Page 1


YayŦn Türü: AylŦk Süreli Spor Dergisi Kuzey KÖbrÖs’Ön Tek Spor Dergisi

Spor

limpik

7mtiyaz Sahibi:

Macer Reklam AjansŦ

YayŦn Kurulu BaƔkanŦ: Macit Erduran YayŦn Koordinatörü : Cihan AydŦn Editör: Cem DaŒdelen Görsel TasarŦm : YalkŦn HamitoŒlu

KatkŦ Koyanlar: Akan Keskiner Ali DahlemeroŒlu CoƔkun Kutay, Gökmen Öder, Dr. H.UlaƔ Yavuz, Harper Orhon, Hüseyin Köprülü, 7lkem AydŦn Mutlu GöktaƔ Yard. Doç Dr. NazŦm Burgul, Selda Orhon, Suat Nailer, Süleyman Atamtürk Tonguç Kotak Mustafa Özsoy, Dilek Talay, ÜnalDede, Erkan Çinli, Çelen Oben,

8

12

18

25

34

38

Adresler: MACER Reklam AjansŦ Mehtap Sokak No:20 Çatalköy-Girne Ofis: 0542 8809715-0533 8595900 E-mail: sporolimpik@hotmail.com issuu.com/sporolimpik spor@sporolimpik.com Web: www.sporolimpik.com facebook.com/sporolimpik1 twitter.com/Sporolimpik Reklam fiyatlarŦ: Arka Kapak: Üçüncü Sayfa: Ön 7ç Kapak: Arka 7ç Kapak: Çift Sayfa: 7ç Tam Sayfa: YarŦm Sayfa: 7nsert:

2,500 2,000 1,500 1,500 1,500 1,000 600 1,000

TL TL TL TL TL TL TL TL

Not: 6 ay süreli reklamlarŦmŦza %15; 12 ay süreli yayŦnlarŦmŦza %25 indirim yapŦlmakta olup, fiyata %10 KDV eklenecektir.

44 Spor

70 limpik 06

72


Spor

Kuzey KÖbrÖs’Ön Tek Spor Dergisi

limpik

ABONELăK FORMU

De÷erli okurlar; Kuzey KÖbrÖs’Ön tek spor Dergisi olan Spor Olimpik’e abone olmak ister misiniz?.. KKTC’de tek sporun futbol olmadÕ÷ÕnÕ, sporun her dalÕna verdi÷i önemle ve eúit de÷erle her hafta gösteren, yayÕnlarÕyla tüm branúlarÕ konu ederek sporumuzun top yekûn geliúmesine katkÕ koyan bu derginin varoluúu, tüm olimpik olan veya olmayan branúlarÕn ülkemizde geliúip varolabilmesiyle eú anlamlÕdÕr... Bu sorumluluk bilinciyle yayÕnlarÕmÕza devam etmeye kararlÕyÕz. Sizler de özelde dergimize ama genelde ülke sporuna katkÕ koymak istiyorsanÕz, dergimizi OKUYUN, OKUTUN ve YAYIN...

Abone olmak için aüaù×daki telefonlardan veya mail adreslerinden bize ulaü×n×z

Ofis: 0542 8809715 0533 8595900 E-mail: sporolimpik@hotmail.com issuu.com/sporolimpik spor@sporolimpik.com


Vücutçular Nefesleri kesti. KKTC ikinci...

ùampiyonlar ùampiyonu

Türkiye'den

Murat Gönül Halter ve Vücut GeliƔtirme Federasyonu tarafŦndan organize edilen NAC Dünya Vücut GeliƔtirme ve Fitnes bampiyonasŦ tamamlandŦ. 15 kategoride yapŦlan NAC Dünya Vücut GeliƔtirme ve Fitnes YarŦƔmasŦ'nda bampiyonlar bampiyonu Türkiye'den Murat Gönül oldu KKTC'den Murat benyiŒit kategorisinde ikinci olurken Ɣampiyona izleyenler tarafŦndan büyük ilgi gördü Halter ve Vucut GeliƔtirme Federasyonu tarafŦndan Girne Acapulco Resort Convention Centre'de düzenlenen ve dünyanŦn en prestijli ƔampiyonalarŦndan biri olan NAC Vücut GeliƔtirme ve Fitnes YarŦƔmasŦ büyük bir izleyici kitlesi önünde

Spor

limpik 8


yapŦldŦ. KKTC Halter ve Vücut GeliƔtirme Federasyonu tarafŦndan Milli EŒitim Gençlik ve Spor BakanlŦŒŦ'nŦn katkŦlarŦyla Ɣampiyonada Almanya, Fransa, 7talya, 7spanya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Latvia, Litvanya, Güney Afrika, Macaristan, Türkiye ve KKTC'den sporcular yarŦƔtŦ. 15 kategoride yapŦlan NAC Dünya Vücut GeliƔtirme ve Fitnes YarŦƔmasŦ'nda bampiyonlar bampiyonu Türkiye'den Murat Gönül oldu. KKTC'den Murat benyiŒit kategorisinde ikinci sŦrada kürsüye çŦktŦ. Sonuçlar Ɣöyle: Bayanlar Shape 1. Benedek Nikoletta (Macaristan) 2. Aneta Kulasik (Almanya) 3. Aiste Zilinskiene (Litvanya) Bayanlar Fitness 1. Valentina Maksumova (Rusya) 2. Olga Upelniece (Latvia) 3. Cynthia Paul (Fransa) Erkekler Atletik II. -175 1. Dietmar Haubold (Almanya) 2. Raul Martin (7spanya) 3. Omar Obino (7talya) Erkekler Atletik I. +175 1. Piel Alexandre (Fransa) 2. Nikita Komarov (Rusya) 3. David Böhme (Almanya) Bayanlar Figür 35 üzeri 1. 7sabelle Levelau (Fransa) 2. Lilla Csala (Macaristan) 3. Violetta Timo (7talya) Bayanlar Figür 1. Elena Chadnova (Rusya) 2. Agnieszka Urbaniak (Polonya) 3.Anett Wohlgemuth (Almanya) Master II 50 Üzeri 1. Gauvin François (Fransa) 2. Enrico Lückemann (Almanya) 3. Necdet YaŒŦzoŒlu (Belçika) Master I 40 üzeri 1. Lucasz Kazmierczak (Polonya) 2. Ermilio Scoop (Hollanda) 3. Dufrasne Andre (Belçika) Gençler 1. Roberts Fisers (Latvia) 2. Werner Wollkommer (Almanya) 3. Borja Saura (7spanya) Bayanlar Physique 1.Desiree Dumpel (Hollanda) 2.Begonar Caamano 3.Rasa Svabauskiene Erkekler Vücut IV -165 1. Franciso Serra (7spanya) 2. Jose Ms Forte (7spanya) 3. Maxim Kutvzov (Almanya) Erkekler Vücut III -172 1.Murat Gönül (Türkiye) 2.Erkal ÖzaŒŦ (Türkiye) 3. Bogaert Ludovic (Belçika)

Spor

limpik 9


Erkekler Vücut II 172-179CM 1. Karpuk Mykola (Ukrayna) 2.Serdar Aktolga (Türkiye) 3. HermanŦs Plisko (Latvia) Erkekler Vücut I +179 CM 1. Alexej Kauz (Almanya) 2.Murat benyiŒit (KKTC) 3. Edmund Weyer (G.Afrika) Çiftler 1. Ermilio Scoop-Desiree Dumpel (Hollanda) 2. Anett Wohlgemuth- Mirko Wohlgemuth (Almanya) 3. Leveau Jesael- Leveau Isabelle (Fransa)

Spor

limpik 10


Karpaz Gate Marina'dan Merhaba

Spor

limpik12


Yenierenköy'deki Karpaz Gate Marina sezonu düzenlediŒi kokteyle açtŦ. AçŦlŦƔa, Turizm Çevre ve Kültür BakanlŦŒŦ MüsteƔarŦ bahap AƔŦkoŒlu, 7skele KaymakamŦ Bünyamin Merhametsiz, Yenierenköy Belediye BaƔkanŦ Özay Öykün ile Karpaz Gate Marina Yönetim Kurulu DanŦƔmanŦ Erdil Nami, Marina Müdürü Deniz Akaltan, Marina CEO'su ve ortaklar temsilcisi Liza Singer ile birçok YatçŦ davetli olarak katŦldŦ. MarinanŦn sezon açŦlŦƔŦ nedeniyle düzenlenen etkinlikte ayrŦca BrezilyalŦ fotoŒraf sanatçŦsŦ Dudu Tresca'nŦn fotoŒraf sergisi de sanatseverlerin ziyaretine açŦldŦ. Etkinlikte, akƔam saatlerinde ise AvusturyalŦ grup Makossa & Megablast'Ŧn müziŒi ve DJ Funky Fish ile dans performansŦ sergilendi. Makossa & Megablast, Marcus Wagner-Lapierre ve Sascha Weisz de gece boyunca konuklara dans ve müzik ziyafeti sundu. Deniz Akaltan: Karpaz'Ŧn büyük deŒeri Karpaz Gate Marina Müdürü Deniz Akaltan da yat limanŦnda kullanŦlan sistemin en son teknoloji olduŒunu ifade ederek, ülke için önemli olan yat limanŦnŦn her yŦl daha da ilerleyerek hizmet vereceŒini söyledi. Liza Singer: Ülke deŒeri olan limana sahip çŦkŦlmalŦ Karpaz Gate Marina CEO'su ve ortaklar temsilcisi Liza Singer de 8 yŦl önce marinanŦn inƔaat sürecine baƔladŦklarŦnŦ anŦmsatarak, bu dönemde uluslararasŦ denizcilik haritalarŦna baktŦklarŦnda söz konusu bölgenin ülkenin tüm sahilleri gibi askeri alan olarak gözüktüŒünü anŦmsattŦ. Uzun uŒraƔlar ve açŦklamalar sonucunda Kuzey KŦbrŦs sahillerini yatçŦlŦk için serbest bir bölge haline gelmesini

Spor

limpik13


ve haritalarŦn yeniden düzenlenmesini saŒlamayŦ baƔardŦklarŦnŦ anlatan Singer, “Bilinmeyen, tanŦnmayan ve uluslararasŦ ambargo uygulanan bir ülkeye ve o ülkenin uzak bir köƔesi olan Karpaz'a dünya yatŦrŦmlarŦnŦ çekmek konusunda ne kadar büyük bir mücadele vermek zorunda olduŒumuzu tahmin bile edemezsiniz” Ɣeklinde konuƔtu. Singer, hükümet yetkililerinin bu tesise yeteri kadar ilgi göstermediklerinden dert yanarak, söz konusu yat limanŦnŦn KKTC'ye dŦƔarŦdan yapŦlan en büyük yatŦrŦm olduŒunu söyledi. bahap AƔŦkoŒlu: KKTC için çok büyük yatŦrŦm Turizm Çevre ve Kültür BakanlŦŒŦ MüsteƔarŦ bahap AƔŦkoŒlu da ülkede gerçekleƔtirilen böylesi yatŦrŦmlarŦn önemine deŒinerek, bu yatŦrŦmŦn ülkenin tanŦtŦlmasŦna katkŦ saŒladŦŒŦnŦ kaydetti. Ülkede turizmin devlet politikasŦ olmasŦ gerektiŒini ifade eden AƔŦkoŒlu, söz konusu yatŦrŦmŦ ülke turizmine kazandŦranlara teƔekkür ederek konuƔmasŦnŦ tamamladŦ. Erdil Nami: YatŦrŦma devam Yat limanŦyla ilgili olarak Karpaz Gate Marina Yönetim Kurulu danŦƔmanŦ Erdil Nami, limanŦn 60 milyon Euro'ya mal olduŒunu ve buna ek olarak da bir konaklama tesisini yaparak ülke turizmine kazandŦrmayŦ amaçladŦklarŦnŦ söyledi. Yat limanŦnŦn ülkenin tanŦtŦmŦna katkŦ saŒladŦŒŦnŦ anlatan Nami, Ɣu an 70 yatŦn limanda bulunduŒunu ifade etti.

Spor

limpik14


POTAYA LEVENT AMBARGOSU Basketbol alt yapŦlarŦnŦn bütün kategorilerinde küçük bayan, yŦldŦz bayan ve genç bayan liglerinde Levent Spor kulübü yine yenilmezliŒini koruyarak üç kategoride de ƔampiyonluŒa ulaƔtŦ. Özellikle yŦldŦz bayan ve genç bayan liglerinin yapŦlmaya baƔladŦŒŦ yŦllardan itibaren ƔampiyonluklarŦ kimselere vermeyen Levent Spor kulübü namaglûp ƔampiyonluklarŦna devam ediyor. AyƔe Günerman (YŦldŦz-genç bayan takŦmŦ antrenörü) AlŦnan bu baƔarŦlarŦ disiplinli, planlŦ ve çok yoŒun çalŦƔarak elde ettik. Sezon baƔŦnda ƔampiyonluŒu hedef aldŦk ve bunun için ne gerekiyorsa azimle çalŦƔtŦk. SporcularŦma göstermiƔ olduklarŦ performans, yönetimimize verdikleri destek ve ailelerimize bizi hiç yalnŦz bŦrakmayŦp her zaman yanŦmŦzda olduklarŦ için çok teƔekkür ediyorum. Mariyna Zuyeva ( Küçük bayan takŦm antrenörü) AlŦnan Ɣampiyonluktan dolayŦ çok mutluyum. Bu Ɣampiyonluk için çok çalŦƔtŦk, çok emek verdik ve hedefe ulaƔtŦk. bampiyonlukta emeŒi geçen herkese çok teƔekkür ederim. Begüm Semir ( TakŦm kaptanŦ) bampiyonluk bir takimin sahip olmak istediŒi büyük bir basarŦdŦr. Biz Levent Kolej KŦz Basketbol TakŦmŦ olarak bu baƔarŦyŦ yŦllardŦr elimizde tutuyoruz. Bu baƔarŦyŦ kazanmak için tüm sezon boyunca çalŦƔŦyoruz. Tabii ki bu baƔarŦda takim arkadaƔlarŦm kadar bizi çalŦƔtŦran, adanŦn en iyi sporcularŦ ve en iyi takimi haline getiren antrenörümüz AyƔe hocamŦzŦn da katkŦsŦ büyüktür. Ama en önemlisi biz bir takŦmdan önce büyük bir aileyiz. Sadece takim arkadaƔŦ deŒil birer kardeƔiz ve AyƔe hoca da sadece antrenörümüz deŒil yeri gelince ablamŦz, yeri gelince arkadaƔŦmŦz olur. Bu ƔampiyonluŒu böyle bir aile ile kazandŦŒŦm için çok mutluyum. Ve bu Ɣampiyonluk için ter döken tüm kardeƔlerim ve antrenörüme teƔekkür ediyorum.

Spor

limpik 15


Kuzey KÕbrÕs'tan 23 May×s günü, Yelken Motor ve Kürek Federasyonu için önemli bir gündü. Efsane denizci Sadun Boro, Federasyonumuzun onur konuùu olarak Kuzey K×br×s'a geldi ve 24 May×s gecesi Federasyon'un yeni sezon aç×l×ü yemeùine kat×ld×. “EMRY Ralli” lerinin organizatörü sevgili Hasan Kaçmaz'×n yard×mlar× ile bunu gerçekleütirebildik. Tabii ki yemekte Hasan Kaçmaz da bulundu. Ayr×ca bu gecede, Alanya Marina müdürü Savaü bey ve Türkiye Deniz Ticaret Odas×'ndan da konuklar×m×z vard×. Yemek aras×nda Dilek Talay'×n yapt×ù× konuüman×n ard×ndan, Yelken Motor ve Kürek Federasyonu Baükan× Zeki Taüc×, Sadun Baro ya yemeùimizin onur konuùu olmas× dolay×s× ile k×sa bir konuüma yaparak, bir an× plaketi verdi. Sadun Boro, úlkokul y×llar×nda ústanbul Erenköy sahillerinde sandalla tan×üt×. úlk yelkenli Teknesini Galatasaray Lisesinde okurken ald×. úngiltere de Tekstil Mühendisliùinden mezun olduktan sonra, bir arkadaü× ile “Ling” adl× 11 mt. Lik bir tekne ile úngiltereden Karaip Adalar×na kadar seyrettiler. úlk Atlantik aü×r× seyahatini yapt× ve an×lar×n× “Bir Hayalin Peüinde “ adl× kitab×nda yazd×. 1963 y×l×nda meühur “K×smet” adl× teknesini yapt×rd×. 1965 – 68 y×llar× aras×nda eüi Ada ile Dünya turu na ç×kt×. Kanarya adalar×nda tekneye kedileri “Miço” kat×ld×. Bu an×lar×n× da “Pupa Yelken” adl× eserinde toplad×. 1977 – 79 Y×llar× aras×nda 8 yaü×ndaki k×zlar× “Deniz” ile Karaip Adalar× ve Doùu Amerika turunu yapt×. 1980 y×l×nda Bodruma yerleüti ve Gökova Körfezinin keüfine baülad×. Gökova y× ad×m ad×m dolaüt× ve kendi deyimi ile “Deniz K×z×n× Arad×” ve onu yakalamaya çal×üt×. Çünkü eùer gerçekten Denizk×z× varsa, ancak bu kadar güzel koylarda bulunabilirdi. Denizk×z×n× yakalamak mümkün olmay×nca, heykeltraü arkadaü× Tankut Öktem in yard×m× ile “Deniz K×z× Heykeli”ni yapt×rarak Deùirmen Bükü nde, Okluk Koyu giriüindeki bir kayan×n üzerine denizci dostlar× ile 1995 y×l×nda yerleütirdiler. Deniz K×z×n×n alt×nda üöyle bir yaz× var. “ Bu Deniz K×z×, düülerini süsleyen cennete eriüebilmek için, nice engin denizler, ufuklar aüt×. K×talar, adalar, koylar dolaüt×. Ta ki Gökova ya ulaüana kadar.”. Yine kendi deyimi ile “Deniz K×z×”, bu dünya cenneti Gökova y× biz insanlar, bozmad×ù×m×z, yakma d×ù×m×z, kirletmediùimiz, koruduùumuz sürece, aram×zda yaüamaya söz verdi. K×smet i de Okluk koyuna demirledi. úsmi Okluk Koyu ve Gökova Körfezi ile özdeüleüti. Çevrenin korunmas× ve Denizlerimizin temiz kalabilmesi için çok çabalar sarfetti. Okluk Koyuna uùrayanlar×n ilk önce dikkatini çeken, ahüap bir panoya yaz×lm×ü olan, üu yaz× çeker: “ Ey Dost, hoü geldin Gökova denen cennete. Bugün dünyan×n en güzel yeri Gökova n×n ayr× bir köüesine Deùirmen Bükü ne eriütin. Sana baùr×n× açan bu eüüiz koylar× gezerken, doùan×n haümetine, cömertliùine karü×l×k, nankör insanoùlunun bunlar× nas×l kirlettiùini, ormanlar× yakt×ù×n× gördün, üzüldün, utand×n. úüte bu rezilliùi senden evvel Dilek Talay gelen doùa sevgisinden yoksun, kimseler

Spor

yapt×. Sen de ayn× hatay× yapma. Sak×n çöpünü, art×ù×n×, boü üiüeni, sana herüeyini veren bu emsalsiz Gökova n×n mavi denizine, yeüil k×y×lar×na ATMA. Hele sak×n ateü YAKMA. Bizden sonra geleceklere, temiz yeüil bir cennet b×rakal×m. Rüzgâr×n kolay×na, denizin sakin, neüen daim olsun.”. Alt×nda Sadun Boro abimizin ismi vard×r. Gökova ve Ege Adalar×nda K×smet ile say×s×z geziler yapt× ve bu an×lar×n× da “K×smet'in Dümen Suyunda “ isimli kitab×nda anlatt×. Sadece Gökova ve Ege Adalar× ile kalmad×, ad×m ad×m tüm bat× ve Güney Türkiye denizlerini dolaüarak, her denizcinin teknesinde bulunmas× gereken “Vira Demir” isimli eserini haz×rlad×. En son bask×s× ústanbul'dan úskenderun'a kadar olan tüm demirleme yerlerini, Limanlar×, Marinalar× ve koylar× tüm detaylar× ile anlat×yor. Bundan sonraki ve son bask×s×nda Kuzey K×br×s ×n denizlerinin de yer alacaù× müjdesini verdi bize Sadun Baba. Son olarak “K×smet” i telli duvakl× gelin ederek, Rahmi Koç Deniz Müzesi ile daha uzun y×llar yaüamas× için birleütirdi. ústanbul a gittiùiniz zaman Rahmi Koç Deniz Müzesinde “K×smet” e merhaba demeyi unutmay×n×z. Sevgili Sadun Boro üimdilerde Gökova'n×n Karacasöùüt Koyunda yeni katamaran× ile denizle iç içe mütevaz× bir hayat sürüyor. Teüekkürler sana Sadun Baba. Bizi onurland×rd×n, varl×ù×nla biz Kuzey K×br×s'×n Denizcilerini mutlu ettin. Denizlerdeki izinden gideceùiz. Rüzgâr×n kolay×na, denizin sakin, neüen daim olsun.

