Page 1

Move ConsultingSpisskompetanse i særklasse

Move Solution Løsningsorienterte konsepter

Move Cloud

Ut av huset løsninger

“i forkant med” Nye løsninger og nye ideer


“Move er et selskap som selger kompetanse og tjenester. Move skal velges for sin unike spisskompetanse innenfor sine fokusomrĂĽder “

Ide, design og layout: Spekterfoto Foto: Spekterfoto, Istockphoto.com www.spekterfoto.no


MOVE AS Konsulentselskap,innovasjon, nye ideer og løsninger. I mer enn 24 år har Move AS levert innovative ITløsninger og konsulenttjenester til private og offentlige virksomheter. Selskapets kompetanse har utviklet seg i takt med nye teknologier og brukernes evne til å utnytte disse. Selskapet ble stiftet i troen på at verden blir mobil, derfor heter vi Move. I dag er mobilitet avhengig av en helhetlig IT-infrastruktur som muliggjør tilgang til virksomhetens datasystemer på en sikker måte, via alle mulige enheter. Basert på erfaring og kompetanse har Moves konsulenter innsikt for å rådgi, designe, implementere og drifte IT-infrastruktur som understøtter mobilitet for alle type virksomheter. Move jobber sammen med sine kunder og er alltid IT-avdelingens beste venn med fokus på de til enhver tid beste løsninger og tilgang på riktig kompetanse. Dette magasinet vil inneholde presentasjoner av kompetanse, tjenester, løsninger og konsepter Move tilbyr våre kunder. Vi håper du vil finne noe av interesse og ta kontakt for nærmere gjennomgang av hva Move kan gjøre for din virksomhet. Vi ønsker deg god lesning! Hilsen Roald Sannæs Adm.dir. i Move AS

Move AS er en av Norges ledende kompetanseleverandører innen IT-infrastruktur. Move tilbyr design, implementering, driftstøtte og vedlikehold samt kostnadseffektive leveranser av IT-løsninger til offentlige og private virksomheter. Basert på unik spisskompetanse løser Move komplekse problemstillinger relatert til kundenes driftskritiske ITløsninger. Move har sitt hovedkontor i Oslo og leverer tjenester og løsninger over hele landet. Move er i sterk vekst og har god lønnsomhet. Moves strategi er å tilby unik spisskompetanse som utfyller kunders egen kompetanse. Kompetansemiljøet i Move tiltrekker seg dyktige konsulenter som ønsker å fokusere på sitt fagfelt. Et gjennomarbeidet metodeverk, med ISO90012008 prosesser og “The Move way of consulting” sikrer høy kvalitet og gjennomføringsevne. Basert på selskapets kompetanse leverer og supporterer Move produkter og løsninger 24/7/365 på en kostnadseffektiv måte. Dette sikrer kundene det beste fra “to verdener”; tilgang på høy kompetanse og gunstige priser på IT-produkter og løsninger.


D L O H N IN 6 Ibus modi con

Om Move Visjon

Move leder kompetanseløpet Move´s tjenester 22 Comnis pud andaeri buscit

Sammensatte levereanser Produktstrategi

Komplett integrasjon 34 Sima si bernam faccabo

Sjekk alltid pris på Moveshop før du bestiller IT-produkter!

50 Ciis si ipsam at ectius et ent


Mobilitet

IT-infrastruktur som understøtter mobilitet er en av de viktigste faktorene for utvikling av moderne virksomheter. Moves kunder og deres medarbeidere forventer tilgang til virksomhetens data der de er, når de trenger det. Dette setter krav til virksomhetens arbeidsformer mht fleksibilitet, tilgjengelighet og endringsevne, og IT-infrastruktur

Sikkerhet/Nettverk

Gode sikkerhetsløsninger ivaretar både sikkerhetsaspektet og brukeres behov for fleksibilitet. Sikkerhet er en basis byggekloss å integrere i helhetlige, moderne løsninger med brukere som kan arbeide mobilt.

Virtualisering

Konsolidering, integrasjon og gevinst i form av besperelser og økt effektivitet er bakfgrunnen for en stadig bredere virtualisering. Move har ledende kompetanse og bygger integrerte løsninger fra VMware, Citrix og Microsoft

Database

Sentrale applikasjoner, databaser og datavarehus er kritiske systemer med høye krav til ytelse, oppetid og tilgjengelighet. Move designer, leverer og drifter ledende løsninger fra MS, Oracle, UNIX og Linux.


MOVE OM 6

Rådgivende IT-konsulenter

Selger kompetanse og tjenester

Leverer produkter og løsninger

Service/support 24/7/365

40 egne konsulenter og cv base på 300.

God lønnsomhet

Store og mellomstore kunder over hele Norge

50/50 fordeling mellom private og offentlige kunder.

Norges beste spisskompetanse innen våre fokus områder

Mobilitet

Sikkerhet og nettverk

Virtualisering

Database


Noen av v책re kunder

7


Om Move

Moves

VISJON

Utfordrende oppdrag

Nøkkelen til å være god over tid er å jobbe med de mest krevende og omfattende kundene og prosjektene. Move søker denne type utfordringer og har opp igjennom årene vunnet mange nye kunder ved å løse ”umulige” problemer for kunden. Etter at problemer og vanskelige problemstillinger er løst er det like spennende og utfordrende å få arbeide videre med å holde stabilitet og gode løsninger over tid.

Spennende kunder

Move ønsker å trekke samarbeidsforhold videre til et nivå der vi kan arbeide sammen om å utvikle IKT rollen videre. Å få lov å være med på å ”utfordre positivt” er et nøkkel begrep. Spennende samarbeid blir til der vi sammen lykkes og hvor IKT avdelingen hos kundene våre får en sterk posisjon fordi de lykkes med å underbygge verdiene i eget selskap.

8

Dyktige kolleger Kompetanse er en bærebjelke i Move og denne igjen bygges av dyktige kolleger. Sammen er man sterkere og sammen kan man lettere adressere de komplekse problemene som spenner mellom fagområder. I Move snakker vi om å bygge ”broer” mellom kompetansemiljøer. Dette gjør oss i stand til både å tenke og levere løsninger som er tuftet på ”helhet”. Kompleksiteten i dagens IKT verden øker stadig og vi ser at den enkelte kollega underbygge sterkt muligheten for sammen å lykkes.


