Page 1

1


ISI KANDUNGAN

BIL

1. 2.

PERKARA

MUKASURAT

Sekapur Sirih Pengarah Pelajaran Johor Seuntai Kata Ketua Sektor, Sektor Pembangunan Kemanusiaan Carta Organisasi

4.

Fungsi Sektor Pembangunan Kemanusiaan

5.

Profil Pegawai

6.

Takwim :

8.

4 5

3.

7.

3

6 7

11

Penggal Persekolahan 2012

Cuti Am Johor

Pengurusan

Majlis Sukan Sekolah Johor / Malaysia

12 13 36

Profil Unit : 41

Unit Hal Ehwal Murid

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah

Unit Kokurikulum

Unit Pusat Kokurikulum

Unit Sukan

45 47 49 54

Lampiran : 65

Surat Pekeliling Ikhtisas

2


Sekapur Sirih Assalamualaikum wbt Syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin-nya saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kata alu-aluan di dalam Buku Pengurusan Sektor Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Johor ini. Syabas dan tahniah kepada semua warga SPK yang telah dapat menerbitkan Buku Pengurusan ini dengan jayanya. Buku ini penting untuk dijadikan panduan dan rujukan kepada semua pegawai dan kakitangan SPK dan juga semua pegawai dan kakitangan PPD di seluruh negeri dalam menyelaras perlaksanaan gerakerja masingmasing bagi Sesi 2012. Sebagai sektor utama dalam pengurusan pentadbiran Jabatan Pelajaran Johor, Sektor Pembangunan Kemanusiaan (SPK) di beri peranan penting untuk membangunkan dan mengembangkan potensi pelajar melalui program-program ko-kurikulum yang dirancang begitu rupa. Justeru setiap pegawai dan anggota di setiap unit SPK dan rakan-rakan mereka di PPD perlu melaksanakan dengan jaya semua program yang dirancang untuk mencapai

KPI yang telah ditetapkan. Tujuannya tidak lain iaitu untuk

memastikan agar potensi setiap pelanggan SPK dapat dimaksimumkan kerana ia boleh membantu mereka untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan. SPK perlu menentukan setiap dari pelanggannya mendapat kepuasan yang maksimum bilamana mereka dilibatkan atau diminta mengambil bahagian dalam program yang dirancangkan. Kepuasan itu bukan sahaja akan dapat dirasai oleh pelanggan SPK sahaja bahkan ianya harus berupaya melimpahkan kepuasan kepada ibu-bapa dan juga masyarakat sekelilingnya. Saya percaya dengan tahap pengurusan program yang dirancang dengan sempurna dan rapi, SPK akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik bagi sesi persekolahan 2012.

Jika kita laksanakan

tanggungjawab dengan penuh iltizam, sedia menerima perubahan disamping gigih mengangkat martabat kerjaya sesuai dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia, maka kitalah diharapkan dapat mencapai matlamat

orang yang pertama yang

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) seperti yang telah

ditetapkan. Akhir kata, saya yakin semua warga SPK akan dapat meneruskan usaha membawa kecemerlangan kepada sasaran kita di akar umbi sehingga mereka berjaya mendaki ke mercu kejayaan. Sekian, terima kasih.

MOHD NOR BIN A.GHANI PENGARAH PELAJARAN JOHOR

3


Seuntai Kata Assalamualaikum wbt Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada semua yang telibat dalam menerbitkan buku Pengurusan SPK ini . Buku ini adalah merupakan himpunan kepada segala perancangan dan aktiviti yang akan dilaksanakan oleh SPK pada tahun 2012. Ia dapat dijadikan panduan kepada semua warga SPK sama ada di JPNJ dan juga pegawai di PPD untuk bertindak proaktif dalam melaksanakan segala program dirancang dapat memenuhi matlamat dan objektifnya. SPK sepertimana sektor-sektor lain di JPN turut menyemai azam untuk melastarikan impian untuk sentiasa berada selangkah ke hadapan dengan merancang dan melaksanakan program secara yang lebih tersusun bagi tahun 2012. Selaras dengan itu, sebagai organisasi yang bertanggungjawab dan terlibat secara langsung dalam aktiviti luar murid dan pelajar sekolah-sekolah seluruh negeri, SPK tidak dapat lari dari menagih komitmen kesemua anggotanya di JPN atau di PPD untuk menyahut seruan kerajaan dalam mentransformasikan pendidikan negara untuk menghasilkan output yang produktif dan bermakna kepada pembinaan sebuah negara bangsa yang berjaya. Namun tidaklah semudah itu untuk kita mencapai matlamatnya, jika kita masih berasa “tidak mahu diganggu dengan sebarang perubahan� semata-mata kerana kita sudah berasa sangat selesa untuk berada pada dimensi “takuk lama� kerjaya kita. Justeru semua warga SPK perlu sentiasa bersedia untuk melaksanakan apa yang dirancang dengan sebaiknya. Buku pengurusan SPK ini adalah merupakan panduan terbaik yang boleh digunakan untuk merujuk tugastugas yang perlu kita laksanakan dalam mengurus klien kita bagi Sesi 2012.Kandungannya hendaklah diteliti, difahami dengan jelas agar tindakan yang diambil untuk melaksanakan segala yang dirancang dapat dilakukan agar ianya dapat mencapai standard KPI yang telah ditetapkan. Saya yakin dengan semangat yang tinggi dan gigih kita semua akan dapat melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaiknya bagi tahun 2012. Selamat bertugas, selamat berkerjaya, semoga sagala usaha kita akan dilimpahi dengan keberkatan dalam menentukan halatuju pendidikan yang sempurna kepada anak didik kita. Terima kasih.

HJ SHAHARUDIN BIN HJ SHARIF KETUA SEKTOR SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN

4


CARTA ORGANISASI SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN _____________________________________________________

5


FUNGSI SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN _____________________________________________________ HAL EHWAL MURID Merancang, melaksanakan dan menyelaras:        

Program Bimbingan dan Kaunseling Murid Program berkaitan disiplin dan keselamatan murid Pengurusan Biasiswa Murid Rancangan Makanan Tambahan Program Susu Sekolah Skim Bantuan Makanan Asrama Skim Bantuan Pakaian Seragam Skim Bantuan Buku Teks

SUKAN       

Merancang, melaksanakan dan menyelaras: Aktiviti sukan di peringkat negeri dan kebangsaan Kursus-kursus yang berkaitan sukan kepada guru-guru Aktiviti Kompleks Sukan Negeri Kerjasama agensi lain dalam aktiviti sukan Urusetia MSN Memantau dan menilai perlaksanaan program sukan

KO-KURIKULUM      

Merancang, melaksanakan dan menyelaras: Aktiviti kelab, persatuan dan badan beruniform di peringkat negeri dan kebangsaan kursus-kursus yang berkaitan kegaitan ko-kurikulum kepada guru-guru Aktiviti Pusat Ko-kurikulum Kerjasama agensi lain dalam aktiviti kurikulum Memantau dan menilai perlaksanaan program ko-kurikulum

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH      

Merancang, melaksanakan dan menyelaras: Aktiviti pendidikan pencegahan dadah Kursus/bengkel/seminar yang berkaitan pendidikan pencegahan dadah kepada guru-guru Pertandingan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Kerjasama agensi lain dalam aktiviti pencegahan dadah Memantau dan menilai perlaksanaan pendidikan pencegahan dadah

PUSAT KO-KURIKULUM     

Merancang, melaksanakan dan menyelaras: Aktiviti unit beruniform Kursus/bengkel/seminar Pengurusan dan penyelarasan Ko-kurikulum Mengurus dan menyelenggara Pusat Ko-kurikulum

6


PROFIL PEGAWAI-PEGAWAI _______________________________________________ PENGURUSAN BIL 1. 2. 3.

NAMA PENUH HJ. SHAHARUDDIN BIN HJ SHARIF HJ. MANSOR BIN ABDUL AZIZ PN. HAYATI BIN SAID

JAWATAN KETUA SEKTOR TIMBALAN KETUA SEKTOR PEGAWAI EKSEKUTIF KANAN

NO. TELEFON 012-7726595 013-7776133 013-7403816

EMAIL Shaharudin.Sharif@Moe.Gov.My Mansor.Abd@Moe.Gov.My Mahayati.Said@Moe.Gov.My

HAL EHWAL MURID BIL

NAMA PENUH

JAWATAN

NO. TELEFON

EMAIL

1.

YAZID BIN MD SAID

KETUA UNIT HAL EHWAL MURID

019-7521712

yazid.md@moe.gov.my

2.

HJ ROZMAN BIN HARUN

PENOLONG PENGARAH KAUNSELING

013-7300364

rozman.harun@moe.gov.my

3.

A.HAMID BIN ISMAIL

PENOLONG PENGARAH BIASISWA

013-7041575

hamidismail48@gmail.com

4.

HJ. ROSLAN BIN HAYUN

PENGELOLA CEMERLANG DISIPLIN

019-7140423

roslan.hayon@moe.gov.my

5.

ANUAR BIN AHMAD

PENYELIA KANAN ( BIMBINGAN DAN KAUNSELING )

019-7386829

anuarahmad@moe.gov.my

6.

HJ. NORAIN BIN SULONG

PENYELIA KANAN BUKU TEKS SPBT

013-7248684

norain.sulong@moe.gov.my

7.

HJ. MOHAMAD BIN SAMAON

PENYELIA KANAN ASRAMA

019-7834886

mohamad.samaon@moe.gov.my

8.

ROSLI BIN HUSSIN

PENYELIA KANAN KEBAJIKAN

017-7791702

rosli.hussin@moe.gov.my

9.

A.RAHMAN BIN HJ.T.AHMAD

PENYELIA KANAN KESIHATAN

019-7702600

rahman4114@gmail.com

7


PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH BIL

NAMA PENUH

1.

MUSTAFFA BIN IBRAHIM

2.

ABDUL AZIZ HOW BIN ABDULLAH

3.

KAMARUDIN BIN YUSOP

JAWATAN KETUA UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PENOLONG PENGARAH PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PENYELIA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

NO. TELEFON

EMAIL

013-7526969

mohamad.samaon@moe.gov.my

013-7755626 019-7056075

aaziz.how@moe.gov.my kamarudin.yusop@moe.gov.my

KOKURIKULUM BIL

NAMA PENUH

1.

HJ KAMARUDIN BIN TAHIR

2.

AZMI BIN ABU

3.

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

4.

RUSLI BIN TUMIRAN

5.

MD SAOUD BIN OSMAN

6.

AZMAN BIN ANSAR

JAWATAN

NO. TELEFON

KETUA UNIT KOKURIKULUM

019-7166241

PENOLONG PENGARAH KOAKADEMIK PENOLONG PENGARAH SENI DAN KEBUDAYAAN PENYELIA KANAN KELAB DAN PERSATUAN PENYELIA KANAN BADAN BERUNIFORM PENYELIA KELAB DAN PERSATUAN

8

013-7838454 012-7531080 016-7734935 013-7573789 019-7778925

EMAIL kamarudin.mtahir@moe.gov.my azmi.abu@moe.gov.my azhar.mohtar@moe.gov.my rusli.tumiran@moe.gov.my mdsaoudhem@yahoo.com azman.ansar@moe.gov.my


PUSAT KOKURIKULUM BIL

NAMA PENUH

JAWATAN

NO. TELEFON

KETUA UNIT PUSAT KOKURIKULUM

019-7307109

nordin.ramlan@moe.gov.my

013-7763653

abdrazak.yacob@moe.gov.my

019-7535731

zahrina.razali@moe.gov.my

012-7470801

azura.abdullah@moe.gov.my

1.

NORDIN BIN RAMLAN

2.

ABDUL RAZAK BIN YACOB

3.

ZAHRINA BINTI RAZALI

4.

AZURA BINTI ABDULLAH

5.

MOHD LONG BIN HUSSIN

6.

NURUL IZRINA BINTI HAMIDON

KETUA JURULATIH

019-6708005

7.

CHE ABU BAKAR BIN CHE OMAR

PENYELIA LOGISTIK

012-7227456

8.

MOHD SANUSI BIN RAHIMAN

PENYELIA JURULATIH

012-9146665

9.

KHAIRUL AKMAR BIN ABDULLAH

PENOLONG KETUA JURULATIH

019-7381481

10.

NASRI BIN ABDUL GHANI

PENOLONG KETUA JURULATIH

019-7301287

11.

SYED ABD ADIPUTRA BIN SYED OMAR

PENOLONG KETUA JURULATIH

013-7654330

12.

NORIZAH BINTI MOHAMAD

PENOLONG KETUA JURULATIH

012-7355057

13.

SENI BIN JANTAN

PENOLONG KETUA JURULATIH

019-7487753

PENOLONG PENGARAH KEJURULATIHAN PENOLONG PENGARAH INFRASTRUKTUR PENOLONG PENGARAH AKTIVITI TERAS PENOLONG PENGARAH KEROHANIAN

9

EMAIL

013-6207502


SUKAN BIL

NAMA PENUH

1.

JA'FAR BIN BOHARI

2.

MOHD FAIZAL BIN SARMAN

3.

ABDILLAH BIN HJ SULAIMAN

4.

NA‟AMAN BIN MOHD SHAH

5.

FAIZULANUAR BIN SHAHARUDDIN

6.

MOHAMED FAUZEE BIN RAMLI

7.

