Page 1

Kako stopiti na vznemirljivo pot uglaševanja z angeli in nadangeli? Intuitivno zapisani napotki Marjetke Novak in hkrati praktični vodnik vam bodo v pomoč pri povezovanju z ljubečo energijo vaših angelov varuhov. Avtorica podaja odgovore na mnoga ključna vprašanja o tem, kdo so angeli in nadangeli, kako jih zaznamo in komuniciramo z njimi, kako ustvarimo sveti prostor in sprejemamo angelska sporočila, ki v življenje prinašajo tolažbo, zdravje in odprejo srce. V knjigi boste med drugim lahko prebrali o avtoričinih izkušnjah z angeli in nadangeli in osebnih izkušnjah tečajnikov, na njenih straneh pa boste našli tudi opise praktičnih vaj, meditacij in molitev. »Marjetkine angelske karte so nebeško darilo. Pomagajo vam, da se posvetite pravim ciljem in dojamete, kako blagoslovljeno je vaše življenje v resnici. So čudovito orodje osebne rasti za vsakogar.«

23,90 E

Patrick Snow, avtor najbolje prodajanega dela »Ustvarjanje lastne usode«

»Marjetka ima izvrstno povezavo z angeli in je odlična angelska učiteljica. Uživali boste na njenih tečajih in delavnicah.« Diana Cooper, avtorica knjige »Discover Atlantis«    »Marjetkina dela so pravi biseri. Njene besede se dotaknejo srca. Angelske slike izražajo nežnost, ki je nalezljiva. Čudovita dela ljubezni.«

Marjetka Novak, je ustanoviteljica ANGEL ACADEMY FOR AWAKENING® Pod okriljem ANGEL ACADEMY FOR AWAKENING® se izvajajo različni programi avtorice Marjetke Novak: Šola za angelskega terapevta® Šola kanaliziranja in dela z angelskimi kartami® Angelski reiki® Marjetka je avtorica več knjig, meditacijskih zgoščenk in angelskih kart , ki so izdane tudi v hrvaškem in angleškem jeziku. Bila je gostja številnih televizijskih in radijskih postaj in je priljubljena predavateljica na delavnicah in tečajih tako v Sloveniji kot v tujini.

ZIVLJENJE Z ANGELI ...-naslovnica.indd 1

Marjetka Novak

Kimberly Marooney, avtorica angelskih kart »Angelski blagoslovi«

Marjetka Novak

1/16/13 11:38 AM


G Knjigo posvečam svoji ljubi hčeri Maji, ki se pogumno spoprijema z velikimi izzivi v življenju. Hvaležna sem ti, da si me naučila brezpogojne ljubezni. HVALA TI!


Avtorica v pričujoči knjigi ponuja splošne informacije, meditacije in molitve, ki so vam lahko v pomoč pri iskanju čustvene in duhovne blaginje. Če boste uporabili katero koli informacijo iz te knjige, avtorica in založnik ne prevzemata nobene odgovornosti za vaša dejanja.

Copyright © Marjetka Novak

9 9 Uredila Marjetka Novak 9 Lektorirala Svetlana Ristin 9 Oblikovanje in prelom Atelje Globočnik Andreja Globočnik, s. p. 9 Slika na naslovnici Teja Petrovčič 9 Copiright slike na naslovnici

Izdal in založil CENTER SOSPITA REA SILVIA NOVAK & Co.k.d.

Marjetka Novak

Publikacija dostopna na www.svetangelov.si www.spletnaknjiga.si

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 133.3(035) NOVAK, Marjetka, 1955Življenje z angeli in nadangeli [Elektronski vir] / Marjetka Novak. - El. knjiga. - Ljubljana : Center Sospita Rea Silvia Novak & Co., 2013 ISBN 978-961-6926-06-5 (pdf) ISBN 978-961-6926-07-2 (ePub) ISBN 978-961-6926-08-9 (mobi) 265033216

Vse pravice pridržane. Noben del te knjige se ne sme razmnoževati niti razširjati v kakršni koli obliki brez pisnega soglasja založbe!

2


Marjetka Novak

G

Prirocˇnik, ki vam bo pomagal navezati stik z angeli


V Zahvale W Zahvaljujem se Bogu in angelom, da lahko opravljam delo, ki me notranje izpolnjuje in osrečuje. Zahvaljujem se za vaše vodstvo in za vse izkušnje, ki sem jih doživljala pri pisanju te knjige. Brez vašega vodenja ne bi mogla ugledati luč sveta. HVALA, HVALA, HVALA!

