Page 1

jaargang 2 | nummer 1 | maart 2014

MAGAZINE VOOR EN DOOR SPIE-MEDEWERKERS EN -RELATIES


VOORWOORD

Eugène de Roodt, directeur hoofdkantoor SPIE

SPIE wil kwalitatief blijven groeien SPIE doet het goed. Zeker als we naar onze financiële performance kijken. Dat stemt ons positief naar de toekomst toe. Maar groei alleen is geen doel. We willen ook en vooral in kwalitatieve zin groeien. Toen de economische tegenwind het sterkst was, zijn we als organisatie toch blijven inzetten op groei. SPIE hield en houdt koers! Continuïteit en stabiliteit zijn belangrijke grondslagen voor SPIE gebleven. En dat in een markt waar de marges steeds krapper worden. Door te blijven investeren in de kwaliteit van onze multitechnische dienstverlening zijn we in staat gebleken te groeien. Als organisatie zijn we onderscheidend. Dat lukt ons – ondanks onze inmiddels bekende bescheidenheid – steeds beter. SPIE wordt erkend en steeds meer herkend als een competente organisatie die nadruk legt op kwaliteit van werken én leven.

Nu de crisiswolken langzaam wegtrekken en de economie duidelijk opklaart, zijn we meer dan ooit gericht op verdere groei. We zijn ambitieus. Ambitie brengt ons verder. Door intelligente samenwerking binnen de divisies van SPIE, valt er een wereld te winnen. Juist bij projecten waarin we onze volledige staalkaart aan activiteiten kunnen tonen, zijn we onovertroffen. Steeds beter weten de opdrachtgevers ons te vinden. Niet omdat we het hardst roepen dat we goed zijn, maar omdat de kwaliteit van deze organisatie zich niet laat verloochenen. Het gevoel van onderlinge samenhang – ons ‘wij-gevoel – is de laatste jaren steeds sterker geworden. Onze band

SPIE STROOMLIJNEN

Colofon

2

STROOMLIJNEN is het magazine van SPIE Nederland B.V. SPIE Nederland B.V. Huifakkerstraat 15, 4815 PN  Breda Tel. +31 (0)76 - 544 54 44 info.beheer@spie.com

REDACTIE NAMENS SPIE VOOR DIT NUMMER

met elkaar en met onze klanten is hechter dan jaren geleden. We investeren in langdurige relaties. Geen quick wins, maar duurzaamheid. We geloven in de bindende kracht van deze organisatie. We slagen er steeds beter in om geschikte mensen aan te nemen én te behouden voor SPIE. Het goed managen van houding en gedrag, zowel intern als bij klanten, is één van onze troefkaarten. SPIE is een organisatie die zich verantwoordelijk voelt voor haar medewerkers, voor haar klanten en voor de omgeving waarin we werken. We hechten veel waarde aan veiligheid en willen die continu verbeteren. Productie en effectiviteit kunnen verder omhoog. Niet harder werken is het credo, maar effectiever. Wanneer we elkaar binnen de organisatie nog beter waarnemen, kunnen we de samenwerking binnen de divisies verder intensiveren. In het leggen van goede combinaties kunnen we veel winnen. We zetten daarin behoorlijke stappen. SPIE is bescheiden. Dat siert ons, maar dat zit ons ook nog een beetje in de weg. Daar mogen we best wat aan doen in de toekomst. We willen geen goed bewaard geheim zijn. We willen laten zien wat we kunnen. We groeien in kwalitatieve zin. Ook de onderlinge verstandhouding is hierbij wezenlijk. Sfeer is belangrijk binnen SPIE. SPIE is onderscheidend. SPIE groeit; niet in bescheidenheid, maar in kwaliteit! En dat hoeven we beslist niet onder stoelen of banken te steken.

PRODUCTIE LnO Drukkerij & Uitgeverij

Ellen Rijnders, mob. +31 (0)6 - 55368371 e.rijnders@spie.com

FOTOGRAFIE

CONCEPT EN VORMGEVING

Etienne Oldemann Riesjard Schropp

Infour marketing + communicatie

TEKSTEN Ludo Diels

OPLAGE 7.500 exemplaren


9 SPIE en duurzaam ondernemen

11 Verhuizing Alblasserdam 

Inhoud

14 Bedrijfsschool koppelt theorie aan praktijk

4 SPIE likes LinkedIn

Let’s get serious!

20

Avans Hogeschool en SPIE presteren samen in duurzaamheid

22 Beurs Hardenberg

6 Eerste lustrum voor de SHEQ Focus Awards

12

17 Vestiging Hoogezand boekt groot succes met DRIS

10 In de pocket

CompuSystems zoekt de verbinding

16 SPIE-Industry Delfzijl breidt zijn activiteiten uit bij KISUMA!

18 SPIE-ICS: flexibel, slagvaardig en servicegericht

11

23 De vurige samenwerking tussen KIN Sprinklertechniek en SPIE-Industry

SPIE STROOMLIJNEN

3


Zeggen dat SPIE innovatief is, is één ding. Het laten blijken een ander. SPIE toont vernieuwingsdrang op verschillende fronten. Technisch, maar ook qua ideeën over veiligheid, milieu, duurzaamheid en SPIE STROOMLIJNEN

organisatie. Over de nieuwe ontwikkelingen op

4

het gebied van Human Resources kan Jolien Driesen, HR-Trainee op het SPIE Nederlandhoofdkantoor in Breda, haar enthousiasme nauwelijks verbergen.