Vi skal få ansatte og kunder til å lykkes sammen, og være det beste alternativet i IT-bransjen, med de beste konsulentene på markedet!

Moro på jobb

Å være kunde av Move og ansatt i Move skal være ”moro”. Moro i den forstand at vi sammen skal kunne være stolte av hva vi får til og at vi skal ha en samarbeids måte som er lystbetont, åpen og løsningsorientert. At vi sammen kan møtes i ulike fora. It har en stadig mere fremtredende rolle i Norske bedrifter. Vi ønsker å delta sammen på kompetansebyggende arrangementer hvor alle får påfyll av fag og motivasjon, som bidrar til innovasjon. Dette sikrer utviklingen av kundens IT avdeling og sikrer bedriften innovative og hensiktsmessige løsninger

Faglig utvikling

Utvikling og kompetansebygging er avgjørende for Move og våre kunder. Ved å få lov til å arbeide med de vanskeligste og mest krevende oppgavene klarer vi å holde høy kompetanse over tid. Det er også viktig å sette av tid og gjennomføre formelle faglige utviklingsløp. Move er topp sertifisert på våre fokus områder og dette gir oss den formelle kompetansen våre kunder forventer. Move bruker årlig et sted mellom 7 til 8 årsverk på ren kompetansebygging. En omfattende andel faglig utvikling er viktig for å levere kvalitet og stå i den posisjonen vi har hos veldig mange kunder, over tid.

Personlig utvikling

Move ønsker å se på personlig utvikling både hos egne ansatte og hos våre kunder. Move har en holdning der vi skal dele av vår kompetanse. Vi ønsker å gjøre våre kunder gode og vil stimulere til personlig utvikling både innen egen organisasjon i kundenes. Internt i Move har vi egne kompetanseplaner som speiler individet opp mot de samlede behov og krav som settes til selskapet. Et samarbeid med Move søker gode IT løsninger og styrker egen IT-avdeling. Move er IT-avdelingens beste venn. Vi leverer den kompetanse og kapasitet kunden mangler.

9


Om Move

Move

konsepter og workshop Move har utviklet en rekke unike fokus-konsepter. Gjennom workshops tilpasses disse til kundens behov. • • • • • • • • • • • • • •

Bring your own device Citrix klient og server Database Optimalisering Disaster Recover og Backup Lagring Mobilitet Mobiltelefoni MS og Windows 7 migrering Nettverksanalyse Server og klient Sikkerhetsmetodikk Sikkerhet og sonedesign VMWare klient og server Wan Optimalisering

- Løsningsforvaltninger og faktorer - Design, implimentering og driftsstøtte - Design, ytelses optimalisering, feilsøking, DBA tjenester - Katastrofeløsning og sikkerhet - Behovsorientert design med hensyn til kapasitet, ytelse og relevant funksjonalitet - Løsningsdesign som understøtter mobile medarbeidere og samhandling - Sikkerhet, drift og administrasjon - Metode, design og utrulling - Flaskehalsnytelse - Overordnet rammeverk og faktorer - Rammeverk for praktisk sikkerhetsarbeide - Sikkerhetsløsninger som understøtter samhandling og mobilitet - Løsningsforutsetninger og faktorer - Lan funksjonalitet i ditt Wan

„ Med BYOD er brukeren er blitt IT sjef for sitt brukerutstyr og bedriten har IT ansvar for sentral infrastruktur og bedriftens informasjonssikkerhet. Move har løsningsdesign om møter de nye kravene BYOD stiller til sikkerhet, infrastrukturen og organisering av tjenestene“

10


Move to the sky Move har utviklet en rekke løsninger som leveres som tjenester(as a service).

Move samarbeidspartnere

Backup ut av huset Server rom 2 - fysisk DR lokasjon PoC av DR Wlan as a service - betal pr. driftet aksesspunkt PCI godkjente betalingstjenester Antivirus/anti malware vask av data 3G “backup� av linjer - avdelingskotor/butikk Inventory og logg korroleringssystem pr. kunde/ system Hosting tjenester

11


Move skal velges for sin spisskompetanse !

12

IT-Konsulenter i særklasse

Move Consulting

Moves konsulenter løser driftskritiske utfordringer der andre kommer til kort. Med unik spisskompetanse fyller Moves konsulenter kompetanseog kapasitetshull i våre kunders ITavdeling. Denne spisskompetanse danner grunnlag for langsiktige samarbeid med våre kunder.

Spisskompetanse Move leverer konsulenttjenester både som en del av en løsningsleveranse og helt uavhengig av hvor kunden har kjøpt sin løsning. Faktisk er hele 50% av Moves omsetning av konsulenttjenester uavhengig av løsningssalget. Denne andelen forventes å øke i takt med at selskapet styrker sin konsulentvirksomhet gjennom kompetanseutvikling og rekruttering. De beste konsulentene ønsker å jobbe sammen i utfordrende oppdrag hos de mest spennende kundene, derfor søker stadig flere til Move.


E S N A T E P M MOVE = KO “Move er vår hovedsamarbeidspartner på infrastruktur og er valgt fordi de leverer kompetanse og fleksible løsninger tilpasset oss“

Kristian Gravdal IKT Direktør Rikstotto

«Som kunde av Move har jeg mottatt profesjonell støtte og service mot våre high-end systemer innen Oracle, AIX, lagring og backup»

Per Otto Sandem Hansen, Driftssjef OSL Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL

«Som kunde av Move siste 7 år har jeg mottatt profesjonell støtte og service 24/7/365 mot våre bedriftskritiske high-end systemer innen Oracle og AIX»

Finn Arve Strand Driftsansvarlig UNIX/Database Color Line 13


Tjenester

Moves Tjenester Kostnadseffektiv driftsstøtte og utvikling av dine IT-løsninger RÅDGIVNING Move er rådgiver med høy

kompetanse på it infrastruktur og hvilke effekter dette kan gi for kundens virksomhet. Rådgivning baserer seg på forståelse av kunde sin virksomhet, deres applikasjoner og den innvirkning og de muligheter dette gir på infrastruktur nivået. Move har et produkt uavhengig ståsted i alle sine rådgivnings roller og har en konseptuel tilnærming til anbefaling og design.

et område. Dette fordi sammenhengene i dagens løsninger er omfattende. Move har den bredde og den spisskompetanse tilgjengelig innenfor et oversiktelig selskap og kan derfor levere gode design som tar disse hensyn. Kostnadseffektiv drift og utvikling av dine IT-løsninger.