limpik16


“SADUN BABA” geçti Merhabalar! Ben, Ünal Dede bu dergiye yazmaya baƔladŦŒŦm yazŦlarŦmla sizlerle uzun bir deniz yolculuŒuna çŦkŦp, yeni deniz dostlarŦyla tanŦƔmaya ve sizleri de onlarla tanŦƔtŦrmaya hazŦrlanŦyorum. Bu ilk yolculuŒumuzda Türkiye'de dünya denizlerini küçük bir yelkenliyle ilk kez dolaƔan Sadun Boro ile sizleri buluƔturmak benim için çok büyük bir mutluluk. O, öyle bir denizci ki, onu anlamak için kitaplarŦnŦ okumak, onunla tanŦƔmak, hatta mümkünse onunla bir rakŦ balŦk sofrasŦnda buluƔmak lazŦm. Ben de, 20 yŦl önce Sadun Boro'nun dünya seyahatini okumuƔ ve onunla kitaplarŦ sayesinde tanŦƔmŦƔtŦm. 2010 yŦlŦnda yelkenlim DASTE ile çŦktŦŒŦm ilk yolculuŒumda, Türkiye'nin en güzel koylarŦnŦn bulunduŒu Gökova Körfezi'nin Sadun Boro ile özdeƔmiƔ Okluk koyuna, onu bulmak için yelken basmŦƔ orada bulamayŦnca, yakŦnŦndaki KaracasöŒüt'te Sadun Boro'yla teknemde tanŦƔŦp rakŦ balŦkla sohbet daha da güzelleƔmiƔ, dünya denizlerine uzamŦƔtŦ... Yelken Motor Kürek Federasyonumuzun sezon açŦlŦƔ yemeŒinde Sadun Boro ile ikinci kez karƔŦlaƔma ve birlikte zaman geçirme fŦrsatŦnŦ yakaladŦm. Kendisi, tanŦyanlar bilecek, bulunduŒu ortama neƔe saçan, zengin deniz tecrübelerini paylaƔan, her fŦrsatta hayatŦn ona çok cömert davranŦp her istediŒini verdiŒini, dolu dolu yaƔayabildiŒi için sŦk sŦk Ɣükreden Sadun Boro herkese Ɣu mesajŦ veriyor: “BakŦn çocuklar, hazŦr gençken, eliniz ayaŒŦnŦz tutarken, doŒanŦn ve denizlerin tadŦna varmak için yolculuklar yapŦn, sakŦn tüm hayatŦnŦzŦ ev - iƔ - banka üçgeninde geçirmeyin! Denizcilik fedakârlŦk ister. Zaman zaman okul arkadaƔlarŦmdan ya da dönemindeki arkadaƔlardan duyarŦm. “Bizim iƔimiz gücümüz var, denize çŦkamŦyoruz” diye söylerler. Senin zamanŦn var, dolaƔŦyorsun.” Tamam, da, ben bu vakti elde etmek için ne fedakârlŦklar yaptŦm, onu biliyor musunuz? 1975 yŦlŦnda müdürü iken ayda 20 bin lira gelirim vardŦ. SŦrf denizde dolaƔabilmek için bu geliri bŦraktŦm 3 bin 500 lira emekli aylŦŒŦna razŦ oldum. BirikmiƔ paramla da bir arkadaƔŦmŦn zoruyla 'da bir ev aldŦm ve onun ve ile yaƔŦyorum. Hem iƔ güç olsun iyi para kazanayŦm hem de vakit olsun denizde dolaƔayŦm, olmuyor iƔte. Öyle olmasŦ büyük Ɣans. Hem çalŦƔŦyor hem tekneyi yaptŦrŦyordum. Param yeterli deŒildi. Bir an önce bitmesi için de almŦƔtŦm. Ama daha sonra tekne de bitti, dünya seyahati de, Hiç piyango bileti almadŦm. Yerde bulsam, yine eŒilip almam. Allah bana istediŒim her Ɣeyi verdi. YarattŦŒŦ doŒayŦ ve güzellikleri, ormanŦ, denizi, mehtabŦ keƔfetme, hissetme yaƔama lütfunu verdi. Kimseye muhtaç etmedi. Maddi acŦlar geçer ama manevi acŦlar geçmez. Bana manevi acŦ vermedi. Piyango biletine, bir kâŒŦt parçasŦna ihtiyacŦm kalmadŦ. Bugün gözümü kapasam, aklŦm arkada, dünyada kalmaz. Zaten öbür tarafta “Piyango ile iƔin ne?” diye sorsa ne cevap veririm. Denizcilikte maddiyattan fedakârlŦk ediyorsun ama doŒadan büyük manevi zevkler alŦyorsun. Kimi Allah der kimi TanrŦ. Ben araya kimseyi sokmam. Her fŦrsatta, yaƔadŦklarŦm için Allah'Ŧma Ɣükrederim. En güzel Ɣey, doŒayŦ hissetmek ve Ɣükretmesini bilmektir.” 1928 yŦlŦnda 7stanbul 'da doŒdu. 7lkokul ve ortaokul yŦllarŦnda üç arkadaƔŦyla bir sandal aldŦ, Annesinden habersiz evdeki çarƔaflarŦ yürütüp sandala yelken yaptŦ. Galatasaray Lisesi'ndeyken ilk yelkenli teknesini aldŦ. 1948'de 7ngiltere'ye tekstil mühendisliŒi okumaya gitti. 1952'de okulu bitirdi. AynŦ yŦl bir 7ngiliz ile birlikte 11 metrelik bir yelkenli tekneyle Atlantik Okyanusu'nu aƔtŦ ve Karayipler'e gitti. 1964 yŦlŦnda Alman asŦllŦ Oda hanŦmla evlendi. 1965-1968 arasŦnda eƔi Oda Boro ile dünya seyahatini gerçekleƔtirdi. ÇalŦƔmak zorundaydŦ ve 7stanbul'a döndü, tekstil firmalarŦnda üst düzey yönetici olarak çalŦƔtŦ. Tatillerinde teknesiyle Ege'ye indi.

Spor

Ama iƔ hayatŦ ve gittikçe büyüyen 7stanbul onu çok rahatsŦz ediyordu. Çok iyi bir geliri olmasŦna raŒmen hŦrslarŦna yenik düƔmedi. 1976 yŦlŦnda emekli oldu. Boro'lar 1977- 79 yŦllarŦ arasŦnda sekiz yaƔŦndaki kŦzlarŦ Deniz'i de yanlarŦna alarak, tekrar Atlantik Okyanusu'nu geçtiler. Karayipler ve Amerika'nŦn doŒu sahillerini gezerek bu kez Kuzey Atlantik üzerinden Akdeniz'e ve Türkiye'ye döndüler. Sadun ve Oda Boro 1980 yŦlŦnda Bodrum'a yerleƔti. 1993 yŦlŦnda bir arka-daƔŦnŦn teknesiyle tekrar Atlantik Okyanusu'nu geçti. 2001 yŦlŦnda 35 yŦl aradan sonra bir arkadaƔŦnŦn Panama'daki teknesine katŦldŦ ve tekrar Pasifik Okyanusu'nu geçti. 2008 yŦlŦnda baƔka bir arkadaƔŦnŦn teknesiyle Okyanusu'nu aƔtŦ. Yunan AdalarŦ ve Adriyatik denizini dolaƔtŦ. Türkiye KŦyŦ-larŦnŦn tüm koylarŦna girdi, notlar aldŦ, fotoŒraflar çekti ve Vira Demir adŦyla Türkiye KŦyŦlarŦ Rehber kitabŦ yazdŦ. Bu rehber kitap sayesinde birçok denizci kŦyŦlarŦmŦzda daha güvenli seyir yapma olanaŒŦna kavuƔtu. Dünya turunu anlattŦŒŦ kitabŦ Pupa Yelken'in uzun bir aradan sonra 2004 yŦlŦndan itibaren yeni basŦmlarŦ gerçekleƔti. Bu kitap bugün de Türk denizciliŒine yeni kuƔaklardan yeni denizciler kazandŦrmaya devam ediyor. Sadun Boro'dan sonra uzun yŦllar kimse dünya seyahati yapmadŦ. Son 10 -15 yŦl içerisinde birçok Türk denizcimiz dünya seyahati yaptŦlar. Bunun da sebebi Sadun Boro'nun seyahatini yaptŦŒŦ yŦllarda yaƔlarŦ 10-15 olan ve seyahatlerini gazetelerden ve daha sonra da basŦlan 5 kitabŦndan okuyan gençler bu hayalin peƔinden koƔmuƔ olgunlaƔmŦƔ ve ancak maddi olarak kendilerini tekne sahibi yapmŦƔ ve bazŦlarŦ da hayallerini gerçekleƔtirecek seyahatleri yapabilmiƔlerdir. Sadun Boro'nun dünya seyahatini yaptŦŒŦ ve ömrünün 46 yŦlŦnŦ geçirdiŒi, bize de deniz sevgisini aƔŦladŦŒŦ efsaneleƔmiƔ 10 metrelik KŦsmet teknesi Ɣu anda 7stanbul'da Rahmi Koç Müzesinde tüm deniz severlerin ziyaretine açŦlmŦƔtŦr. YŦllardŦr, Sadun Baba'ya ev sahipliŒi yapan KŦsmet Ɣimdi de gelecek nesillere istenince her Ɣeyin yapŦlabileceŒini, kŦsŦtlŦ imkânlarla da olsa her deniz hayalinin, gerekli emek ve zaman verilirse gerçekleƔebileceŒinin sembolü olarak müzede yerini almŦƔtŦr. Bir gün yolunuz düƔerse muhakkak ziyaret edin.Kendisi Ɣimdi yeni teknesi Sonbaharla (Katamaran Praud 37) yŦlda 10 ay Türkiye koylarŦnda ve Yunan adalarŦnda dolaƔmaya devam ediyor. Sadun Boro Türkiye'nin cennet gibi koylarŦnŦn betonlaƔmasŦna ve kirlenmesine karƔŦ büyük mücadeleler verdi ve vermeye devam ediyor. Güney sahillerimizde Gökova, Hisarönü, Göcek gibi körfezlerin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi, onun ve Can Pulak'Ŧn rahmetli Turgut Özal'Ŧ ikna etmesiyle gerçekleƔmiƔti. Sadun Boro'yu adamŦzda birkaç gün misafir ettik. Düzenlenen yemekler, yapŦlan gezilerle Girne'deki Delta Marina, tarihi Girne LimanŦ ve Karpaz Gate Marina'yŦ Karpaz burnuna kadar koylarŦ, balŦkçŦ ve ticari limanlarŦ hep birlikte dolaƔtŦk . Bu organizasyonlara katŦlan ve görev alan tüm arkadaƔlarŦmŦz o kadar güzel eƔlik ettiler ki Sadun Boro'ya her fŦrsatta memnuniyetlerini belirtip adamŦzŦ tekrar ziyaret etme sözleri aldŦk hocamŦzdan. Böylesi bir organizasyona her türlü katkŦyŦ koyan, zaman ayŦrŦp da yüreŒini koyan herkese ve baƔta bu hayali bize yaƔama fŦrsatŦ saŒlayan denizci dostumuz eniƔtemiz Hasan Kaçmaz'a, federasyon baƔkanŦmŦz Zeki TaƔçŦ'ya, federasyon üyelerine ve Ɣu anda ismini sayamayacaŒŦm tüm Ünal Dede amatör denizcilerimize, katkŦlarŦ için çok teƔekkür etmek istiyorum. 7yiki varsŦnŦz, hepinizi sevgiyle kucaklŦyorum.

limpik17


Caretta 2013 Yat Rallisi YapÕldÕ Yelken, Motor ve Kürek Federasyonunun her yŦl düzenlediŒi, Kuzey KŦbrŦs sahillerine yumurtlayan Caretta Caretta deniz kablumbaŒalarŦndan ismini alan Geleneksel Caretta Caretta Rallisi, Girne – Karpaz güzergâhŦnda, 7,8 ve 9 Haziran tarihleri arasŦnda yapŦldŦ. Ralliye 18 tekne kayŦt yaptŦrmasŦna raŒmen ancak 7 yelkenli tekne ve 5 de motor yat katŦldŦ. Yelkenli tekneler Girne Delta Marina ve Girne Antik LimanŦn'dan saat 06.00 da demir aldŦlar. Motor Yatlar ise saat 10.00 civarŦnda yola çŦktŦlar. Yelkenli tekneler sakin bir batŦ rüzgârŦ ve batŦdan gelen dalgalarŦn üzerinde, bazen yelken, bazen de motor yelken yaparak, 8 saatlik rahat bir seyirden sonra, motor yatlar ise 2 – 3 saatlik bir rahat seyir sonunda Karpaz Gate Marina'ya ulaƔtŦlar. Geceyi teknelerinde geçiren denizciler, ertesi gün 8 Haziran da Karpaz Gate Marina'nŦn yeni açŦlan plaj ve yüzme havuzunun, açŦlŦƔ resepsiyonuna ve akƔam yemeŒine ve plajdaki müzik Ɣölenine katŦldŦlar. Denizciler, 9 Haziran sabahŦ saat 05.00 de yelkenli tekneler geri dönmek üzere yola çŦktŦlar. Deniz bir gün önceki kadar sakin olmamasŦ yüzden de Motor Yatlar yola çŦkamayŦp marinada kaldŦlar. Yelkenli Tekneler 5-10 knot batŦ rüzgârŦ ve

Spor

limpik18


normalin dŦƔŦnda doŒudan gelen dalgalarŦn yardŦmŦ ile yelken ve motor yaparak, TatlŦsu ya kadar rahat geldiler. TatlŦsu'dan sonra doŒu dalgalarŦ yerini batŦ dalgalarŦna bŦraktŦ ve seyir zorlaƔmaya baƔladŦ. Esentepe civarŦnda, aniden deniz patladŦ ve rüzgâr 20 -25 knot batŦ ve dalgalar da 2 – 3 metreye kadar çŦktŦ. Bu andan itibaren zorlu bir seyir baƔladŦ ve gidiƔ yönüne karƔŦ yönden gelen rüzgâr ve dalgalarla mücadele etmek zorunda kalŦnŦldŦ. 2 saatlik zorlu ve tam motor gücü seyrinden sonra tüm yelkenliler Girne Delta Marina ya ve Girne Antik LimanŦna yorgun fakat sorunsuz bir Ɣekilde girdiler. Böylece bir Caretta Caretta Rallisini daha geride bŦrakŦlmŦƔ oldu. Ralliye katŦlan yelkenli tekneler Ɣöyle: Waterlily teknesi ve kaptanŦ Dilek ve Nilüfer Talay, Mayreau teknesi ve kaptanŦ Yunuz RahmioŒlu, Kerala teknesi ve kaptanŦ Alex Fairley, Daste teknesi ve kaptanŦ Ünal ve Hülya Dede, Alesta-G teknesi ve kaptanŦ Metin ve Mine büküroŒlu, Mashona teknesi ve kaptanŦ David ve Kath Gerard, ve Dragon Song teknesi. Motor Yatlar ise Roman teknesi ve kaptanŦ Bülent Ortaç, Family Jewel teknesi ve kaptanŦ Yüksel Paralik, bimal teknesi ve kaptanŦ Hasan Macila, Centurion teknesi ve kaptanŦ Fikri Macila, Topless teknesi ve kaptanŦ Göksel Macila, Scuba Cyprus teknesi ve kaptanŦ EƔref Gövsa idi.

Spor

limpik19


“NEU SPORTS 2013” SPOR ùENLøöø COùKULU GEÇTø

Spor

limpik 20


YakŦn DoŒu Üniversitesi ve Milli EŒitim Gençlik ve Spor BakanlŦŒŦ Gençlik Dairesi'nin düzenlediŒi “NEU SPORTS 2013” Spor benlikleri coƔkulu kutlamalarla sona erdi. “NEU SPORTS 2013” Spor benlikleri farklŦ dallarda yarŦƔan sporcularŦn ödüllerini almak, müsabakalar boyunca yaƔadŦklarŦ yorgunluklarŦnŦ atmak için düzenlenen balo ve kokteylle sporcular gönüllerince eŒlendiler. Türkiye'nin farklŦ illerinden gelen sporculara ev sahipliŒi yapan YakŦn DoŒu Üniversitesi ve Milli EŒitim Gençlik ve Spor BakanlŦŒŦ Gençlik Dairesi, sporcu öŒrencilere unutamayacaklarŦ bir gece yaƔattŦlar. “NEU SPORT 2013” organizasyonda basketbol müsabakalarŦ Kolej Spor Salonu, Masa Tenisi müsabakalarŦ Cimnastik Salonu, Badminton müsabakalarŦ Yeni Kolej Spor Salonu ve Yüzme yarŦƔlarŦ ise YDÜ Olimpik KapalŦ Yüzme Havuzu'nda gerçekleƔti. “NEU SPORTS 2013” Spor turnuvalarŦ sonunda Basketbol Bayan BirinciliŒi 'Özel Yeni Atalar Lisesi', Basketbol Erkek BirinciliŒi 'YeƔilköy Özel EŒitim Merkezi', Masa Tenisi Bayan BirinciliŒi '7stiklal Makzume Anadolu Lisesi', Masa Tenisi Erkek BirinciliŒi 'YakŦn DoŒu Üniversitesi', Badminton Bayan BirinciliŒi 'YakŦn DoŒu Üniversitesi', Badminton Erkek BirinciliŒi ' Atatürk Endüstri Teknik Meslek Lisesi' elde ettiler. KupalarŦnŦ ise YDÜ SaŒlŦk, Kültür ve Spor Daire BaƔkanŦ Yrd. Doç. Dr. Hakan Atamtürk'ten, Organizasyon Koordinatörü Musa Oytun, YDÜ Basketbol ve Masatenisi Koordinatörü Bilgin GüldoŒuƔ, Voleybol Koordinatörü Umar Göker ve Yüzme Koordinatörü Ergüder Oyal 'dan aldŦlar. “NEU SPORTS 2013” Spor Ɣenliklerinin ardŦndan organizasyonu katŦlan okullarŦn temsilci ve antrenörleri Ɣenlikleri KKTC'nin tek spor dergisi Spor Olimpik'e deŒerlendirdiler. KatŦlan ekip temsilcileri çok güzel müsabakalar geçirdiklerini ve YDÜ yetkililerine teƔekkür etmeyi borç bildiklerini söylediler.

Spor

limpik 21


Güzel bir geliúme!..

Satranç ders mi oluyor?