SPIE likes LinkedIn

SPIE vindt toptalenten voor Technisch Traineeship

Dat de tevredenheid over de uitgezette digitale zoektocht op LinkedIn van twee kanten komt, wordt ook bevestigd door de in oktober 2013 afgestudeerde technisch bedrijfskundige Herman van Walree. “Ik ben door Jolien direct benaderd via LinkedIn. Ook twee

van mijn collega-trainees zijn op die manier met SPIE in contact gekomen. Dat persoonlijke contact via LinkedIn sprak mij meteen aan. En nu ben ik aan mijn traineeship begonnen. Spannend, maar heel leuk en inspirerend. Voor mij is dit traineeship een geweldige manier om praktijkervaring op te doen en alle kanten van SPIE te leren kennen. Na die twee jaar weet je pas echt binnen welke divisie je het beste tot je recht komt.” “Uiteindelijk hebben we vier trainees aangenomen”, vertelt Jolien. “Ze werken allemaal bij een andere divisie en krijgen een mentor die ze ondersteunt in hun ontwikkeling. Voor Herman is dat divisiedirecteur SPIE-Infra Jan Arends. Elke zes maanden krijgen ze een nieuwe opdracht en rouleren ze binnen de organisatie. Ze doen hier kennis en ervaring op en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ook het sociale aspect is heel belangrijk. Zo is er een introductieweek georganiseerd

waarin de trainees onder andere een aantal vestigingen hebben bezocht en de divisiedirecteuren hebben leren kennen. Daarnaast komen we regelmatig bijeen om te bespreken hoe het gaat en te zorgen dat de trainees ook van elkaar kunnen leren.” “In mijn eerste halfjaar werk ik aan de certificering voor de CO2prestatieladder”, verduidelijkt Herman. “Dat is een boeiend traject waar veel bij komt kijken. Het leukste vind ik dat SPIE direct belang heeft bij een goed resultaat. Dit zorgt toch voor net dat beetje extra motivatie.” Jolien verwacht veel van de LinkedInmogelijkheden voor de toekomst op HR-gebied. “Als je ziet dat we hier een goed jaar geleden mee zijn gestart en dat we van nul naar nu duizend volgers zijn gegaan, dan merk je dat die ingeslagen weg vruchten afwerpt. Dit is zeker iets waar we mee doorgaan in onze zoektocht naar meer talent.”

SPIE STROOMLIJNEN

“We willen ambitieuze toptalenten binnenhalen én houden. Talenten die voor de organisatie waardevol zijn, maar die ook waarde hechten aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor gaan ze aan een tweejarig traject – een traineeship – binnen SPIE beginnen. Samen groeien, samen innoveren.” Het is de kunst om hoger opgeleide high potentials op de juiste manier op te sporen. En dat gaat duidelijk verder dan een advertentie plaatsen in een dagblad. “Nee, daarvoor zetten we een search uit op LinkedIn. Je weet dan zeker dat de interesse voor onze organisatie en de competenties matchen. LinkedIn is toch het medium van de huidige tijd”, zegt Jolien vastberaden.

5


Eerste lustrum voor de SHEQ Focus Awards! Alweer vijf jaren zijn verstreken sinds SPIE voor de eerste keer de SHEQ Focus Awards uitreikte. De uitreiking van de Awards 2013, die medio februari plaatsvond in een Dordrechts hotel, was dus een echte lustrumeditie. Op het evenement waren ruim honderd SPIE-managers afgekomen. Zij hoorden algemeen directeur Lei Ummels zeggen dat SPIE op SHEQ-gebied al jaren toonaangevend is en dit ook wil blijven. SHEQ-coördinator Marco Herman voegde hieraan toe dat er in 2013 weliswaar minder meldingen waren, maar dat ze wel van hoge waarde waren gebleken voor de organisatie.

SPIE STROOMLIJNEN

SPIE EN SHEQ

6

Bij het SHEQ Focus Programma gaat het onder andere om meldingen die gericht zijn op het voorkomen/oplossen van onveilige of ongewenste situaties. Daarbij wordt een aantal heldere criteria gehanteerd (zie kader pagina 8). De meldingen kunnen worden ingezonden binnen vier categorieën: Veiligheid en Gezondheid (SH), Milieu (E), Kwaliteit (Q) en Green – de categorie die staat voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het reduceren van milieubelasting. Die categorie is breder dan de traditionele SHEQ-terreinen, maar is voor SPIE inmiddels wel belangrijk genoeg om apart te beoordelen. “De werkwijze is vervolgens eenvoudig maar doeltreffend”, vertelt Marco. “Naar aanleiding van het SHEQ-Focus Programma leveren medewerkers hun Focusmeldingen in.

Een jury, bestaande uit alle SHEQ-officers van alle divisies, kiest hieruit de beste per categorie. Dat levert dus vier winnaars op, die allemaal een Award en een cadeau krijgen, in dit geval een royale Gift Card (cadeaubon). Bovendien verdienen de winnaars een vermelding op de website, op intranet en uiteraard in Stroomlijnen!”

SCHERP OPGELET In de categorie Milieu kreeg magazijnmedewerker Cees van der Plank van Industry Mechanical Schiedam de Award voor zijn doortastende optreden bij een verdachte situatie. Nadat op een lopend project een oude brandpreventieleiding was uitgebouwd, werd deze (aan beide zijden afgeplakt met tape) in de lokale werkplaats van SPIE afgeleverd. Dit met de bedoeling om hem door te slijpen tot kleinere delen. Cees: “Terwijl de leiding daar lag op te warmen, begon er ineens een geelbruine drab uit te lekken. Ik wist meteen dat er iets niet in orde was en dat die leiding daar weg moest.” Omdat de betrokken werklieden geen goed Nederlands spraken, moest Cees zelf snel in actie komen. “Eerst heb ik de leiding aan de kant gelegd. Maar de lekkageplas werd steeds groter. Er bleek oud blusschuim in de leiding te zitten, en dat kan schadelijk zijn. Toen heb ik een kruiwagen met zand gehaald en de lekkage ingedamd en ondergedekt, voordat ze ernstige vormen kon aannemen. Want in onze werkplaats ligt voor een kapitaal aan kostbare materialen.”


