Page 1


V PODJETJU ENERGO OPTIMA, d.o.o. se ukvarjamo s problematiko oskrbe z energijo, investicijami oziroma izvajanjem racionalnih energetski sistemov in upravljanjem stroškov za energijo (energetski menedžment).

DELUJEMO NA TREH SEGMENTIH: • industrijski sistemi, • hišni alternativni sistemi, • energetski menedžment. Veliko pozornosti posvečamo trem pomembnim dejavnikom: • naravni dejavnik : kje in na kakšen način energijo »pridobiti«. • ekonomski dejavnik : koliko denarja »vložiti« v energetski sistem, da bomo iz tega vložka pridobili največ. • funkcionalni dejavnik : kako »uporabljati« energijo in energetske sisteme, da bo zanesljivost z energijo največja.

NUDIMO: • skrbno načrtovanje racionalnih alternativnih energetskih sistemov za vse vrste objektov,

PORABA IN CENA ENERGIJE je za uspešno poslovanje podjetij in vsak družinski proračun bistvenega pomena. Zaradi vse večje negotovosti glede zanesljivosti preskrbe z energijo, zmanjševanja zalog fosilnih energetskih virov in ostalih ekonomskih dejavnikov je cena energije v naglem porastu, oskrba z energijo pa nezanesljiva.

PRETVORBA ENERGIJE Danes znamo energijo pridobivati, jo uspešno pretvarjati in jo »rabiti« za naše potrebe. Za naše življenje in ceno energije je pomemben način pridobivanja oziroma naravni vir, ki ga izkoriščamo. Poleg tega zahtevno pretvarjanje in manipuliranje z energijo pomeni velike in ekonomsko nevzdržne investicije.

• celotno izvedbo naših energetskih sistemov, • poglobljen pristop k optimalnim nastavitvam naših hišnih sistemov, • kompletno vzdrževanje naših sistemov.

NAŠI ALTERNATIVNI ENERGETSKI SISTEMI ENERGO OPTIMA: • sistemi s toplotnimi črpalkami voda / voda, • sistemi s toplotnimi črpalkami zemlja / voda (direktno uparjanje plina), • sistemi s toplotnimi črpalkami zrak / voda, • sistemi s kotli na lesno biomaso, • vodovodni sistemi za pitno in podtalno vodo ter deževnico, • prezračevalni sistemi z visokoučinkovito rekuperacijo toplote, • fotovoltaika.


HIŠNI ALTERNATIVNI SISTEMI S TOPLOTNIMI ČRPALKAMI

SISTEMI S TOPLOTNIMI ČRPALKAMI ZA OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA TER PRIPRAVO SANITARNE TOPLE VODE

Princip delovanja Hišni alternativni sistem s toplotno črpalko je sestavljen iz toplotne črpalke, ki odvzema toploto podtalni vodi, zemlji ali zraku, visoko učinkovitega grelnika za pripravo sanitarne tople vode, ogrevalnih in hladilnih elementov prostorov ter avtomatike delovanja celotnega sistema.

Velika izbira Na voljo je široka paleta sistemov: • toplotnih črpalk za ogrevanje in hlajenje na geotermalno energijo, grelnih moči od 5.1 do 31 kW, • toplotnih črpalk za ogrevanje in hlajenje na zračno energijo, grelnih moči od 5.1 do 15 kW,

Vir energije za ogrevanje ali hlajenja objekta je lahko : • podtalna voda, ki jo s potopno črpalko črpamo iz globin do 30m,

• toplotnih črpalk na geotermalno energijo za pripravo sanitarne vode, • toplotnih črpalk na zračno energijo za pripravo sanitarne vode

• zemlja, iz katere jemljemo toploto z zemeljskimi kolektorji ali geosondo,

Spoštovanje narave • okoliški zrak, ki ga izkoriščamo preko zunanjega zračnega uparjalnika.

V toplotnih črpalkah uporabljena hladilna plina R407C in R410A sta ekološko neoporečna (nimata vpliva na ozonsko plast in ne povzročata učinka »tople grede«) in zagotavljata višji izkoristek.

