__MAIN_TEXT__

Page 1

LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene


FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine framtidige fagarbeidere. Du kan satse på motiverte ungdommer, som allerede har gjort et reflektert yrkesvalg. For disse ungdommene vil det være mye mer motiverende å starte som lærling, uten å gå Vg1 og Vg2 i skole. Du kan rekruttere lærlinger direkte fra ungdomsskolen til full opplæring i bedrift, også kalt 0+4-modell. Du kan rekruttere lærlinger etter Vg1 i skole, 1+3-modell.

Lærlingene får lang verdiskapingstid i bedriften, dette gir god økonomi og lærlinger som er faglig trygge.

Du kan rekruttere lærlinger som ønsker å gjøre omvalg etter å ha startet på andre utdanningsveier. Lærlingene får lang verdiskapingstid i bedriften, dette gir god økonomi og lærlinger som er faglig trygge. Lærlingene får all sin teoriopplæring lokalt, ingen utgifter til reise. Lærlingskolen er samlingsbasert, samlingene varer 2-3 uker. Bedriften slipper at lærlingene er på skole enkelttimer. Det blir lettere å planlegge. Kostnadene til lærlingskolen dekkes av lærlingtilskuddet.


FORDELER FOR LÆRLINGEN Ungdommer, som har gjort et yrkesvalg, kan starte som lærling og trenger ikke å gå Vg1 og Vg2 i skole. Lærlingene får lønn i henhold til tariffavtale. De fleste unngår å ta opp studielån. En fordel både for lærlingen og lærlingens familie. Lærlingene får delta i verdiskaping og får tidlig en forståelse av hvordan samfunnet vårt er bygd opp og fungerer. Ungdommene «vokser» når de får nye utfordringer. Mange unge opplever større mestring i arbeidslivet enn i skolen.

EN SKOLE FOR ALLE FAG Lærlingskolen vår er åpen for alle lærefag. Vi skreddersyr opplegg for alle bedrifter og lærlinger, uavhengig av lærefag og utdanningsprogram.

Lærlingene «vokser» når de får nye utfordringer.


PRAKTISK ORGANISERING OG GJENNOMFØRING Lærlingskolen er et fireårig opplæringsløp. • Lærlingskolen følger skoleåret (høst + vår) • Lærlingene har elevstatus og får standpunktkarakterer i fellesfagene i løpet av de to første årene. • Det første året på lærlingskolen (Vg1) får lærlingene undervisning i Vg1-fellesfagene for yrkesfag: matematikk, engelsk, naturfag og norsk. Det er totalt 10 uker undervisning, fordelt på fire samlinger. • Det andre året på lærlingskolen (Vg2) får lærlingene undervisning i Vg2-fellesfagene for yrkesfag: norsk, engelsk og samfunnsfag. Det er totalt 7 uker undervisning, fordelt på tre samlinger. • I løpet av år 3 og år 4 tilbyr vi opplæring i programfagene og lærlingene avlegger tverrfaglig eksamen i sitt lærefag. • Vi kan supplere opplæringstilbudet, dersom det er ønske fra bedrifter/fagområder. Det kan for eksempel være HMS, sikkerhetsopplæring (stillas, maskiner, utstyr, varme arbeider) eller fagrettede kurs (programvare, tegning, dokumentasjon, produkter etc.). Lærlinger som har bestått Vg1 i skole vil få godskriving av læretid og vil kunne starte på det andre året i vår lærlingskole.

Lærlingene har elevstatus og får standpunktkarakterer i fellesfagene i løpet av de to første årene.

Lærlinger som har bestått både Vg1 og Vg2 i skole vil kunne følge vårt opplegg for å ta eksamen i programfagene og avlegge tverrfaglig eksamen i sitt lærefag.


POLARSIRKELEN VGS. – VÅR HOVEDSAMARBEIDSPARTNER Opplæringskontoret samarbeider tett med Polarsirkelen Vgs. Polarsirkelen Vgs. har faglig ansvar for fellesfagene på Vg1 og Vg2. Skolen har lærere med erfaring i yrkesretting av fellesfag. Det betyr at undervisningen i, for eksempel matematikk og engelsk, tilpasses lærlingenes fagopplæring. Skolen har gode undervisningsrom og utstyr. Polarsirkelen Vgs. har fagkompetanse innenfor et bredt spekter av lærefag innenfor mange utdanningsprogram: • • • • • • • •

Bygg- og anleggsteknikk Design- og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Restaurant- og matfag Service- og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

Det eneste utdanningsprogrammet som skolen mangler er naturbruk. Dette fagområdet vil vi ivareta med å samarbeide med Mosjøen Vgs. avd. Marka (tidligere Vefsn landbruksskole).


OPPFØLGING AV LÆRLINGER Lærlinger som følger tilbudet i Lærlingskolen vil få samme oppfølging fra Opplæringskontoret, som andre lærlinger. Det betyr at Opplæringskontoret deltar og dokumenterer de lovpålagte halvårsvurderingene og vi deltar i et mellommøte mellom hver halvårssamtale. Lærlingene får tilgang til og fører logg i den elektroniske opplæringsplattformen OLKWeb. Det er de samme fagkonsulentene som følger opp lærlinger i Lærlingskolen og de lærlingene som er rekruttert fra videregående skole.


Børge Pettersen Fag fra byggog anleggsteknikk

VÅRE FAGKONSULENTER

Else Bohlin Nilsen Fag fra teknikk og industriell produksjon

Ingvill Astrup Frisør, Helsefag og Barne- og ungdomsarbeiderfag

Jonny Ditlefsen Elektrofagene og IKT-servicefag

Ørjan KulsengJohansen Bilfag og fag fra service og samferdsel

Ronny Sakariassen Fag fra restaurantog matfag

ANSVARLIG FOR LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Elling Myren Daglig leder for Opplæringskontoret Nord-Helgeland. Daglig leder for Opplæringskontoret Nord-Helgeland. Fagkonsulent for anleggsteknikk, treteknikk, naturbruk og en del andre små fag. Veronica K. Martiniussen Sekretær med ansvar for økonomi, post og sentralbord.


Opplæringskontoret Nord-Helgeland Besøksadresse: Kongsvegen 50, Blokk C, 2. etg Postadresse: Postboks 22, 8601 Mo i Rana Tlf: 75 12 67 30 Epost: onh@okin.info spirendesign.no Foto: Paul-Egil Henriksen

www.velgrett.no www.facebook.com/Opplæringskontoret-Nord-Helgeland

Profile for Spiren Design AS

Opplæringskontoret Læringskolen i Mo i Rana  

Opplæringskontoret Læringskolen i Mo i Rana  

Profile for spirenett
Advertisement