KLEINE OORZAKEN, GROTE GEVOLGEN Nard op ’t Hoog, technicus hoogspanningsinstallaties bij SPIE-Infra Energie, kaapte de Award weg in de categorie Veiligheid en Gezondheid. In een oude Zeeuwse fabriek, die al langere tijd niet meer in gebruik was geweest, werd onderhoud gepleegd aan een 10 kV-verdeler. Nard: “Zo’n verdeler heeft twee hoofdrails, waarvan er altijd één kan worden afgeschakeld zodat alles normaal in bedrijf kan blijven. De installatie zat dik onder het stof, maar volgens de klant was hij conform hun procedures veiliggesteld. Ik merkte algauw dat dit niet het geval was, omdat er te veel speling zat op de aanwezige blokkeerinrichting. Dat was niet echt te zien, maar wel te voelen. Daardoor kon de beveiliging zó onder de blokkering uit schuiven! Alleen maar afschakelen was dus absoluut niet genoeg. Als er ineens spanning op zo’n rail komt te staan, kunnen de gevolgen desastreus zijn.” Nard liet het werk direct stoppen en stelde de installatieverantwoordelijke op de hoogte, direct nadat hij eerst een tijdelijke extra vergrendeling had aangebracht. Zijn projectleider heeft hierna de klant schriftelijk op de hoogte gesteld. Inmiddels is de onveilige constructie grondig geïnspecteerd en zijn er permanente maatregelen genomen.

DE NIEUWSTE DOCUMENTEN

De Award in de categorie Kwaliteit ging overtuigend naar Maurice Salden, kwaliteitsinspecteur bij SPIE-Industry Elsloo. In de aanloop naar een omvangrijk project vroegen enkele leveranciers of ze een aantal andere materialen mochten leveren dan SPIE had gevraagd. Ze wilden afwijken van de klantspecificaties, omdat ze hieraan niet (meer) konden voldoen. Maurice nam direct het initiatief om controlesheets te maken en een cross-check plus oorzaakanalyse uit te voeren. “Daarbij merkte ik dat mijn collega’s soms werkten met verouderde engineeringdocumenten, terwijl de regelgeving het gebruik van de nieuwste versies voorschrijft”, legt Maurice uit. “Na terugkoppeling met de klant heb ik alle materialen eruit gelicht die volgens de verouderde documenten waren besteld, waarna wel dertien PD-standaards zijn omgezet naar de status ‘cancelled/vervallen’.” Volgens de jury heeft het snelle en zorgvuldige handelen van Maurice geleid tot een permanente verbetering. Er worden nu de juiste (gereviseerde) documenten gebruikt. Hierdoor kan voortaan niet alleen worden gewerkt met marktconform en beter verkrijgbaar materiaal, maar ook tegen betere prijzen.

HOOFD VOL IDEEËN Voor Cees van Rees, administratief medewerker bij SPIE-Industry Schiedam en dagelijks intensief bezig met duurzaamheid, was één Focus-melding kennelijk niet genoeg.

SPIE STROOMLIJNEN

Uiteindelijk heeft Cees het incident bij de organisatie gemeld via een Focus-briefje, inclusief verbetervoorstel om ‘spills’ in de toekomst te voorkomen. Met als resultaat dat dit nu helemaal niet meer is voorgekomen.

>>

7


SPIE STROOMLIJNEN

>>

8

Maar liefst vijftien (!) meldingen maakte hij in 2013 en dat hadden er gemakkelijk nog meer kunnen zijn. Daarmee vond de jury zijn Award in de categorie Green dik verdiend. Cees zelf blijft er nuchter onder: “Toen ik de toolbox over Greenmeldingen voorbij zag komen, ben ik er eens goed voor gaan zitten. En dan kom je vanzelf op allerlei ideeën. Dat varieert van simpele tot langetermijnoplossingen.” Zo dacht Cees aan: • plaatsen van windmolens op kleine locaties • inzet van FairPhones (gsm van ‘eerlijke’ materialen) • vuilniszakken van aardappelzetmeel • deltaclip i.p.v. metalen papierclip • leveranciers aanzetten tot betere verpakkingen (supply chain management en MVO) • het hergebruik van gereedschappen stimuleren • onbedrukt en ongebleekt wc-papier inkopen • beeldschermen vaker op ‘stand-by’ zetten • betere isolatie van projectaccommodaties • elektrische auto’s op projecten • levensduur van accu’s regelmatig checken • meer digitaliseren (post) • meer zonne-energie toepassen voor onze opstallen • eigen mok i.p.v. plastics bekers promoten • minder batterijgebruik Sommige ideeën zijn al onderzocht en/of geïmplementeerd, voor andere (technische) voorstellen worden nog specialisten gezocht. Op de vraag of er nu in 2014 nog wel iets nieuws

valt te verzinnen, lacht Cees joviaal: “Als iedereen een beetje oplet? Hónderden dingen!” Aan ons allemaal de uitdaging om dat waar te maken…

LESSEN VOOR LATER Voor de vier winnaars zijn de Awards een mooie beloning voor goed en betrokken meedenken. “En voor de rest van de organisatie is het een flinke stimulans”, voegt Marco Herman hieraan toe. “Het is vooral belangrijk dat er uit alle meldingen lessen worden getrokken voor de toekomst. Want dáár gaat het tenslotte om: veiligheid voor nu, veiligheid voor later! Dus laten we het vizier ook in 2014 weer op scherp zetten.” De vier prijswinnaars knikken instemmend. Wat opvalt is dat 50% van hen Cees heet. Als dat maar geen voorwaarde wordt om te winnen.

CRITERIA VOOR DE SHEQ FOCUS AWARD Bij de beoordeling van de meldingen let de jury vooral op de volgende aspecten: • Is de melding gericht op verbetering? • Hoe groot is het potentiële risico? • Heeft de melder een ander actief aangesproken en bewogen de situatie/handelwijze te verbeteren? • Heeft de melder moed getoond door de melding te maken? • Is de melding vindingrijk, mede gezien de functie van de medewerker? • Heeft de melder de benodigde actie(s) om de afwijking op te lossen direct in gang gezet of laten zetten?


