Page 1

ÖVNINGSEXEMPEL

NÖDOPERATIONER Innehåll Sida Övningsuppgifter SAR ....................................................................... 1 Övningsuppgifter grundstötning ........................................................ 6 Bilagor Leeway charts rafts ....................................................................... 8 Leeway chart various craft ........................................................... 9 Local wind current graph ........................................................... 10 POD-graph ................................................................................. 11 Stråkbreddstabell ........................................................................ 11 Utdrag Pilot Chart Atalnten........................................................ 12 Utdrag Pilot Chart Indian Ocean ................................................ 13 Plotting sheet .............................................................................. 14 Hydrostatiska data ...................................................................... 15 Förslag till lösningar SAR ................................................................ 20 Förslag till lösningar grundstötning ................................................. 25


ÖVNINGSUPPGIFTER - SAR Uppgift 1.

Beräkna hur långt en livflotte (med drivankare) hinner driva under 9 timmar. Ström sätter i 120° med 0,6 knop och vinden är västlig 7m/s.

Uppgift 2.

Om avdriften (i exempel 1) kan avvika ± 20°, hur långt och i vilka riktningar kommer då flotten att driva?

Uppgift 3.

Beräkna hur långt och i vilka riktningar en livbåt kommer att driva under 6 timmar. Ström är NO-lig 0,4 knop. Vinden är ostlig 12 m/s. Avdriften kan avvika ±40°.

Uppgift 4.

Beräkna radien för det mest sannolika området om felet i den uppgivna positionen uppskattas till ±4 nautiska mil. Felet i egen position uppskattas till ±2 nautiska mil. De nödställda beräknas ha drivit i 32 nautiska mil.

Uppgift 5.

Beräkna drift under 10 timmar för en livflotte (med ballastsystem). Ström västlig 0,5 knop, vind sydväst 13 m/s. Hänsyn skall tas till vindström. Händelsen inträffar på latitud N45°.

Uppgift 5a.

Beräkna mini-max (för uppgift 5) om vi är osäkra på om drivankare eller ej har använts.

Uppgift 5b.

Beräkna mini-max (för uppgift 5) om avdriften kan avvika ±20°.

Uppgift 6.

Beräkna radien för det mest sannolika området (för uppgift 5) om felet i uppgiven position samtidigt uppskattas till ±5 nautiska mil och felet i den egna positionen uppskattas till ±1 nautisk mil.

Uppgift 7.

Beräkna drift för en livbåt under 12 timmar om vinden är NV 8 m/s och den varit så det sista dygnet. Ström är sydgående 0,4 knop. Händelsen inträffar på latitud S 30°.

Uppgift 8a.

Vilken stråkbredd (W) föreslås för visuell ytsökning efter livflotte? Meteorologisk sikt är 10 nautiska mil, helmulet med vind 10 m/s och våghöjd på ca 2 – 2,5 m.

Uppgift 8b.

Vad blir täckningsfaktorn (C) om vi bestämmer oss för ett sökavstånd (S) på 3 nautiska mil?

Uppgift 8c.

Hur stor är upptäcktschansen (POD) i detta fall? Vid “good and poor search conditions”, samt vid en andra sökning? (Se bilaga).

Nödoperationer, övningsexempel Page 1


Uppgift 9.

Nedanstående text är hämtad från en Search and Rescue Action plan. Utifrån given information nedan: i. Rita ut sökområdet. ii. Markera var fartygen skall påbörja sökningen och i vilken riktning.

3. SEARCH AREAS: (READ IN TWO COLUMNS) AREA CORNER POINTS A-1 14-11N 64-35W, 14-20N 64-35W, 14-20N 64-15W, 14-11N 64-15W A-2 14-20N 64-35W, 14-29N 64-35W, 14-29N 64-15W, 14-20N 64-15W 4. EXECUTION: (READ IN FIVE COLUMNS) AREA

FACILITY

PATTERN

CREEP,

CSP

A-1

DEVON PACIFIC

PS

180T

14-18.5N 64-33.5W

A-2

KAPTAN SEA

PS

000T

14-21.5N 64-33.5W

5. CO-ORDINATION: A. B. C. D.

SAN JUAN SAR CO-ORDINATOR IS SMC. M/V DEVON PACIFIC/GKXB DESIGNATED OSC. COMMENCE SEARCH UPON ARRIVAL ON-SCENE. TRACK SPACING 3 NM DESIRED.

Uppgift 10a. ovan?

Vad menas med följande förkortningar, några förekommer i meddelandet

SMC ............................................................................................................................................ OSC ............................................................................................................................................ PS ................................................................................................................................................ PIW ............................................................................................................................................. S .................................................................................................................................................. CSP ............................................................................................................................................. POB ............................................................................................................................................ Uppgift 10b

Korrigera följande påståenden genom att stryka över det felaktiga: (i) “Good search conditions” existerar när vindhastigheten är (mindre än / större än) 15 KTS och sikten är (bättre än / sämre än) 3 NM. (ii) “Poor search conditions” existerar när vindhastigheten är (större än / mindre än) 15 KTS och sikten är (bättre än / sämre än) 3 NM.

Nödoperationer, övningsexempel Page 2


Uppgift 11.

Nedan visas ett sökmönster, ange vad som skall stå i de olika rutorna.

Detta avstånd kallas …………..

Search leg No……..

Denna punkt kallas ……..

Uppgift 12.

Figuren nedan visar början på ett ” Expanding Square Search Pattern” Vad kallas den markerade punkten – två uttryck?

Denna punkt kallas ……..

Uppgift 13.

Antag att ni har blivit beordrade att genomföra ”Sector Search” inom angivet område med diametern 1,0NM. ”Track Spacing anges till 0,5 NM. Markera i nedanstående figur: a. b. c. d. e.

Datum Rita in första benet (000°) i sökmönstret. Ange längden av första sökbenet Rita in andra och tredje sökbenet. Hur många grader skall du gira för att komma in på andra benet.

Nödoperationer, övningsexempel Page 3


Uppgift 14. På resa från Lisabon till Montreal, i position N 40°53'; W 019°42', mottar ni klockan 0600 UTC en återutsändning av ett nödanrop (MAYDAY RELAY) från en MRCC I korthet innehåller nödmeddelandet uppgifter om att besättningen på ett fartyg övergivet detta efter en våldsam brand i maskinrummet och inredningen. Uppgiven position var N 42°50'; W 021°30', klockan 0200 UTC. Efter detta har inget ytterligare hörts från fartyget. Ni kvitterar anropet och lägger om kursen mot olycksplatsen. Vädret för tillfället är växlande molnighet med regnbyar, vinden är västlig och uppskattas till 4-5B. Egen fart beräknas vara ca 16,5 knop. 0730 UTC mottar ni ytterligare ett meddelande från MRCC, om att ytterligare två fartyg är på väg mot olycksplatsen. Deras positioner 0730 UTC är: a) N 41°02'; W 021°38', fart 15,5 knop. b) N 42°55'; W 019°38', fart 11,5 knop. Genom överenskommelse mellan MRCC och inblandade fartyg, åtar ni er uppgiften som OSC och skall bl a beräkna ett DATUM, som kommer att stämmas av med MRCC. Uppgift 14a.

Beräkna DATUM och sökområde för de nödställda med hänsyn till vind, ström och vindström.

Uppgift 14b.

Vilket sökmönster och sökavstånd föreslår ni.

Bilagor:

a. Utdrag från Pilot chart (se följande sidor) b. Utdrag från sjökort

Uppgift 15. ”Bulkfartyget ”Mineral Diamond” på 141.000 DWT (fullastad med malm från Australien) byggt 1982 hade 09.00 UTC den 17 april kontakt med rederiet. Fartyget rapporterade att man hade problem med huvudmaskin och låg och drev samt att man fått in vatten i det förliga lastrummet. Fartyget befann sig i Indiska Oceanen ca 1500 M väst om Perth, latitud S31 30’ longitud E 080 . Man enades om en ny kontakttid klockan 1200 UTC. Rederiet hörde emellertid inte av fartyget vid utsatt tid och ingen svarade vid upprepade försök till kontakt. Man larmade därför sjöräddningen.” På MRCC kontrollerade man via AUSREP vilka fartyg som befann sig närmast den uppgivna positionen. Bäst till låg vårt fartyg och vi kunde vid en förfrågan vara på plats om ca ett dygn, dvs klockan 09.00 UTC dagen därpå. När man inte lyckas etableras kontakt antar man att hela eller delar av besättningen lyckats sjösätta livräddningsfarkoster i form av flottar av modern typ, dvs med ballastsystem (12 – 25 personers flottar). I det förmodade olycksområdet har de sista dygnen blåst en hård VNV-lig vind 6 - 7 B (dvs ca 26 knop) signifikant våghöjd ca 3 m. Uppgift 15a.

Beräkna DATUM samt bedöm om 10M radie på sökområdet är kan anses tillräckligt. Endast hänsyn till vind, vindström, och ström tas, ej positionsfel etc.

Nödoperationer, övningsexempel Page 4


Uppgift 15b.

Vilken stråkbredd gäller för eftersökning av flottar om vädret i området i övrigt är helmulet och meteorlogiska sikten uppskattas till 10 M?

Uppgift 15c.

Vilket är största sökavstånd man kan ta till om man önskar en upptäcktschans (POD) på 80% eller större under rådande förhållanden?

Bilagor:

a. Utdrag från Pilot chart (se följande sidor) b. Plottingchart

Nödoperationer, övningsexempel Page 5


ÖVNINGSEXEMPEL GRUNDSTÖTNING

Fartyget på bilden ovan har en längd mellan perpendiklarna på 176,1 m. Fartygets maskineri utvecklar ca 8500 kW – 11 550 hk. (Hydrostatiska data se sida 15 – 19) Uppgift 1. Fartyget ovan har vid avgång lastningshamn följande djupgående: För = 10.10 m Akter = 10.10 m. Efter avgång grundstöter fartyget (inget läckage uppstår) och vid kontroll av fartygets djupgående finner man följande: För = 9.40 m Akter = 10,40 m Botten på olycksplatsen består i huvudsak av sand. Beräkna hur hårt fartyget står på samt var grundstötningspunkten är belägen. Bortse från bunkerförbrukning. Beräkna även den kraft som behövs för att dra fartyget av grundet och fundera på om den kraft som behövs kan åstadkommas genom att använda fartygets egen maskin-propeller. Uppgift 2. Fartyget ovan har vid avgång lastningshamn följande djupgående: För = 10.00 m Akter = 10.50 m. Strax efter att fartyget lämnat lotsen råkar fartyget grundstöta på en sandbank. Inget läckage uppstår. Efter grundstötningen gör man en kontroll av fartygets djupgående och finner följande: För = 9.60 m Akter = 10,60 m Beräkna hur hårt fartyget står på samt var grundstötningspunkten är belägen. Bortse från bunkerförbrukning.

Uppgift 3. Fartyget ovan har vid avgång från Vera Cruz med full last följande djupgående: För = 10.70 m Akter = 10.70 m. På väg genom Mexikanska Gulfen grundstöter fartyget. Inget läckage uppstår. Djupgående för och midskepps avläses efter grundstötningen till: För = 9.60 m Midskepps = 10,25 m Beräkna hur hårt fartyget står på samt var grundstötningspunkten är belägen. Bortse från bunkerförbrukning.

Nödoperationer, övningsexempel Page 6


Uppgift 4a. Vilket djupgående för respektive akter skall man eftersträva, utgångspunkt uppgift 3, om man genom omtrimning av fartyget skall flyta fritt grundet?

Uppgift 4b. Maximal mängd ballast man kan flytta inom fartyget är 1500 ton, maximal sträcka ca 110 m. Kommer detta att vara tillräckligt?

Uppgift 4c. Grundstötningen, i uppgift 3, inträffar vid lågvatten, beräkna hur mycket vattnet måste stiga för att fartyget skall flyta fritt?