Toplotna črpalka je sestavljena iz kompresorja, ekspanzijskega ventila, uparjalnika in kondenzatorja ter potrebnih varnostnih

Optimizirana učinkovitost Toplotne črpalke so opremljene z novim vijačnim (SCROLL)

in regulacijskih elementov. V toplotni

kompresorjem, ki uporablja najsodobnejšo tehnologijo za

črpalki se odvzeta energija iz vira prenese

boljše delovne karakteristike in višji COP.

na ogrevno vodo za objekt.

Sodobna oblika

Toplota, ki jo toplotna črpalka pridobi iz vira, se v hišo prenese preko talnega ogrevanja. Talno ogrevanje je sesta-

Toplotna črpalka je edini vidni del ogrevalnega sistema, zato

vljeno iz izolativnih sistemskih plošč, ki omogočajo ustrezno

je skrbno oblikovana. S tem je dosežen brezhiben sodoben

nameščanje cevnih razvodov. Cevni

izgled.

razvod sestavljajo najkvalitetnejše polietilenske cevi PEX-A, ki zagotavljajo enakomeren prenos toplote po prostoru. Možno je izvesti ogrevanje tudi z ventilatorskimi konvektorji, ki so dejansko radiatorji z vgrajenimi

Izboljšana zvočna izolacija Uporabljeni so novi izolacijski materiali iz polimerov, zaobljene oblike in zapiralni sistem na zadnji strani, s čimer se hrup toplotne črpalke reducira na minimum.

ventilatorji, ki pospešujejo pretok zraka.

Ergonomija Toploto za ogrevanje sanitarne tople vode toplotna

Toplotne črpalke so načrtovane tako, da se jih z lahkoto ume-

črpalka prenese preko bojlerja z direktnim ohlaja-

sti v prostor. Dostopnost je bila optimirana za lažjo montažo,

njem hladilnega sredstva.

zagon in servis.


• Toplotna črpalka zemlja/voda za ogrevanje in hlajenje • Bakreni horizontalni zemeljski kolektor • Tehnologija direktnega uparjanja hladiva v zemlji / voda • Samo 17 m2 horizintalnega zemeljskega kolektorja

na kW potrebne toplotne moči (direktno uparjanje) (30 m2 zemeljskega kolektorja na kW potrebne toplotne moči pri klasičnem zemeljskem kolektorju.)

bojler za toplo pitno vodo toplotna črpalka

bakreni zemeljski kolektorji

talno ogrevanje

el

ek

tri

ka

up

or ab za na do top m l

ot

a

Način delovanja

hidravlični sistem = talno ogrevanje

ot a iz ab ze so m rb lje ira ek sp na an zij sk iv en til

ko nd

en z

at

or

kompresor

zanke za zajem toplote = uparjalnik

to

pl

Toplotna črpalka Termeo Caliane ima namesto klasičnega uparjalnika horizontalni bakreni zemeljski kolektor, v katerem se hladivo uparja in s tem jemlje toploto iz zemlje. Kolektor je sestavljen iz bakrenih, v PE zaščitni plašč oblečenih cevi, ki se jih zakoplje na globino 80 cm globoko. Ostali deli toplotne črpalke so klasični. GLAVNA PREDNOST: potrebna površina zemeljskega kolektorja je 40% manjša od klasičnega zemeljskega kolektorja.

Glavne tehnične lastnosti Caliane CA 05.10

CA 07.10

CA 09.10

CA 12.10

CA 15.10

CA 18.10

CA 20.10

CA 23.10

CA 27.10

CA 30.10

5350

7400

9400

12000

15100

18600

20300

23400

27400

29400

površina. zem. kolektorja [m ]

90

120

150

210

270

300

360

420

480

540

STV

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

grelna moč [W] 2

(1)

bazen

(2)

hlajenje

(2)

(1) Priprava tople sanitarne vode, (2) Ogrevanje bazena in hlajenje je možno samo v kombinaciji s STV.


