Page 1

»Marjetkina dela so pravi biseri. Njene besede se dotaknejo srca. Angelske slike izražajo nežnost, ki je nalezljiva. Čudovita dela ljubezni.«

Kimberly Marooney, avtorica angelskih kart »Angelski blagoslovi« »Marjetkine angelske karte so nebeško darilo. Pomagajo vam, da se posvetite pravim ciljem in dojamete, kako blagoslovljeno je vaše življenje v resnici. So čudovito orodje osebne rasti za vsakogar.«

Patrick Snow, avtor najbolje prodajanega dela »Ustvarjanje lastne usode«

Marjetka Novak Marjetka Novak je avtorica

več knjig, meditacijskih zgoščenk in angelskih kart , ki so izdane tudi v hrvaškem in angleškem jeziku. Bila je gostja številnih televizijskih in radijskih postaj in je priljubljena predavateljica na delavnicah in tečajih tako v Sloveniji kot v tujini. Marjetka Novak, je ustanoviteljica Angel academy for awakening® na kateri potekajo različni programi.

www.svetangelov.com KANALIZIRANJE ...-naslovnica.indd 1

Marjetka Novak

Nacin za razvijanje intuicije

Diana Cooper, avtorica knjige »Discover Atlantis«

23,90 e

Marjetka Novak

V njej najdete jasna in natančna navodila za varno kanaliziranje, delo in zdravljenje z angeli, za uporabo angelskih kart in razlago angelskih odgovorov in nasvetov, ki vam bodo pomagali razumeti preteklost in prihodnost, nekaj praktičnih vaj za prebujanje tretjega očesa in delo s kristali. V tem izjemnem vodniku vam avtorica ponuja lahko razumljive nasvete, kako sprejeti navdihujoče in »Marjetka ima izvrstno povezavo ljubeče vodstvo z angeli in je odlična angelska učiteljica. angelov. Uživali boste na njenih tečajih in delavnicah.«

Tecaj v malem

Nastala je kot praktični vodnik, ki vam pomaga pri duhovni preobrazbi, pri zavedanju tretjega očesa, krepitvi intuicije in komuniciranju z angeli, vašimi najzvestejšimi prijatelji in varuhi.

KANALIZIRANJE in UPORABA ANGELSKIH KART

Čudovita knjiga »Kanaliziranje in delo z angelskimi kartami« vam bo pomagala predramiti intuicijo in priklicati ljubeča bitja – angele ter vas pospremila na prelepo potovanje v vaš notranji svet.

E J N A R I A Z I B L A A R H I O N K P S A L U K in GE T R N A A K 1/16/13 11:36 AM


To knjigo posvečˇcam vsem angelom, bitjem lučˇcči in bogu, ki so me in me ˇse vedno vodijo na mojem duhovnem popotovanju. Marjetka Novak


KANALIZIRANJE IN UPORABA ANGELSKIH KART Izdal in založil Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. k.d. www.svetangelov.com Copyright © 2013 Marjetka Novak Uredila Marjetka Novak Lektorirala Svetlana Ristin Oblikovanje in prelom Atelje Globočnik Andreja Globočnik s.p. Slika na naslovnici Teja Petrovčič Copiright slike na naslovnici Marjetka Novak, vse pravice pridržane Publikacija dostopna www.svetangelov.com www.spletnaknjiga.com

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 133.3(035) NOVAK, Marjetka, 1955       Kanaliziranje in uporaba angelskih kart [Elektronski vir] / Marjetka Novak. - El. knjiga. - Ljubljana : Center Sospita Rea Silvia Novak & Co., 2013 ISBN 978-961-6926-15-7 (pdf) ISBN 978-961-6926-16-4 (ePub) ISBN 978-961-6926-17-1 (mobi) 265034496

Vse pravice pridržane. Noben del te knjige se ne sme razmnoževati niti razširjati v kakršni koli obliki brez pisnega soglasja založbe!


Marjetka Novak

KANALIZIRANJE IN UPORABA ANGELSKIH KART Načcˇin za razvijanje intuicije

Tečaj v malem


4

PREDGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 UVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 KAKO JE NASTALA TA KNJIGA?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PSIHIČNI POTENCIJALI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Videnje avre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zdravljenje s polaganjem rok in kanaliziranje zdravilne energije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kaj je jasnovidnost?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kaj je jasnovednost?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kaj je jasnoslišnost? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kaj je jasnočutnost?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Telepatija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Intuicija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Afirmacije za prebujanje psihičnih sposobnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 KANALIZIRANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kaj je kanaliziranje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Načini kanaliziranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Vaja Kanaliziranje sporočila angela varuha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Meditativna vaja: PISANJE PISMA ANGELU VARUHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ANGELI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Kaj so angeli?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Kdo je angel varuh?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 TRETJE OKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Premalo energije v tretjem očesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Preveč energije v tretjem očesu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Uravnotežena energija v tretjem očesu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Vaje za prebujanje tretjega očesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kako se povežemo z angeli tretjega očesa in nadangelom Rafaelom?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Vsebina

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


5 ANGELSKE KARTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kako in zakaj izbrati angelske karte?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kako meditiramo na posamezno karto?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kako in kje hranimo angelske karte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kako vlečemo angelske karte?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Čiščenje kart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Uporaba sveče pri delu z angelskimi kartami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Priprava prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Invokacija nadangelov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 KAKO PRIPRAVIMO SEBE ZA DELO S KARTAMI?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Molitev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Meditacija – Čiščenje čaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 DELO Z ANGELSKIMI KARTAMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Zakaj dobivati informacije preko angelov varuhov?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kako razlagamo pomen posameznih angelskih kart?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Odpravljanje strahu in dvomov o zmožnosti kanalizirianja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Meditacija: Odpravljanje strahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ali se nam lahko pri angelskem ridingu zatakne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kako zastavljamo vprašanja?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Različne razvrstitve kart?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Razvrstitve kart glede na vprašanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Kako vlečemo karte za samega sebe?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Angelski riding za drugo osebo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Angelski riding na daljavo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Kako sami izdelamo svoje angelske karte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Postopek izdelave kart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 KRISTALI PRI DELU Z ANGELSKIMI KARTAMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Angelski kristal – skeletni kremen – darilo angelov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Proces čiščenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 SKLEPNA BESEDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 O AVTORICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 KNJIGE IN MEDITACIJSKE ZGOŠČENKE MARJETKE NOVAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Predogled kanaliziranje pdf  

Čudovita knjiga »Kanaliziranje in delo z angelskimi kartami« vam bo pomagala predramiti intuicijo in priklicati ljubeča bitja – angele ter v...

Predogled kanaliziranje pdf  

Čudovita knjiga »Kanaliziranje in delo z angelskimi kartami« vam bo pomagala predramiti intuicijo in priklicati ljubeča bitja – angele ter v...

Advertisement