Page 1

eaterkatte

Marts 2008

32. årgang · Nr. 1

us H t en af

Åb

et ger lingen n a Arr safde l. dom Ung /4 k

14 d. 5 iet. g a r d Lør Spille middag på refter e. l te Tea for al

www.vejleamatorscene.dk


vi sponserer vejle amatørscene:

AOF Vejle Staldgårdsgade 13-15 7100 Vejle Tlf. 75 82 26 99 Fax 75 82 49 77 www.aof-vejle.dk

Vejle Amatørscenes bestyrelse Bent Nordheim, Olaf Ryesvej 7, 7100 Vejle, fmd.

Henrijette Hertz, Skovdalen 7, 8766 Nr. Snede, næstfmd. Erik Andersen, Gl. Ldv 70, 7100 Vejle, kasserer Ruth Fønss, Valløesgade 30, 7100 Vejle, sekretær Lillian Jensen, Svalevej 44, 7100 Vejle

Søndergade 14 . 7100 Vejle . Tlf.: 75 72 01 22 . www.conradcafe.dk Åbningstider: Man. - ons.: 10.30-24.00 . Tor. - lør.: 10.30-01.00 . Søn.: 12.00-22.00

PR-udvalg:

Bent Holm, Pedersholms Alle 88, 7100 Vejle Ruth Fønss, bestyrelsen.

Din Elektriker svarer altid

Morten Larsen, Aut. el-installatør Koldingvej 135, 7100 Vejle

Tlf. 7582 8250

Flegborg 2 · 7100 Vejle Telf. 75 82 19 45

tlf. 7583 1854 tlf. 6154 5561 tlf. 7582 0225 tlf. 7583 3202 tlf. 7583 7912

tlf. 7582 8399

Bladudvalg:

Ruth Fønss og Birgit Faber i samarbejde med bestyrelsen. Indlæg til bladet sendes til ruthfoenss@osterbo-net.dk Jeg modtager helst indlægget på mail, som vedhæftet fil og i Word. Dokumentet skal være ren tekst og uden tabeller, formateringer m.m. Ruth Fønss Valløesgade 30 7100 Vejle

Birgit Faber Otto Ruds Vej 40 7100 Vejle

Amatørscenens øve & spillested er: Spinderigade 11 B. 7100 Vejle OBS! Der kan ikke modtages post på adressen. Evt. post bedes sendt til formanden eller til et bestyrelsesmedlem.

Næste dead-line 15. april 2008

3


Præsentation af Vejle amatørscenes kreative leder

Hej allesammen. Som nyvalgt forkvinde med den kreative fremtid i hænderne, har jeg godt nok påtaget mig en opgave, som siger spar 2 eller mere. For jeg kender INGEN og har som en sand »vædder« kastet mig ud i noget, som jeg ikke ved hvad er og hvor det vil føre os hen. Det skal siges, at jeg er blevet mødt uden skepsis med en glæde som viser stor kærlighed for vores scene. Blev valgt 4.12.07 på den ekstraordinære og har, sammen med en gruppe af jer, holdt et kreativt møde allerede 10.1.08 hvor vi bare rykkede. Vi er jo så heldige, at vi har Bende ildsjæl, som har oparbejdet en vidunderlig ungdomsgruppe, som jo vil 4

blive scenens fremtid.Lad os passe rigtig godt på dem og støtte dem, alt det vi kan. I 2008 vil de blive præsenteret i Spilleriet ved en teatereftermiddag og i efteråret skal de opføre Pippi Langstrømpe på Domus. Her indimellem har vi jo så vort flagskib Vejle Kabareten. Jeg glæder mig rigtig meget til det hele. I den kreative gruppe forsøger vi allerede nu at have repertoireplaner klar for 2009. Det er min kongstanke, at vi altid skal have 1 år at løbe på og i. Min baggrund for at turde stille op til sådan en post som kreativ formand er, at jeg har spillet teater og sunget siden jeg var meget ung og det er min store kærlighed at få lov til at udtrykke mig på den måde. Endvidere har jeg en baggrund som mangeårig næstformand i Løgumkloster Amatørteaterforening og har siddet som repræsentant i Sønderjysk Forsøgsscenens bestyrelse, hvor alle tråde blev bundet sammen. Har arbejdet med revy i Tønder de sidste 5 år og var med til DM i Revy i Juelsminde, hvor jeg lærte nogle af jer at kende og

Jeg bor i Nr. Snede, hvor vi er ved at lægge sidste hånd på et pragtfuldt halm-hus. Det er et projekt som indtil nu har taget 5 år, så jeg har stor tålmodighed og kender mig selv som en fighter, men ikke uden gode venners hjælp. Derfor: jeg har brug for jer allesammen. I er altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 61545551 eller mød op til næste kreative møde, som foregår i Spilleriet 11.3. kl. 18.30. For i flok løfter vi højest

og bedst. Glæder mig til at lære jer nærmere at kende for lige nu føler jeg mig stående på en sidelinie, kiggende ind med stor uvidenhed men med gåpåmod og godt humør. Med tanker for fremtiden og et godt samarbejde, store knus fra Henry (Henrijette Hertz)Hvis du ikke kan lide at få knus, så sig det lige, for jeg er en »knuser« og kan virke temmelig skræmmende. Ha Ha! Så nu ved I det!