ZULIKA BINTI ABDULLAH

JAWATAN

NO. TELEFON

KETUA UNIT SUKAN

019-7571466

PENOLONG PENGARAH MSSM/MSSN PENGELOLA CEMERLANG PROJEK SUKAN NEGERI PENGELOLA CEMERLANG PEGAWAI TEKNIKAL SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH PEGAWAI TEKNIKAL SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH

EMAIL jafar.bohari@moe.gov.my

019-7317007 019-7501955

abdillah.sulaiman@moe.gov

019-7941616

naaman.mshah@moe.gov.my

019-7501085

faizul.shaharudin@moe.gov.my

019-7799763

PENYELIA SUKAN PROJEK SUKAN

10

017-7727762

zulika.abdullah@moe.gov.my


TAKWIM PENGGAL PERSEKOLAHAN 2012 ___________________________________________________________________________________________________

11


12


TAKWIM PENGURUSAN SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 2012 ___________________________________________________________________________________________________ BIL

AKTIVITI

TARIKH

LOKASI

UNIT

PENYELARAS

1

PROGRAM JOM PERGI SEKOLAH

04/01/2012 8:00am - 5:00pm

SEMUA SEKOLAH

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

2

MESYUARAT PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING NEGERI

05/01/2012 8:00am - 5:00pm

PPD KLUANG JOHOR

UNIT HAL EHWAL MURID

HJ ROZMAN BIN HARUN

3

MESYUARAT KETUA SEKTOR BERSAMA KETUA UNIT

06/01/2012 3:00pm - 6:00pm

BILIK MESYUARAT SEKTOR SPK

SPK

HAYATI BINTI SAID

4

MESYUARAT JK INDUK DISIPLIN 1

10/01/2012 9:00am - 5:00pm

JPNJ / BILIK MESYUARAT

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

5

MESYUARAT PENGURUSAN BANTUAN KPM (KWAPM,RMT,JAKET KESELAMATAN DAN INSURAN )

12/01/2012 8:00am - 5:00pm

6

MESYUARAT PENYELARASAN AKTIVITI KOKURIKULUM JOHOR 2012

12/01/2012 8:00am - 5:00pm

PPD KLUANG

UNIT KOKURIKULUM

HJ.KAMARUDIN BIN MOHAMAD TAHIR

7

MESYUARAT KETUA SEKTOR BERSAMA KETUA UNIT

13/01/2012 3:00pm - 6:00pm

BILIK MESYUARAT SEKTOR SPK

SPK

HAYATI BINTI SAID

8

TAKLIMAT PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING JURULATIH UTAMA DAERAH

16/01/2012 8:00am - 5:00pm

KLUANG JOHOR

UNIT HAL EHWAL MURID

ANUAR BIN AHMAD

13

PEJABAT PELAJARAN UNIT HAL EHWAL MURID DAERAH KLUANG

ROSLI BIN HUSSIN


17/01/20128:00am hingga 20/01/20128:00am

SETIAP DAERAH

UNIT HAL EHWAL MURID

A.RAHMAN BIN HJ.T.AHMAD

10 MESYUARAT PENGURUSAN PPDA BIL 1/2012

18/01/2012 8:00am - 5:00pm

PPD MERSING

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

MUSTAFFA BIN IBRAHIM

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN 11 SUKAN MSSJ BIL 1/2012

18/01/2012 8:00am - 5:00pm

JPN JOHOR

UNIT SUKAN

NAAMAN BIN MOHD SHAH

19/01/2012 8:00am - 3:30pm

DAERAH KULAIJAYA

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

13 MESYUARAT KETUA SEKTOR BERSAMA KETUA UNIT

20/01/2012 3:00pm - 6:15pm

BILIK MESYUARAT SEKTOR SPK

SPK

HAYATI BINTI SAID

TAKLIMAT PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 14 GBK SEKOLAH

25/01/2012 8:00am - 5:00pm

PUSAT KEGIATAN GURU DAERAHUNIT HAL EHWAL MURID ANUAR BIN AHMAD DAERAH DI NEGERI JOHOR

15 MESYUARAT JK ANTI PONTENG

25/01/2012 9:00am - 5:00pm

JPNJ / BILIK MESYUARAT

26/01/2012 8:00am - 4:00pm

DAERAH BATU PAHAT

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

17 MESYUARAT PENYELARASAN AKTIVITI DOKTOR MUDA

26/01/2012 8:00am - 1:00pm

KOTA TINGGI

UNIT KOKURIKULUM

AZMI BIN ABU

18 MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANDU DASAR 1MURID 1SUKAN /SSN/SPTS/LIGA KPM BIL 1/2012

25/01/2012 8:00am - 5:00pm

JPN JOHOR

SUKAN

EN JAFAR BOHARI

9

12

16

KURSUS PENGGUNAAN BUKU REKOD KESIHATAN MURID DAN PEMAKANAN SIHAT

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM (KWAPM/RMT)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM (KWAPM/RMT)

14

UNIT HAL EHWAL MURID YAZID BIN MD SAID


19

MESYUARAT KETUA SEKTOR BERSAMA KETUA UNIT

27/01/2012 3:00pm - 6:00pm

BILIK MESYUARAT SEKTOR SPK

SPK

HAYATI BINTI SAID

PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NURUL IZRINA HAMIDON

20

KURSUS PENARAFAN JURULATIH KANAN NEGERI DAN UJIAN KECERGASAN FIZIKAL

30/01/20121:00pm hingga 02/02/20121:00pm

21

MESYUARAT JK INDUK RIMUP NEGERI JOHOR

31/01/2012 8:00am - 12:00pm

JPN

UNIT KOKURIKULUM

HJ.KAMARUDIN BIN MOHAMAD TAHIR

22

TAKLIMAT PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING JURULATIH UTAMA DAERAH

01/02/20128:00am hingga 02/02/20125:00pm

PPD KULAIJAYA

UNIT HAL EHWAL MURID

HJ ROZMAN BIN HARUN

23

MESYUARAT JAWATANKUASA KEWANGAN MSSJ /PSKPPJ BIL 1/2012

01/02/2012 8:00am - 5:00pm

JPN JOHOR

SUKAN

EN JAFAR BOHARI

24

MESYUARAT KETUA SEKTOR BERSAMA KETUA UNIT

03/02/2012 3:00pm - 6:00pm

BILIK SEKTOR

SPK

HAYATI BINTI SAID

25

PROGRAM “HATI KE HATI―

10/02/2012 9:00am - 5:00pm

PPD

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

10/02/2012 3:00pm - 6:00pm

BILIK MESYUARAT SEKTOR SPK

SPK

HAYATI BINTI SAID

13/02/20121:00pm hingga 16/02/20121:00pm

PUSAT KOKURIKULUM DAERAH CAWANGAN KOTA TINGGI

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

13/02/20121:00pm hingga 16/02/20121:00pm

PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

AZURA BINTI ABDULLAH

26

27

28

MESYUARAT KETUA SEKTOR BERSAMA KETUA UNIT

PERKHEMAHAN BINA INSAN MURID SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

PERKKHEMAHAN KEPIMPINAN PELAJAR 1 MALAYSIA MURID SEKOLAH MENANGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR 2012

15


15/02/2012 8:00am - 4:00pm

KULAIJAYA

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

15/02/20128:00am hingga 17/02/20128:00am

MELAKA

UNIT HAL EHWAL MURID

A.RAHMAN BIN HJ.T.AHMAD

PROGRAM HATI KE HATI•

16/02/2012 9:00am - 5:00pm

PPD

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

MESYUARAT KETUA SEKTOR BERSAMA KETUA UNIT

17/02/2012 3:00pm - 6:00pm

BILIK MESYUARAT SEKTOR SPK

SPK

HAYATI BINTI SAID

PELANCARAN AKTIVITI TUNAS BISTARI 2012

18/02/2012 8:00am - 1:00pm

PERSADA

UNIT KOKURIKULUM

AZMAN BIN ANSAR

TAKLIMAT PESANAN BTBTR 190/2013

20/02/2012 8:00am - 12:00pm

SMK SENAI, KULAIJAYA

UNIT HAL EHWAL MURID

HJ. NORAIN BIN SULONG

20/02/2012 9:00am - 1:00pm

SK KOTA MASAI, PASIR GUDANG

20/02/20122:00pm hingga 23/02/20122:00pm

PUSAT KOKURIKULUM JOHOR CAWANGAN MUAR

29

PEMANTAUAN PELAKSANAAN BANTUAN KPM ( KWAPM/RMT)

30

TAKLIMAT & PENGGUNAAN SMM VERSI 4.5 UNTUK JU SMM

31

32

33

34

35

36

PELANCARAN PROGRAM RAHSIA DAN MINGGU ANTI DADAH PERINGAT NEGERI

PERKHEMAHAN BINA INSAN MURID SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

16

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN MUSTAFFA BIN IBRAHIM DADAH

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORIZAH BINTI MOHAMAD


37

PERKHEMAHAN BINA INSAN MURID SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

38

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI MSSJ / PSKPPJ BIL 1/2012

39

TAKLIMAT PENARAFAN KESELAMATAN SEKOLAH

20/02/20122:00pm hingga 23/02/20122:00pm

PUSAT KOKURIKULUM JOHOR CAWANGAN CAWANGAN SEGAMAT

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

20/02/2012

JPN JOHOR

SUKAN

EN JAFAR BOHARI

21/02/2012 9:00am - 5:00pm

JPNJ

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

PONTIAN

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

MESYUARAT PROGRAM PINTAS

22/02/2012 9:00am - 5:00pm

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM (KWAPM/RMT)

23/02/2012 8:00am - 3:30pm

DAERAH PONTIAN

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

42 TAKLIMAT PENGURUSAN DISIPLIN

23/02/2012 9:00am - 5:00pm

JPNJ

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

43 MESYUARAT KETUA SEKTOR BERSAMA KETUA UNIT

24/02/2012 3:00pm - 6:00pm

BILIK MESYUARAT SEKTOR SPK

SPK

HAYATI BINTI SAID

PUSAT KOKURIKULKUM JOHOR CAWANGAN LEDANG

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

PPD KOTA TINGGI

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

40

41

27/02/20122:00pm PERKHEMAHAN BINA INSAN MURID SEKOLAH MENENGAH 44 hingga PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012 01/03/20122:00pm

45 CEMERLANG ANAK FELDA•

28/02/2012 9:00am - 5:00pm

17


46

47

48

49

50

51

52

53

MESYUARAT KETUA SEKTOR BERSAMA KETUA UNIT

02/03/2012 3:00pm - 6:00pm

BILIK MESYUARAT SEKTOR SPK

SPK

HAYATI BINTI SAID

MESYURAT JK KPJ NEGERI

03/03/2012 8:00am - 5:00pm

ZON 1

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

05/03/20122:00pm hingga 09/03/20122:00pm

PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

08/03/2012 8:00am - 4:00pm

DAERAH BATU PAHAT

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

MESYUARAT SEKOLAH RINTIS E-DISIPLIN

09/03/2012 9:00am - 5:00pm

15 SEKOLAH RINTIS

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

MESYUARAT KETUA SEKTOR BERSAMA KETUA UNIT

09/03/2012 3:00pm - 6:00pm

BILIK MESYUARAT SEKTOR SPK

SPK

HAYATI BINTI SAID

12/03/20128:00am hingga 16/03/20128:00am

5 DAERAH PILIHAN

UNIT HAL EHWAL MURID

A.RAHMAN BIN HJ.T.AHMAD

12/03/201211:00am hingga 14/03/201211:00am

BATU PAHAT, PONTIAN, KOTA TINGGI

UNIT HAL EHWAL MURID

A.HAMID ISMAIL

KURSUS ASAS JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM (KWAPM/RMT )

KEM MOTIVASI KESIHATAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH PERINGKAT DAERAH

TAKLIMAT PENGURUSAN PERMOHONAN ONLINE BKP / BKPU 2012

18


54

KURSUS FASILITATOR JURULATIH UTAMA SAHABAT PPDAPETRONAS

55

PERKHEMAHAN PBB SR JOHOR

56

MESYUARAT KETUA SEKTOR BERSAMA KETUA UNIT

57

PERKHEMAHAN BINA INSAN MURID SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

58

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM (KWAPM/RMT)

59

60

61

62

PERKHEMAHAN TKRS SEKOLAH RENDAH JOHOR

KARNIVAL KEMENTERAIAN PENGAJIAN TINGGI

PERKHEMAHAN INTEGRASI PATRIOTISME MURID SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

MESYUARAT PENGURUSAN PPDA BIL 2/2012

13/03/201210:00pm hingga 15/03/201211:00pm

STRAIT MERIDIAN UNIT PENDIDIKAN HOTEL, MELAKA PENCEGAHAN DADAH

KAMARUDIN BIN YUSOP

16/03/20128:00am hingga 18/03/20128:00am

KLUANG

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

16/03/2012 3:00pm - 6:00pm

BILIK MESYUARAT SEKTOR SPK

SPK

HAYATI BINTI SAID

19/03/20122:00pm hingga 22/03/20122:00pm

PUSAT KOKURIKULUM JOHOR CAWANGAN PONTIAN

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

21/03/2012 8:00am - 4:00pm

DAERAH MUAR

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

23/03/20129:00pm hingga 25/03/20129:00pm

KLUANG

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

24/03/20128:00am hingga 25/03/20125:00pm

PERSADA JOHOR BAHRU

UNIT HAL EHWAL MURID

ANUAR BIN AHMAD

26/03/20122:00pm hingga 29/03/20122:00pm

PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORIZAH BINTI MOHAMAD

27/03/2012 9:00am - 5:00pm

SMK BANDAR TENGGARA 2, KULAIJAYA

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

MUSTAFFA BIN IBRAHIM

19


63

64

65

66

67

68

69

70

27/03/20129:00pm hingga 29/03/20129:00pm

KOTA TINGGI

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

30/03/2012 9:00am - 5:00pm

PPD MUAR

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

02/04/20128:00am hingga 04/04/20128:00am

KULAI

UNIT KOKURIKULUM

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

KURSUS ASAS JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

02/04/20122:00pm hingga 06/04/20122:30pm

PUSAT KOKURIKKULUM JOHOR CAWANGAN LEDANG

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

KURSUS ASAS JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

02/04/20122:00pm hingga 06/04/20122:00pm

PUSAT KOKURIKULUM JOHOR CAWANGAN MUAR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

04/04/2012 8:00am - 5:00pm

PEJABAT PELAJARAN DAERAH BATU PAHAT

KARNIVAL BAHASA MELAYU SR JOHOR

05/04/2012 8:00am - 5:00pm

MERSING

UNIT KOKURIKULUM

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

PENGUMPULAN DATA SSDM / E-DISIPLIN

05/04/2012 8:00am - 5:00pm

SEMUA SEKOLAH

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

PERKHEMAHAN KRS SEKOLAH MENENGAH JOHOR

MESYUARAT MAPPD

KARNIVAL BAHASA MELAYU SM JOHOR

TAKLIMAT PELAKSANAAN BANTUAN-BANTUAN KPM ( KWAPM/RMT/JAKET/INSURAN)

