Page 1

Presentatiegids 2e jaargang - nr. 2 - september 2012

VV Brielle de voetbalclub van Brielle


Welkom bij de goedkoopste van Brielle! Maak kennis met onze laagsteprijsgarantie! Vindt u een product elders in Brielle blijvend goedkoper? Laat het ons weten, dan passen wij de prijs aan. En als dank voor uw melding krijgt u het product gratis!

Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl

Openingstijden: Ma t/m wo 08.00 - 20.00 uur Do en vr 08.00 - 21.00 uur Za 08.00 - 20.00 uur Zo 12.00 - 19.00 uur

P

Gratis parkeren!

Brielle, Thoelaverweg 1


Fotografie: B&M Design

Beste lezers, Namens VV Brielle presenteren wij u hierbij onze presentatiegids die met veel dank tot stand is gekomen door de inbreng van B&M Design en onze Business Club sponsoren. Nu het eerste seizoen voor VV Brielle erop zit, kan ik alleen maar constateren dat het een ­intensief en mooi seizoen is geweest. Nog geen jaar geleden stroomden de leden van onze ­fusieclub langzaam maar zeker bin­ nen op ons nieuwe complex, wat toen nog veel weg had van een bouwplaats. Met een bierkraam en zonder stromend water, was het een bijzondere ervaring om zo de nieuwe club te zien ontstaan. Nu het complex ruim één seizoen in gebruik is, kunnen we stellen dat VV Brielle veruit het mooiste complex heeft dat er tot in de verre omtrek gereali­ seerd is. Dit wordt bijna wekelijks bevestigd door de vele lovende woorden die wij ontvan­ gen van onze gasten die ons complex bezoe­ ken. Laat het voor een ieder van ons een uitdaging blijven om dit trotse gevoel op ons complex tot in lengte van jaren vol te houden. Naast een mooi complex hoort ook een orga­ nisatie. In een dergelijk eerste seizoen is enorm veel werk verzet om alles op rolletjes te laten lopen. Terugkijkend ben ik van me­ ning dat er erg veel goed is gegaan. Zeker als je beseft dat het ledenaantal t.o.v. onze eerste begroting enorm is gegroeid. Een compliment is dan ook op zijn plaats aan vooral alle vrij­ willigers die zich op welke wijze dan ook heb­ ben ingezet voor het welslagen van het 1e seizoen. Voor het nieuwe seizoen heeft het bestuur zich ten doel gesteld om de organisa­ tie waar nodig nog meer te verbeteren of effi­ ciënter in te vullen. Met een aantal kampioenschappen van jeugd- en seniorenelftallen en de promotie van ons 1e elftal naar de 2e klasse, kunnen wij terugblikken op een flitsende start van VV Brielle. Voor het nieuwe seizoen zien wij voor ons 1e elftal uit naar een aantal interessante derby’s zoals Hellevoetsluis, Zuidland en Rozenburg.

Vrijwilligers Het is al eerder genoemd, maar ik wil er toch de nadruk op leggen dat wij het zonder al deze clubmensen niet voor elkaar krijgen om de vereniging draaiende te houden. Wij doen dan ook een oproep aan u allen om het deze vrijwilligers zo plezierig mogelijk te maken en waar nodig vragen wij ook om uw eigen ver­ antwoording te nemen als het gaat om orde en netheid.

heeft opgesteld om Business Clubleden en overige sponsoren te werven. Dit heeft inmiddels geleid tot een negentigtal sponsoren, dat zich heeft aangemeld om de club te steunen. Wij bedanken u allen voor uw inbreng en bijdrage voor VV Brielle. Wij wensen een ieder die op welke wijze dan ook b ­ etrokken is bij VV Brielle een sportief en ­succesrijk seizoen toe.

Sponsoren

Namens het Algemeen Bestuur

Het was voor het bestuur een enorme opste­ ker dat er een echte sponsorcommissie in het leven werd geroepen die zich enorm actief

Daan van der Ent Algemeen Voorzitter

voorwoord | 3


Klein Recycling, Meeldijk 6, 3238 LC, Zwartewaal, T 0181-661795, F 0181-664062, E info@kleinrecycling.nl


03

15

43

Colofon 2e jaargang, editie 02 - 2012 VV Brielle Geuzenpark 2, 3237 KN Vierpolders Postbus 298, 3230 AG Brielle info@vvbrielle.nl www.vvbrielle.nl Redactie Arij Landman, Daan van der Ent, Jerry de Jong, Ursula Hoogendoorn, Lionel Stute, Arco Luyten en Yorick Hokke Eindredactie Manuela Frerichs Productie & vormgeving B&M Design, Brielle, T 0181 - 418455 Fotografie Danny Holleman en B&M Design. Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder vooraf gegeven toestemming van de uitgever. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

13

03 07 08 11 13 15 18 21 26 31 33 35 37 39 41 43 45 47 48

Voorwoord Daan van der Ent

Algemeen bestuur Jaar in beeld Foto’s van de hoogtepunten

Business Club

31

Een aanvulling op het voetbalplezier

Stichting Sportcomplex Geuzenpark De parel van de hele regio op sportief gebied!

Dames Nieuw seizoen, nieuwe kansen!

De vice voorzit(s)ter en de penningmeester

47

Jeugd Onze jongens willen ook gezien en gehoord worden

1e selectie VV Brielle 1e selectie foto

Technisch coĂśrdinator Speelwijze VV Brielle vergelijkbaar met Nederlandse voetbalschool

Zaalvoetbal Aparte wereld maar sterk verbonden met de club

Administratie Pieter Mensink en Ad van Wingerden helpen VV Brielle

Mari vs Arie Over communicatie en Geuzen

Patrick vs Robin Het was even wennen, maar nu is VV Brielle ook onze club!

08

Vrienden van VV Brielle Vriendschap vergaat niet

Hoofdsponsor MOH Zonder sponsors geen voetbalvereniging!

Vrijwilligers in de spotlights 7 tegen 7 Verzorging

onderwerp inhoud | 5


adv. fc 185x135:advertentie fc

03-01-2011

14:40

Pagina 1

Verhuizen? Van der Ent Top Movers weet van aanpakken! Van der Ent Top Movers Nationale- en internationale verhuizingen; Bedrijfs- en projectverhuizingen; Handymanservice; Moderne inboedelopslagfaciliteiten; Emigratieverpakkingen; Archiefbeheer- en opslag; Verkoop en verhuur van materiaal.

Spijkenisse - Den Haag - Leiderdorp Gouda - Bergen op Zoom Hoofdkantoor/headoffice: Lorentzweg 25, Spijkenisse Postadres: P.O. Box 250, 3200 AG Spijkenisse BEL GRATIS 0800 - 022 78 66 E-mail: info@entopmovers.com Internet: www.entopmovers.com ISO 14001 ISO 9001

VCA*

Wonen Leven Verzekeren

Bouw- en Aannemingsbedrijf van Zanten B.V. Beugsloepweg 11 3133 KV Vlaardingen Postbus 101 3130 AC Vlaardingen T 010-4343433 F 010-4603038

Van der Velden Makelaars & Adviseurs | Voorstraat 46 | Brielle | T 0181 - 419 320 | E info@veldenadvies.nl |

www.veldenadvies.nl

www.vanzantenbouw.nl


Algemeen Bestuur VV Brielle VV Brielle bestaat al weer één jaar. Een jaar waarin binnen de vereniging veel werk is verzet door de vele vrijwilligers die onze club rijk is. Zowel achter de schermen als op en rond ons mooie complex, zijn de resultaten van deze inspanningen terug te zien. Natuurlijk zijn er nog stappen te zet­ ten en blijven er wensen voor de toekomst. Het Algemeen Bestuur en het Jeugdbestuur hebben, tijdens het afgelopen voetbaljaar, voortdurend de stand en gang van zaken geëvalueerd. Tijdens deze evaluaties kwam in het bijzonder het stuk Communicatie bin­ nen de vereniging, als punt van aandacht naar voren. Onze club is het afgelopen jaar gegroeid naar ruim 1000 leden. Dat vraagt een andere benadering en ook een andere organisatie. Dit alles heeft geleid tot een ge­

zamenlijk overleg van het Algemeen Bestuur en Jeugdbestuur. Tijdens dit overleg is er gesproken over het samenvoegen van het AB en JB tot één nieuw Algemeen Bestuur. De structuur van dit nieuw te vormen bestuur is als volgt opgebouwd. Het dagelijks bestuur: Voorzitter: Daan van der Ent Secretaris: Edwin Wingelaar Penningmeester: Richard Brokking De overige leden van het bestuur leiden ieder één commissie binnen de vereniging: Exploitatie en Facilitaire zaken: Irma ten Berge-van Santen Technische zaken: Pieter van Dijk

Wedstrijdzaken: Jan van den Enden Activiteiten: Andre Santra Communicatie: Fred Moll Sponsorzaken: Ton Krinsen Het Algemeen Bestuur zal hiermee uitkomen op 9 leden. De taken van de mensen binnen een commissie zullen worden geschreven, dan wel herschreven. De leden van de com­ missies communiceren via hun afgevaar­ digde binnen het bestuur met het Algemeen Bestuur. Tijdens de eerste Algemene Ledenverga­ dering zal de nieuwe structuur ter besluitvorming worden voorgelegd.

algemeen bestuur | 7


5

6 7

1

Jaar in beeld 1 Streekderby tegen Rockanje 2,3 Bezoek Jean-Marie Pfaff aan VV Brielle 4 F5 wint de 1ste prijs bij het toernooi van Slikkerveer 5 De deelnemers van de wedstrijd van de Ondernemersvereniging Brielle tegen de Business Club. 6 Maerlant College sponsort trainingspakken van D1. 7 VV Brielle 1 promoveert naar de 2e klasse! 8 De mini’s van VV Brielle 9 VV Brielle C1 10 7e elftal VV Brielle, gesponsord door Primera van der Ham en Onderhoudsen timmerbedrijf Marco van Weenen. 11 2e elftal wordt kampioen en promoveert naar reserve 1e klasse. 12 September 2011, één van de eerste wedstrijden van de nieuwe club. 13 Actiefoto van Ailton Lima Silva tijdens de wedstrijd tegen Binnenmaas 1. De uitslag was 4-3 voor VV Brielle. 14 Plus Bos Brielle doneerde 20 wedstrijdballen. 15 Timo Blom in actie. 16 Rabobank sponsort het scorebord. 17 10-jarig bestaan van MOH, hoofdsponsor van VV Brielle. 18 In actie tegen Rozenburg. 19 Richard Venneker met pupil van de week Lucas Bosveld. 20 Raymond Schriek in actie tijdens VV Brielle 1 tegen VVOR 1.

2

9

3

10

4

8 | jaar in beeld

8

11


20

12

13

14

17

15

18

16

19

jaar in beeld | 9


Painted by Did you know that the design of Burj Khalifa was inspired by a desert flower? At well over 800 metres high, this ”vertical city” in Dubai is the world’s tallest free-standing structure. This is state-of-the-art engineering, where nothing was left to chance. It is no coincidence that Jotun supplied the paint. Did you know that Jotun has 8,000 employees in more than 50 countries? We supply paints and coatings that have been specially developed for unique conditions. The world of Jotun is diverse, but we have one common agenda: Jotun protects property. metrobranding.no – Photo: © Morten rakke

DecorAtive PAintS

Protective coAtingS

MArine coAtingS

PowDer coAtingS

Painted_by-ads_A4_portrait_ENG.indd 3

10.10.11 17.37

KANTOOR INRICHTING BELETTERING LICHT EN GELUID VASTGOED ADVIES

Totaaloplossingen voor bedrijven

Wij weten de uitslag van tevoren Seggelant Zuid 6B 3237 ME Vierpolders Industrieterrein Seggelant Tel: 085 - 111 70 70 info@hoi4u.eu | www.hoi4u.eu

BEDRIJFSVIDEO’S CATERING/ EVENEMENTEN SHUTTERS/ BLINDS TOUCHSCREENS KANTOORARTIKELEN AUDIO/VIDEO


Fotografie: B&M Design - Tekst: Ursula Hoogendoorn

Een aanvulling op het voetbalplezier Gelijktijdig met de introductie van de nieuwe club VV Brielle, werd een ­belangrijke toevoeging aan de club opgericht: de sponsorcommissie. Nu we een jaar verder zijn is het hoog tijd om even terug te blikken op het afgelopen jaar en te bekijken of de sponsorcommissie haar ­doelen voor het eerste jaar heeft kunnen realiseren. De sponsorcommissie beheert de Business Club van VV Brielle. De Business Club ­bestaat uit ongeveer 100 leden, die de club sponsoren. De sponsorcommissie zorgt voor de invulling van de sponsorgelden, stelt sponsorpakket­ ten samen en onderhoudt het contact met de sponsors. De gedachte achter de Business Club is de vereniging zoveel ­mogelijk voorzieningen te bieden.

Invulling van sponsorgelden René van der Veer, secretaris van de sponsor­ commissie, vertelt: “De sponsorgelden worden eerlijk verdeeld. Veertig procent gaat naar de jeugd en wordt gebruikt om het niveau van het voetballen te verbeteren. Denk hierbij aan goede trainers, materialen van goede kwaliteit en alles dat hierbij komt kijken. Ook gaat er veertig procent naar de senioren. De overige twintig procent is bestemd voor overige zaken, waaronder het in beeld brengen van de spon­ soren en de organisatie van activiteiten.”