Eski EŒitim BakanŦ Mutlu Atasayan'Ŧn okullarŦmŦzda satranca yeƔil ŦƔŦk yakmasŦ, devlet okullarŦndan daha çok olanaŒa sahip özel okullarŦmŦzŦ harekete geçirdi. Geçen yŦldan çalŦƔma baƔlatan birçok okulda 2013 – 2014 EŒitim YŦlŦnda satrancŦn müfredata baŒlŦ bir ders olacaŒŦna kesin gözüyle bakŦlmakta. DoŒa Koleji'nde SatrancŦn her sŦnŦfta ders olarak yapŦlmasŦ ve bunun olumlu yansŦmasŦ diŒer özel okullarŦ da tetikledi. DoŒu Akdeniz Koleji ve 7lkokulu yŦllar öncesinden satrancŦ okulda ders olarak tüm öŒrencilerine uygulamada çok olumlu sonuçlar almŦƔtŦ. Okul DoŒa OkullarŦnŦn kontrolüne geçince yeni uygulama dört gözle beklendi. Tüm DoŒa okullarŦnda satranç ders olarak okutulduŒu için satranca devam denildi. Türkiye okullarŦnda satranç hiç yokken 7 yŦl gibi kŦsa sürede okullarŦn %90 'nŦnda ders olarak okutulmaya baƔlandŦ. Yeni yŦlla birlikte ülkemizde de hem devlet okullarŦnda hem de özel okullarda satrancŦn ders olarak uygulamaya baƔlayacaŒŦna inanŦlŦyor. Olimpik Dergisi olarak satranca hizmet veren tüm kurum ve kuruluƔlarŦ tebririk ederiz ayrŦca bizler de SatrancŦn okullarŦmŦzda ders olarak okutulmasŦna destek veriyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi'nden Girneli SatrançŦlara Destek Girneli satrançŦlar, çalŦƔma yerinin bakŦma alŦnmasŦ dolayŦsŦyle GAÜ Gemicilik Yüksek Okulu Müdürü kendi deyimi ile bir satranç gönüllüsü olan Kaptan Efdal Safel öncülüŒünde okula konuk

Spor

oldu. 7kinci hafta çalŦƔmalarŦnŦ da GAÜ Kolej bölümünde okul satranççŦlarŦyla birlikte yaptŦ. SatrancŦn geliƔimine verilen bu destek satrançseverler için çok anlamlŦ ve sevindirici. Ekinlikte GAÜ adŦna bir konuƔma yapan Koray Emirhoca Satranç EŒitim Merkezi'ne kapŦlarŦnŦn her zaman açŦk olduŒunu söyledi. BaƔta Kuzey KŦbrŦs Satranç Federasyonu ve KKTC Milli EŒitim BakanlŦŒŦ olmak üzere Girne bölgesindeki bazŦ iƔverenlerin, belediyelerin, okullarŦn, spor kulüplerinin ve siyasilerin desteŒi ile çok yararlŦ etkinlikler yapŦlmakta.

limpik 22


Golf'te Yeni Baúkan Soner Yetkili

KKTC Golf Federasyonu OlaŒan Üstü Genel Kurulu'nda baƔkanlŦŒa Soner Yetkili seçildi. KKTC Golf Federasyonu KŦbrŦs Türk Tabipler BirliŒi salonunda gerçekleƔtirdiŒi özerklik sonrasŦ ilk genel kurulunda baƔkan ve yönetim kurulunu belirledi. Federasyondan verilen bilgiye göre, açŦlŦƔŦnŦ Eski BaƔkan Ozan BekiroŒlu' nun yaptŦŒŦ genel kurulda mali rapor ve faaliyet raporlarŦ oya sunulup aklandŦ. RaporlarŦn aklanmasŦnŦn ardŦndan geçilen oylamada 6 kulübün mutabakatŦyla yeni BaƔkan Soner Yetkili seçildi. Yetkili, dilek ve temenniler bölümünde yaptŦŒŦ konuƔmada federasyonun önünü açmak, daha çok gündemde kalŦcŦ faaliyetler yapmak için yoŒun çalŦƔacaŒŦnŦ dile getirerek, kendisini bu göreve layŦk gören herkese teƔekkür etti. Genel kurulda diŒer yönetim kademeleri Ɣöyle oluƔtu: Golf Federasyonu Yönetim Kurulu: Dr. Hasan Öztoprak AsbaƔkanlŦŒa, Mehmet ÖzarŦ Genel SekreterliŒe, Bertan Erçin Mali SekreterliŒe seçilirken, Dr. Hasan Garabli, Feridun KŦlŦç, Hasan KasapoŒlullarŦ, Özcan Bundak ve Mustafa Sedat faal üyeler olarak belirlendi. Golf Federasyonu Denetim Kurulu: Dr. Filiz Besim, Ali Ratip DoŒruer ve Targüç Özen'den, Ceza Kurulu: Ozan BekiroŒlu, Avukat FŦrat Akyol ve Önder Akser

Spor

limpik 24


Yetenekli Golfçu 7ngiltere'de golf sahalarŦna kapak oldu

ønci Mehmet'den bir baúarÕ daha 7ngiltere'nin Golf milli takŦmŦna seçilen 7nci, 7ngiltere Golf Federasyonu'nun en yetenekli golfçusu seçilerek tüm golf sahalarŦna asŦlan faaliyet programŦna kapak olarak da baƔarŦlarŦndan dolayŦda 7nci Mehmet'i layŦk gördü. Genç yaƔŦna ragmen birçok baƔarŦya imza atmŦƔ olan 7nci Mehmet spor kariyerindeki bu baƔarŦlarŦnŦn yanŦnda, golf sayesinde eŒitimine tam burslu olarak devam ederken, KKTC Golf Federasyonu BaƔkanŦ Soner Yetkili ülkemizde düzenlenen bir etkinlikte 7nci Mehmet'i aŒŦrlamak istediklerini ve baƔarŦlarŦndan dolayŦ gurur duyduklarŦnŦ dile getirdi. Spor Olimpik Dergisi olarak genç sporcuyu aramŦzda görmek bizleri de memnun edecektir.

Soner Yetkili

Spor

limpik 25


GAÜ Yaz OkullarÖ Direktörü Celal SAKKA

“Verimli geçiyor”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) KÕbrÕs Yerleúkesi Karmi Kampüs bünyesinde bulunan Girne Amerikan Koleji (GAC) yerleúkesinde devam eden GAÜ UluslararasÕ Yaz OkullarÕna 200'ün üzerinde uluslararasÕ ö÷renci katÕlÕyor. GAÜ UluslararasÕ Yaz OkullarÕna katÕlan 3-6, 7-12 ve 7-17 yaú arasÕ 200'ün üzerinde ö÷renci Karmi Kampüs'te düzenlenen øngilizce ve bilgisayar dersleri yanÕnda üniversite sosyal tesisleri Camelot Beach Club ve Karmi Kampüs spor tesislerinde yüzme, eskrim, tenis gibi çeúitli sportif aktiviteleri ile dans ve sanatsal dersler devam ediyor. GAÜ UluslararasÕ Yaz Okuluna devam eden ö÷renciler düzenlenen atölye çalÕúmalarÕ ile kendilerine komúu co÷rafyalarda bulunan farklÕ kültürleri yakÕndan tanÕma ve birlikte üretme becerisini de kazanarak KKTC'nin do÷al güzellikleri ve tarihsel zenginliklerini de düzenlenen kültür gezileri ile yakÕndan görme fÕrsatÕ yakalÕyorlar. Girne Amerikan Üniversitesi UluslararasÕ Yaz OkullarÕnÕn ülke tanÕtÕmÕ yanÕnda farklÕ co÷rafya ve kültürlerde sosyalleúen gençleri biraraya getirmesinin önemine dikkat çeken Yaz OkullarÕ Direktörü Celal SAKKA, yerellikten kurtularak uluslararasÕ bir vizyon ile sosyalleúme süreçlerinden geçen gençlerin bölge ve dünya barÕúÕna önemli katkÕlar yapaca÷ÕnÕ vurguladÕ. GAÜ KÕbrÕs Yerleúkesi Karmi Kampüs'te biraraya gelen gençlerin karúÕ kültürleri tanÕmalarÕ ve birlikte kaynaúmalarÕ önemli katkÕlar yapaca÷Õna dikkat çeken Sakka, UluslararasÕ Yaz Okulunun ülke tanÕtÕmÕna da önemli katkÕlar yaptÕ÷ÕnÕ vurguladÕ. UluslarasÕ Yaz Okulu programÕ kapsamÕnda düzenlenen kültür geziler ile konuk ö÷rencilerin KÕbrÕs Türk kültürü ile KKTC'nin do÷al güzellikleri ve tarihi zenginliklerini yakÕndan görme fÕrsatÕ yakaladÕ÷ÕnÕ ifade etti. Sakka, uluslararasÕ ö÷rencilerin KKTC fahri elçisi olarak ülkelerine dönecek olmalarÕnÕn ülke tanÕtÕmÕ açÕsÕndan önemine iúaret ederek GAÜ UluslararasÕ Yaz OkullarÕnÕn ülke tanÕtÕmÕ ve farklÕ kültürlerin birbirini tanÕmalarÕ yanÕnda düzenlenen dil ve bilgisayar kurslarÕ, spor ve sanat kurslarÕ ile bireysel geliúimi en üst düzeye taúÕyarak verimli geçti÷ini söyledi.

Spor

limpik 27


“TĂœM ÇOCUKLAR

Tema aynĂ–, coĂťku aynĂ–...

KKTC Gßndßz Tekin Onay Alt YapŌ DerneŒinin isim babasŌ ve Tßrk Futbolunun duayeni olan Gßndßz Tekin Onay anŌsŌna tßm çocuklar Ɣampiyondur sloganŌ ile 2327 Haziran 2013 tarihleri arasŌnda 5.inci Gßndßz Tekin Onay UluslararasŌ Minikler Futbol Festivali dßzenlendi. Gßndßz Tekin Onay anŌsŌna gerçekleƔtirilen minikler Futbol Festivalinde Tßrkiye'den 17, K.K.T.C 'den 8 ve 1 de Irak Tßrkmen takŌmŌ olmak ßzere toplam 26 takŌm mßcadele etti

Spor

limpik


ùAMPøYON”

Spor

limpik


5.ncisini düzenlenen “TÜM ÇOCUKLARIMIZ bAMP7YONDUR sloganŦyle minikler Futbol Festivalimize TÜRK7YE CUMHUR7YET7 'nden DiyarbakŦr Tüfad, Erzincan Tüfad, Ankara Spor, Mardin Tüfad, Adana Tüfad, Zonguldak Tüfad, Denizli Em. müd.(Hayata pas ver Projesi) ,Antalya Park yaƔam ve spor merkezi, Konya Tüfad,Ankara Çayyolu Spor Kulübü,Tarsus Belediye Spor Kulübü,KŦrƔehir Evranspor Kulübü,AltŦnordu Futbol YatŦrŦmlarŦ , Rize FŦndŦklŦ Spor Kulübü,Batman Tüfad, 7stanbul YakacŦk Spor Kulübü,Yozgat Bozok Spor Kulübü, IRAK'tan Kerkük Kale Spor Kulübü,K.K.T.C. ' den ise K.KaymaklŦ T.S.K., Yenicami A.K., Gündüz Tekin Onay F.A.Y.D.,Güzelyurt Futbol Okulu,Baf Ülkü Yurdu, Göçmenköy S.K.,Dikmen Gücü S.K.,DumlupŦnar Kulüpleri olmak üzere toplam 26 TakŦm katŦldŦ. Üç gün devam eden Festival çerçevesinde müsabakalar Atatürk StadŦ, Yusuf Kaptan StadŦ ve Atila TopaloŒlu okullar sahasŦnda olmak üzere 3 sahada oynandŦ. Türkiye'den Türk Futbolunda büyük hizmetleri bulunan TÜFAD Genel BaƔkanŦ Sn 7smail Dilber, Metin Türel, Samet Aybaba, ,Ahmet Birdal, Allaaddin Noganlu, Mehmet Sümer, Ali Bingöl, Abdullah Tanyolaç, eski futbolcu ve teknik direktör Samet Aybaba ve Merhum Gündüz Tekin Onay'Ŧn OŒlu Program yapŦmcŦsŦ ve spor yazarŦ Güntekin Onay Festivali Ɣereflendirdi. 7lk gün tüm kafileler YakŦn DoŒu Üniversitesi RektörlüŒünü ziyaret ederek Rektör YardŦmcŦsŦ Prof. Dr. benol BEKTAb 'a ve Genel Sekreter Yeter Tabur a çeƔitli hediyeler takdim ettiler. Ziyaret sŦrasŦnda

Spor

limpik 30


Spor

limpik 31

konuƔan Genel Sekreter Yeter Tabur, ekipleri YakŦn DoŒu Üniversitesinde aŒŦrlamaktan mutluluk duyduklarŦnŦ dile getirerek gelen ekiplere Üniversite hakkŦnda kŦsa bilgi verdikten sonra etkinliŒi düzenleyenleri kutladŦ. Daha sonra ekipler LefkoƔa Atatürk büstüne giderek saygŦ duruƔu ve 7stiklal MarƔŦnŦn söylenmesinden sonra tüm ekipler anŦta çelenk koyup sŦrasŦyla KKTC Meclis BaƔkanŦ Hasan Bozer ve KKTC CumhurbaƔkanŦ Dr. DerviƔ EroŒlu 'nu ziyaretlerinin ardŦndan açŦlŦƔŦn yapŦlacaŒŦ Atatürk stadyumuna hareket ettiler. AçŦlŦƔ konuƔmasŦnŦ Gündüz Tekin Onay Alt YapŦ Okulu Kurucu baƔkanŦ Metin Özerem tarafŦndan bir konuƔma gerçekleƔtirildi, konuƔmasŦnda tüm ekiplere katŦlŦmlarŦndan dolayŦ teƔekkür eden Özerem Festival hakkŦnda kŦsa bilgi verirken dolu dolu eŒlenmelerini diledi, etkinliŒe katkŦ koyanlara da teƔekkür eden Özerem konuƔmasŦnŦn sonunda “Tüm ÇocuklarŦmŦz bampiyondur” sloganŦyla konuƔmasŦnŦ tamamladŦ. Daha sonra sŦrasŦyla eski futbolcu ve teknik direktör Samet Aybaba, Merhum Gündüz Tekin Onay'Ŧn OŒlu Program yapŦmcŦsŦ ve spor yazarŦ Güntekin Onay, TC eski Milli TakŦmlar Sorumlusu Metin Türel ve Milli EŒitim Gençlik ve Spor BakanŦ AsŦm 7dris tüm ekiplere katŦlŦmlarŦndan dolayŦ teƔekkür konuƔmasŦ yaparak baƔarŦ diledi ve TurnuvanŦn baƔlama vuruƔunu eski futbolcu ve teknik direktör Samet Aybaba, Merhum Gündüz Tekin Onay'Ŧn OŒlu Program yapŦmcŦsŦ ve spor yazarŦ Güntekin Onay ve Metin Özerem baƔlama vuruƔunu birlikte yaptŦlar . AkƔam saatlerinde yoŒun bir tempoda oynanan maçlar sonrasŦnda ekipler yemeklerini yedikten sonra dinlenmeye çekildiler. TurnuvanŦn ikinci gününde misafir ekipler sŦrasŦyla Kurucu CumhurbaƔkanŦmŦz Rauf Raif DenktaƔ'Ŧn kabrini ziyaret edildikten sonra, Girne KaraoŒlanoŒlu behitliŒi, Girne Kalesi ve Girne Yat limanŦ gezerek öŒleden sonra gruplarŦndaki ikinci günkü maçlarŦnŦ oynadŦlar. Gündüz Tekin Onay Alt YapŦ DerneŒi tarafŦndan her yŦl geleneksel olarak organize edilen 5. Gündüz Tekin Onay minikler Futbol Festivali Atatürk Stadyumun 'da son gün oynanan maçlarla tamamlandŦ. Atatürk Stadyumun 'da gerçekleƔtirilen kapanŦƔ ve ödül töreninde katŦlan tüm takŦmlara madalya ve katŦlŦm belgesi verildi. Ödül töreninde TÜFAD Genel BaƔkanŦ 7smail Dilber ve Gündüz Tekin Onay Alt YapŦ Okulu Kurucu baƔkanŦ Metin Özerem tüm çocuklara kapanŦƔ konuƔmasŦ yaptŦ. Çok sayŦda davetlinin katŦldŦŒŦ kapanŦƔ ve ödül töreninde tüm çocuklar Ɣampiyondur sloganŦ vurgulanarak tüm çocuklarŦn gözlerindeki pŦrŦltŦyla duygulu bir Ɣekilde kapandŦ.


Spor

limpik 32


CEBøNøZø DÜùÜNEN TEKNOLOJøLER SADECE BMW’DE


Tamsu U 15 Ligi'ni Do÷an Türk Birli÷i kazandÕ Tamsu U 15 Ligi'ni finalinde Yenicami'yi 2-1 yenen DoŒan Türk BirliŒi kazandŦ. Atatürk StadŦ'nda oynanan final maçŦna her iki takŦm “Gençlerimizin Futbol oynamasŦnŦ engelleyenlere lanet olsun” pankartŦ ile çŦktŦlar. MaçŦn ilk yarŦsŦ karƔŦlŦklŦ ataklarla geçti. 39. dakikada geliƔen DoŒan Türk BirliŒi ataŒŦnda Ahmet'in uzaktan vuruƔu filelere gidince sarŦ lacivertliler 1-0 öne geçtiler. 7lk yarŦyŦ DoŒan Türk BirliŒi 1-0 önde tamamladŦ. 7kinci yarŦya da DoŒan Türk BirliŒi hŦzlŦ baƔlayarak 53. Dakikada farkŦ ikiye çŦkardŦ. Bu dakikada kullanŦlan serbest atŦƔ üst direkten döndü. Topu önünde bulan Ayden de skoru 2-0

Spor

yapmayŦ baƔardŦ. Yenicami 57. Dakikada golü buldu. Ceza sahasŦna dŦƔŦnda kazanŦlan serbest atŦƔŦ kullanan Mustafa topu direk aŒlara gönderince skor 2-1 oldu. MaçŦn bundan sonraki dakikalarŦnda baƔka gol olmayŦnca DoŒan Türk BirliŒi maçŦ 2-1 kazanarak Tamsu U 15 Ligi ƔampiyonluŒunu kazanmayŦ baƔardŦ. MaçŦn adamŦ Ayden Tamsu U 15 Ligi finalinde maçŦn adamŦ DoŒan Türk BirliŒi oyuncusu Ayden seçildi. Final maçŦnŦ izleyen bir komite maçta gösterdiŒi baƔarŦlŦ performansla dikkat çeken sarŦ lacivertli oyuncu Ayden'i maçŦn

limpik 34


adamŦ olarak belirledi. 7lgi büyüktü Tamsu U 15 Ligi finaline hem DoŒan Türk BirliŒi hem de Yenicami taraftarlarŦ büyük ilgi gösterirken, siyasilere davet gönderilmemesine raŒmen maçŦn 5 dakikalŦk bölümünü Maliye BakanŦ Ersin Tatar da izleyip stattan ayrŦldŦ.

Spor

limpik 35


Antrenörler ödüllendirildi

2012-2013 Futbol Sezonunda görev yaptŦklarŦ takŦmlarŦn baƔarŦlŦ olmasŦnda önemli katkŦlarŦ olan Teknik Direktör ve Antrenörleri her yŦl olduŒu gibi yine ödüllendirildiler. Dernek Lokali'ndeki ödül törenine çok sayŦda siyasi, bakan, milletvekili ve spor camiasŦndan davetliler katŦldŦ

Spor

limpik 36


KŦbrŦs Türk Antrenörler DerneŒi, 2012-2013 futbol sezonu geride kalŦrken bütün bir sezon boyunca sŦcak, soŒuk demeden görev yaptŦklarŦ takŦmlarŦn baƔarŦlŦ olmasŦnda önemli katkŦlarŦ olan Teknik Direktör ve Antrenörleri her yŦl olduŒu gibi bu yŦlda ödüllendirildi. Dernek lokalinde gerçekleƔen törene çok sayŦda siyasi, bakan, milletvekili ve davetli katŦldŦ. Telsim 2012–2013 futbol sezonu süper, 1., 2. Lig doŒu ve batŦ grubu, A takŦm ve U 19 Gençler, Yükselme 1. Lig doŒu ve batŦ grubunda baƔarŦlŦ olup ödül alan teknik direktör ve antrenörler Ɣöyle : Telsim Süper Lig bampiyonu Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay, kaleci antrenör Ali Erkan – 7brahim Reis. 7kinci Yenicami Antrenörü Osman EmiroŒlu, YardŦmcŦ Antrenör Emre Perçinci, Kaleci Antrenörü Hakan DerviƔoŒlu. Üçüncü Küçük KaymaklŦ Teknik Direktörü Cenk Berkalp, YardŦmcŦ Antrenör Kemal Yürekli. Süper Kupa Ɣampiyonu Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay, Kaleci Antrenör Ali Erkan - 7brahim Reis. KŦbrŦs KupasŦ bampiyonu Yenicami Antrenörü Osman EmiroŒlu, YardŦmcŦ Antrenör Emre Perçinci, Kaleci Antrenörü Hakan DerviƔoŒlu Telsim U 19 Süper Lig Gençler bampiyonu Cihangir Antrenörü Ahmet ZaifoŒlu, YardŦmcŦ Antrenör 7lhan ArcŦn. 7kinci Küçük KaymaklŦ Antrenörü Birol Saiter. Üçüncü DoŒan Türk BirliŒi Antrenörü Cenker Kaya. Ahmed Sami Topcan KupasŦ bampiyonu Cihangir Antrenörü Ahmet ZaifoŒlu, YardŦmcŦ Antrenör 7lhan ArcŦn

Spor

Telsim 1. Lig bampiyonu Yeni BoŒaziçi Antrenörü KŦlŦçali Kahraman, YardŦmcŦ Antrenörü Vural KöseoŒlu. 7kinci Yalova Antrenörü Haldun Oktay, DerviƔ DaŒman Play-Off'tan Gelen MormenekƔe Teknik Direktör Eralp berifoŒlu, YardŦmcŦ Antrenör Abdullah Özerinç. Telsim U 19 1. Lig gençler Ɣampiyonu Gönyeli Antrenörü Mehmet ÖksüzoŒlu. 7kinci Ozanköy Antrenörü YŦldŦray Yusuf Efe. Üçüncü Esentepe Antrenörü Gökmen GüneƔ-Emek KŦrŦlmaz Telsim 2.Lig DoŒu Grubu bampiyonu AkŦncŦlar Antrenörü Sözer Özkaramehmet Telsim 2.Lig BatŦ Grubu bampiyonu Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Ahmet SoŒukpŦnar (Miyo), YardŦmcŦ Antrenör Orçun Volkan Play-Off'tan Gelen DeŒirmenlik Teknik Direktörü Muharrem Mertdin, YardŦmcŦ Antrenör 7smail Tilki, Kaleci Antrenörü Osman Aksulu. Telsim U 19 2.Lig DoŒu Grubu Gençler bampiyonu MaraƔ Gençlik Antrenörü Hüseyin Özkuyucu, ikinci Akova Antrenörü Serhan Rüzgâr, üçüncü Mehmetçik Antrenörü Cenk beren. Telsim U 19 2.Lig BatŦ Grubu Gençler bampiyonu Denizli Antrenörü Güney Düzgün, ikinci A.YeƔilova Antrenörü Engin Aksulu. Üçüncü Girne Halk Evi Antrenörü Kamil Aldemir. Yükselme 1.Ligi 2012-2013 Sezonu DoŒu Grubu bampiyonu Antrenörü Ramadan Kurucu. BatŦ Grubu Ɣampiyonu antrenörü 7zzet Karasalih.

limpik 37


Alaniçi Hasat Festivali ùampiyonu

Çetinkaya Alaniçi Hasat Festivali kapsamŦnda düzenlenen “Sedat TuŒralŦ Minikler Futbol TurnuvasŦ” renkli görüntülere sahne oldu

2'nci Alaniçi Hasat Festivali kapsamŦnda bu yŦl ilk kez düzenlenen 1. Sedat TuŒralŦ Minikler Futbol TurnuvasŦ'nŦ finalde Alaniçi Minikler TakŦmŦnŦ 5-2 yenen Çetinkaya Minikler TakŦmŦ kazandŦ. Üçüncülük maçŦnda ise, YeniboŒaziçi miniklerini 2- 1 yenen Küçük KaymaklŦ minikleri kupaya uzandŦ. TurnuvanŦn ilk maçŦnda Çetinkaya- Küçük KaymaklŦ minikleri karƔŦlaƔtŦ. Bu karƔŦlaƔmayŦ Çetinkaya minikleri 5- 2 kazandŦ. Alaniçi- YeniboŒaziçi

Spor

limpik 38


minikleri ise oldukça çekiƔmeli bir maç ortaya koydu. Alaniçi bu maçŦ 43 kazanarak finalde Çetinkaya'nŦn rakibi oldu. Kupa ve madalyalar verildi YeniboŒaziçi StadŦ'nda kurulan iki farklŦ sahada yapŦlan maçlarda, miniklerin mücadelesi izleyenlere tam bir futbol ziyafeti sundu. Alaniçi YŦldŦz Spor Kulübü'nde uzun yŦllar yöneticilik yapan ve futbol sevgisi herkes tarafŦndan bilinen Sedat TuŒralŦ, 1987 yŦlŦnda elim bir kaza sonrasŦnda yaƔamŦnŦ yitirmiƔti. Futbolu ve çocuklarŦ çok seven merhum Sedat TuŒralŦ, yine ailesinin giriƔimleri ile futbolla anŦldŦ. Merhumun oŒlu Hasan TuŒralŦ, turnuvaya katŦlan herkese teƔekkür etti. KatŦlan tüm takŦmlara kupa ve madalya daŒŦtŦldŦ. Ödüllerin daŒŦtŦmŦ merhumun eƔi Tülay TuŒralŦ ve evlatlarŦ Hasan TuŒralŦ ile Esat TuŒralŦ tarafŦndan yapŦldŦ.

Spor

Alaniçi Hasat Festivali Festival Komitesi adŦna, Sertaç YalçŦn katŦlan tüm takŦmlara ve aileye festival anŦsŦna plaket takdim edildi.

limpik 39


YDÜ'DE YAZ ùAMPøYONLARI YakŦn DoŒu Üniversitesi SaŒlŦk, Kültür ve Spor Daire BaƔkanlŦŒŦ tarafŦndan organize edilen “Yetenek AvcŦlarŦ Yaz Okulu” 17 Haziran 2013 tarihinde baƔladŦ. 6-12 yaƔ grubuna yönelik yapŦlan yaz okulunda öŒrencilerin yaz tatillerinde dinlenirken eŒlenmeleri, spor ve sanat dallarŦndaki becerilerini geliƔtirmeleri amacŦyla “YDÜ Yetenek AvcŦlarŦ Yaz Okulu” organize edilmiƔtir. ÇocuklarŦn heyecan ile katŦldŦklarŦ takŦm oyunlarŦ ve bireysel yarŦƔmalar yer almaktadŦr. Bu kapsamda düzenlenen yarŦƔmalarda çocuklar yeteneklerini sergilemenin yanŦnda sorumluluk alma, iletiƔim halinde olma becerilerini göstermektedirler. El –Göz Koordinasyonu ve but, Ritim ve Dans, Sürat-Çabukluk Koordinasyonuna yönelik yapŦlan yarŦƔmalarda dereceye giren öŒrenciler bampiyon olmanŦn ve madalya almanŦn mutluluŒunu doyasŦya yaƔadŦlar. YarŦƔmalarda dereceye giren

Spor

limpik 40


öŒrencilere madalyalarŦ yaz okulu eŒitmenleri Bilgin GÜLDO)Ub, PŦnak DENK ACAR ve Umar GÖKER tarafŦndan verildi. El – Göz Koordinasyon ve but bampiyonlarŦ CEYLANLAR GRUBU 1. Nehir Bozkurt 2. Simay KafaoŒlu 3. Ela KŦlŦçaslan 4. Ada Doruk Nezir 5. Ekin Ergil 6. BarŦn Ertay 7. Ada Erdal 8. Efe Erdal 9. KŦvanç Buba 10. Serdar AteƔ Oral 11. Erden M. Algun 12. 7lkay BeƔok 13. Demir Berova ASLANLAR Kayal bakir Erdinç AksaygŦn Can Karahasan Tan Fuat Erol 7lker BeƔok Nehir Tüzünkan SÜRAT Çabukluk YarŦƔmasŦ bampiyonlarŦ Efe Erdal Yade GüldoŒuƔ

Spor

limpik 41


Ritmik Cimnastik takŦmŦmŦz, 7stanbul Ritmik Cimnastik KupasŦ'nda mücadele etti

Laden Tezer üçüncü Burhan Felek Spor Salonu'nda 10 ülkenin katŦlŦmŦ ile gerçekleƔtirilen turnuvada Laden Tezer 'kurdele'de 5400 puan toplayarak üçüncülük elde etti Ritmik Cimnastik sporcularŦmŦz 7stanbul'da katŦldŦklarŦ uluslararasŦ turnuvada kürsüye çŦkma baƔarŦsŦ gösterdi. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 7stanbul BüyükƔehir Belediyesi'nin katkŦlarŦ ile 15-16 Haziran tarihlerinde 7stanbul BaŒlar BaƔŦ Burhan Felek Spor tesislerinde düzenlediŒi 'uluslar arasŦ 2013 7stanbul Ritmik Cimnastik KupasŦ'na katŦlan sporcularŦmŦz baƔarŦlŦ performans sergiledi. Laden'den baƔarŦ Rusya, KŦrgŦzistan, KKTC, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, 7ngiltere, Fransa ve Türkiye olmak üzere toplam on ülkenin katŦldŦŒŦ organizasyonda mücadele eden sporcularŦmŦzdan Laden Tezer 'kurdele'de 5400 puan elde ederek üçüncülük madalyasŦnŦn sahibi oldu. Deniz Kumbur 'çember'de 5250 puanla beƔinci gelerek bronz alŦrken bir diŒer bronz madalya Esra Bakro'dan geldi, sporcu 4950 puanla altŦncŦ sŦrayŦ alarak madalya alan diŒer isim oldu. 7stanbul Ritmik Cimnastik KupasŦ'nda yer alan minik sporcumuz 7pek Bakro ise kategorisinde toplam 8150 puan alarak 15'inci sŦrada yer aldŦ. KKTC bayraŒŦ altŦnda uluslar arasŦ bir yarŦƔta ilk kez mücadele veren sporcularŦmŦz elde ettiŒi bu derecelerle geleceŒe yönelik umut verdi.

Spor

limpik 42


2012-2013 Hentbol Sezonu Büyük Erkekler 1. Ligi tamamlandŦ

YDÜ ÇøFTE ùAMPøYON LefkoƔa Atatürk Spor Salonunu'nda çok sayŦda hentbol sever karƔŦsŦnda oynanan final serisi üçüncü karƔŦlaƔmasŦnda, rakibi UKÜ'yü (Uluslar arasŦ KŦbrŦs Üniversitesi) 29-20 maŒlup eden YDÜ (YakŦn DoŒu Üniversitesi) Ɣampiyon oldu. Büyük erkek birinci liginde üçüncülük ise GAÜ'yü (Girne Amerikan Üniversitesi) maŒlup eden YükseliƔ'in oldu. Büyük erkek 1. Liginde sŦralama Ɣöyle gerçekleƔti; 1.YDÜ 2.UKÜ 3.YÜKSEL7b Gol KralŦ: Ulutan Tatar(71gol) Müsabakalar sonunda ödülleri Hentbol Federasyonu ceza kurulu üyeleri Hasan AlçŦcŦoŒlu, IƔŦlay Ever, Genel Sekreter Ediz ArŦkan, AsbaƔkan Kemal Bulunç ve Federasyon BaƔkanŦ Ozan Beysan verdi.

Spor

limpik 44


YDÜ ùAMPøYON Hentbol Sezonu Büyük Bayanlar Ligi tamamlandŦ

MaŒusa Lala Mustafa PaƔa Spor Salonunu'nda oynanan final serisi üçüncü karƔŦlaƔmasŦnda rakibi DAÜ'yü (DoŒu Akdeniz Üniversitesi) 20-16 maŒlup eden YDÜ (YakŦn DoŒu Üniversitesi) Ɣampiyon oldu. Büyük bayanlarda üçüncülük kupasŦ Esentepe Spor Kulübü'nü maŒlup eden

Spor

limpik 45

UKÜ'nün (Uluslar arasŦ KŦbrŦs Üniversitesi) oldu. Büyük Bayanlarda sŦralama Ɣöyle oluƔtu; 1.YDÜ 2.DAÜ 3.UKÜ Gol Kraliçesi: Havva Bolat(52gol) Müsabakalar sonunda ödülleri Hentbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri CaŒda UlupŦnar, 7brahim BayŦkoŒlu, Genel Sekreter Ediz ArŦkan, AsbaƔkan Kemal Bulunç ve Federasyon BaƔkanŦ Ozan Beysan verdi.


6. KUZEY KIBRIS LAPTA TUR7ZM FEST7VAL7 2. PLAJ HENTBOL TURNUVASI YAPILDI

ùAMPøYONLAR BELLø OLDU Lapta Belediyesi sponsorluŒunda Lapta 7ncirli PlajŦ'nda önceki gün baƔlayan ve 20 takŦmŦn yŦldŦz ve büyükler kategorilerinde mücadele ettiŒi 6. Kuzey KŦbrŦs Lapta Turizm Festivali 2. Plaj Hentbol TurnuvasŦ dün oynanan karƔŦlaƔmalarla sona erdi. Turnuvada iki günde 39 karƔŦlaƔma yapŦldŦ. Toplam 160 sporcunun katŦldŦŒŦ turnuvada minik hentbolcularŦn yaptŦŒŦ gösteri maçŦ izleyenlerin beŒenisini kazandŦ. YapŦlan final karƔŦlaƔmalarŦnda yŦldŦz bayanlarda Pepsi Twist, yŦldŦz erkeklerde Magem, büyük bayanlarda Akyön A ve büyük erkeklerde Emtan 7nƔaat Ɣampiyon oldular. Dereceye giren takŦmlara ve en estetik sporculara ödüllerini Lapta Belediye baƔkanŦ Fuat Namsoy, federasyon baƔkanŦ Ozan Beysan 7skele Belediyesi Ɣube amiri Mustafa AktuŒ, federasyon yöneticileri verdi Dün oynanan karƔŦlaƔmalar sonunda ödül daŒŦlŦmŦ Ɣöyle oldu: En estetik oyuncu ödülleri; YŦldŦz Bayan: Melisa ÇamlŦ YŦldŦz Erkek: Remzi KŦylŦ Büyük Bayan: BüƔra Çete Büyük Erkek: Tarkan KayaƔ YŦldŦz Bayan 1.Pepsi Twist 2.Akyön Turizm YŦldŦz Erkek 1.Magem 2.Darbaz Büyük Bayan 1. Akyön A 2. SaçaklŦlar Büyük Erkek 1. Emtan 7nƔaat 2. UŒurelli Garaj

Spor

limpik 46


WPT Merit Cyprus ClassŦc '13 Poker turnuvasŦ Ɣampiyonunu bekliyor Uygulanan haksŦz izolasyonlara raŒmen Merit Cyrstal Cove Otel'de 3.000.000 $ ödüllü WPT Merit Cyprus ClassŦc '13 organizasyonuna bu yŦl yaklaƔŦk 800 amatör ve profesyonel pokercinin iƔtiraki beklenmekte. Amerika, Rusya, Türkiye, Yunanistan, Almanya, 7ngiltere, 7spanya, Lübnan, 7ran, Suriye, Ukrayna, Fransa, 7talya, Dubai, Güney KŦbrŦs, MŦsŦr ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelecek olan poker tutkunlarŦnŦn turnuvaya katŦlacak olmasŦ, Kuzey KŦbrŦs'ta 3'cüsü yapŦlacak organizasyonun büyük bir baƔarŦsŦ olarak gösteriliyor. Golf organizasyonu da gerçekleƔtirilecek Turnuva etkinliŒinin içersinde Dünya Poker TurnuvasŦ (WPT) Organizasyon Komitesi tarafŦndan sosyal aktivite çerçevesinde birçok Golf'çunun katŦlŦmŦyla Golf Organizasyonu da gerçekleƔtirilecek. Texas Holdem TutkunlarŦ Plaj Partisinde CoƔacak Turnuva kapsamŦnda büyük bir plaj partisi düzenlenecek, plaj partisi gece boyunca devam edecek ve ünlü sanatçŦlar sahne alacak.

Spor

limpik 49


Gaziköy'de dört dörtlük tesis

“Gaziköy Sedat ÇakŦr Sosyal Tesisleri düzenlenen muhteƔem bir açŦlŦƔla hizmete girdi. Gaziköy Spor Kulübü, Kulüp BaƔkanŦ AydŦn Kahyalar, DeŒirmenlik Belediye BaƔkanŦ Osman IƔŦsal, 2. CumhurbaƔkanŦ Mehmet Ali Talat ve CumhurbaƔkanŦ DerviƔ EroŒlu tarafŦndan açŦlŦƔŦ yapŦlan “Gaziköy Sedat ÇakŦr Sosyal Tesisleri”nin açŦlŦƔŦna bakanlar, milletvekilleri, belediye baƔkanlarŦ, komutanlar, kulüp baƔkanlarŦ

ve okul müdürlerinin yanŦ sŦra bölge halkŦnŦn ve basŦnŦn da yoŒun katŦlŦmŦ oldu. Gaziköy ve çevre köyler için büyük önem taƔŦyan, içerisinde düŒün salonu, oyun gruplarŦ, fitness aletleri, dinlenme alanlarŦ ve 100 araçlŦk otoparkŦ bulunan “Gaziköy Sedat ÇakŦr Sosyal Tesisleri” açŦldŦ. DeŒirmenlik Belediye BaƔkanŦ Osman IƔŦsal, 2008 yŦlŦndaki belediyeler reformu ile Gaziköy'ün de belediye sŦnŦrlarŦ içine alŦndŦŒŦnŦ belirtirken, sonrasŦnda ise köye yatŦrŦmlara baƔlandŦŒŦnŦ kaydetti. Osman IƔŦsal, özellikle Gaziköy ve çevresindeki köyler için önemli bir yatŦrŦm olan “Gaziköy Sedat ÇakŦr Sosyal Tesisleri” için çok özverili planlamalar yapŦldŦŒŦnŦ ve çalŦƔŦldŦŒŦnŦ da söyledi. Gaziköy Spor Kulübü, Kulüp BaƔkanŦ AydŦn Kahyalar ise, açŦlŦƔta yaptŦŒŦ kŦsa konuƔmasŦnda tesisi köye ve bölgeye kazandŦran herkese teƔekkür etti. OSMAN IbISAL'IN GURURLU DeŒirmenlik Belediyesi BaƔkanŦ Osman IƔŦsal, “Gaziköy Sedat ÇakŦr Sosyal Tesisleri”nin açŦlŦƔŦ sŦrasŦnda yaptŦŒŦ konuƔmasŦnda DeŒirmenlik Belediyesi'nin proje için harcadŦŒŦ para miktarŦnŦ da aktardŦ. TALAT: GAZ7KÖYLÜLER VE BÖLGE HALKI TES7SE SAH7P ÇIKSIN 2. CumhurbaƔkanŦ Mehmet Ali Talat, DeŒirmenlik Belediyesi'nin çok ciddi yatŦrŦmlar yaptŦŒŦnŦ söyleyerek bölge halkŦna “Gaziköy Sedat ÇakŦr Sosyal Tesisleri”ne sahip çŦkma çaŒrŦsŦnda bulundu. ERO)LU: YATIRIMLARI YER7NDE CumhurbaƔkanŦ DerviƔ EroŒlu ise, baƔta DeŒirmenlik Belediye BaƔkanŦ Osman IƔŦsal'a böylesine güzel bir tesisi halka kazandŦrdŦŒŦ için teƔekkür ederken, DeŒirmenlik Belediyesi'nin çalŦƔmalarŦnŦn ne denli yerinde ve doŒru olduŒuna deŒindi.

Spor

limpik 51


Üniversiteler ödüllerini aldÕ KKTC Üniversiteler Spor OyunlarŦ kapanŦƔŦ ve ödül töreni yapŦldŦ

CumhurbaƔkanŦ DerviƔ EroŒlu barŦƔ içinde bir dünya, kardeƔçe, dostça yan yana yaƔayan ülkeler, savaƔan deŒil bir birine destek olan uluslar istediklerini söyledi KKTC Üniversite Spor OyunlarŦ Federasyonu BaƔkanŦ Beyhan Gürgöze de konuƔmasŦnda, gençlere dŦƔa açŦlmasŦ ve uluslararasŦ arenada yarŦƔmalara katŦlŦp baƔarŦlar elde etmeleri için olanak tanŦnabilmesini de temenni etti

Spor

limpik 52


KKTC Üniversiteler Spor OyunlarŦ kapanŦƔŦ ve ödül töreni gerçekleƔtirildi. CumhurbaƔkanŦ Dr. DerviƔ EroŒlu'nun da katŦldŦŒŦ ödül törenine Milli EŒitim Gençlik ve Spor BakanlŦŒŦ Genel Koordinatörü Süleyman GöktaƔ YÖDAK BaƔkanŦ Hasan Ali BŦçak, Üniversite Rektörleri, Üniversiteler Spor Federasyonu BaƔkanŦ Beyhan Gürgöze ve sporcular, DAÜ-Beach Club'da yer alan ödül törenine katŦldŦlar. EroŒlu: KatkŦ koyanlara teƔekkür etti” CumhurbaƔkanŦ Dr.DerviƔ EroŒlu törende yaptŦŒŦ konuƔmada Mart ayŦnda baƔlayan ve MayŦs ayŦ sonuna dek süren Kuzey KŦbrŦs Türk Cumhuriyeti Üniversiteler Spor OyunlarŦ'nŦn gerçekleƔmesine katkŦ koyan, oyunlarda yarŦƔan herkesi kutladŦ. CumhurbaƔkanŦ EroŒlu konuƔmasŦnsa, 8 üniversiteden yaklaƔŦk bin 300 öŒrencinin 16 branƔta yarŦƔmasŦnŦ saŒlayan bir organizasyon düzenlemenin takdir edilecek bir iƔ olduŒunu ifade etti. Gürgöze: “YoŒun bir dönem geçirdik” KKTC Üniversite Spor OyunlarŦ Federasyonu BaƔkanŦ Beyhan Gürgöze de konuƔmasŦnda 1 yŦl boyunca yoŒun bir dönem geçirdiklerini kaydetti. Gürgöze gençlere dŦƔa açŦlmasŦ ve uluslararasŦ arenada yarŦƔmalara katŦlŦp baƔarŦlar elde etmeleri için olanak tanŦnabilmesini de temenni etti. Öztoprak: “Üniversiteler sporda da baƔarŦlŦ” DoŒu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Abdullah Öztoprak da KKTC'nin bir üniversiteler birliŒi haline gelmesinin KKTC için çok önemli olduŒunu, üniversitelerin ülkeye katkŦsŦnŦn büyük olduŒunu söyledi. Üniversitelerin sadece eŒitim araƔtŦrma amacŦ taƔŦmadŦŒŦnŦ gençleri sosyal-sportif aktivitelerde de bir araya getirdiŒini belirten Öztoprak KKTC üniversitelerinin bu konuda baƔarŦlŦ olduŒunu düƔündüŒünü kaydetti. GöktaƔ: “Ülke için önemli bir organizasyon” Gençlik ve Spor BakanlŦŒŦ Genel Koordinatörü Süleyman GöktaƔ da Üniversite SporlarŦ Federasyonunun 2000'li yŦllarda kurulduŒunu ve 16 branƔta etkinlik düzenleyebiliyor olmasŦnŦn ülke için önemli olduŒunu söyledi. GöktaƔ genç sporcularŦn ülke dŦƔŦnda da KKTC'yi baƔarŦyla temsil edeceŒine inandŦŒŦnŦ da ifade etti. KonuƔmalarŦn ardŦndan baƔarŦlŦ takŦmlara ödülleri verildi, teƔekkür plaketleri sunuldu ve ödül töreni havai fiƔek gösterisiyle sona erdi.

Spor

limpik 53


FadŦl Olguner: “Hedefimize ulaƔtŦk”

Vehbi Serter Türkiye üçüncüsü Vehbi Zeki Serter'in antrenörü FadŦl Olguner Trabzon'da sona eren yarŦƔmadan sonra yaptŦŒŦ açŦklamada, hedeflerine ulaƔtŦklarŦnŦ ifade etti. Olguner açŦklamasŦnda; “Türkiye'de en iyi ferdi yŦldŦz 16'lara Vehbi Zeki Serter Türkiye beƔincisi olarak katŦldŦ. YarŦƔmaya çok iyi çalŦƔtŦŒŦmŦzŦ ve ilk dörde kalmayŦ hedeflediŒimizi daha önce basŦnŦmŦza açŦklamŦƔtŦm. Vehbi Türkiye üçüncüsü olarak ülkemize kupa ile dönmeye hak kazandŦ. Vehbi Serter'in üçüncü olmasŦndan mutluluk duyduk. AyrŦca Vehbi Serter'in baƔarŦsŦnŦ sürdürmesine de memnun olduk. Üç yŦldŦr üst üste Türkiye'de dereceye giren Vehbi Serter'i kutlarŦm.” dedi

Türkiye Masatenisi Ferdi YŦldŦzlar beƔincisiliŒi sonrasŦnda Trabzon'da tamamlanan “Türkiye Ferdi en iyi 16'lar YŦldŦzlar YarŦƔmasŦ”na katŦlan Vehbi Zeki Serter, organizasyondan üçüncülükle ayrŦldŦ.

Vehbi Zeki Serter'in oynadŦŒŦ maçlarŦn sonuçlarŦ Ɣöyle: Vehbi Zeki Serter-Faruk Tekin:3-1 Vehbi Zeki Serter- Talha YeŒenler:3-2 Vehbi Zeki Serter-Batuhan bahin:3-0 Vehbi Zeki Serter-Talha YeŒenler:2-3

Spor

limpik 54


“ûura”ya bir nokta koyun! Spor burasŦ diye merci var. Her 3 yŦlda bir toplanŦp ülke sporunu yönlendirmek, yeni geliƔmeler, dŦƔa açŦlŦmlar saŒlamak için toplanŦyor. Milli EŒitim, Gençlik ve Spor BakanlŦŒŦ'na baŒlŦ Spor Dairesi MüdürlüŒü tarafŦndan üç yŦlda bir düzenlenen ve sporun genel kurulu olarak adlandŦrŦlan Spor burasŦ bitti Spor buralarŦnda yönetmeliŒin amacŦ; gençlik hizmetleri ve spor ile ilgili faaliyetler konusunda ihtiyaç ve sorunlarŦ tespit etmek ve bu doŒrultuda öneriler geliƔtirmek amacŦyla gerçekleƔtirilen Gençlik ve Spor buralarŦnŦn oluƔumu ile çalŦƔma usul ve esaslarŦnŦ düzenlemektir. Peki bizim ülkemizde tam 11 kezdir Spor burasŦ yapŦlŦyor. Belli dönemlerde KŦbrŦs Türk Spor YazarlarŦ DerneŒi BaƔkanŦ iken ben de bu Ɣurada görev aldŦm. Belli komitelerin çalŦƔmalarŦ sonrasŦnda “Ɣura”da fikirler masaya yatŦrŦlŦr ve uygulanmasŦ için yürürlüŒe girer. Amma ve lakin bizim Spor buralarŦmŦz olup bitiyor. Sonuçta “havanda su dövme.” ToplantŦlar olur biter. Bir protokol yaƔanŦr. Yeme içme. Sonra deŒiƔen bir Ɣey yok. Her Ɣey kaldŦŒŦ yerden devam eder. buralarda alŦnan kararlar sonrasŦnda; Hangi fikirler dikkate alŦnŦr? Hangi kararlar uygulanŦr? Ülke sporunun geleceŒi için neler deŒiƔir? Ben tam 11 kez gerçekleƔen bu Ɣuralar sonrasŦnda hiçbir iyileƔme görmedim. Spor burasŦ'nda genel kurulun üye yapŦsŦ; 32 spor federasyonu, Güvenlik Kuvvetleri KomutanlŦŒŦ'ndan bir temsilci, Milli Olimpiyat Komitesi'nden (MOK) temsilciler, Milli EŒitim, Gençlik ve Spor BakanlŦŒŦ temsilcileri, SaŒlŦk BakanlŦŒŦ temsilcileri, Milli EŒitim, Gençlik ve Spor BakanlŦŒŦ MüfettiƔleri, KŦbrŦs Türk Spor YazarlarŦ DerneŒi (KTSYD) temsilciler, orta eŒitim ve ilkokullardan öŒretmenler, Belediyeler BirliŒi'nin temsilcileri, Spor Hekimleri DerneŒi temsilcileri ve üniversitelerin temsilcilerinden oluƔuyor. Bu kurum ve dernekler içinde sporumuzun çok deŒerli bilirkiƔileri mevcut. OnlarŦn düƔünceleri ve projeleri çok önemli ve dikkate alŦnmasŦ gerekiyor. Ancak yŦllardŦr bu yapŦlmadŦ.

Birçok önemli kararlar hiç uygulanmaya konmadŦ. Spor burasŦ'nŦn görevleri, bakanlŦk görev alanŦna giren konulara iliƔkin olarak durum tespiti yoluyla incelemeler yapmak, orta ve uzun vadeli stratejiler geliƔtirmek, uygulamadan kaynaklanan sorunlarŦ belirlemek ve buna iliƔkin çözüm önerilerini sunmaktŦr. Peki bu görevler yapŦlŦrken uygulamanŦn yapŦlmamasŦndaki sorun nedir? EŒer Ɣura kararlarŦ uygulanmŦyorsa neden yapŦlŦyor? Zaten ülke sporunun geldiŒi nokta belli. Siyasi durum gereŒi tüm kapŦlar gençlerimize kapalŦ. Futbolda Hasan SertoŒlu baƔkanlŦŒŦnda KŦbrŦs Cumhuriyeti haklarŦmŦzdan faydalanarak bir çŦkŦƔ yolu aranŦyor. bimdi Zürih'te yapŦlacak olan son toplantŦdan sonra inanŦyorum ki futbol için önemli bir geliƔim olacak. Bunun ise ülke sporu için dŦƔa açŦlmada bir baƔlangŦç olacaŒŦnŦ, diŒer federasyonlar için de emsal teƔkil edeceŒine inanŦyorum. Ülke sporundaki federasyonlar yŦllardŦr Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde çok ciddi sorunlar yaƔadŦlar. Ancak son dönemde Serdar Savim'in baƔkanlŦŒa gelmesi ile bir uzlaƔŦ saŒlandŦ ve federasyonlar da MOK çatŦsŦ altŦnda hemen hemen bir bütün oldu. Birlikten güç doŒar misali federasyonlarŦmŦz da artŦk “Ɣura” kararlarŦ ile birlikte ciddi açŦlŦmlar yapmalŦ ve gençlerimizin önünü açmalŦdŦrlar. FederasyonlarŦn birlik olmalarŦ kadar siyasi partiler de gençliŒin spor yolu ile dŦƔa açŦlŦmŦnda birlik olmalŦdŦrlar. Mesela Spor burasŦ'na dün katŦlan siyasi parti temsilcilerine baktŦm sporla içli dŦƔlŦ olan temsilcileri deŒildi. Spor adamlarŦnŦn siyasete girdikten sonra da spor toplantŦlarŦna daha yakŦn ilgi göstermeleri gerekmektedir. buraya katŦlan siyasi parti temsilcileri söz istediler ve verilmedikten sonra protesto edip kaçtŦlar. HaklŦdŦrlar... Ama söz alsalar ne diyeceklerdi merak da etmedim deŒil doŒrusu. Sporu da politikaya karŦƔtŦrŦrsak sanŦrŦm içinden çŦkŦlmaz bir duruma gireceŒiz. O yüzden tüm siyasi partiler de biraz ciddi olmalŦlar spor konusunda…

Mustafa ÖZSOY

Spor

limpik 55


SPOR

limpik

Yard. Doç. Dr. NazÕm Burgul

Live Strong adŦnda kanserle savaƔŦm konusunda yŦlda 500 milyon USD yatŦrŦm yapan bi'sivil toplum örgütü var. Kurucusu ise hani Ɣu doping kullandŦŒŦ için tüm ünvanlarŦ ve de ƔampiyonluklarŦ elinden alŦnan zât-Ŧ Ɣâhane ve de muhterem dopingçi Lance Armstrong. Büyük hayal kŦrŦklŦŒŦ yarattŦ itiraflar esnasŦnda. En önemlisi de; “PiƔman deŒilim. Zaten doping yapmadan Tour'u kazanmam imkansŦzdŦ” dedi ya, iƔte o anda on'la özdeƔleƔen insanlar bi'anda soŒudu. Bunlardan biri de bendenizdi; “Lance öldü, yaƔasŦn Phelps” dedim o anda kendi kendime. Neyse, “YaƔama Çevrilen Pedal”; Kanser illetini önce testislerine alan, oradan ciŒerlerine gönderen ve en son da beyininde sonlandŦran ve yüzyŦlŦn en önemli sporcularŦ arasŦna giren Lance Armstrong EkselanslarŦ'nŦn yazdŦŒŦ kitabŦn adŦ. Kolay deŒil, yüzde 20 yaƔama ƔansŦ verilen biri, kanseri yenip dünyanŦn 1 numaralŦ bisiklet organizasyonu olan Fransa Bisiklet Turu'nu üst üste 7 kez Ɣampiyon olarak tamamladŦ ama The Oprah Winfrey Show esnasŦnda itiraflar ve aŒlamalar gŦrla. Neyse, bisiklet sporu pederimden dolayŦ tam bir aile klasiŒiydi. 30 yŦlŦ aƔkŦndŦr gerek ulusal, gerekse uluslararasŦ yarŦƔlarŦ takip etmeye çalŦƔŦyoruz. Kimler geldi kimler geçti yazsam tam sayfa olur. Nice kavgalar, dostluklar, sakatlŦklar, kazalar, dopingler, Ɣampiyonluklar ve güzellikler gördüm. EdindiŒim izlenim, bisiklet sporuyla uŒraƔan bir daha kopamaz o acŦ verici “sella” denilen seleden. Zaman zaman ben de sürerim. Bazen LefkoƔa dondurma turu, bazen de Girne, MaŒusa Allah ne verdiyse. MüthiƔ bir doŒa sporu. SabahŦn erken saatlerindeki Ɣinya kokusunu ve damarlardaki o güzelim salt oksijeni bisikletçilerden baƔkasŦ hissedemez. Bunun yanŦ sŦra yoŒun meydan okuma, takŦm olma, irade ve kendini gerçekleƔtirmenin dayanŦlmaz keyfini yaratan bir branƔ. Bireysel gibi gözükse de tam bir takŦm sporu. En önemlisi de yazŦlŦ olmayan kurallarŦn yoŒun yaƔandŦŒŦ ortamalarŦ var. ÖrneŒin gruptan iddiasŦ olmayan baƔka bir bisikletçiyle kopan sarŦ mayolu sporcu, o yarŦƔŦn birinciliŒini yardŦmlaƔtŦŒŦ rakibine ikram eder. 7kramŦn Fransa bedeli ise yaklaƔŦk 400 Bin Euro. Hiçbir çaylak kendi baƔŦna buyruk atak yapamaz. Herkes takŦmŦn kaptanŦna “deryar” adŦ

Tour de France 2013

Spor

limpik 56


verilen tetikleyici hava akŦmŦnŦ yaratŦr, grup içerisinde korur ve kollar, tŦpkŦ göç esnasŦnda arka arkaya sŦralanan göçmen kuƔlar gibi. AvcŦlar bilir, herhangi bir göçmen kuƔ yaralanŦr veya hastalanŦrsa, yere iki takŦm arkadaƔŦyla konar ve iyileƔtikten sonra yine o arkadaƔlarŦnŦn yardŦmŦyla gruba yetiƔir. Yani “gelen gelir, kalan saŒlar bizimdir” yoktur göçmen kuƔlarŦn kitabŦnda, tŦpkŦ bisiklet sporu gibi. Neyse, 29 Haziran 2013'ten itibaren 21 gün boyunca sürecek olan Fransa Bisiklet Turu'nun 100'ncüsü start alacak. SakatlŦktan kurtulursa Bradley Wiggins, Vincenzo Nibali, Cadel Evans, Mark Cavendish ve adamŦm Christopher Froome gibi önemli savaƔçŦlar yer alacak. YarŦƔlar Eurosport'tan da yine aynen canlŦ yayŦnlanacak. SarŦ mayo klasman birinciliŒini, yeƔil mayo en iyi sprinteri, beyaz mayo en iyi çaylaŒŦ ve benekli mayo ise en iyi tŦrmanŦƔçŦyŦ temsil edecek. Mayo pazarlŦŒŦnŦ görmek ve takŦm stratejilerini algŦlamak çok keyifli olacak, tabii meraklŦlarŦna. MeraŒŦnŦz yoksa bir öŒleninizi karpuz-hellim eƔliŒinde bu adrenaline ayŦrŦrsanŦz piƔman olmazsŦnŦz. Bisiklet sporunun ülkemizde ki durumu ise tam bir nevi ƔahsŦna münhasŦr bir süreç. Türkiye Bisiklet Federasyonu'na sporcu yetiƔtiren önemli bir federasyon. Bunun yanŦnda baƔkalarŦ gibi aŒlayŦp sŦzlamadan, kendi yaŒlarŦyla kendi ciŒerlerini kavuran en çok yurt dŦƔŦ organizasyona katŦlan federasyonumuz. YŦlda en az 12 yurt dŦƔŦ yapmak her federasyonun harcŦ deŒil! Tabii bu böyle gitmez. Desteklemek lâzŦm. Destek süreci köstek sürecine dönüƔürse ki umarŦm dönüƔmez, onlar da atletler gibi Alaniçi kŦraçlarŦnda tozun topaŒŦn içinde futbol oynarlarsa yazŦk olur. Hem de çoook yazŦk olur ama suç kimde olur? Neyse, millet Alpe d'huez'i bu yŦl iki kez tŦrmanacak, biz'se Tour de Bandabuliya devam inƔallah. E hade hep birlikte Live Strong...

Spor

limpik 57


Teniste 7-10 yaú kategorisi testten geçti

ølgi büyüktü Kuzey KŦbrŦs Tenis Federasyonu ve üye kulüplerin altyapŦ sporcularŦ fiziksel teste katŦldŦlar. Toplam 74 sporcunun katŦldŦŒŦ testleri Türkiye Tenis Federasyonu Fiziksel Testlerden Sorumlu EŒitmeni Tolga AkƔit kontrolünde federasyon ve kulüp antrenörleri gerçekleƔtirdi. Test sonuçlarŦ Türkiye genelinde ve KKTC'de katŦlan tüm 7-8-9-10 yaƔ sporcularŦnŦn sonuçlarŦ ile birlikte deŒerlendirilip 2 hafta içerisinde açŦklanacak. Fiziksel test eŒitmeni Tolga AkƔit'in Kuzey KŦbrŦs'ta bu yŦl 4. gerçekleƔtirilen testlerle geçmiƔ yŦllarda olduŒu gibi yine çok baƔarŦlŦ dereceler elde edildiŒini ve Kuzey KŦbrŦs'ta tenise olan ilginin her geçen yŦl arttŦŒŦnŦ gözlemlemekten duyduŒu memnuniyeti dile getirdi. Son yŦllarda tenis'te fiziksel kapasitesi yüksek olan sporcularŦn daha ön plana çŦkmasŦ tüm dünya'da fiziksel testlere ve antrenmanlara verilen önemin artmasŦna neden olmuƔ ve 8-9

-10 yaƔ turnuvalarŦnda grup maçlarŦndan çŦkacak sporcularŦn belirlenmesinde maç sonuçlarŦ kadar fiziksel test sonuçlarŦnŦn da dikkate alŦnarak belirlenmeye baƔlanmŦƔtŦr.

