Page 1

MTH INPUTTEN VESTIGING PUTTEN

NUMMER 3

UW GEHEEL EIGEN KANTOOR

IN DIT NUMMER

Deeltijdontslag Het oudste Puttense bedrijf

Almere | Amersfoort | Assen | Baarn | Bussum

Seminar vermogensplanning

Emmeloord | Heerde | Hilversum | Lelystad | Meppel

Fiscale voordelen auto’s

Putten | Steenwijk | Veenendaal | Voorthuizen | Zeist

BTW-verlaging Medewerkers aan het woord


VOORWOORD Rutger Koelewijn,

Wist u dat Meeuwsen

Directeur

Ten Hoopen maarliefst vijftien vestigingen heeft, verspreid over Noord- en

Midden Nederland? Wij zijn als

Fiscale voordelen hybride auto’s Bij de aanschaf van een hybride auto in 2013 is de fiscale bijtelling voor privégebruik 60 maanden 0%. Doe er uw voordeel mee!

middelgrote accountants- en belastingadviesorganisatie aangesloten bij diverse vakorganisaties (NIVRA, NOvAA, SRA, NOB, FB). Daarnaast zijn wij aangesloten bij Moore Stephens, een internationaal netwerk van zelfstandige accountants- en adviesorganisaties. Wij bedienen onze klanten op het gebied van accountancy en belastingadvies. Ook in corporate finance, werkgeversdiensten, ondernemers- én persoonlijk financieel advies hebben we een brede expertise ontwikkeld. Creatief in het advies en efficiënt in de uitvoering. In Putten zitten we inmiddels al bijna 40 jaar met 25 medewerkers. In Voorthuizen zijn we begin dit jaar gestart om zo onze relaties in de omgeving Voorthuizen en Barneveld nog beter van dienst te kunnen zijn. De belofte aan onze cliënten luidt: MTH Putten is uw betrokken en actieve accountant. Een professionele, landelijke organisatie die gericht is op uw regio en dorp en waarbij u met al uw accountancy- en belastingadvies gerelateerde vragen direct terecht kan. Tot ziens in Putten of Voorthuizen!

Lees meer op de achterzijde.

Deeltijdontslag? Veel ondernemers maken momenteel zware tijden door. De omzet en de bedrijfsresultaten staan onder druk. Het is daarom (nood)zaak om op de kosten te letten en indien mogelijk te besparen. Zo ook op de personeelskosten. Dit is in veel gevallen de grootste kostenpost voor de ondernemer. Een relatief goedkope en snelle methode om op personeelskosten te

Volledig ontslag brengt vaak veel kosten met zich mee en kan leiden tot

besparen is het zogenaamde deeltijdontslag. Deze vorm van ontslag is

ongewenst verlies aan personeel. Deeltijdontslag biedt de mogelijkheid

niet nieuw, maar wordt nu vaak door ondernemers toegepast. Deeltijdont-

om het personeel niet alleen in dienst te houden, maar realiseert ook de

slag is toepasbaar bij elke ondernemer die werkgever is, dus ongeacht de

noodzakelijke besparing tegen relatief lage kosten.

bedrijfsgrootte of het aantal personeelsleden. Bij deeltijdontslag bepaalt de ondernemer wie van zijn personeelsleden voor kortere of langere tijd

Deeltijdontslag is bedoeld om een moeilijke bedrijfseconomische situatie

minder kan en moet werken. Dat hoeft niet te gaan om al het personeel.

tijdelijk te overbruggen. De hoop en verwachting is namelijk dat de omzet

De ondernemer mag bijvoorbeeld ook alleen werknemers die niet primair

en het bedrijfsresultaat na kortere of langere tijd weer zodanig worden,

verantwoordelijk zijn voor de omzet, meenemen voor deeltijdontslag.

dat het personeel met deeltijdontslag weer het oude aantal uren gaat

Ondernemers mogen de ene werknemer meer en de andere werknemer

werken. Oftewel, werkgever en werknemers kunnen weer op de oude

minder uren laten inleveren.

onderlinge financiële voet met elkaar verder.

