__MAIN_TEXT__

Page 1

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

БРОЙ 01/ 2018

112

spisanie_sos112@abv.bg

НАГРАДА ЗА ДОБЛЕСТ И ХРАБРОСТ НА ДОБРОВОЛЦИ


В БРОЯ: Награда

2017-а

Храброст в критична ситуация

Най-големите природни бедствия

Юбилей

130 години Противопожарна служба – Дупница

Национален конкурс

„Пожарникар на годината 2017” Пътнотранспортни произшествия

Щастлива развръзка

Спасителна акция във виелицата под Бузлуджа Конкурс

Спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи – Част 1 Търговище

Отличие за РСПБЗН-Смолян

112

Специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 01/ 2018 г. (899) Година двадесет и пета ISSN 1314-8044

Пожаро-тактическо учение Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление ГДПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

Графика: Рей Дизайн Броят е приключен на: 29.01.2018 г.

АДРЕС: 1309 - СОФИЯ, УЛ. “ПИРОТСКА” 171 А, ГДПБЗН -1 ЕТАЖ, ТЕЛЕФОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 01/ 2018


Награда

Храброст в критична ситуация

На церемония в Министерството на вътрешните работи трима доброволци от с. Овча могила бяха наградени за проявена доблест и храброст

да се сдружават в доброволчески организации за защита на населението от пожари и бедствия. Резултат от този процес са 3000 добре обучени доброволци, готови във всеки момент да окажат помощ на хора

в беда, преминали през учебните центрове на пожарната и получили съответната квалификация, припомни Николов. „Дължим това на ентусиазма на служителите от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, подкрепата на Националната асоциация на кметовете на общините в България и на самите кметове. През идната година ни предстои да подкрепим усилията на още 22 кметове на общини с население под 20 хил. души да създадат доброволни отряди, за да можем в края на предстоящата година да се похвалим, че приблизително 3500 доброволци са обединени в 250 структури към общините. Доброволчеството е осъзнато БРОЙ 01/ 2018

3

112

Страната ни не бе подмината от тежки кризи в резултат на промените в климата, които предизвикаха загуба на човешки живот и сериозни щети. Сполетяха ни наводнения, бури, силни ветрове, снегонавявания, претърпяхме щети за десетки милиони, обърна се към присъстващите на церемонията директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Николай Николов. Правителството реагира на ситуацията и преди няколко години бяха приети законодателни промени и Стратегия за развитие на доброволчеството в България. Със закон бе осигурена възможността неправителствените организации и граждани


Награда решение да дариш безвъзмездно собствения си труд, за да помогнеш със знания и усилия на човек в беда. Благодарение на вас тримата, 30 души продължават да се радват на живота. Благодаря за това, което правите. Бъдете пример за другите, пожела главен комисар Николов. Благодарим на тримата мъже, които са пример за доброволчеството и показват на практика грижа за другите. Това е бъдещето. Постепенно изпълняваме Националната стратегия за развитие на доброволчеството и виждаме резултата – трима души спасяват 30 в критична ситуация. Благодаря им, както и на кмета за инициативността за осигуряване на обо-

рудването им. Няма политика, коалиции и цветове при спасяването на човешки живот, важно е да поощрим чувството на съпричастност на хората, които сами се квалифицират, за да помагат на свои съграждани и първи да реагират при необходимост. Благодарим ви всички, заяви министърът на вътрешните работи Валентин Радев на тържеството по награждаването, което се проведе в МВР в присъствието на пожарникари, служители на министерството, кметовете на Свищов и с. Овча могила Генчо Генчев и Нели Великова, председателят на Националната асоциация на доброволците в България Иван Видоловски. Тихомир Веселинов, Георги Ива-

Национален конкурс

нов и Милен Милев от местното доброволно формирование в с. Овча могила са наградените за проявена храброст в конкретна ситуация, застрашаваща живота и здравето на хората. На 20-и декември около 14.40 часа е получено съобщение за пожар в здравната служба на село Овча могила. На място първи пристигат доброволците Тихомир Веселинов, Георги Иванов и Милен Милев. До пристигане на професионалните пожарни екипи, те предприемат действия за ограничаване на разпространението на огъня и осъществяват извеждането на безопасно разстояние на 30 човека с различни здравословни проблеми.

„Пожарникар на годината 2017”

Видин На тържествена церемония комисар Станислав Генчев – директор на РДПБЗН награди отличените огнеборци. Комплексен победител в раздел „Пожарникар на годината” е главен инспектор Лъчезар Цеков – началник на РСПБЗН – Кула. Професионалната му кариера в МВР започва през 1989 година. През 2017 г. главен инспектор Цеков лично ръководи пожарогасителните действия при ликвидирането на два сложни горски пожара - в землищата на селата Киреево

112

БРОЙ 01/ 2018

4


Национален конкурс

градчик. Огнеборец е от 1997 г. През 2017та, като командир на екип, е участвал в ликвидирането на 48 произшествия. Служителят има съществен принос при овладяване и недопускане на негативни последици от възникналия пожар на 6 септември в землището на село Гюргич. В резултат на силния вятър, огънят обхваща стърнища и площи със суха тревна растителност, разпространява се на голям фронт от около 3 км и навлиза в крайните дворове на селото. Благодарение на създадената организация от страна на младши експерт Найденов, като ръководител на място, пожарът е локализиран и ликвидиран своевременно, не било допуснато унищожаване на жилищни сгради и стопански постройки в селото. Младши експерт Найденов, предотвратява бедствена ситуация на 8 октомври в хижа „Горски рай” в местността „Бекинска шобурка”, общ. Чупрене. Като ръководител на екип организира спасяването и евакуа-

Плевен Главен инспектор Симеон Симеонов – началник на РСПБЗН – Кнежа е комплексен победител в първия етап на националния конкурс „Пожарникар на годината” Главен инспектор Симеон Симеонов е излъчен като комплексен победител в областния етап на националния конкурс. Той е ръководител на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кнежа към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен. Още двама служители са класирани като победители по направление на дейности - инспектор Борислав Ангелов – в група „Оперативен център“ на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен и младши инспектор Светослав Бартолов – старши пожарникар в Районна служба „Пожарна безБРОЙ 01/ 2018

5

112

и Подгоре. Първият – на площ от над 100 декара, вторият – на площ от около 400 декара. Пожарите са ликвидирани от пет екипа, ръководени от главен инспектор Цеков, в заварените граници. Спасени са над 1000 декара гора и 10 къщи в Подгоре. Началникът на кулската пожарна пряко участва в изграждането на доброволни формирования и обучение на доброволци, провежда занимания с МПО „Млад огнеборец” и извършва множество проверки. Победител в подраздел „Изпълнителски състав” е инспектор Румен Маринов – инспектор в РСПБЗН – Видин. Инспекторът работи в МВР от 1994 г. През последната година е участвал в множество комисии, комплексни, контролни и тематични проверки. Активно е провеждал занимания в училища и детски градини, обучавал е членове на МПО „Млад огнеборец”. Победител в подраздел „Младши изпълнителски състав” е младши експерт Бисер Найденов – командир на екип в РСПБЗН – Бело-

цията на бедстващите туристи. В спасителната операция, той привлича доброволци и горски служители от Чупрене. Независимо от тежките метеорологични условия (снежна покривка с дебелина около 60 см. и множество паднали дървета, вследствие на натрупания мокър сняг) и дългото разстояние до хижата - повече от километър след петчасова спасителна операция бедстващите туристи били евакуирани. Наградените огнеборци бяха поздравени и от старши комисар Янко Янколов – директор на ОДМВР – Видин.