• Toplotna črpalka zemlja/hladivo • Bakrene cevi talnega ogrevanja • Bakreni horizontalni zemeljski kolektor • Tehnologija hladivo/hladivo – direktno uparjanje/direktna kondenzacija bojler za toplo pitno vodo toplotna črpalka

bakreni zemeljski kolektorji

talno ogrevanje

kt up rik or a ab

za na do top m lo

ta

Način delovanja

el e

kompresor

talno ogrevanje = kondenzator

Toplotna črpalka Natea nima klasičnega uparjalnika v toplotni črpalki, ker ga nadomešča bakreni horizontalni zemeljski kolektor, v katerem se hladivo uparja in s tem jemlje toploto iz zemlje. Kolektor je sestavljen iz bakrenih, v PE zaščitni plašč oblečenih cevi, ki se jih zakoplje 80 cm globoko. V toplotni črpalki tudi ni klasičnega uparjalnika, ker ga nadomešča talno ogrevanje, ki je sestavljeno iz bakrenih cevi, v katerih hladivo kondenzira in oddaja toploto v hišo. Sistem torej deluje kot zaprta zanka z enim samim delovnim medijem, kar pomeni, da ne potrebuje dodatnih vmesnih medijev za prenos toplote iz zemlje v hišo. GLAVNA PREDNOST: preprost, cenovno ugoden sistem z majhno površino zemeljskega kolektorja.

zanke za zajem toplote = uparjalnik

to

pl

ot a iz ab ze so m rb lje ira

na

ekspanzijski ventil

Glavne tehnične lastnosti Natea MT 2.10

MT 4.10

MT 5.10

MT 7.10

MT 9.10

MT 11.10

2300

4000

5500

7200

9500

11300

površina. zem. kolektorja [m ]

30

60

90

120

150

180

STV

NE

NE

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

grelna moč [W] 2

(1)

bazen

(2)

hlajenje

(2)

(1) Priprava tople sanitarne vode, (2) Ogrevanje bazena in hlajenje je možno samo v kombinaciji s STV.


CAP’ • Toplotna črpalka zemlja/voda za ogrevanje in hlajenje • Vertikalni zemeljski kolektor - geosonda • Tehnologija glikol+voda/voda toplotna črpalka

bojler za toplo pitno vodo

geosonda

talno ogrevanje

up

or ab za na do top m l

ot

a

Način delovanja

kompresor

ln ik

ko

nd

en

za

to

r

el

ek

tri

ka

hidravlični sistem = talno ogrevanje

ot a iz ab ze so m rb lje ira n

a

up

ar

ja

ekspanzijski ventil

Toplotna črpalka Termeo CAP´ toploto jemlje iz zemlje preko enega ali večih vertikalnih zemeljskih kolektorjev, tako imenovanih geosond. Vsaka geosonda je globoka okoli 100 m. Sestavljena je iz sistema plastičnih cevi (PE), po katerih se pretaka mešanica vode in glikola. GLAVNA PREDNOST: sistem je idealen za hiše na majhnih zemljiščih, saj geosonda zavzame malo površino.

to

pl

hidravlični sistem = geosonda za zajem toplote

Glavne tehnične lastnosti Termeo CAP’ Te05/CAP

Te07/CAP

Te08/CAP

Te10/CAP

Te12/CAP

Te14/CAP

Te18/CAP

Te22/CAP

Te25/CAP

Te30/CAP

5100

6700

8400

10000

12000

14000

18000

21400

25000

31000

potrebna globina geosonde [m]

80

110

130

150

190

230

280

340

400

480

horizontalni kolektor [m ]

150

210

240

270

360

420

540

630

720

900

STV

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

grelna moč [W]

2

(1)

bazen

(2)

hlajenje

(2)

(1) Priprava tople sanitarne vode, (2) Ogrevanje bazena in hlajenje je možno samo v kombinaciji s STV.


NAP’ • Toplotna črpalka podtalna voda/voda za ogrevanje in hlajenje • Črpanje podtalne vode • Tehnologija voda/voda toplotna črpalka

bojler za toplo pitno vodo

odprt sistem podtalne vode talno ogrevanje

Način delovanja potopna črpalka

tri ek el

kompresor

ka

up

or ab za na do top m l

ot

a

Način delovanja

toplotni menjalnik

ekspanzijski ventil

to p iz lota po a dt bs al or ne bi vo ran de a

up

ar ja

ln

ik

ko

nd e

nz a

to

r

hidravlični sistem = talno ogrevanje

Toplotna črpalka Termeo NAP´ jemlje toploto iz podtalne vode, ki se jo črpa s potopno črpalko iz globine okoli 10 do 20 m. Ta voda ima konstantno temperaturo (okoli 12°C) skozi celo leto, zato imajo te toplotne črpalke najvišje izkoristke (COP). GLAVNA PREDNOST: najvišji izkoristek ter možnost uporabe podtalne vode za pasivno hlajenje, zalivanje in podobno.

Glavne tehnične lastnosti Termeo NAP’ Te08/NAP

Te11/NAP

Te12/NAP

Te15/NAP

Te18/NAP

Te23/nAP

Te27/NAP

Te30/NAP

1,2

1,5

1,7

2,1

2,5

3,1

3,7

4,5

8400

10600

12300

15000

17900

22900

26700

31000

STV(1)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

bazen(2)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

hlajenje(2)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

potreben pretok [m3/h] grelna moč [W]

(1) Priprava tople sanitarne vode, (2) Ogrevanje bazena in hlajenje je možno samo v kombinaciji s STV.


DODATNE MOŽNOSTI ENERGETSKIH SISTEMOV PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE Energetski sistemi ENERGO OPTIMA s toplotnimi črpalkami SOFATH nudijo poleg ogrevanja in hlajenja tudi možnost energetsko visokoučinkovite priprave sanitarne tople vode, ki se pripravlja v bojlerju volumna 300 l z direktnim izkoriščanjem toplote pregretega hladiva iz toplotne črpalke. Na ta način se visokoučinkovito pripravi sanitarno vodo temperature 65°C, kar preprečuje možnost razvoja bakterij (legionel). OGREVANJE BAZENA Za pripravo sanitarne tople vode je na razpolago tudi več sa-

Energetski sistemi ENERGO OPTIMA imajo z večino ogreval-

mostojnih toplotnih črpalk, ki so neodvisne od ogrevanja:

nih toplotnih črpalk SOFATH tudi dodatno možnost vgrad-

• Kompaktna toplotna črpalka na zrak z 200 l bojlerjem sani-

nje sistema za visokoučinkovito ogrevanje bazenske vode z

tarne vode. • Kompaktna toplotna črpalka z horizontalnim zemeljskim

direktno kondenzacijo hladiva. Sistem je sestavljen iz toplotnega izmenjevalnika iz

kolektorjem (30 m2) na direktno uparjanje hladiva z 200 l

nerjavečega jekla ali titaniuma, odpornega na agresivno

bojlerjem sanitarne vode.

bazensko vodo ter vse potrebne regulacije in avtomatike za

• Toplotna črpalka z horizontalnim zemeljskim kolektorjem

popolnoma samostojno ogrevanja bazena po želji uporabnika.

(30 m2) na direktno uparjanje hladiva z 300 l bojlerjem sanitarne vode. • 3-valentni 300 l bojler za pripravo tople sanitarne vode: toplotna črpalka + sončni kolektor + elektrika.

REGULACIJA SISTEMOV Sistemi ENERGO OPTIMA so opremljeni z vrhunskimi digitalnimi regulatorji ogrevanja, hlajenja in priprave sanitaren tople vode ter estetsko dovršenimi individualnimi sobnimi nastavljalniki temperature po posameznih sobah objekta. Možen je nadzor in upravljanje celotnega sistema preko omrežja mobilne telefonije (GSM) ali preko svetovnega spleta (internet). Optimirani sistemi regulacije omogočajo racionalno porabo energije ob nezmanjšanem bivalnem udobju.


• Toplotna črpalka zrak/voda za ogrevanje in hlajenje • »Split« izvedba : zunanja / notranja enota • Iverterski sistem regulacije oddajanja toplote in hladu • Fleksibilnost

HITACH-jev AquaFREE je sistem s toplotno črpalko za ogrevanje pozimi in za hlajenje poleti. Sistem je sestavljen iz inverterske toplotne črpalke kot zunanje enote ter hidravlične notranje enote. Zunanja enota odvzame toploto zunanjemu zraku in jo preda notranjemu ogrevalnemu sistemu. AquaFREE sistem za ogrevanje in hlajenje vsebuje cel niz optimiranih tehničnih lastnosti, zaradi katerih je eden najbolj privlačnih na tržišču. Omogoča optimalno izbiro za vsak objekt, minimalno vzdrževanje, preprosto montažo, zagon in delovanje. Vse to zagotavlja najboljšo rešitev za vsakega uporabnika ter močno poenostavi postopek izbire sistema.

RWM – AquaFREE (Modeli s pomožnim električnim grelnikom) RVM model Hlajenje – talno (Min/Nom/Max) Pogoji: zunaj 35°C, voda 19°C

Zmogljivosti

Stopnja energijske učinkovitosti (Energy effieciency rate-EER) Ogrevanje – talno (Min/Nom/Max) Pogoji: zunaj 7°C, voda 35°C Koeficient zmogljivosti (Coefficient of performance-COP)

RWM-3FSN1E- 4.5H1

RWM-4FSN1E- 6H1

RWM-5FSN1E- 6H1

kW

3.90/7.10/8.00

4.90/10.00/11.20

6.70/12.50/14.00

3.51

3.22

3.54

kW

4.00/8.00/11.50

5.70/11.20/14.60

7.00/14.00/16.70

4.05

3.46

3.47

Pomožni električni grelnik 4,5 kW (min/med/max)

Pri 230 V

kW

1.50/3.00/4.50

Pomožni električni grelnik 6,0 kW (min/med/max)

Pri 230 V

kW

2.00/4.00/6.00

2.00/4.00/6.00

dB(A)

27

28

28

Zvočni tlak

Dimenzije notranje enote

Hladivo

Višina

mm

900

Širina

mm

526

Globina

mm

372

R410A

GLAVNE ZNAČILNOSTI SISTEMA. • Možnosti uporabe: talno ogrevanje in hlajenje, radiatorsko ogrevanje ter kombinacija talnega in radiatorskega ogrevanja. • Velika raznolikost AquaFREE sistemov z ali brez pomožnega električnega grelnika. • Fleksibilna montaža – zunanja enota je lahko oddaljena 30 m od notranje enote. UPORABLJA HLADIVO R410A HITACH-ijeve enote AquaFREE so okolju prijazne, saj uporabljajo hladivo R410A. R410A je popolnoma ekološki, saj ne vsebuje sestavin, ki bi lahko škodovale ozonskemu plašču (ODP=O). VISOKA UČINKOVITOST HITACH-ijeve enote AquaFREE so zelo učinkovite in omogočajo velike energijske prihranke v primerjavi z klasičnimi ogrevalnimi sistemi. To tudi pomeni, da se proizvede manj CO2-ja , ki povzroča efekt tople grede.


NAŠI OSTALI SISTEMI Poleg sistemov za ogrevanje in hlajenje objektov s toplotnimi črpalkami se ukvarjamo s sistemi, ki so za pravilno funkcioniranje sodobnega nizkoenergijekega in ekološkega objekta neobhodni . SISTEMI PITNE VODE TER SISTEMI ZA IZKORIŠČANJE PODTALNE VODE IN DEŽEVNICE Sistemi pitne vode v naših objektih so izvedeni iz polietilenskih PEX-A cevi, ki dovoljujejo tudi zelo visoke tlačne razmere v sistemu in preprečujejo kakršnekoli zmrzali na cevovodih. Ekološki in v prihodnost usmerjeni objekti zbirajo deževnico, ki jo uporabljajo predvsem za spiranje WC kotličkov, pranje perila, zalivanje vrtov, zunanja pranja, ob primerni pripravi pa

VISOKOUČINKOVITI PREZRAČEVALNI SISTEMI

tudi za pitno vodo.

Objekti, ki so bili grajeni pred dvajsetimi leti, so skozi slabo

Prav tako se lahko za zgoraj navedene namene uporablja

tesnjena okna in vrata prepuščali relativno velike količine

podtalno vodo, če se ta že črpa za uporabo v toplotnI črpalkI

zunanjega zraka. Ta zrak je deloval kot prezračevanje

oziroma za hlajenje objekta.