Terugblik René geeft aan tevreden te zijn over het eerste jaar van de club. “Voor iedereen was het nieuw, zo’n grote vereniging. Het afgelopen jaar is voor de vereniging vooral een leerfase geweest, maar toch hebben we ook al heel veel bereikt. Het seizoen is geëindigd met een promotie naar de tweede klasse! Dat hebben de jongens echt verdiend, zij hebben er hard voor gevochten.”

Nieuw programma

Brielle. Iedere speler krijgt zijn eigen plaatje, mensen krijgen deze voetbalplaatjes bij de boodschappen. Een geweldige manier om alle leden van de vereniging en haar vrijwilligers te promoten.”

Al voordat het voetbalseizoen van start gaat, is de sponsorcommissie druk bezig om het pro­ gramma voor het nieuwe seizoen in te vullen. “Wat we precies allemaal in petto hebben kan ik nog niet vertellen,” vertelt René, “maar ik kan wel alvast een tipje van de sluier oplichten. We gaan het komende seizoen starten met een voetbalplaatjesactie, ondersteund door Jumbo

Waar zou VV Brielle zijn zonder Business Club? Dat is moeilijk te zeggen. Maar één ding is zeker; de club heeft een prachtig complex ter beschikking en de sponsorcommissie doet er alles aan om dit in stand te houden. René zelf verwoordt het als volgt: “De Business Club zorgt voor een aanvulling op het voetbalplezier.”

René van der Veer kwam met de sponsorcommissie in aanraking toen er een stuurgroepje samen­ gesteld werd, in de aanloop naar VV Brielle. “Daan van der Ent vroeg mij of ik ook iets voor de club wilde betekenen,” zegt René, “en zo ben ik in de sponsorcommissie terecht gekomen.” René verzorgt als secre­ taris alle schriftelijke zaken van de commissie en de taakverdeling binnen de sponsorcommissie en daarnaast houdt hij zich bezig met de website van de vereniging.

Business Club | 11


Huis sneller verkocht tegen de hoogste prijs? • Hoe maakt u van een kijker een koper? • Vergroot uw verkoopkansen en huur een verkoopstylist van Move in Style. • Staat uw te koop staande woning leeg? • Vergroot de kans dat uw woning de juiste indruk maakt op potentiële kopers. Ook een leegstaande woning kan door ons binnen 3 dagen ingericht en klaargemaakt worden voor bezichtiging.

Verkoopstyling werkt!

Manuela Frerichs

Phalaenova

Wilt u een vrijblijvende afspraak met een verkoopstylist bij u thuis? Neem contact op met Move in Style, Manuela Frerichs Tel. 06-54711969

Kwekerij “De Nieuwe Dijk” B.V. Bollaarsdijk 13a 3231 LA Brielle Tel. 0181-478737 Fax. 0181-478749

Hoonaardweg 8 - 3231 LD Brielle T +31 (0)6 10806112 contact@phalaenova.nl www.phalaenova.nl


Fotografie: B&M Design Tekst: Arij Landman

Stichting Sportcomplex Geuzenpark In een vrij vroeg stadium leefde bij de ge­ meente Brielle al de gedachte om het beheer en de exploitatie van het Sportcomplex Geuzenpark onder te brengen bij een stich­ ting. Bij de besluitvorming tot investering in april 2009 heeft de gemeenteraad dit laten vastleggen middels een raadsvoorstel. De eerste stap van de gemeente Brielle om het geheel in goede banen te leiden was de vorming en de oprichting van de stichting Sportcomplex Geuzenpark. Uitgangspunt van de gemeente Brielle was dat naast vertegenwoordigers vanuit de verenigingen, onafhankelijke bestuursleden deel uit zou­ den gaan maken van het stichtingsbestuur. Hiervoor werd in het najaar 2011 een oproep geplaatst in het Briels Nieuwsland om te solliciteren. Op 20 december 2011 vond de oprichting plaats van de stichting bij nota­ riële akte en werden de bestuursleden van de stichting benoemd. Namens de gemeente Brielle werden benoemd Leen Mol – voor­ zitter, Jan Krans – secretaris en Tony de Pina Gomes – penningmeester. Vanuit de verenigingen werden als lid voorgedragen en ­benoemd Maarten Speelman – B.T.V. E’68 en Arij Landman – VV Brielle. Vanuit Voorne Atletiek zal op een later tijdstip nog een lid worden voorgedragen en toetreden tot het bestuur van de stichting. In het afgelopen half jaar heeft het stich­ tingsbestuur regelmatig vergaderd al of niet met ambtelijke vertegenwoordigers. In die periode is er overleg geweest over de Huuren Exploitatieovereenkomst Sportcomplex Geuzenpark tussen de gemeente en de stichting. De gebruikersovereenkomsten met de verenigingen zijn eveneens uitvoe­ rig besproken evenals de overeenkomsten roerende goederen t.b.v. het sportcomplex. Simpel gezegd gaat het hierbij om de vraagstukken: waar liggen de verantwoor­ delijkheden en in hoeverre kunnen de

verenigingen een bijdrage leveren aan de kwalitatieve instandhouding van het totale sportcomplex. De verhuur of het beschikbaar stellen aan derden (scholen, bedrijven etc.) van een deel of het gehele sportcomplex zal door de stichting altijd in nauw overleg gaan met de verenigingen. Met de verenigingen zullen ook afspraken worden gemaakt over werkzaamheden aan en op het sportcomplex, die door verenigingsvrijwilligers kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen de verenigingen de onderhoudskosten zo laag mogelijk houden. Het uitgangspunt van de gemeente Brielle is dat na goed overleg met alle partijen in het najaar de definitieve overdracht plaatsvindt aan de stichting m.b.t. het beheer en de exploitatie van het sportcomplex. Vanaf dat moment is het stichtingsbestuur het aanspreekpunt voor de verenigingen. In de basis blijft de gemeente Brielle echter eigenaar van het gehele sportcomplex met uitzondering van de 1e verdieping van het voetbalpaviljoen en het clubgebouw van Voorne Atletiek. VV Brielle als fusieclub

van SC Voorne en WRW heeft namelijk als compensatie voor de eigen accommodaties op Meeuwenoord de 1e verdieping van het voetbalpaviljoen in eigendom gekregen. De nieuwe Brielse voetbalvereniging blijft daardoor baas in eigen huis, wat één van de belangrijkste voorwaarden was om het fusieproces te doen laten slagen tussen SC Voorne en WRW. Het tennispaviljoen van B.T.V. E’68 werd door de gemeente Brielle gefinancierd. Voor de clubaccommodatie op Meeuwenoord kreeg de tennisvereniging B.T.V. E’68 een financiële compensatie. Een lang gekoesterde wens van Voorne Atle­ tiek ging in vervulling doordat in opdracht van de gemeente Brielle een 6 lanes atle­ tiekbaan wordt aangelegd met daartussen verschillende faciliteiten voor onder meer verspringen, kogelstoten, discuswerpen etc. In opdracht van de Stichting Voorne Atletiek wordt bij de atletiekbaan een clubaccommo­ datie gebouwd.

Sportcomplex Geuzenpark is de parel van de hele regio op sportief gebied!

Stichting Sportcomplex Geuzenpark | 13


Accountants & Advies Adviseren

Ontzorgen

Begeleiden

Zo houdt u meer tijd over voor de echte leuke dingen! schitterend zakendoen

‘s Gravenweg 41 - 2901 LA Capelle a/d IJssel - T 010 2492291 - www.bospartners.com

Méér dan schadeherstel alleen!

Steenbeek Tel. (0181) 48 28 62

> Autoruit stuk? specialist in autoruiten

Steenbeek Tel. (0181) 41 40 29

Seggelant-Zuid 5 • 3237 ME Brielle info@steenbeek.info www.steenbeek.info


Fotografie: B&M Design - Tekst: Ursula Hoogendoorn

Nieuw seizoen, nieuwe kansen! Even leek het erop dat VV Brielle het komende seizoen zonder ­dameselftal moest gaan starten. Als gevolg van enkele afmeldingen en blessures bleven er te weinig dames over om als volwaardig team te ­starten. Gelukkig wisten de dames net op de valreep nog een aantal ­enthousiastelingen te vinden om hun team te versterken.

Het aantal teamleden was niet de enige hin­ dernis die het damesteam van VV Brielle moest overwinnen, ook moest er een geschikte coach aangesteld worden. Deze vonden zij in Jan van Meggelen. “Jan en ik kennen elkaar van WRW, daar hebben wij ooit samen de F-selectie getraind en ik heb jaren de jongste zoon van Jan getraind,” vertelt Ryanne Mol, spits van het dameselftal. “Klopt,” vertelt Jan, “en daarna ben ik jeugdtrainer geworden bij

SC Voorne. Vorig jaar ben ik hier begonnen als trainer van de D1. Toen kwam de vraag van Peter Bloothoofd, coördinator van de dames en de meiden, of ik trainer wilde worden van het dameselftal. Ik wilde toch wel iets blijven doen voor de club en vond het zonde als het dameselftal zou moeten stoppen. Ook heb ik van meerdere mensen gehoord dat het een ­enthousiaste groep dames is, dus denk ik dat het een mooie uitdaging is! >>

dames | 15


conspiro.nl

Brielleleeft_2010_03:BrielleLeeft

21-06-2010

16:50

Pagina 18


Nét geen kampioen Ondanks een mooie tweede plaats, kunnen de dames volgens Ryanne toch niet echt terugkijken op een succesvol eerste seizoen. “We hadden alle prijzen kunnen pakken, maar toch grepen we iedere keer mis. Natuurlijk is de tweede plaats mooi, maar als je kampioen kan worden en dat nét niet wordt, dan is dat best wel een domper.” Ryanne’s doel voor volgend jaar is de top 3 behalen. “Dit willen we bereiken met goede trainingen en vooral ook een goede opkomst. We moeten er met zijn allen voor gaan!”

Meiden Ryanne en Jan delen de mening dat het meiden­voetbal een ondergeschoven kindje is. Vaak wordt er wat minachtig over da­ mesvoetbal gedaan. Maar als er vanaf jonge leeftijd met enthousiaste, het liefst nog gedi­ plomeerde trainers wordt gewerkt, moet het mogelijk zijn het meiden/damesvoetbal naar een hoger plan te trekken. “Op dit moment heeft VV Brielle één meiden­ elftal, de DA1,” vertelt Jan. “Ryanne en ik zien dit er graag meer worden. We willen eigenlijk naar een eigen damesafdeling toe.” Ryanne vult hem aan: “Dat betekent dat we er dit seizoen al naartoe moeten gaan werken.” Jan vervolgt: “Met de ondersteuning van Peter Bloothoofd, coördinator van de dames, moet dat toch zeker gaan lukken. Peter is een echte doorzetter, dankzij hem hebben we dit jaar ook nog net op tijd een damesteam kunnen realiseren.”

Op naar seizoen 2! Ryanne hoopt er met de rest van de dames een goed seizoen van te maken en aan het einde natuurlijk prijzen te kunnen pakken. Samen met João Verschoore zal Jan zich er het komende seizoen hard voor maken het dameselftal naar een hoger niveau te tillen. “Daar ben je immers trainer voor. En als dit lukt, plakken we er misschien nog wel een jaartje aan vast,” aldus Jan.

dames | 17


Fotografie: B&M Design - Tekst: Arco Luiten

De vice voorzit(s)ter en de penningmeester Binnen het bestuur van fusieclub VV Brielle is een vrouw actief die, gezien de taken die zij voor haar rekening neemt, best eens wat meer in het voetlicht gezet mag worden. Het gaat om Irma ten Berge, een echte Brielse van 41 jaar (jong), die samen met haar man Patrick en zoon Mick in Brielle woont. Irma werkt als procesmanager bij Nationale Nederlanden en haar grootste hobby is VV Brielle. Zelf heeft zij ook ongeveer 10 jaar gevoetbald bij WRW en houdt nu haar conditie op peil met “spinnen”. Vanwege vele knieblessures moest Irma onverwachts op jonge leeftijd al stoppen met voetballen. Voor de indertijd roemruchte damesafdeling (3 teams!) werd een voorzit­ ter gezocht en zo rolde Irma als voorzitter damesvoetbal in het bestuur. Tijdens de plannen om een fusie aan te gaan met voet­ balvereniging SC Voorne kwam Irma in de stuurgroep terecht. Er volgde een hectische periode; relatief simpele logistieke en orga­ nisatorische zaken kostten heel veel energie en inzet. Nu het eerste seizoen VV Brielle achter ons ligt blijft Irma contactpersoon voor de Stichting (Gemeente) en Vereniging van ­Eigenaren en bestuurlijk aanspreekpunt voor onderhoud, materialen en kleding. Het seizoen is omgevlogen en zelf heeft zij ervaren dat ook op bestuurlijk niveau de samensmelting van de twee verschillende verenigingen heel natuurlijk en goed is ver­ lopen. “Misschien omdat het complex nog niet af was en we ons moesten behelpen, heeft dit ons juist sneller samengebracht.” Irma ziet nog wel enkele dilemma’s die onder andere aan de groei en ambities kunnen worden toegewezen. Iedereen heeft bijvoor­ beeld nog moeite om het alleen bij zijn eigen

18 | De vice voorzit(s)ter en de penningmeester

taken te houden. De vereniging is nu te groot om je overal mee te kunnen bemoeien. Je zult dus zaken los moeten laten en aan de juiste verantwoordelijke over moeten laten. “Een ander aandachtspuntje heeft te maken met de weg die wij als VV Brielle zijn ingeslagen. Wij hebben een duidelijke visie; minimaal 2e klasse blijven voetballen. Om dit te kunnen realiseren moeten de jeugdteams ook naar een hoger plan gebracht worden en daar is een professionaliseringsslag voor nodig. Toch is het vaak zo dat juist de spelers uit de lagere teams de vereniging maken en behou­ den. Om hier een juiste balans in te vinden is soms erg lastig,” aldus Irma. Irma ziet een rooskleurige toekomst voor VV Brielle op de langere termijn. We hebben een leuke vereniging en een mooi, aantrek­ kelijk complex. Wat Irma bijzonder vindt, is dat zij merkt dat VV Brielle uitstraling heeft en dat mensen hier deel van uit willen maken. Zo heeft zij dit seizoen meegemaakt dat een sponsor zich spontaan aandiende en dat iemand die in Brielle is komen wonen zich heeft aangemeld als vrijwilliger. Ze kiezen dan toch voor VV Brielle, terwijl er zoveel andere verenigingen of instellin­ gen zijn.

