{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

G OD J U L & G OT T N Y T T Å R !

Nr 3 /2 0 1 2

C ER F ? B EA R ? T h y r o i d ? V A ? ? B e h ö ve r j a g b r y m i g ? ?

R a ce e l l e r C o u r s i n g ? G u l a v m a j s ? Ka l l e l s e t i l l Å r s m ö t e 2 0 1 3


bild 50 kr/st. Annons betalas i förväg till SPIK Postgiro.

Redaktör Charlotte Åhrman c/o Lindell, Stenbacken 115, 463 93 Västerlanda

Registrering kan göras på

w w w .s p i k s l y a .s e

I n s ä n t m a t e r ia l För fakta och åsikter svarar M e d l e m s a vg i f t respektive författare, annonsör och Huvudmedlem 200 kr/år uppgiftslämnare. Familjemedlem 50 kr/år Valpgåvomedlemskap 100 kr Redaktionen har frihet att redigera (Ett års medlemskap vilken betalas insänt material, material kan också av uppfödaren) komma att sparas till kommande nummer. M e d le m bo s a t t u t o m la n d s

r e d a k t i o n @ s p i k s l y a .s e A n s va r i g u t g i va r e Ewa­Lotta Varenhed

A n n o n s p r is e r m e d le m m a r Framsida 300 kr Baksida 1/1 sida 1/2 sida

M e d le m s k a p

200 kr 100 kr 50 kr

Huvudmedlem 250 kr/år

Manus stopp för vårnumret: Familjemedlem 50 kr/år Sättning av annons 100 kr. Skicka 31 mars 2013 text och bild till redaktionen. Priserna är inkl en bild, ytterligare

PG 1 2 2 5 8 7 2 ­ 9

OM S L A G E T SPIK Spejjar Mot Stjärnorna

SP I K St y r e l s e

Or d f ö r a n d e Ewa­Lotta Varenhed 0457­82323 amarula@hotmail.com

V i ce O r d f ö r a n d e Charlotte Åhrman 0707­813729 info@kennel.chiron.nu Ka s s ö r Mattias Lindell 0707­813729 mattias.lindell@live.se

Se k r e t e r a r e Lorraine Björlin 0322­41440 lorrainebjorlin@gmail.com

S P I K S P ON S R A S A V

L ed a m ot Marianne Englund 0739­892235 mariane.englund@gmail.com

U t s t ä lln in g Lorraine Björlin Ewa­Lotta Varenhed Mari Hällsten

Mari Hällsten 0702­454628 mari@parson.chiron.nu

L u r e R a ce Anki Persson Peter Fridjonsson peterfridjonsson@hotmail.se 0705­244045 Mattias Lindell mattias.lindell@live.se 0707­813729

Su p p l e a n t Mari Lind 0702­340417 maril55@hotmail.se

W e b/ R e d a k t io n Charlotte Åhrman

,

V a lbe r e d n in g Anna Varenhed Michelle Björlin Sammankallande Petra Gunarsson Sponsorer valberedning@spikslya.se contact@spikslya.se

,

V a l p h ä n vi s n i n g Lorraine Björlin


Or d f ö r a n d e s R a d e r

Tänk vad tiden går! Snart är det dags för SPIKs 10­års jubileum! I första hand blir det på vår Specialutställning i sommar som detta kommer att uppmärksammas alldeles extra, mer information kommer i vår. I skrivande stund har den mörka och kalla årstiden infunnit sig men inte behöver det bara betyda elände.... Istället för solljus och långa nätter får vi levande ljus och mysiga hemma­kvällar! När SPIKEN nu kommer i brevlådan kan du ta en fikapaus ifrån julstressen en stund och koppla av alla tankar på skinka, julklappar och alla andra årliga ”måsten”. Jag är mycket glad över den stora tillströmningen av nya medlemmar som SPIK haft under året och hoppas att alla medlemmar vill hänga med även nästa år, på vårt Jubileumsår! Ditt bidrag med material till tidningen är alltid välkommet – med en annons om nya framgångar i tävlingar, planerade parningar, en berättelse om något du varit med om eller annat redaktionellt material som du tror kan intressera fler av våra medlemmar får vi en trevlig tidning! S l u t l i g e n vi l l j a g p a s s a p å a t t ö n s k a e r a l l a E n R i k t i g t T r e v l i g J u l h e l g , E t t G o t t N y t t Å r o ch e n r i k t i g t G o d F o r t s ä t t n i n g p å d e t N y a Å r e t ! Or d f ö r a n d e E w a ­ L o t t a V a r e n h e d

Ka s s ö r e n s O r d

Klubbens ekonomiska utveckling ser mycket positiv ut med många nya medlemmar, stort deltagande på aktiviteter som bla Lure Race mm. Under kommande år planeras fler medlemsaktiviteter och jag hoppas få träffa många av er då! SPIK har även under året infört ett förbättrat system för redovisning och medlemshantering. Inför det nya året så kommer medlemmarna att få inbetalningskort förtryckta med registrerade uppgifter. Vill du göra ändringar, lägga till medlemmar i familjen eller nyteckna medlemskap, så är du givetvis välkommen att göra detta! Har du frågor rörande din betalning eller ekonomin i övrigt är du välkommen att kontakta mig. Mattias Lindell, kassör SPIK

­ w w w .s p i k s l y a .s e ­ T i l l b a k a p å F a ce b o o k

SPIKs nya hemsida har haft en mycket god utveckling under det gångna året! Tillströmningen av nya medlemmar, inkommande frågor och användandet av sidan som informationskanal är mycket glädjande stadigt ökande. Sedan november i år är också SPIKs Facebook sida aktiv igen! Nu kan du följa uppdateringar, nyheter och andra händelser i klubben även där.

N y a M e d le m m a r

L a r r y Ös t l u n d ­ R o b i n M o i s e n - S a n n a S v e n s s o n - T i n a L i e d b e r g i u s

V ä l k o m n a t i l l S P I K!


H e j H e l a P o d e n co ­ S v e r i g e !

J a , va d s k a j a g s ä g a o m å r e t s o m g å t t ? Vad skulle det kunna finnas att orda om som "en händelse" under 2012? Mina människor skulle väl säga "men Peutus, berätta om Lure Race träffarna". Min första reflektion på detta blir väl ­ vad skulle det möjligen kunna finnas att berätta om dem som Luras att Raica efter en plastpåse... ??

H ä r t o g j a g m i g e n vä l f ö r t j ä n t S o m m a r S i e s t a efter en fullspäckat, hektisk vinter och vår – och vad vill mina människor att jag skall starta höst säsongen med? Jo, att jaga plastpåsar… Har ni hört något så befängt? Det skall visst stimulera mina ursprungliga jaktinstinkter säger de… Nu kan jag ju berätta att i mitt ursprungsland Spanien, där jagar vi inte plastpåsar… Inte sitter våra spanska ”harar” och planerar sin flykt minutiöst i samma bana för varje gång någon vill jaga dem,inte heller får de draghjälp av Motor Monstret för att orka ta sig runt gärdet. Jag försökte ju verkligen att se ut som om jag var intresserad (jag hade en attans snygg brud med samma hårfägnad som jag själv bredvid mig) och tänkte att bruden kanske ville fortsätta snacka med mig om jag ställde upp på de där dumheterna. Så var inte fallet, kan jag avslöja. Hon drog som en raket efter plastpåsen och jag bestämde mig för att det var större chans för en vettig utdelning på Sork marknaden så hon fick gärna dra iväg alldeles själv efter påsen. Snacka om Lure Race alltså…

Min magra, hårlösa bror däremot har inte riktigt begripit hur lågt han har sänkt sig – han jagar glatt den här eländiga påsen med stor inlevelse. Hur intressant kan det egentligen vara att ”fånga” en bit plast och glatt leverera till sitt husfolk??? J a g h a r in t e bara haft en skön Sommar Siesta, om jag skall vara alldeles helt uppriktig mot er. Jag har bland mycket annat fått vara barnvakt åt en Glad Galen Labrador ifrån Norge, som jag dessutom fick dras med i flera veckor både här och där. I och för sig så förstod han direkt vitsen med den där härliga lilla godbiten ”dyng dammen” som det växer näckrosor i, här uppe i mitt berg... Jag behövde bara visa honom den en enda gång för att han skulle fatta galoppen! Fast Matmor tyckte att jag kunde lägga in lite annat på lektionstiden verkade det som – vi fick inte behålla vår nya klädnad mer än några minuter en enda gång… Fast Fredrik, som han heter, lurade allt mor ordentligt en gång… Han dansade bara in och sa ”Hej, vad lycklig jag är att se dig igen efter 3 minuter” – och så hade han draperat hela huset i en trevlig ljusgrå nyans av dyngvatten…


Fredrik är ju svart, så denna gång hann han in i huset med sin förklädnad, innan Mor insåg vad han kom dragandes med. Jag skall inte upprepa vad Mor kallade oss båda när vi åkte ut för att (återigen) umgås med rent brunnsvatten. Som en Tvättäkta Dyngråtta :­) så håller jag ju normalt sett på min integritet i lite större omfattning än vad min tragiskt fåfänga bror gör. I år tog jag mig dock an ett Special Uppdrag trots risken att bli depraverad med otillbörliga rykten så här hemmavid. Vid vårt besök på Norska Specialen behövde de förstärkning i Pausen då ordinarie styrka skulle få tid att uträtta sina naturliga behov. Jag anmälde mig, med viss skepsis skall erkännas, till denna aktivitet. Min medkänsla med dessa stackare som behövde en Paus med tillhörande mer intim lättnad övergick dock min avsmak för den tilltänkta aktiviteten, Att Ställa Ut Sig… Jag menar, hur fåfäng kan man bli? Att gripa efter andras tycke för att veta vem man är? Nej, det är ju inte min grej så där i vardagen. Jag vet vem jag är. En alldeles Äkta Spansk Dyngråtta av Podenco­ modell. När jag nu ändå skulle bemöda mig med att ställa upp i dessa dumheter för den goda sakens skull så tänkte jag i alla fall att det kunde göras ordentligt. Min bror struttar ju omkring och ser viktig ut vid alla dessa tillfällen, men kan han springa då? Inte om du frågar mig. När JAG sprang då hann morsan knappt med. Jag tyckte förstås att det var lite snävt tilltaget rörelse utrymme, vi hade behövt ett par kilometer till för att visa vad vi går för. Varför alla andra springer så sakta och inte orkar med har jag aldrig förstått. Ja, jag kan väl delge er mitt utfall av denna erfarenhet – utan att någon endaste gång i mitt

liv ha närmat mig denna aktivitet ens på fritiden tidigare – så gör jag säkerligen om det för den goda sakens skull ännu någon gång i framtiden. Det var faktiskt inte så illa att springa fort och stå vackert men ack vad långtråkigt det måste bli att upprepa det för ofta! Och mitt motto är att livet är för kort för att ha långtråkigt. Härom veckan fick jag ett helt nytt uppdrag som jag faktiskt till en början var lite misstänksam inför – vi skulle ut och Jaga! Ja, morsan sa ju Spåra, men vem spårar efter älg? Den jagar man väl? Första gången vi skulle prova på denna spår­jakt tog jag det väldigt försiktigt, jag åt mig successivt fram i spåret och lämnade inte kvar en enda droppe blod efter mig… Det tog en stund att ta sig framåt genom snår och buskar, det var många droppar som skulle tas till vara överallt… Till sist hittade jag älgen! Eller, ja, i alla fall ett ben ifrån den. Därefter verkade resten av älgen ha fått vingar och flugit vidare för det fanns inget mer att hitta. Och alla som har hittat något vet ju att det man hittar det får man behålla? Eller hur? Fast tydligen inte om man har sin morsa med sig…. Fast när jag hörde hur lyckligt kurrande hon berömde mig för att jag fångat dagens middagsmat så lät jag henne vara – en sådan lycka kunde jag inte ta ifrån henne så där rakt av. Men NÄSTA gång, då är hitte­bytet mitt!

H a e n f in H e lg !

Ät inte farliga saker ifrån Människornas bord Bry er inte om raketerna!

V i s e s p å J u bile u m s å r e t ! / Pe u t u s Pa n u s


A t t t r ä n a vi l t s p å r m e d s i n h u n d ä r k u l !

Träningen kan till vardags med stor fördel användas som en trevlig och lärorik träning för dig och din hund där ni lär er ett ökat samarbete och blir ett gemensamt team. Att spåra är en naturlig egenskap för alla hundar och Podenco Ibicenco är en ras med den urgamla jakthundens instinkter. Givetvis kan man tävla även i detta med Viltspår, för den som är intresserad! Prov startar året runt, så länge marken är snöfri.

V ilt s p å r k u r s d e l 1 8 ­ 10 mars

V ilt s p å r k u r s d e l 2 1 2 ­ 1 4 a p r il

Du får lära dig hur ett viltspår går till, det vill säga hur ett spår läggs, hur vind o väder samt terräng spelar in samt vad man som förare ska tänka på o hur man för sin hund fram i skogen på bästa sätt. Vi går igenom hur ett viltspårsprov går till i både anlagsklassen samt öppenklassen, vad domarna tittar på samt många goda tips o råd.

Här fördjupar vi kunskapsgraden ­ spårens utformning blir svårare och tiden det skall ligga innan vi går ut med hunden i spåret kommer att öka ordentligt! Vi repeterar och går igenom mer teori. Kursen avslutas denna gång med möjligheten att genomföra ett anlagsprov för en auktoriserad viltspårsdomare.

Fr e d a g kl 13.00 samling med lunch. Grundläggande genomgång av teori och praktik kl 18.30 Middag (Dryck som öl, cider mm medtages själv) L örd a g kl 9.00 Samling. Teori och praktik kl 12.00 Lunch kl 13.00 Praktik i skogen (spår) kl 18.30 Grillning. Dryck medtages själv. (öl,cider,osv) Sö n d a g kl 09.00 samling och sen direkt ut till skogen kl 13.00 Lunch Kl 14.00 utvärdering och avslut

Fr e d a g kl 13.00 samling med lunch. Repetition av teori och praktik kl 18.30 Middag (Dryck som öl, cider mm medtages själv) L örd a g kl 9.00 Samling. Fördjupande teori och praktik kl 12.00 Lunch kl 13.00 Praktik i skogen kl 18.30 Grillning. Dryck medtages själv. (öl,cider,osv) Sö n d a g kl 08.00 samling & förberedelse för anlagsprov kl 13.00 Lunch Kl 14.00 utvärdering och avslut

Plats: Kopparberg, Örebro För anmälan och mer information kontakta: Anna Strongstone, kennel Yellow Eyes Mobil: 0739 ­ 904959 Mail: yelloweyes10@hotmail.com

Som medlem i SPIK erbjuds du förmånliga priser på kurspaket och övernattning. Välkommen till en trevlig kurshelg med våra härliga hundar!


OCH

.


P ä l s ­ B E A R ­ C E R F ­ T H Y R OI D ? ? V a d ä r a l l t d e t t a b r a f ö r ?

Jag har bestämt mig för att ta valpar på min tik! hjärtsjukdomar. Ska vi använda individer med Jaha, och nu då? Är det bara att ta närmsta bästa känd sjukdomsstatus i avel? Ska vi låta bli att testa individer ifrån linjer där vi misstänker hanhund och låta dem para sig? sjukdomsbild? Inom alla raser förekommer problematik av ena Vi är ännu så länge bortskämda med en ras som är förhållandevis frisk – skall vi verkligen vänta eller andra sorten, vissa är mer drabbade och andra mycket mindre. Både miljö och arvsanlag på att få in problemen för att sedan börja arbeta emot dem? Eller skall vi agera förebyggande påverkar även våra hundar. I vårt avgränsade lilla land verkar vi ofta ha en tendens att skärma inför en problematik som vi vet existerar och av oss och tänka att ”det finns inte här”. Ibland förhoppningsvis slippa att se våra framtida hundar drabbade? har vi rätt – och ibland har vi fruktansvärt fel. Resonemanget ”det är ändå så få som drabbas, Det finns aldrig någon som kan göra allt – det min hund visar inga som helst tecken så jag kommer alltid att finnas något test vi inte har behöver inte bekymra/bry mig” håller inte – gjort som rent praktiskt skulle kunna vara många av sjukdomstillstånden syns inte så där möjligt att genomföra. Det finns också en hel rakt av på utsidan. del saker vi ganska enkelt kan göra för att undvika uppkomst av och/eller vidare spridning B EA R – H ö r s e l t e s t av kända riskfaktorer hos våra avelsdjur. BEAR är en förkortning av Brainstem Auditory Under många år så har SPIK arbetat för att det Evoked Response. Benämningen Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP) är också inom rasen Podenco Ibicenco inte skall avlas förekommande. mellan de två hårlagen, korthår och strävhår. Det är vanligt förekommande med ärftlig Många är åsikterna om hur man definierar dessa olika pälskvalitéer och det finns dem som dövhet bland flera hundraser. Med en BAER inte bryr sig om denna starka rekommendation test har du kontrollerat att din hund inte är döv eller har nedsatt hörsel. Givetvis kan ålders utan aktivt väljer att avla fram bland­kullar. Att välja avelsdjur efter pälskvalité är ju trots allt relaterade förändringar ske allt eftersom hunden blir äldre. ganska enkelt i sammanhanget – det är ju fullt Med ett BEAR test mäts den elektriska aktivitet synligt vilka föräldradjur du har att utgå ifrån. som skall föregå mellan cochlea (hörselsnäckan) Nedärvningsfaktorer och genomslagskraft vid och hörselgången in till hjärnan. Det är avel är i denna fråga ett helt kapitel i sig, i och jämförbart med hur en antenn tar in radio/TV med att det finns två olika hårlag inom rasen. signaler eller hur ett EKG registrerar elektrisk Men är detta allt Du som uppfödare skall ta aktivitet i hjärtat. hänsyn till om du skall avla på din hund? Svarsfrekvensen på den vågform som bildas Oavsett om Du är en aktiv uppfödare med består av en serie av vågtoppar vilka numreras registrerad kennel eller tar en enskild valpkull med romersk sifferföljd: vågtopp I produceras för första gången så finns det en hel del att av cochlear nerven och efterföljande vågtoppar stanna upp och reflektera över. Inom rasen vet vi att det förekommer ögon och är producerade inne i hjärnan. Svarsfrekvensens från ett öra som är dövt är en i öron problem samt hormonrubbningar. Vi vet stort sett rak linje. att det finns individer med ledproblem och


ögondroppar som vidgar pupillen, efter ungefär en halvtimme är pupillerna så stora att ögat kan undersökas ordentligt. Själva undersökningen tar cirka fem minuter och görs med speciella ögoninstrument kallade spaltlampa och oftalmoskop. Veterinären skriver ett intyg som skickas till Svenska Kennelklubben och ägaren får en kopia. Intyget förnyas en gång årligen för avelshundar medan hundar som inte går i avel bör ögonlysas två gånger under livet, första gången vid 1­2 års ålder och andra vid 6­8 års ålder. Ex p å ö g o n s j u k d o m a r s o m k a n va r a ä r f t l i g a :

I dessa inspelade exempel ovan har följande upptäkts: Valp 1 – hör på båda öronen Valp 2 – döv på vänster öra Valp 3 – döv på höger öra Valp 4 – döv på båda öronen På grund av att svarsfrekvensens amplitud är så liten görs ett genomsnittsvärde genom ett flertal stimuleringar för att på detta sätt utskilja dem ifrån annan elektrisk aktivitet som samtidigt föregår i huvudet (EEG, muskelaktivitet osv) Svarsfrekvensen sammanställs med en speciell datorutrustning genom extremt små elektroder som placeras med en framför varje öra, en på toppen av huvudet och en mellan skuldrorna. Det är synnerligen ovanligt att hunden uppvisar några tecken på smärta från placeringen av elektroderna. Varje öra testas individuellt och den totala tiden för hela testet är normalt mellan 10­15 minuter.

.

C ER F ­ C a n i n e Ey e R e g i s t r a t i o n F o u n d a t i o n ( Ög o n l y s n i n g )

CERF grundades av en grupp ägare och uppfödare av renrasiga hundar, med målet att genom registrering, efterforskning och utbildning kunna utrota ögonsjukdomar med ärftlig faktor hos renrasiga hundar. Här i Sverige kallar vi det kort och gott för Ögonlysning. Ögat kan drabbas av en mängd olika lidanden. Vissa beror t ex på olyckor eller infektioner medan andra orsakas av defekta gener, dvs de är ärftliga. Vid en ögonlysning får hunden

Ka t a r a k t – g r å s t a r r Med katarakt menar man grumlingar i linsen som inte släpper igenom ljus. Det finns många olika former och olika orsaker. De flesta är inte säkert utredda med avseende på ärftlighet. Majoriteten av alla hundar som blir mer än tio år gamla har någon form av grå starr så för veterinären gäller det att kunna skilja på harmlösa, icke ärftliga grumlingar och de ärftliga grumlingar som kan medföra blindhet eller i alla fall nedsatt syn. Typiskt ses katarakten som en gråvit grumling innanför pupillen och hunden visar symtom i form av sakta avtagande syn. Katarakten har den fördelen, jämfört med många andra ärftliga sjukdomar, att den vanligen går att operera. Den skadade linsen sugs då ut via ett litet snitt i ögat och en ny konstgjord lins ersätter den gamla. Precis som man gör med människor. PR A – Pr o g r e s s i v R e t i n a l A t r o f i (fortskridande näthinneförtvining) Detta kan vara många olika sjukdomar i näthinnan (retina). Antingen så bildas inte näthinna som den ska från början (dysplasi) eller så är det ett fel på ämnesomsättningen så att avfallsprodukter inte tas om hand som de ska.


I båda fallen blir näthinnan tunnare (atrofi) och synen successivt sämre. Det första symptomet brukar vara nedsatt syn i mörker. På något eller några år blir djuret helt blint. Ägaren märker då ofta att pupillen är Det finns inget sätt att bota större och har s j u k d o m e n . H it t a r m a n e n annorlunda glans h u n d m e d P R A f å r va r k e n och/eller färg. d e n , s y s k o n e n e lle r I vissa raser kan total blindhet vara föräldrarna fortsätta att ett faktum redan användas i avel eftersom vid ett års ålder d e a l l a k a n va r a b ä r a r e a v medan det hos sju kd o m e n. andra kan ta åtta år eller mer innan synen är borta. Det finns inget sätt att bota sjukdomen utan vi får istället försöka förebygga genom att ögonlysa alla hundar innan de blir föräldrar. Hittar man en hund med PRA så får varken den, syskonen eller föräldrarna fortsätta att användas i avel eftersom de alla kan vara bärare av sjukdomen.

”rosetter” vilket innebär att näthinnan istället för att ligga slätt utmed ögats insida är veckad i olika grad. Det kan vara allt från enstaka små harmlösa rynkor till att hela näthinnan lossnat och hänger som en blöt trasa från synnerven. Den här sjukdomen går dock lätt att upptäcka även vid tidig ålder och den blir vanligen inte värre med tiden. De flesta hundar med näthinneveck lever helt normala liv utan att någonsin verka se dåligt men parar man två hundar med veck så kan valparna drabbas av svårare typer av veck och till och med bli blinda D e n n a s j u k d o m ä r m y ck e t o m d i s k u t e r a d m e d avseende på avel men hos många raser är den ärftlig. Just där själva vecket är, så fungerar inte näthinnan. Om det är stora områden som är involverade så är synen sämre. Vid total näthinneavlossning är ögat helt blint.

N å g r a a v ö vr i g a , m ö j l i g a ö g o n s j u k d o m a r :

G L A U KO M ( g r ö n s t a r r ) Vätsketrycket inne i ögat blir för högt och detta beror oftast på att avflödet i ögats kammarvinkel En hund har stor förmåga att anpassa sig till är dåligt. Näthinnan tål inte dålig syn och visar inte alltid så tydligt att den G la u k o m ä r högt tryck och ögat kan blivit blind. Vid vilken ålder symptom och ä r f t lig h o s f le r a därför bli blint. blindhet uppträder varierar mycket mellan de r a s e r o ch Glaukom hos hundar är olika delformerna av PRA. mer svårbehandlat än hos drabbar oftast I vissa fall kan näthinneatrofi leda till att det människor och synen utvecklas en gråstarr. Näthinnan syns inte (är bå d a ö g o n e n . genomskinlig) så vid en undersökning letar man brukar ej kunna bevaras efter sekundära förändringar i ögonbotten som mer än 1 ­ 2 år med mediciner. Om trycket ökad reflex, grådaskiga färger och tunnare kärl. ligger för högt gör det ont och man kan behöva operera bort ögat om mediciner inte hjälper. I mycket tidiga stadier av PRA kan det vara svårt att ställa en säker diagnos vid ögonlysning. Glaukom är ärftlig hos flera raser och drabbar då oftast båda ögonen men sällan samtidigt. RD – Retinal dysplasi/felaktig utveckling av Sjukdomen syns inte innan trycket har ökat så vanlig ögonlysning ger inte diagnos. n ä t h in n a n P a r a r m a n t vå h u n d a r m e d Undersökning av kammarvinkeln, gonioskopi, Detta är en v e c k s å k a n v a l p a r n a är inte heller någon säker metod för att medfödd d r a b b a s a v s vå r a r e t y p e r a v förutsäga om hunden ska få glaukom. Inte sjukdom där heller rutinmässiga tryckmätningar gör att man näthinnan lägger veck och till och med bli upptäcker sjukdomen tidigt. sig i veck eller blin d a


V I T R EU S F R A M F A L L ( g l a s k r o p p s f r a m f a l l ) Glaskroppen är en gelatinös vävnad som ligger bakom linsen och fyller ut bakre kammaren. Glaskroppsvävnad kan falla fram igenom pupillen till främre ögonkammaren. Detta kan vara ett första tecken på att linsen kommer att lossna (luxera/subluxera) från sitt fäste. L I N S L U X A T I ON Linsen kan lossna helt eller delvis från sitt läge bakom pupillen. Orsaken kan vara en ärftlig defekt i linsens upphängningstrådar. Linsen kan lossna (luxera) plötsligt och ge mycket akuta symtom med inflammation och högt tryck i ögat och risk för nedsatt syn men den kan också lossna delvis (subluxation) och då visar hunden inga tydliga symtom på sjukdom. Vid en ögonlysning kan man ställa diagnosen när linsen börjat lossna. I vissa fall, när det finns glaskroppsvävnad framför pupillen, kan man misstänka att linsen kommer att lossna. Ärftlig linsluxation drabbar alltid båda ögonen men sällan samtidigt. Sjukdomen finns hos flera terrier raser. R E T I N OP A T I Vid undersökning av ögonbotten hittar man ibland andra fel på näthinnan än de sjukdomar som normalt kan diagnostiseras. Man sätter då diagnosen retinopati som betyder en sjuklig förändring i näthinnan. Det kan vara ärr efter inflammationer, defekter som inte liknar någon känd sjukdom eller nyupptäckta sjukdomar som ännu inte fått en specifik diagnos. Det finns retinopatier som är misstänkt ärftliga. D e t f i n n s vä l d i g t m å n g a f l e r d i a g n o s t i s e r a d e ö g o n s j u k d o m a r . En d e l ä r m e r r a s b u n d n a m e d a n a n d r a k a n u p p k o m m a h o s i p r i n ci p vi l k e n i n d i vi d s o m h e l s t . Hur mycket vet du om ögonsjukdomar och de symtom de kan ge upphov till?

T h y r o i d – Sk ö l d k ö r t e l

Hos vuxna hundar förekommer ibland problem med sköldkörtelfunktionen vilket leder till nedsatt ämnesomsättning i kroppen. Bristande sköldkörtelfunktion är en av de vanligaste hormonella sjukdomarna hos hund

.

Sköldkörteln (tyreoidea) är en hormon­ producerande körtel som är belägen kring luftstrupen i halsen. Den producerar två olika hormoner: calcitonin och tyroxin. Calcitonin är viktigt för kroppens reglering av kalcium och B r is t a n d e fosfat. Tyroxin är nödvändigt s k ö ld k ö r t e lf u n k t io n för bland annat normal är en av de vanligaste utveckling och tillväxt h o r m o n e lla under fosterstadiet och sju kd o m a r na h o s valptiden. Hos det vuxna djuret gör tyroxin hund att ämnesomsättningen i olika vävnader är optimal för deras normalafunktioner. Produktionen av tyroxin regleras av ett annat hormon, TSH (tyreoideastimulerande hormon), vilket utsöndras av hypofysen.

Sj u k d o m s b i l d Den viktigaste formen av bristande sköldkörtelfunktion hos hund är så kallad primär hypotyreoidism. På grund av en skada i själva sköldkörteln produceras inte tillräckligt med tyroxin för organens normal behov. En annan relativt ovanlig form av nedsatt sköldkörtelfunktion orsakas av bristande THS­ utsöndring. Denna form, så kallad sekundär hypotyreoidism, är följden av en skada i hypofysen. Sänkta tyroxinnivåer kan också orsakas av andra sjukdomar eller medicinering med exempelvis kortisonpreparat. Sy m t o m Eftersom hela kroppen står under påverkan av tyroxin kan brist på tyroxin ge många olika


symtom. De vanligaste är ökad kroppsvikt, trötthet, frusenhet och hudproblem (exempelvis håravfall, matt päls och långsam hårväxt). Att pälsen blir ljusare är inte typiskt för bristande sköldkörtelfunktion hos hund. Däremot kan ibland motsatsen, ökad pigmentering av huden, förekomma. Problemen utvecklas ofta gradvis och kan vara svåra att upptäcka. Även störningar i fruktsamheten (t. ex uteblivna löp) kan uppkomma i samband med bristande sköldkörtelfunktion. O r s a k e r o ch ä r f t l i g h e t Vid primär hypotyreoidism förstörs de tyroxinproducerande cellerna i sköldkörteln. Man har funnit auto­antikroppar (antikroppar riktade mot ett ämne i den egna kroppen) mot flera olika molekyler förknippade med sköldkörtelfunktionen hos hund, däribland tyroxin och tyroglobulin (ett viktigt ämne vid syntesen av tyroxin). Man misstänker därför att autoimmuna reaktioner är en viktig bakgrund för bristande sköldkörtelfunktion hos hund. B e n ä g e n h e t a t t u t v e ck l a a u t o i m m u n s j u k d o m h a r h o s m ä n n i s k a e n ä r f t l i g b a k g r u n d o ch m a n m is s t ä n k e r a t t d e t s a m m a g ä lle r h o s h u n d .

