Page 1

Så här ger du grannhjälp säkrare

KANSI

Läs dessa anvisningar för att trygga säkerheten under coronatiden för dig själv, äldre människor och personer som hör till riskgrupp.


Följ alltid hjälpanordnarens anvisningar och myndighetsanvisningar. Anvisningarna gällande säkerheten att ge grannhjälp har granskats av Institutet för hälsa och välfärd. På grund av coronapandemin rekommenderar många myndigheter att använda e-tjänster. I första hand borde det utredas om man kan hjälpa till att sköta ärenden till exempel med hjälp av telefon.


Innehållsförteckning Vad kan du göra om en närstående behöver hjälp 4 och du inte kan hjälpa själv?

Hur kan man ge trygg grannhjälp?

5

Betalning av inköpen

7

Ekonomiskt stöd

9

Apoteksärenden för någon annan

10

Gå inte in i bostaden om det inte är nödvändigt

11

På vilka andra sätt kan du hjälpa?

15

Nyttiga nummer och länkar

16


Vad kan du göra om en närstående behöver hjälp och du inte kan hjälpa själv? I allmänhet lönar det sig att ordna grannhjälp mellan bekanta människor. Om bekanta inte har möjlighet att hjälpa är det tryggare att en närstående fungerar som kontaktperson mellan den hjälpbehövande och den okända personen som erbjuder hjälp. En släkting eller någon annan bekant kan till exempel be om grannhjälp för att hjälpa en egen närstående om det erbjuds av kommunen, en förening, församlingen eller en grannhjälpsgrupp.

4


Hur kan man ge trygg grannhjälp? Erbjud inte grannhjälp • • • • •

om du är över 70 år om du beordrats i karantän om du hör till riskgrupp om du har kommit från utlandet inom 14 dygn om coronasmitta har konstaterats hos en av dina familjemedlemmar • om du har symptom på infektion i andningsvägarna Om du har åtminstone en av följande symptom ska du inte ens föra inköpen till ytterdörren. • feber • hosta • andnöd • muskelvärk • trötthet • diarré • illamående Stanna hemma för att undvika att inte smitta andra.

5


Presentera dig alltid Berätta hela ditt namn när du erbjuder hjälp att sköta ärenden. Berätta även ditt telefonnummer och eventuellt din adress till den du hjälper. En god idé är att på förhand pratas vid i telefonen för att bli lite bekanta innan hjälpen inleds. Det är viktigt att komma ihåg att det är tillåtet att vägra ta emot hjälp eller erbjudande om det ifall känsla av förtroende inte uppstår.

Om du sköter inköp för någon annan

• Kom överens om inköpen och betalningen på förhand. → Läs noggrannare under punkten betalning av inköpen.

• Lämna inköpen vid dörren. • Ring med telefonen att du kommer med inköpen. Be den hjälpbehövande vänta en stund innan hen öppnar dörren, så att du hinner avlägsna dig. • Du kan också ringa på dörrklockan t.ex. med armbågen och förflytta dig på två meters avstånd från dörren. • Om den hjälpbehövande inte kan böja sig för att lyfta

6


inköpskassarna från marken, hjälp till och bibehåll 2 meters säkerhetsavstånd. • Bevara kylkedjan, det vill säga att du levererar inköpen genast.

Betalning av inköpen E-betalning är tryggare Be om betalningen i första hand via nätbank eller exempelvis via MobilePay-tjänsten. Om den hjälpbehövande inte har möjlighet till nätbetalning kan du fråga om någon närstående kan sköta betalningen.

Var noggrann och kom överens om produkterna och betalningen på förhand Kom noggrant överens på förhand om vilka produkter eller hurdan hjälp personen behöver. Kom även överens om betalningsarrangemangen på förhand. Det lönar sig att sköta betalningen först i anslutning till att produkterna överlåts eller efter det, eftersom hantering av kontanter ökar smittorisken. Det går att komma överens om inköpshjälpen via telefon utan att träffas.

7


Kontantbetalning med kuvert eller påse Om kontanter måste användas, be den hjälpbehövande att i mån av möjlighet reservera jämna pengar för inköpen. Be hen att lägga pengarna i ett kuvert eller en liten påse. När du levererar inköpen, lägg växelpengar och kvitto i samma kuvert eller påse du fick tidigare och lägg det i shoppingkassen. Kom ihåg att överlåta ett betalkort till annan person är betalningsmedelsbedrägeri, det vill säga att du inte kan ta emot en annan människas bankkort. Grannhjälp kan även vara att hjälpa till vid nätshopping.

