Page 1

REGULAMIN KONKURSU WIELOZADANIOWEGO KL. I-III „Edmund Bojanowski - przyjaciel dzieci”

Cele konkursu: 1. Popularyzacja wiedzy o życiu i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego. 2. Integracja szkół o imieniu bł. Edmunda Bojanowskiego. 3. Rozwijanie umiejętności w zakresie czytania zrozumieniem, poprawnego pisania i spostrzegawczości.

Uczestnicy: Każda szkoła współpracująca ze Szkołą Podstawową w Górce Duchownej na podstawie „Porozumienia o współpracy szkół” typuje 3 uczestników z klas I-III. Uczniowie tworzą 3- osobową grupę zadaniową (uczeń kl. I, II, III)

Terminy: 1. Termin przesłania listy reprezentantów szkoły zawierającej nazwiska

trzech

uczniów kl. I, II i III - do 31 marca 2009r. Adres szkoły: Szkoła Podstawowa Górka Duchowna 12, 64-111 Lipno 2.

Konkurs - 23 kwietnia 2009r. w Szkole Podstawowej w Górce Duchownej.


Przebieg konkursu: 1. Konkurs będzie obejmował 6 zadań:  układanie puzzli  rozwiązywanie krzyżówki  układanie zdań rozsypanki wyrazowej 

układanie odpowiedzi na pytania do tekstu o E. Bojanowskim

 dyktando  układanie wyrazów z liter 2. Zadanie wykonują wspólnie uczniowie z danej szkoły. 3. Oceny zadań będzie dokonywać jury konkursowe złożone z nauczycieli – opiekunów ze SP w Bojanowie, SP W Kuźnicy Czeszyckiej i SP W Górce Duchownej. 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe. Uwagi: Organizator konkursu Szkoła Podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego w Górce Duchownej zastrzega sobie prawo do: • własnej interpretacji niniejszego Regulaminu • skrócenia konkursu o wybrane zadania w związku z czasem przeznaczonym na konkurs. Kontakt: Wszelkich informacji udzielają telefonicznie: -

Sabina Wagner tel. 609 652 225; sabwag@wp.pl

- Katarzyna Frach tel. 693 637 008 Inne: Niniejszy Regulamin otrzymują Dyrektorzy szkół objętych „Porozumieniem o współpracy szkół” z dnia 12 marca 2007r.

konkurs wielozadaniowy  
konkurs wielozadaniowy  

szkoła, górka duch

Advertisement