{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

SPENN

NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDREGIONEN

Juni/juli 2012

Kjetil Hansen, Southern Marine

Suksesser i sør Node er gullsertifisert, Southern Marine etablerer seg i Rio og Bjarne Skeie selger til amerikansk gigant. Side 8–14

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 3/12

1

Profile for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

SPENN 3/12  

Næringslivsmagasin for Kristiansandsregioen

SPENN 3/12  

Næringslivsmagasin for Kristiansandsregioen

Profile for spenn
Advertisement