Page 1

Gangvei

Prisliste Rekkehus

Fremtidig bebyggelse

FRUKTLØKKA

Sykkelparkering

17/18

Renovasjon

15/16

19 Gangsti

20

13/14

21 22

11/12

23

FRUKTLØKKA 9/10 Trafo

7/8 Eksisterende bebyggelse 1

2

4

3

5

6 Lek

Hus.nr.

Antatt ferdig

Tot BRA/BRA/P-rom

Balkong

Terrasse

Parkering

Kjøpesum

Status

1

4. kvartal 2021

130 / 112 / 100 m2

5 + 5 m2

15 m2

Garasje

-

Solgt

2

4. kvartal 2021

146 / 128 / 116 m2

5 m2

15 + 19* m2

Garasje

-

Solgt

15 mGrøntareal

Garasje Heller

Lekeplass

3

4. kvartal 2021

130 / 112 / 100 m

Opparbeidelsesgrense 5+ 5m

4

4. kvartal 2021

130 / 112 / 100 m2

2 5+ Koter5 m

5

4. kvartal 2021

146 / 128 / 116 m

5m

2

2

2

Tomtegrense

2

2

2 15 mLyspunkt

Garasje Grus/fin singel

15 + 19*Støttemur m

Garasje Asfalt

2

2

-

Terrasse

Solgt

Diverse frukttrær

Solgt

Hekkeplanter

4 840 000 Belegningsstein

Ledig

6

4. kvartal 2021

130 / 112 / 100 m

5+5m

15 m

Garasje

4 590 000

Ledig

19

2. kvartal 2022

130 / 112 / 100 m2

5 m2

15 m2

Garasje

4 740 000

Ledig

20

2. kvartal 2022

161 / 142 / 126 m

5m

2

15 m

Garasje

4 990 000

Ledig

21

2. kvartal 2022

130 / 112 / 100 m2

5 m2

15 m2

Garasje

-

Solgt

22

2. kvartal 2022

161 /142 / 126 m

5m

2

15 m

Garasje

4 990 000

Ledig

23

2. kvartal 2022

130 / 112 / 100 m2

5 m2

15 m2

Garasje

-

Solgt

2

2

2

2

2

2

*Takterrasse

OMKOSTNINGER Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi kr. 800.000,-....................................................................................................................................... kr. 20.000,Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmelsdokument ................................................................................................................................................... kr. 585,Tinglysningsgebyr pr. panterettsdokument .................................................................................................................................................................. kr. 757,Forskudd for TV og internett 1 år pr. boenhet på ........................................................................................................................................................ kr.

4.200,-

Etableringsgebyr Fiber ................................................................................................................................................................................................................. kr.

4.000,-

Totale omkostninger.............................................................................................................................................................................kr. 29.542,Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter uten varsel. Selger tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

Hanne N.Breen For mer informasjon kontakt vår prosjektselger Hanne på: Telefon: 908 83 431 E-post: hanne.breen@i-bolig.no

Prisliste utarbeidet: 12/10 2020

Profile for spirekreativ

Prisliste rekkehus Fruktløkka på Ladderudløkka Råholt  

Prisliste rekkehus Fruktløkka på Ladderudløkka Råholt

Prisliste rekkehus Fruktløkka på Ladderudløkka Råholt  

Prisliste rekkehus Fruktløkka på Ladderudløkka Råholt

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded