Page 1

NR08 WINTER 2015

Gratis informatiemagazine voor alle Noordwijkers die gezond en leuk oud willen worden.

magazine

WSN welzijn op recept

Mantelzorger tegen wil en dank

Reuring uitgaan van eigen kracht

Seks kent geen pensioen

Winterpret

genieten met elkaar


Weten wat uw tuin nodig heeft! Wij zijn een compleet tuincentrum en bieden een breed assortiment aan. U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin, van tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor uw huis en dier. Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a. Weber Ên bent u ook voor sfeerartikelen en leuke kado’s bij ons aan het goede adres. Kom langs en laat u inspireren en adviseren!

Alles voor dieren! In ons tuincentrum vindt u alles voor uw honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen. Heeft u advies nodig over welke producten geschikt zijn voor uw huisdier? Op de dierenafdeling van Tuinextra loopt altijd iemand rond die u er alles over kan vertellen.

Heeft u al onze klantenpas? Van Berckelweg 51, Noordwijk www.tctuinextra.nl | Tel. 071 - 361 21 77

Geniet van voordelen en speciale acties! Informeer bij onze kassa!


Welzijn

in Noordwijk

Noordwijk is een fijne plaats om te wonen. Dat is ook mijn ervaring nu ik er met mijn vrouw Corrie een jaar of tien woon. Omdat ik niet meer zakelijk met werken bezig ben heb ik voor het eerst in mijn leven tijd voor andere dingen. De sociale agenda werd altijd door Corrie bijgehouden, zoals dat zo vaak gaat, u herkent dat wel. Ik was voor mijn werk veel op reis en kwam aan maatschappelijke dingen niet toe. Dat is nu heel anders, en ik moet zeggen dat me dat heel veel plezier oplevert. Vrijwilligerswerk loont ook, maar dan op een andere manier! Eerlijk gezegd was dat voor mij ook een ontdekking. Laatst sprak ik er met een vrijwilliger over die van zichzelf zei dat hij een egoïst is. Daar moest ik even over nadenken, dat klonk nogal hard in mijn oren. Maar wat hij bedoelt is dat hij voor anderen wel iets wil doen omdat het vooral hemzelf een goed gevoel geeft! Nou ja, misschien heeft hij wel gelijk… Hoe dan ook: in deze editie van WSNLeef!, de 8ste al weer, leest u over de behoefte aan vrijwilligers bij Groot Hoogwaak en het Mantelzorg Steunpunt Noordwijk (MSN). Misschien dat u al het een en ander ‘doet’ in de Noordwijkse samenleving, misschien ook niet. Denk er dan eens over na, want het biedt kansen om een ander en jezelf een goed gevoel te geven, of het nu op sportief-, cultureel- of welzijnsgebied is. Welzijn in Noordwijk gaat eigenlijk simpelweg over omzien naar elkaar en is uiteraard niet beperkt tot senioren, al is dat vaak wel de groep waaraan het eerste wordt gedacht. De nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondesteuning) legt op het gebied van welzijn veel meer verantwoordelijkheden neer bij de gemeenten dan voorheen. Reden om ook in Noordwijk na te denken over hoe het werk van de vele spelers in dit veld allemaal op elkaar is af te stemmen. In dit blad treft u een interview aan over een nieuw initiatief ‘Welzijn op Recept’ genaamd. Daarin wordt ook verteld over de voorgenomen intensieve samenwerking tussen VSN, MSN en WSN. Zo gaan we geleidelijk in de richting van een bredere welzijnsstichting. We kunnen natuurlijk ook niet om de realiteit van het wereldgebeuren heen: de aanslagen in Parijs drukken ons met de neus op de harde feiten. Dan is het bemoedigend te zien dat de samenwerkende kerken inclusief de Noordwijkse moskee het initiatief nemen tot een gezamenlijke bijeenkomst, met een oproep tot vrede op aarde, die onder grote belangstelling op 22 november jl. heeft plaats gevonden in de Oude Jeroen; ook hier gaat het om omzien naar en omgaan met elkaar. December is ook altijd een beetje ‘terugkijktijd’. Dat doet burgemeester Jan Rijpstra ook, nu hij een jaar in functie is: hoe ervaart hij Noordwijk en de Noordwijkers? Is hij al een beetje gesetteld? Verder vindt u weer een veelheid aan andere onderwerpen die het decembernummer tot een lekker leesblad maken: voor en over mensen die mede maken dat Noordwijk een fijne plaats is om te wonen! Ik wens u mede namens de hele redactie fijne feestdagen toe!

Frans Bruinzeel redactievoorzitter

vo orw oo rd


50 jaar vrijwilliger

COVERFOTO: BURO BINNEN

Colofon WSNLeef! is een uitgave van Buro Binnen in opdracht van stichting Welzijn Senioren Noordwijk (WSN).

Winterpret aan zee

10

WSNLeef! verschijnt vier keer per jaar. Editie 9 verschijnt half maart 2016. REDACTIE: Dorine Holman, Caroline Spaans,

Thomas Steenvoorden, Linda Versteege en Yvonne Andrée Wiltens CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:

34

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden Buro Binnen, Noordwijk PUZZEL: Henk Jongebloed REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:

Redactie WSN Leef! per adres: Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk redactie@wsnleef.nl Tel. 06 54 96 17 16 www.wsnleef.nl

28

Onder aandacht groeit alles

Een glimlach, een woord, een groet, doet een eenzaam mens zo goed. Waarom zou je het dan niet geven het kost je immers maar even. Het verrijkt jezelf en een ander leven. Als je door je drukke bestaan, hier niet bij stil kan staan, komt het in de herfst van je eigen leven alleen op jezelf aan. (Gedicht van een vrijwilliger, Mike)

VERSPREIDING: WSNLeef! wordt gratis huis aan

huis verspreid in heel Noordwijk, 12.000 expl. © WSNLeef! 2015. Niets uit deze uitgave mag op welke manier dan ook worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Onmisbare hulp Els van Meurs

Steun WSN

Stichting Welzijn Senioren Noordwijk zet zich in voor het behouden en versterken van het welzijn van senioren in Noordwijk en exploiteert de senior-ontmoetingscentra Het Trefpunt en De Wieken. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, is WSN afhankelijk van giften en donaties. Wilt u WSN steunen? Dat kan! Voor € 40 per jaar bent u al donateur en draagt u een steentje bij aan het welzijn van senioren in Noordwijk.

Voor meer informatie:

Telefoon (071) 711 43 34 E-mail: info@stichtingwsn.nl www.stichtingwsn.nl

Vissersvrouwen

59 14


Inhoud 1 6

10 12 14 18 26 28

8

Een jaar burgemeester

6

12

Piet zijn passie

34 40 43 46 51 55 57 59 60 62

participanten in WSN Leef! • Gemeente Noordwijk

Voorwoord Burgemeester Jan Rijpstra Terugblik Coverstory Winterpret aan zee De passie van Piet van der Ploeg Frans Koeman schaatsen en meer Geen mantelzorg genoeg Seks met pensioen Henk Admiraal Vrijwillig maar niet vrijblijvend Kunst en Cultuur Els van Meurs Beachbiken Werken na je 65ste Theo en Hanneke Koelewijn Aat Wortman SJC is mijn club Geloof, bezinning en spiritualiteit Wereldansen Carnaval seniorenmiddag Ons Kluppie Noortukse Vissersvrouwen Nieuwjaarsduik 2016 Puzzel

Participanten

4 8 20 22 24 30 32 48

Stichting WSN Groot Hoogwaak Rijncoepel De Ouderenbonden Bibliotheek Marente ‘s Heeren Loo Gemeente Noordwijk

Advertorials

17 25

Sportarts Lex Mulder

36 37 38 39

Aad Wijn

52

Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk

Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging

Keurslager Krijn van der Bent bouAd adviesgroep bv De Stand van Zaken administratie kantoor

Oproep

Heeft u interessante items voor ons magazine of wilt u uw organisatie meer onder de aandac ht brengen van de Noordwijkers in de vorm van redactie, advertorial of advertentie? Stuur dan een mail aan: redactie@wsnleef.nl

• Stichting WSN • De ouderenbonden ANSV, KBO en PCOB • Marente • Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak • ‘s Heeren Loo Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking • Rijncoepel, eerstelijnszorg voor chronische aandoeningen • Bibliotheek bollenstreek

De Stichting WSN is opgericht op initiatief van de ouderenbonden ANSV, KBO en PCOB en de Gemeente Noordwijk. Noordwijk telt tal van organisaties en groeperingen die aandacht hebben voor het welzijn van (kwetsbare) senioren in Noordwijk. Een groot aantal van deze organisaties (ook wel de participant van WSN genoemd) is vertegenwoordigd in de Adviesraad van WSN. Zij adviseren en inspireren het bestuur van WSN en werken mee aan het samenstellen van het informatie-magazine WSN Leef!.

3


WSN

‘Gezondheid is een latente waarde’

Welzijn op recept

Neline van Toor (25) is per 1 november 2015 als projectleider bij de stichting WSN aangesteld om een nieuw project op te zetten in Noordwijk: Welzijn op Recept. Ze heeft sociale en organisatie- psychologie gestudeerd en is enorm gemotiveerd en enthousiast aan de slag gegaan: ‘Bij zorgcentrum De Roerdomp in Nieuwegein is dit project ontwikkeld en daar is ook de naam verzonnen. Het project wordt plaatselijk uitgerold en waar nodig aangepast op de vraag die er per locatie is. Het is de bedoeling dat dit project over drie maanden ‘draait’ en dat een pilot gestart kan worden. Dat doen we samen met welzijnswerk Noordwijk.’

<

TEKST CAROLINE SPAANS BEELD BURO BINNEN

<


In Nieuwegein loopt het project nu vier jaar. En met succes. Neline: ‘Het unieke is nu juist dat die welzijnscoach de tijd heeft om met de mensen mee te gaan die drempel over. En ook om mensen te helpen ontdekken wat ze nu echt leuk vinden. Kijk, een huisarts of andere hulpverlener kan natuurlijk heel goed een diagnose stellen of een advies geven, maar heeft geen tijd om sámen met zijn patiënt een welzijns-vervolgtraject te bewandelen. En daar heeft de welzijnscoach nu net wél tijd voor.’ Ewout is heel blij met het geld dat de gemeente Noordwijk voor het project heeft vrijgemaakt: ‘Zeker drie jaar terug hadden we het idee al om dit project naar Noordwijk te halen. Uiteindelijk is het wethouder Marie-José Fles geweest die ervoor heeft gezorgd dat er geld vrijkwam om het op te starten. Het project is onderdeel van het Eigen Kracht Project, waarvoor de

NELINE VAN TOOR

EWOUT CASSEE

D

Stichtingsvoorzitter Ewout Cassee coördineert het project in Noordwijk en legt in het kort uit waar het project precies om draait: ‘Huisartsen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en andere hulpverleners krijgen soms te maken met patiënten die heel veel gebruik maken van hun diensten, zonder dat er veel perspectief zit in hun herstel. De betreffende hulpverlener zou bijvoorbeeld naast medicatie ook kunnen adviseren dat zijn patiënt meer onder de mensen moet komen. De welzijnssector komt in dat geval om de hoek kijken. Deze sector heeft twee doelen: het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van de participatie in de maatschappij. Maar die welzijnssector is momenteel niet goed georganiseerd. Het advies: ‘Ga daar en daar heen of bel die en die’, blijkt voor velen (jong en oud!) vaak een te hoge drempel om alleen overheen te stappen. En hier komt de Welzijnscoach in beeld: De hulpverlener zegt: ‘Zal ík de welzijnscoach voor u benaderen en vragen of ze ú bellen met een voorstel?’ Kijk. Dan draai je het om. De meesten zullen dit voorstel met beide handen aannemen.’ Neline vult aan: ‘De bedoeling is om echt vraaggericht te werken en niet aanbodgestuurd, zoals dat vroeger het geval was. Het doel is dat de persoon zich beter gaat voelen. De bedoeling is om straks welzijnsarrangement aan te bieden. Deze hebben allemaal een ander thema. Natuur, bijvoorbeeld, of: Smakelijke Ontmoeting, of Samen Koken. Dit is slechts gedaan om het aanbod enigszins te kaderen: uiteraard is het mogelijk om andere of aangepaste activiteiten te doen. Zolang het maar binnen een bepaald budget past, is heel veel bespreekbaar.’

Samen de drempel over gemeente in totaal 100.000 euro beschikbaar heeft gesteld. Het project wordt gedragen door drie organisaties: de WSN, de Rijncoepel (ondersteuner groot aantal eerstelijns zorgverleners in de regio Rijnlanden) en het Kwadraad (maatschappelijk werk). Deze organisaties zitten ook in de stuurgroep, maar Neline moet het op poten zetten.’ Neline is positief over de slagingskansen van het project: ‘Ik verwacht zeker dat we begin volgend jaar kunnen starten met de pilot. De behoefte bij de huisartsen en de praktijkondersteuners is er, dus ik verwacht een goede samenwerking.’ Ewout: ‘Welzijn Op Recept is niet alleen voor senioren: het is voor iedereen. De WSN is dan wel een seniorenstichting, maar het blijkt dat gemeente en huisartsen graag één organisatie zien die de welzijnssector ‘doet’. We zijn nu in gesprek met het mantelzorgsteunpunt en het steunpunt vrijwilligers om te kijken of dat mogelijk is. Dat zal het komende jaar wellicht meer vorm krijgen, maar wat belangrijk is, is dat we goed kijken naar wie wat doet. Zeer waarschijnlijk zal de welzijnscoach, vanuit de Wieken actief zijn. En of Neline deze functie krijgt, zal de tijd leren. We zitten nu echt nog in de sfeer van het hardop denken. Het is allemaal nog niet gerealiseerd. Zo’n project heeft echt een aanlooptijd nodig.’ ‘Ook in Nieuwegein hebben ze er destijds vrij lang over gedaan. Daar is het project bijvoorbeeld gebaseerd op de zes principes van geluk: positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen.’ Opvallend is dat ‘gezondheid’ niet in dit rijtje staat. Dat is toch waar alles om draait? Ewout: ‘Gezondheid is een latente waarde; dat wordt pas een waarde, wanneer je ‘m niet meer hebt. Ik heb eens in een onderzoek van een professor gelezen, dat wanneer je aan de gemiddelde senior vraagt wat zijn of haar verlangen is, je als antwoord krijgt: contact. Mensen om je heen, een gesprek, een aai over je bol. Die gezondheid, ach. Die gaat nu eenmaal achteruit. En is bovendien vaak lastig beïnvloedbaar.’ Of Welzijn op Recept er echt komt is afhankelijk van het besluit van de subsidieverlener. Ewout: ‘De gemeente neemt de go/no-go-beslissing. En het zou mooi zijn als we subsidie krijgen voor drie jaar. Dat is een uitstekende periode voor een goede evaluatie en dan kun je kijken of het het geld waard is geweest.’

5


INTERVIEW

Eén jaar

Burgemeester Al weer een jaar geleden, op 16 december 2014, trad Jan Rijpstra aan als burgemeester van Noordwijk. Inmiddels heeft hij de Noordwijkers leren kennen tijdens zijn openbare optredens in het dorp, en hebben de Noordwijkers hem leren kennen als een open en toegankelijk burgervader. Wij stelden hem een aantal vragen. TEKST THOMAS STEENVOORDEN BEELD BURO BINNEN

6

Zijn uw verwachtingen ten aanzien van Noordwijk uitgekomen? ‘Ik had eigenlijk geen verwachtingen. Ik was blij met mijn voordracht door de gemeenteraad en keek terug op een plezierige kennismaking met Noordwijk tijdens de procedure. Terugkijkend was het ook goed dat ik direct in Noordwijk ben komen wonen, vlakbij het gemeentehuis. Je krijgt zo snel een band met het dorp en door alle officiële werkzaamheden raak je snel bekend met de mensen en hun gebruiken. Daarnaast lag er voor mij direct een enorme uitdaging op bestuurlijk gebied en in mijn samenwerking met de raad en het college. Ik was snel ingewerkt en had al spoedig door dat ondanks dat Noordwijk een dorp is, het niet onder doet voor een gemiddelde stad als het gaat om projecten en belangen. Ik denk dat daar ook onze kansen voor de toekomst liggen. Als je ziet hoe veel bouwprojecten er nu op stapel staan en ook daadwerkelijk tot uitvoering komen. Die geven Noordwijk een nieuw gezicht. Zeker op de plaatsen die al jaren braak liggen. Ik heb inmiddels ook contact met Bever Holding (eigenaar van o.a. het Palaceplein, het Zingerterrein en een deel van het Vuurtorenplein) en heb het gevoel dat zij ook verder willen. Maar ook de huidige plannen aan de boulevard hebben mijn aandacht.


Het kan toch niet zo zijn dat partijen de hakken in het zand zetten en er niets van de grond komt. Uiteindelijk is het de raad die beslist. Zo is het in een moderne democratie geregeld.’ Denk mee. Doe meer! ‘Deze slogan vind ik belangrijk. Er wordt nogal eens kritiek gegeven op de gemeente dat er niets gebeurt. Men ziet geen resultaat, terwijl we juist het afgelopen jaar heel veel resultaten hebben geboekt. Met name het inrichten van het nieuwe Sociale Domein, met onze maatschappelijke organisaties. Door mensen mee te laten denken in de ontwikkeling van Noordwijk en daarvoor ook speciale ontmoetingen te organiseren, weten we als gemeente wat er speelt onder burgers. Al zijn die soms heel praktisch en kan niet iedereen het totaalbeeld overzien. Dat geeft wel eens discussies die lastig zijn. Men wil vaak alles; alleen niet in eigen achtertuin. Soms vragen mensen mij ook “wat is er gedaan met mijn opmerkingen?”, begrijpelijk. Maar men moet niet vergeten dat besluitvorming zorgvuldig moet en het soms lang kan duren door de naleving van allerlei regels. Pas als de raad ergens een besluit over genomen heeft wordt iets zichtbaar. Kijk bijvoorbeeld naar de plannen voor de reconstructie van de Parallel Boulevard. Ik vind dit een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen het gemeentehuis en burgers. Er ligt een mooi plan waar rekening is gehouden met het totaalbeeld en de individuele wensen van burgers. We gaan hiermee snel aan de slag. De inwoners dachten mee, en hebben meer bereikt.’ ‘Ik realiseer me wel dat we vaak tekort schieten in onze communicatie. Met alleen de gemeentelijke pagina’s red je het niet. Je kan daarop niets uitleggen. Ook vind ik de berichtgeving in de lokale kranten vaak kort door de bocht. Niet alle feiten worden genoemd, waardoor de lezer een verkeerd beeld kan krijgen en wordt er onnodig stemming gemaakt. Ik heb daar nu nog geen concrete oplossing voor. Bezoeken brengen in de wijken zou er eentje kunnen zijn. Dat doe ik al, maar zou ik graag meer willen doen.’

Mijn eerste jaar

is omgevlogen

h

Hoe kijkt u terug naar de ontwikkelingen in de zorg afgelopen jaar? ‘Noordwijk heeft zijn zaken goed op orde. Er is hard gewerkt om de transitie te laten slagen. Natuurlijk zijn er individuele gevallen waar het mis is gegaan, maar er zijn voldoende mogelijkheden om met die mensen in gesprek te gaan en oplossingen te vinden. Dat doen we ook. Noordwijk heeft sterk ingezet op initiatieven vanuit de burger zelf. Met het project ‘Eigen Kracht’, dat door wethouder Marie José Fles voortvarend wordt opgepakt, laten we zien eigen initiatieven te ondersteunen. Het aanbod en de verschillende regelingen moeten nog verfijnd worden dat heeft onze aandacht voor komend jaar. Het credo moet zijn ‘Ja mits’ en niet ‘Nee tenzij’. Voor volgend jaar hebben we ons als doel gesteld meer mensen deel te laten nemen aan de maatschappij. Ik weet zeker dat iemand die nu werkeloos thuis zit met een uitkering, veel liever nuttig bezig is als vrijwilliger of in een baan. Er worden

nog te veel mogelijkheden onbenut gelaten. We moeten kijken naar de kansen. Laat mensen in de zomer bijvoorbeeld assisteren op de boulevard als gastvrouw/heer bezoekers op weg helpen, of assisteren bij de fietsenstalling. Dat zijn maar een paar simpele voorbeelden, maar zo zijn er legio mogelijkheden te bedenken. Laten we creatief zijn.’ Tot slot, valt het burgemeesterschap u zwaar? ‘Niet zwaar maar wel heel druk. Zoals ik eerder zei, Noordwijk is een kleine stad. Op dit moment ben ik zeven dagen in de week aan het werk. Dat kan nu ook omdat mijn vrouw nog in Zwitserland woont. Zij heeft haar werk daar, en ik hier. Dat is soms wel een beetje zwaar. Aan de andere kant heeft het mij ook de mogelijkheid geboden om me snel in te leven in Noordwijk. Ik ben nog nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan, het is altijd leuk! Voor hobby’s heb ik echter geen tijd. Dat wil ik komend jaar wel weer oppakken. Schrijven, fotograferen en meer sporten. Mijn vrijwilligerswerk blijf ik wel doen. Ik vind ook dat iedereen als vrijwilliger ergens wat kan doen. “Ik heb het te druk’ is geen reden. Vrijwilliger zijn is een keuze en het versterkt je plezier in het leven.’

ZELF ACTIEF VRIJWILLIGER Burgemeester Rijpstra is zelf vrijwilliger bij diverse organisaties en heeft een sterke voorkeur voor watergerelateerde instanties. Zo is hij landelijk voorzitter van de Reddingbrigades Nederland, voorzitter van de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding), vicevoorzitter van de KIMO (platform voor bestuurders van gemeenten met een belang bij de zee) en voorzitter van de Plaatselijke Commissie van de KNRM in Noordwijk. Deze laatste functie is traditioneel gereserveerd voor de burgemeester. Rijpstra is dan ook regelmatig in het boothuis aan de Bosweg te vinden. Trots is hij, als medeinitiatiefnemer, op de stichting Dutch Don’t Drown Foundation. Deze stichting zet zich met beperkte middelen in over de gehele wereld met als doel zo veel mogelijk mensen te leren zwemmen. Vooral in arme landen verdrinken jaarlijks veel mensen omdat ze niet kunnen zwemmen. Vrijwilligers van de stichting geven ter plaatse een zwemopleiding. Met KIMO gaat de stichting, samen met de KNRM en reddingbrigade, in Noordwijk een clinic op scholen aanbieden ter voorkoming van verdrinking op zee als gevolg van muien en stromingen.

