odnosu na broj stanovnika. Zajednica je uskladila svoj Statut s odredbama novog Zakona u športu (Narodne novine 71/06), a najosnovnije promjene vezane 14


- Zajednica športova PGŽ-a donošenjem novog Zakona o športu učvrstila je svoj položaj u ukupnom sustavu sporta i na taj način Zakon sportskim zajednicama daje ulogu predlagatelja programa javnih potreba u sportu na području jedinica lokalne i područne samouprave te sudjeluje u provedbi programa i raspolaže sredstvima namijenjenim za javne potrebe u športu te jedinice. - Zakon svakoj zajednici daje značajnu ulogu u planiranju izgradnje sportskih građevina na području na kojem djeluje, njezinim sudjelovanjem u davanju mišljenja o mreži sportskih objekata za to područje; u slučaju prenamjene površine planirane za javnu sportsku građevinu, uklanjanja ili prenamjene javne sportske građevine za namjene koje nisu sportska djelatnost, navedeno se može provesti samo na temelju suglasnosti ministarstva za koju prethodno mišljenje daje sportska zajednica na čijem području se nalazi sportska površina ili građevina.

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZAJEDNICA SPORTOVA

za položaj Zajednice u funkcioniranju sporta na državnoj razini odnose se na sljedeće:

- Posebne i nove odredbe Zakon utvrđuje u pogledu trenera odnosno osobe koja obavlja stručne poslove u sportu, te je potrebno da sportske zajednice preuzmu dio posla i pomognu sportskim savezima i udrugama radi provedbe uvjeta koje Zakon propisuje u tom smjeru. Zajednica je, u smislu odredbi Zakona koje se odnose na obavljanje stručnih poslova u sportu, pokretač otvaranja Izvanrednog stručnog studija za izobrazbu sportskih trenera u Rijeci.Ovaj projekt svoj začetak imao je u 2005. godini. U akademskoj godini 2006./07. na ovaj se studij upisalo 148 studenata u 13 sportskih specijalnosti. Značajnu ulogu Zajednica sportova PGŽ-a imala je kod predlaganja projekata sportskih udruga na natječaj HOO-a za sufinanciranje Zajedničkih programa Hrvatskog olimpijskog odbora i lokalnih sportskih zajednica. Na taj je način Zajednica, obradom i predlaganjem sportskih projekata, osigurala udrugama iz PGŽ-a dodatnih 200.000 kuna.

15


Loša informiranost te brzina pristupa podacima i informacijama razlog su zbog kojeg je Zajednica krenula u izradu vlastitih internetskih stranica. Internetska adresa www.sport-pgz.hr mjesto je na kojem se mogu dobiti gotovo sve informacije o radu Zajednice sportova, kao i značajnije sportske vijesti, posebice one koje medijski nisu eksponirane, a značajne su za sport u našoj županiji. Osim informacija o Zajednici te njenim članicama i tijelima, na internetskim stranicama Zajednice mogu se skinuti značajniji dokumenti o Zajednici, kao i iz područja sporta, natječaji, zakonski propisi, pravilnici te slike sportaša sa sportskih borilišta i proglašenja sportaša. Studenti Izvanrednog studija za izobrazbu trenera na ovoj stranici mogu pročitati sve potrebne informacije i obavijesti o studiju. Zajednica sportova PGŽ-a svoj sve značajni utjecaj u županijskom sustavu sporta može zasigurno zahvaliti i Primorsko-goranskoj županiji. Prepoznavši Zajednicu kao stručno tijelo i partnera u stvaranju uvjeta za boljitak ove civilizacijski sve značajnije djelatnosti, Primorsko-goranska županija Zajednici daje sve više inicijative u predlaganju programa javnih potreba u sportu te se sve veći broj sportskih programa sufinancira putem Zajednice. Tome je pridonijela i odlična suradnja sa županijskim Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu i šport koji u Zajednici ima stručnog i pouzdanog suradnika. Primorsko-goranska županija sudjeluje u sufinanciranju izgradnje sportskih objekata u jedinicama lokalne samouprave (nakon otvaranja dvorana na Grobniku i u Kostreni, u visokoj fazi završetka su dvorane na Rabu i u Malinskoj, a započeti su radovi na dvoranama u Bakru i Vrbovskom) te prihvaća pokroviteljstva nad svim važnijim sportskim manifestacijama u našoj županiji za što izdvaja značajna financijska sredstva. Time Primorsko-goranska županija s razlogom daje poseban značaj sportskoj djelatnosti bez koje se, u današnje vrijeme, društveni život ne može ni zamisliti. U suvremenom svijetu sportska djelatnost sve manje služi za dokolicu i zabavu, a sve je više svakodnevna potreba čovjeka kao aktivnog vježbača. 16


PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Sportske aktivnosti grada Čabra provode se u deset sportskih klubova i društava i to u NK “Snježnik”, SKI “Rudnik”, ŠRU “Čabranka”, SD “Croatia” 3D, AMD “Zrinski”, ŠD “Mlin”, SD “Čabar”, TK “Tršće”, PD “Jelenc”, Udruzi mladih “Prosper”, Zajednici športskih udruga, Osnovnoj školi “P. Zrinski”, Srednjoj školi “V. Nazor” i rekreativnim udrugama građana. Sportska kultura te aktivnosti u sklopu korištenja športskih objekata, skijališta i dvorana imaju u cilju bolje zdravlje građana te borbu protiv ovisnosti o drogi, alkoholu i pušenju. Po pitanju stručnog rada, klubovi i društva ove Zajednica športova putem radnih seminara i predavanja nastoje omogućiti školovanje stručnih kadrova za aktivne sportaše, trenere, rekreativne sportaše te druge članove. Osnovnoškolski, srednjoškolski i predškolski uzrasti također uživaju potporu Zajednice športova grada Čabra u svom djelovanju i nastupu. Sportski klubovi i društva, te rekreativne udruge građana financiraju se raspodjelom i dotacijom sredstava iz financijskog plana Zajednice športskih udruga grada Čabra. U skladu sa svojim mogućnostima, predlažu se i podupiru aktivnosti na izradi studija i idejnih projekata izgradnje prijeko potrebne sportske infrastrukture, a u cilju propagiranja sporta i priprema za eventualnu podršku i izbor za organizaciju zimske Univerzijade koja bi se trebala održati na području Gorskog kotara i Primorsko-goranske županije tijekom 2011. godine. Navedene sportske aktivnosti koje se financiraju iz financijskog plana Zajednice športskih udruga grada Čabra, od općeg su interesa za razvoj sporta i rekreacije na području grada Čabra.

ZAJEDNICA SPORTOVA

ZAJEDNICA ŠPORTOVA GRADA ČABRA

Adresa: Narodnog osloboenja 2, 51306 Čabar Telefon: 051/821 061 Predsjednik: Kristijan Rajšel Tajnik: Dušan Muhvić 17


ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA DELNICA “DELNICE”

Zajednica sportskih udruga Grada Delnica “Delnice” s djelovanjem je započela 1998. godine. U počecima, u Zajednicu je bilo učlanjeno 13 klubova, da bi danas Grad Delnice ukupno brojio 25 udruga iz nogometa, košarke, skijanja, orijentacijskog trčanja, kuglanja, stolnog tenisa, šaha, karatea, streličarstva, streljaštva, ekstremnih sportova, sportske rekreacije, boksa te školskog sporta. Rad Zajednice zamrznut je 28. veljače 2002. godine na sjednici Upravnog odbora koja nije imala kvorum, a o čemu je predsjednik pismeno obavijestio Grad Delnice dana 15. ožujka 2002. godine. Budući da je Zajednica zaobiđena u objedinjavanju, usklađivanju i predlaganju programa javnih potreba Grada Delnica, to je dovelo do nemogućnosti obavljanja ciljeva i osnovne djelatnosti utvrđene Statutom te pada zainteresiranosti članica u radu, a time i daljnjeg funkcioniranja Zajednice. Međutim, inicijativom Odbora za sport, kulturu, tehničku kulturu, odgoj, obrazovanje i mladež pri Vijeću Grada Delnica, uz prihvaćanje većine udruga, ponovo će se pokrenuti djelovanje Zajednice na Skupštini koja je zakazana za 29. ožujka 2007. godine, a za koju je pripremljen i usklađen novi Statut.

18


PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Sportski život stanovnika grada Opatije obilježavaju znatni i zavidni sportski rezultati koji promiču grad Opatiju i to ne samo kao sportsku, već i kao životnu i gospodarsku sredinu, a naročito kao turističku destinaciju. I u protekloj 2006. godini Opatiju su promovirali sportaši, sportski klubovi te sportski djelatnici. U Sportski savez grada Opatije učlanjeno je 40 sportskih kolektiva s oko 800 registriranih članova i natjecatelja i gotovo dvostruko više članova koji nisu registrirani, te približno 350 sportskih djelatnika. To daje zbroj od oko 2.500 ljudi, što predstavlja nešto manje od 20 % ukupnog stanovništva grada Opatije, drugim riječima, gotovo je svaki peti stanovnik obuhvaćen nekim oblikom sportske djelatnosti. Za bavljenje sportom bitna je pretpostavka sportska infrastruktura. U tom smislu izgradnja prave sportske dvorane, bazena i zatvorenog boćališta, kao i otvorenog plivališta na Voloskom predstavlja san svih generacija sportaša grada. Sadašnja gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Amirom Muzurom bilježi početne ohrabrujuće korake. Adaptirane su svlačionice NK “Opatije”, u otvoreno plivalište Volosko uloženo je otprilike milijun kuna i time su stvoreni preduvjeti za bolji rad vaterpolista, a uloženo je i u boćalište koje bi trebalo dobiti četiri staze. To su investicije u infrastrukturu u 2006. godini, a najavljena je i izgradnja sportske dvorane na području “Komunalca”, na čemu se intenzivno radi. Sportski savez grada Opatije čini sve kako bi se unaprijedio razvoj sportske infrastrukture i time omogućilo sportašima primjerene uvjete za daljnji razvoj.

ZAJEDNICA SPORTOVA

SPORTSKI SAVEZ GRADA OPATIJE

Adresa: 9. rujna 4, 51410 Opatija Telefon: 051/712 514 Fax: 051/712 514 Predsjednik: Franjo Dobrila Tajnik: Branko Močibob 19


RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ

Zajednica sportskih udruga Grada Rijeke (skraćeno Riječki sportski savez) osnovana je 1986. godine u skladu s tada važećim zakonskim odredbama. Zakonom o sportu, Programom javnih potreba u sportu i usvojenim smjernicama Gradskog vijeća Grada Rijeke utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku. U svom djelokrugu, Riječki sportski savez usklađuje aktivnosti svojih članova, potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata te osoba s invaliditetom. Savez objedinjuje i usklađuje programe sporta te predlaže program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovu ostvarivanju, skrbi o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za Olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja. Također surađuje u ostvarivanju programa Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga športskog saveza gluhih, promiče stručni rad u sportu i sudjeluje u skrbi o javnim sportskim građevinama. Osim navedenog, Riječki sportski savez nudi usluge računovodstva i financijskog savjetovanja svojim članovima, čime se osigurava njihovo kvalitetno financijsko poslovanje, doznačava sredstva za programe redovnih aktivnosti sportaša sportskim udrugama, sufinancira stručni rad trenera u pet sportova, sudjeluje u radu i osnivanju gradskih saveza te u aktivnostima stručnih udruga od interesa za sport Grada Rijeke. Riječki sportski savez broji više od 180 članova, koje uglavnom čine sportski klubovi iz 41 sportske grane. Drugi dio čine sportske udruge osoba s invaliditetom te osoba oštećena sluha i ostale sportske udruge. Članice Zajednice (klubovi) sudjeluju u upravljanju poslovima Zajednice putem svojih predstavnika i davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u tijelima Saveza. Članice Zajednice biraju predstavnika u tijela upravljanja i to su: Skupština, predsjednik, potpredsjednici, Izvršni odbor i glavni 20


PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZAJEDNICA SPORTOVA

tajnik. U Riječkom sportskom savezu trenutačno su zaposleni glavni tajnik i administrativni tajnik, 4 stručna suradnika, šef računovodstva i 2 financijska referenta te 5 trenera (po jedan za nogomet, košarku, odbojku, rukomet i vaterpolo). Već tradicionalno, Riječki sportski savez sudjeluje u organizaciji svih značajnijih sportskih priredbi u Rijeci. U 2007. godini Riječki sportski savez ima namjeru sudjelovati u realizaciji priredbi i programa od značaja za Rijeku od kojih valja istaknuti Teniski turnir “Rijeka Open” (ATP Tour Challenger Series), pripreme za EP u plivanju 2008. godine, kandidaturu Grada Rijeke za XVII. Mediteranske igre 2013. godine, kandidaturu Grada Rijeke za EP u nogometu 2012. godine i brojne druge priredbe gradskog i završnog natjecanja 6. Olimpijskog festivala dječjih vrtića. Osim navedenih, Riječki sportski savez svake godine sudjeluje u organizaciji humanitarne akcije “Homo si teć”, organizira dodjelu nagrada najuspješnijim sportašima grada Rijeke, izdaje godišnjak s najboljim rezultatima i ostalim korisnim informacijama za članove, a putem internetskih stranica redovito izvještava o sportu u Rijeci i nudi razne korisne informacije. U 2006. godini, a u skladu s novim Zakonom o športu, Riječki sportski savez je u suradnji s Odjelom za sport grada Rijeke izradio prijedlog javnih potreba u gradu Rijeci za 2007. godinu, te krenuo u izradu detaljne analize riječkog sporta. Proračunska sredstva Grada Rijeke predviđena za izvedbu programa javnih potreba u sportu, od ove se godine prebacuju na račun Riječkog sportskog saveza, koji iste prosljeđuje krajnjim korisnicima u skladu s provedenim programima. Tekuća godina bit će posvećena uspostavljanju što kvalitetnije komunikacije s članovima saveza, organizaciji sportskih priredbi, izradi analize sporta u Rijeci, organizaciji školskih natjecanja, unaprjeđivanju rekreacijskih aktivnosti građana i sporta osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha te izradi analize i unaprjeđenja marketinških aktivnosti Riječkog sportskog saveza i njegovih članica.

Adresa: Verdieva 11/3, 51000 Rijeka Telefon: 051/313 500 Fax: 051/212 884 E-mail: rijecki-sportski-savez @ri.htnet.hr Web adresa: www.rss.hr Predsjednik: Robert Zekić Tajnik: Verica Mance 21


AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka saveza: 2004. Adresa: Sjedište - Rujevica 6, 51000 Rijeka Ured - Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice Telefon: 051/677 206 Fax: 051/297 065 Mobitel: 091/88 23 354 E-mail: aspgz.udruga@ri.t-com.hr Web adresa: www.aspgz.t-com.hr

Predsjednik: Ivan Janeš Tajnik: Arsen Ulčar 22


AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA AMD ”GROBNIK” - Dražice AMD ”INA MILLENIUM” - Rijeka ASK ”KASTAVA” - Kastav AMD ”KVARNER” - Čavle AMD ”MATULJI RACING” - Matulji AMD ”OPATIJA” - Opatija AK ”RIJEKA” ” Rijeka AMD ”ZRINSKI” - Čabar

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: DRUGA LIGA Prvenstvo Regije Zapad 1. Kružne auto utrke 2. Brdske auto utrke 3. Rally 4. Autoslalom 5. Auto cross TREĆA LIGA Prvenstvo Primorsko-goranske županije 1. Kružne auto utrke 2. Brdske auto utrke 3. Autoslalom 4. Auto cross Ukupan broj klubova članova saveza: 8 Ukupan broj registriranih sportaša: 187 23


24


AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Automobilistički savez Primorsko-goranske županije punopravni je član Hrvatskog auto i karting saveza te Zajednice športova Primorsko-goranske županije i kroz ove asocijacije ostvaruje interese vezane uz svoje sportsko djelovanje. Savez u 2006. godini preuzima odlukom Skupštine Hrvatskog auto i karting saveza rukovođenje Regijom Zapad ” administrativnom regijom auto sporta Republike Hrvatske koja obuhvaća područje Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Ličko Senjske županije te Karlovačke županije. Regija zapad predstavlja način rangiranja prvenstava, tako da se državno prvenstvo izjednačava sa I ligom, regionalno sa II ligom, a županijska prvenstva sa III ligom. Od ovakvog vida organizacije u budućnosti se očekuje bolji i kontinuiraniji rad sa mladima te njihovo pravilno usmjeravanje u automobilizam kao sport. Automobilistički savez Primorsko-goranske županije uključio se kao jedan od pokretača cijelog sustava, a ujedno je i predlagatelj niza dokumenata koje su u konačnici rezultirale osnivanjem regionalnih saveza. Uz navedeno, savez u 2006. godini nastavlja sa aktivnostima pripreme vozača i sportskih sudaca za sljedeću natjecateljsku sezonu (organizacije edukativnih tečajeva, treninga za vozače te organizacija tečajeva za mlade vozače). Automobilistički savez Primorsko goranske županije u mjesecu prosincu 2006. godine organizirao je i proglašenja najuspješnijih na prvenstvu Primorsko goranske županije, Regije Zapad te Prvenstva Hrvatske u disciplinama auto cross i kružne auto utrke. Savez kontinuirano prati odvijanje i rezultate natjecanja u Regiji Zapad te vodi cjelokupno prvenstvo. U trećoj godini postojanja i poslovanja savez je uspio stvoriti dobru osnovu za daljnji rad. U 2007. godini planira zaposlenje profesionalnog tajnika kao i nastavak svih planiranih aktivnosti, koje su nešto većeg obima no one realizirane u 2006.

25


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI AUTOSLALOM 1. DEJAN KOPAJTIĆ - GRUPA III BRDSKE AUTO UTRKE KATEGORIJA II (FORMULE) 1. RONALD ŠURAN KRUŽNE AUTO UTRKE VOZAČICE FABIA KUP 1. ALENKA JURAŠIĆ AUTOCROSS KLASA II - JUNIORI 1. MARINO MATIJAŠIĆ KLASA II 1. SINIŠA FILČIĆ DIVIZIJA III 1. VIGOR GRBAC KLASA OPEN 1. HRVOJE MIŠTA

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007 14 - 15. travnja Brdo MR, PH - Autoslalom kandidat za PH - Rabac-Labin, Poljud 20 - 21. travnja Rally CEZ, MR, PH - Čakovec 21 -22. travnja Krug MR, PH - Poreč 28 - 29. travnja Autoslalom CEZ, MR, PH, PZ - Zagreb 05 - 06. svibnja Brdo kandidat za PH - Karlobag 12 - 13. svibnja IHCC, MR, PH - Novalja 19 - 20. svibnja Autocross MR, PH -Mladina 24 - 26. svibnja Rally PE, MR, PH- Zagreb 26 - 27. svibnja OAR-OSV PH - Slavonski Brod 02 - 03. lipnja Brdo MR, PH - Učka 09. lipnja Autoslalom PH, PZ - Novi Marof 09 - 10. lipnja Brdo AAVK, CEZ, MR, PH - Ogulin-Klek 16 - 17. lipnja Autocross MR, PH - Mladina Krug MR, PH ” Požega 23 - 24. lipnja Autoslalom kandidat za PH, PZ - Zagreb 30. lip. do 01. srp. Krug MR, PH - Grobnik Autocross MR, PH ” Tunjice (SLO) 07. srpnja OAR PH - Buzet

26


AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

07 - 08. srpnja 14 - 15. srpnja 25. kolovoza 25 -26. kolovoza 01 - 02. rujna 07 - 09. rujna 15. rujna 15 - 16. rujna 28 - 29. rujna 06 - 07. listopad 12 - 13. listopad 13 - 14. listopad 19 - 20. listopad 27 - 28. listopad 09 - 10. studenog

Rally MR, PH - Maribor (SLO) Brdo IHCC, EHCC, HP, MR, PH - Čabar OAR PH ” Brtonigla Autoslalom PH, PRZapad - Brtonigla Autocross MR, PH - Tunjice (SLO) Brdo MR, PH Zagreb ” Sljeme Krug CEZ, MR, PH - Grobnik OAR PH, PZ - Zagreb Brdo PE, HP, MR, PH - Buzet Rally MR, PH - Opatija, Rijeka Autoslalom PH - Preluk Krug MR, PH - Dugopolje OAR PH, PZ - Zagreb Brdo MR, PH - Limski kanal Autoslalom PH - Livade Rally MR, PH - Opatija Autoslalm kandidat za PH, PR Jug - Dubrovnik Rally MR, PH - Poreč

27


BOĆARSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka saveza: 1996. Adresa: Franje Matkovića 1/A, 51000 Rijeka Telefon: 051/437 669 Fax: 051/437 669 E-mail: bocarski.sav.pgz@ri.t-com.hr Web adresa: www.bocarski-savez-pgz.hr

Predsjednik: Sanjin Linić Tajnik: Dušan Štefan 28


BOĆARSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA BK „ALBATROS“ - Rab BK „BAJCI“ - Čavle BK „BANDEROVO“ - Rijeka BK „BENČIĆ VARGON“ - Rijeka BK „BRAJDA“ - Rijeka BK „BRAJDA 2“ - Rijeka BK „BRIBIR“ - Bribir BK „BROD MORAVICE“ - Brod Moravice BK „BRZAC“ - Krk BK „CERNIK“ - Čavle BK „DOBREĆ“ - Lovran BK „DRAGA“ - Rijeka BK „DRENOVA“ - Rijeka BK „DRIN KLENOVICA“ - Novi Vinodolski BK „DRIVENIK“ - Novi Vinodolski BK „FRANKOPAN“ - Čavle BK „GORNJI KRAJ CRIKVENICA“ - Crikvenica BK „GRBCI“ - Rijeka BK „GRIŽANE“ - Općina Vinodolska BK „HALUBJAN“ - Viškovo BK „IKA“ - Ičići BK „KANTRIDA“ - Rijeka BK „KASTAV“ - Kastav BK „KLANA“ - Klana BK „KORENSKO“ - Matulji BK „KOSTRENA“ - Kostrena BK „KRAS – ŠAPJANE“ - Matulji BK „KRENOVAC“ - Čavle BK „KRIMEJA“ - Rijeka

BK „KRIŽIŠĆE“ - Kraljevica BK „KRK“ - Krk BK „KUKULJANOVO“ - Škrljevo BK „KVARNER“ - Lovran BK „LIGANJ“ - Lovran BK „LOKOMOTIVA“ - Rijeka BK „LOŠINJ ‘90“ - Mali Lošinj BK „LOVRAN“ - Lovran BK “LOVRANSKA DRAGA“ - Lovran BK „LOVOR POBRI“ - Opatija BK „LUČKI RADNIK“ - Rijeka BK „MARINIĆI“ - Viškovo BK „MARČELJI“ - Viškovo BK „MARINIĆI 2“ - Viškovo BK „MARIO GENNARI - Rijeka BK „MIRKO MANDIĆ MATULJI“ - Matulji BK „MOŠČENIČKA DRAGA“ - Mošćenička Draga BK „NOVI LIST“ - Rijeka BK „OPATIJA“ - Opatija BK „OREHOVICA“ - Rijeka BK „PAŠAC“ - Rijeka BK „PEĆINE“ - Rijeka BK „PEHLIN“ - Rijeka BK „PODHUM – KWSO“ - Jelenje BK „POLJANE“ - Ičići BK „POLJE LEDENICE“ - Novi Vinodolski BK „POVILE“ - Novi Vinodolski BK „RADINJE“ - Novi Vinodolski BK „RIJEKA“ - Rijeka

BK „RIKARD BENČIĆ DSK 2“ - Rijeka BK „RJEČINA“ - Jelenje BK „RUBEŠI“ - Kastav BK „SELCE“ - Crikvenica BK „SLOGA“ - Čavle BK „SRDOČI“ - Rijeka BK „SVILNO“ - Čavle BK „SV. JAKOV JADRANOVO“ - Jadranovo BK „SV. JELENA DRAMALJ“ - Crikvenica BK „SV. ROK“ - Klana BK „ŠKAJANI“ - Klana BK „ŠKRLJEVO“ - Škrljevo BK „ŠKURINJE“ - Rijeka BK „TRSAT“ - Rijeka BK „TRSTENA“ - Njivice BK „TURNIĆ“ - Rijeka BK „VEPRINAC“ - Ičići BK „VEŽICA“ - Rijeka BK „ZAGON DONJI ZAGON“ - Ledenice BK „ZAMET“ - Rijeka BK „ZASTENICE“ - Čavle BK „ZORETIĆI“ - Jelenje ŽBK „ČAVLE“ - Čavle ŽBK „L. RADNIK“ - Rijeka ŽBK „PAŠAC“ - Rijeka ŽBK „HRELJIN“ - Bakar ŽBK „MARINIĆI“ - Viškovo ŽBK „RJEČINA“ - Jelenje ŽBK „ŠKRLJEVO“ - Bakar

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Županijska liga - muški 1. Županijska liga - žene 2. Županijska liga Rijeka - Primorje 2. Županijska liga Liburnija - Grobnik Ukupan broj klubova članova saveza: 86 Ukupan broj registriranih sportaša: 1,580 29


30


BOĆARSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Boćarski savez Primorsko-goranske županije 1996. godine osnovali su klubovi s tog područja, kojih je u trenutku osnivanja bilo 56. Danas se u okviru Saveza natječe 86 boćarskih ekipa, a jedini je Savez u Hrvatskoj koji broji osam ženskih ekipa koje igraju svoju ligu. Upravni odbor Saveza čini 11 članova, a biran je iz redova svih boćarskih zajednica, zbora boćarskih sudaca i ženskih klubova. U okvirima hrvatskog boćanja, Savez je vrlo značajan jer upravo je u Rijeci 1951. godine osnovan prvi Boćarski savez i to u vidu sekcije unutar Kuglačkog saveza, no vrlo se brzo osamostalio. Boćarski savez Rijeke, kako se tada zvao, osnivač je i Hrvatskog boćarskog saveza, čije je sjedište dugo vremena bilo također u Rijeci. Savez zbog brojnosti klubova djeluje kroz četiri boćarske zajednice: BZ Rijeka - obuhvaća klubove iz grada Rijeke, te općina Kostrena, Viškovo i Klana BZ Liburnija - obuhvaća klubove gradova Opatije i Kastva, te općina Mošćenička Draga, Lovran i Matulji BZ Grobnik - obuhvaća klubove gradova Bakra i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje i Brod Moravice BZ Primorje - Otoci - obuhvaća klubove otoka Lošinja, Raba, Krka te gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te Općine Vinodolske. Organiziran je i rad s mladim boćarima, a radi se kontinuirano i kvalitetno. Vrlo je značajna izgradnja zatvorenih boćarskih dvorana s grijanjem, jer to omogućava neprekidan rad s mladim boćarima neovisno o vremenskim prilikama. S obzirom na brojnost klubova i igrača, Savez svake godine organizira više pojedinačnih državnih prvenstava u svim kategorijama. Godine 2006. organizirana su prvenstva u svim disciplinama za kadete, za žene i pojedinačno - klas. za seniore, čime se značajno pridonosi razvoju i aktivaciji klubova, te smanjenju troškova putovanja i smještaja, prema rezultatima uočljivo je kroz bolje plasmane natjecatelja na domaćem terenu. 31


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI SVJETSKO PRVENSTVO MUŠKARCI JUNIORI POJEDINAČNO 2. LEO BRNIĆ - brzinsko izbijanje - BK „BENČIĆ VARGON“ PAROVI 4. LEO BRNIĆ I KRISTIJAN VLAH - brzinsko izbijanje - štafeta - BK „BENČIĆ VARGON“ ŽENE POJEDINAČNO 3. NIVES MARTINAŠ - bližanje i izbijanje u krug - BK „PAŠAC“ KUP EUROPSKIH PRVAKINJA EKIPNO 2. BK „PAŠAC“ HRVATSKA LIGA I.LIGA - SJEVER 2. BK „BENČIĆ VARGON“ POREDAK NAKON PLAY-OFFA 3. BK „BENČIĆ VARGON“ II. LIGA - ZAPAD 1. BK „PODHUM – KWSO“ 2. BK „MARČELJI“ 3. BK „LOVRAN“ III. LIGA - PRIMORJE 1. BK „KASTAV“ 2. BK „TRSTENA“ 3. BK „BRAJDA“ ŽUPANIJSKA LIGA MUŠKARCI I. ŽUPANIJSKA LIGA: 1. BK „KUKULJANOVO“ 2. BK „KRENOVAC“ 3. BK„ LUČKI RADNIK“ II. ŽUPANIJSKA LIGA - RIJEKA-PRIMORJE-OTOCI 1. BK „BENČIĆ VARGON“ 2. BK „HALUBJAN“ 3. BK „ZAMET“ II. ŽUPANIJSKA LIGA - LIBURNIJA - GROBNIK 1. BK „POLJANE“ 2. BK „OPATIJA“ 3. BK „L. DRAGA“ ŽENE ŽUPANIJSKA LIGA 1. BK „PAŠAC“ 2. BK „MARINIĆI“ 3. BK „L. RADNIK“

