Page 1

eaterkatte

Juni 2012

36. ĂĽrgang - Nr.2

www.spilleriet.dk 1


• I samarbejde med Visens Venner: ”Ud over Scenekanten” (16 deltagere fra begge foreninger). • Projektet ”Teater i hverdagen” – Susan Las sesens projekt i Ungdomsscenen som bestod af workshops, hvor man får under visning til teatrets mange facetter og hver gang laver en miniforestilling.

vi sponserer vejle amatørscene:

v/ Henrik Lund Hansen Nørregade 9 • 7100 Vejle • 75 82 68 79

Lone Djurhuus

Sekundært har den nye bestyrelse arbejdet med at finde vores måde at arbejde for foreningens virke på samt skabe rammen og visioner for, hvordan vi bliver en sprudlende og attraktiv forening for vores medlemmer ind i fremtiden. I november 2011 introducerede formanden medlemmerne i kreativt udvalg, bestyrelsen og særligt inviterede for en strukturændring, der har det formål: • At alle medlemmer kan komme til at bi drage med lige præcis det, som de ønsker – såvel nye som gamle – at det er AKTIVE medlemmer i foreningen. • At vi sikrer kvaliteten i fremtidens aktivite ter, fordi alle ved hvem der kan gøre hvad. • At der sikres samarbejde og ”integration” mellem Vejle AmatørScene og dennes Ungdomsscene. • At opgaverne løftes af bestyrelsen og ud på de rette kompetente ”skuldre”. • At der er sjov, fællesskabsfølelse og sam arbejde såvel internt i VAS som eksternt i forhold til samarbejdspartnere.

Generalforsamlingen Vejle AmatørScene, 10. maj 2012

P. A. Andersen & Sønner Skyttehusgade 28 7100 Vejle Tlf. 75 82 00 88

Bestyrelsens beretning… Velkommen til årets generalforsamling; det er dejligt at se så mange fremmødte … NØRRETORV 1B · 7100 VEJLE · TELEFON 75 82 02 44 · Telefax 75 72 02 84

I aften vil bestyrelsen gerne berette om sæsonen der gik, samt orientere om vores tanker for den nye sæson – herefter vil vi være vært med et glas vin, vand eller øl samt lidt let spiseligt – og slutteligt skulle vi have præsenteret resultatet af et projekt, som Susan Lassesen har sat i værk, nemlig ”Teater i hverdagen” – men pga. frafald, vil Ungdomsscenen opføre andet scenesjov.

TIRSBÆK STRANDVEJ 2 - 7100 VEJLE - TLF. 75 72 72 75

Perioden 2011 / 2012 har primært været præget af en helt nyudskiftet bestyrelses arbejde med at etablerede 4 forestillinger, som er foreningens erklærede mål for det sceniske virke.

Tlf.: 75 84 33 11 v/Brian Søgaard - Stiftsvej - 7100 Vejle

Med andre ord at sikre at der er luft til endnu flere kreative udfoldelser i Vejle AmatørScene – også ud over vores faste forestillinger ☺ Planen blev positivt modtaget på mødet.

Sæsonplanen har bestået af: 1. Vejle Kabaret 2011 2. Familieforestillingen Peter Pan /Ungdoms scenen 3. Kærestebreve – intimforestilling VAS i Spil leriet 4. Kærlighed ved 1. Hik – Ungdomsscenen i Xeneriet Bestyrelsen synes at det har været 4 helt fantastisk flotte forestillinger – med meget dygtige medvirkende – såvel på scenen som bag ved. Der ud over har vi haft nogle særdeles spændende tiltag i foreningen: • Teatersport i Spilleriet

I praksis har formanden fungeret som både administrativ formand og kreativ koordinator. Vi er – qva formandens manglende tid i foråret – ikke nået så langt som vi kunne ønske med strukturændringen, men der er konkret sket det, at tidligere ”Kreativt Udvalg” er blevet nedlagt og erstattet af et ”Repertoireudvalg” som foreløbig består af foreningens mest erfarne teaterfolk. Det er dette udvalg, som skal bidrage til at sikre årets sæsonplan samt være sparringspartnere for kommende kække instruktørers initiativer i startfasen,

3


således at kvaliteten af forestillingerne/projekterne bliver sikret og iværksat med den størst mulige forberedelse og vejledning fra erfarne teaterfolk. Bestyrelsen/formanden mangler fortsat at få kontaktet foreningens øvrige aktive medlemmer for at høre i hvilket udvalg de ønsker at bidrage og få disse udvalg formelt etableret.