7


VRIJWILLIGER WORDEN?

Groot Hoogwaak

We hebben altijd vacatures voor enthousiaste vrijwilligers. Wilt u meer weten? Neem contact op en stuur een mail naar Marlies van der Vring: mvandervring@ groothoogwaak.nl. Of kijk op www. groothoogwaak.nl. U bent van harte welkom!

Sinds 2010 werkt Marlies van der Vring als coördinator welzijn en vrijwilligers bij Groot Hoogwaak. Ze schetst een team van zo’n 160 goed gemotiveerde mensen, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. ‘Op mijn verlanglijstje staan altijd nog meer vrijwilligers. Ze hebben zo’n meerwaarde voor cliënten.’ TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN

<

MARLIES VAN DER VRING

Als je de vrijwilliger weghaalt, houd je hele, héle arme zorg over

8

Levenswijsheid en appelmoes

Vrijwilligers hard nodig

We spreken elkaar in het halfronde restaurant De Duinpan. Het is koffietijd, en heel wat tafeltjes zijn bezet. Marlies kijkt rond. ‘Ik heb altijd veel affiniteit gehad met de ouderenzorg. Waarom? Ouderen hebben zó veel te vertellen, daar word je zelf ook rijker van.’ Ze lacht: ‘Het heeft me naast veel levenswijsheid ook praktische tips opgeleverd. Bijvoorbeeld hoe je lekkere appelmoes kunt maken. Dat wist ik 30 jaar geleden nog niet.’

‘Eerst waren het vooral vrouwen die na de zorg voor de kinderen vrijwilligerswerk gingen doen. Een hele stabiele, loyale groep. Nu is er meer diversiteit. In leeftijd, achtergrond, en aanleiding. Uit betrokkenheid, tijdens werkeloosheid, een studie, maatschappelijke stage, etc. Soms voor korte tijd, soms voor langere tijd. In principe zijn alle helpende handen welkom. En die diversiteit is mooi en heel goed. Typerend voor Noordwijk? Dat ‘ons kent ons’ en het omzien naar elkaar.’

Rolstoelwandelen of klaverjassen

Werk verdringen?

‘Coördineren, dat doe ik nu al 25 jaar. Lekker zelfstandig werk, en geen dag is hetzelfde. Voor het selecteren van vrijwilligers heb ik voelhorens ontwikkeld. Voor iedereen is wel iets te doen, maar niet op alle plekken. Waar beleeft iemand plezier aan? Wat geeft voldoening? Rolstoelwandelen, maaltijden rondbrengen, mensen thuis bezoeken, klaverjassen of iets anders? Dat moeten we samen goed afstemmen.’

‘Nee, er is een duidelijke scheiding tussen de zorgtaken van betaalde krachten en de taken van vrijwilligers. Onze vrijwilligers zorgen voor een toevoeging op de kerntaken, voor een plus voor onze cliënten. Wel is de druk op de gehele zorg groter geworden. En de zorgvraag is verzwaard. Als je vrijwilligers weg zou halen, dan heb je niet méér banen voor betaalde krachten. Maar houd je wel héle arme zorg over.’


ffeur Buschau bus mensen naar cert

n op de r het co 6) rijdt dag naa l het id e e m Mike (5 h n a r en doo ming. ‘V g a m d te ike. ‘Ik e s e d M hun b l’, zegt , komen o in v u D ig een r rd te zit aa ik zelf in in Huis gramma er toen aar ro g li p rv il e n ij jw n dorp. M k als vri ensen e le m p e k n d o ij r o e rm er ond jg je er vond hie eeft, kri en ik we r g b te u ts e N b ie l t. dip za g; als je ij nu vee elwerkin et gaat met m tehuis de wiss H . orgings g rz ru e v te n r e o e o eds v in wat ls ik nog ste op dat a , er dan n e .’ m n o en ik ho e k n do mocht dit wille terecht zijn die mensen

Als duo bezorger door Noordwijk met een warme maaltijd

Wim van Schie (78) en Frans de Lincel (75) zijn vrijwillig maaltijdbezorgers. Ze vormen een uniek team. Nadat Wim twee nieuwe heupen had gekregen binnen twee jaar, wilde hij ermee stoppen. Het lopen viel hem zwaar. De oplossing werd gevonden in een bijrijder. Helaas kreeg deze bijrijder een ongeluk op zijn fiets en zocht Wim naar een vervanger. In het kerkkoor sprak hij Frans aan en die wilde de taak wel overnemen. Zo gezegd, zo gedaan. Nu vormen ze een duo. Wim: ‘Ik doe dit al ruim vijftien jaar. Ik heb het baantje overgenomen van Jo de Haas. Maar zei hij, “ik heb nog een klussie” en vroeg mij ook de kerkradio en persoons alarmering te doen. Dat heb ik er nog een heel tijdje bij gedaan. Uiteindelijk nu alleen het bezorgen nog op maandag en vrijdag. Dan ben je een uurtje bezig en dat is te overzien. Ik ben ook de jongste niet meer’, lacht Wim. Frans: ‘Ik doe de lange afstanden. We hebben geen tijd voor praatjes met de mensen maar onderling des te meer. Het is eigenlijk heel leuk zo samen door het dorp crossen. En we helpen er nog anderen mee ook!’

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VRIJWILLIGERS Dit jaar heeft Groot Hoogwaak een extern bureau ingeschakeld voor een tevredenheidsonderzoek onder de vrijwilligers. Marlies: ‘Heel zinvol en leerzaam. Een groot aantal vrijwilligers deed mee en de organisatie heeft mooie cijfers gekregen. Een punt van aandacht: vrijwilligers willen betere informatie krijgen. Zowel beleidsmatig als op ondersteunend vlak. Ze willen weten wat er speelt. En hoe ze daar als vrijwilligers mee om kunnen gaan. Tevredenheid van vrijwilligers is héél belangrijk. Want plezier straal je uit. Binnen én buiten de organisatie.’

Gezellig m iddagje k le tsen of wa Truus Dekk ndelen er (61) kre eg wat m deur uit

waren. Ze eer tijd nad had altijd at haar kin een Open al interess deren de Dag beslo e in vrijwill o t ze de kn wat formal igerswerk oop door iteiten was en na te hakken ze vrijwillig week bezo . Na het in ekt ze mev er bij Hoo vu llen van gwaak. Tw Truus: ‘Als rouw Peete ee keer in het mooi rs (83) die weer is gaa de h trimbaan. ie r zi chtbaar b n we wand Tussendoo lij mee is. elen. Som r even rust het weer w s n e aa n r strand o op de rolla at slechte f op de tor, we he r is neem kijken we bben geen ik vaak ee waar we al haast. Nu n fo le to maal al gew boek of at ik liever d las mee. D eest zijn. Ik an tafelde an hou van kl kken of zo Peeters ve etsen, dat . De midd rheugt zich ag doe is zo o e m r altijd op, d en mevrou stralende w at kan ik zi lach. Ik be en aan haa n blij dat ik r d it gedaan he het is voo r beiden le b, uk.

9


Noordwijk Winter Wonderland

Hollandse gezelligheid

voor jong & oud

Gezellig met het hele gezin genieten van winterse taferelen. Een ouderwetse Noordwijkse traditie, dat is wat Noordwijk Winter Wonderland moet worden. Een echte ijsbaan van 150 m2, een heuse Alpenstube. En natuurlijk ontbreekt het niet aan winterse lekkernijen. TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD BURO BINNEN

10


winterpret aan zee

De broers Martijn en Michiel van den Berg hebben er zin in. ‘Het is een droom die we al jaren hebben, maar die we steeds voor ons uitschoven. We waren druk met Bries, met Vesper. Er waren andere initiatieven voor een schaatsbaan. Dit jaar was de weg vrij en zijn we er vol enthousiasme voor gegaan.’

Vertier De Hollandse gezelligheid staat centraal. Er komt een 150 m2 grote ijsbaan met écht ijs. In het duin herrijst een Alpenstube. ‘We nodigen alle scholen uit om te komen schaatsen. We organiseren volop activiteiten, draaien kerstfilms en er worden workshops gegeven. Het is echt vertier voor jong & oud. In de weekenden en kerstvakantie worden er allerlei gezellige activiteiten en festiviteiten georganiseerd zoals: ‘Noordwijks Open Kampioenschap Eisstockschiessen’ voor ouder & kind en een competitie Nagel Schlag.

Genieten Carla Versteege-Wowijs is samen met haar moeder, dochter en kleindochter naar de schaatsbaan gekomen. ‘Zelf sta ik niet meer op de schaats, maar ik vind het heerlijk om naar mijn kleindochter Roos te kijken. Je ziet haar genieten! Natuurijs is niet meer vanzelfsprekend tegenwoordig. Dus om haar zo dicht bij huis toch die winterse ervaring te bieden, is fantastisch. En het blijft ook bijzonder dat wij dat nog met vier generaties kunnen doen!’

Innerlijke mens Natuurlijk zijn Michiel en Martijn ook goed in het bedienen van de innerlijke mens. ‘Dat is iets waarmee wij het bezoekers nog aangenamer willen maken. Gedurende de hele middag en avond kan men aanschuiven voor heerlijke stamppotten met bijpassende garnituren voor sléchts 10 euro, maar warme Luikse wafels, Glühwein,

ALLE LOF VOOR DE INITIATIEFNEMERS MARTIJN EN MICHIEL VAN DEN BERG

verse erwtensoep, warme chocomel en traditionele crêpes ontbreken ook niet. Al het lekkers waar je aan denkt als de openhaard lekker knettert, wordt geserveerd.’

Agenda De agenda is te zien op www.noordwijkwinterwonderland. nl. Je kunt ook via social media de activiteiten volgen door de pagina “leuk te vinden” van www.facebook.com/ noordwijkwinterwonderland. Inschrijvingen voor de activiteiten verlopen via de Facebookpagina en via email: info@noordwijkwinterwonderland.nl.

In Noordwijk is veel te doen voor grootouders en hun kleinkinderen. We geven nog een paar tips voor in de kerstvakantie: Een paar favorieten van Carla: Bioscoop in de Muze Bibliotheek Noordwijk Een paar favorieten van Roos: Ontbijtje bij de Hema Zwembad BinnenZee Nog wat tips van WSN Leef! Museum Noordwijk Museum Veldzicht Het Jan Verwey Natuurcentrum Space Expo Wandelen door de duinen, over strand, in het bos Shoppen in de Hoofdstraat & de Kerkstraat – natuurlijk ergens iets eten & drinken

VIER GENERATIES WINTERPRET

11


Mijn passie

Ikonen en bouwen zijn de passies van Piet van der Ploeg

Docent bij Marie ter Zee en nog veel meer

Veel oudere Noordwijkers zullen Piet van der Ploeg (1942) kennen als timmerman en bouwkundige, werkzaam voor verschillende aannemers uit o.a. Noordwijk en Katwijk. Jongere dorpsgenoten kennen hem waarschijnlijk vooral als ‘de man van de ikonen’ en de drijvende kracht achter de expositie Bouwen aan vrede in Maria ter Zee, centrum voor geloof en cultuur. Waarin zijn beide passies samenkomen: kunst, en dan met name ikonen, en het bouwen. Letterlijk, zoals hij vroeger deed, maar ook bouwen aan contact tussen mensen, bouwen aan begrip, verdraagzaamheid en vrede. En bouwen aan je eigen leven.

D

TEKST DORINE HOLMAN BEELD BURO BINNEN

D

Laten we met je laatste project beginnen. Waarom heb je de expositie ‘Bouwen aan vrede’ opgezet? ‘Als kind van drie jaar, geboren en opgroeiende in Noordwijk, heb ik heel bewust de hongerwinter van 1944-1945 meegemaakt. Ik heb daar nog heldere herinneringen aan. Met mijn drie zusjes en ouders in de slaapkamer, bang voor de bom die ons zou kunnen ombrengen. Soldaten in de straat, wachtposten bij de tankval op de Gooweg. Van de bevrijding weet ik gek genoeg niets meer. Dus dat we dit jaar de unieke situatie van ‘70 jaar in vrijheid leven’ mochten vieren was voor mij een reden om dit, samen met een fantastische groep vrijwilligers, groots aan te pakken. We hebben alle scholen in Noordwijk en alle katholieke scholen van de Parochie Sint Maarten Bollenstreek gevraagd om mee te doen. En twee gevangenissen: Teylingereind uit Sassenheim en de Penitentiaire Inrichting Zoetermeer. Bij die organisaties kwam ik door een van mijn cursisten, die in de PI Zoetermeer pastoraal werkster is. Iedereen werd gevraagd hun eigen expressie te geven aan het thema bevrijding en vrijheid. Dat leverde hele persoonlijke, ontroerende en vooral mooie A3-panelen op. Die werden tot begin december jl. tentoongesteld op de lange, kale buitenmuur rond de kerk. In een piramidevorm, als symbool van het leven, waarin het voor iedereen ook op- en af gaat. Ook deden er 50 kunstenaars mee,


die hun schilderijen in de kerk exposeerden. Het project was een groot succes, ruim 2000 bezoekers. Ja, wij zorgen wel dat de kerk vol komt!’, lacht Piet. Hoe ben je als bouwkundige er nou toe gekomen om ikonen te gaan schilderen? Toen ik voor mijn werk, in 1993, een klooster in Amstelveen verbouwde, vertelde de verantwoordelijke pater na een bouwvergadering dat hij begon met een cursus ikonen schilderen. In die tijd deed ik al veel aan Hindeloopen schilderen maar raakte daar op uitgekeken. Dus dit leek me een leuk alternatief. Nou, het stond nog in de kinderschoenen hoor. In het land der blinden is eenoog koning, kan ik nu zeggen.’ En toen? ‘Toen gebeurde er iets dat mijn leven totaal op z’n kop zette. Ik kreeg in 1998 een hartinfarct en had een ‘bijna dood ervaring’. In de ziekenauto steeg ik op uit mijn lichaam. Ik kwam in een soort gouden tunnel met mooie warme kleuren en een goddelijk licht. Het gekke was dat ik niet hoefde te ademen. Maar ik dacht, “als ik niet meer adem ga ik dood. En dat kan nog niet. Ik heb een vrouw en drie kinderen. Ik heb nog 30 iconen die afgemaakt moeten worden en ik wil er nog zoveel schilderen.” En hup, ik zat weer in mijn lijf. Aangekomen in het ziekenhuis werd ik gedotterd. En toen ging ik weer bijna dood. Het ballonnetje bleef namelijk hangen en brak af. Ik moest geopereerd worden. Na de operatie kwam ik via via in België. En daar kwam ik in aanraking met een Belgische/Russische orthodoxe priester die gespecialiseerd was in ikonen. In 1999 ben ik lessen bij hem gaan volgen en heb toen de techniek pas echt goed geleerd. En sindsdien geef ik ook les. Vijf keer per week. Cursisten komen uit heel Nederland!’ Dat is een buitengewoon indrukwekkend verhaal. Wat heeft dat met je geloof gedaan? Sta je sindsdien anders in het leven? ‘Nou ja, ik ben ánders gelovig geworden. Op de katholieke manier geloof ik niet. Ik denk ook niet dat het ‘ware geloof’ bestaat. Overal is wat uit te halen, geloof is altijd iets persoonlijks. Iemand die beweert de waarheid in pacht te hebben is een leugenaar. Geloven is een groot mysterie. Ik ben meer een soefi, heb ook meegebouwd aan de Soefitempel in Katwijk. Ik geloof wel dat het leven doorgaat als je dood gaat. Dat heb ik tenslotte zelf ondervonden, indertijd met mijn bijna dood ervaring. En of ik anders in het leven sta? Ja, bij het mislukken van het dotteren heb ik een trauma opgelopen. Daar heb ik nog last van. Na de operatie ben ik veranderd. Ik ben heel moeilijk, kan het anderen best lastig maken.’

Wilt u ook ikonen leren schilderen bij Piet van der Ploeg in Maria ter Zee, centrum voor geloof en cultuur? Kijk voor meer informatie op www.mariaterzee.nl of bel met Piet op 0612 10 12 02. Mailen kan ook: pjmvanderploeg@tiscali.nl. De door de cursisten gemaakte ikonen zullen gewijd worden tijdens een feestelijke ZaterdagAvondAnderZ viering op 5 maart 2016.

En verder, wat doe je nog meer nu je 73 bent? ‘Ik doe veel voor de samenleving. Ik vind gewoon dat we niet hier op aarde zijn gekomen om met onze armen over elkaar te zitten. Zolang je nog wat kan moet je wat doen. Zowel lichamelijk als geestelijk. Ik ben dan ook zo actief mogelijk. Toevallig doe ik veel in de Marie ter Zee, met mijn cursussen ikonen schilderen. En daar doen veel mensen aan mee. Sommige zijn er aan verslaafd. Eigenlijk doe ik dus een soort verslavingszorg. Ik houd mensen uit de kroeg, van de straat en help ze uit de bajes. Maar verder doe ik ook dingen voor mezelf hoor. Ik zit in drie koren (het koor van Maria ter Zee, Schola Gregoriana en het vriendenkoor van het Dobbelmannduin: ‘Te hooghe noot’). En ik maak ook andere schilderijen. Zoals Cecilia en Catharina. Of Petrus met de engel. Klassieke afbeeldingen vind ik het mooist om te schilderen. Abstracte kunst zegt me niets. In de Marie ter Zee zijn we nu bezig met de voorbereiding van de expositie voor 2016. Die gaat over de verschillende gezichten van barmhartigheid. We proberen er met elkaar weer iets moois van je maken. Ik adviseer leeftijdsgenoten om ook actief te blijven en zich in te zetten voor de maatschappij.’

Klassieke afbeeldingen vind

ik het mooist om te schilderen

13


Sport en meer

‘Het clubhuis

is mijn leven’


Simone Koeman en haar vriend Floris Donker runnen sinds september 2013 het NIJC Gevers Clubhuis. Vader Frans Koeman is hun rots in de branding in drukke tijden, hij springt bij als het nodig is. ‘Elke dag is anders en dat maakt dat het eigenlijk niet als werken voelt!’

R

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD BURO BINNEN

In de winter volgen ze het weerbericht op de voet, want wat zou het leuk zijn als er dit jaar een ijsbaan komt bij de Gevers. Simone: ‘In februari 2013 lag er voor het laatst ijs op de baan. Wij zijn in september 2013 gestart in het clubhuis en sindsdien heeft het niet meer zo hard gevroren dat het ijs opgespoten kon worden. Maar voor dit jaar heb ik er een goed gevoel over. Jan de Ridder (zoon van Jop de Ridder, overleden in 2013, jarenlang voorzitter van de NIJC, red.) zegt dat het dit jaar wel koud móet worden, omdat de gemiddelde temperatuur in maart rond de 5.5 graden moet liggen. Tot nu toe is het gemiddeld te warm, dus er moet wel een koufront komen om dat weer in balans te krijgen! En ik heb echt gezien dat er dit jaar meer eikels van de bomen zijn gevallen – dat is ook een voorteken dat er een koude winter in het verschiet ligt!’

Ondernemersplan In 2013 deed zich de mogelijkheid voor om je in te schrijven om het clubhuis van de NIJC te pachten. Simone zag dat wel zitten. ‘Als kind liep ik hier al rond, omdat mijn ouders tennisten en mijn vader schaatste. Zelf heb ik ook nog een aantal jaren geschaatst, toen ik een jaar of tien was. Ik ben niet echt een schaatser. Ik vond het vooral leuk in de bus, dan kreeg ik snoepjes mee voor onderweg. En toen ik een keer een wedstrijd schaatste was ik meer bezig

FLORIS DONKER, SIMONE KOEMAN EN FRANS KOEMAN

met waar mijn ouders op de tribune zaten dan met de wedstrijd zelf. Toen ik twintig was ben ik gaan tennissen, dat ging super en dat doe ik nu nog steeds. Hoewel ik er nu wel minder tijd voor heb, omdat ik natuurlijk niet kan tennissen en werken tegelijk! Al die jaren dat ik hier rondliep, had ik het er wel eens met mijn vader over dat het zo leuk zou zijn als wij het clubhuis zouden runnen. Ik zag het helemaal voor me. Toen de kans zich voordeed in 2013, heb ik een ondernemersplan geschreven en dat ingediend. Het was heel spannend – want er waren meer mensen die het zagen zitten. Maar uiteindelijk bleek ons plan het beste! Dat was toen best nog even omschakelen. Ik werkte als verzekeringsadviseur en opeens moest ik een clubhuis draaien! Toch is het allemaal goed gegaan. Als je iets echt wilt, dan lukt het ook.’ Samen met Floris draait ze nu al ruim twee jaar het clubhuis. ‘En mijn vader helpt als het nodig is. Daar zijn we zo blij mee, hij is echt onze rots in de branding!’

Elfstedentocht Met zijn 68 jaar is Frans een superfitte senior. Nog elke week staat hij drie keer op de schaatsbaan en tennist hij ook nog regelmatig. ‘Ik heb eigenlijk altijd graag geschaatst’, vertelt Frans. ‘Als kind al bond ik de schaatsen onder. In die tijd lag er nog elk jaar natuurijs. Toen ik

g Ik heb eigenlijk altijd

graag geschaatst

15


ouder was ging ik samen met Hans Westgeest tochten schaatsen. Ik heb zelfs drie keer de elfstedentocht gereden, in 1985 en 1986 recreatief en in 1997 was ik één van de 300 wedstrijdschaatsers die werden uitgeloot om mee te schaatsen. Helaas heb ik toen geen kruisje gehaald. Ik werd 130ste en ik was nét te laat binnen! Dat is wel jammer, maar de ervaring nemen ze me niet af. Ik ben nog steeds lid van de Elfstedenvereniging, dus als de tocht der tochten er dit jaar komt, dan schrijf ik me zeker weer in!’ Frans schaatst nu nog wekelijks een marathonwedstrijd bij de ‘veteranen’. ‘De Masters 2, of M2, noemen ze dat. Ik kom nog steeds mee met veel jongere gasten en zolang dat goed gaat blijf ik dat doen. Ik kan ook nog een niveau zakken, naar M3 of M4. En als dat ook niet meer gaat kan ik nog recreatief schaatsen. Stoppen, daar denk ik niet aan. Schaatsen doe ik echt tot ik er bij neer val!’