8


Ekonomiskt stöd Kontakt med FPA eller kommunens socialbyrå Om den hjälpbehövande behöver ekonomiskt stöd kan du be hen att kontakta FPA eller kommunens socialbyrå. Sök vid behov deras kontaktuppgifter till den hjälpbehövande. En bra metod att försäkra sig om att hen får behövlig hjälp är att exempelvis ringa upp och kolla efteråt.

Betalningsförbindelse till affären Klienter som får utkomststöd har ofta en betalningsförbindelse till en affär av FPA eller kommunen. Att uträtta ärenden med en betalningsförbindelse förutsätter hantering av pengar eller FPA-kort eller fullmakt att använda betalningsförbindelsen för klienten. Om den hjälpbehövande behöver en betalningsförbindelse för utkomststöd kan man be hen komma överens med FPA (grundläggande utkomststöd) eller kommunen (kompletterande och förebyggande utkomststöd) att det är hjälparen som sköter klientens ärenden. Hjälparens namn måste ges åt myndigheten. Dessutom måste man komma överens om betalningsförbindelsen hämtas av myndigheten eller sänds den till affären. Vi rekommenderar att en betalningsförbindelse används endast när den som erbjuder hjälpen är en kommun eller förening. Således minskar man risken för missbruk. 9


Apoteksärenden för någon annan Du behöver FPA-kortet av den person som receptet är utskrivet till. Alternativ till FPA-kortet är fullmakt att uträtta ärenden på apoteket eller patientanvisning som skrivits ut på läkarmottagning där det finns samma uppgifter som i det utskrivna receptet. Klargör på förhand vilka mediciner och för hur lång tid du ska hämta ut.

Fullmakt att uträtta apoteksärenden I Suomi.fi-webbtjänsten kan den hjälpbehövande ge den som hämtar medicin en elektronisk fullmakt att uträtta apoteksärenden. Om du hämtar medicin med apoteks fullmakt måste du veta medicinmottagarens personbeteckning. Med fullmakten att uträtta apoteksärenden som görs i Suomi.fi-tjänsten kan man • hämta ut receptbelagda mediciner för någon annan • utreda vilka mediciner den hjälpbehövande använder • be om ett sammandrag över de mediciner den hjälpbe-

10


hövande använder • be att ett recept makuleras om medicinen inte längre behövs • be att ett recept ska förnyas. https://www.kanta.fi/sv/da-nagon-annan-skoter-dina-arenden

Viktigt: Gå inte in i bostaden om det inte är nödvändigt. Om det emellertid är nödvändigt att gå in i bostaden med tanke på hjälpen, kom ihåg detta: • Gå inte själv in i bostaden om du har symptom på infektion i de övre andningsvägarna. Be den hjälpbehövande finna en symptomfri person att ge grannhjälp. • Håll minst 2 meters avstånd till den hjälpbehövande. • Tvätta händerna eller använd handdesinficering just före du går in i bostaden och genast efter att du lämnar bostaden. • Om du måste nysa eller hosta, använd engångsnäsduk eller hosta eller nys i ärmen. Tvätta händerna genast efteråt. • Berör inte ögonen, näsan eller munnen. Undvik även onödig beröring av mobiltelefonen när du vistas hos den hjälpbehövande. • Om du ger hjälp, var speciellt omsorgsfull så att du inte träffar andra människor i onödan.

11


Om du blir tvungen att besöka hjälpbehövandens bostad, kontrollera även dessa säkerhetssaker: • Kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att trycka på testknappen. Byt batteri vid behov i brandvarnaren, om det är tryggt för dig att göra det. • Försäkra dig om att det inte finns brännbart material i närheten av spisen. • Försäkra dig om att det är tryggt att röra sig i bostaden utan fara för att snubbla. • Diskutera om boendesäkerhet med den hjälpbehövande. Du kan dela checklistan för hemmets säkerhet till den hjälpbehövande: https://issuu.com/spek_ry/docs/kodinturvallisuudentarkistuslista_spek_painoon_sv?fr=sNDY3Nzg5NzEwNA

Kom ihåg! Gå inte in i bostaden om det inte är nödvändigt.

12


Om du misstänker att den hjälpbehövande kan ha vårdkrävande coronasmitta Be den hjälpbehövande att stanna hemma och avlägsna dig. Håll kontakt med telefon. I Omaolo.fi-webbtjänsten finns en symptombedömning man kan göra vid misstanke om coronavirussmitta. Symptombedömningen ger anvisningar om hur man ska agera. Vid behov be den hjälpbehövande att ringa själv eller ring för hen till kommunens hälsovårdstjänster. Du hittar deras kontaktuppgifter på Suomi.fi-webbtjänsten. https://www. suomi.fi/medborgare/halsa-och-sjukvard/coronavirus/tjanster

Blev du orolig för hur den person du ska klara av det? Om du blir allvarligt orolig för hur den hjälpbehövande ska klara sig (exempelvis bostaden är tydligt ostädad eller personens funktionsförmåga är avvikande dålig efter omständigheterna), kontakta kommunens socialväsende. Vid en nödsituation ring 112.

