Page 1

Рекламна политика на „Икар-транс” „Икар-транс” е нов участник на пазара на транспортни услуги, който се характеризира със значителна конкуренция. За да информира населението и да добие популярност сред широк кръг потребители, фирмата ще провежда интензивна рекламна кампания през първата година. Задачата на въвеждащата реклама е да предостави информация за предлаганата услуга и да предизвика потребителски интерес. За целта ще се ползват различни рекламни канали като кабелна телевизия, радио, местната преса, интернет, рекламни плакати, дипляни, брошури и др.. Планираният рекламен бюджет на „Икар-транс” за първата година е 10000лв.

 Най-голям е делът на средствата за телевизионна реклама, защото аудио-визуалната реклама оказва най-голямо въздействие върху потребителите. За излъчване на телевизионна реклама, фирмата ще сключи договор с националната кабелна телевизия. Рекламите ще се излъчват през пиковите часове, когато се гледат от много хора.  За рекламата ще се използва и в местната преса, която се ползва с голяма популярност сред населението.  С рекламна цел ще се разпространяват рекламни печатни издания, като листовки, брошури и др. Те дават възможност за нагледно и изчерпателно описание на услугите и оказват трайно влияние върху адресатите. Разпространяването им ще става чрез пощенски кутии, чрез раздаване на случайно подбрани хора и доставяне в предприятия и институции, чиито служители често пътуват.  Фирмата предвижда да разработи свой интернет сайт, където ще представи себе си.

1

Бизнес12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you