De penningmeester van VV Brielle is Richard Brokking. Hij is geboren op 13 juni 1966 te Rotterdam en getrouwd met Mirjan. Samen hebben zij 2 kinderen, genaamd Mitchell en Denise en sinds 1972 is Richard inwoner van de stad Brielle. Naast het penningmeester­ schap van VV Brielle werkt Richard in de continu bij TEAM Terminal BV, één van de grootste olie op- en overslagbedrijven in het Rotterdamse Europoortgebied. Ook is hij eigenaar van Caravan­ stalling de Konne. Knap als je dit alles kunt combineren en dan als hobby “lekker leven” noemt…


Het penningmeesterschap is gestart bij SC Voorne. Oud SC Voorne voorzitter Daan van der Ent benaderde hem en tja, daar moest hij toch wel even over nadenken. Al verwerkte hij de gehele financiële admi­ nistratie van Caravanstalling de Konne, dit was toch wel weer iets heel anders. Na ‘over­ stag’ te zijn gegaan geeft hij aan dit als zeer leerzaam te hebben ervaren. Uiteindelijk slaagde hij er met SC Voorne in om met een positief resultaat de fusievereniging binnen te stappen. Kort na zijn benoeming als pen­ ningmeester kwam namelijk de aankomende fusie met WRW en een nieuw complex op de agenda. Weer een grote klus, die echter ook een leuke uitdaging bleek. Uiteindelijk werd de fusie, de oprichting van VV Brielle, een feit en volgde de verhuizing naar het nieuwe complex; het Geuzenpark genaamd. Het complex was niet op tijd klaar en toch moesten we starten en aan het nieuwe seizoen beginnen. Deze periode mag als zeer belastend de boeken in, maar dat

was het niet alleen voor de penningmeester. Dat was het zeker ook voor de vele vrijwilli­ gers die zich hebben ingezet voor VV Brielle. Het 1e seizoen van VV Brielle is omgevlogen en we hebben mogen constateren dat na de fusie de leden van beide verenigingen soepel zijn samengesmolten tot één hechte vereni­ ging die zowel bestuurlijk als qua accom­ modatie er goed voor staat. De kantineomzet was boven verwachting en ook de sponsor­ toezeggingen waren verassend te noemen. Maar, zoals Richard daarbij ook aangeeft, zijn deze inkomsten echt hard nodig om de financiële huishouding op peil te houden. Als we uit de mond van Richard iets mogen noemen dat hem is bijgebleven in het eerste jaar van VV Brielle, is het wel dat de vele vaste vrijwilligers van oud WRW en SC Voorne de zaken die op hun pad kwamen met volle overgave hebben opgepakt. Als penningmeester is zijn grootste uitdaging deze toch bloeiende vereniging financieel gezond te houden. Het moet een sociale

vereniging zijn die toekomst bestendig is. Op langere termijn ziet hij een sterke vereniging die een goede jeugdopleiding biedt, waar de jeugd graag wil komen voetballen en trots is om op ons complex te mogen spelen. Voor we gaan besluiten willen Irma en Richard toch graag het volgende nog wel even benadrukken; we hebben een groot, mooi en nieuw complex. We gaan er helaas niet allemaal even goed mee om. De niet ruim in de mensen zittende onderhouds­ ploeg heeft hier last van en soms zakt het lood dan ook in de schoenen bij deze trouwe vrijwilligers. Zij willen dan ook een oproep doen aan iedereen om zijn/haar steentje bij te dragen aan het in de juiste staat houden van het complex. Mede bestuurslid Pieter van Dijk heeft een mooie slagzin verzonnen waar zij zich graag bij aan willen sluiten: “Binnen een vereniging moeten we niet met weinig mensen heel veel werk verrich­ ten, maar met heel veel mensen een klein beetje.”

De vice voorzit(s)ter en de penningmeester | 19


Lichte granulaten, sterke resultaten!

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan denkt Argex graag met u mee. Onze granulaatkorrels bieden dankzij hun veelzijdigheid een oplossing op maat van ieder project. Zo worden ze gebruikt voor thermovloeren, lichte aanvullingen, lichtbeton, Topargex bouwblokken, daktuinen, waterbeheersing en renovaties. Ontdek vandaag nog hoe de lichte granulaten van Argex voor uw project het verschil kunnen maken. Surf naar www.argex.eu of vraag uw bouwhandelaar om meer informatie.

Argex nv - Kruibeeksesteenweg 227 - B-2070 Burcht tel: +32 3 250 15 15 - fax: +32 3 250 15 00 - info@argex.be

www.argex.eu

VERZEKERD OP WEG HYPOTHEKEN, PENSIOENEN & VERZEKERINGEN

Calandstraat 28 Postbus 3027 3301 DA Dordrecht Tel. +31 (0)78 610 20 44 E-mail info@abw.nl www.abw.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van bedrijven op het gebied van wegtransport. Wij bemiddelen bij het verzekeren van voertuig en vracht. Ook voor alle overige bedrijfsverzekeringen kunt u bij ons terecht, evenals voor al uw persoonlijke polissen.

De beste hypotheek? Dat kan! Het afsluiten van een hypotheek is een van de belangrijkste financiele beslissingen in Uw leven. U wilt niet zomaar een hypotheek afsluiten. U wilt de beste. Wat de beste is, is voor iedereen anders. Assurantiekantoor Krinsen helpt U graag met het maken van de beste keuze.

Bel voor een afspraak 0181 - 41 56 02 Maarland 22-NZ • 3231 CE Brielle Tel. 0181 - 41 56 02 • Fax. 0181 - 41 78 60 info@krinsenassurantien.nl • www.krinsenassurantien.nl


Fotografie: B&M Design - Tekst: Yorick Hokke

‘Onze jongens willen ook gezien en gehoord worden’ Jeugdtrainer Roel van Beek kende op sportief gebied geen succesvol debuutjaar met de D4 van Brielle. Het plezier spatte echter van de jongens af. “Mijn zoon voetbalt in de D4 bij VV Brielle, vandaar dat ik leider ben ­geworden van dat team”, vertelt Van Beek. “We kenden afgelopen jaar een dramatisch slecht seizoen. Al onze wedstrijden in de 6e klasse gingen verloren, waaruit je dus kunt concluderen dat we te hoog waren ingedeeld. Desondanks was het een leuk jaar. Echt een pluim aan de jongens, die zelfs als ze 15-0 achterstonden nog steeds lachend en vol plezier het veld afliepen.”

Plezier overheerst ”Winnen is leuk, maar het gaat vooral om het plezier maken met elkaar. Dat ging heel erg goed. Een leuke bijdrage aan het trainerschap vond ik de trainerscursus. Na het volgen van zo’n cursus kan je de jongens nog net even wat beter bijsturen. De kans is groot dat het team komend ­seizoen bij elkaar blijft. We zouden alleen wel wat lager willen voetballen, want een 2-1 nederlaag is toch even net iets anders dan als je met 15-0 de boot in gaat. Dat gaat er op een gegeven moment toch een keer inhakken.”

De jeugdtrainer merkt ook op dat het soms lastig is om mensen te vinden die het D4-elftal willen en kunnen ondersteunen. “Bijvoorbeeld voor het vlaggen. We hebben zelfs een keer gehad dat we iemand van de tegenstander moesten vragen om grens­ rechter voor ons te zijn. Het zou fijn zijn als ouders ook in hun achterhoofd houden dat er meer bij komt kijken dan alleen het afzetten van hun kind. Een vereniging onderhouden is iets dat we met z’n allen moeten doen. Gelukkig heb ik een gewel­ dige steun gehad aan Joery en Joop.”

”Had niet gerealiseerd dat het zo leuk zou zijn” Al met al kijkt Van Beek terug op een ­succesvol eerste seizoen, bij VV Brielle. “Je wordt door een vereniging enthousiast gemaakt om zelf wat te doen en te onder­ nemen. Dat is naar mijn idee ook een belangrijke taak van een vereniging, wijs mensen op hun kwaliteiten. Pas dan kun je echt aan iets gaan bouwen. Ik had in ieder geval niet gerealiseerd dat het zo leuk zou zijn.”

Roel van Beek Jeugdtrainer

”Kom eens kijken!” Toch overheerst er bij Van Beek niet alleen positivisme over zijn tweede seizoen als jeugdtrainer. “Ik vind dat de jongens uit de lagere elftallen, in mijn geval de D4, wel wat vaker gezien en gehoord mogen worden. Ook zij lopen allemaal in een Messi of een Ronaldo-shirt. Zo willen zij ook worden. Het lijkt vooralsnog echter zo dat als je bijvoorbeeld in de E1 zit, je het jaar erna automatisch doorstroomt naar de D1. Ik zou zeggen, kom ook eens kijken naar die andere jeugdelftallen. ­H oewel ik wel zie dat er een duidelijk ­b eleid en heldere structuur is binnen onze vereniging”.

jeugd | 21


Fotografie: B&M Design - Tekst: Yorick Hokke

Jeugd is echt opleiden ”Allereerst wil ik de hele organisatie van VV Brielle bedanken voor hun inzet en vrijgemaakte tijd. We blijven een vereniging en daarom doen we het met z’n allen. Wat voor mij als jeugdvoorzitter belangrijk is, is dat het verschil tussen een vereniging en een bedrijf goed zichtbaar blijft. Ik weiger om bedrijfsmatig te handelen, als vereniging staat het collectief voorop. Alle functies waren dit jaar bekleed en dat is na zo’n rommelige start een hele knappe prestatie. Voor een nieuwe fusie-vereniging met een nieuwe accommodatie hebben we daarom een uitstekende start ge­ maakt. Op naar een nieuw seizoen!” Prestaties een gevolg van ­opleiden ’De jeugd heeft de toekomst’ is een uit­ spraak die in Nederland geldt voor veel profclubs, maar ook VV Brielle kan zich daar uitstekend in vinden. “Jeugd is echt opleiden, iets wat wij altijd voor ogen ­moeten houden”, aldus Pieter van Dijk. “Prestaties zijn een gevolg van opleiden. Alle selectietrainers van de A tot de F ­moeten weten welk doel we nastreven. Daarom zijn we nu de VV Brielle Voetbal­ stijl aan het introduceren.” Terugkijkend op het eerste seizoen kan Van Dijk alleen maar tevreden zijn over de prestaties van de jeugdelftallen. “De A heeft het prima gedaan, de B heeft promo­ tiewedstrijden gespeeld, terwijl zij, net als de C-junioren, enorm veel eerstejaars voet­ ballers hadden. Ook de D-elftallen, voorna­ melijk bestaand uit voormalig WRW en SC Voorne-spelers, en de E-elftallen hebben qua ontwikkeling enorme stappen vooruit gemaakt.”

Zwaar ingezet op de pupillen Reden tot tevredenheid dus, maar ruimte voor verbetering is er altijd. Waar ligt de focus van het jeugdbestuur komend jaar op? “Voor het nieuwe seizoen hebben we zwaar ingezet op de Mini’s, F’jes en E’tjes.

22 | jeugd

We willen juist vanuit die elftallen een goede start maken. Waarom? Omdat daar de basis van het voetbal ligt. Is die niet goed, dan loop je in de komende jaren een serieuze achterstand op.” ”Wij zien het als volgt: in de pupillen, dus de Mini’s, F’jes en E’tjes, richten we ons voornamelijk op voetbaltechnisch gebied. Vervolgens wordt er in de D- en C-junioren geprobeerd om de jongens op tactisch ge­ bied wijzer te maken, waarna er in de B en A op de communicatieve vaardigheden ge­ traind wordt. De B en de A zien wij als op­ leiding klaar. Vanaf dat punt moeten er prestaties geleverd worden.”

Klaarstomen voor de senioren Dat klinkt wellicht makkelijker dan het in de realiteit is, want de stap van junioren naar senioren is vaak groot. Om de B- en A-junioren alvast klaar te stomen voor ‘het grote werk’ is er daarom VV Brielle Onder-23, een team bestaand uit een mix van A- en B-spelers en selectiespelers. “Je moet jongens uit de B en A blijven uitda­ gen. Onder-23 is een uitstekende manier om jongens vroeg bij de senioren te betrek­ ken, zodat er een klik kan ontstaan. Het is een initiatief dat al langer bestaat, maar de ­relatie tussen de senioren en junioren was niet goed genoeg. Dat moet beter.”

Een ander verbeterpunt is het doorstromen van spelers naar hogere jeugdelftallen. “We hebben dit jaar echt selecties”, vertelt Van Dijk. “Die moeten echt in elkaar over­ vloeien. Dat was vorig jaar niet het geval. Trainers van een tweede jeugdelftal moeten goed weten wat hun functie is, moeten ook spelers afstaan aan een eerste jeugdelftal. We hebben enkele mensen aangesteld, bijvoorbeeld Rob van Rhee, Jaap Hokke en Xander van de Bos, die daar ervaring mee hebben en weten wat er van hen verwacht wordt.”

Draagvlak moet groter worden Door gediplomeerde trainers binnen de gelederen te hebben, verwacht Van Dijk een duidelijkere structuur binnen VV Brielle. “Afgelopen seizoen hebben achttien trai­ ners de pupillenmodule van de KNVB suc­ cesvol afgerond. Hoe meer mensen slagen voor modules voor de pupillen en jeugdelf­ tallen, hoe groter je draagvlak wordt. De onderlinge communicatie verloopt dan ook veel beter. Voor het nieuwe seizoen wil­ len we een juniorenmodule opstarten, wat aangeeft dat we druk bezig zijn met onze toekomst!”

Pieter van Dijk Jeugdvoorzitter


Fotografie: B&M Design - Tekst: Yorick Hokke

Selectietrainer D Selectietrainer F John Boham (56), diploma TC3 en woont in Hellevoetsluis

Berry van Driel (21), diploma Pupillen/Junioren-trainer en woont in Rozenburg

Van de A tot de F, oud-gediende John heeft het als jeugdtrainer bij vv Nieuwenhoorn en WFB allemaal meegemaakt. Al ruim vijftien jaar zit de oefenmeester in het vak en is hij ook in het bezit van een TC3-diploma. John, die zelf als voetballer in de 1e en 2e klasse speelde bij DCV, CKC, Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis, heeft bij zijn clubs verschillende rollen bij de jeugd bekleed. Inmiddels staat hij voor een nieuw avontuur bij VV Brielle, waar hij zich bezig gaat houden met de D-selectie. John voelt zich echter ook betrokken bij de lagere D-elftallen, om zo een goede indruk te krijgen van het totale spelersmateriaal. Een duidelijke communicatie met de overige D-trainers moet daaraan bijdragen. Zijn doel is uiteindelijk het opleiden van jonge spelers, maar vooral het beter maken van het individu. Want, zoals John terecht opmerkt, elke speler is anders en heeft dus ook een andere behandeling nodig.

Berry mag dan nog maar 21 zijn, ervaring kan hem niet ontzegd worden. Drie jaar geleden begon hij als trainer van het D2elftal van VV Maasdijk, waarna hij in 2010 aangenomen werd als techniektrainer bij de jeugdvoetbalopleiding van de KNVB. In het seizoen 2011/12 stapte Berry over naar de F1, met wie hij 1e klasse speelde en lang meedeed om de bovenste plaatsen. Ondertussen rondde hij ook zijn MBO 4-opleiding Sport en Bewegen succesvol af en zal hij vanaf komend jaar een Sport­ marketing en Management-opleiding gaan volgen in Rotterdam. Momenteel volgt hij een TC3-cursus bij Sparta Rotterdam. Berry wordt bij VV Brielle selectietrainer van F en hoopt de teams vooral op het ­gebied van balbeheersing en techniek beter te maken.

”VV Brielle en ik kunnen een goede combo zijn. Ik met mijn ervaring en kennis, Brielle met de uitstekende organisatie en potentie”

“Ik heb het idee dat ik op de juiste weg ben, maar ik wil die bevestiging”

jeugd | 23


De Insulcon Groep Leader in high temperature solutions

De Insulcon Groep is een internationale, servicegerichte marketing- en productieonderneming in privé bezit. Insulcon heeft zich gespecialiseerd in industrieel thermisch management, met het accent op energie besparing, optimale procesbeheersing en -betrouwbaarheid. Het hoofdkantoor is gevestigd in Steenbergen met nevenvestigingen in België (Textielfabriek), Duitsland en Oostenrijk, waar in totaal ruim 150 zeer ervaren medewerkers werkzaam zijn.

Explosieve continue groei over de laatste 31 jaar

Sinds de oprichting in 1980 is Insulcon uitgegroeid tot één van de grootste en meest gespecialiseerde producenten van hoogtemperatuur bestendige producten en systemen (tot 1800°C). Insulcon producten worden gebruikt in zeer uiteenlopende industrieën en productie faciliteiten, zoals in de chemie en petrochemie, staal en non-ferro industrie, vuilverbranding, energie, keramische industrie, ovenbouw en de huishoudelijke apparatenindustrie, zoals CV-ketels en grootkeukenapparatuur.

Door Insulcon ontwikkelde nieuwe producten en systemen

In de loop der jaren heeft de Insulcon Groep zeer specifieke vuurvaste problemen opgelost, door in eigen beheer verbeterde en/of nieuwe vuurvaste producten/systemen te produceren, zoals: • Energie besparende, reflecterende coatings op (tunnel)ovenwanden en daken; • Vacuüm gevormde vormstukken die worden toegepast als ‘peephole’ in process heaters en als boilerdeur isolatie in ketels en thermische fornuizen; • Refrex® (multi) tube bellows, hitteschilden en zone dividers, welke o.a. toegepast worden in ethyleenfornuizen, maar ook bij onderhoudswerkzaamheden in ovens en fornuizen; • ‘Low Thermal Mass’ ovenbekledingssystemen (zowel met vezel als vezelvrij) tot 1600°C; • Een uniek ‘Hot Spot Repair Service’ waarmee inwendig beschadigde vuurvaste bekledingen vanaf de buitenzijde van het fornuis of oven kan worden gerepareerd zonder de installatie uit bedrijf te nemen. Hierdoor wordt productieverlies geheel voorkomen; superisolatie: liefst 2 x beter isolerend • Nanoporeuze Imidesign® Hearth Liners: eenmaar nieuwe generatie kachelachterdan polystyreen, PIR en PUR, enom meer dan(gasgestookte) 3 maal beter wanden, die het mogelijk maken unieke isolerend dan bijvoorbeeld steenwol, glaswol, foamglas en haarden te ontwikkelen vanwege de kleurmogelijkheden calciumsilicaat. de vele mogelijke (3D) vormen.

Insulcon B.V. Zilverhoek 4, 4651 SP STEENBERGEN, Telefoon 0167-565750 - Telefax 0167-566263 www.insulcon.com - info@insulcon.com

BUSINESS CLUB

VV BRIELLE

Bent u al sponsor van VV Brielle? Informatie: sponsoring@vvbrielle.nl


Industrieweg 27 3133 EE Vlaardingen - Holland Al 25 jaar dé producent van buis vacuümzakken. Een groot aantal breedtes en diktes op voorraad, nagenoeg elk formaat is leverbaar. Tevens leverancier van:

Zijlas vacuümzakken Krimpzakken Dieptrekfolie Disposables Een volledig assortiment uit voorraad leverbaar Voor meer informatie kunt u ons bereiken op: Tel: 010-434 59 77 Fax: 010-434 53 56 Email: info@zakpak.nl Website: www.zakpak.nl

Bent u op zoek naar maatwerk in containers, accommodaties of transport?

HACON, Moezelweg 220 | Havennummer: 5631 | 3198 LS Europoort-Rotterdam | Nederland. Tel: +31 (0)181 263466 | Fax: 0181 263604 | Email: info@hacon-containers.nl


Ailton Lima Silva

Bart Leeman

Brian Smits

Dennis Meijboom

Dennis van Toledo

Dion van der Leeuw

Frank Bronsgeest

Gijs van den Ende

Glenn Stoffers

Davey Leentvaar

Hamsi Mohamuud

Jaimie de Jong

Jeffrey Bronsgeest

Jelle Troost

Jeroen de Wit

Jesper Lakerveld

Joao Ramos Silva

John Bob van der Veer

Jonathan Francisca

Kay Bak

Lorenzo Kranenburg

Maikel Straatman

Max Lodder

Michael van Roon

Fotografie: B&M Design

26 | 1e selectie VV Brielle


Mike Timmers

Nick van Sliedregt

Oner Sang-a-Jong

Roel Stouten

Samir Boukhari

Steven Pieternella

Jaap Vrij

Theo de Bruijn

Steef Buys

hoofdtrainer

Wim Verlee leider

verzorging

verzorging

Jan Lecker trainer

Raymond Schriek

Regillio van Buuren

Tim Stolk

Timo Blom

Harmen Roza

Harro de Reus

verzorging

Johan Bravenboer keeperstrainer

leider

Eric Gottschall

assistent scheidsrechter

Richard Venneker

Tommie van Schaijk

Jan Touw leider

Hans Venneker

technisch adviseur

1e selectie VV Brielle | 27


Uw totaalleverancier voor de professionele schoonmaak

Met onze professionele schoonmaakmiddelen en materialen staat u nooit buitenspel Dalweg 20 3233 KK Oostvoorne Industrieterrein “de Pinnepot” T: 0181-478170 F: 0181-478010 E: info@hozebv.nl I: www.hozebv.nl

The strongest chain in (trans)port! Nationaal & internationaal transport & expeditie Exceptioneel transport Hurkens Transport & Expeditie Wouddijk 8 3238 LG Zwartewaal T 0181 - 66 45 66 info@hurkenstransport.nl

www.hurkenstransport.nl

H.F. Bieling im- en export feliciteert v.v. Brielle! Gespecialiseerd in import en export van hijskranen over de gehele wereld. Wij verkopen gebruikte kranen van bekende fabrikanten zoals: Grove, Demag, P&H, Krupp, P.P.M, Faun, Luna etc.Te denken valt hierbij aan: All-Terrainkranen,Truck-kranen, Lattice-boom- kranen & Havenkranen. Met een minimale voorraad van 60 kwalitatief goede hijskranen, kunnen we iedere geïnteresseerde van dienst zijn bij de aanschaf van een kraan voor een eerlijke prijs.

Van Bloys van Treslongweg 12 - 3231 CT Brielle - T 0181-416484


Loon- en grondverzetbedrijf Gebr. Varekamp De Rik 2 - 3234 KC Tinte www.gebrvarekamp.nl | info@gebrvarekamp.nl

predator lethal zones FIRST TOUCH

DRIVE

DRIBBLE

PASS

SWEET SPOT

UNLEASH DEADLY AT ADIDAS.COM/FOOTBALL

Š 2012 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.

HELLEVOETSLUIS


Reflexzonetherapie wordt door vele zorgverzekeraars vergoed!

• Hoofd- en gezichtsmassage • Rug- lymfemassage

Leverancier voor o.a. : Horeca - Cafetaria’s - Bedrijfskantine Scholen - Sportverenigingen

• Handreflexzonetherapie • Triggerpointmassage • Zwangerschapsreflexzonetherapie • Voetreflexzonetherapie • Hotstonemassage

Maak nu kennis met WellJess www.delixl.nl - Hellevoetsluis - 0181 399 680

WellJess Reflexzonetherapie & Body Care Kloosterweg 60 • 3232 LC Brielle • Tel. 06 182 532 85 E-mail info@welljess.nl • www.welljess.nl

www.dukkertrostomaten.nl

Ruigendijk 11, 3234 LC Tinte Telefoonnummer 06-40287714

Voor de lekkerste snoeptomaten, nu te koop in onze automaat!


Fotografie: B&M Design - Tekst: Yorick Hokke

Speelwijze VV Brielle vergelijkbaar met Nederlandse voetbalschool Evert Trouw geldt bij VV Brielle als technisch coördinator van de jeugd. Als oud-voetballer en trainer speelt voetbal al jarenlang een grote rol in zijn leven. Jonge voet­ ballers ­opleiden, beter maken en klaarstomen voor het eerste is voor Evert uiteindelijk toch het leukste. Mede daarom geniet hij met volle teugen van zijn werk voor de vereniging. “Als technisch coördinator ben ik verant­ woordelijk voor de coaching en ondersteun­ ing van de jeugdselectietrainers. Door het seizoen heen heb ik regelmatig gesprekken met ze. Je zou het functioneringsgesprekken kunnen noemen. Het gaat erom dat we met alle teams dezelfde speelwijze en formatie nastreven. Mijn taak is om dat te bewaken.”

Aanvallend en dominant Welke formatie dat precies is, wordt al snel duidelijk. “Wij spelen bij VV Brielle met het

4-3-3-systeem”, aldus Evert. “Daarbij spelen twee middenvelders controlerend en eentje aanvallend. Eigenlijk is onze speelwijze goed te vergelijken met de Nederlandse voetbalschool; aanvallend en dominant voetbal. We willen dat alle teams op deze manier spelen, daar gaan we komend seizoen extra op hameren.”

s­ timulans, de mensen komen uiteindelijk toch echt voor de Brielse jongens. We blijven een klein stadje van niet eens twintigduizend inwoners. We mogen dan wel het mooiste sportcomplex van de regio hebben, maar qua grootte kunnen we niet tippen aan bij­ voorbeeld Hellevoetsluis en Spijkenisse.”

Waar volgens Evert ook extra op gehamerd gaat worden, is de samenwerking tussen de jeugdselecties. “Vorig jaar was het zo dat de eerste elftallen van de jeugd, dus bijvoor­ beeld de A1, B1 en C1, eigenlijk overal boven stonden. Er moet onderling meer van elkaar geweten worden en er moet meer interesse in elkaar worden getoond. Daar kunnen we als vereniging alleen maar profijt van hebben.”

Daarom heeft de club voor komend seizoen een nieuw evenement bedacht: de Voet­ balschool. “We gaan trainingen met ver­ schillende aspecten (onder meer passen, trappen, balcontrole, techniek) organiseren voor de jonge jongens. Voor de eigen jeugd is dit helemaal gratis, spelers van andere verenigingen moeten een kleine vergoeding betalen. Twee zondagen in de maand wor­ den de jongens getraind door zelfopgeleide jeugdspelers. We doen vijf trainingen voor en vijf trainingen na de winterstop. Als het goed gaat, doen we steeds meer trainingen. Uiteindelijk allemaal met het doel om onze eigen Brielse jongens klaar te stomen voor het grote werk.”

Voetbalschool De nadruk wordt dus gelegd op eigen jeugd opleiden, een duidelijk vastgesteld doel binnen de vereniging. “Het leukste is natuurlijk om resultaat te zien en dat jeugdspelers uitein­ delijk doorstromen naar het 1e. Dat geeft een

technisch coördinator | 31


www.bioke.com Montrealweg 100

Telefoon 010-4287755

Havennr. 4250

Fax 010-4287750

3197 KH Rotterdam-Botlek

Email info@hofstede-group.com

Postbus 53065, 3008 HB

www.hofstede-group.com

Montrealweg 100

Telefoon 010-4287

Havennr. 4250

Fax 010-4287750

3197 KH Rotterdam-Botlek

Email info@hofste

Postbus 53065, 3008 HB

www.hofstede-grou

VCA Petrochemie SC 530 ISO 9001 ISO14001 SVMS-SL007 BRL SIKB 7000 HOFSTEDE B.V. is gespecialiseerd in het uitvoeren van de-asbesterings-, demontage-, sloop- en montagewerken van: Chemische- en petrochemische installaties HOFSTEDE B.V. is gespecialiseerd in het uitvoeren van de-asbesterings-, demontage-, sloop- en montagewerken van:

Energie centrales Ziekenhuizen c.q. zorginstellingen Woonobjecten Kunstwerken

Chemische- en petrochemische installaties Energie centrales Ziekenhuizen c.q. zorginstellingen Woonobjecten Kunstwerken Vliegtuigen, treinen en schepen Productielijnen

Vliegtuigen, treinen en schepen Productielijnen Voedings- en genotsmiddelenindustrie

VC SC IS IS SV BR


Fotografie: B&M Design - Tekst: Lionel Stute

Aparte wereld maar sterk verbonden met de club De zaalvoetbalploegen van VV Brielle hebben een sterk eerste seizoen achter de rug. De ver­ wachtingen voor komend seizoen zijn bij Piet Veldman en Hans ­Walgien dan ook hoog gespannen. “We hebben een goed gevoel over ons eerste, dat bijna alleen maar uit Brielse toppers bestaat.” Piet, erelid van de club, is dit jaar dertig ­seizoenen verbonden aan het Brielse zaal­ voetbal. Hans is er ook al sinds 1987 bij. “Buiten de naam en het tenue zijn we ­eigenlijk een heel zelfstandig deel binnen de vereniging. Het zijn eigenlijk twee verschil­ lende wereld­en, het veld en de zaal. Toch voelen we ons zeer verbonden met de club. We waren ook voor de fusie, voor ons zou er namelijk niet veel veranderen. Dat is ook wel gebleken. We hebben de zaak goed op de rails en we voelen ons zeer gewaardeerd.” Het eerste seizoen onder de naam VV Brielle werd afgesloten met twee kampioenschappen bij de heren en één bij de dames. Bovendien werd het tweede damesteam ook nog eens tweede in dezelfde competitie. De twee

­ amesteams hebben dus beide het recht om d komend seizoen in de hoofdklasse uit te komen. Piet: “Maar inmiddels zijn we met de KNVB overeengekomen dat in ieder geval één damesteam in de eerste klasse mag blijven spelen. Dat vergroot de aantrekkingskracht om te blijven spelen. We willen graag met deze meiden in de competitie blijven.” Van het nieuwe eerste team bij de heren verwachten de heren erg veel. De ploeg die vorig jaar nog het vijfde vormde, werd ­kampioen. Zij gaan dit jaar in de tweede klasse spelen. “Met twee jongens die ook in het eerste op het veld spelen hebben we echt talent in huis. We hopen dat de aanwas van de jeugd bij de nieuwe club ook toeneemt. Want de gemiddelde leeftijd begon wat hoog te worden. Samengevoegd met de jongens van andere veldclubs uit de regio die bij ons in de zaal spelen, worden wij misschien wel de positieve verrassing in de competitie dit jaar. Ik denk dat we bovenin kunnen meedraaien. Die jongens raken trouwens ook steeds vaker geïnteresseerd om bij VV Brielle op het veld te komen spelen. Bovendien is geen van de ploegen gedegra­ deerd. Ik verwacht ook opnieuw veel van

onze twee elftallen met de topamateurs van Voorne-Putten uit het verleden. Die teams voetballen bij ons in de zaal en zijn nog steeds een lust voor het oog.” Over de toekomst van het zaalvoetbal in Brielle maken Hans en Piet zich geen ­zorgen. VV Brielle voert het juiste beleid. Met een redelijk zelfstandige status en ­gemiddeld veertien teams heeft de club een grote aantrekkingskracht. Hans: “Zoals het er nu voor staat is het prima. Dit is de juiste omvang en we kunnen ieder seizoen zelfstandig draaien.” Piet vult hem aan. “We hebben altijd gezegd dat de contributie kostendekkend moet zijn. Aan het eind van het seizoen rekenen we met het bestuur af. We houden jaarlijks wat over en daar finan­ cieren we ons materiaal en de toernooien van. We vinden dit ook een prima manier van werken. We claimen de bestuurszetel waar de zaalafdeling eigenlijk recht op heeft ook niet. Samen met Ruud Westdorp en Dennis Punt regelen we alles met zijn vieren en kunnen we het prima aansturen. Ik heb een goed gevoel over de komende jaren, we gaan de Dukdalf weer vol laten stromen.”

zaalvoetbal | 33


BL_2012_14_Omslag:BrielleLeeft

29-05-2012

11:41

Pagina 75

www.fransvandenbos.nl

ISO 9001:2008 gecertificeerd Specialist in turn-key projectinrichting

Wat kunnen wij voor u betekenen? • • • • • • •

Tuinontwerp en advies Tuinaanleg en renovatie Periodiek tuinonderhoud Aanleg & onderhoud van sportterreinen Alle vormen van tuinwerkzaamheden Sierbestrating en grondwerk Tuinverlichting en decoraties

Kloosterweg 17a, 3232 LB Brielle T 0181 412345, E info@fransvandenbos.nl www.fransvandenbos.nl

Molenweer 22, 2291 NR Wateringen Telefoon +31 (0)174 - 29 46 44 Email info@luiten.nl Website www.luiten.nl


Fotografie: B&M Design - Tekst: Lionel Stute

Pieter Mensink en Ad van Wingerden helpen VV Brielle Om VV Brielle ook administratief een vliegende start te laten beleven moest in het eerste jaar veel werk verzet worden. Pieter en Ad hebben er dan ook ziel en zaligheid in ­gestopt om de ledenadministratie van de club zo snel mogelijk over­ zichtelijk te maken. “Het is heel veel werk geweest,” zegt Pieter. “We zijn er dan ook heel intensief mee bezig geweest. Achter de schermen is heel veel ­gedaan, dat ging het hele seizoen door en er ligt nog altijd veel werk. Maar het moest gewoon opgelost worden, anders kon de club op dit gebied niet draaien.” Gelukkig hadden Ad en Pieter een aantal mooie systemen meegenomen uit de tijd dat zij nog bij SC Voorne de ledenadministratie deden. “Pieter is de man van de automatisering,” legt Ad uit. “Hij heeft een aantal program­ ma’s gemaakt waardoor we alle informatie heel overzichtelijk op een rij hebben. Dat is ook wel nodig want de lijsten moeten ­regelmatig worden geraadpleegd.”

Met bijna duizend leden is er voor de heren dan ook veel informatie bij te houden. Ad is er wekelijks gemiddeld tien uur mee bezig. Niet alleen op de club, maar ook thuis. “We werken met Sportlink, een programma van de KNVB. Daar kun je overal vandaan op inloggen om te werken. Dat is ook echt mijn taak, de wijzigingen en de aan- en afmeldingen invoeren. Deze informatie komt voor een groot deel via onze secretarissen. Vooral in de piek­ momenten halverwege het seizoen en aan het begin en einde van ieder seizoen. ­Bovendien verzorgen we een maandelijkse verversing van de ledenlijst in de map van de commissiekamer en via e-mail naar bestuursleden en andere belang­ hebbenden. Toen ik begon als vrijwilliger ging alles nog met kaartenbakken en zo’n ouderwets handbediende adresseerma­ chine, ik moet er niet aan denken dit nu nog zo te doen. De kans dat er iets misgaat, bijvoorbeeld door mutaties die dubbel worden ingevoerd, is dan veel groter. Tegen­ woordig doen we alles met de computer.

Dat systeem hebben we in de afgelopen tien jaar voorzichtig opgebouwd.”

Smeerolie Naast de ledenadministratie doen Pieter en Ad ook allerlei andere klussen. Ze wil­ len helpen om VV Brielle gestroomlijnd, als één club, te laten draaien. “Voor mij begint het VV Brielle-gevoel ook te komen. Het voelt al als ‘mijn club’. Dat geldt voor veel mensen trouwens. De fusie is heel gladjes verlopen,” vertelt ­Pieter enthousiast. Ad is het daar mee eens. “Ik voel me ook betrokken bij heel de club, niet alleen bij het eerste. Ik ga net zo graag bij een lager spelend elftal kijken. Als ik dingen zie die beter kunnen, dan snij ik die onderwerpen aan. We hebben hier met een klein groepje bijvoorbeeld nog veel elektrotechnische aanpassingen gedaan de afgelopen periode. Op die manier zijn we, met alle andere vrijwilligers, de smeerolie van de club.”

administratie | 35


Hossenbosd ijk 1, Vierpolders Wij verzorgen de heerlijkste lunches voor bedrijf en particulier. U kunt bij ons ook terecht voor al uw evenementen en partijen. Van luxe hapjes tot een volledig verzorgd event met eten, bediening en aankleding!

Kijk voor meer informatie op

www.exclusieve-catering.nl Telefoon E-mail Website

06 22 573 996 0181 415 212 info@exclusieve-catering.nl www.exclusieve-catering.nl

wde bar Onze vernieu

www.cafedetiendepenning.nl


Tekst: Ursula Hoogendoorn Fotografie: B&M Design

Mari vs Arie

over communicatie en Geuzen Twee leden, met verschillende achtergronden in de club, geven hun mening over het eerste jaar VV Brielle. Arie van der Meer en Mari Koster zijn twee mannen die sterk be­ trokken zijn bij de vereniging. Allebei op hun eigen manier. Mari maakt deel uit van de sponsorcommissie, Arie speelt bij de Veteranen 2 en traint daarnaast de A3. “In het begin was er veel heisa rondom de fusie,” vertelt Arie, “maar achteraf is het best wel meegevallen. Het enige verbeterpuntje dat ik kan bedenken is dat er bepaalde dingen niet helemaal duidelijk gecom­ municeerd zijn naar de leden.” Mari: “Er waren in het begin wel wat discussiepunten, bijvoorbeeld de clubkleuren.” “Juist,” ver­ volgt Arie. “Maar er was niets aan de hand geweest als het bestuur wat transparanter was geweest in de communicatie naar de leden toe. Verder is de fusie goed verlopen. Iedereen kende elkaar toch al, kwam ook bij elkaar over de vloer. Natuurlijk voel je je in het begin als een kat in een vreemd pak­ huis, maar nu iedereen eenmaal zijn plekje gevonden heeft zijn we er alleen maar op vooruit gegaan.” “Het is ook heel goed voor de gemeente Brielle,” legt Mari uit. “We hebben nu één sterke vereniging.” En Arie kan het toch niet laten om op te merken: “Maar als ‘echte Geus’ had ik toch liever iets van oranje-blanje-bleu in de tenues terug­ gezien!” Als we Arie vragen hoe zijn team het afgelo­ pen seizoen gepresteerd heeft, begint hij te lachen. “We zijn niet gedegradeerd! Dat kon ook niet, we spelen namelijk al in de kelder van de competitie. We zijn geëindigd met nog drie teams onder ons en dat was ook ons streven voor het afgelopen seizoen. Het is voor ons belangrijker om gezellige wedstrij­ den te spelen, of we dan winnen of verliezen

maakt ons niet zoveel uit. Als we zes keer een bal naar elkaar over kunnen spelen zijn we al blij!” Mari: “En de derde helft, die is voor jullie zeker ook wel belangrijk?” “Ja, die ook!” antwoordt Arie.

De vraag van Arie aan Mari: “Zeg Mari, er is daar aan de overkant tussen de reclame­ borden nog een klein plekje over… Kan daar een Geuzenbord komen?” Mari lacht: “Ja natuurlijk, als je de club wilt sponsoren!”

Doel voor volgend seizoen

Over Mari en Arie

“Vorig jaar rond deze tijd was mijn wens dat het eerste zou promoveren naar de tweede klasse,” vertelt Mari. “En die wens is uitgekomen. Om nu weer te streven naar een promotie is misschien niet realistisch, maar dit niveau handhaven moet toch zeker lukken!” Arie voegt hieraan toe: “En ik vind het belangrijk dat het eerste elftal een Briels karakter houdt. We moeten niet teveel van buitenaf naar binnen hengelen, de club heeft zelf ook heel veel te bieden.”

Mari voetbalde ooit in de selectie van WRW. Tot zijn spijt heeft hij het voetbal­ len als gevolg van een knieblessure moeten opgeven. “Momenteel maak ik deel uit van de sponsorgroep,” vertelt Mari. “Twee jaar geleden ben ik hiermee begonnen en tot nu toe bevalt het prima. Ik houd me vooral bezig met de communicatie tussen VV Brielle en de leverancier van de recla­ meborden. Dit deed ik al bij WRW, dus het was een logische stap om hier bij de nieuwe club mee door te gaan.” Arie vindt zijn plezier vooral in het trainen van de lagere elftallen. “De selectieteams krijgen toch al genoeg aandacht,” legt hij uit. “Het geeft veel meer voldoening om een lager elftal te trainen, waarbij je het niveau ziet stijgen. Ik vind het leuk om een ‘team’ te maken. Bijvoorbeeld het zevende, dat is nu kampi­ oen geworden. Ik heb die jongens vroeger nog getraind.”

Tot slot hebben de mannen nog een vraag voor elkaar. Mari wil graag van Arie weten hoe hij over de normen en waarden van te­ genwoordig denkt. “Die zijn ver te zoeken,” antwoordt Arie. “Maar die problematiek zit in de jeugd, dat heeft verder niets met voet­ bal te maken. Het is een sport met emotie en dat gaat wel eens over de schreef. Als vereniging moet je daar wel kort op zitten.”

Mari vs Arie | 37


A

A

N

N

Nieuwbouw Verbouw Renovatie Restauratie Projecten

E

M

E

R

S

B . V .

Keukens (dealer van Boretti en Bosch) Badkamers Maatwerkmeubelen Openhaarden (dealer van Kal-Fire)

W W W. A D E N H A A N . N L Molendijk 4

Tel. 0181-487320

3233 LN Oostvoorne

info@adenhaan.nl


Fotografie: B&M Design - Tekst: Ursula Hoogendoorn

Het was even wennen, maar nu is VV Brielle ook onze club! Vooruitgang De mannen zijn het erover eens dat beide clubs erop vooruit zijn gegaan. “Het is een mooi complex,” legt Robin uit. “Het straalt nog niet zoveel sfeer uit, maar dat komt nog wel.” Patrick voegt hieraan toe: “De complexen van WRW en SC Voorne verkeerden allebei niet meer in een beste staat. Er moest íets gebeuren. Als je dan bekijkt wat de gemeente ons aangeboden heeft dan mag je daar niet over klagen, zeker voor de jeugd!” Daar sluit Robin zich bij aan. Beide heren hebben er vrede mee en beginnen de club zelfs al een beetje in hun hart te sluiten.

Toekomstwensen Robin en Patrick hebben allebei dezelfde wensen voor het komende seizoen. Ze zijn er trots op dat het eerste gepromoveerd is en hopen dat zij dit niveau kunnen handhaven. “En mijn wens is dat het clubgevoel steeds sterker zal worden,” vertelt Patrick. “Dat we een hechte vereniging worden.”

Een vraag van Patrick aan Robin: Aanvankelijk stond niet iedereen te trappelen, toen de eerste berichten over een eventuele fusie tussen WRW en SC Voorne naar buiten gebracht werden. Het kleinschalige en de saamhorigheid van de twee afzonderlijke clubs, maakte dat velen hun club in het hart gesloten hadden. Het was dan ook niet voor iedereen even makkelijk om de schouders eronder te zetten en vooruit te kijken. Patrick ten Berge was één van de ‘tegenstan­ ders’ van de fusie. “Ik was gewoon verknocht aan het kleine complexje van WRW,” legt hij uit. “De kantine was net een bruin café, een gezellige kroeg. Bij zo’n grote club als VV Brielle mis je die sfeer wel een beetje. Dat moet met de jaren nog groeien.” Toch heeft Patrick bij de stemming niet tegengestemd. “Op een gegeven moment weet je dat je het toch niet tegenhoudt, dat je hoe dan ook een fusie aangaat. Je kunt dan twee dingen doen: je hakken in het zand zetten of de schouders

eronder. Voor mij was die beslissing mak­ kelijk, ik heb een zoontje die voetbalt en dan stap je er automatisch anders in. Je wilt het voetbalplezier niet van je zoon afpakken, dus zet je jezelf er makkelijker overheen. En eigenlijk is VV Brielle toch al heel snel weer mijn club geworden. Ik had niet verwacht dat de twee clubs na een jaar al zo dicht bij elkaar zouden staan”. Robin Doesburg Smits, ex-SC Voorne speler, stemde wel tegen de fusie. “Wij hebben best wel campagne gevoerd tegen de fusie,” ver­ telt hij. “Wij waren van mening dat er voor veel minder geld een goede oplossing op de oude accommodaties gevonden had kunnen worden, zonder dat de clubs een fusie aan hoefden te gaan. Maar goed, we zullen toch nooit meer weten hoe dat alternatief uitge­ pakt had. Die vergelijking kun je niet maken. We hadden voor de stemming met zijn allen afgesproken dat we ons neer zouden leggen bij de uitslag en dat we er het beste van zou­ den maken. Dat is ook gebeurd en het is me absoluut niet tegengevallen.”

Hoe heb je het afgelopen seizoen beleefd, ondanks dat je tegengestemd hebt? “Ons elftal is hetzelfde gebleven, met dit elftal heb ik het het afgelopen seizoen heel leuk gehad. Ik moest wel erg wennen aan het complex, wennen aan het kunstgras en aan de kantine, maar waar ik vooral aan moest wennen was aan de vele nieuwe gezichten. Over het alge­ meen heb ik het allemaal positief beleefd, het is me behoorlijk meegevallen.”

Een vraag van Robin aan Patrick: Hoe kan het dat jij tegen de fusie was, terwijl je vrouw nu vice-voorzitter is van de nieuwe club? Hebben jullie daar nooit discussies over gehad? “Heel veel discussies,” lacht ­Patrick. “Van het begin af aan was mijn vrouw al betrokken bij de fusiebesprekingen en het kwam steeds een stapje dichterbij. Ik dacht dan wel eens van ‘waarom nou?’ Soms hebben wij hierover best wel pittige discussies gehad.” En hij voegt daar tot slot aan toe: “En zij heeft gewonnen…”

Patrick ten Berge & Robin Doesburg Smits

Patrick vs Robin | 39


0 6 - 5 1 0 8 4 6 9 3 - info @ metamorfoseschilders.nl U krijgt maar ĂŠĂŠn kans voor een eerste indruk!

Vormgeving

Huisstijlen Campagnes Advertenties

Fotografie Bedrijfsfilm

We create

contacts tel. 0181 - 418455 bm-mediagroep.nl

Communicatie

Alles over Brielle!

Lees Brielle leeft en bekijk Brielleleeft.nl Volg ons ook op facebook.


Vriendschap vergaat niet Velen zijn het er over eens: de inte­ gratie tussen WRW en SC Voorne is goed verlopen. Dat vinden ook de Vrienden van VV Brielle. “In het begin was het even aftasten. Er moest een goede mix van beide clubs gevonden worden. Die heb­ ben we net op tijd gevonden,” aldus Bert de Jong. “Dat we zo’n goede derde periode hebben ge­ speeld, met 9 wedstrijden ongesla­ gen en aansluitend de promotie via de nacompetitie, dat had niemand verwacht!” De Vrienden van VV Brielle is een samen­ voeging van de Club van 100 van WRW en de Vrienden van SC Voorne. Het ledenbe­ stand bestaat momenteel voornamelijk uit een groep mensen (vaak oud-leden) die erg betrokken is bij de club, maar geen actief lid meer is. Het doel van de Vrienden is het steunen van VV Brielle in al haar geledin­ gen. Hierbij richt zij zich vooral op de jeugd

en lagere senioren. “In het verleden ver­ taalde zich dit in het organiseren van het Sinterklaasfeest, het Pupillenkamp, een bijdrage leveren aan de Open Dag en het bijdragen in onderhoud en materiaal,” vertellen Maarten Speelman en Bert de Jong.

Vrienden van VV Brielle. “Toen we aan de fusie begonnen, hadden we verwacht dat we samen ook een grotere groep leden zouden hebben,” vertelt Maarten. “Helaas zijn er veel minder leden overgestapt dan we ge­ hoopt hadden.”

Vol goede moed Aanvulling De Vrienden van VV Brielle is een aanvul­ ling op de Business Club. “De Business Club richt zich meer op het selectieniveau,” legt Maarten uit, “de leden van de Business Club zijn vaak ondernemers.” Bert vult hem aan: “Wij ondersteunen de vereniging ook, maar kleinschaliger. Wij zijn er voor de middenstand en particulieren die ook hun steentje bij willen dragen aan de club, maar voor wie een lidmaatschap van de Business Club niet haalbaar is.”

Minder leden dan gehoopt Helaas geldt het succes dat de vereniging het eerste jaar gekend heeft niet voor de

Ondanks deze ietwat stroeve start, gaan de Vrienden van VV Brielle het komende sei­ zoen vol goede moed in. “Ook wij moesten even wennen aan de nieuwe vereniging,” vertelt Bert. “Het is het eerste jaar niet zo gelopen als we verwacht hadden, maar we gaan er het komende seizoen gewoon weer voor. We streven ernaar om minimaal 100 leden te krijgen!”

Ook Vriend van VV Brielle worden? U sponsort uw vereniging al vanaf € 50,per jaar. Neem contact op met de secretaris, Bert de Jong, telefoon 0181 414181 of via e-mail copy@vvbrielle.nl

vrienden van VV Brielle | 41


Interfilter wenst VV Brielle veel succes!

De complete leverancier voor filtratie! Seggelant-Zuid 6d 3237 ME Vierpolders T +31 (0)181 320888 F +31 (0)181 320307 info@interfilter.nl

www.interfilter.nl

BETER WONEN EUROPOORT Sinds 1998 specialist in:

VERHUUR VAN GEMEUBILEERDE WONINGEN

Nobelstraat 77 Brielle - T. 0181-79508 - info@beterwoneneuropoort.nl


Fotografie: B&M Design - Tekst: Ursula Hoogendoorn

Zonder sponsors geen voetbalvereniging! Een voetbalclub kan niet voortbestaan zonder sponsoren. De sponsoren van VV Brielle hebben dan ook een grote bij­ drage geleverd aan het succes van de club. Zij zorgen ervoor dat de club niets tekort komt. Één van de hoofdsponsoren van VV Brielle is MOH Service B.V. Jeffrey van Hoorn, eigenaar van MOH, heeft jarenlang bij Wit Rood Wit gevoet­ bald. Hier was hij ook al sponsor. “Jeffrey heeft een echt voetbalhart,” weet Nicola, één van zijn medewerkers, te vertellen. “Toen ik gevraagd werd om sponsor van VV Brielle te worden hoefde ik daar

niet lang over na te denken,” vertelt Jeffrey zelf. “Ik ben blij dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan mijn club.”

jaar is er een goede verdeling gemaakt, ik heb er alle vertrouwen in dat dit het komende seizoen ook gebeurt.”

Het komende seizoen Betrokkenheid Naast sponsor, is Jeffrey ook lid van de vereniging. Hij voetbalt in het vijfde elftal. Ook de andere medewerkers van MOH zijn betrokken bij VV Brielle, ­Gilbert Barrios heeft afgelopen jaar in de selectie gevoetbald en is nu jeugdtrainer. Jeffrey heeft vertrouwen in de sponsor­ commissie als het gaat om de besteding van de sponsorgelden. “Het afgelopen

“Voor het komende seizoen hoop ik dat het eerste en het tweede elftal kunnen hand­ haven wat zij in het afgelopen seizoen ­bereikt hebben,” vertelt Jeffrey. “Onze wens is dat het goed gaat met de club, dat de jeugd een goede opleiding krijgt om zo binnen de eigen club te kunnen doorstromen. Er is het eerste seizoen een goed begin gemaakt, ik hoop dat die lijn voortgezet wordt.”

hoofdsponsor MOH | 43


MET ELKAAR OP WEG

Heeft u een (ver)bouwklus?

We willen allemaal snel uit de startblokken, efficiënt schakelen en gas geven zonder uit de bocht te vliegen. Als leasemaatschappij én ondernemer snapt ProMobility dat als geen ander. Dus bieden we u zorgeloze, efficiënte en betaalbare leaseproducten. En zijn we persoonlijk bereikbaar en aanwezig, bij u in de buurt.

