__MAIN_TEXT__

Page 1

Sociologija diplomacije Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o zborniku Sociologija diplomacije: izhodišča, okvir in študije primerov (Fakulteta za družbene vede, 2012). Z urednikom zbornika, Milanom Jazbecem se bo pogovarjala Janja Rebić Avguštin. Pogovor bo v torek, 4. junija 2013 ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva 7, Ljubljana). Urednik in avtorji z zbornikom Sociologija diplomacije orjejo ledino pri konstituiranju nove perspektive na diplomatsko polje in nove poddiscipline sociologije. Diplomatske prakse preučujejo tako, da jih vpnejo v družbeni okvir. Na makro ravni diplomatsko dejavnost zaznamujeta visoka stopnja globalne soodvisnosti mednarodnih akterjev in konec hladnovojne konfrontacije. Na mikro ravni pa nekateri prispevki izvirno analizirajo strukture moči znotraj diplomatskih organizacij, kot so patriarhalna razmerja in rivalski boji za akumulacijo institucionalne moči. Ob dogodku bo mogoče kupiti knjigo po promocijski ceni.

Vabljeni!

Profile for Slovensko politološko drustvo SPOD

Vabilo - pogovor o zborniku Sociologija diplomacije: izhodišča, okvir in študije primerov  

Vabilo - pogovor o zborniku Sociologija diplomacije: izhodišča, okvir in študije primerov

Vabilo - pogovor o zborniku Sociologija diplomacije: izhodišča, okvir in študije primerov  

Vabilo - pogovor o zborniku Sociologija diplomacije: izhodišča, okvir in študije primerov

Profile for spod