Page 1

Sekcija študentov bibliotekarstva Filozofska fakulteta UL Aškerčeva 2, Ljubljana

ZAPISNIK sestanka Sekcije študentov bibliotekarstva, ki je bil v ponedeljek, 7. oktobra 2013, ob 17. uri v sobi R1B Filozofske fakultete Prisotni: Urška Plaznik(predsednica SŠB), Ana Češarek, Domen Češarek, Jan Donoša, Miha Fištravec, Ana Tratnik, Lara Žabkar(IO) terMartin Čelig, Ana Černič, Matko Katalenič, Mateja Ličen, Anamarija Peterkovič, Sara Pilih, Milena Repa, Špela Sanabor, Tina Štrekelj in Neža Trošt Zapisnik je vodil Miha Fištravec.

Dnevni red: 1. Pregled plana za študijsko leto 2013/14 2. Zadolžitve 3. Spletna stran 4. Štubidu 5. Majice 6. Bralni klub 7. Razno

K točki 1 – Pregled plana za študijsko leto 2013/14. Sklepi: - preveri se možnost predavanj o digitalizaciji za bruce - konec oktobra se pripravi bibliodruženje v enem od lokalov; po možnosti se jih pripravi več na študijsko leto - pripravi se praznično pitanje, ponovi se srečelov, dodajo se še družabne igre v predavalnici 528; bolj se oglašuje srečanje po pitanju - decembra se pripravi srečanje društev ZBDS v Modri sobi - decembra se pripravi predavanje dr. Melite Ambrožič


- okvirno decembra se pripravi strokovno predavanje v stiluPoklicne poti bibliotekarja - brucovanje v februarju organizirata 2. in 3. letnik (pripravita zaprisego, igre in program), po možnosti drugje kot prejšnja leta - za strokovno ekskurzijo v tujino se preveri informacije o Toskani - za strokovno ekskurzijo po Sloveniji je izbran Maribor - pripravi se spomladanski piknik; preveri se možnost zgodnejšega termina in cenejšega prostora K točki 2 – Zadolžitve. Sklepi: -[dogovorjeno post hoc] zadolžitve se razdeli v prihodnosti - mesta v izvršnem odboru se dokončno uredi januarja K točki 3 – Spletna stran. Sklepi: -spletna stran bo namenjena predvsem predstavljanju projektov, preteklih dogodkov - delovala bo po sponzorskem modelu - nosila bo poenoten logotip ZBDS in SŠB - najprej se počaka na informacije o financiranju s strani ZBDS - spletno stran se postavi do konca leta 2013 K točki 4 – Štubidu. Sklepi: - uredniški odbor sestavljajo Ana Češarek, Jan Donoša in Martin Čelig; izbere se še nekoga - ni še dorečeno, ali bo revija izšla v eni ali dveh številkah K točki 5 – Majice. Sklepi: - brez razpisa se naredijo do konca leta - vključi se poenoten logotip ZBDS in SŠB K točki 6 – Bralni klub. Sklepi: -k izvedbi bralnega kluba se povabi Mojco Trtnik, vodjo ICB v NUK - izbere se krajše knjige, po možnosti v kombinaciji s filmom - bralni klub naj se sestaja izven prostorov fakultete; po možnosti v ljubljanskih čitalnicah


K točki 7 – Razno. Sklepi: -bolj se promovira brezplačne tečaje v NUK - preveri se možnost izvedbe predavanja o obvezni delovni praksi in diplomski nalogi za 2. letnike s strani prof. dr. Južniča - realizira se idejaknjige mimobežnice; ne bo se nahajala na oddelku BINK - povpraša se o novi omari SŠB - Facebook stran SŠB primarno ureja predsednica - zadolži se nekoga, ki predsednici pomaga pri mailing listi

Sestanek se je zaključil ob 18.35.

Zapisnik 1 13 14  

Zapisnik prvega sestanka Sekcije študentov bibliotekarstva v študijskem letu 2013 - 2014

Advertisement