SPIE heeft zich voorgenomen haar CO2-uitstoot en energieverbruik te verminderen. Goede zaak. Maar hoe staat het eigenlijk met onze CO2-uitstoot? Dat is inmiddels geïnventariseerd: onze ‘CO2-footprint’ vertelt ons waar binnen SPIE het grootste energieverbruik ligt. Zoals bij veel bedrijven blijkt vervoer ook bij ons een grootverbruiker. SPIE heeft dan ook de samenstelling van het wagenpark aangepakt: de eerste plug-in hybrides zijn al afgeleverd! Daarnaast zal een pilot voor de SPIE-Holding in Breda binnenkort mobiliteitsprofielen opleveren met betrekking tot het autogebruik. De aan deze profielen gekoppelde adviezen kunnen we gebruiken om de CO2-prestatieladder verder te verbeteren. We houden je op de hoogte! Maar er is bij auto’s op verschillende punten nog veel meer reductie (winst) te behalen. Controleer bijvoorbeeld regelmatig je bandenspanning, want een te lage spanning

Of ga nog een stapje verder: doe eens gek en pak de fiets! Ook daar heeft SPIE over nagedacht. Samen met KABA en Bcycle is de Velosafe-fietsparkeeroplossing ontwikkeld: een elektronisch toegangscontrolesysteem met bikefinder-zoekfunctie, speciaal voor locaties waar het stallen van fietsen tot problemen leidt, zoals stations, bij OV-overstappunten en bij scholen. “Dit is een belangrijke ontwikkeling voor SPIE”, reageert divisiedirecteur Jan Verkaik van SPIE-ICS enthousiast. “De groei en dichtheid van de stedelijke bevolking, in combinatie met steeds strengere milieueisen, hebben steden gedwongen om hun ontwikkeling anders in te richten. Dit heeft geleid tot de opkomst van ‘Smart Cities’, gericht op het verbeteren van de stedelijke infrastructuur. Velosafe sluit hier perfect op aan en past precies bij onze ambities op dit gebied.” Een verandering van denkwijze is soms zo gek nog niet… Paul Hagemann PS. En, niet vergeten: alle Green-meldingen zijn bij SPIE méér dan welkom. We leren zo van elkaars ideeën en misschien ben jij wel de volgende winnaar van de Focus Award!

SPIE STROOMLIJNEN

Albert Einstein heeft ooit gezegd: ‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft’. Daar zit wel wat in; soms is echt een andere denkwijze nodig. Zo ook bij de CO2- prestatieladder.

Dit is een typisch voorbeeld van een klassieke win-win: minder CO2-uitstoot, minder kosten én veiliger rijden (ook niet onbelangrijk). ‘Restyle je rijstijl’ – het thema van de overheidscampagne over het Nieuwe Rijden in 2013 – maakt een aanzienlijke besparing op brandstofverbruik mogelijk. Op www.hetnieuwerijden.nl tref je mooie voorbeelden aan van een verandering van denkwijze en wat die kan opleveren. Maak een sport van zo zuinig mogelijk rijden, in plaats van zo hard mogelijk optrekken!

Column

SPIE en duurzaam ondernemen

betekent méér brandstofverbruik en een beduidend kortere levensduur van de banden.

9


Ronald Beimers, commercieel manager bij CompuSystems

CompuSystems zoekt de verbinding

SPIE STROOMLIJNEN

Onlangs had ik een kennismakingsafspraak bij SPIE Controlec Engineering te Schiedam. Tijdens het gesprek informeerden we elkaar over het diensten­port­folio en klantrelaties. Naast een overlap in klantrelaties viel op dat we elkaar ook kunnen aanvullen en helpen. Tijd dus om samen de verbinding te zoeken en zo klantrelaties vanuit de verschillende disciplines te kunnen bedienen. Belangrijk daarbij is: wie is wie en wie doet wat?!

10

CompuSystems is onderdeel van de SPIE-divisie Building Systems. Als dienstverlener helpt en ontzorgt CompuSystems klantrelaties met kantoorautomatiseringsoplossingen en zoekt de verbinding met andere SPIE-onderdelen. CompuSystems is daarmee een waardevolle toevoeging aan het uitgebreide SPIE-product- en -dienstenportfolio. CompuSystems werkt bijvoorbeeld met de SPIEdivisies Infra en Industry samen, om binnen een

OV-project busreizigers te voorzien van actuele informatie. Infra verzorgt het gehele project en de projectbegeleiding, Industry plaatst de informatieschermen op de locaties. CompuSystems verzorgt de ICT-netwerkinfrastructuur van het project, waaronder de hosting van de systemen en de mobiele communicatie vanuit onze eigen Nederlandse datacenterfaciliteit.

Sinds oktober 2013 is detachering als nieuwe dienst toegevoegd. ICT-professionals worden ad interim ingezet op kantoorlocaties van klant­ relaties bij capaciteitsvraagstukken of bij een specifieke kennisvraag. Dit verhoogt de slagkracht, continuïteit en flexibiliteit van onze klantrelaties. We werken hierbij samen met onze collega’s van SPIE-ICS.

Automatisering is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het product- en dienstenportfolio van CompuSystems draait om ICT en is afgestemd op de vraag en behoefte uit de markt. CompuSystems adviseert en levert de volgende producten en diensten: • Hard- en software, Helpdesk en Beheer; zowel on-site als remote en Helpdesk • Clouddiensten; Virtual Private Serveromgevingen, Online backup, Disaster Recovery en System monitoring.

Het is onze ambitie om in de komende jaren te groeien. Groei als het gaat om landelijke dekking, klantportfolio en medewerkers. Groei voor onze medewerkers in kennis, ervaring, continuïteit, opleiding en passie voor het vak. Om dit te realiseren zoeken we actief, met tomeloze ambitie en drive de verbinding. Graag gaan we ook met u in gesprek om deze verbinding te zoeken en daarmee uw en onze ambities te realiseren.


Verhuizing Alblasserdam Per 12 december 2013 is SPIE-Building Systems Legionellapreventie en -bestrijding verhuisd van Alblasserdam naar Tilburg. Het nieuwe adres is: Kranenberg 17 5047 TR Tilburg Postbus 4264 5004 JG Tilburg tel. 013 - 578 43 82

In de pocket Het diploma werd behaald aan de Erasmus Universiteit (Rotterdam School of Management) en is onderdeel van het Sales Leadership-programma dat binnen SPIE loopt. Dit programma ligt ten grondslag aan een vergaande professionalisering van het commerciĂŤle apparaat en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ambitieuze resultaat- en prestatiedoelstellingen welke die aan een sterk groeiend bedrijf, in combinatie met een dynamische nationale en internationale markt, worden gesteld. Graag feliciteren wij Toine en Jeroen met het behaalde resultaat en we wensen hun veel ondernemerschappen en inspiratie toe.

SPIE STROOMLIJNEN

Op 7 oktober jongstleden ontvingen Jeroen Sweep en Toine Roks uit handen van de examencommissie van het RSM hun Sales Leadership-diploma.

11


???????

Zelfs als het op een spel aankomt, toont SPIE ambitie. Een serieus spel, dat wel. De binnen SPIE-ICS afdeling Telecom Management ontwikkelde serious game City Link heeft de potentie om binnen SPIE breed te worden uitgerold. Tenminste als het aan Nahal Nosratifard en Han-Michiel Verroen ligt. Ze zijn bloedserieus als het om serious gaming gaat. De implementatie van een scenario-based spel dat mensen weet te triggeren om meer commercieel gevoel te krijgen blijkt een schot in de roos. Interactief, speels, futuristisch en leerzaam. Samen met accountmanager Erik Hottentot was Han-Michiel tijdens de zorgbeurs Medica in aanraking gekomen met het fenomeen serious gaming. “We waren een dag later in Amsterdam meteen onder de indruk van de presentatie die de interactieve communicatiespecialisten van IJsfontein voor ons in elkaar hadden gestoken. Dat was een eyeopener ”, vertelt Han-Michiel enthousiast. “We begonnen serieus na te denken om serious gaming ook binnen de context van SPIE-ICS TM te implementeren.”

SPIE STROOMLIJNEN

BOEIEND

12

Een serious game is een spel met een andere doelstelling dan puur vermaak; het gaat om het creëren van onbewuste gedragsverandering. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Na een aantal uitgebreide sessies met het MT en een enquête onder 200 medewerkers stond projectmanager Serious Gaming Nahal Nosratifard van SPIE-ICS perplex. “We hadden niet verwacht dat het animo zo groot was. Van die 200 medewerkers die we vrijdag vroegen of ze mee wilden doen aan het onderzoek hadden maar liefst 153 al op maandag gereageerd. We zagen meteen dat er draagvlak was voor deze toepasing. Na het papieren prototype – een soort ganzenbord – volgde de bouwfase en de scenarioontwikkeling. Dat was een heel boeiend proces.” ­

ACTIEF MEEDENKEN Met name binnen de telecom en ICT is het persoonlijk contact met klanten groot. Men komt bij veel klanten over de vloer en krijgt zodoende de kans om ‘in de keuken’ te kijken van verschillende opdrachtgevers. Han-Michiel vervolgt: “Een game zoals wij die hebben opgezet heeft tot doel om de dienstverlening te verbreden. Het zou medewerkers moeten aanzetten om actief met een klant mee te denken over uitbreiding van zijn of haar taken. Daar wordt de klant beter door geholpen en het levert ons ook wat extra’s op. Zo’n spel helpt om dat inzicht te kweken. En dat op een speelse manier.”

FANATIEK Het spel werd na een testfase uiteindelijk vier weken in juni 2013 gespeeld. “Allerlei situaties die onze medewerkers ook in de dagelijkse praktijk meemaken werden in het spel gesimuleerd. Zaken als klantgerichtheid, commercie en duurzaamheid van een relatie met een opdrachtgever vormden wel de speerpunten. Maar buiten leerzaam en prikkelend was het spelen ook leuk”, zegt Nahal met een glimlach. “Men kon prijzen winnen. Sommige monteurs werden echt fanatiek.”

INTERACTIEF Edutainment – een samenvoeging van entertainment en educatie – is ook op serious gaming van toepassing. Het combineert spelelementen met leerstof. “Het is interactief”, stelt Han-Michiel. “De achterliggende gedachte is natuurlijk dat we gezamenlijk meer verkoopkansen zien en ontwikkelen. Het is een methode om te leren goed te kijken en analyseren of er mogelijkheden zijn om meer leads te halen. Niemand verliest, iedereen wint. Het was mooi om dit idee zo te kunnen uitbouwen. Het heeft iets losgemaakt. Men heeft veel opgestoken. Wellicht zal het ook in andere divisies – bij Infra en Industry hebben verschillende teams het spel al gespeeld – worden uitgerold. Het spel heeft toekomst. Het combineert leren, spelen en plezier. Wij hebben er ons voordeel mee gedaan. Dat gun ik anderen ook.”


SPIE STROOMLIJNEN

Let’s get serious!

13


Bedrijfsschool koppelt theorie aan praktijk Als íemand uitstraalt dat werken in de techniek leuk is, dan is het Sabrina Waardeloo wel. De HR SPIE STROOMLIJNEN

Officer Regio West van SPIE-Industry

14

onderhoudt goede contacten met haar 400 collega’s die ze aanstuurt en begeleidt voor projecten in de regio Rotterdam.

Buiten toegankelijk is Sabrina ook en vooral ambitieus. Ze ervaart aan den lijve hoe moeilijk het is om in de techniek geschikte mensen te vinden. Voor nu en vooral voor de toekomst is dat een uitdaging die enkel met veel vindingrijkheid en enthousiasme kan worden aangegaan. De vergrijzing slaat ook in de techniek hard toe. Er staan weinig jonge techneuten en vaklui in de rij. Daar komt gauw verandering in als het aan Sabrina ligt. “We willen als SPIE graag goede leerlingen aan ons binden die we een toekomst in de techniek kunnen garanderen. Dat vergt een innovatieve aanpak die voor zowel de leerlingen als voor SPIE een duidelijk perspectief biedt. Onze opgezette bedrijfsschool beantwoordt aan een breed gevoelde behoefte om het leren van een vak te combineren met theorie. Werken, geld verdienen en leren liggen in elkaars verlengde. We willen jonge technici binden en boeien. Dat werkt prima. Deze exclusief voor SPIE opgezette opleiding tot pijpfitter duurt twee jaar.”


