Page 1

BE • NL: 3 EUR

Spellennieuws voor iedereen

| OKT. 2009 • 3 | www.spelinzicht.eu

Spe spekllentake l

3,50 e

kort uro ing

SPELLENNIEUWS SPELLEN IN DE KLAS SPELBEURZEN COÖPERATIEVE SPELLEN


r a a n g u r te l ! o o h c s

VOOR MEER INFO:

info@goliathgames.nlswww.goliathgames.nl


Magazine 03

Spellennieuws voor iedereen

What’s in the game?

Beste spellenliefhebber, Hij is weer voorbij, die mooie zomer.

BORDSPELLEN

10

Gedaan met bruinen op het strand,

Panic Tower!..........................................9

wandelen in de bergen of opsnuiven

El Capitan............................................10

van vreemde culturen. We zitten

Monopoly City...................................13

straks met z’n allen opnieuw knus

Pandemie............................................16

in de woonkamer. En wat is er dan

Ghost Stories.....................................18

beter dan een goed gezelschapsspel? In het derde nummer van ‘Spel

11

KINDERSPELLEN

in Zicht’ vind je opnieuw heel wat

Het Nieuwe Grote

inspiratie om je spellenkast aan te

Basisschoolspel.....................................8

vullen…

Carcassonne Junior..........................11

Coco Colecto......................................22

In dit nummer richten we onze aandacht op de schoolgaande jeugd.

19

KAARTSPELLEN

Want spellen zijn ook tof in de klas.

 Weerwolven

Leerkrachten geven talrijke tips om

van Wakkerdam........17

spelen en leren te combineren.

TCG’s • Trading Card Games 

Magic: het experiment (2).......24-25

En er is meer. Naast nieuwe spellen, spitsen we ons toe op ‘coöperatieve

OVERSPEL

20

spellen’ en geven we een overzicht

Spellennieuws.................................. 4-5

van de spellenbeurzen. Een dagje vol

Spellen in de klas............................ 6-7

spelplezier wil je toch niet missen?

tafel met Filip en Karolien.....12

En vergeet niet deel te nemen aan de

Coöperatieve spellen................14-15

nieuwe prijsvraag via onze website

SPEL IN ZICHT • spellennieuws voor iedereen

Fun Awards..........................................19

www.spelinzicht.eu. Er zijn opnieuw

Spel In Zicht is een communicatieplatform over bord- en kaartspellen, bestaande uit een gedrukt magazine, een website en een digitale nieuwsbrief. Het magazine verschijnt vier keer per jaar..

Spelbeurzen 2009......................20-21

heel wat speldozen te winnen!

Op pagina 26 lees je hoe onze redactie

We wensen je alvast veel lees- en

Raketstraat 68 • B-9000 Gent • België Tel. +32 494 64 24 68 Mail: info@spelinzicht.eu • Web: www.spelinzicht.eu

 Aan

de besproken spellen beoordeelt.

speelplezier… met ‘Spel in Zicht’.

Hoofdredactie: Jesse Van Daele Redactie: Beren Van Daele, Freek De Vos, Heidi Vanden Bossche, Hendrik Huyghe, Renaat Van Ginderachter, Sarah Vermeersch, Thaïs Veelaert, Tineke Cartreul Layout: Hendrik Huyghe • www.de-groene-giraf.bewww.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


Wat beweegt er in spellenland?

nieu w rubr e iek

Spellennieuws! N

ieuwe releases, evenementen, spelverkiezingen en zoveel meer. In deze nieuwe rubriek houden we jullie op de hoogte van de spellennieuwtjes. Kortom, je krijgt een pittige preview van wat je de komende maanden zoal mag verwachten.

Nederlandse Spellenprijs

Maand van het spel

Naast de Vlaamse Spellenprijs ‘De Gouden Ludo’ (zie ‘Spel

9 september 2009 (9-9-9) was voor 999 Games de perfecte

in Zicht’ nr. 2) wordt dit jaar ook de Nederlandse Spel-

aanleiding om september uit te roepen tot ‘maand van het

lenprijs uitgereikt. Dit al voor de 9e keer. In het

spel’. De nieuwe website werd gelanceerd en op 20 sep-

verleden wonnen ondermeer ‘Cuba’, ‘Puerto

tember speelden 423 kinderen en ouders simultaan de ju-

Rico’ en ‘De Ontembare Stad’ deze titel. Ne-

niorversie van ‘Kolonisten van Catan’. Men kreeg niet de

derlanders en Vlamingen kunnen stemmen

symbolische 999 deelnemers rond de tafels, maar toch

op één van de negen genomineerde spellen

werd een wereldrecord opgetekend. 999 Games brengt

via www.spellenprijs.nl.

dit najaar ook heel wat nieuwe spellen uit: ‘Wizards of Mickey’, een verzamelkaartspel voor kinderen vanaf 6 jaar, ‘Hoog-

Opera

spanning’, een pittig bordspel voor

The Gamemaster brengt in het najaar een nieuwe uitbrei-

spelers vanaf 12 jaar, ‘Carcassonne

ding uit voor ‘De Ontembare Stad’. Naast deze uitbreiding

Mayflower’, een prachtig vormgege-

kijken we reikhalzend uit naar ‘Opera’, een strategisch spel

ven variant op het gekende legspel

voor spelers vanaf 12 jaar. In dit spel sta je aan het hoofd

en ‘Casper en de spookschool’ voor

van een aristocratische familie en breng je opera naar zes

kinderen vanaf 5 jaar.

grote Europese steden. Volgens de uitgever zorgen nieuwe spel-

Carson City

elementen voor een

De Nederlandse spellenuitgever QWG plant voor dit na-

unieke speelervaring.

jaar de volgende releases: ‘Space alert’, ‘Metropolys’, ‘Martinique’ en ‘Carson City’, een spannend spel in het Wilde Westen.

Koehandel Master Ravensburger brengt ‘Koehandel Master’ uit, een nieuwe versie van het populaire biedspel ‘Koehandel’. Het basisprincipe van dit kaartspel blijft ongewijzigd, maar door de aanwezigheid van ratten en de cruciale rol van het stamboek is deze variant een aanrader voor zowel nieuwe spelers als voor diegenen die de eerste versie al hebben.

Monopoly Deal

Riomino

Ook Hasbro brengt een kaartspel uit dat gebaseerd is op

Smartgames brengt ‘Riomino’ uit. Een spel gebaseerd op

een reeds bestaand spel: ‘Monopoly Deal’. Dit snelle kaart-

het dominoprincipe met 25 dobbelstenen. Vlaamse spel-

spel is geschikt voor twee tot acht spelers vanaf 8 jaar en

lenauteur Kris Burm stond mee aan de wieg van dit spel.

duurt ongeveer 15 minuten. Ideaal om een spellenavond

Burm is één van de bekendste spelontwerpers in België en

mee af te sluiten.

ontwierp abstracte topspellen zoals ‘Gipf’´en ‘Tzaar’.
Win EEN SPEL Via www.spelinzicht.eu zijn er opnieuw een pak speldozen te winnen! Registreer je via het deelnemingsfor-

Weerwolven in Leuven

mulier op onze website en misschien valt er binnenkort

Zaterdag 31 oktober organiseert spellenclub Spelduivel

ook bij jou een spel in de bus!

uit Leuven (België) het mega-evenement ‘Weerwolven in Leuven’. Een spel gebaseerd op ‘Weerwolven van Wakkerdam’ met de uitbreiding ‘Volle maan’. Een gezellige avond voor beginners én gevorderden. Inschrijven kan tot 15 oktober 2009 via www.weerwolven.org. Niet vertrouwd met de ‘Weermeer over dit kaartspel op pa-

OP DE FOTO

gina 17 van dit magazine.

In ons vorige nummer vroegen we naar jullie leukste

wolven van Wakkerdam’? Lees

vakantiefoto’s. Met jou én een spel in de hoofdrol. Sven Guns uit Vorselaar (B) ontvangt een pakket van vijf speldozen

Dominion wint Duitse dubbel

voor deze leuke foto

In Duitsland is de winnaar van de ‘Deutscher Spiele Preis

van zijn zoontje (2

2009’ bekend gemaakt. Spelers, recensenten en winkel-

jaar) en ‘Het Pira-

uitbaters stemden ‘Dominion’ met een ruime voorsprong

tenspel’ van Op-

naar de eerste plaats. Eerder dit jaar won dit kaartspel in

stelten Speelgoed.

Duitsland reeds de prestigieuse prijs ‘Spiel des Jahres’.

Andere inzendin-

Dominion is een kaartspel, waarbij de spelers een eigen

gen kan je be-

‘deck’ bouwen, zoals bij verzamelkaartspellen als Magic.

kijken op onze

Dit deck gebruik je echter niet om andere spelers uit te

website.

dagen, maar om zoveel mogelijk punten te verdienen. In Vlaanderen en Nederland wordt Dominion uitgegeven door 999 Games. Advertentie

Bon geldig tot 30/11/09
‘Spel in zicht’ zoekt het met je uit

Spellen in de klas H

et valt niet te ontkennen: kinderen houden van spelen. En ze willen veel bijleren. Beide activiteiten gaan hand in hand, van kleinsaf ontdekken kinderen al spelend de wereld rondom zich heen. Hoe ouder ze worden, hoe meer tijd kinderen echter doorbrengen met het leren uit boeken, thuis en op school. Het spelen wordt steeds meer naar de achtergrond verdrongen. Jammer, want kinderen onthouden gemakkelijk wat ze al spelend hebben opgestoken. Maar hoe vind je een geschikt spel voor in de klas? En leren kinderen er wel echt iets van? Juf Els: “Het spelen van gezelschapspellen is een erg aangena-

me werkvorm. Het zorgt voor afwisseling en het voelt leuk en natuurlijk aan. Daardoor zijn jongeren meer gemotiveerd en kunnen ze zich langer concentreren. Bovendien houden ze een positief gevoel over aan een leergebied dat sommigen anders niet zo leuk vinden. Door de succeservaringen die ze opdoen tijdens het spel, neemt de interesse en motivatie toe.”

In groep of alleen Om alles vlot te laten verlopen, stem je het spellenaanbod af op de grootte van de groep. Speel je met de hele klasgroep, kies dan een spel waar iedereen bij betrokken wordt. Een goed voorbeeld is ‘Time’s Up’ waarbij je de te raden woorden kan aanpassen aan de lesinhoud. 1

Spel als didactische werkvorm Spellen kan je op verschillende manieren integreren in de klaspraktijk. Je kan ze gebruiken als inleiding of als slot bij een bepaald thema. Als onderdeel van hoekenwerk of als differentiatievorm. Om leerstof op een leuke manier in te oefenen of te herhalen. Of om verworven leerinhouden en vaar-

Je kan ook in klei-

digheden op een plezante manier te evalueren.

nere groepjes spelen. Als je over vol-

Meester Wouter: “Bij de start van een lessenreeks over Egypte

doende speldozen

is ‘Cleopatra’ bijvoorbeeld een leuke instap. ‘Carcassonne’ kan

beschikt, kunnen de

je spelen bij lessen met als thema ‘de middeleeuwse stad’. Het

leerlingen tegelijker-

wakkert de nieuwsgierigheid van de leerlingen aan.

tijd spelen.

Aan het einde van het behandelde thema kan je de spellen

Juf Els: “Ook een

nog eens spelen en samen met de leerlingen nagaan welke

doorschuifsysteem is

elementen historisch juist of fout zijn.”

erg leuk. Terwijl een 2
groepje een spel speelt, werken de overige leerlingen aan werkopdrachten. Na verloop van tijd wordt er gewisseld, zodat iedereen gespeeld en gewerkt heeft.“ Een aantal spellen zijn zelfs geschikt om individueel te spelen.

3

Met spellen zoals ‘Anti-Virus’, ‘Rush Hour’, ‘Camelot Junior’ of ‘Ubongo’ kunnen leerlingen individueel een uitdaging aangaan.

Vele vaardigheden Het huidige onderwijs draait niet enkel rond het verwerven van kennis. Het ontwikkelen van diverse vaardigheden neemt steeds toe aan belang. Spellen vormen hiervoor een oneindige bron aan mogelijkheden. In de eerste plaats kan je niet omheen de vele sociale vaardigheden zoals je beurt afwachten, samen spelen, spelregels begrijpen en aan anderen uitleggen, leren verliezen, … 4

Maar er is meer. Reactie- en behendigheidsspelletjes zoals ‘Jungle Speed’ en ‘Panic Tower!’ oefenen de concentratie en motoriek. Geheugen- en zoekspelletjes, zoals ‘Jakkiebak Kip-

‘Het Grote Taalspel Frans’. Ze worden ontwikkeld door leer-

penkak’ en ‘Gepakt en gezakt’ stimuleren het waarnemen, het

krachten die voeling hebben met zowel de onderwijswereld als

geheugen en het ruimtelijk inzicht. Meer strategische spellen

met de ontwikkelingen in spellenland.

scherpen het probleemoplossend denken aan en leren spelers om te gaan met netelige situaties. Aan een uurtje spel kan je

Maar vaak hoef je het zover niet te zoeken. Zowat elk gezel-

heel wat eindtermen koppelen!

schapsspel leent zich tot het ontwikkelen van heel wat waardevolle vaardigheden. Neem een spel dat gewoon leuk is en

Meester Wouter: “Spellen spelen in de klas is niet altijd vanzelf-

probeer het in de klas. Met spellen zoals ‘Blokus’, ‘Het Stenen

sprekend. Het is belangrijk dat de leerkracht of spelbegeleider de

Tijdperk’, ‘Can’t Stop’, ‘Regenwormen’ of ‘Celtica’ kan je alvast

spelregels beheerst en goed overbrengt. De eerste keren dat je

onmiddellijk aan de slag!

een nieuw spel speelt, blijf je dan ook best dicht in de buurt om discussies of twijfels te vermijden. Dit kan best wel intensief zijn

Tips voor de leerkracht

als er vier spellen aan de gang zijn. Maar je plukt er algauw de

Juf Els: Durf zelf creatief aan de slag te gaan. Zoek een spel dat

vruchten van aangezien de leerlingen nadien helemaal zelfstan-

je leuk vindt en pas het aan jouw groep of leergebied aan.

dig kunnen spelen.” Meester Wouter: Maak een samenvatting van de spelregels op

Educatieve spelletjes? Of niet?

stevige fiches. Het helpt de kinderen om bij een volgende gele-

Er bestaat een heel scala aan educatieve spellen:

genheid de regels weer snel én zelfstandig op te pikken.

geheugenspelletjes, spellen die het logisch denken bevorderen, spellen die rekenvaardigheden stimuleren, allerhande taalspellen en spellen

Tips voor ouders

rond wereldoriëntatie, ruimte en tijd.

Zoek spellen met verschillende moeilijkheidsgraden. Zo kan

Voor elke leeftijdsgroep en over elke thema

het gezelschapsspel meegroeien met de steeds verder ontwik-

bestaat wel een educatief spel. Vroeger waren

kelende vaardigheden van jouw kind.

educatieve spellen echter vaak vrij saai en misten ze aantrekkelijk spelmateriaal of originele

1

Cleopatra • Days of Wonder

Juf Els geeft basisonderwijs aan

spelmechanismen. Gelukkig zijn er de laatste

2

Ubongo • University Games

leerlingen van 8 tot 9 jaar. Wouter

jaren heel wat inspanningen gedaan op dit vlak. Goede

3

Het Grote Taalspel Frans • Plantyn

geeft geschiedenis en Nederlands

voorbeelden zijn onder andere de spellen van Thuisbasis, zoals

4

Gepakt en gezakt • 999 Games

aan jongeren van 12 tot 16 jaar.
Het nieuwe Grote

basisschoolspel Kinderspel

Leren op een speelse manier

Speel en leer

Hoe laat je kinderen tot 12 jaar leerstof van de basisschool inoefenen op een leuke en speelse manier? ‘Maak er een quiz van!’ is op die vraag een vaak gehoord antwoord. ‘Het Nieuwe Grote Basisschoolspel’ gaat echter een stap verder. Het spel combineert een ruim aanbod vragen met het spelverloop en de beleving van een echt bordspel.

je moet gebruiken. De onderwaterwe-

Spel in Zicht Beoordeling

reld is moeilijker te bereiken. Je moet

Het Nieuwe Grote Basisschoolspel is de

beschikken over een duikboot én over

opvolger van ‘Het Grote Basisschool-

het transportmiddel van de wereld waar

spel’. De vernieuwing komt er niets te

je trip begint. Om weg te komen uit de

vroeg. In het origineel kwam namelijk

onderwaterwereld geldt dezelfde regel:

vooral het kennisaspect aan bod, waar-

je reist aanvankelijk met je onderzeeër

door de slimste kinderen een groot

maar moet dan overstappen in het

voordeel hadden. Dankzij het uitgespro-

transportmiddel van je bestemming.

ken spelelement in deze nieuwe versie, heeft elk kind de kans om te winnen.

Vragen beantwoorden Eenmaal aangekomen in een wereld, kan

We speelden het spel met kinderen van

Persoonlijke opdracht

een speler er in zijn beurt één keer voor

verschillende leeftijden. Er zijn immers

Als je het spelbord openvouwt, ver-

kiezen om een vraag op te lossen. In dat

zes aparte vragensets verkrijgbaar, elk

schijnt een speelveld dat is opgebouwd

geval leest een medespeler de vraag van

met vragen afgestemd op het kennisni-

uit zes zones, elk met een eigen thema:

de bovenste kaart van de trekstapel voor.

veau van kinderen tussen 7 en 12 jaar.

ridders, griezelen, dinosaurussen, sport,

Geef je een correct antwoord, dan krijg

Een vragenset voor volwassenen is er

showbizz en een onderwaterwereld. De

je een symboolfiche van de betreffende

niet. Wil je toch voluit meespelen, ge-

werelden zijn via een wegennet met el-

wereld. Wil je die symboolfiche liever

bruik dan een set uit Trivial Pursuit.

kaar verbonden.

niet, dan mag je een transportkaart ne-

Bij aanvang van het spel ontvangt elke

men. Je trekt de bovenste kaart van de

Het materiaal is stevig en degelijk. De

speler een opdracht. Je missie bestaat

gedekte stapel of je neemt één van de

vormgeving vinden we minder geslaagd,

erin om als eerste zes symboolfiches op

drie openliggende transportkaartjes op

maar de kinderen zelf waren wel en-

te halen in de werelden die op jouw op-

handen.

thousiast over de thema’s van de ver-

drachtkaart vermeld staan.

schillende werelden.

Invloedfiches ‘Spel in Zicht’ evaluatie

Transportkaarten

Een spelvariant met invloedfiches maakt

Tijdens je beurt mag je onbeperkt van

het moeilijker om de opdrachten tot een

Spelmateriaal

gebied naar gebied reizen. Maar dat

goed einde te brengen. Door deze fiches

Tactiek

doe je niet zomaar, elke zone vereist

op reisroutes te plaatsen, worden we-

Complexiteit

immers een specifiek transportmiddel.

gen gratis of net dubbel zo duur. In het

Interactie

Zo vlieg je op een bezem naar de grie-

slechtste geval mag je bepaalde wegen

zelwereld en rijd je met een limousine

zelfs helemaal niet gebruiken. Deze vari-

naar showbizzland. De bestemming van

ant biedt meer tactische mogelijkheden

je reis bepaalt dus welk transportkaartje

en genoot onze voorkeur. 

2-6 spelers

45 minuten

vanaf 6 jaar

Auteur(s): R. Van Ginderachter en T. Veelaert Uitgever: Plantyn

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


Panic Tower!

Familie spel

Bordspel

Wie torent er bovenuit?

Torens spreken tot de verbeelding. Of het nu gaat om een vuurtoren, een donjon of een belfort… ze steken boven hun omgeving uit en maken indruk. In Toscane domineren dertien torens nog steeds het stadssilhouet van het middeleeuwse stadje San Gimignano. In de 12e en 13e eeuw trokken rijke rivaliserende families deze torens op als woning en versterking, maar vooral als prestigeobject. Hoe hoger de toren, hoe meer macht en rijkdom ze hadden. Op haar hoogtepunt telde dit kleine stadje zo’n 70 torens.

De startspeler neemt de bovenste kaart

‘Spel in Zicht’ beoordeling

van de stapel en voert de bouwopdracht

Er bestaan reeds heel wat spellen waar-

uit. Daarna is het aan de volgende speler

bij gestapeld moet worden. Wat Panic

en zo wordt verder gespeeld tot één of

Tower! echter zo leuk maakt zijn de op-

meerdere torens omvallen.

drachtkaarten. Deze zorgen voor plotse wendingen en extra spanning. Maar

10 opdrachttypes

vooral voor heel wat plezier. Panic To-

Er zijn 10 types opdrachtkaarten. Elke

wer! is een spel dat uitblinkt in eenvoud.

kaart geeft mooi visueel weer wat er

Duidelijke spelregels, een korte speel-

moet gebeuren. In de meeste gevallen

duur en sober maar degelijk materiaal

moeten er verschillende blokken op één

maken het tot een echt familiespel.

of meerdere torens geplaatst worden. Maar de kaarten kunnen er ook voor

Een vaste hand is nuttig, een dosis ge-

zorgen dat je een beurt mag overslaan

luk mooi meegenomen en concentratie

of dat je iemand anders met jouw bouw-

een must als je Panic Tower! wil winnen.

klus mag opzadelen.

Maar of winnen zo belangrijk is? Panic Tower! speel je met de hele familie. Puur

Ook bij ‘Panic Tower!’ gaat het over roem

Helemaal moeilijk wordt het als je een

en prestige. Wie aan tafel aanschuift

dubbele opdracht krijgt of als je een to-

moet zich de beste tonen door op een

ren in zijn geheel bovenop een andere

klein spelbord zo goed mogelijk aan de

toren moet plaatsen. Wie verliest zijn

negen torens mee te bouwen. Eeuwige

evenwicht onder deze zware omstandig-

roem voor wie daarin slaagt, terechte

heden? Wie bezwijkt er onder de druk?

voor het plezier.

nederigheid voor diegene die de torens verknoeit.

Strafpunten vermijden Wanneer een speler een toren laat om‘Spel in Zicht’ evaluatie

Vallende torens

vallen, krijgt hij als straf een ‘token’ van

Op het ronde spelbord staan 9 vakken

de bank. De omgevallen blokken worden

Spelmateriaal

in evenveel verschillende kleuren. Bij

van het spelbord gehaald. De andere

Tactiek

aanvang van het spel wordt op elk vak

torens blijven staan en er wordt verder

Complexiteit

één bouwblok geplaatst. Er zijn in totaal

gespeeld.

Interactie

60 blokken, onderverdeeld in 3 soorten: klein, middel en groot. Hiernaast worden

Zodra iemand drie tokens heeft, eindigt

104 opdrachtkaarten geschud en naast

het spel. De spelers met het kleinste

het spelbord klaargelegd.

aantal tokens winnen het spel. 

2-8 spelers

20 minuten

vanaf 6 jaar

Auteur(s): Uitgever: Goliath

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


El Capitan Bordspel

De zee is woelig, de strijd bikkelhard!

Macht en invloed

Anno 1500. Verschillende koopvaardijschepen zijn erop uit om in alle havens in het Middellandse Zeegebied zoveel mogelijk handelswaar te verkopen. Jouw doel is de machtigste koopman te worden door pakhuizen en vestigingen te bouwen die je rijkdommen beschermen. In ‘El Capitan’ vecht je uit wie de titel mag dragen van machtigste koopman.

Negen havensteden

De eigenaar kan zijn ver-

‘Spel in Zicht’ beoordeling

In je spelbeurt mag je

vallen eigendom herope-

El Capitan is een remake van het vlieg-

eerst reizen naar één

nen, maar dat kost hem

tuigspel ‘Tycoon’. Deze herwerking voegt

van de negen Middel-

een kostbare speelbeurt

echter heel wat extra’s toe. Zo bevat de

landse havensteden op

aangezien hij daarvoor

QWG-uitgave aangepaste spelregels

het prachtige spelbord.

opnieuw moet aanleg-

voor twee en uitbreidingsmateriaal voor

Daarna moet je een pak-

gen in de haven van dit

gevorderde spelers.

huis bouwen of herope-

pakhuis,

nen, een vesting bouwen of een lening afsluiten.

En wat met het spel zelf? Het nieuwe Zowel het reizen, bou-

artwork zorgt alvast voor de juiste sfeer.

wen en renoveren kosten

Mike Doyle laat zien dat hij terecht één

Om te reizen moet je eerst een zeilkaart

je handenvol geld. Als je in geldnood

van de bekendste bordspelillustratoren

kopen op één van de twee markten. De

verkeert, kan je kosteloos terugvaren

is. De vormgeving is gewoon prachtig.

duurste kaarten brengen je onmiddellijk

naar de bank om een lening af te slui-

naar de stad van bestemming. Stadsver-

ten. De lening moet tijdens de eerstvol-

De regels kunnen in het begin over-

bindingskaarten zijn heel wat goedko-

gende uitbetaling afgelost of eenmalig

donderend lijken, maar het spel is erg

per, maar zijn niet zo flexibel in gebruik.

verlengd worden, maar dat kost je een

toegankelijk voor zowel beginnende als

Geld is schaars, dus je doet er goed aan

aardige duit aan intresten.

gevorderde spelers. Wie de spannende

om je zeilroute optimaal te plannen.

uitdagingen in El Capitan eenmaal on-

Zes pakhuizen en een vesting

der de knie heeft, probeert het beslist

Elke stad waar je aanmeert, telt twee

Aan het begin van een ronde nieuwe

snel opnieuw.

havens waar je pakhuizen kan bouwen

ronde krijgt elke speler zes pakhuizen en

en twee havens waar je vestingen kan

een vesting. Als een speler al zijn bouw-

bouwen. Hoe meer pakhuizen er in een

werken heeft opgetrokken eindigt de

stad staan, hoe meer geld de bouwwer-

ronde en volgt een uitbetaling. Tijdens

ken in deze stad opleveren tijdens de

deze uitbetaling verdien je florijnen voor

drie waarderingen.

het aantal steden waarin je een pakhuis

Als er negen pakhuizen in een stad

hebt opgericht, voor elk gebouwd pak-

Spelmateriaal

worden gebouwd, gelden echter de re-

huis en voor elke stad waar jij de meeste

Tactiek

gels van vraag en aanbod en dalen de

of de op één na meeste pakhuizen hebt.

Complexiteit

opbrengsten geleidelijk aan. Je moet

Het is dus belangrijk dat je je pakhuizen

Interactie

daarom steeds afwegen op welk mo-

en vestingen strategisch plaatst.

ment je het risico durft te nemen om

El Capitan telt drie spelronden. De spe-

te bouwen. Bovendien raken de oudste

ler die op het einde van de derde ronde

pakhuizen na verloop van tijd in verval.

de meeste florijnen bezit, wint het spel. 10

‘Spel in Zicht’ evaluatie

2-5 spelers

90-120 minuten

vanaf 12 jaar

Auteur(s): Wolfgang Kramer en H.R. Rösner Uitgever: QWG

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


CARCASSOnNE Junior Kinderspel

Nu ook voor de allerkleinsten!

Familie spel

Met reeds meer dan 10 officiële uitbreidingen en varianten is Carcassonne ongetwijfeld één van de meest populaire spellen van de afgelopen jaren. Volgens de uitgever is 10 jaar de minimumleeftijd om het basisspel te spelen. Kinderen die geregeld een spel spelen, kunnen echter reeds starten rond de leeftijd van 7. Die leeftijdsgrens wordt nog verder naar beneden gehaald. Met de nieuwe juniorversie worden nu ook kleuters vanaf 4 jaar gebeten door de Carcassonne-microbe.

Anders dan bij het ‘basisspel’ loopt aan

‘Spel in Zicht’ beoordeling

alle vier de kanten van iedere tegel een

Deze juniorversie is een schot in de roos.

weg, waardoor je elke tegel steeds kan

De speluitleg is eenvoudig en het spel

aanleggen waar je maar wilt. Dit houdt

duurt ongeveer een kwartiertje, waar-

de vaart in het spel.

door de aandacht niet verslapt.

Afgesloten weg

Wij speelden het spel enkele keren met

Als een net gelegde tegel een weg afsluit,

een aantal kleuters van vier en ouder.

kijkt iedere speler of er op deze weg één

Vrij snel begrepen de jeugdige spelertjes

of meerdere kinderen in zijn kleur staan

de tactische mogelijkheden die schuil-

afgebeeld. Als dat zo is, mag een speler

gaan achter het al dan niet afsluiten van

op elke afbeelding van een kind in zijn

wegen. Deze tactische keuzemogelijk-

kleur op deze weg, een houten poppetje

heden zorgen ervoor dat meespelende

uit zijn voorraad plaatsen. Wie als eerste

volwassenen elkaar de loef kunnen af-

al zijn poppetjes geplaatst heeft, wint

steken, waardoor ook zij plezier beleven

Kinderen van Carcassonne

het spel.

aan het legspel.

De juniorversie van het gekende legspel

Aangezien álle spelers een houten pop-

Zowel jong als oud vonden het een erg

bevat 36 landschapstegels en 32 hou-

petje mogen plaatsen, moet je dus goed

leuk én mooi spel. Het materiaal is im-

ten ‘kinderen van Carcassonne’ in geel,

uitkijken welke weg je (niet) afsluit, zo-

mers doordacht ontworpen: zeer grote,

groen, blauw en rood. De kleurrijke te-

dat jij snel je kinderen op het spelbord

stevige tegels met sfeervolle afbeeldin-

gels zijn extra groot en leuk geïllustreerd

kan plaatsen en een ander net niet!

gen op kindermaat.

met brugjes, vijvers, huisjes en wegen waarop kinderen in de vier spelerskleu-

Carcassonne Junior is een aanrader voor

ren hollen.

jonge én oudere kinderen!

Als het spel begint, worden de tegels in stapels verdeeld en gedekt klaargelegd. ‘Spel in Zicht’ evaluatie

Eén tegel wordt omgedraaid en centraal op tafel gelegd. De spelertjes krijgen elk

Spelmateriaal

8 kinderen in hun kleur. Het doel van het

Tactiek

spel is om als eerste al je kinderen op de

Complexiteit

tegels te plaatsen.

Interactie 2-4 spelers

Elke speler neemt om beurt de bovenste tegel van een stapel en legt deze

15 minuten

vanaf 4 jaar

Auteur(s): Marco Teubner Uitgever: 999 Games

aan een tegel die reeds op de tafel ligt. 11

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


Filip en Karolien Kaartspel overspel

verrast tijdens een middagje shoppen

Aan tafel met ...

“Tien jaar geleden liep ik samen met Karolien door de Veldstraat in Gent. Het was op dat moment dat we de spellenwereld leerden kennen.” Zo start Filip zijn verhaal. Hij en zijn vriendin Karolien waren één van de gelukkige winnaars van onze eerste prijsvraag. Hun enthousiaste reactie was voor ons voldoende om bij hen langs te gaan voor een interview. “Toen we een zijstraat insloegen, stonden we opeens voor een grote Intertoys winkel. En even later voor een grote muur vol onbekende spellen.”

Tikal, Spiel des Jahres

tienerjongen. Eentje met veel fantasie.

risch konijnenspel. In andere gevallen

Karolien: “Zo’n grote verscheidenheid

Samen met vrienden speelde ik toen

gaan we voor tactische breinbrekers.

hadden we niet verwacht. Onze nieuws-

‘Magic: the Gathering’ en ‘Heroquest’.

Het maakt ons niet uit, zolang we maar

gierigheid was geprikkeld. Maar welk spel

Spellen die ik nog speel, maar niet met

kunnen spelen.”

zouden we meenemen? Ons oog viel

Karolien.”

op ‘Tikal’. Een mooie groene speldoos

Spellenliefhebbers. Je hebt ze in al-

die net de Duitse spellenprijs ‘Spiel des

Boonanza en Regenwormen

lerlei maten en gewichten. Sommi-

Jahres’ had gewonnen. Het bleek geen

Karolien: “Ik ben meer voor spellen die je

gen verdiepen zich graag urenlang in

evidente keuze, maar na het lezen van

in grote groep speelt. Zoals Regenwor-

een strategische breinkraker. Ande-

de spelregels hadden we onmiddellijk de

men en Boonanza. Spellen die je mak-

ren kiezen voor een gezellig uurtje

smaak te pakken. Het puntenspoor, de

kelijk en snel uitlegt. Toch kan je me al-

spelen met veel interactie en weinig

overzichtskaarten, het spelmechanisme,

tijd verleiden met een goed strategisch

denkwerk. Sommigen spelen graag

alles greep prachtig in elkaar. Nadien

spel.”

met twee, anderen leven zich liever

leerden we andere spellen kennen zoals

uit met een hele groep vrienden of

de ‘Kolonisten van Catan’, ‘Elfenland’ en

Filip: “Ik geniet vooral van spellen waarin

familie. Gelukkig bestaat er voor elk

‘Land in Zicht’. De microbe was overge-

je je tegenstander strategisch overtroeft.

type speler een hele berg spellen die

Winnen met een zet die

hun op het lijf geschreven zijn. Lie-

je op voorhand plant, is

ver dan ze op te sommen, geven we

voor mij de ultieme be-

elke editie het woord aan een lief-

leving. Ook als anderen

hebber die ons zijn of haar spellen-

met zo’n zet een spel

kast voorstelt. En jou zo inspireert

naar hun hand zetten,

met nieuwe titels. Deze keer is het

geniet ik daar enorm

de beurt aan Filip Caljon (31) en zijn

van. Maar ik speel ook

vriendin Karolien De Vleeschouwer

de makkelijke spellen

(30), uit Sinaai, België.

slagen.”

graag.” Karolien: “We spelen

Wil ook jij je spellenkast voorstellen

steeds met vrien-

aan de lezers van SiZ? Dat kan.

den of familie. En

Stuur een mailtje naar de redactie

passen onze spellen dan aan

via aantafel@spelinzicht.eu en stel

de hoeveelheid spelers en hun voorkeu-

jezelf kort voor. Laat ons weten wel-

Filip: “Tikal was het eerste bordspel dat

ren aan. Wanneer we de ambiance erin

ke spellen je graag speelt en waar je

we samen kochten. Toch had ik al en-

willen houden, kiezen we ‘Time’s Up’,

woont. Misschien sta jij in het vol-

kele spellen gespeeld. Ik was een echte

‘Boonanza’ of ‘Killer Bunnies’, een hila-

gende magazine!

Ca$h ‘n Gun$ • Hodin

12

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


Monopoly City Bordspel

Bigger, better

Familie spel

Vergeet huizen en hotels. In ‘Monopoly City’ ontdek je een nieuwe variant van de door iedereen gekende spellenklassieker. Het spel bevat 80 gebouwen waarmee je een hele stad opbouwt in 3D. Met gevangenissen, scholen, windmolens, stations, wolkenkrabbers en zoveel meer. Je kunt zelfs de hoge ‘Monopolytoren’ bouwen. Hoe meer eigendommen gekocht worden, hoe groter de stad visueel wordt!

dobbelsteen. Kom je op een onverkochte

‘Spel in Zicht’ beoordeling

straat dan moet je deze kopen of veilen.

Monopoly City is een veelzijdiger vari-

Het veilen gebeurt per opbod en de tijd

ant dan zijn oudere broer. Het spelme-

voor het bieden wordt bepaald door een

chanisme blijft herkenbaar, maar de

spelcomputer. Kom je op een straat van

toevoegingen zorgen ervoor dat je je

een andere speler, dan betaal je hiervoor

tacktiek moet aanpassen.

de huur. Eindig je niet op een straat, dan voer je de actie van dat vakje uit.

We bouwen een stad vanavond

De uitgebreide regels kunnen ervoor zorgen dat sommige spelers het overzicht

Monopoly City is een uitgebreide vari-

Deze trein houdt halt in…

een beetje kwijt raken, maar na een eer-

ant van Monopoly. Veel spelelementen

In de tweede fase van de beurt beslist

ste potje heeft iedereen het spel beet.

blijven dezelfde, maar de lijst spelme-

een speler of hij gebouwen wil plaatsen.

chanismen is deze keer sterk uitgebreid.

Indien dat het geval is, bepaalt dezelf-

Monopoly City is een begeesterend fa-

Zodanig zelfs, dat de spelregels maar

de spelcomputer het aantal gebouwen

miliespel dat garant staat voor heel wat

liefst 16 pagina’s in beslag nemen.

(van 1 tot 3) dat hij of zij mag bouwen

uren spelplezier voor het hele gezin.

Maar laat je hier vooral niet door af-

op het centrale speelveld. Of wordt het

schrikken. Eénmaal je het spelmechanis-

een station?

me onder de knie hebt, speelt het even

Stations spelen een erg belangrijke rol.

vlot als het basisspel. Een kaartje met

Indien je je beurt eindigt op een vakje

de verkorte spelregels vormt een handig

waarop zich een station bevindt, voer je

geheugensteuntje.

de actie van dat vakje uit. Nadien mag je je gratis verplaatsen naar een andere

Het belangrijkste verschil bevindt zich

straat met een station. Maakt niet uit

middenin het spelbord. De plaats die

wie de eigenaar is. Je komt zo sneller

vroeger voor de ‘Kans- en Algemeen

voorbij start, kunt naar een vrije eigen-

Fonds kaarten’ was gereserveerd, wordt

dom of vermijdt dure straten. Wie veel

nu ingepalmd door de plattegrond van

van deze stations weet te gebruiken,

een heuse stad. Wie een straat koopt,

heeft een erg belangrijk voordeel.

‘Spel in Zicht’ evaluatie Spelmateriaal Tactiek

bouwt er huizen, fabrieksgebouwen, wolkenkrabbers, scholen, gevangenis-

Failliet

Complexiteit

sen en voetbalstadia in 3D. Elk gebouw

Het spel eindigt nadat iedere speler be-

Interactie

verhoogt de huur of heeft bijzondere

halve één failliet is. Of als een vooraf

eigenschappen waarmee je jouw inkom-

afgesproken termijn is afgelopen. In dat

stenstroom vergroot.

geval wint de speler die het meeste geld

Een beurt start met het gooien van de

bezit in cash en eigendommen. 13

2-5 spelers

60-120 minuten

vanaf 8 jaar

Auteur(s): Uitgever: Hasbro

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


Samenwerken tegen het spel

Coöperatieve spellen C

ompetitie is een erg belangrijk begrip in de spellenwereld. Zodra je met vrienden en familie rond het spelbord zit, duikt de vraag op wie er het laken naar zich toe trekt en met de overwinning gaat lopen. “Maar niet elk spel draait rond winnen of verliezen. Soms moet je juist samenwerken om het einddoel te bereiken.” Zo eindigden we in ons tweede nummer het artikel over competitief spelplezier. Naast competitieve spellen bestaan er immers ook ‘coöperatieve spellen’. Spellen die de spelers winnen door samen te werken.

1

Educatief spelmateriaal

In tegenstelling tot de ‘competitieve spellen’, stimuleren ‘coö-

De allereerste coöperatieve spellen werden ontwikkeld als als

peratieve spellen’ vaardigheden als samenwerking, overleg en

educatieve spellen. Met vaak rudimentair spelmateriaal en

altruïsme. Kenmerkend voor deze spellen is de opbouwende,

eenvoudige spelregels leerden jongeren spelenderwijs samen

open sfeer, de wederzijdse afhankelijkheid en de directe inter-

te werken.

actie. Binnen de groep overlegt iedereen vrij hoe de volgende In de jaren ’70 en ‘80 ontstond

zetten het beste worden aangepakt. Iedereen heeft immers

een eerste generatie attractieve

hetzelfde doel.

coöperatieve spellen. De bekendste is wellicht ‘Scotland Yard’.

Coöperatief in de klas

Andere voorbeelden zijn ‘The

In de klas zijn coöperatieve spellen erg interessant. Ze leren

fury of Dracla’, ‘Arkham Horror’

jongeren strategisch denken en hun mening verwoorden te-

en ‘Escape from Colditz’.

genover leeftijdsgenoten. Bovendien leren de spelers solidair te zijn, naar elkaar te luisteren en hun eigen middelen te ge-

De nieuwste generatie coöpe-

bruiken om een ander te helpen.

ratieve spellen zag het licht in 2000 toen spellenbedenker Rei-

Probeer het zeker zelf eens uit, we geven je alvast een greep uit

ner Knizia ‘In de Ban van de Ring’

het uitgebreide aanbod.

lanceerde. Het was de eerste in

3

een hele reeks nieuwe coöperatieve spellen. 2

Samen sterk Wie een coöperatief spel wil winnen, moet samenwerken. Vaak zijn er geen tegenstanders. Het spel zelf zorgt voor de uitdaging en de regels bepalen de moeilijkheidsgraad. Goede voorbeelden zijn ‘Pandemie’, ‘Boomgaard’ en ‘Ghost Stories’. In andere coöperatieve spellen spelen alle spelers tegen één andere speler. Soms is deze tegenstander op voorhand gekend, zoals Mister X in ‘Scotland Yard’ en de nazibewaking in ‘Escape from Colditz’. Andere keren worden de rollen gedekt verdeeld en is de tegenspeler nog verborgen, zoals de verrader in ‘Shadows over Camelot’ en de cylons in ‘Battlestar Galactica’. Telkens proberen de spelers een gezamenlijk doel te bereiken. Dit door samen creatieve oplossingen te bedenken en strategische beslissingen te nemen. 4

14


Boomgaard Rijpe appels, peren, kersen en pruimen. In onze boomgaard liggen ze voor het grijpen. Maar die brutale raaf ligt op de loer om al dat lekkere fruit te stelen. Met onze fruitmandjes zullen we echter de fruitbomen leegplukken en de raaf wegjagen. Help je mee? ‘Spel in Zicht’ evaluatie

In dit kinderspel proberen twee tot vier spelers al het fruit te plukken vóór de raaf terug thuis is. De speler die aan de beurt is dobbelt met een kleurendobbelsteen,

Spelmateriaal

neemt een stukje fruit van dezelfde kleur van het speelbord en legt het in zijn

Tactiek

mandje. Toont de dobbelsteen een raaf, dan moet de speler een puzzelstukje van de

Complexiteit

raaf aanleggen. Indien het lukt om samen al het fruit te plukken voor de raaf vol-

Interactie

ledig is, dan wint de speler met het meeste fruit in zijn mandje. Boomgaard is een

2-4 spelers

echte spellentopper met prachtig materiaal voor de allerkleinsten.

15 minuten

vanaf 3 jaar

Auteur(s): Anneliese Farkaschovksy Uitgever: Haba

Scotland Yard De geheimzinnige ‘Mister X’ is in Londen ondergedoken en onzichtbaar voor de speurders van Scotland Yard. Zullen de detectives hem op tijd te pakken krijgen voor hij voorgoed onderduikt? In dit spannende speurderspel is één van de spelers de voortvluchtige Mister X. De overige spelers zijn detectives in dienst van Scotland Yard. Zij moeten de voortvluchtige opsporen in het centrum van Londen. Enkel door samen te werken en hun strategie op elkaar af te stemmen, zullen de detectives erin slagen om Mister X in te sluiten. In 1983 werd dit spel in Duitsland uitgroepen tot ‘Spiel des Jahres’. Naar aanleiding van de 20e verjaardag bracht Ravensburger een vernieuwde uitgave op de markt. ‘Spel in Zicht’ evaluatie Spelmateriaal Tactiek Complexiteit Interactie 2-6 spelers

45 minuten

vanaf 8 jaar

Auteur(s): Project Team III Uitgever: Ravensburger

Lees ook Pandemie • spelbespreking → p. 16 5

Ghost Stories • spelbespreking → p. 18

15

1

Escape from Colditz • anno 1973

2

Scotland Yard • anno 1983

3

Battlestar Galactica

4

Shadows over Camelot • Days of Wonder

5

In de Ban van de Ring • 999 Games


Pandemie Bordspel

Het lot van de mensheid ligt in je handen

Coöperatief spel

In mei kwam de Nederlandstalige editie van ‘Pandemie’ op de markt. Een bordspel waarin een team wetenschappers de wereld moet vrijwaren van vier uiterst dodelijke ziektes. Deze internationale spellenhit kon op geen beter moment verschijnen. Het thema is immers brandend actueel. De Mexicaanse griep bereikte wereldwijd de status van pandemie. En er is de toenemende interesse in coöperatieve spelen. Ook in dit spel moeten spelers samenwerken, willen ze de mensheid redden van een gewisse ondergang.

ziekteblokjes verwijderen, een onder-

Spel in Zicht beoordeling

zoekstations bouwen, kaarten bezorgen

Pandemie is een absolute aanrader.

aan een medespeler of een medicijn

Onder de ietwat oubollige cover gaat

ontdekken.

immers een spel schuil met mooi spelmateriaal en duidelijke spelregels. Het

Via deze acties probeer je vijf kaarten

thema past uitstekend bij een coöpera-

van eenzelfde kleur te verzamelen. Met

tief spel, je hebt echt het gevoel dat je

zo’n setje kan je in een onderzoekssta-

samen de wereld probeert te redden.

tion het medicijn ontdekken waarmee je

Dodelijke besmettingshaarden

de ziekte met de overeenkomstige kleur

Het spel is niet ingewikkeld, maar toch

Het spelbord toont een wereldkaart met

kan genezen. Aangezien elk personage

is het geen makkelijke klus om te win-

een vijftigtal metropolen, verspreid over

beschikt over specifieke eigenschappen,

nen. Zowel met twee als met meerdere

de continenten. In negen steden zijn er

is overleg en een vlotte samenwerking

spelers is het spannend tot het laatste

besmettingshaarden van waaruit vier

levensnoodzakelijk.

moment. Wie de razendsnel uitbrei-

dodelijke virussen in de vorm van ge-

dende ziektekiemen wil verslaan, moet

kleurde houten blokjes zich razendsnel

Op het einde van elke speelbeurt ont-

geluk hebben maar vooral goed samen-

verspreiden. Op het bord vind je ook een

hullen een aantal besmettingskaarten in

werken.

schaal die het aantal uitbraken en de

welke steden je extra ziekteblokjes moet

besmettingsgraad van de ziektes aan-

plaatsen. Hierdoor breiden de ziektes

Aan de hand van het aantal epidemie-

geeft. Tenslotte is er nog een trek- en

steeds verder uit. Indien er in een stad

kaarten dat je aan het spel toevoegt, kan

aflegstapel met besmettingskaarten en

een vierde blokje komt te staan, volgt

je bovendien zelf de moeilijkheidsgraad

actiekaarten.

er een uitbraak en infecteert de ziekte

bepalen. Kortom, een topper waardoor

alle aangrenzende steden! Dankzij een

je snel besmet raakt!

Pandemie is een coöperatief spel waarin

knap spelsysteem met epidemiekaarten

je moet samenwerken om de ziektes een

komen reeds geïnfecteerde steden bo-

halt toe te roepen. Om deze opdracht te

vendien meermaals aan de beurt, zodat

volbrengen, krijgen alle speler een rol

de kans op een grootschalige pandemie

toegewezen: coördinator, wetenschap-

steeds toeneemt!

Spelmateriaal Tactiek

per, arts, opzichter of onderzoeker. Elk met een kenmerkende vaardigheid.

‘Spel in Zicht’ evaluatie

De spelers winnen samen het spel als ze

Complexiteit

het geneesmiddel voor de vier ziektes

Interactie

Onderzoekstations

ontdekken. Ze verliezen bij de achtste

In zijn beurt kan een speler vier actie-

uitbraak, uitputting van een kleur ziek-

punten aanwenden en actiekaarten in-

teblokjes of uitputting van de stapel ac-

zetten. Je kan reizen van stad naar stad,

tiekaarten. 16

2-4 spelers

45 minuten

vanaf 10 jaar

Auteur(s): Matt Leacock Uitgever: QWG

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


DE Weerwolven VAn wakkerdam Kaartspel

overdag een mens, ’s nachts een wolf

Party en fun

Volle maan in Wakkerdam. Het is niet meer veilig in het dorp: weerwolven dwalen ’s nachts rond in het dorp. Bij het ontwaken ontdekken de bewoners dat er weer een slachtoffer is gevallen: het verminkte lichaam van ‘de ziener’ wordt teruggevonden in de straat. Het dorp huivert en al snel verspreiden zich geruchten over de daders van deze misdaad.

lans op van de voorbije nacht: er is een

‘Spel in Zicht’ beoordeling

dode gevallen en de overlevenden gaan

Weerwolven is bij uitstek een spel voor

op zoek naar de daders. Het slachtof-

grote groepen van 8 tot 18 personen.

fer moet gewroken worden en het dorp

Met vrienden of familie, in de klas of op

neemt het recht in eigen handen.

kamp. Het speldoosje is zo klein dat je het makkelijk overal meeneemt.

Helaas zijn de weerwolven overdag niet te onderscheiden van brave burgers. Er

Het spel duurt makkelijk een half uur

wordt dan ook druk gespeculeerd over

of langer, afhankelijk van de discussies

de mogelijke daders. Misschien hoorde

in de groep. Want niemand blijft onbe-

een burger zijn buurman verdachte ge-

sproken: zowel de luide roepers als de

luiden maken tijdens de nacht? Of heeft

stille aanwezigen worden uit hun tent

het ‘spiedende meisje’ een weerwolf zien

gelokt. De spelleider is daarom best een

voorbij komen? De weerwolven hebben

geoefende speler die het verhaal op een

Beschuldiging

er alle belang bij om de discussie te ma-

vlotte manier begeleidt.

Weerwolven is een spel dat geleid wordt

nipuleren en zichzelf buiten verdenking

Je bepaalt zelf de complexiteit door het

door een spelleider. Bij het begin van

te stellen. De speler die de meeste stem-

aantal weerwolven en speciale rollen te

het spel verdeelt hij de karakterkaarten:

men tegen zich krijgt, wordt immers ter

verlagen of te verhogen.

burger of weerwolf. Iedereen moet zijn

plaatse terechtgesteld.

identiteit geheim houden voor de an-

In het juiste gezelschap, met enthousi-

deren. De weerwolven zullen proberen

Ben je schuldig of niet? Het doet er niet

aste spelers en een gepaste sfeer, staat

alle burgers uit te moorden. De burgers

echt toe. Iedereen kan het slachtoffer

Weerwolven garant voor een portie

trachten uiteraard te verhinderen dat

worden van deze heksenjacht. Het spel

spanning en plezier. Spelers die afvallen,

het zover komt.

eindigt wanneer alle weerwolven te-

moeten helaas werkloos toekijken tot

rechtgesteld zijn of wanneer alle burgers

het einde van het spel.

Weerwolven is een spel met telkens

uitgemoord zijn. ‘Spel in Zicht’ evaluatie

twee ronden: dag en nacht. ’s Nachts sluit iedereen de ogen. Als de gewone

Vele rollen

Spelmateriaal

burgers slapen, roept de spelleider de

Naast burger of weerwolf zijn er in dit

Tactiek

twee weerwolven op hun ogen te ope-

kaartspel ook speciale rollen: dief, heks,

Complexiteit

nen en in stilte te overleggen wie hun

ziener, spiedende meisje, jager en cupido.

Interactie

volgende slachtoffer is. Die persoon zal

Elk van deze karakters heeft een speciale

niet meer ontwaken...

eigenschap die de spelers helpt de weerwolven te ontmaskeren. Ze maken het

‘s Ochtends maakt de spelleider de ba-

spel meteen complexer en plezanter. 17

8-18 spelers

30-45 minuten

vanaf 10 jaar

Auteur(s): Philippe des Pallières, Hervé Marly Uitgever: 999 Games

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


Ghost Stories Bordspel

Samen strijden tegen duistere discipelen

Coöperatief spel

Wu-Feng, heerser van de Negen Hellen, was dood. Heel het land vierde het einde van zijn terreurbewind. De urne met zijn as begroeven we op een kerkhof in het Middenrijk. Jaren gingen voorbij en Wu-Feng werd een herinnering, een legende. Maar hijzelf vergat niets. Vanuit de hel zocht hij koortsachtig naar de urne die hem weer tot leven kon wekken. Nu heeft hij die gevonden! Enkel wij, de Fat-Si, kunnen hem nog tegenhouden. Gewapend met onze moed, geloof en kracht zullen we de incarnatie van Wu-Feng terugsturen. Naar de hel.

Yin en Yang

plaag wordt getroffen of als de stapel

Iedere beurt bestaat uit een Yin en een

‘geestkaarten’ op is terwijl de incarnatie

Yang fase. In de Yin fase zijn de geesten

van Wu-Feng nog in het spel is.

aan zet. Zij vallen dorpsbewoners aan of richten ander kwaad aan. En er komen

‘Spel in Zicht’ beoordeling

ook nieuwe geesten in het spel.

Met prachtig artwork en mooie figuren voor de monniken, geesten en boeddha’s

In de Yang fase zijn de spelers zelf aan

is Ghost Stories een sfeervol spel dat tot

de beurt. Ze verplaatsen zich, roepen de

in de puntjes is uitgewerkt.

hulp in van de dorpsbewoners of proberen een geest te verdrijven. Ieder van

De op het eerste gezicht ingewikkelde

Taoïstische monniken

de negen dorpsbewoners helpt de mon-

spelregels worden na een paar beurten

In ‘Ghost Stories’ kruipen de spelers in

niken op zijn manier. Bijvoorbeeld door

snel duidelijk. En dan ontdek je een heel

de huid van de Fat-Si, taoïstische mon-

het schenken van een Boeddha waar-

erg vlot spelsysteem dat zowel alleen

niken. Ze hebben de lastige taak om het

mee je een geest kan verdrijven of door

als met vier blijft aanspreken.

dorp en zijn bewoners te beschermen

het schenken van hulpfiches. Geesten

tegen de snode plannen van Wu-Feng

verdrijven doe je door middel van dob-

Wanhoop niet als je het eerste spel ver-

en zijn duistere discipelen.

belstenen en het gooien van het juiste

liest. Ghost Stories vereist ervaring en je

De ideale setting dus voor een uitste-

aantal ogen in een bepaalde kleur.

moet het een paar keer spelen om het

kend coöperatief spel.

te winnen. De ‘hel’-moeilijkheidsgraad is Hoe meer geesten er verschijnen, hoe

zelfs een uitdaging voor ervaren spelers.

belangrijker het wordt dat je elkaar helpt. Soms is het zelfs beter om een

Waag je kans, gebruik al je kracht en Yin-

klap te incasseren, als je hierdoor een

Yang en werk vooral goed samen.

ander helpt die er slechter voor staat. Hoe drukker het op het bord wordt, hoe lastiger het is om de juiste beslissing te

‘Spel in Zicht’ evaluatie Spelmateriaal

nemen.

Tactiek Het spel telt heeft vier moeilijkheidsgra-

Op een gegeven moment komt de in-

Complexiteit

den: beginner, normaal, nachtmerrie en

carnatie van Wu Feng in het spel. Nu

Interactie

hel. Als je een graad eenmaal met suc-

start de finale. Enkel als deze incarnatie

ces doorlopen hebt, kan je de moeilijk-

is verdreven, winnen de spelers het spel.

heid verhogen. Maar dat loopt niet altijd

Ze verliezen als alle Taoïsten dood zijn,

even gesmeerd…

een vierde locatie in het dorp door een 18

1-4 spelers

60 minuten

vanaf 12 jaar

Auteur(s): Antoine Bauza Uitgever: Repos Productions

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


Fun awards

Ingelicht

Kaartspel overspel

Fun lanceert nieuwe speelgoedawards Vrijetijdsketen Fun lanceerde dit najaar voor het eerst haar eigen speelgoedprijzen. Bijzonder aan de awards is dat de winnaars aangeduid worden door een jury van ervaringsdeskundigen: kinderen en hun ouders.

“Wij willen met de Fun Awards aangeven wat ouders en kinderen het beste speelgoed vinden. Zij zijn ongetwijfeld de best geplaatste jury”, vertelt Fun-bestuurder Bart Coeman. “En ja, dat levert best wel verrassende resultaten op. De waarheid

komt -zoals vaak- uit een kindermond.”

De grote speeltest

Bepaald speelgoed valt zeer in de smaak

poly City’, ‘Panic Tower’, ‘De Kolo-

Op zaterdag 19 september kwamen een

bij kinderen, maar ouders zijn minder

nisten van de Lage Landen’ en ‘Tuk

80-tal ouders en meer dan 130 kinderen

enthousiast als ze het prijskaartje zien.

Tuk Taxi’.

naar het Boudewijn Seapark in Brugge

Het is duidelijk dat spellenuitgevers de

(B) om speelgoed uit verschillende cate-

nodige aandacht moeten schenken aan

In Ubongo kraken spelers telkens een

goriën te onderwerpen aan een grondige

hun prijszetting.”

code, om zo de meeste edelstenen

speeltest. Gedurende twee en een half

van één bepaalde kleur te verzame-

uur werden ondermeer babyspeelgoed,

Voor herhaling vatbaar

len. Je kraakt de code door binnen

en multimedia, maar ook diverse gezel-

Fun organiseerde deze speelgoedawards

de tijd van één zandloper een aan-

schapsspellen getest en beoordeeld.

voor de eerste keer, maar gezien de po-

tal ‘Tetris-puzzelstukken’ passend op

sitieve reacties komt er volgend jaar

je speelveld te leggen. De speler die

De kinderen moesten slechts één vraag

wellicht een nieuwe editie.

hier het snelst in slaagt, mag als eer-

beantwoorden met een quotering van 1

Bart Coeman: “Wij vonden dat er nood

ste twee edelstenen delven. De an-

tot 5: ‘Vind jij dit speelgoed leuk?’. Hun

was aan speelgoedawards waarbij de

deren spelen verder totdat de zand-

ouders gaven punten op een aantal ver-

consument zijn mening kon geven, en

loper afloopt. Wie aan het einde de

schillende aspecten zoals speelwaarde,

dat vindt de consument blijkbaar ook.

meeste edelstenen van één kleur

vormgeving (kleur, materiaal, duur-

De ouders vinden het echt een goed

heeft, wint het spel. Ubongo is een

zaamheid), originaliteit en prijs-kwali-

initiatief. Bovendien kregen we van de

leuk zoekspel, waarbij de tijdsdruk

teitverhouding. De verschillende beoor-

aanwezige gezinnen te horen dat ze

voor extra speelplezier zorgt.

delingen door de ouders werden tot een

een zeer aangename voormiddag door-

gemiddelde herleid, zodat het aandeel

brachten. Dat vinden we super en ja, dat

van kinderen en ouders in de eindscore

smaakt naar meer. Volgend jaar willen

even groot was.

we het concept van deze consumentenawards verder uitbouwen.”

Het initiatief werd door beide groepen erg gesmaakt en leverde bovendien een

En de winnaar is...

aantal interessante inzichten op.

Op 23 september werden de winnaars voor elk van de ver-

“Het was opvallend dat de meningen

schillende categorieën be-

van ouders en kinderen vaak erg gelijk-

kend gemaakt.

lopend waren, zowel in positieve als in

Bij ‘Gezelschapsspellen -6 jaar’ behaalde

negatieve zin” aldus Bart Coeman.

‘Carcassonne Junior’ de eerste plaats.

“Maar je ziet wel dat de prijs voor de

In de categorie ‘Gezelschapsspellen +6

ouders een doorslaggevend element is.

jaar’ kaapte ‘Ubongo’ de hoofdprijs weg,

Ouders vinden de prijs vaak iets te hoog.

voor andere kanshebbers zoals ‘Mono-

Ca$h ‘n Gun$ • Hodin

19

Lees ook Panic Tower • spelbespreking → p. 9 Carcassonne Junior • spelbespreking → p. 11 Monopoly City • spelbespreking → p. 13 www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


Spelbeurzen 2009

Ingelicht

Kaartspel overspel

hoogdagen van de spellenwereld Oktober en november. Deze maanden vormen de hoogdagen van de spellenwereld. In een paar weken tijd vinden er drie grote spellenbeurzen plaats. Drie evenementen die je als liefhebber van gezelschapsspellen absoluut niet mag missen. ‘Spiel’ in Essen, het ‘Spellenspektakel’ in Zwolle en ‘Spel 2009’ in Broechem. We geven je alvast een voorsmaakje van wat er allemaal te beleven valt. En er is meer. ‘Spel in Zicht’ is aanwezig op het Spellenspektakel en Spel ’09. Kom zeker langs op onze stand, je bent er meer dan welkom.

Spiel ’09

verzamelt, tijdens Spiel kom je het te-

zier voor de hele familie.

Komm, spiel mit

gen. Vaak tegen verrassend lage prijzen.

Braingames: in deze zone staat het abstract denkvermogen centraal. Een pit-

Meer dan 700 spellenuitgevers uit 30

Wat: Spiel ’09

tige mix van spellen en puzzels die stuk

landen, 150.000 bezoekers en honder-

Waar: Essen (D), Beursgebouw (Messe)

voor stuk een uitdaging vormen.

den nieuwe bord- en kaartspellen. Van

Wanneer: 22 tot 25 oktober 2009

Interactieve spellen: spellen met een

22 tot en met 25 oktober vindt in Essen

Web: www.internationalespieltage.de

speelse interactie tussen mens en au-

de Internationale Spieltage 2009 plaats,

diovisuele middelen.

de grootste spellenbeurs ter wereld.

