Page 1

INKLUDERANDE SÄKERHET FÖR

INVANDRARE

BÄTTRE SÄKERHETSKUNSKAPER integration FRÄMJANDE AV FINLÄNDSK SÄKERHETSKULTUR


INKLUDERANDE SÄKERHET FÖR

INVANDRARE Syftet med projektet Inkluderande Säkerhet för Invandrare (OTE-M) är att förbättra säkerhetskunskaperna hos människor med invandrarbakgrund och främja integration och finländsk säkerhetskultur. Samtidigt främjar man invandrarbefolkningens delaktighet och samarbetet mellan brandkårer och invandrare samt invandrarorganisationer.

Säkerhet Säkerheten består av vardagens säkerhet och boendesäkerhet, brand-, utrymnings- och räddningssäkerhet, elsäkerhet, rörelsesäkerhet och trafiksäkerhet samt känslan av trygghet - utan att glömma stödet från en annan människa.


Projektperiod Projektet genomförs under åren 2019-2021. Pilotverksamheten har påbörjats i mars 2019 i Tavastlands räddningsförbunds område och verksamheten utvidgas till att omfatta hela landet. Projektet finansieras av STEA och Stiftelsen för brandskyddets främjande.

Material och arbetsmetoder Under projektet produceras lättläst material för invandrare, och av materialet bearbetas också olika versioner på olika språk. I projektet utnyttjas befintliga material och metoder som tagits fram till stöd för vardagen och boendet och de utvecklas vidare för att göra dem lämpliga för människor med invandrarbakgrund. I projektet används Turvakassi, som innehåller olika slags säkerhetsteknik för boendet och vardagen.

Evenemang OTE-M-projektets evenemang anordnas i samarbete med olika samarbetspartner och lokala räddningsverk. Verksamheten koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.


Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille -hanke

INKLUDERANDE SÄKERHET FÖR

INVANDRARE

HUVUDSAKLIGA SAMARBETSPARTNER Nationella aktörer Migrationsverket förläggningar Vi läser tillsammans-nätverket

Tavastlands pilotfas Förläggningar Tavastlands räddningsförbund Hämeen Setlementti Ry Vi läser tillsammans-nätverket

Projektarbetare Kristiina Mattila-Nousiainen kristiina.mattila-nousiainen@spek.fi tfn +358 40 534 6418 Projektarbetare Saku Rouvali tfn +358500 110 110 saku.rouvali@hameenpelastusliitto.fi www.spek.fi/ote-m

Profile for Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Inkluderande säkerhet för invandrare - OTE-M  

Inkluderande säkerhet för invandrare - OTE-M  

Profile for spek_ry