Page 1

CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

11.08.2009

14:00 Uhr

Seite 1

colorexpert S e r v i c e

T r e n d s

T r æ n i n g

L e d e l s e

Produkter Permafleet® – stærk støtte til storvognslakerere.

Ledelse Besparelsespotentiale på værkstedet. Sådan kommer vi gennem krisen. Internationalt Sande mestre.

1/2009 Spies Hecker – tættere på dig.


CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

20

11.08.2009

14:00 Uhr

Seite 2

colorexpert L e d e r

Thomas Melzer, Brand Manager International.

Inspiration til at gå nye veje. Kære læser. Næsten dagligt hører vi dårligt nyt fra hele verden. Økonomien er inde i en vanskelig periode og det påvirker bestemt også autolakerebranchen, som har set bedre tider. Som virksomhedsejer har du brug for at finde veje, der fører ud af krisen. Colorexpert giver inspiration til initiativer i din virksomhed. Artiklerne kan give dig praktisk støtte og omhandler emner som fx energieffektivitet, rationelle produktsystemer og nyttige ledelsesstrategier.

Udnyt mulighederne. Spies Hecker foreslår løsninger, som du nemt kan omsætte i praksis, så du kan udnytte mulighederne. Som eksempel kan nævnes udvidelse af dit forretningsområde. Med Permaflex produktsystemet til industrilakering kan du hurtigt påtage dig andre opgaver og dermed tiltrække nye kunder. For virksomheder med storvognslakering som speciale er Permafleet® produktsortimentet et økonomisk gunstigt alternativ.

Vær foran ved hjælp af teknologien. Også når det drejer sig om digital farvemåling. Med farvemåleren ColorDialog og de nye funktioner i det elektroniske receptsøgningsprogram CRplus opnås en højere effektivitet på værkstedet. En ting er sikkert: Hvis du ønsker at udnytte mulighederne, får du brug for individuelle strategier. Med personlig rådgivning og engageret understøtning fra vores erfarne teknikere udvikler vi sammen med dig løsninger, der passer til dine behov. Udnyt det stærke partnerskab med Spies Hecker til at styre din virksomhed sikkert gennem krisen. Vi hjælper dig gerne. Jeg ønsker dig god fornøjelse med læsningen samt succes med din virksomhed – og gør endelig brug af de foreslåede handlemuligheder.

Thomas Melzer International Brand Manager

colorexpert – tips og information til lakererier • © SPIES HECKER GMBH / D-50858 Köln • Horbeller Str. 17 • E-mail: Silke.Gursch@deu.spieshecker.com • Internet: www.spieshecker.com • Ansvarshavende: Karsten Jürs • Redaktion: Silke Gursch, Susanne Aping, Christian Simmert • Layout: Adfactory GmbH, Düsseldorf • Tekst: Mediaservice GmbH, Neuss • Oversættelse og korrekturlæsning: Anna Grete Boye, Lina Sørensen, Lars Ejstrup Johansen • Gengivelse, også korte uddrag, må kun ske med redaktionens tilladelse. Alle angivelser og oplysninger om vore produkters egnethed og anvendelse gives uden forbindende og fritager Dem ikke for at efterprøve de enkelte produkters egnethed til en bestemt opgave og forarbejdningsmåde. De nævnte produkter er overvejende registrerede varemærker.


CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

11.08.2009

14:00 Uhr

Seite 3

3

L e d e l s e

Besparelsespotentiale på værkstedet. Stigende energipriser og forøget energiforbrug gør det nødvendigt for autolakererierne at rationalisere energiforbruget og reducere omkostningerne. Trykluftværktøjer, sprøjtepistoler og kabineteknik kan man ikke undvære på autolakereriet. Men uafbrudt drift og udstyr på konstant standby koster penge og på grund af de stigende omkostninger til el, olie og gas er det en reel omkostning. Det burde være tilstrækkelig grund til at skære ned på energiforbruget – og dermed spare penge.

Analyser energiforbruget. “Hvis De ønsker at spare energi, bør De først undersøge, hvornår og hvor Deres forbrug er højst,” forklarer Wolfgang Feyrer, der er Spies Heckers specialist i energieffektivitet på autolakererierne. “Det vil sige at foretage en præcis analyse i alle områder af autolakereriet og for hver enkelt arbejdsgang.” Fokus bør her være på trykluftforsyning, lakere- og tørreprocessen samt på lys og varme. “Optimering af styringen af trykluft kan fx reducere energiforbruget væsentligt,” udtaler eksperten. “Et intakt ledningsnet til trykluft og brug af slanger med mindre indvendig diameter mindsker tryklufttabet, reducerer den påkrævede kompressorydelse og nedbringer omkostningerne til energi.”

Kast et blik på kabinen. Det er ligeledes muligt at reducere energiforbruget i forbindelse med lakering og tørring i kabinen. Faglig korrekt efterjustering af udstyr som fx frekvensomformersystemer eller fuldautomatisk styrede kabiner reducerer omkostningerne. Wolfgang Feyrer: “Der kan spares varmeenergi med varmevekslere. Luftdyser sikrer recirkulation af luft i kabinen, når der ikke lakeres.” Ydermere bør filtre udskiftes regelmæssigt, således at der ikke opstår forøget luftmodstand på grund af tilstoppede filtermåtter.

Bevægelsessensorer på lageret og i omklædningsrummet slukker lyset, når der ikke er behov for lys.

Trykluft: Yderligere besparelsespotentiale kan opnås ved at optimere bestemte arbejdsprocesser. Wolfgang Feyrer nævner eksempelvis infrarød tørring og UV-tørring som metoder, der kan reducere energiforbruget ved reparation af mindre skader. Samtidig aflaster det kabinen og giver en reparation af høj kvalitet. Omkostningerne til energi i forbindelse med en UVtørring med 30 glimtimpulser er kun et par ører. Ønsker man at spare energi, må man samtidig sikre, at det ikke har negativ indflydelse på lakereresultatet. Det er en forudsætning for, at ændringerne vil resultere i de ønskede fordele.

Hvor forbruges der mest energi på autolakereriet? Sprøjtekabinen Belysning Trykluft Infrarøde lamper Andet

Lys:

40 % 25 % 15 % 15 % 5%

Kilde: Stoffstrommanagement in der Autoreparaturlackierung, Erich Schmidt Verlag

Tjek trykluftværktøj regelmæssigt for lækager og udskift defekt værktøj.

Sprøjte- og tørreanlæg: Tilpas altid kabine- og tørrekapacitet til det faktiske behov.


CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

40

11.08.2009

14:00 Uhr

Seite 4

colorexpert P r o d u k t e r

Permafleet® til det hele. Effektive produkter, kompetent service – Spies Hecker yder stærk støtte til storvognslakerere.

Effektiv farvestyring i forbindelse med lakering af storvogne. Digital farvebestemmelse Med farvemåleren ColorDialog kan køretøjets farve bestemmes på bare et par sekunder. CRplus, Spies Hecker standardsoftware, kan anvendes til hurtigt at finde den tilhørende blanderecept.

Permafleet® Color Index De mere end 3.000 farver på ekstra store farvevifter er et uvurderligt referenceværktøj. De indeholder alle gængse lastbil- og standardfarver såvel som mange specialrecepter/flådefarver. Ved hjælp af farvekoden, der er trykt på bagsiden af farveviften, kan den tilsvarende farverecept hurtigt findes i CRplus receptsøgningsprogrammet.

Busser og varevogne, pickups og lastbiler – storvogne findes i alle former og alle størrelser. Hvilke egenskaber lakken skal have varierer tilsvarende. Afhængig af storvognens anvendelse skal den modstå mekanisk slitage, modstå kemisk påvirkning eller være ru eller elastisk. Hertil kommer, at laksystemet skal kunne påføres forskellige undergrunde såsom aluminium, stål, kunststof og glasfiberarmeret polyester. Spies Hecker støtter derfor sine kunder intensivt med ekspertrådgivning. Sammen med autolakereriet udarbejdes særlige anbefalinger til lakopbygninger og arbejdsgangene optimeres med henblik på at gøre påføringsprocessen mere effektiv. “Vi ønsker at erhvervskøretøjerne skal befinde sig på vejene. Hver time der tilbringes på værkstedet er dyr for ejeren,” forklarer Arno Steyns, der er Spies Heckers specialist på storvognsområdet. Med Spies Heckers laksystem Permafleet® minimeres tiden på værkstedet, da systemet kan tilpasses perfekt til de forskellige anvendelser. Det kan fx være lakering af busser, omlakeringer, reparationslakering af storvogne eller lakering af specielle køretøjer som eksempelvis tankvogne, containere og aluminiumssidefjælle. “Et lakereri der anvender dette system kan vælge mellem tre forskellige lakkvaliteter. Det centrale element er imidlertid i alle tilfælde den højkvalitative Permafleet® Toplak Serie 670/675,” tilføjer Arno Steyns.

Enestående service Hertil kommer, at kunderne får praktiske hjælpemidler såsom anvendelsestekniske datablade, Permafleet® posters, der viser arbejdsprocesserne, og en smart drejeskive, der viser hvordan produkterne blandes korrekt. Desuden kan værkstedet få et individuelt blandeskema, der viser de forskellige produkter værkstedet anvender og anbefalinger vedrør-

ende forarbejdningen. Spies Hecker understøtter også storvognslakererne med sit program af bl.a. omrørepinde, blandebægre, klude til rengøring og polering samt professionelt arbejdstøj. Kunden har et stort udvalg at vælge imellem.

Praktisk hjælp. Udbuddet af serviceydelser over for storvognslakererne omfatter også målrettet uddannelse. Arno Steyns udtaler: “Det er her vi forklarer de tekniske detaljer i forbindelse med brug af systemet og fokuserer vores opmærksomhed på korrekt brug af produktet. Kurserne giver lakererne ekstra vejledning og øger pålideligheden omkring arbejdsprocesserne og kvaliteten på værkstedet.” Enestående service og stærk støtte – med Spies Hecker Permafleet® til lastbiler og varevogne. Det omfattende system består af mere end innovative produkter og teknologi. Permafleet® er det professionelle svar på de udfordringer storvognslakereren står over for.


CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

11.08.2009

14:00 Uhr

Seite 5

5

Arno Steyns, Spies Heckers storvognsspecialist, taler med en kunde.

VS-Lackierzentrum, Villingen-Schwenningen.

Godt samarbejde. Førende producenter af storvogne bruger Spies Heckers ekspertise. Hurtig reparationslakering af høj kvalitet er også meget værdsat inden for storvognsområdet. Erhvervskøretøjer skal så vidt muligt befinde sig på vejene, for inaktiv tid på værkstedet er dyr for køretøjets ejer. Førende producenter af storvogne går derfor ind for Spies Heckers hurtige laksystemer til reparationslakeringer.

Stærk partner til stærke mærker. Mercedes Benz Trucks er en overbevist bruger af det særlige Permafleet® laksystem med dæklakkerne fra Serie 600 og har godkendt Spies Heckers lakprogram til alle garantireparationer på storvogne. Lige så tæt er samarbejdet med Volvo Trucks. En aftale om den globale anvendelse af laksystemet til reparationslakering er netop blevet fornyet. I Frankrig er Scania begyndt at bruge Permafleet® i sin afdeling i Paris såvel som hos nogle af sine forhandlere. Et godt samarbejde er også vigtigt for MAN Nutzfarzeuge. Den tyske producent af storvogne udbygger det eksisterende partnerskab. Efter godkendelse af Spies Heckers produkter arbejder MAN og Spies Hecker nu sammen om at udarbejde MAN’s reparationsguide, der vil være tilgængelig online på 27 sprog for storvognslakerere over hele verden.


CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

60

11.08.2009

14:00 Uhr

Seite 6

colorexpert F a r v e

Baden-Jensen opnår miljøcertificering. Baden-Jensen første danske autolakleverandør med miljøcertificering. Autolakbranchen søger i stadig større grad at værne om naturen. Et eksempel er lakprodukterne fra Spies Hecker, der bliver mere og mere miljøvenlige. Mange lakforbrugende virksomheder yder også et stort arbejde for at skåne naturen og leve op til de miljøkrav myndighederne stiller. Mange danske lakforbrugende virksomheder er derfor i dag certificerede, hvilket bl.a. betyder, at de skal overholde nærmere definerede regler omkring deres påvirkning af miljøet. Baden-Jensen A/S bakker op om sine kunder og går foran med et godt eksempel. Vi er derfor i sommeren 2009 blevet miljøcertificeret iht. miljøstyringssystemet ISO 14001. Vi har gennemført det temmelig omfattende arbejde med at vurdere og beskrive vores miljøpåvirkning, idet vi ønsker at være en ansvarlig virksomhed, der arbejder på at bevare et godt miljø. Da vi ikke har nogen produktion, der kan skade miljøet, har vi især valgt at fokusere på de områder, hvor vi påvirker miljøet mest – nemlig vores affaldshåndtering samt vort forbrug af vand, varme og elektricitet. På alle disse områder har vi opstillet målsætninger, som understøttes af en række konkrete aktiviteter. Ønsker du at vide mere om vores miljøcertificering, er du velkommen til at henvende dig eller kigge på vores hjemmeside www.baden-jensen.dk.

Lakkernes kamæleon. Changerende effektlakker vinder frem. Med de nye tonefarver indeholdende ChromaFlair® pigmenter er det nu blevet muligt at reparere OEM-effektlakker til perfektion. Kobber ændrer sig blidt til guld – lakker med effektpigmenter kan skabe fantastiske farveeffekter. Reparation af effektlakker kan imidlertid være en sand udfordring. Spies Hecker har medtaget seks specielle tonefarver i sit produktsortiment, således at omkring 30 originale effektfarver kan genskabes præcist ved reparationslakering med ChromaFlair® pigmenter. Det der gør de nye ChromaFlair® tonefarver specielle er, at deres pigmenter udviser stor farveintensitet, stabilitet og effekt. Takket være enkel forarbejdning og en god dækkraft opnås optimale lakereresultater. En anden fordel er, at lakmaterialerne er nemme at håndtere og dermed let kan indarbejdes i værkstedets arbejdsprocesser. De nye OEM-farver med ChromaFlair® pigmenter kan fås hos Baden-Jensen. Færdigblandede og klar til brug.


CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

11.08.2009

14:00 Uhr

Seite 7

7

F a r v e

Mere farve Effektiv farvestyring giver større sikkerhed ved reparationslakering.

Den øjeblikkelige trend er, at Europas bilister elsker sort, sølv og grå. Men ifølge en nylig undersøgelse bliver effektfarverne stadig mere populære, ligesom der er en stigende interesse for blå og røde nuancer. Mangfoldigheden af effekter og farver vil uden tvivl fortsætte med at vokse, hvilket bidrager til den udfordring, autolakereren står over for. Dette er grunden til, at flere og flere autolakerere anvender digital farve-styring til bestemmelse af farven, receptsøgning og til blanding af farver. Software og hardware til elektronisk farvebestemmelse indgår i dag som uundværlige værktøjer på værkstedsgulvet og i blanderummet. “Og interessen for dem er stigende,” forklarer Spies Heckers farvekoordinator Dietmar Wegener. Spies Hecker har i flere år støttet autolakerere med receptsøgeprogrammet CRplus og farvemåleren ColorDialog. Disse værktøjer udvikles til stadighed for at opnå større effektivitet og nøjagtighed i farvebestemmelsen.

Klik dig ind i fremtiden. Eksperterne fra Spies Hecker har for eksempel endnu en gang forbedret receptsøgeprogrammet CRplus’ brugervenlighed. Brugervenligheden består af en ny og mere overskuelig brugerflade. Større knapper gør programmet lettere at bruge. Desuden leveres CRplus også med funktioner til effektiv materialestyring. Nye softwaremoduler giver autolakereren et hurtigt overblik over forbrug, lagerbeholdning og ordrer. Dietmar Wegener udtaler: “De forskellige moduler kan tilpasses perfekt til behovene hos den enkelte autolakerer.”

Nå frem til præcis den rigtige farve. Den digitale farvemåler ColorDialog leveres ligeledes med nye funktioner. Fx tillader den nye flerkorrektionsfunktion ikke blot en kontrol af den originale farve, men identificerer også farven på en opsprøjtet prøveplade og korrigerer for eventuelle afvigelser i recepten. På denne måde inkluderes påføringsbetingelserne ved farvebestemmelsen. En tidsbesparende, omkostningseffektiv proces fra bestemmelse af farven til opnåelse af en blændende finish.

Dietmar Wegener, Spies Heckers farvekoordinator.


CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

80

11.08.2009

14:01 Uhr

Seite 8

colorexpert P r o d u k t e r

Bevar fleksibiliteten. Autolakerere kan udvide deres forretningsområde med industrilaksystemet Permaflex. Industrilakering er ikke ukendt for de ansatte i Thomas Lehners autolakereri i byen Fürstenzell i Bayern. Her har man i over 20 år malet vindueselementer, kunststofkabinetter og stålelementer. Dette har været med til at udjævne de udsving der har været i lakeringen af biler. Ulrike Kruse, der ejer et autolakereri i Delbrück i det østlige Westfalen, har også udvidet forretningen med industrilakering. Omkring 30 procent af værkstedets omsætning stammer nu fra industrielle opgaver.

Kundetilpasset. Uanset om et værksted lakerer personbiler, storvogne eller industrielle emner har det sine egne foretrukne laksystemer. Som et middel til at give medarbejderne en fælles referenceramme tilbyder Spies Hecker skræddersyede arbejdsposters tilpasset det enkelte værksted. Sammen med en konsulent fra Baden-Jensen udvælger værkstedet de foretrukne laksystemer. Herudfra udarbejdes en arbejdsposter, som de ansatte kan henholde sig til i det daglige arbejde. På den måde sikres, at forskrifterne følges præcist fra spartel til klarlak, hvilket sikrer en ensartet høj kvalitet. Alt kan ses med et blik – hver arbejdsproces og hvert produkt.

Et system til industrilakering. Thomas Lehner og Ulrike Krause har i lighed med andre autolakerere prøvet Spies Heckers Permaflex industrilaksystem. Thomas Lehner udtaler: “Systemet er nemt at arbejde med, og man kan skabe en lang række overfladestrukturer. Undergrunde såsom aluminium, galvaniseret stål og kunststof kræver absolut fleksibilitet, og det er ikke noget problem, takket være det brede Permaflex program.” Ulrike Kruse fortæller om sine erfaringer: “Med systemet har vi blandt andet kunnet lakere vinduesrammer af kunststof uden grunder og uden slibning. Det overraskede mig. Vi er nu ved at skifte over til det nye laksystem, da det vil optimere vores arbejdsprocesser.”

Application recommendations. Raderal IR Premium Putty 2035 Permaloid Silicone Remover 7010 / Permaloid Silicone Remover 7799

Putty work life 3-5 min. / 20°C

2-3% (by weight) Raderal Hardener 0909

20-30 min. / 20°C

3-5 min. / 20°C

P 120-320

P 80-240

Permaloid Silicone Remover 7010 / Permaloid Silicone Remover 7799

50% MS Dura plus 8580 / Reducer 3364 / 3365

18-20 sec. DIN, 4 mm / 20°C

1.3-1.5 mm, 3-4 bar, HVLP: 1.5-1.7 mm

1-3 coats = 10-50 μm

10-60 min. / 20°C, depending on application method

Wet grinding with P800-1000

Permaloid Silicone Remover 7010 / Permaloid Silicone Remover 7799

4:1 by vol. with HS Permasolid Hardener or 7:1 by vol. with VHS Permasolid Hardener

1.6-1.8 mm, 1.5-3 bar HVLP: 1.5-1.9 mm

1-3 coats = 80-200 μm recommended film thickness, with flash-off time

80-150 μm = 30 min. / 60°C, 150-250 μm = 40 min. / 60°C

80-150 μm = 10-15 min., 150-250 μm = 15-20 min.

With random orbital sander and dust extraction P400-500

Permahyd Silicone Remover 7080

Approx. 10% Permahyd Demineralized Water 6000

Mixing viscosity

1.2-1.3 mm, 2-2.5 bar, HVLP / WSB: 1.3 mm

1 spray pass = 1 tack coat, followed by 1 normal full coat

10-20 min. flash-off till matt surface, depending on kind of drying

2:1 by vol. with Permasolid HS Hardener

Mixing viscosity work life: RFU 60-90 min. / 20°C

1.2-1.3 mm, 2-2.5 bar, HVLP: 1.3-1.4 mm

1.5 coats = 50-60 μm

5-10 min.

20-30 min. / 60°C

Priomat 1K Wash Primer 4085

Permasolid HS Premium Surfacer 5310

Permahyd Base Coat Series 280 + 285

Permasolid HS Clear Coat 8035

Please visit our website at www.spieshecker.com

Arbejdsposters giver effektiv støtte på værkstedet.

04.11.2008 15:46:05

10-20 min.


CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

11.08.2009

14:01 Uhr

Seite 9

L e d e l s e

Tag tyren ved hornene! Kom godt gennem krisen – det er nu der skal handles. Den nuværende markedssituation er vanskelig, og det er svært at se enden på krisen. Men hvordan reagerer man som autolakerer bedst på krisen? Det vigtigste er, at du planlægger og handler fornuftigt.

Bogholderiet skal have ekstra fokus på manglende betalinger og sørge for at fremsende rykkere hurtigt. Det er også vigtigt at tjekke nye kunders kreditværdighed. På den måde mindskes risikoen for tab.

Pas på din likviditet!

Motiver dine medarbejdere med dialog og et stærkt lederskab.

Hold et vågent øje med omkostningerne – både når det gælder materialer, driftsomkostninger og lønninger – i din virksomhed. Hvis du fortsat har et driftsoverskud, har du en klar fordel, som vil stille dig bedre i forhold til din bank. Det gør det lettere at opnå lån og skaber større økonomisk frihed. Når det gælder dine leverandører bør du udnytte kontantrabatter eller forsøge at opnå bedre betalingsbetingelser. Effektiv styring af debitorerne kan også lette din økonomi. Sørg for at fremsende en faktura så snart en opgave er afsluttet. Beløn dine kunder for hurtig betaling.

Du bør tale åbent med dine medarbejdere om svære tider. Det er naturligvis dig som firmaets ejer, der træffer beslutningerne, men det er vigtigt at medarbejderne følger dig. Sørg for at vise stærk ledelse og træd i åben dialog med dine medarbejdere. Fortæl dem om firmaets øjeblikkelige situation. På denne måde er det lettere at begrunde eventuelle drastiske beslutninger. Et nyttigt tiltag er at indføre varierende arbejdstid. I perioder hvor der ikke er så meget

at lave arbejdes der mindre, mens der arbejdes ekstra i perioder, hvor der er meget at lave.

Markedsføring betaler sig! Det er nu man virkelig skal gøre en indsats for at tiltrække kunder. Med kampagner på eksempelvis reparation af mindre lakskader til meget konkurrencedygtige priser og tilbud om klargøring og kontrol af bilerne kan både du og kunden opnå en fordel. Skab mere forretning. Bonustilbud har en positiv indflydelse på udnyttelsen af værkstedet eftersom dine kunder også er prisfølsomme for øjeblikket. Gå målrettet i offensiven med reklamer eller directmail kampagner. Attraktive tilbud over for eksisterende kunder vil også styrke din konkurrencemæssige position og styrke dine kunders loyalitet. Udnyt fordelene ved netværk som Spies Heckers CUI-samarbejde.

Forøg din indtjening med yderligere forretningsområder. Udnyt perioder med lav aktivitet til at justere firmaets strategi. Udvid din forretning med nye områder såsom industrilakering og polering og find nye kundeemner. En omhyggelig analyse vil hjælpe dig med at finde nye indtægtskilder og skabe ekstra forretning. På denne måde kan du sætte dig selv i en bedre position – og tage tyren ved hornene.

9


CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

10

11.08.2009

14:01 Uhr

Seite 10

colorexpert I n t e r n a t i o n a l

Diamanter varer evigt. Når en lakering funkler med Swarovski krystaller og diamanter af høj karat kan du være sikker på, at det østrigske firma Seelos, der i mange år har været kunde hos Spies Hecker, har været på spil. Med det patenterede Crystal Skin system har Karl Seelos og hans medarbejdere bragt glamour til autoverdenen. Med systemet indsættes ædelstene ved en speciel proces i malingens overflade som derpå forsegles. Dette ses bl.a. på Rinspeed zaZen, der er en konceptbil skabt af den schweiziske bildesigner Frank M. Rinderknecht. Prominente kunder som den britiske kongefamilie, sultanen af Brunei og Georgio Armani samt BMW, Porsche og Audi benytter det specielle system fra Spies Heckers partner Seelos til at give deres biler ekstra prestige. www.seelos.at

Studerende i fuld fart. Spies Hecker støtter unge designere.