Fantasygames: welkom in de wereld van fantasie. Hier draait het om ‘live action

Spiel wordt internationaal aanzien als

Spellenspektakel

role play’ (larp), ruilkaartspellen (tcg’s)

het mekka voor spellenliefhebbers. Op

Ontdek de wereld van het spel!

en miniaturen. Met prachtige decors en

de beurs kun je meer dan alleen maar

attributen is dit thema een echte blik-

kijken en kopen.

De 18e editie van het Spellenspektakel,

Onder het motto ‘Komm, spiel mit’ kan

het grootste spellenevenement van de

je verspreid over 11 hallen aan vele

Benelux, vindt zaterdag 14 en zondag 15

Wat: Spellenspektakel

tientallen speeltafels aanschuiven. Er-

november 2009 plaats in de IJsselhallen

Waar: Zwolle (NL), IJsselhallen

varen demonstrateurs staan klaar om je

in Zwolle. Dit succesvolle spellenevene-

Wanneer: 14 en 15 november 2009

de spelregels uit te leggen, zodat je snel

ment trekt ruim 12.000 bezoekers aan,

Web: www.spellenspektakel.nl

en makkelijk kennismaakt met de vele

zowel spelfanaten als families. Tiental-

nieuwe gezelschapsspellen.

len demonstrateurs staan voor je klaar

3,50 euro korting

in vijf speelzones: bordspellen, family-

op de toegangsprijs van 12 euro voor

Spiel besteedt aandacht aan alle be-

games, braingames, interactieve spellen

lezers van Spel in Zicht! Bestel online

kende spelsoorten. Je vindt er bord- en

en fantasygames

via spellenspektakel.nl en vul de kor-

kaartspellen, wargames, verzamelkaart-

vanger.

tingscode in: spelinzicht.

spellen, fantasy-rollenspellen, CD-rom’s,

Bordspellen: hier vind je alles op het

miniaturen, live roleplaying, reclame-

gebied van bordspellen. Van de bekende

spellen, spelmaterialen en -tijdschriften.

klassiekers tot de mooiste primeurs.

Je kan zelfs deelnemen aan toernooien,

Eenvoudig of pittig. Voor iedere speler is

wedstrijden en tentoonstellingen.

er wat wils.

Spel 2009 Iedereen speelt!

Familygames: een plein vol energie en enEn op de beroemde tweedehandsmarkt

thousiasme. Hier vind je de allerleukste

Tien jaar geleden vatten de spellen-

vind je interessante koopjes of unieke

spellen voor kinderen van 6 tot en met

clubs van de Belgische Forum-Federatie

collector’s items. Wat je ook speelt of

12 jaar. Goed voor avonden vol spelple-

het idee op om ‘een dag van het gezel-

20

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


Kaartspel overspel schapsspel’

dan 1.350 speellustigen vonden de weg

in te richten.

naar ‘Den Boomgaard’. Een jaar later zat

De formule was

de zaal met ruim 1.500 bezoekers afge-

eenvoudig: mensen

laden vol. Om opnieuw speel- en groei-

werden uitgenodigd

ruimte te creëren, werd de editie van

om vrijblijvend een spel-

2007 voor het eerst over twee dagen

letje te spelen.

gespreid.

Wie overtuigd was, kon zich aansluiten bij één van de spellenclubs en wie de spellen wilde kopen, kon dat aan dezelfde voorwaarden als de Forum-leden. De eerste happening in het Fort van Merksem lokte 350 kijk- en speellustigen. In

Na een geslaagde overgang

de loop der jaren groeiden het bezoe-

naar een tweedaagse en met de magi-

kersaantal en het concept en werd

sche kaap van 2.500 bezoekers in zicht,

er uitgeweken naar een

zijn de verwachtingen voor de tiende,

nieuwe locatie.

feestelijke editie van Spel hoog gespannen. Let the games begin!

In 2005 kwam Spel in Broechem te-

Grijp naar je agenda en markeer zater-

recht. Niet minder

dag 28 en zondag 29 november. Want dan organiseren de spellenclubs van Forum-Federatie voor de tiende keer de grootste en leukste spellenhappening op Vlaamse bodem. Een uniek evenement dat je niet mag missen. Wat: Spel 2009 Waar: Broechem (B), Den Boomgaard Wanneer: 28 en 29 november 2009 Web: http://spel.forumfederatie.be

21

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


Coco Colecto Kinderspel

Het leven van een lieveheersbeestje

Speel en leer

Het leven van lieveheersbeestjes is één groot feest. Ze doen niets liever dan van blad naar blad vliegen om er bladluizen te zoeken. Ze moeten enkel uitkijken voor de spinnen die misschien hun pad kruisen. Ze amuseren zich met het racen tegen hun vriendjes of door rekensommetjes te maken met het aantal stippen op hun rug. Heerlijk toch, een lieveheersbeestje zijn.

bladluisjes door goed op te letten en te

‘Spel in Zicht’ boordeling

tellen.

Vanwege de vele spelvarianten blijft Coco Colecto boeien en groeit het mee

In ‘Het web’ speel je met de achterzijde

met de (reken)vaardigheden van het

van het gesloten spelbord. In deze vari-

kind. Doordat de kaartjes ongeveer de-

ant doorkruis je een spinnenweb en ga je

zelfde functie behouden in elke variant,

op zoek naar drie kaarten met lieveheers-

vinden kinderen snel hun weg in de ver-

beestjes met eenzelfde aantal stippen.

schillende varianten.

‘De Boomkruipers’ wordt dan weer ge-

Het spel maakt gebruik van originele

speeld op een voor de helft opengevou-

spelmechanismen en de educatieve as-

‘Coco Colecto’ is één van de spellen van

wen spelbord. Spelers lopen nu rond in

pecten zijn erg goed geïntegreerd. Bo-

‘Opstelten Speelgoed’. Wie vertrouwd is

een boom en verzamelen zoveel moge-

vendien laat het spel veel ruimte voor

met het spellenaanbod van deze uitgever,

lijk bladluizen. Hier wordt het optellen

fantasie en eigen aanpassingen. Ouders

weet wat te verwachten: het spel ‘groeit

en aftrekken van getallen geoefend.

kunnen meespelen, ook zij zullen hun

mee’ met de spelers. Dit betekent dat je

best moeten doen om te winnen.

het spel op verschillende manieren kan

In ‘De keverrace’ proberen alle spelers

spelen, waarbij je de moeilijkheidsgraad

zo snel mogelijk de finish te bereiken.

De kaartjes en de tekeningen op het

afstemt op de leeftijd en ontwikkeling

Iedereen start met een aantal kaartjes

spelbord zijn heel schattig en spreken

van de spelers. Coco Colecto draagt bo-

en probeert in te schatten wat de an-

ongetwijfeld vele leeftijden aan.

vendien het Edu-logo, dat wijst op het

dere spelers zullen doen. Zij die dit het

educatieve aspect.

beste doen én die hun speciale kaarten

Coco Colecto is een veelzijdig spel dat

op het juiste moment inzetten, bereiken

op originele en speelse manieren de re-

als eerste het keverkamp.

kenvaardigheden inoefent, zonder bele-

Stippen tellen Coco Colecto draait vooral om getallen.

rend te zijn. Een aanrader.

Spelers leren tellen, getallen rangschik-

Spelbord openvouwen

ken en bewerkingen maken zoals op-

Voor elke spelvariant gebruik je telkens

tellen en aftrekken. Maar het zijn geen

een andere zijde van het bord dat steeds

Spelmateriaal

saaie rekensommen. Spelers gebruiken

verder openvouwt. Zo ontdekken je kids

Tactiek

kaartjes met lieveheersbeestjes, tellen

steeds nieuwe spelvormen. De varian-

Complexiteit

het aantal stippen en gaan hiermee aan

ten worden duidelijk beschreven in de

Interactie

de slag.

spelregels. Telkens staat er een leeftijdsindicatie bij en meestal zijn er nog bij-

De eenvoudigste spelvariant heet ‘Tel je

komende mogelijkheden vermeld om de

rijk’. Spelers verzamelen zoveel mogelijk

spelregels nog een beetje aan te passen. 22

‘Spel in Zicht’ evaluatie

2-4 spelers

4-40 minuten

vanaf 3 jaar

Auteur(s): Sabine Opstelten Uitgever: Opstelten Speelgoed

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


HeT EXPERIMENT (2) Kaartspel TCG

op ontdekking in een magische wereld

Magie en fantasie

Hoe start je met Magic: the Gathering? Hoe begin je te spelen met duizenden en duizenden kaarten? Het antwoord is ‘stap voor stap’. In ons eerste nummer introduceerden we je in deze wondere wereld, in het tweede nummer gaven we je tips over hoe je als beginnende spelers aan de slag kon. Maar wat doe je als je de smaak te pakken hebt? Hoe ontdek je nu de rest van deze magische wereld? Aan onze proefkonijnen van het vorige nummer om dit uit te zoeken.

Verschillende opties Tineke: Heeft Magic the Gathering een soort ‘Magic for dummies?’ Werner (Outpost Gamecenter): “Zo zou je het kunnen noemen. De dummieversie hebben jullie leren kennen via het gratis starterdeck. Hierna heb je verschillende

Het opzet: naar de speciaalzaak

opties om het spel beter te leren kennen. Wellicht de beste keuze is het ‘M10

Voor ons tweede experiment voeren

Starterdeck’. Een ready-to-play pakket, gericht naar de beginnende speler. Voor

we een veldonderzoek uit. We sturen

slechts 12,90 euro heb je een heel pak nieuwe kaarten van je favoriete kleur.”

enkele proefkonijnen naar twee spellenspeciaalzaken. Bob (30)

“Je krijgt meteen ook enkele speciale kaarten waarmee je een nieuwe stap kunt

werd uitgestuurd naar ‘De Papie-

zetten in de Magic wereld. Deze ‘rares’ zijn namelijk geld waard en zijn gegeerd

ren Korf’ in Gent, gekend voor het

bij andere spelers. Je kunt ze ruilen of verkopen en zo opnieuw kaarten aanschaffen.

grote assortiment ruilkaartspellen.

In het pakket zit ook een ‘booster’ waarin je kaarten in de vijf kleuren vindt. Ook deze

Sien (24) en Tineke (27) bezoch-

kaarten kan je integreren in je deck, verkopen of ruilen.

ten het ‘Outpost Gamecenter’ in Antwerpen. Een cybercafé

Bob: “Heb ik hiermee voldoende kaarten om het spel met

gespecialiseerd in games, met

vrienden te spelen?”

een groot aanbod bord- en

Etienne (De Papieren Korf): “Zo’n

ruilkaartspellen.

M10 Intro Pack is geschikt voor één speler. Met uitzondering van de

Elk van hen kreeg de missie om de win-

booster krijg je alle kaarten in de-

kelier te vragen naar de beste manier

zelfde kleur. Als je tegen elkaar wil

om als beginnende speler je kaartenver-

spelen, zal je dus elk zo’n pakket

zameling uit te bouwen.

moeten aanschaffen.”

Veel beginnende spelers gaan met deze

“Je kunt ook kiezen voor een

vraag naar een spellenwinkel. De mees-

‘DuelDeck’ voor twee spelers. In

te ‘gewone’ spellenwinkeliers raden hen

deze set vind je twee Intro Packs,

aan om een ‘Intro Pack’ te kopen. Geen

3 boosters, 2 dobbelstenen en

slechte optie, maar een meer onder-

een zeldzame premiumkaart.

bouwd antwoord krijg je bij een ‘spellen-

Sowieso goed voor uren spelplezier.”

speciaalzaak’. Een spellenwinkel waarvan

Bob krijgt uitle

g van Etienn

e in ‘De Papi

eren Korf’ • G en

t

de uitbater de meeste spellen zelf heeft

Bob: “Als ik zo’n écht goede, zeldzame kaart wil kopen, wat betaal ik er dan voor?

gespeeld en die met kennis van zaken

Etienne: “De prijs van de losse kaartjes verschilt enorm. Er zijn kaarten die honderden

een antwoord geeft op je vragen. 24

www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


Kaartspel TCG

Sien en Tineke in ‘Outpost Gamecenter’ • Antwerpen

Intro Packs

euro’s waard zijn en kaarten

“Je speelt vier wedstrijden tegen elkaar.

waarvan je er 100 koopt voor

Winnaars en verliezers nemen het steeds

5 euro. De prijs wordt bepaald

tegen elkaar op, tot er uiteindelijk een rang-

door de zeldzaamheid van de

schikking is. Een ideaal systeem om het spel

kaart en de populariteit die

te leren én nieuwe kaarten te ontdekken en

ze geniet bij de spelers. Een

te verkrijgen.” 

systeem dat ook voor andere verzamelobjecten geldt.”

Hoe begin je aan het bouwen van een goed deck? Dat leggen we je graag in het volgen-

Sien: “Oei, wordt het dan niet heel

de magazine uit.

snel een erg dure hobby?” Werner: “Losse kaartjes kopen is ook voor begingoed uitkijkt, kan voor weinig geld zijn deck toch gevoelig versterken. Veel spelers

SPEEL GRATIS MAGIC THE GATHERING

vinden trouwens niets leuker dan door een hoop kaarten te neuzen en nieuwe tac-

Wil je Magic: the Gathering gratis ont-

tieken te bedenken.”

dekken? Surf naar ‘Spelinzicht.eu’ en klik

nende spelers interessant. Je hoeft natuurlijk niet de duurste kaarten te kopen. Wie

op de Magic banner bovenaan. Schrijf je

Booster Draft

in en ontvang je unieke code. Hiermee

Sien: “Bestaat er niets goedkoop waardoor je toch die hele

kan je je eerste ‘deck voor beginners’

goede kaarten krijgt die je wil? Ik ben namelijk een erg grote

volledig gratis in een erkende gamestore

opportunist… (lacht).”

in je buurt ophalen.

Werner: “Dat kan. Er bestaat immers iets zoals een ‘booster draft’. Voor slechts 10 euro heb je een avond vol spelplezier én een heleboel kaarten. Bovendien speel je met spelers samen die je met plezier helpen als je twijfelt over een bepaalde spelregel.”

Wat voorafging “Zo’n booster draft speel je met acht spelers. Vrienden of spelers

Spel in Zicht nr. 1: Introductie in de wereld

waarmee je in de winkel of in een zaaltje afspreekt. Iedereen koopt

van Magic The Gathering.

drie boosters van elk vijftien kaarten. Elke speler opent tegelijker-

Spel in Zicht nr. 2: Het experiment (1): vijf

tijd één booster en kiest daaruit één kaart. De rest geeft hij aan zijn

proefkonijnen spelen voor het eerst Magic

of haar linker buurman. Op die manier krijg je opnieuw een booster

The Gathering. Bob en Sien waren er toen

met veertien kaarten waaruit je er één kan kiezen. Dit blijf je herhalen tot alle boos-

ook bij.

ters zijn verdeeld. Uiteindelijk heb je zo elk een ‘deck’ van 45 kaarten (3x15). Deze vul je aan met ‘land’-kaarten. Op dat moment ben je klaar om te spelen.” 25

Lees alles opnieuw via ww.spelinzicht.eu www.spelinzicht.eu | spellennieuws voor iedereen


SPELINZICHT.EU

‘Spel in Zicht’ EVALUATIE

Bevalt ons magazine je? Dan hebben we goed nieuws.

Elke spelbespreking start met een beschrijving van het spel-

Surf naar www.spelinzicht.eu en schrijf je in op onze

verloop. We schetsen een algemeen beeld van de sfeer en het

elektronische nieuwsbrief. Je krijgt dan gratis spellen-

spelmechanisme Merk dus op dat dit geen bespreking is van

nieuws op jouw maat.

de spelregels tot in de kleinste details. In de spelbeoordeling

Ken je andere spellenliefhebbers in Nederland en

zetten we de mening van onze redactie op papier.

Vlaanderen? Contacteer hen dan vlug. Ook zij zullen graag meer spellennieuws krijgen.

Eindigen doen we met de evaluatie. Op die manier gidst ‘Spel in Zicht’ je in één oogopslag door de spellenwereld. We sommen we de voornaamste eigenschappen op, zoals de speel-

MAGAZINE OP PAPIER

duur en de leeftijd. Tenslotte krijgt elk spel een aantal sterren toegekend in vier handige categorieën: • Spelmateriaal: hoe mooier, functioneler

abonnement

of steviger het spel-

Wil je de volgende edities van dit magazine bij je thuis

materiaal, hoe hoger

laten bezorgen? Surf naar www.spelinzicht.eu en neem

de score in deze ca-

een abonnement op ‘Spel in Zicht’, gedrukt op kwali-

tegorie.

teitspapier. • Tactiek: in welke

‘S pel in Z ic h t ’ evaluatie Spelmateriaal Tactiek Complexiteit Interactie 2-6 spelers

20 minuten

Auteur(s): Mark Forsyth Uitgever: Golia th

vanaf 7 jaar

Afhaalpunten

mate ben je afhan-

Je kan een gedrukte versie het magazine ook verkrij-

kelijk van toeval-

gen bij Speelgoed Mertens en de winkels van De Banier.

lige gebeurtenissen zoals het trekken van kaarten, een dob-

Momenteel zijn er geen afhaalpunten in Nederland.

belsteenworp of specifieke vakken op het spelbord. Een hoge waarde wijst op een spel dat een grote eigen tactische inbreng vraagt. Een lage waarde op een hoge toevalsfactor.

De Banier • Aalst • Molenstraat 65, 9300 Aalst • Antwerpen • Kipdorp 30, 2000 Antwerpen

• Interactie: geeft aan of de spelers het gevoel hebben dat ze

• Brugge • Katelijnestraat 67, 8000 Brugge

‘samen’ spelen. Spellen waar iedereen bij elke speelbeurt ac-

• Brussel • Kolenmarkt 85, 1000 Brussel

tief betrokken is, scoren hoog. Spellen waar je vooral je eigen

• Gent • Huis a/d Waterkant, Hoefslagstr. 1, 9000 Gent

spel speelt of beslissingen neemt die weinig of geen invloed

• Hasselt • Vaartstraat 14, 3500 Hasselt

hebben op andere spelers, krijgen minder sterren.

• Leuven • J-P Minckelersstraat 29, 3000 Leuven • Mechelen • O-L-Vrouwestraat 34, 2800 Mechelen

• Complexiteit: de hoeveelheid factoren waarmee je rekening

• Roeselare • Delaerestraat 16, 8800 Roeselare

moet houden. Ook de spelregels spelen hierin een belangrijke

• Sint-Niklaas • Nieuwstraat 13, 9100 Sint-Niklaas

rol. Een hoge waarde wijst erop dat er grote inspanningen no-

• Turnhout • Warandestraat 97, 2300 Turnhout

dig zijn om zowel het spel te begrijpen als om het te spelen.

www.debanier.be

Makkelijke partyspellen en kinderspellen krijgen vanzelfsprekend minder sterren.

Speelgoed Mertens Diestsesteenweg 61, 3010 Kessel-Lo

Het aantal sterren geeft geen appreciatie van een spel. Zo

www.speelgoedmertens.be

verkiezen sommige spelers bewust een spel met een erg lage complexiteit. Anderen zetten graag hun tanden in een tactisch meesterspel. De sterren geven een indicatie van wat het spel te bieden heeft. 26


Pittige

n e l e p s s p a h c gezels

vind je bij De Banier!

Bij De Banier kun je terecht voor een leuk gezelschapsspel, origineel spelmateriaal, circusmateriaal of ritmische muziekinstrumentjes. Bovenal is De Banier specialist in creatieve technieken. In onze winkels vind je meer dan 10 000 creatieve producten! WINKELS: Aalst Molenstraat 65, 053-70 13 80 Aalst, Antwerpen, Kipdorp 30, 03-202 24 71 Antwerpen Brugge, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 Brugge Brussel, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 Gent, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87 Gent Hasselt, Vaartstraat 14, 011-23 14 89 Leuven, J.P.Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 Mechelen, O.L.Vrouwestraat 34, 015-41 02 34 Roeselare, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 Turnhout, Warandestraat 97, 014-42 15 13 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 13, 03-766 07 66

ALGEMENE DIENSTEN EN MAGAZIJN: Langstraat 24, 2140 Borgerhout Tel. 03-270 04 44 – fax 03-270 04 49 E-mail: debanier@debanier.be – www.debanier.be

www.debanier.be


Spel in Zicht nr 03 - oktober 2009  
Spel in Zicht nr 03 - oktober 2009  

Spellennieuws voor iedereen. Gratis magazine over gezelschapsspellen

Advertisement