Национален конкурс опасност и защита на населението“ – Левски към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ –

Плевен. Излъчените победители са наградени с „писмена похвала” от директора на РДПБЗН-Плевен

комисар Станислав Атанасов и ще бъдат предложени за отличаване в заключителния етап на конкурса.

Ежегодният Национален конкурс „Пожарникар на годината” има за цел да популяризира дейността и да издигне престижа на органите за пожарна безопасност и защита на населението, да стимулира работата на служителите в тях, както и да изведе, покаже и мултиплицира добри практики в областта на пожарогасенето и защитата на населението. Конкурсът се провежда в две категории: І Категория – „Пожарникари на годината” и ІІ Категория – „Отличени в Националния конкурс „Пожарникар на годината”. В категория„Пожарникари на годината”, конкурсът се провежда по комплексни показатели сред държавните служители от основните направления на дейност на ГДПБЗН и има следните раздели: А/ „Пожарникар на годината – комплексен победител”; Б/ „Пожарникари на годината” от направление „Пожарогасителна и спасителна дейност”; В/ „Пожарникари на годината” от направление „Контролна дейност”и Г/ „Пожарникари на годината” от направление „Превенция”.

Юбилей

130 години Противопожарна служба - Дупница

В тържествена обстановка служителите на РСПБЗН-Дупница честваха 130 години от началото на пожарното дело в Дупнишка околия. На тържеството слово произнесе директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов. „Оценката, която получаваме от гражданите – каза той – е изключително висока – доверието към пожарникарите надхвърля 80%. Благодаря ви за това, което правите, благодаря за службата, която изпълнявате. Неслучайно вашият труд е високо ценен от гражданите на Република България и когато поздравявам някой пожарникар, за мен е изключител-

на чест да чуя: „Служа на Република България”. Това значи, че служим и на нашите граждани”. Той подчерта също, че високият

112

БРОЙ 01/ 2018

6

рейтинг за институцията е логичен и е заради служителите, защото денонощно са на разположение, отзовават се на всеки


Юбилей сигнал да помогнат на човек в беда. Затова и държавата инвестира изключителни средства – повече от 3 млн. лв., за да може да предостави по-стабилни автомобили, по-сигурни лични предпазни средства, инвестира в обучение, така че да отговорят служителите на очакванията на обществото. Комисар Николов пожела на огнеборците от Дупница 2018 г. да е по-щастлива, мирна и благодатна за тях и семействата им. На церемонията бяха наградени със заповед на директора на РДПБЗН-Кюстендил, комисар Светослав Георгиев с обявяване на писмена похвала началникът на РСПБЗН-Дупница, гл. инспектор Атанас Атанасов и 11 огнеборци. Гости на официалната церемо-

ния бяха и зам.-областният управител на област Кюстендил Радослава Чеканска, директорът на РДПБЗН-Кюстендил комисар Светослав Георгиев, директорът на ОД МВР-Кюстендил, старши комисар Елиан Стамболийски, кметът Методи Чимев,

който подари на огнеборците осветена икона свети Иван Рилски. Архиерейският наместник на Дупнишка духовна околия отец Георги Паликарски отслужи водосвет, всички гости служители получиха юбилеен плакет от РСПБЗН-Дупница.

Основите на пожарното дело в Дупнишка околия са поставени през 1887 година. От началото на 80те години на миналия век и до днес РСПБЗН-Дупница, обслужва 3 общини – Дупница, Сапарева баня, Бобошево, с обща площ 578 кв. км и население 61 712 души. Горските територии са 194 кв. км, магистрали и еврокоридори – 42 км, магистрален газопровод – 61 км. Освен пожарогасителна дейност, държавен противопожарен контрол, на службата са възложени функции по осъществяването на аварийно-спасителна дейност и оказване на първа долекарска помощ от 1997 г.

Отличие за РСПБЗН-Смолян

На проведена на 14 декември 2017 г. в София специална церемония за награждаване на отличените в Конкурса за добри практики от дейността на държавните администрации, РСПБЗН-Смолян зае почетното второ място в раздел „Социална

отговорност и социално предприемачество“. Конкурсът се организира от Института за публична администрация и има за цел да се насърчат добрите практики в работата на администрациите. Наградата се присъжда за до-

брата практика на службата при работата и с младежите от Младежкият доброволен отряд. При обявяването на наградата беше подчертано значението на подпомагането на младежите да бъдат отговорни към проблемите на обществото и развитието БРОЙ 01/ 2018

7

112

Конкурс


Конкурс на доброволчеството като ценност. Особено внимание беше обърнато, че практиката е устойчива във времето и се реализира в широко партньорство с община Смолян, други правителствени, и неправителствени организации. За доброто класиране допринесе и осъществените от МДО-международни проекти за обмен на младежи и добри практики. Ст. инспектор инж. Бл. Янковски

Търговище

Пожаро-тактическо учение

• В търговищки завод бе „проиграно“ тренировъчно занятие, свързано със земетресение, последващ пожар и спасяване на пострадал работник • Целта на тренировката бе да бъдат тествани готовността за правилни реакции при сериозни инциденти и нивото на синхрон в действията на различни звена и служби Пожаро-тактическо учение бе проведено в промишлената зона на Търговище – в един от заводите на „Тракия Глас България“-ЕАД. Сценарият му бе следният: вследствие на земетресение в склад за готова продукция възниква пожар. След извършената евакуация на работниците и служителите е установено, че един от мотокаристите не е напуснал сградата. Сигнал за инцидента своевременно е подаден на те-

112

БРОЙ 01/ 2018

8


Търговище

ничната стълба „Ивеко“. Чрез осъществено водоснабдяване към нея посредством лафетния й струйник двама пожарникари от височина около 15 м извършиха охлаждане на покрива на склада. Благодарение на бързите действия и добрата координация между отделните звена пожарът в склада бе погасен. Беше извикан екип на сектор СОД към РДПБЗН-Русе, който с

термовизиона камера да извърши разузнаване и издирване на мокариста. Спасителните екипи откриха пострадалия мотокарист и го изнесоха на носилка, където екип от ведомствената линейка на предприятието му оказа неотложна помощ на място, а впоследствие той бе откаран в най-близкото лечебно заведение. „Занятието бе важна проверка на готовността за реагиране при пожар и бедствена ситуация и за равнището на комуникация, както между отделните звена на РДПНЗН и оперативния щаб при дирекцията, така и със сектор СОД към РДПБЗНРусе, ведомствената пожарна и медицинска служба на завода. Показаното ни дава оптимизъм и същевременно ясно показа какво можем и трябва да подобрим в действията ни“ – заяви директорът на РДПБЗН-Търговище комисар Стефан Стефанов, който бе и ръководител на силите, участвали в занятието. БРОЙ 01/ 2018

