Page 1


© OSEBNA RAST, Robert Goreta s.p.

Robert Goreta: Izdal in založil: Oblikovanje naslovnice: Prelom in izdelava e-knjige Brezje,

TAM, KJER JE VOLJA, TAM JE POT (e-knjiga) OSEBNA RAST, Robert Goreta s.p. Mojca Kavčič Robert Goreta oktober 2011

© Avtorske pravice ima OSEBNA RAST – Robert Goreta s.p. Te knjige v celoti ali njenih posameznih delov ni dovoljeno reproducirati na kakršen koli način brez izrecnega pisnega dovoljenja založnika. Izjema so krajši citati v časopisnih recenzijah.

Spletne strani:

www.osebna-rast.com www.e-knjigarna.si www.hooponopono.si www.retorika.info

E-pošta:

info@osebna-rast.com

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 159.947.34 GORETA, Robert Tam kjer je volja, tam je pot [Elektronski vir] : psihologija življenjskega uspeha in nasveti za uspešno iskanje zaposlitve / Robert Goreta. - El. knjiga. - Brezje : Osebna rast, Robert Goreta, 2011 Način dostopa (URL): http://www.osebna-rast.com ISBN 978-961-6670-12-8 (pdf) 258678016

2


© OSEBNA RAST, Robert Goreta s.p.

VSEBINA E-KNJIGE

TAM, KJER JE VOLJA, TAM JE POT Psihologija življenjskega uspeha in nasveti za uspešno iskanje zaposlitve.

ZAHVALA

Stran 4

PREDGOVOR

Stran 5

UVOD

Stran 6

1. POGLAVJE - MOJA ZGODBA

Stran 7

2. POGLAVJE - SAMOPODOBA

Stran 14

3. POGLAVJE – ŽIVLJENJSKI ZAKONI

Stran 24

4. POGLAVJE – ODNOSI Z LJUDMI IN OKOLJEM

Stran 30

5. POGLAVJE - VEDENJE

Stran 40

6. POGLAVJE - ŽELJA

Stran 46

7. POGLAVJE - CILJI

Stran 55

8. POGLAVJE - USTVARJALNO MIŠLJENJE

Stran 66

9. POGLAVJE - DELO

Stran 75

10. POGLAVJE - NASVETI ZA ISKALCE ZAPOSLITVE

Stran 87

EPILOG

Stran 123

Še nekaj besed o avtorju e-knjige ...

Stran 124

LITERATURA

Stran 125

3


© OSEBNA RAST, Robert Goreta s.p.

ZAHVALA Knjiga, ki je pred vami, je rezultat trenutnega navdiha. V določenem trenutku septembra 1999 sem dobil navdih za pisanje knjige, ki bo govorila osebni rasti in pozitivnem razmišljanju ter iskanju zaposlitve. Zato se v prvi vrsti zahvaljujem svoji intuiciji oziroma nadzavesti, ki mi je prišepnila idejo za to knjigo. Seveda knjige ne bi bilo, če se v mojem življenju ne bi zgodili določeni prelomni trenutki, ki so mi spremenili življenje, kot tudi moje razumevanje sveta in vesolja. Za vse tiste dogodke sem iz vsega srca hvaležen, saj so me usmerili na pravo pot. Ravno tako se zahvaljujem vsem osnovnošolskim učiteljem, kot tudi drugim ljudem, ki niso verjeli vame, saj sem iz njihovega neodobravanja črpal vztrajnost in moč, da sem dosegel, kar sem. Ne smem pa pozabiti tudi na ljudi, ki so mi dajali v težkih trenutkih veliko spodbude in duševne opore. S tem mislim predvsem na svoje starše, prijatelje, kot tudi popolne neznance, ki so mi bili pripravljeni priskočiti na pomoč. Takrat sem spoznal, da pravega prijatelja spoznaš v nesreči. Navada je, da v zahvali poimensko omeniš, komu se še posebej zahvaljuješ, vendar pa se jaz ne bom poimensko zahvaljeval, saj imajo vsi ljudje, tisti ki so me spodbujali kot tisti, ki me niso spodbujali, svoj delež pri nastajanju knjige. S težavami ali bolje rečeno z izzivi, s katerimi sem se srečeval v toku nastajanja knjige, sem se uspešno spopadel in tako je sedaj pred vami pričujoča knjiga. Dragi bralci, ki ste kupili mojo knjigo, zahvaljujem se vam za zaupanje. Največja nagrada zame osebno pa bo, če mi boste nekoč napisali ali pa mi v živo povedali: “Robert, iz srca hvala ti. Tvoja knjiga mi je spremenila življenje.” Uživajte v branju, in če sem vam s svojo knjigo pomagal, da ste se svojemu cilju, svojim sanjam približali za samo 1%, potem je bil moj namen s knjigo izpolnjen. Robert Goreta

4

Tam kjer je volja, tam je pot  
Tam kjer je volja, tam je pot  

Morda bo nakup te e-knjige vaša najboljša investicija v življenju. Zaradi 11,90 €, kolikor stane e-knjiga boste morda dobili zaposlitev za p...

Advertisement