Nödoperationer, övningsexempel Page 7


Leeway charts rafts Wind force (Beaufort scale) 1

2

3

4

5

6

7

2,5

2

WITHOUT DROGUE

WITH IMPROVED BALLASTSYSTEM

Leeway in knots

1,5

1

0,5

WITH DROGUE, CANOPY NOT DEPLOYED

WITH DROGUE

0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Wind speed in knots

Nรถdoperationer, รถvningsexempel Page 8

20

22

24

26

28

30

32


Leeway chart various craft (not in IAMSAR vol 3) Wind force (Beaufort scale)

1

2

3

4

5

6

7

8

3,5

LIGHT DISPLACEMENT CABIN CRUISERS, OUTBOARDS ETC (WITHOUT DROGUE)

3

2,5

LARGE CABIN CRUISERS

Leeway in knots

2

MEDIUM DISPLACEMENT SAILBOATS, FISHING VESSELS ETC

1,5

1

0,5

SURFBOARDS

HEAVY DISPLACEMENT DEEP-DRAUGHT SAILING VESSELS 0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Wind speed in knots

Nรถdoperationer, รถvningsexempel Page 9

26

28

30

32

34

36

38

40

42


Local Wind Current Graph Wind force (Beaufort scale)

1

2

3

4

5

6

7

1, 4

1, 3

Relation of direction of wind current to wind Divergence of wind current from downwind Latitude direction North of 10° N 30° to the right 10° N to 10° S 0° South of 10° S 30° to the left

1, 2

1, 1

1

Wind current in knots

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Wi n d s p e e d i n k n o t s

Wind current graph

Nödoperationer, övningsexempel Page 10

22

24

26

28

30

32

34


PO D Graph (from IAMSAR 2) 10 0 %

90%

2 :nd s e a rc h Id e a l s e a rc h

80%

70 %

POD

60%

P o o r s e a rc h

50 % Id e a l s e a rc h 40%

30%

20%

10 %

0% 0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

0 ,6

0 ,7

0 ,8

0 ,9

1

1, 1

1, 2

1, 3

1, 4

1, 5

1, 6

1, 7

1, 8

1, 9

2

Coverage factor

POD Graph

Stråkbreddstabell

Search object Person i water 4-person liferaft 6-person liferaft 15-person liferaft 25-person liferaft Boat < 5 m (17 ft) Boat 7 m (23 ft) Boat 12 m (40 ft) Boat 24 m (79 ft)

3 0.4 2.3 2.5 2.6 2.7 1.1 2.0 2.8 3.2

Meteorological visibility (nautical miles) 5 10 15 0.5 0.6 0,7 3.2 4.2 4.9 3.6 5.0 6.2 4.0 5.1 6.4 4.2 5.2 6.5 1.4 1.9 2.1 2.9 4.3 5.2 4.5 7.6 9.4 5.6 10.7 14.7

20 0.7 5.5 6.9 7.3 7.5 2.3 5.8 11.6 18.1

Värdet i ovanstående tabell kan behöva korrigeras beroende på väderförhållanden:

Search object Weather Winds km/h (knots) or seas m (ft) Winds 0 - 28 km/h (0-15 kt) or seas 0 - 1 m (0 – 3 ft) Winds 28 - 46 km/h (15 - 25 kt) or seas 1 – 1,5 m (3 - 5 ft) Winds > 46 km/h (> 25 kt) or seas > 1,5 m (> 5 ft)

Nödoperationer, övningsexempel

Person in water (PIW) 1.0 0.5 0.25

Liferaft 1.0 0.9 0.6

Page 11


Utdrag från ”Pilot Chart” Atlanten W 30°

W 20°

W 10°

N 40°

N 30°

Nödoperationer, övningsexempel

Page 12


Utdrag Pilot Chart Indian Ocean (April)

S 30° E 70°

E 80° E 90°

S 40°

Nödoperationer, övningsexempel

Page 13


Nรถdoperationer, รถvningsexempel

Page 14


Förslag till lösningar SAR. 1. Tid

Hastighet

Summa drift

Riktning

Ström

9h

0,6 knop

5,4 M

120

Vind

9h

0,45 knop *)

4,05 M 9.1 M

90 107

Totaldrift: *) från diagram, bilaga (IAMSAR vol III) 2. Tid

Hastighet

Summa drift

Riktning

Ström

9h

0,6 knop

5,4 M

120

Vind

9h

0,45 knop *)

4,05 M 8,6 M 9,4 M

70 eller 110 099 116

Totaldrift Min Totladrift Max *) från diagram, bilaga (IAMSAR vol III) 3. Tid

Hastighet

Summa drift

Riktning

Ström

6h

0,4 knop

2,4 M

45

Vind

6h

1,7 knop

10,2 M

270 – 40 = 230 270 + 40 = 310

7,9 M 10 M

231 322

Totaldrift Min Totladrift Max *) från diagram, bilaga (IAMSAR vol III) 4.

Driftfel

De

32 0,125

De

4

E 42 42 E = Totalfel

22

6

5. Tid

Hastighet

Summa drift

Riktning

Ström

10h

0,5 knop

5M

270

Vind

10h

1,1 knop *)

11 M

45

Vindström

10h

0,9 knop **)

9M

75

15,4 M

49

Totaldrift *) från diagram i IAMSAR (bilaga) **) från diagram i IAMSAR vol 2 (bilaga).

Nödoperationer, övningsexempel

Page 20


5a+b

Flotte med drivankare. Endast vindvektorn ändras.

Vind 10h 0,83 knop *) *) från diagram i IAMSAR (bilaga).

8,3 M

25 eller 65

17,7 M

25 eller 65

Flotte utan drivankare Vind 10h 1,77 knop *) *) från diagram i IAMSAR (bilaga). 6. d e min

12,4 0,125

1,55

d e max

22,4 0,125

2,8

12,8 1,55 2,8 2 Totalfelet och sökradien blir då: De min i max

8,6 2

E

Sökradie

52

12

8,6

10

10

7. Tid

Hastighet

Summa drift

Riktning

Ström

12h

0,4 knop

4,8 M

180

Vind

12h

0,8 - 1,2 knop

9,6 – 14,4 M

135

Vindström

12h

0,55 knop

6.6 M

105

Totaldrift min

1,6 knop

19 M

135

Totaldrift max Totalt drift fel ca 5 M

2 knop

23,6 M

135

8a+b. Beräkning av stråkbredd från tabell i kurskompendium.

W4 pers

4,2 0,6

2,52

W15 pers

5,1 0,6

3,06

C C 8c.

W S W S

2,52 3 3,06 3

0,84 1,02

Från POD diagram. Ideal Search 70 % respective 80 % Poor Search 57 % respective 63 % 2:nd Search 90 % respective 95 % (Ideal)

Nödoperationer, övningsexempel

Page 21


9. 9.

A2

CSP

A1 10a.

SMC = Search and Rescue Mission Co-ordinator OSC = On-Scene Co-ordinator PS = Parallel Search PIW = Person(s) in the Water (People in water) S = Track Spacing CSP = Commence Search Position POB = Person(s) on Board

10b.

(i) Mindre än …. Bättre än (ii) Större än …. Sämre än

11. Search leg No…4

Detta avstånd kallas Track Spacing (S)

Denna punkt kallas CSP

12. Denna punkt kallas Datum, /CSP

13.

2:a benet 0,5 NM 3e benet 1 NM Kursändring 120° 1:a benet 0,5 M Datum

Nödoperationer, övningsexempel

Page 22


14a.

Distans till olycksposition ca 143 M, tid för segling ca 8 timmar 40 minuter + 4 timmar i tidsskillnad. Räkna på 10 timmar (enkelt) kan sedan flytta datum om det behövs. Osäkerhet vad de lämnat fartyget i, räknar på flottar – stämmer även bra med livbåtar. Påverkan är vinden som varierar 4 – 5 B Tid

Hastighet

Summa drift

Riktning

Ström

10h

0,4 knop

4,0 M

170

Vind

10h

0,32 - 1,35 knop

3,2 – 13,5 M

090

Vindström

10h

0,48 – 0,68 knop

4,8 - 6.8 M

120

Totaldrift min

10,5 M

Totaldrift max

22,0 M

d e min 10,5 0,125 1,3 d e max

22,0 0,125 2,8

12 1,3 2,8 8,05 2 Eftersom framräknad radie mindre än 10M bör man initialt följa rekommendationen i IAMSAR. De min i max

Datum klockan 42 42’ N 14.00 UTC: 021 10’ W

Drift: 117 , 1,7 knop.

14b.

Start för sökning ca 13.00 – 13.30 (behöver inte modifiera datum för 1:a sökning) Parallellsökning; Stråkbredd (Track spacing) = 5,1 x 0,6 = 3M

15a.