nik. Det har været i sidste øjeblik at de blev iværksat - med hjælp fra bestyrelsen. Det vi har lært af det er, at de unge har bevist, at de kan rigtig meget selv på en hel unik og dynamisk måde med en teamspirit, som sjældent er set magen til under arbejdet med teater. Det emmer af arbejdsglæde og talent! Samværet omkring forestillingerne tiltrækker de unges virkelyst som fluepapir, men fremadrettet skal der støtte til de mere praktiske ting, for at bestyrelsens medlemmer ikke må begære konkurs i deres professionelle virke og skillesmisse i deres private …. ;-) … og at de skolesøgende unge ikke igen risikerer at skulle have øveaftener til kl. 2.00! Det er derfor bestyrelsens intention at der skal være en ”voksen”, og ikke mindst erfaren og ansvarlig og formelt udnævnt kreativ leder, der for Ungdomsscenen skal være repræsenteret i bestyrelsen, men som også aktivt varetager tovholderfunktionen på Ungdomsscenens selvstændige opsætninger.

Endeligt har der været taget initiativer til samarbejde med andre teaterforeninger – herunder Egtveds Amatørteaterforening ”Blæksprutten” og Spinderihallernes ”Xeneriet”, som har børne/ungeteaterskole and ”many more to come ….” Det er absolut den siddende bestyrelses fortsæt at skabe størst muligt samarbejde med andre foreninger og initiativtagere. Det giver god mening at trække på hinandens ressourcer – såvel menneskelige som udstyrsmæssige. Vi har ligeledes gjort en del ud af at tiltrække nye aktive medlemmer og give dem en god introduktion til foreningen. Denne introduktion vil komme helt af sig selv i fremtiden, når den nye struktur er på plads med forskellige udvalg, hvor de nytilkomne kan bestemme hvor de vil bidrage – foruden måske at være skuespillere.

Der skal naturligvis fortsat være plads til at Ungdomsscenen opfører forestillinger som overvejende består af unge-medlemmer, men det er også bestyrelsens ønske at andre fremtidige forestillinger skal bestå af et mix af unge og ældre medlemmer. Efterårets familieforestilling er et perfekt forum til dette. Årets familieforestilling bliver ”Et Juleeventyr”, og det var oprindeligt planlagt at det var en af vores unge lovende instruktører som skulle opføre dette, men bestyrelsen har d.d. modtaget afbud. Vi søger derfor ny instruktør til stykket (Note: Ellen Hedemann bød frisk ind på opgaven under Generalforsamlingen sammen med Birgit Faber ☺).

Bestyrelsens væsentligste opgave bliver i nær fremtid at etablere et PR-udvalg, som skal varetage foreningens markedsføring og kommunikation. I det hele taget – skabe synlighed indad som udadrettet i foreningen. Det er nu engang sjovest at kunne høste frugterne af sit kreative arbejde i form af en forestilling til et velbesøgt publikum …og vi skylder vores trofaste sponsorer at synliggøre deres støtte.

Jeg kan næsten ikke vente med at iværksætte de nye udvalg = specialistteams, som skal danne fundamentet for Vejle AmatørScenes fremtidige virke – og jeg glæder mig helt utroligt via den proces at lære alle de aktive medlemmer i foreningen at kende. Jeg har en god mavefornemmelse - det bliver godt for os alle!

Vejle AmatørScenes medlemmer. Først når vi har styr på egne rækker, kan vi vende blikket mod andre. Som formand glædes jeg over at det nyslåede ”Repetoire-udvalg” allerede stort set har de 2 næste sæsonplaner lagt fast – at langt hovedparten af vores sponsorer har holdt fast i at støtte os på trods af ”krise-tider” (faktisk er der kommet 2 nye til) og at det er nogle dejlige mennesker, som jeg har fornøjelsen at samarbejde med i bestyrelsen. Jeg kan kun beklage at Susan grundet hendes videreuddannelse må forlade bestyrelsen. Vi hilser en værdig stedfortræder velkommen i aften – kom frisk! (Note: Kevin Larsen blev valgt som Kreativ formand for Ungdomsscenen og Louise Caspersen blev valgt som suppleant til bestyrelsen).