9

112

лефона за спешни повиквания 112. За пожара веднага е известена ведомствената пожарна на предприятието, чиито служители предприемат незабавни действия по локализирането му. За да не пречат на спасителните екипи и техниката, която те използват, своевременно се извършва евакуация на намиращите се в близост до склада товарни автомобили. За броени минути на мястото на инцидента пристигнаха и два противопожарни автомобила на РДПБЗН-Търговище, чиито екипи веднага се включиха в гасенето на пожара. Огнеборци, екипирани с необходимите защитни облекла и лични предпазни средства, влязоха в склада с цел да открият неевакуиралия се работник. След преценка, че е необходимо да бъде извършено охлаждане на покривната конструкция на склада, на мястото на произшествието бе извикан още един противопожарен автомобил с автомеха-


Щастлива развръзка

Спасителна акция във виелицата под Бузлуджа

Спасители от пожарната служба в Стара Загора помогнаха на закъсали в планината младежи Към 4 часа на 22 януари 2018 г. от тел.112 в пожарната в Стара Загора е съобщено за закъсали леки автомобили с 8 младежи на пътя между връх Шипка и връх Бузлуджа, посока хижа Тинтява, които търсят помощ. Поради тежката пътна обстановка и силни снегонавявания, незабавно е организирано изпращането на тежка и специализирана техника от Пътната агенция и пожарната служба. Първият специализиран автомобил на пожарната закъсва в преспите, но вторият успява да се добере до колите на младежите – ученици от Раднево, тръгнали безразсъдно на разходка във виелицата. За щастие колите са били добре заредени с гориво, а връзката с тел.112 е осигурила на младежите бързата реакция на спасителите. Тежката техника е разчистила на пътя и към 9:10 часа спасителните екипи са достигнали до групата младежи, които са невредими и транспортирани с пожарни автомобили до Казанлък.

112

БРОЙ 01/ 2018

10


Учение

Търсене и спасяване при авиационни произшествия

предварително разработен сценарий – катастрофа на пътнически самолет в трудно достъпна местност, последвал пожар от падналия самолет, обхванал и горски масив.

Целта е преглед и постигане на по-добър синхрон между институциите, ангажирани в спасителните действия при бедствия и аварии.

БРОЙ 01/ 2018

11

112

На летище Чешнегирово, Пловдивска област, се проведе учение на Единната спасителна система. В него участваха структури на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, ГД „Национална полиция“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, ОДМВР-Пловдив, МЦСМП и БЧК, както и щабовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия в Пловдивска област и община Садово. Практическите действия се реализираха на терен, а участниците в учението действаха по


2017-а

Най-големите природни бедствия ЯНУАРИ Лошото време създава проблеми отвъд океана. Природни бедствия създадоха проблеми в Северна и Южна Америка.

САЩ Силни бури, придружени с проливни дъждове и поривист вятър преминаха през южната част на Съединените щати и взеха живота на 21 души. Лошото време наруши движението на въздушния и железопътния транспорт, предизвика наводнения и прекъсна подаването на ток. Югоизточните райони съобщават за близо 40 торнада през уикенда, а Калифорния регистрира рекордни валежи. Чили В Чили опустошителни пожари са обхванали близо 130 хиляди хектара гори и пасища, а положението се усложнява поради силния вятър. Засегнати са райони в централната и южната част на страната. Президентът на Чили, Мишел Бачелет обяви, че това са най-големите горски пожари в историята на държавата. Не е изключено някои от тях да са умишлени.

Куба Силни ветрове и вълни от Карибско море наводниха части от емблематичния за Хавана крайморския булевард „Малекон”. Според метеорологичния институт на Куба, се очаква наводненията да продължат и днес. Местните медии съобщават, че водите на Карибско море са достигнали част от домовете на населението. До момента няма заповед за евакуация. ФЕВРУАРИ Лавина взе над 100 жертви в Афганистан

Най-малко 50 души бяха убити след падането на масивна лавина в Афганистан, информира „Франс прес”, цитирана от БГНЕС. Според спасителните служби броят на жертвите може да нарасне, тъй като издирвателната операция е в началото си. Инцидентът е станал в североизточната провинция Нуристан. След три дни на обилен снеговалеж в други части на страната загинаха още 54 души. Лавини унищожиха десетки домове и блокираха пътищата в 22 цен-

112

БРОЙ 01/ 2018

12

трални и североизточни провинции в страната, съобщи говорител на министерството на природните бедствия пред АФП. 14 души загинаха под снега в Пакистан

Ранени са 52 души. Разрушени са 168 къщи, убити са и над 340 селскостопански животни. Една от най-засегнатите провинции е Бадахшан, където жертвите наброяват 18 души. Петима са убити в района Балкаб на провинция Сари Пул в северната част на Афганистан, където над 70 души са спасени от снежното бедствие.В село Парван, северно от Кабул, са загинали 16 души. Необичайно, сняг падна дори в южната провинция Кандахар. Смъртоносните лавини са чести в планинските райони на Афганистан през зимата и спасителните екипи често се затрудняват от липсата на оборудване. Въпреки милиардите долари международна помощ, тя продължава да е сред найбедните нации в света.


2017-а

Най-малко 14 души са загинали по време на смъртоносните бури в южните и централните части САЩ, предава AFP. Същевременно властите предупредиха, че се очаква силни ветрове да ударят също и източните региони. Разрушени домове, преобърнати коли и паднали дървета могат да бъдат видени след четири торнада в Тексас. Лошите метеорологични условия са засегнали още няколко американски щата, сред които са Мисури, Арканзас и Тенеси

АПРИЛ 320 души загинаха при наводнения и кални свлачища в Колумбия Триста и двайсет души загинаха при наводнения и кални свлачища в колумбийската община Мокоа, съобщи президентската администрация, цитирана от ТАСС. Сред загиналите има 118 малолетни и непълнолетни.

Ранени са 332 души, всички от които вече са изписани от болница. В откритата от правителството банкова сметка за набиране на средства за пострадалите от природното бедствие са преведени над 6 милиарда песос (2 милиона долара). В Мокоа продължават ремонтно-възстановителните дейности. Властите планират учебните занятия там да се възобновят от 17 април. През нощта на 1 април в Мокоа

проливни дъждове доведоха до преливането на три реки. Образувалите се кални свлачища разрушиха десетки къщи. ЮНИ Близо 60 са жертвите от поройни дъждове в Китай Най-малко 56 са жертвите, а 22 души са изчезналите заради пороите в Южен Китай, които започнаха през последните дни на юни и продължават досега, предава „Асошиейтед прес”, като се позова на Министерството на гражданската администрация на КНР, цитира БТА. Проливните

дъждове наводняват градове, прекъсват електроснабдяването и редица транспортни артерии. Близо 490 литра на кв/м дъждове се изсипаха върху няколко големи града от четвъртък насам, включително и над живописния курорт Гуейлин в Гуанси-Чжуанския автономен район, се казва в съобщението на министерството. Над 11 млн. души в 11 южни провинции на страната са засегнати от бедствието, причинило наводнения, земни свличания и градушки. Много реки излязоха от коритата си. Под водата са околните населени райони, съсипвана е селскостопанската реколта. В момента равнището на водата в големите реки и езера на южната провинция Хунан е тревожно високо. Има разкъсани диги, което е наложило мащабни спасителни евакуации. Засегнати са и въздушните съобщения. Поради проливни дъждове са отменени или сериозно забавени редица полети от няколко летища, обслужващи големи градове, като Чънду, Чанша, Гуанчжоу, Шънжън. Хиляди пътници са блокирани по аерогарите. Има и спрени влакове, прекъснати пътища до БРОЙ 01/ 2018

13

112

МАРТ Най-малко 14 души са жертвите в САЩ при опустошителните бури в Тексас, Мисури и Арканзас


2017-а много южни градове и села. Телевизията показва репортажи за големи наводнения в редица градове, където ниските етажи и магазините са залети от вода. Преките икономически щети от бедствието се изчисляваха на близо 3 млрд. долара и продължават да нарастват. Според националния метеорологичен център обилните валежи над Южен Китай ще продължат поне още една седмица. ЮЛИ Суша и пожари във Франция, наводнения в Германия

Пожари бушуват близо до туристически дестинации в Корсика и Лазурния бряг. Близо 10 000 души са евакуирани. В Германия проливни дъждове предизвикаха наводнения. Френските власти помолиха Европа за помощ в борбата срещу пожарите, които погълнаха големи горски площи до популярния курорт Сен Тропе. Близо 4 хиляди пожарникари и войници, подкрепени от 19 самолета са мобилизирани за справянето с огнената стихия. Седем пожарникари и 15 полицаи са ранени. Близо 10 000 души са евакуирани тази нощ заради нов пожар, изпепелил най-мал-

ко 400 хектара в околностите на югоизточния френски курорт Борм ле Мимоза. Това съобщиха пожарникари, предаде Франс прес. „Хората бяха евакуирани според това как напредваха пламъците. Става дума за жилищна зона, чието население през лятото нараства двойно и тройно”, заявиха огнеборците. Над 3000 хектара горски масиви са унищожени от природни пожари в Югоизточна Франция, съобщиха вчера властите на регион Прованс-Алпи-Лазурен бряг. Разпространението на огъня наложи да бъдат евакуирани жителите на десетки сгради. Пожарите са предизвикани от силната суша, връхлетяла Южна Франция в началото на това лято, посочиха агенциите. Жегите в Италия също станаха причина за възникването на голям брой пожари в южните райони на Апенините. Десет области в Италия дори поискаха въвеждане на извънредно положение заради горещините. Проливни дъждове в Германия Докато във Франция трайно се е установило горещо време без валежи, то в Германия продължителни проливни дъждове обхванаха редица региони. В няколко федерални провинции това доведе до тежки наводнения. Особено тежка е ситуацията в южната част на Долна Саксония и Северна Тюрингия, където са отчетени необичайно високи стойности на валежите. Само в рамките на 24 часа са паднали

112

БРОЙ 01/ 2018

14

между 60 и 90 литра на квадратен метър. Засегнати от водата са къщи и улици. В областите Холцминден и Хамелн-Пирмонт силните дъждове предизвикаха наводнения. Съобщава се за прелели реки и блокирани пътища. От Регионалния център за управление уточниха, че само до рано сутринта в сряда са се отзовали на 50 сигнала. В провинция Бранденбург мъж е в критично състояние, след като автомобилът му е бил изтласкан от магистрала от придошлата вода. Синоптиците предупреждават, че обилните превалявания ще продължат. Пожари, наводнения... Природни бедствия в Европа, Азия и Америка Придошлите води взеха жертви в Китай и САЩПожар в Португалия взе десетки жертви. Няколко селища по адриатическото крайбрежие на Хърватия бяха евакуирани по спешност заради бушуващите в околностите им огромни пожари. Мощна буря с градушка наводни Северна Гърция. Водната стихия в Китай и Америка взе и жертви. Стотици огнеборци от вчера се опитват да потушат пламъците край Пула и Шибеник, както и на островите Паг и Вир, североизточно от Сплит. Силните северни ветрове и горещините затрудняват гасенето на пожарите. В съседна Босна пожарникарите се борят да овладеят огъня


2017-а

АВГУСТ Големи пожари и наводнения в Съединените щати, има загинали Големи пожари и наводнения доведоха до евакуацията на десетки хиляди жители на различни райони на Съединените щати. Повече от 20 000 души са спасени от наводненията в южните райони на щата Луизиана, а над 10 000 са настанени във временни убежища. Петима души са загинали. Федералното правителство обяви бедствено положение в няколко района на щата и обеща помощ за преодо-

ляване на щетите. Продължава бедственото положение и в Калифорния, където над 20 горски пожара бушуват. Най-големият от тях обхваща площ от 60 кв. км северно от Сан Франциско. Властите издадоха заповед за евакуация в град Лоуър Лейк, след като само за часове пожарът обхвана площ от над 160 хектара. Изгорели са сухи храсти и треви. Пожарникарите се опитват да предотвратят разрастването на огъня, но той е овладян само частично. Говорител на противопожарните служби заяви, че стихията се е разпространила бързо заради сушата в района. .Повече от 130 къщи бяха евакуирани и в централната част на Калифорния заради друг пожар. СЕПТЕМВРИ Отново бедствия на Балканите Загреб/Букурещ. Поройни дъждове, придружени със силни ветрове и гръмотевични бури обхванаха части от редица държави от Балканския полуостров, предизвиквайки транспортен хаос и нанасяйки за пореден път сериозни щети. Обилни превалявания предизвикаха проблеми в по-голямата част от Хърватия. Редица градове в страната, разположени в по-ниските части, останаха под вода само седмица след силна буря, която потопи популярния туристически град Задар. Ситуацията е най-критична на полуостров Истрия, където бе обявен оранжев предупреди-

телен код. В залива Кварнер бе съобщено за блокирани шосета, останали изцяло под вода. Според метеоролозите в Църквеница са паднали дъждове до 183 литра на квадратен метър, което е довело до наводняването на десетки домове и бизнес сгради. Проблеми са регистрирани и на остров Крк, където са паднали до 94 литра дъжд на квадратен километър. Студеният фронт, който донесе дъжд и силен вятър в Западна Хърватия се придвижи на изток и по-късно обхвана както Словения, така и голяма част от съседна Босна и Херцеговина. Лошото време удари и западните части на Войводина, Сърбия. По-късно стихията обхвана района на столицата Белград и западните части на страната. Местните медии съобщиха, че само за около десетина минути Нови Сад и Белград са покрити с черни буреносни облаци. Силни ветрове понесоха във въздуха контейнери, счупени клони от дървета и други тежки предмети. На места гръмотевичните бури бяха придружени и с градушки. Осем души загубиха живота си, а между 70 и 140 други бяха ранени, след като силни бури удариха западната част на Румъния с ветрове, достигащи до 100 км/ час. Най – засегнатите райони бяха окръзите Тимиш и Арад в Западна Румъния, където бурята отне живота на шестима души. В Тимишоара загина жена, удаБРОЙ 01/ 2018

15

112

близо до Мостар и Требине. Проливни дъждове и градушки предизвикаха истински хаос в град Мецово, Северна Гърция. Бурята, която причини огромни наводнения, е нанесла сериозни поражения на инфраструктурата и е заляла обширни земеделски площи. В Североизточен Китай 18 души загинаха и още толкова са обявени за изчезнали в резултат на тежките наводнения през изминалите дни. Бедствието, предизвикано от невиждани порои и градушки, наложи спешната евакуация на над 120 хиляди души. В американския щат Аризона загинаха най-малко 9 души. Жертвите били отнесени от придошлите води на река Верде, която преляла след проливните дъждове. Седем от загиналите са от едно семейство. Спасители издирват други трима души, а четирима са били спасени.


2017-а рена от паднало дърво в градската зоологическа градина. От падане на дърво върху автомобил е загинали и още един мъж. Около 27 души бяха ранени в Тимишоара, където вятърът бе толкова силен, че дори преобърна камиони по пътя. В окръг Алба над 15 хил. домакинства са останали без електричество, тъй като мощният вятър е повредил електропроводите. В района се съобщава за най-малко шестима ранени. Ураганът „Ирма“ Стихията отне живота на 19 души и нанесе щети за милиарди. Ураганът „Ирма” отново набра сила. След като за известно време спадна до 4-та категория, тропическият циклон отново е най-високата, 5-та степен. Учени твърдят, че това е най-мощния атлантически ураган от десетилетия насам. Стихията взе 19 жертви, опустоши два карибски острова и остави материални щети за милиарди. Десет са загиналите на Сен Мартен и Сен Бартелеми, четирима на Американските Вирджински острови, двама в Пуерто Рико, двама в холандската част на Сен Мартен и един в Барбуда. Най-тежко пострадаха островите Сен Мартен и Сен Бартелеми, където щетите се оценяват на над 1,2 милиарда евро. На двата острова е обявен „червен код” за тревога заради заради приближаващия ураган „Хосе”. Холандски морски пехотинци

разпръснаха от хеликоптери листовки с предупреждение към жителите на холандската част на Сен Мартен, където няма ток и новините не могат да стигнат до хората. В листовките пише, че към острова се задава нова стихия. В очакване на бурята Съединените американски щати задействаха най-мащабната евакуация в историята си. Евакуацията е задължителна или препоръчителна за 5,5 милиона души във Флорида. За тези, които няма къде да отидат, щатът отвори десетки убежища, но пред тях се образуваха огромни опашки. Всъщност очаква се Америка да бъде атакувана от три урагана едновременно – „Ирма”, „Хосе” и „Катя” като „Катя” се развихря в Мексиканския залив и се очаква да засегне около милион души в западните мексикански щати – около Веракрус. ОКТОМВРИ Наводненията взеха жертва в Бургас, включиха амфибия в спасителните акции

Един човек се е удавил в наводненото бургаско село Полски извор, в с.Черни връх има жена в неизвестност. Тя е подала сигнал на телефон 112, но сега спа-

112

БРОЙ 01/ 2018

16

сителните екипи не могат да я открият, 77 души са поискали да бъдат евакуирани от наводнените си домове. В спасителните действия освен 8 екипа на пожарната са се включили водолази, тежка техника, верижна машина „Амфибия”. В Камено е обявено бедствено положение, в Бургас на този етап то е частично. Проливните дъждове продължават, в областта е обявен червен код. 100 литра на квадратен метър са паднали в Карнобат. Пороят наводни къщи и дворове в селата Равнец, Братово, както и кварталите „Долно” и „Горно Езерово” и „Меден рудник”. Под вода е и манастирът „Св. Богородица”, съобщи Нова тв. Нивото на водата в селата е достигнала 1 метър. Най-сериозно е пострадало с. Равнец, където неподвижен мъж с увреждане е бил евакуиран от дома си, след като водата е стигнала до леглото му. Заради свлачище е затруднено движението между 325 до 359 километър на автомагистрала „Тракия” в посока София. От пътната агенция съветват шофьорите да се движат с повишено внимание.


2017-а

Най-малко 14 души са загинали, 13 са сериозно пострадали, а петима са в неизвестност след тежки наводнения, предизвикани от проливен дъжд край Атина, съобщи Ройтерс, позовавайки се на гръцкото здравно министерство. Много хора са останали блокирани в домовете си в Неа Перамос, Мегара и Магула. Подадени са стотици сигнали за помощ. Изпратени са близо 150 пожарникари и спасители със специализирана техника. Проливният дъжд е нанесъл и големи материални щети. Стотици тонове кал и придошлите води от близката планина са разрушили мандри, а под вода са стотици постройки, земеделски насаждения, пътища и мостове. На места приливната вълна е достигала три метра. Пред държавната телевизия ЕРТ министърът на вътрешните работи Панос Скурлетис определи наводненията като „катастрофа, трагедия“. Общински представител пък ги сравни с „библейска катастрофа“. Бурята е заварила много шофьори на пътя и те не са могли да излязат от наводнените си автомобили. Дванайсет души са

били извадени от автобус, оказал се в капана на водите върху мост в района на Мандра. Властите обявиха извънредно положение в районите на бедствието. Няма данни за пострадали българи, но от Министерството на външните работи препоръчват на сънародниците ни, които пътуват или пребивават в южната част на Гърция, да се информират за обстановката и да избягват засегнатите райони.

Лошото време се очаква да продължи до 19 ноември. Местните власти са започнали разследване, защото подозренията са, че причина за бедствието, освен пороите, са и незаконни постройки и безстопанственост. Предполага се, че за тази катастрофа до голяма степен е допринесъл и големият пожар миналото лято, изпепелил горски масиви в района. ДЕКЕМВРИ Хиляди хора евакуирани заради страховит пожар в Калифорния Голям пожар бушува в Южна Калифорния, раздухван от силни ветрове; хиляди хора са евакуирани, 150 сгради са изпепелени. Силни ветрове разпространяват голям пожар в южни райони

на американския щат Калифорния, което доведе до заповед за евакуацията на близо 8000 жилища, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Огънят се е разгорял вчера и за часове е обхванал близо 125 кв. км, поглъщайки растителност, която от десетилетия не е била засягана от пожар. По данни на противопожарните служби стихията е унищожила досега 150 сгради. Евакуирани са повече от 27 хиляди човека, пострадал е един пожарникар. Ветровете тласкат огъня към 30-хилядния град Санта Паула, на стотина километра северозападно от Лос Анджелис. Повече от евакуираните са от този град, но заповедта за евакуация об-

хваща и окръг Вентура със 106 хиляди жители. Пожарникари от съседните окръзи Лос Анджелис и Санта Барбара са се притекли на помощ на колегите си във Вентура. В този окръг близо 180 хиляди потребители са без електричество. БРОЙ 01/ 2018