32


BOĆARSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

MEĐUOPĆINSKA LIGA PRIMORJE 1. BK „GORNJI KRAJ“ 2. BK „BRZAC“ 3. BK „DRIVENIK“ GROBNIK 1. BK „SVILNO“ 2. BK „CERNIK“ 3. BK „DRAGA“ LIBURNIJA 1. BK „KORENSKO“ 2. BK „KVARNER“ 3. BK „LIGANJ“ RIJEKA 1. BK „GRBCI“ 2. BK “ŠKURINJE“ 3. BK „KANTRIDA“ POJEDINAČNA NATJECANJA  SENIORI: BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG 1. GORAN PERCAN - BK „BENČIĆ VARGON“ JUNIORI: PAROVI - KLASIČNO 1. LEO BRNIĆ - KRISTIJAN VLAH - BK „BENČIĆ VARGON“ BRZINSKO IZBIJANJE 1. LEO BRNIĆ - BK „BENČIĆ VARGON“ BRZINSKO IZBIJANJE - ŠTAFETA 1. KRISTIJAN VLAH - LEO BRNIĆ - BK „BENČIĆ VARGON“ KADETI: POJEDINAČNO - KLASIČNO 1. LEO BRNIĆ - BK „BENČIĆ VARGON“  BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG 1. MARINO MILIČEVIĆ- BK „GORNJI KRAJ“ PRECIZNO IZBIJANJE 1. LEO BRNIĆ- BK „BENČIĆ VARGON“  BRZINSKO IZBIJANJE 1. MARINO MILIČEVIĆ - BK „GORNJI KRAJ“ BRZINSKO IZBIJANJE - ŠTAFETA 1. LEO BRNIĆ - LUKA STIJELJA- BK „BENČIĆ VARGON“  ŽENE POJEDINAČNO - KLASIČNO 1. NIVES MARTINAŠ - BK „PAŠAC“  PAROVI - KLASIČNO 1. DENIZE VELJČIĆ - ANA MIŠIĆ - BK „PAŠAC“ 2. DOLORES ŠEBELJA - TATJANA CVEČIĆ -BK „MARINIĆI“ 3. NIVES MARTINAČ - IRENA MUŠANOVIĆ - BK „PAŠAC“

33


KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. ŽUPANIJSKI KALENDAR 26. svibnja 02. lipnja 09. lipnja 09. lipnja 01. srpnja

ŽENE - POJEDINAČNO KLASIČNO ŽENE - PAROVI KLASIČNO ŽENE - BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG ŽENE - IZBIJANJA KUP ŽUPANIJE

01. - 04. 08. 01. kolovoza 02. kolovoza 02. kolovoza 03. kolovoza 03. kolovoza 04. kolovoza

KADETI DO 14 GODINA - SVE DISCIPLINE POJEDINAČNO KLASIČNO PRECIZNO IZBIJANJE BRZINSKO IZBIJANJE BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG ŠTAFETNO IZBIJANJE PAR KLASIČNO

07. - 10. 08. 07. kolovoza 08. kolovoza 08. kolovoza 09. kolovoza 09. kolovoza 10. kolovoza

JUNIORI DO 18 GODINA - SVE DISCIPLINE POJEDINAČNO KLASIČNO PRECIZNO IZBIJANJE BRZINSKO IZBIJANJE BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG ŠTAFETNO IZBIJANJE PAR KLASIČNO

30. lipnja 20. - 21. stud. 21. - 22. stud. 28. - 29. stud. DRŽAVNI KALENDAR

SENIORI SUBOTA PRECIZNO IZBIJANJE - SENIORI 16:00 sati BLIŽANJE I IZBIJANJE - SENIORI 17:00 sati PAROVI KLASIČNO 17:00 sati POJEDINAČNO KLASIČNO - SENIORI 17:00 sati

30. lipnja - 01. srpnja PH - ŽENE SVE DISCIPLINE ŠIBENIK 7. srpnja KUP HRVATSKE ISTRA 22. - 25. kolovoza PH - KADETI DO 14 GODINA - SVE DISCIPLINE RIJEKA

34


BOĆARSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

28. kolovoza - 01. rujna 24. - 25. studenoga 01. - 02. prosinca 08. - 09. prosinca MEĐUNARODNI KALENDAR

PH - JUNIORI DO 18 GODINA - SVE DISCIPLINE IMOTSKI PH - PRECIZNO IZBIJANJE I KRUGOVI ZAGREB PH - PAROVI - SENIORI PH - POJEDINAČNO KLASIČNO - SENIORI

06. - 07. siječnja 31. ožujka i 14. travnja 21. - 22. travnja 05. - 19. svibnja 02. lipnja 03. lipnja 09. - 10. lipnja 07. - 08. srpnja 11. - 15. rujna 15. - 16. rujna 15. - 16. rujna 24. - 30. rujna

MEĐUNARODNI BOĆARSKI TURNIR PAROVA par - M/Ž LYON - FRANCUSKA KUP EUROPE - KVALIFIKACIJSKI TURNIR ČETVEROBOJ NACIJA JUNIORI - 6 disciplina HRVATSKA ČETVRTZAVRŠNICA POLUZAVRŠNICA ZAVRŠNICA KUPA PRVAKA EUROPE ZAGREB TRAVANJ KUP EUROPSKIH PRVAKA - ŽENE HRVATSKA ČETVEROBOJ NACIJA IGRAČI DO 23 G. 6 disciplina MONTMOREVCY (FR) ČETVEROBOJ NACIJA IGRAČI DO 14 G. 6 disciplina SLOVENIJA SVJETSKO PRVENSTVO IGRAČI DO 18 I 23 GODINE LYON (FR) ČETVEROBOJ NACIJA - ŽENE ITALIJA ČETVEROBOJ NACIJA - SENIORI SAINT VALLIER (FR) SVJETSKO PRVENSTVO - SENIORI GRUDE (BiH)

35


KARATE SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1997. Adresa: Verdijeva 11/III, 51000 Rijeka Telefon: 051/642 496 Fax: 051/642 496 E-mail: miroljub.berak@inet.hr

Predsjednik: Miroljub Berak Tajnik: Vladimir Cvjetan 36


KARATE SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA KK “CRES” - Cres KK “DELNICE” - Delnice KK “DELTA” - Rijeka KK “ENPI” - Rab KK “KASTAV” - Kastav KK “KVARNER” - Rijeka KK “LOŠINJ” - Lošinj KK “METAL” - Opatija KK “OPATIJA” - Opatija KK “RI CROATIA” - Rijeka KK “RIJEKA” -Rijeka KK “TAD RIJEKA” - Rijeka KK “UČKA” - Rijeka KK “VIKTORIJA” - Rijeka KK “ZAMET” - Rijeka

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Županijska karate liga za mladež 2. Županijska prvenstva borbe i kate, za sve uzraste 3. Međunarodni turniri, kup Tada, Rijeka kup Ukupan broj klubova članova saveza: 15 Ukupan broj registriranih sportaša: 258 37


38


KARATE SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Karate savez Primorsko-goranske županije djeluje već desetak godina, a od važnijih natjecanja organizirano je Prvenstvo Mediterana 2002. godine i Prvenstvo Europe za juniore i kadete 2003. godine. Tijekom godine organiziraju su ljetni karate kamp i zimski kata kamp, što pridonosi samom razvoju sporta. U 2006. godini Savez je organizirao dva prvenstva Hrvatske za mlađe uzrasne kategorije i juniorsko Prvenstvo Hrvatske. Bitno je spomenuti da reprezentacija Primorsko-goranske županije nastupa na Europskom prvenstvu regija i da sudjeluje u Europskom kupu mladeži. Najznačajniji rezultat u 2006. godini ostvarila je Jelena Kovačević (Karate klub “Opatija”) koja je na Europskom prvenstvu u Stavangeru osvojila srebrnu medalju u kategoriji do 53 kilograma. Od važnijih događaja u 2007. godini treba spomenuti da je Rijeka 18. svibnja domaćin juniorskog Prvenstva Hrvatske, u svibnju će se u Novom Sadu održati Europsko prvenstvo regija, a mjesec dana kasnije Bratislava je domaćin Europskog kupa mladeži.

39


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI SENIORSKO EUROPSKO PRVENSTVO 2. JELENA KOVAČEVIĆ KK “OPATIJA”

-53 KG

JUNIORSKO EUROPSKO PRVENSTVO 1. IVANA BEBEK 2. DIANA SALEŠ 3. RENE PERNUŠ

-60 KG +60 KG -75 KG

3.

ŽENSKA EKIPA RH U SASTAVU EMA ANIČIĆ - “ZAMET”, IVANA BEBEK - “RI CROATIA”, DIANA SALEŠ - “TAD RIJEKA”

PRVENSTVA HRVATSKE SENIORI 1. 1. 1. 1.

ŽENE JELENA KOVAČEVIĆ - KK “OPATIJA” PETRA NARANĐA - KK “RI CROATIA” DIANA SALEŠ - KK “TAD RIJEKA” IVANA BEBEK - KK “RI CROATIA”

MUŠKARCI 1. GORAN LUČIN - KK “RI CROATIA”

OPEN

JUNIORI

ŽENE 1. ANDREA BRNIĆ - KK “UČKA” 1. IVANA BEBEK - KK “RI CROATIA”

-53 KG -60 KG

MUŠKARCI 1. RENE PERNUŠ - KK “RIJEKA”

-75 KG

EKIPNO

MUŠKARCI 3. KK “RI CROATIA” ŽENE 1. KK “RI CROATIA” 2. KK “TAD RIJEKA”

40

-53 KG -60 KG +60 KG OPEN


KARATE SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. GODINU 09. - 11. veljače 03. ožujka 18. ožujka 25. ožujka 20. svibnja 09. lipnja 07. - 08. srpnja 15. rujna 20. listopada 04. studenoga 09. prosinca

EKF Championship - juniori i kadet - Izmir, Turska PH Studentsko prvenstvo PH seniori borbe - Čakovec PH učenici i ml. kadeti - borbe - Split PH juniori pojedinačno i ekipno borbe - Rijeka EKF Championship regije - Novi Sad, Srbija Europsko sveučilišno karate prvenstvo - Podgorica, Crna Gora PH kadeti - borbe pojed. i ekipno - Zadar WKF Championship - juniori i kadeti - Istanbul, Turska PH kate svi uzrasti - Virovitica PH ekipno seniori - borbe - Velika Gorica

41


KICKBOXING SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka saveza: 1997. Adresa: Bezjaki 6, 51216 Viškovo Telefon: 051/682 528 Fax: 051/682 528 E-mail: igor.bezjak@ri.t-com.hr

Predsjednik: Igor Bezjak Tajnik: Goran Petrović 42


KICKBOXING SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA KBK “BURA” - Kostrena KBK “DRAGA” - Rijeka KBK “GROBNIK” - Čavle KBK “MALINSKA” - Malinska KBK “MEGACENTAR” - Kostrena KBK “OMIŠALJ” - Omišalj KBK “SUŠAK” - Rijeka KBK “SVETI MATEJ” - Viškovo KBK “VIKTORIJA” - Rijeka

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Županijsko prvenstvo 2. Prvenstvo školskih sportskih klubova PGŽ-a Ukupan broj klubova članova saveza: 8 Ukupan broj registriranih sportaša: 531 43


44


KICKBOXING SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Kickboxing savez Primorsko-goranske županije djeluje već deset godina i punopravni je član Hrvatskog olimpijskog odbora. Kroz proteklo se razdoblje dokazao kao organizator mnogobrojnih natjecanja, pa se tako jednom godišnje održava Županijsko prvenstvo u disciplinama semi contact i light contact te u suradnji sa Savezom školskih sportskih klubova PGŽ-a Prvenstvo školskih sportskih kluba PGŽ-a u disciplini semi contact. Također je redovit organizator državnih prvenstava i kupova koji su organizirani u Rijeci, Omišlju, Kraljevici i Kostreni, a sve u svrhu popularizacije ovog sporta. Organiziraju se i sudački seminari. Upravo zbog dobre organizacije, pozitivnih odnosa među članicama te visoke razine organizacije sportskih natjecanja, Savez i njegovi čelni ljudi nagrađivani su od Hrvatskog kickboxing saveza, te će tako Savez i 2007. godine u ožujku biti organizator Prvenstva Hrvatske u kickboxingu u disciplinama semi contact za kadete i seniore te full contact za juniore. Važno je napomenuti da Savez skrbi o najboljim natjecateljima i reprezentativcima s područja županije, te im financijski pomaže oko nastupa na međunarodnim smotrama. Sve navedeno rezultiralo je naglim porastom kvalitete rada u samim klubovima te ostvarenjem rezultata na svjetskoj razini. Valja istaknuti da na području PGŽ-a trenira mnoštvo državnih prvaka te osvajača medalja na međunarodnim turnirima, a zavidni rezultati ostvaruju se već godinama, što daje poticaj budućem radu i osigurava svijetlu budućnost kickboxinga na području naše regije.

45


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI SVJETSKO PRVENSTVO ZA JUNIORE I KADETE - ZADAR

LOW KICK

1. 1. 3. 3. 3.

JUNIORI NATALIJA ŠIMAC +70 kg ”- KBK “Megacentar” ANDREJ GUDAC -57 kg - KBK “Sušak” IVAN STOJANOVIĆ -89 kg - KBK “Sušak” MATIJA CAPAN -71 kg - KBK “Sveti Matej” MATEJ BENIĆ -60 kg - KBK “Bura”

STARIJI KADETI 2. WILLIAM VIČEVIĆ -52 kg - KBK “Omišalj” 2. MARIN SPASOJEVIĆ +69 kg - KBK “Sušak” SEMI CONTACT JUNIORI 3. IVAN STOJANOVIĆ -89 kg - KBK “Sušak” MLAĐI KADETI 3. ASTRID PIBERNIK -47 kg - KBK “Sušak” 3. DOMAGOJ K. SALKANOVIĆ -28 kg - KBK “Sušak” SVJETSKI KUP - ITALIJA

SEMI CONTACT

SENIORI 3. ZVONIMIR GRIBL - 84 kg - KBK “Malinska” JUNIORI 1. ANA ZNAOR +65 kg - KBK “Malinska” 1. 3. 3. 3.

MLAĐI KADETI DOMAGOJ KURTEŠ SALKANOVIĆ -28 kg - KBK “Sušak” TIBOR ILEŠ -42 kg - KBK “Sušak” ANDREJ GUDAC -57 kg - KBK “Sušak” IVA JURASIĆ -55 kg - KBK “Malinska”

1. 2. 3.

LIGHT CONTACT JUNIORI ANDREJ GUDAC - 57 kg - KBK “Sušak” ANA ZNAOR + 65 kg - KBK “Malinska” MARIN LEVAR -79 kg - KBK “Draga”

EUROPSKO PRVENSTVO ZA SENIORE - SKOPJE LIGHT CONTACT +70 kg 1. NATALIJA ŠIMAC - EUROPSKA PRVAKINJA LIGHT CONTACT - 91 kg 3. IVAN STANIĆ

46


KICKBOXING SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

EUROPSKO PRVENSTVO ZA SENIORE - LISABON SEMI CONTACT -84 kg 3. ZVONIMIR GRIBL - KBK “Malinska” SEMI CONTACT -89 kg 3. MARKO DEŠA - KBK “Omišalj” MEĐUNARODNI TURNIR “IRISH OPEN 2006.” SEMI CONTACT JUNIORI 1. ANA ZNAOR +65 kg - KBK “Malinska” REZULTATI S DRŽAVNIH PRVENSTAVA U 2006. GODINI

SEMI CONTACT

1. 1. 1 1.

SENIORI VEDRAN TUTA -89 kg - KBK “Sušak” WILLIAM VIČEVIĆ +65 kg - KBK “Malinska” ANA ZNAOR +65 kg - KBK “Malinska” ANDREJ KLJUN -57 kg - KBK “Draga”

1. 1. 1.

JUNIORI IVAN STOJANOVIĆ -89 kg - KBK “Sušak” ANA ZNAOR +65 kg - KBK “Malinska” ANDREJ GUDAC -57 kg - KBK “Sušak”

1. 1. 1. 1.

STARIJI KADETI MARIN SPASOJEVIĆ +69 kg - KBK “Sušak” ANDREJ GUDAC -57 kg - KBK “Sušak” SARA MILANJA 50 kg - KBK “Draga” LUKA RAKUN -47 kg - KBK “Sušak”

1. 1. 1.

MLAĐI KADETI IVAN BATISTA -47 kg - KBK “Viktorija” TIBOR ILEŠ -42 kg - KBK “Sušak” MAGOJ KURTEŠ-SALKANOVIĆ -28 kg - KBK “Sušak”

LIGHT CONTACT

JUNIORI 1. ANDREJ GUDAC -57 kg - KBK “Sušak” STARIJI KADETI 1. MARIN SPASOJEVIĆ +69 kg - KBK “Sušak” 1. ANDREJ GUDAC -57 kg - KBK “Sušak”

LOW KICK

1. 1. 1. 1. 1.

SENIORI NATALIJA ŠIMAC +70 kg - KBK “Megacentar” NEDŽIP MAZLAMI -63,5 kg - KBK “Bura” JUNIORI NATALIJA ŠIMAC +70 kg - KBK “Megacentar” ANA ZNAOR +65 kg - KBK “Malinska” MATEJ BENČIĆ -60 kg - KBK “Bura”

47


FULL CONTACT

1. 1. 1.

SENIORI IVAN OTULIĆ -81 kg - KBK “Grobnik” NATALIJA ŠIMAC +70 kg - KBK “Megacentar” NEDŽIP MAZLAMI -63,5 kg - KBK “Bura”

JUNIORI 1. NATALIJA ŠIMAC +70 kg - KBK “Megacentar” ŽUPANIJSKO KADETSKO PRVENSTVO U SEMI I LIGHT CONTACTU

SEMI CONTACT

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

KADETI -25 kg - Adam Čorak - KBK “Sušak” -28 kg - Dario Legac - KBK “Sušak” -32 kg - Domagoj Kurteš Salkanović KBK “Sušak” -37 kg - Marko Stojanović KBK “Sušak” -42 kg - Tibor Ileš KBK “Sušak” -47 kg - Alvin Ališić KBK “Viktorija “ -52 kg - Franjo Markanović KBK “Sv. Matej” -57 kg - Ivan Radonić KBK “Sušak” -63 kg - Andrej Gudac KBK “Sušak” -69 kg - Mario Tomljanović KBK “Sv. Matej”

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

KADETKINJE -25 kg - Tea Divanović KBK “Bura” -32 kg - Marija Trbojević KBK “Sušak” -37 kg - Korina Milanja KBK “Draga” -42 kg - Renee Škulić KBK “Sušak” -50 kg - Astrid Pibernik KBK “Sušak” -55 kg - Sara Milanja KBK “Draga” +60 kg - Katarina Filipović KBK “Sv. Matej”

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

LIGHT CONTACT KADETI -37 kg - Marko Stojanović KBK “Sušak” -42 kg - Tibor Ileš KBK “Sušak” -47 kg - Alvin Ališić KBK “Viktorija” -52 kg - Franjo Markanović KBK “Sv. Matej” -57 kg - David Domian KBK “Megacentar” -63 kg - Andrej Gudac KBK “Sušak” -69 kg - Matteo Kovačević KBK “Grobnik” +69 kg - Mario Tomljanović KBK “Sv. Matej”

KADETKINJE 1. -50 kg - Antonija Kezić KBK “Sušak” 1. -55 kg - Sara Milanja KBK “Draga”

48


KICKBOXING SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. 11. veljače 17. veljače 03. ožujka 10. ožujka 24. ožujka 01. travnja 08. travnja 28. travnja 05. svibnja 06. svibnja 12. svibnja 10. - 13. svibnja 19. svibnja 02. - 04. lipnja 18. - 24. rujna 14. listopada 21. listopada 06. - 11. stud. 26. st. - 02. pros.

Hrvatsko prvenstvo - FC - seniori - Omiš (Pit Bull) Hrvatsko prvenstvo - SC - mlađi kadeti, LC - juniori - Karlovac Hrvatsko prvenstvo - AKB - svi uzrasti - Rovinj Hrvatski kup - SC - djeca i mlađi kadeti - Makarska Hrvatsko prvenstvo - FC - juniori, SC - stariji kadeti - Kostrena Hrvatsko prvenstvo - LK - seniori - Viškovo Svjetski kup - SC / FC - seniori - Pariz, Francuska Hrvatsko prvenstvo - LK - juniori + WAKO Pro priredba - Zadar (Pit Bull) Hrvatsko prvenstvo - K-R - juniori, seniori - Poreč Hrvatsko prvenstvo - SC - juniori; - Poljud, Split Hrvatsko prvenstvo OK “Mali zmaj” - GF - svi uzrasti; SC - djeca i mlađi kadeti - Poljud, Split Svjetski kup - SC/LC/LK/K-R - kadeti, seniori - Szeged, Mađarska Hrvatsko prvenstvo - LC - stariji kadeti; SC - seniori - Sisak (KBS SMŽ) Svjetski kup - SC/LC/FC/GF - kadeti, juniori, seniori - Salsomagiore, Italija Svjetsko prvenstvo - LK/K-R/LC - seniori - Beograd, Srbija Hrvatski kup - AKB - kadeti, junior i seniori; SC - juniori, seniori - Novska Hrvatski kup - LC - stariji kadeti, juniori i seniori; GF - svi uzrasti - Poljud, Split Europsko prvenstvo - SC/LC/GF/AKB - kadeti; sve discipline - juniori - Algarve, Portugal Svjetsko prvenstvo - SC/ FC/AKB/GF - seniori - Coimbra, Portugal

49


KOŠARKAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1997. Adresa: Verdijeva 11/III, 51000 Rijeka Telefon: 051/215 338 Fax: 051/215 338 E-mail: pjevalica@inet.hr

Predsjednik: Franjo Lulić Tajnik: Zoran Pjevalica 50


KOŠARKAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA KK “BAKAR” - Bakar KK “BRAJDA” - Rijeka KK “BURA” - Rijeka KK “CRES” - Cres KK “CRIKVENICA” - Crikvenica KK “DIMP BASKET” - Opatija KK “GORANIN” - Delnice KK “JADRAN” - Rijeka KK “JADRANKA” - Mali Lošinj KK “JELENJE” - Jelenje KK “KASTAV” - Kastav KK “KOSTRENA” - Kostrena KK “KRALJEVICA” - Kraljevica KK “KRK” - Krk KK “KVARNER NOVI RESORT” - Rijeka KK “KVARNER ‘96” - Rijeka

KK “MATULJI” - Matulji KK “MLAK SPORT” - Rijeka KK “OPATIJA” - Opatija KK “PLETER” - Rijeka KK “PRIMORJE” - Rijeka KK “RAB” - Rab KK “RI BASKET” - Rijeka KK “RIJEČANKA” - Rijeka KK “RJEČINA-KANTRIDA” KK “RIJEKA” - Rijeka KK “SUŠAK” - Rijeka KK “SVETI MATEJ” - Viškovo KK “ŠKRLJEVO” - Rijeka KK “USKOK” - Rijeka KK “VINODOL” - Novi Vinodolski KK “ZAMET” - Rijeka

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. B1 liga zapad (III. liga) 2. A 2 liga muški grupa zapad 3. Juniorska liga 4. Kadetska liga 5. Mlađa kadetska liga 6. Liga dječaka 7. Mini-basket liga 8. Kup natjecanje regije zapad Ukupan broj klubova članova saveza: 32 Broj registriranih sportaša: 3.044 51


52


KOŠARKAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Djelatnost Košarkaškog saveza Primorsko-goranske županije proizlazi iz Zakona o športu, Pravila Hrvatskog olimpijskog odbora, Statuta Hrvatskog košarkaškog saveza te zadaća i poslova koje su mu povjerile članice. Košarkaški savez Primorsko-goranske županije sastoji se od svojih legalnih organa: Skupštine, Upravnog odbora, Arbitraže i Stegovnog suda. Pored navedenih osnivaju se povremeno i druga tijela koja pomažu u radu Saveza. U sklopu Saveza djeluju i pojedina povjerenstva za natjecanja koja skrbe o pojedinom natjecanju. Košarkaški savez Primorsko-goranske županije potiče i promiče košarku i košarkašku aktivnost na području županije, usklađuje aktivnost svojih članica, organizira i provodi sustav natjecanja, skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika te o unapređenju sportskih dostignuća. Brine o košarkašima i košarkašicama, objedinjuje i usklađuje program košarke na svom području, utvrđuje program javnih potreba, skrbi o njegovom ostvarenju te obavlja druge poslove i zadaće utvrđene Zakonom i Statutom HKS-a. Košarkaški savez Primorsko-goranske županije osim svoje redovite djelatnosti provođenja natjecanja od najmlađih kategorija (mini-basket liga dječaka i djevojčica, liga dječaka i djevojčica, mlađe kadetske lige, kadetske i juniorske lige), pa do seniorskih kategorija (B1 muška i ženska liga, A2 muška liga i kup natjecanje na području regije “zapad”) provodi i druge programe koje prihvaća Upravni odbor Košarkaškog saveza Primorskogoranske županije. Tu spadaju nastupi županijskih selekcija u svim kategorijama na raznim međunarodnim i domaćim natjecanjima, organizacija stručnih seminara za Udrugu košarkaških sudaca i Udrugu košarkaških trenera Primorsko-goranske županije, pomoć pri organizaciji kampova koje provodi stručna služba Hrvatskog košarkaškog saveza na području županije, pomoć u organizaciji prilikom nastupa nacionalnih reprezentacija i sl.

53


POSTIGNUTI REZULTATI U SEZONI 2005./2006. KONAČNI POREDAK KLUBOVA A-1 LIGE 12. KK “TRIGLAV OSIGURANJE” A-2 LIGA (MUŠKI) “ZAPAD” 1. KK “KANTRIDA” POREDAK KVALIFIKACIJA ZA POPUNU A-1 LIGE (MUŠKI) 4. KK “KANTRIDA” A-2 LIGA (ŽENE), klubovi izvan konkurencije 3. ŽKK “RIJEČANKA” A-2 LIGA (ŽENE), klubovi u konkurenciji, nakon sezone 3. ŽKK “RIJEČANKA” B-1 LIGA “ZAPAD” (MUŠKI) 1. KK “GORANIN” 2. KK “KASTAV” 3. KK “KOSTRENA” B-1 ŽENSKA LIGA “ZAPAD” 2. KK “DIMP BASKET” 1. MUŠKA JUNIORSKA LIGA PGŽ 1. KK “OPATIJA” 2. KK “TRIGLAV OSIGURANJE I” 3. KK “KASTAV” 2. MUŠKA JUNIORSKA LIGA PGŽ 1. KK “VINODOL” 2. KK “KRALJEVICA” 3. KK “BRAJDA” MUŠKA JUNIORSKA LIGA - REGIJA “ZAPAD” 1. KK “TRIGLAV OSIGURANJE” 2. KK “OPATIJA” ŽENSKA JUNIORSKA LIGA PGŽ 1. ŽKK “RIJEČANKA” 2. KK “KRK” 3. KK “BAKAR” MUŠKA KADETSKA LIGA PGŽ (GRUPA “A”) 1. KK “USKOK” 2. KK “KRK” 3. KK “CRIKVENICA”

54


KOŠARKAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

MUŠKA KADETSKA LIGA PGŽ (GRUPA “B”) 1. KK “TRIGLAV OSIGURANJE” 2. KK “KRALJEVICA” 3. KK “ZAMET” MUŠKA KADETSKA LIGA REGIJA “ZAPAD” 2. KK “TRIGLAV OSIGURANJE” 3. KK “USKOK” ŽENSKA KADETSKA LIGA PGŽ 1) KK “RIJEČANKA” 2) KK “DIMP BASKET” 3) KK “DELNICE” 1. MUŠKA LIGA MLAĐIH KADETA PGŽ 1. KK “USKOK” 2. KK “CRES” 3. KK “TRIGLAV OSIGURANJE” MUŠKA MLAĐA KADETSKA LIGA PGŽ 1. KK “CRIKVENICA” 2. KK “GORANIN” 3. KK “KOSTRENA” ŽENSKA MLAĐA KADETSKA LIGA PGŽ 1. KK “RIJEČANKA” 2. KK “MLAKASPORT” 3. KK “KRK” LIGA DJEČAKA 1994. GODIŠTE PGŽ 1. KK “KVARNER” 2. KK “SV. MATEJ” 3. KK “CRIKVENICA” MUŠKA MINI BASKET LIGA DJEČAKA 1995. GODIŠTA PGŽ (GRUPA “A”) 1. KK “TRIGLAV OSIGURANJE” 2. KK “CRIKVENICA 3. KK “KASTAV MUŠKA MINI BASKET LIGE DJEČAKA 1995. GODIŠTE PGŽ (GRUPA “B”) 1. KK “RIJEČANKA” 2. KK “USKOK” 3. KK “SUŠAK”

55


KUGLAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1996. Adresa: Dolac 8, 51000 Rijeka Telefon: 051/335 181 E-mail: nikola.majnaric@ri.t-com.hr Web adresa: free-ri.t-com.hr/nmajnaric

Predsjednik: Tonči Mikac, prof. dr. sc. Tajnik: Nikola Majnarić 56


KUGLAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA KK “ADRIANEON” - Rijeka KK “BANKARAC” - Rijeka KK “BRODOGRADITELJ” - Rijeka KK “CRIKVENICA” - Crikvenica KK “ČIKAT” - Mali Lošinj KK “DELNICE” - Delnice KK “ELEKTROPRIMORJE” - Rijeka KK “GOMIRJE” - Gomirje KK “GORANIN” - Delnice KK “KAMAČNIK” - Vrbovsko KK “LOKOMOTIVA” - Rijeka KK “MLADOST” - Delnice

KK “MLAKA” - Rijeka KK “POLET” - Skrad KK “POLICAJAC” - Vrbovsko KK “RIJEKA KWSO” - Rijeka KK “RJEČINA” - Jelenje KK “SKRAD” - Skrad KK “TELEKOM” - Rijeka KK “VINODOL” - Novi Vinodolski KK “ZLOBIN” - Zlobin KK “ŽELJEZNIČAR” - Moravice MKK “MLAKA” - Rijeka ŽKK “GORANIN” - Delnice ŽKK “VRBOVSKO” - Vrbovsko

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Pojedinačna prvenstva PGŽ za seniore, juniore, kadete, veterane (m/ž) 2. Prvenstva parova PGŽ za seniore, juniore, kadete, veterane (m/ž) * prvenstva se održavaju i na nivou Regije Zapad, kao i na nivou Prvenstva RH ovisno o plasmanu Ukupan broj klubova članova saveza: 25 Ukupan broj registriranih sportaša: 401 57


58


KUGLAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Kuglački savez primorsko-goranske županije započeo je s radom 1996. godine. U svojoj djelatnosti obuhvaća organizaciju godišnjih seminara za suce, ispite za nove suce i kategorije te potvrđivanje važećih licenca. Uključen je u organizaciju velikih natjecanja kao što je XII. Riječki međunarodni turnir u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe i suorganizator je Prvenstva RH za parove juniorki u Rijeci. Svake godine krajem natjecateljske sezone Savez izdaje bilten kojim obuhvaća sva Prvenstva Županije, ekipna Prvenstva Regije Zapad, te pojedinačna i parovna Državna prvenstva 1. HKL za sve kategorije. Tijekom natjecateljske sezone 2006/07 Savez će biti suorganizator Ekipnog Prvenstva Hrvatske 1. HKL liga sustava. Organizirat će sva ekipna natjecanja Regije Zapad, 2. HKL Zapad, 3. HKL Zapad, 4. HKL Zapad i 5. HKL Zapad te 2. HKL Zapad-Jug za žene, sa klubovima iz Dalmacije, sa ukupno 57 ekipa. Predstoji i organizacija svih pojedinačnih i parovnih natjecanja te MIX parova m/ž i Sprint natjecanja u okviru RH za prvenstva koja mu dodjeli I.O. HKS-a.

