Page 1


Adijo gondola: Vecer, 6. 1. 2014  
Adijo gondola: Vecer, 6. 1. 2014  

Naslov clanka v Veceru: Postavili in zrusili so s krediti - zdaj je Pohorje last bank

Advertisement