Page 1

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO „BŁ. EDMUND BOJANOWSKI W POEZJI I PROZIE DZIECIĘCEJ”

Cele konkursu: 1. Popularyzowanie wiedzy o życiu i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego.

2. Integracja środowisk związanych z postacią swojego patrona. 3. Wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. 4. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów oraz propagowanie ich osiągnięć.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych noszących imię bł. Edmunda Bojanowskiego współpracujących z SP w Górce Duchownej na podstawie bł. Edmunda Bojanowskiego

Terminy: 1. Termin przeprowadzenia eliminacji szkolnych - do 31 marca 2009r. 2. Do 15. 04. 2009 r. szkolni koordynatorzy konkursu przesyłają protokół zawierający

nazwiska dwóch zwycięzców szkolnego etapu konkursu na adres Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej 12, 64-111 Lipno. 3. Finał konkursu odbędzie się 23. 04. 2009 r. w Szkole Podstawowej im. bł. Edmunda

Bojanowskiego w Górce Duchownej podczas spotkania uczniów i nauczycieli szkół noszących imię bł. Edmunda Bojanowskiego.

Przebieg konkursu: 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas IV – VI. 2. Czas trwania prezentacji jednego wykonawcy nie może przekroczyć pięciu minut.

3. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników. 4. Wykonawcy przygotowują do prezentacji utwory napisane przez siebie – wiersz lub

fragment prozy – dotyczące życia i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego.


5. Przy prezentacjach mile widziane środki teatralne (np. ruch, gest, rekwizyt) oraz

utwór może być wykonywany przy akompaniamencie. 6. Organizator do podkładu muzycznego udostępnia CD oraz magnetofon kasetowy. Uczestnicy nie przywożą własnego sprzętu. 7. Podkład muzyczny (nagranie) musi być opisany: wykonawca, tytuł i numer piosenki

oraz dostarczony na pół godziny przed konkursem. Utwór na kasecie powinien być gotowy do odtworzenia. 8. Wystąpienia uczestników oceniane będą prze jury (składające się z nauczycieli-

opiekunów konkursu z SP w Szelejewie, SP w Wycisłowie i SP w Górce Duchownej), które w swojej ocenie będzie uwzględniać: - dobór repertuaru, - interpretację, - kulturę słowa, - ogólny wyraz artystyczny. 9. Komisja konkursowa przyzna wszystkim uczestnikom dyplomy, a za I, II i III miejsce -nagrody.

Kontakt Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu w SP Górka Duchowna- Agnieszka Górniewicz- telefonicznie pod numerem 691 605 397 oraz pod adresem email: gornie1@vp.pl

Inne Niniejszy Regulamin otrzymują dyrektorzy szkół objętych „ Porozumieniem o współpracy szkół” z dnia 12 marca 2007 r. Elektroniczna wersja regulaminu zostanie umieszczona w internetowej witrynie Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej pod adresem: www.spgorkaduch@ovh.org


REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO „RADUJMY SIĘ PIOSENKĄ”

Cele konkursu: 1. Integracja środowisk związanych z postacią bł. Edmunda Bojanowskiego.

2. Kształtowanie umiejętności śpiewania i właściwego zachowania się na scenie. 3. Propagowanie utworów muzycznych przeznaczonych do śpiewania przez dzieci i młodzież.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych noszących imię bł. Edmunda Bojanowskiego współpracujących z SP w Górce Duchownej na podstawie bł. Edmunda Bojanowskiego

Terminy: 1. Termin przeprowadzenia eliminacji szkolnych - do 31 marca 2009r.

2. Do 15. 04. 2009 r. szkolni koordynatorzy konkursu przesyłają protokół zawierający nazwiska dwóch zwycięzców szkolnego etapu konkursu na adres Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej 12, 64-111 Lipno. 3. Finał konkursu odbędzie się 23. 04. 2009 r. w Szkole Podstawowej im. bł. Edmunda

Bojanowskiego w Górce Duchownej podczas spotkania uczniów i nauczycieli szkół noszących imię bł. Edmunda Bojanowskiego.


Przebieg konkursu: 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas IV – VI. 2. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć pięciu minut. 3. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie trzech uczestników. 4. Uczestnicy przygotowują po jednej dowolnie wybranej piosence dostosowanej do

wieku i predyspozycji uczestnika. Utwór ma być pogodny i radosny. 5. Przy prezentacji mile widziany ruch sceniczny. Repertuar może być wykonywany przy akompaniamencie. 6.

Organizator do podkładu muzycznego udostępnia CD oraz magnetofon kasetowy. Uczestnicy nie przywożą własnego sprzętu.

7. Podkład muzyczny (nagranie) musi być opisany: wykonawca, tytuł i numer piosenki

oraz dostarczony na pół godziny przed konkursem. Utwór na kasecie powinien być gotowy do odtworzenia. 8. Wystąpienia uczestników oceniane będą prze jury (składające się z nauczycieli-

opiekunów konkursu ze SP w Bojanowie, Górce Duchownej i Kunowie), które w swojej ocenie będzie uwzględniać: - dobór repertuaru, - interpretację, - ogólny wyraz sceniczny. 9. Komisja konkursowa przyzna wszystkim uczestnikom dyplomy, a za I, II i III miejscenagrody.

Kontakt Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu w SP Górka Duchowna- Alicja Przybyłektelefonicznie pod numerem 669 316 203 oraz pod adresem email: alicjaprzybylek@poczta.fm

Inne


Niniejszy Regulamin otrzymują dyrektorzy szkół objętych „ Porozumieniem o współpracy szkół” z dnia 12 marca 2007 r. Elektroniczna wersja regulaminu zostanie umieszczona w internetowej witrynie Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej pod adresem: www.spgorkaduch@ovh.org

konkurs recytatorski  

górka duchowna

konkurs recytatorski  

górka duchowna

Advertisement