Page 1

Pomôžeš maličkému Miškovi vyriešiť úlohy v tomto zošite? Miško je budúci prváčik a veselú knižku o ňom napísal spisovateľ Ján Navrátil. 1 PZ_zalomenie_2019.indd 1

30. 5. 2019 13:52:34


ÚLOHA 2

Precvič si ruku:

ÚLOHA 3

Prvácka guma V triede máme zlého ducha, čo prvákom ruky štuchá. Prvák rukou mykne, ceruzka sa šmykne, počmára mu to i to. Príde guma, napraví to. Miškova guma vygumovala aj to, čo nemala. Dokresli obrázok. 3 PZ_zalomenie_2019.indd 3

30. 5. 2019 13:52:40


ÚLOHA 8 Vyskladaj z písmenok názvy ovocia a zeleniny a napíš ich do riadkov.

I H A V Š H B Á T R K Č U Y Ó P Ň P M E N L U O R C S Z J

6+3 =

5–1 =

6+1 =

2+2 =

5+2 =

5+4 =

9–2 =

7+2 =

6–2 =

ÚLOHA 9 Ktorý semafor svieti správne? Vyrieš úlohy a podľa výsledkov vyfarbi jednotlivé svetlá. červená – 4 oranžová – 7 zelená – 9 7

PZ_zalomenie_2019.indd 7

30. 5. 2019 13:52:52


ÚLOHA 11 Dopíš vynechané číslice.

4

9 12

1

!

Vypíš párne čísla: ÚLOHA 12 Dokresli chýbajúci obrázok.

ť

9 PZ_zalomenie_2019.indd 9

30. 5. 2019 13:53:00

Profile for SPN - Mlade leta

ukazka PZ  

ukazka PZ  

Advertisement