Page 4

Næringsliv PÅ SØRLANDET Foto: Ingrid Michalsen

//////////////////////////////////////////////

KORT&GODT BILFRIE GATER Når det nye parkerings­ anlegget på torvet åpner, skal mye av gateparkeringen bort og arbeidet med det starter allerede neste år. Totalt skal 440 parkeringsplasser på gateplan fjernes over de neste fem årene. Parkeringsplassene i Kirkegata skal blant annet bort, og det planlegges gågate i Skippergata. Kommunen har fått inn flere høringsuttalelser og forslag til hva de ledige arealene kan brukes til. Bystyret tar endelig stilling til ny gatebruksplan 21. juni i år.

Da jeg var ung hadde vi ikke internett, og vi kastet søpla Joakim Hanssen, 32 Årest unge leder på Sørlandet 2016

///

Avfall som kan gjenvinnes* skal ikke kastes i restavfallet. Det tjener både bedriften og miljøet på.

KAPASITETEN ØKER I mai 2018 åpner et nytt storhotell i Kristiansand, med tidligere Hotel Norge-direktør, Øystein Lund, i spissen. Thon Hotel Wergeland totalrenoveres i disse dager og bygges i tilknytning til Christianholm Eiendoms prosjekt Kvartal 32. Hotellet får 195 rom, og utgjør 7500 kvadratmeter og en tredjedel av Kvartal 32. Kvartalet skal også huse en ny innendørs handlegate, hvor blant annet kleskjeden Zara åpner ny storbutikk i oktober i år. Kilde: fvn.no

Næringsrådgiver i Kristiansand kommune, Lukas Wedemeyer (t.v.), underdirektør ved UiA, Eli Anne Skaranger, og teknisk direktør i, Ragnar Evensen, etter et møte i Næringsforeningen om Business Region Kristiansand.

///

Kristiansand kommune skal ansette ny næringssjef som får ansvaret med å lede Business Region Kristiansand.

NÆRINGSARBEIDET LØFTES Rollen som næringssjef er en nyopprettet stilling, og fristen for å søke gikk ut 5. juni. – Målet er å ta en mer aktiv rolle i nærings­arbeidet. Det gjør vi nå ved å styrke næringsavdelingen og måten vi er organisert på, samtidig som vi ansetter en egen næringssjef, sier teknisk direktør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen. Hovedsatsingen til den nye næringsavdelingen blir Business Region Kristiansand: et prosjekt som har vokst fram etter at flere aktører, deriblant Næringsforeningen, UiA, NOV, Agder Energi og kommunen, har sett på viktige satsingsområder for næringsarbeidet til regionen. – Vi har sett til Aalborg og latt oss inspirere av deres modell. Vi utvider regionbegrepet, det er ikke bare knutepunktkommunene vi snakker om lenger, her vil vi ha med aktører fra både Mandal, Grimstad og Arendal, og vi ønsker mer partnersamarbeid mellom kommunen og andre aktører, som UiA, næringsfore-

6 SPENN

ningen, sykehuset, klyngene og andre, påpeker Evensen. Flere i næringslivet har imidlertid tatt til orde for at næringssjefsstillingen burde komme høyere opp i hierarkiet og rapportere rett til rådmannen, for å sikre best mulige søkere til jobben. Vedkommende som ansettes får ansvaret for Business Region Kristiansand, som har følgende satsingsområder: Helsebyen Eg, Kompetanseregion Kristiansand, Grønn forretningsutvikling, Næringsforesight, Universitetsbyen og Invest in KRS. Ingrid Michalsen

La det gå sport i å kaste så lite som mulig! *I dag har vi systemer for god kildesortering og ressursutnyttelse. Avfall som ikke kan brukes om igjen omdannes lokalt til strøm og fjernvarme i et av Skandinavias mest moderne og effektive energigjenvinningsanlegg.

SPENN 3/17 - Magasinet for deg i næringslivet  

Utgitt av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Advertisement