Kontakt klockan 09.00 UTC – ingen kontakt klockan 12.00 UTC. Någon gång däremellan har de förhoppningsvis kunnat överge fartyget. 3 timmars tidsskillnad har väldigt liten betydelse det som eventuellt förändras är vindavdrift. Strömmen och vindströmmen påverkar det stora fartyget lika mycket som det påverkar en flotte. Vinden varierande 6 – 7 B. Tid

Hastighet

Summa drift

Riktning

Ström

24h

0,4 knop

9,6 M

080

Vind

24h

1,1 - 1,37 knop

26 – 33 M

~112

Vindström

24h

0,88 – 1,1knop

21 - 26 M

~082

Totaldrift min

54 M

Totaldrift max

67 M

Nödoperationer, övningsexempel

Page 23


d e min

54 0,125 6,7

d e max

67 0,125 8,3 12 6,7 8,3 13,5 2 24 31 37’ S Drift: 096 , 2,6 knop 081 11’ E

De min i max Datum efter timmar:

W15 pers 15b+c.

5,1 0,6 3,06

W 3,06 (Poor conditions pga sjöhävning) 1,6 S S 3,06 S 1,9 1.6 Rent praktiskt hade man förmodligen valt 2M sökavstånd. C

Nödoperationer, övningsexempel

Page 24


Grundstötning Uppgift 1 Före Djg F Djg A Djg M T Δ GAP

10,1 10.1 10.1 0 44988 93.921

Efter Djg F Djg A Djg M t Δ BAP

9.4 10.4 9,9 1.0 43985 92.781

Grundkraft 44988 43985 1003 Grundpunkt : 44988 93,921 X 144mAP

43985 92,781 1003 X

Freeing force ca 300 – 400 tons dragkraft 11550 1,3 150ton dragkraft max. 100 Troligen mindre, eftersom effekt vid back inte är lika effektiv som vid framfart. Tumregel: Dragkraft ca 1 – 1,5 ton/100 AHK, beroende på propeller, tillstömning av vatten mm.

Kraft eget fartyg F

Lösning uppgift 2 Före Djg F Djg A Djg M T Δ GAP

10,0 10.5 10.25 0.5 45714 93.232

Efter Djg F Djg A Djg M t Δ BAP

9.6 10.6 10.1 1.0 44970 92.686

Grundkraft 45714 44970 744 Grundpunkt : 45714 93,232 X 126mAP

Nödoperationer, övningsexempel

44970 92,686 744 X

Page 25


Lösning uppgift 3 - 4 tG 1,3 LPP = 176,1 m

Djg F Djg A Djg M T Δ GAP

Före 10,7 10.7 10.7 0 47937 93.582

Djg F Djg A Djg M t Δ BAP

Efter 9.6 10.9 10.25 1.3 45713 92.218

Önskat 10,7 – 1,81=8,89 10.0 (se nedan) 10,7 + 1,81=12,51 10,7 3,62 m önskvärt 47937

Djg F Djg G Djg A Djg M t Δ

Grundkraft 47937 45713 2224 ton Grundpunkt : 47937 93,582 45713 92,218 2224 X X

122m AP

Trim efter grundstötning är 1,3 m på hela fartygslängden 176 m detta ger en trimförändring från aktern till grundet på Trim vid grund:

1,3 122 176,1

0,9m Se figur ovan

Djupgående vid grund: 10,9 - 0,9 = 10.0 vilket motsvarar vattendjupet vid grundet. Önskat trim mellan DjgG till DjgM: 10,7 – 10.0 = 0,7 = 70cm 176,1 2 Trim totalt 2,06 176 363cm

Avstånd L/2 till grund 122

33,95 ger trim

70 33,95

2,06cm / m

Nytt önskat djupgående blir då: För: 10,7- 3,63/2 = 8,885 Akter: 10,7 + 3,63/2 = 12,515 Önskas: Moment/cm trim 587, totalt 363 x 587 = 213081 tonmeter. Klarar: 1500 x 110 = 165000 tonmeter Tidvattnets höjning; Då vi flyter på jämn köl (10,7m) innan grundstötning och vattendjupet vid grundet är 10,0m måste vattnet stiga 0,7m för att vi precis skall flyta fritt.

Nödoperationer, övningsexempel

Page 26

SAR Exercise  
SAR Exercise  

Ecercises in SAR and Distress and Emergency

Advertisement