Page 1

website:

www.spmisor.com

“No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.” “EMBRACING PEOPLE’S ASPIRATION THRU OUR LEGISLATION” IKA-16 NGA ISYU

PROBINSYA

SA

MISAMIS

(Section 4, Article III-Bill of Rights, Philippine Constitution)

ORIENTAL

May - June 2009

http://www.spmisor.com SP-MisOr

USA KA TUIG NA NGA ON-LINE SA WORLD WIDE WEB

Inspirasyon ang PRO-ACTIVE LEGISLATION nga gihuptan ni Vice Gov. Norris C. Babiera ug sa SPMisOr, usa (1) ka tuig na karon nga on-line sa world wide web (www) ang website niining www.spmisor.web44.net. Ug karon, atong gi-lunsad ang bag-o ug gipalambong website: www.spmisor.com. Mahinumdomang sa pinaka-unang higayon sa tibuok kasaysayan sa Misamis Oriental, nag-on-line ang SP-MisOr sa tibuok kalibutan gamit ang teknolohiya sa internet. Pinaagi sa in-house nga alternatibo ug mamugnaong inisyatiba, nahimo ang usa ka on-line nga newsletter sa SPMisOr Mantalaan gamit ang web address nga spmisor.web44.net niadtong June 2008; upat (4) lamang ka bulan human usab sugdi niadtong Marso ang pagpagawas ug pagimprinta sa opisyal nga SP-MisOr Mantalaan aron magsilbing instrumento sa pagpahibalo sa katawhan sa angayan nilang masayran ug mahimo usab nga tulay sa komunikasyon sa nagkadaiyang ahensya ug opisina. Gamit ang teknolohiya sa internet, paspas ug lapad nga gina-apod-apud ang kopya sa e-copy o portable copy sa SP-MisOr Mantalaan ngadto sa media, mga ahensya, opisina ug indibidwal. Mahimo usab nga ma-download gikan sa website ang mga kopya sa mantalaan ug ubang mga resolusyon ug ordinansa. Matud pa ni Vice Gov. Babiera, garbo kaayo sa SP-MisOr nga breakthrough nga nabuhat nato kini ug nasustine nga walay dakong kwartang nagamit tungod sa in-house nga pamaagi. Dugang pa ni VG Babiera, isip konkretong ekspresyon sa pro-active legislation, angayan nga padayon kining suportahan ug palambuon aron molungtad, sa ngalan sa sinserong pagserbisyo sa katawhan ug pagsagop sa pangandoy sa lumulupyo sa lalawigan.

Dayon kamo sa bag-ong website sa Sangguniang P a n l a l a wi g a n - M i sa m i s O r i e n t a l … a n g www.spmisor.com. Kini ang atong bag-ong website sa lehislatura ubos sa pro-active legislation nga gibarugan ni Vice Governor Norris Casiño Babiera ug tibuok SP-MisOr. Garbo natong tanan nga inhouse natong nadumala ug nasustine ang on-line newsletter ug in-house usab nato kini karong napalambo ug na-upgrade pinaagi sa iT unit sa SP-MisOr.

Ensaktong usa ka tuig gikan sa pinaka-unang pag-online sa world wide web sa SPMisOr niadtong June 2008, pinaagi sa www.spm i sor. web44.net , karon, amo kamong giwelcome sa atong bag-ong w e b s i t e : A n g www.spmisor.com. Salamat sa inyong padayong pagbisita. HON. NORRIS C. BABIERA

SP_Mantalaan16thEd  
SP_Mantalaan16thEd  

Dayon kamo sa bag-ong website sa Sangguniang Panlalawigan-Misamis Oriental…ang www.spmisor.com. Kini ang atong bag-ong website sa lehislatur...

Advertisement