59


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006.

SVJETSKO PRVENSTVO U 23 JUNIORKE EKIPNO 4. HRVATSKA u sastavu reprezentacije Ljiljana Peroš i Mihaela Barčan KK “MLAKA” PAROVI 11. HRVATSKA - Ljiljana Peroš i Mihaela Barčan KK “MLAKA” POJEDINAČNO 12. Ljiljana Peroš - KK “MLAKA” NBC POKAL

EKIPNO

SENIORI 3. KK “ADRIANEON” SENIORKE 2. KK “RIJEKA KWSO” SVJETSKO PRVENSTVO

PAROVI

SENIORKE 6. HRVATSKA Biserka Perman KK “RIJEKA KWSO” PRVENSTVO RH

EKIPNO

SENIORI 3. KK “ADRIANEON” SENIORKE 3. KK “RIJEKA KWSO” 6. ŽKK “MLAKA” KADETKINJE 2. KK “MLAKA“

PAROVI

SENIORI 1. KK “ADRIANEON” (Juričević-Kovač) SENIORKE 1. KK “RIJEKA KWSO” (Perman-Neralić) 1. 1.

60

JUNIORKE KK “MLAKA” (Peroš-Barčan) KADETKINJE KK “MLAKA” (Cvitković-Bašić Palković)


KUGLAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

POJEDINAČNO SENIORKE 3. BISERKA PERMAN - KK “RIJEKA KWSO” KADETKINJE 2. MARINA BAŠIĆ PALKOVIĆ - KK “MALKA” II.HRVATSKA KUGLAČKA LIGA ZAPAD 2. KK “GORANIN” II.HRVATSKA KUGLAČKA LIGA ZAPAD/JUG 3. KK “VRBOVSKO” III. HRVATSKA KUGLAČKA LIGA ZAPAD 2. KK “POLET” IV. HRVATSKA KUGLAČKA LIGA ZAPAD 1. KK “ZLOBIN” 3. KK “LOKOMOTIVA” V. KUGLAČKA LIGA ZAPAD 3. KK “BANKARAC” POJEDINAČNO PRVENSTVO HKR ZAPAD 1. 2. 3.

SENIORI NIKICA KUČAN - KK “ADRIANEON” MIODRAG GOLIK - KK “ADRIANEON”     BORE JURIČEVIĆ - KK “ADRIANEON”

SENIORKE 2. BISERKA PERMAN - KK “RIJEKA KWSO” 3. FRANKA SURAČ - KK “MLAKA”   1. 2. 3.

JUNIORI ANDREJ VUKOVIĆ - KK “POLICAJAC” DARIO PLEŠE - KK “GORANIN” MARKO MAROHNIĆ - KK “ZLOBIN”

JUNIORKE 1. LJILJANA PEROŠ - KK “MLAKA” 2. MAJA NANIĆ - KK “MLAKA” 3. SNJEŽANA KRAMAR - “KK GORANIN”   PRVENSTVO PAROVA HKR ZAPAD SENIORI 1. MIODRAG GOLIK I JOSIP TOMETIĆ - KK “ADRIANEON” 2. TOMISLAV KOVAČ I BORE JURIČEVIĆ - KK “ADRIANEON” 3. NIKICA KUČAN I DRAGOMIR PERUŠIĆ - KK “ADRIANEON” SENIORKE 2. VELINKA FIRST I RUŽA NERALIĆ - KK “RIJEKA KWSO”

61


POJEDINAČNO PRVENSTVO PGŽ 1. 2. 3.

SENIORI BORE URIČEVIĆ - KK “ADRIANEON”   TOMISLAV KOVAČ - KK “ADRIANEON”   JOSIP TOMETIĆ - KK “ADRIANEON”

PRVENSTVO PAROVA PGŽ SENIORI 1.  BORE JURIČEVIĆ I TOMISLAV KOVAČ - KK “ADRIANEON” 2. ELIO PERŠIĆ I IGOR PETRANOVIĆ - KK “GORANIN” 3. SAMIR IVAKNKOVIĆ I DRAGO STIPEČ - KK “GORANIN”

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007.

62

31. ožujka - 01. travnja 14 - 15. travnja 21 - 22. travnja 28 - 29. travnja 05 - 06. svibnja 02 - 03. lipnja 09 - 10. lipnja

PAROVI HKRZ, seniori - Rijeka, SRC “3.Maj” PAROVI HKRZ, seniorke - Poreč, Dom “Obrtnika” PAROVI U 23 HKRZ, juniori/ke - Ogulin M/Ž i RH, “Klek” POJEDINAČNO HKRZ, seniori - Rijeka, SRC “3.Maj” i SRC “Mlaka” POJEDINAČNO HKRZ, seniorke - Delnice, Vrbovsko SD “Goranin” i “Lovački dom” POJEDINAČNO U 23 HKRZ, juniori/ke - Rijeka, M/Ž i RH, SRC “Mlaka” i SRC “3.Maj” POJEDINAČNO HKRZ, veterani/ke - Rijeka, Mlaka Sprint/MIX HKRZ, seniori/ke - Rijeka, Mlaka POJEDINAČNO U 18 HKRZ, kadeti/kinje -Rijeka, M/Ž, SRC “Mlaka” i SRC “3.Maj” PAROVI U 18 HKRZ, kadeti/kinje - Rijeka, M/Ž, SRC “Mlaka” U 50 M/Ž, CUP NARODNI -Rijeka, SRC “Mlaka”


KUGLAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

63


NOGOMETNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka saveza: 1945. Adresa: Portić 3, 51000 Rijeka Telefon: 051/263 965 Fax: 051/263 965 E-mail: nspgz@ri.t-com.hr

Predsjednik: Miroslav Uljan Tajnik: Ivan Peraić 64


NOGOMETNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA NK “BORAC” - Bakar NK “CRES” - Cres NK “CRIKVENICA” - Crikvenica NK “DEDAL” - Rijeka NK “DRAGA” - M. Draga NK “GOMIRJE” - Gomirje HNK “GORANIN” - Delnice NK “GORANKA” - R. Gora NK “GRBCI 2000” - Rijeka NK “GROBNIČAN” - Čavle NK “HALUBJAN” - Viškovo NK “KLANA” - Klana HNK “KOZALA” - Rijeka NK “KRALJEVICA” - Kraljevica NK “KRK” - Krk NK “LOKOMOTIVA” - Rijeka NK “LOŠINJ” - Mali Lošinj HNK “LOVRAN” - Lovran NK “LUČKI RADNIK” - Rijeka NK “MRKOPALJ” - Mrkopalj

NK “MUNE” - Mune NK “NAPRIJED” - Hreljin NK “OMLADINAC” - Vrata NK “OPATIJA” - Opatija NK “ORIJENT” - Rijeka NK “OŠK OMIŠALJ” - Omišalj NK “POLET” - Skrad NK “POMORAC” - Kostrena NK “PRIMORAC” - Šmrika NK “RAB” - Rab HNK “RIJEKA” - Rijeka NK “RIKARD BENČIĆ” - Rijeka NK “RISNJAK” - Lokve NK “RJEČINA” - Dražice NK “SNJEŽNIK” - Gerovo NK “TURBINA” - Tribalj NK “VINODOL” - N. Vinodolski NK “VRBOVSKO” - Vrbovsko NK “ZAMET” - Rijeka NK “ŽELJEZNIČAR” -Moravice

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Županijska liga - seniori 2. Županijska liga - seniori 1. Omladinska liga - pioniri / mlađi pioniri 1. Županijska omladinska liga - pioniri / juniori 2. Županijska omladinska liga - pioniri 2. Omladinska liga - mlađi pioniri Liga morčića (stariji i mlađi morčići)

Ukupan broj klubova članova saveza: 40 Ukupan broj registriranih sportaša: 5969 65


66


NOGOMETNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Nogometni savez Primorsko-goranske županije njeguje dugogodišnju tradiciju obzirom da je osnovan daleke 1945. godine. Kroz svoje djelovanje okuplja sve uzrasne kategorije. Organizira dva nogometna kampa na području PGŽ za vrijeme zimskih i proljetnih praznika, sa selektivnim programima (utakmice) po planu i programu natjecanja za mlađe dobne kategorije HNS-a, na koje se pozivaju igrači iz svih klubova Nogometnog saveza Primorsko-goranske županije. Savez svaki tjedan za prethodno kolo izdaje dva biltena za seniorske (1. i 2. ŽNL) i 4 biltena za omladinske lige, u kojima objavljuje rezultate lige, službene ljestvice po održanom kolu, strijelce, žute i crvene kartone, disciplinske mjere po izrečenim opomenama te obavijesti povjerenika lige. Za svaku ligu izdaje onoliko biltena koliko liga ima kola te kompletno izvješće po završetku jesenskog i proljetnog dijela prvenstva za svaku ligu posebno. Nogometni savez Primorsko-goranske županije u suradnji sa Zborom nogometnih trenera NSPGŽ-e u 2006. godini organizirao je školovanje - seminar za trenere “C” i “B” licence, a u tijeku je školovanje za trenere “A” licence u suradnji s Nogometnom Akademijom HNS-a U prvom kvartalu 2007. godine Savez će, u suradnji sa Zborom nogometnih sudaca NSPGŽ-e, biti organizator tečaja za suce početnike.

67


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI KUP HRVATSKE 1. HNK RIJEKA KONAČNA TABLICA PRVE HNL OŽUJSKO LIGA ZA PRVAKA 2. HNK RIJEKA KONAČNE TABLICE PRVE HNL JUNIORI 3. HNK RIJEKA KADETI 2. HNK RIJEKA 2. HRVATSKA NOGOMETNA LIGA JUG 2. NK POMORAC 3. HRVATSKA NOGOMETNA LIGA ZAPAD SENIORI 2. NK DRAGA 1. KVALITETNA LIGA JUNIORI 1. NK POMORAC 3. NK HALUBJAN 2. KVALITETNA LIGA JUNIORI 1. NK GROBNIČAN 2. NK LOKOMOTIVA KADETI 1. NK LOKOMOTIVA 2. NK GROBNIČAN 1. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 1. 2. 3.

SENIORI HNK GORANIN NK KLANA NK NAPRIJED

2. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA 1. 2. 3.

SENIORI NK RJEČINA NK ZAMET NK MRKOPALJ

1. OMLADINSKA LIGA 1. 2. 3.

68

PIONIRI NK POMORAC NK RIJEKA NK ORIJENT


NOGOMETNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

1. 2. 3.

MLAĐI PIONIRI HNK RIJEKA NK ORIJENT NK POMORAC

2. OMLADINSKA LIGA 1. 2. 3.

MLAĐI PIONIRI NK LUČKI RADNIK NK BORAC NK RJEČINA

1. ŽUPANIJSKA OMLADINSKA LIGA JUNIORI 1. NK LUČKI RADNIK 2. HNK LOVRAN 3. NK LOŠINJ 1. ŽUPANIJSKA OMLADINSKA LIGA PIONIRI 1. NK LUČKI RADNIK 2. NK KLANA 3. NK ZAMET 2. ŽUPANIJSKA OMLADINSKA LIGA PIONIRI 1. NK GRBCI 2000 2. NK MRKOPALJ 3. NK RJEČINA

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. 17. ožujka - 19. svibnjaI. 18. ožujka - 20. svibnja 03. ožujka - 09. lipnja 03. ožujka - 09. lipnja 11. ožujka - 27. svibnja 18. ožujka - 10. lipnja 17. ožujka - 09. lipnja 17. ožujka - 09. lipnja 07. travnja - 17. lipnja 07. travnja - 17. lipnja

HNL (drugi dio natjecanja) - 23 - 33. kolo II. HNL19 - 30. kolo III. HNL - 18 - 34. kolo IV. HNL - 16 - 30. kolo II. HNL ZAPADNA SKUPINA 1. kvalitetna liga KADETI /JUNIORI - 12 - 22. kolo I. ŽNL - SENIORI - 14 - 26. kolo I. ŽNL - JUNIORI - 14 - 26. kolo I. ŽNL - PIONIRI - 14 - 26. kolo II. ŽNL - SENIORI - 12 - 22. kolo II. ŽNL - PIONIRI - 12 - 22. kolo

69


ODBOJKAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1948. Adresa: Verdieva 11/III, 51000 Rijeka Telefon: 051/213 154 Fax: 051/213 154 E-mail: odbojkaski.savez.pgz1@ri.t-com.hr Web adresa: www.odbojka-pgz.hr

Predsjednik: Zvonimir Brozić Tajnik: Velimir Liverić 70


ODBOJKAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA KOP “RIJEKA” - Rijeka MOK “GORNJA VEŽICA” - Rijeka MOK “OPATIJA” – Opatija MOK “RAB” - Rab MOK “RIJEKA” - Rijeka OK “CRIKVENICA” - Crikvenica OK “GROBNIČAN” - Čavle OK “INA DELTA MLAKA” - Rijeka OK “KASTAV 1998” - Kastav OK “KOSTRENA” - Kostrena OK “KOZALA” - Rijeka OK “KVARNER” - Rijeka OK “MATULJI 2004” - Matulji OK “RJEČINA” - Jelenje OK “SRDOČI” - Rijeka OK “SVETI MATEJ 06” - Viškovo OK “TURNIĆ” - Rijeka ŽOK “DRENOVA” - Rijeka ŽOK “GORNJA VEŽICA” - Rijeka ŽOK “OPATIJA” - Opatija ŽOK “RAB” - Rab ŽOK “RIJEKA” - Rijeka ŽOK “SUŠAK” - Rijeka

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. 2. 3.

II Hrvatska odbojkaška liga zapad (m/ž) III Hrvatska odbojkaška liga zapad (m/ž) Prvenstva Primorsko-goranske županije za juniore i juniorke, kadete i kadetkinje, mlađe kadete i mlađe kadetkinje i najmlađe kadete i najmlađe kadetkinje.

Ukupan broj klubova članova saveza: 23 Ukupan broj registriranih sportaša: 802 71


72


ODBOJKAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Odbojkaški savez Primorsko-goranske županije ima tradiciju dugu gotovo 60 godina. Objedinjuje 23 odbojkaška kluba te broji više od 800 aktivnih sportaša. Kontinuirano i kvalitetno radi sa svim uzrastima, dok se najviše pažnje posvećuje najmlađima koji čine budućnost odbojke. Savez potiče i promiče odbojku, provodi sustav natjecanja te skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika. Skrbi o svojim sportašima i unapređuje njihova sportska dostignuća. Objedinjuje i usklađuje program odbojke na području županije.

73


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI KUP HRVATSKE SENIORKE 1. ŽOK “RIJEKA KWSO” I. A HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA SENIORI 7. MOK “RIJEKA” SENIORKE 2. ŽOK “RIJEKA KWSO” PRVENSTVO HRVATSKE JUNIORI 3. MOK “RIJEKA” KADETI 2. OK “OPATIJA” I. B HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA SENIORKE 4. ŽOK “DRENOVA” II HRVATSKA LIGA ZAPAD SENIORI 1. MOK “RIJEKA”   3. MOK “GORNJA VEŽICA”     III HRVATSKA LIGA ZAPAD SENIORI 1. MOK “OPATIJA” 3. MOK “RIJEKA”   REGIONALNO JUNIORSKO PRVENSTVO JUNIORI 1. MOK “RIJEKA“ 3. OK “INA D. MLAKA” JUNIORKE 2. OK “GROBNIČAN” 3. ŽOK “RIJEKA” REGIONALNO KADETSKO PRVENSTVO KADETI 1. OK “OPATIJA”   2. MOK “RIJEKA”   KADETKINJE 2. ŽOK “RIJEKA”

74


ODBOJKAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKO PRVENSTVO 1. 2. 3.

JUNIORI MOK “RIJEKA” OK “INA DELTA MLAKA”   OK “OPATIJA”

1. 2. 3.

JUNIORKE ŽOK “RIJEKA” OK “GROBNIČAN” ŽOK “DRENOVA”

KADETI 1. OK “OPATIJA” 2. MOK “RIJEKA” 1. 2. 3.

KADETKINJE ŽOK “DRENOVA” ŽOK “RIJEKA” OK “GROBNIČAN”

1. 2. 3.

MLAĐI KADETI OK “OPATIJA”   MOK “G.VEŽICA”   MOK “RIJEKA”  

1. 2. 3.

MLAĐE KADETKINJE ŽOK “GORNJA VEŽICA” OK “GROBNIČAN” OK “TURNIĆ”

1. 2. 3.

NAJMLAĐI KADETI MOK “G.VEŽICA 1” OK “OPATIJA” MOK “G.VEŽICA 2”

1. 2. 3.

NAJMLAĐE KADETKINJE OK “GROBNIČAN” OK “RJEČINA” ŽOK “RIJEKA 2”

PRVENSTVO HRVATSKE U ODBOJCI NA PIJESKU SENIORKE 1. KOP “RIJEKA” JUNIORI 3. KOP “RIJEKA” PRVO ŽUPANIJSKO PRVENSTVO ODBOJKE NA PIJESKU 1. 2. 3.

SENIORI KOP “RIJEKA 2” KOP “RIJEKA 1” MOK “RIJEKA 2”

75


1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

SENIORKE KOP “RIJEKA 1” KOP “RIJEKA 2” OK “GROBNIČAN” JUNIORI KOP “RIJEKA 1” OK “INA D. MLAKA” KOP “RIJEKA 2” JUNIORKE KOP “RIJEKA 1” OK “GROBNIČAN” ŽOK “G.VEŽICA “ KADETI KOP “RIJEKA 2” MOK “RIJEKA 2” MOK “RIJEKA 1” KADETKINJE OK “GROBNIČAN” ŽOK “DRENOVA 2” ŽOK “DRENOVA 1” MLAĐI KADETI MOK “G.VEŽICA 2” OK “OPATIJA” MOK “RIJEKA 1” MLAĐE KADETKINJE ŽOK “RIJEKA 1” ŽOK “G.VEŽICA 1” OK “KASTAV 1”

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. 20. siječnja - 18. veljače 20. siječnja - 18. ožujka 20. siječnja - 07. ožujka 10. veljače - 11. ožujka 10. veljače - 25. ožujka 10. veljače - 22. travnja 17. veljače - 22. travnja 17. veljače - 06. svibnja 21. veljače - 25. ožujka 24 - 25. veljače 03. ožujka - 13. svibnja 10. ožujka - 28. travnja 10. ožujka - 03. lipnja

76

I. A liga muškarci (12 - 18 kolo) Županijska liga - kadetkinje (6 - 10 kolo) I. A liga žene (12 - 22 kolo) Županijska liga - mlađi kadeti (6 - 10 kolo) III. državna liga - žene (5 - 8 kolo) I. A liga muškarci i žene (12 - 22 kolo) Županijska liga - juniori (6 - 10 kolo) II. državna liga - žene (12 - 22 kolo) I. A liga muškarci - Liga za prvaka (10 kola) I. A liga muškarci - Liga za ostanak Mini odbojka - mlađe kadetkinje II. državna liga - muškarci (6 - 10 kolo) I. A liga žene - Liga za prvaka (10 kola) I. A liga žene - Liga za ostanak Županijska liga - mlađe kadetkinje (12 - 22 kolo)


ODBOJKAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

17. ožujka - 29. travnja 24. ožujka - 13. svibnja 28. ožujka - 02. svibnja 14 - 15. travnja 21 - 22. travnja 28 - 29. travnja 05 - 06. svibnja 05. svibnja - 03. lipnja 19 - 20. svibnja 26 - 27. svibnja 02 - 03. lipnja 09. lipnja - 08. srpnja

Županijska liga - kadeti (6 - 10 kolo) Županijska liga - juniorke (8 - 14 kolo) I. A liga muškarci - Doigravanje za prvaka Državno prvenstvo - mlađe kadetkinje Državno prvenstvo - mlađi kadeti Regionalno prvenstvo - kadetkinje Mini odbojka - mlađe kadetkinje Mini odbojka - mlađi kadeti Državno prvenstvo - kadetkinje Regionalno prvenstvo - kadeti Županijska liga - mlađi kadeti (6 - 10 kolo) II. liga žene i muškarci - kvalifikacije za I. B ligu Odbojka na pijesku - seniorke i seniori Odbojka na pijesku - seniorke Odbojka na pijesku - seniori Odbojka na pijesku - juniorke

77


PIKADO SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka saveza: 2003. Adresa: Cesta Š. Juričića 4, Mihotići, 51211 Matulji Mobitel: 098/243 096 E-mail: jasmin.hodzic@ri.t-com.hr

Predsjednik: Iva Erceg Tajnik: Jasmin Hodžić 78


PIKADO SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA PK “NEVERA” - Viškovo PK “ROMANO” - Rijeka PK “DOMINO” - Rijeka PK “GIM” - Rijeka PK “TORO” - Rijeka PK “TAURUS” - Rijeka PK “VRATIJA SE ŠIME” - Rijeka PK “GP” - Rijeka PK “HVIDRA” - Rijeka PK “SYDNEY” - Kastav PK “GOROVO” - Opatija

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. ligaško natjecanje (a, b, c, dame kat.) 2. kup natjecanje 3. masters turniri Ukupan broj klubova članova saveza: 11 Ukupan broj registriranih sportaša: 465 79


Pikado savez Primorsko-goranske županije broji jedanaest klubova stalnih članova. Organizator je Županijske pikado lige gdje se u četiri kategorije, među kojima je i liga za dame, natječe pedeset ekipa i klubova iz Rijeke, Viškova, Kastva, Opatije, Pašca i Orehovice. U cijelom tom ciklusu u koji je uključeno i Državno te Europsko prvenstvo u ekipnom kao i pojedinačnom dijelu, sudjeluje oko 400 igrača i igračica ovog trenutačno amaterskog i neafirmiranog sporta. Natjecatelji iz PGŽ ostvaruju odlične rezultate na državnom i međunarodnom nivou

80


PIKADO SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI EUROPSKO PRVENSTVO POJEDINAČNO 1. GORAN PROTEGA, europski prvak na europskom prvenstvu u Umagu 2006 XIII. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE POREDAK A - LIGA 3. PK “NEVERA” PRVENSTVO HRVATSKE 3. PK “NEVERA” KUP HRVATSKE 2006. 2. PK “NEVERA” XIII. POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE U ELEKTRONIČKOM PIKADU Cyber tour poredak 1. GRGIĆ ZORAN UKUPNI POREDAK 1. GRGIĆ ZORAN DRŽAVNO PRVENSTVO ZA DAME EKIPNO 2. PK “DOMINO” PAROVI 1. PK “TAURUS” 3. PK “DOMINO ŽUPANIJSKO PRVENSTVO 1. PK “NEVERA” ŽUPANIJSKO PRVENSTVO ZA DAME 1. PK “TAURUS 26”

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. 24. ožujka 21. - 22. travnja

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske Ekipno prvenstvo Hrvatske

81


PLIVAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka saveza: 2005. Adresa: Podkoludricu 2, 51000 Rijeka Telefon: 051/829 444 Fax: 051/621 915 E-mail: sd_primorje08@inet.hr

Predsjednik: Mario Kajapi Tajnik: Miroslav Jelovica 82


PLIVAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA “CPK” - Crikvenica “PRIMORJE CO” - Rijeka “VINODOL” - Novi Vinodolski

Ukupan broj klubova članova saveza: 3 Ukupan broj registriranih sportaša: 275 (+195 plivača u školi plivanja) 83


84


PLIVAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Plivački savez Primorsko-goranske županije osnovan je 2003. godine te broji tri svoja člana. Djelatnosti Saveza određene su Statutom istog, a kojih se i pridržava. Savez planira zajedničke aktivnosti na razvitku plivačkog sporta, utvrđuje sustav natjecanja na razini županije, planira i organizira međužupanijska natjecanja plivačkih udruga. Radi na razvoju i unapređenju sportskih odnosa unutar svojih udruga, kao i drugih plivačkih udruga i surađuje s ostalim sportskim savezima županije i drugim sportskim udrugama radi uspješnog razvoja plivanja te izgradnje plivačkih objekata i nabave nužne opreme za plivanje. Surađuje sa županijskim plivačkim savezima ili plivačkim udrugama drugih županija, a u svrhu organiziranja plivačkih natjecanja, te unapređivanja plivačkog sporta; s Hrvatskim plivačkim savezom u cilju unapređenja, usavršavanja trenerskog kadra, plivačkih sudaca, stručnih plivačkih radnika; sa zajednicama školskih sportskih udruga, zajednicama za sport i rekreaciju mladeži, turističkim zajednicama, a u cilju promicanja plivačkog sporta. Održava redovit, pravovremen i korektan odnos sa svim sredstvima javnog priopćavanja. Radi na stjecanju sredstava potrebnih za rad i djelovanje Saveza. Surađuje sa školama i ŠSK te pomaže u organiziranju njihovih natjecanja.

85


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI PLIVAČKI KLUB PRIMORJE CROATIA OSIGURANJE SVJETSKO PRVENSTVO U MALIM BAZENIMA 1. Duje Draganja - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara slobodno (hrvatski rekord) EUROPSKO PRVENSTVO SENIORI 2. Duje Draganja - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara leptir 3. Duje Draganja - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara slobodno EUROPSKO JUNIORSKO PRVENSTVO 3. Dominik Straga - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara leptir, 100 metara leptir EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE MUŠKARCI 2. PK “PRIMORJE CO” ŽENE 1. PK “PRIMORJE CO” SENIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE - Dubrovnik POJEDINAČNO 1. Smiljana Marinović - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara prsno, 100 metara prsno, 200 metara prsno, 200 metara mješovito 1. Duje Draganja - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara slobodno, 50 metara leptir, 100 metara mješovito 1. Dominik Straga - PK “PRIMORJE CO”, 400 metara slobodno, 1500 metara slobodno 1. Marko Strahija - PK “PRIMORJE CO”, 100 metara leđno 1. Iva Grivičić - PK “PRIMORJE CO”, 100 metara slobodno, 100 metara leđno ŠTAFETA MUŠKARCI 2. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara slobodno (Mladina, Škunca, Straga,Draganja) 2. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara mješovito (Strahija, Čač, Draganja, Mladina) ŽENE 1. PK “PRIMORJE CO” - 4x50 metara slobodno (Grivičić, Bratović, Peteh, Marinović) 1. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara slobodno (hrvatski rekord) (Grivičić, Bolanča, Peteh, Marinović) 1. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara mješovito (hrvatski rekord) (Grivičić, Marinović, Knežević, Peteh) SENIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE - Rijeka POJEDINAČNO 1. Duje Draganja - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara slobodno, 100 metara slobodno, 100 metara leptir

86


PLIVAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

1. 1. 1. 1. 3. 3. 1. 1. 1.

Dominik Straga - PK “PRIMORJE CO”, 200 metara slobodno (juniorski rekord Hrvatske), 1500 metara slobodno Smiljana Marinović - PK “PRIMORJE CO”, 100 metara prsno, 200 metara prsno Željana Knežević - PK “PRIMORJE CO”, 100 metara leptir, 400 metara mješovito Željana Knežević - PK “PRIMORJE CO”, 200 metara leđno, 50 metara leptir, 200 metara leptir ŠTAFETA MUŠKARCI PK “PRIMORJE CO” - 4x100 mješovito (Strahija, Čač, Škunca, Draganja) PK “PRIMORJE CO” - 4x100 slobodno (Draganja, Škunca, Čač, Straga) ŽENE PK “PRIMORJE CO” - 4x100 slobodno (Peteh, Bratović, Grivičić, Marinović) PK “PRIMORJE CO” - 4x200 slobodno (Peteh, Bratović, Grivičić, Marinović) PK “PRIMORJE CO” - 4x100 mješovito (hrvatski rekord) (Peteh, Grivičić, Marinović, Knežević)

JUNIORSKO I MLAĐE JUNIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE - Rijeka JUNIORI POJEDINAČNO 1. Dominik Straga - PK “PRIMORJE CO”, 200 metara slobodno, 400 metara slobodno, 1500 metara slobodno, 100 metara mješovito, 200 metara mješovito (hrvatski rekord), 50 metara leptir 1. Ivana Bolanča - PK “PRIMORJE CO”, 100 metara leđno, 200 metara leđno, 100 metara mješovito, 200 metara mješovito 1. Željana Knežević - PK “PRIMORJE CO”, 100 metara leptir, 400 metara mješovito 1. Matea Peteh - PK “PRIMORJE CO”, 200 metara slobodno 1. Matea Peteh - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara slobodno, 100 metara slobodno 1. Matej Maras - PK “PRIMORJE CO”, 100 metara prsno, 50 metara prsno ŠTAFETA MUŠKARCI 2. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara mješovito (Kolonić, Maras, Straga, Škorić) 3. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara slobodno (Belaić, Škorić, Žigo, Straga) ŽENE 1. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara slobodno (Bratović, Bolanča, Knežević, Peteh) 1. PK “PRIMORJE CO” - 4x200 metara slobodno (Peteh, Bratović, Straga, Bolanča)

87


1. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara mješovito (Bolanča, Gržinčić, Knežević, Peteh) MLAĐI JUNIORI 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2.

88

POJEDINAČNO Željana Knežević - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara slobodno, 100 metara leptir, 200 metara leptir, 100 metara mješovito, 400 metara mješovito Andrej Belaić - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara slobodno, 100 metara slobodno, 100 metara mješovito Teo Kolonić - PK “PRIMORJE CO”, 200 metara leđno ŠTAFETA MUŠKARCI PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara mješovito (Kolonić, Arbanas, Hodžić, Belaić) PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara slobodno (Belaić, Hodžić, Barač, Čarapić) PK “PRIMORJE CO” - 4x200 metara slobodno (Belaić, Čarapić, Hodžić, Radić) ŽENE PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara slobodno (Knežević, Gržinčić, Todeskini, Grubiša) PK “PRIMORJE CO” - 4x200 metara slobodno (Knežević, Gržinčić, Todeskini, Tomašić) PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara mješovito (Tomašić, Gržinčić, Knežević, Todeskini)

JUNIORSKO I MLAĐE JUNIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE - Split JUNIORI POJEDINAČNO 1. Ivana Bolanča - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara leđno, 100 metara leđno, 200 metara leđno 1. Željana Knežević - PK “PRIMORJE CO”, 100 metara leptir, 200 metara leptir, 200 metara mješovito 1. Dominik Straga - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara leptir, 100 metara leptir 1. Matea Peteh - PK “PRIMORJE CO”, 200 metara slobodno ŠTAFETA MUŠKARCI 2. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 slobodno (Škorić, Belaić, Žigo, Straga) ŽENE 1. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 slobodno (Peteh, Bolanča, Bratović, Knežević) 1. PK “PRIMORJE CO” - 4x200 slobodno (Peteh, Bolanča, Bratović, Knežević) 2. PK “PRIMORJE CO” - 4x200 metara mješovito (Bolanča, Gržinčić, Knežević, Peteh) MLAĐI JUNIORI POJEDINAČNO 1. Željana Knežević - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara slobodno, 100 metara leptir, 200 metara leptir, 200 metara mješovito


PLIVAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

1. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Teo Kolonić - PK “PRIMORJE CO”, 100 metara leđno, 200 metara leđno Andrej Belaić - PK “PRIMORJE CO”, 50 metara slobodno ŠTAFETA MUŠKARCI PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara mješovito (Kolonić, Arbanas, Hodžić, Belaić) PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara slobodno (Barač, Radić, Klovar, Belaić) ŽENE PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara slobodno (Todeskini, Gržinčić, Tomac, Knežević) PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara mješovito (Tomac, Gržinčić, Knežević, Todeskini) PK “PRIMORJE CO” - 4x200 metara slobodno (Todeskini, Gržinčić, Tomašić, Knežević)

KADETSKO PRVENSTVO HRVATSKE - Zagreb ŠTAFETA MUŠKARCI 1. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 metara mješovito (Barić, Cuculić, Simeunović, Radić) KADETSKO PRVENSTVO HRVATSKE - Zagreb ŠTAFETA MUŠKARCI 1. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 mješovito (Barić, Cuculić, Simeunović, Radić) 3. PK “PRIMORJE CO” - 4x100 slobodno (Barić, Mitrović, Cuculić, Radić)

89


KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. 03. - 04. veljače 10. - 11. veljače 23. - 25. veljače 09. - 11. ožujka 17. - 18. ožujka 24. - 25. ožujka 25. ožuj. - 02. trav. 14. travnja 05. - 06. svibnja 12. - 13. svibnja 10. lipnja 16. - 17. lipnja 06. - 08. srpnja 18. - 22. srpnja 21. - 22. srpnja 23. - 27. srpnja 26. - 29. srpnja 09. - 14. kolovoza 11. - 12. kolovoza 18. - 19. kolovoza 28. kol. - 02. rujna 20. listopada 10. - 11. studenoga 23. - 24. studenoga 01. prosinca 13. - 16. prosinca 22. - 23. prosinca 28. prosinca

90

KADETSKO PRVENSTVO REGIJE 2, Rijeka OPĆE I JUNIORSKO PRVENSTVO REGIJE 2, Rijeka JUNIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE, Dubrovnik OPĆE PRVENSTVO HRVATSKE, Split MITING SV. PATRIKA, Zagreb SUSRET CRO-SLO, Zagreb FINA SVJETSKO PRVENSTVO (50m) ZLATNI ORLANDO, Dubrovnik GRDELINI SV. DUJE, Split SISAK 2007, Sisak PRIMORJE 2007, Rijeka ZLATNI MEDVJED, Zagreb JUNIORSKO PRVENSTVO HRVATSKE LEN EUROPSKO JUNIORSKO PRVENSTVO KADETSKO PRVENSTVO HRVATSKE EUROPSKE IGRE MLADIH OPĆE PRVENSTVO HRVATSKE, Zagreb UNIVERZIJADA KRITERIJSKI MITING B KLUBOVA, Korčula VETERANSKO PRVENSTVO HRVATSKE, Split PRVENSTVO EUROPE - VETERANI VIDRA ZLATNI DUPIN, Split MITING MLADOSTI, Zagreb SISAK MALI, Sisak LEN PRVENSTVO EUROPE (25m) EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE, Split MITING REKORDA, Zagreb


PLIVAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

91


RUKOMETNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1996. Adresa: Verdijeva 11/III, 51000 Rijeka Telefon: 051/213-162 Fax: 051/213-162 E-mail: rss@ri.htnet.hr

Predsjednik: Vlado Lipović Tajnik: Željko Milanović 92


RUKOMETNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA MRK “KOZALA” - Rijeka RK “BRIBIR” - Bribir RK “CRIKVENICA” - Crikvenica RK “GOSPIĆ” - Gospić / pridruženi član RK “KOZALA” - Rijeka RK “KVARNER” - Rijeka RK “KVARNER KOSTRENA” - Kostrena RK “MATULJI 2001” - Matulji RK “MORNAR” - Dramalj RK “OMIŠALJ” - Omišalj RK “OPATIJA RIVIERA-DEKOR” - Opatija RK “ORIJENT PRESOFLEX” - Rijeka RK “PEĆINE” - Rijeka

RK “RAB” - Rab RK “SELCE” - Selce RK “SENJ” - Senj / pridruženi član RK “SENIA” - Senj / pridruženi član RK “TRSAT” - Rijeka RK “VINODOL” - Novi Vinodolski RK “ZAMET” - Rijeka SŠR “JELIČIĆ” - Selce ŽRK “MURVICA” - Crikvenica ŽRK “RIJEKA” - Rijeka ŽRK “VRBOVSKO” - Vrbovsko ŽRK “ZAMET-CROATIA OSIGURANJE” - Rijeka

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. III. hrvatska liga (m/ž) 2. Kup županije (m/ž) 3. Natjecanje mlađih dobnih skupina županije (m/ž) Ukupan broj klubova članova saveza: 24 Ukupan broj registriranih sportaša: 1.594 93


94


RUKOMETNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Rukometni savez PGŽ-a broji 24 članice. Sukladno usvojenom Statutu, Savez s ciljem razvoja rukometnog sporta na području naše županije organizira i provodi natjecanja mlađih dobnih uzrasta, seniorska kup natjecanja te natjecanja u ligama koje je Savezu povjerilo natjecateljsko povjerenstvo Hrvatskog rukometnog saveza. Savez vodi brigu o registraciji svojih članova te pruža pomoć pri organizaciji tradicionalnih turnira svojih članica. Rukometni savez PGŽ-a vodi natjecanja koje je Upravni odbor HRS-a dodijelio sa sjedištem u Rukometnom savezu županije Primorsko-goranske.

95


POSTIGNUTI REZULTATI U SEZONI 2005./2006. EUROPSKO JUNIORSKO PRVENSTVO / U-18 - Tallin, Estonija 1. Josip Crnić, Ivan Pešić 1. HRL MUŠKI 6. ŽRK “ZAMET - CROATIA OSIGURANJE“ 13. RK “CRIKVENICA“ 1. HRL ŽENE 5. ŽRK “ZAMET“ 2. HRL ZAPAD MUŠKI 1. RK “KVARNER KOSTRENA” 3. HRL ZAPAD MUŠKI 1. RK “KOZALA” 2. RK “PEĆINE” 3. HRL ZAPAD ŽENE 1. RK “SENIA” 2. RK “OMIŠALJ” KADETKINJE 1988. GODIŠTE 2. ŽRK “ZAMET - CROATIA OSIGURANJE“ DJEVOJČICE 1992. GODIŠTE 2. ŽRK “ORIJENT PRESOFLEX” DJEČACI MINI RUKOMET 1995. GODIŠTE 2. RK “KOZALA” 3. RK “ZAMET” DJEVOJČICE MINI RUKOMET 1994. GODIŠTE 3. RK “ORIJENT PRESSOFLEX” KADETI MYECh EST 1. MJESTO U KVALIFIKACIJAMA * Pešić Ivan - RK “ZAMET” - proglašen najboljim golmanom Europskog prvenstva JUNIORI 1986. 1. RK “ZAMET” 2. RK “TRSAT” KADETI - 1988. 1. RK “ZAMET” 2. RK “KOZALA” 3. RK “CRIKVENICA” MLAĐI KADETI - 1990. 1. RK “KVARNER” 2. RK “ZAMET I” 3. RK “CRIKVENICA”

96


RUKOMETNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DJEČACI - 1992. 1. RK “MATULJI” 2. RK “ZAMET” 3. RK “CRIKVENICA” DJEČACI 1993.-1994. 1. MJESTO - RK “KVARNER” 2. MJESTO - RK “ZAMET I” 3. MJESTO - RK “PEĆINE” DJEČACI GRUPA 1994 1. RK “PEĆINE” 2. RK “BRIBIR” 3. RK “MATULJI” DJEČACI MALI RUKOMET - 1995. GRUPA B 1. RK “BRIBIR I” 2. RK “ZAMET I” 3. RK “KOZALA” DJEČACI MALI RUKOMET - 1996. GRUPA B 1. RK “ZAMET I” 2. RK “MATULJI I” 3. RK “KVARNER I” MLAĐE KADETKINJE - 1990. 1. ŽRK “ZAMET - CROATIA OSIGURANJE“ 2. RK “OPATIJA” 3. RK “MURVICA” DJEVOJČICE 1992. 1. RK “MATULJI” 2. RK “ZAMET” 3. RK “ORIJENT” DJEVOJČICE - 1994. 1. RK” ORIJENT” 2. RK “MATULJI” 3. RK “RAB” DJEVOJČICE MALI RUKOMET - 1995. GRUPA A 1. RK “MATULJI” 2. RK “ORIJENT I” 3. ŽRK “ZAMET - CROATIA OSIGURANJE“ DJEVOJČICE MALI RUKOMET - 1996. GRUPA B 1. RK “MATULJI” 2. RK “ORIJENT I” 3. RK “MURVICA”

97


KALENDAR NATJECANJA ZA SEZONU 2006./07. - DRUGI DIO

98

MUŠKARCI 18. siječnja - 03. veljače 17. veljače - 06. svibnja 24. veljače - 30. svibnja 24. veljače - 26. svibnja 24. veljače - 29. travnja 03. ožujka - 20. svibnja 07. ožujka 21. ožujka 28. ožujka 03. travnja 04. travnja 06. travnja 18. travnja 25. travnja 01. - 03. lipnja 08. - 10. lipnja 08. - 10. lipnja

Svjetsko seniorsko prvenstvo - Njemačka Hrvatski kup Liga “4” Liga “12” Men’s EC (¼ finale - finale) II.-e hrvatske rukometne lige Sjever, Zapad i Jug (12. - 22. kolo) Rezervni termin I. HRL Rezervni termin I. HRL Rezervni termin I. HRL Izvlačenje parova za EC Round 7 ( finale) - Beč (EHF) Rezervni termin I. HRL Kvalifikacije za U 21 Rezervni termin I. HRL Rezervni termin I. HRL Turnir za popunu I. HRL Turnir za popunu II.-ih HRL Turnir za popunu Europe

ŽENE 06. siječnja - 13. svibnja 06. siječnja - 25. veljače 27. siječnja - 22. travnja 31. siječnja - 01. travnja 07. veljače

Women EC round 3 Women CL - prva utakmica I. hrvatska rukometna liga (12 - 22. kolo) Hrvatski kup (1/8 finala - finale) Rezervni termin 14. kola I.HRL


RUKOMETNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

07. veljače - 06. svibnja 21. veljače 03. ožujka - 06. svibnja 14. ožujka 21. ožujka 04. travnja 06. - 08. travnja 25. travnja 28. - 29. travnja 02. svibnja 05. - 06. svibnja 12. - 13. svibnja 19. - 20. svibnja 23. svibnja 25. - 27. svibnja 01. - 03. lipnja 02. - 03. lipnja

II. hrvatske rukometne lige Sjever i Zapad (12 - 22. kolo) Hrvatski Kup ¼ finala 10. kolo II. hrvatske rukometne lige Jug (10 - 18. kolo) Rezervni termin I. HRL Rezervni termin I. HRL Rezervni termin I. HRL W19 kvalifikacije za EP Rezervni termin I. HRL Liga za prvaka, Liga za Europu, Liga za ostanak - 1. kolo Liga za prvaka, Liga za Europu, Liga za ostanak - 2. kolo Liga za prvaka, Liga za Europu, Liga za ostanak - 3. kolo Liga za prvaka, Liga za Europu, Liga za ostanak - 4. kolo Liga za prvaka, Liga za Europu, Liga za ostanak - 5. kolo Liga za prvaka, Liga za Europu, Liga za ostanak - 6. kolo Skup seniorske reprezentacije Turnir za popunu I. HRL W17 - kvalifikacije za EP Turnir za popunu II.-ih HRL Kvalifikacije za SP - 1. utakmica Kvalifikacije za SP - 2. utakmica 99


SAVEZ ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1992. Adresa: Brajda 10, pp 27, 51000 Rijeka Telefon: 051/211 603 Fax: 051/211 603

Predsjednik: Srećko Šobot Tajnik: Aleksandar Mikuličić, dipl. oecc. 100


SAVEZ ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA DŠM “TUNERA” - Supetarska draga DŠM “VOLOSKO” - Opatija KPA “AMFORA” - Rab KPDJ “INA” - Kostrena KPR “RIJEKA” - Rijeka KŠR “3. MAJ” - Rijeka PŠD “LUBEN” - Bakar PŠD “PEĆINE” - Rijeka PŠD “TUNERA” - Bakarac RŠK “JASTOG” - Šmrika RŠD “ŠKRPINA” - Baška PŠRD “ARBUN” - Crikvenica ŠD “KAMPOR” - Kampor, Rab ŠD “ŠKARPINA” - Nerezine ŠRD “ARBUN” - Punat ŠRD “CASTING” - Rijeka ŠRD “ČAVLENA” - Poljica ŠRD “DOLIN BARBAT” - Rab ŠRD “INA” - Kostrena ŠRD “KAMENICA” - Njivice ŠRD “KANTRIDA” - Rijeka ŠRD “KANJ” - Vrbnik ŠRD “KANJAC” - Rab

ŠRD “KOSTRENA” - Kostrena ŠRD ”KVARNER” - Rijeka ŠRD “LASTAVICA” - Malinska ŠRD “LOPAR” - Lopar, Rab ŠRD “LOVRATA” - Dramalj ŠRD “LOVRATA” - Krk ŠRD “LUBEN” - Rijeka ŠRD “PARANGAL” - Cres ŠRD “POTELJAN” - Brzac ŠRD “PRELUK” - Matulji ŠRD “UDICA” - Mali Lošin ŠRD “VELA STEN” - Čižići ŠRD “ZUBATAC” - Omišalj ŠRK “ČIKAVICA” - Šilo ŠRK “IKA” - Ika ŠRK “IČIĆI” - Ičići ŠRK “JADRAN” - Opatija ŠRK “LIGANJ” - Novi Vinodolski ŠRK “OSLIĆ” - Selce ŠRK “ŠIP” - Brseč ŠRK “ŠKARPINA” - Kraljevica ŠRK “VIKTOR LENAC” - Rijeka ŠRK “VRULJA” - Klenovica ŠRD “ZUBATAC-CROTEK” - Lovran

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Međuopćinska i županijska prvenstva - Seniori iz brodice, - Seniorke - U-21 iz brodice, - U-21 s obale, - Juniori do 16 godina, posebno za područje Liburnije, Rijeke, Kirije i otoka. Ukupan broj klubova članova saveza: 47 Ukupan broj registriranih sportaša: 451 101


102


SAVEZ ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Savez za športski ribolov na moru Primorsko-goranske županije osnovan je 1992. godine. Osnovni je sadržaj djelatnosti Saveza utvrđivanje i provođenje sustava sportsko ribolovnih natjecanja, promicanje i poticanje sportskog ribolova na moru, rad na zaštiti mora i obala, osposobljavanje mladeži za veće sudjelovanje u natjecanjima, usklađivanje djelovanja učlanjenih udruga i dr. Savez organizira 3 međuopćinska i županijsko prvenstvo u udičarenju. Brine se za usmjeravanje klubova na rad u smislu Statuta i Pravilnika, za odabir sudaca.

103


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI OLIMPIJADA, Portugal U 21 IZ BRODICE POJEDINAČNO MUŠKARCI 2. DENIS STOLFA EKIPNO MUŠKARCI 2. DENIS STOLFA u sastavu reprezentacije ŽENE EKIPNO 3. MIRJANA POBOR u sastavu reprezentacije DRŽAVNO PRVENSTVO EKIPNO 3. ŠRD “ZUBATAC CROTEK”

- MORIS GOJANOVIĆ I KRISTIJAN BRNEČIĆ

POJEDINAČNO 1. DENIS STOLFA SENIORI IZ BRODICE EKIPNO 3. “ZUBATAC CROTEK” - LJUBOMIR I SREĆKO ŠOBOT SENIORI LOV S OBALE EKIPNO 3. “KANTRIDA” - RADINOVIĆ, KARABAIĆ 2. 3.

U 21 S OBALE EKIPNO MIRJANA POBOR I LJILJANOM ANTIĆ “ČIKAVICE” - NATAŠA ROGINA I LJILJANA BIRO

KUP HRVATSKE 3. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA MEĐUŽUPANIJSKO PRVENSTVO

104


SAVEZ ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

3. 3. 3.

U 16 EKIPNO “ZUBATAC CROTEK” - MORIS GOJANOVIĆ I MORENO SIROTNJAK U 21 IZ BRODICE EKIPNO “LOVRATA” KRK - DENIS STOLFA I MARKO PAVIČIĆ “ARBUN” CRIKVENICA - TEA RADIL I IGOR KOSTRENČIĆ

2. 3.

U 21 S OBALE EKIPNO “KANTRIDA” - MATIJA MIMICA I MARIN KARABAIĆ “OSLIĆ” SELCE - MIRJANA POBOR I LJILJANOM ANTIĆ

SENIORI IZ BRODICE POJEDINAČNO 1. LJUBOMIR ŠOBOT SENIORI LOV S OBALE POJEDINAČNO 1. ARSENA RADINOVIĆA “KANTRIDA” EKIPNO 3. “KANTRIDA” - RADINOVIĆ, KARABAIĆ PRVA TRI KLUBA PREMA REZULTATIMA PRVIH DESET POJEDINACA 1. ŠRD LOVRATA - Krk 2. ŠRD KANTRIDA - Rijeka 3. ŠRD ZUBATAC-CROTEK - Lovran PODVODNI RIBOLOV POJEDINAČNO 1. DANIJEL GOSPIĆ, NEREZINE PODVODNI RIBOLOV EKIPNO 1. ŠRD INA - Kostrena (Dario Babić, Darko Pražić i Saša Perčić) 2. ŠD ŠKARPINA - Nerezine (Branimir Gulam, Marko Hirsch i Danijel Gospić) 3. ŠRD UDICA - Mali Lošin (Branko Vojniković, Radoslav Jakupović i Tomislav Orlić)

105


SKIJAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1994. Adresa: Šetalište I. G. Kovačića 6, 51300 Delnice Telefon: 051/812 412 Fax: 051/812 412 E-mail: darko.stimac@gmail.com

Predsjednik: Tomislav Svetličić Tajnik: Darko Štimac 106


SKIJAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA SK “BJELOLASICA” - Mrkopalj SK “GORANIN” - Delnice SK “GROBNIČAN” - Čavle SK “KVARNER 2001” - Rijeka SK “MRKOPALJ” - Mrkopalj SK “PLATAK” - Rijeka SK “POLET” - Skrad TSK “RIJEKA” - Čavle SK “RIJEKA” - Rijeka SK “RUDNIK” - Tršće SNOWBOARD KLUB “NINE” - Rijeka TSK “BUDUĆNOST” - Moravice TSK “RAVNOGORAC” - Ravna Gora

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Otvoreno prvenstvo PGŽ u skijaškom trčanju 2. Otvoreno prvenstvo PGŽ u alpskom skijanju 3. Otvoreno prvenstvo PGŽ u snowboardu4. Natjecanja prvenstava županije ŠSK Ukupan broj klubova članova saveza: 13 Ukupan broj registriranih sportaša: 293 107


108


SKIJAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Skijaški savez Primorsko-goranske županije je osnovan u Delnicama dana 30. lipnja 1994. godine. Aktivnost SSPGŽ ostvaruje se s ukupno 13 klubova za trčanje, alpsko skijanje, biatlon i snowboard. U Savezu je registrirano oko 300 natjecatelja i uključeno kroz županijska natjecanja preko 300 učenika. Djelatnost se provodi kroz tri glavna cilja i pravca djelovanja: unapređenja skijaškog sporta, skijanja u osnovnim školama i skijanja u programima turističkih zajednica. Najznačajniji programski ciljevi su “Isticanje kandidature Gorskog kotara i PGŽ-a za Zimsku univerzijadu 2013. godine”, te program izgradnje Nordijskog centra u Delnicama zajedno s pokretanjem škole skakanja i uvođenjem nove discipline skijaškog trčanja i skakanja - nordijske kombinacije. Posebno se prema prioritetnim programskim ciljevima i kriterijima za financiranje javnih potreba u sportu PGŽ-a i dalje preferiraju programi poticanja sportskih aktivnosti mladih u skijaškom trčanju na području Gorskog kotara, programi poticanja i primicanja sporta za promidžbu PGŽ-a na međunarodnoj razini i škole skijanja na području Gorskog kotara. Program za formiranje FIS ekipe za one kvalitetne natjecatelje iz naše županije koji nisu zbrinuti preko reprezentacije i koji ostaju bez podrške za nastavak rada, a šteta ih je izgubiti, prihvatila je PGŽ s dosta manjim sredstvima za sufinanciranje od predviđenih, tako da su u financijskom planu za isti program predviđena mala financijska sredstva.

109


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI PRVENSTVO HRVATSKE / VELESLALOM - CICIBANI I CICIBANKE STARIJI CICIBANI: 1. VEDRAN BONEFAČIĆ - SK “RIJEKA” MLAĐE CICIBANKE: 1. VERONIKA BLAŠKOVIĆ - SK “MRKOPALJ” PRVENSTVO HRVATSKE / SKIJAŠKO TRČANJE - KLASIKA, SVE KATEGORIJE SENIORI: 1. DENIS KLOBUČAR - TSK “RAVNOGORAC” SENIORKE: 1. MAJA KEZELE - SK “GORANIN” STARIJI JUNIORI: 1. KRUNOSLAVA KAUZLARIĆ - SK “GORANIN” STARIJE JUNIORKE: 1. JAKOV FAK - SK “BJELOLASICA” MLAĐI JUNIORI: 1. ANDREJ BURIĆ - TSK “BUDUĆNOST” MLAĐE JUNIORKE: 1. SAMANTA HERLJEVIĆ - TSK “RAVNOGORAC” KADETKINJE: 1. MAJA BRAJDIĆ - TSK “BUDUĆNOST” STARIJI DJEČACI: 1. DINO JANEŠ - TSK “RAVNOGORAC” STARIJE DJEVOJČICE: 1. VIVIANA PAPIĆ - TSK “BJELOLASICA” MLAĐI DJEČACI: 1. MATEJ BURIĆ - TSK “BUDUĆNOST” MLAĐE DJEVOJČICE: 1. ANTONIJA PODOBNIK - TSK “RAVNOGORAC” STARIJI CICIBANI: 1. JOSIP KARLOVIĆ - SK “BJELOLASICA” MLAĐI CICIBANI: 1. FRAN VUKONIĆ - SK “GORANIN” MLAĐE CICIBANKE: 1. DOLORES ŠTIMAC - SK “GORANIN” PRVENSTVO HRVATSKE / SKIJAŠKO TRČANJE - SLOBODNO SENIORI: 1. DENIS KLOBUČAR - TSK “RAVNOGORAC” SENIORKE: 1. MAJA KEZELE - SK “GORANIN” STARIJI JUNIORI: 1. PAVLE KRULJAC - SK “GORANIN”

110


SKIJAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

STARIJE JUNIORKE: KRUNOSLAVA KAUZLARIĆ - SK “GORANIN” MLAĐI JUNIORI: ANDREJ BURIĆ - TSK “BUDUĆNOST” KADETKINJE: NINA BROZNIĆ - TSK “RIJEKA” STARIJI DJEČACI: MATEO JERBIĆ - TSK “RAVNOGORAC” STARIJI DJEVOJČICE: VIVIANA PAPIĆ - SK “BJELOLASICA” MLAĐI DJEČACI: GORANIN / D. KRULJAC, I. PERNJAK I T. UGLJAREVIĆ / MLAĐE DJEVOJČICE: RAVNOGORAC I / P. GRGURIĆ, S. JURIČIĆ I A. PODOBNIK / STARIJI CICIBANI: GORANIN / B. CRNKOVIĆ, A. JAMBREŠIĆ I V. MIHELČIĆ / MLAĐI CICIBANI: GORANIN I / F. STIPANIČIĆ, F. PRELAC I F. VUKONIĆ / MLAĐE CICIBANKE: RAVNOGORAC-OROSLAVJE / N. KRULJAC, G. SKENDER I I. MIKULIĆ /

PRVENSTVO HRVATSKE / BIATLON - SPRINT STARIJI JUNIORI: 1. PAVLE KRULJAC - SK “GORANIN” STARIJE JUNIORKE: 1. KRUNOSLAVA KAUZLARIĆ - SK “GORANIN” MLAĐI JUNIORI: 1. JAKOV FAK - SK “BJELOLASICA” KADETKINJE: 1. ANDREJA JAKOVAC - “GORSKI KOTAR” STARIJE DJEVOJČICE: 1. VIVIANA PAPIĆ - SK “BJELOLASICA” MLAĐE DJEVOJČICE: 1. VERONIKA JAKOVAC - “GORSKI KOTAR” PRVENSTVO HRVATSKE / BIATLON - POJEDINAČNO STARIJI JUNIORI: 1. PAVLE KRULJAC - SK “GORANIN” STARIJE JUNIORKE: 1. KRUNOSLAVA KAUZLARIĆ - SK “GORANIN” MLAĐI JUNIORI: 1. JAKOV FAK - SK “BJELOLASICA”

111


1. 1. 1. 1.

KADETKINJE: ANDREJA JAKOVAC - “GORSKI KOTAR” STARIJI DJEČACI: DOMAGOJ PETROVIĆ - SK “BJELOLASICA” STARIJE DJEVOJČICE: VIVIJANA PAPIĆ - SK “BJELOLASICA” MLAĐE DJEVOJČICE: VERONIKA JAKOVAC - “GORSKI KOTAR”

OTVORENO PRVENSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE / KOMBINACIJA SENIORI: 1. ALEN ABRAMOVIĆ - TSK “RAVNOGORAC” SENIORKE: 1. MAJA KEZELE - SK “GORANIN” STARIJI JUNIORI: 1. JAKOV FAK - SK “BJELOLASICA” STARIJE JUNIORKE: 1. ZVJEZDANA VELJKOVIĆ - SK “GORANIN” MLAĐI JUNIORI: 1. ANDREJ BURIĆ - TSK “BUDUĆNOST” MLAĐE JUNIORKE: 1. SAMANTA HERLJEVIĆ - TSK “RAVNOGORAC” KADETI: 1. DOMINIK KORDIŠ - TSK “RAVNOGORAC” KADETKINJE: 1. NINA BROZNIĆ - SK “RIJEKA” STARIJI DJEČACI: 1. MAREO JERBIĆ - TSK “RAVNOGORAC” STARIJE DJEVOJČICE: 1. VIVIANA PAPIĆ - SK “BJELOLASICA” MLAĐI DJEČACI: 1. MATEJ BURIĆ - TSK “BUDUĆNOST” MLAĐE DJEVOJČICE: 1. ANTONIJA PODOBNIK - TSK “RAVNOGORAC” STARIJI CICIBANI: 1. VEDRAN MIHELČIĆ - SK “GORANIN” DELNICE STARIJE CICIBANKE: 1. KATARINA PIRC - SK “GORANIN” MLAĐI CICIBANI: 1. FRAN VUKONIĆ - SK “GORANIN” MLAĐE CICIBANKE: 1. DOLORES ŠTIMAC - SK “GORANIN” UKUPNI POREDAK PO KLUBOVIMA: 1. TSK “RAVNOGORAC” 2. SK “GORANIN” 3. SK “BJELOLASICA”

112


SKIJAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

OTVORENO PRVENSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE / VELESLALOM STARIJI CICIBANI: 1. VEDRAN BONEFAČIĆ - SK “RIJEKA” MLAĐE CICIBANKE: 1. VERONIKA BLAŠKOVIĆ - SK “MRKOPALJ” MLAĐI CICIBANI: 1. TIJAN MALNAR - SK “RUDNIK” OTVORENO PRVENSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE /snowboard - dečki i cure CURE: 1. ANA RUMIHA - SK “NINE” RIJEKA 10. OTVORENO PRVENSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE / ski-roleri / SENIORI: 1. PAVLE KRULJAC - SK “GORANIN” SENIORKE: 1. ZVJEZDANA VELJKOVIĆ - SK “GORANIN” MLAĐE JUNIORKE: 1. SAMANTA HERLJEVIĆ - TSK “RAVNOGORAC” STARIJI JUNIORI: 1. VLADIMIR BABIĆ - SK “GROBNIČAN” MLAĐI JUNIORI: 1. DOMINIK KORDIŠ - TSK “RAVNOGORAC” KADETI: 1. MAREO JERBIĆ - TSK “RAVNOGORAC” KADETKINJE: 1. NINA BROZNIĆ - SK “RIJEKA” STARIJI DJEČACI: 1. MATEJ BURIĆ - TSK “BUDUĆNOST” STARIJE DJEVOJČICE: 1. ANTONIJA PODOBNIK - TSK “RAVNOGORAC” MLAĐI DJEČACI: 1. KREŠIMIR CRNKOVIĆ - TSK “BUDUĆNOST” MLAĐE DJEVOJČICE: 1. PETRA GRGURIĆ - TSK “RAVNOGORAC” STARIJE CICIBANKE: 1. DOLORES DADIĆ - TSK “RAVNOGORAC” 1. 2. 3.

UKUPNI POREDAK PO KLUBOVIMA: TSK “RAVNOGORAC” - 243 BODA TSK “GORBNIČAN” - 131 BOD TSK “BUDUĆNOST” - 130 BODOVA

113


KALENDAR NATJECANJA ZA SEZONU 2006./2007. SKIJAŠKO TRČANJE 06. siječnja Hrvatski pokal 2 - klasika SK “Grobničan” Čavle 13. siječnja Hrvatski pokal 3 - slobodno SK “Goranin” Delnice 27. siječnja Hrvatski pokal 4 - klasika TSK “Budućnost” Brod Moravice 28. siječnja Otvoreno prvenstvo PGŽ - slobodno SK “Goranin” Delnice 03. veljače Hrvatski pokal 5 - slobodno TSK “Ravnogorac” Ravna Gora 10. veljače Prvenstvo RH - klasika SK “Goranin” Delnice 11.veljače Prvenstvo RH - slobodno SK “Goranin” Delnice 17. veljače Hrvatski pokal 6 - slobodno SK “Bjelolasica” Mrkopalj 18. veljače Maraton mira - slobodno SK “Bjelolasica” Mrkopalj 24. veljače Hrvatski pokal 7 - klasika SK “Polet” Skrad 03. ožujka Hrvatski pokal 8 - slobodno TSK “Rijeka” Čavle 04. ožujka Prvenstvo RH u sprintu, Platak TSK “Rijeka” Čavle ALPSKO SKIJANJE 20. siječnja 21. siječnja 22. siječnja 10. veljače 11. veljače 18. veljače 13. ožujka 14. ožujka 23. ožujka 24. ožujka

114

Prvenstvo PGŽ - veleslalom, cicibani SK “Rudnik” Tršće Kup Rudnika - veleslalom, dječaci i djevojčice SK “Rudnik” Tršće Prvenstvo Grada Čabra, slalom dječ. i djevojč. SK “Rudnik” Tršće Kup Kvarnera, veleslalom, cicibani SK “Kvarner 01” Rijeka Prvenstvo RH - veleslalom, cicibani SK “Rijeka” Rijeka Kup Rossignol - veleslalom cicibani SK “Mrkopalj” Mrkopalj FIS slalom, Prvenstvo PGŽ za muške i ženske SK “Rijeka” Rijeka FIS Kup Platka u slalomu za muške i ženske SK “Kvarner 01” Rijeka FIS Prvenstvo RH na Platku u slalomu SK “Platak” Rijeka FIS Jadranski slalom - Platak SK “Rijeka” Rijeka


SKIJAŠKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

115


STOLNOTENISKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1981. Adresa: Verdijeva 11/III, 51000 Rijeka Telefon: 091/506 74 53 Fax: 051/ 864 132 E-mail: ljubinka-gardasevic@net.hr

Predsjednik: Ljubinka Gardašević-Morić Tajnik: Ervin Stilin 116


STOLNOTENISKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA STK “BAJER” - Fužine STK “CRIKVENICA” - Crikvenica STK “KVARNER” - Rijeka STK “LIDO” - Opatija STK “MATULJI” - Matulji STK “OPATIJA” - Opatija STK “PAŠAC” - Rijeka STK “PETEHOVAC” - Delnice STK “RIJEKA” - Rijeka STK “SRDOČI” - Rijeka STK “SVETI JAKOV” - Jadranovo STK “VIHOR” - Baška STK “VOLOSKO” - Opatija

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Tri otvorena prvenstva županije za kategorije: a. Juniori b. Kadeti c. Mlađi kadeti d. Najmlađi kadeti 2. Prvenstvo županije za kategorije a. Veterani b. Seniori c. Juniori d. Kadeti e. Mlađi kadeti f. Najmlađi kadeti 3. Momčadsko kadetsko prvenstvo Ukupan broj klubova članova saveza: 13 Ukupan broj registriranih sportaša: 175 117


118


STOLNOTENISKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Stolnoteniski savez Primorsko-goranske županije ima tradiciju dugu 26 godina. Kroz Savez je prošlo puno zaljubljenika u stolni tenis koji su ostvarili značajne uspjehe i popularizirali ovaj sport. Zadatak Saveza povećanje je broja djece koja sudjeluju na županijskim natjecanjima, pa je iz tog razloga pokrenut program sufinanciranja broja djece koje klubovi dovode na natjecanja, čime je uspješno povećan broj sudionika na turnirima u najmlađoj kategoriji za čak 50 %. Zatim, osposobljavanje trenera za stručni rad s djecom i organizacija što većeg broja seminara u skladu s interesom trenera te sufinanciranje njihovog odlaska na seminare i škole za trenere. Savez nastoji popularizirati stolni tenis kroz medije, a napredak je vidljiv kroz vrlo dobru suradnju s Novim listom.

119


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI

EUROPSKO KADETSKO PRVENSTVO 8. IVAN JARDAS - STK “SRDOČI” 1. HRVATSKA LIGA ÆENE 8. ST©K “PETEHOVAC” 2. HRVATSKA LIGA MUŠKI ZAPAD 3. STK “SRDOČI” (natječe se i u sezoni 2006./2007.) KVALIFIKACIJE ZA 2. HL MUŠKI ZAPAD PROŠAO JE STK “LIDO” OPATIJA TE NASTUPA U SEZONI 2006./2007. KVALIFIKACIJE ZA 2. HL ŽENE ZAPAD PROŠAO JE STK “VOLOSKO” OPATIJA TE NASTUPA U SEZONI 2006./2007. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE ZA ML. KADETE 2. STK “SRDOČI” (Dijanić, Saršon, Jardas) 1. POZIVNI TURNIR ZA NAJMLAĐE KADETKINJE - Osijek 1. NORA JUŽNIĆ - STK “PETEHOVAC” 2. POZIVNI TURNIR ZA NJMLAĐE KADETE - Zagreb 1. IVAN JARDAS - STK “SRDOČI” 3. OTVORENI TURNIR ZA NAJMLAĐE KADETE - Dugo Selo 1. IVAN JARDAS - STK “SRDOČI”

120


STOLNOTENISKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

POJEDINAČNO PRVENSTVO PGŽ SENIORI 1. KOVAČEVIĆ MARKO - STK “LIDO” EKIPNO PRVENSTVO PGŽ 1. 2. 3.

KADETI STK “SRDOČI” STK “CRIKVENICA” STK “BAJER”

1. 2. 3.

KADETKINJE STK “CRIKVENICA” STK “PETEHOVAC” STK “VOLOSKO”

Na svim pozivnim turnirima se natječe najboljih 12 natjecatelja u Hrvatskoj u toj kategoriji. Na turnirima na razini Hrvatske natjecali su se i natjecatelji iz ostalih klubova STS PGŽ-a, ali nisu ostvarili plasman bolji od 12. mjesta pa ih se tu ne spominje.

121


KALENDAR NATJECANJA ZA 2006./07. 02. rujna 2006. 09. rujna 2006. 16. rujna 2006. 17. rujna 2006. 23. rujna 2006. 30. rujna 2006. - 06. svibnja 2007. 30. rujna 2006. - 28. travnja 2007. 01. listopada 2006. 21. listopada 2006. 13. siječnja 21. siječnja 28. siječnja 18. veljače 25. veljače 03. ožujka

122

1. kvalifikacijski turnir seniora HSTS - Zagreb 1. kvalifikacijski turnir juniorki HSTS - Pula 1. kvalifikacijski turnir seniorki HSTS - Zagreb 1. kvalifikacijski turnir juniora HSTS - Pula 1. kvalifikacijski turnir kadeta HSTS - Zagreb 1. kvalifikacijski turnir kadetkinja HSTS - Virovitica Pojedinačno prvenstvo mlađih seniora i mlađih seniorki PIG regije 1. pozivni turnir juniora HSTS - Osijek 1. pozivni turnir juniorki HSTS - Pula 1. pozivni turnir mlađih kadeta HSTS -Zagreb 1. pozivni turnir mlađih kadetkinja HSTS - Žabnik I. hrvatska liga M i Ž - 1. kolo II. hrvatska liga M i Ž - 1. kolo Pojedinačno prvenstvo najmlađih kadeta i najmlađih kadetkinja PIG regije 1. pozivni turnir kadeta HSTS - Zadar 1. pozivni turnir kadetkinja HSTS - Zagreb 2. kvalifikacijski turnir kadeta HSTS 2. kvalifikacijski turnir kadetkinja HSTS Pojedinačno prvenstvo kadeta - Srdoči Pojedinačno prvenstvo kadetkinja - Srdoči Pojedinačno prvenstvo seniora i seniorki PIG regije 1. krug momčadskog prvenstva kadeta - Kvarner 1. krug momčadskog prvenstva kadetkinja - Kvarner Momčadsko prvenstvo kadeta i kadetkinja PIG regije Pojedinačno prvenstvo seniora HSTS


STOLNOTENISKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

04. ožujka 11. ožujka 18. ožujka 24. ožujka 25. ožujka 08. travnja 14. travnja 22. travnja 12. svibnja 21. svibnja 09. lipnja 10. lipnja

Pojedinačno prvenstvo seniorki HSTS 2. krug momčadskog prvenstva kadeta - Srdoči 2. krug momčadskog prvenstva kadetkinja - Srdoči Momčadsko prvenstvo juniora i juniorki PIG regije Momčadsko prvenstvo mlađih kadeta i mlađih kadetkinja PIG regije Pojedinačno prvenstvo juniora i juniorki HSTS Momčadsko prvenstvo juniora i juniorki HSTS 3. krug momčadskog prvenstva kadeta - Kvarner 3. krug momčadskog prvenstva kadetkinja - Kvarner Momčadsko prvenstvo najmlađih kadeta i najmlađih kadetkinja PIG regije Momčadsko prvenstvo kadeta i kadetkinja HSTS Momčadsko prvenstvo mlađih kadeta i mlađih kadetkinja HSTS Pojedinačno prvenstvo kadeta HSTS Pojedinačno prvenstvo kadetkinja HSTS Pojedinačno prvenstvo mlađih kadeta HSTS Pojedinačno prvenstvo mlađih kadetkinja HSTS 4. krug momčadskog prvenstva kadeta - Petehovac 4. krug momčadskog prvenstva kadetkinja - Petehovac Kvalifikacijski turnir za ulazak u II. hrvatsku ligu Svjetsko pojedinačno prvenstvo 24. Kup grada Rijeke Alpe Adria

123


STRELJAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1996. Adresa: Verdieva 11/III, 51000 Rijeka Telefon: 051/214 519 Fax: 051/214 519

Predsjednik: Zlatko Pasarić Tajnik: Lav Maričić 124


STRELJAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA GSK “RIJEKA” - Rijeka SD “3. MAJ” - Rijeka SK “BODULKA” - Krk SK “DVD OPATIJA” - Opatija SK “ELEKTROPIRMORJE” - Rijeka SK “KAMENSKO” - Vrbovsko SK “KOBAC” - Lovran SK “KVARNER” - Kukuljanovo SK “LOKOMOTIVA” - Rijeka SK “MALI LOŠINJ” - Mali Lošinj SK “PAPIRNIČAR” - Rijeka

SK “POLICAJAC” - Rijeka SK “PROTECT” - Rijeka SK “RJEČINA” - Rijeka SK “VIKTOR LENAC” - Kostrena SK “VINODOL” - Novi Vinodolski SK “VOJNA POLICIJA” - Rijeka SK “ZAMET” - Rijeka ŠSK “DUB” - Malinska UDRUGA ZA SPORT INVALIDA - Rijeka

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Prva županijska liga za kategorije: a) Nacionalni program: - zračna puška - malokalibarska puška - zračna velikokalibarska puška - alokalibarski pištolj - velikokalibarski pištolj b) Međunarodni program: - zračna puška - malokalibarska puška - malokalibarski pištolj - leteće mete - velikokalibarski pištolji Ukupan broj klubova članova saveza: 20 Ukupan broj registriranih sportaša: 465 125


126


STRELJAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Streljački savez Primorsko-goranske županije osnovan je 1996. godine i u svom sastavu broji 20 klubova. U Savezu je gotovo 500 registriranih sportaša/natjecatelja. Djelatnost Saveza obuhvaća ponajprije skrb o razvoju i promicanju streljačkog sporta, organizira streljačka natjecanja prvenstveno županijskog karaktera, koja su obavezna za nastup na državnom prvenstvu. Njegova djelatnost obuhvaća i organiziranje samih državnih prvenstava, prvenstava ŠSK osnovnih škola te prigodna natjecanja. Osigurava materijalne i ostale uvjete, kao i one nužne za pripreme i nastupe reprezentativaca te brine o vrhunskim sportašima. Posebnu pažnju Savez posvećuje radu s mladima gdje se ističe vrlo dobra suradnja s osnovnim školama. Škole streljaštva djeluju u sedam streljačkih klubova. Iznimna se pažnja posvećuje školovanju kadrova i u tu se svrhu organiziraju seminari za trenere i suce. Od svog osnivanja do današnjih dana strijelci Primorskogoranske županije spadaju u sam vrh hrvatskog streljaštva.

127


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI NOVI DRŽAVNI REKORDI

Ekipno:

SK “LOKOMOTIVA” 742 kruga - malokalibarska puška - trostav - kadetkinje

Pojedinačno :

SANJA DRAKULIČ - seniorka SK “Papirničar” 380 krugova - zračna puška serijska s finalom 474,3 kruga - zračna puška serijska 590 krugova - Vk sport puška - ležeći 571 krug - Vk sport puška - trostav JELENA VUKOVIĆ SK “Papirničar” - juniorka 439,3 krugova - malokalib. puška - ležeći SNJEŽANA PEJČIĆ SK “LOKOMOTIVA” (seniorka) Svjetski KUP 6. Norma za olimpijadu u Pekingu Hrvatska - Slovenija 1. zr. standard puška Slovenija - Hrvatska 1 zr. standard puška Prven. Balkana 3. - zr. standard puška Grand Prix Beograd 4. zr. standard puška SANJA DRAKULIĆ SK “PAPIRNIČAR” (seniorka) Prvenstvo svijeta 10. Vk. sport-puška trostav Finale Euro kupa 9. Vk sport-puška ležeći Finale Euro kupa 10. Vk sport-puška trostav ADRIANO PAVLETIĆ SK “DUB” (junior) Prvenstvo Balkana 3. zr. standard puška Hrvatska-Slovenija 2. zr. standard puška Slovenija-Hrvatska 3. zr. standard puška Turnir u Plzenu 9. zr. standard puška HRVATSKA LIGA 1. A liga 2005./2006. (7 kola) zračna standard Žene 1. SK “LOKOMOTIVA” 2. SK “PAPIRNIČAR” 3. SANJA DRAKULIĆ SK “PAPIRNIČAR” 1. B liga 2005./2006. (7 kola) zračna standard Muški 1. ŠSK “Dub” PRVENSTVO HRVATSKE ZRAČNA PUŠKA SERIJSKA SENIORKE EKIPNO 1. SS “DVD OPATIJA”

128


STRELJAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

(ZLATKA HLEBEC, RAISA GOJAK, PAMELA SAMARĐIĆ) 2. SK “LOKOMOTIVA” (ANA JUREŠKO, MAJA BRUKETA BUJANOVIĆ, ANAMARIA ŽIGIĆ) POJEDINAČNO 1. SANJA DRAKULIĆ SK “PAPIRNIČAR” 1.

JUNIORI EKIPNO SK “MALI LOŠINJ” (RAJKO BOGDANOVIĆ, FJODOR KRSTAČIĆ, SIMON NIKOLIĆ)

1. 1.

JUNIORKE EKIPNO SK “LOKOMOTIVA” (MAJA BRUKETA BUJANOVIĆ, ANA JUREŠKO, ANAMARIA ŽIGIĆ) POJEDINAČNO MAJA BRUKETA BUJANOVIĆ SK “LOKOMOTIVA”

KADETI EKIPNO 1. SS “DVD OPATIJA” (MARSEL DE PRIVITELLIO, DARIAN KOŽUL, DENIS PAVLIĆ) POJEDINAČNO 1. SIMON NIKOLIĆ SK “MALI LOŠINJ” ZRAČNA PIŠKA STANDARD 2.

KADETKINJE EKIPNO SK “LOKOMOTIVA” (TENA ŽARKOVIĆ, ANA TURK, ERNA ŠUNJIĆ)

MK PUŠKA SERIJSKA - LEŽEĆI SENIORI EKIPNO 2. SK “POLICAJAC” LEŽEĆI (IVICA MORIĆ, DENIS GRENKO, NENAD PINTARIĆ) KADETKINJE EKIPNO 3. SK “LOKOMOTIVA” LEŽEĆI (MAŠA BERIĆ, SANJA ČUSTO, TENA ŽARKOVIĆ) JUNIORKE EKIPNO 3. SK “PAPIRNIČAR” (SANELA BRKIĆ, DORA MEDVED, JELENA VUKOVIĆ) POJEDINAČNO 1. JELENA VUKOVIĆ SK “PAPIRNIČAR”

129


MK PUŠKA SERIJSKA - TROSTAV KADETKINJE EKIPNO 1. SK “LOKOMOTIVA” NDR (MAŠA BERIĆ, SANJA ČUSTO, TENA ŽARKOVIĆ) POJEDINAČNO 1. TENA ŽARKOVIĆ SK “LOKOMOTIVA” JUNIORKE EKIPNO 1. JELENA VUKOVIĆ SK “PAPIRNIČAR” MK PUŠKA MEĐUNARODNI PROGRAM SENIORKE 1. SNJEŽANA PEJČIĆ SK “LOKOMOTIVA” TROSTAV 2. SNJEŽANA PEJČIĆ SK “LOKOMOTIVA” LEŽEĆI “PAP 7,62” 3. NENAD PINTARIĆ SK “POLICAJAC” PUŠKA 7,9 MM EKIPNO 1. SK “POLICAJAC” KR. (NENAD PINTARIĆ, DENIS GRENKO, IVICA MORIĆ) POJEDINAČNO 1. NENAD PINTARIĆ SK “POLICAJAC” FINALE KUP-a PARNI TRAP 1. VLADIMIR BABIĆ - SENIOR SK “KVARNER” PARNI TRAP 2. ANTUN KUNŠTEK - JUNIOR SK “KVARNER” 3. VLADIMIR BABIĆ - SENIOR SK “KVARNER” 3. IVAN BABIĆ - JUNIOR SK “KVARNER

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. 16. ožujka 18. ožujka 31. ožujka i 01. travnja 31. ožujka ili 01. travnja 07. travnja 14. - 15. travnja 130

PŽ osnovnih škola PŽ 10 m serijska - juniori/ke, seniori/ke PH 10 m serijska - seniori/ke - Zagreb PŽ 10 m serijska - kadeti/kinje PŽ 10 m standard i KUP HSS Mk Turnir standard - Rijeka PH 10 m serijska - kadeti/kinje, juniori/ke - Osijek


STRELJAČKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

21. - 22. travnja 05. svibnja 06. svibnja 12. - 13. svibnja 19. svibnja 20. svibnja 02. - 03. lipnja 09. - 10. lipnja

PH 10 m standard - seniori/ke - Mala Subotica PŽ 10 m standard - kadeti/kinje KUP HSS Regija 1. izborno Mk standard - Zagreb PH 10 m standard - kadeti/kinje - Stobreč PH 10m standard - juniori/ke - Požega KUP HSS Finale - Zagreb 2. izborno Mk stand. - Zagreb Mk standard 3. izborno - Soli “22. trofej Rijeke” u čast Sv. Vida - mk puška serijska Rijeka - Faenza - Rijeka - Kukuljanovo

16. - 17. lipnja 17. lipnja 24. lipnja 30. lipnja i 01. srpnja 07. - 08. srpnja 14. srpnja 26. kolovoza 01. rujna 02. rujna 08. - 09. rujna 09. rujna 15. - 16. rujna 16. rujna 22. - 23. rujna 29. - 30. rujna 8. listopada 13. - 14. listopada

Mk standard 4. izborno - Zagreb PŽ mk serijsko - sve kategorije Prv. Rijeke u čast Dana državnosti RH - puška 7,9 mm i pištolj 15+15 PH mk serijska - kadeti/kinje, juniori/ke - Karlovac PH mk serijska - seniori/ke - Rijeka “Riječke ljetne noći” - noćno gađanje - mk puška PŽ mk standard - sve kategorije PŽ pištolj/revolver Trofej Jadrana - Split PH mk standard 25 i 50 m - seniori/ke - Zagreb PŽ vk puške PH mk standard 25 i 50 m - juniori/ke - Stobreč PH vk pištolj/revolver 10+10 - Zagreb 16. otvoreno prvenstvo Rijeke - puške 7,9 i 7,62 mm i pištolji/revolver 10+10 i 15+15 PH vk puške - Rijeka PH vk pištolj/revolver 15+15 - Osijek Turnir neovisnosti - vk puške 200 i 300 m Vrapčak - Zagreb PH za veterane - Karlovac 131


ŠAHOVSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1997. Adresa: Blaža Polića 2/II, 51000 Rijeka Telefon: 051/336 781 Fax: 051/336 781 E-mail: zelenika@sah-rijeka.hr

Predsjednik: Ivan Mandekić Tajnik: Srđan Zelenika 132


ŠAHOVSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA ŠK “CRIKVENICA” - Crikvenica ŠK “DELNICE” - Delnice ŠK “DRAGA” - Rijeka ŠK “GORAN” - Vrbovsko ŠK “GORANKA” - Ravna Gora ŠK “JUNIOR” - Rijeka ŠK “LIBURNIJA” - Rijeka ŠK “LOŠINJ” - Mali Lošinj ŠK “LOVRAN” - Lovran ŠK “LUCIJA-KVARNER BANKA” ŠK “KASTAV” - Kastav ŠK “KOSTRENA” - Kostrena ŠK “KRALJEVICA” - Kraljevica ŠK “KRK” - Krk ŠK “KVARNER” - Rijeka ŠK “MAESTRAL” - Matulji ŠK “OPATIJA” - Opatija ŠK “RJEČINA” - Dražice ŠK “RIJEKA” -Rijeka ŠK “VOLOSKO” - Volosko ŠK “ZRINSKI-FRANKOPAN” - Novi Vinodolski ŠŠ “DELNICE” - Delnice ŠŠ “GORANKA” - Ravna Gora

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Prvenstvo školskih sportskih klubova PGŽ 2. Pojedinačna prvenstva PGŽ do 8,11,13,15,17,19 god. 3. Ekipno brzopotezno prvenstvo PGŽ 4. Pojedinačno seniorsko prvenstvo PGŽ Ukupan broj klubova članova saveza: 23 Ukupan broj registriranih sportaša: 436 133


134


ŠAHOVSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Šahovski savez Primorsko-goranske županije 1997. godine započeo je s radom, a čine ga 23 člana. Utvrđivanje i ostvarivanje politike promicanja šahovske aktivnosti, osobito kod djece i mladeži, temeljni su ciljevi Saveza. Savez organizira sustav natjecanja u šahu s ciljem razvoja šahovskih kvaliteta svojih članova. Vodi brigu o stvaranju materijalnih, kadrovskih i svih potrebnih uvjeta za postizanje vrhunskih šahovskih rezultata, a posebnu brigu posvećuje mladim članovima koji postižu iznimne rezultate. Program Saveza prvenstveno je redovit rad velemajstora Ognjena Cvitana s najtalentiranijim pojedincima te organizacija pojedinačnih prvenstava kadeta i juniora, polufinala i finala prvenstava Školskih sportskih kolektiva Primorsko-goranske županije. U programu Saveza svoje mjesto našli su i šahovski kampovi koji prethode državnim, europskim i svjetskim natjecanjima, zatim posjet klubovima županije u cilju edukacije šahovskih djelatnika te promotivne simultanke i hendikep mečevi sa šahistima Primorsko-goranske županije. Savez organizira ekipna brzopotezna i pojedinačna seniorska županijska prvenstva, kao i seminare za šahovske suce. Članovi Saveza ostvarili su zapažene rezultate u 2006. godini.

135


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI EKIPNI REZULTATI: ŠK “Lucija Kvarner Banka” -seniorske prvakinje države ŠK “Draga” - seniorske viceprvakinje države ŠK “Junior” -juniorski prvaci države ŠK “Liburnija” -4.mjesto na 1. šahovskoj ligi i 2.mjesto na Kupu RH ŠK “Rijeka”- 6.mjesto na 1. šahovskoj ligi i 5.mjesto na Kupu RH ŠK “Rijeka” - juniori 1.mjesto u 2.ligi –ostvarili plasman u 1.juniorsku ligu ŠK “Goran” -3.mjesto na Finalu kadetskog prvenstva Hrvatske ŠK “Junior” - osvojili 1. mjesto u 2. seniorskoj ligi - ostvarili plasman u 1 B ligu ŠK “Kvarner” - osvojili 2. mjesto u 2. seniorskoj ligi - ostvarili plasman u 1.B ligu POJEDINAČNI REZULTATI: Ognjen Jovanić ŠK “Liburnija” - osvojio 3. normu za titulu velemajstora Marin Bosiočić ŠK “Junior” - postao međunarodni majstor Darko Dorić ŠK“Liburnija” - postao međunarodni majstor Ognjen Cvitan ŠK“Rijeka” - obranio titulu brzopoteznog prvaka Hrvatske 3. Borka Frančišković ŠK “Draga” - zatvoreno seniorsko prvenstvo Hrvatske 1. Borka Frančišković ŠK “Draga” - juniorsko prvenstvo Hrvatske 3. Julijan Plenča ŠK “Rijeka” - juniorsko prvenstvo Hrvatske 2. Nikola Samardžić ŠK “Junior” - kadetsko prvenstvo Hrvatske do 9.god. 1. PatricijaVujnović ŠK “Goran” - kadetsko prvenstvo Hrvatske 2. Tihana Lisac ŠK “Goranka” - kadetsko prvenstvo Hrvatske do 11 god. 1. Daria Grgurić ŠK “Goran” - kadetsko prvenstvo Hrvatske do 15 god. 2. Andrea Mijatović ŠK “Lucija” - kadetsko prvenstvo Hrvatske do 15 god. 1. ŽENSKA LIGA 1. ŠK “LUCIJA-KVARNER BANKA” 2. ŠK “DRAGA-ERSTE KLUB” KUP RH 2. ŠK “LIBURNIJA 1” 3. ŠK “LIBURNIJA 2”

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. DOMAĆI TURNIRI - 9 - 15. travnja 16 - 21. svibnja 16 - 21. svibnja

136

Pojedinačno žensko prvenstvo Hrvatske I. hrvatska šahovska liga - juniori Kup Hrvatske 16. međunarodni šahovski festival


ŠAHOVSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

19 - 24. lipnja 22 - 28. srpnja 12 - 22. listopada 24. rujna - 3. list. 1. ožujka-15. stud. kolovoz - listopad 15 - 25. studenoga 30. stud. - 2. pros.