Zahvaljujem se svoji dobri prijateljici Stanki, ki mi je v težkih časih stala ob strani in s finančno podporo omogočila, da sem se lahko šolala na britanski šoli »Diana Cooper School Of Angels And Ascension«. S tem je prispevala k velikim preobratom na vseh področjih mojega življenja. HVALA TI!

Zahvaljujem se vsem, ki so kadar koli prišli na moja predavanja, delavnice in šolo, in mi tako omogočili, da z njihovim vodenjem tudi sama duhovno napredujem. HVALA VAM!

Zahvaljujem se vsem, ki so dovolili, da sem v tej knjigi objavila njihove izkušnje z angeli in nadangeli, in tako pripomogli k širjenju angelske luči. HVALA VAM!

4


V Mnenja W »Marjetkine angelske karte so nebeško darilo. Pomagajo vam, da se posvetite pravim ciljem in dojamete, kako blagoslovljeno je vaše življenje v resnici. So čudovito orodje osebne rasti za vsakogar.« Patrick Snow avtor najbolje prodajanega dela »Ustvarjanje lastne usode«

»Marjetka ima izvrstno povezavo z angeli in je odlična angelska učiteljica. Uživali boste na njenih tečajih in delavnicah.« Diana Cooper avtorica knjige »Discover Atlantis«   

»Marjetkina dela so pravi biseri. Njene besede se dotaknejo srca. Angelske slike izražajo nežnost, ki je nalezljiva. Čudovita dela ljubezni.« Kimberly Marooney avtorica angelskih kart »Angelski blagoslovi«

5


V Kazalo W Uvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 MOJA PRVA IZKUŠNJA Z DEVICO MARIJO IN ANGELI. . . . . . . . . . . . . 10 Usodna pot v Međugorje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 KAJ SO ANGELI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 KDAJ IN KATERE ANGELE LAHKO POKLIČEMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 MOLITVE K RAZLIČNIM ANGELOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kako zaznavamo angele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ANGELSKI SIMBOLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 FOTOGRAFIJA ANGELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 POMEN MOLITVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 MOLITEV K ANGELOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 POMEMBNOST OZEMLJEVANJA PRI DELU Z ANGELI. . . . . . . . . . . . . . 31 ETIČNA NAČELA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 KAJ NAREDIMO PRED POVEZOVANJEM Z ANGELI IN NADANGELI. . . 34 UREJANJE SVETEGA PROSTORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ANGEL VARUH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kako slišimo angela varuha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kako zastavljamo vprašanja angelu varuhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Pisanje pisma angelu varuhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Odkrivanje življenjskega poslanstva ob pomoči angela varuha. . . . . . . . . . . . 46 RAZLIKA MED ANGELOM VARUHOM, DUHOVNIM VODNIKOM IN VIŠJIM JAZOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ANGELSKA HIERARHIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Tri hierarhične lestvice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Zemeljski angeli in angeli narave, deve, duhovi narave, elementali, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 NADANGELI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6


Področja delovanja nadangelov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Barve nadangelov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Eterična zatočišča nadangelov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 NADANGEL MIHAEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Trganje negativnih vezi ob pomoči nadangela Mihaela. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Učinki meditacijske zgoščenke »Rezanje vezi s pomočjo nadangela Mihaela« na avro stranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Čiščenje karme ob pomoči nadangela Mihaela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 NADANGEL RAFAEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Čiščenje in zdravljenje avre ob pomoči nadangela Rafaela. . . . . . . . . . . . . . . . 71 Čiščenje čaker z nadangeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Učinki meditacijske zgoščenke »Čiščenje čaker z nadangeli« na avro stranke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 NADANGEL GABRIJEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 NADANGEL JOPHIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 NADANGEL CHAMUEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 NADANGEL URIEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 NADANGEL ZADKIEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 MANIFESTIRAJMO OB POMOČI ANGELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ANGELSKE KARTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Kako sami naredimo angelske karte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Izdelava kart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Uporaba angelskih kart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ANGELSKE ZGODBE MOJIH TEČAJNIKOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 O AVTORICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Seznam angelskih molitev, vaj in meditacij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7

Življenje z Angeli in Nadangeli  
Življenje z Angeli in Nadangeli  

Kdo so angeli in nadangeli, ter kako stopiti na vznemirljivo pot uglaševanja s temi navdihujočimi duhovnimi vodniki? Intuitivno zapisani nap...

Advertisement