“In het eerste jaar blijven ze veelal op één plek. Vanaf het tweede jaar gaan ze naar buiten en werken ze op project­ locaties. Eén van de leerlingen zal door­­­groeien naar de functie van als lasser. Mensen zijn schaars in deze branche. Maar ik merk wel dat de leerlingen ontiegelijk veel plezier in het leer­proces hebben. Mike Vogelzang verzorgt de lessen in Hoogvliet op een enthousiaste wijze. Het komt vaak aan op de goede leermeesters die het vak en het enthousiasme voor de techniek kunnen doorgeven. SPIE wil groeien, bloeien, binden en boeien.”

SPIE STROOMLIJNEN

In september 2013 is de bedrijfsschool in Hoogvliet van start gegaan. Een deel van de bestaande werkplaats is na een grondige renovatie ingericht als bedrijfsschool. Sabrina: “De nieuw ingerichte bedrijfsschool moest natuurlijk aan alle veiligheidseisen voldoen. Het idee voor de bedrijfs-school is gezamenlijk ontstaan met Business Unit Manager Patrick van der Hoeven en Manager Operations Gerard Jonasson. We wisten met z’n drieën precies welk soort opleiding we noodzakelijk vonden. De opleiding tot pijpfitter is maatwerk. Ik selecteerde samen met Gerard de tien leerlingen in de leeftijd tussen 18 en 21 jaar die exclusief voor SPIE werken. Binnen twee jaar zullen zij het programma hebben doorlopen, en dat met een mooi mbo-diploma op zak.”

15


SPIE-Industry Delfzijl breidt zijn activiteiten uit bij KISUMA! Kisuma Chemicals BV (KCBV) is opgericht in december 1997 met als doel het produceren, verwerken, distribueren, exporteren en importeren van industriële chemicaliën, reagentia, cosmetische en farmaceutische producten.

SPIE STROOMLIJNEN

LOCATIE VEENDAM

16

Vanwege de aanwezigheid van magnesiumrijke zoutlagen in de omgeving van Veendam is eind jaren zeventig door Shell-Billiton een magnesiumchloride mijn in gebruik genomen o.a. voor de productie van “Dead Burned Magnesium Oxide”. Tegenwoordig bedrijft Nedmag Industries deze mijn en levert pekel van uitzonderlijke kwaliteit aan de naastgelegen fabriek van Kisuma Chemicals BV (KCBV). De fabriek is medio 1999 in bedrijf genomen na een bouwtijd van 1,5 jaar. Het is een technologisch hoogwaardig volcontinu bedrijf onder lokaal management met ca. 80

medewerkers inclusief een kleine Japanse staf. De productie capaciteit van KCBV is sinds de opening al meerdere malen vergroot om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag uit de markt. De fabriek richt zich vooral op haar kerntaak: het produceren van hoogwaardig magnesium verbindingen. Niet tot de kerntaak behorende werkzaamheden worden dan ook zoveel mogelijk uitbesteed. SPIE is momenteel sterk vertegenwoordigd bij KISUMA doordat we begin dit jaar zijn begonnen met diverse onderhoudswerkzaamheden waaronder het vervangen van ca. 600 meter HCL leidingen waarvan 200 meter in 2013 is uitgevoerd. Van hieruit is een samenwerking ontstaan tussen SPIE-Industry Delfzijl en KISUMA zodat we momenteel een constante partner zijn geworden specifiek op het gebeid van onderhoud en leidingwerk, dit heeft mede geresulteerd in een aantal concrete grote opdrachten zoals het

aanmaken, leveren en monteren van een Heatrecovery ducting installatie ten behoeve van warmteterugwinning en een project “koppeling vaccuumskids”. Beide projecten hebben een “groen” karakter omdat deze projecten direct positief gevolg hebben voor het energieverbuik van de fabriek en zodoende ook voor het Milieu. Verder hebben we tijdens de grote onderhouds-STOP van 2013 een belangrijke rol gespeeld in de uitvoering van behoorlijk veel onderhoudswerkzaamheden. Al met al waren we in de piek periode week 41 en 42 met een manbezetting van 38 FTE werkzaam op de lokatie Veendam. Deze onderhoudsstop en projecten zijn uitstekend en in een goede sfeer verlopen! Ik wil dan ook iedereen die betrokken is geweest bij zowel de projecten als de onderhoudsactiviteiten ontzettend bedanken voor hun inzet en prestaties van het afgelopen jaar bij KISUMA.


Vestiging Hoogezand boekt groot succes met DRIS “Mooi is het dat we hier in de buurt, al wachtend op de bus, alle voordelen van ons werk kunnen ervaren. Techniek en maatschappij vormen twee kanten van dezelfde medaille. We doen het voor de reizigers, de mensen.” Klanttevredenheid en samenwerking hebben het DRIS-project tot een succes gemaakt.

ELEKTRISCHE INFORMATIEDISPLAYS “SPIE-Infra heeft voor het noorden van Nederland een Europese aanbesteding gewonnen”, vervolgt Rogier terwijl hij in de werkplaats de nog te plaatsen informatiedisplays toont. “Op de elektronische informatiedisplays kunnen busreizigers alle informatie zien over de actuele vertrektijden en ondersteunende vrije teksten. SPIE heeft deze aanbesteding gewonnen omdat we niet alleen een scherpe prijs stelden, maar ook omdat we qua servicegerichtheid en kwaliteit hoog hebben gescoord. In Rotterdam heeft SPIE al ervaring opgedaan met de implementatie van een soortgelijk systeem. De daar opgedane kennis komt ons in dit project goed van pas”, aldus Rogier

Paanakker. Binnen de SPIE-familie leren we van elkaar en wisselen we informatie uit; daar worden we als organisatie sterker van.”

HIGHTECH De reizigers in Groningen en Drenthe zullen veel profijt hebben van dit nieuwe systeem. Nu kan men op de minuut nauwkeurig zien hoe laat welke bus vertrekt. Dit systeem wordt gestuurd door en gekoppeld aan hightech software die ook door SPIE is ontwikkeld. “CompuSystems –onderdeel van de SPIE-groep – neemt de realisatie en exploitatie van de infrastructuur voor haar rekening.” “Dit project laat veel van onze competenties zien. Er is sprake van een goede kruisbestuiving tussen de verscheidene disciplines binnen SPIE. We zoeken elkaar steeds vaker op en weten samen een succesvol project te realiseren. Noord of zuid, oost of west, er er is maar één wereld; dat geldt ook voor SPIE. Voor SPIE geldt dus als voor geen ander: één plus één is drie.”

