Page 1

FG Feel Good skoleblad

PRAHA vs. VAL T Side 9

Vind gavekort til kantinen - Side 17

Marts 2012


Kære FG...

S

neen% er%for% længst% smeltet% efter% sit% korte% visit% og% har% blottet% det% spæde% danske% forårs% vidunderlige% farver:% alt% hvad% hjertet% begærer% af% grå% og% s m a t t e t% b r u n !% V i% p å% redaktionen%har%dog%skruet%helt% op% for% farveladen% og% glæder% os% til% endelig%at%kunne%præsentere% et% nummer% spækket% med% stemningsfyldte%billeder. S i d e n% s i d s t% h a r% v i% t a g e t% temperaturen%på%jer%læsere%i%en% s t o r s t i l e t% kundetilfredshedsundersøgelse ,% og% er% stolte% af% at% over% halvdelen%af% skolens% elever%lige% fra% 1a% til% 3x% faktisk% besvarede% vores% spørgeskema!% Tak% til% alle% der%deltog.%Vi%glæder% os%over%at% over% halvdelen% faktisk% kunne% vores% navn%(hint:% det% er% to% ord% og% står% på% forsiden% af% det% blad% du% holder% i% hånden!)% og% de% generelt% positive% svar.% Men%

1

ingen%roser%uden%torne,%og%vi%vil% s e l v f ø l g e l i g% t a g e% d e n% konstruktive% kritik% til% os.% Vi% håber% I% kan% se% forbedringerne% allerede% med% dette% nummer,% med% bedre% kvalitet,% grundigere% korrektur% og% en% bred% vifte% af% seriøse% og% underholdende% indslag!% Alle% med% visioner% er% meget% velkomne% til% at% bidrage,% enten% i% vores% fancy% postkasse% på% rød% gang% eller% til% de% åbne% møder% torsdag% kl.% 11.35% i% Studiecenteret. Så%fat%læsebrillerne%og%tag%på%en% lille% rejse% med% Feel% Good:% vi% starter% i% skolens% kælder% og% ender% i% Alpernes% svimlende% højder! ”Ny% indpakning,% samme% gode% indhold!” Redaktørerne, Stine%og%Helene%3m


HOT

Hot eller not

At#vejret#går#imod#+Rgrader! Radioen#i#kantinen#er#bare#dejlig. Kunstudstillingen#på#rød#gang:#Sikke#talentfulde#elever#vi#har#på#FG! Val#T#og#PRAG!<3 Fastelavn#og#alt#hvad#det#indebærer. A[lyste#moduler#er#en#gave#i#denne#hårde#tid#(og#alle#andre#tidspunkter#på# året). MORGENSAMLING!#Vi#opfodrer#alle#til#at#møde#op#hver#gang! At#skulle#til#AT#eksamen#i#katastrofer,#når#man#også#var#til#årsprøve#i# samme#emne#i#2.g! At#slukke#lyset#HVER#GANG#man#har#været#på#toilettet!!

#der# elt#er r e n er.#Ge #brug r e v di# å#ele d,#for # kun#f # n i # m r o e m#er ne,#s bras n#og# r#dem,#so æ gge e v # n i # e r g de#fo takte #mor 4#om #irriteren ikkon t 4 . s # 9 e 0 t v f. n# k l .# Mege ,#skæ per#a #døre .#modul.# ul! ldige kolen. p n y o a g h r # e o s g tiden .#mod ude#f il#at#2 De#li å#stik#på# r!! hele# digt# ok#ind#t ge#med#1 # t o e en#fø t m t l g for#f n i e å # a t t d n d # g # u r # i g r kl.#16 #hurt #er#fæ en.#O ente EST# #skol olk#v n#komme e#engang f N å # E r p # S å # k N et#er g#ikk ctio? eboo ke#ka å#fac let.#D på #l e de#ik i#lokalet#o # p u r # d e e o d m # ør#m eske kom inde nen#f #kan# rer/b e g a t i t f en r a n # d e m #skol #kan. #for n# a l å r m n a p e e o # i g r m t k # # ek At tede #om” #og#in ver#l dre#s nder #godt n s e ne#gi a # e k r # n e G n r y #O æ #inge ke#”s inen Når#l #som an#ik kant g # i n # m # i v l l n e a nsam for#k #sig#s orge efter Hvor # m # l p i o t # # dde a nge #at#ry e nge#s r y s æ # t v # A n#det rt#ka æ v s # Hvor

NOT

2


Interview med Kælderklanen – FGs hidtil ukendte loge! Tekst af Ann-Sofie 3.m og Ida 3.m

H

ver% dag,% når% klokken% slår% 11:35,% og% størstedelen% af% FGs% elever% samles% i% kantinen,% rygergården% (eller% blot% sidder% og% stener% i% de% lumre% klasselokaler),% mødes% en%Slok%på% ca.%15920%af%skolens% ”alternative”% studerende% nede% i% det% underjordiske% hemmelige% kammer% –% med% andre% ord% mødes% de% nede% i% kælderen,% hvor% de% holder% til% i% et% gammelt% opbevaringsrum.%Her%mødes% de% ikke% for% at% lægge% skumle% planer,% men% derimod% for% at% hygge% sig% i% hinandens% nærvær% og% få% en% snak% om%

3

livet% og% deres% store% fælles% interesser,% som%muligvis% skiller% sig% ud%fra% mange% af% de% øvrige% FG% elevers.% Her% er% der% forståelse,% fællesskab% og% kærlighed% i% luften.% Vi% var% så% heldige% at% blive% inviteret%ned%til%en%god%snak%på%en%helt% almindelig%tirsdag%formiddag,%i%et% helt% almindeligt%frikvarter! Hvem' stiftede' Kælderklanen,' og' hvorfor?%”Vi%havde%et% problem% sidste% år,%hvor%vi%ikke%kunne%Sinde% et% sted%at% være% alene% på% skolen.% (En% af% pigerne% tilføjer)%Mine% veninder%og% jeg% var% her% også% til% at% starte% med% 9% vi% sad% på%


gangen#nede#i#kælderen,#men#der#kom# [lere# og# [lere,# så# det# kneb# med# pladsen.# En# af# pigerne# (Emily)# foreslog,# at#man# kunne#bruge# det# her# rum# vi# sidder# i,# som# er# et# gammelt# opbevaringslokale.# Pedellen# var# heldigvis# fresh# på# at# [jerne# en# masse# af#lortet!” # Hvor% mange% medlemmer% er%I?% ”Ca.# 25#medlemmer.#Når#vi#er#mange# er#vi# m a n g e .# D e t# e r# fo r# d e t# m e s t e# alternative#typer,#der#er#hernede.” # Hvad% laver% I% hernede?# ”Vi# snakker# og#spiller#rollespil,#laver#lektier,#spiser# kage,#snakker#og#hjælper#hinanden.#Vi# gider# ikke# snakke# om# druk# og# fester# hele#tiden,# vi#har#andre#interesser!#Vi# har# interesser# som# nævnte# rollespil,# manga#og#heavy#metal#musik.” # Har% I% noget% optagelsesritual?% ”Vi# har# ikke# noget# direkte# optagelses# ritual,# eller# jo,# måske# KAGE!# VI# ER# UDSKUD!# (En# af# pigerne# siger)# Vi# er# ikke#udskud!” # Har%I%noget% hierarki?# # ”Nej,# eller# vi# har# en# kageordning.# Vi# har# faktisk# også#3,# som# på# en# måde# er# formænd,# men#kun#fordi#de#var# med#til#at# stifte# det.#W#har# formandskabet.# Men#nu#er# det# selve# kælderklanen,# vi# fokuserer# på.” # Er% der% nogle% typer,% I% absolut% ikke% vil% have% med?# # ”Alle# er# velkomne,# men# folk# må# ikke# ryge# hernede# eller# sætte# musik# på,# som# vi# alle# bliver# irriteret#over.#Vi#vil#ikke#have#folk,#der# ser# ned# på# andre,# vi# er# her,# fordi# vi# ikke# vil# være# sammen# med# folk,# der# ser#ned#på#os!” #

Hvad% så,% hvis% der% kommer% nogle% mindre% alternative% typer?# # ”De# må# hjertens# gerne# være#her,# de# skal#bare# ikke#rakke#ned#på#os#andre.” # Så% alle% typer%generelt?# # ”Ja,# de# skal# bare# have# kage# med!# Men#vi# kan# vist# godt# være# så# forfærdelige,# at# nogen# ikke# kommer# igen,# haha.# Vi#kan#være# meget# højrøstede.# Der# kom# engang# nogen,# som# var# her# én# dag,# men# de# røg# hernede,# og# vi# nedstirrede# dem,# fordi# de# talte# ned# til# os.# Så# de# kom# ikke#igen,#men#det#var# de#jo#selv#uden# om.# Der# skal# være# en# god# tone# hernede.” # Ses% I% også% i% fritiden?% % ”Vi# ses# i# fritiden# til# egne# arrangementer,# ikke# så#meget#til#skolefester.#Mange#af#os#er# ikke# de# store# festmennesker.# Vi# tager# ikke# til#CU,#men# vi# holder# vores# egne# lidt#mere#stille#og#rolige#fester.#Men#vi# tog# af# sted# til#fastelavns# CU# sidste# år# og# havde# nogle# rigtig# sjove#kostumer# på.” # H a r% K æ l d e r k l a n e n% b r a g t% kærestepar%sammen?% (redaktionen:# vi# mærker# en# romantisk# stemning# hernede,# og# bliver# derfor# nødt# til# at# spørge)# ”Lige# nu# er# vi# 3# kærestepar,# eller#næsten#4.#Så#ja,#helt#sikkert#da.” # Kan% I% beskrive% kælderklanen% med% 5% ord?# # ”Kaotisk,# åben,# alternativ,# fællesskab,#kærlighed.” # Tak# for# snakken!# Det# har# været# e n o r m t# s p æ n d e n d e# a t# m ø d e# K æ l d e r k l a n e n :# E n# a n d e r l e d e s# oplevelse# på# den# rigtig# gode# måde!# Lad# os# håbe# at# Kælderklanen# bliver# bevaret#mange#år#endnu! #

4


Wordfeud – like a boss!!

J

eg% indrømmer% det.% Wordfeud% har% overtaget% min% fritid,% min% skoledag,% mine%togture,% min%nattesøvn%og% min% lektielæsning.% Men% hvad% kan% man% gøre?% Spillet,% der%efterhånden%har%250.000% spillere% i% DK% og% gør% opSinderen% 60.000%kr.% rigere%om% dagen,% er% sikkert% ikke% gået% forbi% din%næse,% men%hvis% det% er,% så%fat% mod.%Vær% stærk.% Eller% vær% svag% og% hop% med% på% bølgen,% for% det% er% seriøs,% fængende% hjernegymnastik%og%et%spil,%hvor% æren%som% præmie%er%nok. Wordfeud%er,%hvis%ikke%du%ved%det,%et%spil%til% smartphones,% der% følger% præcis% samme% princip% som% brætspillet,% S c r a b b l e .% D u% h a r% 7% bogstaver,%en%plade%og% en% modstander% og% skal% nu% danne% de% v i l d e s t e% o g% m e s t% pointgivende% ord.% Efter% at% h a v e% s p i l l e t% siden% et% mindre% interessant% oplæg% under% en% temadag,% er% det% på% tide%at% dele% ud% af% råd% til,% hvordan% man% klarer% sig% igennem% ordjunglen. 1 .' F i n d' e n' p a s s e n d e' modstander!% Her% handler% det% om%at%gøre%op%med%sig%selv,% om% man% helst% vil% jorde% alle%ens% mindre% intelligente% venner,% eller% om% man% egentlig% vil% forsøge% at% udfordre%klassens%nørd.%Vent%lige%lidt%

med% det% sidste,% for% selvtillid% er% altså%ikke%dårligt% i%wordfeud,% der% langt% hen% ad% vejen% handler% om% held%med%bogstaverne. 2.' Spil' random'plade!%Ja,%det%er% tabertricket,% men% det% virker.% Før% man% starter% et% spil,% kan% man% vælge% at% spille% med% random% p l a d e ,% hv i l ke t% b e t yd e r,% a t% ”bonusfelterne”% ligger% tilfældigt% og% ofte% tættere% på% hinanden.% På% den% måde,% kan% man% fx% få% både% dobbeltord%+%tripleord%på%samme% ord%=%mindst%100%points! 3.' ER' og' S' bliver' dine' bedste' venner!% Hvis% man% har% en% modstander,% der% jorder% dig% og% skriver%voldsomt%gode%ord,%så%giv% ikke% op.% Du% skal% ofte% danne% Slertal% ved% at% tilføje% –er% eller% danne%ejefald%ved%at% tilføje%–s%(ex% hundens).%Så%får%du%lige%en%masse% nemt%tjente%point%i%din%pulje.% 4.'40'ekstra'kvit'og'frit.%Hvis%du% l i g e% g e n n e m r o d e r% o g% gennemtæsker% din% hjerne,% kan% du% snildt% Sinde% et% ord,% hvor% du% kan% bruge% alle% dine% 7%bogstaver.% På% den% måde% får% du%uden%særlig% store% indsats% 40% point% ekstra.% Bonus! 5.' Forkortelser!% Det% er% den% nemme%løsning% og%en%nem% måde% at% komme% af% med% bogstaverne% når% konkurrencen%spidser% til,% og% der% er% mangel% på% felter% tilbage.% Brug%bl.a.%følgende:%KM,% CM,%DM,% MM,% CL,%DL,%ML,%KG,% MG,% CG,% HL,% HM,%HG%osv. 6.' Alle' de' onde' bogstaver...% Du%


6.% Alle% de% onde% bogstaver...# Du# kan# ikke# undgå# dem.# Z,# X,# Y# og#C#vil# med# sikkerhed# ende# i# din# lomme,# men# frygt# ej.# Der# er# masser# af# ord# med# disse# bogstaver,# du# skal#bare# tage#sig# lidt# sammen,# ikk’# os.# Fx.# Lixtal,# Sexolog,# Blitz,# Zombie,# Cyan,# Cajun,# Ymer#og#Yver. 7.% Udråb!# Når# du# nu# alligevel# siger# dem# så#mange# gange#dagligt,# hvorfor# så# ikke# udnytte# dit# brede# repertoire# og# bruge# dem# med#i# wordfeud.#Disse# virker# bl.a.:# HA,# HI,# HÆ,# ÆH,# NÆH,# BAH,#BØH,#AV,#AK,#NÅH,#TØF,#UHU,#AK,# PYT,#EJA,#SØREN/S,#PRR,#AHA#osv.# 8.% Basale% funktioner!# Når# du# på# et# tidspunkt# bliver# træt# af# at# imponere# m e d# d i t# e n o r m t# i n t e r e s s a n t e#

ordforråd#og#får#lyst#til#at#[inde#ind#til# kernen# af# Wordfeud,# så# husk# på# de# basale# funktioner.# De# er# der# for# en# grund# og# er# bestemt# brugbare.# Så# husk# at# du# kan# udskifte# dine# bogstaver# og# få# dem# til# at# shuf[le# sig# til#nye#kombinationer. 9.% Spil% mod% mig.# Efter# lang# tids# øvning,# mange# vundne# men# bestemt# også# mange# tabte# spil# er# jeg# nok# en# passende# modstander.# Tilpas# dårlig# men# dog# stadig# en# tilpas# kompetent# modstander.# (Udfordringer# modtages# på#lectio#eller#i#postkassen!) NB:# Der# er# masser# af# muligheder# på# nettet# for# snyd,# men# come# on,# så# længe# du# ikke# spiller# med# din# dansklærer,# som# nogle# gør# på# FG,# så# gør#det#jo#ikke#noget#at#tabe.#Taber.

6


Q – POETRYSLAM

D

et% var% endnu% en% af% de% der% semi9kolde,% regnklamme,% mørke%onsdag%aftener.%Der%var% Q% på% FG% og% til% arrangørernes% o v e r r a s k e l s e% valfartede% eleverne% t i l% k a n t i n e n s% d u n k l e% stearinlysstemning% o g% k ø l i g e% ø l .% T e m a e t% v a r% Poetryslam,% men% selvom% d er% va r% slagkraft% i% hvert% et% ord,% der% kom% fra% scenen,% slog% det% ikke% tilhørerne% ud.% Opmærksomheden% var% vakt% og% trods% e n% s m u l e% forstyrrende%snak% i% krogene,% så% det% ud% som% om,% at% de% tre% m i n u t t e r% l a n g e% o r d s t r ø m m e% fangede% de% gæve% elever.% Selv% efter% skoletid.%% Q% havde% ikke% sparet% på% noget% og% kunne% derfor% diske% op% med% tre% ufatteligt% dygtige% ”slammere”,% der% på% hver% sin% måde% formåede% at% komme% r u n d t% o m% d e n n e% a l t e r n a t i v e% poesigenre.% Frank% Langmack,% Jacob% H a l l g r e n% o g% I r m e l i n% P r e h n% underholdte% os% i% over% en% time,% Sik% vores% lattermuskler%på% hårdt% arbejde,%

7

blev%bedømt%af%vores% klap%og%tilråb%og% gav% alle% i% kantinen% mulighed% for% at% have%en%overordentlig%god%aften. Dog%skal%det% på%ingen%måde%undlades,% a t% v o r e s% e g e n% P r o s a k l u b% i n d l e d t e% h e l e% a f t e n e n% m e d% selvskrevne% digte% m e d% k a o s% o g% kosmos%som%tema.% D e t t e% v a r% e n% velvalgt% og% meget% passende% detalje,% d e r% b e v i s t e% tydeligt,%at%selvom% det% lyder% Sint% og% m e g e t% kompliceret,% er% poesi%for%alle! % Alt% i% alt% en% aften% med% adjektiver% i n d e n b o r d s ,% f r e m f ø r e l s e% a f% vilde% dyr% og% en% opfordring% til% at% elske% mere.% Men% elske,% det% gjorde% FGs% elever,% da% de% trodsede%vejret%og%bragte%denne%aften% helt% i% top% med% den% gevaldige% og% åbenbare%opbakning. % Bedømmelse: QQQQQ (5 ud af 5 skulderklap)


Langdistance? Tekst af: Emilie 3.s Hvordan#er#det# lige,# man#får#det# til#at# fungere,#når# ens#kære#be[inder#sig#alt# for#langt#væk,#end#hvad#godt# er?#Og#er# det# overhovedet# muligt# at# holde# kontakten?# I# januar# måned#var#jeg#så# ”heldig”,# at# min# storesøster# rejste# til# Australien# på# ubestemt# tid,# og# min# veninde# rejste# til# Filippinerne,# hvor# hun#skal#bo#i#et# halvt# år.#Men#hvordan# er# det,# når# en,# man# er# fuldstændig# komplet# forelsket# i,# vælger# at# rejse# væk?#Det#er#noget#helt,#helt#andet. # For# godt# et# år# siden# [lyttede# min# daværende#kæreste#til#New#York# pga.# hans# drømmeuddannelse.# Det# havde# været# planlagt# lige# siden,# han# blev# student# (red.#juni#2009),#så#der#skulle# forfærdeligt# meget# til# at# stoppe# ham.# Selvfølgelig# var# jeg# glad# på# hans# vegne,#for#det# har#vist#sig#at#være#den# bedste# tid# i# hans# liv,# men# jeg# var# inderst# inde#fuldstændig#knust,#og#jeg# lavede# ikke# andet# end# at# græde# i# en# måned.# Vi# havde# aftalt# at# prøve# at# opretholde# vores# kærlighed# til# hinanden,# så# vi# snakkede# sammen# hver# eneste#dag#siden#han#rejste#over# det#geniale#påfund,#Skype. Selvom#vi#snakkede#sammen#hver#dag,# blev#kærligheden#[jernere#og#[jernere,# og# den# manglende# nærhed# var# forfærdelig# at# leve# med.# Vi# kunne# begge# to# godt# se,# at# dette# ikke# bar# nogen# gode# steder# hen.# Derfor# besluttede#vi#at#gøre#det#forbi,#og#at#vi# derfor# ikke# var# forpligtede# til# hinanden#mere.# Det# var# meget# hårdt,# m e n# d e t# va r# n o k# d e n# b e d s t e# beslutning#for#os#begge. I# ugerne# efter# snakkede# vi# stadig# sammen,# som# om# vi# stadig# var# sammen,# og# intet# var# hændt.# Det# var# først# da# andre# drengebørn/damer# begyndte# at# komme# ind# i# billedet,# at# det# faktisk# gik# op#for# os,#at#vi#nu#bare#