G O E D

V O O R

E L K A A R

Krammer 8 | 3232 HE Brielle | T 0181 - 47 00 70 www.facebook.com/ProMobility www.promobility.nl

Kolk 18 3232 EG Brielle T 0181-474443 rob.ewald@hetnet.nl

Goed samenspel scoort! Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/vpr


Fotografie: B&M Design - Tekst: Arij Landman

Vrijwilligers in de spotlights Het succes van de fusie tussen SC Voorne en WRW is mede te dan­ ken aan de inzet van vele vrijwilligers afkomstig uit beide verenigingen. VV Brielle kan trots zijn op deze mensen, die week in week uit klaar staan om leden en bezoekers het naar de zin te maken op het schitte­ rende sportcomplex Geuzenpark. Vele bezoekende verenigingen zijn er enorm jaloers op. In de spotlights van deze presentatiegids dan ook twee van die kanjers, nl. Johan Balvers en Dick Souge. In de aanloop naar de fusie werd Johan door Daan van der Ent benaderd met de vraag of hij iets in de keuken van de nieuwe vereniging wilde gaan doen. Bij WRW had Johan al handen spandiensten verricht achter de bar en het gesprek met Daan verliep zo positief dat hij de uitdaging aanging. De start bij de nieuwe ver­ eniging vorig jaar had hij voor geen goud willen missen. In een door de Hoofdwacht beschik­ baar gesteld mobiele buitenbar stond hij samen met Huib Kraaijeveld en vele anderen als het ware in de bouwput van het clubgebouw. “In een dergelijke situatie groei je naar elkaar toe en neem je je verantwoordelijkheid gericht op de toekomst”, stelt Johan onomwonden en vervolgt: “De keuken van VV Brielle is ruim­ schoots opgezet met alle apparatuur, die je ook in een goede horecazaak vindt. Het is een pret­ tige werkruimte en de groep keukenvrijwilligers – jong en oud – groeit nog steeds”.

Johan en VV Brielle Op zaterdag is Johan met zijn mensen vanaf 7 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds in de weer. Van een tosti tot een broodje bal en van een pa­ tatje oorlog tot een frikadel speciaal, alles is te verkrijgen, nou ja, te koop bij VV Brielle. “Kwa­ liteit staat voorop en is het visitekaartje van je vereniging. Er is waardering vanuit het bestuur, maar ook van de leden voor al het werk in de keuken. Dit stimuleert je om met elkaar de schouders eronder te blijven zetten”, aldus Johan. Bij verenigingsactiviteiten en die van de Business Club wordt er nooit tevergeefs een be­ roep gedaan op Johan. Hij regelt zijn zaakjes voor wat betreft de inkoop van food en met zijn groene vingers kleedt hij de kantine en andere

ruimtes bloemrijk aan. Een paar dingen wil Johan nog wel kwijt, ­namelijk: “Dat wij met el­ kaar als VV Brielle ­zuinig moeten zijn op zo’n prachtige accommodatie. Vernielingen kosten alleen maar geld en een hoop ergernis om de zaak weer op te knappen. Tenslotte mogen wij als vereniging best heel trots zijn op al onze sponsors. Zij geven in financieel opzicht VV Brielle de ­support, die onontbeerlijk is om ook te groeien in sportief opzicht”!

Dick en het Brielse voetbal Voor velen binnen VV Brielle is Dick Souge geen onbekende en zijn betrokkenheid bij de nieuwe voetbalvereniging ziet hij als een van­ zelfsprekende zaak. Het was Arie van den Bos die hem benaderde als keeper voor het 2e team van WRW zaterdag. Dit was eigenlijk een nood­ greep, want Dick stond liever in het veld dan als sluitpost. Na die competitie als keeper te heb­ ben afgemaakt heeft hij nog een aantal jaren als veldspeler gevoetbald. Binnen SC Voorne heeft Dick jarenlang in verschillende functies zijn ­bijdrage geleverd. Als grensrechter en leider bij het 1e elftal was Dick de vertrouwensman voor de trainer en de spelers. Op de vraag welke ­trainer op hem de meeste indruk heeft gemaakt antwoordde hij onomwonden; “Kees Stoutjes­ dijk uit Middelharnis. Hij was een verenigings­ man, die naast het voetbal ook oog had voor het sociale aspect naar de spelers en de begeleiding toe”. Dick werd binnen SC Voorne gezien als een duizendpoot. Het wedstrijdsecretariaat en ook de keuring van de velden van SC Voorne waren gedurende een aantal jaren bij hem in goede handen. Gedurende 22 jaar vervulde Dick zeer nauwgezet ook het secretariaat van SC Voorne!

Positieve ontwikkeling De laatste jaren was de geboren Briellenaar ­actief als vrijwilliger bij het onderhoud van de velden en de clubaccommodatie bij SC Voorne. Dat dit een vervolg zou krijgen bij VV Brielle lag eigenlijk voor de hand. ”Kritisch, maar rationeel langs de zijlijn heb ik het fusieproces tussen de verenigingen gevolgd. Je moet in zo’n situatie wel met beide benen op de grond blijven staan. Vergeet niet dat de beide accommodaties op Meeuwenoord sterk verouderd waren en een renovatie alleen maar een hoop geld zou gaan kosten. De kans die de gemeente Brielle heeft

geboden is terecht omarmd door beide vereni­ gingen. VV Brielle beschikt over een fantastische nieuwe accommodatie en met elkaar kunnen we blij zijn, dat op het juiste moment tot de fusie is besloten”, benadrukt Dick.

Accommodatie in optimale conditie Met Jan Melissant, Arie Kraaijeveld en anderen vormt Dick een hechte ploeg, die praktisch elke dag in de weer is om het buitengebeuren in op­ timale conditie te houden. Waardering voor hun inzet vanuit de leden kan alleen maar door met z’n allen te zorgen dat de boel niet wordt afgebroken of vervuild! Ook Dick is trots op VV Brielle en geeft tot slot de volgende bood­ schap mee; “Met elkaar vormen wij VV Brielle, vanaf het 1e elftal tot aan de F-teams, bestuur­ ders, trainers, ouders, sponsors, supporters en al die anderen. Daarbij is de ruime kantine van het clubgebouw bij uitstek het centrale ontmoe­ tingspunt om elkaar te leren kennen!”

Erevoorzittersvrijwilligers WRW SCV | 45


  

 

     

 

   

Dekvloeren Stofferingen Kunstofvloeren

Raambekledingen Zonweringen

SBR Vloeren en Interieur B.V. Patrijsweg 22 - Rijswijk - T 070 - 3954999 - www.sbrvloeren.nl


Fotografie: B&M Design - Tekst: B&M Design

Maak kennis met 7 tegen 7! De jongste tak van sport bij VV Brielle is het 7 tegen 7 voetbal. Onder leiding van Ralph Bosveld vond op 13 april 2012 de eerste 7 tegen 7 wedstrijd plaats, met succes. Komend seizoen zal het 7 tegen 7 voetbal verder ontwikkeld worden. Daarom in deze presen­ tatiegids 7 vragen aan Ralph. Waarom 7 tegen 7 voor senioren? ”Ik liep al een tijdje met het idee om 7 tegen 7 te gaan organiseren. Ten eerste omdat ik zelf het spelletje nog steeds erg leuk vind, maar geen tijd meer heb om in het weekend met bijvoorbeeld een vetera­ nenteam mee te doen. Ten tweede hoorde ik om me heen heel veel jongens over 7 tegen 7 praten maar waren er geen initia­ tieven om dit op te pakken. Na een gesprek met Daan van der Ent heb ik besloten om de organisatie op mij te nemen.”

Wat zijn de reacties vanuit de club? ”Omdat we pas aan het eind van het vorige voetbalseizoen alles rond hadden (akkoord van het bestuur, keuze over welke avond en de frequentie) hebben we besloten eerst te kijken of er wel animo voor zou zijn. Vorig seizoen stond vooral in het teken van ken­ nismaken met 7 tegen 7. De eerste avond (13 april) hadden zich 16 spelers aangemeld. Leuk was het om te zien dat sommige spe­ lers al jaren niet meer gevoetbald hadden en nu toch weer gingen proberen het op te pak­ ken. We hebben d.m.v. loting twee partijen gekozen en twee keer 30 minuten gevoet­ bald. Alle deelnemers waren enthousiast en ook de 3e helft werd massaal bezocht.”

Gaat dit in competitieverband plaatsvinden? ”Per avond zullen we voorlopig blijven loten voor de indeling van de teams. Uiteindelijk is het de bedoeling om een individueel puntenklassement te gaan bijhouden. Je krijgt dan punten voor het komen opdagen, het winnen en het aantal gemaakte goals van jouw team. Ook als je niet kan en je afmeldt, krijg je het minimum aantal punten van die speelavond. Zo blijf je in de race voor het eindklassement ook al kun je niet iedere week voetballen.”

Hoeveel inschrijvingen zijn er tot nu toe? ”Er zijn nu ongeveer 30 spelers die zich hebben aangemeld voor 7 tegen 7 (35+). Tot nu toe hebben we per avond maximaal 2 teams gehad.”

Is er een scheidsrechter aanwezig? ”De wedstrijd kent geen scheidsrechter. Onderling wordt bepaald of de regels wor­ den nageleefd en hoe dit wordt opgelost.”

Is er een sponsor bij betrokken? ”Nee, er is op dit moment geen sponsor bij betrokken. Uiteraard zouden we graag een sponsor vinden die de (individuele) wissel­ beker wil gaan sponsoren.”

Wat zijn de specifieke spelregels en speeltijden? ”Het plezier staat voorop. Het spel is het beste te vergelijken met zaalvoetbal, maar dan op het veld. De belangrijkste regel is dat iedereen zonder blessures het veld afkomt!” ”Vorig seizoen was voor veel spelers de eer­ ste kennismaking met 7 tegen 7. Komend sei­ zoen gaan we er zeker mee door. Ik verwacht dat de groep nog zal groeien omdat de huidige deelnemers allemaal erg enthousiast zijn. In het nieuwe seizoen wordt bij VV Brielle rekening gehouden met de vrijdagavonden en het 7 tegen 7 voetbal. Dat hebben we in ieder geval al bereikt!”

De spelregels

• De teams bestaan uit voetballers van 35 jaar en ouder. • Er wordt gespeeld met Pupillendoeltjes a. Tot 20 man 7 tegen 7 op een half veld b. Tot 28 man 9 tegen 9 op een veld van strafschopgebied naar straf­ schopgebied c. Vanaf 28 man worden 2 wedstrijden 7 tegen 7 gespeeld op half veld. • Er mag doorlopend worden gewisseld (vanaf de middenlijn) • Een wedstrijd duurt 2 x 30 minuten met 5 minuten pauze. • Lichamelijk contact is beperkt toege­ staan, respect voor elkaar staat voorop • Het is niet toegestaan om slidings te maken. • De keeper mag de bal tot 8 meter van het doel met de handen aanraken • Keepers mogen terugspeelballen niet met de handen aanraken • Er is geen buitenspelregel • Strafschop wordt op 8 meter genomen, de hoekschop vanaf het hoekpunt. • Kopgoals tellen dubbel (geldt niet voor eigen doelpunten)

7 tegen 7 | 47


Fotografie: B&M Design - Tekst: Arco Luiten

De verzorgingsstaf van VV Brielle Bij VV Brielle word je als voetballer in staat gesteld om bij een blessure een beroep te doen op een verzorger. We mogen er best trots op zijn dat wij verschillende goede verzorgers in huis hebben en het leuke is dat ze allen zo hun eigen manier van den­ ken en doen hebben. Theo de Bruijn een geboren Rotterdam­ mer met een inmiddels respectabele leeftijd van 70 jaar! Ooit werkte Theo als beheerder bij een dorpshuis en zijn hobby ‘met mensen praten’ kwam hem daarbij goed van pas. Zelf heeft hij in totaal zo’n 25 jaar gevoetbald bij de verenigingen Hillegersberg en Coal. Theo is een positieve, energieke, vrolijke man die bij diverse verenigingen het vak van verzorger met veel plezier heeft uitgeoefend. Terugkijkend op de WRW periode noemt hij de saamhorigheid en de bereidheid om voor elkaar te werken in voor- en tegenspoed, dat in beginsel minder merkbaar was maar later zeer hecht bleek. De fusie en de verhuizing naar het Geuzenpark heeft hij als positief ervaren. De eerste fase van VV Brielle was lastig, starten op een complex

48 | verzorging

in aanbouw zonder was- en omkleedmogelijk­ heden. Respect had hij voor de spelers, want de opkomst bij de trainingen was hoog. Zelf masseerde hij spelers op een kruiwagen, maar zoals hij zelf aangeeft: “ik zag het licht in de tunnel en het kwam allemaal dik in orde!” De verzorgingsruimte kan verder geoptimaliseerd worden, is zijn oordeel. Het vervolmaken van de inrichting en afspraken over de uitvoering moeten dan ook nagekomen worden. Een mooi verhaal dat Theo weet aan te halen is gebeurd tijdens een trainingskamp met de WRW selec­ tie. Hoofdpersoon in deze anekdote was Tim Stolk, die bij een kanotocht als een soort Hulk tekeer ging en alle kano’s probeerde om te kieperen met als gevolg een ieder een nat pak! Maar niet iedereen wilde zich naar ‘de slacht­ bank’ laten leiden dus twee mannen dachten slim te zijn door de kano uit de rivier te halen. De bedoeling was om de tocht voort te zetten in een naastgelegen water, dit bleek echter een vijver te zijn en dus moest weer de loodzware kano op de schouders en na ‘slechts’ 2 km klu­ nen voorkwamen zij een nat pak. Of dit het uit­ eindelijk allemaal waard is geweest was niet aan de dodelijk vermoeide gezichten af te lezen….