TAK…sponsorer, VAF, Domus, Vejle Kommunes Kulturforvaltning / Spinderihallerne, bestyrelsesmedlemmerne – Preben, Per, Johannes og ikke mindst Susan, som ud over aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet og webmasterfunktion har været en regulær dynamo for Ungdomsscenens opsætninger og projektet ”Teater i hverdagen”. Hun er i sandhed en ”shooting star” ☺ Lone Djurhuus, formand

Vejle Kabaret 2012

Denne sæson har overordnet set handlet om, at en spritny bestyrelse har skulle finde sine egne ben at stå på – dernæst omgående arbejde med at få nogle forestillinger på plakaten – og slutteligt erkende, at hvis visionerne om vækst og udvikling via samarbejde med eksterne samarbejdspartnere skal blive en realitet, da skal der være styr på den interne struktur og virkelyst blandt hele

Igen i år har Ungdomsscenen særdeles selvstændigt stået for 2 flotte forestillinger – de kreative kræfter og ikke mindst talenter blandt skuespillerne i Ungdomsscenen får andre amatørteaterforeninger til at blegne af misundelse…. Vi kniber os selv i armen … kan vi virkelig være SÅ heldige med SÅ mange talenter ☺?!?! Anderledes ser det ud med evnen til at strukturere de mere praktiske detaljer omkring markedsføring og tek-

4

5


Vejle Kabaret 2012

på men med Signy Jensen som kapelmester ved klaveret og Gut Andersen som scenemester og Annelise Mortensen med sufflistemmen, så går det lige for instruktøren. Signy Jensen kan opleves med sit sædvanlige band. Vi har igen i år et fantastisk kor til at bakke skuespillerne op på scenen. Gennem forfattermøderne har Elsebeth Salting hjulpet mig med at holde orden på ideer og tekstforslag. Hanne Møller er ny på kabaretholdet. Hun er vores skrædder. Hanne har tidligere syet både til Cirkus Revyen og til Sønderborg Revyen, så det er rigtig dejligt, at hun nu er hos os. I vil nok få nogle overraskende kostumer at se i dette års Kabaret. Til ”de vilde ting” har hun god hjælp af Allan Frandsen og Bibs Zachariassen. Vi er også så heldige, at så kompetente piger som Bente Mogensen, Birthe Høj og Helle Nielsen har sagt ja til at hjælpe til bag scenen

Bende Dall-Hansen

Vejle Kabaret 2012 ”På trods af alt” Sidste år havde jeg fornøjelsen af at stå på scenen i ”Jagten går ind”. Det blev en rigtig dejlig oplevelse at være en del af Erik Vestergaards hold, som jeg lærte meget af. Samtidig at få lov til at stå på scenen med sin egen datter, det var også en speciel dejlig oplevelse for mig. Nu er jeg så tilbage på ”den anden side” igen. Det er mig, der herser med skuespillerne som instruktør.

Som tidligere år er Sabrina Skibby vores koreograf. Hun herser allerede med de kære skuespillere, så det kan se ud som om, det er legende let med de der trin. Men det skulle jeg hilse og sige, det ikke er!

”På trods af alt” er vores arbejdstitel i år.

Billetsalget begynder den 25. juni hos Visit Vejle Banegårdspladsen 6 7100 Vejle -Tlf. 76 81 19 25

Billetpris incl. buffet og gebyr: kr. 320.00 Forestilling uden spisning er: 13. august kl. 20.00 Billetpris incl. gebyr: kr. 170,00

Vejle Kabaret 2012 opføres igen i år i

NB! Medlemmer har naturligvis rabat på Vejle Kabaret – se byttebilletterne.

Restaurant Skyttehuset Tirsbæk Strandvej 2 7100 Vejle

Billetter betales samlet ved afhentning i Visit Vejle.

Forestillinger med obligatorisk spisning er: 9. – 10. – (den 14. og 15. er reserveret) 16. – 17. – 22. – 23. august kl. 18.00

Med venlig hilsen Vejle AmatørScene

Der sker jo så meget, som vi ikke er herre over: vandet stiger, finanskrisen kradser, boliger står tomme eller halvfærdige, der arbejdes på veje overalt, arbejdsløsheden har mange mærket – suk ja, der er mørke nok! Men på trods af alt dette vil vi gerne slå os løs i august i Skyttehuset, og I skulle gerne komme og være med til at få taget til at løfte sig på det gamle Skyttehus.

Vores kære Albert Bertelsen kommer også i år med en uovertruffen Kabaret Plakat. Det bliver nr. 21 i rækken. Dejligt. ”På trods af alt” – så glæd jer Vi ses i Skyttehuset i august Mange hilsner Bende Dall-Hansen Instruktør 2012

Siden januar har vi arbejdet med at give jer en rigtig god Vejle Kabaret eller Vejle Revy, som det jo er. Vi har haft forfattermøder og vendt mange mange emner. Der har været en rigtig god stemning, som har resulteret i nogle tekster, som skuespillerne ihærdigt øver hver mandag og onsdag. Der er kommet en del nye forfattere i vores forfatterteam. Dem kan I glæde jer til at stifte bekendtskab med til august. Publikum vil kunne opleve: Henning Hansen, Ove Veinholt, Anja Vennberg, Inge Poulsen og Jesper Stig Rasmussen på scenen i år. De fem skuespillere er nogle krudtugler at holde styr

6

7


Referat af generalforsamling i Vejle AmatørScene, den 10. maj 2012 01. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden Formand Lone Djurhuus bød forsamlingen velkommen, og henviste til den trykte forretningsorden, som forsamlingen godkendte.

Formanden sluttede med at takke foreningens sponsorer og øvrige samarbejdspartnere. Den fulde beretning kan findes på foreningens hjemmeside.

02. Valg af dirigent Bent Holm blev valgt som dirigent, og gennemgik formalier. Han påpegede, at der kunne være usikkerhed omkring indkaldelsen med 14 dages varsel, da det ikke tydeligt fremgik, hvornår Teaterkatten var udsendt. Dirigenten erklærede, med forsamlingens godkendelsen, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Fra forsamlingen var der en enkelt kommentar, idet Birgit Faber efterlyste forslag til en eller to forestillinger til den kommende sæson. Herefter blev beretningen taget til efterretning. 05. Fremlæggelse af revideret regnskab Kasserer Preben Birn gennemgik regnskabet, der viste et overskud på 30.058,97 kr. Egenkapitalen udgør herefter 388.369,79, og statusposterne balancerer med 397.537,76. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

03. Godkendelse af fuldmagter Ingen havde givet fuldmagt. 04. Bestyrelsens beretning I et fyldigt indlæg, omtalte formanden bl.a. sæsonens fire forestillinger, som alle var forløbet fint, og med et godt besøgstal.

06. Fremlæggelse af budget v/kassereren Preben Birn gennemgik budgettet for 2012/13, der budgetterer med et overskud på 26.000 kr. Budgettet godkendt.

Herudover har der i årets løb været afholdt forskellige medlemstilbud, for både UngdomsScenen og Aktive medlemmer.

8

Formanden omtalte desuden bestyrelsens arbejde med at omstrukturere foreningen, ved at involvere flere i det fælles arbejde. Hensigten er at få alle medlemmer til at bidrage der, hvor deres kompetence og interesse passer bedst.

07. Fremlæggelse af sæsonplan Foreløbig er kun Vejle Kabaret fastlagt. Bende Dall-Hansen er instruktør, og fortalte lidt om de foreløbige planer. Overskriften for forestillingen er På trods af. Bende lovede, at hun og hendes hold nok skal sikre en god oplevelse i Skyttehuset. Herudover var det planlagt at opføre Charles Dickens Et juleeventyr. Den forestilling er netop kommet lidt i vanskeligheder, idet instruktøren på selve generalforsamlingsdagen meddelte, at han alligevel ikke kunne påtage sig opgaven. Der var dog stor opbakning til, at stykket skal opføres, og Ellen Hedemann tilbød at stå for instruktionen, hvis man kan finde de nødvendige skuespillere, som endnu ikke er fundet.

Foreløbig er Kreativt Udvalg nedlagt, og erstattet af et Repertoire Udvalg. Der vil, i det kommende år, blive arbejdet på at nedsætte yderligere nogle udvalg, og alle aktive medlemmer vil blive kontaktet, for at høre, hvor de gerne vil deltage. UngdomsScenen, som har stået for to af sæsonens fire forestillinger, fik rosende omtale, og blev nævnt som en af de vigtigste fornyelser inden for de seneste år.

8

9

Æ


De øvrige aktiviteter er endnu ikke fastlagt. 08. Fastlæggelse af kontingent Bestyrelsen foreslog uændret kontingentbetaling, hvilket forsamlingen vedtog. 09. Forslag a) fra bestyrelsen. b) fra medlemmer De vedtægtsændringer der blev gennemført i 2011, krævede nogle ændringer, hvorfor bestyrelsen, i Teaterkatten, havde fremsendt forskellige forslag til ændringer. Dirigenten gennemgik de enkelte ændringsforslag, som herefter alle blev vedtaget. De nye vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside. Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne. 10. Valg til bestyrelsen På valg var Preben Birn og Susan Lassesen. Preben Birn blev genvalgt. Susan Lassesen rejser fra byen, og modtog derfor ikke genvalg. Nyvalgt blev Kevin Larsen. 11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Ove Veinholt Jensen og Louise Caspersen blev valgt. 12. Valg af 2 revisorer Kurt Tværkær og Bjarne Petersen blev begge genvalgt. 13. Valg af 2 revisorsuppleanter

10

Tonny Andersen og Jytte Timmermann blev valgt. 14. Valg af udvalgsmedlemmer Punktet bortfaldt, idet de nye vedtægter har slettet dette punkt fra dagsordenen. 15. Eventuelt Jytte Timmermann roste bestyrelsen, specielt en tak til formanden, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Bende Dall-Hansen roste den gode ånd der er i Spilleriet, ikke mindst takket være UngdomsScenen, som er med til at holde gryden i kog. Birthe Høj foreslog, at man skulle lave flere arrangementer med tidligere Vejle AmatørScene skuespillere, der er blevet professionelle, á la det arrangement man tidligere har haft med Poul Hüttel. Lone Djurhuus takkede Susan Lassesen for den stor indsats hun har gjort for Ungdomsscenen, og her det forløbne år også som bestyrelsesmedlem. Rosen blev suppleret med en gave for indsatsen. Susan takkede for de flotte ord, og takkede medlemmer af UngdomsScenen for et godt sammenhold. Til sidst takkede formanden Bent Holm for endnu engang at have påtaget sig hvervet som dirigent. Johannes Nielsen Sekretær

Kevin Hasselstrøm Larsen

Præsentation af Vejle Amatørscenes nye bestyrelsesmedlem Mit navn er Kevin Hasselstrøm Larsen. 34 år og delefar til to kreative og livlige unger på 8 og 11 år. Da jeg kom ud af skolen, havde jeg kun en tanke og det var at blive præst. Men jeg kunne ikke sidde stille i gymnasiet. Jeg brugte mere tid på at skrive melankolske digte, triste noveller og skæve romaner. Som min matematiklærer sagde; …”du skal regne dine opgaver i stedet for at læse alle de knaldromaner.”! Jeg er nu freelance ansat i Fødevarestyrelsen som tilsynsfunktionær. Det er ganske enkelt et meget rutinepræget og ensformigt arbejde. Det er det der giver mig smør på brødet. Min fritid er til gengæld der hvor jeg »lever og ånder frit« med hovedet nede i et teaterstykke eller en roman. Jeg debuterede som forfatter i 2005, og nu sidder jeg som medlem af bestyrelsen for Danmarks Skønlitterære forfattere. Jeg skriver romaner, essays, noveller og skuespil. Et par små pudsige dukketeater-stykker er det nu også blevet til. Men teatret har min passion. I tyve år har jeg spillet amatørteater, i amatørteaterforeningen Blæksprutten, kulturelt samvirke og i egnsspillene. I alle de tyve år har jeg spillet 1.elsker i alle de fjollede stykker hvor helten får heltinden i slutningen af stykket. Jeg har spillet alt muligt. Jeg havde hovedrollen som bronzealderdrengen Ulf der blev en stor høvding, på

Egtvedpigens grav og jeg har spillet politimanden i Dario Fo's ”Smid ikke liget ud før damen er klædt af”. Det sidste var vanvittigt morsomt … en politimand i kjole og et stort overskæg. De seneste år har jeg ikke spillet, fordi jeg har opdaget at jeg hellere vil instruere eller bygge scene og kulisser eller skrive stykket. I 2011 lånte jeg en ung skuespiller på VAS/ ungdomsscenen. Siden har jeg fået lidt af en åbenbaring. Nøj hvor er de dygtige de unge mennesker.. Jeg elsker teatret fordi det bevæger mig. Eller flytter mig fra det jeg er i, og hen til et nyt sted. Det kan de unge mennesker også.. Når nu de er så dygtige, hvem er jeg så der kan komme og tro, at jeg kan lære dem noget..? Det er heller ikke sikkert at jeg kan lære dem noget på scenen. (måske kan jeg få et par fif af dem) men jeg har oparbejdet en kæmpe viden om teater og teaterhistorie, jeg gerne vil give videre til de unge mennesker. Jeg kunne tænke mig, at proppe noget teater ind i dem, ved at lade dem spille de stykker de brænder for. Og det behøver ikke hver gang være kæmpe produktioner med 50 medvirkende. Det kan være små intime forestillinger. Det kan være dukketeater, eller eksperimental teater. Og klassisk teater ikke mindst, for når man taler teater kommer man ikke uden om hverken, Holberg, Moliere eller Shakespeare. Jeg kunne tænke mig at give dem lektioner i nutidige og afdøde dramatikere. Og så ud og se noget teater. Det lyder tørt.. Det er det bare ikke. Først og fremmest skal vi spille teater. I lange baner! Med venlig hilsen Kevin Hasselstrøm Larsen

11


Gregers Agerboe

Kærlighed ved første hik Endnu en gang har vores ungdomsscene vovet sig ud i en stor forestilling med mange udfordringer. Instruktør og foregangsmand Patrick D. Jensen har selv lavet en musical baseret på den kendte bog af Dennis Jürgensen. En stor opgave, som naturligvis kun kan løftes af et godt og stærkt hold bag og på scenen. Historien gemmer ingen overraskelser. Det er scener, som vi alle kan genkende fra vores første møde med kærligheden. Irriterede søskende, anskaffelse af de første kondomer, mødet med kærestens forældre, osv. Dog generelt med et lille tvist til det overdrevne. Det fremmer vel forståelsen. Igennem forestillingen, sad jeg konstant med et lille smil på læben. Det skulle undre, hvis de fleste ikke har fået et par flash backs til egne erfaringer. Skuespillet: Her bliver der virkelig præsteret på et meget højt niveau. Og man vover sig også ud i, at piger spiller drengeroller og omvendt, hvilket virker godt. Der spilles på fornemste vis uden suffli. Jeg hæfter mig specielt ved, at den enkelte skuespiller, formår at skabe en karakter med en kant og udtryk. De formår, at få de arketypiske træk frem ved den enkelte person, uden det bliver overspillet. Efterhånden som forestillingen skrider frem, sidder man og udvikler kærlighed til de enkelte personligheder, og glæder sig hver gang de går på scenen. Teknikken: Da dette er en musical, skal lyd og lys sidde i ”skabet” fra første scene/sang. Og det lykkedes desværre ikke. Der var bøvl med mikro-

foner, som ikke virkede. På udvalgte numre, kunne man desværre ikke høre sangen. Folk faldt ind og ud af lyset, som virkede til at være sat op på meget kort tid, hvilket også kom bag på mig, da der var et utroligt udvalg af lamper, som kunne anvendes. Enten havde holdet kun haft meget kort tid at prøve i rummet eller også var man ikke bekendt med teknikken. Indtrykket var at lys og lyd havde fået for lidt opmærksomhed. Det var super ærgerligt, for det er vigtige rammer omkring forestillingen. Havde de været helt på plads, ville det have løftet forestillingen til nye højder. Scenografien: Xeneriet - en perle af et scene rum. Her er det muligt at placere scene og publikum, lige som man ønsker. Spændende om vi får flere forestillinger i dette rum. Det var en fornøjelse at se en simpel scenografi, hvor der med få virkemidler i form af et par stole, en flytbar dør og et par kasser, skaber de forskellige rum. Et par folk klædt i kedeldragter og skuespillerne, fik fint sceneskiftene til at flyde. Flot! De ophængte stofvægge havde en fin effekt, da det gav mange ”døre” ind til scenen. Dog ville det have klædt scenen, at de havde været opsat lige og stramt. Som de var, efterlod de et rodet indtryk. Der spilles også nogle fine scener, hvor der under sangene laves skyggespil. Dog var de spillet meget tæt på scenekanten, og derfor svære at se ordentligt. Scenen kunne godt have været trukket lidt tilbage i forhold til tilskuerpladserne. Men det var nok et kompromis, da der også skulle være plads til et band bag scene. Musik: Der spilles 100% live, intet er optaget. Utroligt flot. Det virkede rigtigt godt med et dygtigt band, som var gemt bag scenen. Udvalgte skuespillere spillede desuden selv instrumenter under numrene, hvilket også gav en fed effekt. Der var lagt meget forskelligt og nyt musik ind i forestillingen, hvilket gav det hele et friskt pust, som bragte handlingen frem, som den ville kunne foregå i dag. Eksperimentet: Publikum præsenteres for handlingsforløbet af en hovedløs mand, som fortæller os, at nu vil 2 personer fortælle en historie. Disse personer er løbende på scene. De synger og spiller Æ