var# venner.# I# starten# var# det# lidt# underligt,# for# hvor# meget# og# hvor# mange# detaljer# kunne# man# egentlig# tillade# sig# at# fortælle,# og# hvor# meget# kunne#den#anden#klare? Da# han# var# hjemme# for# første# gang,# siden#han#tog#af#sted,#var#det#lige#som# om,#vi#var#kærester#igen,#på#trods#af#at# han# kun#var# hjemme# i#5#dage.# Det# er# denne#følelse# af# savn#og# længsel,#som# fylder# én#til#randen.#Siden#da#har#han# været#hjemme#tre#gange,#og#det#er#lige# så# dejligt# at# se# ham# hver# gang.#Nu#er# han#blot#min#aller#bedste#ven,#som#bor# på#den#anden#side#af#Atlanten. Han# er# en# af# de# første,# jeg# ringer# til,# når# jeg# enten# er# virkelig# glad,# når# jeg# har# for# at# komme# ud# med# mine# aggressioner#over#folks#brug#af#sociale# medier#eller#noget#helt#tredje. # Til#det# evige# spørgsmål,# som# jeg# ofte# er#blevet#stillet:#om#vi#[inder#sammen# igen,# når# han# igen# vender# tilbage# til# Danmark? Det# er# bestemt# ikke# til# at# vide.# Som# det# ser#ud#nu,#er#der# ikke#stor# chance# for#det.#Da#vi#sås#sidste#gang#her#til#jul,# var# det# 100%# som# venner# og# ikke# noget#love#romance.#Jeg#er# helt# sikker# på,# at# det# er# den#rigtige#beslutning,#vi# har# taget,# da# vi# ikke# havde# været# sammen# længe# nok# til# at# kunne# bevare# vores# følelser# på#samme# plan.# Jeg# er# sikker# på,# at# hvis# vi# virkelig# ville,# kunne# vi#klare#det,# for# det# er# jo# før# set,# at# to# unge# og# forelskede# individer# kan# bevare# kærligheden# på# trods# af#afstanden# imellem# dem.# Men# da# vi# begge# sidenhen# har# fundet# anden#kærlighed#(min# sjovt# nok# med# det# samme#navn),#tvivler#jeg#på,# at#vi# bliver# et# par# igen.# Men# man# kan# jo# aldrig# være# sikker,# og# hvis# følelserne# vender#tilbage,#ville#det# være#dumt# at# lade#være.


PRAHA vs. VAL THORENS Tekst af Amanda & Nina 2S

9


Emil%Barnkob%1.m%&%Mette%Mosebo% 1.x Skihajer%fra%Val%Thorens,%Frankrig Hvordan( var( fordelingen( mellem( ski( og(fest? Emil:# ”Det# kommer# an# på,# hvor# gammel# du# var.# Onpiste# (red.( selskabet( bag( turen)( havde# lovet# en# hel# masse# om,# at# os# under# 18# år# sagtens# kunne# komme# ind# til# festerne.#Det# kunne# vi#desværre#ikke# altid,# så# vi# fokuserede# nok# lidt# mere# på# skien.# Det# blev# heldigvis# bedre# senere#på#ugen”.# Hvis( man( havde( festet( hele( natten,( gad(man(så(stå(på(ski? Emil:#”Det# var# lidt#som# om,# at# karma# vendte# tilbage# sidst# på# ugen.# Vi# var# alle# sammen# sindssygt# trætte,# fordi# vi# stod# på# ski# hele#dagen# og# festede# om# aftenen,# så# det# ramte# hårdt# de# sidste#dage”.# Mette:# ”Uanset# om# man# kom# hjem# klokken# 05# om# morgenen,# blev# vækkeuret# sat,# så#man#kom# tidligt#af# sted#på#ski”. Fortæl( om( nogle( af( de( allerfedeste( oplevelser(fra(turen! Mette:# ”Der# var# et# show# med# professionelle# snowboardere,# der# lavede# tricks# på# et# stort# jump.# Det# var# ret# fedt!# Festerne# var# lidt# af# en# skuffelse# –# de# var# i# hvert# fald# kun,# hvad#man#selv#gjorde#dem#til”. Emil:#”Ja,#og#de#sejeste#skiRoplevelser# skete# nok# for# dem,# som# havde# valgt# at# købe# liftkort# til# alle# tre# dale.# Der# var# mindre# proppet# på# pisterne# et# stykke#væk#fra,#dér#vi#boede”. L e v e d e( t u r e n( o p( t i l( j e r e s( forventninger?

Mette:#”Både# og.# Der# er# mange,#som# er# blevet# lidt# skuffede#over,# at# vi#var# blevet#lovet#en#masse#ting#af#Onpiste,# der#ikke#blev#holdt.” Emil:# ”Det# var# de# andre# selskaber,# der# havde# de# helt# store# fester,# men# hvis# man# var# meget# heldig,# kunne# man#godt#komme#ind”. Mette:# ”Ellers# var# det# altså# enormt# godt!# Vi#savner# det# rigtig# meget,# for# vejret# var# dejligt# og# det# var# trist# at# komme#hjem#til#den#grå#himmel”. 3(nøgleord(fra(turen! Begge:# ”FEST,# FULDSKAB# OG# FEDE# SKITURE.#3#f’er,#haha”. Var( det( pengene( værd( og( skal(I( med( næste(år?(Hvorfor/hvorfor(ikke? Mette:# ”Jeg# skal# helt# sikkert# med# næste# år!# Pisterne# var# gode# og# passede# til# alle# niveauer# –# både# grønne,#blå,#røde#og#sorte”. Emil:#”Hvis# man# var# 18+# og# boede# i# de# fede# hytter,# så# er# det# 100# %# pengene# værd!# Jeg# skal# dog# stadig# med#næste# år,# for#fællesskabet# er#for# sindssygt!#Man#bliver#bare#så#glad#og# lærer#nye#mennesker#at#kende”.# Stjerner? Begge:# ”3½,# fordi# Onpiste# skuffede# lidt,# og# fordi# man#skulle#være#18#år# på#de#[leste#diskoteker#og#barer”. Andreas%3.m%&%Laura%2.b festaber%fra%Prag,%Tjekkiet Hvordan( var( de(forskellige(diskoteker( og(klubber(i(Prag?( Andreas:# ”Double# Trouble# (red.( Diskotek( i(Prag)#var# sindssygt# fedt# –# lige#indtil#jeg#kom#i#klammeri#med#en# dørmand#og#blev#smidt#ud”. Laura:#”Det# var# overdrevet# nice!# Jeg# elskede# stemningen# og# det# levende#

10


byliv.%Et%af%de%fedeste%steder%var%klart% det% store% 59etagers% diskotek,%hvor%vi% endte% efter% en%ellers%lidt% halvtør% pub% crawl”. Hvad%brugte%I%dagtimerne%på?% Andreas:%”Det%var%noget%med%at%vælte% hjem% fra% byen% kl.% 09% om% morgenen,% sove%til%langt% ud%på%eftermiddagen,%få% lidt% mad%og%så%feste% igen.% Alle% planer% om% sightseeing% druknede%lidt% i%bajer% for%mit%vedkommende”. Laura:%”Vi%stod%op%lidt% før%middag,%Sik% lidt% morgenmad,% trillede% ned% i% byen% til% lidt% hyggeshopping% og% så% hjem% igen%til% en% lur.% Derefter% gjorde% vi% os% smukke,%fandt%en%hyggelig%restaurant% og%så%stod%den%på%vild%fest”.%

11

Hvordan%var%maden?% Laura:% ”Om% dagen% spiste% vi% billig% f a s t f o o d ,% d e r% h j a l p% p å% tømmermændene.%Om%aftenen%spiste% vi%god%mad%og%drak%billige%øl%og%fancy% drinks% på% restauranter% til% næsten% ingen%penge”.% Kan% I% nævne% nogle% af% de% fedeste% oplevelser? Laura:%”Stripklubberne% var%grineren,% selvom%stripperne%var%ret%ringe!”. A n d r e a s :% ” D o u b l e% T r o u b l e% i n d e h o l d e r% m a n g e% g l æ d e l i g e% øjeblikke,%hvor%jeg%bl.a.%var%som%limet% til% stripstangen.% Generelt% var% alt% på% den%tur%bare%en%kanon%oplevelse”.%% Hvordan%var%stedet,%hvor%I%boede?%


A n d r e a s :# ” B i l l i g t ,# c e n t r a l t ,# McDonald’s# som# nabo# og# rustikke# værelser!# Den#eneste#kritik# må#være# den#store,#sorte#wrestler,#der# kraftigt# tenderede# til# ubehagelig# adfærd# og# trusler#mod#danskere.#Kim,#hed#han”. 3(nøgleord(om(turen?( Laura:# ”Billig# vodka,# McDonald’s# og# godt#opad#med#procenterne”.# Andreas:# ”Jägerbombs,# stiv# stodder# og#kanRduRstaveRtilRnej?”. Var(det(pengene(værd?( Andreas:# ”Ja,# vi# [ik# så# meget# mere,# ned# vi# betalte# for.# Prag# var# en# eneståede# by# og# det# danske# byliv# blegner,#efter#man#har#oplevet#Prag”.#

Laura:#”Helt# klart!#Man#gav# 2000#for# selve#turen,#og# så#bruger# man#penge# dernede#alt# efter,# hvor# vildt# det# skal# være”. Skal(I(med(næste(år?( Andreas:# ”Som# 4.g’er# skal# jeg# d e s v æ r r e# i k k e ,# m e n# m i n e# v æ r e l s e s k a m m e r a t e r# o g# j e g# planlægger#en#tur#derned#i#påsken”.# Laura:#”SELVFØLGELIG!”.# Giv(turen(stjerner(fra(1I5( Begge:# ”Mellem# 4½# og# 5# –# kun# værelsesforholdene# kunne# have# været#en#smule#bedre”. TUSIND#MANGE# TAK#til# Ingrid# 3.t#(Prag)# og# Maja# 1.n# (Val# T)# for# lån# af# [lotte# billeder!

12


Spørgsmål til vinderne af TPturnering Loui og Daniel 3.S

Tillykke med sejren! Hvordan er i kommet så langt i turneringen? Vi tror at vi har et særligt talent for at slå med terninger, så det er nok på slagene, at vi skiller os ud fra mængden. Det er klart, at det kræver en hel del held at gå hele vejen, vi havde for eksempel en 1/8-finale, hvor alt gik galt: Vi slog dårligt og fik de svære spørgsmål på ostefelterne, så det var et lille lykketræf i en meget uheldig kamp, at vi overhovedet gik videre. Sidste år var vi virkelig nervøse op til hver kamp, fordi vi følte, at vi havde noget at

13


bevise som forsvarende mestre. Det pres har vi ikke lagt på os selv i år, og derfor har vi også kunne tage det lidt mere stille og roligt. Det at vi i år har været bedre til at kontrollere nerverne, har nok gjort, at vi også har kunnet holde hovederne lidt koldere, når man skulle finde det rigtige svar, og det har helt sikkert også hjulpet. Det er jo ikke første gang I vinder TP, i vandt også i 1.g. Var glæden ligeså stor i år? Det var noget af en overraskelse, at vi kunne vinde det i 1.g, og i år var et forsøg på at genvinde titlen, så det var selvfølgelig fantastisk at vise at vi kunne gøre det igen. I 1.g var der dog lidt dårlig stemning efterfølgende, da nogle ikke følte vi fortjente at vinde, og vi derfor måtte finde os i en hel del ”hate”. Sådan har det ikke været (indtil videre) i år og derfor er glæden, hvis ikke større, så i hvert fald meget anderledes end første år vi vandt. Hvordan har i forberedt jer på turneringen? Har I gennem øvet spørgsmålene? Det første spil, der bliver brugt i TPturneringen har vi øvet hvert år. Men faktisk har vores antal af terpede spil

»

varieret frem mod 3.g. I 1.g øvede vi alle tre spil, som vi spillede i løbet af turneringen. Faktisk lånte vi et spil af vores matematiklærer Thomas to år i træk, hvilket han bittert fortrød da han først fik sine kort tilbage omkring et år efter turneringen (for et par måneder siden). I 2.g ændrede hele spillet sig, og vi øvede to spil, hvor det ene af dem slet ikke blev brugt i turneringen (FUCK), men vi klarede os alligevel til semifinalen, hvor vi tabte en tæt kamp. Her i 3.g har vi været lidt mere dovne. Vi øvede kun det første spil, der blev brugt i turneringen, for på trods af nervøsitet, som altid kommer hånd-ihånd med TP-turneringen, følte vi os mere afslappede end vi gjorde i 2.g. Desuden viste det sig at det spil, der blev indkøbt til turneringen faktisk indeholdt kort, hvor det var muligt at svare på langt størstedelen. Så for en gangs skyld satsede vi på vores egen paratviden og gode terningeslag, og havde vi tabt havde vi sikkert fortrudt den teknik, men nu kan vi være glade for sejren i en virkelig tæt finale, hvor vi heldigvis ramte nogle spørgsmål, vi havde mødt tidligere i turneringen.