Elke dag open In de zomer zit het clubhuis vol met tennissers, in de winter met schaatsers. ‘Tenminste, als er ijs ligt’, zegt Simone. ‘Hoewel de NIJC hier het thuishonk heeft, kan er natuurlijk alleen maar geschaatst worden als er ook daadwerkelijk ijs ligt, anders gaan ze naar de ijsbaan in Haarlem en komen ze niet hier. In de winter is het voor ons dus rustig. Er kan wel gewoon worden getennist op de pro bounce banen, maar er is geen competitie. Maar daar verzinnen we dan ook steeds wel weer wat op. Zo doen we ’s winters ook catering en hebben we regelmatig thema avonden, zoals een stampottenavond of een galadiner of een Hollands feestje. En steeds meer mensen weten ons ook te vinden als ze iets te vieren hebben. Want niet alleen leden zijn hier welkom, we zijn een volwaardige horeca onderneming en we bieden kwaliteit. Er komt niets uit een pakje, alles is vers. Op vrijdag en zaterdag hebben we diner en iedere eerste vrijdag van de maand is het Chateau Briand avond. We zijn zeven dagen per week open en ook dan is het superfijn dat pa af en toe inspringt. Wat we sinds twee jaar ook weer doen is een Noortuks Tennis Toernooi organiseren. We verkopen dan lootjes en de opbrengst daarvan is voor een goed doel, dit jaar was dat De Edwin van der Sar Foundation. We zijn altijd bezig om er iets van te maken. Het voelt voor mij ook niet als werken, het clubhuis is mijn leven. De hele dag mensen om me heen, ik hou ervan. En als je dan ook nog eens overladen wordt met complimenten dat je het zo goed doet, dan is dat geweldig en motiveert dat om er elke dag weer een mooie dag van te maken.’

LINKS SIMONE IN DE OUDE NIJC KLEDING, RECHTS HAAR ZUSJE

16

FRANS OP DE IJSBAAN HAARLEM WAAR HIJ NOG MINIMAAL DRIE KEER IN DE WEEK TE VINDEN IS


Sportarts Mulder

Dr. A. Mulder

Lex Mulder is sport- en orthomanueel arts in Noordwijk. Steeds meer mensen weten eerder de weg naar zijn praktijk te vinden. ‘Mond tot mond reclame is nog altijd de beste reclame’, zegt Mulder. Maar ook het aantal verwijzende huisartsen en specialisten vertoont al jaren een stijgende lijn.

Praktijk voor orthomanueleen sportgeneeskunde Van de Mortelstraat 204 2203 JL Noordwijk Tel. (071) 362 0582

www.sportmed.nl

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD PR

‘Als ik het probleem niet kan oplossen, is de juiste doorverwijzing zo belangrijk’ Klachten aan het zogenaamde ‘bewegingsapparaat’ kunnen hardnekkig zijn en rug- en nekklachten geven vaak veel pijn. Lex Mulder heeft al veel mensen behandeld en van hun klachten afgeholpen. ‘Maar ik ben geen wonderdokter’, lacht Mulder. ‘Het voordeel van behandeling in mijn praktijk is wel dat ik al na twee of drie behandelingen weet of ik voor verlichting of verbetering van de klachten kan zorgen. De kosten voor therapie blijven zo beperkt. Als ik mensen niet kan helpen, dan weet ik naar welke arts of voor welke behandelmethode het beste gekozen kan worden, zodat de klachten alsnog aangepakt kunnen worden.’

Doorverwijzen

OP DE MRI IS DUIDELIJK EEN BOTUITSTEEKSEL TE ZIEN DIE EEN ZENUW RAAKT

Grada van Exter had pijn in haar nek, met uitstraling naar haar arm. De fysiotherapeut wist zich er geen raad meer mee en Grada kwam terecht bij Lex. Grada: ‘Ik was al eerder bij Lex geweest en ook toen had hij me goed behandeld. Zowel de neuroloog als de radioloog konden na een MRI geen diagnose stellen. Ik ben bij Lex terecht gekomen en hij heeft de MRI opgevraagd en het bekeken. Hij zag vrijwel direct dat ik een nekhernia had. Of nou ja, officieel had ik ‘een botuitsteeksel die een zenuw raakte’. Uiteindelijk ben ik bij professor Peul terechtgekomen, hoogleraar Algemene Neurochirurgie, en hij bevestigde de conclusie van Lex. Met behandelingen van Lex hebben we nog geprobeerd om een operatie te voorkomen – want de plek is lastig en een operatie brengt veel risico’s met zich mee. Maar uiteindelijk bleek na een aantal behandelingen dat de enige oplossing toch een operatie was. Gelukkig is het goed gegaan en ben ik nu van mijn pijn af!’

17


Jo van Rijn-Steenvoorden (93) woont ondanks haar hoge leeftijd nog altijd zelfstandig. Samen met haar dochter Cock (72) en zoon Arnold (69) runden ze, tot enkele jaren geleden, familiepension Zonnedak aan de Quarles van Uffortstraat. Met fraai uitzicht op Noordwijk-Binnen zou Jo geen andere plek kunnen bedenken waar zij zich thuis zou voelen. ‘Ik ben een echte zeeër. Waar moet ik heen? Naar Hoogwaak? An me nooit niet. Zo lang het kan blijf ik hier wonen,’ laat ze met klem weten. TEKST THOMAS STEENVOORDEN BEELD BURO BINNEN/PR


ZELFSTANDIG WONEN

Geen mantelzorg genoeg

‘Mijn moeder helpen is voor mij vanzelfsprekend’ De familie van Rijn woonde met tien kinderen in de Schäfferstraat tot ze in 1963 verhuisden naar de Quarles. Dit, oorspronkelijk in 1936 voor schilder P. van Duin gebouwde, vrijstaande huis droeg de naam: Het Kraaiennest. Naast woonruimte werden hier ook een werkplaats en vergaderzaal voor de Gereformeerden in Hersteld Verband gerealiseerd,waar tot eind ‘45 diensten werden gehouden. In 1963 bestierde een Duitse mevrouw (voorheen de partner van een garagehouder aan de Huis ter Duinstraat) het pand als pension. Dit werd overgenomen en voortgezet onder de naam Zonnedak. Oudste dochter Cock had lange tijd gewerkt in pension JoWe van de familie Kampman en hielp moeder Jo met de dagelijkse werkzaamheden in het pension. ‘De hele familie werkte eigenlijk mee. Mijn vader, Theo van Rijn, werkte bij slager Van de Berg en wij moesten moeder helpen. Zo ging dat vroeger,’ vertelt Cock. ‘En zo gaat het eigenlijk nu nog, al hebben we al een aantal jaren geen pension meer. In de zomer ontvangen we nog een paar vaste gasten die al jaren in Noordwijk komen. Maar dat is privé.’

Samenwonen

Mantelzorger

Tot op de dag van vandaag woont Jo met haar dochter en zoon Arnold aan de Quarles en runnen ze nog altijd samen het huishouden. Arnold zorgt voor de boodschappen en klusjes in en rond het huis. Jo helpt met voorbereiden van het eten en Cock kookt. ‘Soms is het hier net de zoete inval,’ zegt Cock. ‘Er is altijd reuring en iedereen is welkom. Dat zijn we gewend. En mijn moeder vindt dat ook heel gezellig; mensen om haar heen.’ Maar Cock doet meer dan koken. Dat begint ’s ochtends al. Moeder mag dan wel beneden slapen, maar de douche is boven. ‘Ik help haar de trap op, want dat kan ze niet meer alleen,’ zegt Cock. ‘Ongemerkt ben je de hele dag door behulpzaam. Dat is er ingeslopen naar mate moeder ouder is geworden. Al is ze nog heel vitaal voor haar leeftijd. Altijd bezig met van alles en nog wat. Dat heeft ze van haar vader, die bij ons altijd een emmer aardappels kwam schillen voor de pensiongasten.’ Jo: ‘Zonder Cock en Arnold zou ik niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ik ben ook heel blij dat het zo gelopen is. Stel je voor dat ik alleen zou zijn. Ik weet me geen raad.’

Volgens de huidige definitie is Cock het prototype van een mantelzorger. Al wil ze daar zelf niets van weten. In de praktijk blijkt ook dat veel mensen hulp bieden zonder dat ze zich ‘officieel’ aanmelden als mantelzorger. De bijbehorende procedures worden als omslachtig beschouwd. Voor velen is het vanzelfsprekend dat je elkaar helpt. Al heeft het aanmelden als mantelzorger ook voordelen. Het delen van ervaring of een helpende hand die je de weg wijst, kan een verlichting zijn. Of een tijdelijke hulp zodat jij zelf eens op vakantie kan. ‘Met vakantie’, zegt Cock, ‘gaan we ook met moeder. Pas nog naar Oostenrijk. Heerlijk een weekje de bergen in. Arnold of ik pakken afwisselend het stuur en gaan met moeder op de achterbank op pad. Nee, ik vind mijzelf geen mantelzorger. Daar is het nog geen ‘mantelzorg’ genoeg voor...’

FOTO LINKS: HIER IS NU FLYING PIG. FOTO MIDDEN: PENSIOEN VAN FAM. KAMPMAN FOTO RECHTS: HUIS MET WASGOED FAM. VAN RIJN

DE SCHÄFFERSTRAAT BESTAAT NIET MEER EN LIGT NU AAN DE PARALLEL BOULEVARD

19


Rijncoepel

Mevrouw Jansen is 84 jaar en woont alleen. Ze heeft verschillende aandoeningen, hierdoor loopt ze slecht en gaat ze niet zo vaak meer naar buiten. Ze voelt zich eenzaam en alle ‘gewone’ dingen, zoals aankleden en boodschappen doen, zijn een grote opgave voor haar.

<

TEKST EN BEELD RIJNCOEPEL

Een goede oude dag Er zijn veel mensen zoals mevrouw Jansen in Noordwijk. Huisarts Esther de Jager vertelt: “Wij noemen hen ook wel kwetsbare ouderen. Gelukkig zijn de meesten van hen bekend bij de huisartsen, maar niet allemaal. Het is belangrijk om de oudere die we niet in het vizier hebben te vinden. De signalen van de mantelzorgers en wijkverpleegkundige en maatschappelijk werkenden zijn heel belangrijk.”

Wat zijn kwetsbare ouderen ?

WIST U DAT ?

• er sprake is van dubbele vergrijzing? Er komen steeds meer ouderen en zij worden steeds ouder. • in 2030 de Nederlandse bevolking voor 25% uit 65+ers bestaat ? Op het moment is dat 16%. • rust écht roest? Dagelijks 30 minuten matig intensief bewegen -het liefst meer - werkt beschermend tegen allerlei aandoeningen, zoals dementie! • er veel informatie voor mantelzorgers staat op: www.mantelzorgerleiden.nl

Ouderen met een complexe problematiek. Denk daarbij aan ernstige aandoeningen zoals artrose, kanker, etc. Ook eenzaamheid speelt vaak een grote rol. Bij de zorg zijn vaak veel verschillende hulpverleners betrokken. Alle zorgverleners willen graag het beste voor de ouderen in Noordwijk. Zij moeten daarom goed met elkaar kunnen samenwerken. In het zorgprogramma ‘Kwetsbare ouderen’ hebben we hier afspraken over gemaakt.

Wat kan de huisartsenpraktijk betekenen voor kwetsbare ouderen? De praktijkondersteuners en huisartsen bezoeken deze ouderen regelmatig. Zij zoeken samen met de oudere en het liefst ook hun mantelzorger(s) naar manieren om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Huisarts Esther de Jager: “We zoeken naar oplossingen en proberen problemen zo vroeg mogelijk te onderkennen en aan te pakken. Brandjes blussen als ze nog klein zijn. Proactief.”


TEAM WANTVELD VAN LINKS NAAR RECHTS: ERICA ZONNEVELD (FYSIOTHERAPEUT), SIGRID VAN DAAL (APOTHEKER), BETTINA VAN RIEK (BUURTZORG), ESTHER DE JAGER (HUISARTS), JACQUELINE VAN ZWEEDEN (PRAKTIJKONDERSTEUNER OUDEREN EN WIJKVERPLEEGKUNDIGE MARENTE), ELLEN VAN DER NIET (DIËTIST) EN NELLEKE VAN DER ZWAN (WIJKVERPLEEGKUNDIGE GROOT HOOGWAAK)

Praktijkondersteuner (POH) Praktijkondersteuner Jacqueline van Zweeden : “Als ik als praktijkondersteuner voor het eerst bij een oudere kom, zetten we samen alle problemen op een rijtje en bespreken we welke problemen we als eerste aanpakken. Dit overleg ik daarna met de huisarts en zo ontstaat een persoonlijk zorgplan. De thuiszorg speelt hier ook vaak een belangrijke rol in. Daarom werken we nauw met elkaar samen.” De praktijkondersteuner is het eerste aanspreekpunt voor deze ouderen en hun mantelzorgers, maar ook voor alle hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg. Een echte spilfunctie. De praktijkondersteuners bespreken alles met de huisarts, zodat deze altijd op de hoogte is van wat er speelt.

Diëtist Ouderen lopen een hoger risico op ondervoeding. Diëtiste Ellen van der Niet: “Ik kan mensen helpen een oplossing te bedenken voor een aantal praktische vragen: Hoe kan ik nog aansterken bij ernstige ziekte? Wat kan ik eten bij gebits-, slik- of stoelgangproblemen? Door hier snel op in te spelen verbetert de kwaliteit van leven en wordt mogelijk een ziekenhuisopname voorkomen.”

Samenwerkingsverband Noordwijk Binnen is • Huisartsenpraktijken: Irisplein, Vinkeveld • Duinrand Apotheek, Apotheek aan Zee en Apotheek Noordwijk Binnen • Fysiotherapiepraktijken: Paramedisch Centrum Noordwijk en Vinkeveld • Diëtistenpraktijk: Barbara van Eeden • Psychologen: L. Debicki en Merel Hovestad • Wijkverpleging

www.svn-b.nl

Samenwerkingsverband Wantveld is Huisartsenpraktijk Wantveld Fysiotherapie Wantveld Diëtisten praktijk Wantveld Psychologen PEP Junior en PEP Wantveld Duinrand Apotheek, Apotheek aan Zee en Apotheek Noordwijk Binnen • Wijkverpleging • • • • •

www.wantveld.nl

Apotheek De apotheker kan op thuisbezoek komen bij ouderen om over de medicijnen te praten. Apotheker Sigrid van Daal : “Ik ga na of er problemen zijn bij het gebruik en beheer van medicijnen. Ik praat met de oudere over verwachtingen, wensen en zorgen over de medicijnen. Bijvoorbeeld over bijwerkingen.” Als het nodig is wordt de medicatie aangepast. Altijd in overleg met de oudere, de praktijkondersteuner en de huisarts.

Fysiotherapie Als de dagelijkse handelingen meer moeite kosten en de balans verslechtert, is er meer kans op vallen. Zo wordt het risico op botbreuken groter en wordt het zelfstandig wonen een stuk moeilijker. Gelukkig is hier wat aan te doen!’ Fysiotherapeut Erica Zonneveld: “Wij helpen met de training van die activiteiten die moeilijk en risicovol zijn. Op die manier neemt de balans en het zelfvertrouwen toe, waardoor het risico op vallen veel kleiner wordt. Deze training heet valpreventie.”

DE BESTE ZORG DOOR SAMENWERKING. Chronische zorg vraagt om goede samenwerking. En samenwerking vraagt om een goede organisatie. De zorgverleners van de samenwerkingsverbanden Wantveld en Noordwijk-Binnen werken beide met het zorgprogramma Kwetsbare ouderen. De samenwerkingsverbanden zijn aangesloten bij Stichting Rijncoepel die op de achtergrond de organisatie van de chronische zorg op zich neemt. U ziet hier niets van, maar merkt het wel: uw zorgverleners hebben de handen vrij om u te helpen, zodat u uw chronische ziekte zo goed mogelijk de baas blijft.

21


De Ouderenbonden

Kerstfeest:

een feest om samen te vieren

Met Kerstmis wordt over de hele wereld door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Van oudsher ook een feest van bezinning. Maar ook een feest van verbroedering, van naastenliefde en omkijken naar elkaar. In de wereld waarin we nu leven, met alle ellende ver weg maar tegenwoordig ook zo dichtbij, moeten we niet vergeten elkaar vast te houden. Niet krampachtig, maar door een ieder in zijn eigen waarde latend, elkaar de ruimte gevend hieraan vorm te geven. We zijn er tenslotte niet alleen voor ons zelf, maar ook voor de ander. De twee woorden “vieren” en “bezinning” krijgen in de huidige tijd ook een diepere betekenis. Wat zou het mooi zijn als we in deze donkere tijd Kerstmis, of zoals de Protestanten het ook vaak noemen Kerstfeest, samen te vieren. Samen met ons gezin, samen met onze familie , maar misschien ook samen met onze naasten, onze gasten, ver weg of heel dichtbij. Wie kent u, in uw naaste omgeving, die door ouderdom of ziekte met Kerstmis alleen thuis zit? Die geen familie dichtbij meer heeft, die moeilijk nog de deur uit kan gaan of die ondanks alles toch eenzaam is. Wat zou het mooi zijn als we tijdens komende kerstmis ook naar hen omzien.

• • • • •

Actief voor u en met u Veelzijdig en hulpvaardig Gratis tijdschrift ‘ Nestor ‘ Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas Lidmaatschap 2016 € 24,00 p.j.

Informatie via Ledenadministratie : Dhr. Herman (H.C.) Bogaards Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk Tel. 071 36 157 78 ledenadministratie@kbonoordwijk.nl www.kbonoordwijk.nl

22

Nu zult u zich wel afvragen: Wat kan ik doen? Hoe pak ik dat nu aan? Ik zou me kunnen voorstellen dat u aanbelt, een woordje wisselt, een kleine attentie brengt. Een klein gebaar voor u, maar met een grote waarde voor hen. En misschien heeft u nog een stoel aan uw eigen kerstviering leeg staan. Stel u eens voor dat die wordt gevuld door iemand waar naar wordt omgezien? Dan zou het Kerstfeest voor u én voor uw naaste toch echt een feest van samen vieren kunnen zijn? Laten we in de donkere tijden de Ster volgen die ons de weg heeft gewezen naar het nieuwe leven. En dat die Ster vandaag en alle komende dagen ons levenspad nog steeds mag verlichten. De besturen van het DBO en van de drie ouderen bonden wensen u allen samen een mooi Kerstfeest.

Gemeenschappelijk actief

• Plaatselijke ouderenbond op protestants christelijke grondslag • Belangenbehartiging op tal van terreinen • 3 x per maand een programma in de Vinkenhof • Gratis tijdschrift Perspectief

Voor nadere informatie: Leon Guijt Tel. 071 3620751 of 06 20370408 E-mail: irlguijt@gmail.com

Nieuwe senioren vereniging in Noordwijk: • Voor alle gezindten • Belangenbehartiging zoals belastinghulp, adviezen van ouderenadviseurs en hulp bij thuisadministratie • Bewegen zoals fietsen, biljarten en bowlen. • Cursussen en recreatie

Voor meer informatie bel onze secretaris: Henriette van der Gugten Tel. 071 8884884 Website: www.ansv.nl


Je hebt niet altijd een ander nodig om iets te ondernemen

n.

Kent u ze ook, die mensen die midden in de zomer met schitterende ogen vertellen dat zij naar de winter verlangen? Ze geven in de (soms) brandende zon een inzicht in hoe hun ideale winter eruit ziet: knus de gordijnen dicht, kaarsjes aan en met elkaar gezellig praten en zo nu een dan een spelletje doen. Die winters lijken alleen uit avonden te bestaan…. TEKST BAUKJE MULDER BEELD PR

Helemaal ongelijk hebben zij natuurlijk niet, want er zijn dagen bij waarbij de ochtendschemering tegen de avondschemering aan lijkt te leunen. Kent u ze ook, die mensen die midden in de winter met schitterende ogen vertellen dat zij naar de zomer verlangen? Zij geven in de (soms) snijdende wind een inzicht in hoe hun ideale zomer eruit ziet: van ’s morgens vroeg tot laat in de avond een zonnetje, lekker naar het strand, lui liggen lezen en zo nu en dan een wandelingetje. Helemaal ongelijk hebben zij niet, want er zijn dagen die aan dat ideaalbeeld voldoen. Beide groepen mensen hebben, naar mijn mening, een deel van het jaar waar-

in zij niet echt meedoen. In hun hoofd willen zij in een andere tijd van het jaar zijn. Zou dat de oorzaak zijn van de soms sombere gezichten die je op straat ziet, terwijl mensen aan het winkelen zijn? Als wij met elkaar proberen te genieten van het mooie dat ieder jaargetijde heeft, ontnemen wij onszelf niets. Wij genieten dan zowel van de zomer als de winter. Genieten, doe je dat met elkaar? Heb je anderen nodig om echt te genieten? Het is vaak wel fijn om tegen iemand te zeggen: zie je dat, is dat niet mooi, lief, grappig,… U kunt het rijtje vast moeiteloos aanvullen met andere elementen. Samen naar een museum gaan, dan zie je meer dan wanneer je het alleen doet. Samen een eindje wandelen, je merkt meer op dan wanneer je alleen een ommetje maakt. Toch kun je het alleen doen. In een museum kom je gemakkelijk in gesprek met iemand die daar ook is en het is verhelderend om van een wildvreemde te horen wat hij/zij van een schilderij of een ander (kunst)werk vindt. Als je samen bent, gebeurt dat veel minder vaak. Als je in je eentje loopt te wandelen, maak je sneller een praatje met ie-

mand die je tegen komt, dan wanneer je samen bent. U ziet het, je hebt niet altijd een ander nodig om iets te ondernemen. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat het fijn is om soms alleen te zijn of alleen iets te ondernemen, maar dat het even fijn is om op andere momenten samen met anderen iets te doen. Of dat nu een kopje koffie drinken is, een concert bezoeken, een eindje wandelen of fietsen, een hapje eten, of wat dan ook. Wat dat betreft is het goed om ons dat te realiseren als de dagen kort en de avonden lang zijn. Na de drukte van de decembermaand (u nodigt toch iemand uit om een kopje koffie te komen drinken of een hapje mee te eten?) zijn er nog twee maanden waarin de dagen kort en de temperaturen laag zijn. Dan is het fijn om zo nu en dan de warmte van een goed gezelschap te kunnen ervaren. Geven wij onszelf de opdracht om een goede, fijne winter te beleven? Hoewel het nog lang geen Nieuwjaar is, ben ik die uitdaging al aangegaan. Kijken of het lukt en wij anderen op die manier ook mee kunnen nemen in een blije winter.

23


Mijn Bibliotheek…

Helpt u op weg Met de cursus DigiSterker

De blauwe envelop van de Belastingdienst gaat verdwijnen. Vanaf 1 november is de belastingdienst volledig over op digitale post. U ontvangt voortaan uw berichten in een digitale postbus op internet. Daarnaast worden de komende 2 jaar alle fysieke overheidsloketten gesloten om plaats te maken voor digitale loketten. U moet dan online een afspraak maken als u geholpen wilt worden. Het aanvragen van toeslagen en/of het doorgeven van wijzigingen zult u ook via de computer moeten doen. Omdat niet iedereen handig is in het gebruik van internet, maken veel mensen zich hier zorgen over. Speciaal voor deze mensen biedt de Bibliotheek Bollenstreek in Noordwijk de cursus DigiSterker aan, waarin u leert werken met de e-overheid. Het is een cursus van vier dagdelen waarin u geholpen wordt om beter uw weg te vinden bij de (elektronische) overheid. In kleine groepjes en onder begeleiding van docenten wordt er in eigen tempo stapsgewijs ervaring opgedaan met overheidssites.

Iets voor u?

Kunt u niet uit de voeten met de digitale overheid? Of durft u zich er nog niet aan te wagen? Misschien is de cursus dan iets voor u. Hij is speciaal ontwikkeld voor inwoners van Noordwijk. Om de cursus te kunnen volgen wordt er wel van u verwacht dat u al enige ervaring heeft met computers en internet. Mocht u twijfelen dan kunt u het altijd even bespreken in de bibliotheek.

Nieuwe openingstijden!

Per 1 januari 2016 worden de openingstijden verruimd: Maandag 14:00-18:00 uur Dinsdag 14:00-18:00 uur Woensdag 14:00-18:00 uur Donderdag 11:00-20:00 uur Vrijdag 11:00-20:00 uur Zaterdag 11:00-16:00 uur De woensdagavondopenstelling komt te vervallen.

24

Akkerwinde 1 A 2201 MC Noordwijk Tel. (071) 361 17 10

www.bibliotheekbollenstreek.nl

Werken met de e-overheid

De cursus die u helpt uw weg te vinden op overheidssites

Digisterker_Flyer_A5_[variant1].in

dd 1 04-11-15 09:10

In de cursus DigiSterker leert hoe u informatie kunt aanvragen bij de gemeente Noordwijk, de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD), en de Belastingdienst. Vaak heeft u voor uw aanvragen een DigiD nodig. Als u deze nog niet heeft, vragen we die aan in de eerste les. U krijgt te zien wat de overheid al over u weet, zoals bijvoorbeeld de opbouw van uw AOW. Er wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan met privacy en veiligheid. U kunt zich opgeven via de website of aan de balie in de bibliotheek. Tijdens de cursus maakt u gebruik van een laptop van de bibliotheek. De cursus bestaat uit vier lessen en kost € 35,- De lessen zullen plaatsvinden op 13 januari, 27 januari, 3 februari en 10 februari. Naast de cursus DigiSterker kunt u in de bibliotheek nog meer leren over mediawijsheid. Op 17 februari begint er een iPadcursus voor beginners. Dit zijn 5 lessen voor €50,-, of €60,- als u geen lid bent van de bibliotheek. En als u een vraag heeft over de computer/tablet/e-reader/ telefoon, of het lezen van e-books dan bent u van harte welkom op dinsdag tussen 14:00 en 16:00 uur. Tijdens DigiDinsdag zit er een team in de bibliotheek dat antwoord heeft op al uw vragen.


ANSV

Bovengenoemde organisatie gaat per 1 januari van start. De jarenlange onvrede over handel en wandel van de ouderenvereniging ANBO heeft men doen besluiten deze organisatie te verlaten en tot oprichting van een nieuwe vereniging, de Algemene Noordwijkse Seniorenvereniging, kortweg ANSV, te komen.

<

TEKST PR BEELD BURO BINNEN

Start

<

STAANDE VAN LINKS NAAR RECHTS: TON OUWEHAND, CEES HAMBURGER, TON BRAKHOVEN, HENRIĂ&#x2039;TTE VAN DER GUGTEN EN TON DONDERS. ZITTEND VAN LINKS NAAR RECHTS: CO HOGENHUIS, HENNIE MEEUWENBERG EN AAD PASSCHIER.

Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV)

Het centralisatiebeleid dat de inspraak en inbreng van leden tot een o punt brengt. Dat bestuursleden niet nodig acht en penningmeesters degradeert tot verzamelaars van bonnetjes. Het kleineren van bestuursleden.

met een gereduceerde contributie deel kunnen nemen aan de diverse activiteiten, kunnen rekenen op voordelige rijbewijskeuring, korting bij de ziektekostenverzekering kunnen krijgen en hulp bij belastingzaken.

Er zijn diverse pogingen geweest om een beter klimaat te scheppen tussen de directeur/bestuurder en de diverse afdelingen. Want men wilde wel doorgaan in een goed functionerende organisatie, de oudste Ouderenvereniging in Nederland. Maar ondanks alle pogingen is er geen overeenstemming bereikt omdat dit bestuur geen stap terug wilde doen. Het uittreden van afdelingen is drie jaar geleden al begonnen en vindt dit jaar nu doorgang in diverse gewesten.

Het bestuur bestaat uit Hennie Meeuwenberg (voorzitter), HenriĂŤtte van der Gugten (secretaris), Ton Brakhoven (penningmeester), Cees Hamburger (bestuurslid wonen en afgevaardigde Raad WZW), Ton Donders (bestuurslid WMO-Platform), Aad Passchier (activiteiten en cie Lief en Leed), Ton Ouwehand (ledenadministratie) en Co Hogenhuis (algemeen bestuurslid). Deze mensen staan in de startblokken en hopen velen te kunnen inspireren tot toetreding tot het vrijwilligerskorps.

Het ledental van ANBO Noordwijk bedroeg 1100 leden maar het ziet ernaar uit dat dit aan het eind van het jaar , als leden op gaan zeggen, beduidend minder zal zijn. Veel leden hebben aangegeven het lidmaatschap per 1 december op te zeggen.

Nieuwsgierig geworden?

Wat de nieuwe vereniging centraal wil stellen zijn de leden die

Aanmelden kan per email bij de ledenadministratie Ton Ouwehand, floriston@hetnet.nl of via het inschrijfformulier. Het formulier kan ingeleverd worden bij de receptie in de Wieken, Wassenaarsestraat 5 Noordwijk Binnen of het Trefpunt, Schoolstraat 2 in Noordwijk aan Zee.

25


Seks

kent geen pensioen

‘Verleg je accenten en probeer iets nieuws’ “Ik zit in een clubje van huisartsen die op landelijk niveau bezig zijn met seksuele gezondheid: SeksHAG (Huisartsen Advies Groep). Onze presentatie had vooral als doel om een heel praktische boodschap over te brengen op huisartsen. Want het blijkt dat veel van hen het erg lastig vindt om over seks te praten met hun patiënten. Maar je mag er toch van uit gaan als patiënt dat je over alles kan praten met je huisarts. Hoe komt dat? “Seks blijft helaas een beladen onderwerp. Bovendien vinden patiënten het ook vaak gênant om erover te beginnen en huisartsen hebben vaak zoiets van: ‘Oh jee, als het deze kant op gaat zijn we over een uur nog niet uitgepraat.’ Een ( oudere) patiënt omschrijft het vaak als: ‘Het zit daar van onderen niet goed’. Dat is natuurlijk heel vaag. Dan moet je echt doorvragen.”

Vrijen kan pijnlijk zijn

26

Corrie stelt dat, zeker wanneer je ouder wordt, je bij heel veel aandoeningen kan bedenken dat dat invloed heeft op je seksleven. “Stel: je hebt als vrouw artrose in je heupen. Door pijn en stijfheid kan dan het vrijen lastiger zijn om-

Het jaarlijkse huisartsencongres in het congrescentrum in Den Haag kreeg in november 2015 het thema Onderbelicht. 2600 Huisartsen uit heel Nederland waren aanwezig om lezingen en workshops bij te wonen waarin uro- en gynaecologie maar ook de seksuele gezondheid onder de aandacht werden gebracht. In samenwerking met 2 collega’s gaf Corrie Vliet Vlieland een presentatie met de titel Seks kent geen pensioen. TEKST CAROLINE SPAANS BEELD PR & BURO BINNEN

dat het spreiden van de benen onaangenaam is. Dat hoeft niet, maar het kán wel. De boodschap aan de huisarts bij zo’n voorbeeld is: vráág dat dan ook aan je patiënt. Bijvoorbeeld zo: ‘We weten dat deze klacht gevolgen kan hebben voor de seksualiteit. Hoe is dat bij u?’ In dit geval zou een simpele pijnstiller, een warm bad of douche of een andere houding soelaas kunnen bieden. Eenvoudige oplossingen, waarvan je je als huisarts zou kunnen afvragen waarom patiënten daar zelf niet op kunnen komen. Maar mensen bedenken dat nu eenmaal niet zelf. Daarom zitten ze bij jou in de spreekkamer.”


gezondheid De vraag is natuurlijk ook: wat versta je onder seks? Is dat alleen geslachtsgemeenschap? Corrie: “Seks is natuurlijk veel meer. Intimiteit, geborgenheid, lichamelijk contact. Mensen zijn soms zo ‘verblind’ door de seks zoals die zou ‘moeten’ zijn. Als je dan ouder wordt en je seksbeleving is niet meer hetzelfde als wanneer je jong was, komt het ook regelmatig voor dat mensen ‘er dan maar mee stoppen’. Terwijl je ook kan kijken naar wat er nog wél kan. Lichamelijke invloeden zijn overigens minder van invloed, zien wij, dan een depressie. Dat is echt een killer voor je seksleven. Maar seks is natuurlijk wel heel belangrijk voor de algemene kwaliteit van leven.’

Hoe ouder hoe gekker

Als huisarts en seksuoloog behandelt ze patiënten met seksuele gezondheidsklachten liefst zelf. “Iemand met erectieproblemen bijvoorbeeld, een klacht die veel voorkomt bij mannen op leeftijd, kan ik wel een Viagra of andere erectiepil voorschrijven, maar liefst zie ik ze samen met hun partner in mijn praktijk. Want soms is er ook een ‘verschil in zin of verwachting’. Zeker als je al járen samen bent is het voor sommige stellen niet makkelijker om erover te praten. Ze zitten dan al zolang in een bepaald patroon en durf dan maar eens hardop te zeggen: ‘Ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker wat je doet, kan dat niet anders?’ Ik vind het heel fijn om te zien dat ik hier aan tafel mensen weer met elkaar in gesprek kan krijgen.

Dat seks spontaan moet zijn is volgens de huisarts een groot misverstand. Seks is nooit spontaan. Er gaat altijd een soort scenario aan vooraf, maar dat heb je niet in de gaten wanneer je net verliefd ben. Dan ben je ook bezig met plannetjes verzinnen, sms-jes sturen met als doel: als we elkaar zien gaan we lekker vrijen. Maar als je elkaar al heel lang kent, doe je dat vaak niet meer. Het advies om juist wel iets gezelligs te doen, hapje eten, naar de bios. Als een van de twee in een ziekenhuisbed terechtkomt, wordt het echtelijk bed vaak ontmanteld en is seks verleden tijd. Maar ook dat hoeft niet natuurlijk: samen in een ziekenhuisbed kan je ook de warmte en de intimiteit opzoeken. Belangrijk is om te kijken naar wat nog wel kan: een andere houding, een ander tijdstip. Met andere woorden: verleg je accenten en probeer iets nieuws.

Seks is gezond Tijdens de presentatie is Corrie ook ingegaan op de effecten van de daad an sich. Tijdens het vrijen gaat je bloeddruk omhoog, je spieren trekken samen, gaat je hart sneller kloppen, adem je sneller en verwijden de bloedvaten zich. Dat is precies hetzelfde wat in je lichaam gebeurt tijdens het sporten. “Seks is dus gezond en bovendien moet je ermee aan de slag blijven, anders verlies je je vaardigheden. Dat is met sporten ook zo. Als mannen heel lang geen seks meer gehad hebben, daalt de testosteronspiegel waardoor ze minder zin hebben en lastig een erectie kunnen krijgen. Dat komt terug als ze weer seksueel actief worden. En voor vrouwen geldt dat na de overgang de kwaliteit van bekleding van de vagina dunner en droger wordt. Maar zolang er maar vaak genoeg gevreeën wordt, blijft ook de vagina vochtig genoeg. Mensen moeten niet vergeten dat je nu eenmaal geen topprestaties meer mag verwachten in bed wanneer je ouder bent. Vergeet niet dat die normale veroudering al zorgt dat je minder snel opgewonden raakt en niet zo snel een orgasme krijgt. Dat is niet gek of vreemd, dat is een simpel feit. Dus is het dubbel zo belangrijk om tijd voor elkaar te nemen en variatie aan te brengen. Je hebt simpelweg meer prikkels nodig. Een extra prikkel kan bijvoorbeeld een goed glijmiddel zijn. Dat advies geef ik regelmatig en leg daarbij uit dat je dat gewoon bij een Kruidvat of Etos kan kopen. En als je dat gênant vindt om in je eigen dorp te kopen, ga je naar een dorp verderop, of je bestelt het op internet. Het gebruik van glijmiddel is niet gek of raar en niet alleen een remedie wanneer je als vrouw niet vochtig genoeg bent, maar het maakt het gevoel bij het strelen of stimuleren van de geslachtsdelen – ook bij mannen- intenser. Je zou ook babyolie kunnen gebruiken. Ik vind dat je als huisarts de taak hebt om dat goed uit te leggen aan je patiënt.”

Je kunt van alles bedenken waardoor mensen seksueel gefrustreerd kunnen zijn of raken. Géén partner hebben – door overlijden of scheiding - is daar een van. En wanneer je bijvoorbeeld in een verpleeghuis woont heb je vaak nauwelijks privacy. Corrie: “Hier ontstaan ook nog wel eens relaties, waar soms heel lacherig naar gekeken wordt. Ik vind het heel belangrijk om hierover openlijk met het personeel te praten en te benadrukken dat het hier om een volslagen menselijke behoefte gaat, die niet leeftijdsgebonden is. Het gevoel van verliefdheid is op je 75ste hetzelfde als op je 17de. Zelfs heftiger, volgens sommigen.”

De brochure Seks als je ouder wordt, is te verkrijgen via www.rutgers.nl, via ‘aanbod’ en ‘bibliotheek

CORRIE VLIET VLIELAND (58) IS HUISARTS IN NOORDWIJK. VAN 2000 TOT 2014 WERKTE ZE OP WOENSDAGEN IN HET LUMC OP DE POLI SEKSUOLOGIEVAN 1998 TOT 2000 VOLGDE ZE DE OPLEIDING TOT SEKSUOLOOG “IN MIJN PRAKTIJK KRIJG IK SOMS PATIËNTEN OVER DE VLOER DIE AL HUN MOED BIJ ELKAAR HEBBEN VERZAMELD OM SEKS GERELATEERDE VRAGEN TE STELLEN. DAAROM VIND IK HET HEEL BELANGRIJK DAT WE ALS HUISARTSEN MENSEN HIERIN OPENLIJK TE WOORD STAAN EN DESKUNDIG BEGELEIDEN.”

27


Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Als redder wordt er altijd op je gerekend TIJDENS HET REDDERSGALA ONTVING HENK DE GOUDEN LEGMEDAILLE

Henk Admiraal (72) is een bijzondere man. Zijn naam doet vermoeden dat hij iets met de zee van doen heeft. Niets is minder waar, hij heeft ook nooit bij de Marine gediend. Wel was hij op jeugdige leeftijd matroos op de grote vaart, het varen lag hem wel. Toch heeft dat maar enkele jaren geduurd. Zijn vader had een schildersbedrijf en Henk werd geacht ook schilder te worden. Zo geschiedde. Wel werd Henk op zijn 22e officieel ingeschreven als ‘opstapper’ bij de KNRM Noordwijk. Dit jaar op 1 december nam hij afscheid met exact vijftig ‘dienstjaren’. Een unicum binnen de KNRM. TEKST THOMAS STEENVOORDEN BEELD BURO BINNEN

28

DE NOORDWIJKSE REDDERS OP HET PODIUM TIJDENS EEN SPECIALE DONATEURSACTIE


Een mooi artikel in het Leidsch Dagblad van twee pagina’s beschrijft de loopbaan van Henk. Zelf vindt hij het wel wat overdreven. Typisch Henk. Bescheiden over zijn jubileum en zijn vrijwilligerswerk de afgelopen vijftig jaar. Sommige mensen denken wellicht dat het een mooie hobby is, voor Henk niet. ‘Het redden van mensen is een serieuze aangelegenheid’, vertelt Henk. ‘Zeker, het samenzijn met de mannen, elke maandag in het boothuis voor onderhoud of oefening en naderhand een biertje, dat is ook gezellig. Maar als er gevaren moet worden met slecht weer, of een stoffelijk overschot moet worden geborgen, dan moet je wel je mannetje staan. Dat is niet voor iedereen weggelegd en als je bij de KNRM komt voor alleen de sensatie, dan val je snel door de mand. Je moet je bescheiden opstellen en in de groep passen. Anders werkt het niet. Je moet blindelings op elkaar kunnen vertrouwen.’ Als je met Henk in gesprek raakt over de KNRM komen als eerste de verhalen van vroeger naar boven. Als kind las hij al ‘De Reddingboot’ (donateursblad) bij opa Admiraal. Zijn eerste ervaring met de toen nog KNZHRM. Later, als lid van de zeilvereniging, werd hij door Arie Vink en Jo van

p Niet alleen Henk maar ook zijn vrouw

Gerrie was besmet met het KNRM-virus

p

der Lippe gevraagd om Kobus Vink op te volgen op de Kurt Carlsen. Hij laat een foto zien van die tijd en leest moeiteloos de namen op. Alsof hij gister nog met hen op zee was. Of over de tijd dat de gehele bemanning regelmatig in de Seinpost bij Nic van Beelen ging eten, vaak zonder te betalen. Elke maandag na de bootavond waren ze rond 22.30 te vinden bij Kees van Rooijen. Waar na sluitingstijd alle klepjes van de automatic geopend werden om vervolgens alle snacks te verorberen. ‘Cees van den Berg at zelfs tien eieren op’, lacht Henk. ‘Onze toenmalige secretaris Joop Huiberst zat bij de strandpolitie, samen met Arie de Vries en Chris Venetiën. Die laatste ging samen met

NEPTUNES SLAAT HENK TOT ‘OUD ZOUT’ (OUD REDDER) ONDER TOEZIEND OOG VAN DE ANDERE EERDER TOEGETREDEN REDDERS

5o jaar vrijwilliger een dame in bikini kijken bij een kotter (vissersboot). Daar aangekomen sloeg de kano om. De dame kon nog net aan boord van de kotter gehesen worden, maar een dure politie kijker verdween in zee. De visserslui dachten dat ze een zeemeermin binnenboord hadden gehaald.’ Henk zou er een boek over kunnen schrijven en geniet zichtbaar als hij de oude verhalen oprakelt. Niet alleen Henk maar ook zijn vrouw Gerrie was besmet met het KNRMvirus. Vanaf 1985 ging Ger mee naar beurzen zoals de HISWA. Al gauw werd zij de drijvende kracht achter de vrijwilligers bij promotionele activiteiten. Ik ben er in 2010 mee gestopt. Het meest mis ik nog de sociale contacten met de andere vrijwilligers. ‘Of wij nu in een gat vallen?’ herhaalt Ger. ‘Nee hoor. We hebben inmiddels vijf kleinkinderen en de zesde is op komst. Daar hebben we onze handen aan vol.’ Henk: ‘Als afscheidscadeau hebben we een mooie reischeque gekregen van de mannen van de KNRM. Daarmee gaan we lekker op vakantie. Niets moet meer. Sommige mensen denken dat dat bij vrijwilligerswerk ook zo is, maar ik zeg altijd: het is dan wel vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend!’

STAAND: HENK ADMIRAAL, CEES VAN DEN BERG, CEES DEN HOLLANDER, JAAP VAN DER WIEL (DE DUNNE), CEES KLINKENBERG (CEES KLINK), PIET BEDIJN (DE VIJZEL) EN COBUS VINK (TUI). ZITTEND: ARIE VINK, JO VAN DER LIPPE EN JAN VAN HAL.

29


Marente Mevrouw van Vliet-Zeeman (95) krijgt beeldzorg van Marente via de iPad

‘Bellen met beeld, wie had dat ooit gedacht?’ Alles al meegemaakt en toch nog een nieuw avontuur. Mevrouw van Vliet-Zeeman (95) gaat met Marente thuiszorg aan de slag met de iPad. Ze is een van de eersten in Noordwijk. Of ze het niet eng vindt? ‘Welnee, zo’n apparaat doet je toch niks!’. Sinds 1986 woont ze in Noordwijk. Dat jaar trouwde ze met bakker Van Vliet, haar tweede huwelijk. Een echte Noortukker kent bakkerij Van Vliet nog wel, de winkel met die mooie etalage in de Douzastraat. Haar man is al enkele jaren overleden en nu woont ze alleen. Ze is slecht ter been, maar haar geest is zo scherp als een mes.

<

TEKST ALEX PASSCHIER BEELD BURO BINNEN

<


THUISZORG VIA IPAD? De wijkteams van Marente thuiszorg in Noordwijk zijn kortgeleden begonnen met beeldzorg via de iPad. Door een videogesprek te voeren met hun cliënten kunnen ze zien of alles goed is en of er nog iets nodig is. De reguliere zorg waarbij de thuiszorg op bezoek komt, blijft natuurlijk ook gewoon bestaan. Cliënten kunnen zelf kiezen of zij beeldzorg willen. Niemand wordt ertoe verplicht. Men krijgt het apparaat in bruikleen, dus er zijn geen extra kosten aan verbonden.

BASISCURSUS IPAD VOOR SENIOREN Elke dag een telefoontje uit Kreta “Wat ik doe met mijn tijd?” Mevrouw van Vliet-Zeeman grijpt meteen naar de tekenboeken die naast haar op de bank liggen. “Ik teken Monet. Of eigenlijk, ik kleur ze in.” Het zijn prachtige, kleurrijke platen. Verrassend strak getekend voor iemand van 95. “Pasgeleden heb ik er één naar mijn dochter op Kreta gestuurd. Zij belt me elke middag, soms wel een uur lang. Dan babbelen we over van alles.” Straks gaan deze gesprekken misschien wel via de iPad. Dan kan ze haar dochter op Kreta ook zien terwijl ze haar spreekt. “Wie had ooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Wat is het volgende? Een lijntje met het hiernamaals?” Mevrouw moet er zelf om lachen. “Dan kan ik eens zien hoe die twee knullen (red. haar echtgenoten) het maken.”

Zorg via de iPad Mevrouw van Vliet-Zeeman is één van de eersten die via Marente in Noordwijk beeldzorg krijgt. Ze krijgt een iPad in bruikleen. Daarmee voert ze een aantal keer in de week een videogesprekje met een verzorgende van de thuiszorg. Dan kan ze vertellen hoe het gaat en of ze nog iets nodig heeft. En het mooie is, ze kan de iPad ook gebruiken om te bellen met familie of er een spelletje mee spelen.

h Als er iets is dan komen

we gewoon langs

Niemand is te oud om te leren. Veel ouderen vinden de iPad makkelijk in gebruik. Om mensen op weg te helpen, biedt Marente een basiscursus iPad voor senioren. U leert stap-voor-stap de mogelijkheden op het gebied van internet, e-mail, foto’s en apps. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Voor leden van Marente kost de cursus 65 euro.

Bea Jansen, wijkziekenverzorgende bij Marente, komt al jaren bij mevrouw over de vloer. Eerst voor haar man. Nu voor mevrouw zelf. Bea: “De beeldzorg brengt daar geen verandering in, deze bezoeken gaan gewoon door. Mijn collega’s en ik helpen mevrouw bijvoorbeeld met haar steunkousen. Dat kan niet via de iPad, daarvoor moet ik toch echt fysiek aanwezig zijn. De beeldzorg gaat vooral om veiligheid en de zekerheid dat er iemand is. Even checken of alles goed gaat of helpen herinneren aan de medicijnen. En als er iets is, dan komen we natuurlijk gewoon langs.”

Een bruidsboeket van spek Dat mevrouw van Vliet-Zeeman op deze leeftijd nog open staat voor iets nieuws is niet zo gek. Al haar hele leven zoekt ze het avontuur op. Stilzitten was er niet bij. Een bruidsboeket van spek maken, reuzenpannen erwtensoep voor verwaarloosde kinderen koken en werken bij Sancta Maria. Niets was haar te gek. “Het leven gaat zo snel. Nadat mijn kinderen het huis uitgingen, is het leven voorbij gevlogen. Nu is de oudste zelf alweer 71. Maar ik kan nogsteeds niet stilzitten. Stiekem hoop ik dat ik ooit eens Kniertje kan spelen. Ik weet zeker dat ik dat heel goed zou kunnen!”.

contact

Neemt u vo or meer informatie contact op met de kla ntenservic e van Maren te via 071 409 33 33.

31


REURING:

Geen opschudding maar beweging

We willen graag mensen

32

met elkaar verbinden ’

Ik had er nog nooit van gehoord: Project Reuring. En dat is niet zo vreemd, want ‘ze’ draaien pas sinds 2 november 2015: in het sportcomplex aan de Duinwetering houdt Reuring twee keer in de week een, tja…. Wat is het eigenlijk? Een inloop? Een etentje? Een gezellig samenzijn? Eigenlijk is het alle drie. En nog veel meer dan dat. Eerst maar eens te weten komen wie ‘ze’ zijn. Daarna wil ik weten wat Reuring zo bijzonder maakt.

K

K

TEKST CAROLINE SPAANS BEELD BURO BINNEN


Eigen Kracht Els Troch en Corine Star zijn beiden in dienst van ‘s HeerenLoo en hebben vanuit die organisatie een projectverzoek ingediend bij de gemeente dat valt onder het gemeentelijke pilot project Eigen Kracht. Voor hun project hebben ze ook subsidie ontvangen en zijn op dinsdag en donderdag aanwezig op het sportpark als ontmoetingsplaats voor mensen die het even niet meer zien zitten, of gewoon een luisterend oor nodig hebben. Corine is opgeleid voor jobcoach en werkt onder meer graag met jongeren die op zoek zijn naar een baan. Els Troch heeft als werkbegeleidster met een werkgroep op verschillende projecten een rugzak aan ervaring opgedaan. Corine: “Dit project is tussendoor gekomen en ik heb het met beide handen aangepakt. Eigenlijk ben ik z-verpleegkundige (zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, CS) en werkzaam dus als jobcoach. Els heeft een opleiding als ziekenverzorger gedaan en heeft onder meer lange tijd in de psychiatrie gewerkt. Het project is een vernieuwende voorziening waarvan mensen gebruik kunnen maken. Het doel van Reuring is te luisteren naar mensen, wat zijn hun wensen, wat is er nodig om hen in hun kracht te zetten, op een laagdrempelig manier, zodat zij weer mee kunnen doen in onze samenleving. Degenen die bij ons komen kunnen bijvoorbeeld hulp nodig hebben op allerlei vlakken. Ze mogen ons alles vragen en wij helpen ze of we trekken aan de bel bij de juiste hulpverlener. Maar primair zijn we er simpelweg voor ze. Ook onderling kunnen ze een grote steun zijn voor elkaar.” Els: “Mensen die bijvoorbeeld langdurig werkloos zijn, zijn hier ook van harte welkom. Ze kunnen ons helpen met hand- en spandiensten en wij kunnen hen wellicht helpen met het zoeken naar een nieuwe baan.” Luisterend oor In het algemeen komt het erop neer dat Reuring een voorziening is voor de kwetsbare burgers, jong en oud. Mensen zitten soms (alleen) thuis door bijvoorbeeld baanverlies, een burnout, een overlijden van een partner of door andere persoonlijk redenen. Thuis (blijven) zitten en steeds meer verwijderd raken van sociale contacten en het dagelijks leven biedt weinig perspectief. Reuring biedt voor deze inwoners een plek waar zij op eigen initiatief heen kunnen voor een kopje koffie, warme maaltijd, luisterend oor en gezelligheid. Zo probeert Reuring deze mensen vanuit hun eigen kracht weer in de samenleving te laten deelnemen. SAMEN GEZELLIG HUTSPOT ETEN

gng renin u e r vi le m sa de in voor de maaltijd. Els. Graag aanmelden 50 61 01 35 bij Dit kan op 06 13.30 - 15.30 14.30, donderdag dinsdag 9.00 HM Noordwijk Openingstijden: etering 105, 2203 Duinw lex, Sportcomp

22 December

Beauty buffet

€3,10.30 tot 14.30 aanwezig om r ste kap een Er is r mannen en te knippen voo vrouwen rug massage Je kan een nek/ krijgen krijgen en En een manicureken nagels laten lak

ijd soep Inclusief maalt

Er is een lift in

ezig het gebouw aanw

reuring ’s Heeren Loo

in de same

nleving

Graag aanm Dit kan op elden voor de maaltijd 06 50 61 01 35 bij Els. . Openingstijd en: dinsdag 9.00 Sportcompl ex, Duinwete - 14.30, donderdag 13.30 - 15.3 ring 105, 2203 0 HM Noordw ijk

Elke dinsd 9.00 tot 10

ag Ontbijt bar

.30

€ 1,Vanaf 1 de bij Reuring cember 2015 kunt u van een he Noordwijk genieten erlijk on maar € 1,0tbijtje voor 0 Er is een lift

in het gebo

uw aanwez

ig

F

Welkom In het moderne café in het nieuwe sportcomplex, waar Reuring op dinsdag en donderdag te vinden is, is elke dinsdag een kookworkshop en wordt gezamenlijk gegeten. Op de donderdagen worden verschillende activiteiten gehouden. Ik interview Corine en Els op dinsdagmiddag en de maaltijd is net achter de kiezen. Negen dames zitten aan tafel na te genieten met een toetje in de hand: gele vla met een grote dot slagroom. Op het menu stond hutspot met klapstuk. Niet verkeerd op zo’n koude, gure herfstdag. “Waar is die mevrouw met die rode trui, van vorige week?” merkt een van de dames op. Het is opvallend hoe mensen in zo’n korte tijd elkaar al missen. Mooi ook. Zeker in deze onzekere tijden, waarin het ego meer en meer centraal lijkt te staan. Ik merk op dat er geen mannen zijn. “Vandeweek kwam er een man binnen,” zegt Corine, “maar hij liet zich afschrikken door zoveel damesgeweld, ha! Toch hopen we dat ook mannen zich hier bij zullen voegen. Want ook voor hen hebben wij een luisterend oor en staan we klaar met raad en daad. Alle Noordwijkers zijn welkom!” Corine en Els staan zeker open voor nieuwe ideeën van hun bezoekers en dan gaan zij op zoek naar mogelijkheden om dit te realiseren. Om dit project stevig neer te zetten, hebben we ook vrijwilligers nodig. Met hun kennis en expertise vullen we elkaar aan.”

Meer informatie via Els Troch, 06-50610135. Reuring is open op dinsdag van 10.30 tot 14.30 uur en op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur (Duinwetering, achter het Northgocollege, in het (rode) sportcomplex links achteraan het parkeerterrein).


Kunst en cultuur Tot oktober dit jaar had Els van Meurs (1950) haar atelier bij Galerie van Haeften. De sloopvergunning voor dit voormalig postkantoor is inmiddels door de eigenaar aangevraagd, maar het is nog onduidelijk wanneer deze wordt geëffectueerd. Els wilde daar niet op wachten en ging op zoek naar een nieuw onderkomen. En dat is gelukt; een mooie grote en lichte ruimte in Klei-Oost. Els begeleidt wekelijks, in samenwerking met de ouderenbonden, schilderbijeenkomsten in de Wieken en het Trefpunt. Een gesprek over kunst, ouder worden en actief blijven. TEKST DORINE HOLMAN BEELD BURO BINNEN

Els woont inmiddels zo’n dertig jaar in Noordwijk, maar is sinds haar vervroegd pensioen actiever in het sociale leven van het dorp dan ooit. Daarvoor was ze domweg te druk met haar werk en forenzen. Ze is geboren en getogen in Brabant, als oudste van een gezin van tien kinderen. Begonnen als verpleegkundige in de GGZ, maakte ze al snel carrière. Eerst als groepstherapeut en uiteindelijk als manager. Tekenen en schilderen deed ze als kind al graag. Wat niet altijd gemakkelijk was, in dat grote gezin, in de jaren ’50. ‘Ik heb altijd allerlei soorten creatieve lessen gevolgd, van grafiek tot beeldhouwen. Toen ik ging werken en nog wisseldiensten had was dat bijna onmogelijk. Maar nadat ik de vrijdagen vrij kreeg ben ik direct weer les gaan nemen. Want les hebben is een goede stok achter de deur, je móet wel gaan, ook als je moe bent.’ Els ging in de leer bij Noordwijkse kunstenaars zoals Marlies Korbee, Kees Putman, Daniël Tavenier en Joke C. Bos. Dat deed ze ook om ‘Noordwijk beter te leren kennen’. ‘Ik heb gaandeweg veel contacten opgedaan in het dorp. En ik volg nog steeds regelmatig lessen, bijvoorbeeld bij Kees. Ik zeg wel eens tegen hem “Je zit tot aan je dood aan me vast”. Die man is zo’n goede vakdocent! Hij leert je de technieken tot in je vingertoppen en kan het goed overbrengen. Daniël stimuleert mij meer om vrij te werken. Als ik vastloop weet hij met een paar zetjes mij weer verder te helpen.’

34

Na haar pensionering vond Els dat ze serieuzer met kunst aan de gang moest. ‘Ik wilde niet meer vrijblijvend bezig zijn, dat mocht niet meer van mezelf.’ Ze ging volop aan de gang. Niet alleen met het maken van kunst,

maar ook met het organiseren van allerlei evenementen om kunst heen. Zo ondersteunde ze Angelique van Haeften met de gelijknamige galerie aan de Boekerslootlaan. Maar is ze ook intensief betrokken bij de Ku(n) stRoute Noordwijk, opgezet door Henriette Kors, die in augustus van dit jaar voor het eerst is geweest. En is deelnemer aan bijeenkomsten voor kunstenaars uit Noordwijk. Ook is ze meer les gaan geven. In samenwerking met de ouderenbonden KBO en ANSV (onlangs afgescheiden van de ANBO en doorgegaan als Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging, dh) begeleidt ze schilderbijeenkomsten in het Trefpunt en de Wieken. ‘Het is echt ontzettend leuk. Zowel voor mij als voor de cursisten. Ik zeg altijd tegen mensen: “Het is een kwestie van durven. Je moet er zin in hebben en het leuk vinden, maar het is geen examen. Doe eens gek”. En dat werkt. Als je ziet wat een mooie dingen er worden gemaakt, zowel door beginners als gevorderden. Daar neem ik mijn petje voor af. Het enige wat ik doe is de begeleiding, het is geen cursus in de letterlijke zin van het woord. Ik probeer het onderwerp en de technieken te variëren en de rest is aan de deelnemers. Kijk maar eens op de Facebookpagina Schilderles de Wieken en Trefpunt, dan snap je wat ik bedoel.’ Voor Els geldt inmiddels dat ze formeel gezien wordt als ‘oudere’, nu ze in oktober 65 jaar is geworden. Vervelen doet ze echter zich niet. ‘Als 60 tot 70-jarige is het leven tegenwoordig nog dikke pret. Ook voor mijn man van 76 jaar en mij. We zijn gelukkig nog mobiel, dat scheelt alles. Maar we hebben hobby’s, voldoende materiele welstand én we wonen in Noordwijk.

Ik kom tijd tekort! Ik ben altijd vreselijk leergierig geweest en heb dat nog steeds. Ik zou ook nog van alles willen doen. Nou, misschien diepzeeduiken niet, maar zelfs parachutespringen trekt me aan. Ik volg colleges aan de Studium Generale van de Universiteit Leiden en ben gestart met pianolessen. In Noordwijk kan je je lol op, want er is hier zóveel te doen. Van cursussen volgen tot het bezoeken van voorstellingen in De Muze, Muziek in Jeroen, KunstKlank en wat al niet meer. Ik zeg wel eens, en dat bedoel ik niet zo hard als het misschien klinkt; als je nog mobiel bent en de deur uit kunt is eenzaamheid een keuze. Zeker in Noordwijk, waar ook nog eens zoveel voorzieningen zijn.’ Op de vraag of ze nog een boodschap heeft voor de (oudere) Noordwijkers zegt ze: ‘Stel je open voor de vluchtelingen die hier wonen, want onbekend maakt onbemind. Verruim je horizon, maak kennis met nieuwe culturele invloeden en nieuwe sociale impulsen. Juist in de huidige situatie moeten we elkaar vasthouden, en niet loslaten. Dingen die onverwoestbaar lijken zijn soms heel kwetsbaar. Denk aan aardlagen die over elkaar heen schuiven en een aardbeving veroorzaken. Of de opwarming van de aarde die maakt dat de gletsjers in de Himalaya smelten. Kwetsbaarheid is een thema waar ik in mijn kunstwerken erg mee bezig ben. Dat geldt dus ook voor de sociale cohesie. Ik schrik er van hoe er soms over vluchtelingen en asielzoekers wordt gesproken. Ik wil voorkomen dat die mensen hier eigen enclaves gaan vormen, dan gebeuren er dingen die je dan niet meer in het vizier hebt. Stel je daarom als gemeenschap open!’


‘Het is een kwestie van durven!’ Schilderbijeenkomsten van kunstenaar Els van Meurs bij WSN

Els van Meurs begeleidt wekelijks de schilderbijeenkomsten in de Wieken (maandag van 13.30 tot 16.30 uur) en het Trefpunt (dinsdag van 13.30-16.30 uur). Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Kosten zijn € 3,50 per les. Geschikt voor zowel beginners als gevorderden. In december is er een vakantiestop, op 11 januari starten de bijeenkomsten weer. Interesse? Word lid van een van de ouderenbonden (KBO of ANSV) en geef je op via www.stichtingwsn.nl of 071 711 43 34. Heb je interesse in het bezoeken van haar nieuwe atelier? Dat kan, maar alleen op afspraak: www.elsvanmeurs.nl

35


Wijnadvies van Aad

Aad&Wijn

Aad Steenvoorden van Aad&Wijn heeft speciaal voor de lezers van WSN Leef! een bijzonder wijnpakket voor de feestdagen samengesteld:

6 flessen voor slecht s €47,50

Welkomstwijn: 1 fles Groot Geluk Brut Methode Cap Classique g.j. Met deze heerlijke bubbel uit Zuid-Afrika heeft u direct een geweldig lekkere binnenkomer! In de mond een prachtige fijne mousse, heerlijk sappig en fruit. Prachtige Methode Cap Classique van zeer hoge kwaliteit.

Aperitief wijn: 2 flessen Dumanet Viognier igp 2014 Deze wijn heeft een volle smaak. Is mild en open, rijp en mollig, zacht en weelderig. Met een klein vetje, lekker soepel en zacht wit. Een geweldige aperitief wijn.

Voor bij de maaltijd: 2 flessen Cantine Menhir Negroamaro ‘No Zero’ igt 2012 Een echte topper in ons assortiment. De wijn is warm en zwoel met lekker vanille. Breed en intens. Een kruidige en stevige, dikke, zwoele smaak. Past bij verschillende soorten gerechten.

Dessert:

Bij de feestdagen horen speciale hapjes, drankjes én diners of lunches. Onze Noordwijkse ondernemers helpen u graag bij het samenstellen van aparte gerechten met bijbehorende wijn. Want u heeft het tenslotte al druk genoeg!

1 fles Niepoort Ruby Port De smaak van deze port is rijk en zwoel dankzij zijn herkenbare zwarte fruit met een hint van pure chocolade. De afdronk is soepel. De normale prijs van dit pakket is € 58,40. Aad&Wijn bezorgt dit pakket GRATIS in heel Noordwijk bij u thuis voor slechts €47,50 Bestellen kunt u via telefoonnummer 071-361 54 16 of op aad@aadenwijn.nl Wilt u advies over welke wijnen u bij uw kerstmaaltijd kan schenken? Vraag het ons gerust.

BEELD BURO BINNEN

Bij de gerechten van Krijn van der Bent, Keurslager in de Kerkstraat adviseert Aad Steenvoorden de volgende wijnen: Carpaccio van rollade:

Kersthammetje:

Mocavero Verdeca igp 2014

Carmen Gran Reserva Carmenère 2012

Deze wijn heeft een rijpe en krachtige geur van kamperfoelie, rijpe meloen, kiwi, exotische tonen met rijp, munt en venkel. De smaak is vol en fruitig, zacht en verfrissend, met goede zuren en bitters, lekker mollig en een hint van zoet. Droge witte wijn. Een perfecte combinatie bij de carpaccio van Krijn!

36

De geur is mooi getypeerd door deze druif. Met een mix van kruidigheid, chocola, tabak en fruit. Aangename geur van vanille, zoete pruimen en kersen. In de mond ervaar je de krachtige expressie van het warme terroir van Apalta. Vol, intens, rijk met een fluwelen afdronk, peperig en romig tegelijk. Dé combinatie voor de beenham met honing-mosterd saus.

Huisgemaakte hazenpeper:

Azienda Agricola Falesco Tellus igt 2013 De geur van vers fruit, met vooral kersen, en wat rozemarijn. Koffie en een hint van drop. De wijn is zonder meer elegant, mond vullend met een tikkeltje vanille en hout. Krachtig, maar toch zijdezacht zonder harde tannine. De wijn heeft een rijke en lange afdronk. Dat gaat heel goed smaken bij de hazenpeper!


Kerstadvies van Krijn

Krijn van der Bent

Veel mensen vinden het moeilijk kiezen tijdens de feestdagen. Wij vroegen keurslager Krijn om advies. Drie totaal verschillende gerechten, makkelijk te bereiden, of zelfs kant en klaar te bestellen. Zo gaat u zonder zorgen de Kerst tegemoed. BEELD BURO BINNEN

DE BROERS MATTHIJS, HUIBERT EN KRIJN

Carpaccio rollade Als eerste gerecht raden wij graag de Carpaccio rollade aan. Het rundvlees afkomstig van onze eigen dikbilrunderen is perfect voor rollades; met een heerlijke vulling maakt dit uw kerst gerecht af. Carpaccio rollade; een runderrollade ingerold met verse bladspinazie, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas. Bereiding; in pan of oven, duur afhankelijk van gewicht. Op de verpakking van de rollade staat de braadtijd aangegeven.

Kersthammetje Wilt u een mooi stuk vlees wat zijn tijd nodig heeft maar weinig moeite kost? Neem dan onze beenham, aan de beenham hoeft u niets toe te voegen. De ham gaat voor twee uur in zijn geheel in de oven, en komt er mooi gegaard uit. Aansnijden, wat honing mosterd saus erbij en genieten maar. Kersthammetje; Beenham van het Duroc varken op smaak gebracht en voorgegaard, daarna ingesmeerd met een marinade op basis van grove mosterd en basterdsuiker. Hierbij adviseren wij onze zachte honing mosterd saus. Bereiding; 120 minuten in de oven op 120 graden.

Huisgemaakte hazenpeper Dit gerecht garandeert een lekker diner zonder inspanning, wij koken voor u, en na even opwarmen kunt u direct aan tafel. Huisgemaakte hazenpeper met rodekool stamppot en een stoofpeertje; Hazenbout, winterpeen, ui, paddenstoelen, rode wijn en kruidkoek met een stamppot van rode kool. Als bijgerecht een heerlijk huisgemaakt stoofpeertje.   Bereiding; opwarmen in oven of magnetron.

Bestellingen kunnen uiterlijk ingeleverd worden tot maandag 21 december 19:00 uur; maar hoe eerder hoe beter!

37


bouAd adviesgroep bv

Het juiste advies voorkomt misverstanden Het adviseren en begeleiden van grootschalige maar ook kleine bouwprojecten is het werkgebied van deze jonge en dynamische onderneming. Partners Kees Caspers en Cees Guijt startte in 2004 met Nebest Bouwadvies bv en zijn inmiddels al weer 4 jaar zelfstandig met bouAd adviesgroep bv. Er wordt nog steeds nauw samen met de vroegere partners. In 2007 verhuisde het bedrijf naar een statige notariswoning in Katwijk en als een restauratie project aangepakt. Het resultaat mag er wezen. Een bijzonder gebouw voor een bijzondere onderneming. Kees: â&#x20AC;&#x2DC;Wij zijn eigenlijk de Haarlemmerolie tussen de architect, aannemer en opdrachtgever. Als mediator voor de bouw adviseren en begeleiden wij alle werkzaamheden, vooraf, tijdens en ook na de bouw. Een meerjarig onderhoud en energie plan kan veel geld besparen in de toekomst. Zo blijven wij ook na de oplevering betrokken bij een project. Tijdens de bouw kan er veel mis gaan, vaak met grote gevolgen. Wij moeten dat voorkomen, door op tijd knelpunten te signaleren. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Onze projectmanagers weten dat als geen ander en zijn hierin gespecialiseerd. Ons team van 15 mensen met elk een eigen specialisme werken dagelijks aan de meest uiteenlopende klussen. Grote overheids projecten of een particulieren villa, elke klant is immers koning bij ons. bouAd adviesgroep bv Zeeweg 144 2224 CH Katwijk 071 361 17 22 www.bouAd.nl

38


Samen sterk

De Stand van Zaken

Administratiekantoor met ambities Vijf jaar geleden maakte het toenmalige administratie kantoor Vacature BV een aantal belangrijke stappen om tot vernieuwing te komen. Mede eigenaar Leo Sluijs, werkzaam sinds 1981 in het kantoor, bleef niet stilstaan tijdens de crisis maar zocht versterking en vond die in een nieuwe mede vennoot; Ronald Padding. Als fiscalist een aanwinst voor de dienstverlening van het bedrijf. Ook de naam werd aangepast in De Stand van Zaken en een verhuizing van Rijnsburg naar Noordwijk in 2013 maakte de metamorfose compleet. Leo: ‘Ons administratie kantoor onderscheidt zich duidelijk van de anderen in de Regio. Doordat binnen ons team van zeven professionals alle disciplines aanwezig zijn, van IT specialist tot fiscalist, bieden wij onze klanten dezelfde kwaliteit en service als de grote accountantskantoren. Met dien verstande, wij rekenen realistische tarieven. Wij werken zelf ook mee op de werkvloer en daardoor is er nauwelijks overhead. Dat betaalt zich terug in onze concurrerende tarieven. De verhuizing naar Noordwijk voelt wel als een thuiskomen. Ook onze klanten zien het als een verbetering, zowel qua bereikbaarheid maar ook de moderne uitstraling. Zelf zeg ik altijd, doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. De klant staat voor ons op nummer één.

De Stand van Zaken Herenweg 100 A 2201 AL Noordwijk 071-4022188 www.destandvanzaken.nl

39


Beachbiken Ondernemers gebruiken sport als inspiratiebron en uitlaatklep Tegenwoordig is het strandfietsen, of beter Beach Biken, een specialisme geworden. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Licht frame, speciaal stuur, brede velgen en speciale strandbanden in diverse soorten. Leo: ‘In de beginjaren reed ik met een mountainbike op het strand zelfs nog met noppenbanden. Nu is dat wel anders. Een goede bandenkeuze is het belangrijkste wat er is op strand. Ik rij al heel wat jaartjes op strand maar pas de laatste drie jaar pak ik het echt serieus aan. Niet dat ik kampioen wordt’, lacht Leo, ‘maar ik wil wel alles eruit halen. De start is altijd heftig. Het eerste half uur rijden ze als gekken, dan moet je bijblijven. Tegen wind gaat dan nog wel, dan kan je je verschuilen, maar voor de wind is het ieder voor zich. Snelheden van over de 50 km/u zijn geen uitzondering. Dan moet je weten wat je doet. Rij je in een gat of mui, dan kan je over de kop slaan met alle gevolgen van dien.’

40

Kees: ‘Ik was eigenlijk meer surfgek. Altijd op zee te vinden. Fietsen deed ik erbij voor de lol en een beetje conditie. De eerste strandrace voor mij was eigenlijk gewoon leuk. Met wat vrienden aan de start en lachen. Toen de Noordbikers werden opgericht ontstond er een moutainbike

Het fietsen op strand is een ware hype aan het worden. Wie in het weekend een strandwandeling gaat maken komt ze vaak tegen. Onherkenbaar ingepakte mannen, en vrouwen, die op een fiets met dikke banden over het strand racen. In 1995 werd de eerste Brinta Beach Classic gereden en stonden ruim 1.500 toerrijders aan de start en 150 wedstrijdrijders, waaronder Erik Breukink, Adri van der Poel en de winnaar Wim de Vos. Bij de toerrijders stonden ook Leo Sluijs en Kees Caspers aan de start. Strandfietsers van het eerste uur. TEKST THOMAS STEENVOORDEN BEELD BURO BINNEN

K


SPORT &ontspanning

KEES CASPERS (L) EN LEO SLUIJS

41


wedstrijd team met oa. Peter van den Berg, Piet den Hollander, Thomas Steenvoorden, Leo Sluijs, Dirk-Jan van Reek en ikzelf. Elke week ergens op een mooi parcours crossen. Heel gaaf. Dat fietsen op strand deden we er een beetje bij. En in de zomer met hetzelfde clubje wat toertochten rijden zoals Parijs Roubaix en Milaan San Remo. Altijd wel wat extremere dingen. We zochten de grenzen op, maar wel altijd de gezelligheid voorop. Dat was een mooie tijd’.

42

Leo: ‘Drie jaar geleden heb ik met een paar andere vrienden de Beach Boys opgericht. Een serieuze groep gasten die in gesponsorde kledij samen trainen en wedstrijden bezoeken. Het is opvallend dat er veel veertigers en vijftigers in ons team zitten. Allemaal mannen die vroeger fanatiek hebben gefietst en nu in de zomer racefietsen. In de winter pakken ze het beachbiken op. Ja er is zeker een gezonde onderlinge rivaliteit. Ik vind het wel keun om tegen die jonge gassies te rijden en kijken

h fietsen op strand

is constant

bergop rijden. h

waar ik sta. Daar zal ik het nooit meer van kunnen winnen, maar in mijn klasse 50-plus, zit ik goed vooraan. Laatst werd ik derde tijdens de WK in Zeeland. Dan denk ik toch, dat heb ik maar effe geflikt. Voor mij is het fietsen een uitlaatklep naast mijn kantoorbaan. Dan zit je toch de hele dag binnen. Lekker uitwaaien op het strand. Het kan mij niet extreem genoeg zijn.’ Kees: ‘Ik ben sinds dit jaar ook sponsor geworden van het team. Ik ben

niet zo fanatiek als Leo want ik ga ook regelmatig kitesurfen en schaatsen. Ik vind alles nog te leuk om me op één sport te richten. Maar het beachbiken ga ik wel steeds leuker vinden. Je moet ook over een bepaalde hardheid beschikken om deze sport goed te kunnen doen. Het lijkt namelijk of je constant bergop aan het fietsen bent op strand. Je moet altijd spanning op de ketting houden anders moet je gelijk lossen. Ik zou niet zonder sport kunnen. Na een drukke dag op het werk is na een kwartier op de fiets je hoofd leeg. Het maakt mij als ondernemer beter en tijdens het fietsen ontstaan de mooiste ideeën.’ ‘Je merkt wel dat het steeds drukker wordt op het strand. Iedereen claimt zijn eigen manier van recreëren. Wandelaars, mensen met paarden en veel vaak loslopende honden. Het is oppassen geblazen’, zegt Leo. ‘Als we elkaar respecteren en de ruimte geven dan moet het in goede harmonie kunnen en kan iedereen van het mooie strand genieten.’


werken na je 65ste

Theo Koelewijn (65) en Hanneke KoelewijnZantvoort (61) runnen samen Theo’s Tweewielershop (mijnfietsenwinkel.nl). Natuurlijk met ‘hun’ jongens. Direct na binnenkomst in het kantoortje in de winkel aan de Losplaatsweg krijg ik koffie aangeboden. En een lekker dik vest. ‘Je hebt het toch niet koud?’ Die vraag is typerend voor dit vriendelijke, hardwerkende stel. Ze hebben oog en oor voor de mensen om hen heen. TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN OUD BEELD PRIVÉ FAM. KOELEWIJN

We zijn niet weg te slaan Altijd al fietsenmaker willen worden? Theo: ‘Nee, dat kwam door mijn oudste broer Bert. Die kreeg verkering met de dochter van fietsenmaker Van Marwijk in Leiden. Ik was een jaar of 12, 13. Mocht ik daar helpen op woensdagmiddag, zaterdag en in vakanties. Zo ben ik erin gerold. Sleutelen, techniek, dat vond ik wel mooi. Ik ben in Noordwijk begonnen als leerling monteur bij De Lange aan de Molenstraat.’

Losplaatsweg ‘November ’76 zei ik tegen mijn vader ‘ik ga voor mezelf beginnen. ‘Waaro dan,’ vroeg hij. ‘Bij jou in de schuur’.’ Hanneke en Theo moeten er allebei hard om lachen.

Achter Theo’s ouderlijk huis aan de Losplaatsweg 3a stond een kleine schuur van 6x4 meter. Theo gebruikte de helft. ‘Je kon er een fiets ophangen, en eromheen lopen voor reparaties. Dat was het.’ In diezelfde tijd kregen Theo en Hanneke verkering, ze hadden elkaar ontmoet in ‘t Stippie. Vanuit de schuur is het in 1977 allemaal begonnen. Van werkplaatsje naar grote fietsenwinkel. De zaak heeft in al die jaren op verschillende plekken aan de Losplaatsweg gezeten, en kortdurend ook – aan de overkant op nummer 7- scooters verkocht. Hanneke en Theo woonden bij of boven de zaak (zie kader). In 1985, toen de winkel op de huidige locatie opende is Hanneke volledig in de zaak komen werken. Hanneke: ‘De boekhouder zei tegen Theo:

43


‘Je vrouw is de goedkoopste kracht.’ En dat is waar natuurlijk. Het was een grote winkel en we hadden het niet breed.’

Het is toch niet de bedoeling dat ik bij jou kom werken? Hanneke: ‘Ik kom uit Zandvoort en werkte daar bij een bakker. Iedere vrijdagmiddag kwam daar de vrouw van de fietsenmaker met een paar zwarte handen koekjes halen. Ik dacht ja, maar daar ga ik écht niet aan beginnen. Ik heb het ook nog aan Thé gevraagd: het is toch niet de bedoeling dat ik bij jou kom werken?’ Theo: ‘ Ik zei welnee joh. Maar ja, hoe gaat dat? ‘Han, kun jij die mevrouw even een regenpak geven, ik heb zwarte handen.’ En dan eens een tas inpakken of een factuurtje maken. Tsja, zo is het begonnen.’

We hebben de jongens hard nodig Nu werken er naast Theo en Hanneke drie vaste krachten in de zaak. Tom, Paul en Johan. Johan al bijna 25 jaar! ‘We doen het met z’n allen. Wij kunnen het toch ook niet samen? En we hebben het zó getroffen met onze jongens.’ Uit alle verhalen die volgen komt de liefde voor ‘hun’ jongens naar voren. Van de huidige medewerkers tot Wajongers en vluchtelingen die in het verleden via Vluch-

telingenwerk een plek vonden in de werkplaats of winkel. Ze kennen van iedereen de namen, weten waar ze vandaan komen, wat hun verhalen zijn en hoe ze nu terecht zijn gekomen. ‘De meeste jongens komen hier nog steeds.’

Haal die spaken er maar uit Mooie verhalen hebben ze ook. Over de avonturen van zoon Jos in zijn jongere jaren (ondeugend, maar wel leuk), over dochter Sandra die meer met paarden heeft dan met fietsen, over de medewerker die zichzelf letterlijk voor zijn kop sloeg (‘zo’n ei op zijn kop’) en de ervaringen met klanten. Theo: ‘Kwam een keer een vrouw hier met een losse spaak. Zegt ze: ‘voor mijn part knip je ze d’r allemaal uit. Die dingen zitten alleen maar in de weg’.’ Hij grijnst. De klant staat centraal, dat is wel duidelijk. En dat blijkt ook uit hun service. Met welke vraag je ook komt, wat je verhaal ook is, waar je fiets ook vandaan komt. Hanneke: ‘En ach, als je met pech staat, dan komt Theo je even ophalen. Het busje rijdt toch.’ Het zal juist die service zijn waardoor niet alleen Noordwijkers, maar ook mensen uit Rijnsburg en Katwijk de zaak weten te vinden.

Stoppen met de zaak? Een aantal jaren geleden stonden ze op het punt de zaak te verkopen. Maar op het laatste moment heeft zoon Jos

g We zijn bezig met de voorbereidingen voor

overname En ondertussen werken we lekker door

VAN DE START TOT NU 1977 1978

1984 1985 1989

2002 2015

44

Gestart in schuurtje achter ouderlijk huis op Losplaatsweg 3a Ouderlijk huis afgebroken en nieuwbouw. Zaak in ruime schuur erachter Nieuwe winkel gebouwd op Losplaatsweg 6 Opening nieuwe winkel. Hanneke gaat volledig meewerken Pand 3a verkocht. Scooterwinkel op nummer 7 gestart. Zelf boven de winkel (nummer 5) gaan wonen Scooterwinkel verkocht. Privé verhuisd naar Noordwijkerhout Winkel ingrijpend verbouwd

HET OUDERLIJK HUIS MET LINKS ACHTER HET SCHUURTJE WAAR HET BEGON


samen met zijn vrouw Rianne gezegd dat zíj de zaak over willen nemen. ‘Jos is van de scooters. Dat is altijd al zo geweest. Hij heeft MyScooterschop.nl. Met een grote zaak in Noordwijkerhout en Zandvoort en nog twee franchisevestigingen. Hij doet het samen met zijn vrouw zó goed. Jos zei: ‘Het is zonde als het uit de familie gaat. Jullie hebben er zo hard voor gewerkt.’ Ze stralen. Hanneke: ‘Tsja, dat is natuurlijk wel mooi. Bij verkoop aan de andere partij hadden wij ook moeten stoppen, dan houdt ’t op. Daar zagen we allebei wel tegenop. Weet je, het is ons levenswerk geworden. Het is je kindje, het groeit met je mee. Ik moet er niet aan denken de hele dag thuis te zitten.’ Theo: ‘Ja, zij is nog een jonge blom van 61.’ Hanneke: ‘Ja hoor, dáááág Thé.’

Hoe verder? Theo: ‘We zijn bezig met de voorbereidingen voor overname. En ondertussen werken we lekker door.’ Hanneke: ‘Maandag zijn we dicht, dondermiddag is Theo aan het sleutelen. Hij heeft drie oldtimers, dat is zijn hobby.’ Theo: ‘En op dinsdagmiddag is zij bij de kleinkinderen. We zullen wel zien hoe het gaat straks. We zullen vast wel wat minder gaan werken, maar stoppen? Echt niet! Zeker niet als het druk is. We zijn hier niet weg te slaan.’

FAMILIE KOELEWIJN Vader Piet Koelewijn. Bijnaam: Piet de Antje (Piet van Antje van Nobelen-opoe van Theo) Moeder Theodora Petronella van Tongeren. Ze kregen 12 kinderen, 9 zonen en 3 dochters. Jo †, Bert, Pieter en Leo (tweelingbroers), Wim, Kees en Henk (tweelingbroers), Wil, Theo, Anneke, Peter en Jan. Theo: ‘We hadden ’t niet rijk. Met 12 monden te voeden was ’t hard werken voor mijn vader. Hij deed van alles. Zat in de bollen, wortelen, aardappelen. Verkocht ijs aan de boulevard. Dat ondernemende en aanpakken, dat zit wel in de familie. En hij klaagde niet. Altijd vrolijk en optimistisch.’ Hanneke: ‘Het was niet makkelijk voor mijn schoonouders. 12 Kinderen, daar heb je natuurlijk best een hoop zorgen van. Maar mijn schoonmoeder heeft nooit geklaagd. Het was een ontzettend lief mens.’

THEO MET ZIJN DOCHTER TUSSEN DE FIETSEN IN 1982

45


‘Bij SJC mogen we echt niet mopperen als het

op vrijwilligers aankomt ’

Niemand is onmisbaar, maar één ding is zeker: als Aat Wortman stopt met zijn werkzaamheden bij SJC, dan zitten ze echt wel even met de handen in het haar. Aat is al jarenlang vrijwilliger en voelt zich bij de club als een vis in het water. TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD BURO BINNEN

z

Elke ochtend tussen acht en half negen stapt hij in zijn auto en rijdt hij richting de Lageweg. Natuurlijk wordt er begonnen met een bakkie en een prossie. ‘Met de – meestal alleen – mannen die er zijn nemen we het nieuws door. Het wereldnieuws, maar vooral natuurlijk het dorpsnieuws’, vertelt Aat. ‘Na de koffie loop ik mijn rondje over het complex en doe ik het werk van die dag. Ik ben wedstrijdsecretaris voor één, twee en drie. Ik keur de velden, maak de verdeling van de kleedkamers en doe de scheidsrechterscoördinatie.’ Daarnaast is Aat één van de mensen die zo ongeveer alles weet van het reilen en zeilen op de club, dus als iemand een vraag heeft die niet beantwoord kan worden, weten ze Aat altijd te vinden.

Scheidsrechter

46

De eerste kennismaking met SJC had Aat toen hij twaalf jaar was. ‘In 1958 moest je twaalf jaar zijn als je lid wilde worden van de voetbalclub. Als Katholiek werd je lid van SJC, als Protestant ging je naar VV Noordwijk. Ik heb gevoetbald tot mijn twintigste, daarna ben ik scheidsrechter geworden. Ik weet nog dat ik een keer moest invallen in het 3e en er een scheidsrechter het veld op kwam lopen in zo’n mooi zwart pakkie met witte biezen. Dat maakte indruk op me en ik dacht: dat is ook wel wat voor mij. Ik ben de scheidsrechtersopleiding gaan doen en heb 12,5 jaar wedstrijden gefloten. Daarna ben ik voor de KNVB gaan rapporteren en ben ik een tijdje weggeweest bij SJC. In de jaren negentig kwam ik weer terug, ik moest toen stoppen met fluiten vanwege de blessure


voetbalvereniging SJC

Geen club kan zonder vrijwilligers het eerst ging vliegen, dat ik in de cockpit mocht meekijken. Dat was een ervaring! Sinds een paar jaar gaan we alleen nog naar de thuiswedstrijden, de jongens worden ouder, ik word ouder. Het werd gewoon te veel. Maar ik volg Feyenoord natuurlijk nog wel op de voet. En als ze verliezen, heb ik nog altijd de balen.’

Genieten aan mijn knie. Ik ben jeugdleider geworden, eerst de B, later van de A. Met beide teams werd ik kampioen. Dat waren mooie tijden. We gingen toen met het hele B-elftal een weekend naar Parijs. Dat werd geregeld door de sponsor – Jan van de Berg. Die kwam naar me toe en zei: ga wat leuks doen met die gasten. Wij opperden een pretpark in Nederland, maar Jan vond dat we vooral naar het buitenland moesten. Dus werd het Parijs. Dat is zo’n ervaring geweest voor die jongens, dat vergeten ze nooit van hun leven, dat weet ik zeker!’

Sinds 2,5 jaar is Aat ook opa geworden van Jayden. ‘Kleinkinderen, dat is echt het mooiste wat er is. Daarnaast is het wel een besef dat je zelf ouder wordt. Ik ben nu 69, maar zo voel ik me helemaal niet. Door die kleine jongen moet je soms wel bij jezelf denken: ik word oud. Het is een raar idee dat ik er misschien niet meer ben als hij gaat trouwen, kinderen krijgt. Maar daar moet je ook weer niet te veel bij stil staan. Je moet genieten van nu. Volgend jaar – op 1 oktober om precies te zijn – ben ik vijftig jaar lid van de KNVB. Dat hoop ik nog mee te maken. Maar allereerst kijk ik uit naar de geboorte van mijn tweede kleinkind, in mei. We gaan gewoon lekker door en misschien word ik wel 100!’

Lintje Geen enkele club of vereniging kan zonder vrijwilligers. Bij SJC zijn er al gauw zo’n 250 actief. ‘Bij SJC mogen we echt niet mopperen als het op vrijwilligers aankomt. Ik hoor bij andere clubs wel eens dat het moeilijk is, bij ons gaat het tot nu toe nog prima’, vertelt Aat. ‘Maar ook bij ons zie je dat er een aantal oudgedienden rondlopen die veel voor de club doen. Als die onverhoopt wegvallen, zal het wel even zoeken zijn naar de juiste opvolger. Maar zoals dat gaat, komt ook dat wel weer goed. De club bruist en dus staan er altijd weer nieuwe vrijwilligers op om de taken op zich te nemen.’ Vrijwilligers die zoveel doen als Aat zijn wel zeldzaam en het fundament van een club. Niet voor niets werd hij in 2010 onderscheiden met een lintje. ‘Ik wist nergens van. Ik had mijn jas al aan en wilde naar huis gaan, toen burgemeester Groen me het podium opvroeg en zei dat het de koningin behaagt had. Toen stond ik toch wel even te trillen op mijn benen hoor.’

Feyenoord Naast SJC’er, is Aat ook een rasechte Feyenoorder. Met een vaste club, onder wie zijn zoon Edwin, heeft hij de afgelopen jaren honderden wedstrijden bezocht. Uit en thuis en ook door heel Europa. ‘Toen ik 56 jaar was, stapte ik voor het eerst in een vliegtuig. Feyenoord speelde toen in de Europa League en we moesten een wedstrijd spelen in Glasgow. Die jongens gingen erheen en ik zei: ik ga mee! Daar zat ik, in dat vliegtuig, toen mijn naam werd omgeroepen. De piloot vond het zo gaaf dat ik op mijn leeftijd voor

SJC TOEN &NU In 1920 werd de St. Jeroens Club opgericht door kapelaan S. Braakman. 95 jaar geleden werd de Katholieke voetbalvereniging geboren en sindsdien rolt de bal er dagelijks over de velden. Vele jongens en later ook meisjes speelden het spel en werden lid van de gezellige club. Een club die altijd is geleid door vele enthousiaste vrijwilligers. Anno 2015 telt de club 1100 leden en zijn er meer dan 250 vrijwilligers actief. Herman Meijvogel is voorzitter van SJC en trots op ‘zijn’ club. ‘Jong en oud weten de weg naar het sportcomplex aan de Lageweg te vinden. De plannen voor vernieuwing worden momenteel voorbereid en daar kijken we natuurlijk naar uit. Ambities voor de toekomst hebben we dus zeker. We willen een gezellige club blijven en steeds weer sportieve uitdaging bieden. We zouden graag nog een vierde dameselftal realiseren en in 2016 introduceren we ‘walking soccer’. Een vorm van het spel speciaal bedoeld voor de senioren, waarbij er op het veld alleen gelopen mag worden en dus niet gerend. Dat zorgt ervoor dat je tot hoge leeftijd mee kunt blijven voetballen – waarbij de risico’s op blessures tot het minimum wordt beperkt.’

47


Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorger tegen wil en dank

Wendy Clason (37) is consulent mantelzorg van Steunpunt Mantelzorg Noordwijk. Begin van dit jaar klopte een radeloze mantelzorger bij haar aan voor hulp. Sara, een vrouw van middelbare leeftijd, heeft samen met broers en zus de zorg voor hun ouders en worstelt met haar emoties. Een onverwerkt verleden en een mogelijk naderend levenseinde van een van de ouders maakt haar taak als mantelzorger en kind, tot een onmogelijke opgave. Ze loopt compleet vast... TEKST THOMAS STEENVOORDEN BEELD BURO BINNEN

48


‘Ik was eigenlijk naar het gemeentehuis gegaan om via de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) te regelen dat ik niet meer hoef te solliciteren’ vertelt Sara. ‘Na drie jaar keihard werken aan mijn eigen bedrijf en de constante zorg voor mijn ouders, kon ik het niet meer opbrengen aan al dat papierwerk te voldoen. Ik ben mijn bedrijf mede gestopt om meer tijd aan mijn ouders te kunnen besteden en hen te begeleiden van de ene naar de andere hulpverlener. Ook nog solliciteren, ik trok het niet. De ISD adviseerde mij naar Wendy te gaan.’ Wendy: ‘Sara meldde zich begin februari van dit jaar bij mij. Ze wilde een gesprek. Meer wist ik niet. Maar bij mij aan tafel kwamen de emoties los. Ik heb het eerste uur alleen maar geluisterd’. Sara: ‘Ja dat was voor mij ook een openbaring. Ik wist niet dat mijn emoties zo diep zaten en dat ik mijzelf zo wegcijferde. Ruim drie jaar was ik dag en nacht bezig met de zorg voor mijn ouders, samen met mijn broers en zus. Ze woonden toen nog zelfstandig. Mijn moeder heeft een psychische ziekte en mijn vader Parkinson met dementie. De relatie tussen mijn ouders verslechterde alleen maar en ook de dementie van mijn vader werd steeds erger. Vorig jaar werd mijn moeder meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Maar wie zorgt er dan voor pa, dacht ik. Als hem wat gebeurt ben ik er niet. Dat voelde niet goed en ik baarde me zorgen. In december mocht mijn moeder weer naar huis. Met een rollator net als mijn vader. Zie je het voor je? Twee hulpbehoevende mensen met een rollator waarvan één dement is. Kort daarop is mijn vader met een hete wokpan op zijn kunststof rollator vanuit de keuken naar de woonkamer gevallen. Gelukkig niets ernstig verwond maar stel je voor. Het had veel erger kunnen aflopen. Dat was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen.’

IK kon dit niet meer aan

en had zelf hulp nodig

h

Wendy: ‘Het was duidelijk crisis. Sara kon dit niet meer aan en had zelf hulp nodig. Ze zat psychisch in de put en zag het niet meer zitten. Ze kreeg ook lichamelijke klachten. Ik heb toen contact opgenomen met alle betrokken hulpverleners van haar ouders. Het liep over te veel schijven en moest gebundeld en scherp gesteld worden. Maar als eerste heb ik Sara zelf de juiste weg gewezen.’ Sara: ‘Ik liep tegen een muur aan en had om de haverklap een hulpverlener aan de telefoon. Dan weer voor mijn vader, dan weer voor mijn moeder. Bovendien bracht ik mijn vader ook nog naar zijn eigen sociale activiteiten. Met de taxi. Ik had 24-uur per dag verplichtingen voor mijn ouders. Ik belandde in de ziektewet, de rek was eruit. Opgebrand. Door de hulp van Wendy zag ik weer licht aaan het einde van de tunnel. Zij zorgde voor de juiste hulp voor mij én mijn ouders. Ik realiseerde me eigenlijk toen pas dat ik een mantelzorger was en daar hulp bij kon krijgen. Erg laat, maar niet te laat.’ Wendy: ‘De GGZ had al een casemanager als begeleider ingezet, maar omdat de moeder van Sara geen hulp wilde aanvaar-

STEUNPUNT MANTELZORG NOORDWIJK Steunpunt Mantelzorg Noordwijk biedt een zo breed mogelijke ondersteuning aan mantelzorgers. Een mantelzorger is iemand die vanuit een persoonlijke relatie langdurig en intensief zorgt voor een partner, ouder, kind of vriend, die hulpbehoevend, (chronisch) ziek of gehandicapt is. Het geven van mantelzorg is geen vrijblijvende aangelegenheid en is meestal van grote invloed op het dagelijkse leven van de mantelzorger. Het steunpunt houdt mantelzorgers via de website en een nieuwsbrief op de hoogte van ondersteunende activiteiten en hoe deze te benutten zijn. Zo organiseert het steunpunt speciaal voor mantelzorgers diverse bijeenkomsten en cursussen met als doel voorlichting, preventie, uitwisseling van ervaringen of het leren van vaardigheden. Voor meer informatie over zaken rond mantelzorg, adressen die voor u van belang kunnen zijn en hoe u in contact kunt komen met het steunpunt gaat u naar: www.mantelzorgnoordwijk.nl.

den liep dat in eerste instantie erg stroef. Uiteindelijk werd de hulp toch door haar geaccepteerd en ging de casemanager de praktische zaken regelen. Sara kreeg steun van maatschappelijk werk en heeft ontheffing gekregen van sollicitatie plicht. Vader zit inmiddels in een verzorgingshuis dichtbij zijn vrouw. De situatie lijkt redelijk stabiel nu.’ Sara: ‘Helaas heb ik zelf van de zomer ook in het ziekenhuis gelegen. Vanaf die tijd ben ik veel gaan nadenken. Over onverwerkte dingen uit het verleden die ik nog niet goed heb kunnen afsluiten. Over mijn moeder die door haar ziekte niet kan accepteren dat mijn vader is verhuisd. Mijn vader bedankt me vaak voor mijn hulp, mijn moeder niet. Ik weet dat het komt door haar ziekte maar kan het niet altijd een plekje geven. De angs die ik voelde voor hun mogelijk nadered levenseinde probeer ik los te laten. Er is in mijn proces meer ruimte gekomen om te genieten van elkaar. Het krijgt bij mij langzaam een plek. Ik heb mijn ouders nog, ook al zijn er nog geregeld emoties en verdriet, koester ik nu de mooie momenten samen. ‘Toch hebben mijn broers en zus ook positieve dingen gevoeld. Onze onderlinge band is sterker dan ooit en ik ben heel close met mijn vader. Ik heb een persoonlijke groei doorgemaakt en probeer het leven een positieve draai te geven. Doordat de hulpverlening nu wel goed geregeld is, kan ik tijdens mijn eigen vrijwilligerswerk mijn telefoon uit zetten. En even alleen creatief bezig zijn met mezelf. Dat geeft heel veel rust. Ga niet meer alleen ’verplicht’ naar mijn ouders maar kan ook spontaan even langsgaan zonder verplichting. Ik had de stap naar Wendy veel eerder moeten zetten, gelukkig dat ik het wel gedaan heb.’ Sara wil uit respect voor haar ouders anoniem mee doen aan dit artikel. De naam Sara is dan ook verzonnen en niet de echte naam van deze mantelzorger. Zij vindt het van groot maatschappelijk belang dat haar verhaal gelezen wordt door andere mantelzorgers die in een vergelijkbare situatie zitten en hier hun voordeel mee kunnen doen.

49


D an k u wel! Wij waarderen mantelzorgers. Wij - dat zijn Noordwijkse winkeliers, ondernemers en de gemeente Noordwijk. Want het is ongelooflijk wat mantelzorgers allemaal doen. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte, of hulpbehoevende buur/ kennis, ouder, kind of ander familielid. Het is vaak intensief. En vraagt veel van hen. Maar ze doen het.

Passend en gericht

Samen aanvragen

Hoe breng je je waardering voor hun inspanningen goed en gepast over?

De zorgvrager en de mantelzorger vragen de pas samen aan. Ze geven samen

Wij hebben de handen ineengeslagen om dat te regelen. Samen introduceren

toestemming voor de registratie van hun contactgegevens. Uiteraard gaan wij

we de Mantelzorgpas.

netjes met uw gegevens om.

De Mantelzorgpas

Aanvragen

Deze pas is voor alle mantelzorgers die in Noordwijk hulp en ondersteuning

De zorgvrager en de mantelzorger kunnen samen de Mantelzorgpas digitaal

bieden. Het is een betaalpas. Die gratis wordt verstrekt. De gemeente zet

aanvragen via www.mantelzorgpas-noordwijk.nl.

€ 100,- op de pas. De mantelzorger krijgt daarnaast kortingen op zijn of haar bestedingen in Noordwijk bij ondernemers, organisaties en winkeliers die zich

Een papieren aanvraagformulier is beschikbaar bij de recepties van de gemeente,

hebben aangesloten bij het initiatief.

Groot Hoogwaak en de buurtcentra De Wieken en ‘t Trefpunt.

Wanneer komt u in aanmerking? U komt in aanmerking voor de gratis Mantelzorgpas als:

Meer weten?

1. U langdurig en onbetaald zorgt voor een zorgontvanger.

• Over mantelzorg

2. Degene voor wie u zorgt in Noordwijk woont. 3. De zorg tenminste een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld tenminste acht uur per week.

www.mantelzorgnoordwijk.nl • Over de Mantelzorgpas www.mantelzorgpas-noordwijk.nl

4. Zowel mantelzorger als zorgvrager toestemming geven voor de registratie van hun contactgegevens.

www.mantelzorgpas-noordwijk.nl


Geloof, bezinning en spiritualiteit

beleef je samen in de decembermaand

De donkere laatste weken van het jaar zijn vaak vrolijk en gezellig. Met familie, vrienden en vieringen in kerk of geloofsgemeenschap. Maar niet voor iedereen. De kerken en geloofsgemeenschappen in Noordwijk organiseren daarom allerlei activiteiten en hebben hun deuren openstaan. Om met elkaar het geloof te belijden, te bezinnen, spiritualiteit te beleven, of gewoon om gezellig samen te zijn met anderen. TEKST DORINE HOLMAN BEELD BURO BINNEN

Maria ter Zee, centrum voor geloof en cultuur en Parochie Sint Jeroen • Naast de gebruikelijke kerstvieringen wordt er een kerstpakketten actie opgezet, voor mensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken • Iedere maandag rond 12.30 uur is er een ‘open tafel’. Deelnemers nemen hun eigen lunch mee (brood, beleg) en wordt er samen gegeten • Iedere woensdagmorgen is er een ‘breek van de week’. Met een kopje koffie en een blaadje in de hand, is er gelegenheid om anderen te ontmoeten • Op donderdag 17 december is er een Gregoriaans kerstconcert • Op tweede kerstdag wordt er een kerstviering in Groot Hoogwaak georganiseerd • Op tweede kerstdag is er een Kerst Inn bij Marente Jeroen in Noordwijk-Binnen • Op maandag 28 december is er een viering voor overleden kinderen. Meer weten? Kijk op www.mariaterzee.nl

Protestante Gemeente Noordwijk • Op woensdag 16 december wordt er om 10.30 en om 20.00 uur gemediteerd in de Buurtkerk. Via concentratieoefeningen en geleid door woorden en beelden uit de Bijbel wordt de aandacht gericht op het wezenlijke • Op vrijdag 18 december geeft het Vesperkoor Noordwijk en Nomen Nescio met de muzikale leiding van Jaco van Leeuwen en Michel de Haas een adventsconcert • En natuurlijk zijn er de gebruikelijke kerkdiensten in de Buurtkerk, de Oude Jeroenskerk, in het zalencentrum de Vinkenhof en diensten in het Ichthus

• Speciale vieringen in Groot Hoogwaak worden daar aangekondigd. Meer weten? Kijk op www.pkn-noordwijk.nl

Arrahman Moskee In de Arrahman Moskee aan de Bronckhorststraat 27 is iedereen welkom. Moslim of niet. Neem gewoon eens contact op met Stichting Marhaba Welkom Noordwijk en breng een bezoekje aan het gebedshuis. Telefoon: 06 18948133.

Soefitempel in Katwijk In de maand december worden er verschillende Universele Erediensten gehouden en zijn er Mevlana Rumi Vieringen. Kijk op www.soefitempel.nl voor mee informatie. Verder worden de volgende activiteiten georganiseerd. • Vrijdag 11 december een Musical Tuning: een meditatie waarbij er gezamenlijk wordt gezongen bij het Indiaas harmonium waar het gaat om afstemmen van lichaam, hart en ziel op de Ene. • Vrijdag 18 december is er een Stilte-uur om de balans tussen activiteit en rust te zoeken.

Carols bij Kaarslicht Hoewel strikt gezien de traditionele Carols bij Kaarslicht geen kerkelijk activiteit is, is dit jaarlijks terugkerende evenement van het Kleijnkoor wel een moment van bezinning. Door de prachtige muziek, de betoverende stemmen en de sfeer in de Oude Jeroenskerk op woensdag 23 december. Kaarten zijn te verkrijgen bij Boekhandel van der Meer of Kapper Padero. Meer informatie via www.kleijnkoor.nl

51


Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk

Afscheidshuis Barbara

is voor iedereen!

“Bedankt voor een mooi en intiem afscheid. We hebben het als zeer prettig ervaren. We kunnen terugkijken op een fijn verblijf in het Afscheidshuis Barbara. Rust, warmte en professionaliteit zijn de woorden die bij ons opkomen als wij aan de uitvaartleiders van Barbara denken.”

<

TEKST EN BEELD BARBARA

52

<

Dit zijn mooie en fijne woorden die de uitvaartleiders van Barbara Noordwijk regelmatig mogen ontvangen. Familie en vrienden kunnen gedurende de dagen tot de uitvaart gebruik maken van alle faciliteiten van het zogenaamde ‘witte huisje in Noordwijk’. Een compleet ingerichte woning, met een woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer en van alle gemakken voorzien. Een volledig huis waar de familie vrienden en kennissen kan ontvangen, kinderen tekeningen kunnen maken, er gegeten en gedronken kan worden. Waar men samen verdriet mag hebben en waar men samen of alleen afscheid kan nemen van een dierbare overledene. Alles in een huiselijke omgeving; warm en sfeervol, zonder gehinderd te worden door de kilte van de ruimte en de tijd of speciale bezoektijden. Nee, tijdens de opbaardagen krijgt de familie de sleutel en kan men komen en gaan wanneer men daar behoefte aan heeft. En natuurlijk is het ook mogelijk om de condoleance zelf te organiseren of het te laten regelen. Kortom, het witte huisje is uniek voor Noordwijk en omgeving.


z Een respectvolle en

persoonlijke uitvaart

voor iedereen!

z

Er wordt wel eens gevraagd of ook niet-katholieken gebruik kunnen maken van dit Afscheidshuis? Natuurlijk is dat mogelijk. Afscheidshuis Barbara is dan wel gevestigd naast de R.K. begraafplaats aan de Gooweg in Noordwijk, maar is niet geloof gebonden en de overledene hoeft hier ook niet begraven te worden. Destijds heeft de beheerder van de begraafplaats hier gewoond. Toen het huisje vrijkwam was het voor het bestuur van Barbara een unieke kans om deze woning te verbouwen en vervolgens te betrekken. Maar nogmaals; zowel Uitvaartverzorging Barbara als het Afscheidshuis maken geen onderscheid in geloof. Het witte huisje aan de Gooweg is er voor opbaring van de overledene en om de nabestaanden de gelegenheid te geven op een mooie en waardige manier afscheid te nemen van hun dierbaren.

Bijzondere kaartencollectie Dit jaar hebben we een nieuwe rouwkaartencollectie samengesteld. Op ons verzoek heeft fotograaf Dirk van Egmond een prachtige serie foto’s gemaakt. Van strand, duin, landschap, mooie details. De afbeeldingen van de fraaie natuur stralen rust uit. Een bijzonder mooie en unieke fotocollectie van sfeervolle beelden van Noordwijk en omgeving. Een groot deel van deze fotocollectie is exclusief voor Barbara gemaakt. De rouwkaart is naast een kennisgeving vaak ook een uitnodiging om naar het afscheid te komen. Afscheid nemen is een proces waarin familie en vrienden samen deelnemen. Kracht en steun vinden bij elkaar door samen op zoek te gaan naar sfeervolle muziek, de gepaste kaart en rouwteksten die horen bij de overledene. Bij een overlijden voel je je machteloos en verdrietig. Afscheid nemen; definitief gedag zeggen…dat doe je niet zomaar, dat wil je doen op een persoonlijke manier.

Uw mening is bepalend! In 2015 heeft Barbara het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart ontvangen. Het unieke van dit keurmerk is dat de nabestaanden voor wie de uitvaartleiders van Barbara de uitvaart heeft mogen verzorgen bepalen of Barbara Noordwijk het keurmerk mag blijven voeren. Dus het keurmerk wordt niet beoordeeld door een extern bureau. Dit maakt een goede beoordeling veel directer en eerlijker.

‘Gemis’ een kijk- en leesboekje Het boekje Gemis is een handzaam boekje vol met prachtige gedichten en sfeervolle foto’s. De gedichten zijn van de hand van Hedwig Stuivenberg-Bleiswijk. De prachtige foto’s zijn ook weer gemaakt door Dirk van Egmond. Op alle foto’s speelt het (hemels) licht een grote rol. Licht dat hoopvol in de teksten doorklinkt, ook in moeilijke tijden schijnt en blijft schijnen voor

AREEN VAN DER PLAS EN ANNEMARIE HAZENOOT

altijd! Het boekje Gemis is een kleine troost in een periode van intens verdriet. Nabestaanden krijgen dit boekje van de uitvaartleiders van Barbara bij het nazorg gesprek.

Uitvaartverzorging naar keuze Wist u dat u zelf uw uitvaartonderneming kunt kiezen? Ook al heeft u een uitvaartverzekering, dan nog mag u zelf bepalen wie uw uitvaartonderneming en uitvaartleider wordt. Veel mensen weten dit niet. Men denkt dat als er een uitvaartverzekering is afgesloten, na overlijden die betreffende organisatie moet worden gebeld. Maar nee, dat is niet perse nodig. U mag zelf bepalen wie de uitvaart van uw geliefde overledene organiseert. De kosten van de uitvaart kunnen nadien gedeclareerd worden bij de betreffende uitvaartverzekering. Deze zorg nemen de uitvaartleiders van Barbara voor u uit handen.

Ieder leven is uniek Annemarie Hazenoot en Areen van der Plas zijn al jarenlang de uitvaartleiders van Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk. Door hun kennis, ervaring, hun warme, en persoonlijke uitstraling weten zij als geen ander hoe met de dood om te gaan. Tijdens de moeilijke dagen rondom een uitvaart zijn zij degenen die de nabestaanden volledig tot steun zijn. Al datgene dat nodig is, nemen zij uithanden, op een integere wijze en in alle rust. Zodat de nabestaande de tijd en ruimte hebben voor hun verdriet. Maar, ook voor een overlijden kunnen Annemarie en Areen u van dienst zijn. Namelijk bij het opstellen van een zogenaamde ‘wilsbeschikking’. Dat is een document dat u zelf of in samenspraak met uw familie opstelt en waarin u uw wensen rondom de uitvaart kenbaar maakt. Dit wensenformulier is een soort draaiboek met stappenplan, belangrijke telefoonnummers en eventueel met een kostenoverzicht. Dit kunt u net zo uitgebreid maken als u dat wenst. De uitvaartleiders helpen u graag bij de invulling van dit document. Het zijn toch vaak moeilijke momenten om nu al stil te staan hoe je eigen uitvaart eruit gaat zien.

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

ME ER IN FO RM AT IE

24 uur per dag bereikb aar via (071) 3646006 www.barbaranoordwi jk.nl

53


“Dé seniorenwinkel in de Bollenstreek!”

Nu verkrijgbaar: Ergotherapie Noordwijk

Adviseert ...

A5-dagkalender

A4-weekkalender

Duidelijke kalender, per dag handig af te scheuren pagina.

Grootletter-weekkalender, met op iedere pagina een nieuwe week.

€ 25,99

€ 14,99

A5-agenda Noteer uw afspraken overzichtelijk in deze grootletter-agenda. Met extra ruimte voor notities.

... de Topro 2G, een rollator van een hoog kwaliteitsgehalte. De rollator is tot in de puntjes geperfectioneerd wat terugkomt in de comfortschuimbanden die als een vering fungeren. Dit in combinatie met de ergonomische handgrepen geeft het ultieme comfort.

€ 25,99 Nu met

7 jaar garantie!

Warmtekruik

Voetenwarmer

Een handige, oplaadbare handwarmer. Na 10 minuten opwarmen blijft deze een aantal uren warm. Bevat een een binnenzak voor de handen en heeft vier beschermlagen.

De voetenwarmer heeft drie standen en een automatisch veiligheidssysteem, waardoor de voetenwarmer na 90 minuten stopt.

€ 39,99

ar

B as

g we rn

oo

nh

ola Nic

Binnenweg

k

bo

m Lo

Sc

ho

Binnenweg

ol

st

Cleypad

ra at

Hoofdstraat Extersslop

Gasthuissteeg

Kruytstraa t Maarten

Scholsteeg

Bomstraat

HEMA

Hoofdstraat

Deze onderdeken van Medisana heeft vier verschillende standen en een ingebouwd veiligheidssysteem, datna 120 minuten automatisch uitschakelt. Met afneembare kabels om gemakkelijk te wassen. Afmeting: 150x80 cm.

€ 59,99

Van Speijkstraat

Pa Bo ralle ul l ev ar d

€ 26,99

Onderdeken

Van Speijkstraat 2 • 2202 GK Noordwijk T (071) 361 91 02 • E noordwijk@ouderenwinkel.nl

VOOR UW

GEZONDHEID

& GEMAK

OOK VOOR

VERHUUR

Rollator ‘Topro 2G’ in diverse kleuren

(wijnrood, wit en turquoise) De rollator wordt standaard met zeven jaar garantie geleverd, waarmee de fabrikant ook laat zien hoe degelijk dit model is. De rollator beschikt over een groot assortiment accessoires, wat hem ideaal maakt om ook in de toekomst te kunnen aanpassen aan de wensen of eisen van de gebruiker.

& UITLEEN

www.ouderenwinkelnoordwijk.nl

Franka Fels Ergotherapie Noordwijk


Wil Nekkers danst al haar hele leven en heeft ook veel lesgegeven. Aan kinderen, volwassenen en aan senioren. ‘Samen bewegen en samen plezier maken, dat zijn de twee belangrijkste uitgangspunten. En dan maakt leeftijd niet uit!’

dansen

Werelddansen in ‘t Trefpunt

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD BURO BINNEN

‘Iedereen verlaat de les met Een lach op z’n gezicht’ Drie dagen per week staat Wil voor de klas op een basisschool. ‘En dat is hartstikke leuk, tussen dat jonge grut. Ik geef momenteel les aan groep 5. Als tegenwicht is het dan heel leuk om dansles te geven aan senioren. Dat is weer een heel andere manier van lesgeven, maar het geeft net zo veel voldoening.’

Lachspieren Elke woensdagmiddag komen haar ‘studenten’ naar ’t Trefpunt om met elkaar te dansen. ‘Dan worden niet alleen de spieren van de armen en benen getraind, het zijn vooral ook de lachspieren die soepel worden gemaakt’, grapt Wil. ‘Als iemand een pasje mist, wordt daar hartelijk om gelachen. Fouten maken mag bij ons. Het gaat vooral om de gezelligheid. Niet zelden ontstaan er vriendschappen en spreken mensen ook op andere momenten met elkaar af om leuke dingen te gaan doen. En ja, het gaat natuurlijk ook om het bewegen. Want zeker als je wat ouder wordt, is het belangrijk om in beweging te blijven. Toch verbaas ik me regelmatig over de fitheid van mijn cursisten! Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk hebben een aantal cursisten nog behoorlijk wat pit.’

Dans mee

Elke week wordt er gedanst op muziek uit een andere windstreek. ‘De ene keer is het Mexicaans, dan weer Spaans, Bulgaars of Grieks. Het leuke is dat de muziek je ook blij maakt. Muziek uit warme streken brengt je even naar zo’n heerlijk strand met palmbomen. Je wordt er vrolijk van. Iedereen verlaat de les met een lach op z’n gezicht. Op dit moment dansen we met een groep van twaalf. Maar dat mogen er best wat meer worden. Vooral de mannen zijn welkom! Want zoals dat vaak gaat in de danswereld, blijven de mannen een beetje achter. Natuurlijk danst iedereen op zijn eigen niveau. De één draait nog net even soepeler dan de ander. Ik zorg altijd voor een goede mix aan muziek. Tempo en slow wisselen af.’

Kennismaken? Iedereen is welkom om een keertje mee te komen dansen op woensdagmiddag om 15.30 uur in ’t Trefpunt. Er wordt gedanst van september tot juni en de kosten zijn 60 euro voor een heel seizoen.

55


Langer zelfstandig thuis ACTIE 25% korting op alle vaste scootmobielen* *geldig t/m 31 januari 2016 bij aankoop van een nieuwe vaste scootmobiel. Niet geldig i.c.m. andere acties.

Wij bieden onafhankelijkheid

www.pc-wsn.nl Bezoek de showroom De koffie staat voor u klaar! Openingstijden: maandag-vrijdag 10.00 -17.00 u za. 10.00-16.00 u

WL5115

Industrieterrein â&#x20AC;&#x2DC;t Heen (naast Ouwehand/Beckers) Lageweg 51-53, 2222 AG Katwijk


ZATERDAG 30 JANUARI 2016

Seniorenmiddag

met bekendmaking van de Groot Noortukker 2016 Op zaterdag 30 januari 2016 organiseert Carnavalvereniging De Noortukkers weer de jaarlijkse carnavalsmiddag voor senioren in het Northgo College aan de Duinwetering 107 te Noordwijk. Het feest begint om 13.30 uur en duurt ongeveer tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Uiteraard treden de dansmariekes weer op en wordt de middag muzikaal omlijst door Hofkapel de Torentrekkers. Voorafgaand aan de seniorenmiddag wordt traditiegetrouw om 12.00 uur een boerenkoolmaaltijd geserveerd (zaal geopend vanaf 11.45 uur). Wilt u mee eten van deze overheerlijke boerenkool met worst? Geef u dan snel op bij de heer S. Bulk via telefoonnummer: 0630017732 of 071-3622716. De kosten voor de maaltijd inclusief twee consumpties bedragen â&#x201A;Ź6,00 per persoon (betalen bij binnenkomst). Bij genoeg animo zal er een bus rijden van de beide bejaardenhuizen naar het Northgo College.

Wanneer

Wat

Waar

03/01/16 30/01/16 31/01/16 31/01/16 05/02/16 05/02/16 06/02/16 06/02/16 06/02/16 06/02/16 07/02/16 07/02/16 08/02/16 08/02/16 08/02/16 09/02/16 09/02/16 09/02/16 14/02/16 27/02/16

Nieuwjaarsreceptie Seniorenmiddag Carnavalsmis Boerenbal Carnavalsoptocht Blaaskapellenfestival Sleuteloverdracht Optocht SJC Jeugdfeest Foute Feest met Q-music Gezinsmiddag dinner show-buffet Bezoek woonzorgcentrum Kroegentocht Carnavalsfeest Scholenbezoek Bezoek woonzorgcentrum Slotavond Fotokijkmiddag Feest Van Noortuk thema Bolle Jan

Ossewa Northgo Jeroenskerk De Wels Noordwijk Northgo De Keuvel

Tijd

St Jeroen De Wels Hotel Astoria

12:00 10:00 15:00 19:00 21:00 11:30 13:00 14:00 21:00 14:00 18:00 10:00 15:00 21:00 9:00 15:30 20:30 15:00

Northgo

21:00

SJC Northgo Northgo Northgo Groot Hoogwaak Noordwijk De Wels

57


Laat je gevoel spreken bij het Sociaal wijkteam

Soms voel je dat er iets aan de hand is. Gewoon, omdat je de mensen kent. Heeft u dit gevoel? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam en leg het aan ons voor. Bel, mail of kom langs op het spreekuur. Misschien zijn er nog meer signalen bij ons binnengekomen of is ons ook iets opgevallen. Help ons er vroeg bij te zijn. Dan kunnen we er voor zorgen dat de juiste hulp in een vroeg stadium aangeboden wordt, bijvoorbeeld door een beroep te doen op mensen uit de omgeving, buren of de wijkvereniging. Meer weten? www.noordwijk.nl/sociaalwijkteam

Sociaal wijkteam Noordwijk aan Zee Inloopspreekuren

Adres inloopspreekuur

Maandag: 15:30 - 17:00 uur

Hoogwakersbosstraat 12

T (071) 36 60 000

Woensdag: 10:30 - 12:00 uur

(Voormalig DPO-gebouw)

E sociaalwijkteam@noordwijk.nl

Signaleren - Verbinden - Versterken Zodat iedereen mee kan doen


Inhaken en meezingen met de Noortukse Vissersvrouwen

ons Kluppie

Al heel lang bestond bij Jannie Hazenoot de wens om een shanty-/volkskoor voor vrouwen op te richten. Ze is een enorme fan van dit genre en is op zoek gegaan of er in Noordwijk meer vrouwen zijn die in koorverband willen zingen. En die waren er! TEKST PR BEELD BURO BINNEN

De oprichting van een echt koor, bleek een stuk lastiger. Maar ze besloot door te zetten. Na een succesvolle oprichtingsvergadering in juni dit jaar werd samen met de enthousiaste initiatiefnemer een bestuur gevormd. Een maand later, op 14 juli tekende het dagelijks bestuur de akte van oprichting. Het Noordwijkse vrouwelijk shantykoor was een feit. Inmiddels heeft een aantal bestuursverschuivingen plaatsgehad en bestaat het huidige bestuur uit vier personen. Er is een vacature voor een vijfde bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit: Jannie Hazenoot (voorzitter), Anneke Brederode (secretaris), Tineke van der Kwartel (penningmeester) en Nel Turk (ledenadministratie). Woensdag 2 september begon het koor aan de eerste repetities onder leiding

van Corien van der Niet. Zij vormt van het koor een groep enthousiaste zangeressen die elke week een beetje beter worden. Het koor wordt begeleid door vier muzikanten: Bertie Blok op de piano, Trudie de Jong op gitaar en bongo en Annie Kapel en Tineke van der Kwartel op accordeon. Het repertoire bestaat uit shanty-/ volksliedjes maar ook mooie liedjes uit de jaren ‘50 en ‘60. Een greep uit de selectie van de muziekcommissie: De klok van Arnemuiden, Zeemanshart, Op de Woelige baren, My Bonny is over the ocean, Droomland en Tulpen uit Amsterdam.

Jannie: “Wij zijn een koor dat volgens de leden in een behoefte voorziet in Noordwijk. Het sociale aspect staat bij ons koor hoog in aanzien. Door de gezelligheid en de lol tijdens het repeteren geniet iedereen! Er wordt enorm veel gelachten. En ook al bestaat het overgrote deel van het koor uit dames van 45-plus, ook jongere dames zijn welkom!” Op dit moment telt het koor 37 leden. Nieuwe koorleden of muzikanten kunnen altijd eens komen kijken en luisteren in De Wieken, waar het koor op de woensdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur repeteert.

My Bonny is over the ocean

59


nieuwjaarsduik

Goede voornemen in 2016

Nieuwjaarsduik in koude Noordzee gezond? HET LANGEVELD BRUIST DEZE WINTER Strandplaats Nederzandt blijft ook in de winter creatief en organiseert activiteiten voor alle leeftijden. Gezellig met de familie naar de Kerstbrunche, de Christmas Ride, strandrace of nieuwjaarsduik, iedereen is welkom.

Het totaalprogramma is als volgt: Zondag 20 december Nederzandt Christmas Ride 12.30 uur Vrijdag 25 en zaterdag 26 december Kerstbrunch & Kerstdiner Zondag 27 december Christmas Beach Ride 10.00 uur Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsduik 15.00 uur

Kijk voor meer informatie op www.nederzandt.nl

60

Het is een hele stap om midden in de winter de koude zee in te duiken. Duizenden mensen, jong en oud, kiezen jaarlijks het ruime sop bij een van de vele Nieuwjaarsduiken. Wellicht ook geĂŻnspireerd door de ijsman, Wim Hof, die op blote voeten over het ijs loopt, of in een ijsbad gaat zitten. Hij is een goeroe als het gaat om koude therapie en zegt bewezen te hebben dat het gezond voor je is. Het schijnt het immuun systeem te versterken en is goed voor lichaam en geest. In Noordwijk waren er jaren geleden nog maar een handjevol die bij wijze van grap als eerste in zee sprongen. Vorig jaar kon je op drie plaatsen georganiseerd meedoen. Met ruim duizend deelnemers bij twee daarvan; een groot succes. Maar het succes lijkt ook een keerzijde te hebben. De veiligheidseisen worden strenger naarmate er meer mensen meedoen. Zo ging de New Years Splash ter hoogte van de vuurtoren bijna niet door, vanwege een niet actueel veiligheidsplan. Gelukkig kwam de vergunning op tijd rond en wordt er om 13.00 uur gedoken. Bij Nederzandt aan de Langevelderslag gaan de duikers om 15.00 uur het water in. Daar staat het zowieso bol van de evenementen rond de jaarwisseling.


Goed voornemen:

hoe ouder ik word, hoe vaker ik sport

“Sporten, daar ben ik te oud voor”, hoor je nog wel eens uit de mond van een 65-plusser. En dat is jammer, want juist van iemand op leeftijd verwacht je meer wijsheid. Waarom mensen zo denken? Misschien omdat hun lijf niet meer zo sterk en soepel voelt en dat er her en der pijntjes zijn. Of omdat men angst heeft iets niet te kunnen. Maar juist als senior is het belangrijk om veel in beweging te zijn. En dit om meerdere redenen.

Meer senioren doen aan sport Gelukkig zie je tegenwoordig steeds meer gepensioneerden aan beweging doen. Er wordt veel gefietst, gewandeld en getennist, maar ook in de sportschool is de senior beter vertegenwoordigd. En niet alleen omdat het gezond is, maar vooral omdat het leuk is. Bij Azzurro Wellness zie je overdag veel senioren die sport en ontspanning combineren. Sporten in de fitnessruimte en in wandelgroepen en ontspanning in de lounge, de massage-bedden en de baden. Sommigen zie je wel 5x per week, maar wordt het dan geen topsport? Nee hoor, sporten doet men met een lage intensiteit en de lounge dient als een soort 2e huiskamer. Juist het zien en ontmoeten van anderen maakt het bezoek waardevol.

Beter geheugen De gezondheidseffecten van bewegen bij senioren zijn groot. Ook wanneer je eerder in je leven niet of nauwelijks hebt gesport. Regelmatig sporten werkt tegen botontkalking en is goed voor de motoriek. Hierdoor verklein je de kans op valpartijen en botbreuken. Maar sport heeft ook effect op de hersenen. Onderzoeken hebben aangetoond dat lichamelijke activiteit het geheugen verbetert bij senioren. Zowel bij mensen zonder als mensen met dementie. Ook is er veel onderzoeksresultaat dat laat zien dat je door beweging alerter wordt, er een positievere levenshouding ontstaat, er minder stress is en heel belangrijk, je voelt jezelf minder sociaal geïsoleerd. Kortom je wordt gelukkiger wanneer je regelmatig sport.

Kom er uit Een mooi verhaal, maar wat kun je er mee? Maak van de periode na je werkzame leven er een om van te genieten. Met een beetje geluk moet dat ook kunnen, je hebt tenslotte geen zorgen meer over een baan of carrière, kinderen zijn het huis uit en je hebt waarschijnlijk meer tijd. Verdoe deze tijd niet door langer in bed te liggen of nog meer tv te kijken. Maar kom in beweging en bezoek bijvoorbeeld een sportclub. Azzurro Wellness heeft een programma ‘Vitaal in Balans’ waar je aan kunt deelnemen. Hiermee kun je alle faciliteiten van de club 2 maanden gebruiken en volg je onder professionele begeleiding een sportprogramma. Een mooie opstap naar een sportievere invulling van je leven. En een goed voornemen moet je nooit uitstellen: bezoek de club en laat je vrijblijvend informeren.

Marcel Zijlstra directeur Azzurro

Speciale WSN-Leef! aanbieding: er begeleiding • Gratis 30 minuten training ond ch coa le van een professione ere faciliteiten • Verder mogelijkheid om van and ) gebruik te maken (zwembad o.a. • Inclusief koffie en thee 2221) • Aanmelden van tevoren (071-351 • Leeftijd 50+ • Geldig tot 15 januari 2016 EG 57 NOORDWIJK AZZURRO WELLNESS • OUDE ZEEW ESS.NL ELLN ROW ZUR W.AZ WW 071-3612221 •

Col umn


Los het kruiswoordraadsel op en breng letters uit het raadsel over naar gelijkgenummerde vakjes in het kleine diagram. Daar ontstaat bij juiste oplossing de naam van een bijzondere instelling plus de plaats waar hij gevestigd is in de Bollenstreek. De naam en de plaats kunt u inzenden als oplossing om mee te dingen naar ĂŠĂŠn van de prijzen.

Puzzel mee met Leef!


Puzzel

Horizontaal 1 beroep aan de kust, 10 museum in de Bollenstreek, 20 voetbalstadion, 21 overal, 23 plaats in Egypte, 24 passie, 25 gerecht, 26 Nederlandse strijdmacht in Indonesië, 27 gehaktsoort, 29 rap, 31 oudste stadje van Scandinavië, 32 stel, 33 kostbaar gesteente, 34 mevrouw, 36 bijwoord, 38 juridische term, 39 bijbelboek, 40 Europeaan, 41 bekendheid, 43 slimmigheid, 45 dwaas, 47 Frans voegwoord, 48 overvolle stadswijk, 49 automerk, 50 bladzijde, 52 dimensie, 53 spoel, 54 salaris, 56 onderdeel van een optreden, 57 automerk, 58 kroot, 60 steunbalk, 62 zaak(L.), 63 ter nagedachtenis, 65 begeleiding, 67 vogel, 69 vluchtige stof, 71 tin, 72 vleessoort, 74 vreemde munt, 75 geografische lijn, 78 klein vertrek, 79 segment, 80 deel van een fuik, 82 radicaal, 84 meubelstuk, 85 visgerei, 86 kledingstuk, 88 deel van een woning, 89 explosief, 91 inhoudsmaat, 93 titel, 95 boom, 97 grondslag, 99 Europees land, 100 serviesgoed, 102 echt iets voor Duindigt, 105 jockeypet, 107 snoepgoed, 109 drietal, 110 tijdperk, 111 vrucht, 112 dakspar, 113 dorpje in de Bollenstreek, 114 beroep, 115 eminentie, 117 republiek, 118 gedeelte, 119 plaats in Duitsland, 121 telwoord, 122 sportevenement, 123 paardje, 125 verstand, 127 plaats in Groningen, 129 Duitse rivier, 131 golfterm, 132 verfijnd, 134 kleur, 136 nieuw, 137 hond, 138 kunstvorm, 139 werkelijk, 141 wezen, 143 Zuid-Amerikaans land, 144 kijk, 145 vroegere bewoners van Holland, 146 schilder die in Leiden woonde en werkte.

Zo doet u mee Los het kruiswoordraadsel op en breng letters uit het raadsel over naar de gelijkgenummerde vakjes in het kleine diagram. Daar ontstaat bij juiste oplossing een evenement plus de plaats waar dit evenement plaatsvindt. De naam van dit evenement plus de plaats kunt u inzenden als oplossing. Om mee te dingen naar één van de prijzen, moet uw oplossing voor 1 maart 2016 binnen zijn. De oplossing kunt u als volgt insturen: Per mail: redactie@wsnleef.nl Per (brief)kaart: WSN Leef!, Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk. Vergeet niet uw naam en contactgegevens te vermelden.

Oplossing vorige keer LANDGOED KASTEEL KEUKENHOF

Verticaal

Winnaars puzzel WSN Leef! 3-2015 Gefeliciteerd!

1 plaats in de Bollenstreek, 2 speelkaart, 3 spleet, 4 persbureau, 5 voorzetsel, 6 afscheiding, 7 buitenaards wezen, 8 bergovergang, 9 lengtemaat, 11 United States, 12 derhalve, 13 vrucht, 14 Belgische rivier, 15 samarium, 16 horeca, 17 eenheid, 18 kubuslijn, 19 tussen de duinen en de polder, 22 inzet, 26 volksgroep, 27 Palestijnse beweging, 28 rein(volgens de Islam), 30 mondingsbaai, 33 om afval van het strand in mee te nemen, 34 zotskolf, 35 zoon van Zeus, 37 Leids museum over het leven, 40 spelleiding, 42 sportvrouw, 44 oud-Hollandse munt, 46 lichteenheid, 48 wedje, 51 mobiel begrip, 53 drank, 55 voordeel, 58 bekeuring, 59 het in elkaar zetten, 61 Engels lidwoord, 64 historisch beroep, 66 gevangenis, 67 hoofdpersoon, 68 plantsoen, 70 hartstimulator, 71 lichaamsholte, 73 springstof, 76 Amsterdamse universiteit, 77 water in Drenthe, 79 jong dier, 81 voegwoord, 83 opera van Puccini, 85 historisch gebouw in Katwijk, 86 drank, 87 wolkam, 89 Belgisch Nederlands dorp, 90 gerecht, 92 De ……., actief voor huurders, 94 matig, 96 tuinhuisje, 97 veel kapot makend, 98 Europees land, 100 modieus, 101 specerij, 103 zinspelen(op), 104 plaats in Japan, 105 boom, 106 graskluit, 108 eetgerei, 111 bijbels figuur, 116 mythologische vrouw, 118 Griekse letter, 120 windstreek, 122 Indiase taal, 124 deel van een voet, 126 crimineel, 128 telwoord, 130 toegang, 131 plaats in Italië, 133 dakbedekking, 135 deel van de wet, 137 boom, 138 met ingang van, 140 natuurlijke logaritme, 142 water in Friesland, 143 bijvoorbeeld, 144 dagblad.

De volgende personen hebben een halve verse rookworst gewonnen, aangeboden door keurslager Krijn van der Bent: Kees Akerboom, A. A. Bal-van Oudgaarden, Fenny Broeksema, M. Boot, A. de Graaf, M. J. de Kluiver-Haasnoot, Yvette Steenvoorden, L.V. Houten, Anna J. Noppe en P. v.d. Berg. Winnaars kunnen hun cadeau afhalen bij: Krijn van der Bent, Kerkstraat 50, Noordwijk

Prijzen

Als deelnemer aan onze Bollenstreekpuzzel maakt u kans op een heerlijke fles wijn rood, wit of rosé.

Aangeboden door: Aad Steenvoorden Wijnen Van Berckelweg 51 (TuineXtra) 2203 LA Noordwijk www.aadenwijn.nl

63


BUROBINNEN

Bedankt! Participanten en adverteerders Het achtste nummer van Leef! magazine ligt voor u. In twee jaar tijd is dit magazine uitgegroeid tot een onmisbaar medium voor elke Noordwijker die gezond en vrolijk ouder wil worden. Zonder de steun van onze participanten en adverteerders was dit niet mogelijk geweest. Het maken van een magazine met een sterk sociale inslag is niet eenvoudig en de bereidheid om te adverteren gering. Om ook in 2016 elke kwartaal een gratis huis-aan-huis magazine te kunnen blijven maken hebben we uw financiële steun nodig. Hoe? Door mee te doen met een advertorial, advertentie of als participant. Wij vertellen u graag meer. Dank voor uw steun en veel leesplezier. Thomas Steenvoorden en Pauline de Ruiter

BUROBINNEN

VOORSTRAAT 29 2201 HL • NOORDWIJK-BINNEN • 06 54 96 17 16 INFO@BUROBINNEN.NL • WWW.BUROBINNEN.NL


het 48e wiener ball

zaterdag 6 februari 2016 grand hotel huis ter duin, noordwijk

Het Wiener Ball is een uniek en historisch gala, dat op traditionele wijze wordt geopend met het debuut van het Jungdamen- und Jungherrenkomitee. Daarna zijn de dansvloeren geopend en is er ruime keuze uit vele muziekstijlen in de verschillende balzalen. En vanzelfsprekend kan ontspannen genoten worden van de ontmoeting met gasten van alle generaties. Voor meer informatie over het Wiener Ball en voor entreekaarten en arrangementen: www.wienerball.nl Het Wiener Ball steunt SOS Kinderdorpen.

WSN Leef! magazine 08  

Gratis huis-aan-huis magazine in Noordwijk voor iedereen die vrolijk en vitaal ouder wil worden.

WSN Leef! magazine 08  

Gratis huis-aan-huis magazine in Noordwijk voor iedereen die vrolijk en vitaal ouder wil worden.

Advertisement