Frågor om corona? Har du frågor om coronaviruset, ring till Aktuellt om coronavirusets telefonrådgivning på numret 0295 535 535. Telefonrådgivningen är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

13


På vilka andra sätt kan du hjälpa? • Transportera ett sjukt sällskapsdjur till veterinären – sällskapsdjur är viktiga för många som är ensamma. • Erbjud dig att skaffa nya batterier till brandvarnaren om den ger ifrån sig pipsignal som anger att de är urladdade. Kom ihåg säkerheten vid installationen. • Hjälp att uträtta e-ärenden eller vägled till digistöd: https://www.suomi.fi/medborgare/rattigheter-och-skyldigheter/ digistod-och-forvaltningstjanster/guide/digistod-for-attutrattande-av-arenden-och-anvandande-av-utrustning

• Erbjud dig att vara samtalskompis exempelvis via telefon. • Ge recept eller hjälp till att fundera på hurdan mat man kunde skaffa hem. • Sprid glädje med små saker – fråga exempelvis grannen om du får lämna blommor till hen utanför dörren.

15


Nyttiga nummer och länkar Psykisk Hälsa i Finland har Kristelefonjour På finska tfn 09 2525 0111 dygnet runt. På svenska tfn 09 2525 0112 måndag, onsdag kl. 16:00– 20:00 och tisdag, torsdag och fredag kl. 9:00–13:00. På arabiska och engelska tfn 09 2525 0113 måndag, tisdag kl. 11:00–15:00, onsdag kl. 13:00–16.00 och 17:00–21.00 och torsdag 10:00–15.00.

Barn och unga Sekasin är en chat för 12–29-åringar på adressen https://sekasin 247.fi/ och är öppen vardagar 9–24 och 15–24 på veckoslut.

16


Telefon för barn och unga av Mannerheims barnskyddsförbund: https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/information-ommannerheims-barnskyddsforbund/stod-och-hjalp. Telefonen dejourerar på numret 116 111 måndag till fredag klockan 14–20 samt lördag och söndag klockan 17–20.

På finska Eläkeliittos samtalslur Eläkeliittos samtalslur är en telefontjänst som erbjuder äldre människor möjlighet att diskutera om vardagliga saker och livets glädje- och sorgeämnen. Samtalsluren är inte en kristelefon där man får expertinformation eller råd till exempel i anslutning till coronaviruset. Samtalsluren är en telefontjänst som upprätthålls av Eläkeliittos experter och är öppen vardagar kl. 9:00–11:00 på telefonnumret 040 7257 111. Tjänsten är på finska.

FRK:s hjälpande telefon I FRK:s hjälpande telefon kan du diskutera om oro och bekymmer som orsakats av coronapandemin. De är frivilliga har fått utbildning i psykiskt stöd och svara från måndag till fredag kl. 9–21 på numret 0800 100 200. Hjälpande telefonen är gratis för den som ringer och tjänsten är på finska.

17


Chat för unga Rädda Barnen upprätthåller digiungdomshuset Netari där man bl.a. kan chatta sinsemellan och i gruppchat från söndag till torsdag på adressen https://www.netari.fi/.

FRK:s anvisningar för psykiskt stöd https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/akilliseenonnettomuuteen/koronavirus-henkisen-tuen-ohjeita

Våld i nära relationer https://thl.fi/fi/-/poikkeusolot-saattavat-karjistaa-tilannetta-kotonalahisuhdevakivaltaan-saa-apua-turvakodeista-ja-nollalinjalta

Frivilliga grannhjälpare www.nappinaapuri.fi/koronapu

Ny kostrekommendation för äldre http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-472-1

Handtvätt https://thl.fi/documents/533963/1449651/THL_pese_ka%CC%88det_A3_juliste_TULOSTE.pdf/d93b53d0-3f57-0384-296e-eca165ca8448?t=1582553527369

Handdesinficering https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/ embeds/vantaawwwstructure/104156_Sairaalapalvelut_kasien_ desinfektio-ohje.pdf

Lättläst information om coronaviruset

18

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/ taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-selkokielella

Profile for Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Så här ger du grannhjälp säkrare  

Så här ger du grannhjälp säkrare  

Profile for spek_ry

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded