Spliff Gazeta Konopna

Spliff Gazeta Konopna

Poznań, Poland

Wedle różnych szacunków, blisko 3 mln Polaków miało kontakt z marihuaną -- tak liczna grupa nie miała jednak dotąd swojej reprezentacji w mediach. Wypełnienie tej niszy stawia sobie za cel redakcja SPLIFF-a.

spliff.pl