20

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN


71

72

09/04/20122:00pm hingga 12/04/20122:00pm

PUSAT KOKURIKULUM JABATAN PELAJARAN JOHOR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

10/04/20128:00am hingga 13/04/20128:00am

KLUANG

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

KAMARUDIN BIN YUSOP

12/04/2012 8:00am - 5:00pm

PPD BATU PAHAT

UNIT HAL EHWAL MURID

ANUAR BIN AHMAD

12/04/20128:00am hingga 14/04/20128:00am

PPD KLUANG

UNIT HAL EHWAL MURID

A.RAHMAN BIN HJ.T.AHMAD

“SAY NO REMPIT”

13/04/2012 8:00am - 5:00pm

PPD SEGAMAT

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN SUKAN MSSJ BIL 2/2012

13/04/2012 8:00am - 5:00pm

JPN JOHOR

UNIT SUKAN

NAAMAN BIN MOHD SHAH

13/04/20129:00pm hingga 16/04/20129:00pm

DESARU KOTA TINGGI

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

HARI KERJAYA JURU UKUR NEGERI JOHOR

16/04/2012 8:00am - 12:00pm

UTM

UNIT HAL EHWAL MURID

ANUAR BIN AHMAD

ORIENTASI PELAJAR SEKOLAH RENDAH SAHABAT PPDAPETRONAS

17/04/2012 8:00am - 5:00pm

MERSING

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

KAMARUDIN BIN YUSOP

PERKHEMAHAN INTEGRASI ANTARA PUSAT KOKURIKULUM PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012 KURSUS FASILITATOR PELAJAR SAHABAT PPDA- PETRONAS

71

BENGKEL JURULATIH UTAMA UJIAN PSIKOMETRIK SEKOLAH RENDAH

72

KEM MOTIVASI KESIHATAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH PERINGKAT NEGERI

73

74

75

76

77

PERKHEMAHAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

21


18/04/2012 8:00am - 4:30pm

DAERAH PONTIAN

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGELOLAAN KEJOHANAN KRIKET MSSM 2012

19/04/2012 8:00am - 5:00pm

JPN JOHOR

UNIT SUKAN

JAFAR BIN BOHARI

KURSUS PENGURUSAN STRESS

21/04/2012 8:00am - 5:00pm

BATU PAHAT

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

23/04/20128:00am hingga 26/04/20128:00am

JOHOR BAHRU

UNIT KOKURIKULUM

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

23/04/20122:00pm hingga 26/04/20122:00pm

PUSAT TAMAN LAUT, PULAU TINGGI, MERSING

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

25/04/2012 9:00am - 5:00pm

PONTIAN

UNIT KOKURIKULUM

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

26/04/2012 8:00am - 4:00pm

DAERAH SEGAMAT

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

26/04/20129:00pm hingga 28/04/20129:00pm

PUSAT KOKURIKULUM

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

27/04/20129:00pm hingga 30/04/20129:00pm

KOTA TINGGI

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

78

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM (KWAPM/RMT )

79

80

81

82

83

84

5

86

PERTANDINGAN BAHAS BAHASA MELAYU ALA PARLIMEN KEBANGSAAN PROGRAM PENGHAYATAN TAMAN LAUT PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

PERTANDINGAN PUISI DAN LAGU

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM ( KWAPM/RMT )

PERKHEMAHAN KADET PERTAHANAN AWAM

PERKHEMAHAN PKBM (L) JOHOR

22


87

88

89

90

91

92

93

94

95

KURSUS LITERASI UNDANG-UNDANG

28/04/2012 8:00am - 5:00pm

SEMUA DAERAH

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

PERTANDINGAN KAWAD KAKI PBB SR (P)

02/05/2012 8:00am - 5:00pm

SEGAMAT

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

02/05/20128:00am hingga 06/05/20128:00am

JOHOR BAHRU

UNIT KOKURIKULUM

AZMI BIN ABU

02/05/2012 8:00am - 5:00pm

SK GAMBUT, SEMERAH BATU PAHAT

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN MUSTAFFA BIN IBRAHIM DADAH

02/05/20128:00am hingga 05/05/20128:00am

SETIAP DAERAH

UNIT HAL EHWAL MURID

A.RAHMAN BIN HJ.T.AHMAD

03/05/2012 8:00am - 5:00pm

PONTIAN

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

04/05/2012 8:00am - 5:00pm

ZON 3

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

07/05/20123:00pm hingga 10/05/20123:00pm

PUSAT TAMAN LAUT, PULAU TINGGI, MERSING

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

07/05/20129:00pm hingga 09/05/20129:00pm

JOHOR BAHRU

UNIT KOKURIKULUM

AZMI BIN ABU

KEM F1 TECHNOLOGY CHALLANGE KEBANGSAAN

MESYUARAT PENGURUSAN PPDA BIL 3/2012

KUIZ KESIHATAN 2012 PERTANDINGAN KAWAD KAKI PBB SR (L)

TAKLIMAT PERATURAN SEKOLAH

PROGRAM PENGHAYATAN TAMAN LAUT ZON SELATAN PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2012

PERTANDINGAN ROBOTIK SEKOLAH-SEKOLAH JOHOR

23


96

97

98

99

100

101

102

09/05/2012 8:00am - 5:00pm

MUAR

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

10/05/2012 8:00am - 4:30pm

DAERAH MUAR

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

PERTANDINGAN KAWAD KAKI KRS (P)

10/05/2012 8:00am - 5:00pm

KLUANG

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

PERMUAFAKATAN JPNJ & PDRM

12/05/2012 8:00am - 5:00pm

PDRM JOHOR

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

BENGKEL UJIAN PSIKOMETRIK GBK SEKOLAH RENDAH

14/05/2012 8:00am - 5:00pm

DAERAH MASINGMASING

UNIT HAL EHWAL MURID

ANUAR BIN AHMAD

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN SUKAN MSSJ BIL 3/2012

14/05/2012 8:00am - 5:00pm

JPN JOHOR

UNIT SUKAN

NAAMAN BIN MOHD SHAH

PERTANDINGAN KAWAD KAKI NGO (L)

14/05/2012 8:00am - 5:00pm

MERSING

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

14/05/20123:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JOHOR CAWANGAN 18/05/20123:00pm KLUANG

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

14/05/20123:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JOHOR CAWANGAN 18/05/20123:00pm KLUANG

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

PERTANDINGAN KAWAD KAKI KRS (L) PEMANTAUAN PELAKSANAN PENGURUSAN BANTUAN KPM ( KWAPM/RMT )

103 KURSUS ASAS JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

104

KURSUS ASAS JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

24


105

106

107

108

109

KURSUS ASAS JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR

PERTANDINGAN KAWAD KAKI NGO (P)

FESTIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI JOHOR

PERTANDINGAN KAWAD KAKI GO (L)

PERKHEMAHAN KADET POLIS KEBANGSAAN

110 PERKHEMAHAN ALAM SEMULA JADI 1 MALAYSIA MURID SEKOLAH RENDAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

111

KARNIVAL BAHASA INGGERIS SM JOHOR

112 ORIENTASI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH SAHABAT PPDAPETRONAS

113

PERTANDINGAN KAWAD KAKI GO (P)

14/05/20123:15pm hingga 18/05/20123:15pm

PUSAT KOKURIKULUM JOHOR CAWANGAN SEGAMAT

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

15/05/2012 8:00am - 5:00pm

BATU PAHAT

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

15/05/20129:00pm hingga 17/05/20129:00pm

BATU PAHAT

UNIT KOKURIKULUM

AZMI BIN ABU

21/05/2012 8:00am - 5:00pm

KULAI

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

21/05/20128:00am hingga 25/05/20128:00am

JOHOR BAHRU

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

21/05/20123:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JABATAN 24/05/20123:00pm PELAJARAN JHOR

22/05/2012 8:00am - 5:00pm

KOTA TINGGI

UNIT KOKURIKULUM

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

22/05/2012 8:00am - 5:00pm

SEGAMAT

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

KAMARUDIN BIN YUSOP

23/05/2012 8:00am - 5:00pm

JOHOR BAHARU

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

25


24/05/2012 8:00am - 5:00pm

MUAR

UNIT KOKURIKULUM

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

115 PERKHEMAHAN PKBM(D) NEGERI JOHOR

26/05/20128:00am hingga 30/05/20128:00am

KLUANG

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

116

28/05/201210:00pm hingga 31/05/201210:00pm

TIRAM INDAH VILLAGE

UNIT KOKURIKULUM

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

30/05/2012 8:00am - 4:30pm

DAERAH KLUANG

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NURUL IZRINA HAMIDON

UNIT SUKAN

JA‟FAR BIN BOHARI

04/06/20125:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JOHOR CAWANGAN 07/06/20125:00pm PONTIAN

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NURUL IZRINA HAMIDON

08/06/20128:00am hingga 10/06/20128:00am

PERSADA

UNIT KOKURIKULUM

AZMAN BIN ANSAR

08/06/2012 8:00am - 9:00pm

MERSING

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

114

KARNIVAL BAHASA INGGERIS SR JOHOR

KEM SEMARAK TEATER JOHOR

1173 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM ( KWAPM/RMT )

118

119

KURSUS PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN AKTIVITI PENDIDIKAN LUAR JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR (CABARAN PONTIAN) TAHUN 2012 KEJOHANAN KRIKET MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA

120 PERKHEMAHAN EKSPEDISI PENDIDIKAN LUAR (CABARAN PONTIAN) PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

121

MEDAN NIAGA TUNAS BISTARI

122 PERKHEMAHAN KPJ BERSAMA PDRM

04/06/20123:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JOHOR CAWANGAN 07/06/20123:00pm PONTIAN 04/06/20123:00pm hingga 09/06/20123:00pm

26

JOHOR BAHRU


123

124

PROGRAM JATI DIRI MURID KENA BUANG SEKOLAH

13/06/2012 8:00am - 5:00pm

JPNJ/PUSAT KOKURIKULUM

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

PERTANDINGAN PANCARAGAM JOHOR

14/06/2012 8:00am - 5:00pm

PASIR GUDANG

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

16/06/2012 8:00am - 5:00pm

KLUANG

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

18/06/20123:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JABATAN 21/06/20123:00pm PELAJARAN JOHOR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

18/06/20129:00pm hingga 21/06/20129:00pm

PERSADA JOHOR

UNIT KOKURIKULUM

AZMI BIN ABU

PEMANTAUAN PELAKSANAN PENGURUSAN BANTUAN KPM (KWAPM/RMT )

20/06/2012 8:00am - 4:30pm

DAERAH SEGAMAT

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

PERTANDINGAN PALUAN KOMPANG

21/06/2012 8:00am - 5:00pm

SEGAMAT

UNIT KOKURIKULUM

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

MESYUARAT SEKOLAH-SEKOLAH BERADA DI KAWASAN BERISIKO TINGGI

21/06/2012 8:00am - 5:00pm

ZON 4

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

21/06/20124:00pm hingga 23/06/20124:00pm

KOTA TINGGI

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

125 PEMANTAUAN PENGURUSAN HEM /DISIPLIN SEKOLAH DAN PINTAS

126 PERKHEMAHAN INTEGRASI 1 MALAYSIA MURID SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

127

128

129

130

MISTI JOHOR 2012

131 PERTANDINGAN PENCAK SILAT

27


132 KUIZ KESIHATAN PERINGKAT NEGERI 2012

133 KURSUS KAYAK ANUGERAH BINTANG 1 JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

23/06/20128:00am hingga 24/06/20128:00am

PPD PONTIAN

25/06/20123:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JABATAN 28/06/20123:00pm PELAJARAN JOHOR

UNIT HAL EHWAL MURID

HJ ROZMAN BIN HARUN

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

AZURA BINTI ABDULLAH

26/06/2012 8:00am - 2:00pm

BATU PAHAT

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

ABDUL AZIZ HOW ABDULLAH

28/06/2012 8:00am - 4:30pm

DAERAH MERSING

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

136 KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME JURULATIH UTAMA PPDA

01/07/20128:00am hingga 03/07/20128:00am

STRAIT VIEW HOTEL PORT DIKSON

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

ABDUL AZIZ HOW ABDULLAH

137 KEM MOTIVASI KESIHATAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT DAERAH

02/07/20128:00am hingga 06/07/20128:00am

5 DAERAH PILIHAN

UNIT HAL EHWAL MURID

A.RAHMAN BIN HJ.T.AHMAD

138 KURSUS RENANG JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

02/07/20123:00pm hingga 05/07/20123:00pm

KOMPLEKS PUSAT KOKURIKULUM NEGERI SELANGOR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

03/07/2012 8:00am - 5:00pm

BATU PAHAT

UNIT KOKURIKULUM

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

134 KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH NEGERI JOHOR

135 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM ( KWAPM/RMT )

139

PERTANDINGAN TARIAN SEKOLAH-SEKOLAH JOHOR

28


140

04/07/2012 8:00am - 5:00pm

JPNJ

UNIT HAL EHWAL MURID

YAZID BIN MD SAID

05/07/2012 8:00am - 12:00pm

LOKASI

UNIT HAL EHWAL MURID

ANUAR BIN AHMAD

05/07/2012 8:00am - 5:00pm

PONTIAN

UNIT KOKURIKULUM

HJ.KAMARUDIN BIN MOHAMAD TAHIR

PERTANDINGAN PERTUNJUKAN SAINS JOHOR

05/07/2012 8:00am - 5:00pm

JOHOR BAHRU

UNIT KOKURIKULUM

AZMI BIN ABU

KARNIVAL PERTANDINGAN LALULINTAS

07/07/2012 8:00am - 4:00pm

MUAR

UNIT KOKURIKULUM

AZMAN BIN ANSAR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

PENGUMPULAN DATA PENARAFAN KESELAMATAN SEKOLAH

141 PEMANTAUAN PENGURUSAN DAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN KAUNSELING SEKOLAH

142 MESYUARAT POST MORTEM AKTIVITI KOKURIKULUM SETENGAH TAHUN 2012

143

144

145 PERKHEMAHAN PENDIDIKAN LUAR 1 MALAYSIA MURID SEKOLAH RENDAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

146

KUIZ DAN PIDATO PNB

147 TAKLIMAT & PENGGUNAAN SMM VERSI 4.5 UNTUK JU SMM PUNGUTAN KE DUA PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN 148 KPM ( KWAPM/RMT )

09/07/20123:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JABATAN 12/07/20123:00pm PELAJARAN JOHOR

