Page 1

Ljubljana, 2013

Rajko Šugman

"Kristo, Kristo, Kristo...!" Življenje, športna ustvarjalnost in delo dipl. inž. gradbeništva Borisa Kristančiča


Rajko Šugman

"Kristo, Kristo, Kristo...!" Življenje, športna ustvarjalnost in delo dipl. inž. gradbeništva Borisa Kristančiča

Ljubljana, 2013


"Kristo, Kristo, Kristo…!" Življenje, športna ustvarjalnost in delo dipl. inž. gradbeništva Borisa Kristančiča Avtor: Rajko Šugman Urednik: Janko Popovič Knjigi na pot: dr. Janez Kocijančič Summary: dr. John Stubbs (Ljubljana, Cambridge) Lektoriranje: Tatjana Pihlar Oblikovanje in prelom: Staša Pihlar, univ. dipl. oblikovalka Založnik: Neo koncept, d.o.o. Izdajo so omogočili: BTC, d. d., JZ Šport Ljubljana, AŠZ Olimpija in KK Union Olimpija @Copyright Publikacija dostopna: www.spletnaknjiga.com CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 796.323(497.4):929Kristančič B. ŠUGMAN, Rajko "Kristo, Kristo, Kristo ---!": življenje, športna ustvarjalnost in delo dipl. inž. gradbeništva Borisa Kristančiča / Rajko Šugman. - Ljubljana : Neo koncept, 2013

ISBN 978-961-269-996-3 ISBN 978-961-281-108-2 (pdf) ISBN 978-961-281-109-9 (epub) 266446592


Na žalost pa športni rezultati niso trajna vrednota. Minevajo hitro in potrjujejo jih lahko le ponovna, ponovna in ponovna zmagoslavja. Ta pa prinašajo poleg dobrega tudi precej problemov, vprašanj, celo neprijetnosti. Fronta je vse širša in breme prvakov vse večje.

Boris Kristančič


05 09 13 17 21 25 25 27 28 30 31 31 32 33 34 36 36 37 41 42 43 45 46 66 69 74

VSEBINA Knjigi na pot − dr. Janez Kocijančič Izvleček Summary − dr. John Stubbs (Ljubljana, Cambridge) UVOD ZAČETKI KOŠARKE V SVETU IN PRI NAS Organiziranost fizkulture po drugi svetovni vojni Prvi učitelji košarke in mesta njihovega delovanja Pomembna tekmovalna pravila igre takratnega časa Spreminjanje tekmovalnih sistemov BORIS KRISTANČIČ ‒ KRISTO Borisova mladost Preselitev v Maribor Gimnazijska leta in prvi stiki s košarkarsko žogo Kristo maturant LJUBLJANA JE BORISOVA KONČNA POSTAJA Študij na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo BORIS VOJAK IN POROČEN KRISTANČIČEVA IGRALSKA IN TRENERSKA POT Kristo ‒ otrok Olimpije Prvi nastopi v mladinski ekipi Enotnosti Prvi nastopi v članski ekipi Enotnosti Nastopi Kristančiča na tekmah za državna prvenstva in pokalna tekmovanja Boris Kristančič kot igralec in trener na prijateljskih tekmovanjih za AŠK oziroma za Olimpijo Pokalna tekmovanja državnih prvakov Boris kot reprezentant Jugoslavije na velikih košarkarskih tekmah

peta 5


75 76 77 79 81 90 93 95 97 109 119 125 125 151 151 154 164 167 169 172

Nastop Borisa na svetovnem prvenstvu (SP) v Riu de Janeiru Borisovi nastopi na evropskih prvenstvih Kristo olimpijec Nekateri Kristančičevi nastopi na drugih prijateljskih med-narodnih srečanjih (vendar ne kot igralec Olimpije) Kristo igralec Stella Azzurra ‒ tekma za Guinnessovo knjigo rekordov Kristo - trener in strokovni vodja AŠK Olimpija ter strokovni svetovalec drugih klubov Tekme, ki so Borisu ostale v nepozabnem spominu BORISOVO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DOMA IN V TUJINI KRISTANČIČ, PREDSEDNIK STROKOVNEGA SVETA KZ JUGOSLAVIJE KRISTO ‒ PRVI DIREKTOR ZAVODA ING. STANKA BLOUDKA KRISTO ‒ GENERALNI SEKRETAR ORGANIZACIJSKEGA KOMITEJA SVETOVNEGA PRVENSTVA V KOŠARKI LETA 1970 V LJUBLJANI KONEC BORISOVE IGRALSKE IN TRENERSKE KARIERE Kaj menijo o Kristančiču (kot igralcu, trenerju, strokovnjaku in o njegovi osebnosti) kolegice in kolegi aškovci, športni tekmeci, novinarji in drugi strokovnjaki KAJ JE KRISTO PISAL ALI POVEDAL V RAZNIH INTERVJUJIH O SEBI, AŠK OLIMPIJA, KOŠARKI, AŠZ OLIMPIJA, ŠPORTNIH OBJEKTIH IN ŠPORTU Kristančičevo pisanje Kristančičeve misli iz pogovorov KRISTANČIČ OB KRIZI SLOVENSKE KOŠARKE IN ŠPORTA NEPRIČAKOVANA ZAHRBTNA BOLEZEN GA NI ZLOMILA NOVA ZAMISEL: AKADEMIJA ALPE ‒ ADRIA IN NJENA LIGA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE ‒ LETO 1991


175 176 179 187 189

KRISTANČIČEVE ZAPOSLITVE NAJPOMEMBNEJŠE NALOGE, KI JIH JE OPRAVLJAL V ŠPORTU IN ZUNAJ NJEGA NEKAJ ANEKDOT ŽIVLJENJSKA POT BORISA KRISTANČIČA ODLIKOVANJA, NAGRADE IN PRIZNANJA

195 197 202

O Borisu Kristančiču sem se pogovarjal ali si dopisoval Viri in literatura Viri slikovnega gradiva

203 207

Zahvala O avtorju − About the Author

sedma 7


Če danes slavi Olimpija tolikšno slavje, je nedvomno za vse to najbolj zaslužen Boris Kristančič. Popularni "Kristo" je z večletnim načrtnim delom neumorno "pilil" svoje moštvo, ki ga je ubogalo in tako postalo homogena celota. Kristo zasluži vse priznanje, z njim vred pa celotno moštvo Olimpija!

Delo, 1959

"Kristo, Kristo, Kristo,...!" Življenje, športna ustvarjalnost in delo dipl. inž. gradbeništva Boris  

Inž. Boris Kristančič je v svojem barvitem življenju naredil marsikaj pomembnega in izrazitega, je predvsem jugoslovanska in slovenska šport...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you