12

Festen: Det indtryk jeg sad med efter forestillingen var, ”hold da hel ferie”. Hvor har dette hold bare haft en fest med denne forestilling. Jeg har også set et par af de video klip som løbende er blevet lagt på nettet, og det efterlader et indtryk af, at ungdomsscenen har et rigtigt godt kammeratskab. Her udvikler man sammen kreative ideer. På vej til bilen passerer jeg bagudgangen. Her står hele holdet og hopper, danser og omfavner hinanden. Tillykke til jer alle. Imponerende, at i har skabt en så stor og krævende forestilling.

r enkelte numre, og følger med i handlingsforløbet. Men dér hvor ideen bliver rigtig kreativ, er da de begynder at indgå som scenografi. Dog bliver man i løbet af forestillingen lidt i tvivl om deres funktion. Ideen er super spændende, men måske ikke tænkt helt til ende. På fornemste vis afsluttes stykket med stemmen fra den hovedløse mand. Han minder os om, at kærligheden altid er der, det er blot et spørgsmål om, hvad vi selv vælger at gøre med den. En flot måde at afslutte en ellers kendt historie, med lidt morale.

13


Der er spræl og instruktørspirere i Ungdomsscenen! Chokoladefabrikken”. Dermed er ”Alladin” ikke taget af plakaten. Den ligger til senere og det er foreslået Ungdomsscenen, at vi tager ind og ser opsætningen når den kommer på Fredericia Teater.. Ligeledes blev der foreslået at vi spiller noget af Line Knutzon. Det er heller ikke aktuelt på denne side af jul, men jeg søger med lys og lygte efter, om vi i nærmeste omegn kan finde og opleve en opførelse af et af Line Knutzons stykker. Alt i alt blev der ved mødet snakket meget teater, og det var det vi kom for. Tak til alle der mødte frem, og rigtig god arbejdslyst derude…..

Torsdag d. 31. maj 2012 havde ungdomsscenen medlemsmøde med 12 nye og gamle fremmødte medlemmer som for alvor fik sat fut i Ungdomsscenens aktivitetsniveau for den nye sæson.. Der var fra starten en livlig, hyggelig og god stemning. Ret hurtigt blev vi enige om at lave en revy til efteråret, fordi det kunne være interessant at lave en revy for, med, og til de unge mennesker. Der blev valgt en Instruktør på revyen, og det blev Katrine Rosenkrantz Jensen. Og stort set alle ville deltage enten som skuespiller eller tekstforfattere. Ideerne væltede frem, og det tegner rigtig, rigtig godt. Premiere er planlagt til midt i oktober i Spilleriet. Der blev desuden foreslået to stykker til forårets forestilling, og det var ”Alladin” og ”Charlie og Chokoladefabrikken”. Valget faldt ved håndsoprækning på ”Charlie og

Kevin Larsen, Kunstnerisk leder, Ungdomsscenen..

Sæsonplan:

Se nærmere info på Spilleriet,dk 1. Vejle Kabaret 2012 Instruktør: Bende Dall-Hansen Spillested: Skyttehuset 9.- 23. August 2012 2. Voksen/gæste-foredrag om Dario Fo + forestilling på ”Spilleriet” Forestillingen ”Marcolfa” opføres af Egtved Amatørscene med Kevin Larsen som instruktør og foredragsholder. Spillested: Spilleriet Fredag den 31. august 2012. Foredrag kl. 19.00. ”Marcolfa” kl. 20.00 3. Ungdomsrevy v. Ungdomsscenen Instruktør: Katrine Rosenkrantz Jensen Spillested: ”Spilleriet” Medio Oktober 2012 4. Børne/voksen forestilling. Instruktør: Vakant ”Et juleeventyr” Torsdag den 15. – 18. Nov 2012