17

112

НОЕМВРИ Тежки наводнения в района на Атина, има жертви


Пътнотранспортни произшествия

Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи

ЧАСТ 1

За да се добие по-точна представа за същността на спасителните работи при транспортни произшествия е необходимо предварително да се направят известни уточнения. На първо място, това е вида на произшествието. То може да бъде предизвикана от сухопътни, въздушни или водни транспортни средства (много рядко в комбинация от тях), притежаващи специфични особенности на своите конструкции. Наличието на товари, техният вид и очаквани последствия за околната среда при евентуалното им разпиляване, разливане, взаимодействие помежду им или с въздуха, водата и почвата са все фактори, които играят съществена роля при формирането на основните приоритети на спасителните работи. Независимо от всичко обаче първостепенната цел на спасителните работи при транспортните произшествия остава една и съща, оказването на първа помощ и извеждането на пострадалите от опасното състояние, в което се намират в резултат на произшествието. Различията в действията на спасителните екипи се свързват с техниката, използвана в спасителните работи и реда и начина за постигане на основната цел. От общият брой пътнотранспортни произшествия, предизвикани от транспортни средства у нас, тези с други транспортни средства заема едва 2-3%. От една страна причина за това е относително сла-

бата интензивност на движение на тези транспортни средства, а от друга – възможностите, които предлагат водните басейни и въздушното пространство за тяхното придвижване. Издирването и оказването на помощ на пострадалите хора се затруднява и забавя във времето поради обективните причини, които поражда обстановката. Най-голям дял в общият брой танспортни произшествия се пада на наземния транспорт. За това влияят много причини – голямата интензивност на движение, ниската квалификация и слабата култура на някои от участниците в този процес, технически неизправности в превозните средства и обслужва-

112

БРОЙ 01/ 2018

18

щите движението съоръжения и др. В резултат на това жертвите при тях са най-многобройни, а причинените щети – най-големи. Статистиката показва, че на пътя се води една необявена война. Представители на наземния транспорт са железопътните (различните видове влакове, мотриси, трамваи) и сухопътните (камиони, автобуси, леки, лекотоварни автомобили и др.) транспортни средства. Характерното за всички видове наземен транспорт е използването им за придвижването на хора, транспортирането на разнообразни товари (в това число и опасни за живота и здравето на хората) върху изградени за


Пътнотранспортни произшествия мат прибързани и необмислени действия. С приемането на съобщението за произшествието започва първият етап от спасителните работи. Всички служби, участващи в спасителните работи имат задължението при получаване на съобщение да уведомят и останалите, заинтересовани. С въвеждането на тел. 112 тази услуга се подобри, но има още какво да се желае. Получената от съобщението информация непрекъснато се допълва с допълнителна от очевидците на произшествието, важно е тази информация да се свежда до спасителите през цялото време на придвижване на екипите до мястото на произшествието. Това им дава възможност по добре да оценят обстановката и да планират своите действия предварително. С пристигането на място и първият оглед на обстановката, контакта с участниците и свидетелите на произшествието тази информация се оформя напълно, след което започва вторият етап, този на разузнаването и вземането на решение за конкретни действия. Още сега е важно правилното подреждане на автомобилите на спасителните екипи. Те трябва да спират така, че да не пречат на придвижването на санитарните автомобили от ЦСМП и да бъдат на безопасно разстояние от мястото на произшествието и по възможност да подсигуряват зоната на действие. През този етап успоредно с разузнаване-

то се въвежда необходимият ред на мястото на произшествието. Поставят се заграждения и предупредителни знаци съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата. Видимо здравите хора се извеждат далеч от катастрофиралите превозни средства, а при необходимост района на произшествието се изгражда временен медицински пункт за оказване на помощ на леко пострадалите. Освен това се извършват подготвителни работи за осигуряване на безопасността на пострадалите и спасителните екипи по време на спасителните действия. Катастрофиралите транспортни средства се укрепват в завареното положение като се изключи действието на всички пружиниращи елементи – ресьори, пружини, амортисьори, автомобилни гуми и др. При наклонен терен транспортните средства трябва да се фиксират към надеждни опорни точки за да се изключи всяка възможност от свличането им по време на спасителната операция. Всички потенциални източници на запалване се премахват – разлятото гориво и масло се засипват с пясък или с въздушно-механична пяна, клемите на акумулиращата батерия се изключват, ключовете на хибридните автомобили, електрическите и плъгинг хибридите се отстраняват на безопасно разстояние съгласно инструкцията на производителя а копчетата на таблата са надпис „енергия“ („power”) фиг. 1 се изключват до изгасване на дисплея. БРОЙ 01/ 2018

19

112

целта пътища. При възникването на ПТП с наземния транспорт, въпреки съществуващите специфични особености, при провеждането на спасителните работи се спазва общ план, в който действията на спасителните екипи се групират в четири етапа. Тук става дума за произшествия, в резултат на които са настъпили сериозни повреди в транспортните средства, има затиснати и/или тежко пострадали хора, разливане или изсипване на опасни товари за околната среда и за здравето и живота на хората вещества и материали, при които се налага намесата на специализирани служби и техническа помощ. В нашата страна такива служби са пожарна безопасност и защита на населението, пътна полиция, центровете за спешна медицинска помощ и някои ведомствени и частни спасителни служби. С всеки изминал ден се увеличават и доброволните формирования към общините. До пристигането на тези служби на мястото на произшествието намесата на други хора трябва да бъде много внимателна и добре обмислена в зависимост от рисковете. В противен случай съществува опасност от усложняване на обстановката, трайно увреждане на пострадалите хора или нараняване на самите помагащи. Ето защо в повечето подобни случаи единственото правилно решение е спешното оповестяване на специализираните служби без да се предприе-


Пътнотранспортни произшествия

Фиг. 1 Бутон за включване и изключване на автомобили със системи за високо напрежение. Внимание – синият цвят не е задължителен! През вторият етап от спасителната операция се прави първият контакт с пострадалите, при който се установява тяхното състояние. За целта се използват естествени отвори на превозните средства – врати, отворени или счупени прозорци и др. При липсата на такива се налага изработването на т. нар. осигурителен първи отвор, през който се достига до пострадалите. Установяването на виталното състояние на пострадалите се извършва от медицинско лице от ЦСМП или присъстващо на инцидента. С пристигането ЦСМП на място всички действия на останалите екипи, участващи в спасяването, се съгласуват с него. През третият етап се извършва техническата намеса върху деформираните транспортни средства. Предприетите през този етап действия са насочени към освобождаване от смачканата конструкция на превозното средство на намиращите се в него хора. Това се прави когато няма друг, по бърз и безопасен

начин за създаването на условия за изваждане на пострадалите. Реализирането му става с помощта на различни механизирани и не механизирани инструменти, след оказването на долекарска помощ на пострадалите на място и стабилизиране на тяхното състояние. За успешното реализиране на този етап се изисква добро познаване на конструктивните особеностите на транспортните средства. Важно през този етап е вземането на мерки за безопасни здравословни условия на труд на личния състав от спасителния екип, участващ в извършването на техническите работи, както и на самите пострадали. В четвъртият етап от спасителната операция пострадалите се изнасят на безопасно място извън транспортното средство, при необходимост им се оказва допълнителна медицинска помощ, след което се транспортират до най-близкото болнично заведение. Всеки етап от спасителната операция има различна продължителност. Тя зависи от вида на произшествието, броя и състоянието на пострадалите, размера и вида на щетите, които са нанесени в резултат на произшествието и др.