DRIFTSSTØTTEAVTALER

Move leverer avtaler som definerer spesifikke drifts oppgaver som våre kunder ønsker å sette bort. Driftsoppgavene spenner innenfor hele vårt virksomhets område fra klienten til serverrommet. Dialog og avgrensing av oppgavene som skal settes ut med den ønskede effekten og krav, gjøres med den enkelte kunde og tilpasse.

VEDLIKEHOLDSAVTALER

DESIGN Design rollen er basis i alt arbeid Move lever knyttet til systemintegrasjon. Viktigste del av jobben er på et tidlig tidspunkt å avgrense design omfanget og bredden. Kompetanse innenfor bredden av flere fagområder er ofte avgjørende selv om selve designet skal omfatte bare 14

Move kan dekke alle dine produkter med avtaler for vedlikehold. Enten dette kjøpes ved anskaffelse, som en forlengelse eller som en konsolidering av flere eldre løsninger. Avtalene dekker opp alt av hardware du inkluderer og du kan få et ”Single Point of Contact” via Move ServiceSenter.


PREVENTIVT

VEDLIKEHOLD Erfaringer viser at man kan spare mye tid på å eliminere potensielle problemer før de inntreffer. Move har en tjenestekatalog som inkluderer preventivt arbeide med våre kunders systemer. Ved å gjennomgå og avdekke svakheter og områder man bør samordne vil man kunne iverksette tiltak før man opplever kritiske feilsistuasjoner.

RESPONSTIDSAVTALE Move leverer 24/7/365 baserte avtaler med responstid helt ned i 2 timer. Move har en rekke samfunnskritiske installasjoner som krever høy beredskap og rask responstid. Avtalen sikrer tilgang på kompetansepersonell med en dedikert prioritet samt at man har utrykning og en egen vakttelefon med døgnbemanning.

LØPENDE

KONSULENTTIMER Løpende konsulent timer kan avropes via Moves Service Senter. Dette kan være planlagte oppgaver der man reserverer navngitte ressurser eller rene ad hoc behov som må dekkes der og da. Service Senter vil kunne bistå med å finne tilgnegelige ressurser for rask utrykning. Move har gjennom vår konsulentbase god kapasitet, tilgjengelighet og høy gjennomføringsevne.

mindre omfang. Move har via samarbeidspartnere tilgang på alt fra egne spesialister til junior kompetanse, alt etter hva behovet skal dekke.

www.moveshop.no:

Penger spart er Penger

tjent!

Konsulentbase Lang/kort tidsleieavtale

Ved bemanningsbehov vil Move kunne avropes for å finne gode løsninger. Med et langtidsperspektiv vil vi kunne tilpasse prisnivå til faste oppdrag og levere på alt fra ”pappa permisjoner”, ”sommerferie vikar” til prosjekter i større eller

tid PriS På Sjekk all r du ebShoP fø MoveS w kter! it-Produ beStiller

15


Moves Tjenester

16


Move CONSULTING

it avdelingens beste venn

IT-konsulenter i særklasse! Kunder velger Move fordi våre konsulenter kan løse utfordringer andre sliter med. Move Consulting er en rådgivende konsulentvirksomhet . Vi tilbyr rådgivning, design, implementering, prosjektledelse, driftsstøtte og vedlikhold av våre kunders IT-infrastruktur. Våre tjenester utføres basert på et gjennomarbeidet metodeverk; «The Move way of consulting». Dette sammen med ISO 9001-2010 sertifiserte rutiner og prosesser sikrer kvalitet

“Vi samarbeider tett med våre kunder for til enhver tid å kunne tilby den kompetanse og kapasitet kunden har behov for. Move har markedets beste konsulenter tilgjengelig for korte og lange oppdrag.”

kvalitet og gjennomføringevne i store og små prosjekter. En Move konsulent jobber innenfor flere av våre fokusområder; mobilitet, nettverk, sikkerhet, virtualisering og database. Moves konsulentbase utgjør et ledende kompetansemiljø innenfor hvert av disse områdene. I tillegg til alltid å ville være best på det vi fokuserer på er vår styrke er å kombinere ulike kompetanser for skape en helhetlig IT-infrastruktur.

Move skal velges for vår spisskompetanse

17


Vi leverer markedets til enhvertid beste løsninger

Move Solutions 18

Move leverer sammensatte løsninger og konsepter basert på markedets beste løsninger og tjenester. Vi hjelper våre kunder med å lage helhetlige løsninger som underbygger sikre, mobile og moderne arbeidsformer.

talj!

hovet i de Vi analyserer be

« Move har levert oss god sikkerhet, mobilitet og brukervennlighet for våre internasjonale operasjoner» Ola Normann BIG BOSS


“Move er en samarbeidspartner som positivt utfordrer og bidrar til å levere en best mulig IT hverdag for SI“ Jan Hatlebrekke IT Sjef Software Innovation

E T T A S N E M M A S LE VER ANSER « Move har levert oss god sikkerhet, mobilitet og brukervennlighet for våre internasjonale operasjoner» Pål Waerås Administrasjonssjef i Norsk flyktninghjelp/NRC


Solutions

ProduktStrategi Move har rammeavtale om leveranse av IT-produkter til en rekke store og mellomstore private og offentlige virksomheter. Move dekker «alle» elektroniske plattformer for handel av produkter.

§ Webshop = www.moveshop.no § Offentlig e-handelsportal § EHF-faktura

For å kunne gi kunden et best mulig og uavhengig råd leverer Move både produkter fra kjente markedsledere og spesialiserte nisjeprodusenter. Move er en uavhengig rådgiver også innen valg av produkt!

20


Move,

en uavhengig rådgiver. I tillegg til å være en rådgiver på IT tekniske fagområder, har også Move konsulenter med kompetanse og erfaring til å bistå med strategisk rådgivning på overordnet nivå. Move tilbyr rådgivning innenfor: IT arkitektur, design og utvikling, IT prosjekt, lisensiering, anskaffelse og organisatorisk implementasjon, samt IT prosessoptimalisering, drift og ITIL. Move har ved siden av egene senior rådgivere et utvalg samarbeids miljø hvor vi kan hente inn og fremskaffe uavhengige rådgivere og ledelse for gjennomføring på alt fra operativt til strategisk nivå. Move har valgt å satse på spisskompetanse innen sine viktigste virksomhetsområder; databaser, virtualisering, mobilitet, nettverk og sikkerhet. Vi er i mange tilfeller blitt en del av kundens driftsmiljø som hentes inn løpende eller ved behov. Moves konsulenter fokuserer på sine kompetanseområder og å løse større problemstillinger i samarbeid med andre konsulenter i Move. Evnen til å arbeide spisst, men hente helhetlig kompetansebredde er innlemmet i selskapets kultur. Move konsulenter innehar den nødvendige kompetanse og de sertifiseringer som er nødvendige i forhold til oppdraget. Oppdragene utføres profesjonelt iht. innarbeidet arbeidsmetodikk basert på ISO 9001-2008 baserte rutiner. Move kan med sin unike kompetansesammensetning innen flere fagområder levere verdifulle rådgivningstjenester. Vår utstrakte erfaring og kunnskap om metodikk, teknologi og forretning sikrer fremdrift i prosesser, kvalitetssikrer prosjekter og bidrar til en profesjonell evaluering av oppnådd resultat.

21


Solutions

Visibilitet og optimalisering av nettverk Når organisasjoner konsoliderer IT og flytter til skybaserte løsninger, vil avstanden mellom bruker og data ofte resultere i høy forsinkelse og lavere båndbredde.

R

iverbed Med Riverbeds teknologier i forhold til WAN optimalisering og nettverksmanagement verktøy vil du ikke bare kunne overkomme disse utfordringene, men også få en mye bedre forståelse for hvordan brukerne opplever sin IT hverdag.

C

ascade. Riverbeds Cascade løsning gjør at du kan logge all nettverkstrafikk og få muligheten til å se hva som egentlig foregår i nettverket. Dette vil hjelpe deg daglig med feilsøkning og konsolideringsprosjekter, og gir deg en bedre forståelse for hva som foregår i nettverket ditt.

S

tingray. Stingray er en ADC (application delivery controller) som gir deg nesten ubegrenset mulighet til å skalere. Den kan aksellerere transaksjoner, maksimere oppetid og beskytte applikasjoner med en lag 7 brannvegg.

22


S

teelhead. Riverbed med sine Steelheads produkter gjør at du kan sentralisere de aller fleste applikasjoner uavhengig av tidsforsinkelse på linjene, samtidig som de vil redusere nettverkstrafikken med opp til 80%. Riverbed kan gjøre noe med de fleste applikasjoner både i skyen og på lokalt datacenter. Riverbed har også løsninger for å sentralisere datalagring hvis du har VMware servere ut på lokasjonene.

«Som kunde av Move siste 7 år har jeg mottatt profesjonell støtte o service 24/7/365 mot våre bedriftskritiske high-end systemer innen Oracle og AIX» Finn Arve Strand Driftsansvarlig UNIX/Database Color Line

23


Move leverer ulike typer av løsninger som tjenster

Move Cloud 24

« Move har levert oss god sikkerhet, mobilitet og brukervennlighet for våre internasjonale operasjoner» Stefan Sjølin, Adm.dir Symfoni As


CLOUD ! Move har gjennom mange ĂĽr utviklet ulike konsepter som kan implementeres i de fleste bedrifter.VĂĽre konsulenter hjelper dere med hele prosessen fra behovsanalyse til implementeringsfasen og opplĂŚring.

Move leverer en verdikjede av Cloud baserte tjenester som du kan velge ĂĽ benytte deler eller hele rekken av alt etter dine behov. Move leverer tjenestene via eget Service Senter der vi har satt sammen tjenster og tar ansvaret for den samlede leveransen til deg som kunde.


CLOUD

komplett integrasjon Noen tjenester egner seg å sette ut, andre må man sette ut og mange drifter man best selv i eget IKT miljø. Move ønsker å hjelpe deg med å tilpasse dette bildet, da det garantert ikke har kun et svar! Skytjenester fra Move tar utgangspunkt i å tilpasse seg mot lokal tilstedeværelse og lokal kompetanse. En ting er at data har mange fysiske beskrankning opp mot å få de flyttet på en god og rask måte, en annen ting er sikkerhet og trygghet for hvor alt egentlig havner? Ofte er problemstillingen ikke bare å få data ut av eget hus på en god måte, men hvordan man kan få de tilbake eller gjenopprettes på en lokasjon du fortsatt har tilgang til og kontroll på. Disse faktorene har vært drivende i de løsninger Move har utviklet og tilrettelagt.

26


D U LO C R FO E EN G A D M SO M O

K M ER

BACKUP UT AV HUSETMange kunder har ikke en egen lokasjon nummer 2 å flytte data til. Move tilbyr dette og har bygget et sett med tjenester rundt løsningen for å gi deg som kunde en mulighet til å gjenoppbygge din virksomhet om noe kritisk skulle inntreffe på dagens lokasjon. Move flytter dine data fra din lokasjon til vår lokasjon uavhengig av backup software. På Move sin lokasjon ligger dine data sikret duplisert ut av eget hus.

KATASTROFEPLAN Når dine data er flyttet over til Move, vil vi benytte disse for å gjøre en katastrofe test av alle dine data. Alt av virtualiserte tjenester kan testes direkte og måles opp mot restoretider og bygges opp. Alle fysiske servere kan man etablere en planstruktur for der man enten kjører videre fysisk eller man lager en P2V (fysisk til virtuell) plan per tjeneste. Hensikten er å ende opp med et dokumentert planverk der man vet hvor lang tid man vil benytte på å bygge opp deler eller hele miljøet på en lokasjon 2.

KATASTROFELOKASJON Etter at du har fluttet data ”ut av huset” og vi har laget en PoC på dine restore data og dokumentert en gjenoppbygging, mangler du bare lokasjonen å bygge opp alt på nytt. Hva er mer opplagt enn å kunne gjøre det der dine data befinner seg, med konsulenter som kjenner deg og har nærhet til dine behov. Move tilbyr her en restore lokasjon som kan skaleres ut til 2 fulle 42U rack. Et EMC VNX SAN og VMware servere står allerede klart for rask oppstart av restore. For å skalere ut til produksjon må man kun fylle på med ytelse i form av servere og mer IOPS på lagringssiden om man trenger det.