Design, udvikl og producer en Formel 1 bil – dette var den udfordrende opgave i den internationale designkonkurrence “Formula Student”. 78 prototyper fra hele verden blev præsenteret i 2008 på berømte løbsbaner som eksempelvis Hockenheimring i Tyskland. Blandt dem var det tyske Race-Ing.-team fra Dortmunds Tekniske Højskole. “Vi har selv bygget vores sportsvogn”, siger Stefan Rathmann fra det 25 mand store team. Teamets medlemmer, der alle studerer auto- og transportteknik, påtog sig ambitiøst udfordringen med at konstruere både chassis, motor og transmission udelukkende finansieret af sponsorer. Køretøjets sorte og gyldne lak blev sponsoreret af Spies Hecker. Resultatet af de studerendes anstrengelser er blevet en 280 kg tung racerbil med 100 hk, et kulfiber-chassis og et iøjnefaldende design.


CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

11.08.2009

14:01 Uhr

Seite 11

11

Fokus på mode. Matte farver og naturfarver tegner fremtiden på verdens catwalks – og i lige så høj grad på det internationale Madrid Motor Show. David Delfin, der er en berømt spansk designer, har i samarbejde med bilfabrikken Ford og Spies Hecker forvandlet en Focus Coupé-Cabriolet til en ægte trendsetter. Konceptbilen udstråler elegance og originalitet såvel inde som ude.

Sande mestre. Mere end 300 højt motiverede autolakerere fra 25 lande sendte billeder af deres mesterværker ind til Spies Hecker i håbet om at blive vist på 2009-udgaven af Spies Heckers Masterpieces-kalender. “Den succes som Spies Heckers Masterpieceskalender har viser, at branchen er fyldt med kreative, entusiastiske eksperter, der brænder for deres fag”, forklarer Peter Wingen fra Spies Heckers marketingafdeling. Årets vinder er en restaureret og ombygget VW T1 Custom fra det finske værksted Krohns. Andenpladsen i 2009 gik til det schweiziske firma Aregger for dets cigaret speedbåd, og på tredjepladsen kom en Eco-Volvo C30 fra Bilia i Sverige. Den enestående kvalitet af det modtagne arbejde afspejler sig i tilbagemeldingen på kalenderen. Peter Wingen fortæller: “I løbet af de sidste fire år har i alt 1.500 autolakerere fra hele verden deltaget i konkurrencen – en bragende succes.” Og interessen er så stærk som nogensinde. Kalenderens 2010-udgave fortsætter traditionen. “Konkurrencen er dermed på vej ind i sin femte runde – og vi forventer også denne gang en overflod af fremragende arbejde.” Dette er en stor chance for værkstederne til at præsentere deres “mesterværker” for de lokale kunder. For Peter Wingen er overbevist om, at “ethvert værksted er et arnested for talenter.”

Vinderne er blevet udvalgt: De bedste mesterværker i 2009-udgaven af Spies Heckers konkurrence kommer fra Finland, Schweiz og Sverige.


11.08.2009

14:01 Uhr

Seite 12

ems-p.eu

CE_1-09_DK_Bel.qxd:CE_1-07_D.qxd

Nogle autolakerere finder let farverne.

Det er lettere end du tror at bestemme nye farver. Ved brug af ColorDialog farvemåleren og CRplus receptprogrammet kan du på få sekunder bestemme den rigtige farve. En fremragende kombination af værktøjer til dit lakereri.

Spies Hecker – tættere på dig. Baden-Jensen A/S • Baltorpbakken 16 • DK-2750 Ballerup Tel.: +45 44 66 68 00 • Fax: +45 44 66 60 14 • www.baden-jensen.dk Baden-Jensen A/S • Virkelyst 2 • DK-6000 Kolding Tel.: +45 75 50 21 88 • Fax: +45 75 50 18 79 • www.baden-jensen.dk

colorexpert 1/2009 Denmark  

colorexpert 1/2009 for Denkmark

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you