J a , h u r blir d e t n u e g e n t lig e n m e d d e n d ä r lilla e n k la p a r n in g e n ? Hur noga är jag med min hund, vilka möjliga risker för valparna är jag beredd att ta, hur seriös och målmedveten med min uppfödning är jag? Givetvis skall man inte "måla fan på väggen" inför varje enskild parning ­ men en kritisk bedömning av sjukdomsrisk tycker jag personligen skall vara varje uppfödares skyldighet i sitt avelsarbete! Ja, även om det i detta fall rörde sig om en annan ras än just Podenco Ibicenco så valde i alla fall jag att i förebyggande syfte göra alla relevanta hälsoundersökningar på min tik under sommaren som gick, för att med gott samvete veta att allt var ok inför höstens parning av tiken. M a r i H ä lls t e n Källor: Dr. G M. Strain Louisiana State University Svenska Sällskapet För Veterinär Oftalmologi Håkan Andersson, veterinär Ziegler Veterinary

,


2 0 1 3 FI RAR SP I K 1 0 Å R !

Vi tackar för året som gått och alla aktiviteter! S p e ci a l u t s t ä l l n i n g e n f ö r J u b i l e u m s å r e t p l a n e r a s f ö r f u l l t V i s e r f r a m e m o t a t t t r ä f f a D ig d ä r ! St y r e l s e n

Axplock av bilder under året


S k a j a g t r ä n a L u r e R a ce e l l e r L u r e C o u r s i n g ?

Ja, denna fråga har cirkulerat i mitt huvud under hösten när SPIK nu har dragit igång träningar där våra hundar får jaga efter en plastpåse på ett inhägnat fält av typ Kohage. Vad kommer detta påfund ifrån? Är det verkligen lämpligt för alla hundar? KAN alla hundar? Och framför allt ­ vad är det för skillnad mellan Coursing och Race? Jag bad Peter Fridjonsson och Anki Persson om hjälp att reda ut begreppen. Peter och Anki har tävlat i Lure Coursing på Europanivå med hundar som Irländsk Varghund, Galgo Espanol, Podenco Ibicenco mfl. Med ett brinnande intresse för hundar och denna träningsform där hundars medfödda förmåga och vilja att jaga på ett ursprungligt, naturligt sätt så byggde de redan 2005 en egen anläggning för att kunna träna regelbundet. Det är inte bara Vinthundar som kan träna LC! Med några få undantag på individnivå så tycker alla att det är kul. Förutom Vinthundarna så har raser som Rottweiler, tax, pudel, schäfer, retriver, blandraser, spets, terriers och många, många fler genom åren mötts av Peter's och Anki's hängivna intresse för hunden och träningen. Med den enorma kunskap och erfarenhet de har med sig så är vi många som ser fram emot att lära oss mer av dem och det är en stor ära för SPIK att kunna säga: Välkomna på Lure Race! / M a t t ia s L in d e ll Lure Coursing utvecklades på tidigt 70­tal i Kalifornien, USA, av ägare till och/eller intresserade av Vinthundar. Innan ”LC” lät man hundarna jaga jaktkanin ute på öppna fält vilket givetvis innebar en stor risk att hundarna under jakten kunde skada sig på taggtråd och annat som fanns i närheten av ”träningsfältet”. Den mer kontrollerade träningsformen ”Lure Coursing” utvecklades för att kunna ge hundarna en säkrare och bättre kontrollerad sport. Denna skulle återge känslan av och kräva de fysiska förutsättningarna att kunna jaga över öppna fält, så att ägarna kunde fortsätta att träna och testa kapacitet, anlag och förmåga i denna form av jakt hos sina vinthundar. Istället för att släppa jaktkaniner på träningen så började en plastpåse att läggas ut i en bana för att simulera flykt­leken.

L u r e co u r s i n g

är idag en träning och tävlingsform för hetsjakt, för vinthundar. Gemensamt för gruppen vinthundar är att dessa hundar är riktigt bra på att jaga med ögonen – och erfarenhetsmässigt så är de lika dåliga på spår och vittring. Givetvis finns det undantag för alla regler ­ så trampar vi inte någon på tårna! Banan som läggs i Lure Coursing är lagd med Whippet, Borzoi, Saluki och Galgo i åtanke. Det är alltså hundar/raser som är lagom snabba och lätta i sitt kroppsformat och där det går att köra ”luren” långt framför hunden. Däremot passar den typen av bana inte alls för kapplöpnings greyhound som är för snabb och därmed kommer för nära ”luren” – vilket ofta resulterar i att man kör omkull hunden. För Varghund och Hjorthund som är hundar av en tyngre ras som tar yvigare svängar och som vill ha luren närmare sig, så fungerar den här typen av banor riktigt dåligt.


F A KT A L U R E C O U R S I N G FCI, Internationella Kennelklubben (Federal Cynokologi International) är paraplyorganisation till SKK, Svenska Kennelklubben, vilken är huvud organisation till SvVk, Svenska Vinthundklubben. Inom SvVk finns sektionen PKLC vilket betyder Prov Kommitté Lure Coursing.

Banan är ofta uppbyggd på fler svängar där vinkeln över trissan är 90 grader eller mer. Det finns inget djur i vår vilda natur som uppvisar en flykt i så hög fart och avhopp i 90 grader utan detta får vara en överkurs för dessa specialister som man lär jaga på detta sätt.

L u r e R a ce

Alla hundars Lure Race passar lika väl för den snabba kapplöpnings greyhounden som för den lilla hunden (så som terriers och tax mfl) då den läggs så att den simulerar en hare eller ett rådjur i full flykt med härliga svängar (45 grader över varje trissa) där FCI har beslutat att hundar inom grupp hunden eller hundarna kan positionera sig och jaga 10 (vinthundar) får tävla om Lure på ett mer naturligt sätt. Coursing championat i Europa. Därmed Inte att förglömma är ett sjyst avslut på jakten, därför har man lagt beslag på benämningen Lure använder SPIK en ordentlig lur som syns på grund av Coursing i hela Europa. Andra raser som sin storlek och där hunden får bita tag i påsen och tex Basenji får tävla om inofficiella cert i skaka om den lite, en viktig detalj och ”belöningen” PKLC’s regi. för en väl genomförd jakt! Varje land i Europa har sina Vinthundar som tränar/tävlar i PKLC regi får göra detta hela året runt under förutsättning att de anpassningar, där Tysklad imponerat använder munkorg. Från 1 september till 1 mars får mest med att utveckla sporten med alla andra hundar träna utan munkorg, övrig tid skall stationära anläggningar medan vi här i de använda inhägnat fält. I de flesta fall fungerar då en Sverige fortfarande mestadels håller till i inhägnad kohage som avgränsat fält för att se till att en kohage. hundarna inte stör viltet i vår natur. Rasklubbar som anordnar träning och/eller egna tävlingar för egna L u r e R a ce m e d S P I K rasklubben/alla raser måste kalla detta för Hos SPIK springer hundarna ensamma eller flera Lure Race då namnet Lure Coursing är stycken i samma lopp – allt efter önskemål, jaktlust förbehållet PKLC och vinthundar. och vilka individer/raser/storlekar som passar Kort sagt så finns ingen skillnad mellan Lure Coursing och Lure Race annat än FCI’s regelverk och inställningen hos ”piloten” (personen som lägger banan och skapar dess utformning med avseende på vilka hundar som skall träna/tävla).

tillsammans. En flock som känner varandra kan kombineras näst intill hur som helst, medan två lika upphetsade och jämngamla hanhundar som inte känner varandra inte är lämpliga att springa samma lopp utan dessa bör istället välja en annan ”sparring­ partner”. Banan som läggs varierar mellan ca 600 meter och upp till dryga 1000 meter. Det tar ca 1 timma att lägga upp banan och mellan varje lopp som hundarna kör tar det ca 10 minuter att förbereda för nästa lopp – detta med hjälp av 4 hjulingen som drar om ”luren” igenom trissorna igen.


Att dra banan för hand mellan varje lopp har vi inte utvärderat tiden för... Ett riktmärke för ägarna kan sägas vara att hundarna orkar 2 till 3 lopp på en dag om de får ordentligt med tid mellan dessa för att varva ner. Alla som har kört sina hundar fler gånger på en och samma dag har sett hur den explosiva energin blir något mindre för varje gång – hundarna får självklart mjölksyra i musklerna efter en så hård ansträngning som ett lopp i full fart är och de blir utmattade de också… Med detta sagt kommer givetvis en viktig del – värm upp din hund innan varje lopp och var noga med att varva ner hunden ordentligt efter att den har sprungit!!!! Lite massage hemma i lugn och ro gör också gott efter en lång dag ute på fältet! H o p p a s vi s e s p å L R ­ t r ä n i n g a r n a u n d e r 2 0 1 3 ! Pe t e r & A n k i

L U RE RACE 2 0 1 2

U n d e r h ö s t e n 2 0 1 2 h a r d e t i S P I Ks r e g i a r r a n g e r a t s 3 s t L u r e R a c e i v ä s t s v e r i g e !

Vi har haft stor tur med vädret ­ trots en regnig höst så har våra träningsdagar bjudit på solsken och lätt vind ­ perfekt för en dag ute i kohagen ­ och sista träningsdagen klarade vi oss med en liten hårsmån ifrån senhöstens och vinterns framfart! Glada och förväntansfulla hundar, pratsugna ägare och ett gemensamt intresse ­ vad mer kan man önska sig??... Det skulle väl möjligen kunna vara den trevliga Grillfest som det dukades upp till på vår "avslutning" för säsongen och den då närvarande reportern och fotografen ifrån Alingsås Tidning! Nu hoppas nog fler med mig att vintern passerar snabbt så vi kan få nöjet att träffas igen på nya Lure Race träffar i vår!

Mattias Lindell


i n f o @ k e n n e l . ch i r o n . n u

w w w . k e n n e l . ch i r o n . n u


Kennel Amarula välkomnar:

­ Flisan ­

Gelert's Amazing Adorable Girl 2012­09­09

K e n n e l Am a r u l a önskar

G o d J u l & G o t t N y t t År !

www.amarulas.se

amarula85@hotmail.com


Best In Show & Bästa Huvud & Uttryck

SPIK Specialutställning 2012

­ P a n c h o ­ Madrozigas Don Pancho De Amarula

Madrozigas Don Pancho De Amarula

K e n n e l Am a r u l a önskar

G o d J u l & G o t t N y t t År !

www.amarulas.se

amarula85@hotmail.com


I n g e n a n n a n ä n d u k a n be s t ä m m a vad för foder du vill ge ditt djur. Vi hoppas

att Du bestämmer dig för att utfodra din hund och/eller katt med Sportsman's Pride! Med bättre än bara bra ingredienser får du bättre än bara bra resultat hos ditt djur Dessutom får du ett av marknadens bästa priser för motsvarande höga kvalitétsnivå!

V i l l d u g e d i n h u n d e t t f o d e r a v b ä s t a m ö j l i g a k va l i t é ?

Sportsman's Pride erbjuder ett foder med ett näringsinnehåll som tillför

tillräckliga nivåer av nödvändiga vitaminer och mineraler, där kvalitén på protein och fett är mycket hög, som innehåller naturliga råvaror utan tillsatser av något slag.

I n g r e d ie n s e r n a , sammansättningen & balansen mellan viktiga beståndsdelar ger djuret de bästa förutsättningar för ett långt och sunt liv. V it a lit e t

Rätt balans av vitamin E i kombination med den mycket viktiga antioxidant ingrediensen Selen. Detta verkar som ett naturligt skydd för cellerna. Vitamin A i kombination med Zink styrker immunförsvaret.

B e n s to m m e n

Förhållandet mellan Kalcium, fosfor och koppar styrker skelettet. Glukosamin och substans av chrondrotin har effekt på pålagringar och stärker lederna.

H u d o ch P ä l s

Optimalt förhållande mellan Omega 3 och Omega 6 ger en blank päls och sund hud. Denna effekt optimeras genom bruk av bl.a. vitamin E, biotin och zink.

P r o v a P å Er b j u d a n d e : 7 5 k r r a b a t t E x : M a i n t a i n a n ce A d u l t 1 5 k g o r d p r is 4 7 0 k r ­ N u 3 9 5 k r Inkl Fri Frakt. Erbj. gäller t.o.m 2013­02­25 Ko n t a k t a S p o r t s m a n ' s P r i d e

M a i l : t h i n a @ s p o r t s m a n s ­ p r i d e .s e Tf n: 0 7 2 2 ­ 2 2 1 2 5 7 w w w .s p o r t s m a n s ­ p r i d e .s e


E n a l l d e l e s o k o m p l i ce r a d m e d l e m s t r ä f f ? Det var iallafall så det var planerat att vara, denna halvregniga lördag den 3 november. På plats i Vänersborg kl 12 fanns ett flertal medlemmar och väldigt många fler hundar ­ och den stora rasthagen är låst!!! Efter att ett träd ramlat ner över staketet på ena sidan av hagen tidigare i veckan så hade kommunen låst hela hagen under tiden som reparation pågick. Raskt bestämdes att vi inte avblåser dagens utflykt utan det blev en lapp på grinden för evt eftersläntrare och så åkte vi allihop ner i samlad tropp till den nåååågot mindre, men väldigt trevligt kuperade, rastgården inne i Trollhättan. Kaffe/The utblandat med regnvatten och en smulig kaka som skulle varit spröd och spritsig smakar ändå väldigt gott när man står ute en regntung höstdag! Allt som allt var det en trevlig omväxling för både 2 och 4 benta medlemmar att byta Kohagen mot Hundhagen ­ fast vi pratade väldigt mycket om och såg fram emot aktiviteten i Kohagen... Fler möjligheter till träffar kommer under vinter och vår, håll koll på hemsidan, i nyhetsbreven och på SPIKs Facebook­sida för nya datum!

­ Ka l l e l s e t i l l Å r s m ö t e ­

Å r s m ö t e f ö r 2 0 1 3 k o m m e r a t t a vh å l l a s d e n

2 4 m a r s 2 0 1 3 i M a lm ö

i s a m b a n d m e d S KK u t s t ä l l n i n g Detaljer för tid och plats meddelas närmare frampå via hemsidan, nyhetsbrev och SPIKs Facebook­sida.


V a n l i g t vi s f å r h u n d a r n a m n s o m R o y ,

Lassie, Dolly eller liknande, men jag kallar min för "Sex". Hon är en trevlig hund, men har orsakat mig en hel del problem: När jag gick in för att förnya hennes hundlicens, sa jag till mannen som arbetade där att jag ville ha en licens för Sex. Han sa att han också ville ha en. Jag sa att det här är en hund (this is a bitch) . Han sa att han inte brydde sig om hur hon såg ut. Jag sa till honom att han inte förstod att, jag hade haft Sex sedan jag var nio år gammal. Han bara glodde konstigt på mig och sa att, jag måste ha varit en tidigt utvecklad kille!!? När jag gifte mig och skulle på smekmånad tog jag med mig hunden. Jag sa till portieren att jag ville ha ett rum för mig och min fru, och ett speciellt rum för Sex. Han sa att jag inte behövde något extra rum. Så länge jag bara betalade brydde de sig inte om vad jag gjorde. Jag sa att han inte förstod, Sex håller mig vaken hela natten. Portieren svarade bara att han hade samma problem själv. När jag skulle låta Sex delta i en tävling sprang hon bort. En medtävlande frågade mig varför jag var så deppig. Jag svarade att jag ville att Sex skulle vara med i tävlingen. Han stirrade på mig, och jag fortsatte: ­ Du förstår inte, jag ville ha Sex på TV! Han svarade att, det inte var något större problem, eftersom hela arenan filmades under tävlingen! När jag skulle skilja mig skulle vi i domstolen avgöra vad som skulle hända med Sex. Jag ville naturligtvis ha henne, så jag sa att jag hade haft Sex innan jag gifte mig. Domaren sa att man inte biktade sig i domstolen. Då sa jag att efter jag hade gift mig lämnade Sex mig. Han sa att det var likadant för honom. Under dagen sprang Sex bort igen. Jag letade ända in på småtimmarna, och mötte en polis som frågade vad jag gjorde ute så sent på natten. Jag sa att jag letade efter Sex. Mitt fall tas upp i rätten nästa torsdag... Så, nu sitter jag i fängelse, är skild och har haft mycket mer problem med hunden än jag någonsin kunnat föreställa mig. För någon dag sedan hade jag mitt första samtal med en psykolog. Hon frågade: ­ Vad verkar vara problemet i ditt liv? ­ Sex har varit min bästa vän hela livet och nu har hon lämnat mig. Psykologen sa: ­ Du, du måste förstå att sex inte är människans bästa vän, så ta och skaffa dig en hund!

G o d J u l ö n s k a r L o r r a in e !


V e t D u va d D i n h u n d ä t e r ?

Jag får många frågor om de mest olika situationer gällande hundar i mina samtal rörande foder med hussar och mattar – och också många berättelser om vad deras hundar äter eller inte äter. Allt ifrån ”min hund är vegetarian”, ”vi kokar maten själva”, ”en växande hund behöver mycket näring” till ”majs, nej det äter inte min hund, då blir den ju gul”. Jag heter Thina och har haft hundar omkring mig så länge jag kan minnas. Jag växte upp med dvärgpudel och då jag var 12 år fick jag min första alldeles egna hund, en storpudel. Efter denna blev det Chihuahua, Pomeranien, Bullterrier, Whippet och därmed några år i utställningsringen (jag gick även utbildning till ringsekreterare) för att sedan landa på det som kom att bli ”min” ras; Greyhound. Jag köpte min första Greyhound i början på 1985 och startade då mitt liv inom hundkapplöpning. På kapplöpningsbanorna har jag varit träningsansvarig, tävlingsledare och A­domare. 1987 fick jag godkänt kennelnamn och 1988 kom min första Greyhoundkull. Därefter var det Greyhounds och kapplöpning fram till 2006 då vi la tävlandet och uppfödningen på hyllan. När vi la ner kapplöpningen så kom en långhårig Collie in i familjen och därigenom ett kliv in i brukshunds ­ klubbarnas värld med lydnad, sök och spår och också ett kliv tillbaka in i utställningsringen igen. Jag har gått utbildningarna M1­3 för figurant på MH (mentalbeskrivning) och jag är regelbundet anlitad som domare på inofficiella utställningar. Att hålla i ringträning och ge ringträningskurser är också förekommande under året. Då kapplöpningshundar kräver en enorm noggrannhet med både träning och rätt utfodring så har intresset för detta varit mycket stort i många år och för 3 år sedan fick jag efter 20 år som lärare äntligen min dröm infriad – att få jobba med hundar på heltid! Jag fick möjligheten att få generalagenturen i Sverige för ett hund­ och kattfoder som jag själv har använt i över 10 år och bestämde mig för att satsa helhjärtat på hundlivet! Efter att själv verkligen ha ställt detta foder mot väggen på alla sätt och vis under så många år med aktiva tävlingshundar, avelshundar, valpar, unghundar och de som tagit pension – så kände jag att här har fodret allt fått bekänna färg, detta kan jag stå för! Ef t e r a t t h a h a f t m å n g a a k t i v a t ä v l i n g s h u n d a r på kapplöpningsbanan så har jag lärt mig hur viktigt det är med bland annat maten de äter. Givetvis är det också oerhört viktigt med deras träning, man får se det som en helhet som ska stämma. En Greyhound på banan kan komma upp i en hastighet på nästan 70 km/h, de springer 16,5 m/s! En explosion ska till och de är extrema kortdistansare, energin behöver inte vara längre stunder men de måste ju ha en enorm energi att avge för att kunna ladda ur all den kraft som det kräver för att springa så fort. Det kan jämföras med en sprinter på tex. 100 m.


Den träning som de också går igenom dagligen kräver sitt foder även det. Det är inte bara foder och träning som avgör – viktigt är också stretching och massage vid träning och tävling, det ska även på med värmetäcke och andra välbehövliga tillbehör. Ett kort exempel på vikten av stretching: Utövar man monoton träning med sin hund under längre period – långpromenader, cykling och/eller man kanske joggar med sin hund – så drar musklerna ihop sig och om man då aldrig stretchar hundens muskler så minskar längden på musklerna allt eftersom, vilket också kan skapa kroppsliga problem för hunden. Det kan gå så illa att det endast finns 60 % längd kvar av hela den ursprungliga muskel längden. Detta är något jag gärna återkommer till framöver. Ingen individ kan prestera bra om den inte får rätt och bra kost. Det har genom åren kommit många svep av tyckanden och nästan lite av modevågor inom foderindustrin. Nuförtiden läggs det i både det ena och det andra i fodren och jag kan känna att det är mycket svårt att avgöra vad som egentligen är ett behov hos hunden av allt detta. Man skulle kunna kalla det lite av en djungel…. Hunden har ju ett liknande matsmältningssystem som vi människor har men absolut inte detsamma, en stor skillnad är tex. att vår matsmältning startar redan i munhålan då vi tuggar med hjälp av matsmältningsenzymer i saliven. Detta sker inte hos hunden. Det är också ett fenomen att vi förmänskligar våra hundar ibland och då också deras kost. Hur många har titta på innehållet i det foder som ni ger era hundar? Det är absolut inte konstigt om ni nu är en hel del som inte har gjort det, för det är inte ovanligt alls… Ofta när jag frågar om just detta så får jag svaret att; ”nej… det vet dom inte men det är en blå säck….” Under de senaste åren har det också blivit så ”poppis” att ge sin hund ett högenergifoder med hög giva av protein och fett. Är det verkligen så att min hund behöver det fodret? När jag här pratar om högpresterande hundar menar jag slädhundar, jakthundar och eventuellt kapplöpningshundar. Detta är hundar som presterar enormt mycket och en del av dem under mycket långa pass. Jag fick information om att en slädhund som tävlar gör av med ca 10 000 kalorier på en dag – då förstår man äntligen vad "högpresterande" innebär, känner jag. Vad är det som jag tittar på då jag väljer foder till min hund? Har ni frågat er detta? Hur mår min hund av de foder som jag ger den idag? Det finns ju en del faktorer som man kan tänka på som är viktiga och som man absolut kan kräva av ett bra foder:

• Är pälsen blank och fin? • Har hunden bra och fast avföring och inte i enorma mängder? • Hur mycket hårar hunden, är det under fällperioder den hårar eller hårar den mest hela tiden och ganska mycket dessutom?


• Är den pigg och glad och frisk? • Orkar den med det jobb eller träning som vi utför tillsammans? • Håller den en jämn och bra vikt även då den har jobbat hårt under en period? • Är den lagom i kroppen med fett och muskler? detta då förutsatt att man motionerar sin hund men om den inte skulle motioneras så mycket och är överviktig så får man ju ställa sig frågor om det också. • Hur mycket pengar betalar jag för mitt foder och hur länge räcker det? • Blir hunden någorlunda mätt och nöjd efter sin måltid eller är den ständigt hungrig och inte nöjd? Titta ordentligt på era hundar och fråga er dessa frågor och gör en utvärdering, är ni nöjda med vad ni ser eller är det en del saker som nog inte stämmer så bra? Man har rätt att kräva att ett foder ska fungera bra annars tycker jag att man ska se sig om efter ett annat där hunden mår gott. En v i k t i g s a k a t t t ä n k a p å ä r a t t d e n i n g r e d i e n s s o m k o m m e r f ö r s t i i n n e h å l l s d e k l a r a t i o n e n ä r d e n i n g r e d i e n s s o m d e t f i n n s m e s t a v o ch s o m ä r s t o m m e n i f o d r e t . Står det t.ex. fågel, kött, fisk så vet vi att det är ett köttbaserat foder, dessa foder tillhör ofta en högre prisklass. Står det vete, korn, majs, ris eller enbart ordet spannmål först så är det ett spannmålsbaserat foder och har spannmål som första ingrediens. Dessa foder har oftast ett lägre pris. Det finns spannmål i de flesta foder idag men vad man kan tänka på är om man tycker att hunden ska ha det som grund i sin mat? Med att "koka sin egen mat" till hunden så tar du som ägare på dig ett oerhört stort ansvar för sammansättningen av näringsinnehållet och du behöver i princip analysera varje råvara vid varje nyinköp för att veta vilket näringsinnehåll som finns. Fetter, proteiner, mineraler, vitaminer ­ och kvalitén på dessa... Ingenting är omöjligt ­ men det finns vissa saker som är svårare än andra! Ja, det finns mycket att diskutera i detta och det finns en enorm massa åsikter. Det finns också ett bra talesätt till allt detta som stämmer så väl tycker jag och som jag denna gång vill avsluta med:

Skönhet kommer inifrån! Tack för mig för denna gång och jag önskar er alla en G OD J U L OC H E T T G OT T N Y T T Å R !

T h i n a Me l l e b y


P l a n e r a d m e d l e m s k vä l l h o s G ö t e bo r g s bu t ik e n Gustaf Dahlénsgatan 13

I vår kommer MyOne att bjuda in till medlemskväll i butiken på Backaplan i Göteborg! Ett bra tillfälle att göra riktigt bra fynd till Dig och din hund!

I stora och fräscha lokaler erbjuder MyOne ett stort sortiment av kvalitétsprodukter för Hund, Häst & Katt ­ och självklart finns det utrustning för ryttare/ägare också!

Mer information om datum och klockslag kommer på nyåret! Besök gärna www.myone.se under tiden!

­ Ka l l e l s e t i l l Å r s m ö t e ­

Å r s m ö t e f ö r 2 0 1 3 k o m m e r a t t a vh å l l a s d e n

2 4 m a r s 2 0 1 3 i M a lm ö

i s a m b a n d m e d S KK u t s t ä l l n i n g Detaljer för tid och plats meddelas närmare frampå via hemsidan, nyhetsbrev och SPIKs Facebook­sida.

Pa s s a På

att anmäla till SKKs internationella utställning i Malmö anmälningstiden utgår 19 februari via SKKs internetanmälan


Planerad parning, våren 2013 Aria är en import från Spanien, hon har utmärkt exteriör, vackra rörelser och en intressant stamtavla med flertalet spanska champion hundar. Hennes blodslinjer finns bara i Spanien, Italien samt Frankrike!

U: Pantoja - Aria E: Quemh's Allende - Arvid

S, N, DK, INTUCH, KBHV -08 - 09- 10 NordV -08 ö g o n ly s t 2 0 1 2

Välkommen att visa Ditt intresse för denna spännande kombination! Kennel Yelloweyes önskar

Riktigt God Jul & Gott Nytt År www.yelloweyes.se yelloweyes10@hotmail.com 0739 - 904959


SPIK i medierna ­ Alingsås Tidning

FOTO: PATRIK SKOGLÖW Lorraine Björlin, Robin Moisen, Anki Persson och Charlotte

Åhrman visar upp sina hundar av rasen Podenco Ibicenco.

Sp a n s k a h u n d a r t r ä n a r j a k t i n s t i n k t e n 2012­11­19 BJÄRLANDA:

Hundar rusandes i full fart i svepande svängar, på jakt efter ett låtsasbyte ute på en åker – så såg det ut när det tränades lure­race i helgen. Lure­race är inte den mest kända av hundsportens tävlingsformer. Enkelt kan det beskrivas som att man drar ut en wire längs en bana, i änden av wiren sitter en påse som symboliserar bytet. Wiren viras in av en elmotor – samtidigt som en eller två hundar släpps. Sedan handlar det om att jaga. I helgen tränades det i Bjärlanda. – Hit är alla välkomna, alla hundar kan springa lure­race. Alla hundar har det i sig att de vill jaga. Antingen springer de ensamma eller i par, säger Mattias Lindell i Sveriges Podenco Ibicenco Klubb, som tycker att det är en utmärkt träningsform. Även om alla hundar alltså var välkomna till träningen i Bjärlanda så var det de fyrbenta vännerna av rasen Podenco Ibicenco som drog mest uppmärksamhet till sig. Hundrasen, vilken sägs var relativt oförändrad sedan 5 000 år tillbaks och som ursprungligen härstammar från Ibiza, används än i dag för småviltsjakt i Spanien. Och med sin lust för att jaga passar de väl för lure­race. Den bana som det tränades på i Bjärlanda i helgen var cirka 500 meter lång. – Det är väldigt konditionskrävande för hunden, säger Peter Fridjonsson, om tävlings­ och träningsformen. Reporter Johan Hallberg, Fotograf Patrik Skoglöw, Alingsås Tidning


I v채ntans tider.... Kennel Chiron

I v채ntans tiinfo@kennel.chiron.nu d e r ...... www.kennel.chiron.nu Ke n n e l C h i r o n

www.kennel.chiron.nu info@kennel.chiron.nu


Häromdagen vaknade vi här hemma till att världen var vit, julmusiken höll oss sällskap till frukosten och ljusen fladdrade på bordet. Redan då kände jag att det här kommer bli en extra mysig jul! Förra året gjorde jag en kola med turkisk peppar doppad i choklad och toppad med havssalt. Det här är en annan variant och väldans god den med!

3 dl grädde 50 g smör 3 dl ljust muscovadosocker 1 dl ljus sirap 1 dl turkisk peppar ­ Koka allt utan godiset till en smet som klarar kulprovet (lite smet droppas ner i kallt vatten och kan formas till en kula) ­ Krossa godiset och rör ner den ­ Häll smeten i en liten långpanna med bakplåtspapper ­ Skär i bitar när den kallnat Jag gjorde inte bara småkolor utan några större bitar som man kan ge bort i present. Det är bara till att slå in dem i cellofan och ett litet band, en present som uppskattas, jag lovar! M a r i a B e r n e c l o u D a h l l ö f / M a r i a s Ka k b u r k www.hemmetsjournal.se/Community/Blogg/?blog=35

Profile for Mattias Lindell

SPIKEN Nr 3/2012  

SPIK -Sveriges Podenco Ibicenco Klubb´s medlemstidning SPIKEN. SPIK - Swedens Podenco Ibicenco Club´s members magazine SPIKEN.

SPIKEN Nr 3/2012  

SPIK -Sveriges Podenco Ibicenco Klubb´s medlemstidning SPIKEN. SPIK - Swedens Podenco Ibicenco Club´s members magazine SPIKEN.

Profile for spikslya
Advertisement