27


VIRUSVASK OG SPAMFILTER MailFence og SpamFence er en enkel og vedlikeholdsfri kombinasjon. MailFence sikrer at bedriftens e-post er helt virusfri, mens SpamFence fjerner all spam. All e-post skannes før de når bedriften og potensielt kan gjøre skade, forårsake forsinkelse eller datakrasj. ONLINE SECURITY CENTER I vårt Online Security Center kan man finne detaljerte opplysninger om e-post trafikk, virusstatistikk og mye annet. Security Center gir administratorer et detaljert og direktesendt overblikk over inn- og utgående e-post trafikk. Det er grafer og statistikk for virus i e-post,

28

samt tilgang til alle innstillinger i løsningen. Man kan bl.a. se hvilke e-poster som er klassifisert som virus og hvilke e-poster som blir stoppet av spam-filteret. Security Center kan også brukes til å undersøke og feilsøke epost leveranser. De detaljerte oversiktene gjør det meget enkelt å se om en bestemt e-post er levert eller avvist. Man kan til og med utforme rapporter som kan sendes til en WLAN AS A SERVICE WLAN løsninger kan kjøpes ”as a service” fra Move dersom dette er en riktig løsning for din bedrift. Med ”as a service” funksjonalitet vil man miste noen faktorer som man ellers kan implementere i en egen løsning, men dette må

verifiseres som del av anskaffelses prosessen. Move vil kunne lever deg løsninger både ”as a service” der du leier en sky basert kontrollerløsning eller levere deg en hel integrert løsning der du selv har infrastrukturen og da vil kunne få med deg funksjonalitet slik som Firewall og autentisering mot 802.1X for autentisering mot AD eller tilsvarende. Move har fleksible modeller basert på leie av funksjonalitet der en sky basert løsning dekker de behov man er ute etter. Med en skubasert tjeneste kjøper man WLAN som en ren tjeneste som faktureres etter mnd forbruk.


Føler du deg litt bundet og lite mobil?

Vi gir deg neste generasjon videokonferanseplattform for den moderne virksomhet. Spar tid og reisekostnader ved å kunne delta i møter hvor som helst og når som helst.

Vidyo videokonferanse uten begrensninger: o Benytt «any device» der du er - du trenger bare internett o Integrasjon mot eksisterende videokonferanseløsninger o Universal - Koble sammen videokonferanserom med PC/Mac og mobile enheter over internett o Naturlig - HD kvalitet uten forsinkelse, forstyrrelser og avbrudd o Rimelig - Pris og opplevelse iht forventning

Dag Jørgensen, Head of ITS Norway i KPMG, besluttet å stoppe investeringene i tradisjonelle videokonferanseløsninger og heller satse på neste generasjon mobile videokonferanseløsninger fordi:

«I KPMG er det gevinstene vi er ute etter. Riktig teknologi gjør at vi kan fokusere på egen evne til å skape gevinster for KPMG. Med Vidyo kan vi hente ut slike gevinster».

Kontakt Move i dag for en live demo!

Move AS

|

Tlf: 66 77 99 00

|

Epost: post@move.no


Tilgang til virksomhetsdata der du er, når du trenger det

Mobilitet 30

I følge norske IT-sjefer har mobilitet mer å si for bedriften enn virtualisering, nettsky og sosiale medier.

« Move har over mange år vært en leverandør av Mobile løsninger som Schenker har hatt stor nytte av» Odd Sveinhaug Infrastructure Architect Schenker


« Symfoni benytter Mobile løsninger fra Move og har ved bruk av Vidyo systemer hatt vesentlige besparelser og økt effektivitet» Stefan Sjølin, Adm.dir Symfoni As Kåre Morten Sundby, Salgsdirektør Symfoni AS

Mobilitet

for økt effektivitet

I mer enn 24 år har Move AS levert mobile IT-løsninger til private og offentlige virksomheter. Selskapets kompetanse har utviklet seg i takt med nye teknologier og brukernes evne til å utnytte disse. Selskapet ble stiftet i troen på at verden blir mobil, derfor

heter vi Move.


Mobilitet

Mobilitet – mer enn en trend I dagens samfunn er mobile IT-løsninger en selvfølge. Yngre arbeidstakere forventer at virksomhetens IT-løsninger tilrettelegges for at de skal kunne være mobile. Tilgang til data der du er, når du ønsker det er i ferd med å bli innarbeidet i dagens arbeidsmønster. Både ansatte, kunder og samarbeidspartnere forventer å kunne kommunisere med din virksomhets IT-systemer via alle mulige enheter 24/7/365. Move kan hjelpe din virksomhet til en enkel, sikker og fleksibel mobil hverdag som gir store fortrinn i en ny konkurransesituasjon. Det være seg i kampen om kunder eller ansatte.

32


24 års erfaring teller! I mer enn 24 år har Move AS levert mobile IT-løsninger til private og offentlige virksomheter. Selskapets kompetanse har utviklet seg i takt med nye teknologier og brukernes evne til å utnytte disse. Selskapet ble stiftet i troen på at verden blir mobil, derfor heter vi Move. OS-tilpasning, applikasjonspakking, utrulling og patching ved MOVE CDM(Client Device Managment) Konsept for livssyklus håndtering av klienter. Sikkerhetsdesign, autentisering, fjernaksess VPN/ SSL og NAC for sikker pålogging og styring av klienter. Klientkonfigurasjon, sikkerhet, integrasjon og drift Pc, Mac, iPad, smarttelefoner og mobiltelefon

Virtuelle klienter VMWare View, Citrix Xen app og VDI Desktop, Microsoft. Aksess via Wlan med sikker pålogging og sentral administrasjon. Wan og Wan-optimalisering for å utnytte linker med lav båndbredde og høy latens. Sikker fjernaksess for alle typer klienter med løsning for ansatte og partnere i en felles løsning Vi leverer tjenester som prosjektgjennomføring, rådgivning, design, implementering og driftsbistand. Servicedesk for 2 og 3 linje og 24/7/365 avtale tilgang. Rådgivning og revisjon av eksisterende outsourcing partnere.

33


Video Vi gir deg neste generasjon videokonferanseplattform for den moderne virksomhet. Løsningen fra Vidyo støtter medarbeideres og kunders mobilitet ved at man kan delta i møter hvor som helst og når som helst, bare man er på internett. Vidyo er en fullverdig HD videokonferanseløsning som håndterer 5 - 100 samtidige deltagere i ett møte. Løsningen er nettbasert noe som gjør den enklere å administrere, mer åpen for eksterne deltagere utenfor egen organisasjon og ikke minst rimeligere. Det er ingen begrensning mht hvem som kan inviteres, man klikker bare på linken man mottar pr mail. Denne linken genereres i f.eks. Outlook. Skal man delta i videomøte via nettbrett eller smarttelefon må man riktignok laste ned en app

34

Tradisjonelle videkonferanserom kan sammenlignes med å ha «e-post rom» hvor alle ansatte må gå for å sende og motta sine e-post.

(iOS og Android) men den er selvfølgelig gratis. Vidyo er en netsentrisk videokonferanseløsning som konkurrerer i samme segment som Cisco/LifeSize/ Polycom. Har du investert i en videokonferanse romløsning fra Polycom, Cisco eller andre, kan denne integreres i vår løsning. Har du ikke kjøpt rom-løsning men ønsker det, er vår løsning et vesentlig rimeligere rom-alternativ enn de tradisjonelle.

Hvem passer Vidyo for?

Alle bedrifter som ønsker kortere salgssykluser i sine organisasjoner Som har store / spredte organisasjoner og ønsker å spare reiseutgifter. Typisk bruk av teamarbeid i sin salgsmodell Typisk bruk av prosjektorganisering ved levering/gjennomføring Undervisningsinstitusjoner på videregående eller høyskolenivå Top Management team med relativt lav snitt alder i ledelsen Bedrifter som har begynt å dele ut mobile enheter til sine kunde


VIDEOKONFERANSE Mobil videokonferanse - video on the Move!

o y d Vi

t Vår

Videokonferanse flytter seg fra styrerommet og blir personlig. Vidyo leder utviklingen og teknologiskiftet. Med Vidyo kan hele organisasjonen kommunisere med lyd og bilde i høy kvalitet. En mobiltele-

fon på flyplassen i New York. En PCen på hjemmekontoret. Videorommet på kontoret. Alle er med i det samme møtet, med den enheten de har og på det nettverket som er tilgjengelig.

kt

du pro e t s e het

Det er ikke lenger behov for kostbar maskinvare og dedikerte nettverk. Og selvsagt kopler du inn kunden din, så de kan bruke sine PCer eller tradisjonelle konferansesystemer.

35


« Move har levert oss god sikkerhet, mobilitet og brukervennlighet for våre internasjonale operasjoner»

36

Trusselbildet endres raskt

Sikkerhet

Kåre Morten Sundby, Salgsdirektør Symfoni AS

Trusselb antall kom protokolle


Brannmur

Tur? Qui te voluptat em aut voluptati

Nye trusler.

bildet endres raskere og mplekse applikasjoner og er som skal støttes øker..

Det er meget viktig å velge en leverandør som har evne til å tilpasse løsninger som understøtter dagens og fremtidens trusselbilde. Move leverer brannmurløsninger til både store og små organisasjoner og vi har spesialsert oss på avanserte løsninger tilpasset flere lokasjoner, i inn -og utland, med krav om høy kapasitet. Videre tilbyr vi flerfunksjonsbrannmurer (UTM) med integrert antivirus, IPS og URLfiltrering. En viktig komponent i en brannmurløsning er et intuitivt administrasjonsverktøy for definering, implementering, endring og rapportering i forhold til bedriftens sikkerhetspolicy. I mange organisasjoner er det få eller ingen begrensninger på hva slags datatrafikk som er tillatt fra innsiden til internett. For å få kontroll på denne trafikken tilbyr Move en rekke løsninger

tilpasset

virksomheters

utfordringer og krav. Eksempler er virussjekk for å fjerne skadelig kode i e-mail og fra web-sider, begrense bruk av lynmelding og web-mail, sjekk av type, versjon og patchnivå av webbrowser i bruk, samt begrensning av tilgjengelige web-sider som skal kunne aksesseres.


Sikkerhet

Trådløst nettverk Move har lang erfaring med leveranser av sikker trådløs infrastruktur (WLAN). Selskapet er ett av få som har spesialisert seg innefor dette området. Moves konsulenter har høy generell kompetanse om ulike løsninger innefor trådløst.

M

ove leverer løsninger fra Trapeze Networks som gir full sikkerhet, deriblant 802.1X, god lokaliseringsløsning, enkel sentral drift, enkel skalerbarhet og ikke minst god brukervennlighet. Network Access Control (NAC), også kalt NAP, TAP og UAC er en metode for å øke sikkerheten ved å begrense tilgang til nettverksressurser for klientene avhengig av kundedefinert sikkerhetspolicy. NAC løsninger gir kontroll over kjente og ukjente brukere og kan fremtvinge oppdatering av klienter som er utenfor organisasjonens sikkerhetspolicy. Move leverer NAC-løsninger som gir brukerne sikker og riktig tilgang til IT-ressurser. IT-ansvarlig vil få bedre kontroll over klientene, separere klienter som ikke oppfyller selskapets sikkerhetspolicy og gir en enklere administrasjon av sikkerhetsfunksjoner og klientoppdateringer.

38


De fleste bedrifter har i dag innsett nytteverdien i at de ansatte kan jobbe hvor som helst og når som helst. Move har lang erfaring i å tilrettelegge for en sikker tilgang til bedriftens tjenester, uavhengig av hvor den ansatte befinner seg. Det finnes i dag mange forskjellige fjernaksesslønsinger på markedet. Move har vært en av pionerene innenfor dette arbeidet i Norge, og har levert løsninger tilpasset den enkelte virksomhet siden 1995. Fra og med 2001 har vi fokusert spesielt på SSL VPN-løsninger fra Juniper. Mens vi tidligere måtte bruke mange forskjellige produkter og leverandører for å oppnå en brukervennlig og sikker tilgangsløsning, er svært mye nå integrert direkte i Junipers portefølje. Stikkord er SAML for sikker overføring av identitetsinformasjon over usikrede nettverk, mange nye og brukervennlige metoder for sterk autentisering, grundig verifisering og kontroll med både brukere og utstyret som benyttes for oppkobling, kontinuerlig overvåking av aktivitet i nettverket, finmasket og dynamisk tilgangsstyring, samt et felles rammverk for tilgang både via fjernaksess og bedriftens egne trådløse og kablede nettverk.

Move har et ledende kompetansemiljø knyttet til mobilitet, og fungerer både som rågivende part i forhold til løsningsvalg, design, implementering og drift. Våre konsulenter har lang erfaring og solid kompetanse på området. Vi kan nevne at Move var nummer 4 i verden sertifisert på Junipers SSL VPN-løsning og at våre konsulenter har mottatt Juniper Master of Systems Engineering Award blant annet for nybrottsarbeid med disse systemene.