Prvenstvo Hrvatske za kadete/kinje do 9 i 11 godina Prvenstvo Hrvatske za kadete/kinje do 13 i 15 godina Prvenstvo Hrvatske za juniore/ke do 17 i 19 godina I. hrvatska šahovska liga - muškarci, žene I. “B” hrvatska liga (muškarci) II. hrvatska šahovska liga (žene i juniori) II. hrvatska šahovska liga (seniori) - Druga međužupanijska liga - centar - Druga međužupanijska liga - istok - Druga međužupanijska liga - zapad - Druga međužupanijska liga - jug III. hrvatska šahovska liga (seniori) - centar, istok, zapad i jug IV. hrvatska šahovska liga (seniori) - centar, istok, zapad i jug V. hrvatska šahovska liga (seniori) - centar, istok, zapad i jug Kadetske lige Hrvatske - centar, istok, zapad i jug Kvalifikacije za Pojedinačno prvenstvo Hrvatske (muškarci) Pojedinačno prvenstvo Hrvatske (muškarci) Kvalifikacije za žensko prvenstvo Hrvatske

MEĐUNARODNI TURNIRI 2 - 16. travnja Pojedinačno prvenstvo Europe (m+ž) - Dresden 6 -16. svibnja Mitropa kup - Mađarska 2 - 10. lipnja Pojedinačno prvenstvo Europe za veterane - Hockenheim, Njemačka 19 - 28. lipnja Ekipno prvenstvo Europe za mlade - Subotica 13 - 24. rujna Pojedinačno prvenstvo Europe za mlade - Šibenik 16 - 29. rujna Pojedinačno prvenstvo svijeta za veterane - Gmunden, Austrija 2 - 12. listopada Kup europskih prvaka (m+ž) - Kemer, Turska 2 - 17. listopada Prvenstvo svijeta za juniore - Erevan, 27. list. - 7. stud. Ekipno prvenstvo Europe (m+ž) - Heraklio, Grčka 5 - 7. studenog Skupština ECU - Heraklio, Grčka 17 - 29. studenoga Pojedinačno prvenstvo svijeta za mlade - Antalya, Turska 25 - 27. studenog Kongres FIDE - Antalya, Turska studeni - prosinac Svjetski kup - Hanti Mansijsk, Rusija

137


ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1996. Adresa: Janka Polića Kamova 45, 51000 Rijeka Telefon: 091 590 5403

Predsjednik: Leonard Vesel Tajnik: Dane Maličević 138


ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA ŠK “LOKVARKA“ - Lokve ŠRK “ŠARAN“ - Tribalj ŠRU “BAJER“ - Fužine ŠRU “ČABRANKA“ - Čabar ŠRU “GORAN“ - Brod na Kupi ŠRU “KAMAČNIK“ - Vrbovsko ŠRU “RIJEČINA JELENJE“ - Rijeka

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Županijska prvenstva 2. Zonska prvenstva 3. Kup Hrvatske 4. Prvenstvo Hrvatske 5. Svjetska prvenstva Ukupan broj klubova članova saveza: 7 Ukupan broj registriranih sportaša: 700 139


140


ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Športsko ribolovni savez Primorsko-goranske županije za svoj cilj ima promicanje sporta na području županije, rad s mladima, ekološku edukaciju i realizaciju ekoloških projekata te pravilno gospodarenje ribom. Casting i lov ribe na plovak, dvije su discipline natjecanja u kojima sportaši naše županije postižu vrhunske rezultate kako na razini županije, tako i na razini države, a natjecatelji ne izostaju ni s popisa reprezentativaca.

141


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI SVJETSKO PRVENSTVO U CASTINGU 4. SNEŽANA ŽURGA - AREMBERG 8. MARKO POPOVIĆ - AREMBERG 11. DALIBOR KLARIĆ - SVJETSKE IGRE PORTUGAL KUP HRVATSKE SENIORI 1. MARKO POPOVIĆ 1. SNEŽANA ŽURGA JUNIORI 1. GORAN OŽBOLT CASTING LIGA SENIORI 1. DUNJA BROVET 1. MARKO POPOVIĆ JUNIORI 1. ZORAN ŽURGA KADETI 1. GORAN OŽBOLT ZONSKO NATJECANJE (MEĐUŽUPANIJSKO) SENIORI 1. SNEŽANA ŽURGA 1. MARKO POPOVIĆ JUNIORI 1. ZORAN ŽURGA KADETI 1. GORAN OŽBOLT ŽUPANIJSKO SENIORI 1. SNEŽANA ŽURGA 1. MARKO POPOVIĆ

142


ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

JUNIORI 1. ZORAN ŽURGA KADETI 1. GORAN OŽBOLT SPIN LIGA 1. DALIBOR KLARIĆ LOV RIBE NA PLOVAK ŽUPANIJSKO NATJECANJE

ŽENE - SENIORKE PLASIRANE NA ZONU ŠRU “ŠARAN” ŠRU “BAJER”

MUŠKI - PLASIRANI NA ZONU ŠRU “ŠARAN” ŠRU “BAJER” ŠRU “KAMAČNIK” ŠRU “ČABRANKA”

MUŠKI - PLASIRANI NA SLED KADETA ŠRU “ŠARAN”

ZONA 1. ŠRU “ŠARAN” 2. ŠRU “BAJER” seniorke plasirane na Kup Hrvatske 2. ŠRU “BAJER” seniori plasirani na Kup Hrvatske

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. 12. svibnja 26. - 27. svibnja 23. lipnja 30. lipnja - 1. srpnja 14. - 15. srpnja

Županijsko prvenstvo (lov ribe i casting) Zonsko prvenstvo (lov ribe i casting) Casting kup HŠRS Slet kadeta - lov ribe na plovak Završnica Kupa Hrvatske - lov ribe

143


TAEKWONDO SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka: 1996. Adresa: Osječka 74A, 51000 Rijeka Mobitel: 098/207 695, 091/511 2003 E-mail: taekwondo-pgz@net.hr

Predsjednik: Jurica Prpić Tajnik: Željko Jurčić 144


TAEKWONDO SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA TK-DBVS “CRIKVENICA” - Crikvenica TK “GROBNIK” - Čavle TK “KRALJEVICA” - Kraljevica TK “KVARNER” - Rijeka TK “MORČIĆ” - Rijeka TK “RJEČINA” - Jelenje TK “VELEBIT” - Rijeka

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Kadetsko prvenstvo PGŽ 2. Juniorsko prvenstvo PGŽ 3. Školska taekwondo prvenstva Ukupan broj klubova članova saveza: 7 Ukupan broj registriranih sportaša: 259 145


146


TAEKWONDO SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Taekwondo savez Primorsko-goranske županije aktivno djeluje od 1996. godine. Plan i program Saveza temelji se prvenstveno na kalendaru natjecanja Hrvatskog taekwondo saveza. Unutar županijskog saveza radi i djeluje ukupno 7 taekwondo klubova registriranih na području Primorsko-goranske županije, a koji okupljaju preko tri stotine članova, uglavnom djece i mladeži. Članice Saveza tijekom kalendarske godine aktivno sudjeluju na svim službenim i pratećim natjecanjima i aktivnostima HTS-a, kao i na natjecanjima u organizaciji ovog županijskog saveza, a to su prvenstva školskih sportskih klubova i prvenstvo županije za kadete i juniore. Točni datumi i mjesta održavanja određenih županijskih natjecanja i aktivnosti određuju se sukladno kalendaru natjecanja HTS-a. Djelatnost Saveza prvenstveno podrazumijeva organizaciju školskih i županijskih natjecanja za kadete i juniore, organiziranje sudačkih i trenerskih seminara te provođenje sportske taekwondo škole. Savez ima za cilj okupljati i licencirati sve taekwondo suce s područja naše županije, te usuglašavati kriterije suđenja u sportskim taekwondo natjecanjima, kako bi ista imala što bolju organizacijsku strukturu.

147


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI UKUPNI EKIPNI POREDAK KADETI: 1. TK “RJEČINA“ 2. TK “GROBNIK“ 3. TK “VELEBIT“ 1. 2. 3.

KADETKINJE: TK “GROBNIK“ TK “VELEBIT“ TK “KRALJEVICA“

POJEDINAČNI REZULTATI KADETI: KAT. DO 27 KG 1. VLADO KRIŽANOVIĆ - TK “RJEČINA“ KAT. DO 30 KG 1. PETAR PRPIĆ - TK “RJEČINA“ KAT. DO 33 KG 1. SANDRO STANOJEVIĆ - TK “RJEČINA“ KAT. DO 36 KG 1. SEBASTIAN GLAD - TK “GROBNIK“ KAT. DO 39 KG 1. MATIJA PANDUR - TK “VELEBIT“ KAT. DO 43 KG 1. DOMINIK ŠUBIĆ - TK “VELEBIT“ KAT. DO 47 KG 1. DANIJEL ŠIMIČIĆ - TK “VELEBIT“ KAT. DO 51 KG 1. BORNA BARIŠIĆ - TK “GROBNIK“ KAT. DO 51 KG 1. ALEN ŠPORČIĆ - TK “RJEČINA“ KAT. DO 60 KG 1. TOMISLAV MESIĆ - TK “SUŠAK“

148


TAEKWONDO SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KAT. PREKO 60 KG 1. HRVOJE ŠIMIĆ - TK “GROBNIK“

KADETKINJE:

KAT. DO 30 KG 1. ANDREA JURIČIĆ - TK “GROBNIK“ KAT. DO 33 KG 1. MARTA JURČIĆ - TK “GROBNIK“ KAT. DO 43 KG 1. NINA JELENKOVIĆ - TK “GROBNIK“ KAT. DO 47 KG 1. MORENA DEVČIĆ - TK “KRALJEVICA“ KAT. DO 51 KG 1. ANTONIJA BAKARČIĆ - TK “VELEBIT“ KAT. DO 55 KG 1. MARTA TURUDIĆ - TK “GROBNIK“

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. 10. - 11. ožujka 21. - 22. travnja 28. - 29. travnja 19. - 20. svibnja 26 .- 27. svibnja 7. - 8. srpnja 11. - 12. kolovoza 13. - 14. listopada 27. - 28. listopada 17. - 18. studenoga 1. - 2. prosinca 8. - 9. prosinca

Prvenstvo HR, S, Zadar Prvenstvo HR, P, K/J/S, Rijeka Prvenstvo HR, J, Knin Prvenstvo ŠSK, K- PGŽ, Crikvenica Prvenstvo svijeta, S, Beijing, Kina (18-22) Prvenstvo škola K, Zagreb Prvenstvo Europe, K, Budimpešta Univerzijada, S, Bangkok, Tajland Prvenstvo PGŽ, mK/K,/J - PGŽ, Čavle Prvenstvo svijeta, P, J/S, Incheon (29-31) Croatian Open A, K/J/S, Zagreb   Prvenstvo Europe, P, J/S, Konya, Turska Prvenstvo HR, K,    

149


TENISKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka saveza: 2000. Adresa: Ede Jardasa 27A, 51000 Rijeka Telefon: 051/621 601 Fax: 051/621 444

Predsjednik: Jadranko Višak 150


TENISKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA TK “CRES” - Cres TK “JADRANKA - LOŠINJ” - Mali Lošinj TK “KOSTRENA” - Kostrena TK “KVARNER” - Rijeka TK “MAGROS-KLIFTON” - Opatija TK “OPATIJA” - Opatija TK “PEĆINE” - Rijeka TK “RAB” - Rab TK “RIJEKA” - Rijeka TK “RUKAVAC” - Rukavac TK “WIMBLEDON” - Rijeka

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: Prvenstva PGŽ u kategorijama do 10, 12, 14, 16 i 18 godina, seniori Ukupan broj klubova članova saveza: 11 Ukupan broj registriranih sportaša: 90 151


152


TENISKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Teniski savez Primorsko-goranske županije organizira prvenstva županije po kategorijama te ciklus turnira za djevojčice i dječake do 10 godina. Uz veću financijsku potporu, postoje velike mogućnosti za usavršavanje stručnih kadrova, trenera i sudaca, potpomaganje naprednih natjecatelja, kao i organiziranje još kvalitetnijih županijskih turnira. Savez je uključen u regionalni savez, Istarsko-primorskogoranski teniski savez.

153


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI PRVENSTVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE SENIORI: 1. IVAN CEROVIĆ - TK “KVARNER“ 2. IVOR ERŽIŠNIK - TK “OPATIJA“ - DJEČACI DO 12 GOD. 1. ROBERT ĐULA - TK “KVARNER“ 2. FILIP KRALJEVIĆ - TK “KVARNER“ JUNIORI DO 18 GOD. 1. MATEJ STAKNE - TK “RAB“ 2. MLADEN JARDAS - TK “KVARNER“ 1. 2. 1. 2.

JUNIORKE DO 18 GOD. VANA ŠUTALO - TK “PEĆINE“ MARIJA OLUJIĆ - TK “WIMBLEDON“ - DJEVOJČICE DO 12 GOD. LARA LIPOVAC - TK “PEĆINE“ IVANA KOPAJTIĆ - TK “WIMBLEDON“

JUNIORI DO 16 GOD. 1. DARIO ZAMLIĆ - TK “ĆIKOVIĆI“ 2. KARLO TUDOR - TK “PEĆINE“ JUNIORKE DO 16 GOD. 1. ANJA VREG - TK “KVARNER“ 2. MARIJA KRESIĆ - TK “KVARNER“ DJEČACI DO 14 GOD. 1. FILIP TOMLJANOVIĆ - TK “PEĆINE“ 2. DASEN JARDAS - TK “KVARNER“ DJEVOJČICE DO 14 GOD. 1. ANA PAŠKVAN - TK “PEĆINE“ 2. LORENA ŠOKOTA - TK “KVARNER“

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. - nije još određen

154


TENISKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

155


VATERPOLSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Godina osnutka saveza: 2004. Adresa: Podkoludricun 2, 51000 Rijeka Telefon: 051/212 284 Fax: 051/211 084; 621 915 E-mail: jasmin.hodzic@ri.t-com.hr

Predsjednik: Milan Jadrić Tajnik: Frane Nonković 156


VATERPOLSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KLUBOVI ČLANOVI SAVEZA VK “ARBA“ - Rab VK “BURIN“ - Rijeka VK “CPK“ - Crikvenica VK “JADRAN“ - Kostrena VK “KOSTABELA“ - Rijeka VK “KVARNER“ - Opatija VK “LOŠINJ“ - Lošinj VK “PRIMORJE ERSTE BANKA“ - Rijeka VK “VOLOŠĆICA“ - Volosko

RANG NATJECANJA POD INGERENCIJOM SAVEZA: 1. Županijska liga 2. Međužupanijska liga 3. Kup natjecanja Ukupan broj klubova članova saveza: 9 Ukupan broj registriranih sportaša: 400 157


158


VATERPOLSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Vaterpolski savez Primorsko-goranske županije osnovan je 2005. godine, a u njega je udruženo pet klubova. Osnovni sadržaj djelatnosti Saveza je da organizira, omasovljuje i razvija vaterpolski sport na području Primorsko-goranske županije, utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja vaterpolskog sporta, koordinira i usklađuje aktivnosti svojih članica, skrbi o organiziranju i provođenju županijskih natjecanja.

159


POSTIGNUTI REZULTATI U 2006. GODINI I. HRVATSKA VATERPOLSKA LIGA SENIORI 6. VK “PRIMORJE ERSTE BANKA“ SENIORKE 2. VK “PRIMORJE ERSTE BANKA“ PRVENSTVO HRVATSKE JUNIORI 3. VK “PRIMORJE ERSTE BANKA“ KADETI 2. VK “PRIMORJE ERSTE BANKA“ KUP RH SENIORKE 1. VK “PRIMORJE ERSTE BANKA“ JUNIORI 3. VK “PRIMORJE ERSTE BANKA“ KADETI 2. VK “PRIMORJE ERSTE BANKA“ I. B VATERPOLSKA LIGA 5. VK “JADRAN“ II. VATERPOLSKA LIGA SJEVER 4. VK “CPK“ TREĆA LIGA 2006 1. VK “JADRAN“ 2. VK “KVARNER“

KALENDAR NATJECANJA ZA 2007. PRVENSTVO HRVATSKE SENIORI 11. travnja - 12. svibnja SENIORKE 03. ožujka - 19. svibnja

160


VATERPOLSKI SAVEZ

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

161


Sportovi koji nemaju formiran županijski savez 21 Mali nogomet R. br. SPORTOVI Klubova 22 Motociklizam 1 Aikido 3 23 Orjentacijsko trčanje 2 Atletika 4 24 Podvodne aktivnosti 3 Badminton 2 25 Rugby 4 Biciklizam 10 26 Sinkronizirano plivanje 5 Biljar 1 27 Skijanje na vodi 6 Body building 6 28 Snowboard 7 Boks 5 29 Sport osoba 8 Borilačke vještine 9 s invaliditetom 9 Bridge 3 30 Sport osoba s 10 Dizanje utega 4 oštećenjem sluha 11 Gimnastika 3 31 Sport osoba s 12 Gimnastika-atlet. 1 oštećenjem vida 13 Golf 3 32 Sportska rekreacija 14 Hrvanje 1 33 Sportski ples 15 Jedrenje 28 34 Streličarstvo 16 Judo 3 35 Teška atletika 17 Kajak 1 36 Triatlon 18 Konjički šport 4 37 Veslanje 19 Koturaljke 1 38 Zrakoplovstvo 20 Mačevanje 1 Ukupno 205 klubova sportova koji nisu udruženi u županijske sportske saveze Izvor: Registar Udruga Republike Hrvatske

17 13 3 16 1 1 3 2 13 4 1 25 1 3 1 2 2 4

ZNAČAJNIJI REZULTATI SPORTAŠA I EKIPA U 2006. GODINI U SPORTOVIMA KOJI NEMAJU FORMIRAN ŽUPANIJSKI SAVEZ SPORT

KATEGORIJA Sportaš-ica

KLUB

Atletika Seniorka Petra Karanikić Atletski klub Kvarner Autotrans Atletika Seniorka Višnja Šoštarić Atletski klub Kvarner Autotrans Atletika Seniorka Vera Begić Atletski klub Kvarner Autotrans Atletika Senior Nedžad Atletski klub Mulabegović Kvarner Autotrans Atletika Junior Jasmin Atletski klub Jovanović Kvarner Autotrans Atletika Junior Filip Fičor Atletski klub Kvarner Autotrans Atletika Ml. senior Nikola Kereković Atletski klub Kvarner Autotrans Atletika Juniorka Dajana Diklić Atletski klub Kvarner Autotrans Atletika Senior Goran Pekić Atletski klub Kvarner Autotrans Atletika Juniorka Mirjana Gagić Atletski klub Kvarner Autotrans Atletika Juniorka Arna Erega Atletski klub

162

REZULTAT Pojedinačno prvenstvo Hrvatske 1. mjesto skok u dalj i troskok; Kup Hrvatske 1. mjesto skok u dalj Zimsko bacačko prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto u bacanju koplja Međunarodni juniorski miting Rijeka: Državni rekord u bacanju diska; Pojedinačno prvenstvo Hrvatske 1. mjesto bacanje diska; Kup Hrvatske 1. mjesto bacanje diska Pojedinačno prvenstvo Hrvatske 1. mjesto bacanje kugle; Kup Hrvatske 1. mjesto bacanje kugle Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniore 1. mjesto 5 km. Hodanje Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniore 1. mjesto skok u vis Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniore 1. mjesto 3000 metara Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za Juniorke, 5000 m - 1. mjesto Dvoransko prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto na 60 m Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za Juniorke - 1. mjesto troskok Svjetsko juniorsko prvenstvo Pojedinačno prvenstvo


Hrvatskeza juniorke - 1. mjesto 100 prepone Atletika Juniorka Anja Grbeš Atletski klub Prvenstvo Hrvatske Kvarner Autotrans - 1. mjesto na 60 m; Prvenstvo Hrvatske za mlađe juniorke - 1. mjesto na 100 m Atletika Junior Filip Fićor Atletski klub Prvenstvo Hrvatske juniori i mlađi Kvarner Autotrans juniori - 1. mjesto u skoku u vis Atletika Junior Jasmin Jovanović Atletski klub Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto Kvarner Autotrans u hodanju na 5 km Atletika Sp. invalida Milka Milinković Športsko društvo Svjetsko prvenstvo Nizozemska paraplegičara - 7. i 8. mjesto; Međunarodno natjecanje Ljubljana ; Frankopan - 1. mjesto Otvoreno prvenstvo Hrvatske - 3x1. mjesto Atletika Sp. invalida Maja Mihelčić Športsko društvo Otvoreno prvenstvo Hrvatske. parapleg. Frankopan Bacanje koplja - 1. mjesto Atletika Sp. invalida Miroslav Matić Športsko društvo Svjetsko prvenstvo Nizozemska - 6. i 7. mjesto; parapleg. Frankopan Međunarodno natjecanje Ljubljana - 1. mjesto; Otvoreno prvenstvo Hrvatske - 3x1. mjesto Biciklizam Senior Bruno Radotić Biciklis. klub Rijeka Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto u pistovnom u sprintu Biciklizam Senior Kvasina Danijel Biciklis. klub Rijeka Državno prvenstvo pistovno - 1. mjesto u utrci na bodove Biciklizam Senior Radotić Bruno Biciklis. klub Rijeka Državno prvenstvo pistovno - 1. mjesto u sprintu Biciklizam Senior Bojan Rafaj Biciklis. klub Rijeka Državno prvenstvo uphill - 1. mjesto Boks Junior Ivan Klarić Boksački klub Kvarner Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto u kategoriji do 51 kg Boks Junior Davor Mohorić Boksački klub Kvarner Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto u kategoriji do 69 kg Boks Senior Marijo Šivolija Boksački klub Rijeka Prvenstvo Hrvatske 1. mjesto u kategoriji do 81 kg. Boks Kadet Gordan Komšo Boksački klub Rijeka Prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete 1. mjesto u kategoriji do 62 kg. Boks Junior Matej Benić Boksački klub Rijeka Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto u kategoriji do 57 kg. Boks Kadet Alen Boduljak Boksački klub Rijeka Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto u kategoriji do 50 kg. Boks Junior Mišel Spadoni Boksački klub Rijeka Prvenstvo Hrvatske za juniore 1. mjesto kategorija do 57 kg Diz. utega Junior Marko Petretić Klub dizača Kadetsko prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto; utega Kvarner Juniorsko prvenstvo Hrvatske 1. mjesto Diz. utega Senior Saša Čegar Klub dizača Alpe Adria - Konjic - 1. mjesto; utega Kvarner Prvenstvo Hrvatske 1. mjesto Gimnastika Junior Igor Zubović Gimnastički Pojedinačno prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto u klub Rijeka preskoku; 2. mjesto konj s hvataljkama Gimnastika Kadetkinja Ema Kajić Ženski gimnastički Pojedinačno prvenstvo Hrvatske: Dvovisinske ruče klub Vita - 1. mjesto; Parter - 1. mjesto; Greda - 2. mjesto; Preskok - 2. mjesto; Prvenstvo Hrvatske u višeboju - 1. mjesto Gimnastika Kadetkinja Eva Crepulja Ženski gimnastički Pojedinačno prvenstvo Hrvatske: Dvovisinske ruče klub Vita - 2. mjesto; Parter - 3. mjesto; Prvenstvo Hrvatske u višeboju - 2. mjesto (kategorija mlađe kadetkinje) Jedrenje Junior Daniel Mihelić Jedriličarski Europsko juniorsko prvenstvo - 1. mjesto; Državno klub Galeb prvenstvo HR juniori- 1. mjesto; Državno prvenstvo Hrvatske seniori - 1. mjesto; Europa cup Hvar - 1. mjesto. Jedrenje Senior Josip Kršanac Yaht club Croatia Svjetsko seniorsko prvenstvo Danska - 11. mjesto; Europsko juniorsko prvenstvo Španjolska - 5. mjesto; Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto Jedrenje Juniorka Lina Stock Jedriličarski Svjetsko prvenstvo Francuska - 13. mjesto u kategoriji klub Opatija Laser 4.7; Europa cup -1. mjesto; Otvoreno prvenstvo Slovenije -1. mjesto; Prvomajska regata Slovenije - 1. mjesto; PH - 1. mjesto ukupno; Europa cup Hvar- 2. mjesto.

163


Jedrenje Junior Marko Šestan Jedriličarski klub Opatija Jedrenje Juniorka Tina Mihelić Jedriličarski klub Galeb Judo Senior Jakša Pavković Judo klub Rijeka Orijen. trča. M. Juniorka Anamarija Tusić Orijent. klub Lokve Orijen. trča. Senior Andrej Barić Orijent. klub Ris Orijen. trča. Junior Andrej Šubat Orijent. klub Ris Orijen. trča. M. Kadet. Antonija Vukoša POK Torpedo Orijen. trča. Junior Bojan Vukonić Orijent. klub Ris Orijen. trča. Junior Edi Grbac POK Torpedo Orijen. trča. Junior Matjaž Štanfel Orijent. klub Ris Orijen. trča. M. Junior Matko Jasprica POK Torpedo Orijen. trča. Juniorke Nikolina Stepan POK Torpedo Orijen. trča. Juniorka Nikolina Stepan POK Torpedo Pikado Sp. invalida Viliam Jelušić Šp. rek. klub slijepih Rijeka Plivanje Junior Anton Starčić KPA Kostrena s perajama Sink. plivanje Seniorka Monica Marinelli KSP Primorje Aqua Maris Sink. plivanje Juniorka Tara Pavić KSP Primorje Aqua Maris Streličarstvo Junior Anton Šiša Streličarski klub Rijeka Streličarstvo Seniorka Milvija Streličarski Kokić-Baćac klub Rijeka Triatlon Senior Dejan Ljubas Triatlon klub Rival Triatlon Kadet Mateo Marinić Triatlon klub Rival Veslanje Senior Dejan Pupovac Veslački klub Jadran Veslanje Senior Erik Brec Veslački klub Jadran

164

Europsko prvenstvo Italija - 5. mjesto; Otvoreno prvenstvo Slovenije -1. mjesto; Laser Europa Cup Australija - 1. mjesto; Ukupni plasman za Europa cup - 3. mjesto; Seniorsko prvenstvo Hrvatske - 2. mjesto Svjetsko prvenstvo Weymouth - 1. mjesto; Olimpic sailing week - 1. mjesto; Državno prvenstvo - 1. mjesto; Državno seniorske prvenstvo - 1. mjesto; Europa cup Hvar - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske na duge staze - 1. mjesto; Kup Hrvatske 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske u sprintu - 1. mjesto; Sprint kup Hrvatske 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske u sprintu - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske na duge staze - 1. mjesto Kup Hrvatske - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske na duge staze - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske na duge staze - 1. mjesto; Sprint kup Hrvatske - 1. mjesto; Kup Hrvatske - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske na srednje staze - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske na duge staze - 1. mjesto; Sprint kup Hrvatske - 1. mjesto; Kup Hrvatske - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske na duge staze - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto 6 juniorskih državnih rekorda; Svjetsko juniorsko prvenstvo u plivanju perajama - 5 mjesto 100m Roma synchro - kombinirana rutina 17. mjesto; Europsko seniorsko prvenstvo - kombinirana rutina - 11. mjesto; Državno prvenstvo u tehničkim vještinama - 1. mjesto; Hrvatski sinkro kup: Duo - 1. mjesto; Tim - 1. mjesto; kombinirana rutina -1. mjesto; Državno prvenstvo u tehničkim vještinama - 1. mjesto. Državno prvenstvo; Solo- 2. mjesto. Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto - olimpijski luk; Kadetsko prvenstvo Hrvatske FITA disciplina - 1. mjesto; Europski kadetski kup - 1. mjesto Seniorsko prvenstvo Hrvatske FITA disciplina - 1. mjesto; Dvoransko seniorsko prvenstvo Hrvatske FITA disciplina - 1. mjesto 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske sprint duatlon; 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske aquatlon; 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske sprint triatlon 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske duatlon Svjetsko prvenstvo U23 Hazewinkel (Nizozemska) - 8. mjesto u osmercu Član osmerca seniorske reprezentacije. Na Svjetskom prvenstvu u Engleskoj - 11. mjesto; Svjetski kup München - 22. mjesto; Reprezentacija RH Bled 1. mjesto u četvercu skul; Reprezentacija Hrvatske


Veslanje Seniorka Iva Nadalin Veslački klub Jadran Veslanje Senior Marin Bogdan Veslački klub Jadran

SPORT

KATEGORIJA

Bled - 3. mjesto u dvojcu na pariće Međunarodna regata Bled: 2. mjesto na dvojcu na pariće; Međunarodna regata Zagreb - 1. mjesto u skifu za lake seniorke; Svjetsko studensko prvenstvo Litva - 8. mjesto u skifu za lake seniorke; 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske u krosu Svjetsko prvenstvo U23 Hazewinkel (Nizozemska) - 8. mjesto u osmercu

KLUB

Atletika Seniorke ekipno Atletski klub Kvarner Autotrans Atletika Seniori ekipno Atletski klub Kvarner Autotrans Boks Juniori ekipno Boksački klub Rijeka Dizanje utega Seniori ekipno Klub dizača utega Kvarner Gimnastika Kadetkinje ekipno Gimnastički klub Rijeka Gimnastika Kadetkinje ekipno Gimnastički klub Vita Jedrenje Seniori ekipno Yaht club Croatia Kuglanje Sport invalida Športsko rekreativni klub slijepih Rijeka Orijent. trčanje Seniori ekipno Orijentacijski klub Ris Orijent. trčanje Juniori ekipno Orijentacijski klub Ris Orijent. trčanje Juniorke ekipno Orijentacijski klub Ris Orijent. trčanje Kadeti ekipno Orijentacijski klub Ris Pikado Sport invalida Športsko rekreativni klub slijepih Rijeka Sinkro. plivanje Seniorke ekipno KSP Primorje Aqua Maris Sinkro. plivanje Juniorke ekipno KSP Primorje Aqua Maris Sinkronizirano plivanje Kadetkinje ekipno Streličarstvo Seniori ekipno Streličarski klub Rijeka Triatlon Seniori ekipno Triatlon klub Rival Veslanje Seniori ekipno Veslački klub Jadran

