Turvakassi - utbildar utbildning

Page 1

K

ASS

I

T

U RVA

UtbildarUTBILDNING

Turvakassi-utbildarutbildningen har tagits fram i projektet Inkluderande Säkerhet för Specialgrupper (OTE). Bakom projektet finns politiken för hemmaboende och varje människas rätt till ett säkert liv. Turvakassi innehåller säkerhetsteknik från vardagens och boendets olika delområden. Turvakassi innehåller produkter om: • brand- och utrymningssäkerhet

• fastigheters säkerhet

• elsäkerhet

• personsäkerhet

• rörelsesäkerhet

• brottsäkerhet

• beredskap

• och ekonomisk säkerhet.

• förebyggande av olyckor


I Turvakassi-utbildningen behandlas säkerheten via produkter. Samtidigt diskuteras produkternas användningsändamål, lämplighet för olika användargrupper, priser och köpställen. Syftet med Turvakassi-utbildningen är också att begrunda etiken i produkterna och varje människas rätt att besluta om sin egen säkerhet och känsla av trygghet. Därtill går man i Turvakassi-utbildningen igenom checklistan för hemmets säkerhet, pysseltidningen som utvecklats i Ote-projektet och exempel på hemmets säkerhet.

Till vem? Utbildarutbildningen för Turvakassi lämpar sig för alla som är intresserade av sin egen och andras säkerhet. I projektet Inkluderande Säkerhet för Invandrare anordnas utbildning för alla människor som arbetar med invandrare, frivilliga i organisationer samt invandrare.

Längd Utbildningen tar 3 timmar.

Projektchef Kristiina Mattila-Nousiainen kristiina.mattila-nousiainen@spek.fi tfn: +358 40 534 6418 www.spek.fi/ote-m www.spek.fi/ote

Projektarbetare Saku Rouvali tfn +358500 110 110 saku.rouvali@hameenpelastusliitto.fi