Bestyrelsen: Erik Andersen, Lillian Jensen, Henrijette Hertz, Bent Nordheim og Ruth Fønss.

5


Generalforsamling 2008. Vejle Amatørscene indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 6. Maj kl. 19.00 i FOF’s lokaler Fiskergade 9, Vejle Dagsorden:

Kære aktive medlemmer Portoen er steget igen, men nye og hurtigere kommunikationsformer er heldigvis dukket frem.

gerne have systemet udbygget – så derfor:

Send derfor venligst din mailRigtig mange af vore aktive adresse til foreningens kasserer medlemmer betjener sig af com- Erik Andersen putere, som kan sikre en hurtig og billig kommunikation via mail erik.andersen@events.dk systemet. Vi har fået rigtig mange mailadresser fra jer, men vi vil meget

6

På forhånd tak for hjælpen. Bestyrelsen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden. Valg af dirigent. Godkendelse af fuldmagter. Bestyrelsens beretning ved formanden. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren. Fremlæggelse af budget ved kassereren. Fremlæggelse af sæsonplan ved den kreative leder. Fastsættelse af kontingent. Forslag. a) fra bestyrelsen. b ) fra medlemmer. Valg af kreativ leder. Valg af kasserer. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Valg af 2 revisorer. Valg af 2 revisorsuppleanter. Valg af udvalgsmedlemmer. Redaktionsudv. Festudv. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. maj. Abonnenter er velkomne og har tale – men ikke stemmeret. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement. Med venlig hilsen og på gensyn. Bestyrelsen. 7


Ungdomsafdelingen i Amatørscenen. Det har været en turbulent tid, men også en spændende tid med opstart af ungdomsafdelingen. Vi har haft mange ”snusere”, det vil sige unge, som har været her og er gået igen. Nu er der en fast klike, som kommer og snakker, inspirerer og øver. Vi har især

8

lavet en del teatersport. Mads Lykke – Øster har været leder af det et par gange. I øjeblikket er mange af vores medlemmer i gang med forestillingen ”Anastasia” som musical i ungdomsskolen i Hedensted.

Derude har de fået tradition for et højt niveau både i skuespil og sang/musik. Det er godt med træning, så det er fint at være med andre steder. Til efteråret vil afdelingen lave et brag af en forestilling på Domus. Det bliver musicalen ”Pippi

Langstrømpe”, som alle allerede nu kan glæde sig til i november måned. Ungdomsafdelingen vil dog gerne vise alle, hvad der bliver arbejdet med lige nu. Derfor inviteres der til:

Æ

9


Åbent Hus Arrangeret af Ungdomsafdelingen Lørdag d. 5/4 kl. 14 på Spilleriet. Teatereftermiddag for alle. Der kan købes øl, vand og vin til Spilleri-priser. Kom og se, hvad vi lige nu er i gang med. Vær med eller se på teatersport. Det bestemmer du selv! Vi har lavet scenen om til en banegård. På banegården vil der ske forskellige ting. Vi vil lave numre for jer og med jer.

8

Venlig hilsen Bende Dall-Hansen

Foreløbig repertoireplan for sæson 2008 – 2009. Det kreative udvalg arbejder koncentreret med fastlæggelse af det nye sæsonprogram. Det er dog for længst besluttet at vi, sædvanen tro, lægger ud med Vejle Kabaretten i august. Efter vi i et par år har opført kabaretten i ToRVEhallerne vender vi tilbage til Skyttehuset efter massive ønsker fra vores trofaste publikum. Vi har været glade for at spille på SCENEN i ToRVEhallerne, og vil her benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde

med stedet. Anført af vores nye ungdomsafdeling opfører vi Sebastians »Pippi Langstrømpe« i Teatersalen på Domus i november, og det glæder vi os meget til. Og der er masser af andre planer,som vi glæder os til at fortælle om så snart de er på skinner. Venlige hilsener fra det kreative udvalg Henriette Hertz Kreativ leder.

11


Spilleriet går i dvale…

Fredag d. 1. februar fik vi meddelelsen om, at Spilleriet lukkes i godt et år. Årsagen er den enkle, at hele Spinderihalkomplekset skal renoveres udvendigt. Tag og fag som fagfolkene kalder det. Det betyder renovering af taget og murfagene, altså alt sammen udvendige tiltag, men… På trods af at det ”kun” er udvendigt, der skal arbejdes, så bliver hele halkomplekset afspærret og betragtet som én byggeplads, hvor kun det ”autoriserede personale” har adgang. Det har noget at gøre med sikkerhed og ansvar, og den prioritering kan man kun være enig i. Konsekvensen af ovenstående var, at vi skulle være ude til 1. marts. Det blev dog rykket til 6.

12

april, takket være stor forståelse i kulturforvaltningen for vores nyoprettede ungdomsafdeling og dens planlagte aktiviteter. Og velsagtens også på baggrund af Spilleriets fysiske placering i et hjørne af halkomplekset samt mulighed for renoveringsstart et andet sted. Ungdomsafdelingens planer og forventninger omkring at skabe noget til de skrå brædder er selvfølgelig store, men ses også i den selvfølgelige forventning, der helt naturligt ligger i også at skulle vise produktet. Udover de ca. 30 ungdomsmedlemmer og deres pårørende ser vi fra bestyrelsens side også frem til en flot opbakning fra de øvrige medlemmer side. Uafdelingen er vores fremtid! I Spilleriet som sådan, skal der ikke ske de store ændringer. Det er vi glade for. En total tømning af lokalerne var en næsten uoverkommelig opgave, nu kan vi blot lukke og låse og se frem til udgangen af 2. kvartal i 2009! - men så enkelt er det ikke. Kabaretten 2008 kører uændret, men en del ting, bl.a. hele lyssætningen, skal huskes at komme ud

i tide. Efterårets store forestilling - Pippi - kører fortsat, og Domus er reserveret. I januar 2009 lægges der ud med forfattermøder til Kabaret 2009, ligesom der er planer om en ”lille lækker ting” i løbet af foråret i Skyttehuset, men… Det helt store spørgsmål har været, hvor skal vi øve i de kommende 14-16 måneder? Kulturforvaltningen har været og er meget positiv i jagten på et værested, og det ser ud til, det bliver på Domus for Pippis vedkommende. Det er vi glade for. Ikke bare fordi vi har vores ting der, men det giver scenemuligheder, når der ellers ikke er optaget. Hvad angår Kabaret 08, så bliver øvestedet FOF i Fiskergade. FOF har på forstående vis tilbudt os

husly på meget rimelige vilkår - også til den kommende generalforsamling. Det er vi meget taknemmelige for. Spilleriets dvaletilstand afstedkommer nok ikke de store tiltag omkring medlemsaktiviteter, som vi egentlig gerne ville, men de vil så komme senere, og det håber vi så på forståelse for blandt medlemmerne. Husk i øvrigt vores hjemmeside på spilleriet.dk Der sker jævnlige opdateringer af informationerne. De kommende 14-16 måneder kan blive besværlige og kræve tålmodighed af os alle, måske også en neddrosling på visse punkter, men der lys forude, godt lys - og lad os stå sammen om det ! Bent Nordheim

13


vi sponserer vejle amatørscene:

P. A. Andersen & Sønner Skyttehusgade 28 7100 Vejle Tlf. 75 82 00 88 NØRRETORV 1B · 7100 VEJLE · TELEFON 75 82 02 44 · Telefax 75 72 02 84

SVENDs BUSSER

Tlf. 75 82 54 55

14


B vi sponserer vejle amatørscene:

Vedelsgade 31 · 7100 Vejle · Tlf.: 7642 0060

coe3203 214x278

Vejle Specialfoder og Grovvarer Sjællandsgade 53 7100 Vejle

Vejle lfoder cia

rer

D yr

ec

va

Spe

S Ap

AOF Vejle, Askepot, Café Conrad, City Vejle, Din elektriker Morten Larsen, Flegborg Gardiner, Flügger Farver, Holte Vinlager, Hundsbæk & Henriksen, en ov ter Gr Jysk Camping Industri, Nordea, Nr. 1 Herretøj, P.A. Andersen & sønner, St. Thomas Apotek, Svends Busser, Sydbank, ToRVEhallerne,Vejle Amts Folkeblad, Vejle El-Service, Vejle Grafisk, Vejle Specialfoder og Grovvare, Vizions

Profile for spilleriet

Teaterkatten (marts 2008)  

Teaterkatten (marts 2008)  

Advertisement