Move var nummer 4 i verden sertifisert på Junipers SSL VPN-løsning og våre konsulenter har mottatt Juniper Master of Systems Engineering Award 39


Sikkerhet

Sonedesign gir fleksiblitet til brukeren! Et godt

Datatilsynets retningslinjer i forhold til håndtering av data som er underlagt personopplysningsloven må tas hensyn til i utviklingen av nye IT-løsninger. Move har her blant annet utarbeidet sonedesign for offentlig virksomhet i 6. generajon design. I tett samarbeid med Datatilsynet og deres rådgivere har Move integrert og trukket inn utvidede løsninger som både dekker krav til løsning samtidig som de gir utvidet funksjonalitet, økt brukervennlighet og ogd administrativ styring for IKT avdelingen. Håndtering av sensitive data er særdeles relevant i vurdering av ulike nettskytjenester. Konseptet sonemodell generasjon 6. er et komplett løsningsdesign for virksomheter som er underlagt personopplysningsloven, basert på beste praksis og Datatilsynets retningslinjer. Move kan også bistå med rådgivning relatert til problemstillinger rundt datahåndtering etter personopplysningslovens retningslinjer. Move har bred erfaring med integrasjon og filsluse problemstillinger inn mot andre offentlige datakilder.

40


« Move har levert oss god sikkerhet, mobilitet og brukervennlighet for våre internasjonale operasjoner» Pål Waerås Administrasjonssjef i Norsk flyktninghjelp/NRC

41


En viktigere del av driften i fremtiden

VIRTUALISERING 42

VMware har med vSphere 4 tatt skrittet mot Cloud Computing, som omtales som framtidens IT-infrastruktur i de fleste sammenhenger om dagen. I realiteten går dette ut på å levere IT-tjenester som en service der en pool av ressurser tildeles etter behov fra en intern “ressurs-sky”. Dette gjør at IT kan leveres etter behov til forretningsområder og applikasjoner i henhold til SLA avtaler. Neste skritt vil være muligheten til å hente enkelte tjenester fra den interne ressurs-skyen og andre tjenester fra en ekstern sky der serviceleverandører kan levere


VIRTUALISERTE LØSNINGER

enkelt løsninger, eller hele dataromtjenester basert på de samme konseptene. Move tar gjerne en uforpliktende gjennomgang av kundenes infrastruktur, og kan på bakgrunn av dette komme med nøyaktige estimater på investeringskostnader og Return on Investment (ROI) i forbindelse med overgang til en virtuell plattform. Move er sertifisert til å bruke VMware sin egen metodikk for slike beregninger, og baserer dette på nøyaktige automatiserte målinger i kundens miljø hvis dette er ønskelig.


Virtualisering

Gevinster

ved å virtualisere? Fokuset på virtualisering i dag gjelder både klienter , servere, lagring og nettverk – samhandlig og organisering av ressurser er nøkkelord. I starten av den «virtuelle revulusjon» var motivasjonen å spare penger på bedre utnyttelse hav hardware. I dag er gevinstene med virtualisering mer manfoldige. Hovedmotivasjon for virtualisering av servere og klienter finner man i dag forankret i økt effektivitet, høyere oppetid, feiltolleranse og sømløse katastrofe løsnminger uten nedetid. Der man tidligere måtte dublisere sine innkjøp for å fylle krav til oppetid og sikkerhet, kan man i dag i større grad organisere seg riktig. Vi er inne i en tidsepoke der man i mindre grad behøver å «kjøpe seg til suksess», men i større grad kan designe seg til smarte løsninger. Det hele handler mer og mer om å organisere seg på en god måte med de smarte løsningene. Her har Move en viktig rolle å fylle, med sin spisskompetanse og rådgivende konsulenter.

44


V

Mware har med vSphere 4 tatt skrittet mot Cloud Computing, som omtales som framtidens IT-infrastruktur i de fleste sammenhenger om dagen. I realiteten går dette ut på å levere IT-tjenester som en service der en pool av ressurser tildeles etter behov fra en intern “ressurs-sky”. Dette gjør at IT kan leveres etter behov til forretningsområder og applikasjoner i henhold til SLA avtaler.

v

irtualisering av servere

Neste skritt vil være muligheten til å hente enkelte tjenester fra den interne ressursskyen og andre tjenester fra en ekstern sky der serviceleverandører kan levere enkelt løsninger, eller hele dataromtjenester basert på de samme konseptene. Move tar gjerne en uforpliktende gjennomgang av kundenes infrastruktur, og kan på bakgrunn av dette komme med nøyaktige estimater på investeringskostnader og Return on Investment (ROI) i forbindelse med overgang til en virtuell plattform. Move er sertifisert til å bruke VMware sin egen metodikk for slike beregninger, og baserer dette på nøyaktige automatiserte målinger i kundens miljø hvis dette er ønskelig.

V

irtualisering av databaser blir i økende grad interessant for flere virksomheter.

For noen år tilbake var det å virtualisere databaser ikke et stort tema, da gevinstene på gjenbruk av hardvare og minne fra server ressursene var lavt. I dag vil andre gevinster kunne føre til at en ønsker å virtualisere også databaser. Med gevinster tenker en først og fremst på økt fleksibilitet, økt sikkerhet, mulighet for å flytte tjenesten mellom ulike plattformer og forenklet drift. Move har tung kompetanse innen både området virtualisering og database. Move vil kunne bidra med rådgivning, design, implementering og driftstjenester knyttet til området.

45


Virtualisering

Markedets beste løsninger Move ser fremover og bygger effektivitet og mobilitet

Move har fokusert sin kompetanse mot VMware, Citrix og Microsoft med å bygge Gold Partner nivåer på alle områder. Spisskompetanse på Vmware, Citrix og Microsoft er avgjørende for å levere gode integrasjons prosjekter. Move har senior konsulenter med spisset og bred erfaring innen; 46

Microsoft o MS Server/Hyper-V o MS SQL o MS Lynx o MS Service Senter o AD Citrix o XenServer o XenApp o Xen Desktop o XenClient o NetScaler Vmware o vSphere o Horizon View o Cloud o vCenter sertifiserte

“Move har levert alle vårevirtuelle løsninger. De har løst oppgaven på en meget tilfredstillende måte.” Roy Arnesen CEO Spekterfoto


Move leverer løsninger for klientvirtualisering fra de ledende aktørene i markjedet. Både Vmware, Citrix og Dell har meget gode løsninger for klientvirtualisering. Move arbeider med problemstillingen «mobilitet» og innehar de høyeste Gold nivå sertifiseringer innenfor de ulike løsninger. Samhandling og integrasjon eri fokus enten dette er løsninger fra Vmware, Citrix eller dell vi skal bygge helhetlige løsninger rundt. For offentlige kunder er det spesiellt viktig å kunne integrere god Sone design løsninger for «åpen og lukket sone» basert på tilgang eller ikke av sensitiv informasjon.