10/07/2012 8:00am - 5:00pm

MERSING

UNIT KOKURIKULUM

AZMAN BIN ANSAR

11/07/20128:00am hingga 13/07/20128:00am

JOHOR BAHRU

UNIT HAL EHWAL MURID

A.RAHMAN BIN HJ.T.AHMAD

12/07/2012 8:00am - 4:00pm

DAERAH KOTA TINGGI

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

29


14/07/2012 8:00am - 5:00pm

PONTIAN

UNIT KOKURIKULUM

HJ.KAMARUDIN BIN MOHAMAD TAHIR

16/07/20123:00pm

LEDANG

UNIT SUKAN

JA‟FAR BIN BOHARI

16/07/20123:00pm hingga 19/07/20123:00pm

PUSAT KOKURIKULUM JOHOR CAWANGAN PONTIAN

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

PERTANDINGAN MEMASAK NESTLE JOHOR

19/07/2012 8:00am - 5:00pm

PONTIAN

UNIT KOKURIKULUM

AZMAN BIN ANSAR

MESYUARAT JK INDUK RIMUP NEGERI 2/2012

19/07/2012 9:00am - 1:00pm

JPN

UNIT KOKURIKULUM

HJ.KAMARUDIN BIN MOHAMAD TAHIR

19/07/2012 8:00am - 5:00pm

JPN JOHOR

UNIT SUKAN

NAAMAN BIN MOHD SHAH

26/07/2012 8:00am - 4:30pm

DAERAH PASIR GUDANG

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

30/07/2012 8:00am - 5:00pm

PPD SEGAMAT

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

MUSTAFFA BIN IBRAHIM

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

149 KARNIVAL KOKURIKULUM JOHOR 150

151

152

153

MESYUARAT PENGELOLAAN KEM BAKAT SPTS SIRI 2/2011

PERKHEMAHAN EKSPEDISI PENDIDIKAN LUAR MURID SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN 154 SUKAN MSSJ BIL 4/2012

155 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM ( KWAPM/RMT)

156

MESYUARAT PENGURUSAN PPDA BIL 4/2012

157 PERKHEMAHAN IHYA RAMADAN MURID SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

06/08/20124:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JABATAN 09/08/20124:00pm PELAJARAN JOHOR

30


158

159

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM (KWAPM/RMT )

SEMARAK TEATER

160 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM ( KWAPM/RMT )

161

PERKHEMAHAN EKSPEDISI PENDIDIKAN LUAR MURID SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

162 KURSUS RENANG JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

163

KARNIVAL BAHASA MELAYU SJK JOHOR

MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANDU DASAR 1MURID 164 1SUKAN /SSN/SPTS BIL 2/2012

165 PEMANTAUAN PERLAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM (KWAPM/RMT )

08/08/2012 8:00am - 4:30pm

DAERAH MERSING

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

17/08/20128:00am hingga 19/08/20128:00am

PASIR GUDANG

UNIT KOKURIKULUM

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

22/08/2012 8:00am - 4:30pm

DAERAH JOHOR BAHRU

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

03/09/20124:00pm hingga 06/09/20124:00pm

PUSAT KOKURIKKULUM JOHOR CAWANGAN SEGAMAT

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

10/09/20124:00pm hingga 13/09/20124:00pm

KOMPLEKS PUSAT KOKURIKULUM NEGERI SELANGOR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

11/09/2012 8:00am - 5:00pm

SEGAMAT

UNIT KOKURIKULUM

MOHD AZHAR BIN MOHTAR

11/09/2012 8:00am - 5:00pm

JPN JOHOR

SUKAN

EN JAFAR BOHARI

12/09/2012 8:00am - 4:30pm

DAERAH KOTA TINGGI

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

31


166 KURSUS PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH SIHAT UNTUK GB / PENGETUA BARU

167

KARNIVAL KEMERDEKAAN

168 KURSUS ASAS JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

169 TAKLIMAT PENGURUSAN BANTUAN-BANTUAN KPM (KWAPM/RMT /JAKET/INSURAN )

170

171

12/09/20128:00am hingga 14/09/20128:00am

MELAKA

UNIT HAL EHWAL MURID

A.RAHMAN BIN HJ.T.AHMAD

13/09/2012 8:00am - 5:00pm

JOHOR BAHRU

UNIT KOKURIKULUM

HJ.KAMARUDIN BIN MOHAMAD TAHIR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

18/09/20124:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JABATAN 22/09/20124:00pm PELAJARAN JOHOR

19/09/2012 8:00am - 4:30pm

PEJABAT PELAJARAN UNIT HAL EHWAL KLUANG MURID

ROSLI BIN HUSSIN

MESYUARAT PENGURUSAN PPDA BIL 5/2012

19/09/2012 8:00am - 5:00pm

PPD MUAR

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

MUSTAFFA BIN IBRAHIM

PROGRAM KEPIMPINAN PRS

20/09/2012 8:00am - 5:00pm

DAERAH SEGAMAT

UNIT HAL EHWAL MURID

ANUAR BIN AHMAD

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

PERKHEMAHAN EKSPEDISI PENDIDIKAN LUAR MURID SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 172 2012 173 KEM BAKAT SPTS KEBANGSAAN SIRI 2 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN 174 KPM ( KWAPM/RMT)

24/09/20124:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JOHOR CAW. 27/09/20124:00pm KLUANG 26/09/20124:00pm hingga 29/09/20124:00pm

LEDANG

UNIT SUKAN

JAFAR BOHARI

27/09/2012 8:00am - 4:00pm

DAERAH PASIR GUDANG

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

32


175 MESYUARAT JAWATANKUASA PENGELOLA PSKPP KE-40

27/09/2012 8:00AM - 4:00PM

KLUANG

UNIT SUKAN

JA‟FAR BIN BOHARI

176 KURSUS ETIKET DAN PROTOKOL JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

01/10/20124:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JABATAN 04/10/20124:00pm PELAJARAN JOHOR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

PERKHEMAHAN EKSPEDISI PENDIDIKAN LUAR MURID 177 SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

01/10/20124:00pm hingga 04/10/20124:00pm

PUSAT KOKURIKULUM JOHOR CAWANGAN KOTA TINGGI

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

178 PERKHEMAHAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM NGO SM JOHOR

02/10/20122:00pm hingga 04/10/20121:00pm

BATU PAHAT

UNIT KOKURIKULUM

RUSLI B TUMIRAN

179 KURSUS RENANG JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

08/10/20124:00pm hingga 11/10/20124:00pm

KOMPLEKS PUSAT KOKURIKULUM NEGERI SELANGOR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

11/10/2012 8:00am - 4:00pm

DAERAH JOHOR BAHRU

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

11/10/2012 8:00am - 4:00pm

JPN JOHOR

UNIT SUKAN

JA‟FAR BIN BOHARI

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

180 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM ( KWAPM/RMT ) 181

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI MSSJ / PSKPPJ BIL 2/2012

PERKHEMAHAN EKSPEDISI PENDIDIKAN LUAR MURID SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 182 2012

15/10/20124:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JOHOR 18/10/20124:00pm CAWANGAN MUAR

33


182 PERKHEMAHAN PBB NGO SEKOLAH MENENGAH JOHOR 183

PESTA PSKPP JOHOR EDISI KE 40

184 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANTUAN KPM ( KWAPM/RMT ) 185 MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN SUKAN MSSJ BIL 5/2012

186 PERKHEMAHAN MOTIVASI MURID LEPASAN PMR PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2012

187 KONVENSYEN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT NEGERI JOHOR

188

ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

189 KURSUS PENGURUSAN AKTIVITI BERBASIKAL JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM JOHOR TAHUN 2012

190

MESYUARAT POST MORTEM AKTIVITI DOKTOR MUDA 2012

16/10/20129:00pm hingga 18/10/20129:00pm

BATU PAHAT

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

19/10/2012 hingga 21/10/2012

KLUANG

UNIT SUKAN

JA‟FAR BOHARI

24/10/2012 8:00am - 4:30pm

DAERAH KLUANG

UNIT HAL EHWAL MURID

ROSLI BIN HUSSIN

25/10/2012 8:00am - 5:00pm

JPN JOHOR

UNIT SUKAN

NAAMAN BIN MOHD SHAH

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

ABDUL AZIZ HOW ABDULLAH

29/10/20124:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JABATAN 01/11/20124:00pm PELAJARAN JOHOR

30/10/2012 8:00am - 2:00pm

KLUANG

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

05/11/20128:00am hingga 07/11/20128:00am

JOHOR BAHRU

UNIT KOKURIKULUM

HJ.KAMARUDIN BIN MOHAMAD TAHIR

UNIT PUSAT KOKURIKULUM

NORDIN BIN RAMLAN

UNIT KOKURIKULUM

HJ.KAMARUDIN BIN MOHAMAD TAHIR

05/11/20124:00pm PUSAT KOKURIKULUM hingga JABATAN 08/11/20124:00pm PELAJARAN JOHOR

08/11/2012 8:00am - 4:00pm

34

MUAR


191 BENGKEL JURNAL KAJIAN TINDAKAN MESYUARAT PENGURUSAN BANTUAN-BANTUAN KPM 192 2/2012

193

194

195

KURSUS PENGURUSAN 3K UNTUK PK HEM BARU

LAWATAN PENANDA ARAS PPDA

BENGKEL PENGUMPULAN DATA LAPORAN L4/L8

196 MESYUARAT POST MORTEM AKTIVITI DAN PEMBINAAN TAKWIM 2013

197

BENGKEL PENYEDIAAN PELAN OPERASI PPDA 2013

198 ANUGERAH KUALITI PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT NEGERI JOHOR 2012

08/11/2012 8:00am - 5:00pm 14/11/2012 8:00am - 5:00pm 21/11/20128:00am hingga 23/11/20128:00am 28/11/20128:00am hingga 30/11/20128:00am

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

ABDUL AZIZ HOW ABDULLAH

PEJABAT PELAJARAN UNIT HAL EHWAL DAERAH BATU MURID PAHAT

ROSLI BIN HUSSIN

SMK KEMPAS

BATU PAHAT

UNIT HAL EHWAL MURID

SEKOLAH-SEKOLAH UNIT PENDIDIKAN CEMERLANG PPDA PENCEGAHAN NEGERI SELANGOR DADAH

A.RAHMAN BIN HJ.T.AHMAD

ABDUL AZIZ HOW ABDULLAH

30/11/20128:00am hingga 03/12/20125:00pm

SEMUA DAERAH

UNIT HAL EHWAL MURID

ANUAR BIN AHMAD

05/12/20128:00am hingga 07/12/20128:00am

MERSING

UNIT KOKURIKULUM

HJ.KAMARUDIN BIN MOHAMAD TAHIR

12/12/2012 8:00am - 5:00pm

SMK GELANG PATAH

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

ABDUL AZIZ HOW ABDULLAH

20/12/2012 8:00am - 2:00pm

SEGAMAT

UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

ABDUL AZIZ HOW ABDULLAH

35


TAKWIM 2012 MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA / NEGERI JOHOR _____________________________________________

Bil

Aktiviti

Dari

Hingga

Lokasi

Kategori

1

KEJOHANAN AKUATIK PERINGKAT NEGERI

2012-02-10

2012-02-12

BATU PAHAT

MSSN

2

KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT NEGERI

2012-02-10

2012-02-11

PASIR GUDANG

MSSN

3

KEJOHANAN BADMINTON PERINGKAT NEGERI

2012-02-17

2012-02-19

MUAR

MSSN

4

KEJOHANAN BOLA TAMPAR PERINGKAT NEGERI

2012-02-17

2012-02-19

KOTA TINGGI

MSSN

5

KEJOHANAN PING PONG PERINGKAT NEGERI

2012-02-17

2012-02-19

KULAIJAYA

MSSN

6

KEJOHANAN TENIS PERINGKAT NEGERI

2012-02-17

2012-02-19

SEGAMAT

MSSN

7

KEJOHANAN GOLF PERINGKAT NEGERI

2012-02-21

2012-02-22

KULAIJAYA

MSSN

8

KEJOHANAN BOLA KERANJANG PERINGKAT NEGERI

2012-02-24

2012-02-26

SEGAMAT

MSSN

9

KEJOHANAN MEMANAH PERINGKAT NEGERI

2012-02-24

2012-02-26

PONTIAN

MSSN

10

KEJOHANAN GIMRAMA PERINGKAT NEGERI

2012-02-24

2012-02-26

BATU PAHAT

MSSN

11

KEJOHANAN GIMNASTIK PERINGKAT NEGERI

2012-02-24

2012-02-26

PENGERANG

MSSN

12

KEJOHANAN HOKI PERINGKAT NEGERI

2012-02-24

2012-02-26

PASIR GUDANG

MSSN

13

KEJOHANAN SEPAK TAKRAW PERINGKAT NEGERI

2012-03-02

2012-03-04

PONTIAN

MSSN

14

KEJOHANAN BOLING TEN PIN PERINGKAT NEGERI

2012-03-05

2012-03-08

JOHOR BAHRU

MSSN

15

KEJOHANAN PERAHU LAYAR PERINGKAT NEGERI

2012-03-05

2012-03-08

MERSING

MSSN

16

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PERINGKAT NEGERI

2012-04-12

2012-04-15

KLUANG

MSSN

17

KEJOHANAN BOLA BALING PERINGKAT NEGERI

2012-04-22

2012-04-22

PENGERANG

MSSN

36


18

KEJOHANAN RAGBI PERINGKAT NEGERI

2012-04-20

2012-04-22

LEDANG

MSSN

19

KEJOHANAN CATUR PERINGKAT NEGERI

2012-04-20

2012-04-22

MERSING

MSSN

20

KEJOHANAN KRIKET PERINGKAT NEGERI

2012-04-27

2012-04-29

JOHOR BAHRU

MSSN

21

KEJOHANAN BOLA SEPAK PERINGKAT NEGERI

2012-04-27

2012-04-29

LEDANG

MSSN

22

KEJOHANAN BOLA JARING PERINGKAT NEGERI

2012-04-27

2012-04-29

KOTA TINGGI

MSSN

23

KEJOHANAN SKUASY PERINGKAT NEGERI

2012-05-18

2012-05-20

BATU PAHAT

MSSN

24

KEJOHANAN SOFBOL PERINGKAT NEGERI

2012-05-18

2012-05-20

MUAR

MSSN

25

KEJOHANAN GOLF PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-07

2012-03-10

PERAK

MSSM

26

KEJOHANAN BOLA KERANJANG PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-12