I 1.g øvede

vi alle tre spil, som vi spillede i løbet af turneringen. «

14


Hvordan føltes det at vinde? Hvordan føltes det at vide man skal på Roskilde i år for skolen regning? Vi mødte sidste års vindere i finalen, og de er skide gode, så det var selvfølgelig stort at vinde. Det der med at gøre ting på det offentliges regning er vi helt tossede med. Vi ved godt at der kører nogle rygter om, at der er champagne og kaviar til elevrådsmøderne, og vi kan ligeså godt sige det som det er: Det er noget vi har sørget for! Det er klart at vi får noget økonomisk frirum med gratis Roskildebilletter og der har vi altså besluttet os på at bruge alle pengene på at købe os ind i juryen ved den næste ”Miss Universe”konkurrence på Rhodos. Kan I give nogle råd videre til folk, der skal deltage i turneringen næste år? Det vigtigste råd handler nok om det, vi med tiden er begyndt at kalde ”TP Knowledge”. Det handler om, at der er en masse spørgsmål i et TP-spil, som ingen mennesker kan vide på forhånd, men så vil der typisk være nogle ledetråde i spørgsmålet, der gør at man kan regne det rigtige svar ud. Vi har et eksempel: ”Hvilket forbud har hunde af racer som boxer og rottweiler haft god grund til at logre af siden det trådte i kraft i 1991?” Med mindre man har valgt at skrive AT om hundenes rettigheder ved man næppe hvilket forbud, der er tale om, men her må man så bruge sin ”TP Knowledge” og sige HOV! – det var da underligt, de skriver

”logre”, så har forbuddet nok noget at gøre med at skære hundes haler af. Og sandt nok, svaret er ”Forbud mod halekupering” Derudover er det typisk en god idé at finde ud af, hvilke kategorier man er stærke i, og så lave en plan for, hvor på brættet man vil hente sine oste. Man kan typiske komme langt i turneringen, hvis man får 2-3 oste per kamp, og de oste kommer man en del nemmere til, hvis man ved hvor ens styrker er, og ikke bruger en masse tid på nogle kategorier, man er dårlig til, for man skal altid huske på, at jo mere tid man bruger på at svare på de kategorier, man er god til, jo kortere tid har din modstander automatisk, til at svare på deres. Det sidste råd må være at finde et velegnet holdnavn! Det skal være spækket med positiv energi og være noget der hjælper med at bære end gennem turneringen. Tag nu vores navn ”Saunaklubben”. Før i tiden gik vi under betegnelsen ”Det røde bord”, men da TP-turneringen i 1.g skulle til at starte, opsøgte vi en nummerolog, der hjalp os med at finde det ideelle holdnavn! Saunaklubben er altså det ikke bare et holdnavn men holdnavnet! –Det er selvfølgelig også noget vi har patent på (Hold snitterne fra det næste år). - Ellers er der vist ikke så meget andet at sige end: Saunaklubben rules og vi ses på Rozz!

Tekst af: Amalie og Nina 2.S

 


Da vi mistede TP Tekst af: Anonym 3g’er

Fra#at# være#en#udfordrende#dyst#i# paratviden,# et#indslag# af#leg#i# på#en#ellers#grå#tirsdag#samt#en#vigtig#”limklat”,#der#bandt#skolen# sammen# på# tværs# af# kliker# og# klassetrin,# er# Trivial# PursuitR turneringen# blevet# en# forudsigelig# gang# udenadslære,# hvor# terperiet# efterhånden# betragtes# som# et# job# med# en# halvdårlig# timeløn,# selv# hvis# man# vinder# de# eftertragtede# festivalsbiletter.# Den# sidste# minimale# rest# af# spænding# indtræffer# ved# [inalen,# hvor#der#benyttes#en#ukendt#version#af#brætspillet,#men#at#nå#så# langt,#kan#kun#de#ihærdige#terpere#efterhånden#håbe#på. Alt#for#mange#går#ind#på# den#betingelse,# at#man#må#terpe#for#at# vinde,# og# spillerne# beundres# da# også# snarere# for# deres# gode# hukommelse#end#egentlige#paratviden.#Folk#glemmer,#at#det#ikke# altid#har#været#så#udbredt#og#accepteret#–#men#da#først#nogle#[ik# ideen,# spredte# det# sig# som# en# steppebrand# blandt# de# festivalhungrende#elever,#og#i#dag#er#det#nærmest#pinligt#ikke# at# terpe.# Jeg# synes,# det# er# ærgerligt,# at# denne# dominoeffekt# skal# fratage#os#noget#der#engang#var#både#sjovt#og#lærerigt,#så#enten# må#vi#gå#over#til#Bezzerwizzer,#med#fare#for#at#historien#gentager# sig,# eller#også#må#vi# kigge#os#selv#og#hinanden#dybt# i# øjnene#og# genoplive#spilleglæden#en#gang#for#alle!

16


Quiz!! For dem der ikke har fået nok af at svare på spørgsmål efter den legendariske TPturnering, kommer her en lille quiz! Blandt dem der har alle svar rigtige vil der blive trukket en vinder. Der er selfølgelig en LÆKKER premie på spil i form af et gavekort til kantinen!! Vinderen vil blive offentligtgjort i næste nr. af skolebladet.

!

1.%Hvor%mange% trappetrin%er%der% fra%bogkælderen% til%gul%gang?% A:%64% B:%70 C:%102

2.%Hvad% består% Louises% sandwich% af?


3.#Hvad#er#der#størst# efterspørgsel#på#i# kantinen? A:#TunRbagel#######B:#Krydderkylling#sandwich# C:#Vegetar#sandwich

4.##Hvor#mange#computere#er#der#i#edbRlokalet# på#gul#gang? A:#17# B:#20# C:#15

5.##Hvilket#år#blev#Casper#Christensen# student?# A:#1989####B:#1988###C:#1990 7.%Hvad#hed#årets# skolemusical?# A:#Skudt# B:#Sindssyg# C:#Skør 8.#Hvor#mange#penge#er#der#blevet#brugt#på# udsmykningen#i#kRbygningen?# A:#10.000## #B:#75.000##################C:#300.000## Svar%sendes%på%lectio%til% Pernille%Mølgaard%2.s


FG’s

madpakkekultur I%disse%dage%snakkes%der%uendeligt% meget%om%kultur%–%drukkultur,%kunst% og%kultur%på%rød%gang,%koncerter%i% nærområdet%og%så%videre.%Hvad%med% madpakkekulturen%her%på%gymnasiet?% I%det%følgende%vil%5%eksempler%på% spændende%og%lækre% madpakker%blive% præsenterede%for%dine% sultne%øjne.%Få%inspiration, %idéer%og%lad%tænderne%løbe!

Sofie 2.s med wrap Til%frokost%har%SoSie%medbragt%en%wrap%stoppet% med%kylling,%salatblade,%agurk,% gulerod% og%peberfrugt% –% en%rigtig%grøn%løsning.% ”Min% kæreste%har% brugt% ca.% 4% minutter%og%resterne%fra%igår%til%at%tilberede%madpakken%til%mig”,%fortæller%SoSie% grinende.%”Rester%hitter!”. madpakke%gå%hen%og%blive%lidt%kedelig.%Man%løfter%forventningsfuldt%sløret% for% dagens% madration% og% opdager% til% sin%egen%skuffelse,% at% de% ellers% så% nydeligt% smurte% æggemadder% er% blevet% til% lidt% af% en% hørmer.% Til% dette% problem% har% Rasmus% en% fed% løsning.% ”Madkassen%er% langt% bedre% end% plastikposerne.% Den% kan%holde%hele%dagen%i%tasken%og%madderne%bliver%ikke%klemt%af%skolebøgerne”.%

19


Mathias 1.m med Amagermad ”Typisk#har#jeg#2#stk.#Amagermadder#med#i#madpakken”,#fortæller#Mathias# med# en#bid#i#kinden.#Dertil#medbringer#han#altid#lidt# grønt# og#sundt#i#form#af#et# par# gulerødder.# Sommetider# suppleres# madpakken# med# mandler# eller# græskarkerne,# hvilket# Mathias# synes# er# lækkert.# ”10# minutter# og# radio# i# baggrunden#–#så#er#man#godt#kørende!”.

Louise 1.t med mors sandwich En# sund# sandwich# kan# laves# på# blot# 10# minutter# –# det# ved# Louise# godt!# Morgenen# inden#har# hendes# mor#kreeret# en#sandwich#af# fuldkornsbrød,#salat# og# skinke.# Og#som# Louise# selv# erkender,# ”det# er# sundt,# men#det# smager# godt”.# Så# hvis# man,# som# mange# andre,# har# uhyggelig#travl#om#morgenen,#er#det#lige#til!

Camilla 1.n med appetitligt alternativ til den taskelune leverdreng E r# d u# h a m m e r R t r æ t# a f# leverpostejsmadder,# der#har# ligget# og#

lunet#sig#for# længe# i#tasken?# Gør#som# Camilla!# Med# sig# i# skole# har# hun# to# stykker# rugbrød# med# lækker# humus# imellem.#HumusRmadden#klarer#let#de# mange# timer# i# skoletasken.# Ifølge# Camilla# er# den# ”super# lækker# og# super#sund”!


Den videnskabelige side:

Kromosomfejl Tekst%af:%Ida%3m%

K

ære% elever% på% Frederiksborg% Gymnasium% og% HF.% Jeg% har% altid%været%glad%for%at%opsnuse% viden%og%fakta%som%ikke%alle%kender%til,% men% som% folk% egentlig% burde% vide% noget% mere% om,% og% så% kom% jeg% på% denne% her% idé:% hvorfor% ikke% dele% din% viden% med% hele% skolen,% i% stedet% for% kun%dine%nærmeste? Resten%af% året% vil% jeg%i%hver% udgave%af% skolebladet% Sinde% et% emne,% som% er% ufatteligt% interessant,% men% som% folk% desværre% ikke% ved% nok% om.% Min% inspiration% til% denne% måneds% emne% fandt% jeg,% da% jeg% efter% et% stykke% tids% undren% spurgte% min% italienske% penneven% om,% hvorfor% han% havde% tatoveret% XXY% på% sin% ene% arm.% Han% svarede% mig,% at% XXY% normalt% var% en% kromosomfejl% blandt% drenge,% som% gjorde% at% de%havde%et%mere%kvindeligt% udseende% end% andre% drenge.% Han% forklarede%mig,% at% han%altid%havde%følt% sig% lige% så% meget% kvinde% som% mand,% altså% en%slags% halvt% af% hver,% og%derfor%

21

havde%han%fået% denne%tatovering,%som% desuden% symboliserede% en% af% hans% yndlingsSilm,% den% argentinske% Silm% med% samme% navn;% XXY.% Jeg% blev% nysgerrig,% og% lige% pludselig% havde% jeg% 10% forskellige% Wikipedia% sider% åbne.% Dette%er%resultatet! % Kønskromosomer: Som% de% Sleste% nok% ved,% hedder% det% kvindelige%kønskromosom% XX,% og%det% mandlige% XY.% Under% befrugtningen%er% det% mandens% sædceller,% der% afgør,% hvad%barnets% køn%bliver.%Eftersom%det% ene% X% allerede% ligger% hos% kvinden,% så% det% er% et% rent% tilfælde,% om% det% bliver% en% sædcelle% med% Y% eller% en% med% X% kromosomet,% der% når% først% frem% og% befrugter%kvindes%æg. XXY(Klinefelters' syndom)' (kun' mænd'rammes) Når% en% mand% er% født% med% 2% X% kromosomer%i%stedet%for%én,%bliver%det% kaldt% for% Klinefelters% syndrom.%Det% er% en% sjælden,% men% ikke% en% farlig% kromosom% fejl.% I% Danmark% anslås% det% at%der%er%ca.%3000%mænd%med%den%fejl.% Det% er% ikke% altid,% at% man% kan% se% på% mænd,% at% de% er% født% med% den,% men%


som#regel#udvikler#de#en#mere#kurvet# k r o p s [ i g u r# i# p u b e r t e t e n .# Kropsbehåringen# er# også# begrænset,# og# nogle# af# dem# vil# også# udvikle# en# slags# bryster.# Den# største# ulempe# er# dog# den# mangelfulde# udvikling# af# deres# kønsorganer,# testiklerne.# De# er# ofte# ikke# i# stand# til# at# producere# brugbart# sæd,# så# det# er# som# regel# umuligt# at# få# børn,# og# for# de# [lestes# vedkommende# må# de# også# leve# med# e n# m i n d r e# p e n i s# e n d# d e n# gennemsnitlige.# Til# gengæld# bliver# mænd# med# Klinefelter# syndromet# højere# end# andre# mænd.# Især# i#

puberteten# vokser# de# hurtigere# end# deres# kammerater,#dog#følger#hjernen# ikke# med,# og# mange# med# Klinefelter# syndrom# er# ordblinde# og# [inder# det# svært# at# udføre# praktiske# opgaver.# Eftersom# de# [leste# forskere# stadig# er# enige# i,# at# kønsroller# er# noget# vi# v o k s e r# o p# m e d ,# e r# d e r# r e n t# personlighedsmæssigt# ingen# forskel# mellem# mænd# med# det# normale# XY# kromosom#og#dem#med#XXY. XXX% (Triple% X% syndrome)% (kun% kvinder%rammes) Én#ud#af#1000#kvinder# er#født# med#3# X’er# i# stedet# for# 2.# Det# er# dog# kun# i#

Pige med Turner syndrom 22


sjældne% tilfælde,% at% der% er% ydre% symptomer.% Man% er% logisk% nok% ikke% mere%kvindelig,%da%man%ikke%kan%være% mere% kvinde% end% en% kvinde,% dog% får% m a n g e% a f% d e m% d e r e s% f ø r s t e% menstruation% i% en% meget% tidlig% alder,% så% måske% kan% man% snakke% om,% at% de% går% fra%at% være% piger% til% kvinder% i% en% tidligere% alder.% De% bliver% lige% som% mænd% med% XXY% syndromet% også% højere% end%gennemsnitligt.% I%meget%få% tilfælde% er% nogle% af% kvinderne% med% X X X% s y n d r o m e t% f ø d t% m e n t a l t% retarderet,%nogle%kan%bare%have%svært% ved% at% lære% og% ved% at% tale.% De% Sleste% kvinder%med%XXX%syndromet,%opdager% dog% aldrig% at% de%har%et% kromosomfejl% og% lever% hele% deres% liv% uden% nogle% symptomer. % X O ( T u r n e r' s y n d r o m e t )' ( k u n' kvinder'rammes) Det% skønnes,% at% 1% ud%af% 2000(92500)% k v i n d e r% e r% fø d t% m e d% Tu r n e r 9 syndromet% (opkaldt% efter% den% amerikanske% læge% Henry% Turner,% der% opdagede% det% i% 1938),% denne% lidelse% er% den% værste% af% de% 4% nævnte.% Lider% man%af%denne% kromosomfejl,%mangler% man%det% ene%X.%Med%andre%ord%er% der% er% sket% en% ændring% i% det% ene% X% kromosom,% der% gør,% at% det% ikke% har% den% samme% funktion%som% et% normalt% X% kromosom.% De% mest% hyppige% symptomer% er% reduceret% højdevækst% og% dysfunktionelle% æggestokke.% Dvs.,% at% de% Sleste% kvinder% med% Turner% syndromet% ikke%vil% være%i%stand%til%at% få% børn.% Af% andre%hyppige% indre%træk% ses% også:% Nedsat% hørelse,% nedsat% stofskifte% og% misdannelser% af% blandt% andet% nyrer% og% hjerte.% Kvinder% med% Turner9syndromet% kommer% senere% i% puberteten% end% andre% piger,% oftest% kommer% de% ikke% i%puberteten,% før% de% får% en% hormonbehandling% af% lægen.% Derfor% vil% de% oftest% som% teenagere% i% høj% grad% se% meget% yngre% ud% end%

23

andre,% og% mange% af% dem% starter% også% først% i% en% sen%alder%at% interessere%sig% for% sex% og% andet,% der% mest% hører% ungdoms/voksenlivet% til.% Ydre% træk% ka n% væ re% e n% b re d% h a l s ,% b re d% brystkasse,% skæv% ryg,% lav% hårgrænse,% problemer% med% tænder% og% hævede% ben.%I%Danmark%Sindes%en%forening%for% kvinder% med% Turner% syndromet,% da% mange%kvinder%med%denne%lidelse%har% det%psykisk%svært. % XYY'syndrom(kun'mænd'rammes): 1% ud% af% 1000% mænd% er% født% med% denne% kromosomsammensætning.% D e t% e r% d e n% m i l d e s t e% a f% a l l e% kromosomfejlene,% bl.a.% da% der% overhovedet% er% er% nogle,% der% afslører% kromosomfejlen,%udover%at% de%mænd,% der% er% født% med% XYY,% altid% er% meget% høje.% Mænd%med%XYY%er%oftest% meget% fysisk%aktive%og%kan%have%svært%ved%at% sidde% stille% på% skolebænken.% De% modnes% også% rent% psykisk% en% smule% senere%end%andre%drenge. %

Mand med XXY syndrom


25


24


Her et rart billede af en hest som du kan farvelĂŚgge:

26


Bagsiden Hvis% du% ikke% allerede% har% hørt% albummet% Born%to%Die%af%den%259årige%Lana%Del%Rey,%som% oprindeligt% stammer% fra% Brooklyn% af,% vil% jeg% klart% anbefale% dig% at% få% gjort% noget% ved% det.% Elizabeth% Grant,% som% er% LDR’s% borgerlige% navn,%udkom%mit% sit% første% samlede% album% d.% 30.% januar% i% år,% og% det% er% helt% klart% værd% at% lytte% til% (indeholder% bl.a.% Video% Games% og% titelnummeret,% Born%to% Die).%Trods%det% er% en% pop9plade,%kan%hendes% musik%ramme%i%hjertet% på% et% bredt% publikum.% Selv% en% hip% hop9 forelsket% lytter% som% jeg% selv% kan% blive% fascineret% over% den% melankolske% pop,% der% spreder% sig%udover% hele%pladen,% som% også%er% spækket% med% tunge% beats,% der% matcher% hendes%tunge,%dybe%tone%godt.%

Vidste'du'at… …%Mænd%oftere%får%hikke%end% Scan her og se patrick fra kolding kvinder. fange fisk…. …%Børn%i%Finland%ifølge%en% lovgivning%skal%lære%at%spille% Sløjte. …%Mennesket%i%gennemsnit% bruger%20.160%minutter%i%livet% på%at%kysse. …%Seksuel%aktivitet%er%højest%i%juli.

Feel Good feb/mar - FARVER  

FGs skoleblad, Feel Good, udgave februar/marts, farverudgave.

Feel Good feb/mar - FARVER  

FGs skoleblad, Feel Good, udgave februar/marts, farverudgave.

Advertisement