Vi gör familjens utrymningsplan tillsammans

Page 1

VI GÖR FAMILJENS

UTRYMNINGSPLAN TILLSAMMANS

Vid en eldsvåda har du endast några minuter att ta dig ut. Varje familj borde göra en utrymningsplan och öva hur man ska göra om det börjar brinna.


En planritning är som en karta Üver hemmet.


1. • Rita en planritning av hemmet på ett papper. • Märk ut alla husets utgångar.


Kom ihĂĽg att kontrollera brandvarnarna regelbundet.


2. • Se efter var brandvarnarna finns i ert hem och märk ut dem på planritningen. • Testa brandvarnarna tillsammans.


Barnen kan exempelvis släcka en brödrost eller kastrull med lakan eller handduk. Använd inte el eller eld när ni övar.


3. • Vilka förstahandssläckningsredskap finns i ert hem? • Se efter tillsammans var de finns. • Öva att använda släckningsfilt.

Släckningsfilt Handbrandsläckare

Kastrullock

Ämbar

Pytsspruta


I en olycka kan man skada sig till exempel om man faller, halkar, ramlar eller bränner sig.


4. • Fundera tillsammans, hurdana olyckor ni kan råka ut för i hemmet? • Hurdan första hjälpen utrustning behövs och var finns den?


HÖGHUSBOENDE! Eldsvåda hos granne i höghuset, gå ALDRIG ut i en rökfylld trappuppgång! Röken är dödligt giftig.


5. • Bekanta er tillsammans med hemmets utgångar. • Går det lätt att öppna dörrar till utgångar och fönster? • Är det tryggt för barnen att använda dem själv?


En bra och säker samlingsplats finns nära.

VIKTIGT När brandvarnaren piper, sluta med allt annat du gör just då.


6. Kom överens om en egen samlingsplats utomhus för er familj. Om huset har en räddningsplan, så finns samlingsplatsen angiven på den.


De som Üvat bra klarar sig bättre i en verklig situation.


Hur göra vid eldsvåda – öva med familjen ! Om ert hus har en räddningsplan, bekanta er först med den.

1.

Föreställ er att eldsvådan får sin början i något av rummen.

2. Lämna rummet genast och stäng dörren. 3. Kryp ut tillsammans och gå via en trygg rutt till den överenskomna samlingsplatsen. 4. På samlingsplatsen får barnen ringa nödcentralen på lek och berätta sitt namn, adress och vad som har hänt. Obs! Ring till nödcentralen endast när det är en verklig nödsituation. 5. Kom överens om vem som vägleder räddningspersonalen till platsen.

Till barnen kan du ladda ner diplom för

HEMMETS SÄKERHETSMÄSTARE


FUNKTION VID

ELDSVÅDA

ande n n i r b te Släck in ed vatten. fett m

1. RÄDDA

Rädda de som är i omedelbar fara.

3. BEGRÄNSA

2. SLÄCK

Försök släcka, om det är möjligt. Håll dig lågt.

Begränsa branden. Stäng dörrar som leder till rummet där det brinner. I höghus, stäng dörrar som leder till trappuppgången.

112 4. LARMA 112

Ring nödcentralen från en säker plats.

5. VÄGLED Vägled hjälpen till platsen.


Ladda ner 112-appen gratis till mobiltelefonen och gör det snabbare att få hjälp i en nödsituation.


#stannahemma