2012-03-17

SELANGOR

MSSM

27

KEJOHANAN GIMNASTIK PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-12

2012-03-16

KELANTAN

MSSM

28

KEJOHANAN BOLA TAMPAR PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-12

2012-03-17

SARAWAK

MSSM

29

KEJOHANAN PERAHU LAYAR PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-12

2012-03-17

PAHANG

MSSM

30

KEJOHANAN BADMINTON PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-12

2012-03-16

KEDAH

MSSM

31

KEJOHANAN HOKI PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-12

2012-03-17

SELANGOR

MSSM

32

KEJOHANAN PING PONG PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-13

2012-03-17

LABUAN

MSSM

33

KEJOHANAN TENIS PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-13

2012-03-17

PERAK

MSSM

34

KEJOHANAN MEMANAH PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-13

2012-03-17

PAHANG

MSSM

35

KEJOHANAN AKUATIK PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-13

2012-03-17

SABAH

MSSM

37


36

KEJOHANAN GIMRAMA PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-14

2012-03-17

MELAKA

MSSM

37

KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-03-24

2012-03-26

KEDAH

MSSM

38

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PERINGKAT NEGERI

2012-04-12

2012-04-15

KLUANG

MSSM

39

KEJOHANAN SEPAK TAKRAW PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-04-17

2012-04-21

MELAKA

MSSM

40

KEJOHANAN BOLING TEN PIN PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-04-17

2012-04-21

PULAU PINANG

MSSM

41

KEJOHANAN BOLA BALING PERINGKAT NEGERI

2012-04-20

2012-04-22

PENGERANG

MSSM

42

KEJOHANAN RAGBI PERINGKAT NEGERI

2012-04-20

2012-04-22

LEDANG

MSSM

43

KEJOHANAN CATUR PERINGKAT NEGERI

2012-04-20

2012-04-22

MERSING

MSSM

44

KEJOHANAN BOLA JARING PERINGKAT NEGERI

2012-04-27

2012-04-29

KOTA TINGGI

MSSM

45

KEJOHANAN BOLA SEPAK PERINGKAT NEGERI

2012-04-27

2012-04-29

LEDANG

MSSM

46

KEJOHANAN KRIKET PERINGKAT NEGERI

2012-04-27

2012-04-29

JOHOR BAHRU

MSSM

47

KEJOHANAN BOLA SEPAK PIALA SULTAN AZLAN SHAH

2012-04-28

2012-04-28

SM VICTORIA, KUALA LUMPUR

MSSM

48

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-05-08

2012-05-12

PERLIS

MSSM

49

KEJOHANAN BOLA JARING PIALA TUANKU NAJIHAH

2012-05-12

2012-05-12

SMK CONVENT, BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR

MSSM

50

KEJOHANAN SKUASY PERINGKAT NEGERI

2012-05-18

2012-05-20

BATU PAHAT

MSSM

51

KEJOHANAN SOFBOL PERINGKAT NEGERI

2012-05-18

2012-05-20

MUAR

MSSM

52

KEJOHANAN KRIKET PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-06-04

2012-06-09

JOHOR

MSSM

53

KEJOHANAN BOLA BALING PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-06-04

2012-06-09

KELANTAN

MSSM

38


54

KEJOHANAN RAGBI PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-06-04

2012-06-09

NEGERI SEMBILAN

MSSM

55

KEJOHANAN BOLA SEPAK PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-06-04

2012-06-09

KUALA LUMPUR

MSSM

56

KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-06-05

2012-06-09

TERENGGANU

MSSM

57

KEJOHANAN SKUASY PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-06-05

2012-06-09

PULAU PINANG

MSSM

58

KEJOHANAN SOFBOL PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-06-05

2012-06-09

TERENGGANU

MSSM

59

KEJOHANAN BOLA JARING PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-06-06

2012-06-09

NEGERI SEMBILAN

MSSM

60

4 th ASEAN SCHOOLS GAMES 2012

2012-08-01

2012-08-08

INDONESIA

ASEAN

61

(1ST ASIAN SCHOOLS ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2012) - ( ASSF )

2012-09-20

2012-09-20

K.LUMPUR

ASIA

62

BADMINTON ( ASEAN SCHOOLS SPORTS FEDERATION (ASSF)

2012-07-10

2012-07-11

HONG KONG

ASEAN

63

BOLA KERANJANG ASEAN SCHOOLS SPORTS FEDERATION (ASSF)

JULAI 2012

CHINA

ASIA

64

MENEMBAK ( ASEAN SCHOOLS SPORTS FEDERATION (ASSF)

JULAI 2012

THAILAND

ASEAN

65

BOLA SEPAK ( ASIAN SCHOOLS FOOTBALL FEDERATION – ASSF) BAWAH 15 TAHUN

OGOS 2012

SINGAPURA

ASIA

66

BOLA SEPAK ( ASIAN SCHOOLS FOOTBALL FEDERATION – ASSF) bawah 18 tahun

SEPT 2012

IRAN

ASIA

60

KEM BAKAT SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN SIRI 1

2012-06-25

2012-06-28

PULAU PINANG

MSSM

61

KARNIVAL SUKAN SEKOLAH PREMIER PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-07-04

2012-07-07

NEGERI SEMBILAN

MSSM

39


62

KEM BAKAT SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN SIRI 2

2012-09-26

2012-09-29

JOHOR

MSSM

63

KARNIVAL SUKAN SEKOLAH MURID ORANG ASLI PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-10-17

2012-10-20

TERENGGANU

MSSM

64

KARNIVAL SUKAN SEKOLAH SUKAN NEGERI PERINGKAT KEBANGSAAN

2012-11-05

2012-11-08

MELAKA

MSSM

40


PROFIL UNIT-UNIT DI SEKTOR _____________________________________________ 1. HAL EHWAL MURID : a. SUB UNIT : - DISIPLIN EN. YAZID BIN SAID, PENOLONG PENGARAH DISIPLIN HJ ROSLAN BIN HAYON, PENGELOLA CEMERLANG DISIPLIN BIDANG TUGAS :       

Menyelia, memantau dan membantu meningkatkan pengurusan disiplin sekolah Menerima dan menjalankan tindakan terhadap aduan tentang pengurusan disiplin sekolah Mengurus dan melaporkan program disiplin sekolah. Merancang , mengurus dan menilai data Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) Menjadi urusetia Jawatankuasa Induk Menangani Disiplin Murid Peringkat Negeri Merancang, mengurus dan menilai Kelab Pencegahan Jenayah Merancang, mengurus dan menilai program menangani gejala disiplin

HUBUNGAN DENGAN AGENSI LUAR : Polis Diraja Malaysia Kontinjen Johor Majlis Aspirasi Nasional (Mapan) INDEKS PENCAPAIAN PRESTASI (KPI) : Penurunan kes Ponteng Sekolah bagi tahun 2012 disasarkan pada kadar 0.01%. b. SUB UNIT : - BIASISWA EN. A.HAMID BIN ISMAIL , PENOLONG PENGARAH BIASISWA BIDANG TUGAS      

Merangka surat panggilan ke mesyuarat / taklimat untuk Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (SPK), Penyelia Kanan HEM Daerah, Pengetua, Guru Penolong Kanan HEM, Guru Biasiswa. Merangka dan merancang penyediaan bahan Kursus, Mesyuarat dan Taklimat. Melaksana Kursus, Mesyuarat dan Taklimat Biasiswa. Memantau sistem fail Biasiswa yang lengkap dan teratur. Melantik Penyelaras Guru Biasiswa. Merancang penyediaan pengurusan pakej, mesyuarat, taklimat dan kursus berkaitan dengan Biasiswa.

HUBUNGAN DENGAN AGENSI LUAR :         

Menyelaras Bantuan Biasiswa Tajaan ( NGO ): Telekom Petronas Bank Negara Malaysia Shell Mc Donald Yayasan Al-Bukhary (AIU ) Biasiswa Dato‟ Onn Biasiswa Kerajaan Kuwait Biasiswa Kerajaan Thailand

41


INDEKS PENCAPAIAN PRESTASI (KPI) Memastikan semua pelajar yang telah diluluskan Anugerah Biasiswa akan mendapat pembiayaan Biasiswa mereka pada bulan Ogos – September pada tahun semasa mengikut peruntukkan seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi tahun berkenaan. c. SUB UNIT : - SKIM PINJAMAN BUKU TEKS HJ NORAIN BIN SULONG , PENYELIA KANAN SPBT BIDANG TUGAS 

Pengurusan Kewangan Buku Teks SPBT i. Membuat Anggaran Belanja Mengurus SPBT ii. Penyediaan Pesanan Kerajaan (LO) iii. Penyediaan Kelulusan Pakej SPBT Pemantapan Pengurusan Buku Teks i. Menyedia dan mengedar maklumat berkaitan pengurusan SPBT ii. Pengurusan Data SPBT iii. Menyelaras keperluan agihan berpusat buku teks peringkat negeri Pembangunan Peningkatan Pengurusan SPBT Secara Terancang i. Meningkatkan pengurusan SPBT ii. Menyelia dan memantau pengurusan dan pelaksanaan buku SPBT sekolah iii. Merancang dan mengelola Pertandingan Pengurusan SPBT Cemerlang iv. Merancang, menyelaras dan memantau Program-program Inovasi SPBT Penyelarasan Pelupusan Buku Teks i. Merancang, menyemak, menyelia dan memantau proses pelupusan buku teks.

HUBUNGAN DENGAN AGENSI LUAR :  

Dewan Bahasa dan Pustaka Penerbit Buku Teks Swasta

INDEKS PENCAPAIAN PRESTASI (KPI) Memastikan semua murid warganegara Malaysia di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima buku teks SPBT sebelum sesi persekolahan bermula. d. SUB UNIT : - ASRAMA HJ MOHAMAD BIN SAMAON, PENYELIA KANAN ASRAMA BIDANG TUGAS Pengurusan Asrama i. Membuat Anggaran Belanja Mengurus Asrama ii. Penyediaan Pesanan Kerajaan (LO) iii. Penyediaan Kelulusan Pakej Asrama INDEKS PENCAPAIAN PRESTASI (KPI) 

Memastikan semua asrama dalam keadaan terbaik untuk memberi kemudahan dan keselesan kepada penghuni asrama.

42


e. SUB UNIT : - KESIHATAN A.RAHMAN BIN HJ.T.AHMAD, PENYELIA KANAN KESIHATAN BIDANG TUGAS 

Pengurusan Kewangan Unit Kesihatan i. Membuat Anggaran Belanjawan Mengurus Unit Kesihatan ii. Penyediaan Pesanan Kerajaan iii. Penyediaan Kelulusan Pakej Unit Kesihatan

Pemantapan Pengurusan Unit Kesihatan i. Menyedia dan menguruskan pengedaran bahan berkaitan Unit Kesihatan ii. Menguruskan data Unit Kesihatan iii. Menyelaras keperluan bahan dan kerjasama bersama Jabatan Kesihatan Negeri dan daerah Pembangunan Peningkatan Pengurusan Unit Kesihatan Secara Terancang i. Meningkatkan pengurusan Unit Kesihatan ii. Menyelia dan memantau pengurusan dan perlaksanaan Kesihatan dan kantin sekolah iii. Merancang dan mengelola pertandingan di bawah Unit kesihatan iv. Merancang, menyelaras dan memantau program-program unit kesihatan

HUBUNGAN DENGAN AGENSI LUAR :     

Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan Daerah Pengusah-pengusaha kantin Pembekal Susu 1Malaysia Pembekal Vitamin 1Malaysia NGO berkaitan dengan Kesihatan

INDEKS PENCAPAIAN PRESTASI (KPI) Memastikan semua pelajar yang telah diluluskan Anugerah Biasiswa akan mendapat pembiayaan Biasiswa mereka pada bulan Ogos – September pada tahun semasa mengikut peruntukkan seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi tahun berkenaan. f.

SUB UNIT : - KEBAJIKAN EN. RUSLI BIN HUSSIN, PENYELIA KANAN KEBAJIKAN BIDANG TUGAS 

Menyelaras dan menguruskan urusan Bantuan Kebajikan : i. Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) ii. e-kasih iii. Rancangan Makanan Tambahan iv. Jaket Keselamatan v. Takaful Pelajar Sekolah-sekolah Malaysia vi. Pakej

43


g. SUB UNIT : - BIMBINGAN DAN KAUNSELING HJ ROZMAN BIN HARUN, PENOLONG PENGARAH KAUNSELING EN. ANUAR BIN AHMAD, PENYELIA KANAN KAUNSELING BIDANG TUGAS 

Pembangunan Diri, Akademik, Psikososial Dan Kerjaya Murid i. Memantau, menilai dan melapor program murid. ii. Menyedia dan mengedar modul pembangunan diri pelajar. iii. Melaksanakan aktiviti murid peringkat Jabatan Pelajaran. Pembangunan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling. i. Mengumpul dan merumus data-data berkaitan pembangunan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. ii. Memantau keberkesanan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. iii. Menyedia dan mengedar maklumat-maklumat berkaitan Perkhidmatan dan Kaunseling. Penyeliaan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling i. Merancang, melaksana, menilai dan melaporkan tahap disiplin dan keberkesanan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ii. Menilai keberkesanan perkhidmatan Bimbingan Kaunseling di sekolah menengah dan sekolah rendah untuk dijadikan penanda aras. iii. Menilai keberkesanan program dan tahap disiplin untuk dijadikan penanda aras. Pembangunan Guru Bimbingan Dan Kaunseling i. Merancang, melaksana, menilai dan melapor program pembangunan Guru Bimbingan Kaunseling. ii. Mengumpul data-data yang berkaitan dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling Membuat penempatan Guru Bimbingan dan Kaunseling

HUBUNGAN DENGAN AGENSI LUAR :      

Kementerian Pengajian Tinggi IRDA Persatuan JuruUkur Jabatan Kerajaan Negeri PETRONAS IPTS

INDEKS PENCAPAIAN PRESTASI (KPI)  

Dapat memastikan 90% guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan Perkhidmatan dan Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa. 100% sekolah yang dipantau dapat memenuhi standard Perkhidmatan dan Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling sepertimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dapat melaksanakan 100% program yang diarahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia .

44


2. PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH : EN. MUSTAFFA BIN IBRAHIM, KETUA UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH EN. ABDUL AZIZ HOW BIN ABDULLAH, PENOLONG PENGARAH PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH EN. KAMARUDDIN BIN YUSOP, PENYELIA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

BIDANG TUGAS :  

Melaksanakan pemantauan pengurusan pendidikan pencegahan dadah di peringkat sekolah. Mengawasi dan menyelaras program dan aktiviti yang berkaitan dengan Pendidikan Pencegahan Dadah di Negeri, daerah dan sekolah seperti berikut: i. Program Sahabat PPDa – Petronas ii. Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah iii. Program Nafas Segar Tahun 5 iv. Tunas Pendidikan Pencegahan Dadah Tahun 5 v. Alumni Sahabat PPDa- Petronas vi. Seminar Merekayasa Pendidikan Pencegahan Dadah Tingkatan 6 vii. Program Gerak Sedar Bersepadu Tingkatan 4 (PROGRESS) viii. Jambori Skim Lencana Anti Dadah ix. Kolokium Kepimpinan Tanpa Dadah Tingkatan 4  Merancang, mengurus dan melaksanakan Pengurusan Seranta dan Publisiti : i. Pengurusan pembangunan dan penilaian bilik/sudut sumber PPDa sekolah. ii. Pengurusan Laman Sesawang dan Laman Sosial iii. Pengurusan Pameran iv. Pengurusan edaran bahan dan maklumat v. Pengurusan Anugerah Pendidikan Pencegahan Dadah vi. Melaksanakan program pembangunan sumber dan program sokongan  Pengurusan seminar, konvensyen Pegawai, Pentadbir, Guru dan Ibubapa.  Pengurusan Kursus Kejurulatihan dan peningkatan profesionalisme  Menyelaras supaya keputusan-keputusan Jawatankuasa Pencegahan Dadah peringkat Kementerian/Negeri/Daerah dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah dan rendah  Menyelaras supaya keputusan-keputusan Jawatankuasa Pencegahan Dadah peringkat Kementerian/Negeri/Daerah dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah dan rendah  Mengawaselia perkembangan masalah dadah semasa di negeri/daerah dengan mengumpul data dan segala maklumat terkini dalam semua aspek tentang Pendidikan Pencegahan Dadah 

   

Mengadakan hubungan erat dengan agensi kerajaan lain dan juga swasta dalam usaha mencegah penglibatan pelajar / guru dan pekerja bukan guru dengan dadah di negeri dan daerah diantaranya : i. Program Kenali Anak Kita – PENGASIH ii. Program Intervensi Pelajar – Agensi Anti Dadah Kebangsaan iii. Program Motivasi - PEMADAM Menjadi “Pakar Rujuk” terhadap apa-apa masalah yang berhubung dengan Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah Mengesan dan menyelesaikan masalah dadah dikalangan pelajar, guru dan kakitangan bukan guru di daerah dan sekolah Menyediakan laporan lengkap aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah peringkat Negeri dan Daerah. Menyediakan laporan lengkap pelajar, guru dan kakitangan bukan guru yang terlibat denagn dadah/ inhalan.

45


HUBUNGAN DENGAN AGENSI LUAR : AADK PDRM KKM PENGASIH PEMADAM

- Agensi Anti dadah Kebangsaan - Polis DiRaja Malaysia - Kementerian Kesihatan Malaysia - Persatuan Pengasih Malaysia - Persatuan Membasmi Dadah Malaysia

INDEKS PENCAPAIAN PRESTASI (KPI) : i. ii. iii.

Program RAHSIA untuk 100 sekolah Pengwujudan 100% „One Stop Centre‟ – Sudut Bermaklumat PPDa di sekolah. Penurunan peratus positif bagi ujian urin untuk murid-murid sekolah.

3. UNIT KOKURIKULUM : HJ KAMARUDIN BIN MOHAMAD TAHIR, KETUA UNIT KOKURIKULUM BIDANG TUGAS :     

Pengurusan dan Pentadbiran Am Kokurikulum Merancang, Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program, menilai dan melapor aktiviti dan program unit kokurikulum. Merancang, menyelaras, melaksana, memantau, menilai dan melapor Status Perbelanjaan Mengurus dan Kewangan. Merancang, Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program, menilai dan melapor aktiviti dan program yang melibatkan Kerjasana Agensi Luar dan NGO. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan Pengarah, Ketua Sektor atau Ketua Penolong Pengarah.

AZMI BIN ABU , PENOLONG PENGARAH KoAkademik BIDANG TUGAS :     

Merancang dan menyediakan takwim program dan Merangka ABM koakademik tahunan. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program/aktiviti rutin serta menjalankan kursus peningkatan Koakademik. Mengumpul dan menganalisis statistik penglibatan dan pencapaian Koakademik Johor. Menjalankan Kursus Kokurilulum Kelab/Persatuan Akademik di peringkat Negeri dan Peringkat Daerah. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan Pengarah, Ketua Sektor atau Ketua Unit.

46


MOHD AZHAR BIN MOHTAR, PENOLONG PENGARAH SENI & KEBUDAYAAN BIDANG TUGAS :     

Merancang dan menyediakan takwim program dan Merangka ABM Seni dan Budaya tahunan. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program/aktiviti rutin serta menjalankan kursus peningkatan Seni dan Budaya Mengumpul dan menganalisis statistik penglibatan dan pencapaian Akriviti Seni dan Budaya Johor. Menjalankan Kursus Kokurilulum Kelab/Persatuan Seni dan Budaya di peringkat Negeri dan Peringkat Daerah. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan Pengarah, Ketua Sektor atau Ketua Unit.

RUSLI BIN TUMIRAN, PENYELIA KANAN KELAB DAN PERSATUAN BIDANG TUGAS :    

Merancang dan menyediakan takwim program dan Merangka ABM Pasukan Beruniform tahunan. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program/aktiviti rutin serta menjalankan kursus peningkatan Pasukan Beruniform Mengumpul dan menganalisis statistik penglibatan dan pencapaian Akriviti Pasukan Beruniform Johor. Menjalankan Kursus dan perkhemahan pasukan beruniform di peringkat Negeri dan Peringkat Daerah.

MD SAOUD BIN OSMAN, PENYELIA KANAN PASUKAN BERUNIFORM BIDANG TUGAS :    

Merancang dan menyediakan takwim program dan Merangka ABM aktiviti Bahasa dan sosial Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program/aktiviti rutin serta menjalankan kursus peningkatan aktiviti bahasa dan sosial Mengumpul dan menganalisis statistik penglibatan dan pencapaian Akriviti Bahasa dan sosial Johor. Menjalankan Kursus Kokurilulum Kelab/Persatuan Bahasa dan Sosial di peringkat Negeri dan Peringkat Daerah.

AZMAN BIN ANSAR, PENYELIA KELAB DAN PERSATUAN BIDANG TUGAS :  

Merancang dan menyediakan takwim program dan Merangka ABM aktiviti kelab dan persatuan. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program/aktiviti rutin serta menjalankan kursus peningkatan kelab dan persatuan.

47


 

Mengumpul dan menganalisis statistik penglibatan dan pencapaian Akriviti kelab dan persatuan sekolah-sekolah Johor. Menjalankan Kursus Kokurilulum Kelab/Persatuan di peringkat Negeri dan Peringkat Daerah.

HUBUNGAN DENGAN AGENSI LUAR :                          

Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor PNB Badan Pencegah Rasuah Johor Corporation Majlis Perbandaran Pasir Gudang MAXIS Sdn.Bhd Bank Negara Malaysia Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor Majlis Tindakan Pelancongan Negeri Johor Jabatan Perpaduan dan Integrasi Jabatan Penerangan Keselamatan Jalan Raya Perdagangan dan Hal Ehwal pengguna ANGKASA – Suruhanjaya Koperasi FAMA Jabatan Pertanian Malaysian Airlines SASBADI Sdn. Bhd F1 in School Sdn. Bhd Unit Sains dan ICT Negeri Johor & Petrosains Majlis Bandaraya Johor Bahary Polis Diraja Malaysia Angkatan Tentera Malaysia ( Darat , Laut, Udara ) Jabatan Bomba dan Penyelamat Jabatan Penjara Jabatan Pertahanan Awam

INDEKS PENCAPAIAN PRESTASI (KPI) : i. ii.

95 % calon SPM memperolehi gred minimum ‟C‟ dalam penilaian markah 10 % kokurikulum ke IPTA pada tahun 2015 100% penglibatan program kebangsaan dan mensasarkan JPN Johor mencapai 70% kedudukan no 1 hingga 3 dalam keseluruhan pertandingan yang dijalankan sepanjang tahun

48


4. UNIT PUSAT KOKURIKULUM : NORDIN BIN RAMLAN, KETUA UNIT PUSAT KOKURIKULUM BIDANG TUGAS : 

Bertanggungjawab terhadap pentadbiran pengurusan dan ikhtisas Pusat Kokurikulum.

Merancang, menyelia

dan

menilai program

dan

aktiviti

pembangunan

Pusat

Kokurikulum. 

Melaksana, menyelaras dan menilai program dan aktiviti pembangunan Pusat Kokurikulum.

Merancang pembinaan panduan dan modul aktiviti Pusat Kokurikulum.

Menyelaras, melaksana dan menilai program dan aktiviti Pusat Kokurikulum dengan kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan.

Bertanggungjawab kepada pungutan, penyimpanan dan pelaporan data kemasukan pelajar-pelajar dalam Pusat Kokurikulum.

Mendokumentasi segala laporan aktiviti-aktiviti Pusat Kokurikulum untuk laporan tahunan Pusat Kokurikulum.

Menyelaras dan menyelia pemilihan pelajar dan guru yang akan menghadiri program dan kursus Pusat Kokurikulum dengan agensi kerajaan dan bukan kerajaan.

Bertanggungjawab merancang, menyelia pemilihan dan memantau penghantaran peserta Pusat Kokurikulum untuk penyertaan aktiviti – aktiviti peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Merancang dan menyelaras perbelanjaan peruntukan Pusat Kokurikulum.

Bertanggungjawab mempertingkatkan mutu penyertaan pelajar dalam aktiviti Pusat Kokurikulum.

Setiausaha Jawatankuasa Induk / Lembaga Pengurusan Pusat Kokurikulum.

Mempengerusikan Jawatankuasa Kewangan, Latihan, Logistik, Protokaol, Perhubungan, Lembaga Tatatertib, Keceriaan dan Pembangunan Fizikal Pusat Kokurikulum.

Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus Peruntukan Pusat Kokurikulum.

ABDUL RAZAK BIN YACOB, PENOLONG PENGARAH KEJURULATIHAN BIDANG TUGAS : 

Merancang dan menyelaraskan Takwim Tahunan/ Program PKN.

Merancang dan menyelaras pelaksanaan program PKN.

49


Merancang dan menyediakan pemilihan calon peserta dan jurulatih bagi program aktiviti di peringkat negeri dan kebangsaan.

Sentiasa mendapatkan maklumat yang berkaitan aktiviti di pusat, di luar seperti program daerah, negeri dan kebangsaan yang berkaitan dengan pusat.

Menyediakan anggaran belanja tahunan bagi program pelajar dan jurulatih Pusat Kokurikulum.

Menyediakan laporan terkini tentang program dan aktiviti untuk laporan mingguan, bulanan dan tahunan.

Menyelaras dan mengumpul laporan aktiviti bagi menyediakan Laporan Tahunan PKN.

Menyelia jurulatih dan memantau program dan aktiviti yang dilaksanakan.

ZAHRINA BINTI RAZALI, PENOLONG PENGARAH INFRASTRUKTUR BIDANG TUGAS : 

Menyediakan dan menguruskan hal-hal yang berkaitan pembangunan infrastruktur Pusat Kokurikulum.

Merancang, menyelaras dan menyelia pembelian peralatan dan bahan program.

Menyelaras dan mengurus penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan, penyelenggaraan, pelupusan, kehilangan dan hapus kira aset.

Menyelaras dan mengurus penerimaan, merekod stok, penyimpanan, pengeluaran, pemeriksaan, keselamatan dan kebersihan, pelupusan, kehilangan dan hapus kira stok.

Menyediakan laporan tentang kerosakan kemudahan atau berkaitan dengan pembangunan.

Memastikan semua aset dan kemudahan diselenggara dengan keadaan baik dan selamat.

Menyediakan anggaran belanja tahunan bagi peralatan dan pembangunan infrastruktur Pusat Kokurikulum.

Menyelia dan memastikan buku stok, inventori dan harta modal sentiasa dikemaskini.

Merancang dan menyelia kebersihan dan keceriaan di sekitar kawasan Pusat Kokurikulum.

AZURA BINTI ABDULLAH, PENOLONG PENGARAH AKTIVITI TERAS BIDANG TUGAS : 

Merancang dan melaksanakan program- program pelajar dan jurulatih diperingkat negeri dan kebangsaan.

50


Menyediakan buku panduan tahunan Pusat Kokurikulum sebagai rujukan pegawai dan staf Pusat Kokurikulum Negeri dan Daerah.

Merancang, menyelaras dan menyelia sistem fail dan dokumen program/aktiviti mengikut sistem audit MS ISO 9001:2008.

Membantu menyediakan dan menguruskan hal-hal yang berkaitan dokumentasi pusat, program dan aktiviti pusat sepanjang tahun.

Menyediakan laporan terkini tentang program dan aktiviti untuk laporan mingguan, bulanan dan tahunan.

Membantu dalam menyediakan anggaran belanja tahunan bagi program pelajar dan jurulatih Pusat Kokurikulum.

Menjadi bendahari dalam Jawatan Kuasa Kewangan dan membantu menguruskan halhal yang berkaitan dengan kewangan aktiviti atau program.

MOHD LONG BIN HUSSIN, PENOLONG PENGARAH KEROHANIAN BIDANG TUGAS : 

Merancang dan menyelaraskan takwim tahunan / program PKN.

Merancang dan menyelaras pelaksanaan program PKN.

Merancang dan menyediakan pemilihan calon peserta dan jurulatih bagi program aktiviti diperingkat negeri dan kebangsaan.

Sentiasa mendapatkan maklumat yang berkaitan aktiviti di pusat, di luar seperti program daerah, negeri dan kebangsaan yang berkaitan dengan pusat.

Sentiasa merancang aktiviti kerohanian dan moral bagi setiap program diperingkat daerah, negeri dan kebangsaan.

Melatih jurulatih program memberi dan membuat refleksi selepas setiap aktiviti yang dijalankan dan refleksi keseluruhan program untuk memberi kefahaman tentang tujuan pelaksanaan sesuatu aktiviti / program menurut kefahaman agama Islam dan sebagainya.

Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menanamkan semangat patriotisme dalam diri individu dalam pelaksanaan setiap program yang dijalankan.

Sentiasa menyelia aktiviti kerohanian dan moral dapat dilaksanakan pada setiap program yang dijalankan mengikut perancangan dan modul.

Menyediakan laporan terkini tentang program dan aktiviti untuk laporan mingguan.

51


NURUL IZRINA BINTI HAMIDON, KETUA JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM BIDANG TUGAS :       

Pengurusan Latihan, Program Agensi-agensi Luar dan Pengurusan Modul Latihan Pengurusan Perolehan Aset dan Pengurusan Perbelanjaan Program Pengurusan Data dan Laporan Latihan, Program & Aktiviti Pengurusan Pemantauan Pusat Kokurikulum Daerah dan Sekolah Bidang Umum Memastikan semua jurulatih menjalankan aktiviti mengikut prosedur dan utamakan keselamatan. Membantu menyelaraskan dan menyediakan carta giliran/agihan kerja/bertugas jurulatih aktiviti Pendidikan Luar.

CHE ABU BAKAR BIN CHE OMAR, PENYELIA LOGISTIK BIDANG TUGAS : 

Bertanggungjawab merancang dan memantau rekod kemasukan peralatan yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran dan pembelian runcit.

Menyediakan dan menguruskan borang pinjaman peralatan.

Menyediakan laporan terkini tentang kerosakan atau kehilangan semasa latihan luar.

Memastikan semua peralatan diselenggara dengan keadaan baik dan selamat.

Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan peralatan tambahan atau gantian setiap tahun untuk diganti Pusat Kokurikulum.

Membantu mengurus pembelian peralatan pusat.

Membantu mengemaskinikan buku stok dan inventori.

Membantu melabelkan segala peralatan yang diterima.

Menyelia dan menyemak segala alatan yang dipinjam dipulangkan dalam keadaan baik dan bersih.

Menyelaras hal-hal pengurusan perolehan, pergerakan dan hapuskira.

Merancang dan menyelia kebersihan dan keceriaan kawasan di dalam bangunan dan di luar bangunan.

Menguruskan pengeluaran alatan dan kemudahan aktiviti bagi setiap program.

Memberi taklimat penggunaan peralatan dan keselamatan peralatan.

Memantau pegawai yang bertugas logistik dalam setiap program.

Bertanggungjawab terhadap keceriaan kawasan aktiviti.

Bertanggungjawab membantu merancang dan melaksanakan infrastruktur pusat dan keceriaan dari semasa ke semasa.

Menggerakkan pembangunan pusat dengan menyediakan pelan atur, budget dan sumber manusia yang dapat membantu.

52

pembangunan


Mencari penyumbang yang boleh membantu kemajuan pembangunan pusat.

Menyediakan jadual pemantauan kepada staf yang ada atau jurulatih yang terlibat untuk memelihara dan menjaga kemajuan dan keceriaan pusat.

Mempastikan kemudahan dan peralatan di pusat atau cawangan pusat dalam keadaan mencukupi, selamat dan dijaga dengan baik.

KHAIRUL AKMAR BIN ABDULLAH, PENOLONG KETUA JURULATIH BIDANG TUGAS : 

Membantu merancang, menjalankan, memantau dan menganalisa Aktiviti Pendidikan Luar (Aktiviti Aras Tinggi).

Membantu menyediakan program perkembangan staf/jurulatih Aktiviti Pendidikan Luar (Aktiviti Aras Tinggi).

Membantu dan memastikan semua peralatan dan kemudahan Aktiviti Pendidikan Luar (Aktiviti Aras Tinggi) berada dalam keadaan sempurna dan boleh digunapakai dengan selamat.

Memastikan semua jurulatih membuat semua persiapan awal dijalankan sebelum Aktiviti Pendidikan Luar (Aktiviti Aras Tinggi) dilaksanakan dengan memberi sepenuh perhatian terhadap langkah keselamatan.

Membantu memastikan jurulatih Aktiviti Pendidikan Luar (Aktiviti Aras Tinggi) menyediakan modul-modul dan Standard Operating Prosedures (SOP) yang lengkap berkaitan dengan Aktiviti Pendidikan Luar (Aktiviti Aras Tinggi).

Membantu mengawalselia semua jurulatih yang menjalankan Aktiviti Pendidikan Luar (Aktiviti Aras Tinggi) yang berpusat di darat.

Membantu menyelaraskan dan menyediakan carta giliran/agihan kerja/bertugas jurulatih Aktiviti Pendidikan Luar (Aktiviti Aras Tinggi).

Membantu memastikan perjalanan / perlaksanaan semua Aktiviti Pendidikan Luar ( Aktiviti Aras Tinggi) yang berpusat di darat berjalan lancar.

NASRI BIN ABDUL GHANI, PENOLONG KETUA JURULATIH SYED ABD ADIPUTRA BIN SYED OMAR, PENOLONG KETUA JURULATIH NORIZAH BINTI MOHAMAD, PENOLONG KETUA JURULATIH SENI BIN JANTAN , PENOLONG KETUA JURULATIH

BIDANG TUGAS : 

Membantu merancang, menjalankan, memantau dan menganalisa aktiviti Pendidikan Luar yang berpusat di darat.

Membantu menyediakan program perkembangan staf/jurulatih aktiviti Pendidikan Luar yang berpusat di darat.

53


Membantu dan memastikan semua peralatan dan kemudahan aktiviti Pendidikan Luar yang berpusat di darat berada dalam keadaan sempurna dan boleh diguna pakai dengan selamat.

Memastikan semua jurulatih membuat semua persiapan awal dijalankan sebelum aktiviti Pendidikan Luar

yang berpusat di darat dilaksanakan dengan memberi sepenuh

perhatian terhadap langkah keselamatan. 

Membantu memastikan jurulatih Pendidikan Luar (Aktiviti Darat) menyediakan modulmodul dan Standard Operating Prosedures (SOP) yang lengkap berkaitan dengan aktiviti Pendidikan Luar (Aktiviti Darat).

Membantu mengawal selia semua jurulatih yang menjalankan aktiviti Pendidikan Luar yang berpusat di darat.

Membantu menyelaraskan dan menyediakan carta giliran / agihan kerja / bertugas jurulatih aktiviti Pendidikan Luar (Teras) yang berpusat di darat.

Membantu memastikan perjalanan/perlaksanaan semua aktiviti Pendidikan Luar yang berpusat di darat berjalan lancar.

5. UNIT SUKAN : JA'FAR BIN BOHARI , KETUA UNIT SUKAN BIDANG TUGAS : PENGURUSAN DOKUMEN KUALITI  Bertanggung Jawab terhadap perancangan, pelaksanaan dan penilaian segala program dan aktiviti berkaitan dengan MSSM dan MSSJ 

Menjalankan tugas urusetia MSSJ dan bertanggungjawab terhadap pengurusan berikut i. Perancangan program Sukan (MSSJ/MSSM) ii. Merancang dan menyediakan takwim MSSJ iii. Membuat penyelarasan dengan takwim MSSM iv. Mengedar jadual / takwim ke MSSD / Sekolah

Mengurus program permainan MSSJ i. Menentukan jenis permainan sepanjang tahun ii. Merancang keperluan pegawai setiap pertandingan iii. Menetapkan masa, tempat, tarikh pertandingan peringkat negeri iv. Mengumpul dan mengemaskini maklumat pegawai sukan v. Mengumpul dan mengemaskini keputusan pertandingan vi. Menyelia dan menyelaras semua pertandingan vii. Membuat laporan keseluruhan pertandingan viii. Merancang dan menyelia latihan pusat permainan

54


Pesta permainan MSSM (Penyertaan) i. Menetapkan penyertaan jenis permainan dan sasaran ii. Persediakan pasukan atlet MSSJ iii. Merancang dan menyelaras program latihan iv. Menyediakan segala keputusan v. Mengatur perlawanan persahabatan pasukan vi. Menguruskan kemudahan pengangkutan masa latihan dan pertandingan vii. Menguruskan post mortem viii. Menyediakan laporan kseluruhan

Merancang dan mengurus pertandingan MSSM i. Merancang kejohanan pengelolaan MSSM KPM ii. Menetapkan, mengurus dan penyediaan keperluan asrama, pengangkutan, makanan, lantikan pegawai dan atlet semasa kejohanan iii. Mengadakan mesyuarat pengerusi teknik permainan iv. Mengadakan mesyuarat pengurus pasukan

Penyelaras Bola Sepak Liga KPM i. Mengurus pengambilan dan penempatan pelajar di SSN / SSBN ii. Mengurus pelantikan jurulatih iii. Merancang dan menyediakan jadual program sepanjang tahun iv. Menyediakan ABM bola sepak Liga KPM v. Menyediakan pasukan dan menguruskan kebajikannya vi. Menguruskan pengangkutan, penempatan dan makanan semasa pertandingan vii. Membuat post mortem mengkaji kelemahan pasukan viii. Pelaporan akhir pertandingan.

Mengurus dan menyelaras skim insentif dan galakan untuk pelajar yang cemerlang dalam sukan i. Hadiah Kewangan ii. Sijil Pengiktirafan iii. Anugerah sukan iv. Biasiswa Sukan

Penyelaras permainan sukan berikut i. Penyelaras Golf ii. Penyelaras Sofbol iii. Penyelaras Kriket

PENGURUSAN KUALITI  Penyediaan Manual Prosedur Kerja (MPK) 

Penyediaaan Fail Meja Unit Sukan

Penyediaan Mesyuarat Bulanan Sektor Pembangunaan Kemanusiaan

Penyediaan Mesyuarat Agung JawatanKuasa Tertinggi MSSJ

PEMANTAUAN KUALITI  Membuat pemantauan semua program pembangunan sukan i. Program Pembangunan Sukan. ii. Peralatan SPTS di semua PLD iii. Program Dasar 1 Murid 1 Sukan

55


iv. v. vi.

Pengajaran aktiviti PJ/PK di sekolah. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Pusat-pusat Latihan Daerah (PLD) SPTS

Membuat pemantauan Latihan pusat semua jenis sukan dan permainan

Membuat pemantauan pengurusan Kem Bakat / TID / Outreach/dll

MOHD FAIZAL BIN SARMAN, PENOLONG PENGARAH MSSM/MSSN BIDANG TUGAS : PENGURUSAN DOKUMEN KUALITI Bertanggung Jawab terhadap perancangan, pelaksanaan dan penilaian segala program dan aktiviti berkaitan dengan MSSM dan MSSJ 

Menjalankan tugas urusetia MSSJ dan bertanggungjawab terhadap pengurusan berikut i. Perancangan program Sukan (MSSJ/MSSM) ii. Merancang dan menyediakan takwim MSSJ iii. Membuat penyelarasan dengan takwim MSSM iv. Mengedar jadual / takwim ke MSSD / Sekolah

Mengurus program permainan MSSJ i. Menentukan jenis permainan sepanjang tahun ii. Merancang keperluan pegawai setiap pertandingan iii. Menetapkan masa, tempat, tarikh pertandingan peringkat negeri iv. Mengumpul dan mengemaskini maklumat pegawai sukan i. ii. iii. iv.

Mengumpul dan mengemaskini keputusan pertandingan Menyelia dan menyelaras semua pertandingan Membuat laporan keseluruhan pertandingan Merancang dan menyelia latihan pusat permainan

Pesta permainan MSSM (Penyertaan) i. Menetapkan penyertaan jenis permainan dan sasaran ii. Persediakan pasukan atlet MSSJ ke MSSM iii. Merancang dan menyelaras program latihan iv. Menyediaaan segala keputusan v. Mengatur perlawanan persahabatan pasukan vi. Menguruskan kemudahan pengangkutan masa latihan dan pertandingan vii. Menguruskan post mortem viii. Menyediakan laporan keseluruhan

Merancang dan mengurus pertandingan MSSM i. Merancang kejohanan pengelolaan MSSM KPM ii. Menetapkan, mengurus dan penyediaan keperluan asrama, pengangkutan, makanan, lantikan pegawai dan atlet semasa kejohanan iii. Mengadakan mesyuarat pengerusi teknik permainan iv. Mengadakan mesyuarat pengurus pasukan

56


Penyelaras Bola Sepak Liga KPM i. Mengurus pengambilan dan penempatan pelajar di SSN / SSBN ii. Mengurus pelantikan jurulatih iii. Merancang dan menyediakan jadual program sepanjang tahun iv. Menyediakan ABM bola sepak Liga KPM v. Menyediakan pasukan dan menguruskan kebajikannya vi. Menguruskan pengangkutan, penempatan dan makanan semasa pertandingan vii. Membuat post mortem mengkaji kelemahan pasukan viii. Pelaporan akhir pertandingan.

Penyelaras Sekolah Sukan Negeri (SSN) berikut; i. Mengurus pengambilan dan penempatan pelajar ke SSN ii. Merancang dan mencadangkan penempatan guru-guru di SSN iii. Menyediakan jadual aktiviti sukan sepanjang tahun di SSN iv. Menilai pelaksanaan program pembangunan di SSN v. Menilai prestasi atelit di SSN vi. Membuat Post Mortem di SSN

Penyelaras permainan sukan berikut i. Penyelaras Ragbi ii. Penyelaras Akuatik iii. Penyelaras Skuasy

ABDILLAH BIN HJ SULAIMAN, PENGELOLA CEMERLANG PROJEK SUKAN BIDANG TUGAS : PENGURUSAN DOKUMEN KUALITI Bertanggungjawab terhadap perancangan, pelaksanaan dan penilaian segala program dan pertandingan sukan KPM 

Setiausaha Agong MSKPP

Penyelaras 3 jenis permainan; i. Penyelaras Bola Tampar ii. 2.5. Penyelaras Bola Sepak iii. Penyelaras Tenis

Mengurus, menyelaras Program Bola Tampar, Bola Sepak, Sepak Takraw dan Catur

Penyelaras sukan dan permainan sekolah -sekolah premier

Penyelaras Sukan dan Permainan MSKPP

Menguruskan segala jenis kursus sukan peringkat professional guru i. Seminar sukan ii. Bengkel sukan iii. Kursus kejurulatihan sukan iv. Pengurusan dan Kepimpinan sukan

57


Membantu Penolong Pengarah MSSM/MSSN dalam melaksanakan kerja berikut; i. Menghadiri mesyuarat JK teknik dan pembangunan ii. Mempengerusikan JK pemilihan dan pegawai permainan berkenaan iii. Menyediakan atelit untuk pasukan MSSJ iv. Menguruskan pengelolaan kejohanan di peringkat negeri dan kebangsaan v. Membuat penyeliaan dan pemantauan sukan vi. Mengurukan mesyuarat Post mortem vii. Menyediakan pelaporan pegawai berkenaan

PENGURUSAN KUALITI 

Penyediaan Manual Prosedur Kerja (MPK)

Penyediaaan Fail Meja Unit Sukan

Penyediaan Mesyuarat Bulanan Sektor Pembangunaan Kemanusiaan

Penyediaan Mesyuarat Agong JawatanKuasa Tertinggi MSKPP

PEMANTAUAN KUALITI 

Membuat pemantauan semua program sukan dan permainan melibatkan i. Program Pembangunan Sukan. ii. Peralatan SPTS di semua PLD. iii. Pengajaran aktiviti PJ/PK di sekolah. iv. Dasar 1 Murid 1 Sukan v. Pusat-pusat Latihan Daerah (PLD) SPTS vi. Bantuan Sukan Sekolah (BSS)

Membuat pemantauan pengurusan Kem Bakat / TID / Outreach dan sebagainya.

Membuat Pemantauan aktiviti pendidikan Jasmani atau sukan di Sekolah berikut; i. Sekolah harian ii. Sekolah berasrama penuh (SBP) iii. Sekolah Sukan Negeri (SSN) iv. Pusat-Pusat Latihan Daerah (PLD) SPTS

NA’AMAN BIN MOHD SHAH, PENGELOLA CEMERLANG PROJEK SUKAN BIDANG TUGAS : PENGURUSAN DOKUMEN KUALITI Bertanggungjawab terhadap perancangan,pelaksanaan dan penilaian segala program dan aktiviti perancangan dan penyelidikan sukan. 

Mengurus, menyelaras dan menilai program dan aktiviti berhubung i. Program sukan anjuran KPM ii. Program sukan MSSJ

58


  

Penyelaras 4 jenis permainan i. Penyelaras Perahu layar ii. Penyelaras Tenpin Boling iii. Penyelaras Merentas Desa iv. Penyelaras Olahraga Penolong Setiausaha Agong MSKPP Penolong Setiausaha Agong MSSJ Menyelaras Program tajaan MSSN dan Swasta

Membantu Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus i. Mengadakan perbincangan awal ii. Mengumpulkan data dan maklumat belanjawan tahun sebelumnya iii. Menyediakan draf anggaran belanja mengurus iv. Mengesahkan anggaran belanjawan

Membantu mengurus Perolehan dan asset unit sukan / PLD/SSN i. Mengkaji dan menilai kemudahan dan peralatan sukan ii. Mencadangkan naiktaraf prasarana sukan di PKS/ PLD iii. Mengurus pembelian, penerimaan dan pembekalan aset iv. Mengawal selia prasarana di PLD /RMK 10.

Menyelaras dan mengawal bentuk pengiktirafan, penghargaan dan persijilan kepada pegawai dan atelit sukan.

Menyedia dan mengedarkan maklumat serta pengetahuan sukan terbaru ke sekolahsekolah

Mengurus dan mengadakan kerjasama dengan badan-badan berikut i. Majlis sukan Negeri (MSN) ii. Persatuan Sukan Negeri iii. Pihak Swasta

Membantu Penolong Pengarah MSSM/MSSN dalam melaksanakan kerja berikut i. Menghadiri Mesyuarat JK Teknik dan Pembangunan ii. Membantu JK pemilihan atelit dan pegawai permainan berkaitan iii. Membantu menyediakan atelit MSSJ iv. Membantu menguruskan pengelolaan kejohanan diperingkat MSSJ dan MSSM v. Membantu menguruskan mesyuarat post-mortem vi. Menyediakan pelaporan kepada pegawai berkenaan.

PENGURUSAN KUALITI 

Penyediaan Manual Prosedur Kerja (MPK)

Penyediaaan Fail Meja Unit Sukan

Penyediaan Mesyuarat Bulanan Sektor Pembangunaan Kemanusiaan

Penyediaan Mesyuarat Agung JawatanKuasa Tertinggi MSSJ

59


PEMANTAUAN KUALITI 

Membuat pemantauan semua program pembangunan sukan i. Program Pembangunan Sukan. ii. Peralatan SPTS di semua PLD. iii. Pengajaran PJ/PK di sekolah. iv. Pusat-pusat Latihan Daerah (PLD) SPTS v. Bantuan Sukan Sekolah (BSS)6 vi. Dasar 1 Murid 1 Sukan

Membuat pemantauan latihan pusat semua jenis sukan dan permainan

Membuat pemantauan pengurusan Kem Bakat / TID / Outreach dan sebagainya.

FAIZULANUAR BIN SHAHARUDDIN, PEGAWAI TEKNIKAL SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH BIDANG TUGAS : PENGURUSAN DOKUMEN KUALITI 

Membantu Ketua Sektor dan Ketua Unit Sukan dalam tugas-tugas berikut;

Mengurus, menyelaras dan menilai berkaitan; i. Pusat Latihan Daerah (PLD)/ SPTS ii. Jurulatih PLD/ SPTS mencukupi iii. Rekod prestasi atlet di setiap PLD/SPTS iv. Laporan dan menyemak jurulatih bagi tuntutan BIJS v. Karnival, Pertandingan antara PLD/SPTS

Menguruskan guru PLD bagi melayakan mendapat BIJS

Menguruskan mesyuarat aktiviti dan program SPTS / PLD peringkat daerah dan negeri.

Mengurus peralatan dan kemudahan sukan Sekolah PLD/SPTS

Mengurus pembelian terus dan inventori peralatan PLD/SPTS

Menguruskan perbelanjaan dan kewangan serta audit peralatan sukan di PLD

 

Menguruskan kemasukan atlit bagi penempatan di PLD . Merancang , menyelaras program latihan di semua PLD

Mengurus takwim aktiviti sukan PLD sepanjang tahun

Menguruskan pengangkutan bagi program berkaitan PLD.

Menguruskan program jati diri, motivasi atelit PLD

60


Menguruskan, menyelaraskan kem kecemerlangan akademik atelit

Menguruskan permohonan atelit bagi mendapatkan biasiswa sukan.

Mengurus dan menyelaras sumber-sumber dokumentasi , statistik di unit sukan i. ii. iii. iv.

Perpustakaan Pusat sumber / media elektronik / Penerbitan Penyelaras maklumat / pengumpulan data Penilaian terhadap program kecemerlangan sukan.

Penyelaras Permainan i. penyelaras Bola Keranjang ii. Penyelaras Hoki iii. Penyelaras Badminton iv. Penyelaras Sepak Takraw

Penguruan Laman Web, data-data, dan informasi berkaitan sukan melalui internet

PENGURUSAN KUALITI 

Penyediaan Manual Prosedur Kerja (MPK)

Penyediaaan Fail Meja Unit Sukan

Penyediaan Mesyuarat Bulanan Sektor Pembangunaan Kemanusiaan

PEMANTAUAN KUALITI 

Membuat pemantauan semua program sukan dan permainan melibatkan i. Program Pembangunan Sukan ii. Peralatan SPTS di semua PLD. iii. Pemantauan Pusat-pusat Latihan Daerah (P5D) SPTS iv. Pengajaran aktiviti PJ / PK di sekolah. v. Dasar 1 Murid 1 Sukan vi. Bantuan Sukan Sekolah

Membuat Pemantauan aktiviti pendidikan Jasmani atau sukan di Sekolah berikut; i. Sekolah harian ii. Sekolah berasrama penuh (SBP) iii. Sekolah Sukan Negeri (SSN)

MOHAMED FAUZEE BIN RAMLI, PEGAWAI TEKNIKAL SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH BIDANG TUGAS : PENGURUSAN DOKUMEN KUALITI 

Membantu Ketua Sektor dan Ketua Unit Sukan dalam tugas-tugas berikut;

Mengurus, menyelaras dan menilai berkaitan; i. Pusat Latihan Daerah (PLD)/ SPTS ii. Jurulatih PLD/ SPTS mencukupi

61


iii. iv. v.

Rekod prestasi atlet di setiap PLD/SPTS Laporan dan menyemak jurulatih bagi tuntutan BIJS Karnival, Pertandingan antara PLD/SPTS

Menguruskan guru PLD bagi melayakan mendapat BIJS

Menguruskan mesyuarat aktiviti dan program SPTS / PLD peringkat daerah dan negeri.

Mengurus peralatan dan kemudahan sukan Sekolah PLD/SPTS

Mengurus pembelian terus dan inventori peralatan PLD/SPTS

Menguruskan perbelanjaan dan kewangan serta audit peralatan sukan di PLD

 

Menguruskan kemasukan atlit bagi penempatan di PLD . Merancang , menyelaras program latihan di semua PLD

Mengurus takwim aktiviti sukan PLD sepanjang tahun

Menguruskan pengangkutan bagi program berkaitan PLD.

Menguruskan program jati diri, motivasi atelit PLD

Menguruskan, menyelaraskan kem kecemerlangan akademik atelit

Menguruskan permohonan atelit bagi mendapatkan biasiswa sukan.

Mengurus dan menyelaras sumber-sumber dokumentasi , statistik di unit sukan i. ii. iii. iv.

Perpustakaan Pusat sumber / media elektronik / Penerbitan Penyelaras maklumat / pengumpulan data Penilaian terhadap program kecemerlangan sukan.

Penyelaras Permainan i. penyelaras Bola Keranjang ii. Penyelaras Hoki iii. Penyelaras Badminton iv. Penyelaras Sepak Takraw

Penguruan Laman Web, data-data, dan informasi berkaitan sukan melalui internet

PENGURUSAN KUALITI 

Penyediaan Manual Prosedur Kerja (MPK)

Penyediaaan Fail Meja Unit Sukan

Penyediaan Mesyuarat Bulanan Sektor Pembangunaan Kemanusiaan

PEMANTAUAN KUALITI 

Membuat pemantauan semua program sukan dan permainan melibatkan i. Program Pembangunan Sukan

62


ii. iii. iv. v. vi. 

Peralatan SPTS di semua PLD. Pemantauan Pusat-pusat Latihan Daerah (P5D) SPTS Pengajaran aktiviti PJ / PK di sekolah. Dasar 1 Murid 1 Sukan Bantuan Sukan Sekolah

Membuat Pemantauan aktiviti pendidikan Jasmani atau sukan di Sekolah berikut; i. Sekolah harian ii. Sekolah berasrama penuh (SBP) iii. Sekolah Sukan Negeri (SSN)

ZULIKA BINTI ABDULLAH, PENYELIA SUKAN PROJEK SUKAN BIDANG TUGAS : PENGURUSAN DOKUMEN KUALITI 

Membantu Ketua Sektor dan Ketua Unit Sukan dalam tugas-tugas berikut;

Mengurus dan melaksanakan program khas KPM iaitu i. Program mengenalpasti Bakat (TID) ii. Pelaksanaan TID peringkat Sekolah dan Daerah . iii. Mengurus budjet pelaksanaan TID iv. Penyeliaan data TID daerah

Program TID Peringkat Negeri i. Merancang dan menetapkan tarikh pelaksanaan ii. Menyediakan budjet pelaksanaan iii. Mengurus kemudahan dan peralatan TID iv. Mengeluarkan surat lantikan dan surat ke sekolah v. Menyediakan data atelit vi. Penyeliaan program TID

Program Khas Sukan Sekolah Murid Orang Asli i. Menyediakan kertas konsep pemilihan peringkat negeri ii. Menyediakan budjet peringkat negeri / kebangsaan iii. Melantik dan mengeluarkan surat ke sekolah berkaitan iv. Menyediakan pasukan peringkat kebangsaan v. Menguruskan pengangkutan, penginapan , makanan di peringkat negeri dan vi. kebangsaan vii. Menyediakan laporan

Menguruskan Biasiswa khas sukan KPM i. Mengedar dan mengumpulkan borang biasiswa kepada atlit sukan ii. Mengisi maklumat secara on line pada masa yang ditetapkan iii. Menyimpan rekod pelajar yang berjaya menerima biasiswa iv. Menilai prestasi atlit yang menerima biasiswa

Menguruskan pakej kursus anjuran KPM bagi Unit Sukan JPNJ

Mengurus , menyelaras dan melaksanakan program berikut i. Program jati diri atlet ii. Kem kecemerlangan akademik atlet

63


iii. iv. 

Kem motivasi atlit / pasukan MSSJ Maklumat / Data pencapaian akademik atlit sukan dalam peperiksaan awam.

Penyelaras kepada 3 jenis permainan iaitu i. Penyelaras Bola Jaring ii. Penyelaras Gimrama iii. Penyelaras Memanah

PENGURUSAN KUALITI 

Penyediaan Manual Prosedur Kerja (MPK)

Penyediaaan Fail Meja Unit Sukan

Penyediaan Mesyuarat Bulanan Sektor Pembangunaan Kemanusiaan

PEMANTAUAN KUALITI 

Membuat pemantauan semua program sukan dan permainan melibatkan i. Program Pembangunan Sukan. ii. Peralatan SPTS di semua PLD. iii. Pengajaran aktiviti PJ/ PK di sekolah. iv. Pusat-pusat Latihan Daerah (PLD) SPTS v. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) vi. Dasar 1 Murid 1 Sukan

Membuat pemantauan pengurusan Kem Bakat / TID / Outreach dan sebagainya.

Membuat Pemantauan aktiviti pendidikan Jasmani atau sukan di Sekolah berikut; i. Sekolah harian ii. Sekolah berasrama penuh (SBP) iii. Sekolah Sukan Negeri (SSN)

64


LAMPIRAN

65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

BUKU PENGURUSAN SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN JPN JOHOR 2012  
BUKU PENGURUSAN SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN JPN JOHOR 2012  

BUKU PENGURUSAN SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN JPN JOHOR 2012

Advertisement