__MAIN_TEXT__

Page 70

70   spildevand #5/19 Fredericia Spildevand og Energi’s Centralrense­ anlæg set oppefra. Her kan det ses, at mulighe­ derne for udbygning er begrænsede af belig­gen­ heden mellem bebyggelse og fredede arealer. Kilde: Fredericia Spildevand og Energi A/S

Profile for susanne brandt

Spildevand #5 2019  

Spildevand #5 2019