Deeltijdontslag regelt de ondernemer zonder instanties, dus zonder het

Onder het motto ‘tijdelijk even minder’ realiseert de ondernemer nu een

UWV of kantonrechter. De ondernemer regelt deeltijdontslag namelijk zelf

noodzakelijke besparing op zijn loonkosten. De personeelsleden gaan

in goed overleg met zijn personeel. Het is uiteraard wel noodzakelijk om

weliswaar minder uren werken, maar blijven toch in dienst. Zodra het op

adequaat met de werknemers te communiceren en de overeenkomsten

een later moment weer verantwoord is, laat de werkgever de betreffende

zorgvuldig vast te leggen. Schakel voor advies en begeleiding daarom een

personeelsleden weer het huidige aantal uren werken. De werkgever gaat

specialist in op het gebied van deeltijdontslag.

hen daarvoor ook weer loon betalen en haalt hen dus weer uit de WW.

De ondernemer vraagt en krijgt de medewerking van de betreffende

Bent u een ondernemer in zwaar weer? Voelt u zich vrij uw vragen of

personeelsleden door hen een WW-uitkering te laten aanvragen.

opmerkingen over deeltijdontslag aan ons voor te leggen. Frank Troost,

De praktijk laat zien dat die uitkering het netto loonverlies bij de

onze specialist op dit gebied, gaat graag met u in gesprek over de

werknemer behoorlijk compenseert.

mogelijkheden en uitwerking van deeltijdontslag binnen uw bedrijf.


MTH accountant van het oudste Puttense bedrijf Landgoed Schovenhorst in Putten is in 1848 aangekocht door Mr. Schober. Hij maakte van het landgoed een innovatief bosbouwexperiment met als kernvraag: ‘Welke naaldbomen geven het beste rendement op de arme en droge Veluwse zandgrond?’ Het landgoed introduceerde nieuwe soorten in de Nederlandse bosbouw zoals de Douglasspar. Deze sparsoort is veel aangeplant omdat hij goed timmerhout levert. Inmiddels is Landgoed Schovenhorst een monument van de Nederlandse

MTH Putten heeft een belang-

Bosbouw. De vijf bijzondere bomentuinen op het landgoed behoren tot de

rijke bijdrage geleverd bij het

Nationale Plantencollectie. MTH Putten is er trots op dat het oudste bedrijf van

aanhalen van de contacten

Putten haar administratie sinds 2010 bij hen heeft ondergebracht.

met de lokale gemeenschap. Wij zijn dan ook heel blij met

Martin Vastenhout is sinds 1 januari 2010 directeur bij de stichting Schoven-

hun bijdrage als hoofdsponsor

horst. Vastenhout over de samenwerking met MTH Putten: “Over de

van het theaterprogramma op

administratieve ondersteuning kan ik alleen maar tevreden zijn.

ons prachtige landgoed.”

De pakketten Reeleezee voor de financiële administratie en ESS voor de salarisadministratie hebben een enorme kostenbesparing opgeleverd. De

Vastenhout vervolgt: “Op de

administratieve lasten zijn dankzij MTH Putten meer dan gehalveerd en dalen

website van MTH Putten staat:

eigenlijk nog steeds.”

‘Verbonden met Putten. Om u dichtbij huis te ondersteunen.’

Het landgoed is van oudsher belangrijk voor de Puttense gemeenschap.

Ik kan dat alleen maar beamen.

Deze relatie was in de afgelopen jaren echter wat verwaterd. Vastenhout is

MTH is voor mij meer dan een

blij dat deze band weer is versterkt: “Dit is het resultaat van zaken doen met

administratiekantoor. Het is

lokale bedrijven. Daarnaast organiseren wij ook weer volop activiteiten die niet

mijn partner bij het levend en

alleen voor Veluwse toeristen interessant zijn, maar ook voor de plaatselijke

levendig houden van Landgoed

bevolking. Meeuwsen Ten Hoopen begrijpt onze benadering.

Schovenhorst.”

Leonie Mosterd

Bas-Wim Versluis

Assistent-accountant

Fiscalist

AAN HET WOORD Mijn naam is Leonie Mosterd (28 jaar), een geboren en

Mijn naam is Bas-Wim Versluis (31 jaar)

getogen Puttenaar. Sinds 2006 werk ik bij MTH Putten.

en ik werk als fiscalist bij MTH Putten.

Mijn werkzaamheden bij MTH zijn heel divers. Als assistent accountant adviseer ik ondernemers bij het doen van hun financiële administratie op een efficiënte manier. Mijn andere werkzaamheden zijn het controleren van ingeboekte administraties, het indienen van de aangifte omzetbelasting, het

Inmiddels ben ik al ruim zeven jaar in dienst van Meeuwsen Ten Hoopen. Als fiscalist is het mijn taak om ervoor te zorgen dat onze klanten zo min mogelijk belasting betalen.

verlenen van tussentijdse cijfers, het opstellen jaarrekeningen, de aangifte vennootschapsbelasting en de aangifte inkomstenbelasting. Kortom, bij MTH

Hoe doe ik dat? Nou, bijvoorbeeld door de belastingaangiften

ben ik de ‘bedrijfsarts’ van ondernemers. Samen met mijn collega’s

optimaal in te vullen. Daarnaast ben ik proactief in het adviseren van

adviseren wij u op alle fronten.

onze klanten. Hierin onderscheidt MTH zich ten opzichte van andere kantoren. Ik vind het leuk dat ik door mijn advies mensen kan helpen

Zoals u in de voorgaande nieuwsbrief hebt kunnen lezen, hebben wij sinds

te besparen. Je zorgt er immers voor dat ze meer overhouden en dat

begin dit jaar een nieuwe vestiging geopend in Voorthuizen. Hier vertoef ik

komt altijd gelegen!

ook een dag in de week. Het is heel leuk om de ondernemers uit dit mooie dorp te leren kennen en te adviseren.

Na mijn studie Fiscale Economie aan de HEAO in Arnhem ben ik bij Meeuwsen Ten Hoopen aan de slag gegaan. Om mij nog verder te

In Voorthuizen en in Putten kunt u als (startende) ondernemer vrijblijvend

verdiepen in de belastingwetgeving ben ik een aantal jaar geleden

terecht bij onze verschillende spreekuren. Voor meer informatie kunt u contact

begonnen met de masteropleiding Fiscale Economie aan de

met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Universiteit van Amsterdam. Deze zomer hoop ik af te studeren.


SOCIAL MEDIA

Fiscale voordelen auto’s

TWITTER.COM/MTHPUTTEN

Ondernemers opgelet! Voor de aanschaf van een hybride auto gelden fiscale

Wist u dat wij via Twitter regelmatig E-tips

voordelen. Steeds vaker krijgen wij de vraag van onze relaties om een

versturen? Volg @MTHPutten en blijf op de

berekening te maken met de fiscale voordelen van een hybride auto. Daarom hebben wij de voordelen van deze ‘groene’ auto’s verwerkt in leaflets voor een aantal type auto’s, te weten: de Opel Ampera, de Nissan Leaf, de Mitsubishi Outlander, de Toyota Prius en de Volvo V60. De leaflets kunt u

hoogte van interessante nieuwtjes.

MTH Putten @MTHPutten MTH E-tip 34: Algemene regeling voor #schadevergoeding overheid

8 mei

Openen

downloaden op onze website: www.mth.nl Tijdelijk 0% bijtelling Wist u dat, wanneer u in 2013 een hybride auto aanschaft en op kenteken zet, de fiscale bijtelling voor privégebruik 60 maanden 0% is?!

MTH Putten @MTHPutten E-tip 33: Einde aan #belastingvoordeel jongere klassiekers http://ow.ly/kM5ZT

7 mei

Openen

Daarnaast geldt er een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor een aantal jaar. Vanaf 1 januari 2014 gaat de bijtelling voor dit soort auto’s omhoog van 0% naar 7%.

MTH Putten @MTHPutten 2 mei E-tip 32: #Investeringsvoordeel #ondernemers gaat niet door http://ow.ly/kB9VG Openen

Berekening uitvoeren? MTH Putten kijkt graag samen met u welke fiscale voordelen een hybride auto voor u oplevert. Hebt u vragen of ontvangt u graag een berekening van een andere milieuvriendelijke auto? De medewerkers van MTH Putten helpen u graag om besparingen te realiseren. Maak eens een afspraak met een van onze adviseurs en laat u vrijblijvend informeren.

MTH Putten @MTHPutten 1 mei E-tip 31: Een zonnig #voordeel voor uw #bedrijfspand http://ow.ly/kB9xy Openen

In deze rubriek gaan wij graag dieper in op vragen die ons via Twitter bereiken. Hebt u bijvoorbeeld vragen over bovenstaande E-tips? Stel ze aan ons: @MTHPutten.

SEMINAR

COLOFON

Vermogensplanning en beheer

Deze nieuwsbrief is een uitgave

Op dinsdag 21 mei aanstaande organiseren wij samen met Notariskantoor De Lange en

in de omgeving Putten, Voorthuizen en

Goris & Ladru Vermogensbeheer een seminar met als onderwerp ‘Vermogensplanning en beheer’.

Ermelo. Hebt u opmerkingen, suggesties

Onze specialisten praten u deze avond graag bij en geven u nuttige tips.

of wilt u zelf een keer aan het woord?

van Meeuwsen Ten Hoopen en wordt verspreid in een oplage van circa 700 stuks

Laat het ons weten. Programma

Locatie

19:30 uur Ontvangst

Het Koetshuis op Landgoed Schovenhorst

Midden Engweg 27 - 3882 TS Putten

20:00 uur Welkom

Garderenseweg 93 te Putten.

Postbus 10 - 3880 AA Putten

20:05 uur Presentatie ‘Vermogensplanning

+31 (0)341 - 35 70 44

via (leven)testamenten’ door mr.

Aanmelden

J. Beumer-de Lange. Kandidaat-

putten@mth.nl of 0341-35 70 44.

notaris, Notariskantoor De Lange

20:30 uur Presentatie ‘Beleggen in fiscaal

perspectief’ door drs. J.A.W. Pilon,

belastingadviseur bij MTH

Tot ziens op dinsdag 21 mei!

21:00 uur Presentatie ‘Vermogensbeheer’

door drs. E.J.M. Goris. RBA

vermogensbeheerder, Goris & Ladru

21:30 uur Borrel en netwerken

Meer activiteiten bijwonen? www.mth.nl

www.mthputten.nl

communicatiebureau spirion | www.spirion.nl

VOLG ONS


Frank Troost, Adviseur arbeidsrecht

Mijn naam is Frank Troost (42 jaar) en ik werk bij MTH Putten als adviseur arbeidsrecht. In Utrecht heb ik rechten gestudeerd met als specialisatie ondernemings- en arbeidsrecht. Na mijn universitaire studie in Utrecht heb ik als adviseur gewerkt bij een vakbond en advocatenkantoor. Eind jaren ‘90 ben ik bij Meeuwsen Ten Hoopen aan de slag gegaan als bedrijfsjurist en daarnaast als klantadviseur op het gebied van arbeidsrecht. Sinds 2012 adviseer ik klanten fulltime op het gebied van arbeidsrecht. Mijn specialismen zijn (deeltijd)ontslag, werknemerspensioen, contracten en reglementen maken en beoordelen. En uiteraard andere juridische aspecten rondom personeel en salaris. Ik ben getrouwd en vader van vier kinderen. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan lezen van kranten en tijdschriften. Fotograferen en voetbal kijken bij mijn oudste zoon zijn voor mij pure ontspanning.

PROFITEER VAN BTW-VERLAGING Met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 is er een verlaagd btw-tarief van 6 procent van toepassing op arbeidsuren die betrekking hebben op renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. Staatssecretaris Weekers van FinanciĂŤn heeft dit voorstel op 28 februari 2013 goedgekeurd. In het memorandum van Meeuwsen Ten Hoopen is beschreven wie gebruik kan maken van deze tijdelijke goedkeuring. Ook beschrijven wij welke activiteiten onder dit verlaagde btw-tarief vallen. Daarnaast leggen wij uit wat er precies wordt verstaan onder een woning en wat u kunt doen om optimaal te profiteren van deze tijdelijke regeling. Voor de volledigheid hebben wij ook een overzicht van veelgestelde vragen toegevoegd, uiteraard vergezeld met de bijbehorende antwoorden. Hebt u naar aanleiding van deze algemene informatie specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

MTH Putten  

Nieuwsbrief 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you