SPENN 2-19

Page 16

TEMA ELECTRIC REGION AGDER

lingen i møte.

– Jeg tror bedrifter må tenke at dersom de sitter på noe i dag som er avhengig av fossil energi, så bør de fortest mulig komme seg bort derfra. Videre må vi begynne å tenke på hvilke varer og tjenester vi trenger i et fullelektrisk samfunn. Her bør bedrifter se på om det er noe de har som kan vris inn i den retningen. Sundtoft peker også på at det offentlige vil bruke sin innkjøpsmakt til å etterspørre fossilfrie varer og tjenester. – Det betyr at de som er kjapt på, ser forretningsmulighetene og skjønner endringen vil ha et konkurransefortrinn. Satser på lyktestolper. Hos BTG på Birkeland har to gründere bestemt seg for å satse i et nytt marked. De produserer solcelledrevne lyktestolper, og Sundtoft trekker frem dette som et godt eksempel på nye forretningsmuligheter. – Det er et spisset produkt, men har egentlig hele verden som marked, mener hun. Trygve Raen og Arne Knudsen står bak lyktestolpene. – Ideen dukka egentlig opp fra intet i forbindelse med en ­diskusjon om vindmølleutbygging. Arild Tveide i Birkenes kommune begynte å trekke frem hvilke muligheter vi har her i Birkenes, og kom på Aanesland fabrikker og oss. Tidligere har vi solgt solceller i Afrika, men han satte oss på ideen om å produsere soldrevne lyktestolper i Norge. Vi spurte om Kristiansand kommune var interessert i å være med på et pilotprosjekt, og i fjor vinter testet vi ut de første lyktestolpene på Gimlekollen. Lyktestolpene er spesiallaget for å virke under nordiske forhold, og det fungerte så bra at vi ville

16 SPENN

kommersialisere det, forteller Raen og fortsetter: – Så vidt vi vet så eksisterer ikke tilsvarende produkt i Norden. Du har soldrevne gatelys fra før av, men ikke som fungerer i Norden. I dag leverer BTG lyktestolper til flere kommuner og andre aktører i Norge og Danmark. – Responsen har vært veldig god, og veien har blitt til mens vi har gått. Vi er et innovativt selskap som fornyer og forbedrer oss hele tiden, sier salgssjef Dag Maberg. Selve stolpen leveres fra Aanesland fabrikker, og det lokale aspektet er svært viktig for gründerne. – Vi ønsker å bygge en grønn, lokal profil, sier de.

«DET ER VIKTIG AT VI ER KONKURRANSEDYKTIGE OG UTVIKLER OSS» Trygve Raen

Konkurransefortrinn. Raen og

Maberg tror et av sine viktigste konkurranse­fortrinn er økonomi. – Økonomi er veldig viktig for mange. Vi hører mange som synes at strøm har blitt dyrt, og at det skal bli enda verre. Dette produktet er rimelig å sette opp, blant annet fordi man ikke trenger å grave grøfter til kabler, mener Maberg og fortsetter: – Nå ser vi at stadig flere kommer til oss fordi de ønsker seg lys på for eksempel hytta, brygga eller gården. De har ikke tro på at de vil være alene om produktet særlig lenge. – Derfor er det viktig at vi er konkurransedyktige og utvikler oss. Vi ønsker å ligge litt foran, og det er en fordel for oss at vi er først ute. Det vi driver med er nybrottsarbeid. Det er gøy å være alene, men det er også sånn at folk nå må teste det ut for å finne ut om det virkelig fungerer. Vi tenker at vi sår nå, og vil høste etter hvert, sier Raen.

Arnstein Moy

Nye muligheter. En annen som er

Innovasjon. BTG er ikke de eneste

som satser på produkter innenfor

fornybar energi. – Satsingen på Electric Region er bra på den måten at det legger til rette og øker innovasjons­kraften i regionen. Dette er noe som vil tvinge seg frem uansett, og da er det positivt at det er satt i fokus, sier Arnstein Moy, direktør for forretningsutvikling i industrikonsernet OneCo. Han ser flere forretningsmuligheter for sin bedrift, og de er godt i gang med å posisjonere seg i markedet. – Vi tilrettelegger blant annet for elektrifisering av bilparken ved å levere elbil-ladere både til privat­ personer, og ikke minst til borettslag og næringsbygg der flere biler skal lades samtidig. For kundene blir det stadig viktigere å kunne styre ladingen både i forhold til tilgjengelig effekt og når strømmen er billigst, og vi tilbyr et system som ivaretar dette behovet. I tillegg leverer vi et produkt der vi har utviklet en carport-løsning med integrerte solceller som produserer energi til lading av bil. Ifølge Moy vil forbrukeren stadig bli mer opptatt av å kunne produsere sin egen strøm. – Skal Agder lykkes med å bli helelektrifisert vil det ikke være nok å styre dagens effekt på en mer hensiktsmessig måte, men produksjon av energi må flyttes mye nærmere der forbruket er. Vi leverer derfor energiproduksjonsanlegg basert på solceller, solfang­ ere og jordvarme. Vi ser at vi ved å sette opp anlegg der disse teknologiene samkjøres får svært god effekt, forteller han.

Arnt Aske

opptatt av forretningsmuligheter knyttet til fornybar energi er Arnt Aske. Han er administrerende