@ Teaterkatten på e-mail: mulighed. De der ønsker fortsat at få bladet Flere medlemmer har givet udtryk for, at de gerne vil modtage Teaterkatten på e-mail som en fil. Der kan selvfølgeligt være praktiske årsager til dette som, at man f. eks. kan gemme bladet på sin pc. For foreningen vil der også være god økonomi i at fremsende bladet som e-mail. Bestyrelsen har derfor besluttet at tilbyde medlemmerne denne

14

med posten skal intet foretage sig, hvorimod medlemmer, der ønsker bladet sendt som e-mail, skal sende en mail til Johannes Nielsen, jn@flensted.dk og bekræfte sit ønske om at erstatte den postfremsendte Teaterkat, med fremsendelse på e-mail, og oplyse den email adresse man ønsker bladet fremsendt til.

5. ” Pludselig sidste sommer” drama af Tennessee Williams Instruktør: Ellen Hedemann Spillested: ”Spilleriet” Februar 2013 6. ” Charlie og Chokoladefabrikken” Instruktør: Ungdomsscenen Spillested: ”Spilleriet” April/maj 2013 7. Vejle Kabaret 2013 Instruktør: Vakant Spillested: Skyttehuset august 2013. På tegnebrættet: Efterår/nov. 2013:Familieforestilling ”Juleferie på Nøddebo” af Line Knutzon. Spillested: Domus. Forår/marts 2014: ”Folk og røvere i Kardemommeby. Eller Forår 2014: ”Good old days” Vinterkabaret på Spilleriet med medvirkende af såvel ældre som unge medlemmer.

Vejle AmatørScenes bestyrelse Formand: Lone Djurhuus, Herningvej 49, Sdr. Omme. tlf. 40409014 / lone.djurhuus@get2net.dk Kreativ-ansvarlig: Per Reichstein, Hovgårdsvej 44, Grejs tlf. 40683378 / per@reichstein.dk Sekretær: Johannes Nielsen, Ørstedsgade 25, st., Vejle, tlf. 40623340 / jn@flensted.dk Kasserer: Preben Birn, Junovej 5, Vejle tlf. 7582 7619 / birn-kp@post.tele.dk Bestyrelsesmedlem: Kevin Hasselstrøm Larsen Blomstervænget 19, 7184 Vandel Tlf. 30207059 / kevlars31@gmail.com Annoncer /sponsorer: Vakant Bladudvalg/forsendelse: Per Reichstein, Lone Djurhuus, Indlæg til bladet sendes til vas@spilleriet.dk eller direkte til udvalget. Indlæg modtages dog helst på mail som vedhæftet fil og i Word til Per Reichstein. Dokumentet skal være ren tekst og uden tabeller, formateringer m.m. Deadline for næste nummer af Teaterkatten: 10. september 2012 For at undgå dobbeltbookinger er det vigtigt at huske:

Booking

af Spilleriets sal og/eller mødelokale incl. klokkeslæt som skal ske ved henvendelse til LoneDjurhuus, tlf. 40409014 lone.djurhuus@get2net.dk - Lone vil da lægge bookningen ind på Vejle Amatørscenes hjemmeside, hvor man kan se, hvilke dage der er booket.


B vi sponserer vejle amatørscene:

coe3203 214x278

Vejle Specialfoder og Grovvarer Sjællandsgade 53 7100 Vejle

Vejle lfoder a ci

S Ap

Spe

Søndergade 14 . 7100 Vejle . Tlf.: 75 72 01 22 . www.conradcafe.dk Åbningstider: Man. - ons.: 10.30-24.00 . Tor. - lør.: 10.30-01.00 . Søn.: 12.00-22.00

ec

• Turistkørsel i ind- og udland • Foreningskørsel • Institutionskørsel • Firmakørsel • Liftbuskørsel

75 85 94 88 Lundahl Nielsensvej 4 | e-mail: vt@vejleturisttrafik.dk | www.vejleturisttrafik.dk

ter

va

rer

D yr

en

Gr

ov

Din Elektriker svarer altid

Morten Larsen, Aut. el-installatør Koldingvej 135, 7100 Vejle

Tlf. 7582 8250

Profile for spilleriet

Teaterkatten (juni 2012)  

Teaterkatten (juni 2012)  

Advertisement