Spor

limpik 58


SPOR

limpik

Hüseyin Köprülü

VETTEL KANADA'DA UÇTU...Formula 1'de sezonun 7. yarŦƔŦ olan Kanada Grand Prix'sinde zafer Sebastian Vettel'in oldu. Alman pilot böylece bu sezon üçüncü yarŦƔŦnŦ kazanarak baƔarŦlŦ performansŦnŦ sürdürü

FRANSA AÇIK'IN EN BÜYÜ)Ü NADAL...Tek erkekler finalinde Rafael Nadal, vatandaƔŦ David Ferrer'i 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek Roland Garros'ta 8. ƔampiyonluŒuna ulaƔtŦ. Nadal üst üste 9 yŦl boyunca bir grand slamda Ɣampiyonluk yaƔayan ilk tenisçi oldu. 7spanyol tenisci, tek erkekler Ɣampiyonuna verilen 'SilahƔörler KupasŦ'nŦ 6 olimpiyat ƔampiyonluŒu bulunan, 100 ve 200 metre dünya rekortmeni JamaikalŦ sprinter Usain Bolt'un elinden aldŦ SOFYA'DA bAMP7YON JOHN H7GG7NS...Victoria Bulgaristan AçŦk'ta John Higgins, turnuvanŦn 1 numaralŦ seribaƔŦ Neil Robertson'Ŧ 4-1 maŒlup ederek ƔampiyonluŒa ulaƔtŦ. John Higgins, üst üste ikinci finaline çŦktŦŒŦ Sofya'dan bu kez finalden mutlu ayrŦlan taraf oldu

OKLAR HEDEF7 BULDU...UluslararasŦ Okçuluk Federasyonu (FITA) tarafŦndan düzenlenen Okçuluk Dünya KupasŦ 2. Ayak YarŦƔlarŦ, olimpik yay kategorisinde büyük heyecana sahne oldu. 7ran Milli TakŦmŦ antrenörü Artin Najmeh de oyuncularŦnŦn ok attŦŒŦ hedefleri kontrol ederken objektiflere yakalandŦ

ASFALTTA TEKERLEKL7 KIZAK E)7T7M7...KŦzak Milli TakŦmŦ antrenörleri, Kars'ta 30 çocuŒa asfaltta kŦzak eŒitimi verdi. Atatürk Caddesi'nin trafiŒe kapatŦlmasŦnŦn ardŦndan bölgede lastik dubalarla güvenlik önlemi alan antrenörler, çocuklara kŦzaŒa binme, kask takma, fren ve yön verme hareketlerini gösterdi

Spor

limpik 60


MARMAR7S'TE YÜZME MARATONU HEYECANI...Masterlar AçŦk Su Yüzme Maratonu Marmaris'te yapŦldŦ. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafŦndan düzenlenen ve 2 bin 500 ile 5 bin metre mesafelerinde gerçekleƔtirilen yarŦƔlara 267 sporcu katŦldŦ

TR7ATLON bAMP7YONASI NEFES KEST7...60 sporcunun katŦldŦŒŦ Büyük Erkeklerde sporcular bin 500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre yarŦƔ etaplarŦnda mücadele etti

MASTERLER DERS VERD7...Türkiye Gençler ve Masterler Atletizm bampiyonasŦ Denizli Belediyesi Spor Toto Spor Kompleksi Atletizm SahasŦ'nda düzenlenen Türkiye Gençler ve Masterler Atletizm bampiyonasŦ'nda toplam 410 sporcu farklŦ branƔlarda mücadele etti. Masterler performanslarŦ ile büyük takdir topladŦlar

ENGELLER B7N7C7LER7 DURDURAMADI...TC Gençlik ve Spor BakanlŦŒŦ tarafŦndan Adana'da düzenlenen engel atlama binicilik yarŦƔlarŦnda Adana BüyükƔehir Belediyesi KupasŦ yarŦƔŦ yapŦldŦ. YarŦƔmacŦlar engelleri geçerken zorlanmadŦlar 23 YILLIK HASRET SONA ERD7...Galatasaray Medical Park, Beko Basketbol Ligi final serisi 5. maçŦnda Abdi 7pekçi Spor Salonu'nda konuk ettiŒi Banvit'i 76-58 maŒlup etti. Rakibine 41'lik üstünlük saŒlayan sarŦ-kŦrmŦzŦlŦlar, 23 yŦl sonra Ɣampiyonluk ipini göŒüsledi

Spor

limpik 61


PEHL7VANLAR ALTIN KEMER 7Ç7N KARbILAbTI...Türkiye'nin en önemli 50 baƔpehlivanŦnŦn yanŦ sŦra 500 güreƔçiyi bir araya getiren Sekapark AltŦn Kemer YaŒlŦ GüreƔleri, 7zmit Sekapark Uçurtma Tepesi'nin önündeki alanda gerçekleƔti

M7LL7LER TURLADI...Avrupa KadŦnlar Basketbol bampiyonasŦ ikinci maçŦnda Milliler, KaradaŒ ile karƔŦlaƔtŦ. Ay-YŦldŦzlŦlar 66-57'lik galibiyetle üst turu garantiledi. A Milli KadŦn Basketbol TakŦmŦ, Fransa'da düzenlenen FIBA Avrupa bampiyonasŦ'nda KaradaŒ ile karƔŦlaƔtŦ. Vannes kentinde oynanan maçta IƔŦl Alben (ortada) bir pozisyonda görülüyor BAYRAKLAR GÖNDERDE… Türkiye'nin ev sahipliŒinde gerçekleƔtirilen 17. Akdeniz OyunlarŦ'na katŦlan ülkeler için bayrak töreni düzenlendi. Güney KŦbrŦs Rum Yönetimi bayraŒŦ da katŦlŦmcŦ ülke olarak bayrak töreninde yer aldŦ

DADAb KIZLARI C7R7T ATTI…Erzurum Kümbet OsmanlŦ AtlŦ Spor Kulübü bünyesinde kurulan bayan cirit takŦmŦ, erkek sporcularla gösteri amaçlŦ cirit oynadŦlar. DadaƔ kŦzlarŦ cirit atmada ne kadar baƔarŦlŦ olduklarŦnŦ ispatladŦlar

U21'DE 7SPANYA FARKI...7srail'de düzenlenen U21 Avrupa bampiyonasŦ'nŦn final mücadelesinde 7talya'yŦ 4-2 yenen 7spanya Ɣampiyon oldu. Barcelona'lŦ genç yŦldŦz Thiago Alcántara, hat-trick yaparak finale damga vurdu

Spor

limpik 62


KKTC'NøN GURURU YAKIN DOöULU ùAMPøYONLAR YURDA DÖNDÜ

YakŦn DoŒu koleji (YDK) Beden EŒitimi Bölüm BaƔkanŦ Hüseyin Reis, Beden EŒitimi ÖŒretmeni Niyazi Serhaner ve Beden EŒitimi ÖŒretmeni Özgür KŦralp'Ŧn eƔlik ettiŒi yakŦn DoŒu Koleji 10 öŒrencisi ile Türkiye atletizm Ɣampiyonu oldular. 10 sporcu ve hocalarŦndan oluƔan Ɣampiyon takŦm, YakŦn DoŒu Koleji Müdürü IƔŦlay Arkan, KKTC Atletizm Federasyonu yetkilileri YakŦn DoŒu Üniversitesi akademik personelden bazŦlarŦ, YakŦn DoŒu Üniversitesi GalatasaraylŦlar DerneŒi Üyeleri, sporcu aileleri ve yakŦnlarŦ tarafŦndan Ercan HavaalanŦ'nda coƔkulu bir kutlamayla karƔŦlandŦ. Çiçeklerle karƔŦlanan YakŦn DoŒu Koleji Atletizm takŦmŦna bir sürpriz de YakŦn DoŒu Üniversitesi Folklör Ekibi'nden geldi. KKTC Ercan HavaalanŦ Önü'nde çeƔitli halk oyunlarŦ sahnelendi. YakŦn DoŒu Koleji (Near East College) Atletizm takŦmŦ kazandŦklarŦ kupa ve madalyalarŦyla basŦn mensuplarŦna poz vererek ƔampiyonluŒu aileleri ve yakŦnlarŦyla beraber doyasŦya kutladŦ. YakŦn doŒu Koleji Beden EŒitimi Bölüm BaƔkanŦ Hüseyin Reis yaptŦŒŦ açŦklamada, geçen yŦl yine EskiƔehir de Türkiye

Spor

ƔampiyonluŒunu 1 puanla kaybederek 2. olduklarŦnŦ, YDK öŒrencilerinin YDÜ Mütevelli Heyeti BaƔkanŦ Yrd.Doç.Dr.7rfan S.Günsel'e 2'incilik kupasŦnŦ sunarken verdikleri sözü yerine getirerek bu sene Türkiye bampiyonu olarak KKTC'ye dönmenin sevincini yaƔadŦklarŦnŦ belirtti. bampiyonluŒu birlikte çalŦƔmanŦn verdiŒi ekip ruhuna baŒlayan Kolej Müdürü IƔŦlay Arkan, geçen sene ikinci olduklarŦnŦ bu sene çŦtayŦ yükselterek Ɣampiyon elde ettiklerini kaydetti. YakŦn DoŒu Koleji Beden EŒitimi Bölüm BaƔkanŦ Hüseyin Reis ise ekibin içerisinde kafile baƔkanŦ olarak yer aldŦŒŦnŦ baƔarŦda büyük payŦn hocalara ait olduŒunu söyledi. Geçen sene ikinci olduklarŦnŦ hatŦrlatan Hüseyin Reis de “ikinci olduŒumuzda Mütevelli Heyeti BaƔkanŦmŦz Yrd. Dç. 7rfan S.Günsel'e söz vermiƔtik. VerdiŒimiz sözü tuttuk. Çok gururluyuz.” diye konuƔtu. YakŦn DoŒu Koleji Beden EŒitimi Bölüm BaƔkanŦ Hüseyin Reis, Ɣampiyonlukta emeŒi geçen herkesi tebrik ederken, Türkiye ƔampiyonluŒunun haklŦ gururunu yaƔadŦklarŦnŦ belirtti. YakŦn DoŒu Koleji Atletizm Antrenörü Nihazi Serhaner ise 70 milyonun arasŦnda YakŦn DoŒu Üniversitesi'nin bayraŒŦnŦ dalgalandŦrmanŦn son derece mutluluk verici olduŒunu kaydetti. YakŦn DoŒu Koleji (Near East University) Atletizm TakŦmŦ olarak 4 senedir çalŦƔtŦklarŦnŦ ve son iki senedir ikinci olduklarŦnŦ ifade eden Serhaner, birçok engele raŒmen büyük uŒraƔlar sonucunda Ɣampiyon olmayŦ baƔardŦklarŦnŦ belirtti. YakŦn DoŒu Koleji Atletizm TakŦmŦ antrenörlerinden Özgür KŦralp ise emeŒi geçen herkesi tebrik ederken “konuƔmakta çok zorlanŦyorum. Gerçekten çok büyük bir baƔarŦ elde ettik. Mutluluk ve gurur verici bir durum” 7fadelerini kullandŦ. Bizler de Spor Olimpik olarak YDÜ'nin bu baƔarŦsŦnŦ kutluyoruz.

limpik

64


YDÜ ATLETøZM TAKIMI

BøRøNCøLøKLERLE DÖNDÜ

TC Üniversite SporlarŦ Federasyonu'nun Adana'da düzenlediŒi KOÇFEST Üniversite oyunlarŦna katŦlan YakŦn DoŒu Üniversitesi Atletizm Erkek takŦmŦ birinciliklerle geri döndü. 54 Üniversitenin katŦlŦmŦyla gerçekleƔen Üniversite OyunlarŦ'nda YDÜ Atletizm takŦmŦ 8 branƔŦn boƔ olmasŦna raŒmen genel klasmanda Türkiye 5. oldu. AlŦnan BaƔarŦlar: 100 m'de Adewunmi Bamishigbin 10:87഻lik derecesiyle Türkiye Birincisi

Spor

200 m'de YiŒitcan HekimoŒlu 21.47഻lik derecesiyle Türkiye Birincisi 4×100 m'de Adewunmi Bamishigbin ,Lemi Edatomola ,Mehmet SakallŦ, YiŒitcan HekimoŒlu 42:44 dereceleriyle Türkiye Birincisi 4×400 m'de Vahap Demirel YiŒitcan HekimoŒlu, Lemi Edatomola, Adewunmi Bamishigbin 3.26.05഻lik dereceleriyle Türkiye 7kincisi Disk Atmada Kutay KŦrmŦzŦ 50.53m'lik derecesiyle Türkiye 7kincisi

limpik 65


BRT'nin 50'nci kuruluƔ yŦldönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Okçuluk yarŦƔmasŦ gerçekleƔtirildi

BRT için att×lar

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, kuruluƔunun 50. yŦldönümünü “BRT 50. YŦl Yaz OyunlarŦ” adŦyla düzenlenen sportif etkinliklerle kutlandŦ. Etkinliklerin ilki okçuluk dalŦnda yapŦldŦ. Kurum bahçesinde “BRT 50. YŦl Yaz OyunlarŦ Okçuluk KupasŦ” adŦyla düzenlenen yarŦƔmada, yarŦƔmacŦlar; Compound Erkekler ve Recurve Metal KarŦƔŦk 30 metre, Recurve AhƔap Erkekler ve Bayanlar 18 metre ve Yeni BaƔlayanlar KarŦƔŦk 10 metre kategorilerinde yarŦƔtŦ. 5 kategoride düzenlenen yarŦƔmalarda dereceye girenler ödüllerini, Kurum Müdürü Mete Tümerkan, BRTK Yönetim Kurulu BaƔkanŦ Mehmet Darbaz ve Okçuluk Federasyonu BaƔkanŦ Mehmet ÇavuƔ'dan aldŦ. Dereceler: 30 METRE COMPOUND KATEGOR7S7NDE 1. Berkal Volkan 2. Erkal MuhtaroŒlu 3. ReƔat Yolaç 30 METRE RECURVE KARIbIK KATEGOR7S7NDE 1. Niyazi Aktansoy 2. Onur Aktansoy 3. Arda Topal

Spor

18 METRE AHbAP ERKEK KATEGOR7S7NDE 1. KürƔat CŦvgŦn 2. Tahsin Demirgan 3. Melih Canberk 18 METRE AHbAP KADIN KATEGOR7S7NDE 1. Sinem KarabaƔak 2. Elçin Özgenç 3. SŦla Barbaros 10 METRE YEN7 BAbLAYANLAR KATEGOR7S7NDE 1. Orsel KamalŦ 2. Melih Gür 3. Murat Bedel

limpik 66


Okçular Lefkoúa'da yarÕútÕ LefkoƔa'lŦ okçular arasŦnda yapŦlan yarŦƔta Niyazi Aktansoy ile Ömer AydoŒdu kategorilerinde birinci oldu

Okçuluk Federasyonu tarafŦndan organize edilen yarŦƔma gerçekleƔtirildi. LefkoƔa Atatürk StadŦ içerisindeki federasyon lokali önünde gerçekleƔtirilen yarŦƔmada 30 Metre'de Niyazi Aktansoy birinci olurken Cansu Özkan ikinci, Hasan GönenoŒlu da üçüncü oldu.18 metrede ise Ömer AydoŒdu birinci, Hanife Merçil ikinci Murat Ergin ise

Spor

limpik 67

üçüncülüŒü elde etti. Asfaltta yarŦƔtŦlar Okçuluk Federasyonu'na tahsis edilen açŦk alanŦn tellemesi bitmediƔŒi için okçular federasyon binasŦ önündeki asfalt zeminde yarŦƔmak zorunda kaldŦ. Bölgeyi Ɣerit ile güvenlik altŦna alan sporcular yarŦƔmalarŦnŦ güvenle tamamladŦlar.


Z'den A'ya ZUMBA!!! Spora gönül verenleri hariç tutarsak, spor genelde hepimizin fazla kilolarŦmŦzdan kurtulmak ya da nadiren formumuzu korumak için dakikalarŦ sayarak yerine getirdiŒi bir görevden öteye girmez. Ancak son zamanlarda popülerliŒi giderek artan öyle bir egzersiz programŦ var ki sporda yeni bir çaŒ baƔlattŦŒŦnŦ söyleyebiliriz. Spor yaparken acŦ çekme devri kapandŦ; Devir artŦk ZUMBA devri..

Spor

limpik 68


Günümüzde kadŦn ve erkek tüm insanlarŦn en büyük derdi fazla kilolardan kurtulmak! Bunun için artŦk kocaman spor salonlarŦnda koƔu bantlarŦnda, gözleriniz dakikalarŦ sayarken spor yapmanŦza gerek yok. Bir yapanŦn bir kez daha yapmak için gün saydŦŒŦ dünyada 10. yŦlŦnŦ kutlayan 'Zumba® Fitness' tüm coƔkusu ve enerjisi ile KŦbrŦs'ta günden güne yayŦlŦyor. Peki, nedir bu sŦk sŦk duymaya baƔladŦŒŦmŦz Zumba? Amerika'nŦn bir numaralŦ egzersiz programŦ olarak seçilen Zumba, Kolombiya'lŦ Step-Aerobik eŒitmeni Alberto 'Beto Perez' tarafŦndan oluƔturuldu. Beto Perez bir gün dersine geldiŒinde ders için kullandŦŒŦ müzik CD'lerinin yanŦnda olmadŦŒŦnŦ, onlarŦ unuttuŒunu fark etti, dersine devam edebilmek için kendisine hazŦrladŦŒŦ salsa-merengue CD'sini kullandŦ. ÖŒrenciler okadar çok sevdilerki ders hŦzla yayŦldŦ ve Beto bu derse Kolombiya dilinde 'VŦzŦldamak' 'KŦpŦr KŦpŦr' anlamŦna gelen ZUMBA Fitness adŦnŦ koydu. Bu yeni fitness konsepti devrimci bir yenilik yarattŦ. UluslararasŦ egzersizlerine uygunluŒu 'Amerikan Aerobik ve Fitness kuruluƔu' (AFFA) tarafŦndan onaylanmŦƔtŦr. Zumba tescilli bir markadŦr ve eŒitmenlik sertifikasŦna sahip olmayan kimse Zumba dersi veremez. Bu yüzden korkulacak bir Ɣey yoktur diyebilirim aksine kardiyovasküler egsersiz olmasŦ sebebiyle kalbinizi güçlendirir, kas yoŒunluŒunuzu artŦrmak suretiyle de direncinizi ve gücünüzü artŦrŦr. Zumba esasŦnda dans ve fitness'in birleƔimidir. Zaten ismi de 'Zumba Fitness'dir. Dans ederken bir taraftan da farkŦnda olmadan sguat, lunge gibi zor bacak egzersizlerini, biceps curl, tricesp curl gibi kol egzersizlerini yerine getirir ve sürekli aktif tutmanŦz sebebiyle tüm Core(KarŦn) bölgenizi, yani tüm vücudunuzu çalŦƔtŦrŦrsŦnŦz. Zumba; salsa, merengue, cumbia, hip-hop, raggeton, flamenco, belly dance gibi birçok dansŦ içinde barŦndŦrŦr ama 'Dans' sözcüŒü sizi korkutmasŦn çünkü en önemli özelliŒi kolay ve eŒlenceli olmasŦdŦr. Bizler kolay ve herkesin uyum saŒlayabileceŒi figürleri seçiyoruz. Zumba yapmak için özel bir yeteneŒe ihtiyacŦnŦz yoktur, eŒitmeninizi kolayca takip edebilirsiniz. Bedeniniz müziŒe eƔlik ederken kafanŦzda ne varsa

Spor

unutursunuz ve en önemlisi bunu yaparken benzersiz bir eŒlenceye dâhil olursunuz. Bir derste 600-800 kalori kaybedersiniz ve bu rakam kŦsa sürede Ɣekillenmek ve kilo vermek için ciddi anlamda yardŦm olabilecek bir rakamdŦr. Hepimizin ortak amacŦ vücudumuzu çalŦƔtŦrmak, ruhumuzu beslemek ve bunu mümkünse sŦkŦlmadan ve eŒlenerek yapmaktŦr. Bu nedenle hayatŦnda sporun eksikliŒini hisseden herkesin Zumba'yla bu boƔluŒu dolduracaŒŦna, sporsuz yapamayanlarŦn da ise biraz renk katacaŒŦna inanŦyorum. Bizler dans ederken fit kalmanŦn ve spor yaparken zamanŦ unutmanŦn yolunu bulduk durmayŦn sizde bize katŦlŦn! Zumba hakkŦnda bilmeniz gerekenler; x Dinamik ana idman; Zumba baƔtan sona kadar vücudun orta kŦsmŦnŦn (karŦn ve bel kŦsmŦnŦn) yüksek düzeyde kontrolünü gerektiren hareketler kullanmaktadŦr. Bu daha sŦkŦ ve hatlarŦ belirgin yapŦsŦna geçme potansiyeli taƔŦmaktadŦr. Yani daha güçlü karŦn ve bel. x Yüksek kalori harcama; Zumba temel olarak yüksek aktivite düzeylerini ve bu sayede yüksek kalori tüketimini tek bir yapŦda birleƔtirmek üzere aerobik ve aralŦk egzersiz yöntemleri. x Kolay, göz korkutucu olmayan öŒrenme ortamŦ; Yeni dans adŦmlarŦnŦn takip edilmesi kolay, eŒlenceli ve partilerle iç içe bir formatta öŒrenebilirsiniz. Yani sŦkŦcŦ ve sürekli disiplini içine sindiren bir spor dalŦ olmaktan daha ziyade sizin hem vaktinizi keyif alarak hem de spor yaparak deŒerlendirmenizi saŒlar. x Kilo verme; Herhangi bir kilo verme egzersiz programŦ ile birlikte, tutarlŦlŦk ve makul ve dengeli bir beslenme programŦ ile kilo verme olasŦlŦŒŦnŦ artŦracaktŦr. x Olumlu ön imaj; Kendini iyi hissetme düzeyinin yüksek olmasŦ. x Düzenli bir vücut yapŦsŦ; Zumba, vücudunuzun üst kŦsmŦnŦ, alt kŦsmŦnŦ, orta bölge, kalp ve zihin de dâhil olmak üzere tüm kŦsŦmlarŦnŦ yeniden biçimlendirecektir. x Egzersiz bir örtüdür; Zumba, 'müthiƔ terleten' bir etkinliktir. Pek çok insan egzersiz yaptŦŒŦnŦ fark etmeyecek dercede eŒlendiŒini belirtmektedir.

limpik 69


TELSøM AøLESø KAN BAöIùI YAPTI TELS7M GENEL MÜDÜRÜ RAS7M KARAS: “KAN VEREREK, BELK7 DE H7Ç TANIMADI)IMIZ B7R K7b7N7N HAYATINI KURTARIRKEN, KAN VERMEN7N MANEV7 HUZURUNU DA AYRICA YAbAYAB7L7YORUZ. TELS7M ÇALIbANLARIYLA B7RL7KTE, GEREKL7 OLAN STOKLARI ARTIRAB7LMEK 7Ç7N KAN BA)IbINDA BULUNDUK” Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, insanlarŦn hiç beklemediŒi bir anda, zor durumda kana ihtiyacŦ olduŒunu ve kolay da bulunmadŦŒŦnŦ ifade ederek, “Kan vererek, belki de hiç tanŦmadŦŒŦmŦz bir kiƔinin hayatŦnŦ kurtarŦrken, kan vermenin manevi huzurunu da ayrŦca yaƔayabiliyoruz” dedi. Sosyal sorumluluk projelerine özel önem veren Telsim, çalŦƔanlarŦyla birlikte, “14 Haziran Dünya Gönüllü Kan BaŒŦƔçŦlarŦ Günü”nde, insanlarŦn, kan baŒŦƔŦnŦn önemine dikkatini çekmek amacŦyla kan baŒŦƔŦ yaptŦ. Dr. Burhan NalbantoŒlu Devlet Hastanesi Kan Merkezi'ndeki kan baŒŦƔŦna Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, Telsim Genel Müdür YardŦmcŦsŦ Fevzi TanpŦnar, bölüm müdürleri ve çalŦƔanlar katŦldŦ. Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, kan verdikten sonra basŦna yaptŦŒŦ açŦklamada, kan vermenin bireysel ve toplumsal birçok faydasŦ olduŒuna deŒinerek, kan verenlerin, belkide hiç tanŦmadŦŒŦ bir kiƔinin hayatŦnŦ kurtardŦŒŦnŦ ve kan vererek manevi huzur da yaƔandŦŒŦnŦ kaydetti. Toplumda yaƔamanŦn bazŦ sorumluluklarŦ olduŒunu, bazŦ Ɣeyleri topluma geri vermek gerektiŒini dile getiren Rasim Karas, Telsim olarak önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleƔtrdiklerini, bu önemli sorumluluklardan bir tanesin de kan baŒŦƔŦ olduŒunu söyledi. Telsim çalŦƔanlarŦyla beraber, kan baŒŦƔŦ nedeniyle Kan Merkezi'nda olduklarŦnŦ ifade eden Rasim Karas, Ɣöyle devam etti: “Hem bugünün anlamŦnŦ, hem Telsim olarak üzerimize düƔen sosyal sorumluluŒu, hem de kan baŒŦƔŦnŦn önemini anlatmak için burdayŦz. Kan, zor günlerde insanlarŦn hiç beklenmedik bir Ɣekilde ihtiyacŦ olduŒu, bir anda gerekli olan ve her zaman bulunmayan bir Ɣey. O nedenle hem bireylerin, hem toplumlarŦn kan baŒŦƔŦna çok önem verip, sadece zor günlerde deŒil, daha öncesinde de, bunlarŦ topluma hazŦr edecek Ɣekilde bulundurmamŦz lazŦm. Telsim'in birçok sorumluluklarŦndan biri de kan baŒŦƔŦnda bulunmak, bunu düzenli olarak yapŦyoruz. Telsim çalŦƔanlarŦyla birlikte, gerekli olan stoklarŦ artŦrabilmek için kan baŒŦƔŦnda bulunduk. Herkesi de kan vermeye davet ediyoruz.”

Spor

limpik 70


Shark Virgin Island Müzik Festivali Gerçekleúti

GENÇLERø YERøNDEN OYNATTI

Ülkemizin ilk elektronik müzik festivali, Telsim'in iletiƔim sponsorluŒunda hafta sonu LefkoƔa'da yapŦldŦ. Gençleri yerinden oynatan Elektronik Müzik Festivali baƔarŦyla tamamlandŦ. Shark Energy içeceŒinin düzenlediŒi ve Telsim'in iletiƔim sponsoru olduŒu, KŦbrŦs'Ŧn en büyük Elektronik Müzik Festivali Shark Virgin Island Festivali coƔkulu bir katŦlŦmla gerçekleƔti. LefkoƔa Atatürk Spor kompleksinde yer alan, yerli ve dünyaca ünlü 25 DJ ve sanatçŦlarŦn sahne aldŦŒŦ, gün boyu süren festivale katŦlanlar, unutulmaz, eŒlence dolu anlar geçirdi. Festival coƔkusu, cumartesi günü öŒle saatlerinde baƔlayŦp, pazarŦn ilk ŦƔŦklarŦna kadar sürdü. Festivali izleyen eŒlence severler, hareketli müzik ve dans gösterileri ile unutulmaz bir gün yaƔadŦ. Elektronik müzikte dünyaca ünlü yapŦmcŦ Paul Van Dyk da sahneye çŦkarak, performansŦ ile festivale katŦlanlara elektronik müzik coƔkusu yaƔattŦ. Gençler, Paul Van Dyk ve Cosmic Gate baƔta olmak üzere sahneye çŦkan tüm DJ eƔliŒinde, elektronik müzikle coƔkulu anlar yaƔadŦ. Festival boyunca yerinde duramayan gençler, elektronik müziŒin heyecanŦnŦ doyasŦya yaƔarken, dansçŦ kŦzlarŦn gösterisini adeta nefeslerini tutarak izledi.

Spor

limpik 71


Triatloncular AvrupalÕ oldu Alanya'da düzenlenen Avrupa Triatlon bampiyonasŦ'nda sporcularŦmŦz 42 ülkeden 1500 triatlet ile ayni parkurda mücadele verdi

Olimpik mesafede en iyi zaman 7nsel Üstüner'den gelirken ilk uluslararasŦ deneyiminde Sezin Tugen 1:12.59 ile KKTC'nin sprint mesafedeki en hŦzlŦ performansŦna imza koydu

Spor

limpik 72


Avrupa Triatlon bampiyonasŦ'na katŦlan KKTC kafilesi ülkemize mutlu döndü. Türkiye'nin tarihinde ilk kez düzenlediŒi Ɣampiyonaya Alanya ev sahipliŒi yaparken Ɣehir üç gün boyunca triatlonla yatŦp triatlonla kalktŦ. 42 ülkeden 1500'e yakŦn sporcunun yer aldŦŒŦ Ɣampiyonaya Türkiye'nin ardŦndan en çok sporcu ile yer alan ülke 7ngiltere olurken 7ngiliz sporcular özellikle yaƔ gruplarŦnda kürsüde söz sahibi oldu. KKTC'den toplam 18 sporcu ilk kez Avrupa bampiyonasŦ deneyimi yaƔarken Türkiye formasŦ altŦnda güçlü rakipleri ile baƔa baƔ mücadele vermesi dikkat çekti. Sezin'den müthiƔ derece Olimpik mesafede KKTC ekibinden 7nsel Üstüner 2 saat 13 dakika ile en iyi zaman yaparken geçtiŒimiz yŦl Alanya'da yaƔ grubu üçüncüsü olan Kemal Elektrikçi zaman cezasŦna uymadŦŒŦ için diskalifiye edildi. Bayanlarda olimpik mesafede Emine Uluçay 2.37.35 ile kendine ait en iyi zamanŦ yaparken, sprint mesafede yarŦƔan Sezin Tugen ilk uluslar arasŦ deneyimine karƔŦn 1 saat 12 dakika 59 saniye ile KKTC'nin en iyi derecesine imza attŦ Paralimpik yarŦƔlarŦna büyük ilgi bampiyonasŦ'nŦn son gününde Türkiye'de ilk kez geniƔ çaplŦ düzenlenen 83 engelli sporcunun katŦldŦŒŦ Paralimpik Triatlon YarŦƔlarŦna turistler ve AlanyalŦlar büyük ilgi gösterdi. Olimpik Triatlon (1.5 km yüzme/40 km bisiklet/10 km koƔu) Erkekler: 20-24 yaƔ: Kemal Elektrikçi diskalifiye 25-29 yaƔ 7nsel Üstüner 2.13.00 Sermet Buran 2.20.51 Ali DükyancŦ 2.32.31 Kerem GüneƔer 2.32.53 Hasan Mert IƔŦman 2.35.16 Mirza 7lker 3:02.37

35-39 yaƔ: 29.Murat Çiftçi 1.19.56 30.Murat MehrübeoŒlu 2.22.31 31.Özgür EroŒlu 2.23.37 36.Serkan Yürür 2.36.25 37.YankŦ KaradaŒlŦ 2.43.04 40-44 yaƔ 22.Cem DaŒdelen 1.19.43 25.ÇaŒan Öztuna 2.27.34 50-54 yaƔ 24.Ahmet Çelik 2.35.50 Bayanlar: 20-24 yaƔ: 5.Emine Uluçay 2.37.35 Sprint Triatlon (750 m. /20 km bisiklet/5 km koƔu) Bayan 20-24 yaƔ: 8.Sezin Tugen 1.12.59 Halk Triatlonu 20-29 yaƔ: 7.Hasan KarƔŦlŦ 1.25.39

Spor

limpik 73


KKTC MOK, TÜMERKAN'I ZúYARET ETTú Serdar Savim baƔkanlŦŒŦndaki KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, bu sabah, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Mete Tümerkan'a ziyarette bulundu. GörüƔmede, Komitenin ülke sporunu yönlendirmedeki rolüne iƔaret eden BaƔkan Savim, yeni oluƔumla birlikte federasyonlarla birarada toplandŦklarŦnŦ kaydetti. Savim konuƔmasŦnda, UluslararasŦ spor etkinliklerinde Komite'nin önem taƔŦyan misyonuna da iƔaret ederek sporun siyasi rant aracŦ olarak kullanŦlmasŦna asla geçit vermeyeceklerini ifade etti. KKTC Milli Olimpiyat Komitesi BaƔkanŦ, BRT'nin 50.kuruluƔ yŦldönümü çerçevesinde düzenleyeceŒi 'spor etkinlikleri' dolayŦsŦyla da Tümerkan'a teƔekkür etti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu BaƔkanŦ Mete Tümerkan da, BRT olarak ülke sporunun geliƔimine katkŦ vermeye hazŦr olduklarŦnŦ söyledi. Tümerkan, sivil toplum örgütü olan Milli Olimpiyat Komitesi'ne her zaman destek vermeye hazŦr olduklarŦnŦ da sözlerine ekledi.

Spor

KKTC MOK SPORDAK7 ROTASINI AÇIKLADI KKTC MOK spordaki rotanŦn tutturtabilinmesi için öncelikli talepleri arasŦnda yer alan baƔlŦklarŦ da sŦraladŦ. Buna göre: 1- KKTC – TC SPOR Z7RVES7NDE TÜRK7YE SPOR BAKANLI)I 7LE KKTC M7LL7 E)7T7M GENÇL7K VE SPOR BAKANLI)I YÖNET7C7LER7 7LE HER 7K7 ÜLKEN7N SPOR FEDERASYONU TEMS7LC7LER7 BULUbMALI. 2- SPORUMUZUN DIbA AÇILIMI, AMBARGOLARIN AbILMASI, SPOR FEDERASYONLARININ TÜRK7YE'DE VE YURTDIbINDAK7 ULUSLARARASI TURNUVALARA KATILIMI. 3- SPOR TES7SLER7N7N YAPIMI. 4- SPOR FEDERASYONLARININ KURUMSAL K7ML7K KAZANMASI KONULARINDA 7K7 ÜLKE ARASINDA UYGULANAB7L7R PROTOKOLLER 7MZALANMALI. 5- KKTC MOK'UN GERÇEK SAH7PLER7 OLAN SPOR FEDERASYONLARININ ORTAK 7STEM7, KKTC – TC SPOR Z7RVES7 HAZIRLIK ÇALIbMALARININ MÜMKÜN OLAN

limpik 74


EN KISA SÜREDE BAbLAMASI. 6- SPOR bURASI KARARLARINI TAK7P KOM7SYONU OLUbTURULMALI (GeçmiƔ Ɣura kararlarŦnŦ deŒerlendirme komisyonu kararlarŦ arasŦnda yer alan komisyonun Ɣura kararlarŦnŦn uygulanmasŦ ve geliƔtirilmesi temel görevini üstlenmesi ve yetkilileri bu yönde uyarmasŦ spor ƔurasŦ hakkŦndaki olumsuz önyargŦlarŦ giderecektir) 7- SPOR FONUNUN KULLANIM AMAÇLARI VE YÖNTEMLER7 YEN7DEN DÜZENLENMEL7 (Spor fonunun kullanŦmŦnda Spor dairesi Genel Yönetim Kurulu ile birlikte KKTC MOK ve spor federasyonlarŦnŦn söz sahibi olmasŦ gerekir. Spor federasyonlarŦnŦn yurt içi ve dŦƔŦndaki uluslararasŦ sportif etkinliklerinde KKTC MOK'un görüƔlerinin alŦnmasŦ yasal zorunluluktur. KKTC MOK'u geçmiƔ kötü alŦƔkanlŦklarla yok saymak sporumuza yapŦlacak en büyük kötülüklerden birisidir) 8-YEREL YÖNET7MLER7N SPORA KATKISI ARTMALI Sporun merkeziyetçi yapŦdan kurtulup herkesin spor yapmasŦ için yerel yönetimlerin spora daha çok kaynak ayŦrmasŦ, yerel sportif etkinliklere daha çok katkŦ yapmasŦ, dünyadaki temel eŒilimdir. Bu konuda yerel yönetimlerin daha çok yetki ve sorumluŒa sahip olmasŦ önemlidir.

Spor

limpik 75


Denizdeki hayalet Hayalet avcŦlŦk, kaybolmuƔ ya da terk edilmiƔ ancak su içerisinde iƔlevini sürdürerek, insan kontrolü olmaksŦzŦn sucul organizmalarŦn ölümüne neden olan av araçlarŦnŦn gerçekleƔtirdiŒi avcŦlŦŒŦ ifade eder. Teknolojinin geliƔmesiyle organik aŒlarŦn yerine sentetik aŒlarŦn kullanŦlmaya baƔlamasŦ bu aŒlarŦn daha uzun süre sualtŦnda iƔlevlerini sürdürmesini saŒlamŦƔtŦr. Hayalet av araçlarŦnŦn denizlerdeki canlŦlar üzerindeki olumsuz baskŦsŦnŦ Ɣu Ɣekilde sŦralayabiliriz. a)Hedef türleri avlamaya devam eder. b)Hedef olmayan balŦklarŦ avlamaya devam eder. c)Bu aŒlar üzerindeki balŦklarŦ yemeye gelen fok, kaplumbaŒŦ, deniz kuƔlarŦ ve köpekbalŦklarŦnŦ avlar. d)Yakalanan balŦk ve diŒer canlŦlarŦn çürümesiyle eko sistem olumsuz etkilenir. e)Bio çeƔitlilik bu nedenlerle azalŦr. f)YakalanŦp ölen ve ekonomik deŒeri olan canlŦlar ekonomiye kazandŦrŦlmadan yok olur. Dünya TarŦm Örgütü (FAO) 1995 yŦlŦnda hayalet avcŦlŦŒŦ, balŦkçŦlŦk endüstrisini olumsuz yönde etkileyen bir faktör olarak açŦklamŦƔ ve bu aŒlarŦn bulunarak avcŦlŦklarŦna son verilmesini istemiƔtir. AtŦlan uzatma aŒlar yŦllar içerisinde avlamaya devam ederken bu sŦrada üzerlerinde oluƔan yosunlardan dolayŦ aŒŦrlaƔmakta ve dibe doŒru çökmektedir. Dibe doŒru çöken bu aŒlar akŦntŦlarŦn etkisiylede kaya üzerine veya zemine yatmaktadŦr. Kaye veya zemin üzerinde yaƔayan veya bu alanlarda yemlenen çoŒalan balŦklar içinde tehlikeler oluƔturmaktadŦr. Kaya kovuklarŦnda yaƔamlarŦnŦ sürdüren canlŦlarŦnda yemlenmek amacŦyla dŦƔarŦya çŦkŦƔŦ engellenmekte veya bu alanlardaki delikler içinde yumurta bŦrakarak gelen yeni deniz canlŦlarŦnŦda öldürmektedir. Kaya üzerini saran bu aŒlar bu alanlardaki yaƔamŦ etkilemekte ve sualtŦ canlŦlarŦnŦn yaƔam ve üreme alanlarŦnŦ yok etmektedir. AŒ tamamen parçalana kadar bu etki devam etmektedir. YapŦlan çalŦƔmalar bu saptamayŦ doŒrular niteliktedir. Portekiz kŦyŦlarŦnda gerçekleƔtirilen çalŦƔmada, 120 günlük periyotta 100m'lik bir uzatma aŒŦna 39 kemikli balŦk türünün yanŦnda yumuƔakça, karŦndan bacaklŦ ve kabuklularŦn yakalandŦŒŦ belirlenmiƔtir . Yine uzatma aŒlarŦnŦn önemli bir etkisi de deniz memelerinin ve kuƔlarŦn ölümüne neden olmasŦdŦr. Her yŦl bir milyonun üzerinde deniz kuƔunun ve 100.000 üzerinde deniz memelisi ile deniz kaplumbaŒasŦnŦn hayalet avlara takŦldŦŒŦ tahmin edilmektedir . Dünya genelinde, galsama aŒlarŦ balŦkçŦlŦŒŦnda her yŦl %1 oranŦnda kayŦp meydana geldiŒi bildirilmiƔtir (Natural Resources Consultants Inc., 1990 in: Laist, 1996). Newfoundland'ta her yŦl 5000 morina (Gadus morhua L., 1758) galsama aŒŦnŦn kaybolduŒu

Spor

SPOR

limpik

Harper Orhon

(Fosnaes, 1975), Kanada balŦkçŦlŦŒŦnda kayŦp galsama aŒlarŦnŦn yakalama oranlarŦnŦn, bu aŒlar ile yapŦlan avcŦlŦŒŦn %15'ini teƔkil ettiŒi tahmin edilmiƔtir (Cooper ve diŒ., 1988). Kanada Atlantik kŦyŦsŦ balŦkçŦlŦŒŦnda ise her yŦl ortalama 8000 galsama aŒŦnŦn kaybolduŒu, 300030000 ton arasŦnda dip balŦŒŦnŦn telef olduŒu tahmin edilmiƔtir (Anon, 1995; Cophin ve diŒ., 1996). Son günlerde balŦkçŦarŦmŦzdan tarafŦma ulaƔan bir balŦk avlama çeƔidi olan Ŧskarga yani kafes tuzaklar da kaybolmasŦ halinde aynŦ etkiyi yaptŦŒŦ bilinmektedir. Kafes tuzaklar kaybolduktan sonra av yapmaya devam eden diŒer bir av aracŦ çeƔididir. Kafes tuzaklarla ilgili olan verilerde oldukça çarpŦcŦdŦr. Japonya'da gerçekleƔtirilen çalŦƔmada balŦkçŦlŦk sahasŦnda kayŦp olan kafes tuzak sayŦsŦnŦn toplam 639 adet olduŒu ve bu sayŦnŦn balŦkçŦlarŦn bir günde kullandŦŒŦ kafes sayŦsŦnŦn 10 katŦ olduŒu belirtilmiƔtir . Yine bu çalŦƔmada, kafes tuzaklarŦn kaybolduktan sonra çütre, çarpan, yŦlan balŦŒŦ, sargoz, ahtapot gibi türleri avladŦŒŦ belirlenmiƔtir. Bu durum kayŦp kafes tuzaklarŦn önemli düzeyde hedef dŦƔŦ av yaptŦŒŦnŦ göstermektedir. Japonya'da bir avlakta, hayalet balŦkçŦlŦk

limpik 76


nedeni ile ahtapotlarda meydana gelen ölümlerin, aynŦ avlakta yapŦlan toplam ahtapot üretiminin iki katŦ olduŒu saptanmŦƔtŦr . Trol, gŦrgŦr, paraketalar kaybolduktan sonra kendilerine özgü av yapma özelliklerini kaybetmektedirler. Ancak bu av araçlarŦnŦn da özellikle vahƔi yaƔam ve denizel çevre üzerine olumsuz etkileri olduŒu saptanmŦƔtŦr. ÖrneŒin kaybolmuƔ olan trol aŒlarŦnŦn Tanzanya'nŦn güneyinde Avustralya kürklü foklarŦ üzerinde %1.5-2 oranŦnda ölüme neden olduŒu belirlenmiƔtir . Verdikleri bu zarardan dolayŦ kayŦp trol parçalarŦna "neck collar"( boyunluk ) adŦ verilmiƔtir. Baragadilerin ise özellikle deniz kaplumbaŒalarŦnŦ etkiledikleri, çok sayŦda deniz kaplumbaŒasŦnŦn baragadi misinalarŦna takŦlarak öldüŒü saptanmŦƔtŦr . Hayalet av araçlarŦnŦn neden olduŒu olumsuz etkilerle ilgili çarpŦcŦ bir bulguda batŦrŦcŦ olarak kullanŦlan kurƔunlarŦn su kuƔlarŦ tarafŦndan yenerek zehirlenmeleridir . YapŦlan hesaplamalar 7sveç'te sadece bir balŦkçŦlŦk sezonunda 200 tondan fazla kurƔunun denizel ortamda kaybolduŒunu göstermiƔtir . Bir aŒŦr metal olan kurƔunun bu kadar büyük miktarda insan etkisiyle deniz ortamŦnda bulunmasŦ da çevre açŦsŦndan ciddi bir olumsuz etkidir. Bu etkiye ek olarak bu aŒlarŦn üzerine çöktüŒü alanŦn doŒal yapŦsŦnŦda deŒiƔtirdiŒini ve orada düzgün olmayan ayrŦ bir ekosistem oluƔtuŒunuda söyleyebiliriz. YukarŦdaki açŦklamalardan anlaƔŦlacaŒŦ gibi, hayalet balŦkçŦlŦŒŦn dolayŦsŦyla da kayŦp av araçlarŦnŦn olumsuz etkisi iki grup altŦnda toplanabilir. Bunlar "ekonomik" ve "çevresel" zararlardŦr. Özellikle kaybolduktan sonra av yapmaya devam eden uzatma aŒŦ ve kafes tuzaklar stoklar üzerinde kontrolsüz ölümlere neden olarak ekonomik zararlara neden olmaktadŦr. 1960'lardan bu yana denizel kaynaklarŦn sŦnŦrlŦ ve tükenebilir olduŒu bilinmektedir . Bu nedenle, denizel kaynaklarŦn planlŦ ve optimum kullanŦmŦna yönelik olarak balŦkçŦlŦk yönetimi çalŦƔmalarŦ yapŦlmakta ve çeƔitli düzenlemelere gidilmektedir. Oysa kayŦp av araçlarŦna takŦlarak ölen su ürünleri hiçbir ekonomik deŒer kazanmadŦklarŦ gibi balŦkçŦlŦk yönetimin de gözden kaçmaktadŦrlar. Bu durum neden olduŒu ekonomik kayŦplarŦn yanŦnda balŦkçŦlŦk yönetimi çalŦƔmalarŦnda bir boƔluk oluƔturmaktadŦr. Bir balŦkçŦlŦk sahasŦnda kayŦp av araçlarŦnŦn neden olduŒu ölüm oranlarŦ üç parametre yardŦmŦyla belirlenir. Bunlar ilgili alanda kayŦp olan av aracŦ miktarŦ, bu av araçlarŦ içerisinde aktif olanlarŦnŦn (av yapmaya devam edenlerinin miktarŦ) ve kayŦp bir av aracŦnŦn birim zamanda neden olduŒu ölüm miktarŦdŦr. Bu parametrelerden ilki yani "toplam kayŦp av aracŦ sayŦsŦ" ancak balŦkçŦlarla yapŦlacak anket çalŦƔmalarŦyla belirlenebilir. Çünkü bir balŦkçŦlŦk alanŦndaki tüm kayŦp av araçlarŦnŦ su altŦ gözlemleri ile saymak maliyet ve zaman açŦsŦndan mümkün deŒildir . DiŒer iki parametre yani "kayŦp av araçlarŦ içerisinde ne kadarŦnŦn aktif olduŒu" ve "kayŦp bir av aracŦnŦn birim zamanda ne kadar ölüme neden olduŒu" ise deneysel çalŦƔmalarla saptanabilir. Türkiyede bu yŦl TarŦm, GŦda ve HayvancŦlŦk BakanlŦŒŦ'nŦn kararŦyla gŦrgŦr aŒlarŦ için derinliŒin 24 metreye çŦkartŦlmasŦ balŦk avŦ sezonunun protestoyla baƔlamasŦna neden olurken, bilim insanlarŦ baƔka bir tehlikeye dikkat çekiyor. 7.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojileri Anabilim DalŦ BaƔkanŦ Doç. Dr. Saadet Karakulak av yasaŒŦnŦn gelecek kuƔaklarŦn balŦk yemesi için mutlaka uygulanmasŦ gerektiŒini belirtirken, Ŧskarta avcŦlŦk olarak adlandŦrŦlan tutulan fazla balŦŒŦn denize dökülmesi de ekosistemi olumsuz etkilemektedir. Buna örnek olarak bu yŦl mevsim baƔŦnda tutulan binlerce ton hamsinin hepsi deŒerlendirilememiƔ ve hamsi balŦŒŦnŦn kilosu 2 TL ye düƔmüƔtü oysa daha mevsim bitmeden balŦk aƔŦrŦ avlanma nedeniyle yok olmuƔ mevsim içinde de hamsi 15 TL ye satŦlmŦƔtŦ oysa yapŦlacak kontrollu avcŦlŦkta hem balŦk stokarŦ erimeyecek hemde balŦk her zaman ve ucuz bir fiata alŦcŦ bulacaktŦ. 7.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojileri Anabilim DalŦ BaƔkanŦ Doç. Dr. Saadet Karakulak, av yasaŒŦnŦn 24 metreye çekilmesinin ardŦndan balŦkçŦlarŦn aŒlarŦna takŦlan hedef dŦƔŦ balŦklarŦn korunmasŦ içinde çalŦƔma yapŦlmasŦ gerektiŒini vurguladŦ. Karakulak, 24 metre yasaŒŦnŦn olumlu etkilerini birkaç yŦl sonra alŦnacaŒŦnŦ belirtirken, “Ŧskarta av” olarak adlandŦrŦlan hedef dŦƔŦ balŦkçŦlŦŒŦn deniz ekosistemine büyük zarar verdiŒini söyledi. Iskarta av tanŦmŦ; tutulduktan sonra satŦlmayan balŦklar için kullanŦlŦrken, kaya balŦŒŦ, lapin, yengeç, köpek balŦklarŦ, deniz kuƔlarŦ, deniz memelileri gibi ticari deŒeri olmayan türlerin yanŦ sŦra hamsi ve istavrit gibi çok tüketilen balŦklarŦ da kapsayabiliyor. Bukadar yazdŦklarŦmŦzdan sonra insanŦn aklŦna “Peki bu aŒlar ne kadardŦr ?” sorusuna verilen cevap da yapŦlan bir çalŦƔmayŦ

Spor

verebiliriz. 2008'de yapŦlan bir çalŦƔmayla, 7stanbul kŦyŦlarŦnda 230 km uzatma aŒŦ, 2 bin 700 m paraketa ve 14 gelincik sepetin kaybolduŒu ortaya çŦkartŦldŦ. Dünya denizlerinde balŦk aŒ veya baragadinin çok derinlere atŦlmasŦ saŒlanmŦƔtŦr. Türkiye de ise bu derinliŒin 24 metre olmasŦ balŦkçŦlŦŒŦn geleceŒine yönelik olumsuz bir durum olarak gösterilmekte ve bu derinliŒin en az 40 metreye çŦkarŦlmasŦ istenirken adamŦzda bu derinliŒin sadece “0” metre olmasŦ BakanlŦŒŦn veya siyasilerin , seçim uŒruna hiçbirƔeyi önemsemediklerini ve geleceŒi hiç düƔünmediklerinin , en acŦmasŦz kanŦtŦ olarak durmaktadŦr. Denize hiç girmeyen veya sadece kumluk bir alanda güzel kadŦnlarŦn yaŒlanŦp güneƔlendiŒi sahillerde güneƔlenen siyasiler deniz üzerindeki hareketli yaƔamŦn su altŦndada aynŦ Ɣekilde sürdüŒünü sanmalarŦna neden olduŒunu düƔünüyorum. Oysa yŦllardŦr 0 metreden 40 metrelere kadar dolaƔtŦŒŦm ada sularŦnda hayalet avcŦlŦŒŦn ne kadar çoŒaldŦŒŦnŦ görmekteyim. YŦllar önce Piknik alanŦ diye tabir ettiŒimiz Ronnans körfezinde bir kaya etrafŦna sarŦlan aŒ üzerinden irili ufaklŦ birçok balŦk ve kabuklu bulduŒumu hatŦrlarŦm. Hazine bulmuƔ gibi iƔime yarayanlarŦ alŦrken diŒerlerini de serbest bŦrakŦp kayadanda aŒŦ temizlemiƔtim. 7Ɣime yaraya canlŦlarŦn üç-dört mislisi de iƔe yaramayanlardŦ. AŒ üzerinde benim aldŦŒŦmŦn iki üç katŦda ölü balŦk veya kabuklu vardŦ. AdamŦzda bu konuda ne yazŦkki hiçbir çalŦƔma olmazken , dalŦƔ okullarŦnŦn da sadece kendi dalŦƔ noktalarŦnda temizlik yapmalarŦ düƔündürücüdür. Temiz deniz derneŒinin anlayŦƔŦ da sadece kŦyŦ temizliŒinden ibaret olduŒunu da görüyoruz. Nede olsa bu derneŒin kurucularŦ otel iƔletmecileridir. Peki ama bu kirliliŒi kim temizleyecek diye arama yaptŦŒŦmŦzda sanŦrŦm yine bu iƔi balŦkçŦlarŦn yapmasŦ ortaya çŦkar çünkü kayŦp onlarŦn kayŦbŦdŦr. DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü ÖŒretim Üyesi ve Su AltŦ AraƔtŦrma ve Görüntüleme Merkezi BaƔkanŦ Dr. Burak Ali Çiçek ve Deep Dive DalŦƔ Merkezi Direktörü Erol AdalŦer'in bu konularda ortak çalŦƔarak gelen ihbarlarŦ deŒerlendirip sualtŦ temizliŒini yaptŦklarŦnŦ biliyorum. Bu aŒ ve baragadilerin temizlenmesi için mutlaka sualtŦ da çalŦƔacak balŦk adam çalŦƔmasŦna ihtiyaç vardŦr. BalŦklarŦn en çok üreme yaptŦklarŦ 0-40 metre arasŦnda insan gücü çevreye en az kötü etkiyle bu aŒ ve baragadilerin toplanmasŦ olanaŒŦna sahiptir. Bu çalŦƔma adamŦzdada zaman zaman uygulanmaktadŦr. Daha derin sularda tekneler arkalarŦnda çektikleri kancalarlada suatŦnas serilen aŒlarŦ toplamaktadŦrlar. Böyle bir çaŦƔma ne yazŦkki adamŦzda henüz uygulanmamaktadŦr... 7zmir körfezinde yapŦlan bir araƔtŦrmada bu aŒlar neden su altŦnda bŦrakŦlŦyor sorusuna alŦnan cevap. KayŦp nedenlerine yönelik sorularda, av aracŦ çatŦƔmalarŦnŦn * %89'luk oranla ilk sŦrada olduŒu ortaya çŦkmŦƔtŦr. Bunu %10 ile dip yapŦsŦ ve %1 ile de hava koƔullarŦ izlemiƔtir. Harper Orhon. *Av aracŦ çatŦƔmasŦ: BalŦkçŦ aŒlarŦnŦn bir biri üzerine binerek karŦƔmasŦ sonucu ortaya çŦkan durum. Denizin tükenmesinin tek sebebi insandŦr, önemli olan birey olarak bizim o insanlardan olmamamŦzdŦr... KŦyŦlara atŦlan aŒlar sadece balŦklarŦ avlamaz. AvladŦŒŦ canlŦlar arasŦna aileniz de girebilir….

limpik 77


BRT'nin 50'nci yŦl kutlamalarŦ çerçevesinde organize edilen BRT 50'nci YŦl Yaz OyunlarŦ Bilardo KupasŦ Nuber 8 Bilardo Salonu'nda 42 sporcunun katŦlŦmŦ ile gerçekleƔtirildi. KarƔŦlaƔmalar sonunda Gençler kategorisinde Mehmet Ali Sözgen Ɣampiyon olurken Osman banlŦsoy ikinci, Mustafa Alnar ve Berk Soykara da üçüncülüŒü elde etti.Büyükler kategorisinde is Emir Konuklu Ɣampiyon olurken Onuç Altur ikinci, ÇaŒdaƔ Burcu ve 7rfan DemirkŦran da üçüncülüŒü elde etti. Sinyorlar kategorisinde ise ƔampiyonluŒu Rüstem Aygünlü kazanŦrken, ikinciliŒi Mustafa Sözüöz, üçüncülüŒü de AƔkŦn Burcu ve Bülent SoŒular elde etti. Final karƔŦlaƔmalarŦnŦn ardŦndan düzenlenen ödül töreninde konuƔan BRTK Müdürü Mete Tümerkan amaçlarŦnŦn gençelre spor yaptŦrmanŦn yanŦnda spor dallarŦnŦ da halka izletmek olduŒunu vurgulayarak katŦlan herkese teƔekkür ederek, kazananlarŦ tebrik etti. Ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri BRT Müdürü Mete Tümerkan, Bilardo Federasyonu baƔkanŦ AƔkŦn Burcu ve KKTC Milli Olimpiyat Komitesi BaƔkanŦ Serdar Savim tarafŦndan verildi. Ödül töreninde ayrŦca BRT Müdürü Mete Tümerkan ve Bilardo Federasyonu BaƔkanŦ AƔkŦn Burcu iƔbirliŒinden dolayŦ bir birlerine plaket taktim etti.

50. yÕl için oynadÕlar

Spor

limpik 78


Genç Atletlerimiz gümüúleri topladÕ! Denizli'de yapŦlan “Türkiye Gençler Atletizm bampiyonasŦ”nda yer alan atletlerimiz 3 gümüƔ madalya kazandŦ. Mehmet Baykent üç adŦm atlamada, TuŒba AydŦn da üç adŦm atlama ve uzun atlamada Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet programŦnda yer alan ve Denizli Belediyesi Spor Toto Spor Kompleksi Atletizm SahasŦ'nda düzenlenen Ɣampiyonaya 410 sporcu katŦldŦ. 7ki gün süren yarŦƔlarda üç adŦm atlama erkeklerde yarŦƔan atletimiz Mehmet Baykent 14.06 metrelik atlayŦƔŦyla ikincilik madalyasŦ kazandŦ.

Spor

Genç kŦzlarda ise TuŒba AydŦn üç adŦm atlamada 12.39 m ve uzun atlamada 5.64 metrelik dereceleriyle iki branƔta da Türkiye ikincisi olmayŦ baƔardŦ. Genç kŦzlarda yarŦƔan bir baƔka atletimiz Zühre Acerman da 100 metre engelli de 15.92 saniyelik derecesiyle kürsüye çŦkmayŦ az bir farkla kaybederek dördüncü oldu.

limpik 80


2. Raif Ekmekçi Yol KoúularÕ Renkli Geçti Alaniçi Hasat Festivali kapsamŦnda bu yŦl ikinci kez düzenlenen Merhum Raif Ekmekçi Yol KoƔularŦ tamamlandŦ. 5 bin Metre Yol KoƔusu üç, bin 500 metre halk koƔusu üç ve minikler 500 metre koƔusu da iki katagoride düzenlendi. 5 bin metre yol koƔusunu Tuncay YŦldŦrŦm, bin 500 metre halk koƔusunu Vahit Demirel kazandŦ. Bu yŦl, 5 bin metre halk koƔusu kapsamŦnda yer alan masterler ve bayanlar branƔŦnda da ödüller daŒŦtŦldŦ. Bayanlarda birinciliŒi Özlem Özenen, masterler katagorisinde ise birinciliŒi Osman Atakan kazandŦ. YarŦƔmada, madalyalar yanŦnda, Raif Ekmekçi'nin ailesi ne NIKE LefkoƔa tarafŦndan da para ödülü daŒŦtŦldŦ. 5 bin metre halk koƔusunda birinci gelen Tuncay YŦldŦrŦm 500 TL, ikinci gelen Tümer Depreli 300 TL, üçüncü gelen Ersoy Çetinkaya ise 200 TL para ödülü kazandŦ. Bayanlar 5 bin metrede birinci gelen Özlem Özenen NIKE LefkoƔa'dan 250 TL, Nuran Öze 150 TL ve Selin Maydanozcu da 100 TL'lik alŦƔ- veriƔ çeki kazandŦ. BayŦndŦrlŦk ve UlaƔtŦrma Eski BakanŦ Ersan Saner de yarŦƔma süresince ve ödül töreninde Ekmekçi ailesini yalnŦz bŦrakmadŦ. Saner ile birlikte, kazananlara ödülleri Merhum Raif Ekmekçi'nin eƔi Zehra Ekmekçi, kardeƔi Feridun Sefer, Alaniçi eski köy muhtarŦ 7brahim TankŦ, yakŦn dostu Ahmet Ali YalçŦn ve diŒer aile fertleri tarafŦndan verildi. Aile adŦna kŦsa bir konuƔma yapan oŒlu Hüseyin Ekmekçi ise, organizasyona katkŦ koyan Alaniçi Hasat Festival Komitesi, YDÜ ÖŒretim Görevlisi NazŦm Burgul, yarŦƔmaya sponsor olan Ali- Ece BaƔman ile tüm katŦlŦmcŦlara teƔekkür etti. Ödül töreni sonunda, festival komitesi Atletizm Federasyonu ve Raif Ekmekçi'nin ailesine teƔekkür plâket takdim etti.

7Ɣte Sonuçlar: 5000 bin Metre Yol KoƔusu 1. Tuncay YŦldŦrŦm 18.18 2. Tümer Debreli 19.08 3. Ersoy Çetinkaya 21.17 5 bin Metre Yol KoƔusu Bayanlar 1. Özlem Özenen 23.16 2. Nuran Öze 27.07 3. Selin Maydanozcu 31.00 5 bin Metre Yol KoƔusu Masterler 1. Osman Atakan 22.30 2. Bekir Moda 22.54 3. Serkan Benzinci 23.16 1500 metre Halk KoƔusu 20 YaƔ altŦ 1. Vahit Demirel 4.41 2. Ali KarakaƔ 4.54 3. Tansel Ekmekçi 5.28 1500 metre Halk KoƔusu 21- 28 YaƔ 1. Mehmet SakallŦ 4.50 2. Fikret UlumaƔkan 5.16 3. Sermet AydoŒan 5.41 1500 metre Halk KoƔusu 29 1. Mehmet Menek 5.04 2. Hasan Serin 5.48 3. Buba Özkan 7.09 Küçükler 500 Metre 10 yaƔ üstü 1. Tolga Alp 2. Gökmen Ekmekçi 3. Sedat TuŒralŦ Küçükler 500 Metre 10 YaƔ altŦ 1. Önder Ekmekçi

Spor

limpik 81


RANA FAHRúOøLU CO. LTD. Tel: 0392 815 8324 Fax: 0392 815 8323 Adres: Balkabak Sok. No:8 Girne

Spor Olimpik 2013 Temmuz Sayısı  

KKTC'nin tek spor dergisi.