Транспортни произшествия с леки автомобили. Транспортните произшествия с леки автомобили са най-многобройните в статистиката на

112

БРОЙ 01/ 2018

20

транспортни катастрофи въобще. За това определено спомага най-големият брой на тези транспортни средства, движещи се по пътищата. С цел намаляването на жертвите и щетите, съвременните конструктори непрекъснато усъвършенстват своите модели, като въвеждат в тях активни и пасивни защитни системи. Като основа за това служат и проучванията за най-уязвимите места от конструкцията на автомобила при ПТП (фиг.2). Активните системи за безопасност помагат да се предотвратява възникването на злополуките. Такава система за защита е електронната система за стабилност, известна като ESP. Тя включва мерки за безопасност, постигнати чрез въвеждането на антиблокираща система – ABS, електронно

Фиг.2. Пасивна защита с въздушни възглавници и колани разпределение на спирачната сила – EBV, електронна блокада на диференциала – EDS и управление срещу приплъзване на предавката – ASR. Към пасивната безопасност се отнасят всички технически решения в превозното средство, които трябва да намалят последиците от зло-


Пътнотранспортни произшествия полуките за пътниците. Към тях спадат: • Зони за деформация на каросерията; • Системи за защита от страничен удар; • Предпазни колани със система за опъване; • Различни въздушни възглавници. През първият етап от спасителните работи е важно да се установи модела на катастрофиралите превозни средства. От това се правят изводи за липсата или наличието на елементи от изброените по горе мерки за сигурност. Такъв е например случаят с въздушните възглавници. Тяхното предназначение е да защитят пътуващите от наранявания при тежки злополуки. С такива възглавници стандартно са оборудвани автомобилите сред 2004 г. – най-често има срещу шофьора и пътуващият до него. В един съвременен автомобил може да има разположени до 20 въздушни възглавници. В неработно състояние те стоят прибрани в специални кутии, разположени и обозначени на определе-

ни места (напр. във волана, над предната жабка, в страничните горни греди на купето и др). Сработването на тези съоръжения става чрез сензори, разположени в основата на предпазните колани или в предната част на автомобила. При това се задейства специален генератор с пиротехнически газ, който изпълва вътрешното пространство на възглавницата. Някой път при произшествие тази система може да не сработи най често при удари отзад и последвало въртене с удар странично в предната част на автомобила. От този момент тя става неконтролируема и може да сработи произволно и неочаквано, а това от своя страна да доведе до тежки увреждания на пострадалите и спасителния екип. За това може да спомогне ползването в непосредствена близост до автомобила на GSM апарат или радиостанция (за да уведомим например спасителните екипи за произшествието). За да се избегне такъв инцидент е необходимо да се отдалечим на разстояние поне 10 m и тогава да ползваме нашият мобилен

апарат. При наличието на две и повече възглавници в купето на автомобила те сработват независимо една от друга. През вторият етап от спасителната операция обезопасяването на автомобила и установяването на контакт с пострадалите се извършват успоредно, като се реагира според конкретната ситуация. С премахването на източника на ток (акумулатора) следва да се провери за наличието на втори такъв. Наличието на въздушни възглавници, които не са задействани при произшествието изисква те да се обезопасят против самоволно задействане. За целта се използват протектори, а коланите се изрязват в основата преди сензорите. Изработването на осигурителен първи отвор се прави след премахването на всички стъкла по автомобила, като се вземат мерки те да не попадат в купето при пострадалите (фиг.3). Това условие задължително трябва да бъде изпълнено преди да се предприеме каквато и да е било техническа намеса.

Фиг.3. Отстраняване на челните и странични стъкла на автомобила

21

112

БРОЙ 01/ 2018


Пътнотранспортни произшествия

Фиг.4. Характерни участъци на въздействие върху конструкцията на автомобила Към частичното или цялостно разфасоване на конструкцията на автомобила (третият етап на спасителната операция) се пристъпва само ако липсват други, безопасни за пострадалите хора начини те да бъдат изведени извън превозното средство. Тази интервенция се осъществява от опитни спасители, под непосредственото наблюдение на медицински специалист. Характерните участъци от автомобила, в които се въздейства със спасителни инструменти са показани на фиг.4. Това въздействие се прави до тогава, до когато стане възможно изваж-

дането на пострадалите. Обикновено последователността на въздействие върху автомобила е следната (фиг.5): отстраняват се вратите, като се започне от към пантите и след това ключалката; отрязват се последователно предните, средните и частично задни колони на автомобила (съответно колони “А”, “B” и ”C”),след което се премахва покрива; ако е необходимо се изтегля волана и се изрязват внимателно педалите за да освободим шофьора. През освободеното пространство пострадалите се изнасят внимателно извън купето при взети всички необходими мерки за

тяхната безопасност (предварително обездвижени, със защитени и обработени травми и рани). Необходимо е да се знае, че последователността и начина на осъществяване на отделните технически манипулации през този етап зависи изцяло от състоянието и разположението на автомобила след произшествието. Целта е да се достигне до пострадалите без това да доведе до тяхно допълнително нараняване и травмиране. Ето защо през цялото време при тях трябва да стои човек, който да ги поддържа контактни и да ги информира за това какво се прави с тях. Четвъртият етап е завършващият в спасителната операция. Той продължава до момента, в който пострадалите са транспортирани до болнично заведение, а на мястото на произшествието са отстранени всички потенциални опасности, в това число опасните товари, разлетите гориво-смазочни материали, пречещите на движението части от катастрофиралото превозно средство.

Фиг.5. Последователност на техническото въздействие върху автомобила

112

БРОЙ 01/ 2018

22


Пътнотранспортни произшествия

Фиг.6. Спасителните работи при катастрофи с камиони са тежки и продължителни

Транспортни произшествия с камиони Стремежа за непрекъснато нарастване износа на стоки извън граница и търсене на нови пазари е наложил използването на алтернативен транспорт, с който това да стане по-бързо и на всякъде. Такава възможност предоставят товарните камиони, с помощта но които могат де се транспортират всякакви товари. Съвременните модели камиони не отстъпват на леките автомобили нито по отношение на динамичните си характеристики, нито по отношение на удобството и сигурността при пътуване. Поради непрекъсна-

то нарастващия им брой по пътищата катастрофите с камиони също се увеличават, но спрямо общият брой катастрофи е значително по малък. Независимо от това щетите при тях са по големи, а спасителните работи по трудоемки и бавни (фиг.6). За това спомагат особеностите в конструкцията на кабините и големината на транспортирания товар. В съвременните камиони преобладават шасита с двигатели, разположени под кабината на водача (фиг.7). Така той се намира в непосредствена близост до зоната на челния удар, което увеличава опасността от заклещване с челния панел на кабината и волана. В тази връз-

ка кабините се конструират със специална защитна конструкция, която да намали силата на удара и да превърне вътрешното й пространство в зона на сигурност за водача и неговите спътници. Всички носачи и кантове на кабините са оформени от затворени метални профили. Местата на връзките са усилени допълнително. В областта на предния панел е въведена допълнителна якост на кабината, чрез конструктивни усилвания на челния скелет. Рамата на кабината е проектирана да се деформира незначително при удар.

Фиг.7. Видове конструкции на кабините на съвременните камиони 5. Дълга, висока кабина над двигателя; 6. Дълга, висока кабина над двигателя с висок покрив; 7. Дълга, кабина зад двигателя. БРОЙ 01/ 2018

23

112

1. Къса, ниска кабина над двигателя; 2. Къса, висока кабина над двигателя; 3. Къса, кабина зад двигателя; 4. Дълга, ниска кабина над двигателя;


Пътнотранспортни произшествия При осъществяването на действията от втория етап на спасителната операция при произшествие с камион, спасителният екип следва да се съобрази с начина на окачването на кабината. В повечето случаи то е направено върху две въртящи опори, разположени върху надлъжните траверси на шасито към предната част на кабината. При ремонтни работи кабината се завърта около тях, а в транспортно положение стои блокирана със заключващ механизъм, разположен в задната й част. При произшествие този механизъм обикновено спира да функционира, поради което е необходимо кабината да се осигури против завъртане. Освен това трябва да се вземе под внимание и товара на камиона. Той може да бъде голямогабаритен, в насипно или течно състояние. При всички случаи следва да се обезопаси така, че да не влияе на спасителната операция. Като специфичен се счита случаят, когато товарът представлява опасни и токсични вещества и материали. Ако такава информация не е подадена предварително, с пристигането на мястото на произшествието спасителния екип следва да извика допълнително специализиран екип за действие при химически аварии със съответното оборудване за работа в опасната зона и оборудване за деконтаминация на пострадалите, спасителния екип и зоната на произшествието. Съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен пре-

воз на опасни стоки по пътищата, известна като ADR, върху корпуса на ремаркето (цистерната) и в документи, намиращи се в кабината на шофьора следва да има информация за вида на транспортирания продукт. От нея спасителните екипи разбират как трябва да се действа при такива случаи.

Фиг.8. Работно скеле за работа при транспортно произшествие За изработването на осигурителен отвор, а по късно и при техническото въздействие върху конструкцията на влекача се налага изграждането на работна площадка на нивото на спасителните работи. При съвременните камиони височината на кабината често пъти достига до 3,3 m. За целта много подходящи са бързо сглобяемите скелета фиг. 8. Освен това отстраняването на вратите на кабината също крие опасности. Средно една оборудвана врата тежи около 80 кг. Техните габарити и тегло изискват задължително да бъдат задържани и осигурявани против падане при изкъртването. При извършване на разузнаването не бива да се пропуска спалния отсек в кабината. Такива задължително има в кабината на

112

БРОЙ 01/ 2018

24

камионите за далечно пътуване. При произшествието е възможно там също да има човек. Много рядко, но въпреки това има камиони, в купето на които са вградени въздушни възглавници те за сега в товарните камиони са опционални и се монтират по искане на купувача. При обезопасяването на кабината това също трябва да се има пред вид, като действията са идентични с тези при леките автомобили. Техническото въздействие върху кабината цели изваждането на шофьора и неговите спътници (ако има такива). Във връзка с това ще се наложи изрязването на част от конструкцията на кабината. Местата, където това може да стане са “А” колоната (същата , както при леките автомобили) в средата, където тя е най-тънка, прагът под вратата на шофьора, на около 10 cm от “А”-колоната към пода на кабината и при необходимост усилващите елементи в челния панел (фиг.9).

Фиг. 9 Характерни участъци за въздействие, съгласно техническите данни на производителя. Изнасянето на пострадалите от кабината трябва да става внимателно, с помощта на носилка


Пътнотранспортни произшествия

с твърда основа тип имобилизационна спасителна дъска фиг 10, която да бъде повдигната на нивото на изработения отвор.

Транспортни произшествия с автобуси Автобусите са транспортни средства, предназначени за превозване на голям брой пътници. В зависимост от обслужваното трасе съществуват градски автобуси с общ брой на местата от 100 до 160 в това число и правостоящите, междуградски – с 50 до 100 места и туристически – с места между 25 и над 90 места. Това обуславя особеностите при извършването на спасителни операции при произшествия с тези превозни средства. В такива случаи се очаква голям брой пострадали хора, което налага участието на повече спасителни екипи. Освен това на мястото на произшествието трябва да бъдат извикани повече санитарни автомобили и реанимационни екипи, като се установи връзка и се координират действията им с повече болнични заведения за едновременното прие-

дизелово гориво, а при определена система за отопление и допълнителен резервоар за него с 50-60 l гориво, в градския транспорт навлязоха и автобусите с метанови и хибридни инсталации), сноповете кабели, които опасват автобуса (при прерязването им да предизвикат отделянето на искри), наличието на вграден конвертор на напрежение за захранване на хладилник и др. консуматори 24V / 220V (опасност от токов удар) и др. При повечето междуградски и международни автобуси аварийните люкове на покрива се отварят по електрически път но са дублирани и механично, но достъпът е затруднен поради настъпилите деформации. При преобръщане на автобуса на страни достъпа е само през предното стъкло, задното стъкло и люковете, които са с ограничени размери. Д-р инж.Румен Григоров Инж.Кристиян Койчев ЛИТЕРАТУРА [1] Кондарев Г. и колектив, Г. Първа помощ. С., АМВР, 2006. [2] Morris, B. Holmatro’s vehicle extrications techniques, E „Icone graphic“, 2005. [3] Томов, В. Аварийно-спасителни технологии, Русе, РУ „А. Кънчев“, 2005. [4] Sudmersen и колектив, Technische hilfeleistung bei LKW-UNFALLEN, WEBER-HYD¬RAULIK, 2003. [5] Ogilvie, C. Birch’s emergencies in medical practice, New York, Churchill Livingstone, 1981. Използвани материали от Интернет: http://www.weber.de http://www.holmatro.com http://www.lukas.de БРОЙ 01/ 2018

25

112

Фиг. 10 Имобилизационна спасителна дъска.

мане на голям брой пострадали. Един от проблемите на първите два етапа от спасителната операция е установяването на действителния брой пътници в автобуса, техните самоличност, състояние и местоположение. Съществуват автобуси (междуградски, туристически международни), в които има обособени допълнителни помещения като тоалетна, спална за шофьора, барче и др. При разузнаването на произшествието трябва да се намерят и проверят за наличието на хора и тези помещения. За по добър ред е необходимо да се изгради „Временен медицински пункт” на мястото на произшествието, в който да се води точен списък за намерените хора, какво е състоянието им, каква помощ им е оказана и ако са откарани със санитарен автомобил – в коя болница е станало това. Удостоверяването на тези действия се извършва с попълването на сортировачен / триажен лист фиг. 11. През вторият етап, от ЦСМП се прави сортиране по спешност, при което пострадалите се групират според степента на тяхното нараняване и необходимостта от транспорт до болнично заведение. Помощ се оказва първоначално на най-тежките случаи, като останалите изчакват под лекарско наблюдение във „Временен медицински пункт”. Допълнителни затруднения при извършването на спасителните работи оказват конструкцията на автобуса (нисък, висок, двуетажен, съчленен и др.), положението, което е заел при произшествието, наличието на големи количества гориво в резервоарите (от 200 до над 600 l


Profile for spisanie sos112

Sos112 br01 2018 new  

magazine for fire safety and civil protection

Sos112 br01 2018 new  

magazine for fire safety and civil protection

Advertisement