posameznih prostorov in celotnega objekta. Skoraj vsi objekti imajo v današnjem času vgrajena zelo kvalitetna okna in zunanja vrata, zato so objekti zrakotesni. To pomeni, da hiše niso prezračevane naravno, posledice pa so slab zrak, neugodno počutje in nezadovoljstvo pri bivanju. V končni fazi, po nekaj letih bivanja, to pripelje tudi do zastajanja vlage, plesnivosti, kar imenujemo pojav »bolne hiše«. Zato v hiše vgrajujemo sisteme prisilnega prezračevanja z visoko stopnjo vračanja odpadne toplote. Na ta način so vsi prostori in celoten objekt skozi celo leto optimalno prezračevani ob minimalni porabi toplotne energije. V zadnjem obdobju se pospešeno ukvarjamo s sledečimi sistemi: SISTEMI NA BIOMASO Ogrevanje z lesom – biomaso – pomeni življenje v naravnem krogotoku: Les je pravzaprav uskladiščena sončna energija. Na voljo nam je pred vrati našega doma in je trajen ter obnovljiv vir energije. Les lahko porabimo tam, kjer

Zato so naši vodovodni sistemi za distribucijo vode že v fazi

ga posekamo. Pri tem

načrtovanja popolnoma usklajeni s primarno energetsko

pa nimamo posebnih

uporabo in zato ne motijo funkcioniranja hiše v energetskem

stroškov in tveganja

smislu, nudijo pa varčevanje s pitno vodo in zmanjševanje

zaradi transporta.

obratovalnih stroškov vašega objekta.

Pri zgorevanju lesa ne


nastaja žveplo, količina CO2 pa je nevtralna. V nasprotju s fosil-

FOTOVOLTAIČNI SISTEMI

nimi gorivi je CO2, ki nastane pri zgorevanju lesa del naravnega

Iz sonca, ki je primarni in s tem najbolj zanesljiv vir energije,

krogotoka. S tem preprečimo nastanek učinka tople grede.

je mogoče z uporabo foto-napetostnih modulov pridobivati

Sodobni kotli na biomaso (drva ali peleti), so popolnoma

električno energijo, ki se lahko uporabi direktno v objektu, na

avtomatizirani, z visokimi izkoristki in kot taki primerni za vsak

katerem je sistem nameščen ali pa se proizvedeno elektriko

sodoben objekt.

prodaja distributerju električne energije. Cena tako prodane elektrike je subvencionirana s strani države in zato za investitorja zelo zanimiva. Sodobni objekti z vgrajenimi fotovoltaičnimi sistemi so lahko popolnoma neodvisni od zunanjih virov energije, kar je v današnjih časih vsekakor privlačna misel.

CO2 CO2

ogrevanje

les je uskladiščena sončna energija

naravno razpadanje

Naša jamstva – garancije za varnost in zanesljivost Črpalke Sofath, ki so vgrajene v sisteme ENERGO OPTIMA, imajo številne certifikate in profesionalne garancije: • TÜV (Nemčija), • ClearSkies (Velika Britanija), • SEI (Irska), • Eurovent. To ne pomeni samo preizkušene in testirane tehnologije, ampak je tudi garancija zanesljivosti za profesionalce, kot so arhitekti in gradbeniki. Črpalke HITACHI imajo številne certifikate in profesionalne garancije: • TÜV (Nemčija), • ClearSkies (Velika Britanija).

Vsi sistemi ENERGO OPTIMA imajo po zaključku izvedeno kvalifikacijo montaže in kvalifikacijo obratovanja, kar zagotavlja pravilno delovanje in optimalno nastavitev vgrajenega sistema glede na funkcijo in obratovanje objekta. Po zaključku izvedbe, opravljanih nastavitvah in uspešnem zagonu sistemov naročnika izšolamo za uporabo sistema, ob tem pa prejme tudi natančen projekt izvedenih del (dokumentirano s slikami izvajanja in detajlov) in slovenska navodila za pravilno obratovanje sistema. Vse sisteme in njihovo delovanje spremljamo še daljši čas po zagonu in jih glede na navade uporabnikov in dejansko prilagajanje objektu še dodatno optimiramo. Za vse naše sisteme dajemo 2 leti garancije na: • vse vgrajene dele in materiale, • celotno montažo.


ENERGO OPTIMA, d.o.o. Blatnica 1, 1236 Trzin tel: +386 (0)1 562 11 10 fax: +386 (0)1 562 11 09 e-mail: info@energo-optima.si www.energo-optima.si

Energo Optima - hišni sistemi  

Katalog hišnih sistemov Energo Optime.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you