Mange av de samme problemstillingene er gjeldende i det private, men her uten Datatilsynets direktiver som krav. Move arbeider med den helhetlige løsningen og vil evne å integrere en «mobil» klientløsning med de omkringliggende krav til sikkerhet uten at brukerfunksjonalitet må gi tapt. Kombinert med Move sin kjerne kompetanse på klienter og utrulling av programvare, kan vi bistå med kostnadseffektive løsninger for håndtering av desktops på en fleksibel, effektiv, og sikker måte.

« Move er en langsiktig partner som evner å bygge videre på sine løsninger med våre nye behov» Bent Lund, Driftssjef GIEK/Garanti Institutt for Eksport Finans

47


Database

Database potensialet optimaliseres

«Som kunde av Move har jeg mottatt profesjonell støtte og service mot våre high-end systemer innen Oracle, AIX, lagring og backup» Per Otto Sandem Hansen, Driftssjef OSL

Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL 48


MOVE DATABASE


Kndecase

Gevinst for GIEK

Move leverte ny IT-struktur:

For brukerne er tilgangen til saksbehandlingssystemer og kontorapplikasjoner det viktigste, nå har de fjerntilgang uansett hvor i verden de befinner seg, legVi samarbeider tett med våre kunder for å ger han Til syvende og sist kommer det kunne tilby den aller beste løsningen som er norsk næringsliv og norske arbeidsplassmulig innenfor kundens økonomiske betin- er til gode. gelser.

T

ar risiko  for  norske  bedrifter

G

evinst for  brukerne

Gevinst kalte de prosjektet, og gevinst er det blitt;; både for brukerne og for støttefunksjonene. På ett år har Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) implementert nye IT-systemer og infrastruktur, der servervirtualisering, fjernaksess og skalerbarhet har vært sentrale elementer. Vi er utrolig godt fornøyd med gjennomføringen og resultatet, sier Bent Norman Lund, leder IT-drift. – Nå kan så og si alt av vedlikehold og oppdateringer skje i fart, og det er enkelt å ta i bruk nye systemer og applikasjoner.

50

Med Staten som eier og oppdragsgiver har GIEK som oppgave å stille sikkerhet på vegne av den norske stat overfor norske og utenlandske finansinstutisjoner. Hensikten er at norske produsenter eller deres banker ikke skal sitte med hele risikoen alene ved eksportleveranser. Seksti medarbeidere, i stor grad saksbehandlere, økonomer og jurister, vurderer prosjektene. Tidsfaktoren spiller en viktig rolle når norske selskaper konkurrerer med utenlandske aktører, derfor vektlegger GIEK rask saksbehandling. Tilgjengelighet og sikkerhet var sentrale punkter i vår kravspesifikasjon. Nå har vi i praksis ikke nedetid, og vi har hevet sikkerhetsnivået ytterligere, hele veien


Kravene til  fleksibilitet  og  tilgjenge- lighet  er  høye,  og  sikkerhetskravene   kan  best  sammenlignes   med   de   store   finansinstitusjonene.   På   ett   år   har   Garanti-instituttet  for  eksport- kreditt  (GIEK)  implementert  en  topp   moderne  IT-plattform.     –  Prosessen  har  gått  uten  feilskjær,   sier  en  fornøyd  leder  IT-drift. fra systemtilgang til skriverrommet. For en organisasjon som vår er det helt avgjørende at søknadsinformasjon behandles konfidensielt og ikke kommer på avveie. Det kunne påvirket aksjekursene hos involverte selskaper og skapt uheldige konkurranseforhold, presiserer Bent Norman Lund.

R

iktig beslutning

Organisasjonen er relativt liten, men kravene til sikkerhet og tilgjengelighet kan sammenlignes med de store finansorganisasjonene. Med full støtte fra ledelsen fikk GIEK mulighteten til å

implimentere en helt ny it struktur. og gjennomførte deretter en omfattende anbudsprosess. – Vi involverte en profesjonell partner i anbudsprosessen, og jeg er trygg på at alle involverte opplevde den som svært ryddig. Da vi valgte MOVE ver det først og fremst fordi de beviste at de leverte høyest kvalitet, både i løsning og kompetanse. Områder som servervirtualisering, fjernaksess, SAN og ekstern backup er nye områder også for oss, og vi er avhengig av en partner som både forstår våre arbeidsoppgaver og de tekniske løsningene. Vi håndterer første- og andrelinjesupport selv, mens Move håndterer tredjelinje. 51


Kundecase Nå, et drøyt år etter at beslutningen ble tatt, ser vi enda tydeligere at det var en riktig beslutning. Samarbeidsklimaet er upåklagelig, og vi opplever at vi har et system som er enkelt å vedlikeholde, et godt testmiljø og løsninger som det er lett å bygge videre på. Tidligere kjøpte vi en ny server hver gang vi skulle ta i bruk en ny applikasjon. Med virituelle servere er fleksibliteten hevet betydelig, oppsummerer GIEKs driftssjef Bent Lund . Løsninger på høyeste nivå Det er bedre plass i serverrommet enn tidligerer, men fremdeles har GIEK plassert de fysiske HPserverne plassert i eget bygg. Det samme gjelder den nye SAN-Løsningen; en Compellent-løsning som Bent Norman Lund ikke kan ikke kan få fullrost. Vi ble utroøig imponert da vi fikk presentert denne løsningen, med skalerbarhet og deduplisering påhøyeste nivå. Neste [punkt er å etablere en ekstern “Disaster-Recovery Site”. Da vil vi kunne opprettholde full drift også om det skulle oppstå en brann eller evakuering, avslutter han.

52


53


MOVE AS

Et online magasin utviklet av spekterfoto. www.spekterfoto.no

Move 01 11  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you