SPIE STROOMLIJNEN

Het hoge noorden brengt ervaringen bij elkaar. Verschillende divisies, waaronder SPIEInfra Verkeer & Vervoer uit Breda, hebben de handen ineengeslagen. Ondersteund door een gerenommeerd bedrijf uit Italië, Solari, realiseren zij het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) in Groningen en Drenthe met circa 500 displays. Het Italiaanse bedrijf Solari uit Udine draagt de verantwoordelijkheid voor het leveren van deze displays. Zij hebben wereldbekendheid verworven met de ontwikkeling van reizigersinformatiesystemen op o.a. luchthavens. Van een cultuurverschil tussen noord en zuid is allerminst sprake; eerder is er sprake van een warm bad. Volgens vestigingsleider Rogier Paanakker van SPIEIndustry is DRIS een successtory. “Niet alleen zijn hier drie verschillende divisies en vestigingen bij betrokken, ook hebben we te maken met diverse externe partijen, waaronder als opdrachtgever het OV-bureau Groningen Drenthe. Die samenwerking verloopt goed en werkt inspirerend”, zegt Rogier Paanakker enthousiast.

17


SPIE STROOMLIJNEN

SPIE-ICS schakelt snel op ’s Heeren Loo

18

SPIE-ICS: flexibel, slagvaardig en servicegericht


Ze zijn goed op elkaar ingespeeld en weten van de hoed en de rand. Technische termen strooien ze met het grootste gemak in de rondte, maar ze zijn bovenal no-nonsense servicegericht en proactief. Service Consulent Hendrik-Jan de Kort en accountmanager Peter Tent van SPIE-ICS weten elkaar te vinden op het snijvlak van procesmanagement en technische dienstverlening. Conform de in oktober 2013 ondertekende overeenkomst met ’s Heeren Loo Zorggroep gaat SPIE-ICS een samenwerking aan voor vijf jaar onder hoofdcontractpartner KPN.

TOEKOMSTGERICHT

FLEXIBILITEIT EN GEBUNDELDE KENNIS EN KUNDE Flexibiliteit vormt voor Hendrik-Jan en Peter een sleutelwoord. “En betrouwbaar en proactief”, voegen de collega’s er meteen aan toe. “Mensen zijn de kracht van SPIE. Die kracht van kennis en kunde bundelen we nu in dit project”, verklaart Peter. Zeker voor een zorginstelling is het belangrijk dat de nieuwste technologieën en devices efficiënt worden ingezet. “Medewerkers willen in de toekomst steeds vaker tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken”, zegt

Hendrik-Jan. “Ook de opslag van cliëntdossiers moet veilig kunnen plaatsvinden.” Hendrik-Jan is zoals hij zelf zegt ‘de vliegende keeper’. Hij neemt het servicedeel voor zijn rekening. “Ik ben zeer betrokken waardoor mijn relatie met de klant goed is. Betrokken zijn betekent ook dat je beschikbaar bent, ook in het weekend. Het vergt vaak een snelle actie. We moeten snel schakelen.” KPN is hoofdaannemer van het project ’s Heeren Loo. SPIE-ICS is een strategische partner. Peter: “We denken vooral vanuit het perspectief van de klant. We dragen daarbij het sales leaderhip hoog in ons vaandel. Een project is immers meer dan de som van de delen. Het gaat om het totale pakket van service. Ook kijken we in het belang van de klant naar de toekomst. Zodat we nu alvast kunnen anticiperen op toekomstige projecten.” Hendrik-Jan en Peter zijn beiden zeer te spreken over zowel de samenwerking binnen SPIE als met KPN. Er wordt snel geschakeld.

SPIE STROOMLIJNEN

“We investeren met dit soort projecten duidelijk in de toekomst”, zegt Hendrik-Jan. “We laten hier de innovatieve, servicegerichte kant van onze organisatie zien. En dat voor een zorginstelling die kwaliteit van leven voor de cliënten hoog in haar vaandel voert.” “Ja, dit zijn projecten waarin we veel van onze expertise kwijt kunnen”, weet Peter Tent. “We ontzorgen de klant op het gebied van telecommunicatievoorzieningen. `s Heeren Loo biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat. Mooi om aan dit soort projecten te kunnen meewerken.”

19


Het kan bijna geen toeval zijn dat de beste hogeschool van Nederland en SPIE samen optrekken. Beide organisaties staan midden in de maatschappij en voeren duurzaamheid hoog in hun vaandel. Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs in acht sectoren op zeven locaties in drie steden: Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Avans Hogeschool werkt aan de toekomst. Een toekomst met ondernemende, getalenteerde mensen die zich het wel en wee van onze aarde ter harte nemen. Avans Hogeschool legt de lat hoog en ook daarin herkent SPIE zich terdege. Samen met Avans Hogeschool heeft SPIE een vijfjarig prestatiecontract getekend voor de werktuigbouwkundige installaties. Consultancy en Innovatie-manager Louis Besters van SPIEBuilding Systems ziet in dit soort contracten de belangrijke thema’s voor de toekomst terug. “Ons zwaartepunt ligt op resultaatgericht onderhoud waarbij we de nadruk leggen op energiebesparing, duurzaamheid en klantgerichtheid. Onze focus is, net als die van de Avans Hogeschool, duurzaam. Dat schept een band en hopelijk een langdurige relatie.”

PRESTATIECONTRACT

SPIE STROOMLIJNEN

Het is af te lezen van Louis Besters’ gezicht dat hij opgetogen is om vorm en inhoud te geven aan het prestatiecontract. Een contract dat veel meer behelst dan enkel het installeren, repareren of onderhouden van de systemen van verwarming, koeling, ventilatie, brandbeveiliging of sanitair.

20

“Nee, we gaan verder dan dat!”, zegt Louis op kordate toon. “We hebben in het prestatiecontract ook afspraken gemaakt over het behoud van de conditie van de installaties. Dat gebeurt volgens geldende normen, de NEN 2767. Hierdoor doen we ook aan preventie van reparaties. Voorkomen is immers ook in de wereld van installaties beter dan genezen.”

DUURZAME WINST Het is bijzonder en geheel in lijn met de koers van zowel Avans Hogeschool als SPIE om ook het conditiemanagement op ons te nemen. Louis: “Hierdoor krijgt ook ons voornemen om voor de klant besparingen te realiseren op het verbruik van energie gestalte. We zoeken de beste oplossing voor de klant. Dit betekent duurzame winst voor alle partijen en niet in de laatste plaats winst voor ons milieu.”

AAN DE WEG TIMMEREN Met energiebesparing valt veel te winnen, erkent Louis als eerste. “Dit is een complexe opdracht. Daar zijn we goed in omdat we daarin veel van onze SPIE-expertise kwijt kunnen. We denken en werken steeds vooruit. Dat herkennen we ook in Avans Hogeschool, die al vanaf de vroege negentiende eeuw aan de weg timmert en talenten ontwikkelt. Ook SPIE staat midden in de maatschappij. We zijn niet voor niets één van de vier grootste Europese dienstverleners op het gebied van techniek. Dan doen we toch iets goed, denk ik. Avans Hogeschool als SPIE-Building Systems presteren nu samen in duurzaamheid.”


SPIE STROOMLIJNEN

Avans Hogeschool en SPIE presteren samen in duurzaamheid

21


BEURS HARDENBERG

Kalender MAART

SPIE STROOMLIJNEN

25-28 Intertraffic RAI Amsterdam 25-27 Zorg & ICT Jaarbeurs Utrecht

22

APRIL 10 Wireless in Building Solutions event


De vurige samenwerking tussen KIN Sprinklertechniek en SPIE-Industry

SPANNEND EN INSPIREREND Projectleider René Berger van KIN Sprinklertechniek – de man die ter plekke de opdracht uitvoert – is niet minder enthousiast over de wijze waarop SPIE-Industry en KIN

Sprinklertechniek elkaar hebben gevonden. “We werken hier met ongeveer tien mensen aan acht tanks. Er wordt goed onderling geschakeld. Zo’n collaboratie gaat steeds beter. In het begin duurt het even voordat alle partijen precies van elkaar weten wat men van elkaar kan verwachten. Inmiddels werpt de aangegane samenwerking vruchten af. Voor KIN Sprinklertechniek betekent dit een uitbreiding van onze traditionele orderportefeuille. We zaten meer in de utiliteitsbouw en nu, door deze samenwerking, treden we ook binnen in de wereld van de industrie. Dat is spannend en zeer inspirerend.”

FIRE FIGHTING Voor SPIE-Industry is het VOPAK-project een uitgelezen kans om zich verder te ontwikkelen in de richting van fire fighting. Ard: “In dit project hebben we een samenwerking met Kenbri Fire Fighting, de huisleverancier van VOPAK voor fire fighting –apparatuur. Zij leverden de hardware, de apparatuur en KIN Sprinklertechniek voert het vervolgens onder vlag van SPIE-Industry uit. Voor KIN Sprinklertechniek is dit een interessante uitbreiding van haar takenpakket in de richting van de industrie. Dat is een betrekkelijk nieuw terrein voor ze. En voor SPIE is het interessant om in de

toekomst meer betrokken te worden bij projecten in de utiliteitsbouw, waar KIN Sprinklertechniek van oudsher al actief in was. Ook is het mooi dat we onze samenwerking met Kenbri, met wie we al langere tijd heel goed samen optrekken, nu nog wordt geïntensiveerd. Dat noem ik synergie! Als we allemaal goed opletten, valt er nog veel samenwerking te zien op gebieden die voor ons tot nu toe onbekend zijn gebleven.”

OPEREREN ALS ÉÉN ORGANISATIE René Berger knikt tevreden bij het verhaal van Ard en voegt toe: “Via SPIE-Industry komen we nu inderdaad ook over de vloer van de industrie. Dat is een mooie uitbreiding. We hebben er ook een paar cursussen voor gevolgd. Maar het mes snijdt ook aan twee kanten: ook voor de SPIE-organisatie zijn er wellicht op projecten in de utiliteitsbouw in de toekomst mooie samenwerkingsmogelijkheden. We worden er samen beter van en we opereren als één organisatie.” Voor Ard van Toledo staat het als een paal boven water. SPIE-Industry kan haar takenpakket in de toekomst in de richting van Fire Solutions behoorlijk uitbreiden. Het vuur van de samenwerking flakkert op.

SPIE STROOMLIJNEN

Voor Manager sales & business development Ard van Toledo van SPIE-Industry is de rekensom vlug gemaakt. Bij hem zijn één plus één opgeteld drie. Zeker als het om samenwerking gaat, zoals bij het VOPAK-project op Europoort is er sprake van synergie-effecten. SPIE-Industry heeft de handen ineengeslagen met KIN Sprinklertechniek (onderdeel van SPIE) en ziet erop toe dat deze partnerschap zowel voor de betrokken partijen áls voor de opdrachtgever voordelen oplevert. “We hebben elkaar in dit project gevonden en kijken over de grenzen van onze disciplines heen om voor en namens SPIE het optimale resultaat te garanderen”, stelt Ard tevreden vast. “Wij krijgen als organisatie de mogelijkheid om ons servicepakket en onze knowhow op gebied van ‘fire fighting’ uit te breiden. Deze goed geoliede samenwerking gaat als een lopend vuurtje rond,” lacht Ard. Inderdaad is de samenwerking bij VOPAK Europoort een vuurvast bewijs dat het geheel van SPIE meer is dan de som der delen.

23


CONTACT

www.spie-nl.com

SPIE Nederland B.V. Huifakkerstraat 15 4815 PN  Breda Postbus 2265 4800 CG  Breda Tel. +31 (0)76 - 544 54 44 info.beheer@spie.com

SPIE Stroomlijnen maart 2014  

Magazine voor en door SPIE-medewerkers en -relaties.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you