REZULTAT Prvakinje Hrvatske u štafeti 4x100 metara Kup Hrvatske - 3. mjesto; Prvenstvo Hrvatske - 3. mjesto Prvenstvo Hrvatske za juniore - 2. mjesto ekipno Prvenstvo Hrvatske - 2. mjesto Završnica kupa Hrvatske B program - 1. mjesto ekipno Završnica kupa Hrvatske - 2. mjesto ekipno Svjetsko prvenstvo - 23. mjesto; Prvenstvo Hrvatske - 2. mjesto Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto Kup Hrvatske - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske u štafeti - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske u štafeti - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske u štafeti - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske - 2. mjesto Hrvatski sinkro kup: Duo - 1. mjesto; Tim - 1. mjesto; kombinirana rutina - 1. mjesto; Državno sen. Prvenstvo: solo - 2. mjesto; Duo - 1. mjesto; Tim - 1. mjesto; kombinirana rutina - 1. mjesto Državno prvenstvo Zagreb: Solo - 2. mjesto; Duo - 3. mjesto; Tim - 1. mjesto; Kombinirana rutina - 1. mjesto; Hrvatski sinkro kup Split: Duo - 2. mjesto KSP Primorje Aqua Maris IUVENTA CUP - DELFINIK Bratislava - kombinirana rutina - 5. mjesto; Državno prvenstvo Zagreb: Duo- 2. mjesto; Solo - 2. mjesto; Tim 1. mjesto; Kombinirana rutina - 1. mjesto; Hrvatski sinkro kup Split: Duo - 2 mjesto; Tim- 2. mjesto; kombinirana rutina - 2. mjesto Seniorsko prvenstvo Hrvatske FITA disciplina - 1. mjesto Prvenstvo Hrvatske za mlađe seniore - 1. mjesto Članovi osmerca sen B reprezentacije (U 23) na Svjetskom prvenstvu Belgija - 8. mjesto; Prvenstvo Hrvatske - 1. mjesto u dvojcu s kormilarom; 3. mjesto u četvercu sa kormilarom za seniore

165


SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Adresa: Verdieva 11/3, 51000 Rijeka Telefon: 051/213 150 Fax: 051/313 375 E-mail: sssk-pgz@ri.htnet.hr Predsjednik: Gerhard Lempl Tajnik: Maria Vlacich-Tomaić, Lara Godec

166


SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Savez školskih športskih klubova Primorsko-goranske županije udruženje je školskih sportskih klubova svih osnovnih i srednjih škola s područja Primorsko-goranske županije. Osnovna zadaća Saveza je da u interesu svih članica organizira i provodi školska sportska natjecanja na području Primorsko-goranske županije te radi na razvitku sporta u školama i pripadajućih aktivnosti. Školska godina 2005./06. četrdeset šesta je godina kontinuirane i uspješne organizacije te provedbe školskih sportskih natjecanja Saveza osnovnih i srednjih škola na području Primorsko-goranske županije. Uspješnost organizacije i provedbe školskih sportskih natjecanja ŠŠK prvenstveno zavisi od međusobne suradnje triju temeljnih čimbenika i to: - Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za društvene djelatnosti, Odsjeka za prosvjetu i kulturu, u ulozi programskog pokrovitelja, - Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Primorskogoranske županije, u ulozi glavnog financijskog pokrovitelja, - Izvršnog odbora Saveza ŠŠK u ulozi predstavnika interesa i potreba ŠŠK osnovnih i srednjih škola, te nositelja direktne organizacije školskih sportskih natjecanja ŠŠK osnovnih i srednjih škola na području Primorsko-goranske županije. Osim navedene suradnje, za Savez ŠŠK PGŽ-a od posebne su važnosti i značenja i odnosi s Hrvatskim školskim športskim savezom te županijskim granskim sportskim savezima. Školska športska natjecanja ŠŠK osnovnih i srednjih škola na području Primorsko-goranske županije organizirana su i provedena kroz Program “Redovitih prvenstava” koji obuhvaća skupinu sportova sa županijskim i državnim sustavom natjecanja. Županijska prvenstva održana su u pravilu u dva stupnja i to: 1. stupanj - izlučno natjecanje 2. stupanj - završno natjecanje U izlučnom natjecanju momčadi ŠŠK bile su raspoređene u dvije osnovne skupine i to: - skupina “GRAD RIJEKA” (obuhvaćene momčadi s područja Grada Rijeke) - skupina “GORSKI KOTAR, PRIOBALJE I OTOCI” (obuhvaćene momčadi s područja Gorskog kotara, otoka i svih ostalih gradova i općina, osim grada Rijeke) Ovisno o broju prijavljenih momčadi ŠŠK unutar osnovnih skupina, stvorene su određene podskupine. U završnom natjecanju pravo nastupa ostvarile su po dvije prvoplasirane momčadi ŠŠK iz navedenih osnovnih skupina, osim u šahu gdje je pravo nastupa steklo šest prvoplasiranih momčadi ŠŠK, i u atletici, gdje je pravo nastupa steklo njih pet. Iznimno, izlučno natjecanje nije održano u gimnastici i plivanju, te u onim sportovima gdje su se za natjecanje u osnovnoj skupini prijavile najviše dvije momčadi ŠŠK. Školski sport u Republici Hrvatskoj, pa tako i u Primorsko-goranskoj županiji, uglavnom se odnosi na sportske aktivnosti učenika u ŠSK u sklopu izvannastavnih sportskih aktivnosti. Osnivanje i djelovanje školskih sportskih klubova u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske počelo je početkom 1995. godine. U cilju podizanja kvantitativne i kvalitativne razine tjelesne te zdravstvene kulture djece i mladeži, Ministarstvo prosvjete i športa

167


krajem 1994. godine odlučilo je da sve osnovne i srednje škole obavezno pristupe osnivanju školskih sportskih klubova sa sekcijama za grane sporta za koje postoje uvjeti i gdje su kadrovske pretpostavke za njihovo ostvarenje. Novi ustroj školskog sporta u našoj županiji započeo je krajem 1994., odnosno početkom 1995. godine osnivanjem 54 ŠSK pri osnovnim školama i početkom 1996. godine osnivanjem 30 ŠSK pri srednjim školama, tako da danas u Primorsko-goranskoj županiji imamo ukupno 84 ŠSK. Redovna natjecanja razvrstana su u dva stupnja: izlučno i završno, a u izlučnom natjecanju su dvije skupine: Grad Rijeka i Ostali (Gorski kotar, priobalje i otoci). U završnom županijskom natjecanju pravo nastupa imaju po dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine. Izlučno natjecanje se u pravilu ne održava u atletici, gimnastici i plivanju, te u slučaju kada se za pojedino sportsko natjecanje prijavi mali broj momčadi. Prvenstva školskih sportskih klubova Grada Rijeke od 2001. godine organizira Riječki sportski savez. Savez ŠŠK PGŽ-a organizira svake školske godine, a prema Propisniku Ministarstva: 1. Redovita momčadska županijska prvenstva ŠSK osnovnih škola Primorsko-goranske županije (21 županijsko prvenstvo za osnovne škole) 1. nogomet za dječake 2. košarka za djevojčice i dječake 3. rukomet za djevojčice i dječake 4. odbojka za djevojčice i dječake 5. stolni tenis za djevojčice i dječake 6. šah za djevojčice i dječake 7. streljaštvo za djevojčice i dječake 8. tenis za djevojčice i dječake 9. atletika za djevojčice i dječake 10 .gimnastika za djevojčice i dječake 11. plivanje za djevojčice i dječake 2. Redovita momčadska županijska prvenstva ŠSK srednjih škola Primorsko-goranske županije (11 županijskih prvenstava za srednje škole) 1. mali nogomet kategorija mladića 2. košarka kategorije djevojaka i mladića 3. rukomet kategorije djevojaka i mladića 4. odbojka kategorije djevojaka i mladića 5. stolni tenis kategorije djevojaka i mladića 6. kros kategorije djevojaka i mladića Od 2003. godine natjecanje se organizira i u atletici. 3. Redovita pojedinačna županijska prvenstva ŠSK osnovnih škola Primorsko-goranske županije (14 županijskih prvenstava za osnovne škole) 1. stolni tenis za djevojčice i dječake 2. šah za djevojčice i dječake 3. streljaštvo za djevojčice i dječake 4. tenis za djevojčice i dječake 5. atletika za djevojčice i dječake 6. gimnastika za djevojčice i dječake 7. plivanje za djevojčice i dječake Pojedinačna prvenstva se ne održavaju od školske godine 1999./2000. 4. Redovita pojedinačna županijska prvenstva ŠSK srednjih škola

168


SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Primorsko-goranske županije (4 županijska prvenstava za srednje škole) 1. stolni tenis kategorije djevojaka i mladića 2. atletika kategorije djevojaka i mladića 3. kros kategorije djevojaka i mladića Pojedinačna prvenstva se ne održavaju od školske godine 1999./2000. 5. Poluzavršnice državnog prvenstva (međužupanijska prvenstva) ŠSK osnovnih i srednjih škola (4 do 5 poluzavršnica državnog prvenstava) 6. Završnice državnog prvenstva ŠSK osnovnih i srednjih škola (1 do 2 završnice državnog prvenstava) Pored navedenih redovnih prvenstva Savez ŠŠK PGŽ-a organizira izvanredna županijska prvenstva ŠSK osnovnih i srednjih škola. Održavaju se prema financijskim mogućnostima Saveza, a dosad su održana natjecanja u: - karateu, taekwondou, alpskom skijanju i skijaškom trčanju za osnovne škole, - šahu i tenisu za srednje škole.

NAGRADE KOJE JE ZAJEDNICA ŠPRTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE DODIJELILA ZA 2006. GODINU NAJBOLJA OSNOVNA ŠKOLA NA NATJECANJIMA ŠKOLSKIH SPORTSKIH KLUBOVA PGŽ-a Osnovna škola Mario Martinolić, Mali Lošinj Županijsko prvenstvo - dječaci: 1. mjesto - streljaštvo, 1. mjesto - šah, 1. mjesto - tenis Državno prvenstvo - dječaci: 2. mjesto - streljaštvo, 4. mjesto - šah, 9. mjesto - tenis NAJBOLJA SREDNJA ŠKOLA NA NATJECANJIMA ŠKOLSKIH SPORTSKIH KLUBOVA PGŽ-a Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka Županijsko prvenstvo: mladići: 1. mjesto košarka, 1. mjesto atletika, 3. mjesto mali nogomet, 4. mjesto odbojka djevojke: 1. mjesto kros, 1. mjesto rukomet, 2. mjesto košarka Državno prvenstvo: mladići: 2. mjesto košaraka, 8. mjesto atletika djevojke 7. mjesto kros PRIZNANJE SPORTSKOM DJELATNIKU ZA UNAPREĐENJE I PROMICANJE ŠKOLSKOG SPORTA Vojmir Turak - Školski sportski klub “Zamet” U Osnovnoj školi “Zamet” radio je 41 godinu, do umirovljenja, na mjestu učitelja tjelesne kulture i ravnatelja škole. U najranijoj mladosti položio je za trenera gimnastike, rukometa i skijanja. Od zaposlenja u OŠ “Zamet” do danas radio je s djecom školskog sportskog društva te muškog i ženskog rukometnog kluba “Zamet”. Učenici sportaši Školskog sportskog društva OŠ “Zamet” kontinuirano sudjeluju na gradskim, županijskim i državnim natjecanjima. Posebno vrijedne rezultate ostvarili su u rukometu, atletici i plivanju. Dopredsjednik je Županijskog saveza školskih sportskih klubova Primorsko-goranske županije te povjerenik za natjecanja osnovnih i srednjih škola u rukometu, a posebno treba naglasiti da je i nadalje trener najmlađih rukometaša

169


PRVENSTVO - SPORT BROJ (KONKURENCIJA) SUDIONIKA ŠŠK ŠŠK Natje- Voditelja Povjer- Sudaca Ukupno PGŽ Grad catelja enika osoba - ostali Rijeka 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ukupan broj utakmica (susreta) 18

I. ŽUPANIJSKA PRVENSTVA ŠŠK - OSNOVNIH ŠKOLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

MALI NOGOMET (M) KOŠARKA (M) RUKOMET (M) ODBOJKA (M) STOLNI TENIS (M) STRELJAŠTVO (M) ŠAH (M) TENIS (M) ATLETIKA (M) GIMNASTIKA (M) PLIVANJE (M) UKUPNO OD 1 DO 11 (M)

27 8 4 2 10 4 13 7 13 1 5 94

2 2 2 2 2 2 10 2 5 2 9 40

371 137 77 50 63 25 103 27 188 13 91 1145

29 10 6 4 12 6 23 9 18 3 14 134

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

204 80 30 18 24 4 12 19 29 11 26 457

605 228 114 73 100 36 139 56 236 28 132 1747

68 20 10 6 24 1T 2T 19 1T 1T 1T 147 + 6 T

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KOŠARKA (Ž) RUKOMET (Ž) ODBOJKA (Ž) STOLNI TENIS (Ž) STRELJAŠTVO (Ž) ŠAH (Ž) TENIS (Ž) ATLETIKA (Ž) GIMNASTIKA (Ž) PLIVANJE (Ž)

5 9 11 6 1 7 5 14 5 5

2 2 2 1 2 6 2 5 2 11

94 140 164 28 7 42 21 179 42 94

7 11 13 7 5 13 7 19 7 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

56 72 60 16 4 12 14 29 11 26

158 224 238 52 17 68 43 228 61 137

14 24 20 16 1T 2T 14 1T 1T 1T

   

UKUPNO OD 12 DO 21 (Ž) UKUPNO OD 1 DO 21 (M + Ž)

68 162

35 75

811 1956

105 239

10 21

300 757

1226 2973

88 + 6 T 235 + 12 T

II. ŽUPANIJSKA PRVENSTVA ŠŠK - SREDNJIH ŠKOLA

170

22 23 24 25 26 27 28  

MALI NOGOMET (M) KOŠARKA (M) RUKOMET (M) ODBOJKA (M) STOLNI TENIS (M) KROS (M) ATLETIKA (M) UKUPNO OD 22 DO 28 (M)

10 7 1 3 5 4 3 33

2 2 9 2 2 4 4 25

143 96 122 44 26 68 92 591

12 9 10 5 7 12 7 62

1 1 1 1 1 1 1 7

56 80 72 21 15 17 22 283

212 186 205 71 49 98 122 943

28 20 2 7 15 1T 1T 72 + 2 T

29 30 31 32 33 34

KOŠARKA (Ž) RUKOMET (Ž) ODBOJKA (Ž) STOLNI TENIS (Ž) KROS (Ž) ATLETIKA (Ž)

2 1 4 3 3 2

2 5 2 0 2 3

44 72 69 8 19 54

4 6 6 3 5 5

1 1 1 1 1 1

20 45 30 4 17 22

69 124 106 16 42 82

5 15 10 4 1T 1T

     

UKUPNO OD 29 DO 34 (Ž) 15 UKUPNO DO 22 DO 34 (M + Ž) 48 UKUPNO DO 1 DO 34 (M + Ž) 210

14 39 114

266 857 2813

29 91 330

6 13 34

138 421 1178

439 1382 4355

34 + 2 T 106 + 4 T 341 + 16 T


SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

NAZIV ŠŠK ŠKOLA MJESTO OSN. ŠKOLE PEHLIN PEHLIN RIJEKA GALEB F. PETRIĆA CRES MATULJI Dr.A.MOHOROVIČIĆA MATULJI G. VEŽICA G. VEŽICA RIJEKA SRDOČI SRDOČI RIJEKA LOŠINJ M. MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ ŠKURINJE ŠKURINJE RIJEKA BRAJDA BRAJDA RIJEKA R.K. JERETOV R.K. JERETOV OPATIJA OŠTRO KRALJEVICA KRALJEVICA GLAVOČ ZVONKA CARA CRIKVENICA VIŠEVICA IVANKE TROHAR FUŽINE PETEHOVAC I.G. KOVAČIĆA DELNICE KANTRIDA KANTRIDA RIJEKA KOZALA KOZALA RIJEKA MLADOST E. KUMIČIĆ RIJEKA PODVEŽICA VEŽICA RIJEKA PODMURVICE PODMURVICE RIJEKA GORAN I.G. KOVAČIĆA VRBOVSKO TURNIĆ 95 TURNIĆ 95 RIJEKA KAŠTEL V. NADZOR CRIKVENICA FRANKOPAN F.K. FRANKOPAN OM., MAL., KRK ZAMET ZAMET RIJEKA GALEB V.C. EMINA LOVRAN DELFIN I. MAŽURANIĆ N. VINODOLSKI TRSAT TRSAT RIJEKA LOKVIĆI LOKVE LOKVE BELVEDERE BELVEDERE RIJEKA JELEN JELENJE-DRAŽICE DRAŽICE GALEB NIKOLA TESLA RIJEKA       SRED. ŠKOLE GRADITELJ GR. ŠK. ZA IND. I OB. RIJEKA GIMNAZIJALAC PRVA RI. HRV. GIM. RIJEKA ELKO EL.IND. I OBRT. ŠK. RIJEKA GEK GIM. E. KUMIČIĆ OPATIJA TEHNIČAR T. ŠK. ZA ST. I BR. RIJEKA ELEKTRON EL. TEH. ŠKOLA RIJEKA LUMBER UGOSTITELJ. ŠK. OPATIJA KAMENJAK SR. ŠK. DR. A. B. CRIKVENICA KEMIČAR KEMIJSKA ŠKOLA RIJEKA DOMINIK SAVIO SAL. KLAS. GIMN. RIJEKA SREDNJOŠKOLAC SR. ŠK. DELNICE DELNICE MLADI POMORAC POMORSKA ŠKOLA BAKAR BURIN SR.ŠK.A.HARAČIĆA MALI LOŠINJ ŽTŠ ŽELJ. TEH. ŠKOLA MORAVICE EKONOMIST EK.ŠK.M.MIRKOVIĆA RIJEKA GIMNAZIJALAC PRVA SU.HRV.GIM. RIJEKA GALEB HRV. KR.ZVONIMIR KRK MEDICINAR MEDICINSKA ŠK. RIJEKA      

ŽUPANIJSKO PRVENSTVO DRŽAVNO PRVENSTVO POREDAK POREDAK 1. M 2. M 3. M 1. M 2. M 3. M 4. M

SUD.

1 1 1 2 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 21

0 1         0           1 1         0       1 2 0         1 0   1   1 1 0     1     2           0         1 1         1 0           0           0         1 1     1     0     2     2   1     1 1           2         1 1 1         1           2     1     5           0   1       0           0           0           0         1 0           1           1           21 3 3 5 2 10

1 4 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 13

0 1 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 13

0           1   1     2 0           0           0         1 1         1 1           1           0           0           1         1 1           1           2           1 1         0           1           1           12 1 1 0 0 5

171


DRUŠTVO ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

RIJEČKI ŠPORTSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ Adresa: Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka Telefon: 051/321 219 Fax: 051/321 219 E-mail: rsss@rsss.hr Web adresa: www.rsss.hr Predsjednik: Haris Pavletić Glavni tajnik: Mariana Bašković

172


DRUŠTVO ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDA

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Društvo za šport i rekreaciju invalida Primorskogoranske županije okupljalo je sportske sekcije invalida županije. Atletska sekcija je postizala najzapaženije rezultate, za koje ih je Zajednica športova PGŽ-a i nagradila kao najbolju ekipu u godini 2005. Prema novom Zakonu o športu, od 2007. godine, društvo je primorano na prestanak djelovanja u sadašnjem obliku i preustroj u Savez športova osoba s invaliditetom.

RIJEČKI ŠPORTSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ Riječki športski sveučilišni savez privremeni je član Zajednice sportova, dok će punopravnim članom postati u 2007. godini. RŠSS sportski je savez u koji se slobodno i dragovoljno udružuju studentska sportska društva sa Sveučilišta u Rijeci i druge pravne osobe radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i djelatnosti u sveučilišnom sportu. Cilj i obaveze saveza planiranje su i programiranje razvoja i sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja sporta na Sveučilištu; objedinjavanje i usklađivanje aktivnosti članova te stvaranje uvjeta za njihov kontinuitet, kao i djelovanje na povećanju broja sudionika u Sveučilišnom sportu te organizacija sportskih natjecanja i priredbi u suradnji s drugim studentskim zajednicama i sportskim društvima. Članovi saveza su: - Studentsko sportsko društvo Filozofskog fakulteta u Rijeci - Studentsko sportsko društvo Fakulteta za turistički i hotelski menadžment - Studentsko sportsko društvo SOSS, Medicinski fakultet u Rijeci - Studentsko sportsko društvo Pravnik, Pravni fakultet u Rijeci - Studentsko sportsko društvo NO LIMIT, Tehnički fakultet u Rijeci - Studentsko sportsko društvo GRASS, Građevinski fakultet u Rijeci - Studentsko sportsko društvo Učiteljskog fakulteta u Rijeci - Udruga kineziologa Sveučilišta u Rijeci 173


UDRUGA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U ŠPORTU Adresa: Verdieva 11/3, 51000 Rijeka Fax: 051/212 884 Mobitel: 098/258 689 Predsjednik: Aleksandar Stošić Tajnik: Branimir Maričević

174


UDRUGA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U ŠPORTU

U

druga zdravstvenih djelatnika u športu - Rijeka osnovana je 10. prosinca 1996. sa svrhom i ciljem realizacije odgovarajuće zdravstvene zaštite sportaša na njihovom putu k ostvarivanju vrhunskih sportskih rezultata. Osnivači i utemeljitelji UZDUŠ - Rijeka su Miroslav Medač, dr. med., Aldo Sirotich, dr. med., Aleksandar Stošić, dr. med., Branimir Maričević, fizioterapeut - tajnik. Temeljne odrednice rada UZDUŠ - Rijeka su okupljanje svih zdravstvenih djelatnika koji rade u sportu te njihova evidencija. Budući da je stalna edukacija nužna stavka, odgovarajuća skrb i organizacija na tom području putem stručnih sastanaka i “okruglih stolova” te priprema pisanih materijala sa stručnih predavanja također su jedna od odrednica rada Udruge. Pomoć i praćenje potreba za sportskom medicinom, organizacija medicinske službe na mogućim “velikim” sportskim natjecanjima te promocija i prihvaćanje standarda sportske medicine: opseg, kakvoća i cijena naših usluga, licenciranje naših članova, stručno-medicinska pomoć sportašima, čine jedan vid svrhe rada. Nakana Udruge je da se razvije u kompetentnu strukovnu udrugu putem koje će se organizirati svi događaji vezani za sportsku medicinu u gradu Rijeci i Županiji te suradnja s Društvom za športsku medicinu RH i drugim udrugama ove vrste. Sukladno zakonskim odredbama i mogućnostima, Udruga nastoji zbrinuti sportaše putem naše organizacije (sportska poliklinika). Do 2006. godine Udruga je organizirala 23 tematska predavanja s najuglednijim predavačima iz sportske medicine te četiri “okrugla stola” s temama: “Imaju li ‘alternativne metode’ mjesta u športsko-medicinskoj praksi - sa zornim prikazom”, “Problemi vezani za uzimanje ilegalnih droga u sportaša”, “Mjesto, značaj i uloga udruga zdravstvenih djelatnika u RH” te “Zdravstvena skrb mladih sportaša”. Zdravstvena zaštita temelj je rada Udruge i vođena time, UZDUŠ je provela organizaciju zdravstvene zaštite za vrijeme održavanja mnogih natjecanja. Udruga, također, podupire vraćanje specijalizacije iz sportske medicine u Hrvatsku. Spomenimo brošuru “Zdravstveni vodič za mlade sportaše”, autora mr.sc. Nevena Martinovića dr.med. i Branimira Maričevića, fzt. koju je UZDUŠ izdala pod pokroviteljstvom Zajednice športova Primorsko-goranske županije.

175


VIŠA TRENERSKA ŠKOLA

176


VIŠA TRENERSKA ŠKOLA

Z

akon o športu definira trenera kao osobu koja programira i provodi sportsku pripremu, rekreaciju i poduku. Trener mora imati stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnim propisima. Zakon također utvrđuje da osobe koje obavljaju stručne poslove trenera, a ne ispunjavaju navedene uvjete, dužne su u roku od najviše osam godina od dana stupanja na snagu ovog zakona steći odgovarajuću stručnu spremu. Obrazovanje i stručno osposobljavanje osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu zadaća je koja zahtijeva značajan organizacijski i financijski angažman, kao i znatno vremensko razdoblje za provedbu. Kvalitetno rješenje ovog pitanja podrazumijeva pripremu višegodišnjih i godišnjih programa školovanja i stručnog osposobljavanja kadrova. Zajednica športova Primorsko-goranske županije u suradnji s Riječkim športskim savezom započela je pripreme za pokretanje Izvanrednog stručnog studija za izobrazbu trenera u listopadu 2005. godine kada novi Zakon o športu još nije bio donesen. Potaknuti mogućim promjenama zakonskih odredbi, a poglavito saznanjima o stanju stručnog trenerskog kadra u našoj županiji, odlučeno je da se krene u pokretanje projekta organiziranog školovanja trenera. Odjel za izobrazbu trenera u Društvenom veleučilištu u Zagrebu i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu odlično su prihvatili našu inicijativu te se zajednički krenulo u pripremu pokretanja Izvanrednog dislociranog stručnog studija za izobrazbu sportskih trenera u Rijeci. O pokretanju studija obaviještene su sve jedinice lokalne samouprave, gradske i općinske zajednice sportova, županijski sportski savezi i sportske udruge naše županije te se krenulo na ispitivanje interesa i skupljanje pretprijava. Konačno, dobra priprema kulminirala je natječajem za upis studenata na prvu godinu studija u rujnu 2006. godine kada je svoje prijave poslalo više od 160 pristupnika. Nakon dva razredbena postupka i dva upisna roka, na ovaj studij upisalo se 148 studenata u 13 sportskih specijalnosti. Trajanje studija predviđeno je u pet semestara. Studij je koncipiran na način da se predavanja za 1. i 3. semestar održe zajednički za sve sportske studijske smjerove, dok bi se predavanja za 2., 4. i 5. semestar održala po sportovima, u manjim studijskim grupama. Za studijske grupe u kojima se prijavio veći broj pristupnika, svih će se 5 semestara održati u 177


Rijeci. Za ostale grupe, u Rijeci će se održati 1. i 3. semestar, a ostali u Zagrebu ili mjestu koje odredi Društveno veleučilište. Sporazumom s Društvenim veleučilištem i Kineziološkim fakultetom smanjeni su troškovi 1. i 3. semestra čime je omogućeno studentima jeftinije studiranje te smanjenje putnih troškova. Također, studentima je omogućeno sve ispite općih semestara polagati u Rijeci. U znak potpore studentima iz naše županije, Zajednica športova u 2007. godini započet će sa sufinanciranjem troškova studija, počevši od drugog semestra. Za tu potrebu Zajednica je osigurala sredstva iz proračuna Primorsko-goranske županije pri čemu je potrebno istaknuti da je Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport PGŽ-a prepoznao značenje ovog projekta te mu dao punu podršku. Sufinanciranje troškova studija studentima izvršit će se temeljem kriterija koje će utvrditi Izvršni odbor Zajednice. 178


Bribir Buje Čabar Čavle Červar-Porat, Poreč Crikvenica Delnice Dramalj Dražice Ičići Jelenje Kastav Kostrena Kuželj Labin Lovran Mali Lošinj Malinska-Dubašnica Matulji Nedešćina Novi Vinodolski Opatija Osijek Pazin Poreč Pula Rab Raša Rijeka Rovinj Selce Škrljevo Sv. Petar u Šumi Umag Viškovo Višnjan Vrbovsko Zadar  

VATERPOLO

TENIS

STRELJAŠTVO

SPORTSKA REKR.

SPORTSKA GIMN.

SKIJANJE

RUKOMET

PLIVANJE

ODBOJKA

NOGOMET

KOŠARKA

KPS

FITNESS

Grad/općina

UKUPNO

VIŠA TRENERSKA ŠKOLA

1   1                       3                   3       1                   1       5   3   2                   1                   1       4   1         2 1           1                   1       1       1                   1 1                         2       1                 1 1 1                         10 1 4   2     2         1   2   2                       1   1                       1       1                   1                         1 1                     1     2   1                 1     1             1             1       1                   2     1               1     8   2 1   1             3 1 1                       1   4     1   2         1       2   1               1       8   6   1           1       2 1   1                     1       1                   62 2 11 5 8 12 2 4   5 7 2 4   2   1     1                 2     1       1             1       1                   1                   1       2             1     1       6   3   1 1           1     1                   1       1             1             1       1                   148 6 37 10 21 17 2 12 1 5 19 6 9 3 179


KATEGORIZIRANI SPORTAŠI

- STANJE PROSINAC 2006. - IZVOR HOO

180


KATEGORIZIRANI SPORTAŠI Kategorija Grad/Općina Ukupno I II III IV V VI Čabar 5 1 1 1 2     Čavle 1         1   Delnice 1         1   Kostrena 19 7 2 2 1 1 6 Krk 4 1     2   1 Mali Lošinj 4         3 1 Malinska 2   1 1       Opatija 8 2 4 2       Rab 4         2 2 Rijeka 138 22 23 29 57 5 2 Vrbovsko 2           2   188 33 31 35 62 13 14 Kategorija Sport Ukupno I II III IV V VI Atletika 4   1 2   1   Boćanje 4 1 1 1   1   Boks 1 1           Dizanje utega 1   1         Gimnastika 1         1   Jedrenje 16 12 4         Karate 11 4 2 1   2 2 Kickboxing 1   1         Košarka 7       7     Kuglanje 2 1 1         Motociklizam 1 1           Nogomet 29     16 13     Odbojka 11   2 8 1     Plivanje 2 2           Podvodne djelat. 2   2         Ronjenje 14 2 2 2 1 1 6 Rukomet 21   2   17 1 1 Šah 3   1       2 Sinkro plivanje 1       1     Skijanje 4   1     2 1 Skijanje na vodi 5 1     2   2 Sport Invalida 7 4 3         Sportski ribolov 8 1 1 2 4     Streljaštvo 7   1 3   3   Tenis 1   1         Vaterpolo 17   1   15 1   Veslanje 2   2         Zrakoplovstvo 5 3 1   1       188 33 31 35 62 13 14 181


IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA PGŽ-a ZA 2006. GODINU

182


IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA PGŽ-a ZA 2006. GODINU

Najuspješnija ženska seniorska ekipa u 2006. g. ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB RIJEKA KWSO 1. mjesto u Kupu Hrvatske 2. mjesto u Prvenstvu Hrvatske Kapetan ekipe Ivana Miloš, Magda Maras, Ivana Sinovčić, Nikolina Kovačević, Ivana Kamenjarin, Ivana Stojadinović, Paola Došen, Elena Simić, Dalida Vernier, Ivana Kalebić, Antonija Kaleb, pod vodstvom trenera Igora Lovrinova i Željka Bradarića. (Ana Grbac, Dina Đolić, Iva Lovrinov, Nayara Sudario da Cruz, Sanja Car, Virna Bibanović)

Najuspješnija muška seniorska ekipa u 2006. g. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB “RIJEKA” 1. mjesto u Kupu Hrvatske 2. mjesto u Prvenstvu Hrvatske Veimir Radan, Petar Lrant, Dragan Tadić, Danijel Šarić, Goran Rubil, Mario Knežević, Petar Krpan, Zoran Zekić, Krunoslav Rendulić, Fausto Budicin, Mario Prišć, Siniša Linić, Dragan Žilić, Marin Prpić, Igor Tkalčević, Zoran Ivančić, Edi Bosnar, Dušan Kerkez, Sandi Dobrić, Ahmed Sharbini, Fredi Bobić, Igor Novaković, Davor Vugrinec, Andrej Prskalo, Ivan Sertić, Krešimir Brkić 183


Najuspješnija sportašica PGŽ-a u 2006. g. ANA JELUŠIĆ, Skijaški klub Platak 15. mjesto u slalomu na ZOI u Torinu 2 x 4. mjesto u svjetskom kupu u slalomu u Leviu i Semmeringu 6. mjesto u Aspenu 184


IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA PGŽ-a ZA 2006. GODINU

Najuspješniji sportaš PGŽ-a u 2006. g. DUJE DRAGANJA, Plivački klub Primorje CO 1. mjesto - SP Šangaj - 50 m slobodno, 2. mjesto - EP Budimpešta - 50 m delfin, 3. mjesto - EP Budimpešta - 50 m slobodno. 185


Najbolja sportašica juniorka PGŽ-a TINA MIHELIĆ - Jedriličarski klub Galeb - Kostrena 1. mjesto - Svjetsko juniorsko prvenstvo Weymouth, 1. mjesto - Split Olimpic sailing week, 1. mjesto - Državno juniorsko prvenstvo Pula, 1. mjesto - Državno seniorsko prvenstvo Zadar, 1. mjesto - Europa cup Hvar.

Najbolji sportaš junior PGŽ-a DANIJEL MIHELIĆ - Jedriličarski klub Galeb - Kostrena Europsko juniorsko prvenstvo Gdinja - 1. mjesto, Državno prvenstvo juniori Zadar - 1. mjesto, Državno prvenstvo seniori Zadar - 1. mjesto, Europa cup Hvar - 1. mjesto.

186


IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA PGŽ-a ZA 2006. GODINU

Najbolja ženska juniorska ekipa PGŽ-a Juniorska ekipa PLIVAČKOG KLUBA PRIMORJE CROATIA OSIGURANJA Ekipne prvakinje - Juniorsko prvenstvo Hrvatske, Split. Za juniorsku ekipu nastupale su: Eni Bratović, Meggy Alobić, Ivana Bolanća, Dina Tomašić, Đina Gržinčić, Donatela Straga, Matea Peteh, Željana Knežević.

Najbolja muška juniorska ekipa PGŽ-a ŠAHOVSKI KLUB JUNIOR - RIJEKA Juniorski prvaci hrvatske (titulu osvajaju po drugi put zaredom) Za ekipu su nastupili: Marin Bosiočić, Davor Rameša, Marko Bosiočić, Vlatko Kukuljan, Vladimir Mijatović, Davor Dujić. 187


Najuspješnija sportašica kadetkinja PGŽ-a EVA CREPULJA - Ženski gimnastički klub Vita - Rijeka Prvenstvo RH po spravama; 1. mjesto - razboj, 1. mjesto - parter, 2. mjesto - greda, 2. mjesto - preskok, 1. mjesto - Prvenstvo RH u višeboju.

Najuspješniji sportaš kadet PGŽ-a IVAN PEŠIĆ - Rukometni klub Zamet - Rijeka 1. mjesto na 18. Europskom prvenstvu. Član hrvatske kadetske reprezentacije, izabran u all-star team EP.

188


IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA PGŽ-a ZA 2006. GODINU

Najuspješnija ženska kadetska ekipa PGŽ-a KUGLAČKI KLUB MLAKA - RIJEKA Kadetsko prvenstvo Hrvatske 1. mjesto parovi Marina Bašić Palković i Nika Cvitković, 2. mjesto ekipno Nastupale su: Nika Cvitković, Martina Nanić, Marina Bašić Palković, Maja Nanić, Marina Primorac.

Najuspješnija muška kadetska ekipa PGŽ-a KADETSKA EKIPA ODBOJKAŠKOG KLUBA OPATIJA 2. mjesto na Državnom prvenstvu Ekipa u sastavu - Marin Sušanj, Ivan Đorđević, Toni Jović, Danijel Skokić, Aleksandar Balzani, Luka Vrkić, Dino Kožul, Ivan Marin, Luka Hrvatin, Bojan Brnčić.

189


Najuspješniji sportaši invalidi s tjelesnim oštećenjem MILKA MILINKOVIĆ, Športsko društvo paraplegičara Frankopan Svjetsko prvenstvo, Nizozemska 7. mjesto u bacanju kugle, 8. mjesto u bacanju koplja. Međunarodno natjecanje Ljubljana 1. mjesto u bacanju kugle. Otvoreno prvenstvo HR 3 x 1. mjesto (kugla, disk, koplje) MIROSLAV MATIĆ. Športsko društvo paraplegičara Frankopan Svjetsko prvenstvo, Nizozemska 6. mjesto u bacanju diska 7. mjesto u bacanju čunja. Međunarodno natjecanje, Ljubljana 1. mjesto u bacanju diska. Otvoreno prvenstvo HR 3 x 1. mjesto (disk, čunj, 100 m)

Najuspješniji sportaši invalidi s oštećenjem vida IVAN KOMBOL, član Sportsko-rekreacijskog kluba slijepih Rijeka 1. mjesto na EP - kuglanje - seniori - kategorija B1, 1. mjesto na EP - član ekipe 190


Najuspješniji sportski djelatnici

IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA PGŽ-a ZA 2006. GODINU

Febo Marineli, direktor Skijaškog kluba Rijeka Učitelj skijanja od 1983. g. Nekada aktivni natjecatelj u plivanju, vaterpolu i košarci. U skijanju je nastupao na rekreativnom nivou. Član je izvršnog odbora SSPGŽ i alpskog odbora HSS-a. Sportski direktor Ski kluba Rijeka koji broji 47 natjecatelja od kojih je 6 u redovima Hrvatske skijaške reprezentacije u raznim kategorijama. Sudjelovao u organizaciji Prvenstva Hrvatske za dječake, djevojčice i cicibane u veleslalomu i slalomu, te međunarodnom Jadranskom slalomu za seniorke i seniore održanom na Platku.

Ivica Urbanc, Orijentacijski klub Ris - Delnice Orijentacijskim sportom počeo se baviti 1987 g. Od tada aktivno radi na popularizaciji orijentacijskog sporta na području Grada Delnica i Gorskog kotara. Sudjeluje u organizaciji međunarodnih i državnih prvenstava održanih u HR, te posjeduje licencu za postavljača staze i kontrolora natjecanja. Formira orijentacijsku sekciju HPD “Petehovac” Delnice, te orijentacijski klub “Ris” Delnice u kojem od osnivanja obnaša dužnost predsjednika. Sudjeluje u formiranju Hrvatskog saveza za orijentacijsko trčanje, obnaša funkciju dopredsjednika Saveza. 191


PRIZNANJE SPORTSKIM DJELATNICIMA ZA DUGOGODIŠNJU AKTIVNOST U SPORTU

Mile Baričević, Kuglački klub Crikvenica Nakon osmogodišnje rukometne karijere sudjeluje u osnivanju i preuzima vođenje ženskog kuglačkog kluba “Val”, vođenje muškog drugoligaša “Crikvenica”, te kuglačkog kluba “Rijeka - KWSO”. Danas obnaša dužnost predsjednika KK “Crikvenica”, jedini je međunarodni kuglački sudac u RH, predsjednik komisije za objekte u Hrvatskom kuglačkom savezu, potpredsjednik Svjetske kuglačke federacije, predsjednik sudačke komisije Međunarodne kuglačke federacije, član Komisije za unapređenje sporta pri Svjetskoj kuglačkoj federaciji.

192


IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA PGŽ-a ZA 2006. GODINU

Dušan Branković, predsjednik IO Odbojkaškog saveza PGŽ-a, predsjednik Udruge sudaca PGŽ-a, tajnik OK Ina Delta Mlaka. Odbojku je počeo igrati 1955. godine u nekoliko riječkih klubova gdje je postizao zapažene rezultate, te je bio juniorski reprezentativac Hrvatske. Paralelno uz igračku karijeru počeo se baviti suđenjem. Savezni sudac postao je 1986., a nekoliko godina kasnije počinje suditi u Prvoj saveznoj ligi Jugoslavije. Danas je delegat 1. A Hrvatske odbojkaške lige, te međunarodni delegat CEV-a. U nekoliko navrata bio je član IO Udruge sudaca Hrvatske. Pokretač je svih aktivnosti Odbojkaškog kluba INA Delta Mlaka u kojem djeluje nekoliko desetljeća na svim funkcijama, stvarajući nove naraštaje odbojkaša, trenera i odbojkaških sudaca.

Ivica Kovačević, predsjednik Nadzornog odbora Skijaškog saveza PGŽ-a Ostavio je traga u skijaškom i nogometnom sportu, te ostalim sportskim djelatnostima. Međunarodni je skijaški sudac za nordijske i savezni sudac za alpske discipline od 1954., a za skijaške skokove od 1971. godine. Obavljao je dužnost predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza, te sudjelovao u organizacijskom odboru mnogih državnih i republičkih prvenstava u Delnicama. Nakon prestanka igračke nogometne karijere položio je ispit za nogometnog suca, delegata i sudačkog instruktora. Dvije godine bio je predsjednik HNK “Goranin”. Aktivno je uključen u rad komisije za sport. Bio je na čelu press službe Europskog prvenstva u košarci, te je pratio i sve ostale važne sportske događaje.

193


ZNAČAJNIJI SPORTSKI DOGAĐAJI

194


ZNAČAJNIJI SPORTSKI DOGAĐAJI

EUROPSKO PRVENSTVO U TRIATLONU Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, obrazovanja i sporta, a u organizaciji Hrvatskog triatlon saveza, Grada Rijeke, Riječkog sportskog saveza i triatlon kluba “Rival”, u Rijeci, na Preluku, od 8. do 9. srpnja 2006. godine održano je Europsko prvenstvo u triatlonu na kojemu je sudjelovalo oko 400 sportaša i pratećih osoba iz trideset jedne europske zemlje. Sportski program obuhvatio je utrke iz kategorija najmlađih (kadeta i kadetkinja), kao i kategorije mlađih seniora do 23 godine starosti, koji su se natjecali pojedinačno i štafetno. Prvoga dana nadmetanja dominirali su natjecatelji iz Velike Britanije i Portugala koji su postali europski prvaci u svojim disciplinama. U drugom završnom danu nadmetanja najviše uspjeha imali su natjecatelji iz Ukrajine i Švicarske okrunivši se isto tako europskim titulama. Hrvatski natjecatelji nastupili su s promjenjivim rezultatima, a zapažen uspjeh ostvarila je štafeta u sastavu Matija Lukina, Gordan Petković i Riječanin Dejan Ljubas s osvojenim 11. mjestom.

EUROPSKO PRVENSTVO U BOĆANJU Rijeka je od 2. do 7. listopada 2006. godine bila domaćin 15. europskog boćarskog prvenstva koje je održano u Boćarskom domu na Podvežici te u Boćarskom domu Hrastenica na Čavlima. U okviru ovog boćarskog prvenstva, u Rijeci je boravilo oko 150 sudionika, a u šest disciplina borilo se oko 100 natjecatelja iz 19 europskih zemalja. Hrvatski boćari na ovom su natjecanju osvojili ukupno pet odličja. Od Hrvata uspješniji su bili jedino Francuzi, koji su osvojili tri zlata i jednu broncu. Dražen Puniš osvojio je prvu hrvatsku medalju, i to onu najsjajniju. Nakon što je u polufinalu discipline pojedinačno klasično svladao Francuza Brunu Perrasa, hrvatski je reprezentativac u neizvjesnome finalu pobijedio aktualnoga svjetskog prvaka, Slovenca Jasmina Čauševića. Hrvatski boćari Ante Papak i Dražen Puniš poraženi su u finalu discipline štafetnog izbijanja, stoga su na kraju osvojili srebrno odličje. Sandro Gulja osvojio je srebrnu medalju u velikom finalu četvorice u preciznom izbijanju. Sandro Gulja i Jure Maglić u finalu parova izgubili su od Francuza Majorela i Poyeta, a Ante Papak osvojio je brončano odličje u brzinskome izbijanju, nakon što je svladao Slovenca Borčnika. 195


JADRANSKI SLALOM Nakon višegodišnjeg izostanka obnovljeno je nekada tradicionalno natjecanje, utrka slaloma na Platku. 24. po redu međunarodni Jadranski slalom održan je 1. travnja 2006. godine, a dan ranije održano je prvenstvo Hrvatske u slalomu. Organizator ovog natjecanja bio je Hrvatski skijaški savez, dok je Ski klub “Rijeka” bio tehnički organizator. Jadranski slalom, prvi put na Platku održan 1933. godine, spada među najstarija natjecanja u alpskom skijanju u Hrvatskoj. Jedini danas živi sudionik prvog Jadranskog slaloma je Krunoslav Penkala iz Zagreba koji je osvojio 2. mjesto, iza pobjednika Zvonimira Kajbe sa Sušaka. Većina dosadašnjih natjecanja održavala se sredinom travnja i rijetko se dogodilo da natjecanje nije održano zbog pomanjkanja snijega. Specifičnost skijaških terena Platka je u činjenici da su samo 11 km zračne linije udaljeni od morske obale, što govori o izvanrednim značajkama mikroklime sjevernog Jadrana. Zbog ovih kvaliteta mikrolokacije, u razdoblju od 1981. do 1986. Jadranski slalom održavao se u kombinaciji s natjecanjem u jedrenju na dasci, i to prvi dan na Platku, a idući dan u uvali Žurkovo u Kostreni. Posljednji Jadranski slalom održan je 1988. g. nakon čega je uslijedio prekid sve do ove godine. Za Jadranski slalom nastupila je hrvatska reprezentacija, na čelu s Janicom i Ivicom Kostelić, a svoj su nastup najavile i reprezentacije Slovenije i Italije te pojedini članovi austrijske reprezentacije. 196


ZNAČAJNIJI SPORTSKI DOGAĐAJI

KUP GRADA DELNICA U SKIJAŠKIM SKOKOVIMA Nakon 25 godina stanke, 1. ožujka 2006. godine u Delnicama je održano promotivno natjecanje Kupa grada Delnica. U konkurenciji 11 mladića i jedne djevojke pobijedio je trinaestogodišnji Jaka Tesovnik iz SSK Ljubno. Na drugom mjestu završio je Urban Zamernik koji je u drugoj probnoj seriji oborio rekord skakonice od 70,5 metara doskočivši 72,5 metara. Gabi Robnik, jedina djevojka na natjecanju, završila je na 8. mjestu. Ovim natjecanjem simbolično je obilježeno 70 godina od prvih skijaških skokova održanih u Delnicama još davne 1936. godine na lokaciji Vučnik. Povratku skijaških skokova na prostore Hrvatske prisustvovao je velik broj gledatelja, prema gruboj procjeni, njih preko 1.000. Iako je bio planiran nastup 20 mladih slovenskih skakačkih nada, zbog tehničkih poteškoća u Delnice ih je pristiglo 12. Upravo je zbog toga odlučeno da će se održati dvije probne i dvije natjecateljske serije. Urban Zamernik je u oba skoka bio metar duži od Jake Tesovnika, no Jaka je dobio bolje ocjene za stil i s 0,1 bodom prednosti pobijedio novog rekordera skakonice.

197


OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA Hrvatski olimpijski odbor pokrenuo je organizaciju sportskih natjecanja pod nazivom “Olimpijski festival dječjih vrtića” sa sloganom “I ja ću biti olimpijac!”. Ovim projektom HOO promiče olimpijske ideale kao što su poštovanje pravila igre, poštovanje drugih natjecatelja i službenih osoba, “fair play”, samodisciplina, timski rad, samopoštovanje i odbacivanje nasilja. Cilj projekta je promocija olimpizma, odgajanje djece putem sporta i postizanje skladnog psihofizičkog razvoja djeteta. Peti olimpijski festival dječjih vrtića održan je 20. svibnja 2006. godine na stadionu na Kantridi, u organizaciji Dječjeg vrtića “Rijeka”, a pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke. Na riječkoj vrtićkoj “olimpijadi” sudjelovalo je oko 500 predškolaca iz 12 dječjih vrtića Primorsko-goranske županije. Natjecali su se u pet disciplina: trčanju na 50 metara, štafeti 4x25 metara, bacanju loptice u dalj, skoku u dalj i malom nogometu. “Olimpijsko zlato” odnijeli su mališani iz Dječjeg vrtića “Radost” iz Crikvenice. Drugo mjesto u ukupnom poretku pripalo je Dječjem vrtiću 198


ZNAČAJNIJI SPORTSKI DOGAĐAJI

“Rijeka”, a treći je vrtić “Opatija”. Na 50-metarskoj atletskoj stazi najbrži među dječacima bio je Luka Mikulica iz Rijeke, a među djevojčicama Ema Kukuljan iz Čavli. Najbržu štafetu u konkurenciji i dječaka i djevojčica imao je dječji vrtić iz Opatije, a male Opatijke također su bile i najuspješnije u ženskom malom nogometu. Na malonogometnom turniru dječaka zlatne medalje osvojili su nogometaši iz Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan” iz Krka. Među djevojčicama lopticu je najdalje bacila Nika Bukvić iz Dječjeg vrtića “Rijeka”, dok je među dječacima u toj disciplini najuspješniji bio Neven Vukonić iz delničkog vrtića “Hlojkica”. Iz istog vrtića je i Marko Markovičić, pobjednik u disciplini skoka u dalj za dječake, a od djevojčica najdalje je skočila Ema Ukić iz Matulja. Najuspješniji natjecatelji u atletskim disciplinama nagrađeni su medaljama, dok su ekipni pobjednici u nogometu osim medalja osvojili i pehar. Mališani iz Crikvenice drugi su put kući odnijeli i pobjednički pehar, koji im ostaje u trajnom vlasništvu. Svi natjecatelji dobili su diplome, a vrtići i prigodne darove. 199


KANDIDATURA GRADA RIJEKA ZA DOBIVANJE DOMAĆINSTVA XII. MEDITERANSKIH IGARA 2013.

200


Mediteranske igre predstavljaju najveće regionalne igre na svijetu, a prvi su puta održane 1951. godine u Aleksandriji, Egipat, uz sudjelovanje 12 zemalja u 13 sportova. Igre se održavaju u pravilu svake četiri godine te su do danas održane 15 puta, od čega 7 puta u Europi, 5 puta u Africi te 3 puta u Aziji. Danas, na igrama sudjeluje približno 3.500 sudionika iz 22 zemlje Mediterana. Traju 10 dana te obuhvaćaju preko 20 sportskih grana, kroz više od 1000 ekipnih i pojedinačnih natjecanja, što je nakon Olimpijskih igara najveće i najstarije multisportsko natjecanje u svijetu. Igre okupljaju sportaše mediteranskog bazena koje su u tu svrhu imenovali Nacionalni olimpijski odbori svake pojedine zemlje, čije je prijave prihvatio Međunarodni odbor Mediteranskih igara (MOMI) poštivajući Olimpijsku povelju, a koji se natječu prema tehničkim pravilima MOMI-ja.MOMI je međunarodna nevladina neprofitabilna organizacija, podložna zakonodavstvu svog sjedišta – Atena, Grčka. Misija MOMI-ja definiranje je i provođenje odredbi Povelje Mediteranskog sporta, odnosno unapređenje sporta i olimpizma u zemljama Mediteranskog bazena. MOMI povjerava čast domaćina Mediteranskih igara jednom gradu koji se imenuje gradom domaćinom Mediteranskih igara. Zemlje Mediterana, s više od 420 milijuna stanovnika, kolijevka su iz koje su potekli te iznova potiču naraštaji vrhunskih i kvalitetnih sportaša svjetske razine. Dobivanje organizacije ovakvog međunarodnog sportskog natjecanja kakve su Mediteranske igre od velikog je značaja za Grad Rijeku i “riječki prsten” (općine i gradovi koji bi sudjelovali u organizaciji igara). To su prije svega izgradnja i obnova mreže sportskih objekata koje bi u cijelosti ispunile europske standarde i potrebe građana za narednih pedesetak godina. Bili bi stvoreni temelji za daljnji razvoj riječkog sporta, kako u smislu postizanja vrijednih sportskih rezultata, tako i za poticaj zdravog načina života naše regije kroz sport. Grad Rijeka neovisno o dobivanju domaćinstva Mediteranskih igara dosljedno provodi koncept razvoja sporta u svim segmentima, što je vidljivo iz trenutnih aktivnosti - provedbe projekata izgradnje plivačkog kompleksa na Kantridi, Sveučilišnog 201


kampusa na Trsatu (koji bi bio u funkciji smještaja sudionika igara) te projekta izgradnje dvorane na Zametu, sve kapitalnih projekata, utvrđenih takvima aktima Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2005-2009. Gradu Rijeci kandidatura za XVII. Mediteranske igre 2013. godine predstavlja već četvrtu uzastopnu kandidaturu. Rijeka ima vrlo bogatu i dugu sportsku tradiciju, u kojoj djeluju brojni sportski savezi i više od 180 sportskih udruga. Sportski djelatnici Rijeke raspolažu bogatim iskustvom u organizaciji velikih međunarodnih sportskih natjecanja, što također osnažuje kandidaturu za Mediteranske igre 2013. godine. Rukovodeći se interesima razvoja sporta, bitnog povećanja i poboljšanja standarda za bavljenje sportom, dostizanja europskih standarda, razvoja gospodarstva i svih ostalih pozitivnih aspekata koji bi Rijeku i njen “prsten” podigli na znatno višu razinu, Grad je pokrenuo razvojne, kapitalne projekte, od kojih su neki već započeti ili su u fazi pripreme. Dobivanjem domaćinstva XVII. Mediteranskih igara 2013. godine, predstavljalo bi završni poticaj u potpunoj realizaciji svih 202


zamišljenih razvojnih projekata grada u sportu i šire. XVII. Mediteranske igre 2013. godine trajat će deset dana. U sklopu njih predviđa se održavanje natjecanja u ukupno 21 sportskoj grani, odnosno 21 sportu. Riječ je o 19 olimpijskih sportova: atletici, biciklizmu, boksu, dizanju utega, gimnastici, hrvanju, jedrenju, džudu, kajaku-kanu, košarci, mačevanju, nogometu, odbojci, plivanju/vaterpolu, rukometu, stolnom tenisu, streljaštvu, tenisu, i veslanju. Također su predviđena i 2 neolimpijska sporta: boćanje i karate. Uz njih, na Igrama se predviđa održavanje natjecanja u dva sporta za hendikepirane osobe - atletici i plivanju. Program natjecanja planira se ovisno o broju zemalja koje će sudjelovat u Igrama, broju ekipa, te broju sportaša na prethodno održanim sportskim manifestacijama iste vrste. Natjecanja će se održati na 27 sportskih objekata. Osim postojećih objekata i onih čija je gradnja u tijeku (plivački kompleks Kantrida – kapaciteta 4.500 gledatelja) kao i objekata čija gradnja započinje ove godine (dvorana Zamet – kapaciteta 2.200 gledatelja), do 2013. godine trebalo bi biti izgrađeno 203


još desetak sportskih objekata na području Rijeke i okolnih općina/gradova od kojih su svakako najznačajniji Gradski stadion Rujevica (kapaciteta 20.000 gledatelja) i Gradska dvorana Rujevica (kapaciteta 5.000 gledatelja). Osim u Rijeci natjecanja će se odvijati i na području gradova/ općina Bakra, Crikvenice, Čavala, Delnica, Kastva, Kostrene, Kraljevice, Mošćeničke Drage, Opatije i Viškova čime je obuhvaćen veliki dio Primorsko-goranske županije. Ozbiljnost kojom je grad Rijeka pripremio kandidaturu za dobivanje domaćinstva Mediteranskih igara potvrdila je Komisija za evaluaciju kandidature Međunarodnog odbora Mediteranskih igara koja je boravila u Rijeci tijekom studenog 2006. godine. Nakon obilaska sportskih objekata, smještajnih kapaciteta i prezentacije svih segmenata kandidature, Komisija je na završnom sastanku našu kandidaturu i pripremljeni dosje ocijenila odličnim. Konačna odluka o domaćinstvu Mediteranskih igara 2013. g., koju s nestrpljenjem očekujemo, objaviti će se 27.10.2007. godine u Pescari na Generalnoj skupštini Međunarodnog odbora Mediteranskih igara. 204


205


SADRŽAJ ZAJEDNICA SPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ....................7 PREDSTAVNICI U SKUPŠTINI ZAJEDNICE SPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ...........................................8 ČLANICE ZAJEDNICE ŠPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ................................................................ 13 ZAJEDNICA ŠPORTOVA GRADA ČABRA ........................................................... 17 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA DELNICA “DELNICE” .............................................................................. 18 SPORTSKI SAVEZ GRADA OPATIJE .................................................................... 19 RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ ...................................................................................20 AUTOMOBILISTIČKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................... 22 BOĆARSKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................... 28 KARATE SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................... 36 KICKBOXING SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ...............................................................42 KOŠARKAŠKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................... 50 KUGLAČKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................... 56 NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ...............................................................64 ODBOJKAŠKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................... 70 PIKADO SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................... 78 PLIVAČKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................... 83 RUKOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................... 92 SAVEZ ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................. 100


SKIJAŠKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ..............................................................106 STOLNOTENISKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE .............................................................. 116 STRELJAČKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE.............................................................. 124 ŠAHOVSKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ..............................................................133 ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE............................................................... 138 TAEKWONDO SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ............................................................. 144 TENISKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ..............................................................150 VATERPOLSKI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE................................................................156 ZNAČAJNIJI REZULTATI SPORTAŠA I EKIPA U 2006. GODINI U SPORTOVIMA KOJI NEMAJU FORMIRAN ŽUPANIJSKI SAVEZ.......................................................162 SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE................................................................166 DRUŠTVO ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE................................................................172 RIJEČKI ŠPORTSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ.........................................................172 UDRUGA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U ŠPORTU....................................174 VIŠA TRENERSKA ŠKOLA.................................................................................... 176 KATEGORIZIRANI SPORTAŠI................................................................................180 IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA PGŽ-a ZA 2006. GODINU .................................................................................................182 ZNAČAJNIJI SPORTSKI DOGAĐAJI.....................................................................194 KANDIDATURA GRADA RIJEKA ZA DOBIVANJE DOMAĆINSTVA XII. MEDITERANSKIH IGARA 2013. ................................................................. 200


Nakladnik: Primorsko-goranska županija Adamićeva 10, 51000 Rijeka Tel: +385 51 351-612 E-mail: info@pgz.hr www.pgz.hr Za nakladnika: Zlatko Komadina Zajednica športova Primorsko-goranske županije Verdijeva 11/3, 51000 Rijeka Tel: +385 51 312-031 Fax: +385 51 312-027 E-mail: sport@sport-pgz.hr www.sport-pgz.hr Za nakladnika: Slobodan Gračaković Urednik: Darko Ivošević Fotografije: Silvano Ježina Sergej Drechsler Roni Brmalj Vedran Karuza Damir Škomrlj Arhiva ZŠPGŽ Tekst: Borka Širola Likovno oblikovanje: Ivica Oreb/studio oblik Produkcija: Makol marketing

Br. ISBN 978-953-7221-21-8


Sportski godišnjak 2006  
Sportski godišnjak 2006  

Sportski godišnjak 2006

Advertisement