Jaap Vrij woont sinds enkele jaren met zijn vrouw Paula in Renesse. Jaap is 64 jaar gele­ den geboren in Heenvliet en heeft een dochter (Tanja) en een zoon (Jorg). Als voetballer was hij een jaartje actief bij voetbalvereniging Heke­ lingen, nu is hardlopen zijn actieve sportbeoefe­ ning. Deze ervaren verzorger was actief bij vele verenigingen. Jaap kennen wij als betrokken en innovatief. Hij wil graag nieuwe producten en verzorgingsmethodieken uitproberen. Als je Jaap iets vraagt over blessures of verzorging dan brengt hij een goed onderbouwde theorie ten gehore. De grote afstand tussen Renesse en Brielle belemmert hem om meer aanwezig te zijn en de donderdagavonden mist hij dan ook. Tijdens zijn SC Voorne periode was Jaap in Brielle woonachtig en de SC Voorne tijd geeft hij aan als zeer sfeervol en familiair. De start van VV Brielle op het nieuwe Geuzenpark verliep erg rommelig volgens Jaap, veel spul­ len waren niet voorhanden en je moest veel improviseren. Uiteraard werd dit later een stuk beter. Hij zou graag wat meer onderling overleg zien, als we praten over wat er nog te verbeteren valt ten opzichte van het afgelopen seizoen. Zijn taak als verzorger ziet hij niet alleen als alleen


maar behandelen van blessures en verzorgen. Een preventieve aanpak en het strikter bege­ leiden werpt volgens Jaap zeker zijn vruchten af. Soms werpen onderlinge gesprekken met spelers andere zaken op dan in eerste instantie gedacht; werk en privé spelen ook een rol bij het fit zijn en blijven van een speler. Een juiste diagnose stellen is vaak het moeilijkste deel van de aanpak. Bijzondere gebeurtenissen die Jaap op kan sommen zijn het kampioenschap met SC Voorne naar de 2e klasse, op de ‘kar’ door Brielle en het trainingskamp in Turkije. Van dat uitje heeft hij bij wijze van spreken nog de blaren op zijn handen staan. “Lekker even weg en genieten; het was voor mij alleen hard wer­ ken geblazen met veel blessures en verzorging”, aldus Jaap.

Harmen Roza is een “jonkie” van slechts 23 jaar die geboren is in Rotterdam en sinds zijn geboortejaar inwoner van de gemeente Hellevoetsluis. Harmen woont nog bij zijn ouders thuis en heeft daardoor tijd voor wer­

ken, sporten en voor zijn studie. Hij werkt bij zwemschool Kikkersprong als locatiemanager. Naast ooit 8 seizoenen gevoetbald te hebben bij VV Nieuwenhoorn, beoefent hij nu vele sporten. Het liefst zo vaak en zoveel mogelijk; hardlopen, fietsen, waterskiën en windsurfen. Hij kan er geen genoeg van krijgen! Harmen is als verzorger begonnen bij VV Hellevoetsluis en heeft sportief goede ervaringen opgedaan met bijvoorbeeld de kampioenschappen van het 1e en het 2e elftal. Ook met de A1 behaalde hij goede resultaten. Bij het CIOS in Goes heeft hij gestudeerd voor docent gymnastiek basis onderwijs en zwem- en fitnessleider. Hierna is hij doorgestroomd in de richting fysiotherapie. Harmen hoopt na het studiejaar 2012-2013 af te studeren als fysiotherapeut. Hij heeft naast de ambitie om te gaan werken als fysiothera­ peut plannen om door te studeren in een mas­ ter opleiding fysiotherapie. Bij de nieuwe, jonge fusievereniging VV Brielle ziet hij vele sportieve kansen en niet alleen voor het 1e en 2e elftal. Zijn rol binnen deze club als verzorger zal niet

alleen het zo snel mogelijk weer wedstrijdfit maken van spelers door behandeling zijn, maar ook door het geven van specifieke hersteltrai­ ningen. Het niet alleen ‘medisch’ steunen maar ook door het ‘oppeppen’ van spelers voor een wedstrijd of een training. Hij ziet zich in de toe­ komst als sportverzorger/fysiotherapeut graag meegroeien met de club waarbij ook de jeugd een belangrijk onderdeel van kan en moet zijn. Tot slot willen wij niet onvermeld laten dat er nog een ‘stand-by’ verzorger is; genaamd Peter Bronsgeest. Door onregelmatige diensten kan hij niet altijd aanwezig zijn, maar als hij er is en moet invallen dan kunnen we altijd op zijn deskundigheid en inzet reke­ nen! De ervaren ‘rotten’ in het vak gaan samen met onze nieuwe, jonge kracht met verfrissende aanpak onze mannen (en soms ook vrouwen) wedstrijdfit maken en houden.

ASSURANTIEKANTOOR

C. van der Hoek & Zonen B.V. verzekeringen • financieringen • pensioenadvies

Bezoekadres: Kerkstraat 8 • 3231 VG Brielle Tel. 0181 - 412116 / 412005 • Fax 0181 - 414858 E-mail info@cvdhoek.nl • www.cvdhoek.nl Postadres: Postbus 44 • 3230 AA Brielle

verzorging | 49


fysio-feenstra AMER 19A 3232 HA BRIELLE

0181 – 414241 Praktijk voor: xManuele therapie xFysiotherapie xDry needling xMedisch fitness

www.fysio-feenstra.nl

Naamloos�1

1

5�10�2011

16�54�49


CHINEES KANTONEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

Wij vezorgen ook catering service!

Oostvoornseweg 2 - 3232 LD Brielle Tel. 0181 - 411126 - Fax 0181 - 411479 (naast busstation privé parkeerplaats) Dagelijks geopend van 11.00 - 22.00 uur

MOH Service B.V. Seggelant-West 7b 3237 MJ Vierpolders MOH Service B.V. Telefoon: 0181 - 414 814 Fax: 7b 0181 - 311 871 Seggelant-West MOH Service B.V. info@moh.nu 3237 MJ Vierpolders www.moh.nu Telefoon: 0181 MOH -7b 414 300 814 355 Seggelant-West Service B.V. Fax:MJ 0181 - 311 871 3237 Vierpolders info@moh.nu Telefoon: 0181 - Seggelant-West 414 814 7b www.moh.nu Fax: 0181 - 311 8713237 MJ Vierpolders info@moh.nu Telefoon: 0181 - 414 814 www.moh.nu Fax: 0181 - 311 871 info@moh.nu www.moh.nu

erkend leerbedrijf

erkend leerbedrijf

erkend leerbedrijf

Hoogwaardige Technische Service Hoogwaardige Technische Service Hoogwaardige Technische Service Hoogwaardige Technische Service

• Piping & Construction • Rotating • Service & Onderhoud • Werkplaats & Reparatie • RVS werkplaats • Call out • • Lassers • Fitters • Servicemonteurs • Onderhoudsmonteurs • Voedingsmiddelen • Metaalindustrie • • Piping & Construction • Rotating • Serviceindustrie & Onderhoud • Petrochemische industrie • Constructie-industrie • • Werkplaats & •Reparatie • RVS werkplaats Call out • • Lassers • Fitters • Servicemonteurs • Onderhoudsmon• Piping & Construction • Rotating • Service & Onderhoud • • Voedingsmiddelen • Metaalindustrie •teurs Werkplaats & Reparatie • industrie RVS werkplaats • Call out • • • Petrochemische industrie • Constructie-industrie • & Onderhoud • Lassers • Fitters • Servicemonteurs • Piping & Construction• Onderhoudsmon• Rotating • Service teurs • Voedingsmiddelen industrie • Metaalindustrie • • Werkplaats & Reparatie • RVS werkplaats • Call out • • Petrochemische industrie • Constructie-industrie • Lassers • Fitters • Servicemonteurs ••Onderhoudsmonteurs • Voedingsmiddelen industrie • Metaalindustrie • • Petrochemische industrie • Constructie-industrie •


Business Club en sponsoren VV Brielle A. den Haan Aannemers B.V. A.B.W. B.V. Alphatrans B.V. Apicius Kookkunsten Argex Assurantiekantoor Krinsen Assurantiekantoor v/d Hoek Attractieverhuur Piet van Marion Autobedrijf Jos Enthoven Autoschade Herstel Steenbeek B&M Design B.V. B&P Accountants Advies Beter Wonen Europoort Bioké Cafe - Pol Cafe De Tiende Penning Camping de Krabbeplaat Caravanstalling de Konne B.V. Conspiro Projectmanagement B.V. De Bruin B.V. De Hoofdwacht Deli XL Hellevoetsluis Dukker trostomaten EFC Accountants Belastingadviseurs Elektronisch Bedrijf Levering Flexibel Europe Opleidingen B.V. Frans vd Bos Hoveniers B.V. Future Forward Brand Newmedia Fysio - Feenstra G.J. vd Heuvel Gebr. Varekamp B.V. GMS-instruments B.V. H.F. Bieling im - & export B.V.

Shirtsponsors

1 MOH en Lotus 2 NB Construction Services B.V. 3 Assurantiekantoor Krinsen 5 Kuwait Petroleum Europoort B.V. 6 Wicked Tattoo 7 Primera Van der Ham 8 Turbo Partners 9 Autorijschool Young Style V1 A.B.W. B.V. V2 Heine & van Oosten Accountants Adviseurs Zon 1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2

Plugin Frans vd Bos Hoveniers B.V. Piet Noordzij B.V. Autorijschool Young Style H.F. Bieling im - & export B.V. Piet Noordzij B.V. Business Club VV Brielle Alphatrans B.V. A. Blom klussenbedrijf

Hacon Hofstede B.V. Hoi4U Honda Jan van Dijk Hoze B.V. Hurkens Int. Transport B.V. IFB Filtertechniek B.V. Nick van Sliedregt Insulcon B.V. Interfilter B.V. IOB Ingenieursbureau JIM Exclusief Catering John Bruins Jotun Project Property Joy Vastgoed B.V. Jumbo Brielle JV-Designs.nl KEN Groep Klein Recycling B.V. Klupp Sportswear Kwekerij De Nieuwe Dijk B.V. Kwekerij Tabos Leen van Dijk Leo van den Berg B.V. Lotus M.O.H. Service B.V. Maritiem Centrum Brielle Matrix Design Meesterbakker Voskamp Metamorfose Schilders Move in Style NB Construction Services B.V. Phalaenova Pro Mobility B.V.

C4 Insulcon B.V. D1 Kwekerij De Nieuwe Dijk B.V. D2 Alphatrans B.V. E4 Hoveniersbedrijf Leen Noordermeer E8 Business Club VV Brielle E1 Leo Wijgers Metaalbewerking F2 Schildersbedrijf Gouw F5 Attractieverhuur Piet van Marion F7 JOY Vastgoed B.V. 1 MINI’s Interfilter B.V. 2 MINI’s Interfilter B.V. 1 Dames L.D. Van Dijk B.V.

ZAAL sponsors 1 2 3 5

Hacon Hofstede B.V. QliQ Cafe Honky Tonk

QliQ Rabobank RD Electro B.V. Reijtenbagh & van Leth Accounting R.O.B onderhouds en timmerbedrijf Robo Educational Toys B.V. Ron Kanters S.B.R. Vloeren & Interieur B.V. Schildersbedrijf Gouw Schipper Elektra B.V. SPIE Nederland B.V. Stucadoorsbedrijf Martin de Groot Studio Glamour Taurus Security Timmerbedrijf van der Linden B.V. Tuinderij Vers B.V. Van der Ende Straal en Schilderwerken Van der Ent Top Movers Van der Velden Makelaars & Adviseurs Van Dienst Beheer B.V. Van Neerbos bouwstoffen B.V. Van Weenen Bouwbedrijf Van Zanten Vlaardingen Venneker Sporting Voorne Gas Warry van Kalkert Waverijn Accountants en Adviseurs WEA Accountants & Adviseurs Well Jesz Wijksma Transport Zakpak Verpakkingen B.V.

Sponsors

Brestheater Frans vd Bos Hoveniers B.V. Poldervaart Brielle B.V. KEN Groep Alers Schildersbedrijf Brielle Brielse Glashandel B.V. Eetcafe de Magneet Kuwait Petroleum Kemira Rotterdam B.V. L.D van Dijk B.V. Maerlant College Noordzij Brielle B.V. Haar van Maarland Parketstudio de Eerste Kamer Plus Supermarkt Van Ravens Makelaardij Stucadoorsbedrijf Martin de Groot TEAM Terminal B.V. Vroegh & Hobbel B.V. BP Raffinaderij Rotterdam B.V. Penta College Bahurim

presentatiegids VV Brielle 2012 - 2013  

Voetbal Vereniging Brielle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you